Sunteți pe pagina 1din 160

T. REY-MERMET, C.SS.R.

A
CREDE
TRIREA CREDINEI PRIN SACRAMENTE
VOLUMUL II
Traducere din li!a "rance#$%
Pr. &ud$u An'(n
Pia'ra-Nea) * +,-.
++
PREOIA
CRE/TIN
0COMUN1
ISUS CRISTOS * SIN2URUL PREOT
Duinica e3'e re4ele #ilel(r 5en'ru c$ 6"ace &i3eric$7 * adunarea 8n Eu9ari3'ie. Eu9ari3'ia
e3'e re4ele 3acraen'el(r 5en'ru c$ e3'e :i ;er'"$, <er'"a Alian)ei Pa3cale, di=ini#a'(are. <er'"a cere
un 5re('. Ce e3'e 5re('ul cre:'in>
Tre!uie 3$ 5lec$ de la I3u3 Cri3'(3. E?i3'$ un 3in4ur Pre('% Cri3'(3. O 3in4ur$ 5re()ie% a
lui.
/i '('u:i, (rice reli4ie * 5$4@n$, !udi3'$, i3laic$ 3au (ricare al'a * 8:i are 3lu;i'(rii
cul'ului, 65re()ii7 3$i. P(5(rul e=reu a=ea c9iar un 'ri! 3acru, 'ri!ul lui Le=i care nu 'r$ia din
cul'i=area 5$@n'ului, ci din c(n'ri!u)ia 5en'ru 'e5lu unde 3lu;ea. M(i3e :i Ar(n a5ar)in ace3'ui
'ri!. Ar(n a "(3' un3 ca are 5re(' 0E? .,1, :i c(n"ira' de Dune#eu 8n acea3'$ "unc)ie 5rin
8n"l(rirea iracul(a3$ a '(ia4ului lui Le=i - Ar(n. 0Nu +A1
Pe 'i5ul lui I3u3 5re()ii :i le=i)ii de3cenden)i ai lui Ar(n, 3e adunau la Te5lul din
Ieru3ali 5en'ru a 5re#ida li'ur4ia :i a ("eri ;er'"ele. R(lul ace3'a nu le an4a;ea#$ 5er3(ana 5en'ru
c$ ("ereau nu =ia)a l(r, ci aceea a anialel(r. Erau d(ar "unc)i(narii cul'ului lui I3rael, al unui
cul' e?'eri(r, ri'ual, ereu relua' 5en'ru c$ era ine"icace 8n 3"in)irea (ului 0E= +B,+-C1, 6ri'uri
(ene:'i adi3e de Dune#eu 5@n$ 8n 'i5ul 85linirii7 0,,+B1
6Dn ade=$r, Le4ea, care are u!ra !unuril(r =ii'(are, nu 8n"$)i:area ade=$ra'$ a lucruril(r,
nu 5(a'e nici(da'$, 5rin acelea:i ;er'"e, care 3e aduc ne8nce'a' 8n "iecare an, 3$ "ac$ de3$=@r:i)i 5e
cei ce 3e a5r(5ie. Al'"el, n-ar "i 8nce'a' ele (are 3$ "ie adu3e, dac$ cei ce le aduceau, "iind cur$)i)i
(da'$, n-ar ai "i 're!ui' 3$ ai ai!$ cun(:'in)$ de 5$ca'e> Dar aducerea ain'e a 5$ca'el(r e3'e
8nn(i'$ din an 8n an, '(cai 5rin ace3'e ;er'"eE c$ci e3'e cu ne5u'in)$ ca 3@n4ele 'auril(r :i al
)a5il(r 3$ :'ear4$ 5$ca'ele.7
0E= +B,+-C1
I3u3, un laic -
Au'(rul re8nn(irii, I3u3 eli!era'(rul, nu =a c(n'inua 5re()ia lui Ar(n, 'ran3i3$ 5rin eredi'a'e 8n
linia lui Le=i. Din c(n'ra. Nu =a "i 5re(' 8n "elul lui Ar(n, ci cu =a 35une 3cri3(area c$'re E=rei
du5$ 53alul ++B% 6El e3'e 5re(' 8n =eac du5$ ri'ualul lui Melc9i3edec.7 0V$ ai ain'i)i de
Melc9i3edec, re4e al Saleului care a5are 8nain'ea lui A=raa "$r$ 8nain'a:i, "$r$ ura:i.1 6Fiul
lui Da=id, din 'ri!ul lui Iuda, "ace 5ar'e
din'r-un 'ri! din care nieni nu a 3lu;i' la al'ar.7 0E= A,+G1
Dn 'inere)ea 3a, I3u3 a "rec=en'a' Sina4(4a din Na#are', dar ca 3i5lu credinci(3. Nici(da'$ 8n
=ia)a 3a nu a a=u' ( "unc)ie cul'ual$. C@nd 8n'r-( #i ci'e:'e :i c(en'ea#$ 5e I3aia 8n adunarea
3a!a'in$ din 3a'ul 3$u 0Lc C1, ( "ace 3u! ace3' 'i'lu 5e care 8l r(3'i a3'$#i% laic. Pe 'i5ul lui,
5re()ii "unc)i(nau nuai 8n Te5lul din Ieru3aliE 8n 3ina4(4ile din 5r(=incie nu 3e ("ereau
;er'"eE luea 3e aduna 8n "iecare 3@!$'$ 5en'ru a c@n'a 53ali, a ci'i Scri5'urile :i a a3cul'a
e?5lica)iile ra!inil(r, 8n=$)$'(ril(r care erau laici.
Deci I3u3 nu 8:i ia nici(da'$ nuele de 5re('. De5ar'e de a 3e 5re#en'a ca un 5er3(na;
3acru, un 3"@n', el 5rie:'e 5e 5$c$'(:i :i $n@nc$ cu ei "$r$ a 3e 4@ndi la i5uri'a'ea le4al$ 5e
care ( c(n'rac'a a3'"el. Se ae3'ec$ 8n ul)ie. Tr$ie:'e ca (rice (, e4al cu 3$racii, cu a5(3'(lii.
Ace:'ia nu au a=u' nici(da'$ ideea 3$ 8l nuea3c$ 5re('. Dn a"ar$ de 3cri3(area c$'re E=rei, nici (
3cri3(are a N(ului Te3'aen' nu 8i a'ri!uie ( 5re()ie.
Nu 5(a'e "i nici ( c(n"u#ie 8n're 5re()ia lui Cri3'(3 :i aceea 5e care ( =edeau cre:'inii,
e?erci'au de 5re()ii e=rei 3au 5$4@ni.
C@' de35re ca3'a 3acerd('al$ e!raic$ nu nuai c$ nu l-au c(n3idera' nici(da'$ ca un
e!ru, dar ai arii 5re()i ai l(r l-au 5er3ecu'a' de la 8nce5u'ul =ie)ii 3ale 5u!lice :i nu au a=u'
lini:'e 5@n$ nu l-au c(ndana' :i e?ecu'a'. /i a:a 3-a reali#a' Unica <er'"$ a Unicului Pre('H
6 Dac$, deci, de3$=@r:irea ar "i "(3' cu 5u'in)$ 5rin 5re()ia Le=i)il(r, c$ci 3u! 5re()ia
acea3'a a 5rii' 5(5(rul Le4ea-ce ne=(ie ai era 3$ 3e ridice un al' 5re(' 6du5$ r@nduiala lui
Melc9i3edec7 :i nu du5$ r@nduiala lui Aar(n> Pen'ru c$, (da'$ 3c9i!a'$ 5re()ia, 're!uia
nuaidec@' 3$ ai!$ l(c :i ( 3c9i!are a Le4ii. Dn ade=$r, Acela de35re care Sun' #i3e ace3'e
lucruri, "ace 5ar'e din'r-( al'$ 3ein)ie, din care nieni n-a 3lu;i' al'arului. C$ci e3'e =$di' c$
D(nul n(3'ru a ie:i' din Iuda, 3ein)ie, de35re care M(i3e n-a #i3 niic cu 5ri=ire la 5re()ie.
+I Lucrul ace3'a 3e "ace :i ai luin(3 c@nd =ede ridic@ndu-3e, du5$ a3e$narea lui
Melc9i3edec, un al' 5re(', 5u3 nu 5rin le4ea unei 5(runci 5$@n'e:'i, ci 5rin 5u'erea unei =ie)i
ne5ieri'(are.7
0E= A, ++-+J1
K/I TOTU/I SIN2URUL PREOT
I3u3 nu a e?erci'a' nici(da'$ ( "unc)ie cul'ural$ 5en'ru a ("eri 3au a 3"in)i ce=a% 5re()ia Lui
nu 3e 85line:'e 8n cere(nii, ci 8n Per3(ana lui 8n3u:i. Cri3'(3 nu 3e 5re#in'$ 8n'r-ade=$r ca 6cel
5e care Ta'$l l-a 3"in)i' * c(n3acra' * :i 'rii3 8n lue7 0In +B, GJ1. El 35une 6M$ ;er'"e3c 5en'ru
ucenicii ei ca 3$ "ie :i ei c(n3acra)i 8n ade=$r.7 0+A,+,1 Acea3'a 3"in)ire, acea3'$ c(n3acrare, e
;er'"a 5r(5riei 3ale =ie)i% 5r(5riei 3ale (r)i, ;er'"a =ie)ii :i (r)ii 3ale 4l(ri"ica'e 8n Dn=ierea 3a,
5en'ru 3"in)irea di=ini#area ucenicil(r 3$i.
/i nu nuai a ucenicil(r 6 C$ci Fiul Oului a =eni' ca 3$ 8:i dea =ia)a ca r$3cu5$rare
5en'ru cei ul)i. 0Mc +B,CI1
Acea3'a (ar'e care i 3e 5re4$'e:'e, el ( acce5'$, ( ("er$ el 8n3u:i a:a cu 5re('ul ("er$
=ic'iaE :i de aceea el (!)ine ier'area 5$ca'el(r, in3'aurarea N(ii Alian)e, @n'uirea 5(5(rului
3$u. Dn'r-un cu=@n', el e3'e 5re('ul 5r(5riei 3ale ;er'"e.7 0V. T. &.1
+

6Le-a da' Cu=@n'ul T$uE :i luea i-a ur@', 5en'ru c$ ei nu Sun' din lue, du5$ cu Eu
nu Sun' din lue. Nu Te r(4 3$-i iei din lue, ci 3$-i 5$#e:'i de cel r$u. Ei nu Sun' din lue,
+
Au4u3'in 2EOR2E * In V(ca!ulaire de T9e(l(4ie &i!liLue, c(l. ++I,.
du5$ cu nici Eu nu Sun' din lue. S"in)e:'e-i 5rin ade=$rul T$u% Cu=@n'ul T$u e3'e
ade=$rul. Cu M-ai 'rii3 Tu 5e Mine 8n lue, a:a i-a 'rii3 :i Eu 5e ei 8n lue. /i Eu 8n3ui
M$ 3"in)e3c 5en'ru ei, ca :i ei 3$ "ie 3"in)i)i 5rin ade=$r.7 0In +A,+C-+,1
E5i3'(la c$'re E=rei a "(3' 3cri3$ 5e la AB :i de3'ina'$ 3$ de(n3're#e c$ 5re()ia iudaic$ a
"(3' de3"iin)a'$ 5en'ru a l$3a l(c ade=$ra'ei :i unicei 5re()ii a lui Cri3'(3. Din ace3'e 5a4ini reie3e
clar c$ nu 5(a'e e?i3'a ( c(n"u#ie 8n're 5re('ul e=reu :i Cri3'(3, c9iar dac$ e nui' de a'@'ea (ri
5re(' 3au Mare Pre('. 6A5(3'(lul :i arele 5re(' 8n care ne 8ncrede e3'e I3u3.7 0G,+1
Dar a'unci cu=in'ele 5re(', 5re()ie, ;er'"$ nu ai au acela:i 3en3. Se 'rece de la 3i!(l la
reali'a'e. Pre(' nu e nuai acela care 3e 8n=@r'e 8n ;urul unui al'ar, ci acela care e Fiul lui
Dune#eu, nu ai e =(r!a d(ar de ri', ci de iu!ireE nu 3e cere ;er'"irea daruril(r :i anialel(r, ci
d$ruirea de 3ine :i ;er'"irea de 3ine.
