Sunteți pe pagina 1din 31

STUDIU ASUPRA

RELATIEI DINTRE
CONCENTRATIA
ALCOOLULUI ETILIC
IN SANGE, URINA SI
UMOAREA VITROASA

-rezultate

partiale-
Jitaru Victor
Medic rezident

an IV
UMF Iasi


Determinarea

cauzei

decesului

= unul

din principalele

scopuri

ale practicii

medico-legale
istoricul medical al victimei
circumstantele producerii decesului
rezultatul

autopsiei
rezultatul

examenului anatomo-patologic
rezultatul

examenului toxicologic
Examenul

toxicologic


esential in stabilirea cauzei decesului in multe situatii
in practica medico-legala


scop: de a determina daca, in tanatogeneza, au fost
implicate substante toxice

(endo/exogene)


factorul declansator al decesului


factori favorizanti


indiferenti in tanatogeneza


recoltarea de rutina

de sange periferic, urina si
umoare vitroasa (UV)
Dozarea

alcoolului

etilic


cel mai frecvent folosit drog


absorbie

predominant digestiva


concentraia in compartimentele organismului
depinde

de continutul in ap

sange, urina,

UV
Sangele


cel

mai

util

specimen toxicologic


alcoolemia

(BAC) se coreleaza

direct cu gradul

de
intoxicatie

si

efectele

asupra

organismului


dificultati

in interpretare


absenta

probelor

(exsanguinare)/ lipsa

omogenitatii

probelor


producerea

PM

de alcooli (activitate

bacteriana)


formolizarea

cadavrului


difuziunea

alcoolului din

continutul gastric/caile

aeriene
contaminate

vase pulmonare

si

cord


modificarile

Ht (terapia

de suplinire

volemica

scaderea

c% intravasculare

de etanol)
Urina


al doilea

produs

ca frecventa

in investigatiile

toxicologice


principala

cale

de eliminare

a toxicelor


Alcooluria

(UAC)


reflecta

media alcoolemiei

pe perioada cat urina a fost produsa


echilibrul

cu BAC exista

NUMAI pe

perioada

de producere


independenta

nu poate reflecta sau prezice nivelul alcoolemiei
Urina


poate indica, coroborat cu alcoolemia, faza de
metabolizare a alcoolului n organism


faza

de absorbtie

-

UAC<BAC


faza

de excretie

-

UAC>BAC


dificultati

in interpretare


poate

lipsi


poate

fi

influentata

de alcoolii

de putrefactie

(mai

putin

decat

BAC)/ prezenta

glucozei

sau

a unor

microorganisme

(Candida albicans)
Umoarea

vitroasa


pozitionare anatomica izolata


previne contaminarea cu produsii de putrefactie
bacteriana


nu este

influentata

de formolizare


concentratia

de etanol

(VAC) se mentine

stabila

perioade

mai

lungi

de timp


utila

pentru determinari calitative

si

cantitative
Umoarea

vitroasa


echilibrarea

raportului

BAC-VAC intarzie

1-2h dupa

care se
mentine

constant


faza

de absorbtie: BAC >VAC
Scaderea

concentratiilor

se face concomitent
La echilibru: VAC proportional > BAC
timp
c
%
BAC
VAC
Scop
Stabilirea

unei

relatii

cantitative

intre

BAC,
UAC si

VAC prin

investigarea

specimenelor

recoltate

in timpul

necropsiilor

medico-legale
Elaborarea

si

validarea

unei

metode

simple, usor

reproductibila, accesibila

oricarui

laborator

de
toxicologie, de calcul

/ interpretare

a BAC in
functie

de UAC si

VAC
Material si

metoda


IML Iasi


Decembrie

2010-Aprilie 2012


164 cazuri


< 24 h spitalizare


varsta, sex, IPM, data

decesului,


recoltare

sange, urina, UV BAC, UAC, VAC (CORDEBARD)


In cursul

studiului

s-a constat

ca studierea

unor

cantitati

egale

din fiecare

proba

diminueaza

riscul

de erori


Analiza

rezultatelor

sistemul

SPSS versiunea

19


Metoda

de calcul

regresie

liniara

pentru

identificarea

parametrilor

care influenteaza

BAC


au fost

eliminate cazurile

in care rezultatele

toxicologice

au fost

negative
Rezultate
30
134
femei
barbati
Rezultate
medie 50,5 17,3 ani
7
29
80
41
7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0-19 ani 20-39 ani 40-59 ani 60-79 ani > 80 ani
Rezultate
153
10
1
sange femural
sange hepatic
sange putrefiat
Rezultate
5
127
12
14
6
0
20
40
60
80
100
120
140
0-12h 13-24h 25-36h 37-48h >48h
IPM
Rezultate


Relatia

BAC-VAC


73 cazuri


corelatie

puternica

BAC-VAC (p<0,000001)


corelatie

moderata

BAC-IPM (p=0,013)/ anotimp

(temperatura

minima
(p=0,012)/ maxima (p=0,015))


ceilalti

factori

(varsta, sex, tipul

sangelui) au avut

relevanta

scazuta
BAC[] = 0.862*VAC[] + 0.009*PMI[h]

0.039*Tmin[C] +
0.107*T[C]

0.910


prin

excluderea

temperaturii

formula devine
BAC[] = 0.869*VAC[] + 0.008*PMI[h]

0.119


dar

semnificatia

statistica

scade

(p = 0.431).
Raport

VAC/BAC
VAC/BAC
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2


Raport

VAC/BAC: 0,33-1,87 (medie

0,99)


