Sunteți pe pagina 1din 20

Alegeti categoria de subiecte:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici (r2)


SUBI!"
Enumerai sanciunile disciplinare ale funcionarilor publici i comentai modul de aplicare al
acestora.
20 puncte
BAREM CORECARE
Art. !! alin. "#$ i art. !%
& enumerarea sanciunilor disciplinare ' ( sanciuni ) *punct
& aplicarea mustr+rii scrise ' # puncte
& aplicarea celorlalte sanctiuni ' , puncte
& condiiile de aplicare a sanciunii "cercetare prealabil+- audiere$ ' # puncte
& capacitatea de anali.a i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)primarii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
ipuri de r+spundere aplicabile funcionarilor publici pentru /nc+lcarea cu 0ino0+ie a /ndatoririlor
de ser0iciu. 1efinii fiecare tip de r+spundere /n parte& 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. !,- art. %#- art. %(- art. %,- art. %2
& R+spundere disciplinar+- contra0enional+- ci0il+ sau penal+ ' # puncte
& R+spunderea disciplinar+ & # puncte
& R+spunderea contra0enional+ a funcionarilor publici & # puncte
& R+spunderea ci0il+ a funcionarului public ' # puncte
& R+spunderea funcionarului public pentru infraciunile s+03rite /n timpul ser0iciului sau /n
leg+tur+ cu atribuiile funciei publice pe care o ocup+ & # puncte
& capacitatea de anali.a i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)primarii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
4n cadrul instituiei publice au fost sancionai disciplinar doi funcionari publici. 5rimului funcionar
public i&a fost aplicat+ sanciunea mustr+rii scrise /n urm+ cu 2 luni- iar celui de&al doilea
sanciunea retrograd+rii /n funcia public+ pe o perioad+ de 2 luni- /n urm+ cu # luni.
5reci.ai i moti0ai dac+ se impune /n 0reun ca. radierea de drept a sanciunii disciplinare.& 20
puncte
BAREM CORECARE
Art. %2
& 6e radia.+ sanciunea mustr+rii scrise ' ( puncte
& Radiere mustrare scris+ & /n termen de 2 luni de la aplicare ' # puncte
& Moti0are ' prin efectul legii ' ( puncte
& Retrogradarea /n funcia public+ pe o perioad+ de p3n+ la un an se radia.+ /n termen de
un an de la e)pirarea termenului pentru care a fost aplicat+. ' ( puncte
& Capacitatea de anali.a i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)primarii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
Aplicarea sanciunilor disciplinare i competena aplic+rii acestora- cu preci.area termenelor-
condiiilor de aplicare i de radiere.1ai un e)emplu de sanciune disciplinar+ i preci.ai termenul
de radiere a acesteia.& 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. !! alin. ",$- art. !%- art. !7 alin. "*$ - art. %2
& identificarea termenului de aplicare a sanciunii ' * punct
& identificarea modalit+ilor de aplicare: persoana care are competena numirii- la
propunerea comisiei de disciplin+ ' * punct- direct de c+tre conduc+tor ' * punct
& identificarea condiiilor de aplicare: cercetare prealabil+ ' 2 puncte- audiere funcionar
public ' 2puncte-
& termenele de radiere ' # puncte
& constatare prin act administrati0- cu e)cepia destituirii ' 2 puncte
& e)emplul pre.entat & # puncte
& capacitatea de anali.a i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)primarii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
Comentai situaiile /n care este anga8at+ r+spunderea ci0il+ a funcionarului public.& 20 puncte
BAREM CORECARE
& enumerarea situaiilor /n care acesta se anga8ea.+ ' # situaii ) 2 p92 puncte
& enumerarea modalit+ilor prin care se dispune repararea pagubei.& 2)2p9 ( puncte
& preci.area termenului de #0 de .ile ' * puncte
& enunarea posibilit+ii funcionarului de a se adresa instanei de contencios.& 2 puncte
& preci.area termenul de prescripie de # ani- a dreptului conduc+torului instituiei de a
emite ordinului:dispo.iiei de imputare de la data producerii pagubei.& 2 puncte
& capacitatea de anali.a i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)primarii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
Anali.ai pre0ederile legale pri0ind r+spunderea funcionarului public pentru infraciunile s+03rite
/n timpul ser0iciului sau /n leg+tur+ cu atribuiile funciei publice pe care o ocup+.& 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. %2
& modalitatea de anga8are a r+spunderii' # puncte
& condiiile /n care are loc suspendarea ' ( puncte
& m+surile dispuse /n ca. de ac;itare sau /ncetare a procesului penal ' ( puncte
& condiiile de sesi.are a comisiei de disciplin+ ' 2 puncte
& condiiile de mutare ' 2 puncte
& capacitatea de anali.a i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)primarii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
1etaliai pre0ederile <egii nr.*%%:*777 pri0ind 6tatutul funcionarilor publici "r2$ cu modific+rile i
complet+rile ulterioare referitoare la perfecionarea funcionarilor publici.& 20 puncte
BAREM CORECARE
art.,0 din <egea nr.*%%:*777
&este un drept i o obligaie& *punct
&obligaiile autorit+ilor :instituiilor publice & 2 puncte
&drepturile funcionarilor publici pe perioada perfecion+rii& # puncte
&obligaiile funcionarilor publici /n ca.ul cursurilor cu durat+ mai mare de 70 de .ile& ,
puncte
&preci.area studiilor ce nu constituie forme de perfecionare profesional+& * puncte
&obligaiile autorit+ilor :instituiilor publice pri0ind planul de perfecionare ' # puncte
&capacitate de anali.+ i sinte.+- claritate- coeren+ i logica e)prim+rii ideilor&, puncte
SUBI!"
E0aluarea performanelor profesionale indi0iduale ale funcionarilor publici. Consecine asupra
carierei funcionarului public. Obligaiile funcionarilor publici de conducere /n acest proces.
" <egea nr.*%%:*777 pri0ind 6tatutul funcionarilor publici- republicat+- cu modific+rile i
complet+rile ulterioare i <egea nr.!: 200(- pri0ind Codul de conduit+ al funcionarilor publici-
republicat+$& 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. 27 din <egea nr. *%%:*777 "r2$- cu modific+rile i complet+rile ulterioare
& 5rocesul de e0aluare. Calificati0e.& , puncte
& Consecine asupra carierei &, puncte
& Obligaiile funcionarilor publici de conducere. Obiecti0itatea /n e0aluare& , puncte
& capacitatea de anali.a i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)primarii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
Modalitatea de planificare a resurselor umane prin raportare la planul de ocupare a funciilor
publice- ca instrument managerial- conform dispo.iiilor <egii nr. *%%:*777 pri0ind 6tatutul
funcionarilor publici "r2$- cu modific+rile i complet+rile ulterioare.& 20 puncte. 20 puncte
BAREM CORECARE
Art.2# din <egea nr.*%%:*777
&pre0i.ionarea modalit+ilor de ocupare a funciilor publice pentru anul 0iitor& 2 puncte
&elaborarea planului de ocupare a funciilor publice "coninut- transmitere- aprobare$& 7
puncte
&capacitate de anali.+ i sinte.+- claritate- coeren+ i logica e)prim+rii ideilor&, puncte
SUBI!"