6El e3'e Acela care, 8n #ilele =ie)ii Sale 5$@n'e:'i, aduc@nd ru4$ciuni :i cereri cu 3'ri4$'e ari :i
cu lacr$i c$'re Cel ce 5u'ea 3$-l i#!$=ea3c$ de la (ar'e, :i "iind a3cul'a', din 5ricina e=la=iei
Lui, cu '(a'e c$ era Fiu, a 8n=$)a' 3$ a3cul'e 5rin lucrurile 5e care le-a 3u"eri'. /i du5$ ce a "(3'
"$cu' de3$=@r:i', S-a "$cu' 5en'ru '()i cei ce-l a3cul'$, ur#i'(rul unei @n'uiri =e:nice, c$ci a "(3'
nui' de Dune#eu% Mare Pre(' 6du5$ r@nduiala lui Melc9i3edec.7
0E= I, A-+B1
6A in'ra', (da'$ 5en'ru '('deauna, 8n L(cul 5rea3"@n', nu cu 3@n4e de )a5i :i de =i)ei, ci cu 8n3u:i
3@n4ele S$u, du5$ ce a c$5$'a' ( r$3cu5$rare =e:nic$. C$ci dac$ 3@n4ele 'auril(r :i al )a5il(r :i
cenu:a unei =aci, 3'r(5i'$ 5e3'e cei 8n'ina)i, 8i 3"in)e:'e :i le aduce cur$)irea 'ru5ului, cu c@' ai
ul' 3@n4ele lui Cri3'(3, care, 5rin Du9ul cel =e:nic, S-a adu3 5e Sine 8n3u:i ;er'"$ "$r$ 5a'$ lui
Dune#eu, =$ =a cur$)i cu4e'ul =(3'ru de "a5'ele (ar'e, ca 3$ 3lu;i)i Dune#eului cel =iuH /i
'(cai de aceea e3'e El i;l(ci'(rul unui le4$@n' n(uK7
0,, +.-+J1
6MI<LOCITORUL UNEI ALIANE NOI7
Mi;l(ci'(r * Ia'$ arele cu=@n'H
S$ reain'i c$ 5$ca'ul e3'e ( ru5'ur$% ru5'ura (ului cu Dune#eu 02n G,+A, .C1,
ru5'ura !$r!a'ului cu "eeia, a "ra'elui de "ra'e 0C1, a 5(5(rului de 5(5(r 0++,+-,1. Ar!(rele
(ene3c e3'e '$ia' din r$d$cin$E #ace (r', u3ca', ca =i)a '$ia'$ de c(3(r.
P$ca'ul e3'e ru5'ur$.
M@n'uirea, din c(n'ra, e c(uniune% c(uniune cu I#=(rul care e3'e Dune#eu. El e3'e
Via)a. C(uniunea cu ceilal)i e c(uniunea de iu!irea. Via)a :i Iu!irea Ve:nic$.
Nuai un Dune#eu, nu ai Fiul =e:nic 5(a'e le4a acea3'$ c(uniune. Nuai el 5(a'e
"i% Mini3'rul, Slu;i'(rul e"icace al ace3'ei Vie)i, al Ace3'ei Iu!iriK
De "a5' el de=ine Mi;l(ci'(rul 5er"ec' al c(uniunii, 8n'ru5@ndu-3e 8n I3u3 din Na#are', 5e
de5lin Dune#eu :i (ul.
6Du5$ ce a =(r!i' 8n =ec9ie 5$rin)il(r n(:'ri 5rin 5r((r(ci, 8n ul'e r@nduri :i 8n ul'e
c9i5uri, Dune#eu, la 3"@r:i'ul ace3'(r #ile, ne-a =(r!i' 5rin Fiul 5e care L-a 5u3 (:'eni'(r al
'u'ur(r lucruril(r, :i 5rin care a "$cu' :i =eacurile. El, care e3'e (4lindirea 3la=ei Lui :i 8n'i5$rirea
Fiin)ei Lui, :i care )ine '(a'e lucrurile cu Cu=@n'ul 5u'erii Lui, a "$cu' cur$)irea 5$ca'el(r, :i a
:e#u' la drea5'a M$ririi 8n l(curile 5rea 8nal'eK7 0E= +, +-G1
Pre()ia lui Cri3'(3, unica 5re()ie are acea3'$ 'ri5l$ i3iune%
- Dune#eu Ta'$l 8l 'rii'e 8n 8n'@lnirea (aenil(r 0i;l(cire a5(3'(lic$1E
- 5en'ru a aduna 5e '()i (aenii 8n'r-( 3in4ur$ 'ur$ 0i;l(cire 5a3'(ral$1E
- /i a-i aduce 8n 'recerea 0Pa:'elui1 lui 35re Ta'$l 0i;l(cire 3acri"ical$1.
S$ ur$ri 5a3 cu 5a3 ace3'e 'rei e'a5e care alc$'uie3c 8n I3u3 :i a5(i 8n &i3eric$ (rice
5re()ie.
MI<LOCITORUL DNTMLNIRILOR
Cri3'(3 e 'rii3 la (aeni ca 3$ ucid$ ura :i 3$ 8i adune 5e '()i 8n ca3a Ta'$lui% ia'$ 8n ce
c(n3'$ i;l(cirea lui 8n Alian)$.
Tre!uie 3$ ne (5ri :i 3$ a5r("und$ acea3'$ 'ri5l$ 3lu;ire a i;l(cire lui Cri3'(3 - Pre('.
V( 8n)ele4e a3'"el &i3erica :i a5(i i3iunea 5re('ului.
- Mi;l(cirea a5(3'(lic$ a lui Cri3'(3 -
Pria e'a5$ a 3lu;irii 5re()e:'i a lui Cri3'(3 e 'rii'erea de c$'re Ta'$l. El e3'e a5(3'(lul :i
Marele n(3'ru Pre('. A5(3'(l 8n3ean$ 'rii3K
6 Dar c@nd a =eni' 85linirea =reii, Dune#eu a 'rii3 5e Fiul S$u, n$3cu' din "eeie,
n$3cu' 3u! Le4e, ca 3$ r$3cu5ere 5e cei ce erau 3u! Le4e, ca 3$ c$5$'$ 8n"ierea.7 02al C,C1
Cri3'(3 - A5(3'(lul e Saari'eanul care =ine de de5ar'e :i care, 8ndui(:a', du5$ ce au
'recu' 5re('ul :i le=i'ul e=reu (c(lind acea3'$ Oenire 5e ;u$'a'e (ar'$, 3e a5r(5ie :i 8n4ri;e:'e
r$nile, 'urn@nd 5e ele =in :i un'delenE 8l ridic$ 5e nen(r(ci'ul necun(3cu', 8l 5une 5e 6Anialul
3$u de 5(=ar$7 :i 8l a:ea#$ 8n'r-un 5a', l$3@ndu-l 8n @ini !une% 6Ai 4ri;$ de elH7, el 5l$'e:'e
dinain'e, ac(rd$ un credi' nelii'a' 0Lc +B,.I1. E ai 3i5lu :i ai de "(l(3 dec@' 3$ 8n;un49ii un
iel :i 3$ 8l ("ere ca ;er'"$H
Cri3'(3 * A5(3'(lul e &unul P$3'(r * 3$ re)ine ace3' cu=@n' 3i!(l * care nu r$@ne 8n
3'aulul Cerului l@n4$ 8n4erii 3$i, ci 3e 8n4ri;e:'e de (aia 5ierdu'$ * Oenirea * Pleac$ 3-( cau'e
c(!(r@nd 5e 5$@n', 5@n$ ce ( 4$3e:'eK 6O 5une cu !ucurie 5e ueri :i ( duceK7 0Lc +I1
A3'"el 8n Oul * I3u3 * Mi;l(ci'(rul * 3e re=ar3$ a3u5ra (enirii 8n're4i iu!irea Ta'$lui,
65en'ru c$ Dune#eu ne-a iu!i' ai 8n'@i7. Marele n(3'ru 5re(' e 5re#en)$ 'an4i!il$ a 4in4$:iei
lui Dune#eu% 6Cine $ =ede 5e ine, =ede 5e Ta'$lK Ta'$l care r$@ne 8n ine 85line:'e
lucr$rile 3ale. Ade=$r =$ 35un% 6Eu 3un' 8n Ta'$l :i Ta'$l e3'e 8n ine.7 0In +C,,-++1
Dn 5ria e'a5$, Cri3'(3 Mi;l(ci'(rul 3'a!ile:'e din n(u c(uniunea din're Dune#eu :i
(aenii "$c@ndu-3e ( 5rin 8n'ru5area 3a.
6 Iar I3u3 a 3'ri4a'% 6Cine crede 8n Mine, nu crede 8n Mine, ci 8n Cel ce M-a 'rii3 5e
Mine. /i cine M$ =ede 5e Mine, =ede 5e Cel ce M-a 'rii3 5e Mine. Eu a =eni' ca 3$ "iu (
luin$ 8n lue, 5en'ru ca (ricine crede 8n Mine, 3$ nu r$@n$ 8n 8n'uneric. Dac$ aude cine=a
cu=in'ele Mele :i nu le 5$#e:'e, nu Eu 8l ;udecE c$ci Eu n-a =eni' 3$ ;udec luea, ci 3$
@n'uie3c luea. Pe cine M$ ne3(c('e:'e :i nu 5rie:'e cu=in'ele Mele, are cine-l (3@ndi%
Cu=@n'ul 5e care l-a =e3'i' Eu, acela 8l =a (3@ndi 8n #iua de a5(i. C$ci Eu n-a =(r!i' de la
Mine 8n3ui, ci Ta'$l, care M-a 'rii3, El 8n3u:i Mi-a 5(runci' ce 're!uie 3$ 35un :i cu 're!uie
3$ =(r!e3c. /i :'iu c$ 5(runca Lui e3'e =ia)a =e:nic$. De aceea lucrurile 5e care le 35un, le 35un
a:a cu Mi le-a 35u3 Ta'$l.7
0In +.,CC-IB1
MI<LOCIREA PASTORAL A LUI CRISTOS
Trii3 e Ta'$l, Cri3'(3 - Mi;l(ci'(rul 8:i 85line:'e i3iunea 3acerd('al$ 8n'r-( a d(ua
dien3iune, (ri#(n'al$% e Mi;l(ci'(r 8n're (aenii de#!ina)i. E un a35ec' 5a3'(ral al 5re()iei lui
I3u3% 6S$ adune la un l(c 5e c(5iii ri3i5i)i ai lui Dune#eu.7 0In ++,I.1
6&a#a !i!lic$ a ace3'ei 8n=$)$'uri necun(3cu'e. Cun(a:'e Para!(la &unului P$3'(r 0In
+B1K A5r(a5e '()i au'(rii din N(ul Te3'aen', :i ai ale3 3cri3(area c$'re E=rei * e5i3'(la
3acerd('al$ * care c(n)ine acea3'$ "(rul$ uii'(are% 6Cel care 5rin 3@n4ele Alian)ele =e:nice a
de=eni' D(nul n(3'ru I3u3 Cri3'(3 * P$3'(rul (il(r.7 0E= +G,.B1 A5(cali53ul $re:'e e'a"(ra
ielului :i 5$3'(rului% Mielul 8i =a 5a:'e :i 8i =a c(nduce la i#=(arele =ie)ii.7 0A,+A1 Cun(a:'e
'e?'ele din +P' .,I-G% P$3'(ri)i 'ura lui Dune#eu, care =-a "(3' 8ncredin)a'$K5@n$ c@nd 3e =a
ar$'a P$3'(rul cel Mare * I3u37 0FranN(i3 &OURDEAU1
.
F$r$ 8nd(ial$, e anacr(nic ca luea n(a3'r$, indu3'rial$, ur!ani#a'$, 3$ in3i3'$ a3u5ra
ia4inii ru3'ice a ci(!anului. Dar acea3'a nu e3'e un ('i= ca 3$ a!and(n$ 'ea 5$3'(rului%
&i!lia e3'e 5lin$ de acea3'$ 'e$. Ace3' 3i!(l ne c(nduce la ideea 5r("und$%
6Ti'lul cel ai "(ral :i de al'"el cel ai rar de i;l(ci'(r ( e?5ri$ "(ar'e !ine% Pre()i *
P$3'(ri, 3au i;l(ci'(ri, c(ndi)ia ca i;l(cirea 3$ 8n3ene 5en'ru n(i 85$carea 8n're Dune#eu :i
(aeni, dar :i in'en)ia 5red(inan'$ a 5ara!(lei &unului P$3'(ri% unirea (aenil(r 8n're ei,
ar(nia l(r di=in$. Dn =ir'u'ea i3iunii 3ale, I3u3 8i adun$ 5e '()i 8n ca3a Ta'$lui 3$i :i 8i une:'e
8n're ei 8n (d di=in. Ia'$ !(4$)ia ace3'ei 'eeH Dac$ ( 5ri=i de a5r(a5e, dac$ ne re"eri la
'e(l(4ie !i!lic$, =( =edea c$ 5lec@nd de la Vec9iul Te3'aen' 0E#ec9iel, IereiaK1 ideea
5red(inan'$ a ace3'e 'ee a 5$3'(rului e3'e adunarea% 7S$ adune (ile 5ierdu'e7, a nu le l$3a 3$ 3e
r$'$cea3c$, a:a cu #ice IereiaE c$ci Dune#eu 8n3u:i =a =eni 3$ le adune de 5e '(a'e c(linele
unde au "(3' l$3a'e 8n r$'$cire.
