Sunteți pe pagina 1din 50

LEGEA Nr.

188 din 8 decembrie 1999 *** Republicat, privind Statutul funcinarilr


publici

!A". 1
Dispoziii generale
AR#. 1
$1% "re&enta le'e re'lementea& re'imul 'eneral al raprturilr (uridice dintre funcinarii
publici )i *tat *au admini*traia public lcal, prin autritile admini*trative autnme ri prin
autritile )i in*tituiile publice ale admini*traiei publice centrale )i lcale, denumite +n
cntinuare raprturi de *erviciu.
$,% Scpul pre&entei le'i +l cn*tituie a*i'urarea, +n cnfrmitate cu di*p&iiile le'ale, a unui
*erviciu public *tabil, prfe*ini*t, tran*parent, eficient )i imparial, +n intere*ul cetenilr,
precum )i al autritilr )i in*tituiilr publice din admini*traia public central )i lcal.
AR#. ,
$1% -uncia public repre&int an*amblul atribuiilr )i re*pn*abilitilr, *tabilite +n temeiul
le'ii, +n *cpul reali&rii prer'ativelr de putere public de ctre admini*traia public central,
admini*traia public lcal )i autritile admini*trative autnme.
$,% -uncinarul public e*te per*ana numit, +n cndiiile le'ii, +ntr. funcie public.
"er*ana care a f*t eliberat din funcia public )i *e afl +n crpul de re&erv al funcinarilr
publici +)i p*trea& calitatea de funcinar public.
$/% Activitile de*f)urate de funcinarii publici, care implic e0ercitarea prer'ativelr de
putere public, *unt urmtarele1
a% punerea +n e0ecutare a le'ilr )i a celrlalte acte nrmative2
b% elabrarea priectelr de acte nrmative )i a altr re'lementri *pecifice autritii *au
in*tituiei publice, precum )i a*i'urarea avi&rii ace*tra2
c% elabrarea priectelr pliticilr )i *trate'iilr, a pr'ramelr, a *tudiilr, anali&elr )i
*tati*ticilr nece*are reali&rii )i implementrii pliticilr publice, precum )i a dcumentaiei
nece*are e0ecutrii le'ilr, +n vederea reali&rii cmpetenei autritii *au in*tituiei publice2
d% cn*ilierea, cntrlul )i auditul public intern2
e% 'e*tinarea re*ur*elr umane )i a re*ur*elr financiare2
f% clectarea creanelr bu'etare2
'% repre&entarea intere*elr autritii *au in*tituiei publice +n raprturile ace*teia cu per*ane
fi&ice *au (uridice de drept public *au privat, din ar )i *trintate, +n limita cmpetenelr
*tabilite de cnductrul autritii *au in*tituiei publice, precum )i repre&entarea +n (u*tiie a
autritii *au in*tituiei publice +n care +)i de*f)ar activitatea2
3% reali&area de activiti +n cnfrmitate cu *trate'ia de infrmati&are a admini*traiei publice.
$4% -unciile publice *unt prev&ute +n ane0a la pre&enta le'e.
$5% 6n *en*ul pre&entei le'i, ttalitatea funcinarilr publici din cadrul autritilr
admini*trative autnme )i din cadrul autritilr )i in*tituiilr publice din admini*traia
public central )i lcal cn*tituie crpul funcinarilr publici.
AR#. /
"rincipiile care *tau la ba&a e0ercitrii funciei publice *unt1
a% le'alitate, imparialitate )i biectivitate2
b% tran*paren2
c% eficien )i eficacitate2
d% re*pn*abilitate, +n cnfrmitate cu prevederile le'ale2
e% rientare ctre cetean2
f% *tabilitate +n e0ercitarea funciei publice2
'% *ubrdnare ierar3ic.
AR#. 4
$1% Raprturile de *erviciu *e na*c )i *e e0ercit pe ba&a actului admini*trativ de numire, emi*
+n cndiiile le'ii.
$,% E0ercitarea raprturilr de *erviciu *e reali&ea& pe periad nedeterminat.
$/% "rin e0cepie de la prevederile alin. $,%, funciile publice de e0ecuie temprar vacante pe
periad de cel puin lun pt fi cupate pe periad determinat, a*tfel1
a% prin redi*tribuirea funcinarilr publici din crpul de re&erv care +ndepline*c cndiiile
*pecifice pentru cuparea funciei publice re*pective2
b% prin numire pe periad determinat, prin cncur* +n cndiiile le'ii, +n *ituaia +n care +n
crpul de re&erv nu e0i*t funcinari publici care * +ndeplinea*c cerinele *pecifice pentru a fi
redi*tribuii +n cnfrmitate cu di*p&iiile prev&ute la lit. a%. "er*ana numit +n ace*te cndiii
db7nde)te calitatea de funcinar public numai pe acea*t periad )i nu beneficia& la +ncetarea
raprtului de *erviciu de dreptul de a intra +n crpul de re&erv al funcinarilr publici.
AR#. 5
$1% "t beneficia de *tatute *peciale funcinarii publici care +)i de*f)ar activitatea +n cadrul
urmtarelr *ervicii publice1
a% *tructurile de *pecialitate ale "arlamentului Rm7niei2
b% *tructurile de *pecialitate ale Admini*traiei "re&ideniale2
c% *tructurile de *pecialitate ale !n*iliului Le'i*lativ2
d% *erviciile diplmatice )i cn*ulare2
e% autritatea vamal2
f% pliia )i alte *tructuri ale 8ini*terului 9nternelr )i Refrmei Admini*trative2
'% alte *ervicii publice *tabilite prin le'e.
$,% "rin *tatutele *peciale prev&ute la alin. $1% *e pt re'lementa1
a% drepturi, +ndatriri )i incmpatibiliti *pecifice, altele dec7t cele prev&ute de pre&enta
le'e2
b% funcii publice *pecifice.
$/% 6n ca&ul *tatutelr *peciale aplicabile *erviciilr diplmatice )i cn*ulare, precum )i
plii)tilr )i altr *tructuri ale 8ini*terului 9nternelr )i Refrmei Admini*trative, di*p&iiile
*peciale pt re'lementa prevederi de natura celr prev&ute la alin. $,%, precum )i cu privire la
carier.
AR#. :
"revederile pre&entei le'i nu *e aplic1
a% per*nalului cntractual *alariat din aparatul prpriu al autritilr )i in*tituiilr publice,
care de*f)ar activiti de *ecretariat, admini*trative, prtcl, '*pdrire, +ntreinere.reparaii
)i de de*ervire, pa&, precum )i altr cate'rii de per*nal care nu e0ercit prer'ative de putere
public. "er*anele care cup ace*te funcii nu au calitatea de funcinar public )i li *e aplic
le'i*laia muncii2
b% per*nalului *alariat +ncadrat, pe ba&a +ncrederii per*nale, la cabinetul demnitarului2
c% crpului ma'i*trailr2
d% cadrelr didactice2
e% per*anelr numite *au ale*e +n funcii de demnitate public.
!A". ,
Clasificarea funciilor publice. Categorii de funcionari publici
AR#. ;
$1% -unciile publice *e cla*ific dup cum urmea&1
a% funcii publice 'enerale )i funcii publice *pecifice2
b% funcii publice din cla*a 9, funcii publice din cla*a a 99.a, funcii publice din cla*a a 999.a2
c% funcii publice de *tat, funcii publice teritriale )i funcii publice lcale.
$,% -unciile publice 'enerale repre&int an*amblul atribuiilr )i re*pn*abilitilr cu caracter
'eneral )i cmun tuturr autritilr )i in*tituiilr publice, +n vederea reali&rii cmpetenelr
lr 'enerale.
$/% -unciile publice *pecifice repre&int an*amblul atribuiilr )i re*pn*abilitilr cu
caracter *pecific unr autriti )i in*tituii publice, *tabilite +n vederea reali&rii cmpetenelr
lr *pecifice, *au care nece*it cmpetene )i re*pn*abiliti *pecifice.
$4% Ec3ivalarea funciilr publice *pecifice cu funciile publice 'enerale, +n cndiiile le'ii, *e
face prin *tatutele *peciale prev&ute la art. 5 alin. $1% *au, la prpunerea autritilr )i
in*tituiilr publice, de A'enia Nainal a -uncinarilr "ublici.
AR#. 8
$1% -unciile publice de *tat *unt funciile publice *tabilite )i avi&ate, ptrivit le'ii, +n cadrul
mini*terelr, r'anelr de *pecialitate ale admini*traiei publice centrale, precum )i +n cadrul
autritilr admini*trative autnme.
$,% -unciile publice teritriale *unt funciile publice *tabilite )i avi&ate, ptrivit le'ii, +n cadrul
in*tituiei prefectului, *erviciilr publice decncentrate ale mini*terelr )i ale celrlalte r'ane
ale admini*traiei publice centrale din unitile admini*trativ.teritriale.
$/% -unciile publice lcale *unt funciile publice *tabilite )i avi&ate, ptrivit le'ii, +n cadrul
aparatului prpriu al autritilr admini*traiei publice lcale )i al in*tituiilr publice
*ubrdnate ace*tra.
AR#. 9
-unciile publice *e +mpart +n / cla*e, definite +n raprt cu nivelul *tudiilr nece*are cuprii
funciei publice, dup cum urmea&1
a% cla*a 9 cuprinde funciile publice pentru a crr cupare *e cer *tudii univer*itare de licen
ab*lvite cu diplm, re*pectiv *tudii *uperiare de lun' durat, ab*lvite cu diplm de licen
*au ec3ivalent2
b% cla*a a 99.a cuprinde funciile publice pentru a crr cupare *e cer *tudii *uperiare de
*curt durat, ab*lvite cu diplm2
c% cla*a a 999.a cuprinde funciile publice pentru a crr cupare *e cer *tudii liceale, re*pectiv
*tudii medii liceale, finali&ate cu diplm de bacalaureat.
AR#. 1<
$1% =up nivelul atribuiilr titularului funciei publice, funciile publice *e +mpart +n trei
cate'rii dup cum urmea&1
a% funcii publice cre*pun&tare cate'riei +nalilr funcinari publici2
b% funcii publice cre*pun&tare cate'riei funcinarilr publici de cnducere2
c% funcii publice cre*pun&tare cate'riei funcinarilr publici de e0ecuie.
$,% -uncinarii publici numii +n funciile publice din cla*ele a 99.a )i a 999.a pt cupa numai
funcii publice de e0ecuie.
AR#. 11
$1% -uncinarii publici *unt debutani *au definitivi.
$,% "t fi numite funcinari publici debutani per*anele care au prmvat cncur*ul pentru
cuparea unei funcii publice de 'rad prfe*inal debutant.
$/% "t fi numii funcinari publici definitivi1
a% funcinarii publici debutani care au efectuat periada de *ta'iu prev&ut de le'e )i au
binut re&ultat cre*pun&tr la evaluare2
b% per*anele care intr +n crpul funcinarilr publici prin cncur* )i care au vec3imea +n
*pecialitatea *tudiilr nece*are cuprii funciei publice de minimum 1, luni, 8 luni )i, re*pectiv,
: luni, +n funcie de nivelul *tudiilr ab*lvite.
AR#. 1,
!ate'ria +nalilr funcinari publici cuprinde per*anele care *unt numite +n una dintre
urmtarele funcii publice1
#M11
a) secretar general al Guvernului i secretar general adjunct al Guvernului;
#B
b% *ecretar 'eneral din mini*tere )i alte r'ane de *pecialitate ale admini*traiei publice
centrale2
c% prefect2
d% *ecretar 'eneral ad(unct din mini*tere )i alte r'ane de *pecialitate ale admini*traiei publice
centrale2
e% *ubprefect2
f% in*pectr 'uvernamental.
AR#. 1/*%
$1% !ate'ria funcinarilr publici de cnducere cuprinde per*anele numite +n una dintre
urmtarele funcii publice1
a% directr 'eneral )i directr 'eneral ad(unct din aparatul autritilr admini*trative
autnme, al mini*terelr )i al celrlalte r'ane de *pecialitate ale admini*traiei publice
centrale, precum )i +n funciile publice *pecifice a*imilate ace*tra2
b% directr )i directr ad(unct din aparatul autritilr admini*trative autnme, al
mini*terelr )i al celrlalte r'ane de *pecialitate ale admini*traiei publice centrale, precum )i +n
funciile publice *pecifice a*imilate ace*tra2
c% *ecretar al unitii admini*trativ.teritriale2
#M23
d) director executiv i director executiv adjunct ai serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale din
unitile administrativ-teritoriale, n cadrul instituiei prefectului, n cadrul aparatului propriu
al autoritilor administraiei publice locale i al instituiilor publice subordonate acestora,
precum i n funciile publice specifice asimilate acestora;
#B
e% )ef *erviciu, precum )i +n funciile publice *pecifice a*imilate ace*teia2
f% )ef biru, precum )i +n funciile publice *pecifice a*imilate ace*teia.
$,% 6n cadrul autritilr admini*trative autnme pt fi *tabilite )i funciile publice prev&ute
la alin. $1% lit. e% )i f%, precum )i alte funcii publice prev&ute +n re'lementrile *pecifice.
$/% -unciile publice prev&ute la alin. $1% lit. a% *e pt *tabili )i +n cadrul autritilr )i
in*tituiilr publice din admini*traia public lcal care au un numr de minimum 15< de
p*turi.
#CIN
*) Art !" alin #!) lit d) este reprodus n forma n vigoare nainte de modificarea efectuat
prin art $ pct ! din %rdonana de urgen a Guvernului nr !&'()&&* ##M12), ntruc+t art $
pct ! din %rdonana de urgen a Guvernului nr !&'()&&* ##M12) a fost declarat
neconstituional prin ,eci-ia nr !.)*()&&* ##M18) i apoi abrogat prin articolul unic pct ! din
/egea nr ).0()&!& ##M23)
#B
AR#. 14
$1% Sunt funcinari publici de e0ecuie din cla*a 9 per*anele numite +n urmtarele funcii
publice 'enerale1 cn*ilier, cn*ilier (uridic, auditr, e0pert, in*pectr, precum )i +n funciile
publice *pecifice a*imilate ace*tra.
$,% Sunt funcinari publici de e0ecuie din cla*a a 99.a per*anele numite +n funcia public
'eneral de referent de *pecialitate, precum )i +n funciile publice *pecifice a*imilate ace*teia.
$/% Sunt funcinari publici de e0ecuie din cla*a a 999.a per*anele numite +n funcia public
'eneral de referent, precum )i +n funciile publice *pecifice a*imilate ace*teia.
AR#. 15
-unciile publice de e0ecuie *unt *tructurate pe 'rade prfe*inale, dup cum urmea&1
a% *uperir, ca nivel ma0im2
b% principal2
c% a*i*tent2
d% debutant.
!A". /
Categoria nalilor funcionari publici
AR#. 1:
$1% 6nalii funcinari publici reali&ea& mana'ementul de nivel *uperir +n admini*traia
public central )i +n autritile admini*trative autnme.
$,% "entru a cupa funcie public cre*pun&tare cate'riei +nalilr funcinari publici
per*ana trebuie * +ndeplinea*c cumulativ urmtarele cndiii1
a% cele prev&ute la art. 542
b% *tudii univer*itare de licen ab*lvite cu diplm, re*pectiv *tudii *uperiare de lun'
durat, ab*lvite cu diplm de licen *au ec3ivalent2
c% cel puin 5 ani vec3ime +n *pecialitatea *tudiilr nece*are e0ercitrii funciei publice2
d% a ab*lvit pr'ramele de frmare *peciali&at pentru cuparea unei funcii publice
cre*pun&tare cate'riei +nalilr funcinari publici ri a e0ercitat un mandat cmplet de
parlamentar2
e% a prmvat cncur*ul nainal pentru intrarea +n cate'ria +nalilr funcinari publici.
$/% "entru cuparea funciilr publice prev&ute la art. 1, lit. a%, b% )i d% *e pt *tabili cndiii
*pecifice *au prceduri *pecifice, +n cndiiile le'ii.
AR#. 1;
"r'ramele de frmare *peciali&at pentru cuparea unei funcii publice cre*pun&tare
cate'riei +nalilr funcinari publici *e r'ani&ea& +n cndiiile le'ii.
AR#. 18
$1% 9ntrarea +n cate'ria +nalilr funcinari publici *e face prin cncur* nainal. Recrutarea
*e face de ctre cmi*ie permanent, independent, frmat din ; membri, numii prin deci&ie a
primului.mini*tru. 8embrii cmi*iei au mandate fi0e de 1< ani )i (umtate )i *unt numii prin
rtaie.
$,% "er*anele care au prmvat cncur*ul nainal prev&ut la alin. $1% pt fi numite +n
funciile publice cre*pun&tare cate'riei +nalilr funcinari publici.
$/% Structura, criteriile de de*emnare a membrilr, atribuiile )i mdul de r'ani&are )i
funcinare ale cmi*iei prev&ute la alin. $1% *e *tabile*c prin 3tr7re a Guvernului, la
prpunerea A'eniei Nainale a -uncinarilr "ublici.
#M11
AR#. 19
#!) 1umirea, modificarea, suspendarea, ncetarea raporturilor de serviciu, precum i
sancionarea disciplinar a nalilor funcionari publici se fac, n condiiile legii, de ctre2
a) Guvern, pentru funciile publice prev-ute la art !) lit a), c) i e);
b) primul-ministru, pentru funciile publice prev-ute la art !) lit b), d) i f)
#)) 1umirea ntr-o funcie public prev-ut la art !) lit a), b) i d) se face dintre persoanele
care ndeplinesc condiiile prev-ute la art !. alin #)) i #")
#B
$/% La eliberarea din funcia public, +nalii funcinari publici au dreptul la cmpen*aii
materiale, *tabilite ptrivit le'ii privind *i*temul unitar de *alari&are a funcinarilr publici.
AR#. ,<
$1% Evaluarea perfrmanelr prfe*inale individuale ale +nalilr funcinari publici *e face
anual, +n cndiiile le'ii.
$,% Evaluarea 'eneral a +nalilr funcinari publici *e face dat la , ani, +n *cpul
cnfirmrii cun)tinelr prfe*inale, aptitudinilr )i abilitilr nece*are e0ercitrii funciei
publice.
$/% 6nalii funcinari publici au bli'aia de a urma anual cur*uri de perfecinare
prfe*inal, +n cndiiile le'ii.
$4% Evaluarea anual prev&ut la alin. $1% )i evaluarea 'eneral prev&ut la alin. $,% *e fac de
ctre cmi*ie de evaluare, ai crei membri *unt numii prin deci&ie a primului.mini*tru, la
prpunerea mini*trului internelr )i refrmei admini*trative.
!A". 4
Manageentul funciilor publice !i al funcionarilor publici
SE!>9?NEA 1
"genia Naional# a $uncionarilor %ublici
AR#. ,1
$1% "entru crearea )i de&vltarea unui crp de funcinari publici prfe*ini*t, *tabil )i
imparial *e +nfiinea&, +n *ubrdinea 8ini*terului 9nternelr )i Refrmei Admini*trative,
A'enia Nainal a -uncinarilr "ublici, r'an de *pecialitate al admini*traiei publice
centrale, cu per*nalitate (uridic.
$,% A'enia Nainal a -uncinarilr "ublici e*te cndu* de un pre)edinte, cu ran' de
*ecretar de *tat, numit de ctre primul.mini*tru, la prpunerea mini*trului internelr )i refrmei
admini*trative. 6n e0ercitarea atribuiilr care +i revin, pre)edintele A'eniei Nainale a
-uncinarilr "ublici emite rdine cu caracter nrmativ )i individual.
$/% A'enia Nainal a -uncinarilr "ublici e*te finanat de la bu'etul de *tat.