=umirea- eliberarea din funcia public+ i e0aluarea performanelor indi0iduale a /nalilor
funcionari publici- conform <egii nr. *%%:*777 rep. 2 pri0ind 6tatutul funcionarului public.& 20
puncte
BAREM CORECARE
Art. *7 i art. 20
& enumerarea entit+ilor competente a numi i a elibera /nalii funcionari publici-
identificarea funciilor publice corespun.+toare categoriei /nalilor funcionari publici
raportat la acestea> & 2), puncte ' *0 puncte
& e0aluarea anual+ ' * punct
& e0aluarea general+ ' * punct
& competena de e0aluare "comisia$ & * punct- numirea comisiei ' 2 puncte
& capacitatea de anali.a i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)primarii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
Comentai obligaia autorit+ilor i instituiilor publice de a re.er0a postul aferent funciei publice
de e)ecuie- pe perioada suspend+rii raportului de ser0iciu precum i m+surile pe care le poate
lua conduc+torul autorit+ii sau instituiei publice /n 0ederea desf+ur+rii /n condiii normale a
acti0it+ii.& 20 puncte
BAREM CORECARE
art. ( alin."#$- art.#2- art. 72 alin. "#$
& pre.entarea obligaiei ' , puncte
& ocuparea postului pe durata suspend+rii prin concurs:redistribuire' 2 puncte
& /ncetarea i modificarea raportului de ser0iciu pe perioada suspend+rii ' # puncte
& comentarii asupra impedimentelor generate de reorgani.area acti0it+ii instituiei sau
autorit+ii
publice care necesit+ reducere de posturi- inclusi0 posturi ale c+ror titulari au raportul de
ser0iciu suspendat ' , puncte
& capacitatea de anali.a i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)primarii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
5re.entai situaiile /n care raportul de ser0iciu al funcionarului public poate /nceta din moti0e
imputabile acestuia. ermenul de comunicare al actelor administrati0e& 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. 77 alin. "*$ lit. d.$- art. 77 alin. "2$- art. *0*
& 5entru incompetena profesional+- /n ca.ul obinerii calificati0ului ?nesatisf+c+tor? la
e0aluarea performanelor profesionale indi0iduale ' # puncte
& Ca sanciune disciplinar+ ' # puncte
& 6ituaii: s+03rirea repetat+ a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care
a a0ut consecine gra0e ' # puncte- s&a i0it un moti0 legal de incompatibilitate- iar
funcionarul public nu acionea.+ pentru /ncetarea acestuia /ntr&un termen de *0 .ile
calendaristice de la data inter0enirii ca.ului de incompatibilitate. ' # puncte
& Actele administrati0e se comunic+ funcionarului public /n termen de , .ile lucr+toare de
la data emiterii ' # puncte
& capacitatea de anali.a i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)primarii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
5re.entai i comentai ca.urile /n care sunt consultate comisiile paritare- atribuiile acestora
precum i m+surile care pot fi cuprinse /n acordurile colecti0e. & 20 puncte
BAREM CORECARE
art.!2 alin."*$- art. !(
& ( ca.uri ) * punct& ( puncte
& atribuii comisii paritare & # ) 2 puncte & 2 puncte
& m+suri acord colecti0 , ) * ' , puncte
& capacitatea de anali.a i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)primarii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
5re.entai modalit+ile de /ncetare a raportului de ser0iciu. ratai i comentai /ncetarea de drept
a raportului de ser0iciu. & 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. 7! i art. 7%
& , modalit+i ) * punct 9 , puncte>
& enumerarea situaiilor de /ncetare de drept ' %)*punct & % puncte>
& termenul de constatare a ca.ului de /ncetare a raportului de ser0iciu & * punct >
& termenul de comunicare a actului administrati0 de /ncetare a raportului de ser0iciu ' *
punct
& capacitatea de anali.a i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)primarii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
5re.entai modalit+ile de /ncetare a raportului de ser0iciu. ratai i comentai eliberarea din
funcia public+ a funcionarului public.& 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. 7! i art. 77
& pre.entarea modalit+ilor de /ncetare a raportului de ser0iciu: , modalit+i ) 0-, puncte 9
2-, puncte>
& ca.urile de eliberare din funcia public+ 9 ! ca.uri ) * punct 9! puncte:
& obligaiile instituiei /n ceea ce pri0ete eliberarea funcionarilor publici din moti0e
neimputabile lor "prea0i.- reducere program- posturi 0acante- lista A=@5$ ' ( puncte
& prioritatea funcionarului public de conducere ' * punct
& reali.area transferului ' 0-, punct
& capacitatea de anali.a i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)primarii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
5re.entai situaiile /n care funcionarii publici care urmea.+ forme de perfecionare profesional+
beneficia.+ de drepturile salariale cu0enite. 5reci.ai care sunt studiile care nu constituie forme
de perfecionare profesional+. Obligaia de comunicare a planului de perfecionare profesional+.&
20 puncte
BAREM CORECARE
Art. ,* alin. "*$ i "2$- art. ,2 i art. ,#
& identificarea situaiilor : 2 situaii ) # puncte ' 2 puncte
& identificarea studiilor care nu constituie forme de perfecionare profesional+: 2 tipuri ) #
puncte ' 2 puncte
& comunicarea c+tre Agenia =aional+ a @uncionarilor 5ublici & # puncte
& capacitatea de anali.a i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)primarii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
Comparai modalit+ile de elaborare- aprobare i transmitere a planului de ocupare a funciilor
publice- pentru autorit+ile i instituiile publice din administraia public+ central+ i pentru cele din
administraia public+ local+. Consideraii pri0ind acest instrument. 20 puncte
BAREM CORECARE
&instituia care elaborea.+ planul & art. 2#- alin "2$ &, puncte
&modalitatea de /ntocmire art. 2#- alin "#$ ' ( puncte
&aprobarea i transmiterea planului- comparati0 pentru cele dou+ tipuri de instituii & 2#- alin
"($- alin ",$' 2 puncte
&capacitate de anali.+ i sinte.+- claritate- coeren+ i logica e)prim+rii ideilor&, puncte
SUBI!"
5re.entai modalit+ile de reali.are i condiiile /n care se efectuea.+ redistribuirea funcionarilor
publici de c+tre Agenia =aional+ a @uncionarilor 5ublici. 20 puncte
BAREM CORECARE
& modalit+ile de redistribuire /n funcie de distan+ ' # puncte 'art. *0(- alin "*$- lit. a$& b$
& redistribuirea pe funcii de conducere i e)ecuie ' ( puncte & art. *0(- alin "2$&"($
& redistribuirea pe funcii temporar 0acante i testarea ' # puncte & art. *0(- alin ",$
& etapele finale ale redistribuirii ' , puncte & art. *0(- alin "2$&"%$
& capacitate de anali.+ i sinte.+- claritate- coeren+ i logica e)prim+rii ideilor&, puncte
SUBI!"