Ia'$ !a#a "(rul$ril(r lui I3u3 c@nd =(r!e:'e de35re ( 3in4ur$ 'ur$ :i un 3in4ur 5$3'(rE
are nen(r(cire 'i5ul 5$'iirii care e cea3ul 8n'unericului, 3i!(lul (ric$rui r$u e '(cai "a5'ul
c$ 65$3'(rul "iind !$'u' 3e ri3i5e3c (ile7 0M' G,.J-G+1. 0F. &OURDEAU1
G
Dar =(r "i ri3i5i'e nuai 5e un 'i5. M(ar'ea !unului 5$3'(r 6care 8:i d$ =ia)a 5en'ru (ile
3ale7 =a aduna 'ura lui c(5u3$ nu nuai din 6(ile 5ierdu'e ale ca3ei lui I3rael7. 7C$ci a:a a
=(i' Dune#eu ca 8n El 3$ l(cuia3c$ '(a'$ 5lin$'a'ea :i 3$ 85ace cu 3ine '(' ce e3'e 5e 5$@n' :i
8n ceruri, "$c@nd 5ace 5rin S@n4ele Crucii 3ale.7 0C(l +,+,-.B1
6 Dar acu, 8n Cri3'(3 I3u3, =(i, care (dini(ar$ era)i de5$r'a)i, a)i "(3' a5r(5ia)i 5rin
3@n4ele lui Cri3'(3. C$ci El e3'e 5acea n(a3'r$, care din d(i a "$cu' unul, :i a 3ur5a' #idul de la
i;l(c care-i de35$r)ea, :i, 8n 'ru5ul Lui, a 8nl$'ura' =r$;$:ia din're ei, Le4ea 5(runcil(r, 8n
(r@nduirile ei, ca 3$ "ac$ 5e cei d(i 3$ "ie 8n El 8n3u:i un 3in4ur ( n(u, "$c@nd a3'"el 5aceE :i a
85$ca' 5e cei d(i cu Dune#eu 8n'r-un 3in4ur 'ru5, 5rin cruce, 5rin care a niici' =r$;$:ia. El
a =eni' a3'"el 3$ aduc$ =e3'ea !un$ a 5$cii =(u$ cel(r ce era)i de5ar'e, :i 5ace cel(r ce erau
a5r(a5e. C$ci 5rin El :i unii :i al)ii a=e in'rare la Ta'$l, 8n'r-un Du9.7 0E" .,+G-+-1
R$@ne ca acea3'$ 5ace (da'$ d(!@ndi'$, - (aenii li!eri * 3$ acce5'e 5riirea 9arului :i
3$ "ac$ 5ace 8n're eiK Pre('ul uni"ica'(r a 8nce5u' acea3'$ ac)iune 8nc$ din 5riele cli5e ale =ie)ii
3ale 5$@n'e:'iK El nu 3e 5ierde 8n 'e(rii de35re &i3eric$% ci adun$ 8n "a5' ( c(uni'a'e de !a#$
6ca 3$ "ie cu El7 0Mc G,+C1. Le la3$ 63acraen'ul uni'$)ii7 care du5$ 8n=iere =a "i 63acraen'ul
care "ace &i3erica7, adic$ adunarea * Eu9ari3'iaE 3acraen'ul Alian)ei% Alian)a cu el 06M@nca)i
'ru5ul eu :i !e)i 3@n4ele euH71, Alian)a 8n're ei 06Lua)i acea3'$ 5@ine, 85$r)i)i 8n're =(i acela:i
.
FranN(i3 &OURDEAU - 8n PrO're 5(ur ce 'e53, E. Ou=riere3,(JiJ JdJaJ JcJa
G
J JlJ(JcJuJiJnJc >J JTJ(JaJ'JeJ JaJcJeJ3J'JeJ JlJuJcJrJuJrJiJ,J JdJ(JaJr
5('irH71. Le4ea 5e care le-( d$% 6iu!i)i-=$ unii 5e al)ii7K Ru4$ciunea lui 5en'ru ei% 6Ca '()i 3$ "ie
una cu Tu Ta'$ e:'i 8n ine7Kul'iul 3$u e?e5lu da' ucenicil(r% 6S5$la)i :i =(i 5ici(arele
"ra)il(r =(:'ri ai ici7K Senul 3$u%7 Du5$ acea3'a =(r cun(a:'e c$ 3un'e)i ai ei, dac$ =$ =e)i
iu!i unii 5e al)ii7K C(n3enul 5r(5a4andei% 6iu!i)i 5e du:anii =(:'riKer4e)i la '(a'e
5(5(areleK7 a3'"el ia "iin)$ 5riul nucleu al Tru5ului Mi3'ic, D5$r$)ia 8n cre:'ere.
Prin 8n'(arcerea lui la Ta'$l, 5rin Cruce :i Dn=iere, Cri3'(3 =a "i cen'rul :i calea n(a3'r$.
6C@nd =(i "i ridica' de la 5$@n' '(a'e le =(i a'ra4e la ine.7
6V$ 3"$'uie3c, deci, eu, cel 8n'eni)a' 5en'ru D(nul, 3$ =$ 5ur'a)i 8n'r-un c9i5 =rednic de
c9earea 5e care a)i 5rii'-(, cu '(a'$ 3erenia :i !l@nde)ea, cu 8ndelun4$ r$!dareE 8n4$dui)i-=$
unii 5e al)ii 8n dra4(3'e, :i c$u'a)i 3$ 5$3'ra)i unirea Du9ului, 5rin le4$'ura 5$cii. E3'e un 3in4ur
'ru5, un 3in4ur Du9, du5$ cu :i =(i a)i "(3' c9ea)i la ( 3in4ur$ n$de;de a c9e$rii =(a3're. E3'e
un 3in4ur D(n, ( 3in4ur$ credin)$, un 3in4ur !('e#. E3'e un 3in4ur Dune#eu :i Ta'$ al
'u'ur(rK7
0E" C,+-J1
- Mi;l(cirea 3acri"ical$ a lui Cri3'(3 -
Ridicarea, 8n$l)area lui Cri3'(3 Pre(', e3'e a 'reia e'a5$ a i3iunii 3ale de i;l(cire%
8n'(arcerea la Ta'$l, cu 8n'rea4a (enire du5$ 3ine 5rin Cruce, M(ar'e :i Dn=iereK 8n'r-un
cu=@n', 5rin 6;er'"$7.
Deci 3$ nu "ace din 9ar un "el de 'e(l(4ie de c(5en3a)ie, i35$:ire, 3a'i3"ac)ie, 8nl(cuirea
(enirii de neier'a' cu ( =ic'i$ in"ini'$H Ta'$l nu a 3@n4era'. <er'"a lui Cri3'(3 nu e ( "ar"urie de
3u"erin)$ 5re#en'a'$ lui Dune#eu r$#!un$'(r 5en'ru a-i 5('(li @niaK Ar "i ca#ul 3$ ne
eli!er$ creierul de ace3'e idei "al3e, care au ('r$=i' 5redicile :i c$r)ile unei e5(ci ru5'e de
Scri5'ur$.
Dune#eu nu 're!uie 5('(li'% El e3'e acela care ne 5('(le:'eH 6A'@' de ul' a iu!i'
Dune#eu luea 8nc@' l-a da' 5e Fiul 3$u unic 5en'ru ca (ricine crede 8n el 3$ nu 5iar$, ci 3$ ai!$
=ia)$ =e:nic$. Dune#eu nu l-a 'rii3 5e Fiul 3$u 8n lue ca 3$ ;udece luea, ci ca luea 3$ "ie
@n'ui'$ 5rin elK7 0In G,+J-+A1
M@n'ui)i, cu>K7 Se cu=enea, 8n ade=$r, ca Acela 5en'ru care :i 5rin care Sun' '(a'e, :i
care =(ia 3$ duc$ 5e ul)i "ii la 3la=$, 3$ de3$=@r:ea3c$, 5rin 3u"erin)e, 5e C$5e'enia @n'uirii
l(r. C$ci Cel ce 3"in)e:'e :i cei ce Sun' 3"in)i)i, Sun' din'r-unul.7 0E" .,+B-++1
<er'"a lui Cri3'(3 e iu!irea, e a3cul'area 5@n$ la (ar'e. Acea3'$ ;er'"$ a "(3' 8nce5u'$ la
8n'ru5are. Dar el de=ine 5re(' 5er"ec' nuai 5rin (ar'ea 3a, (ar'e 5rii'$ de Ta'$l :i
'ran3"(ra'$ 8n 8n=iere. Priul din're (aeni, Ca5ul Tru5ului, I3u3 6de3c9ide 'u'ur(r calea7.
Inau4urea#$ ace3' 5a3a; de acce3 35re Dune#eu, de c(uniune 5er"ec'$ cu Dune#eu 5rin ;er'"a
3a 5a3cal$. El de=ine 5en'ru n(i 49idul :i an'ren(rul 5e acea3'$ cale 35re Ta'$lK 6Eu 3un'
calea7K
Calea CruciiK Aici e3'e area n(u'a'e a 5re()iei cre:'ine% 5re('ul =@r$ cu)i'ul nu 8n'r-(
al'$ =ic'i$, ci 8n 3ine. Dn ;er'"a 3a e c(5r(i3$ 8n'rea4a 3a 5er3(an$% e?i3'en)a, =ia)a :i (ar'ea.
Nu e ( cere(nie, ci ( dra$, ( dra$ de iu!ire. Nu e un ri' e?'eri(r, ci ( reali'a'e a =ie)ii :i a
(r)ii. E 3@n4e =$r3a', 3@n4ele 3$u.
Calea Sla=eiK 6Din 5ricina (r)ii 5e care a 3u"eri'-( 8l =ede 5e I3u3 8ncununa' cu
Sla=$K Ta'$l i-a 35u3 '(a'e lucrurile 5en'ru ca 5rin 9arul lui Dune#eu 3$ 4u3'e (ar'ea 5en'ru
'()i.7 0E= .,--,1 Pen'ru c$ ;er'"a de iu!ire a lui I3u3 e 5l$cu'$, Ta'$l, 5rin Du9ul 8l 8n=ie. Dl
3acri"ic$ a:e#@ndu-l la drea5'a 3a. Pre('ul n(3'ru 6 5$'runde dinc(l( de =$lul 'e5lului ca 8nain'e
er4$'(r al n(3'ru "iind "$cu' a3'"el 5en'ru =e:nicie are 5re('.7 0+J, +,-.B1. 6Ac(l( 'r$ie:'e
5ururi ca 3$ i;l(cea3c$ 5en'ru n(i.7 0A,.I1
Nieni nu a "(3' 5re(' 8nain'ea lui.
Nieni nu 8i =a lua l(cul. El e3'e 5re(' 8n =eci.
