Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICA


CATEDRA: DESIGN DE PRODUS SI ROBOTICA
DISCIPLINA: ORGANE DE MASINI
PROIECT SEMESTRUL II
CRIC CU PARGHII SI DOUA PIULITE
STUDENT: SCUTARU ALEXANDRU
INDRUMATOR DE PROIECT:
PROF. RADU MARILENA
ANUL UNIVERSITAR 2009-2010
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV
FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICA
CATEDRA DESIGN DE PRODUS SI ROBOTICA
DISCIPLINA ORGANE DE MASINI
TEMA DE PROIECTARE
Sa se proiecteze un mecanism surub-piulita de tipul: Cric cu parghii si doua piulite
Date de proiectare:
Sarcina maxima de ridicat Q =10900N
Inaltimea maxima de ridicat: H = 115mm
Proiectul va cuprinde:
A. MEMORIU DE CALCUL
1. Determinarea sarcinilor care incarca elementele mecanismului si a reactiunilor din cuple (incusiv
diagramele de distributie a fortelor si momentelor pe elementele mecanismului)
2. Calculul surubului (suruburilor) de miscare
3. Calculul piulitei (piulitelor)
4. Calculul corpului (dimensiunile corpului se adopta constructiv)
5. Calculul mecanismului de actionare
6. Calculul cupei
7. Calculul randamentului
8. Memoriu justificativ cu privire la alegerea materialelor, a semifabricatelor si a solutiilor
constructive pentru principalele piese din componenta mecanismului (surub, piulita, corp etc.)
9. Norme de tehnica securitatii muncii
B. DESENE
1. Desenul de ansamblu al mecanismului surub-piulita (obligatoriu se va executa la scara 1:1)
2. Desenul de executie al unui surub
3. Desenul de executie al piulitei
Observatii:
1. Desenele se pot executa pe hartie de desen (in creion sau tus), pe calculator sau combinat
2. Nu este permis ca desenele in ciorna sa se execute pe hartie milimetrica
3. Memoriul de calcul va fi redactat, in mod obligaoriu, pe un caiet studentesc, pe o singura fata, iar in
final se va transcrie pe coli A4
4. Este obligatoriu ca studentii sa respecte toate recomandarile cu privire la forma de redactare a
proiectului.

INDRUMATOR DE PROIECT

PROF.RADU MARILENA
CUPRINS
MEMORIU DE CALCUL
1. STABILIREA SARCINILOR CARE INCARCA ELEMENTELE CRICULUI . . . . . . . . . . . . 5
2. CALCULUL SURUBULUI PRINCIPAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
2.1 Alegerea materialului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
2.2 Calculul de predimensionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3 Verificarea conditiei de autofranare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.4 Verificarea la solicitari compuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
3. CALCULUL PIULITEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
3.1 Alegerea materialului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
3.2 Calculul numarului de spire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
3.3 Lungimea piulitei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
3.4 Verificarea spirei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.5 Verificarea piulitei la solicitari compuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 12
4. CALCULUL PARGHIILOR SI A BOLTURILOR DIN ARTICULATII . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.1 Alegerea materialului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
4.2 Determinarea si verificarea dimensiunilor parghiilor si a bolturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.3 Verificarea parghiilor la flambaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5. ALEGEREA SI VERIFICAREA SUPORTULUI DE SUSTINERE A CUPEI
SI A PLACII DE BAZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.1 Alegerea materialului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
5.2 Alegerea dimensiunilor suportului de sustinere a cupei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
5.3 Alegerea dimensiunilor placii de baza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
6. CALCULUL MECANISMULUI DE ACTIONARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .19
6.1 Calculul lungimii manivelei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
6.2 Calculul rotii de clichet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6.3 Calculul clichetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.4 Calculul manivelei propriu zisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.5 Calculul boltului clichetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
6.6 Calculul arcului cilindric elicoidal de compresiune care mentine clichetul orizontal in
contact cu dintele rotii de clichet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7. ALEGEREA SI VERIFICAREA DIMENSIUNILOR CUPEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
7.1 Alegerea materialului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
7.2 Alegerea dimensiunilor cupei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
7.3 Verificarea suprafetei de sprijin la strivire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
7.4 Verificarea la compresiune excentrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
7.5 Verificarea la forfecare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
8. CALCULUL RANDAMENTULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
9. MEMORIU JUSTIFICATIV CU PRIVIRE LA ALEGEREA MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR SI A SOLUTIILOR CONSTRUCTIVE PENTRU
PRINCIPALELE PIESE DIN COMPONENTA MECANISMULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
10. NORME DE TEHNICA SECURITATII MUNCII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
11. BIBLIOGRAFIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DESENE
Desenul de ansamblu al mecanismului surub piulita
Desenul de executie al surubului
Desenul de executie al piulitei
MEMORIU DE CALCUL
1. STABILIREA SARCINILOR CARE INCARCA ELEMENTELE CRICULUI
Figura 1.1