AR#. ,,*%
$1% A'enia Nainal a -uncinarilr "ublici are urmtarele atribuii1
a% elabrea& pliticile )i *trate'iile privind mana'ementul funciei publice )i al funcinarilr
publici2
b% elabrea& )i avi&ea& priecte de acte nrmative privind funcia public )i funcinarii
publici2
c% mnitri&ea& )i cntrlea& mdul de aplicare a le'i*laiei privind funcia public )i
funcinarii publici +n cadrul autritilr )i in*tituiilr publice2
d% elabrea& re'lementri cmune, aplicabile tuturr autritilr )i in*tituiilr publice,
privind funciile publice, precum )i in*truciuni privind aplicarea unitar a le'i*laiei +n dmeniul
funciei publice )i al funcinarilr publici2
e% elabrea& priectul le'ii privind *tabilirea *i*temului unitar de *alari&are pentru
funcinarii publici2
f% *tabile)te criteriile pentru evaluarea activitii funcinarilr publici2
'% centrali&ea& prpunerile de in*truire a funcinarilr publici, *tabilite ca urmare a evalurii
perfrmanelr prfe*inale individuale ale funcinarilr publici2
3% clabrea& cu 9n*titutul Nainal de Admini*traie la *tabilirea tematicii *pecifice
pr'ramelr de frmare *peciali&at +n admini*traia public )i de perfecinare a funcinarilr
publici2
i% +ntcme)te )i admini*trea& ba&a de date cuprin&7nd evidena funciilr publice )i a
funcinarilr publici2
#M21
j) reali-ea- recrutarea i promovarea pentru funciile publice pentru care organi-ea-
concurs, monitori-ea- recrutarea i promovarea pentru celelalte funcii publice, n condiiile
pre-entei legi;
j3!) organi-ea- concursuri sau examene pentru ocuparea funciilor publice de conducere
vacante, n condiiile prev-ute la art '4;
j3)) dispune suspendarea organi-rii i desfurrii concursurilor, n condiiile legii;
#B
@% reali&ea& redi*tribuirea funcinarilr publici crra le.au +ncetat raprturile de *erviciu din
mtive neimputabile lr2
l% acrd a*i*ten de *pecialitate )i crdnea& metdl'ic cmpartimentele de re*ur*e
umane din cadrul autritilr )i in*tituiilr admini*traiei publice centrale )i lcale2
m% particip la ne'cierile dintre r'ani&aiile *indicale repre&entative ale funcinarilr
publici )i 8ini*terul 9nternelr )i Refrmei Admini*trative2
n% clabrea& cu r'ani*me )i cu r'ani&aii internainale din dmeniul *u de activitate2
% elabrea& anual, cu cn*ultarea autritilr )i in*tituiilr publice, "lanul de cupare a
funciilr publice, pe care +l *upune *pre aprbare Guvernului2
p% +ntcme)te raprtul anual cu privire la mana'ementul funciilr publice )i al funcinarilr
publici, pe care +l pre&int Guvernului2
A% cn*tat cntravenii )i aplic *anciuni, +n cndiiile le'ii.
$,% A'enia Nainal a -uncinarilr "ublici +ndepline)te rice alte atribuii *tabilite prin
le'e.
$/% A'enia Nainal a -uncinarilr "ublici are le'itimare prce*ual activ )i pate *e*i&a
in*tana de cntenci* admini*trativ cmpetent cu privire la1
a% actele prin care autritile *au in*tituiile publice +ncalc le'i*laia referitare la funcia
public )i funcinarii publici, cn*tatate ca urmare a activitii prprii de cntrl2
b% refu&ul autritilr )i in*tituiilr publice de a aplica prevederile le'ale +n dmeniul funciei
publice )i al funcinarilr publici.
$4% Actul atacat ptrivit alin. $/% e*te *u*pendat de drept.
$5% "re)edintele A'eniei Nainale a -uncinarilr "ublici pate *e*i&a )i prefectul +n
le'tur cu actele ile'ale emi*e de autritile *au in*tituiile publice lcale.
#CIN
*) 5onform art 6$ din /egea nr !0&()&!& ##M21), aplicarea prevederilor art )) alin #!) lit
o) din /egea nr !44(!*** se suspend p+n la data de "! decembrie )&!&
#M21
AR#. ,,B1
Agenia 1aional a 7uncionarilor 8ublici dispune suspendarea organi-rii i desfurrii
concursului sau, dup ca-, a examenului, n urmtoarele ca-uri2
a) n situaia n care este sesi-at i se constat c nu sunt ndeplinite condiiile legale privind
organi-area i desfurarea concursurilor de recrutare i de promovare n funcii publice din
cadrul autoritilor i instituiilor publice;
b) autoritatea sau instituia public nu a transmis Ageniei 1aionale a 7uncionarilor 8ublici
planul de ocupare a funciilor publice, potrivit prevederilor art )" alin #0) i #');
c) autoritatea sau instituia public care organi-ea- concursul sau examenul nu a obinut
avi-ul Ageniei 1aionale a 7uncionarilor 8ublici, potrivit prevederilor art !&9
#B
AR#. ,/
$1% "lanul de cupare a funciilr publice *tabile)te1
a% numrul ma0im al funciilr publice re&ervate prmvrii funcinarilr publici2
b% numrul ma0im al funciilr publice care vr fi re&ervate +n *cpul prmvrii rapide2
c% numrul ma0im al funciilr publice care vr fi cupate prin recrutare2
d% numrul ma0im al funciilr publice care vr fi +nfiinate2
e% numrul ma0im al funciilr publice care vr fi *upu*e rer'ani&rii2
f% numrul ma0im de funcii publice pe fiecare cla*, cate'rie )i pe 'rade prfe*inale2
'% numrul ma0im al funciilr publice de cnducere )i al funciilr publice cre*pun&tare
cate'riei +nalilr funcinari publici.
$,% "lanul de cupare a funciilr publice *e elabrea& anual, cu cn*ultarea *indicatelr
repre&entative ale funcinarilr publici, a*tfel1
a% de ctre A'enia Nainal a -uncinarilr "ublici, pe ba&a prpunerilr rdnatrilr
principali de credite, pentru autritile )i in*tituiile publice din admini*traia public central2
b% de ctre primar *au, dup ca&, de ctre pre)edintele cn*iliului (udeean, prin aparatul de
*pecialitate, pentru autritile )i in*tituiile publice din admini*traia public lcal.
$/% "lanul de cupare a funciilr publice *e +ntcme)te centrali&at, pe fiecare rdnatr
principal de credite )i pe fiecare in*tituie din *ubrdinea ace*teia *au finanat prin bu'etul *u.
$4% 6n *ituaia prev&ut la alin. $,% lit. a%, planul de cupare a funciilr publice *e aprb prin
3tr7re a Guvernului. 6n *ituaia prev&ut la alin. $,% lit. b%, planul de cupare a funciilr
publice *e aprb prin 3tr7re a cn*iliului lcal, re*pectiv a cn*iliului (udeean.
$5% "entru autritile )i in*tituiile publice din admini*traia public lcal, priectul planului
de cupare a funciilr publice *e tran*mite A'eniei Nainale a -uncinarilr "ublici cu 45 de
&ile +nainte de data aprbrii. 6n *ituaia +n care A'enia Nainal a -uncinarilr "ublici
cn*tat nere'ulariti +n *tructura ace*tuia, autritile *au in*tituiile publice au bli'aia de a
mdifica priectul planului de cupare a funciilr publice, pe ba&a b*ervaiilr A'eniei
Nainale a -uncinarilr "ublici, +n cnfrmitate cu prevederile le'ale.
AR#. ,4
Ge*tiunea curent a re*ur*elr umane )i a funciilr publice e*te r'ani&at )i reali&at, +n
cadrul fiecrei autriti )i in*tituii publice, de ctre un cmpartiment *peciali&at, care
clabrea& direct cu A'enia Nainal a -uncinarilr "ublici.
SE!>9?NEA a ,.a
&'idena funciilor publice !i a funcionarilor publici
AR#. ,5
$1% A'enia Nainal a -uncinarilr "ublici admini*trea& evidena nainal a funciilr
publice )i a funcinarilr publici, pe ba&a datelr tran*mi*e de autritile )i in*tituiile publice.
$,% Evidena funciilr publice )i a funcinarilr publici *e ine +n cadrul fiecrei autriti *au
in*tituii publice, ptrivit frmatului *tabilit de ctre A'enia Nainal a -uncinarilr "ublici.
Autritile )i in*tituiile publice au bli'aia de a tran*mite A'eniei Nainale a -uncinarilr
"ublici tate infrmaiile cuprin*e +n evidena funciilr publice )i a funcinarilr publici din
cadrul ace*tra.
$/% 6n *cpul a*i'urrii 'e*tinrii eficiente a re*ur*elr umane, precum )i pentru urmrirea
carierei funcinarului public, autritile )i in*tituiile publice +ntcme*c d*arul prfe*inal
pentru fiecare funcinar public.
$4% -rmatul *tandard al evidenei funciilr publice )i a funcinarilr publici, precum )i
cninutul d*arului prfe*inal *e *tabile*c prin 3tr7re a Guvernului, la prpunerea A'eniei
Nainale a -uncinarilr "ublici.
AR#. ,:
$1% Autritile )i in*tituiile publice r*pund de +ntcmirea )i actuali&area d*arelr
prfe*inale ale funcinarilr publici )i a*i'ur p*trarea ace*tra +n cndiii de *i'uran.
$,% 6n ca&urile de tran*fer *au de +ncetare a raprturilr de *erviciu, autritatea *au in*tituia
public p*trea& cpie a d*arului prfe*inal )i +nm7nea& ri'inalul funcinarului public,
pe ba& de *emntur.
$/% Autritile )i in*tituiile publice au bli'aia de a cmunica A'eniei Nainale a
-uncinarilr "ublici, +n termen de 1< &ile lucrtare, rice mdificare intervenit +n *ituaia
funcinarilr publici.
$4% "er*anele care au acce* la datele cuprin*e +n evidena nainal a funciilr publice )i a
funcinarilr publici, precum )i la d*arul prfe*inal al funcinarului public au bli'aia de a
p*tra cnfidenialitatea datelr cu caracter per*nal, +n cndiiile le'ii.
$5% La *licitarea funcinarului public, autritatea *au in*tituia public e*te bli'at *
elibere&e un dcument care * ate*te activitatea de*f)urat de ace*ta, vec3imea +n munc, +n
*pecialitate )i +n funcia public.
!A". 5
Drepturi !i ndatoriri
SE!>9?NEA 1
Drepturile funcionarilor publici
AR#. ,;
$1% =reptul la pinie al funcinarilr publici e*te 'arantat.
$,% E*te inter&i* rice di*criminare +ntre funcinarii publici pe criterii plitice, de apartenen
*indical, cnvin'eri reli'ia*e, etnice, de *e0, rientare *e0ual, *tare material, ri'ine *cial
*au de rice alt a*emenea natur.
AR#. ,8
-uncinarul public are dreptul de a fi infrmat cu privire la deci&iile care *e iau +n aplicarea
pre&entului *tatut )i care +l vi&ea& +n md direct.
AR#. ,9
$1% =reptul de a*ciere *indical e*te 'arantat funcinarilr publici.
$,% -uncinarii publici pt, +n md liber, * +nfiine&e r'ani&aii *indicale, * adere la ele )i
* e0ercite rice mandat +n cadrul ace*tra.
#M(
#") :n situaia n care nalii funcionari publici sau funcionarii publici care au calitatea de
ordonatori de credite sunt alei n organele de conducere a organi-aiilor sindicale, acetia au
obligaia ca n termen de !' -ile de la alegerea n organele de conducere ale organi-aiilor
sindicale s opte-e pentru una dintre cele dou funcii :n ca-ul n care funcionarul public
optea- pentru desfurarea activitii n funcia de conducere n organi-aiile sindicale,
raporturile de serviciu ale acestuia se suspend pe o perioad egal cu cea a mandatului n
funcia de conducere din organi-aia sindical
#"3!) 7uncionarii publici, alii dec+t cei prev-ui la alin #"), pot deine simultan funcia
public i funcia n organele de conducere ale organi-aiilor sindicale, cu obligaia respectrii
regimului incompatibilitilor i al conflictelor de interese care le este aplicabil
#B
$4% -uncinarii publici *e pt a*cia +n r'ani&aii prfe*inale *au +n alte r'ani&aii av7nd
ca *cp prte(area intere*elr prfe*inale.
AR#. /<
$1% -uncinarilr publici le e*te recun*cut dreptul la 'rev, +n cndiiile le'ii.
$,% -uncinarii publici care *e afl +n 'rev nu beneficia& de *alariu )i alte drepturi *alariale
pe durata 'revei.
AR#. /1
$1% "entru activitatea de*f)urat, funcinarii publici au dreptul la un *alariu cmpu* din1
a% *alariul de ba&2
b% *prul pentru vec3ime +n munc.
#M1(
c) ;;; Abrogat
d) ;;; Abrogat
#B
$,% -uncinarii publici beneficia& de prime )i alte drepturi *alariale, +n cndiiile le'ii.
$/% Salari&area funcinarilr publici *e face +n cnfrmitate cu prevederile le'ii privind
*tabilirea *i*temului unitar de *alari&are pentru funcinarii publici.
AR#. /,
-uncinarii publici care, ptrivit le'ii, *unt bli'ai * parte unifrm +n timpul *erviciului
prime*c 'ratuit.
AR#. //
$1% =urata nrmal a timpului de lucru pentru funcinarii publici e*te, de re'ul, de 8 re pe
&i )i de 4< de re pe *ptm7n.
$,% "entru rele lucrate din di*p&iia cnductrului autritii *au in*tituiei publice pe*te
durata nrmal a timpului de lucru *au +n &ilele de *rbtri le'ale ri declarate &ile nelucrtare
funcinarii publici de e0ecuie au dreptul la recuperare *au la plata ma(rat cu un *pr de 1<<C
din *alariul de ba&. Numrul relr pltite cu *prul de 1<<C nu pate dep)i /:< +ntr.un an.*%
............
*% "7n la data de /1 decembrie ,<<5, prevederile referitare la acrdarea relr *uplimentare
au f*t *u*pendate prin Drdnana de ur'en a Guvernului nr. 9,E,<<4 privind re'lementarea
drepturilr *alariale )i a altr drepturi ale funcinarilr publici pentru anul ,<<5, aprbat cu
mdificri )i cmpletri prin Le'ea nr. ;:E,<<5.
AR#. /4*%
$1% -uncinarii publici pt fi ale)i *au numii +ntr. funcie de demnitate public, +n cndiiile
le'ii.
$,% 6nalii funcinari publici )i funcinarii publici de cnducere pt fi numii +n funcii de
demnitate public numai dup +ncetarea, +n cndiiile le'ii, a raprturilr de *erviciu.
$/% 6nalii funcinari publici )i funcinarii publici de cnducere pt candida pentru funcii de
demnitate public numai dup +ncetarea, +n cndiiile le'ii, a raprturilr de *erviciu.
#CIN
*) 1. <eproducem mai jos prevederile articolului unic din %rdonana de urgen a Guvernului
nr 04()&&9 ##M1)
#M1
=A<>$5%/ ?1$5
#!) 8rin derogare de la prevederile art "0 din /egea nr !44(!*** privind @tatutul
funcionarilor publici, republicat, funcionarii publici de conducere pot fi numii n funcii de
demnitate public din cadrul autoritilor sau instituiilor publice din administraia public
central n care i desfoar activitatea, precum i din cadrul autoritilor sau instituiilor
publice aflate n raporturi ierarAice cu aceasta
#)) 7uncionarii publici de conducere din cadrul autoritilor i instituiilor publice din
administraia public central pot fi desemnai s repre-inte autoritatea sau instituia public n
cadrul creia i desfoar activitatea, pe funcii de demnitate public sau funcii asimilate
acestora din cadrul unor organisme repre-entative constituite n temeiul actelor normative n
vigoare
#") 8rin derogare de la prevederile art "0 i ale art *0 alin #!) lit a) din /egea nr
!44(!***, republicat, raporturile de serviciu ale funcionarilor publici de conducere numii sau
desemnai n funciile de demnitate public n condiiile prev-ute la alin #!) i #)) se suspend
de drept pe perioada mandatului=
#CIN
2. <eproducem mai jos prevederile art )* alin #!.) din /egea nr "'()&&4, cu modificrile
ulterioare
#M)
=#!.) :nalii funcionari publici pot candida la alegerile pentru 5amera ,eputailor i @enat
numai dac la data depunerii candidaturii le-au ncetat raporturile de serviciu, n condiiile
legii 8rin derogare de la prevederile art "0 alin #") din /egea nr !44(!*** privind @tatutul
funcionarilor publici, republicat, funcionarii publici de conducere pot candida la alegerile
pentru 5amera ,eputailor i @enat cu condiia de a se suspenda din funcia public pe
perioada desfurrii campaniei electorale=
#B
AR#. /5
$1% -uncinarii publici au dreptul, +n cndiiile le'ii, la cncediu de di3n, la cncedii
medicale )i la alte cncedii.
#M2)
#)) ;;; Abrogat
#B
AR#. /:
6n periada cncediilr de bal, a cncediilr de maternitate )i a celr pentru cre)terea )i
+n'ri(irea cpiilr, raprturile de *erviciu nu pt +nceta )i nu pt fi mdificate dec7t din iniiativa
funcinarului public +n cau&.
AR#. /;
Autritile )i in*tituiile publice au bli'aia * a*i'ure funcinarilr publici cndiii nrmale
de munc )i i'ien, de natur * le crtea*c *ntatea )i inte'ritatea fi&ic )i p*i3ic.
AR#. /8
-uncinarii publici beneficia& de a*i*ten medical, prte&e )i medicamente, +n cndiiile
le'ii.
AR#. /9
-uncinarii publici beneficia& de pen*ii, precum )i de celelalte drepturi de a*i'urri *ciale
de *tat, ptrivit le'ii.
AR#. 4<
$1% 6n ca& de dece* al funcinarului public, membrii familiei, care au, ptrivit le'ii, dreptul la
pen*ie de urma), prime*c pe periad de / luni ec3ivalentul *alariului de ba& din ultima lun
de activitate a funcinarului public decedat.
$,% 6n ca&ul +n care deci&ia pentru pen*ia de urma) nu a f*t emi* din vina autritii *au a
in*tituiei publice +n termen de / luni de la data dece*ului, acea*ta va ac3ita +n cntinuare
drepturile prev&ute la alin. $1% p7n la emiterea deci&iei pentru pen*ia de urma).
AR#. 41
$1% -uncinarii publici beneficia& +n e0ercitarea atribuiilr lr de prtecia le'ii.
$,% Autritatea *au in*tituia public e*te bli'at * a*i'ure prtecia funcinarului public
+mptriva ameninrilr, vilenelr, faptelr de ultra( crra le.ar putea fi victim +n e0ercitarea
funciei publice *au +n le'tur cu acea*ta. "entru 'arantarea ace*tui drept, autritatea *au
in*tituia public va *licita *pri(inul r'anelr abilitate, ptrivit le'ii.
$/% 8*urile *peciale de prtecie pentru funcinarii publici cu atribuii de cntrl )i in*pecie,
e0ecutare *ilit a creanelr bu'etare, precum )i pentru alte cate'rii de funcinari publici care
de*f)ar activiti cu 'rad ridicat de ri*c prfe*inal *e *tabile*c prin acte nrmative, la
prpunerea A'eniei Nainale a -uncinarilr "ublici *au de ctre autriti )i in*tituii publice,
cu avi&ul A'eniei Nainale a -uncinarilr "ublici.
AR#. 4,
Autritatea *au in*tituia public e*te bli'at * +l de*p'ubea*c pe funcinarul public +n
*ituaia +n care ace*ta a *uferit, din culpa autritii *au in*tituiei publice, un pre(udiciu material
+n timpul +ndeplinirii atribuiilr de *erviciu.
SE!>9?NEA a ,.a
*ndatoririle funcionarilor publici
AR#. 4/
$1% -uncinarii publici au bli'aia * +)i +ndeplinea*c cu prfe*inali*m, imparialitate )i +n
cnfrmitate cu le'ea +ndatririle de *erviciu )i * *e abin de la rice fapt care ar putea aduce
pre(udicii per*anelr fi&ice *au (uridice ri pre*ti'iului crpului funcinarilr publici.
$,% -uncinarii publici de cnducere *unt bli'ai * *pri(ine prpunerile )i iniiativele
mtivate ale per*nalului din *ubrdine, +n vederea +mbuntirii activitii autritii *au
in*tituiei publice +n care +)i de*f)ar activitatea, precum )i a calitii *erviciilr publice ferite
cetenilr.
$/% -uncinarii publici au +ndatrirea de a re*pecta nrmele de cnduit prfe*inal )i civic
prev&ute de le'e.