6A 35une c$ Cri3'(3 3in4ur e 5re(' 8n3ean$ a a"ira c$ nuai el reali#ea#$ @n'uirea
de5lin$ 8n c(uniune 8n're ( :i Dune#eu. El nu e nuai ( cale 5(3i!il$, el e CaleaE nu aduce
nuai un ade=$r, El aduce Ade=$rulE nu nuai c$ 'r$ie:'e, dar 5en'ru n(i :i 5en'ru '()i (aenii el
e Via)a. Dnc$ de la (ri4ine, c(uni'a'ea cre:'in$ a =(i' 3$ a"ire '(a'e ace3'ea 35un@nd c$ Cri3'(3
e 3in4urul i;l(ci'(r.7 0Cen're <ean &ar'1
C
6Eu Sun' P$3'(rul cel !un. P$3'(rul cel !un 8:i d$ =ia)a 5en'ru (i. Dar cel 5l$'i', care nu
e3'e 5$3'(r, :i ale c$rui (i nu Sun' ale lui, c@nd =ede lu5ul =enind, la3$ (ile :i "u4eE :i lu5ul le
r$5e:'e :i le 85r$:'ie. Cel 5l$'i' "u4e, 5en'ru c$ e3'e 5l$'i', :i nu-i 5a3$ de (i. Eu Sun' P$3'(rul cel
!un. Eu Di cun(3c (ile Mele, :i ele M$ cun(3c 5e Mine, a:a cu M$ cun(a:'e 5e Mine Ta'$l, :i
cu cun(3c Eu 5e Ta'$lE :i Eu Di dau =ia)a 5en'ru (ile Mele. Mai a :i al'e (i, care nu Sun' din
3'aulul ace3'aE :i 5e acelea 're!uie 3$ le aduc. Ele =(r a3cul'a de 4la3ul Meu, :i =a "i ( 'ur$ :i un
P$3'(r. Ta'$l M$ iu!e:'e, 5en'ru c$ Di dau =ia)a, ca iar$:i 3-( iau. Nieni nu Mi-( ia cu 3ila, ci (
dau Eu de la Mine. A 5u'ere 3-( dau, :i a 5u'ere 3-( iau iar$:i% acea3'a e3'e 5(runca 5e care
a 5rii'-( de la Ta'$l Meu.7
0In +B,++-+-1
POPORUL PREOESC
6A5r(5ia)i-=$ de El, 5ia'ra =ie, le5$da'$ de (aeni, dar alea3$ :i 3cu5$ 8nain'ea lui
Dune#eu. /i =(i, ca ni:'e 5ie're =ii, Sun'e)i #idi)i ca 3$ "i)i ( ca3$ du9(=nicea3c$, ( 5re()ie
S"@n'$, :i 3$ aduce)i ;er'"e du9(=nice:'i, 5l$cu'e lui Dune#eu, 5rin I3u3 Cri3'(3. C$ci e3'e 3cri3
8n Scri5'ur$% 6Ia'$ c$ 5un 8n Si(n ( 5ia'r$ din ca5ul un49iului, alea3$, 3cu5$E :i cine 3e 8ncrede
8n El, nu =a "i da' de ru:ine.7 Cin3'ea acea3'a e3'e, deci, 5en'ru =(i care a)i cre#u'H Dar 5en'ru cei
necredinci(:i 65ia'ra 5e care au le5$da'-( #idarii, a a;un3 3$ "ie 5u3$ 8n ca5ul un49iului7E :i 6(
5ia'r$ de 5('icnire, :i ( 3'@nc$ de c$dere7. Ei 3e l(=e3c de ea, 5en'ru c$ n-au cre#u' Cu=@n'ul, :i la
acea3'a Sun' r@ndui)i. V(i 8n3$ Sun'e)i ( 3ein)ie alea3$, ( 5re()ie 85$r$'ea3c$, un nea S"@n',
un 5(5(r 5e care Dune#eu /i l-a c@:'i4a' ca 3$ "ie al Lui, ca 3$ =e3'i)i 5u'erile inuna'e ale
Celui ce =-a c9ea' din 8n'uneric la luina Sa inuna'$E 5e =(i, care (dini(ar$ nu era)i un 5(5(r,
dar acu Sun'e)i 5(5(rul lui Dune#euE 5e =(i, care nu c$5$'a3er$)i 8ndurare, dar acu a)i
c$5$'a' 8ndurare.7 0+P' .,C-+B1
S"@n'ul Pe'ru, 3au nuai de4ra!$ Du9ul S"@n' 3e adre3ea#$ cre:'inil(r din R(a :i din
lue, din 'i5ul 3$u :i din 'i5ul n(3'ruE credinci(:il(r ca :i c(nduc$'(ril(r de c(uni'$)i. /i le
35une%
6APROPIAI-V DE CRISTOS * PREOTULK7
- 6/i =(i 3un'e)i 5ie're =ii7 -
C
- --@-n-a- -M-e-a- -l-e---a- -"- c-u-'-,- -P i- -'-(-a-'-e- -P i-
6A5r(5ia)i-=$ de Cri3'(3H7 El e cel ale3 de Dune#eu 6ale3 :i 3cu57 5en'ru c$ e Fiul
Unic. A3'"el I3u3 e3'e 5en'ru '('deauna cel 5reaiu!i', :i deci Mi;l(ci'(rul ire#i3'i!il, 5re(' unic,
65ia'ra din ca5ul un49iului7 care 3u3)ine 8n'rea4a ca3$ a lui Dune#eu * &i3erica. /i ca 3$
"(l(3i ( al'$ ia4ine a acelea:i reali'$)i% el e3'e Ca5ul Tru5ului, ca5 ce a3i4ur$ uni'a'ea,
c(eren)a, :i care 8l 'ra4e 8n 3la=$, 8n 63la=a unicului Fiu n$3cu' din Ta'$l7. 0In +,+C1
Dar nu 3un' '()i cre:'inii e!rele ace3'ui 'ru5>
Dac$ e (are Ca5ul 6e 3cu5 8nain'ea lui Dune#eu7, e!rele 5(' "i (are arunca'e :i
di35re)ui'e>
Dac$ Fiul 5reaiu!i' e ca5ul, e!rele nu =(r "i e!rele Fiului, ale celui 5reaiu!i',
65l$cu)i lui Dune#eu 5rin I3u3 Cri3'(37>
De3i4ur, =(r "i cu '()ii ale:i ca el, 3cu5i, ca :i el. Dar ale:i :i 3cu5i din cau#a lui%
6Pl$cu)i lui Dune#eu 5rin I3u3 Cri3'(37, i;l(ci'(rul n(3'ru, 5l$cu' lui Dune#eu. 6n(i 3lu;i
lui Dune#eu 5rin Du9ul S"@n', ne l$ud$ 8n Cri3'(3 I3u3 :i nu ne 5une 8ncrederea 8n lucrurile
5$@n'e:'i.7 0Fili5 G,G1
&('e#ul ne 6cien'ea#$7 8n I3u3 Cri3'(3, 8n'r-( unic$ :i aceea:i c(n3'ruc)ie, ne
6 8nc(r5(rea#$7 8n &i3eric$, "$c@ndu-ne =ii cu e3'e el, 5ar'ici5@nd la '(' ceea ce are el.
Dac$ Cri3'(3 Pre('ul e3'e 6 5ia'ra din ca5ul un49iului7 5e care 3e cl$de:'e 8n'rea4a cl$dire
* &i3erica, dac$ el e3'e 5ia'ra din ca5ul un49iului care 3u3)ine '(a'$ c(n3'ruc)ia, nu e uni'$ "iecare
5ia'r$ cu el>K Dac$ el e 65ia'ra =ie7 * 8n=ia'$ :i 8n=ie'(are la =ia)a lui Dune#eu * :i =(i,
c(n3'rui)i 5e el :i le4a)i 5e el, 6:i =(i 3un'e)i 5ie're =ii7, 8n=ia)i de;a cu el "(r@nd 85reun$ cu el
acea3'$ l(cuin)$ a Du9ului S"@n', &i3erica * &i3erica cel(r !('e#a)i, 6 c(uni'a'ea 3acerd('al$7.
6De aceea, "ra)i 3"in)i, care a=e)i 5ar'e de c9earea cerea3c$, a)in'i)i-=$ 5ri=irile la
A5(3'(lul :i Marele Pre(' al $r'uri3irii n(a3're, adic$ I3u3, care a "(3' credinci(3 Celui ce L-a
r@ndui', cu :i M(i3e a "(3' 6credinci(3 8n '(a'$ ca3a lui Dune#eu.7 C$ci El a "(3' 4$3i' =rednic
3$ ai!$ ( 3la=$ cu a'@' ai are dec@' a lui M(i3e, cu c@' cel ce a #idi' ( ca3$ are ai ul'$ cin3'e
dec@' ca3a 8n3$:i. Orice ca3$ e3'e #idi'$ de cine=a, dar Cel ce a #idi' '(a'e lucrurile, e3'e
Dune#eu. c@' de35re M(i3e, el a "(3' 6credinci(3 8n '(a'$ ca3a lui Dune#eu7 ca 3lu4$, ca 3$
$r'uri3ea3c$ de35re lucrurile, care a=eau 3$ "ie =e3'i'e ai '@r#iu. Dar Cri3'(3 e3'e credinci(3 ca
Fiu, 5e3'e ca3a lui Dune#eu. /i ca3a Lui Sun'e n(i, dac$ 5$3'r$ 5@n$ la 3"@r:i' 8ncrederea
ne#druncina'$ :i n$de;dea cu care ne l$ud$.7 0E= G,+-J1
Tra'@nd de35re 3acraen'e, 're!uie 3$ ne 5rii a3u5ra 5re()iei cel(r !('e#a)i%
- ai 8n'@i 5en'ru c$ 8:i are r$d$cina 8n'r-un 3acraen'% &('e#ul :i irulE
- a5(i c$ 3e e?erci'$ 8n '(a'e 3acraen'ele, ai ale3 8n Eu9ari3'ieE
- :i 8n 3"@r:i' 5en'ru c$ 5re()ia cel(r 69ir('(ni)i7 nu 3e 8n)ele4e dec@' 8n'r-( 65re()ie
c(un$7 8n 3lu;!a credinci(:il(r :i 8n l(cul l(r * adic$ 8n re35ec'ul :i 5r((=area 5re()iei
credinci(:il(r.
S$ relu$ deci 5unc' cu 5unc' 'e?'ul in35ira' al S"@n'ului Pe'ru, car'e a 5re()iei c(une a
cel(r !('e#a)i.
6COMUNITATEA PREOEASC /IKRE2EASC7
S"@n'ul I(an 3crie &i3ericil(r din A3ia% 6Cel care ne iu!e:'e, I3u3 Cri3'(3, ar'(rul
credinci(3, cel din'@i n$3cu' din (r)i, D(nul 85$ra)il(r 5$@n'ului, El ne-a eli!era' de
5$ca'ele n(a3're 5rin S@n4ele 3$u :i a "$cu' din n(i ( D5$r$)ie de 5re()i 5en'ru Dune#eu Ta'$l
3$u.7 0A5 +,I-J1
6O 85$r$)ie, 5re()iK7, 'ran35u3 8n 'i5urile n(a3're unde 3'ruc'urile 5(li'ice nu ai 3un'
ca a'unci, e?clu3i= (nar9ice, a3'a 8n3ean$ un 5(5(r de 5re()i, ( c(uni'a'e 5re()ea3c$.
Acea3'$ e?5re3ie ri3c$ 3$ ne aduc$ ain'e de adunarea de la Li'ur49ie. Or e =(r!a de
&i3erica uni=er3al$, iar 5e de al'$ 5ar'e deni'a'ea 5re()ea3c$ a laicil(r 3e re"er$ ai ul' la
!('e# dec@' la Eu9ari3'ie. 6Ceea ce "ace ca laicul 3$ "ie 5re(' e3'e !('e#ul7, 35une 3"@n'ul Ier(ni.
Mai ale3 un4erea cu 3"@n'ul Mir care urea#$ 3cu"und$rii. 6Nu nuai Ca5ul 0Tru5ul Mi3'ic1 a
5rii' un4ere, ci 'ru5ul 8n're4 :i 'ru5ul 3un'e n(i. I3u3 ne 8nc(r5(rea#$ lui, ne "ace e!rele
3ale 5en'ru ca 8n el 3$ "i :i n(i Cri3'(3. De aceea un4erea care a5ar)ine reli4iil(r, 5re()il(r, 3e d$
'u'ur(r credinci(:il(r.7 0S"@n'ul Au4u3'in1
I
Pria reali'a'e a 5(5(rului lui Dune#eu nu 3'$ 8n di"eren)e% 5re(' :i laic, clerul de 3u3 :i
clerul de ;(3K 6Nu 3un' d(u$ 4rade 5ar'ici5are la Cri3'(3, nu 3un' d(u$ "eluri de cre:'ini. Nici nu
3e 5(a'e =(r!i de35re d(u$ 4rade de 5re()ie. Pre()ia c(n"eri'$ 5rin 3acraen'ul Ordina)iunii nu e
un 4rad 3u5eri(r al 5re()iei. A "i cre:'in 8n3ean$ a "i 5re('% 3un'e cre:'in :i 5re()i 5rin !('e#.7
0FranN(i3 Varill(n1
J

De3i4ur, nu '()i cei !('e#a)i e?erci'$ acela:i ini3'er. V( re=eni 5e lar4 a3u5ra
ini3'erel(r e5i3c(5a'ului, 5re()iei :i diac(na'ului, dar '()i cei !('e#a)i au aceea:i deni'a'e%
aceea a c(5iil(r lui Dune#eu * aceea:i li!er'a'e 5e care ( d$ Du9ul S"@n', aceea:i i3iune%
aceea de a =e3'i E=an49elia.