2. CALCULUL SURUBULUI
2.1 Alegerea materialului
- Se alege OLC45 STAS 880
2.2 Calculul de predimensionare
- Sarcina care incarca surubul
Figura 2.1


30 .
18879 30 1090
min
min

N ctg ctg Q F
MPa
mm d
at
at
120 ... 100
65 . 16
110 14 , 3
23976 4 F 4
3


- Diametrul interior al filetului
- Alegerea filetului standardizat
Se alege filet trapezoidal standardizat, cu pas normal, Tr 26X5 SR ISO 2904 cu
principalele dimensiuni prezentate in figura 2.2 si tabelul 2.1
Tabelul 2.1
Diametrul
nominal
d [mm]
Pasul
P [mm]
Diametrul
mediu
d
2,
D
2
[mm]
Diametrul
exterior
D
4
[mm]
Diametrul interior
d
3
[mm] D
1
[mm]
26 5 23.5 26,5 20.5 21
Figura 2.2
2.3 Verificarea conditiei de autofranare
- Unghiul de inclinare al spirei filetului
- Unghiul aparent de frecare

87 , 3
5 . 23 14 , 3
5
2
2 atctg
d
P
arctg

12 , 0 ... 11 , 0
78 , 6
2
30
cos
115 , 0
2
cos
'

arctg arctg
- Conditia de autofranare este indeplinita
2.4 Verificarea la solicitari compuse
- Momentul de torsiune care solicita surubul
- Tensiunea efectiva de tractiune
- Tensiunea efectiva de torsiune
- Tensiunea echivalenta
3. CALCULUL PIULITEI
3.1 Alegerea materialului
- Se alege OLC45 STAS 880
3.2 Calculul numarului de spire
< 78 , 6 ' 04 , 4 2
Nmm tg tg
d
F M M ins t 42147 ) 87 , 3 78 , 6 (
2
5 , 23
18879 ) ' (
2
2
2
+ +
MPa
d
F
t 43 , 83
5 , 15 14 , 3
15743 4 4
2
3

MPa
d
Mt
t 25
5 , 20 14 , 3
42147 16 16
3 3
3

MPa MPa
MPa
at e
t t e
120 76
76 25 4 57 4
2 2 2 2
<
+ +


MPa P
P D d
F
z
a
a
13 ... 7
7 , 10
10 ) 21 26 ( 14 , 3
18879 4
) (
4
2 2 2
1
2

Se adopta z = 10 spire.

Figura 3.1
Lungimea piulitei
3.3 Verificarea spirei
- Incovoiere
- Forfecare
mm P z Hp 50 5 10
MPa MPa
mm p h
MPa
z h d
d d F
ai i
i
110 26
17 , 3 4 634 , 0 634 , 0
26
10 17 , 3 5 , 20 14 , 3
) 5 , 20 5 . 23 ( 18879 3 ) ( 3
2 2
3
3 2
<

MPa MPa
MPa
MPa
z h d
F
af f
af
f
75 25 , 9
90 ... 75
25 , 9
10 17 , 3 5 , 20 14 , 3
18879
3
<


Figura 3.2
3.5 Verificarea piulitei la solicitari compuse
- Latura sectiunii transversale a piulitei
- Tensiunea efectiva de compresiune
- Tensiunea efectiva de torsiune
- Tensiunea echivalenta
mm L
mm D L
e
e
36 5 , 9 5 , 26
) 10 ... 8 ( 4
+
+
MPa
D L
F
e
c 48 , 40
) 5 , 26 36 ( 14 , 3
18879 4
) (
4
2 2 2
4