AR#. 44
$1% -uncinarilr publici le e*te inter&i* * cupe funcii de cnducere +n *tructurile *au
r'anele de cnducere, ale*e *au numite, ale partidelr plitice, definite cnfrm *tatutului
ace*tra, ale r'ani&aiilr crra le e*te aplicabil acela)i re'im (uridic ca )i partidelr plitice
*au ale fundaiilr ri a*ciaiilr care funcinea& pe l7n' partidele plitice.
$,% 6nalilr funcinari publici le e*te inter&i* * fac parte din partide plitice, r'ani&aii
crra le e*te aplicabil acela)i re'im (uridic ca )i partidelr plitice *au din fundaiile ri
a*ciaiile care funcinea& pe l7n' partidele plitice.
$/% -uncinarii publici au bli'aia ca, +n e0ercitarea atribuiilr ce le revin, * *e abin de la
e0primarea *au manife*tarea public a cnvin'erilr )i preferinelr lr plitice, * nu favri&e&e
vreun partid plitic *au vre r'ani&aie creia +i e*te aplicabil acela)i re'im (uridic ca )i
partidelr plitice.
AR#. 45
$1% -uncinarii publici r*pund, ptrivit le'ii, de +ndeplinirea atribuiilr ce le revin din
funcia public pe care dein, precum )i a atribuiilr ce le *unt dele'ate.
$,% -uncinarul public e*te bli'at * *e cnfrme&e di*p&iiilr primite de la *uperirii
ierar3ici.
$/% -uncinarul public are dreptul * refu&e, +n *cri* )i mtivat, +ndeplinirea di*p&iiilr
primite de la *uperirul ierar3ic, dac le cn*ider ile'ale. =ac cel care a emi* di*p&iia
frmulea& +n *cri*, funcinarul public e*te bli'at * e0ecute, cu e0cepia ca&ului +n care
acea*ta e*te vdit ile'al. -uncinarul public are +ndatrirea * aduc la cun)tin *uperirului
ierar3ic al per*anei care a emi* di*p&iia a*tfel de *ituaii.
AR#. 4:
-uncinarii publici au bli'aia * p*tre&e *ecretul de *tat, *ecretul de *erviciu, precum )i
cnfidenialitatea +n le'tur cu faptele, infrmaiile *au dcumentele de care iau cun)tin +n
e0ercitarea funciei publice, +n cndiiile le'ii, cu e0cepia infrmaiilr de intere* public.
AR#. 4;
$1% -uncinarilr publici le e*te inter&i* * *licite *au * accepte, direct *au indirect, pentru ei
*au pentru alii, +n cn*iderarea funciei lr publice, daruri *au alte avanta(e.
$,% La numirea +ntr. funcie public, precum )i la +ncetarea raprtului de *erviciu, funcinarii
publici *unt bli'ai * pre&inte, +n cndiiile le'ii, cnductrului autritii *au in*tituiei
publice declaraia de avere. =eclaraia de avere *e actuali&ea& anual, ptrivit le'ii.
AR#. 48
$1% -uncinarii publici au bli'aia de a re&lva, +n termenele *tabilite de ctre *uperirii
ierar3ici, lucrrile reparti&ate.
$,% -uncinarilr publici le e*te inter&i* * primea*c direct cereri a crr re&lvare intr +n
cmpetena lr *au * di*cute direct cu petenii, cu e0cepia celr crra le *unt *tabilite
a*emenea atribuii, precum )i * intervin pentru *luinarea ace*tr cereri.
AR#. 49
-uncinarii publici au bli'aia * re*pecte +ntcmai re'imul (uridic al cnflictului de intere*e
)i al incmpatibilitilr, *tabilite ptrivit le'ii.
SE!>9?NEA a /.a
%erfecionarea profesional# a funcionarilor publici
AR#. 5<
-uncinarii publici au dreptul )i bli'aia de a.)i +mbunti +n md cntinuu abilitile )i
pre'tirea prfe*inal.
AR#. 51
$1% Autritile )i in*tituiile publice au bli'aia * prevad +n bu'etul anual prpriu *umele
nece*are pentru acperirea c3eltuielilr de perfecinare prfe*inal a funcinarilr publici
r'ani&at la iniiativa ri +n intere*ul autritii *au in*tituiei publice.
$,% "e periada +n care funcinarii publici urmea& frme de perfecinare prfe*inal,
beneficia& de drepturile *alariale cuvenite, +n *ituaia +n care ace*tea *unt1
a% r'ani&ate la iniiativa ri +n intere*ul autritii *au in*tituiei publice2
b% urmate la iniiativa funcinarului public, cu acrdul cnductrului autritii *au in*tituiei
publice.
$/% -uncinarii publici care urmea& frme de perfecinare prfe*inal, a crr durat e*te
mai mare de 9< de &ile +ntr.un an calendari*tic, r'ani&ate +n ar *au +n *trintate, finanate din
bu'etul de *tat *au bu'etul lcal, *unt bli'ai * *e an'a(e&e +n *cri* c vr lucra +n admini*traia
public +ntre , )i 5 ani de la terminarea pr'ramelr, prprinal cu numrul &ilelr de
perfecinare prfe*inal, dac pentru pr'ramul re*pectiv nu e*te prev&ut alt periad.
$4% -uncinarii publici care au urmat frme de perfecinare prfe*inal, +n cndiiile alin.
$/%, ale crr raprturi de *erviciu +ncetea&, ptrivit di*p&iiilr art. 9; lit. b%, d% )i e%, ale art. 98
alin. $1% lit. f% )i '% *au ale art. 99 alin. $1% lit. d%, +nainte de +mplinirea termenului prev&ut *unt
bli'ai * re*tituie cntravalarea c3eltuielilr efectuate pentru perfecinare, precum )i, dup
ca&, drepturile *alariale primite pe periada perfecinrii, calculate +n cndiiile le'ii
prprinal cu periada rma* p7n la +mplinirea termenului.
$5% "revederile alin. $4% nu *e aplic +n ca&ul +n care funcinarul public nu mai deine funcia
public din mtive neimputabile ace*tuia.
$:% 6n ca&ul +n care per*anele care au urmat frm de perfecinare, dar nu au ab*lvit. din
vina lr, *unt bli'ate * re*tituie in*tituiei *au autritii publice cntravalarea c3eltuielilr
efectuate pentru perfecinare, precum )i drepturile *alariale primite +n periada perfecinrii,
calculate +n cndiiile le'ii, dac ace*tea au f*t *uprtate de autritatea *au in*tituia public.
AR#. 5,
Nu cn*tituie frme de perfecinare prfe*inal )i nu pt fi finanate din bu'etul de *tat *au
din bu'etul lcal *tudiile univer*itare *au *tudiile de dctrat.
AR#. 5/
Autritile )i in*tituiile publice au bli'aia * cmunice anual A'eniei Nainale a
-uncinarilr "ublici, +n cndiiile le'ii, planul de perfecinare prfe*inal a funcinarilr
publici, precum )i fndurile prev&ute +n bu'etul anual prpriu pentru acperirea c3eltuielilr de
perfecinare prfe*inal a funcinarilr publici, r'ani&ate la iniiativa ri +n intere*ul
autritii *au in*tituiei publice.
!A". :
Cariera funcionarilor publici
SE!>9?NEA 1
+ecrutarea funcionarilor publici
AR#. 54
"ate cupa funcie public per*ana care +ndepline)te urmtarele cndiii1
a% are cetenia rm7n )i dmiciliul +n Rm7nia2
b% cuna)te limba rm7n, *cri* )i vrbit2
c% are v7r*ta de minimum 18 ani +mplinii2
d% are capacitate deplin de e0erciiu2
e% are *tare de *ntate cre*pun&tare funciei publice pentru care candidea&, ate*tat pe
ba& de e0amen medical de *pecialitate2
f% +ndepline)te cndiiile de *tudii prev&ute de le'e pentru funcia public2
'% +ndepline)te cndiiile *pecifice pentru cuparea funciei publice2
3% nu a f*t cndamnat pentru *v7r)irea unei infraciuni cntra umanitii, cntra *tatului *au
cntra autritii, de *erviciu *au +n le'tur cu *erviciul, care +mpiedic +nfptuirea (u*tiiei, de
fal* ri a unr fapte de crupie *au a unei infraciuni *v7r)ite cu intenie, care ar face.
incmpatibil cu e0ercitarea funciei publice, cu e0cepia *ituaiei +n care a intervenit
reabilitarea2
i% nu a f*t de*tituit dintr. funcie public *au nu i.a +ncetat cntractul individual de munc
pentru mtive di*ciplinare +n ultimii ; ani2
(% nu a de*f)urat activitate de pliie plitic, a*tfel cum e*te definit prin le'e.
AR#. 55
Dcuparea funciilr publice vacante )i a funciilr publice temprar vacante *e pate face
numai +n cndiiile pre&entei le'i.
AR#. 5:
Dcuparea funciilr publice *e face prin1
a% prmvare2
b% tran*fer2
c% redi*tribuire2
d% recrutare2
e% alte mdaliti prev&ute e0pre* de pre&enta le'e.
AR#. 5;*%
$1% Recrutarea +n vederea intrrii +n crpul funcinarilr publici *e face prin cncur*, +n limita
funciilr publice vacante re&ervate +n ace*t *cp prin planul de cupare a funciilr publice.
$,% !ndiiile de participare )i prcedura de r'ani&are a cncur*ului *e *tabile*c ptrivit le'ii.
$/% !ncur*ul are la ba& principiile cmpetiiei de*c3i*e, tran*parenei, meritelr prfe*inale
)i cmpetenei, precum )i cel al e'alitii acce*ului la funciile publice pentru fiecare cetean
care +ndepline)te cndiiile le'ale.
$4% Anunul privind cncur*ul *e public +n 8nitrul Dficial al Rm7niei, "artea a 999.a, )i
+ntr.un ctidian de lar' circulaie, cu cel puin /< de &ile +nainte de data de*f)urrii
cncur*ului. 6n md e0cepinal, termenul de /< de &ile pate fi redu*, +n cndiiile le'ii, pentru
cncur*ul r'ani&at +n vederea cuprii funciilr publice de e0ecuie temprar vacante.
$5% !ndiiile minime de vec3ime +n *pecialitatea *tudiilr nece*are participrii la cncur*ul de
recrutare r'ani&at pentru cuparea funciilr publice de e0ecuie *e *tabile*c a*tfel1
a% un an +n *pecialitatea *tudiilr nece*are e0ercitrii funciei publice, pentru cuparea
funciilr publice de e0ecuie de 'rad prfe*inal a*i*tent din cla*a 9, 8 luni pentru cuparea
funciilr publice de e0ecuie de 'rad prfe*inal a*i*tent din cla*a a 99.a *au : luni pentru
cuparea funciilr publice de e0ecuie de 'rad prfe*inal a*i*tent din cla*a a 999.a2
b% 5 ani +n *pecialitatea *tudiilr nece*are e0ercitrii funciei publice, pentru cuparea
funciilr publice de e0ecuie de 'rad prfe*inal principal2
c% 9 ani +n *pecialitatea *tudiilr nece*are e0ercitrii funciei publice, pentru cuparea
funciilr publice de e0ecuie de 'rad prfe*inal *uperir.
$:% !ndiiile minime de vec3ime +n *pecialitatea *tudiilr nece*are participrii la cncur*ul de
recrutare r'ani&at pentru cuparea funciilr publice de cnducere *e *tabile*c a*tfel1
a% , ani +n *pecialitatea *tudiilr nece*are e0ercitrii funciei publice, pentru cuparea
funciilr publice de cnducere de1 )ef biru, )ef *erviciu )i *ecretar al cmunei, precum )i a
funciilr publice *pecifice a*imilate ace*tra2
#M21
b) " ani n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice, pentru ocuparea
funciilor publice de conducere, altele dec+t cele prev-ute la lit a)
#B
$;% "entru participarea la cncur*ul de recrutare r'ani&at pentru cuparea funciilr publice
de cnducere, candidaii trebuie * fi ab*lvit *tudii de ma*terat *au p*tuniver*itare +n dmeniul
admini*traiei publice, mana'ement ri +n *pecialitatea *tudiilr nece*are e0ercitrii funciei
publice.
#CIN
*) 1. <eproducem mai jos prevederile art ) alin #!) din %rdonana de urgen a Guvernului
nr !.()&&9, cu modificrile ulterioare
#M2
=A<> )
#!) 8rin derogare de la prevederile art '9 alin #0) din /egea nr !44(!*** privind @tatutul
funcionarilor publici, republicat, condiiile de desfurare a concursurilor pentru ocuparea
funciilor publice vacante prev-ute la art ! se public n Bonitorul %ficial al <om+niei, 8artea
a $$$-a, cu cel puin !& -ile nainte de data desfurrii concursului=
#CIN
2. <eproducem mai jos prevederile art ) din %rdonana de urgen a Guvernului nr 0'()&&4
##M3)
#M3
=A<> )
#!) 8rin derogare de la prevederile art '9 alin #0) din /egea nr !44(!*** privind @tatutul
funcionarilor publici, republicat, condiiile de desfurare a concursurilor pentru ocuparea
funciilor publice vacante prev-ute la art ! se public n Bonitorul %ficial al <om+niei, 8artea
a $$$-a, cu cel puin !& -ile nainte de data desfurrii concursului
#)) %cuparea posturilor prev-ute la art ! se va face n condiiile legii=
#CIN
3. <eproducem mai jos prevederile art "9 din /egea nr ""&()&&* ##M15), abrogat prin
/egea nr )40()&!& ##M24)
#M1(
=A<> "9
#!) 5ondiia prev-ut la art '9 alin #9) din /egea nr !44(!*** privind @tatutul
funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, nu este obligatorie
pentru recrutarea funcionarilor publici de conducere, n ca-ul exercitrii cu caracter temporar
a unei funcii publice de conducere, precum i pentru funcionarii publici care ocup o funcie
public de conducere, pe o perioad de ' ani de la data intrrii n vigoare a pre-entei legi
#)) 7uncionarii publici prev-ui la alin #!) sunt obligai s ndeplineasc condiia
prev-ut la art '9 alin #9) din /egea nr !44(!***, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, n termenul prev-ut, sub sanciunea eliberrii din funcia public=
#CIN
4. <eproducem mai jos prevederile art "! din /egea nr )40()&!& ##M24)
#M2)
=A<> "!
#!) 5ondiia prev-ut la art '9 alin #9) din /egea nr !44(!*** privind @tatutul
funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, nu este obligatorie
pentru recrutarea funcionarilor publici de conducere, n ca-ul exercitrii cu caracter temporar
a unei funcii publice de conducere, precum i pentru funcionarii publici care ocup o funcie
public de conducere, pe o perioad de ' ani de la data intrrii n vigoare a pre-entei legi
#)) 7uncionarii publici prev-ui la alin #!) sunt obligai s ndeplineasc condiia
prev-ut la art '9 alin #9) din /egea nr !44(!***, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, n termenul prev-ut, sub sanciunea eliberrii din funcia public=
#M23
AR#. 58*%
#!) 5oncursul de recrutare pentru funciile publice vacante din autoritile i instituiile
publice centrale este organi-at, n condiiile legii, astfel2
a) de ctre comisia prev-ut la art !4 alin #!) pentru nalii funcionari publici
@ecretariatul teAnic al comisiei se asigur de Agenia 1aional a 7uncionarilor 8ublici;
b) de ctre Agenia 1aional a 7uncionarilor 8ublici, pentru ocuparea funciilor publice de
conducere generale i specifice;
c) de ctre autoriti i instituii publice, cu avi-ul Ageniei 1aionale a 7uncionarilor
8ublici, pentru ocuparea funciilor publice de execuie generale i specifice
#)) 5oncursul de recrutare pentru funciile publice vacante din autoritile i instituiile
publice din administraia public local este organi-at, n condiiile legii, astfel2
a) de ctre Agenia 1aional a 7uncionarilor 8ublici, pentru funciile publice de conducere
din urmtoarele domenii2 protecia copilului, evidena informati-at a persoanei, audit public
intern, financiar-contabilitate, urbanism i arAitectur, resurse umane, integrare european,
pentru secretarii unitilor administrativ-teritoriale, precum i pentru funciile publice de
execuie din domeniul auditului public intern;
b) de ctre autoriti i instituii publice, pentru ocuparea funciilor publice vacante, altele
dec+t cele prev-ute la lit a)
#") :n situaia prev-ut la alin #)) lit b), autoritile i instituiile publice din administraia
public local au obligaia de a informa Agenia 1aional a 7uncionarilor 8ublici nainte cu
!& -ile de demararea procedurii de organi-are i desfurare a concursurilor :n situaia n care
Agenia 1aional a 7uncionarilor 8ublici constat c nu sunt ndeplinite condiiile legale
privind organi-area i desfurarea concursurilor dispune am+narea sau suspendarea
organi-rii i desfurrii concursului
#0) Agenia 1aional a 7uncionarilor 8ublici poate delega autoritilor sau instituiilor
publice, n condiiile legii, competena de a organi-a concursuri de recrutare pentru ocuparea
funciilor publice de conducere generale i specifice
#CIN
*) Art '4 este reprodus n forma n vigoare nainte de modificarea efectuat prin art $ pct 0
din %rdonana de urgen a Guvernului nr !&'()&&* ##M12), ntruc+t art $ pct 0 din
%rdonana de urgen a Guvernului nr !&'()&&* ##M12) a fost declarat neconstituional prin
,eci-ia nr !.)*()&&* ##M18) i apoi abrogat prin articolul unic pct ! din /egea nr ).0()&!&
##M23)
Benionm c, dup modificarea efectuat prin art $ pct 0 din %rdonana de urgen a
Guvernului nr !&'()&&* ##M12), art '4 a fost completat prin art $ pct ' din /egea nr
!0&()&!& ##M21), ns, la abrogarea art $ pct 0 din %rdonana de urgen a Guvernului nr
!&'()&&* ##M12), legiuitorul nu a fcut nicio preci-are cu privire la /egea nr !0&()&!&
##M21)
<eproducem mai jos art '4 n forma modificat prin art $ pct 0 din %rdonana de urgen a
Guvernului nr !&'()&&* ##M12) i completat prin art $ pct ' din /egea nr !0&()&!& ##M21)
#M12
=A<> '4
#!) 5oncursul de recrutare pentru funciile publice vacante din cadrul autoritilor i
instituiilor publice centrale i locale, autoritilor administrative autonome, precum i pentru
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale
administraiei publice centrale din unitile administrativ-teritoriale este organi-at, n condiiile
legii, astfel2
a) de comisia prev-ut la art !4 alin #!), pentru nalii funcionari publici @ecretariatul
teAnic al comisiei se asigur de Agenia 1aional a 7uncionarilor 8ublici;
b) de Agenia 1aional a 7uncionarilor 8ublici, pentru ocuparea funciilor publice de
conducere generale i specifice, cu excepia funciilor publice de secretar al comunei, ef
serviciu i ef birou;
c) de autoritile i instituiile publice n al cror stat de funcii se afl funcia public
vacant, pentru funciile publice de conducere de secretar al comunei, ef serviciu i ef birou i
pentru toate funciile publice de execuie
#)) :n vederea verificrii i validrii condiiilor legale de organi-are i desfurare a
concursurilor pentru ocuparea funciilor publice vacante de ctre autoritile i instituiile
publice organi-atoare, Agenia 1aional a 7uncionarilor 8ublici desemnea- un responsabil
de procedur, funcionar public, repre-entant al acesteia n comisia de concurs
#") :n ca-ul concursurilor prev-ute la alin #!) lit c), autoritile i instituiile publice au
obligaia de a comunica Ageniei 1aionale a 7uncionarilor 8ublici datele de organi-are a
concursurilor, cu cel puin )& de -ile nainte de demararea procedurilor prev-ute de lege
#M21
#0) :ntiinarea va cuprinde n mod obligatoriu urmtoarele2
a) identificarea funciilor publice vacante prin denumire, categorie, clas i, dup ca-, grad
profesional, precum i compartimentul din care fac parte;
b) condiiile de studii de specialitate i, dup ca-, alte condiii specifice prev-ute n fia
postului pentru fiecare funcie public vacant;
c) data propus pentru organi-area concursului
#') :n termen de !& -ile, Agenia 1aional a 7uncionarilor 8ublici verific n ba-a de date
privind evidena funciilor publice i a funcionarilor publici dac exist funcionari publici care
ndeplinesc condiiile pentru a fi redistribuii
#.) :n condiiile n care nu exist funcionari publici care s poat fi redistribuii, Agenia
1aional a 7uncionarilor 8ublici comunic autoritilor i instituiilor publice desemnarea
unui responsabil de procedur, funcionar public, repre-entant al acesteia n comisia de
concurs <esponsabilul de procedur verific ndeplinirea condiiilor legale de organi-are i
desfurare a concursurilor i ndeplinete i celelalte activiti corespun-toare calitii de
membru n comisia de concurs
#9) <esponsabilul de procedur sesi-ea- cu celeritate Agenia 1aional a 7uncionarilor
8ublici n situaia nerespectrii de ctre autoritile i instituiile publice a procedurii de
organi-are i desfurare a concursurilor 8e ba-a anali-ei sesi-rii formulate de responsabilul
de procedur, Agenia 1aional a 7uncionarilor 8ublici dispune suspendarea organi-rii i
desfurrii concursului
#4) <esponsabilul de procedur poate fi desemnat din cadrul Ageniei 1aionale a
7uncionarilor 8ublici sau din cadrul instituiei prefectului, pe ba-a propunerilor prefecilor=
#B
AR#. 59
!ncur*ul pentru admiterea la pr'ramele r'ani&ate +n cndiiile le'ii pentru binerea
*tatutului de mana'er public *e r'ani&ea& )i *e 'e*tinea& de in*tituiile abilitate ptrivit le'ii
* r'ani&e&e a*tfel de pr'rame, cu avi&ul A'eniei Nainale a -uncinarilr "ublici.