Du9ul S"@n' a c(!(r@' a3u5ra "iec$ruia din're 5er3(anele care 3e ru4au 85reun$ cu
a5(3'(lii 8n Cenac(lK 6Dune#eu nu "ace 5$r'inire7 * 35une 3"@n'ul Paul. 0R .,++1
Dar el e?5lic$ 5e lar4 c$ 'ru5ul e di=er3i"ica'. Darul Du9ului c$'re "iecare e!ru al
5(5(rului lui Dune#eu e "undaen'ul re35(n3a!ili'$)ii c(une al 'u'ur(r cre:'inil(r :i 8n acela:i
'i5 a di=er3i'$)ii ini3'erel(r l(r% 6Sun' "eluri'e daruri, dar e3'e acela:i Du9E 3un' "eluri'e 3lu;iri,
dar e3'e acela:i D(nE 3un' "eluri'e lucr$ri, dar e acela:i Dune#eu care lucrea#$ '('ul 8n '()i :i
"iec$ruia i 3e d$ ar$'area Du9ului 35re "(l(3ul al'uiaK T(a'e ace3'e lucruri le "ace unul :i acela:i
Du9 care d$ "iec$ruia 8n 5ar'e cu =(ie:'e.7 0+C(r +.,C-A.++1
6Dn #iua Ru3aliil(r, erau '()i 85reun$ 8n acela:i l(c. De(da'$ a =eni' din cer un 3une' ca
=@;@i'ul unui =@n' 5u'ernic, :i a u5lu' '(a'$ ca3a unde :edeau ei. Ni:'e li!i ca de "(c au "(3'
=$#u'e 85$r)indu-3e 5rin're ei, :i 3-au a:e#a' c@'e una 5e "iecare din ei. /i '()i 3-au u5lu' de
Du9 S"@n', :i au 8nce5u' 3$ =(r!ea3c$ 8n al'e li!i, du5$ cu le da Du9ul 3$ =(r!ea3c$.7
0Fa5 .,+-C1
6CASA LOCUIT DE DUQUL7
De35re 5riul ania'(r, 5riul re35(n3a!il al 5(5(rului, I3u3 35une% 6Du9ul D(nului
e3'e 5e3'e ine.7 Orice !('e#a' e3'e cu5rin3 de Du9ul.
Prin Du9ul 5e care l-a da' I3u3 5rin (ar'e :i 8n=iere, "iecare !('e#a' 5(a'e a;un4e direc' la
'a'$l, "$r$ u:ier. E de al ca3ei. 6Prin el unii :i al)ii a=e in'rarea la Ta'$l 8n'r-un 3in4ur Du9.7 0E"
.,+-1
Ru4$ciunea, c(n=(r!irea cu Ta'$l de=ine, deci, 8n3$:i =ia)a lui. Ca :i Cri3'(3, cel !('e#a'
e3'e un 'e5lu al Du9ului care 3'ri4$ 35re Dune#eu cu ( =(ce de ad(ra)ie "ilial$% 6P$rin'eH7
I
-+Ba+Bu+B +Bc+B 5+B '+Ba+B'+B +Ba+B3+B'+B"+Be+Bl+B +B"+Bi+Bi+Bn+Bc a+B +B-
+B#+Bi+Bc+Be+B +BD
J
+B(+B+Bn+Bu+Bl+B.+B
+B0+BI+B3+B +BJ+BJ+B,+B++B-+B.+B1+B
+B
' 8n in'ea n(a3'r$ :i acu
6Prin El, 3$ aduce '('deauna lui Dune#eu ( ;er'"$ de laud$, adic$, r(dul !u#el(r care
$r'uri3e3c Nuele Lui.7 0E= +G,+I1
6P(5(rul 3"@n' al lui Dune#eu 5ar'ici5$ :i la "unc)iunea 5r("e'ic$ a lui Cri3'(3K
C(lec'i=i'a'ea credinci(:il(r, a=@nd un4erea care =ine de la Du9ul S"@n' 0c". +In .,.B..A1, nu 3e
5(a'e 8n:ela 8n credin)$. Ace3' dar e3'e de(3e!i' al ei 3e ara'$ 5rin i;l(cirea 8n're4ului 5(5(r
a'unci c@nd de la e5i3c(5 5@n$ la ul'iul credinci(3, aduce un c(n3i)$@n' uni=er3al "a)$ de
ade=$rurile ce 5ri=e3c credin)a :i (rala. Da'(ri'$ ace3'ui 3en3, credin)a e3'e ridica'$ :i 3u3)inu'$
de Du9ul.7 0Va'ican II1
A

Dn 3"@r:i', 6credinci(:ii 8nc(r5(ra)i 8n &i3erici 5rin !('e# au 5rii' un carac'er care 8i
de#lea4$ 5en'ru cul'ul reli4i(3 cre:'in7 0Va'ican II1
-
* ai ale3 5en'ru Eu9ari3'ie. A a=u' 3au
=( a=ea (ca#ia 3$ =ede ace3' carac'er 8n le4$'ur$ cu "iecare 3acraen'.
Ru4$ciune, credin)$, cul'K a 5u'ea crede c$ Du9ul S"@n' 5une c(uni'a'ea 3acerd('al$
8n'r-( 85$r'$:ire in'i$ a !(4$)iil(r 3ale. Dar e c(n'rariulH F(cul Ru3aliil(r ru5 #$=(arele
Cenac(lului :i arunc$ 5e "ric(:i 8n 3'rad$K7Cu -a 'rii3 5e ine Ta'$l, a:a =$ 'rii' :i eu 5e
=(i7 l-ea 35u3 I3u3. 6Di =e)i "i ar'(ri 5@n$ la ar4inile 5$@n'uluiK7 0Fa5 +,-1
Cre:'inii 8:i e?erci'$ 5re()ia c(un$ a3u@ndu-:i 'ri5la i;l(cire a lui Cri3'(3 * 5re('% a
er4e de la Dune#eu la (aeni * a-i aduna :i uni 5e (aeni * a urca 85reun$ la 'a'$l 5rin
"(r)a Pa3cal$ a =ie)ii :i (r)ii acce5'a'e. Ia'$ (!iec'i=ul 5a4inil(r ur$'(are.
6C(5ila:il(r, e3'e cea3ul cel de 5e ur$. /i, du5$ cu a)i au#i' c$ are 3$ =in$ an'icri3', 3$
:'i)i c$ acu 3-au ridica' ul)i an'icri:'i% 5rin acea3'a cun(a:'e c$ e3'e cea3ul de 5e ur$. Ei au
ie:i' din i;l(cul n(3'ru, dar nu erau din're ai n(:'ri. C$ci dac$ ar "i "(3' din're ai n(:'ri, ar "i
r$a3 cu n(iE ci au ie:i', ca 3$ 3e ara'e c$ nu '()i Sun' din're ai n(:'ri. Dar =(i a)i 5rii' un4erea
din 5ar'ea Celui S"@n', :i :'i)i (rice lucru.7
0+In .,+--.B1
KPREOESC /I MI<LOCITOR
Cri3'(3 e 5e =eci 3in4urul 5re('E dar 'ru5ul 3$u, &i3erica * e 8n 8n're4ie 3acerd('al$ cu el.
Cri3'(3 5re('ul e3'e unicul Mi;l(ci'(rE dar el =rea 3$ e?erci'e acea3'$ i;l(cire cu :i 5rin 'ru5ul
3$u. 6Dune#eu cu n(i, ace3'a e3'e nuele 3$uE n(i cu el, ace3'a e3'e 5lanul lui de iu!ire.7 6A ne
"ace 5$r'a:i de na'ura 3a di=in$7 0.P' +,C1, 8n3ean$ 3$ 85$r)i i3iunea lui i;l(ci'(are.
Acea3'$ i3iune * nu a ui'a'-( * e 'ri5l$% a-i aduna 5e (aeni 8n're care a =eni' 5en'ru a-
i an'rena 35re Ta'$l 5rin ;er'"a 3a Pa3cal$. Pe urele 3ale, 8n3u"le)i)i de acela:i Du9, cre:'inii au
aceea:i i3iune :i aceea:i cale. Nu cred c$ =(r 3c9i!a 3u!iec'ul dac$ =( e?5lica 5e 3cur' cele
a"ira'e ai 3u3% V( a5r("unda edi'area 'e?'ului din 3"@n'ul Pe'ru, 5e care l-a ci'a' ai
8nain'e.
A
!anda er4e "$r$
5r(!leeK /i '('u:iK
- Nuele '$u -
Nuele e 8n
-
3$:i 5er3(ana% 5er3(ana 8n ceea ce e cun(3cu'$, iu!i'$, aical$% 5er3(
6CA S VESTIIK7
Pria i;l(cire a lui Cri3'(3 5re('% 'rii'erea lui de c$'re (aeni, 8n'ru5area, na:'erea 3a
le &e'leeK 're!uie 3$ c(n'inue 8n &i3eric$. 6Cu -a 'rii3 5e ine Ta'$l a:a =$ 'rii' :i eu 5e
=(i.7 6Eu 3un' luina luiiK=(i 3un'e)i luina luiiK7 0In -,+.E M' I,+C1
6Face)i '(a'e lucrurile "$r$ c@r'iri :i "$r$ :(=$ieli, ca 3$ "i)i "$r$ 5ri9an$ :i cura)i, c(5ii ai
lui Dune#eu, "$r$ =in$, 8n i;l(cul unui nea 'ic$l(3 :i 3'rica', 8n care 3'r$luci)i ca ni:'e luini
8n lue, )in@nd 3u3 Cu=@n'ul =ie)iiEK7 A:a =(r!ea Paul cre:'inil(r din Fili5i 0.,+I-+J1. Nu 3e
adre3a e5i3c(5il(r :i 5re()il(r, ci 65(5(rului 5e care Dune#eu l-a c9ea' 3$ =e3'ea3c$ "(r)ele
$re)e ale Aceluia care, din 8n'uneric, i-a 3c(3 la inuna'a 3a luin$.7
La un !('e#a' cu 3un' eu, dar nu 3un' Fiul lui Dune#eu, acea3'$ 'rii'ere i3i(nar$
5re3u5une un 'i5 de 5riire ( de3c(5erire c(n3'an'$ :i uii'(are. Cel care era l@n4$ Ta'$l 8n'r-
un i3'er de ne5$'run3, =ia)$ :i luin$, a a5$ru' :i a l(cui' 8n're n(i, iar n(i a =$#u' 3la=a lui,
iu!irea lui, 9arul :i ade=$rul 3$u 0In +,C-+C1. &i3erica ar 8nce'a 3$ ai "ie &i3eric$ 8n #iua 8n care
ar 8nce'a 3$ "ie 6inunea7, 63ur5ri#a7, 635lend(area7, 6adunarea7 8n ;urul Cu=@n'ului care 3-a
"$cu' Tru5ul :i a l(cui' 8n're n(i. S$r!$'(rile li'ur4ice, duinicale, duinicile adun$ 8n &i3eric$
8n'r-( )@:nire a i3'(riei.