MPa
D L
L
M
e
e
ins
t 51 , 6
) 5 , 26 36 (
36 16
14 , 3
42147
) (
16
4 4 4
4
4

MPa MPa
MPa
at e
t c e
110 52 , 42
52 , 42 51 , 6 4 48 , 40 4
2 2 2 2
<
+ +


Figura 3.3
4. CALCULUL PARGHIILOR SI A BOLTURILOR DIN ARTICULATII
4.1 Alegerea materialului
- Se alege OL50 STAS 500/2 80
4.2 Determinarea si verificarea dimensiunilor parghiilor si a bolturilor
- Forta care solicita parghia
- Lungimea parghiei
Se adopta l = 157 mm

N
Q
R 10900
30 sin 2
10900
sin 2 min

80
157
) 30 sin 60 (sin 2
115
) sin (sin 2
max
min max


mm
H
l

Figura 4.1
- Diametrul boltului
Se adopta d
b
=16mm
Figura 4.2
mm d d
d d
b
b
16 26 6 , 0 6 , 0 .
) 7 , 0 ... 5 , 0 (


- Verificarea boltului la forfecare
- Grosimea parghiei
Se adopta b = 6mm
- Latimea parghiei
- Tensiunea efectiva de compresiune
4.3 Verificarea parghiilor la flambaj
- Coeficientul la zveltete
MPa MPa
MPa
MPa
d
R
af f
af
b
f
75 10 , 27
90 ... 75
10 , 27
16 14 , 3
10900 2 2
2
<

MPa
mm
d
R
b
as
as b
60
67 , 5
60 16 2
10900
2

mm a
b a
24 6 4
) 5 ... 4 (


MPa MPa
MPa
MPa
b a
R
ac c
ac
c
80 84 , 37
100 ... 80
84 , 37
6 24 2
10900
2
<

Figura 4.3
- Domeniul de flambaj
- Coeficientul de siguranta la flambaj
5. ALEGEREA SI VERIFICAREA DIMENSIUNILOR SUPORTULUI DE
SUSTINERE A CUPEI SI A PLACII DE BAZA
5.1 Alegerea materialului
Se alege OL50 STAS 500/2 80 pentru suportul de sustinere al cupei si OL50 pentru
placa de baza.
mm
b
i
k
mm l k l
i
l
f
f
02 , 2
12
6
12
1
116 116 1
42 , 57
02 , 2
116
min
min89 42 , 57
89
0
0
<

5 12 , 16
5 ... 3
57 , 18
4 , 299 42 , 57 62 , 0 335 62 , 0 335
12 , 16
57 . 18
6 , 35 335
>


a
a
c
f
c
f
c c
c
MPa
MPa
c

5.2 Alegerea dimensiunilor suportului de sustinere a cupei


mm a l
mm a l
mm b Le l
mm mm d d
d d
b b
b b
27 3 24 3
) 4 ... 2 (
60 6 4 36 4
10 ~ 6 , 9 16 6 , 0 6 , 0 '
) 8 , 0 ... 6 , 0 ( '
1
1
3
+ +
+
+ +


Figura 5.1
Figura 5.2
5.3 Alegerea dimensiunilor placii de baza
Se adopta L
t
= 120 mm
mm d h
m d l l
mm Z m l
mm m
m
l
Z
b s
b rec
rec
16
59 16 2 27 2
27 27 1
00 , 1
27
1
27
1 2
1
1

+ +


mm L L
L L
mm b l l
mm b L l
t
t
e
84 120 7 , 0 7 , 0
) 8 , 0 ... 6 , 0 (
72 6 4 48 4
48 6 2 36 2
0
0
4 5
4


+ +
+ +
5.4Verificarea suprafetei de sprijin la strivire

Figura 5.4
MPa MPa
MPa
MPa
L L
Q
as s
as
t
s
5 , 2 69 , 0
5 , 2 ... 2
69 , 0
84 120
10900
2 2 2
0
2
<

6.ALEGEREA SI VERIFICAREA DIMENSIUNILOR CUPEI


6.1 Alegerea materialului
Se alege OL50 STAS 500/2 80.
6.2 Alegerea dimensiunilor cupei
Se adopta l
6
= 50 mm

Figura 6.2
6.3 Verificarea la compresiune excentrica
mm g
g e
mm g e
7
) 4 ... 2 (
5 . 17 4 2 5 , 2MPa MPa
MPa
MPa g e
g l
Q
ai c
ai
e
100 64 , 85
100 ... 80
64 , 85 ) 7 2 5 , 17 3 (
7 50 2
10900
) 2 3 (
2
2 2
6
<