SE!>9?NEA a ,.a
%erioada de stagiu
AR#. :<
$1% "eriada de *ta'iu are ca biect verificarea aptitudinilr prfe*inale +n +ndeplinirea
atribuiilr )i re*pn*abilitilr unei funcii publice, frmarea practic a funcinarilr publici
debutani, precum )i cuna)terea de ctre ace)tia a *pecificului admini*traiei publice )i a
e0i'enelr ace*teia.
$,% =urata periadei de *ta'iu e*te de 1, luni pentru funcinarii publici de e0ecuie din cla*a
9, 8 luni pentru cei din cla*a a 99.a )i : luni pentru cei din cla*a a 999.a.
AR#. :1
$1% La terminarea periadei de *ta'iu, pe ba&a re&ultatului evalurii reali&ate, funcinarul
public debutant va fi1
a% numit funcinar public de e0ecuie definitiv +n cla*a cre*pun&tare *tudiilr ab*lvite, +n
funciile publice prev&ute la art. 14, +n 'radul prfe*inal a*i*tent2
b% eliberat din funcia public, +n ca&ul +n care a binut la evaluarea activitii calificativul
Fnecre*pun&trF.
$,% 6n ca&ul prev&ut la alin. $1% lit. b% periada de *ta'iu nu cn*tituie vec3ime nece*ar
pentru cuparea unei funcii publice.
SE!>9?NEA a /.a
Nuirea funcionarilor publici
AR#. :,
$1% Numirea +n funciile publice din cate'ria +nalilr funcinari publici *e face +n
cnfrmitate cu di*p&iiile art. 19 alin. $1%.
#M21
#)) 1umirea n funciile publice de conducere pentru care se organi-ea- concurs n condiiile
art '4 alin #!) lit b) se face prin actul administrativ emis de conductorii autoritilor sau
instituiilor publice din administraia public central i local, la propunerea Ageniei
1aionale a 7uncionarilor 8ublici
#") 1umirea n funciile publice pentru care se organi-ea- concurs n condiiile art '4 alin
#!) lit c) se face prin actul administrativ emis de conductorii autoritilor i instituiilor
publice din administraia public central i local care au organi-at concursul
#B
$4% Actul admini*trativ de numire are frm *cri* )i trebuie * cnin temeiul le'al al
numirii, numele funcinarului public, denumirea funciei publice, data de la care urmea& *
e0ercite funcia public, drepturile *alariale, precum )i lcul de de*f)urare a activitii.
$5% -i)a p*tului aferent funciei publice *e ane0ea& la actul admini*trativ de numire, iar
cpie a ace*teia *e +nm7nea& funcinarului public.
$:% La intrarea +n crpul funcinarilr publici, funcinarul public depune (urm7ntul de
credin +n termen de / &ile de la emiterea actului de numire +n funcia public definitiv.
Gurm7ntul are urmtarea frmul1 FGur * re*pect !n*tituia, drepturile )i libertile
fundamentale ale mului, * aplic +n md crect )i fr prtinire le'ile rii, * +ndepline*c
cn)tiinci* +ndatririle ce +mi revin +n funcia public +n care am f*t numit, * p*tre& *ecretul
prfe*inal )i * re*pect nrmele de cnduit prfe*inal )i civic. A)a *.mi a(ute =umne&eu.F
-rmula reli'ia* de +nc3eiere va re*pecta libertatea cnvin'erilr reli'ia*e.
$;% =epunerea (urm7ntului prev&ut la alin. $:% *e cn*emnea& +n *cri*. Refu&ul depunerii
(urm7ntului *e cn*emnea& +n *cri* )i atra'e revcarea actului admini*trativ de numire +n
funcia public. Dbli'aia de r'ani&are a depunerii (urm7ntului aparine per*anei care are
cmpetena le'al de numire.
SE!>9?NEA a 4.a
%roo'area funcionarilor publici !i e'aluarea perforanelor profesionale
#M2)
AR#. :/
:n carier, funcionarul public poate promova n funcia public, n condiiile legii
8romovarea n clas i promovarea n grade profesionale nu sunt condiionate de existena unui
post vacant
#B
AR#. :4
$1% "rmvarea e*te mdalitatea de de&vltare a carierei prin cuparea unei funcii publice
*uperiare.
#M21
#)) 8romovarea n funcia public de execuie n gradul profesional imediat superior celui
deinut de funcionarul public se face prin concurs sau examen, organi-at semestrial de ctre
autoritile i instituiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcionarul public ca
urmare a promovrii concursului sau examenului 7ia postului funcionarului public care a
promovat n funcia public se completea- cu noi atribuii i responsabiliti sau, dup ca-,
prin creterea gradului de complexitate a atribuiilor exercitate
#M21
AR#. :5*%
#!) 5oncursul sau examenul de promovare n gradul profesional se organi-ea- de
autoritatea sau instituia public, n limita funciilor publice re-ervate promovrii, cu
ncadrarea n fondurile bugetare alocate
#)) 8entru a participa la concursul sau examenul de promovare n gradul profesional imediat
superior celui deinut, funcionarul public trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele
condiii2
a) s aib cel puin " ani vecAime n gradul profesional al funciei publice din care
promovea-;
#M2)
b) ;;; Abrogat
#M21
c) s fi obinut cel puin calificativul =bine= la evaluarea anual a performanelor individuale
n ultimii ) ani calendaristici;
d) s nu aib n ca-ierul administrativ o sanciune disciplinar neradiat n condiiile
pre-entei legi
#B
$/% -uncinarii publici care nu +ndepline*c cndiiile de vec3ime prev&ute pentru
prmvarea +n 'radul prfe*inal imediat *uperir celui deinut pt participa la cncur*ul
r'ani&at, +n cndiiile le'ii, +n vederea prmvrii rapide +n funcia public.
#M21
#0) 8revederile art '4 alin #)) i #") se aplic n mod corespun-tor
#CIN
*) 5onform art 6$ din /egea nr !0&()&!& ##M21), aplicarea prevederilor art .' alin #")
din /egea nr !44(!*** se suspend p+n la data de "! decembrie )&!&
#B
AR#. ::
"entru a participa la cncur*ul de prmvare +ntr. funcie public de cnducere, funcinarii
publici trebuie * +ndeplinea*c cumulativ urmtarele cndiii1
a% * fie ab*lveni de ma*terat *au de *tudii p*tuniver*itare +n dmeniul admini*traiei
publice, mana'ement *au +n *pecialitatea *tudiilr nece*are e0ercitrii funciei publice2
b% * fie numii +ntr. funcie public din cla*a 92
c% * +ndeplinea*c cerinele *pecifice prev&ute +n fi)a p*tului2
d% * +ndeplinea*c cndiiile prev&ute la art. 5; alin. $:%2
e% * nu aib +n ca&ierul admini*trativ *anciune di*ciplinar neradiat +n cndiiile pre&entei
le'i.
#M2)
A<> .9 ;;; Abrogat
#M21
AR#. :8
#!) :n urma dob+ndirii unei diplome de studii de nivel superior, funcionarii publici de
execuie au dreptul de a participa la examenul organi-at pentru ocuparea unei funcii publice
ntr-o clas superioar celei n care sunt ncadrai, dac studiile absolvite sunt n specialitatea
n care i desfoar activitatea sau dac autoritatea ori instituia public aprecia- c studiile
absolvite sunt utile pentru desfurarea activitii
#B
$,% "rmvarea +n cndiiile alin. $1% *e face prin tran*frmarea p*tului cupat de
funcinarul public ca urmare a prmvrii e0amenului.
#M21
#") 8romovarea n clas nu se poate face pe o funcie public de auditor sau de consilier
juridic
#B
AR#. :9
$1% Evaluarea perfrmanelr prfe*inale individuale ale funcinarilr publici *e face anual.
$,% 6n urma evalurii perfrmanelr prfe*inale individuale, funcinarului public i *e acrd
unul dintre urmtarele calificative1 Ffarte bineF, FbineF, F*ati*fctrF, Fne*ati*fctrF.
$/% !alificativele binute la evaluarea prfe*inal *unt avute +n vedere la1
#M2)
a) ;;; Abrogat
#B
b% prmvarea +ntr. funcie public *uperiar2
c% eliberarea din funcia public.
$4% 6n cadrul prce*ului de evaluare a perfrmanelr prfe*inale ale funcinarilr publici *e
*tabile*c cerinele de frmare prfe*inal a funcinarilr publici.
$5% 8etdl'ia de evaluare a perfrmanelr prfe*inale individuale ale funcinarilr
publici *e aprb prin 3tr7re a Guvernului, la prpunerea A'eniei Nainale a -uncinarilr
"ublici, dup cn*ultarea r'ani&aiilr *indicale ale funcinarilr publici, repre&entative la
nivel nainal.
SE!>9?NEA a 5.a
,isteul de proo'are rapid# n funcia public#
AR#. ;<*%
$1% "t beneficia de *i*temul de prmvare rapid +n funcia public1
a% per*anele care au ab*lvit pr'rame r'ani&ate, +n cndiiile le'ii, pentru binerea
*tatutului de mana'er public2
b% funcinarii publici care au prmvat cncur*ul prev&ut la art. :5 alin. $/%.
$,% "t participa la cncur*ul prev&ut la alin. $1% lit. b% funcinarii publici care +ndepline*c
cumulativ urmtarele cndiii1
a% au cel puin 1 an vec3ime +n 'radul prfe*inal al funciei publice din care prmvea&2
b% au binut calificativul Ffarte bineF la evaluarea perfrmanelr prfe*inale individuale
din ultimul an2
c% nu au +n ca&ierul admini*trativ *anciune di*ciplinar neradiat +n cndiiile pre&entei le'i2
d% au urmat cel puin frm de perfecinare prfe*inal +n ultimul an.
$/% !ncur*ul pentru prmvarea rapid prev&ut la art. :5 alin. $/% *e r'ani&ea& anual, de
ctre A'enia Nainal a -uncinarilr "ublici, +n limita numrului de funcii publice re&ervate
prmvrii rapide.
#CIN
*) 5onform art 6$ din /egea nr !0&()&!& ##M21), aplicarea prevederilor art 9& alin #!) lit
b), alin #)) i #") din /egea nr !44(!*** se suspend p+n la data de "! decembrie )&!&
#B
AR#. ;1
$1% "eriada +n care per*an a urmat pr'rame r'ani&ate, +n cndiiile le'ii, pentru
binerea *tatutului de mana'er public e*te a*imilat periadei de *ta'iu.
$,% 6n ca&ul neprmvrii pr'ramelr prev&ute la alin. $1%, periada de *ta'iu nu cn*tituie
vec3ime +n *pecialitatea *tudiilr nece*are cuprii funciilr publice )i nici vec3ime +n funcia
public.
!A". ;
"corduri colecti'e. Coisii paritare
AR#. ;,
$1% Autritile )i in*tituiile publice pt +nc3eia anual, +n cndiiile le'ii, acrduri cu
*indicatele repre&entative ale funcinarilr publici *au cu repre&entanii funcinarilr publici,
care * cuprind numai m*uri referitare la1
a% cn*tituirea )i fl*irea fndurilr de*tinate +mbuntirii cndiiilr la lcul de munc2
b% *ntatea )i *ecuritatea +n munc2
c% pr'ramul &ilnic de lucru2
d% perfecinarea prfe*inal2
e% alte m*uri dec7t cele prev&ute de le'e, referitare la prtecia celr ale)i +n r'anele de
cnducere ale r'ani&aiilr *indicale.
$,% 6n ca&ul +n care *indicatul nu e*te repre&entativ *au funcinarii publici nu *unt r'ani&ai
+n *indicat, acrdul *e +nc3eie cu repre&entanii funcinarilr publici din re*pectiva autritate
*au in*tituie public, de*emnai +n cndiiile le'ii.
$/% Autritatea *au in*tituia public va furni&a *indicatelr repre&entative *au repre&entanilr
funcinarilr publici infrmaiile nece*are pentru +nc3eierea acrdurilr privind raprturile de
*erviciu, +n cndiiile le'ii.
AR#. ;/
$1% 6n cadrul autritilr )i in*tituiilr publice *e cn*tituie cmi*ii paritare.
$,% 6n alctuirea cmi*iei paritare intr un numr e'al de repre&entani de*emnai de
cnductrul autritii *au in*tituiei publice )i de *indicatul repre&entativ al funcinarilr
publici. 6n ca&ul +n care *indicatul nu e*te repre&entativ *au funcinarii publici nu *unt
r'ani&ai +n *indicat, repre&entanii lr vr fi de*emnai prin vtul ma(ritii funcinarilr
publici din re*pectiva autritate *au in*tituie public.
$/% 8dul de cn*tituire, r'ani&are )i funcinare a cmi*iilr paritare, precum )i
cmpnena, atribuiile )i prcedura de lucru ale ace*tra *e *tabile*c prin 3tr7re a Guvernului,
la prpunerea A'eniei Nainale a -uncinarilr "ublici.
AR#. ;4
$1% !mi*iile paritare *unt cn*ultate +n urmtarele *ituaii1
a% la *tabilirea m*urilr de +mbuntire a activitii autritilr )i in*tituiilr publice pentru
care *unt cn*tituite2
b% la *tabilirea ricrr m*uri privind pre'tirea prfe*inal a funcinarilr publici, dac
c*turile ace*tra *unt *uprtate din fnduri bu'etare2
c% la *tabilirea pr'ramului de lucru de ctre cnductrul autritii *au in*tituiei publice2
d% alte *ituaii prev&ute de le'e.
$,% 6n e0ercitarea atribuiilr, cmi*iile paritare emit avi&e cn*ultative.
$/% !mi*iile paritare urmre*c permanent reali&area acrdurilr *tabilite +ntre *indicatele
repre&entative *au repre&entanii funcinarilr publici cu autritile *au in*tituiile publice.
$4% !mi*ia paritar +ntcme)te raparte trime*triale cu privire la re*pectarea prevederilr
acrdurilr +nc3eiate +n cndiiile le'ii, pe care le cmunic cnducerii autritii *au in*tituiei
publice, precum )i cnducerii *indicatelr repre&entative ale funcinarilr publici.
!A". 8
,anciunile disciplinare !i r#spunderea funcionarilor publici
AR#. ;5
6nclcarea de ctre funcinarii publici, cu vinvie, a +ndatririlr de *erviciu atra'e
r*punderea di*ciplinar, cntraveninal, civil *au penal, dup ca&.
AR#. ;:
$1% Drice per*an care *e cn*ider vtmat +ntr.un drept al *u *au +ntr.un intere* le'itim *e
pate adre*a in*tanei (udectre)ti, +n cndiiile le'ii, +mptriva autritii *au in*tituiei publice
care a emi* actul *au care a refu&at * re&lve cererea referitare la un drept *ubiectiv *au la un
intere* le'itim.
$,% 6n ca&ul +n care aciunea *e admite )i *e cn*tat vinvia funcinarului public, per*ana
re*pectiv va fi bli'at la plata daunelr, *lidar cu autritatea *au in*tituia public.
$/% R*punderea (uridic a funcinarului public nu *e pate an'a(a dac ace*ta a re*pectat
prevederile le'ale )i prcedurile admini*trative aplicabile autritii *au in*tituiei publice +n care
+)i de*f)ar activitatea.
AR#. ;;
$1% 6nclcarea cu vinvie de ctre funcinarii publici a +ndatririlr cre*pun&tare funciei
publice pe care dein )i a nrmelr de cnduit prfe*inal )i civic prev&ute de le'e
cn*tituie abatere di*ciplinar )i atra'e r*punderea di*ciplinar a ace*tra.
$,% !n*tituie abateri di*ciplinare urmtarele fapte1
a% +nt7r&ierea *i*tematic +n efectuarea lucrrilr2
b% ne'li(ena repetat +n re&lvarea lucrrilr2
c% ab*ene nemtivate de la *erviciu2
d% nere*pectarea +n md repetat a pr'ramului de lucru2
e% interveniile *au *truinele pentru *luinarea unr cereri +n afara cadrului le'al2
f% nere*pectarea *ecretului prfe*inal *au a cnfidenialitii lucrrilr cu ace*t caracter2
'% manife*tri care aduc atin'ere pre*ti'iului autritii *au in*tituiei publice +n care +)i
de*f)ar activitatea2
3% de*f)urarea +n timpul pr'ramului de lucru a unr activiti cu caracter plitic2
i% refu&ul de a +ndeplini atribuiile de *erviciu2
(% +nclcarea prevederilr le'ale referitare la +ndatriri, incmpatibiliti, cnflicte de intere*e
)i interdicii *tabilite prin le'e pentru funcinarii publici2
@% alte fapte prev&ute ca abateri di*ciplinare +n actele nrmative din dmeniul funciei publice
)i funcinarilr publici.
$/% Sanciunile di*ciplinare *unt1
a% mu*trare *cri*2
b% diminuarea drepturilr *alariale cu 5 . ,<C pe periad de p7n la / luni2
c% *u*pendarea dreptului de avan*are +n 'radele de *alari&are *au, dup ca&, de prmvare +n
funcia public pe periad de la 1 la / ani2
#M2)
d) retrogradarea n funcia public pe o perioad de p+n la un an
#B
e% de*tituirea din funcia public.
$4% La individuali&area *anciunii di*ciplinare *e va ine *eama de cau&ele )i 'ravitatea abaterii
di*ciplinare, +mpre(urrile +n care acea*ta a f*t *v7r)it, 'radul de vinvie )i cn*ecinele
abaterii, cmprtarea 'eneral +n timpul *erviciului a funcinarului public, precum )i de
e0i*tena +n antecedentele ace*tuia a altr *anciuni di*ciplinare care nu au f*t radiate +n
cndiiile pre&entei le'i.
$5% Sanciunile di*ciplinare *e aplic +n termen de cel mult 1 an de la data *e*i&rii cmi*iei de
di*ciplin cu privire la *v7r)irea abaterii di*ciplinare, dar nu mai t7r&iu de , ani de la data
*v7r)irii abaterii di*ciplinare.
$:% 6n ca&ul +n care fapta funcinarului public a f*t *e*i&at ca abatere di*ciplinar )i ca
infraciune, prcedura an'a(rii r*punderii di*ciplinare *e *u*pend p7n la di*punerea
ne+nceperii urmririi penale, *caterii de *ub urmrire penal ri +ncetrii urmririi penale *au
p7n la data la care in*tana (udectrea*c di*pune ac3itarea *au +ncetarea prce*ului penal.
$;% "e periada cercetrii admini*trative, +n *ituaia +n care funcinarul public care a *v7r)it
abatere di*ciplinar pate influena cercetarea admini*trativ, cnductrul autritii *au
in*tituiei publice are bli'aia de a inter&ice acce*ul ace*tuia la dcumentele care pt influena
cercetarea *au, dup ca&, de a di*pune mutarea temprar a funcinarului public +n cadrul altui
cmpartiment *au altei *tructuri a autritii ri in*tituiei publice.