Mi3iunea 5en'ru a 6=e3'i E=an49elia, care e3'e ( are !ucurie 5en'ru '()i (aenii7 0Lc
.,+B1. Ca 5$3'(rii din &e'lee% 6Du5$ ce au =$#u', au 5(=e3'i' al'(ra ce li 3-a 35u3 de35re Prunc :i
'()i care 8i au#eau r$@neau uii)i7 0+A,+-1. Cu 5r("e'e3a Ana * ia'$ ( "eeieH * care a 8nce5u'
63$ =(r!ea3c$ de35re Prunc 'u'ur(r acel(ra care a:'e5'au M@n'uirea7 0G-1. Ca 3aari'eana,
8n're4ul (ra:% 6Veni)i 3$ =ede)i un ( care i-a #i3 '(' ceea ce a "$cu'. Nu ( "i ace3'a Cri3'(3>
0In C,.,1 Ca Pe'ru :i I(an du5$ Dn=ierea lui I3u3% 6Nu 5u'e 3$ nu =(r!i de35re ceea ce a au#i'
:i a =$#u'.7 0Fa5 C,.B1
Sacer-d(3E d$'$'(r de cele 3"in'eE 5(n'i"e? * "$c$'(r de 5(duri 8n're Dune#eu :i (aeni :i
8n're (aeni * ia'$ r(lul cel(r !('e#a)i, irui)i. 6Cre:'inii din '(a'e 'i5urile :i l(curile, "iecare 8n
5ar'e :i '()i reuni)i 're!uie 3$ "ie acea 5un'e 8n're Dune#eu :i (aeni 5rin care darul lui
Dune#eu de=ine 5re#en' 8n inia (enirii. Tre!uie 3$ "ie 8n 3lu;!a lui Dune#eu care iu!e:'e, a
lui Dune#eu care 3e 5r(5une, 8n 3lu;!a lui Dune#eu care =ine, 3e 8n'ru5ea#$, 5$:e:'e 5e
5$@n'ul n(3'ru, a lui Dune#eu care =(r!e:'e :i care 3e re=elea#$.7 0cen're <EAN &ART1
,

Ve3'ea cea &un$ e3'e ca un "(c% 6F(c a =eni' 3$ aduc 5e 5$@n' :i c@' d(re3c ca el 3$ 3e
a5rind$H7 0Lc +.,C,1 Da'(ria i3i(nar$ a cre:'inil(r e3'e acea3'a% 6Ceea ce a au#i' :i =$#u' =$
=e3'i :i =(u$ ca :i =(i 3$ "i)i 8n c(uniune cu n(i.7 0+In +,G1
6V-a)i a5r(5ia' de un'ele Si(nului, de ce'a'ea Dune#eului celui =iu, Ieru3aliul cere3c,
de #ecile de ii, de adunarea 8n 3$r!$'(are a 8n4eril(r, de &i3erica cel(r 8n'@i n$3cu)i, care Sun'
3cri:i 8n ceruri, de Dune#eu, <udec$'(rul 'u'ur(r, de du9urile cel(r ne5ri9$ni)i, "$cu)i
de3$=@r:i)i, de I3u3, Mi;l(ci'(rul le4$@n'ului celui n(u, :i de 3@n4ele 3'r(5irii, care =(r!e:'e ai
!ine dec@' 3@n4ele lui A!el. Lua)i 3eaa ca nu cu=a 3$ nu =(i)i 3$ a3cul'a)i 5e Cel ce =$
=(r!e:'eH C$ci dac$ n-au 3c$5a' cei ce n-au =ru' 3$-l a3cul'e 5e Cel ce =(r!ea 5e 5$@n', cu a'@'
ai ul' nu =( 3c$5a n(i, dac$ ne 8n'(arce de la Cel ce =(r!e:'eK7
0E= +.,..-.I1
6S FII O COMUNITATE7
,
ana u'ili#a!il$. S5une-i MarcelK 5()i
6S$ "i)i 8n c(uniune cu n(i7% a-i aduna 5e (aeni 8n Cri3'(3, e a d(ua i3iune :i
r$35undere a 5(5(rului 5re()e3c 8n c(n'inuarea lui Cri3'(3 - Pre('.
Dar 3$ 8nce5e cu 8nce5u'ul% 3$ "(r$ un 3in4ur 'ru5 8n ciuda di=er3i'$)ii n(a3're.
6Precu 'ru5ul e3'e unul de:i are ai ul'e $dulare, iar '(a'e $dularele, de:i 3un' ul'e
"(rea#$ un 3in4ur 'ru5, '(' a3'"el e3'e :i 8n Cri3'(3. N(i '()i a "(3' !('e#a)i 8n'r-un 3in4ur 'ru5.7
0+C(r +.,+.-+G1 6Oare Cri3'(3 e3'e 85$r)i'>7 0+,+G1K
Ia'$H Cre:'inii 3un' de#!ina)iK din cau#aKC(nciliului, a 3c9i!$ril(r, a ri'uril(rK 8n
'i5 ce 3e cer'au 8n ;urul 6=i)elului de aur7 * ace3' an'i - Dune#eu di3'ru3 de S$racul din
Na#are', 3-au arunca' ace3'e cu=in'e a'@' de e=an49elice% 3(ciali3, c(uni3, uani3K
Cre:'inii 3candali#a)i care :i-au 5ierdu' credin)a 3a-u 8n'(r3 3$ le aduneK /i dac$ ace:'i 'ereni
3un' ui'a)i, cine =a !a#a 5e Cri3'(3 :i 3"@n'ul Paul i:carea cre:'inil(r 5en'ru e4ali'a'e>K
6D(nul n(3'ru de:i era !(4a', 3-a "$cu' 3$racK ceea ce a "$cu' el 8n3ean$ e4ali'a'e.7 0.C(r
-,,-+G1 Acea3'a e c(ndi)ia 5en'ru a a=ea ca :i &i3erica de la 8nce5u' 6 ( 3in4ur$ ini$ :i un 3in4ur
3u"le'7.
Nuai a:a 5(' 35une ceilal)i% 6Ia'$-i c@' de ul' 3e iu!e3cH7 A!ia a'unci 3e ;u3'i"ic$
35eran)a n(a3'r$ 8n "a)a cel(r care ne 8n'rea!$ 0+P' G,+I1. A'unci 3e 're#e:'e d(rin)a du5$ I3u3
Cri3'(3. A'unci =( "i 5rii)i "$r$ @r@ieli :i =( "i cre#u)i "$r$ 5r(!e.
Nuai 5rin'r-( a3'"el de c(n'a4iere 6D(nul adau4$ #ilnic la c(uni'a'e 5e cei care
de3c(5er$ @n'uirea.7 0Fa5 .,CA1
6S OFERII <ERTFE SPIRITUALE7
Dar Cri3'(3 nu 8i une:'e 5e (aeni dec@' 5en'ru a a;un4e la a 'reia 3a i:care @n'ui'(are%
re8n'(arcerea 5a3cal$, e3ca'(l(4ic$, 63acri"ica'(are7, 35re Ta'$l. Acea3'$ i:care 're!uie 3$
3u3)in$ 8n'rea4a e?i3'en)$ a 5(5(rului Pre()e3c. E 5unc'ul culinan' al 5re()iei 3ale.
S$ reain'i c$ Cri3'(3 * 5re('ul :i-a 'r$i' 3acri"iciul 8n d$ruirea al'uia 8n cadrul unei
cere(nii 5e (en', el a lua' 'ru5 ca 3$ "ac$ =(in)a lui Dune#eu, 8n iu!ire :i c9iar a'unci a
8nce5u' 3acri"iciul 3$u. Dn 'i5ul 8n're4ii 3ale =ie)i a "$cu' din V(in)a Ta'$lui @ncarea 3a :i a3'"el
3acri"iciul 3$u c(n'inu$. Dn 3"@r:i', acea3'$ a3cul'are 8l c(nduce 5@n$ la (ar'e :i 8nc$ (ar'ea 5e
Cruce, la 85linire. A3'"el de=ine Pre('ul 5er"ec'% 6De aceea :i Dune#eu l-a 8n$l)a'7, adic$ l-a
8n=ia', 3acri"ica', 3anc'i"ica' * a'@)ia 'ereni ec9i=alen)i 5en'ru a 35une c$ el a "(3' 5rii' 5e
de5lin de Dune#eu :i ca ( a "(3' a:e#a' 68n de5lina 3a 5u'ere de "iu al lui Dune#eu7 0R
+,C1
Ia'$ 3acri"iciul lui I3u3 Cri3'(3% nu ( ;er'"$ a'erial$ de lucruri :i aniale, ci d$ruire de
3ine. O ;er'"$ 35iri'ual$.
6C@nd a lua' car'ea, cele 5a'ru "$5'uri =ii :i cei d(u$#eci :i 5a'ru de !$'r@ni 3-au arunca' la
5$@n' 8nain'ea Mielului, a=@nd "iecare c@'e ( al$u'$ :i 5('ire din aur, 5line cu '$@ie, care Sun'
ru4$ciunile 3"in)il(r. /i c@n'au ( c@n'are n(u$, :i #iceau% 6Vrednic e:'i 'u 3$ iei car'ea :i 3$-i ru5i
5ece)ile% c$ci ai "(3' ;un49ia', :i ai r$3cu5$ra' 5en'ru Dune#eu, cu 3@n4ele T$u, (aeni din
(rice 3ein)ie, de (rice li!$, din (rice n(r(d :i de (rice nea. Ai "$cu' din ei ( 85$r$)ie :i
5re()i 5en'ru Dune#eul n(3'ru, :i ei =(r 85$r$)i 5e 5$@n'H7 0A5 I,--+B1
nuai er4@nd 5e acea3'$ cale 8n '(a'e cli5ele :i 8n 8n'rea4a =ia)$, P(5(rul cre:'in de=ine
5re(' :i 5re(' 5er"ec'. De3i4ur, 5rin I3u3 Cri3'(3, cu el :i 5rin el.
<er'"a 5(5(rului ca :i aceea a lui Cri3'(3, nu 8n3ean$ cele 'rei 3"er'uri de (r$ ale
Li'ur49iei. Li'ur49ia =a c$5$'a 3en3 :i 5u'ere nuai dac$ =a "i 'r$i'$ 8n 'i5ul #ilel(r :i
3$5'$@nil(r 8n =(in)a lui Dune#eu. P(5(rul lui Dune#eu de=ine 5(5(r 5re()e3c, 5(5(r ce
8nain'ea#$ 8n 8n'rea4a 3a =ia)$ 8n aceea:i iu!ire a3cul'$'(are ca :i I3u3 Cri3'(3. Ia'$ 6;er'"ele
35iri'uale7. Si5lu, c(ncre'% 5a9arul de a5$, ( @n$ de a;u'(r, ( 3'r@n4ere de @n$% 6Nu ui'a)i
!ine"acerea :i d$rnicia% c$ci lui Dune#eu a3'"el de ;er'"e 8i 5lac.7 0E= ++G,+J1
Dn'rea4a e?i3'en)$ cre:'in$ e c9ea'$ 3$ culine#e 8n aceea:i (ar'e 5en'ru 3ine :i aceea:i
'recere 35re Ta'$l. Oda'$ 5en'ru '('deauna Cri3'(3 ne-a d(!@ndi' 9arul% 6S$ 8l cun(3c 5e El :i
5u'erea 8n=ierii lui :i 5ar'ici5area la Su"erin)ele lui ca 3$ $ "ac a3eenea cu (ar'ea lui, ca 3$
a;un4, cu (rice c9i5, dac$ =(i 5u'ea la 8n=ierea din (r)i.7 0Fa5 G,+B-++1 Ace3' dac$ =(i 5u'ea nu
e?5ri$ del(c ( 8nd(ial$, ci '$ria e"(r'ului :i 'en3iunea 35eran)ei.
6V$ 8nden, deci, "ra)il(r, 5en'ru 8ndurarea lui Dune#eu, 3$ aduce)i 'ru5urile =(a3're ca
( ;er'"$ =ie, S"@n'$, 5l$cu'$ lui Dune#eu% acea3'a =a "i din 5ar'ea =(a3'r$ ( 3lu;!$
du9(=nicea3c$.7
0R +.,+1
+.
SACRAMENTUL
PREOIEI

DINCOLO DE CUVINTE
&('e#a'ul, irui' care 5ar'ici5$ la Eu9ari3'ie e un cre:'in c(5le', ec9i5a' 5en'ru 3"in)enie.
L(cul lui e 8n i;l(cul 5(5(rului credinci(3.
Dar &i3erica 5(a'e 3$ 8l c9ee 8n 3lu;!a (aenil(r 3au a luii, i5un@ndu-i @inile :i
9ir('(nindu-l 3$ 5ar'ici5e la i3iunea a5(3'(lic$.
Sacraen'ul 5re()iei e3'e ri'ul care din'r-un 3i5lu credinci(3 "ace un diac(n, 5re(' 3au
e5i3c(5.
Sacraen'ul 5re()iei e3'e i#=(rul 'u'ur(r 3acraen'el(r. Dn (d n(ral, diac(nul, 5re('ul
3au e5i3c(5ul !('ea#$, iruie:'e, 3"in)e:'e, ai ale3 5re('ulK
Dar ce e un 5re('>
Cine ar 5u'ea 35une c$ nu are c@' de c@' ( idee de35re 5re('> Ideile in3u"la'e de ca'e9i3,
de 5r(5ria e?5erien)$, de =i3uri, ia4inile i5u3e de ediu 3au cul'ur$K Pre('ul e (ul
Li'ur49iei, al 3acrului, al &i3ericii, 3lu;i'(r al al'arului, e?5er' 8n (ral$K celi!a'ar, 3e5ara' de
lue, unul cu 3u'an$, 8n al!$ cu dan'ele, cleric, un ( cu 5(3i!ili'$)i, cun(:'in)e, ari3'(cra' cu
@inile al!e 3au din c(n'ra, 3$rac 5en'ru 3$raci, un ( 8n're (aeni, un lu5'$'(r 5en'ru e4ali'a'e,
dre5'a'e :i 5aceK Func)i(narul 3acraen'el(r, al 5(5el(r "une!re 3au de 3$r!$'(are ale =ie)ii
3au (r)iiK cel care "(rea#$ un 'ri( cu 5u'erea ci=il$ :i ili'ar$ 5en'ru c$ de)ine au'(ri'a'ea
reli4i(a3$, ierar9iaK
Oul c(n'e5la)iei, i;l(ci'(r 8n're Dune#eu :i (aeniK
Ideile n(a3're de35re 5re(' 3e 3u5ra5un, 3e 8n're'aie, 3e a3cund, 3e c(n'ra#ic, ca :i cu ne-
a a"la 8n'r-un la!irin' "$r$ luin$.