MPa
g l
Q
f 57 , 15
7 50 2
10900
2 67. CALCULUL RANDAMENTULUI
7.1.RANDAMENTUL CRICULUI CU PARGHII CU O PIULITA
1. Mecanismul de actionare:
1.1. Calculul lungimii manivelei:
Momentul incovoietor total:
Nmm M M M
ins m it
84294 42147 2 2
m
M
- momentul maxim
Forta cu care actioneaza un muncitor:
F
m
= 150 300N; se adopta F
m
=180N
Lungimea de calcul a manivelei L
c:
. 468 . 468
180 * 1 * 1
84294
mm L adopta Se mm
KnF
M
L
c
m
it
c

n- numarul de muncitori
K- coeficient de nesimultaneitate a actiunii muncitorilor
Lumgimea manivelei L:
mm l L L
c
518 50 468
0
+ +
1.2. Calculul prelungitorului:
mm L 300 ... 200
m
L
=0,35*468=163
L
p
=468-163+60=365
d
pe
=16
1.3. Calculul rotii de clichet
1.3.1. Alegerea materialului: OLC 45
1.3.2. Alegerea dimensiunilor:
. 45 5 . 26 * 7 . 1 ) 8 . 1 ... 6 . 1 ( mm d D
m

- se adopta m
D
=36 mm
% 35
35 , 0
) 87 , 3 78 , 6 (
87 , 3
) ' (
) (
2
2

tg
tg
tg
tg
MPa MPa
MPa
af f
af
60 57 , 15
75 ... 60
<

- se adopta z=10 dinti


06 , 7
10 * 2
45 * 14 . 3
2

z
D
b
m

- se adopta b=7mm
h=(0.60.8)b=0.7*7=4,9mm
h inaltimea dintelui rotii de clichet
- se adopta h=5mm
mm a d a
mm h D D
mm h D D
m e
m i
16 55 , 18 5 , 26 * 7 . 0 7 . 0
50 5 45
40 5 45
> < <
+ +

1.3.3. Verificarea rotii de clichet la solicitari:
Verificarea dintelui la incovoiere:
mm
N
D
M
F
MPa MPa
b
h F
m
it
ai i
10
4 , 3746
36
54160 * 2 2
100 108 , 92
10 * 7
5 * 5 , 3746 * 3 3
1
2 2
1

- grosimea dintelui rotii de clichet


Verificarea dintelui la forfecare:
M P a M P a
b
F
a f f
8 0 5 2 , 5 3
1 0 * 7
4 , 3 7 4 6
1

Verificarea suprafetei de contact a dintelui la strivire:


MPa MPa
h
F
as s
100 92 , 74
5 * 10
4 , 3746
1

Verificarea asamblarii pe contur patrat la strivire:


4
12 2 10 ) 2 .. 1 (
100 71 , 13
12 * 16 * 4
84294 * 2 2
2 2

+ +

n
mm
MPa MPa
na
M
t
as
t
it
s


1.4. Calculul clichetului
1.4.1. Alegerea materialului: se alege OLC45
1.4.2. Alegerea dimensiunilor:
. 5
84 . 4
41 * 2
45
arcsin *
10 * 4
14 . 3
2
2
arcsin *
4
2
41 45 * 9 . 0 ) 1 ... 85 . 0 (
1
1


1
]
1

,
_

1
]
1

,
_

adopta Se
tg arctg
l
D
tg
z
arctg
mm D l
m
m
( )
10
10
10
. 9 5 3

+ +
b
b
d R
d
z
adopta Se
. 27 , 10 27 , 10
. 19 , 16 19 , 16 10
mm e adopta Se mm e
mm g adopta Se mm g mmVerificarea clichetului la compresiune excentrica :
MPa MPa
g
F
g
e F
ai tot
100 486 , 93
10 * 19 , 16
4 , 3746
10 * 19 , 16
27 , 10 * 4 . 3746 * 6 6
2
1
2
1
+ +


1.5. Calculul
boltului
clichetului:
1.5.1. Alegerea materialului: se alege OLC45
1.5.2. Alegerea dimensiunilor boltului:
- se alege bolt cu cap
- Bolt A 840 STAS 5754/1/OLC45
1.5.3. Verificarea boltului la solicitari:
Verificarea la forfecare:
MPa MPa
d
F
af
b
f
70 85 . 23
10 * 14 . 3
4 , 3746 * 2
4
2
2 2
1