AR#. ;8
$1% Sanciunea di*ciplinar prev&ut la art. ;; alin. $/% lit. a% *e pate aplica direct de ctre
per*ana care are cmpetena le'al de numire +n funcia public.
$,% Sanciunile di*ciplinare prev&ute la art. ;; alin. $/% lit. b% . e% *e aplic de per*ana care
are cmpetena le'al de numire +n funcia public, la prpunerea cmi*iei de di*ciplin.
$/% Sanciunile di*ciplinare nu pt fi aplicate dec7t dup cercetarea prealabil a faptei *v7r)ite
)i dup audierea funcinarului public. Audierea funcinarului public trebuie cn*emnat +n
*cri*, *ub *anciunea nulitii. Refu&ul funcinarului public de a *e pre&enta la audieri *au de a
*emna declaraie privitare la abaterile di*ciplinare care i *e imput *e cn*emnea& +ntr.un
prce*.verbal.
AR#. ;9
$1% "entru anali&area faptelr *e*i&ate ca abateri di*ciplinare )i prpunerea *anciunii
di*ciplinare aplicabile funcinarilr publici din autritile *au in*tituiile publice *e cn*tituie
cmi*ii de di*ciplin.
$,% =in cmi*ia de di*ciplin face parte )i un repre&entant al r'ani&aiei *indicale
repre&entative *au, dup ca&, un repre&entant de*emnat prin vtul ma(ritii funcinarilr
publici pentru care e*te r'ani&at cmi*ia de di*ciplin, +n ca&ul +n care *indicatul nu e*te
repre&entativ *au funcinarii publici nu *unt r'ani&ai +n *indicat.
$/% !mi*ia de di*ciplin pate de*emna unul *au mai muli membri )i, dup ca&, pate
*licita cmpartimentelr de cntrl din cadrul autritilr *au in*tituiilr publice * cercete&e
faptele *e*i&ate )i * pre&inte re&ultatele activitii de cercetare.
$4% !mi*ia de di*ciplin pentru +nalii funcinari publici e*te cmpu* din 5 +nali funcinari
publici, numii prin deci&ia primului.mini*tru, la prpunerea mini*trului internelr )i refrmei
admini*trative.
$5% 8dul de cn*tituire, r'ani&are )i funcinare a cmi*iilr de di*ciplin, precum )i
cmpnena, atribuiile, mdul de *e*i&are )i prcedura de lucru ale ace*tra *e *tabile*c prin
3tr7re a Guvernului, la prpunerea A'eniei Nainale a -uncinarilr "ublici.
AR#. 8<
-uncinarul public nemulumit de *anciunea aplicat *e pate adre*a in*tanei de cntenci*
admini*trativ, *licit7nd anularea *au mdificarea, dup ca&, a rdinului *au di*p&iiei de
*ancinare.
AR#. 81
$1% "entru evidenierea *ituaiei di*ciplinare a funcinarului public, A'enia Nainal a
-uncinarilr "ublici va elibera un ca&ier admini*trativ, cnfrm ba&ei de date pe care
admini*trea&.
$,% !a&ierul admini*trativ e*te un act care cuprinde *anciunile di*ciplinare aplicate
funcinarului public )i care nu au f*t radiate +n cndiiile le'ii.
$/% !a&ierul admini*trativ e*te nece*ar +n urmtarele ca&uri1
a% de*emnarea unui funcinar public ca membru +n cmi*ia de cncur* pentru recrutarea
funcinarilr publici2
b% de*emnarea unui funcinar public +n calitate de pre)edinte )i membru +n cmi*ia de
di*ciplin2
c% de*emnarea unui funcinar public ca membru +n cmi*ia paritar2
d% cuparea unei funcii publice cre*pun&tare cate'riei +nalilr funcinari publici *au
cate'riei funcinarilr publici de cnducere2
e% +n rice alte *ituaii prev&ute de le'e.
$4% !a&ierul admini*trativ e*te eliberat la *licitarea1
a% funcinarului public intere*at2
b% cnductrului autritii *au in*tituiei publice +n care +)i de*f)ar activitatea2
c% pre)edintelui cmi*iei de di*ciplin2
d% altr per*ane prev&ute de le'e.
AR#. 8,
$1% Sanciunile di*ciplinare *e radia& de drept, dup cum urmea&1
a% +n termen de : luni de la aplicare, *anciunea di*ciplinar prev&ut la art. ;; alin. $/% lit. a%2
b% +n termen de un an de la e0pirarea termenului pentru care au f*t aplicate, *anciunile
di*ciplinare prev&ute la art. ;; alin. $/% lit. b% . d%2
c% +n termen de ; ani de la aplicare, *anciunea prev&ut la art. ;; alin. $/% lit. e%.
$,% Radierea *anciunilr di*ciplinare prev&ute la alin. $1% lit. a% )i b% *e cn*tat prin act
admini*trativ al cnductrului autritii *au in*tituiei publice.
AR#. 8/
$1% R*punderea cntraveninal a funcinarilr publici *e an'a(ea& +n ca&ul +n care ace)tia
au *v7r)it cntravenie +n timpul )i +n le'tur cu *arcinile de *erviciu.
$,% 6mptriva prce*ului.verbal de cn*tatare a cntraveniei )i de aplicare a *anciunii
funcinarul public *e pate adre*a cu pl7n'ere la (udectria +n a crei circum*cripie +)i are
*ediul autritatea *au in*tituia public +n care e*te numit funcinarul public *ancinat.
AR#. 84
R*punderea civil a funcinarului public *e an'a(ea&1
a% pentru pa'ubele prdu*e cu vinvie patrimniului autritii *au in*tituiei publice +n care
funcinea&2
b% pentru nere*tituirea +n termenul le'al a *umelr ce i *.au acrdat necuvenit2
c% pentru daunele pltite de autritatea *au in*tituia public, +n calitate de cmitent, unr tere
per*ane, +n temeiul unei 3tr7ri (udectre)ti definitive )i irevcabile.
AR#. 85
$1% Repararea pa'ubelr adu*e autritii *au in*tituiei publice +n *ituaiile prev&ute la art. 84
lit. a% )i b% *e di*pune prin emiterea de ctre cnductrul autritii *au in*tituiei publice a unui
rdin *au a unei di*p&iii de imputare, +n termen de /< de &ile de la cn*tatarea pa'ubei, *au,
dup ca&, prin a*umarea unui an'a(ament de plat, iar +n *ituaia prev&ut la lit. c% a aceluia)i
articl, pe ba&a 3tr7rii (udectre)ti definitive )i irevcabile.
$,% 6mptriva rdinului *au di*p&iiei de imputare funcinarul public +n cau& *e pate
adre*a in*tanei de cntenci* admini*trativ.
$/% =reptul cnductrului autritii *au in*tituiei publice de a emite rdinul *au di*p&iia
de imputare *e pre*crie +n termen de / ani de la data prducerii pa'ubei.
AR#. 8:
$1% R*punderea funcinarului public pentru infraciunile *v7r)ite +n timpul *erviciului *au +n
le'tur cu atribuiile funciei publice pe care cup *e an'a(ea& ptrivit le'ii penale.
$,% 6n ca&ul +n care funcinarul public e*te trimi* +n (udecat pentru *v7r)irea unei infraciuni
de natura celr prev&ute la art. 54 lit. 3%, per*ana care are cmpetena le'al de numire +n
funcia public va di*pune *u*pendarea funcinarului public din funcia public pe care deine.
$/% =ac in*tana (udectrea*c di*pune ac3itarea *au +ncetarea prce*ului penal, *u*pendarea
din funcia public +ncetea&, iar funcinarul public re*pectiv +)i va relua activitatea +n funcia
public deinut anterir )i +i vr fi ac3itate drepturile *alariale aferente periadei de *u*pendare.
$4% 6n *ituaia +n care nu *unt +ntrunite cndiiile pentru an'a(area r*punderii penale, iar fapta
funcinarului public pate fi cn*iderat abatere di*ciplinar, va fi *e*i&at cmi*ia de di*ciplin
cmpetent.
$5% =e la mmentul +nceperii urmririi penale, +n *ituaia +n care funcinarul public pate
influena cercetarea, per*ana care are cmpetena numirii +n funcia public are bli'aia *
di*pun mutarea temprar a funcinarului public +n cadrul altui cmpartiment *au altei *tructuri
fr per*nalitate (uridic a autritii ri in*tituiei publice.
!A". 9
Modificarea- suspendarea !i ncetarea raportului de ser'iciu
SE!>9?NEA 1
Modificarea raportului de ser'iciu
AR#. 8;
$1% 8bilitatea +n cadrul crpului funcinarilr publici *e reali&ea& prin mdificarea
raprturilr de *erviciu, a*tfel1
a% pentru eficienti&area activitii autritilr )i in*tituiilr publice2
#M21
b) ;;; Abrogat
#B
c% +n intere*ul funcinarului public, pentru de&vltarea carierei +n funcia public.
$,% 8dificarea raprturilr de *erviciu ale funcinarilr publici de e0ecuie )i funcinarilr
publici de cnducere are lc prin1
a% dele'are2
b% deta)are2
c% tran*fer2
#M21
d) mutarea n cadrul autoritii sau instituiei publice ori n cadrul altei structuri fr
personalitate juridic a autoritii sau instituiei publice, n condiiile pre-entei legi;
#B
e% e0ercitarea cu caracter temprar a unei funcii publice de cnducere.
#M21
#") ;;; Abrogat
#B
AR#. 88
$1% =ele'area *e di*pune +n intere*ul autritii *au in*tituiei publice +n care e*te +ncadrat
funcinarul public, pe periad de cel mult :< de &ile calendari*tice +ntr.un an.
$,% -uncinarul public pate refu&a dele'area dac *e afl +n una dintre urmtarele *ituaii1
a% 'raviditate2
b% +)i cre)te *in'ur cpilul minr2
c% *tarea *ntii, dvedit cu certificat medical, face cntraindicat dele'area.
$/% =ele'area pe periad mai mare de :< de &ile calendari*tice +n cur*ul unui an
calendari*tic *e pate di*pune numai cu acrdul *cri* al funcinarului public.
$4% "e timpul dele'rii funcinarul public +)i p*trea& funcia public )i *alariul, iar
autritatea *au in*tituia public care +l delea' e*te bli'at * *uprte c*tul inte'ral al
tran*prtului, ca&rii )i al indemni&aiei de dele'are.
AR#. 89
$1% =eta)area *e di*pune +n intere*ul autritii *au in*tituiei publice +n care urmea& * +)i
de*f)are activitatea funcinarul public, pentru periad de cel mult : luni. 6n cur*ul unui an
calendari*tic un funcinar public pate fi deta)at mai mult de : luni numai cu acrdul *u *cri*.
$,% =eta)area *e pate di*pune dac pre'tirea prfe*inal a funcinarului public cre*punde
atribuiilr )i re*pn*abilitilr funciei publice, cu re*pectarea cate'riei, cla*ei )i 'radului
prfe*inal al funcinarului public. =eta)area *e pate di*pune )i pe funcie public de
cnducere, cu aplicarea di*p&iiilr art. 9, alin. $,%, dac funcinarul public +ndepline)te
cndiiile de *tudii )i vec3ime +n *pecialitatea *tudiilr )i dac nu e0i*t +n cadrul autritii *au
in*tituiei publice funcinari publici care * e0ercite cu caracter temprar funcia public.
-uncinarul public pate fi deta)at pe funcie public inferiar, numai cu acrdul *u *cri*.
#M21
#)3!) :n mod excepional, detaarea se poate dispune i pe o funcie public din categoria
nalilor funcionari publici, cu aplicarea prevederilor art *) alin #!3!), dac funcionarul
public ndeplinete condiiile de studii i de vecAime n specialitatea studiilor necesare
exercitrii funciei publice n condiiile pre-entei legi :n acest ca-, detaarea se dispune prin act
administrativ al persoanei care are competena legal de numire a funcionarilor publici care
ocup funcii publice din categoria nalilor funcionari publici, la propunerea conductorului
autoritii sau instituiei publice n care urmea- s i desfoare activitatea funcionarul
public detaat
#)3)) 7uncionarii publici cu statut special pot fi detaai pe funcii publice generale
ecAivalente funciilor publice specifice ocupate, cu avi-ul Ageniei 1aionale a 7uncionarilor
8ublici, cu aplicarea corespun-toare a prevederilor alin #!) - #)3!) i cu respectarea
prevederilor art !!&
#)3") 7uncionarii publici pot fi detaai i pe funcii publice cu statut special, cu avi-ul
Ageniei 1aionale a 7uncionarilor 8ublici, cu respectarea prevederilor art !!&
#B
$/% -uncinarul public pate refu&a deta)area dac *e afl +n una dintre urmtarele *ituaii1
a% 'raviditate2
b% +)i cre)te *in'ur cpilul minr2
c% *tarea *ntii, dvedit cu certificat medical, face cntraindicat deta)area2
d% deta)area *e face +ntr. lcalitate +n care nu i *e a*i'ur cndiii cre*pun&tare de ca&are2
e% e*te *in'urul +ntreintr de familie2
f% mtive familiale temeinice (u*tific refu&ul de a da cur* deta)rii.
$4% "e periada deta)rii funcinarul public +)i p*trea& funcia public )i *alariul. =ac
*alariul cre*pun&tr funciei publice pe care e*te deta)at e*te mai mare, el are dreptul la ace*t
*alariu. "e timpul deta)rii +n alt lcalitate autritatea *au in*tituia public beneficiar e*te
bli'at *.i *uprte c*tul inte'ral al tran*prtului, du* )i +ntr*, cel puin dat pe lun, al
ca&rii )i al indemni&aiei de deta)are.
AR#. 9<
$1% #ran*ferul pate avea lc dup cum urmea&1
a% +n intere*ul *erviciului2
b% la cererea funcinarului public.
$,% #ran*ferul *e pate face +ntr. funcie public pentru care *unt +ndeplinite cndiiile
*pecifice prev&ute +n fi)a p*tului.
$/% #ran*ferul +n intere*ul *erviciului *e pate face numai cu acrdul *cri* al funcinarului
public tran*ferat. 6n ca&ul tran*ferului +n intere*ul *erviciului +n alt lcalitate, funcinarul
public tran*ferat are dreptul la indemni&aie e'al cu *alariul net calculat la nivelul *alariului
din luna anteriar celei +n care *e tran*fer, la acperirea tuturr c3eltuielilr de tran*prt )i la
un cncediu pltit de 5 &ile. "lata ace*tr drepturi *e *uprt de autritatea *au in*tituia public
la care *e face tran*ferul, +n termen de cel mult 15 &ile de la data aprbrii tran*ferului.
$4% #ran*ferul +n intere*ul *erviciului *e face +ntr. funcie public de aceea)i cate'rie, cla*
)i 'rad prfe*inal cu funcia public deinut de funcinarul public *au +ntr. funcie public de
nivel inferir.
$5% #ran*ferul la cerere *e face +ntr. funcie public de aceea)i cate'rie, cla* )i 'rad
prfe*inal *au +ntr. funcie public de nivel inferir, +n urma aprbrii cererii de tran*fer a
funcinarului public de ctre cnductrul autritii *au in*tituiei publice la care *e *licit
tran*ferul. 6n ace*t ca&, tran*ferul pate avea lc numai +ntre autriti *au in*tituii publice din
admini*traia public central, +ntre autriti admini*trative autnme ri, dup ca&, +ntre
autriti *au in*tituii publice din admini*traia public lcal.
#M21
#.) :n ca-ul funcionarilor publici de conducere, transferul se poate reali-a pe funcii publice
de conducere de acelai nivel sau, dup ca-, de nivel inferior, ale cror condiii de ocupare i
experien profesional necesar n vederea ocuprii sunt similare cu cele ale funciei de pe
care se efectuea- transferul, cu respectarea prevederilor alin #)), #0) i #') Autoritile sau
instituiile publice ntre care se reali-ea- transferul sunt obligate s verifice ndeplinirea
condiiei de similaritate a condiiilor de ocupare i a experienei profesionale
#B
$;% Autritile *au in*tituiile publice au bli'aia de a a*i'ura publicitatea funciilr publice
vacante care pt fi cupate prin tran*fer la cerere. 6n *ituaia +n care di *au mai muli funcinari
publici *licit cuparea unei funcii publice vacante prin tran*fer la cerere, *elecia *e face pe
ba& de interviu.
#M21
#4) 8rin excepie de la prevederile alin #'), n ca-ul nalilor funcionari publici, transferul la
cerere se poate dispune de persoana care are competena legal de numire n funcia public, la
solicitarea motivat a naltului funcionar public i cu aprobarea conductorului autoritii sau
instituiei publice n a crei structur se gsete funcia public vacant pe care urmea- a fi
transferat, cu ndeplinirea condiiilor specifice prev-ute pentru funcia public de conducere
sau de execuie respectiv i cu respectarea prevederilor alin #9)
#M21
AR#. 91
#!) Butarea n cadrul autoritii sau instituiei publice ori n cadrul altei structuri fr
personalitate juridic a autoritii sau instituiei publice poate fi definitiv ori temporar
#)) Butarea definitiv poate avea loc n urmtoarele situaii2
a) c+nd se dispune de ctre conductorul autoritii sau instituiei publice n care i
desfoar activitatea funcionarul public pe o funcie public vacant ecAivalent, de aceeai
categorie, clas i, dup ca-, de acelai grad profesional, sau pe o funcie public vacant de
nivel inferior pentru care sunt ndeplinite condiiile specifice prev-ute n fia postului :n ca-uri
temeinic justificate, mutarea se poate dispune motivat de conductorul autoritii sau instituiei
publice, cu reparti-area postului corespun-tor funciei deinute de funcionarul public :n
oricare dintre situaii este necesar acordul scris al funcionarului public;
b) la solicitarea justificat a funcionarului public, cu aprobarea conductorului autoritii
sau instituiei publice, pe o funcie public vacant ecAivalent, de aceeai categorie, clas i,
dup ca-, la acelai grad profesional, sau pe o funcie public vacant de nivel inferior pentru
care sunt ndeplinite condiiile specifice prev-ute n fia postului;
c) n alte situaii prev-ute de dispo-iiile legale
#") :n ca-ul nalilor funcionari publici, mutarea definitiv se poate dispune de persoana care
are competena legal de numire n funcia public, la solicitarea motivat a naltului funcionar
public i cu aprobarea conductorului autoritii sau instituiei publice n care se gsete
funcia public de conducere ori de execuie vacant pe care urmea- a fi mutat definitiv, cu
ndeplinirea condiiilor specifice prev-ute pentru funcia public respectiv
#0) Butarea temporar pe o alt funcie public se dispune motivat, n interesul autoritii
sau instituiei publice, de ctre conductorul autoritii ori instituiei publice, pe o funcie
public vacant ecAivalent, de aceeai categorie, clas i, dup ca-, de acelai grad
profesional, pentru care sunt ndeplinite condiiile specifice prev-ute n fia postului sau, dup
ca-, cu reparti-area postului corespun-tor funciei deinute de funcionarul public, pentru o
perioad de maximum . luni ntr-un an calendaristic
#') :n mod excepional, mutarea temporar sau definitiv poate fi solicitat de funcionarul
public n ca-ul n care starea sntii, dovedit pe ba-a unui examen de specialitate, nu i mai
permite desfurarea activitii n acel compartiment Butarea temporar sau definitiv se face
n condiiile pre-entei legi, dac funcionarul public n cau- este apt profesional s
ndeplineasc atribuiile care i revin
#.) ,ac mutarea se dispune n alt localitate, funcionarul public beneficia- de drepturile
prev-ute la art *& alin #")
#9) 7uncionarul public poate refu-a mutarea n cadrul altei structuri a autoritii sau
instituiei publice n alt localitate, dac se afl n una dintre situaiile prev-ute la art 4* alin
#") <efu-ul nejustificat constituie abatere disciplinar
#M21
AR#. 9,*%
#!) Cxercitarea cu caracter temporar a unei funcii publice de conducere vacante sau
temporar vacante se reali-ea- prin promovarea temporar a unui funcionar public care
ndeplinete condiiile de studii i de vecAime n specialitatea studiilor pentru ocuparea funciei
publice i care nu are o sanciune disciplinar aplicat, care nu a fost radiat, n condiiile
pre-entei legi
#!3!) :n mod excepional, la propunerea justificat a conductorului autoritii sau instituiei
publice n al crei stat de funcii exist funcia public corespun-toare categoriei nalilor
funcionari publici vacant sau temporar vacant, exercitarea cu caracter temporar a acesteia
poate fi reali-at de funcionari publici sau, dup ca-, de funcionari publici cu statut special
care ndeplinesc condiiile prev-ute la alin #!), cu avi-ul Ageniei 1aionale a 7uncionarilor
8ublici Aceast msur se dispune prin act administrativ al persoanei care are competena
legal de numire n funcia public corespun-toare categoriei nalilor funcionari publici, n
condiiile n care, din motive obiective, funcia public nu a putut fi ocupat prin mobilitate
#)) ,ac funcia public este vacant, msura prev-ut la alin #!) se dispune de ctre
persoana care are competena numirii n funcia public, pe o perioad de maximum . luni ntr-
un an calendaristic, cu avi-ul Ageniei 1aionale a 7uncionarilor 8ublici
#B
$/% 6n md e0cepinal, periada prev&ut la alin. $,% pate fi prelun'it cu ma0imum / luni,
cu avi&ul A'eniei Nainale a -uncinarilr "ublici, dac autritatea *au in*tituia public a
r'ani&at cncur* de recrutare *au prmvare )i funcia public nu a f*t cupat, +n cndiiile
le'ii.