Dac$ =re)i 3$ 8nce5e a ne de!ara3a de '(' ceea ce crede c$ :'i de35re 5re(' 5en'ru a
ne 8!r$ca din n(u cu cer'i'udini din 'radi)ia a5(3'(lic$ de la I3u3 Cri3'(3 * la Va'ican II.
S$ 5lec$ de la cu=in'e =ec9i :i 5r$"ui'e% (rd, ierar9ie, &i3eric$, 5re()ie, 3lu;ire.
6A:a cu (dini(ar$ a ale3 5e cei +. a5(3'(li, Cri3'(3 ale4e :i a#i 3lu;i'(ri c$r(ra le d$
i3iunea de aduna &i3erica 3a 5rin ru4$ciune :i de a 8n3u"le)i ac'i=i'a'ea ei. Pre#en)a unui 3lu;i'(r
al Cu=@n'ului :i al Sacraen'el(r 8n i;l(cul adun$rii eu9ari3'ice 3eni"ic$ 5re#en)a lui Cri3'(3 la
acea3'$ a3$ unde el 3e d$ ca 9ran$.7
02ru5ul de la D(!e31
+B
- Ordul -
C@nd 3e =(r!e:'e de35re (rd 8n)ele4e 3acraen'ul (rdina)iunii :i al 9ir('(nirii, al
5re()iei, dar :i ca'e4(ria 5er3(anel(r 'ran3"(ra'e 5rin ace3' 3acraen' :i care c(n3'i'uie a:a
nui'a ierar9ie a &i3ericii.
Or, nici unul din ace3'e cu=in'e nu e3'e !i!lic. Te(l(4ia le-ar 5u'ea deci 3(ca'e din u#. Dar
el 5(a'e :i 5$3'ra cu c(ndi)ia 3$ ai!$ 4ri;$ de 3en3ul 5e care 8l 5(' a=ea.
Terenul de (rd =ine de la in3'i'u)iile ci=ile ale (ric$rei 3(cie'$)i 0(rdinea 5u!lic$1. Dar 8n
'(a'e ace3'e ca#uri de:i r$d$cina e c(un$ - (rd( * 3en3ul di"er$. Ord e un 'eren 3'ric'
!i3erice3c, reli4i(3. Cu=@n'ul (rdine e "(l(3i' 5en'ru a de3crie 3'area 3(cial$ a unei na)iuni, 5en'ru
a de3ena ( cla3$ de (aeni, ( 4ru5are% la r(ani (rdinul 3ena'(rial, (rdinul ca=aleril(r. Dn
I5eriul R(an, (rd a=ea ace3'e 3en3% 3e a5lica nuai ca'e4(riil(r 3(ciale 5ri=ile4ia'e 8n care
5le!ea * 5(5(rul de r@nd * nu a=ea l(cE 5(5(rul nu "$cea 5ar'e din nici un (rdin.
&i3erica are deci '('deauna 'endin)a de a-:i !a#a (r4ani#area, =(ca!ularul :i 'e(l(4ia 5e
(r4ani#area 3(cie'$)ii uane 8n care 3e a"l$. A:a 8n)ele4e de ce Ter'ulian =(r!ea 5e la anul .BB
de un Ordin al 5re()il(r, (rdin ecle#ia3'ic, 3au c9iar (rd 5en'ru a-i de3ena 5e cei care au 5rii'
i5unerea @inil(r% e5i3c(5i, 5re()i, diac(ni. Se cerea a3'"el ( ca3'$ 3acerd('al$. E?ac' c(n'rariul
a ceea ce a =(i' Cri3'(3 c@nd a ale3 5e cei +..
Va 're!ui deci 3$ relu$ ace3'e 'eren de (rd a5lica' &i3ericii, 8n 3en3ul 3(cial%
(r4ani#area (ric$rei 3(cie'$)i. S"@n'ul Paul "(l(3e:'e acea3'$ ia4ine de 'ru5. Nu ne 5u'e 4@ndi
la un 'ru5 "$r$ (rdinea in'ern$ a 'u'ur(r (r4anel(r 3ale, c9iar cele ai ici, ai a3cun3e. La "el e
+B
3$ $ c9ei (ric@ndK
Nuele 3e 3c9i!$ c@nd 3e +Ia+I;+Iu+In+I4+Ie+I +Il+Ia+I +I
i5(3i!il 3$ ne 4@ndi c$ &i3erica nu ar a=ea (rdine 5r(5rie 8n care "iecare !('e#a' 8:i are l(cul
3$u, "unc)ia :i deni'a'ea 3a. Cri3'(3 =(r!e:'e de35re 'ur$, 8n care "iecare ca5 are un c9i5 :i un
nue.
E re4re'a!il c$ e?5re3ia 3acraen'ul (rdina)iunii 5are 3$ de3crie nuai e?i3'en)a :i
i3iunea cel(r 9ir('(ni)i.
Nu e ca#ul 3$ arunc$ la c(: ace3'e cu=in'e :i 3$ :'i !ineK ceea ce 8n3ean$.
6R$@n@nd 3'a'(rnic$ 8n ra5(r'ul ei cu Cri3'(3 :i 8n in3'i'uirea ei de c$'re Cri3'(3, &i3erica
3e (di"ic$ 8n (d nece3ar 8n "unc)ie de 'i5 :i de l(cul 8n care 3e a"l$. Dn (en'ul 8n'eeierii,
&i3erica a 85ruu'a' eleen'e iudaice. S"@n'ul Paul 3-a de4a;a' de ele :i 3-a in35ira' din
eleen'e 4rec(-la'ine. La C(nciliul din Nicea, &i3erica :i-a 4re"a' (r4ani#area 5e I5eriul
R(an. Dn Occiden' 3e =a 35ri;ini ai '@r#iu 5e 3i3'eul "eudal :i 8n 3"@r:i' 5e (nar9ia a!3(lu'$.
A#i ea e c(n"unda'$ cu ( lue ie:i'$ din Re=(lu)ia "rance#$ :i '(a'e celelal'e re=(lu)ii 3"@r:ind cu
cea a :'iin)ei :i 'e9nicii.
Dar &i3erica nu =a "i ( de(cra)ie, a:a cu nu a "(3' un i5eriu, un "eudali3 3au (
(nar9ie. Ea e3'e de al' (rdin.7
0Fernand &OILLAT * ai +,-+1
++
- Ierar9ia, &i3erica -
Terenul de ierar9ie a a=u' aceea:i 3(ar'$. Le Pe'i' R(!er' 35unea% 6Ierar9ia - (rdinea :i
3u!(rdinea di"eri'el(r 4rade 8n 3'a'ul ecle#ia3'ic.7 Or, 3'a'ul ecle#ia3'ic 8n3ean$ 8n "rance#$
c(ndi)ia (aenil(r care 8n &i3eric$ nu 3un' laici, dar clerici% e!ri ai clerului. 6Ierar9ia de (rd
0e5i3c(5i, 5re()i, diac(niK 1 6ierar9ie de ;uri3dic)ie7 05a5a, e5i3c(5i, 5ar(9i1.
&ie'ul 6Pe'i' R(!er'7 =(r!e:'e ca :i C(nciliul Triden'in. 6Dac$ cine=a 35une c$ Dune#eu
nu a in3'i'ui' 8n &i3erica Ca'(lic$ ce cu5rinde e5i3c(5i, 5re()i, diac(ni, 3$ "ie ana'ea.7
0DENRIN2ER, ,,J1
+.
P$rin)ii c(nciliari de la Triden' =(r!e3c li!a;ul 'i5ului l(r. Pen'ru ei ierar9ia 8n &i3eric$
8n3ean$ 5ar(9ii, 5re()ii, de la cel ai n(u =icar 5@n$ la 5a5$.
/i a:a 3-a a;un3 3$ 3e 35un$% 6&i3erica 8n3ean$ 5re()ii 5ria dar$ 'erenul de ierar9ie
de3ena. De ce>K 5en'ru c$ la 8nce5u' 8n 3ec(lul VI c@nd a5are 5en'ru 5ria da'$ 'erenul de
ierar9ie de3ena 8n'rea4a &i3eric$, 3(cie'a'ea =ie a rela)iil(r adira!il (r4ani#a'e 8n c(uniunea
3"in)il(rE ierar9ia, era di=er3i'a'ea eleen'el(r C(r5ului cre:'in, "iecare cu ran4ul 3$u%
ca'ecuenii, cei !('e#a)i, irui)ii, c$3$'(ri)ii, cei c(n3acra)i, 3lu;i'(rii cul'ului, "iecare cu 9arul :i
cu da'(ria 3a. Dn acea3'$ ierar9ie, laicii erau area a;(ri'a'e 5en'ru c$ era =(r!a de un 6'ru5
8n're4 !ine 8nc9e4a' :i 3'r@n3 le4a' 5rin ce d$ "iecare 8nc9eie'ur$ 8:i 5rie:'e cre:'erea 5('ri=i'$ cu
lucrarea "iec$rei 5$r)i 8n $3ura ei :i 3e #ide:'e 8n dra4(3'e.7
6/i El a da' 5e unii a5(3'(liE 5e al)ii, 5r((r(ciE 5e al)ii, e=an49eli:'iE 5e al)ii, 5$3'(ri :i
8n=$)$'(ri, 5en'ru de3$=@r:irea 3"in)il(r, 8n =ederea lucr$rii de 3lu;ire, 5en'ru #idirea 'ru5ului lui
Cri3'(3, 5@n$ =( a;un4e '()i la unirea credin)ei :i a cun(:'in)ei Fiului lui Dune#eu, la 3'area de
( are, la 8n$l)iea 3'a'urii 5lin$'$)ii lui Cri3'(3E ca 3$ nu ai "i c(5ii, 5lu'ind 8nc(ace :i
8nc(l(, 5ur'a)i de (rice =@n' de 8n=$)$'ur$, 5rin =iclenia (aenil(r :i 5rin :ire'enia l(r 8n
++
r+Je+J8+Jn+Jn+J(+Ji+Jr+Je+Ja+J +J5+Je+Jr+J3+J(+Jn+Ja+Jl+Ji+J'+J c i+Ji+J%+J
+JC+Ju+J=+J@
+.
+Jn+J'+Ju+Jl+J +Ji+Ja+J +Jn+Ju+J+Je+Jl+Je+J +Jd+Je+J +JI+J3+Ju+J3+J,+J
+JA+J=+Jr+Ja+J+J +Jd+Je+J=+Ji+Jn+Je+J +JA+J=+Jr+Ja+Ja
i;l(acele de a$4ireE ci, credinci(:i ade=$rului, 8n dra4(3'e, 3$ cre:'e 8n '(a'e 5ri=in)ele, ca 3$
a;un4e la Cel ce e3'e Ca5ul, Cri3'(3.7 0E" C,++-+C1
Ia'$, C(n3'an'in, a5(i Car(l cel Mare, adic$ 3'ruc'ura i5erial$ a 3(cie'$)ii, au i5u3
a3u5ra 'e(l(4iei :i =ie)ii cre:'ine ( idee 5red(inan'$ a &i3ericii. &i3erica e3'e Ierar9ie :i Ierar9ia
e3'e 5a5a :i e5i3c(5ii. Deci &i3erica 8n3ean$ Pa5a, e5i3c(5ii :i cu=a :i 5re()iiK
/i a'unci credinci(:ii>H
&i3erica 8n3ean$ adunare. Ce 5(a'e "i 6adunarea "$r$ 5(5(r> ce 8n3ean$ ( ara'$ "$r$
3(lda)i> Nu 3e ai :'ie ce 3un' cei !('e#a)i> Dn acea3'$ ierar9ie a :e"il(r, 8n acea3'$ &i3eric$ de
"e)e !i3erice:'i 3-a ui'a' de laiciK
- Pre()ie -
Din "ericire, 'e(l(4ia 'radi)i(nal$ de35re P(5(rul lui Dune#eu, de35re !i3eric$, de35re
5re()ia c(un$ 8nce5e 3$ 8:i recucerea3c$ l(cul 8nc$ din deceniul IV al 3ec(lul n(3'ru.