Anali.ai comparati0 reorgani.area i /ncetarea acti0it+ii unei instituii publice i consecinele
acesteia asupra carierei funcionarilor publici & 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. 77 - art. *00
& Asem+n+ri: moti0e neimputabile ' * punct- dispus prin act administrati0 * punct- termen
comunicare act ' * punct- prea0i. ' * punct- reducere program lucru ' *punct- solicitare la
A=@5 list+ funcii publice 0acante ' * punct- prioritate funcionar public conducere ' *
punct-
& 1eosebiri: & Reorgani.area: are loc prin reducerea postului ocupat ' * punct- punere la
dispo.iie funcii 0acante ' * punct- ca.uri numire ' 2 puncte- criterii numire ' 2 puncte-
organi.are e)amen ' * punct- 8ustificare reducere post: interdicie /nfiinare post ' * punct
& capacitatea de anali.+ si sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
Care sunt etapele reorgani.+rii unei autorit+i sau instituii publiceA 1repturile funcionarilor publici
i obligaiile instituiilor publice /n ca. de reorgani.are. & 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. 77- art. *00- art. *0! alin. "*$ lit.c.$ i alin. "#$- art. *0, alin. "*$
& stabilirea funcii publice- a0i. A=@5- emitere act administrati0 reorgani.are:eliberare din
funcie'( puncte
& numire /n noile funcii publice:criterii legale ' ( puncte
& termen de prea0i. i drepturi ce decurg din el ' # puncte
& solicitare A=@5 lista funcii publice 0acante&*punct
& prioritate funcionar de conducere&*punct
& eliberarea din funcia public+ i trecerea /n corpul de re.er0+ &2 puncte
& capacitatea de anali.+ si sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
6copul ca.ierului administrati0. 5re.entai situaiile /n care funcionarului public /i este necesar
ca.ierul administrati0- pentru de.0oltarea carierei acestuia. 20 puncte
BAREM CORECARE
art. 2, alin. "2$ lit.d.$- art. 22 lit. e.$- art. !0 alin. "2$ lit. c.$- art.%*. art. 72
& concurs sau e)amenul de promo0are /n gradul profesional ' # puncte
& concursul de promo0are /ntr&o funcie public+ de conducere ' # puncte
& promo0are rapid+' # puncte
& e)ercitarea cu caracter temporar a unei funcii publice de conducere 0acante sau
temporar 0acante ' # puncte
& scopul ' e0ideniere situaie disciplinar+ ' # puncte
& capacitate de anali.+ i sinte.+- claritate- coeren+ i logica e)prim+rii ideilor&, puncte
SUBI!"
5re.entai trei situaii care ar putea constitui impedimente /n gestionarea eficient+ a resurselor
umane /n cadrul unei instituii publice din administraia public+ central+:local+ precum i m+surile
corelati0e de diminuare a acestora. 20 puncte
BAREM CORECARE
&pre.entarea impedimentelor ' #)#puncte & 7puncte
&m+suri de diminuare a efectelor ' 2 puncte
&capacitate de anali.+ i sinte.+- claritate- coeren+ i logica e)prim+rii ideilor & , puncte
SUBI!"
Anali.ai comparati0 eliberarea din funcia public+- urmare a reorgani.+rii acti0it+ii- prin
reducerea postului ocupat de funcionarul public i destituirea din funcia public+. Consecine
asupra carierei funcionarilor publici & 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. 77- art. *0*- art. *0, alin. "*$
Asem+n+ri:
& /ncetare a raporturilor de ser0iciu ' * punct
& dispus prin act administrati0- termen comunicare ' * punct
1eosebiri:
& eliberare & ! puncte din care:
& moti0 neimputabil- intrare /n corpul de re.er0+: & 2 puncte
& drepturi funcionar public:obligaii instituie: prea0i. ' * punct- reducere program' *
punct- punere la dispo.iie funcii publice 0acante' * punct- solicitare la A=@5 list+ funcii
publice 0acante ' * punct- prioritate funcionar de conducere ' * punct
& destituire & 2 puncte din care:
& sanciune disciplinar+- moti0 imputabil' * punct
& identificarea celor dou+ situaii ' * punct
& art. *0, alin. "*$ & nu se intr+ /n corpul de re.er0+ ' 2 puncte
& art. ,( lit. i.$ & interdicia de ocupare a unei funcii publice' 2 puncte
& capacitatea de anali.+ si sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
Anali.ai comparati0 destituirea din funcie public+ i demisia & 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. *0*- art. *02- art. *0, alin. "*$
& ambele & situaii de /ncetare' 2 puncte
& nu se intr+ /n corpul de re.er0+ ' * punct
& destituirea & prin act administrati0 al persoanei care are competena legal+ de numire- ca
sanciune disciplinar+ aplicat+ pentru moti0e imputabile funcionarului public ' # puncte
& situaii ' 2 puncte
& comunicare act administrati0 & 2 puncte
& demisia 'manifestarea 0oinei funcionarului public ' *punct
& notificare scris+ persoanei care are competena legal+ de numire' 2 puncte
& nu se moti0ea.+ ' * punct
& producere efecte' * punct
& capacitatea de anali.+ si sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
Ca.uri /n care autoritatea ori instituia public+ are obligaia de a solicita Ageniei =aionale a
@uncionarilor 5ublici- /n perioada de prea0i.- lista funciilor publice 0acante. Ca.urile i criteriile
de numire a funcionarilor publici la reorgani.are. & 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. 77 alin. "*$ lit. a$&c$ i e.$i alin. "2$- art. *00 alin. "*$ i "2$
& enumerarea ca.urilor ()* punct:&( puncte
& dac+ nu e)ist+ funcii 0acante corespun.+toare ' * punct
& ca.uri de numire & ( )*punct:&( puncte
& criterii ' ()*punct & (puncte
& 8ustificare reducere post i organi.are e)amen- interdicie /nfiinare posturi similare ' 2
puncte
& capacitatea de anali.+ si sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
Anali.ai /n mod comparati0 detaarea funcionarilor publici i e)ercitarea cu caracter temporar a
unei funcii publice de conducere. & 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. %7 - art. 72
Asem+n+ri:
& modalit+i de modificare a raporturilor de ser0iciu & * punct
& perioada de dispunere ' * punct
& se pot reali.a pe funcii de conducere ' * punct>
& situaia de e)cepie pri0ind funciile din categoria /nalilor funcionari publici ' * punct
& posibilitatea reali.+rii pe funcii publice cu statut special ' * punct
1eosebiri:
& prelungire detaare- necesitate acord funcionarului public ' * punct>
& condiiile de reali.are detaare ' # puncte
& condiiile de reali.are e)ercitare cu caracter temporar ' # puncte
& situaii /n care este necesar a0i.ul A=@5 " detaare conducere- e)ercitare funcie public+
conducere 0acant+$ ' # puncte
& capacitatea de anali.+ si sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
5re.entai modalit+ile de modificare a raportului de ser0iciu. ratai e)ercitarea cu caracter
temporar a unei funcii publice de conducere 0acante. & 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. %! alin. "2$- art. 72
& pre.entare modalit+i modificare raport de ser0iciu &,)*punct& , puncte
& condiii reali.are pe funcii publice conducere 0acante sau temporar 0acante ' # puncte
& e)cepia funciei publice corespun.+toare categoriei /nalilor funcionari publici ' 2 puncte
& perioad+ dispunere 0acant+ ' * punct
& e)cepia- prelungire e)ercitare 0acant+ ' *punct
& perioad+ dispunere temporar 0acant+&2 puncte
& salariul ' *punct
& capacitatea de anali.+ si sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
5re.entai modalit+ile de modificare a raportului de ser0iciu. ratai i comentai mutarea /n
cadrul autorit+ii sau instituiei publice ori /n cadrul altei structuri f+r+ personalitate 8uridic+ a
autorit+ii sau instituiei publice & 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. %! alin."2$- art. 7*
& ca.uri de modificare a raporturilor de ser0iciu ,)* punct & , puncte
& tipuri de mutare & * punct
& mutarea definiti0+- dispus+ de conduc+tor ' 2puncte- la solicitarea funcionarului public '
*punct- /n alte situaii pre0+.ute de lege ' *punct- ca.ul /nalilor funcionari publici&*punct
& mutarea temporar+ '*punct
& e)cepia mutare definiti0+:temporar+ solicitat+ de funcionarul public ' * punct
& mutarea /n alt+ localitate *punct
& refu. mutare *punct
& capacitatea de anali.+ si sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
1escriei competena de organi.are a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funciilor
publice din cadrul autorit+ilor i instituiilor publice.Comentai rolul responsabilului de procedur+.