#M21
#0) ,ac funcia public este temporar vacant, msura prev-ut la alin #!) se dispune de
ctre persoana care are competena legal de numire n funcia public, p+n la data ncetrii
suspendrii din funcia public, a detarii titularului funciei publice, p+n la radierea de drept
a sanciunii disciplinare prev-ute la art 99 alin #") lit c) sau, dup ca-, n situaia n care
funcionarul public de conducere exercit cu caracter temporar o alt funcie public de
conducere vacant sau temporar vacant ori din categoria nalilor funcionari publici, p+n la
expirarea perioadei pentru care s-a dispus exercitarea cu caracter temporar, n condiiile legii
#B
$5% =ac *alariul cre*pun&tr funciei publice pe care e0ercit cu caracter temprar e*te
mai mare, funcinarul public are dreptul la ace*t *alariu.
#CIN
*) % derogare de la prevederile art *) alin #") a fost efectuat prin art $6 din %rdonana de
urgen a Guvernului nr *&()&&* ##M10) Art $6 i art 6 din %rdonana de urgen a
Guvernului nr *&()&&* ##M10) sunt reproduse n pct ! din nota 5$1 de la sf+ritul textului
actuali-at
#B
AR#. 9/
$1% 6nalii funcinari publici *unt *upu)i mbilitii +n funcie )i pre&int di*pnibilitate la
numirile +n funciile publice prev&ute la art. 1,, cu re*pectarea prevederilr art. 1: alin. $/%.
#M21
#)) <efu-ul nentemeiat al numirilor prev-ute la alin #!) atrage eliberarea din funcia
public :n aceast situaie, naltul funcionar public intr n corpul de re-erv al funcionarilor
publici, beneficiind de dreptul de a fi redistribuit pe o funcie public de conducere sau de
execuie vacant, n condiiile pre-entei legi
#B
$/% Autritile )i in*tituiile publice au bli'aia de a a*i'ura decntarea c3eltuielilr
ca&inate de mbilitate, precum )i lcuine de *erviciu, +n cndiiile le'ii.
SE!>9?NEA a ,.a
,uspendarea raportului de ser'iciu
AR#. 94**%
$1% Raprtul de *erviciu *e *u*pend de drept atunci c7nd funcinarul public *e afl +n una
dintre urmtarele *ituaii1
#M21
a) este numit sau ales ntr-o funcie de demnitate public, pentru perioada respectiv, cu
excepiile prev-ute la art "0;
b) este ncadrat la cabinetul unui demnitar;
#B
c% e*te de*emnat de ctre autritatea *au in*tituia public * de*f)are activiti +n cadrul
unr mi*iuni diplmatice ale Rm7niei ri +n cadrul unr r'ani*me *au in*tituii internainale,
pentru periada re*pectiv2
d% de*f)ar activitate *indical pentru care e*te prev&ut *u*pendarea +n cndiiile le'ii2
e% efectuea& *ta'iul militar*%, *erviciul militar alternativ, e*te cncentrat *au mbili&at2
f% e*te are*tat preventiv2
'% efectuea& tratament medical +n *trintate, dac funcinarul public nu *e afl +n cncediu
medical pentru incapacitate temprar de munc, precum )i pentru +n*irea *ului *au, dup
ca&, a *iei ri a unei rude p7n la 'radul 9 inclu*iv, +n cndiiile le'ii2
#M21
A) se afl n concediu pentru incapacitate temporar de munc, pe o perioad mai mare de o
lun, n condiiile legii;
#B
i% carantin, +n cndiiile le'ii2
(% cncediu de maternitate, +n cndiiile le'ii2
@% e*te di*prut, iar di*pariia a f*t cn*tatat prin 3tr7re (udectrea*c irevcabil2
l% fra ma(r2
m% +n ca&ul +n care *.a di*pu* trimiterea +n (udecat pentru *v7r)irea unei infraciuni de natura
celr prev&ute la art. 54 lit. 3%2
n% pe periada cercetrii admini*trative, +n *ituaia +n care funcinarul public care a *v7r)it
abatere di*ciplinar pate influena cercetarea admini*trativ, la prpunerea mtivat a cmi*iei
de di*ciplin2
% +n alte ca&uri e0pre* prev&ute de le'e.
$,% 6n termen de 15 &ile calendari*tice +nainte de data +ncetrii mtivului de *u*pendare de
drept, dar nu mai t7r&iu de data lurii la cun)tin de mtivul +ncetrii *u*pendrii de drept,
funcinarul public e*te bli'at * infrme&e +n *cri* per*ana care are cmpetena le'al de
numire +n funcia public de*pre ace*t fapt. Neinfrmarea per*anei care are cmpetena le'al
de numire +n funcia public atra'e +ncetarea de drept a raprtului de *erviciu al funcinarului
public, cu e0cepia ca&urilr prev&ute la alin. $1% lit. f%, 3%, i%, @% )i l%.
$/% "er*ana care are cmpetena le'al de numire +n funcia public are bli'aia * a*i'ure,
+n termen de 5 &ile de la e0pirarea termenului prev&ut la alin. $,%, cndiiile nece*are relurii
activitii de ctre funcinarul public.
............
*% A *e vedea Le'ea nr. 44:E,<<: privind pre'tirea ppulaiei pentru aprare, publicat +n
8nitrul Dficial al Rm7niei, "artea 9, nr. 99< din 1, decembrie ,<<:, le'e care a abr'at
Le'ea nr. 4:E199: privind pre'tirea ppulaiei pentru aprare.
#CIN
**) <eproducem mai jos prevederile articolului unic din %rdonana de urgen a Guvernului
nr 04()&&9 ##M1)
#M1
=A<>$5%/ ?1$5
#!) 8rin derogare de la prevederile art "0 din /egea nr !44(!*** privind @tatutul
funcionarilor publici, republicat, funcionarii publici de conducere pot fi numii n funcii de
demnitate public din cadrul autoritilor sau instituiilor publice din administraia public
central n care i desfoar activitatea, precum i din cadrul autoritilor sau instituiilor
publice aflate n raporturi ierarAice cu aceasta
#)) 7uncionarii publici de conducere din cadrul autoritilor i instituiilor publice din
administraia public central pot fi desemnai s repre-inte autoritatea sau instituia public n
cadrul creia i desfoar activitatea, pe funcii de demnitate public sau funcii asimilate
acestora din cadrul unor organisme repre-entative constituite n temeiul actelor normative n
vigoare
#") 8rin derogare de la prevederile art "0 i ale art *0 alin #!) lit a) din /egea nr
!44(!***, republicat, raporturile de serviciu ale funcionarilor publici de conducere numii sau
desemnai n funciile de demnitate public n condiiile prev-ute la alin #!) i #)) se suspend
de drept pe perioada mandatului=
#B
AR#. 95
$1% Raprtul de *erviciu *e *u*pend la iniiativa funcinarului public +n urmtarele *ituaii1
a% cncediu pentru cre)terea cpilului +n v7r*t de p7n la , ani *au, +n ca&ul cpilului cu
3andicap, p7n la +mplinirea v7r*tei de / ani, +n cndiiile le'ii2
b% cncediu pentru +n'ri(irea cpilului blnav +n v7r*t de p7n la ; ani *au, +n ca&ul cpilului
cu 3andicap pentru afeciunile intercurente, p7n la +mplinirea v7r*tei de 18 ani2
c% de*f)urarea unei activiti +n cadrul unr r'ani*me *au in*tituii internainale, +n alte
*ituaii dec7t cele prev&ute la art. 94 alin. $1% lit. c%2
d% pentru participare la campania electral2
e% pentru participarea la 'rev, +n cndiiile le'ii.
#M21
#)) <aportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivat a funcionarului public, pentru
un interes personal legitim, n alte ca-uri dec+t cele prev-ute la alin #!) i la art *0 alin #!),
pe o perioad cuprins ntre o lun i " ani
#)3!) ;;; Abrogat
#B
$/% !ererea de *u*pendare a raprtului de *erviciu *e face +n *cri*, cu cel puin 15 &ile
calendari*tice +nainte de data c7nd *e *licit *u*pendarea, cu e0cepia *ituaiei prev&ute la alin.
$1% lit. e%, c7nd cererea de *u*pendare *e face cu 48 de re +nainte de declan)area 'revei.
$4% Su*pendarea raprtului de *erviciu *e cn*tat +n ca&urile prev&ute la alin. $1% )i la art. 94
alin. $1%, precum )i +n alte ca&uri re'lementate prin le'i *peciale, re*pectiv *e aprb +n ca&ul
prev&ut la alin. $,%, prin act admini*trativ al per*anei care are cmpetena numirii +n funcia
public.
$5% =i*p&iiile art. 94 alin. $,% *e aplic +n md cre*pun&tr )i pentru ca&urile prev&ute la
alin. $1% )i $,%.
AR#. 9:
$1% Reluarea activitii *e di*pune prin act admini*trativ al per*anei care are cmpetena
le'al de numire +n funcia public.
$,% Actul admini*trativ prin care *e cn*tat, re*pectiv *e aprb *u*pendarea raprtului de
*erviciu, precum )i cel prin care *e di*pune reluarea activitii de ctre funcinarul public *e
cmunic A'eniei Nainale a -uncinarilr "ublici, +n termen de 1< &ile lucrtare de la data
emiterii.
$/% "e periada *u*pendrii raprtului de *erviciu autritile )i in*tituiile publice au bli'aia
* re&erve p*tul aferent funciei publice. Dcuparea ace*tuia *e face, pe periad determinat,
+n cndiiile le'ii. "e periada *u*pendrii, raprturile de *erviciu ale funcinarilr publici nu
pt +nceta )i nu pt fi mdificate dec7t din iniiativa *au cu acrdul funcinarului public +n
cau&.
$4% "eriada *u*pendrii raprturilr de *erviciu +n cndiiile art. 94 alin. $1% lit. c% )i art. 95
alin. $1% lit. c% *e cn*ider vec3ime +n funcia public.
SE!>9?NEA a /.a
*ncetarea raportului de ser'iciu
AR#. 9;
6ncetarea raprturilr de *erviciu ale funcinarilr publici *e face prin act admini*trativ al
per*anei care are cmpetena le'al de numire +n funcia public )i are lc +n urmtarele
cndiii1
a% de drept2
b% prin acrdul prilr, cn*emnat +n *cri*2
c% prin eliberare din funcia public2
d% prin de*tituire din funcia public2
e% prin demi*ie.
#M2.
AR#. 98
#!) <aportul de serviciu existent ncetea- de drept2
#B
a% la data dece*ului funcinarului public2
b% la data rm7nerii irevcabile a 3tr7rii (udectre)ti de declarare a mrii funcinarului
public2
c% dac funcinarul public nu mai +ndepline)te una dintre cndiiile prev&ute la art. 54 lit. a%,
d% )i f%2
#M2.
d) la data ndeplinirii cumulative a condiiilor de v+rst standard i a stagiului minim de
coti-are pentru pensionare;
#B
e% ca urmare a cn*tatrii nulitii ab*lute a actului admini*trativ de numire +n funcia
public, de la data la care nulitatea a f*t cn*tatat prin 3tr7re (udectrea*c definitiv )i
irevcabil2
f% c7nd funcinarul public a f*t cndamnat printr. 3tr7re (udectrea*c definitiv pentru
fapt prev&ut la art. 54 lit. 3% *au prin care *.a di*pu* aplicarea unei *anciuni privative de
libertate, la data rm7nerii definitive )i irevcabile a 3tr7rii de cndamnare2
'% ca urmare a inter&icerii e0ercitrii prfe*iei *au funciei, ca m*ur de *i'uran ri ca
pedeap* cmplementar, de la data rm7nerii definitive a 3tr7rii (udectre)ti prin care *.a
di*pu* interdicia2
3% la data e0pirrii termenului +n care a f*t cupat pe periad determinat funcia public.
$,% !n*tatarea ca&ului de +ncetare de drept a raprtului de *erviciu *e face, +n termen de 5 &ile
lucrtare de la intervenirea lui, prin act admini*trativ al per*anei care are cmpetena le'al de
numire +n funcia public. Actul admini*trativ prin care *.a cn*tatat +ncetarea de drept a
raprturilr de *erviciu *e cmunic A'eniei Nainale a -uncinarilr "ublici, +n termen de 1<
&ile lucrtare de la emiterea lui.
AR#. 99
$1% "er*ana care are cmpetena le'al de numire +n funcia public va di*pune eliberarea din
funcia public prin act admini*trativ, care *e cmunic funcinarului public +n termen de 5 &ile
lucrtare de la emitere, +n urmtarele ca&uri1
a% autritatea *au in*tituia public )i.a +ncetat activitatea ri a f*t mutat +ntr. alt lcalitate,
iar funcinarul public nu e*te de acrd * urme&e2
b% autritatea *au in*tituia public +)i reduce per*nalul ca urmare a rer'ani&rii activitii,
prin reducerea p*tului cupat de funcinarul public2
c% ca urmare a admiterii cererii de reinte'rare +n funcia public cupat de ctre funcinarul
public a unui funcinar public eliberat *au de*tituit nele'al ri pentru mtive ne+ntemeiate, de la
data rm7nerii definitive )i irevcabile a 3tr7rii (udectre)ti prin care *.a di*pu* reinte'rarea2
d% pentru incmpetena prfe*inal, +n ca&ul binerii calificativului Fne*ati*fctrF la
evaluarea perfrmanelr prfe*inale individuale2
e% funcinarul public nu mai +ndepline)te cndiia prev&ut la art. 54 lit. '%2
f% *tarea *ntii fi&ice *auE)i p*i3ice a funcinarului public, cn*tatat prin deci&ie a
r'anelr cmpetente de e0perti& medical, nu +i mai permite ace*tuia * +)i +ndeplinea*c
atribuiile cre*pun&tare funciei publice deinute2
'% ca urmare a refu&ului ne+ntemeiat al +naltului funcinar public de acceptare a numirii +n
cndiiile art. 9/.
$,% Situaiile prev&ute la alin. $1% lit. a% . c% )i e% . '% repre&int mtive neimputabile
funcinarilr publici.
$/% 6n ca&ul eliberrii din funcia public, autritatea *au in*tituia public e*te bli'at *
acrde funcinarilr publici un preavi& de /< de &ile calendari*tice.
$4% 6n periada de preavi&, per*ana care are cmpetena le'al de numire +n funcia public
pate acrda celui +n cau& reducerea pr'ramului de lucru, p7n la 4 re &ilnic, fr afectarea
drepturilr *alariale cuvenite.
$5% 6n ca&urile prev&ute la alin. $1% lit. b%, c%, )i e%, +n periada de preavi&, dac +n cadrul
autritii *au in*tituiei publice e0i*t funcii publice vacante cre*pun&tare, acea*ta are
bli'aia de a le pune la di*p&iie funcinarilr publici.
$:% 6n ca&urile prev&ute la alin. $1% lit. a% . c% )i e%, dac nu e0i*t funcii publice vacante
cre*pun&tare +n cadrul autritii *au in*tituiei publice, autritatea ri in*tituia public are
bli'aia de a *licita A'eniei Nainale a -uncinarilr "ublici, +n periada de preavi&, li*ta
funciilr publice vacante. 6n ca&ul +n care e0i*t funcie public vacant cre*pun&tare,
identificat +n periada de preavi&, funcinarul public va fi tran*ferat +n intere*ul *erviciului *au
la cerere.
$;% -uncinarul public de cnducere are priritate la cuparea unei funcii publice vacante la
nivel inferir.
AR#. 1<<
$1% 6n ca& de rer'ani&are a autritii *au in*tituiei publice, funcinarii publici vr fi numii
+n nile funcii publice *au, dup ca&, +n nile cmpartimente +n urmtarele ca&uri1
a% *e mdific atribuiile aferente unei funcii publice mai puin de 5<C2
b% *unt redu*e atribuiile unui cmpartiment2
c% e*te *c3imbat denumirea fr mdificarea +n prprie de pe*te 5<C a atribuiilr aferente
funciei publice2
d% e*te *c3imbat *tructura cmpartimentului.
$,% Aplicarea prevederilr alin. $1% *e face cu re*pectarea urmtarelr criterii1
a% cate'ria, cla*a )i, dup ca&, 'radul prfe*inal ale funcinarului public2
b% +ndeplinirea criteriilr *pecifice *tabilite pentru funcia public2
c% pre'tirea prfe*inal2
d% * fi de*f)urat activiti *imilare.
$/% 6n ca&ul +n care e0i*t mai muli funcinari publici, *e r'ani&ea& e0amen de ctre
autritatea *au in*tituia public.
$4% Reducerea unui p*t e*te (u*tificat dac atribuiile aferente ace*tuia *e mdific +n
prprie de pe*te 5<C *au dac *unt mdificate cndiiile *pecifice de cupare a p*tului
re*pectiv, referitare la *tudii.
$5% 6n ca&ul rer'ani&rii activitii prin reducerea p*turilr, autritatea *au in*tituia public
nu pate +nfiina p*turi *imilare celr de*fiinate pentru periad de un an de la data
rer'ani&rii.
AR#. 1<1
$1% =e*tituirea din funcia public *e di*pune, +n cndiiile art. ;8, prin act admini*trativ al
per*anei care are cmpetena le'al de numire +n funcia public, ca *anciune di*ciplinar
aplicat pentru mtive imputabile funcinarului public, +n urmtarele ca&uri1
a% pentru *v7r)irea repetat a unr abateri di*ciplinare *au a unei abateri di*ciplinare care a
avut cn*ecine 'rave2
b% dac *.a ivit un mtiv le'al de incmpatibilitate, iar funcinarul public nu acinea&
pentru +ncetarea ace*tuia +ntr.un termen de 1< &ile calendari*tice de la data intervenirii ca&ului de
incmpatibilitate.
$,% Actul admini*trativ prev&ut la alin. $1% *e cmunic funcinarului public +n termen de 5
&ile lucrtare de la date emiterii. !municarea actului admini*trativ trebuie * *e fac anterir
datei de*tituirii din funcia public.
AR#. 1<,
-uncinarul public pate * cmunice +ncetarea raprturilr de *erviciu prin demi*ie,
ntificat +n *cri* per*anei care are cmpetena le'al de numire +n funcia public. =emi*ia nu
trebuie mtivat )i prduce efecte dup /< de &ile calendari*tice de la +nre'i*trare.
AR#. 1</
$1% La mdificarea, la *u*pendarea )i la +ncetarea raprtului de *erviciu funcinarul public are
+ndatrirea * predea lucrrile )i bunurile care i.au f*t +ncredinate +n vederea e0ercitrii
atribuiilr de *erviciu.
$,% La +ncetarea raprtului de *erviciu funcinarul public +)i p*trea& drepturile db7ndite +n
cadrul carierei, cu e0cepia ca&ului +n care raprtul de *erviciu a +ncetat din mtive imputabile
ace*tuia.
$/% -uncinarii publici beneficia& de drepturi din bu'etul a*i'urrilr pentru )ma(, +n ca&ul
+n care raprturile de *erviciu le.au +ncetat +n cndiiile prev&ute la1
a% art. 98 alin. $1% lit. c%, cu e0cepia ca&ului +n care funcinarul public nu mai +ndepline)te
cndiia prev&ut la art. 54 lit. a%2
b% art. 98 alin. $1% lit. e% )i 3%2
c% art. 99 alin. $1%.
