Sunteți pe pagina 1din 1

Geneza si caracterizarea viiturilor

Ciclul II (Master of Science)


Sesiunea ianuarie februarie 2014


SUBIECTE DE EXAMEN

Sistemul hidrologic Componente fundamentale
Sisteme de gospodarire a apelor
Cerintele modelelor matematice hidrologice
Clasificarea modelelor hidrologice
Calibrarea modelelor hidrologice consideratii generale
Analiza de senzitivitate a modelului hidrologic
Calibrarea modelelor ploaie scurgere conceptuale, etape principale
Propagarea erorilor prin modelele hidrologice
Principalele caracteristici ale precipitatiilor
Calculul precipitatiei medii pe subbazine/elemente topologice de baza
Clasificarea solurilor pe grupe hidrologice
Procesul de integrare a scurgerii
Hidrograful unitar definitie si ipoteze; Hidrograful in S
Propagarea scurgerii prin albie fenomene principale
Ecuatiile Saint-Venant; Relatia dinamica debit nivel

Examen oral:
- 2 subiecte de teorie > 5 puncte (~30 de minute).
- Exercitiu practic HEC-HMS, de modelare a proceselor ploaie-scurgere pentru 1
bazin hidrografic (Obiectiv: verificarea unui minim de cunostinte/abilitati de
utilizare a programului HEC-HMS.) -> 5 puncte (~ 1 ora).