Verificarea la strivire:
MPa MPa
d
F
as
t b
s
70 22 . 31
12 * 10
4 , 3746
1Verificarea boltului la incovoiere:
MPa MPa
d
F
ai
b
t
i
120 48 , 114
10 * 14 . 3
6
2
12
* 4 , 3746 * 8
2
8
3 3
1 1

,
_

,
_

8.Calculul arcului cilindric elicoidal de compresiune care mentine clichetul


orizontal in contact cu dintele rotii de clichet
8.1 Indicele arcului, i
i = 9
1
9

d
D
m
8.2 Coeficientul de forma, k
k=1,17 pentru i=9
8.3 Diametrul spirei d, mm
Se adopta d=1,2 mm
d=0,8 ;1 ;1,2 ;1,4 ;1,5 ; [1]
8.4 Diametrul mediu de infasurare D
m
, mm
D
m
=i*d=9*1,2=11 mm
8.5 Forta de montaj F
1
, N
Se adopta F
1
=5 N.
8.6 Numarul total de spire
n
t
=n+n
c
=5+1.5=6.5
n
c
=1.5 numarul spirelor de capat
8.7 Numarul de spire active
Se adopta n=5.
8.8 Sageata de montaj
1

1
= mm n
d G
D F
m
51 . 1 5 *
2 , 1 * 10 * 5 . 8
11 * 5 * 8
*
*
* * 8
4 4
3
4
3
1

G=8.5*10
4
MPa
8.9 Sageata maxima
max


mm mm s 5 , 27 , 5 76 , 3 0151
1 max
+ +
8.10 Forta maxima de exploatare F
max
, N
F max =F
1
*
N 45 , 17
51 , 1
27 , 5
* 5
1
max

8.11 Tensiunea de torsiune


t
, MPa

MPa MPa
d
D F k
at
m
t
650 38 , 341
2 , 1 * 14 . 3
11 * 18 * 17 . 1 * 8
*
* * * 8
3 3
max
<


8.12 Rigiditatea arcului, c
c=
MPa
D n
d G
m
3 . 3
11 * 5 * 8
2 , 1 * 10 * 5 . 8
* * 8
*
3
4 4
3
4

8.13 Lungimea arcului blocat H
b
H
d n
t b

=6.5*1,2=7.8 mm
8.14 Pasul arcului solicitat t
t=d+ mm
n
3 12 . 0
5
27 , 5
2 , 1
max
+ + +

0.1 jocul dintre spire a arcului solicitat de F max


0.1*1,2=>=0.12

8.15 Lungimea arcului nesolicitat H
0
H
+ ) ( *
0
d t n H
b
8+5*(3-1,2)=17 mm
8.16 Lungimea arcului corespunzatoare fortei de montaj H
1
H

1 0 1
H
17-1,51=15,49 mm
8.17 Lungimea arcului corespunzatoare fortei maxime de exploatare H
m

H

max 0
H
m
17-5,27=12
8.18 Forta corespunzatoare arcului blocat (spira pe spira) F
b
F
11 , 19
27 , 5
87 , 5
* 18 *
max
max

b
b
F
N

n
b
+
max

=5,27+0.12*5=5.87 mm
8.19 Diametrul exterior D
1
, mm
D=D
+d
m
11+1,2=12,2 mm
8.20 Unghiul de inclinare al spirei arcului nesolicitat
0