AR#. 1<4
$1% Redi*tribuirea funcinarilr publici *e face de ctre A'enia Nainal a -uncinarilr
"ublici, a*tfel1
a% +n cadrul autritilr *au in*tituiilr publice din aceea)i lcalitate *au dintr. lcalitate
aflat la di*tan de p7n la 5< @m de lcalitatea de dmiciliu2
b% +n cadrul autritilr *au in*tituiilr publice din alt (ude *au aflate la di*tan mai mare
de 5< @m de lcalitatea de dmiciliu, la cererea funcinarului public.
$,% Redi*tribuirea funcinarilr publici *e face +ntr. funcie public de aceea)i cate'rie,
cla* )i acela)i 'rad prfe*inal cu funcia public deinut de funcinarul public.
$/% Redi*tribuirea *e pate face )i +ntr. funcie public inferiar vacant, cu acrdul *cri* al
funcinarului public.
$4% Redi*tribuirea +ntr. funcie public de cnducere *e face cu re*pectarea alin. $,% *au, dup
ca&, a alin. $/% numai dac funcinarul public a +ndeplinit atribuii *imilare cu atribuiile funciei
publice de pe care *e efectuea& redi*tribuirea.
$5% A'enia Nainal a -uncinarilr "ublici va a*i'ura redi*tribuirea pe funcii publice
temprar vacante, ca urmare a *u*pendrii titularului pe periad de cel puin lun, a
funcinarilr publici din crpul de re&erv care +ndepline*c cndiiile *pecifice pentru cuparea
funciei publice re*pective. 6n ca&ul +n care e0i*t mai muli funcinari publici care +ndepline*c
cndiiile *pecifice pentru cuparea funciei publice re*pective, A'enia Nainal a
-uncinarilr "ublici r'ani&ea&, +n clabrare cu autritatea *au in*tituia public +n cadrul
creia *e afl funcia public vacant, te*tare prfe*inal pentru *electarea funcinarului
public care urmea& * fie redi*tribuit.
$:% Redi*tribuirea funcinarilr publici din crpul de re&erv *e di*pune prin rdin al
pre)edintelui A'eniei Nainale a -uncinarilr "ublici.
$;% !nductrii autritilr )i in*tituiilr publice au bli'aia de a numi funcinarii publici
redi*tribuii cu caracter permanent *au temprar.
$8% 6n ca&ul +n care cnductrii autritilr )i in*tituiilr publice refu& +ncadrarea
funcinarilr publici +n cndiiile alin. $;%, funcinarul public *e pate adre*a in*tanei de
cntenci* admini*trativ cmpetente.
AR#. 1<5
$1% !rpul de re&erv e*te frmat din funcinarii publici care au f*t eliberai din funcia
public +n cndiiile art. 99 alin. $1% lit. a% . c%, e% )i '% )i e*te 'e*tinat de A'enia Nainal a
-uncinarilr "ublici.
$,% -uncinarii publici pr*e*c crpul de re&erv )i pierd calitatea de funcinar public +n
urmtarele *ituaii1
a% dup +mplinirea termenului de , ani de la data trecerii +n crpul de re&erv2
b% +n ca&ul +n care A'enia Nainal a -uncinarilr "ublici +l redi*tribuie +ntr. funcie
public vacant cre*pun&tare *tudiilr ab*lvite )i pre'tirii prfe*inale, iar funcinarul
public refu&2
c% an'a(area +n ba&a unui cntract de munc pe periad mai mare de 1, luni2
d% la cererea funcinarului public.
AR#. 1<:
$1% 6n ca&ul +n care raprtul de *erviciu a +ncetat din mtive pe care funcinarul public le
cn*ider netemeinice *au nele'ale, ace*ta pate cere in*tanei de cntenci* admini*trativ
anularea actului admini*trativ prin care *.a cn*tatat *au *.a di*pu* +ncetarea raprtului de
*erviciu, +n cndiiile )i termenele prev&ute de Le'ea cntenci*ului admini*trativ nr. 554E,<<4,
cu mdificrile ulteriare, precum )i plata de ctre autritatea *au in*tituia public emitent a
actului admini*trativ a unei de*p'ubiri e'ale cu *alariile inde0ate, ma(rate )i recalculate, )i cu
celelalte drepturi de care ar fi beneficiat funcinarul public.
$,% La *licitarea funcinarului public, in*tana care a cn*tatat nulitatea actului admini*trativ
va di*pune reinte'rarea ace*tuia +n funcia public deinut.
!A". 1<
Dispoziii finale !i tranzitorii
#M21
AR#. 1<;
#!) Autoritile i instituiile publice au obligaia de a solicita Ageniei 1aionale a
7uncionarilor 8ublici avi-ul privind funciile publice n oricare dintre urmtoarele situaii2
a) stabilirea sau modificarea structurii de funcii publice pentru fiecare autoritate i instituie
public, n parte, de ctre conductorul acesteia ori prin Aotr+re a consiliului judeean sau,
dup ca-, a consiliului local, pe ba-a activitilor prev-ute la art ) alin #");
b) modificarea calitii posturilor, potrivit art !!! alin #!) sau #');
c) reorgani-area activitii autoritii sau instituiei publice
#)) Autoritile i instituiile publice au obligaia de a ntiina, n termen de !& -ile
lucrtoare, Agenia 1aional a 7uncionarilor 8ublici, n oricare dintre urmtoarele situaii2
a) intervenirea unor modificri n structura funciilor publice din cadrul autoritilor sau
instituiilor publice, ca urmare a promovrii n clas i n grad profesional a funcionarilor
publici;
b) transformarea unei funcii publice vacante ntr-o funcie public cu o alt denumire sau
ntr-o funcie public de nivel inferior ori superior, cu ncadrarea n numrul maxim de posturi
aprobat pentru autoritatea sau instituia public i n fondurile bugetare anuale alocate
#") Avi-ul Ageniei 1aionale a 7uncionarilor 8ublici este prealabil i obligatoriu n toate
situaiile prev-ute la alin #!)
#0) :n situaia n care, dup obinerea avi-ului Ageniei 1aionale a 7uncionarilor 8ublici,
actele administrative prin care se stabilesc msuri din categoria celor prev-ute la alin #!) se
aprob cu modificri sau completri, ordonatorii principali de credite din administraia public
local au obligaia de a comunica Ageniei 1aionale a 7uncionarilor 8ublici aceste acte
administrative, n termen de maximum ' -ile lucrtoare de la data aprobrii lor prin Aotr+re a
consiliului local sau, dup ca-, prin Aotr+re a consiliului judeean
#') :n situaia prev-ut la alin #0), autoritile administraiei publice locale pot pune n
aplicare dispo-iiile Aotr+rii consiliului local sau, dup ca-, a consiliului judeean, numai dup
obinerea avi-ului Ageniei 1aionale a 7uncionarilor 8ublici :n acest ca-, avi-ul Ageniei
1aionale a 7uncionarilor 8ublici se emite n termen de maximum !& -ile lucrtoare de la data
primirii actelor administrative prev-ute la alin #0)
#.) /ista documentelor necesare pentru obinerea avi-ului Ageniei 1aionale a
7uncionarilor 8ublici, precum i modalitatea de transmitere a acestora de ctre autoritile i
instituiile publice se aprob prin ordin al preedintelui Ageniei 1aionale a 7uncionarilor
8ublici, care se public n Bonitorul %ficial al <om+niei, 8artea $
#M21
AR#. 1<;B1
#!) 8entru respectarea drepturilor de carier ale funcionarilor publici, n cuprinsul actelor
normative sau administrative privind modificri ale structurii organi-atorice, reorgani-ri sau
desfiinri de structuri i funcii publice, autoritile i instituiile publice iniiatoare din
administraia public central i local sunt obligate s prevad un termen de minimum "& de
-ile, n vederea aplicrii procedurilor legale prev-ute de pre-enta lege
#)) ,up aprobarea actelor normative, n condiiile legii, pentru structura de funcii publice
care re-ult n condiiile alin #!), autoritile i instituiile publice din administraia public
central solicit avi-ul Ageniei 1aionale a 7uncionarilor 8ublici, n condiiile prev-ute la
art !&9
#B
AR#. 1<8
6n unitile admini*trativ.teritriale +n care per*anele aparin7nd unei minriti nainale
dein pndere de pe*te ,<C unii funcinari publici din *erviciile care au cntacte direct cu
cetenii vr cuna)te )i limba minritii nainale re*pective.
AR#. 1<9
!au&ele care au ca biect raprtul de *erviciu al funcinarului public *unt de cmpetena
in*tanelr de cntenci* admini*trativ, cu e0cepia *ituaiilr pentru care e*te *tabilit e0pre*
prin le'e cmpetena altr in*tane.
AR#. 11<
Autritile )i in*tituiile publice prev&ute la art. 5 alin. $1% au bli'aia de a armni&a
*tatutele *peciale cu prevederile pre&entei le'i, cu cn*ultarea )i avi&ul A'eniei Nainale a
-uncinarilr "ublici.
#M21
AR#. 111
#!) Autoritile i instituiile publice care au prev-ute n statele de funcii posturi de natur
contractual, care presupun exercitarea unor atribuii dintre cele prev-ute la art ) alin #"), au
obligaia de a stabili funcii publice n condiiile art !&9
#B
$,% -unciile publice vacante, funciile publice de cnducere, precum )i funciile publice
cre*pun&tare cate'riei +nalilr funcinari publici, *tabilite ptrivit alin. $1%, *e cup +n
cndiiile pre&entei le'i.
$/% "er*anele +ncadrate cu cntract individual de munc pe periad nedeterminat +n p*turi
de natur cntractual care au f*t *tabilite )i avi&ate ca funcii publice vr fi numite +n funcii
publice de e0ecuie dac +ndepline*c cndiiile prev&ute la art. 54 )i cndiiile de vec3ime +n
*pecialitatea *tudiilr cre*pun&tare cla*ei )i 'radului prfe*inal ale funciei publice.
$4% =repturile *alariale ale per*anelr care cup funcii publice +n cndiiile alin. $/% *e
*tabile*c ptrivit *alari&rii funciilr publice +n care au f*t numite.
#M21
#') ;;; Abrogat
#.) ;;; Abrogat
#B
AR#. 11,*%
$1% Numrul ttal al funciilr publice de cnducere din cadrul fiecrei autriti *au in*tituii
publice, cu e0cepia funciilr publice de *ecretar al unitii admini*trativ.teritriale )i de )ef al
ficiului prefectural, e*te de ma0imum 1,C din numrul ttal al funciilr publice.
#M/
#)) ;;; Abrogat
#") ;;; Abrogat
#CIN
*) <eproducem mai jos prevederile art $$$ din %rdonana de urgen a Guvernului nr
))*()&&4 ##M6)
#M/
=A<> $$$
#!) /a aprobarea structurii organi-atorice a autoritilor i instituiilor publice din
administraia public central i local vor fi respectate prevederile art !!) alin #!) din /egea
nr !44(!*** privind @tatutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, potrivit crora numrul total al funciilor publice de conducere din cadrul fiecrei
autoriti sau instituii publice, cu excepia funciilor publice de secretar al unitii
administrativ-teritoriale i de ef al oficiului prefectural, este de maximum !)D din numrul
total al funciilor publice, precum i prevederile art E6$ din /egea nr !.!()&&" privind unele
msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice
i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, cu modificrile i completrile
ulterioare, respectiv2
a) pentru constituirea unui birou este necesar un numr de minimum ' posturi de execuie;
b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un numr de minimum 9 posturi de execuie;
c) pentru constituirea unei direcii este necesar un numr de minimum !' posturi de execuie;
d) pentru constituirea unei direcii generale este necesar un numr de minimum )' de posturi
de execuie
#)) Autoritile i instituiile publice din administraia public central i local au obligaia
de a face modificrile corespun-toare n structura organi-atoric i n statele de funcii, de a
stabili numrul maxim de funcii publice de conducere i de execuie, cu avi-ul Ageniei
1aionale a 7uncionarilor 8ublici, n termen de 0' de -ile de la data intrrii n vigoare a
pre-entei ordonane de urgen=
#B
AR#. 11/
"r'ramele r'ani&ate pentru binerea *tatutului de mana'er public ptrivit art. ;< alin. $1%
lit. a% *unt pr'ramele prev&ute de Drdnana de ur'en a Guvernului nr. 5:E,<<4 privind
crearea *tatutului *pecial al funcinarului public denumit mana'er public, aprbat cu
mdificri )i cmpletri prin Le'ea nr. 45,E,<<4, cu mdificrile )i cmpletrile ulteriare,
precum )i de Le'ea nr. 15;E,<<4 privind in*tituirea bur*ei *peciale FGuvernul Rm7nieiF pentru
frmarea mana'erilr din *ectrul public, cu mdificrile ulteriare.
AR#. 114
=i*p&iiile pre&entei le'i *e aplic +n md cre*pun&tr )i autritilr admini*trative
autnme.
AR#. 115
"rin e0cepie de la prevederile art. 18 alin. $1%, cmi*ia de recrutare *e cn*tituie +n termen de
:< de &ile de la data intrrii +n vi'are a pre&entei le'i, a*tfel1
a% un membru numit pe periad de un an )i (umtate2
b% un membru numit pe periad de / ani2
c% un membru numit pe periad de 4 ani )i (umtate2
d% un membru numit pe periad de : ani2
e% un membru numit pe periad de ; ani )i (umtate2
f% un membru numit pe periad de 9 ani2
'% un membru numit pe periad de 1< ani )i (umtate.
AR#. 11:
!au&ele av7nd ca biect liti'ii de munc +n care una dintre pri are calitatea de funcinar
public, aflate pe rlul in*tanelr (udectre)ti la data intrrii +n vi'are a pre&entului *tatut, vr
cntinua * *e (udece ptrivit le'ii aplicabile +n mmentul *e*i&rii in*tanei.
AR#. 11;
=i*p&iiile pre&entei le'i *e cmpletea& cu prevederile le'i*laiei muncii, precum )i cu
re'lementrile de drept cmun civile, admini*trative *au penale, dup ca&, +n m*ura +n care nu
cntravin le'i*laiei *pecifice funciei publice.
AR#. 118
La data intrrii +n vi'are a pre&entei le'i, rice di*p&iii cntrare *e abr'.
ANEHA 1
0I,1"
cuprinz2nd funciile publice
I. $uncii publice generale
". $uncii publice corespunz#toare categoriei nalilor funcionari publici
#M11
! secretar general al Guvernului;
) secretar general adjunct al Guvernului;
#B
/. *ecretar 'eneral din mini*tere )i alte r'ane de *pecialitate ale admini*traiei publice
centrale2
4. *ecretar 'eneral ad(unct din mini*tere )i alte r'ane de *pecialitate ale admini*traiei publice
centrale2
5. prefect2
:. *ubprefect2
;. in*pectr 'uvernamental.
B. $uncii publice de conducere
1. directr 'eneral din cadrul autritilr admini*trative autnme, al mini*terelr )i al
celrlalte r'ane de *pecialitate ale admini*traiei publice centrale2
,. directr 'eneral ad(unct din cadrul autritilr admini*trative autnme, din aparatul
mini*terelr )i al celrlalte r'ane de *pecialitate ale admini*traiei publice centrale2
/. *ecretar al (udeului )i al municipiului Iucure)ti2
#M23
0 director din cadrul autoritilor administrative autonome, din aparatul ministerelor i al
celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, director executiv n cadrul
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale altor organe de specialitate ale
administraiei publice centrale, precum i n cadrul autoritilor administraiei publice locale i
al instituiilor publice subordonate acestora;
' director adjunct din cadrul autoritilor administrative autonome, din aparatul ministerelor
i al celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, director executiv
adjunct n cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale altor organe de
specialitate ale administraiei publice centrale, precum i n cadrul autoritilor administraiei
publice locale i al instituiilor publice subordonate acestora;
#B
:. *ecretar al municipiului, al *ectrului municipiului Iucure)ti, al ra)ului )i cmunei2
;. )ef *erviciu2
8. )ef biru.
#CIN
*) 8unctele 0 i ' de la capitolul $ litera F din anex sunt reproduse n forma n vigoare
nainte de modificarea efectuat prin art $ pct ). din %rdonana de urgen a Guvernului nr
!&'()&&* ##M12), ntruc+t art $ pct ). din %rdonana de urgen a Guvernului nr !&'()&&*
##M12) a fost declarat neconstituional prin ,eci-ia nr !.)*()&&* ##M18) i apoi abrogat prin
articolul unic pct ! din /egea nr ).0()&!& ##M23)
#B
C. $uncii publice de e3ecuie
1. cn*ilier, cn*ilier (uridic, auditr, e0pert, in*pectr2
,. referent de *pecialitate2
/. referent.
ND#J1
1. -unciile publice 'enerale, altele dec7t cele prev&ute la pct. 9, *e *tabile*c cu avi&ul
A'eniei Nainale a -uncinarilr "ublici.
,. -unciile publice prev&ute la lit. I pct. 1 )i , *e pt *tabili )i +n cadrul autritilr )i
in*tituiilr publice din admini*traia public lcal care au un numr de minimum 15< de
p*turi.
/. -unciile publice de cnducere prev&ute la lit. I pct. ; )i 8, precum )i funciile publice de
e0ecuie prev&ute la lit. ! pt fi funcii publice de *tat, teritriale *au lcale.
II. $uncii publice specifice
". $uncii publice de conducere
1. ar3itect.)ef.
B. $uncii publice de e3ecuie
1. in*pectr de cncuren2
,. in*pectr vamal2
/. in*pectr de munc2
4. cntrlr dele'at2
5. e0pert +n te3nl'ia infrmaiilr )i a telecmunicaiilr2
:. cmi*ar.
C. "lte funcii publice specifice
1. mana'er public.
ND#J1
-unciile publice *pecifice, altele dec7t cele prev&ute la pct. 99, *e pt *tabili de autritile )i
in*tituiile publice, cu avi&ul A'eniei Nainale a -uncinarilr "ublici.
ND#J1
Reprducem mai (* art. 9K . H9K din Le'ea nr. ,51E,<<: pentru mdificarea )i cmpletarea
Le'ii nr. 188E1999 privind Statutul funcinarilr publici, publicat +n 8nitrul Dficial al
Rm7niei, "artea 9, nr. 5;4 din 4 iulie ,<<:, care nu au f*t cuprin*e +n frma republicat a Le'ii
nr. 188E1999 )i care *e aplic, +n cntinuare, ca di*p&iii prprii ale Le'ii nr. ,51E,<<:*%1
FAR#. 9K
$1% "rin e0cepie de la di*p&iiile pre&entei le'i, +n cur*ul anului ,<<:, pt participa la
cncur*ul r'ani&at pentru intrarea +n cate'ria +nalilr funcinari publici per*anele care
+ndepline*c cndiiile prev&ute la art. 15 alin. $,% lit. a% . c% din Le'ea nr. 188E1999 privind
Statutul funcinarilr publici, republicat, cu mdificrile ulteriare, precum )i cu mdificrile
)i cmpletrile adu*e prin pre&enta le'e.**%
$,% "7n la adptarea 3tr7rii Guvernului prev&ute la art. 1; alin. $/% din Le'ea nr.
188E1999, republicat, cu mdificrile ulteriare, precum )i cu mdificrile )i cmpletrile adu*e
prin pre&enta le'e***%, cncur*ul r'ani&at pentru intrarea +n cate'ria +nalilr funcinari
publici e*te 'e*tinat de cmi*ia de recrutare a +nalilr funcinari publici numit prin =eci&ia
"rimului.8ini*tru nr. /8E,<<: privind numirea !mi*iei de cncur* )i a !mi*iei de *luinare
a cnte*taiilr pentru recrutarea +nalilr funcinari publici, publicat +n 8nitrul Dficial al
Rm7niei, "artea 9, nr. /14 din ; aprilie ,<<:.
$/% "rin e0cepie de la di*p&iiile pre&entei le'i, pt cupa funcie public din cate'ria
+nalilr funcinari publici per*anele care au prmvat e0amenul de ate*tare, precum )i
per*anele care au intrat +n cate'ria +nalilr funcinari publici +n cndiiile alin. $1%.