20 pct
BAREM CORECARE
& 6tabilirea competenei de organi.are a concursurilor ' , puncte
& Reguli specifice aplicabile autorit+ilor i instituiilor publice ' ( puncte
& Competena A=@5 de organi.are a concursurilor ' 2 puncte
& Coninutul /ntiin+rii transmise c+tre A=@5 ' 2 puncte
& Rolul responsabilului de procedur+ ' 2 puncte
& Capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
1efinii r+spunderea funcionarilor publici.
5re.entai i comentai r+spunderea ci0il+ i r+spunderea penal+ a funcionarilor publici. & 20
puncte
BAREM CORECARE
Art.!,- art. %(- art. %,- art.%2
& considerente generale cu pri0ire la r+spunderea funcionarilor publici ' *punct
& r+spunderea ci0il+ ' situaii #)* punct &# puncte
& recuperarea pagubelelor ' ( puncte
& funcionarul public se poate adresa instanei ' * punct
& prescriere ' * punct
& r+spunderea penal+& c3nd se anga8ea.+ &*punct
& obligaia anga8atorului /n situaia trimiterii /n 8udecat+ a funcionarului public&*punct
& obligaia anga8atorului /n situaia ac;it+rii sau /ncet+rii procesului penal&*punct
& /n ce situaie este sesi.at+ comisia de disciplin+&*punct
& obligaia anga8atorului /n situaia /nceperii urm+ririi penale&*punct
& capacitatea de anali.+ si sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
5reci.ai i comentai /n ce const+ dreptul funcionarilor publici de a beneficia de protecia legii /n
e)ercitarea atribuiilor de ser0iciu.
20 puncte
BAREM CORECARE
& obligati0itatea autorit+ii sau instituiei /n asigurarea proteciei funcionarului public &(
puncte
& m+surile speciale de protecie pentru anumite categorii de funcionari publici- propunere
i a0i.are & 2 puncte
& obligati0itatea autorit+ii sau instituiei publice de a acorda desp+gubiri funcionarului
public /n situaia /n care acesta a suferit un pre8udiciu /n e)ercitarea atribuiilor de ser0iciu &
, puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor& , puncte
SUBI!"
R+spunderea contra0enional+ i ci0il+ a funcionarilor publici- precum i repararea pagubelor
produse. & 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. %# ' art. %,
& r+spunderea contra0enional+ ' condiii anga8are ' 2 puncte
& posibilitate contestare de c+tre funcionarul public ' 2 puncte
& r+spunderea ci0il+ ' situaii #)2puncte&2puncte
& recuperarea pagubelelor ' #puncte
& funcionarul public se poate adresa instanei ' * punct
& prescriere ' * punct
& capacitatea de anali.+ si sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
5re.entai principiul subordonar+rii ierar;ice i limitele acestuia 20 puncte
BAREM CORECARE
Art.#- art.(,- art.(%
& principiu care st+ la ba.a e)ercit+rii funciei publice ' ( puncte
& obligaia de a re.ol0a lucr+rile /n termenele stabilite i de a nu primi direct cereri care
intr+ /n competena lor ' , puncte
& situaia de e)cepie de a refu.a /ndeplinirea unei dispo.iii primite de la superiorii
ierar;ici- dac+ o consider+ ilegal+. ' 2 puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor& , puncte
SUBI!"
5re.entai rolul compartimentelor de resurse umane /n gestiunea funciilor publice i a
funcionarilor publici- formulai i fundamentai minim # propuneri de /mbun+t+ire a modului de
gestiune.& 20 puncte
BAREM CORECARE
& art. 2( ' obligaii compartimente RB ' reali.are gestiune curent+ a resurselor umane i a
funciilor publice ' 2 puncte
& colaborarea direct+ cu A=@5 ' * punct
& formulare de propuneri ' # ) 2 & 2 puncte
& fundamentare propuneri '# ) 2 & 2 puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor& , puncte
SUBI!"
Rolul i importana depunerii 8ur+m3ntului de credin+ pre0+.ut de 6tatut pentru funcionarii
publici.
20 puncte
BAREM CORECARE
Art.22 alin."2$ i "!$.
& procedura obligatorie a depunerii 8ur+m3ntului &, puncte
& termenul de depunere a 8ur+m3ntului i forma depunerii& ,puncte
& consecinele refu.ului depunerii 8ur+m3ntului &, puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor& , puncte
SUBI!"