5
*
0

m
D
t
arctg

8.21 Lungimea semifabricatului, l s


l
225
996 , 0
5 . 6 * 11 * 14 . 3
cos
* *
0

t m
s
n D
mm

8. MEMORIU JUSTIFICATIV CU PRIVIRE LA ALEGEREA
MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR SI A SOLUTIILOR
CONSTRUCTIVE PENTRU PRINCIPALELE PIESE DIN COMPONENTA
MECANISMULUI
Cricul este un mecanism utilizat pentru ridicarea diverselor sarcini, in special pentru interventii
si reparatii auto, care are in componenta sa un mecanism surub piulita.
Avand in vedere ca sarcina de ridicat este aplicata static pentru mecanismul surub piulita se
alege filet trapezoidal care desi are un randament mai scazut decat cel patrat, prezinta o rigiditate
mai buna si asigura in acelasi timp o buna centrare a piulitei pe surub. De asemenea acest tip de
filet permite transmiterea sarcinii in ambele sensuri si prezinta avantajul ca poate fi executat si prin
frezare cu productivitate ridicata.
La alegerea materialelor s-a tinut seama de faptul ca actionarea se face manual iar cricul are un
timp relativ redus de functionare dar si de faptul ca mecanismul surub piulita este cea mai
solicitata componenta a cricului. Din aceste motive s-a optat pntru confectionarea mecanismului
surub piulita si a majoritatii pieselor componente din otel laminat marca OLC45 STAS 888.
Otelul OLC45 permite o buna prelucrare prin aschiere si nu mai este necesar a se elabora
tratamente termice pentru a-i imbunatati proprietatiile mecanice. Tabla laminata din OL50 din care
s-au executat parghiile are o rezistenta sporita la flambaj datorita orientarii grauntilor in aceeasi
directie dupa axa parghiei in urma laminarii. Pentru placa de baza a cricului s-a optat pentu
alegerea marcii de otel turnat OL50 STAS 500/2 80 deoarece aceasta nu mai necesita prelucrari
ulterioare prin aschiere. Pentru arcul mecanismului de actionare s-a ales otel de arc marca
OLC55A, otel care confera arcului proprietati medii.
La alegerea materialelor s-a avut in vedere si costul materialelor alese urmarindu-se obtinerea
unor produse de calitate superioara la un cost de fabricatie cat mai redus.
9. NORME DE TEHNICA SECURITATII MUNCII
Cricul cu parghii cu o doua piulite se inscrie in categoria mecanismelor de ridicat, din care
cauza trebuiesc asigurate o serie de instructiuni si masuri de prevenire si evitare a accidentelor de
munca.
Ca orice mecanism de ridicare cricul cu parghii trebuie sa asigure conditia de autofranare adica
atunci cand se inceteaza actionarea cricul sa nu coboare sub actiunea sarcinii de ridicat. Conditia de
autofranare este asigurata de mecanismul surub piulita.
Utilzatorii acestui mecanism de ridicare vor fi instruiti asupra modului de lucru corect. Se
reconanda:
- Cricul se va folosi numai pentru actionare manuala;
- Nu se vor ridica sarcini mai mari de 9100N. In acest sens se va marca la loc vizibil
sarcina maxima de ridicare;
- Sarcina de ridicat nu trebuie sa permita deplasarea in plan orizontal pentru a evita
rasturnarea cricului. De asemenea este interzisa ridicarea sarcinilor ancorate pe sol
pentru a nu supraincarca cricul;
- Nu se va aseza cricul direct pe sol deoarece nu se cunoaste rezistenta acestuia. In
acest sens se va introduce sub cric o placa dintr-un material suficient de tare si care
sa nu permita alunecarea cricului in plan orizontal;
- Verificarea starii tehnice de buna functionare a cricului inainte de utilizare;
- Nu se vor lasa sarcini nesupravegheate pe cric;
- Depozitarea cricului se va face astfel incat sa fie evitata deformarea subansamblelor
si in locuri uscate pentru a nu favoriza oxidarea mecanismului surub piulita ceea
ce va ingreuna actionarea cricului prin aparitia unor forte de frecare suplimentare;
Se vor verifica periodic:
- Bolturile sa fie asigurate cu inele elastice de siguranta;
- Parghiile sa nu fie deformate;
- Cupa sa fie bine fixata in suport;
- Mecanismul surub piulita sa nu prezinte uzura avansata si sa fie in permanenta
gresat pentru a reduce fortele de frecare si uzura imatura;
- Se verifica daca nu exista fisuri ale diferitelor subansamble;
10. BIBLIOGRAFIE
1. ALEXANDRU, P. s.a. Mecanisme, vol. II. Universitatea din Brasov, 1984.
2. DRAGHICI, I. s.a. Indrumar de proiectare in constructia de masini, vol. I. Bucuresti, Editura
Tehnica, 1981.
3. DRAGHICI, I. s.a. Organe de masini. Culegere de probleme. Bucuresti, Editura Didactica si
Pedagogica, 1980.
4. GAFITANU, M. s.a. Organe de masini, vol. I. Bucuresti, Editura Tehnica, 1981
5. JULA, A. s.a. Organe de masini, Indrumar pentru proiectul de an nr. 1, Universitatea din
Brasov, 1986.
6. JULA, A. s.a. Organe de masini, vol. I. Universitatea din Brasov, 1986
7. MOLDOVEAN, GH. s.a. Calculul si proiectarea formei arborilor drepti. Brasov, Editura Lux
Libris, 1998
8. Culegere de norme si extrase din standarde pentru proiectarea elementelor componente ale
masinilor, vol. I si II. Universitatea din Brasov, 1984