$4% -uncinarii publici care cup funcie public din cate'ria +nalilr funcinari publici
+n cndiiile alin. $/% )i funcinarii publici care cup funcie public cre*pun&tare
cate'riei +nalilr funcinari publici care la data intrrii +n vi'are a pre&entei le'i nu
+ndepline*c cndiia prev&ut la art. 15 alin. $,% lit. d% din Le'ea nr. 188E1999, republicat, cu
mdificrile ulteriare, precum )i cu mdificrile )i cmpletrile adu*e prin pre&enta le'e****%,
au bli'aia de a +ndeplini acea*t cndiie +n termen de , ani de la data intrrii +n vi'are a
pre&entei le'i, *ub *anciunea eliberrii din funcia public.
$5% !ndiia prev&ut la art. 51B1 alin. $;% din Le'ea nr. 188E1999, republicat, cu
mdificrile ulteriare, precum )i cu mdificrile )i cmpletrile adu*e prin pre&enta le'e*****%,
nu e*te bli'atrie, pentru recrutarea funcinarilr publici de cnducere, +n ca&ul e0ercitrii cu
caracter temprar a unei funcii publice de cnducere, precum )i pentru funcinarii publici care
cup funcie public de cnducere, pe periad de 4 ani de la data intrrii +n vi'are a
pre&entei le'i.
$:% -uncinarii publici prev&ui la alin. $5% *unt bli'ai * +ndeplinea*c cndiia prev&ut
la art. 51B1 alin. $;% din Le'ea nr. 188E1999, republicat, cu mdificrile ulteriare, precum )i cu
mdificrile )i cmpletrile adu*e prin pre&enta le'e*****%, +n termenul prev&ut, *ub *anciunea
eliberrii din funcia public.
#M1.
A<> 6
#!) @ecretarii de comune care, la data intrrii n vigoare a pre-entei legi, nu au studii
superioare juridice sau administrative i pot pstra funcia public, cu obligaia ca p+n la
data de "! decembrie )&!& s ndeplineasc condiia de a avea studii universitare de licen
absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat, absolvite cu diplom de
licen sau ecAivalent, n specialitatea juridic sau administrativ, sub sanciunea eliberrii
din funcia public
#)) 8rin derogare de la prevederile art $6 alin #'), secretarii de comune sunt obligai s
ndeplineasc condiia prev-ut la art '9 alin #9) din /egea nr !44(!***, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, p+n la data de "! decembrie )&!), sub sanciunea
eliberrii din funcia public
#") :n ca-ul n care la concursurile organi-ate pentru ocuparea funciei publice de conducere
de secretar al comunei nu se pre-int persoane care ndeplinesc condiiile de studii prev-ute la
alin #!) i condiia de vecAime n specialitatea studiilor de minimum ) ani, pot candida i
persoane care nu ndeplinesc aceste condiii, n urmtoarea ordine2
a) persoane care au studii universitare de licen, absolvite cu diplom, respectiv studii
superioare de lung durat, absolvite cu diplom de licen sau ecAivalent, n specialitate
juridic sau administrativ;
b) persoane care au studii universitare de licen, absolvite cu diplom, respectiv studii
superioare de lung durat, absolvite cu diplom de licen sau ecAivalent, n alt specialitate;
c) persoane care au studii medii, absolvite cu diplom
#0) :n situaia prev-ut la alin #"), ocuparea funciei publice de conducere de secretar al
comunei se face pe perioad determinat, cu obligaia organi-rii anuale a concursului pentru
ocuparea acesteia
#B
AR#. K9
!ndiia prev&ut la art. 51B1 alin. $;% din Le'ea nr. 188E1999, republicat, cu mdificrile
ulteriare, precum )i cu mdificrile )i cmpletrile adu*e prin pre&enta le'e*****%, *e cn*ider
+ndeplinit pentru funcinarii publici care au ab*lvit, p7n la data intrrii +n vi'are a pre&entei
le'i, pr'rame de frmare )i perfecinare +n admini*traia public, r'ani&ate de 9n*titutul
Nainal de Admini*traie, centrele re'inale de frmare cntinu pentru admini*traia public
lcal, precum )i de alte in*tituii *peciali&ate, din ar *au din *trintate, cu durata de minimum
un an, *au care, la data intrrii +n vi'are a pre&entei le'i, urmea& una dintre frmele de
+nvm7nt meninate, cu cndiia ab*lvirii ace*tr *tudii +n termenul prev&ut.
AR#. K99
$1% 6n termen de : luni de la data intrrii +n vi'are a pre&entei le'i, la prpunerea A'eniei
Nainale a -uncinarilr "ublici, prin 3tr7re a Guvernului, *e aprb1
a% nrmele privind r'ani&area )i de&vltarea carierei funcinarilr publici2
b% nrmele privind r'ani&area )i funcinarea cmi*iilr de di*ciplin2
c% nrmele privind r'ani&area )i funcinarea cmi*iilr paritare )i +nc3eierea acrdurilr
clective2
d% nrmele privind mbilitatea +nalilr funcinari publici.
$,% 6n termen de 1< luni de la data intrrii +n vi'are a pre&entei le'i, la prpunerea A'eniei
Nainale a -uncinarilr "ublici, prin 3tr7re a Guvernului, *e aprb1
a% nrme privind frmarea prfe*inal a funcinarilr publici2
b% re'ulamentul de r'ani&are )i de*f)urare a pr'ramelr de frmarea *peciali&at prev&ute
de pre&enta le'e.
$/% "7n la adptarea 3tr7rilr Guvernului prev&ute la alin. $1% lit. a% . c% *e aplic +n md
cre*pun&tr di*p&iiile Ltr7rii Guvernului nr. 1.,<9E,<</ privind r'ani&area )i de&vltarea
carierei funcinarilr publici, publicat +n 8nitrul Dficial al Rm7niei, "artea 9, nr. ;5; din
,9 ctmbrie ,<</, cu mdificrile ulteriare, )i ale Ltr7rii Guvernului nr. 1.,1<E,<</ privind
r'ani&area )i funcinarea cmi*iilr de di*ciplin )i a cmi*iilr paritare din cadrul autritilr
)i in*tituiilr publice, publicat +n 8nitrul Dficial al Rm7niei, "artea 9, nr. ;5; din ,9
ctmbrie ,<</.
AR#. K999
"rcedura de r'ani&are )i de*f)urare a cncur*urilr, prcedura de numire a funcinarilr
publici )i prcedura di*ciplinar, aflate +n derulare la data intrrii +n vi'are a pre&entei le'i, *e
finali&ea& cnfrm di*p&iiilr +n vi'are la data iniierii ace*tr prceduri.
AR#. 9H
!alificativele MMe0cepinalNN )i MMfarte bunNN binute de funcinarii publici la evaluarea
perfrmanelr prfe*inale individuale p7n la data intrrii +n vi'are a pre&entei le'i *e
a*imilea& cu calificativul MMfarte bineNN, iar calificativul MMbunNN *e ec3ivalea& cu
calificativul MMbineNN.
AR#. H
"revederile art. 49B/ din Le'ea nr. 188E1999 privind Statutul funcinarilr publici,
republicat, cu mdificrile ulteriare, precum )i cu mdificrile )i cmpletrile adu*e prin
pre&enta le'e******%, nu *e aplic pentru c3eltuielile de(a an'a(ate la data intrrii +n vi'are a
pre&entei le'i.
AR#. H9
!ndiiile de vec3ime prev&ute la art. 5; din Le'ea nr. 188E1999 privind Statutul
funcinarilr publici, republicat, cu mdificrile ulteriare, precum )i cu mdificrile )i
cmpletrile adu*e prin pre&enta le'e*******%, nu *e aplic +n ca&ul funcinarilr publici care
au +ndeplinit cndiiile prev&ute de le'e la data numirii +n funcia public.
AR#. H99
$1% 6n anul ,<<:, prmvarea +ntr. funcie public *uperiar vacant *e face prin cncur* *au
e0amen.
$,% "entru a participa la cncur*ul pentru prmvarea +ntr. funcie public de e0ecuie din
'radul prfe*inal principal, funcinarii publici trebuie * +ndeplinea*c urmtarele cndiii
minime1
a% * aib vec3ime minim de , ani +n funciile publice de e0ecuie din 'radul prfe*inal
a*i*tent, +n cla*a cre*pun&tare *tudiilr ab*lvite2
b% * fi binut, la evaluarea perfrmanelr prfe*inale individuale din ultimii , ani, cel puin
calificativul MMfarte bunNN2
c% * +ndeplinea*c cerinele *pecifice prev&ute +n fi)a p*tului.
$/% "entru a participa la cncur*ul pentru prmvarea +ntr. funcie public de e0ecuie din
'radul prfe*inal *uperir, funcinarii publici trebuie * +ndeplinea*c urmtarele cndiii
minime1
a% * aib vec3ime minim de , ani +n funciile publice de e0ecuie din 'radul prfe*inal
principal *au 4 ani +n funciile publice de e0ecuie din 'radul prfe*inal a*i*tent, +n cla*a
cre*pun&tare *tudiilr ab*lvite2
b% * fi binut, la evaluarea perfrmanelr prfe*inale individuale din ultimii , ani, cel puin
calificativul MMfarte bunNN2
c% * +ndeplinea*c cerinele *pecifice prev&ute +n fi)a p*tului.
AR#. H999*1%
"re&enta le'e intr +n vi'are la 15 &ile de la data publicrii +n 8nitrul Dficial al Rm7niei,
"artea 9, cu e0cepia prevederilr art. ,9, 5:, 5;, 58B1 )i ale art. :<B1 alin. $1% lit. b% din Le'ea
nr. 188E1999, republicat, cu mdificrile ulteriare, precum )i cu mdificrile )i cmpletrile
adu*e prin pre&enta le'e********%, care intr +n vi'are la 1 ianuarie ,<<;.
#CIN
*1) 5urtea 5onstituional, prin ,eci-ia nr !4'()&&* ##M8), a constatat c dispo-iiile art
E$$$ din /egea nr )'!()&&. pentru modificarea i completarea /egii nr !44(!***, referitoare
la intrarea n vigoare =la ! ianuarie )&&9 a prevederilor art )* din /egea nr !44(!***,
republicat, cu modificrile ulterioare, precum i cu modificrile i completrile aduse prin
/egea nr )'!()&&.=, sunt neconstituionale
#B
AR#. H9K
La data intrrii +n vi'are a pre&entei le'i, di*p&iiile art. HK alin. $,% )i $/%, art. HK9 alin. $4%
. $:%, precum )i ale art. HH din Le'ea nr. 1:1E,<</ privind unele m*uri pentru a*i'urarea
tran*parenei +n e0ercitarea demnitilr publice, a funciilr publice )i +n mediul de afaceri,
prevenirea )i *ancinarea crupiei, publicat +n 8nitrul Dficial al Rm7niei, "artea 9, nr. ,;9
din ,1 aprilie ,<</, cu mdificrile )i cmpletrile ulteriare, precum )i rice alte di*p&iii
cntrare *e abr'.F
............
*% A *e vedea )i prevederile art. HK alin. $1%, art. HK9 alin. $1% . $/%, art. HK99 . H9H, art. HH9
)i art. HH99 ale Le'ii nr. 1:1E,<</ privind unele m*uri pentru a*i'urarea tran*parenei +n
e0ercitarea demnitilr publice, a funciilr publice )i +n mediul de afaceri, prevenirea )i
*ancinarea crupiei, cuprin*e +n Nta final din prima frm republicat a Le'ii nr. 188E1999,
publicat +n 8nitrul Dficial al Rm7niei, "artea 9, nr. ,51 din ,, martie ,<<4.
**% Art. 15 alin. $,% lit. a% . c% a devenit, +n urma renumertrii, art. 1: alin. $,% lit. a% . c%.
***% Art. 1; alin. $/% a devenit, +n urma renumertrii, art. 18 alin. $/%.
****% Art. 15 alin. $,% lit. d% a devenit, +n urma renumertrii, art. 1: alin. $,% lit. d%.
*****% Art. 51B1 alin. $;% a devenit, +n urma renumertrii, art. 5; alin. $;%.
******% Art. 49B/ a devenit, +n urma renumertrii, art. 5,.
*******% Art. 5; a devenit, +n urma renumertrii, art. :5.
********% Art. ,9 a devenit, +n urma renumertrii, art. /12 art. 5: a devenit, +n urma
renumertrii, art. :42 art. 5; a devenit, +n urma renumertrii, art. :52 art. 58B1 a devenit, +n
urma renumertrii, art. :;, iar art. :<B1 alin. $1% lit. b% a devenit, +n urma renumertrii, art. ;<
alin. $1% lit. b%.
#CIN
NOTE:
1. <eproducem mai jos prevederile art $$ - 6 din %rdonana de urgen a Guvernului nr
*&()&&* ##M10), cu modificrile ulterioare
#M1.
=A<> $$
#!) :n mod excepional, perioada pentru care secretarii de comune au fost numii, prin
concurs, pe perioad determinat, n condiiile legii, se prelungete p+n la data ocuprii
acestei funcii publice prin concurs organi-at n condiiile legii
#)) :n situaia prev-ut la alin #!), concursul de ocupare a funciilor publice de secretar al
comunei se organi-ea- n termen de maximum .& de -ile de la data ncetrii msurii de
suspendare a concursului sau examenului pentru ocuparea funciilor publice de conducere
vacante=
#M1.
=A<> $$$
#!) :n situaia n care funcia public de conducere de secretar al comunei este vacant sau
temporar vacant i n cadrul autoritii sau instituiei publice nu exist persoane care
ndeplinesc condiiile prev-ute la art 6 alin #!) din /egea nr )'!()&&., astfel cum a fost
modificat prin pre-enta ordonan de urgen, i la art '9 alin #.) lit a) din /egea nr
!44(!*** privind @tatutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, funcia poate fi exercitat cu caracter temporar i de persoane care nu ndeplinesc
ambele sau niciuna dintre aceste condiii, cu aplicarea corespun-toare a prevederilor art *)
alin #)) lit b), alin #"), #0) i #') din /egea nr !44(!***, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare
#)) 8revederile art $6 alin #!) i #") se aplic n mod corespun-tor=
#M1.
=A<> $6
#!) :n mod excepional, prin derogare de la prevederile art *) alin #") din /egea nr
!44(!***, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, perioada prev-ut la art *)
alin #)) poate fi prelungit cu maximum . luni ntr-un an calendaristic cu avi-ul Ageniei
1aionale a 7uncionarilor 8ublici
#M12
#)) 8revederile alin #!) se aplic n mod corespun-tor i n situaia n care, n mod
excepional, s-a dispus exercitarea cu caracter temporar a unei funcii publice vacante
corespun-toare categoriei nalilor funcionari publici
#") 8revederile alin #!) i #)) se aplic p+n la data de "! decembrie )&!&=
#M1.
=A<> 6
#!) :n mod excepional, n ca-ul n care la concursul organi-at potrivit legii pentru intrarea n
categoria nalilor funcionari publici nu se nscriu candidai care ndeplinesc condiia
prev-ut la art !. alin #)) lit d) din /egea nr !44(!***, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, pot candida i persoane care nu ndeplinesc aceast condiie
#)) :n situaia prev-ut la alin #!), persoana declarat admis i poate pstra calitatea de
nalt funcionar public dac, n termen de maximum ) ani de la data numirii n funcia public n
urma concursului, absolv programele de formare speciali-at pentru ocuparea unei funcii
publice corespun-toare categoriei nalilor funcionari publici, organi-ate n condiiile legii,
sub sanciunea eliberrii din funcie n ca-ul nendeplinirii acestei condiii n termenul
prev-ut=
#CIN
2. <eproducem mai jos prevederile art $6 - 6$$$ i anexa nr ! din %rdonana de urgen a
Guvernului nr !&'()&&* ##M12), cu modificrile ulterioare
#M23
=A<> $6 ;;; Abrogat=
=A<> 6 ;;; Abrogat=
#M12
=A<> 6$
8+n la data de "! decembrie )&&* ocuparea funciilor publice corespun-toare categoriei
nalilor funcionari publici prev-ute la art !) lit b) - e) din /egea nr !44(!***, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare, se face i prin concurs, organi-at cu respectarea
urmtoarelor condiii2
a) autoritile i instituiile publice n organigrama crora se afl postul scos la concurs au
obligaia s solicite avi-ul Ageniei 1aionale a 7uncionarilor 8ublici cu cel puin !" -ile
nainte de data susinerii concursului;
b) Agenia 1aional a 7uncionarilor 8ublici are obligaia s emit avi-ul prev-ut la lit a)
n termen de dou -ile de la data primirii solicitrii;
c) Agenia 1aional a 7uncionarilor 8ublici are obligaia s publice condiiile de
desfurare a concursurilor n Bonitorul %ficial al <om+niei, 8artea a $$$-a, cu cel puin !& -ile
nainte de data desfurrii concursului;
d) Agenia 1aional a 7uncionarilor 8ublici are obligaia de a afia la sediul su i, dup
ca-, de a publica n pres i pe pagina de internet, cu cel puin !& -ile nainte de data susinerii
concursului, urmtoarele informaii2 data organi-rii concursului, numrul funciilor publice
vacante pentru care se organi-ea- concursul i datele de contact pentru obinerea de informaii
suplimentare;
e) candidaii depun la secretariatul comisiei de concurs pentru nali funcionari publici
dosarul de concurs n termen de 4 -ile de la data publicrii anunului prev-ut la lit c);
f) comisia de concurs pentru nali funcionari publici are obligaia de a selecta dosarele de
concurs pe ba-a ndeplinirii condiiilor de participare la concurs, n termen de maximum )0 de
ore de la data expirrii termenului prev-ut la lit e)=
#M21
=A<> 6$$ ;;; Abrogat=
#M23
=A<> 6$$$ ;;; Abrogat=
#M23
=A1CEA ! ;;; Abrogat=
#CIN
3. <eproducem mai jos prevederile art $$ - $6 din /egea nr !0&()&!& ##M21)
#M21
=A<> $$
:n cursul anului )&!&, intrarea n categoria nalilor funcionari publici se poate face pe orice
funcie public vacant corespun-toare categoriei nalilor funcionari publici, prin concurs de
intrare n categoria nalilor funcionari publici, organi-at n condiiile legii=
#M21
=A<> $$$
8rocedurile privind organi-area concursurilor de recrutare sau, dup ca-, de promovare,
aflate n derulare la data intrrii n vigoare a pre-entei legi, se desfoar potrivit regimului
juridic aplicabil la data la care au fost demarate=
#M21
=A<> $6
:n termen de "& de -ile de la data intrrii n vigoare a pre-entei legi, autoritile i instituiile
publice au obligaia de a reanali-a i de a lua msurile necesare pentru stabilirea regimului
juridic aplicabil posturilor, n condiiile art !!! din /egea nr !44(!*** privind @tatutul
funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele
aduse prin pre-enta lege, cu avi-ul Ageniei 1aionale a 7uncionarilor 8ublici=
#CIN
4. <eproducem mai jos prevederile art !4 alin #!), #)) i #.) din /egea nr !''()&!& ##M22)
#M22
=A<> !4
#!) ,up numirea n funcie, poliitii locali care au atribuii n domeniul ordinii i linitii
publice, precum i cei cu atribuii n domeniul circulaiei rutiere, provenii din structurile
poliiei comunitare sunt obligai ca, n termen de ' ani, s urme-e un program de formare
iniial organi-at ntr-o instituie de nvm+nt din cadrul Binisterului Administraiei i
$nternelor
#)) ,up numirea n funcie, poliitii locali care au atribuii n domeniul ordinii i linitii
publice, precum i cei cu atribuii n domeniul circulaiei rutiere, selecionai ulterior
operaionali-rii structurilor poliiei locale, n condiiile art " alin #!), precum i cei
selecionai n vederea ncadrrii posturilor structurilor de poliie local nfiinate n condiiile
art " alin #)) sunt obligai ca, n termen de un an, s urme-e un program de formare iniial
organi-at ntr-o instituie de nvm+nt din cadrul Binisterului Administraiei i $nternelor
GH
#.) 8rin derogare de la prevederile /egii nr !44(!***, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, dac, dup expirarea perioadei de ' ani prev-ute la alin #!), respectiv
a celei de un an prev-ute la alin #)), poliistul local nu a absolvit programul de formare
iniial, acesta este eliberat din funcia public=
#B