Reguli ce sunt aplicabile pentru ocuparea prin recrutare a unei funcii publice de e)ecuie din
cadrul unei instituii publice locale. & 20 puncte
BAREM CORECARE
Art.,(- art.,!- art.,%
& Condiii generale de ocupare a unei funcii publice ' , puncte
& Condiiile de 0ec;ime & , puncte
& Organi.area concursului de recrutare ' , puncte
& Capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
5re.entai /n ce ba.+ se nasc i se e)ercit+ raporturile de ser0iciu ale funcionarilor publici- care
este perioada de e)ercitare a raporturilor de ser0iciu ale funcionarilor publici- precum i
modalit+ile de ocupare a unei funcii publice temporar 0acante. 20 puncte
BAREM CORECARE
Art.2 alin."2$- art.(-
& preci.area c+ este act administrati0 de numire& * punct
& preci.area c+ perioada este nedeterminat+& * punct
& pre.entarea modalit+ilor de ocupare a funciei temporar 0acante& 7 puncte "2)
(-,puncte$
& pre.entarea efectelor asupra carierei persoanei care ocup+ funcia temporar 0acant+-
respecti0 c+ dob3ndete calitatea de funcionar public pentru perioada /n care ocup+
temporar funcia public+ i c+ nu beneficia.+ de dreptul de a intra /n corpul de re.er0+ al
funcionarilor publici dup+ /ncetarea raportului de ser0iciu.&(puncte "2)2puncte$
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
5re.entai i comentai modalit+ile de ocupare a funciilor publice de e)ecuie i de conducere
temporar 0acante. 20 puncte
BAREM CORECARE
Art.( alin."#$- art.72 alin."($-
& prin redistribuire din corpul de re.er0+ al funcionarilor publici de c+tre A=@5 & , puncte
& prin concurs& , puncte
& prin e)ercitare cu caracter temporar a unei funcii publice de conducere temporar
0acante& , puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
1escriei modalit+ile de ocupare a funciilor publice de conducere cu caracter temporar- condiiile
i procedurile aplicabile. 20 puncte
BAREM CORECARE
& art. %7 alin. "2$- art. 72 & identificare modalit+i "detaare- e)ercitare cu caracter temporar$
' 2 puncte
& descrierea condiiilor i procedurilor ' *# puncte din care:
& detaarea: termen " 2 luni cu prelungire # luni$ ' * punct- a0i. A=@5 ' * punct-
/ndeplinire condiii studii '*punct- 0ec;ime ' * punct- ine)istena funcionarilor publici /n
instituie care s+ fie promo0ai ' 2 puncte
e)ercitarea cu caracter temporar: identificarea celor 2 situaii ' 2 puncte- condiie studii '
*punct- 0ec;ime '*punct- situaia disciplinar+ ' * punct- termen 0acante " 2 luni cu
prelungire # luni$ ' * punct- termen temporar 0acante '*punct
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
5re.entai modalit+ile de ocupare a funciilor publice. 1etaliai promo0area funcionarilor
publici.20 puncte
BAREM CORECARE
Art.,2- art. 2#- art. 2(- art. 2,- art.22- art.2%- art.!0
& modalit+ile de ocupare a funciilor publice&, puncte
& noiuni generale pri0ind promo0area funcionarilor publici& * puncte
& promo0area /n gradul profesional imediat superior celui deinut & ( puncte
& promo0area /n clas+ &* puncte
& promo0area /ntr&o funcie public+ de conducere &( puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
5re.entai modalit+ile de ocupare a funciilor publice. 1etaliai transferul funcionarilor publici. 20
puncte
BAREM CORECARE
Art.,2- 70
& modalit+ile de ocupare a funciilor publice & , puncte
& transferul /n interesul ser0iciului & ( puncte
& transferul la cerere& ( puncte
& publicitatea funciilor publice 0acante care pot fi ocupate prin transfer la cerere& 2 puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
5re.entai modalit+ile de ocupare a funciilor publice. 1etaliai redistribuirea funcionarilor publici.
20 puncte
BAREM CORECARE
Art.,2- art.*0(
& modalit+ile de ocupare a funciilor publice & , puncte
& cine reali.ea.+ redistribuirea &* puncte
& situaiile /n care se poate reali.a redistribuirea& # puncte
& condiiile redistribuirii&# puncte
& condiia obligatorie /n situaia redistribuirii /ntr&o funcie public+ 0acant+ de conducere&2
puncte
& actul administrati0 prin care se dispune redistribuirea&* punct
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
Bn funcionar public aflat /n corpul de re.er0+- care a ocupat /n urm+ cu 2 luni /ntr&o instituie
public+ funcia de consilier superior- solicit+ redistribuirea la o instituie public+ aflat+ la 20 de Cm
de localitatea de domiciliu- pe funcia public+ 0acant+ de consilier asistent.5reci.ai i moti0ai
dac+ /n acest ca. poate opera redistribuirea. 5reci.ai instituia care reali.ea.+ redistribuirea i
cea care reali.ea.+ numirea. 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. *0(
& Ddentificare soluiei " situaie posibil+$ ' ( puncte
& Moti0are:
& Redistribuirea funcionarilor publici se face /n cadrul autorit+ilor sau instituiilor publice
din alt 8ude sau aflate la o distan+ mai mare de ,0 Cm de localitatea de domiciliu- la
cererea funcionarului public & # puncte
& Redistribuirea se poate face i /ntr&o funcie public+ inferioar+ 0acant+- cu acordul scris al
funcionarului public ' # puncte
& Redistribuire ' A=@5 ' # puncte
& numire ' conduc+tor instituie public+ ' 2 p
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
5re.entai modalit+ile de ocupare a funciilor publice. Anali.ai comparati0 concursul de recrutare
i concursul de promo0are. 20 puncte
BAREM CORECARE
Art.,2- art.,!- art.2, alin."2$ i alin."#$- art. 22- art.!0
& pre.entarea modalit+ilor de ocupare & , puncte
& anali.a comparati0+ ' *0 puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
Ddentificai modalit+ile de ocupare a unei funcii publice de conducere i de.0oltai una dintre
acestea. 20 puncte
BAREM CORECARE
Art.,2- art.,!- art.22- art.%7- art.70- art.7*- art.72- art.*02 alin."2$
& distincia /ntre ocuparea pe perioad+ determinat+ i ocuparea pe perioad+
nedeterminat+> & 2 puncte
& identificarea modalit+ilor de ocupare a unei funcii publice de conducere pe perioad+
nedeterminat+ i pe perioad+ determinat+ ' % ) * & % puncte " recrutare- promo0are-
transfer- redistribuire- detaare- mutare- e)ercitare cu caracter temporar- ;ot+r3re
8udec+toreasc+$
& descrierea unei modalit+i de ocupare a unei funcii publice de conducere ' , puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
1e.0oltarea carierei funcionarilor publici de e)ecuie prin ocuparea /n mod definiti0 a unei funcii
publice superioare. 20 puncte
BAREM CORECARE
Art.2,- art.22- art.2%- art.!0
& identificarea modalit+ilor de de.0oltare a carierei prin ocuparea unei funcii publice
superioare ' ( puncte
& identificarea aspectelor specifice ce in de promo0area /n clas+ &# puncte
& identificarea aspectelor specifice ce in de promo0area /n gradul profesional &( puncte
& identificarea condiiilor pre0+.ute de lege pentru participarea la concursul organi.at /n
0ederea promo0+rii rapide /n funcia public+ ' 2 puncte
& identificarea condiiilor pre0+.ute de lege pentru participarea la concursul organi.at /n
0ederea promo0+rii /ntr&o funcie public+ de conducere &2 puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
Enumerai i comentai *0 drepturi ale funcionarilor publici. 20 puncte
BAREM CORECARE
Capitolul E- seciunea *
& enumerarea a *0 drepturi ' * punct fiecare& *0 puncte
& comentarea celor *0 drepturi ' , puncte
&capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & , puncte
SUBI!"