Au fost

excluse

4 cazuri


VAC/BAC 0/0,5; 0,1/0; 0,55/0,1 si

0,85/0,1


Dispersie

maxima 1-1,4
Raport

VAC/BAC
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
VAC/BAC Linear (VAC/BAC)
Rezultate


Relatia

BAC-UAC


30 cazuri


corelatie

puternica

BAC-UAC (p<0,00001)


corelatie

moderata

BAC-varsta

(p=0,031)/ IPM
(p=0,058)


ceilalti

factori

(sex, tipul

sangelui) au avut

relevanta

scazuta
BAC []= 0,794*UAC []

0,012*v[ani] -

0,024*IPM [ore] + 1,087
Raport

UAC/BAC
UAC/BAC
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5


Raport

UAC/BAC: 0,86

3 (medie

1,39)


A fost

exclus

1 caz


UAC/BAC 0,55/0
Raport

UAC/BAC
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
UAC/BAC Linear (UAC/BAC)
Rezultate


corelatie puternica intre UAC/VAC si BAC


VAC se coreleaza mai puternic decat UAC cu alcoolemia


in lipsa

sangelui, se pot folosi

UV sau

urina

in vederea

calculului

alcoolemiei

in functie de


varsta si IPM

in cazul urinei


temperatura ambientala

(disponibila

la statiile

meteorologice

locale)

si
IPM

pentru UV


raport

VAC/BAC si

UAC/BAC

dispersie

mare a valorilor


Necesita

un numar

mai

mare de valori

pentru

stabilirea

unui

interval de
referinta
Discutii


numeroase

studii

privind

identificarea

unei

relatii

intre

concentratia

alcoolului

in sange

si

in alte

produse

biologice

formule

de calcul


BAC = 3.03 + 0.852 VAC

+/-

0.025 [715272 + (VAC-189,7)
2
]
(Pouder&Kuroda, 1993)


BAC = -5.6 + 0.811*UAC +/-

0.034 [9465804 + (UAC-

213.3)
2
]
(Pouder&Kuroda, 1995)
Discutii


review-ul

nostru

din literatura

nu a identificat

formule

care sa

implice

corectii

pe

baza

celorlalti

factori

care
pot influenta

concentratia

de alcool

(IPM, temperatura,
tipul

de sange, varsta)


BAC []= 0,794*UAC []

0,012*v[ani] -

0,024*IPM [ore] + 1,087


BAC[] = 0.862*VAC[] + 0.009*PMI[h]

0.039*Tmin[C] + 0.107*T[C]

0.910
Discutii


Raport

UAC/BAC: 0,86-3 (medie

1,39)


30 cazuri


Kaye & Cardona

0,21-2,66 (medie

1,28)

148
cazuri


Raport

VAC/BAC: 0,33-8,5 (medie

1,26)


70 cazuri


Coe & Sherman (1970), ? cazuri


0,9-1,38 (medie

1,2)


Cao&Lo

(1993), 200 cazuri

-

0,71-3,71 (medie

1,29)
Concluzii


numerosi

factori

pot afecta

valoarea

alcoolemiei

PM


se recomanda

recoltarea

sangelui

din periferie

(vase femurale/
subclaviculare)


alcoolemia obtinuta

dintr-o proba

recoltata

la

necropsie poate

sa

nu
fie

relevanta


se interpreteaza

in asociere

cu alcooluria

si/sau

concentratia

de
alcool

etilic

din UV


etanol

prezent

in sange

dar

absent in UV si/sau

urina

alcoolemie

fals

pozitiva
Concluzii
Corelatia

mai

puternica

intre

VAC si

BAC
+
Posibilitatea

mai

mare ca UAC sa

fie influentata

de productia

endogena

de alcooli

decat

VAC
+
Perioada

redusa

de echilibru

BAC-UAC

Recomanda

UV ca produs

recoltat

de rutina

in examenele

toxicologice
Concluzii


Studiul

propune

formule

de calcul

pentru

BAC in functie

de
UAC si

VAC, dar

si

de alti

factori

care pot influenta

alcoolemia

postmortem


Studiul demonstreaza utilitatea dozarii de rutina a VAC,
eventual ca inlocuitor

al UAC,

in special in cazurile in care
dozarile din sange nu se pot efectua sau pot fi influentate de
diferiti factori


accesibilitatea UV, recoltarea facila

si rezistenta relativa

la putrefactie
sustin utilizarea acesteia atat

in vederea interpretarii de rutina

a valorii
alcoolemiei cat si ca inlocuitor al sangelui in determinarea concentratiei

de etanol
Concluzii


Utilizarea

metodei

CORDEBARD pentru

calcului

concentratiilor

de etanol

permite

aplicarea

rezultatelor

studiului

in orice

unitate

medico-legala, indiferent

de nivelul

de dotare

al
laboratorului

de toxicologie
Oficiala

in Romania
Ieftina
Simpla
Nu necesita

echipament

complex tip GC
Concluzii


Rezultate

partiale


Continuarea

studiului

validarea

rezultatelor


Numar

mai

mare de cazuri


Restrangerea

intervalului

de dispersie

a valorilor

raportului

VAC/BAC, UAC/VAC


Confirmarea

formulelor

de calcul

a BAC pe

baza

VAC/UAC
In viitor


Rezultatele

finale


Utile in practica

medico-legala


Formule

de calcul

usor

aplicabile


Eroare

minima


Tehnica

accesibila

oricarui

laborator/ institutii

medico-legale