Sunteți pe pagina 1din 2

Conferina telefonic a Grupei de Lucru FEE CONTABILITATE

n data de 11 martie 2014 a avut loc conferina telefonic a grupului de lucu FEE
Contabilitate. Subiectul de dezbatere la con!tituit Comple"it# $ulletin %$uletinul privind
comple"itatea !ituaiilor financiare& elaborat de EF'() *mpreun cu (+C %(utoritatea
Francez de +ormalizare Contabil&, (SC) %Comitetul )erman de Standarde Contabile&,
-.C %-rgani!mul .talian de Contabilitate& /i F'C %Con!iliul 'aportrii Financiare din 0area
$ritanie&. 1ublicarea ace!tui $uletin face parte din !trategia EF'() de a !timula dezbaterile
la nivel european /i conectarea prilor intere!ate la evoluiile proiectului de revizuire a
cadrului conceptual general al .(S$.
FEE /ia propu! ! analizeze ace!t $uletin /i ! emit un punct de vedere comun al
membrilor !i care ar putea fi util EF'() /i partenerilor !i dar /i .(S$ *n clarificarea
problemei comple"itii .F'S.
ntrebarea lan!at *n ace!t $uletin e!te aceea dac *n cadrul general conceptual al
.(S$ e!te nece!ar introducerea unor precizri e"plicite privind comple"itatea, dat fiind
faptul c o !erie de !tudii realizate *n ultimii ani concluzioneaz cu *ngri2orarea c !ituaiile
financiare *n conformitate cu .F'S au devenit prea comple"e /i, prin urmare, mai puin
inteligibile pentru utilizatori.
n viziunea autorilor ace!tui $uletin, formula cea mai potrivit pentru a defini
comple"itatea e!te cea oferit de SEC %Securitie! and Ec3ange Commi!!ion& *n Final Report
of the Advisory Committee on Improvements to Financial 'eporting %2004&5
6789 Comple"itatea *n raportarea financiar !e refer la dificultatea pe care o au5
a. .nve!titorii pentru a *nelege !ub!tana economic a tranzaciilor 789,
b. 1roductorii !ituaiilor financiare *n aplicarea adecvat a principiilor contabile
789, /i
c. (li utilizatori *n auditarea, analiza /i reglementarea raportrii financiare a
entitii 789.:
0ai departe, acela/i document !epar comple"itatea care nu poate fi evitat
%unavoidable comple"it#& de cea care poate fi evitat %avoidable comple"it#&.
Comple"itatea care nu poate fi evitat e!te aceea care !e 2u!tific prin faptul c a!igur
reflectarea !ub!tanei economice a tranzaciilor comple"e. ;ranzacii comple"e pre!upun
ade!ea reguli comple"e.
Comple"itatea care poate fi evitat e!te acea comple"itate care nu !e 2u!tific /i care ar
putea fi eliminat din .F'S *n beneficiul utilizatorilor /i productorilor !ituaiilor financiare.
n cadrul conceptual general al .(S$ !e face referire la comple"itate *n conte"tul
di!cuiei privind inteligibilitatea informaiei /i raportul co!tbeneficii. ntrebarea e!te dac
ace!te enunuri !unt !uficiente iar dac nu, cum ar trebui dezvoltat *n cadrul conceptual
di!cuia privind comple"itatea.
<i!cuiile care au avut loc *n cadrul grupei de lucru !au *nc3eiat cu urmtoarele
concluzii preliminare 5
1.Sa czut de acord c nu e!te nece!ar includerea *n cadrul conceptual general a
ace!tor a!pecte privind comple"itatea deoarece precizrile e"i!tente !unt !uficiente pentru a
!ublinia c realitatea poate fi comple" /i c, *n con!ecin, !ituaiile financiare pot deveni
mai comple"e pentru a !urprinde informaia relevant. n plu!, preluarea ace!tor enunuri ar
putea crea a/teptri din partea unor utilizatori c obiectivul .(S$ e!te acela de a !implifica
!tandardele .F'S. -biectivele raportrii financiare !unt enunate *n cadrul conceptual iar
!implificarea nu e!te unul dintre ace!ta.
2.Sa con!iderat c nu comple"itatea e!te problema care trebuie abordat ci *nelegerea
!ituaiilor financiare de ctre utilizatori %inteligibilitatea&. Cel mai ade!ea, o informaie e!te
perceput ca nefiind comple" dac e!te inteligibil. - informaie mai puin comple" poate
fi perceput ca fiind comple" dac nu e!te !uficient de inteligibil. Foarte important *n ace!t
conte"t e!te nivelul de cunoa/tere pe care *l au utilizatorii cu privire la .F'S.
=.Sa e"primat /i opinia c foarte important e!te modul *n care !tandardele !unt !cri!e.
Claritatea /i !uficiena e"primrilor *n limba englez !unt nece!are pentru a *nelege te"tele
.F'S. n multe !ituaii !tandardele conin enunuri la nivel de principiu iar pentru a *nelege /i
aplica ace!te principii e!te nece!ar con!ultarea unor interpretri, *ndrumri, g3iduri.
4.0odelul de afacere %bu!ine!! model& poate reprezenta una dintre principalele cauze
ale comple"itii. <e e"emplu, particularitile afacerii pot influena recunoa/terea pe
componente a veniturilor ce rezult dintro tranzacie !au dintrun contract.
>.Comple"itatea ar putea fi redu! prin utilizarea pragului de !emnificaie. ;otu/i, nu
doar auditorul utilizeaz ace!t in!trument ci /i managementul entitii. - anumit informaie
mai comple" poate fi impu! de auditorul unei entiti *n timp ce acela/i tip de informaie nu
e!te cerut de auditorul altei entiti. n con!ecin, aceea/i informaie comple" poate fi evitat
de o entitate dar ! nu poat fi evitat de ctre alta.
?.Sa czut de acord c a!pectele privind comple"itatea trebuie avute *n vedere *n
proce!ul de elaborare a !tandardelor de ctre .(S$ /i c ace!tea ar putea fi implementate *n
procedurile de emitere a !tandardelor.
@.<in per!pectiva productorilor !ituaiilor financiare ar putea ! apar tentaia de a
diminua comple"itatea *n proce!ul de pregtire a raportrii. Spre e"emplu, dac o raportare
bazat pe modelul de afacere ar fi mai comple" !e poate lua decizia de a raporta pe o baz
care ! nu in cont atAt de mult de ace!t model.
Conferina !a *nc3eiat cu reinerea elementelor relevante de mai !u! /i agreate de
participani, urmAnd ! !e procedeze la elaborarea !cri!orii de comentarii a FEE care va fi
*naintat ctre EF'().

S-ar putea să vă placă și