5re.entai comparati0 rolul Ageniei =aionale a @uncionarilor 5ublici " A=@5 $ i rolul autorit+ilor
i instituiilor publice pri0ind e0idena funciilor publice i a funcionarilor publici i dosarul
profesional. Obligaia persoanelor care au acces la datele cuprinse /n e0idena naional+ i la
dosarul profesional. 20 puncte
BAREM CORECARE
Art.2,- art.22
& rolul A=@5 pri0ind administrarea e0idenei naionale i dosarul profesional' ( puncte
& obligaiile autorit+ilor i instituiilor publice pri0ind e0idena funciilor publice i a
funcionarilor publici i dosarul profesional ' *0 puncte
& obligaia asigur+rii confidenialit+ii & * punct
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
Enumerai principiile care stau la ba.a e)ercit+rii funciei publice. Comentai transpunerea a dou+
dintre principii /n dispo.iiile legale din 6tatut. & 20 puncte
BAREM CORECARE
& enumerarea principiilor " art.#$ ' !) *puncte 9 ! puncte
& comentarea i transpunerea principiilor ' 2 ) ( puncte 9 % puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
Asem+n+ri i deosebiri /ntre delegare i detaare- ca modalit+i de modificare a raporturilor de
ser0iciu ale funcionarilor publici de e)ecuie i funcionarilor publici de conducere. 20 puncte
BAREM CORECARE
Art.%%- art. %7
& situaii /n care funcionarul public poate refu.a delegarea sau detaarea ' #)0-,p &*-,
puncte
& situaii /n care funcionarul public poate refu.a detaarea ' 2)0-,p&# puncte
& drepturi salariale i costuri suportate de instituia public+ la delegare ' * puncte
& drepturi salariale i costuri suportate de instituia public+ la detaare ' * puncte
& durata deleg+rii /n cursul unui an calendaristic i acordul scris al funcionarului public ' 2
puncte
& durata deta+rii /n cursul unui an calendaristic i acordul scris al funcionarului public ' 2
puncte
& detaarea pe o funcie public+ de conducere ' *-, puncte
& detaarea pe o funcie public+ din categoria /nalilor funcionari publici ' * puncte
& detaarea funcionarilor publici cu statut special ' 2 puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
5re.entai modalit+ile de modificare a raporturilor de ser0iciu ale funcionarilor publici de
e)ecuie i funcionarilor publici de conducere. Comparaie /ntre transferul la cerere i transferul
/n interesul ser0iciului. 20 puncte
BAREM CORECARE
Art.%!- art.70
& pre.entarea modalit+ilor de modificare a raporturilor de ser0iciu ' ,)0-,p & 2-, puncte
& transferului /n interesul ser0iciului ' ( puncte
& transferul la cerere ' ( puncte
& anali.a comparati0+ & (-, puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
@ormulai o propunere de reorgani.are a unei instituii publice.Ddentificai , pre0ederi legale
aplicabile /n situaia reorgani.+rii unei instituii publice.&20 puncte
BAREM CORECARE
Art.77- art.*00- art.*0!
& pre.entarea propunerii de reorgani.are &*0 puncte
& identificarea pre0ederilor legale aplicabile propunerii a0ansate &*) , pre0ederi & , puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
5re.entai i comparai modalit+ile de promo0are a funcionarilor publici de e)ecuie. 20 puncte
BAREM CORECARE
Art.2#- art.2(- art.2,- art.2%- art.!0
& pre.entarea modalit+ilor de promo0are a funcionarilor publici de e)ecuie & # puncte
& promo0area /n clas+ & 2 puncte
& promo0area /n grad profesional & 2 puncte
& promo0area rapid+ & 2 puncte
& comparaie /ntre promo0area /n clas+ i promo0area /n grad profesional & 2 puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
A03nd /n 0edere atribuiile Ageniei =aionale a @uncionarilor 5ublici 0+ rug+m s+ identificai ,
situaii /n care o instituie public+ colaborea.+ cu Agenia. & 20 puncte
BAREM CORECARE
E)emplu: art.2(- art.2,- art.22- art.,#- art.,(- art.,!- art.77- art.*0(- art.*0!
& identificarea situaiilor , ) # puncte &*, puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
5re.entai modalitatea de stabilire a necesarului de cursuri de perfecionare a preg+tirii
profesionale pentru funcionarii publici.&20 puncte
BAREM CORECARE
Capitolul E- seciunea a #&a- art.27
& e0aluarea performanelor profesionale ale funcionarilor publici stabilete cerinele de
formare & , puncte
& planul de perfecionare & , puncte
& fondurile pre0+.ute /n bugetul anual propriu pentru acoperirea c;eltuielilor de
perfecionare profesional+ a funcionarilor publici- organi.ate la iniiati0a ori /n interesul
autorit+ii sau instituiei publice & , puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
5reci.ai scopul reali.+rii mobilit+ii /n corpul funcionarilor publici i enumerai modalit+ile
pre0+.ute de 6tatutul funcionarilor publici- prin care se poate modifica raportul de ser0iciu al
funcionarilor publici. 1etaliai detaarea funcionarilor publici. ' 20 p
BAREM CORECARE
& Art. %!. art. %7
& modificarea raporturilor de ser0iciu & , situaii ) 0-,& 2-, puncte
& scopul mobilit+ii & 2 puncte
& detaarea se dispune /n interesul instituiei:perioada & * punct
& detaarea funcionarilor publici de conducere & *-, puncte
& condiii &* punct
& detaarea /nalilor funcionari publici & 2 puncte
& detaarea funcionarilor publici cu statut special & 2 puncte
& ca.urile de refu. al deta+rii ' 2 situaii )0-, & # puncte
& capacitatea de anali.+ si sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor &, p
SUBI!"
5re.entai i comentai asem+n+rile i deosebirile dintre mutarea temporar+ i mutarea definiti0+
a funcionarilor publici. & 20 puncte
BAREM CORECARE
& Art. !! alin. "!$- art. %2 alin. ",$- art. 7*
& pre.entarea elementelor comune celor dou+ tipuri de mutare "se dispune de conduc+tor
sau se solicit+ de funcionarul public- pe funcie public+ ec;i0alent+ de aceeai categorie-
clas+ i- dup+ ca.- de acelai grad profesional cu /ndeplinirea condiiilor specifice$ &# ) 2 &
2 puncte
& pre.entarea deosebirilor pentru fiecare tip de mutare "pe funcie public+ de ni0el inferior
se poate dispune numai mutarea definiti0+- cu reparti.area postului numai mutarea
definiti0+ sau temporar+ dispus+ de conduc+tor- perioadele$& # ) 2 & 2 puncte
& mutarea /nalilor funcionari publici & * punct
& alte situaii " cercetare administrati0+- urm+rire penal+$ & 2 puncte
& capacitatea de anali.+ si sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & , p
SUBI!"
Ddentificai norma de conduit+ aplicabil+ i preci.ai dac+- /n ca.ul /n care- fiind funcionar public-
0i se propune ocuparea unei funcii de preedinte al unui partid politic- acceptaiA ' 20 de puncte
BAREM CORECARE
& identificare norm+ de conduit+ general+ art. (( alin. "*$ <egea *%%:*777' , puncte
& identificare soluie " po.iti0:negati0$ ' , puncte
& moti0are soluie ' Am /n 0edere faptul c+- /n calitate de funcionar public /mi este inter.is
s+ fac parte din organele de conducere ale partidelor politice &, puncte
& capacitate de anali.+- claritate /n e)primare- logica e)prim+rii ideilor ' , puncte
SUBI!"
Enumerai condiiile /n care poate a0ea loc /ncetarea raporturilor de ser0iciu. 1e.0oltai i
comentai destituirea ca sanciune disciplinar+. & 20 puncte
BAREM CORECARE
& Art. !%- art. 7!- art. *0*
& condiii ' ,)* ' , puncte
& destituirea se dispune prin act administrati0 al persoanei care are competena legal+ de
numire /n funcia public+- ca sanciune disciplinar+ aplicat+ pentru moti0e imputabile
funcionarului public ' 2 puncte
& ca.uri ' 2 ca.uri )# ' 2 puncte
& comunicare act administrati0 ' 2 puncte
& capacitatea de anali.+ si sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
1escriei o situaie care constituie abatere disciplinar+ i conduita superiorului ierar;ic /n ca.ul /n
care o constat+. 4ncadrai fapta- descriei i moti0ai m+surile care se impun a fi luate /n acest
ca.. 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. !!- art. !7 alin. "*$
& descrierea situaiei ' 2 puncte
& /ncadrarea faptei & ( puncte
& descrierea conduitei superiorului ierar;ic: sesi.area comisie de disciplin+ ' # puncte
& moti0area m+surilor dispuse: obligaie pre0+.ut+ de lege & 2 puncte
& capacitate de anali.+ i sinte.+- claritate- coeren+ i logica e)prim+rii ideilor & , puncte
SUBI!"
1escriei- /n mod punctual i succint- acti0it+ile ce presupun e)ercitarea prerogati0elor de putere
public+ ce se desf+oar+ /n cadrul instituiei pentru care candidai i conduita funcionarilor publici
/n procesul de folosire a prerogati0elor de putere public+. & 20 puncte
BAREM CORECARE
&6tatut art. 2 alin. "#$ : Cod art *!
& identificarea acti0it+ilor care implic+ prerogati0e de putere public+ & , puncte
& aplicarea la situaia concret+ a instituiei & , puncte
& folosirea prerogati0elor de putere public+> interdicii& , puncte
& capacitate de anali.+ i sinte.+- claritate- coeren+ i logica e)prim+rii ideilor & , puncte
SUBI!"
Care sunt modalit+ile de ocupare a funciilor publiceA 5re.entai patru ca.uri de Falte modalit+iG
de ocupare pre0+.ute e)pres de <egea nr. *%%:*777 & 20 puncte
BAREM CORECARE
art. ,2
& modalit+ile de ocupare a funciilor publice & , puncte
& alte modalitati pre0a.ute e)pres de pre.enta lege ' minim ( ca.uri & ( ) 2-, & *0 puncte
art. *02 alin. "2$- art. *** alin. "#$- art. *00 alin. "*$ i "#$- art. 77 alin. ",$- art. 7* alin. "2$
& capacitate de anali.+ i sinte.+- claritate- coeren+ i logica e)prim+rii ideilor & , puncte
SUBI!"
=umirea funcionarilor publici. Comentarii pri0ind posibilitatea de negociere a elementelor
pre0+.ute /n mod obligatoriu /n actul administrati0 de numire.& 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. 22
& competena de numire ' # puncte
& identificarea formei- a elementelor cuprinse obligatoriu /n actul administrati0 de numire i
ane)a ' fia postului ' % ) 0-, puncte ' ( puncte
& depunerea 8ur+m3ntului i consecina nedepunerii acestuia '# puncte
& comentarii asupra posibilit+ii de negociere & consecin+ a regimului 8uridic aplicabil
funcionarilor publici ' , puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor. & ,
puncte
SUBI!"
Ddentificai i comentai cinci obligaii ale funcionarilor publici de conducere fa+ de funcionarii
publici de e)ecuie. &20 puncte
BAREM CORECARE
& identificarea i comentarea obligaiilor ' , ) # puncte ' *, puncte
E)emple:
& obligaii care deri0+ din principiul subordon+rii ierar;ice "coordonarea$ art. # lit.g$
& informarea cu pri0ire la deci.iile care /l pri0esc /n mod direct ' art.2%
& spri8inirea iniiati0elor i propunerilor moti0ate care pot conducere la eficienti.area
acti0it+ii autorit+ii :instituiei publice ' art.(# alin."2$
& obligaii /n procesul de stabilire a necesit+ilor de perfecionare profesional+ ' art.2%
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor. & ,
puncte
SUBI!"
Anali.ati si comentati asemanarile si deosebirile dintre functionarii publici si functionarii publici cu
statute speciale & 20 puncte
BAREM CORECARE
& art. 2 alin. *&# , puncte
& art. , alin *& # , puncte
& comentariu , puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
Ordonai minim ! /ndatoriri ale funcionarilor publici /n funcie de importana pe care considerati
ca o are fiecare.Alegeti cate un e)emplu de indatorire a carei incalcare atrage r+spunderea
funcionarului public- pentru fiecare categorie de r+spundere a functionarului public ' 20 puncte
BAREM CORECARE
& Art. (#&(7 " !)*$ & ! puncte
& Art. !! & e)emplu & 2 puncte
& Art. %# & e)emplu & 2 puncte
& Art. %( & e)emplu & 2 puncte
& Art. %2 & e)emplu & 2 puncte
& Capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
Alegeti dou+ dintre cele mai eficiente i rapide modalit+i de ocupare a posturilor 0acante din
instituiile publice i argumentati care dintre ele este cea mai indicat+- /n funcie de etapele care
trebuiesc /ndeplinite p3n+ la numire. ' 20 puncte
BAREM CORECARE
& identificarea modalit+ilor de ocupare & 2 ) # & 2 puncte
& argumentarea soluiei & 2 ) (-, & 7 puncte
E)emple
"art. 70 alin"*$&"%$- art. 22 lit. a$&e$- art. *0( alin "*$&"%$$
& Capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
Enumerai modalit+ile de modificare a raporturilor de ser0iciu ale funcionarilor publici. 5re.entai
situaiile /n care pentru reali.area mobilit+ii este necesar acordul scris e)pres al funcionarului
public. ' 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. %! alin. "2$- art. %% alin. "#$- art. %7 alin. "*$ i "#$- art. 70 alin. "#$- art. 7* alin. "2$ lit.a.$
& enumerarea modalit+ilor ' , )* p ' , puncte
& delegarea peste 20 .ile:an ' 2 puncte
& detaarea peste 2 luni ' 2 puncte
& detaare pe funcie public+ inferioar+ ' 2 puncte
& transfer /n interesul ser0iciului ' 2 puncte
& mutare definiti0+ dispus+ de conduc+tor ' 2 puncte
& capacitatea de anali.+ si sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
Bn funcionar public solicit+ suspendarea raporturilor de ser0iciu pentru creterea copilului /n
03rst+ de p3n+ la 2 ani. 5reci.ai care sunt obligaiile funcionarului public i ale autorit+ii sau
instituiei publice pentru suspendarea raporturilor de ser0iciu i reluarea acti0it+ii. ' 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. 22- alin. "#$- 7( alin. "2$- art. 7,- art. 72
& obligaii funcionar public " la suspendare & cerere scris+- termen- la re0enire & cerere
scris+- termen$ ()2 puncte ' % puncte
& obligaie instituie "suspendarea & se constat+ prin emiterea actului administrati0- se
comunic+ la A=@5 /n *0 .ile lucr+toare- se re.er0+ postul- nu pot fi modificate: /nceta
raporturile de ser0iciu- reluarea & se dispune prin act administrati0 - se comunic+ la A=@5
/n *0 .ile lucr+toare ' 2 puncte
competena emiterii actului administrati0 ' * punct
& capacitatea de anali.+ si sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
<a ni0elul unei instituii publice- doi funcionari publici au s+03rit infraciuni /n leg+tur+ cu
ser0iciul. Bnul dintre acetia este trimis /n 8udecat+- iar pentru cel de&al doilea s&a /nceput
urm+rirea penal+. 1escriei obligaiile instituiei publice /n aceast+ situaie- precum i /n situaia /n
care se dispune ac;itarea sau /ncetarea procesului penal. ' 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. 22 alin. "#$- %2- art. 7( alin. "*$ lit. m.$
& urm+rire penal+ ' dac+ fapta poate influena cercetarea- se dispune mutarea temporar+
' , puncte
& trimitere /n 8udecat+ ' se constat+ suspendarea de drept- se emite act administrati0- actul
administrati0 se comunic+ la A=@5 /n *0 .ile lucr+toare- la ac;itare sau /ncetare proces
penal & suspendarea /ncetea.+- funcionarul public /i reia acti0itatea- 0or fi ac;itate
drepturile salariale- se re.er0+ postul- nu pot fi modificate: /nceta raporturile de ser0iciu-
reluarea & se dispune prin act administrati0 - se comunic+ la A=@5 /n *0 .ile lucr+toare '
*0 puncte
& capacitatea de anali.+ si sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
ratai perioada de stagiu a funcionarilor publici. ' 20 puncte
BAREM CORECARE
Art. **- art. 20- art. 2*
& obiectul perioadei de stagiu ' ( puncte
& durata ' # puncte
& reali.area e0alu+rii ' * punct
& re.ultatul e0alu+rii ' " numire:eliberare $ 2)# puncte ' 2 puncte
& la eliberare- perioada de stagiu nu constituie 0ec;ime necesar+ pentru ocuparea unei
funcii publice ' * punct
& capacitatea de anali.+ si sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
5reci.ai dac+ funcionarii publici beneficia.+ de dreptul de asociere i dac+ da- /n ce condiii ' 20
de puncte
BAREM CORECARE
Art. 27
& preci.area c+ dreptul de asociere sindical+ este garantat.& * punct
& preci.area c+ funcionarii publici pot /nfiina- adera i e)ercita orice mandat /n cadrul
organi.aiilor sindicale.& 2 puncte
& pre.entarea situaiei /nalilor funcionari publici ce au calitatea de ordonatori principali de
credite alei /n organele de conducere ale organi.aiilor sindicale.& # puncte
& pre.entarea situaiei celorlali funcionari publici.&, puncte
& preci.area c+ funcionarii publici se pot organi.a /n asociaii profesionale sau cu scop /n
prote8area intereselor profesionale& ( puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerenta i logica e)prim+rii ideilor & ,
puncte
SUBI!"
5re.entai sintetic asem+n+rile i deosebirile dintre promo0area i recrutarea funcionarilor publici
' 20 puncte
BAREM CORECARE
& 5romo0area /n grad profesional "art. 2( &2,$' 2 puncte
& 5romo0area /n clas+ "art. 2%$' * punct
& 5romo0area rapid+ "art. !0&!*$' * punct
& 5romo0area pe funcii publice de conducere "art. 22$ ' 2 puncte
& condiiile generale pre0+.ute la art. ,( & 2 punct
& condiiile de 0ec;ime /n specialitatea studiilor pentru recrutare "art. ,! alin. ",$ i "2$$ & 2
puncte
& competenele de organi.are a concursului de recrutare pentru funciile publice "art. ,%
alin. "*$ i "2$$ & 2 puncte
& pre.entare comparati0&sintetic+ ' # puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerenta i logica e)prim+rii ideilor ' ,
puncte
SUBI!"
Bn ser0iciu de resurse umane are /n componen+ % posturi din care un post de conducere de ef
ser0iciu- ( posturi de consilier superior i # posturi de referent superior. 6unt ocupate 2 posturi de
e)ecutie- * post este 0acant "referent$. Acest ser0iciu se reorgani.ea.a la ni0el de compartiment
cu , posturi de consilier superior. Ce obligaii re0in conduc+torului instituiei publice /n aceast+
situaie /n conformitate cu 6tatutul funcionarilor publiciA & 20 puncte
BAREM CORECARE
& obligati0itatea solicit+rii a0i.ului pri0ind funciile publice- poti0it art.*0! alin."*$ ' 2 puncte
& eliberarea din funcie a funcionarilor publici c+rora li s&au desfiinat posturile i
pre.entarea procedurii potri0it art.77 alin "*$ lit b$ si alin."2$&"!$ ' % puncte
& numirea funcionarilor publici /n condiiile art.*00 alin."*$ lit.a$ i alin."2$ ' , puncte
& capacitate de anali.a i sinte.a- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor ' , puncte
SUBI!"
Bnul dintre principiile care stau la ba.a e)ercit+rii funciei publice este principiul responsabilit+ii
/n conformitate cu pre0ederile legale. Ce repre.inta acest principiu i preci.ati care sunt
dispo.itiile 6tatutul funcionarilor publici /n care este materiali.at acesta.& 20 puncte
BAREM CORECARE
& conform principiului responsabilit+ii- funcia public+ trebuie e)ercitat+ /n conformitate cu
pre0ederile legale- iar inc+lcarea acestora atrage r+spunderea titularului funciei publice
art.# lit.d &, puncte
& identificarea celor patru tipuri de r+spunere aplicabile funcionarilor publici & *0 puncte
" raspunderea disciplinara ' 2-, puncte- raspunderea contra0entionala& 2-,puncte-
raspunderea ci0ila&2-,puncte- raspunderea penala&2-,puncte$
& capacitate de anali.a si sinte.a- claritatea- coerenta si logica e)primarii ideilor ' , puncte
SUBI!"
Ce presupune modificarea calitatii posturilor de natur+ contractual+ /n funcii publice /n
conformitate cu pre0ederile 6tatutului funcionarilor publici i care sunt obligaiile conduc+torului
instituiei:autorit+ii publiceA & 20 puncte
BAREM CORECARE
& stabilirea de functii publice potri0it art. *** alin."#$ ' , puncte
& obligati0itatea solicitarii a0i.ului pri0ind functiile publice- poti0it art.*0! alin."*$ ' , puncte
& alta modalitate de ocupare a unei functii publice- pre0a.uta de lege- potri0it art ,2 lit. e$ '
, puncte
& capacitate de anali.a si sinte.a- claritatea- coerenta si logica e)primarii ideilor ' , puncte
SUBI!"
4n cuprinsul 6tatutului funcionarilor publici se face referire la raportul de ser0iciu al functionarului
public. Raportul de ser0iciu repre.int+ un raport de munc+- /n intelesul legiiA Argumentai din
punct de 0edere al noiunii- al atribuiilor e)ercitate- al numirii i al incompatibilit+ii. & 20 puncte
BAREM CORECARE
& noiunea de funcie public+ & art. 2 alin."*$ & * punct
& identificarea acti0itatilor care implic+ e)ercitarea prerogati0elor de putere public+ & art.2
alin."#$& ( puncte
& identificarea acti0it+ilor:categoriilor care nu intra sub incidenta 6tatutului- potri0it art.2 ' (
puncte
& pre.entarea raportului de ser0iciu potri0it art.( alin."*$ i alin."2$ ' # puncte
& obligati0itatea respectarii conflictului de interese si al incompatibilitatii art. (7 ' # puncte
& capacitatea de anali.+ i sinte.+- claritatea- coerena i logica e)prim+rii ideilor ' ,
puncte