La C(nciliul Va'ican II 3c9ea 5re4$'i'(are a "(3' redac'a'$ 8n (5'ica i(a5$ a unei
&i3erici a e5i3c(5il(r :i a 5re()il(r. Ca5i'(lul I * Mi3'erul &i3ericii, ca5i'(lul II * Ierar9ie,
Ca5i'(lul III * Laici.
In35ira)ia Du9ului S"@n' i-a "$cu' 5e 5$rin)ii c(nciliari 3$ cree#e un ca5i'(l de35re P(5(rul
lui Dune#eu :i l-a in'ercala' 8n're &i3eric$ :i Ierar9ie 5en'ru c$ 8nain'e de a 3e "ace =re(
di3'inc)ie 8n're e5i3c(5i :i 5re()i * :i laici, au cu '()ii e4ali'a'ea de !a#$ 6c(ndi)ia de cre:'in7 care
8i une:'e 5e '()i 8n 5(5(rul 5re()e3c%
6Cri3'(3 D(nul, Mare 5re(' lua' din're (aeni a "$cu' din 5(5(rul n(u ( 85$r$)ie de
5re()i 5en'ru Dune#eu, Ta'$l 3$u 0c". A5 +,JE I,,-+B1. Dn'r-ade=$r, cei !('e#a)i 5rin rena:'erea :i
un4erea cu Du9ul S"@n' 3un' c(n3acra)i 5en'ru a "i ( 5re()ie 3"@n'$.7 0VATICAN II1
+G
Pre()ia deci nu e re#er=a'$ 5re()il(rK
Re#ul'a'ul% nu laicul are ne=(ie de ( de"ini)ie% Ce e3'e laicul 8n &i3eric$> * ci 5re('ul% ce
are de(3e!i' 5re('ul 3"in)i' 8n ace3' 5(5(r 5re()e3c> Ce e 3acraen'ul 5re()iei>
- Slu;irile -
Nici 3lu;irile nu 3un' re#er=a'e nuai clerului. Re8n'(arcerea la Scri5'ur$ :i direc'i=ele
C(nciliului :i ale 5a5ei ne 3c(' din clerici3ul a'@' de 5u'ernic de la 8nce5u'ul 3ec(lului. 0Nu 3cria
3"@n'ul Piu3 S 8n +,BJ 8n enciclica 6Ve9een'er7% 6Mul)iea "ra)il(r nu are al' dre5' dec@' 3$ 3e
la3e c(ndu3$ :i ca ( 'ur$ a3cul'$'(are 3$ 8i ure#e 5e 5$3'(ri.7 >1
Cri3'(3 a =eni' 3$ 3lu;ea3c$. &i3erica lui 're!uie 3$ "ie :i ea 8n 3lu;!a luii. Slu;irile 3un'
a3i4ura'e 8n (d 3(lidar de '()i cre:'inii.
A3'"el Pe'ru :i Paul 8n=a)$ c$ 8n adunarea cre:'inil(r "iecare du5$ 9arul 5rii' e
r$35un#$'(r de c(n3'ruirea &i3ericii. Se cun(a:'e ace3' lucru din Ac)iunea Ca'(lic$. Dar 5rea
5u)in 3-a 8n)ele3 c$ ace3'e r$35underi 3un' 3lu;iri c@nd c(uni'a'ea dele4$ 5e unul din e!rii ei
5en'ru acea3'$ 3lu;ire. Unele 3lu;iri 5(' "i in3'i'ui'e ("icial, "$r$ 3"in)ire% ci'irea Cu=@n'ului,
di3'ri!uirea S"in'ei D5$r'$:anii, ca'e9e#a, 5a3'(rala !(lna=il(r 3au =i#i'area 5er3(anel(r 8n
=@r3'$. Al'e 3lu;iri =(r "i c(n3acra'e 5e =ia)$ 5rin 9ir('(nire, 3"in)ire 3acraen'al$. A3'"el 3lu;irea
5re()ea3c$ 3au 5re#!i'era'ul i5lic$ 3acraen'ul (rdina)iunii 5rin ri'ul i5unerii @inil(r.
Dar e ( 3lu;ire 5rin're al'ele. /i nu '(a'e 3lu;irile cer 3"in)ire% ai !ine de ( 3u'$ de 5ar(9ii
din &ra#ilia 3un' c(ndu3e de c$lu4$ri)e, =re( JB 8n C9ile, la Pari3 C c$lu4$ri)e c(nduc un liceu, 8n
+G
+A+A,+A +AI+Aa+Ac+A(+A!+A +Ae+A +An+Au+A+Ai+A'+A +AI+A3+Ar+Aa+Ae+A
n(rdul Fran)ei d$ un4erea &(lna=il(r 8n 35i'alul 8n care lucrea#$, ( a$ c(nduce C(n3iliul
e?ecu'i= al &i3ericii ca'(lice din 2ene=a.
/i a'unci, ne 8n're!$ 5e dre5'% ce e 3acraen'ul Pre()iei> De ce ( 3lu;ire 5re()ea3c$>
6Sun' "eluri'e daruri, dar e3'e acela:i Du9E Sun' "eluri'e 3lu;!e, dar e3'e acela:i
D(nE Sun' "eluri'e lucr$ri, dar e3'e acela:i Dune#eu, care lucrea#$ '('ul 8n '()i. /i "iec$ruia i 3e
d$ ar$'area Du9ului 35re "(l(3ul al'(ra. Fa5' e3'e c$ Sun' ai ul'e $dulare, dar un 3in4ur
'ru5.7
0+C(r +., C..B.1
PREOI, DE CE>
A;un de Cr$ciun +,AJ. La radi( France In'er, <aLue3 C9ancel 8:i 'erin$ ei3iunea
in'i'ula'$ 6Radi(3c(57. In=i'a'ul lui 8n acea3'$ 3ear$ e3'e d(n Qelder Caara, ar9ie5i3c(5 de
Reci"e din &ra#ilia. E (ra +- :i dial(4ul 3e 8nc9eie cu ace3'e cu=in'e%
- Mul)ue3cK(n3eni(re>K Cu 3$ 35un>K
- S5une)i% "ra'eH
- Mul)ue3c "ra'eH
Cine ar 8ndr$#ni 3$ 35un$ "ra'e unui e5i3c(5> /i '('u:i e5i3c(5ii :i 5re()ii ne 35un "ra)il(r.
C9iar 're!uie 3$ 8i crede>
Ia'$ c$ de -BB de ani, 'e(l(4ia 3-a 35eciali#a' 8n e'ic9e'area ideil(r :i a 5er3(anel(r. Pen'ru
a le de"ini cu 5reci#ie, ea le-a 3c(3 din an3a!lul 8n care erau, i#(l@nd 5e Pa5 de e5i3c(5i, 5e
e5i3c(5i de 5re()i, c(n3acrarea reli4i(a3$ de c(n3acrarea !('e#ului, 5re('ul de credinci(:i, 3"@n'a
Feci(ar$ de ceilal)i 3"in)i :i de &i3eric$ 8n 4eneral, cele :a5'e 3acraen'e de an3a!lul ac'el(r
3acraen'ale ale &i3ericii. S-a de(n'a' '('ul ca 3$ 3e 8n)elea4$ ai !ine "iecare 5ie3$.
Acu e i:carea in=er3$% 3e re(rc9ea#$ a:ina, 5un@nd "iecare 5ie3$ 8n an3a!lul 3$u.
0Pe'ru e unul din cei +. a5(3'(li :i cei +. 3un' '('ali'a'ea P(5(rului lui Dune#eu1. Pre('ul
0e5i3c(5 3au 3i5lu 5re('1 8n c(uni'a'ea credinci(:il(r, =ia)a reli4i(a3$ 8n =ia)a !a5'i3al$,
3acraen'ele 8n &i3eric$ ca 8n3$:i 3acraen', Feci(ara Maria 8n i3'erul lui Cri3'(3 :i al
&i3ericiiK Mi:care 3$n$'(a3$ care ne duce la E=an49elie, la 4@ndirea 5$rin)il(r :i a Maril(r
C(ncilii, la (r4ani3ul =iu.
- Pre('ul, "ra'ele eu> -
Mai ale3 5en'ru 5re(' e=(lu)ia ac'ual$ a i3'(riei 3e une:'e cu 'e(l(4ia 5en'ru a-i reda l(cul.
Pe de ( 5ar'e, r(lul laicului e ree=alua' 8n 3(cie'a'e :i 8n &i3eric$. Oda'$ cu 4enerali#area
cul'urii, 5re('ul nu ai e ca (dini(ar$ 3in4urul de)in$'(r al :'iin)ei. /i laicul e un "el de cleric, are
( in3'ruire reli4i(a3$. Mul)i laici au di5l(e 8n 'e(l(4ie, 8n :'iin)e !i!lice. C@' de35re
35iri'uali'a'e, cei !('e#a)i, c9iar dac$ nu 3un' 5re()i 5(' aduce ( c(n'ri!u)ie de(3e!i'$% ei 03au ele1
ani$ 4ru5uri cu ( au'(ri'a'e :i (5 3'r$lucire 5e care ul)i 5re()i ( 5(' in=idia.
Pe de al'$ 5ar'e, 8n 3(cie'a'ea n(a3'r$ 3eculari#a'$, 5re('ul nu ai are un r(l 3(cial% nu ai
e3'e ecani3ul c(uni'$)ii uane. Nu 3e ai recun(a:'e 6deni'a'ea 5re()ea3c$7, el nu ai re
un l(c 5e 5(diu, e 3c(3 din :ir. Iar 5re()ii nu 5l@n4 din cau#a acea3'a, din c(n'ra, e "erici'
5re('ul care 5(a'e 'r$i 8n're "ra)ii 3$i ca :i Cri3'(3. Nu ai e un "unc)i(nar :i nici nu ar =rea 3$ "ie.
Nu acce5'$ ca 3"in)enia 3$ 8i a5u'e#e dre5'urile de (% dre5'ul la unc$, dre5'ul la 5(li'ic$ 0"$r$
a "ace din i3iunea 3a un in3'ruen' 5(li'icH71, dre5'ul ca 3$ 3e 8!race ca '()i ceilal)iK Ca :i
Cri3'(3, 5re('ul re"u#$ 3$ "ie 3e5ara'. 6Ta'$l l-a 'rii3 5e Fiul 3$u 8n lue7 0In G,+A1E Cri3'(3 i-a
'rii3 5e a5(3'(li 8n lue 0In +A,+-1 ca 3$ "ie (aeni 8n're (aeni.
6E 5u)in 8nd(ielnic ca ( 8n)ele4ere a c(re35(n3a!ili'$)ii de;a (!)inu'e :i =al(ri"ica'e
ace3'(ra 8n 3'ruc'urile unei &i3erici a5r(5ia'e de '()i 3$ nu re5re#in'e ( c(ndi)ie nece3ar$ a unei
a5r("und$ri 35iri'uale. O an4a;are 8n ac)iunea cari'a'i=$, ( 85$r'$:ire a 8n=$)$'urii :i cerce'$rii
'e(l(4ice, ( 5ar'ici5are ai in'en3$ la cul' =(r c(n3'i'ui dre5'uri 5e care (rice ca'(lic le =a cere.
&i3erica de-a lun4ul 'i5uril(r a :'iu' 3$ i5un$ (!li4a)ii "iec$rui e!ru al ei. Func)ia creea#$
(r4anul. Cea ai !un$ 5eda4(4ie c(n3'$ 8n a-i "ace ca 3$ 5ar'ici5e.
Ma'uri#area 35iri'ual$ a laicil(r 3e "ace cu e"(r'uri nu nuai din 5ar'ea 5re()il(r, cu 3e
(!i:nuia 5@n$ acu. E =(r!a de a ru5e c(5lici'a'ea a3cun3$ 8n're cele d(u$ 'endin)e% 5e de (
5ar'e ( au'(ri'a'e 35iri'ual$ care nu =(ia 3$ "ie 85$r'$:i'$, iar 5e de al'a, ( a3cul'are ce 3e
c(5lace 8n le'ar4ia i#(l$rii.7 0<ean-Luc PIVENTEAU1
+C
Pre('ul e3'e deci "ra'ele euE eu 3un' "ra'ele lui, 3(ra lui 8n uani3, 8n cre:'ini3. Cu el
e!re ale lui Cri3'(3. Ca el, 'e5lul Du9ului S"@n'. D5reun$ 3un'e P(5(rul 5re()e3c 8n 9arul
:i i;l(cirea Unicului Pre(', Cri3'(3.
6C$ci e3'e un 3in4ur Dune#eu :i un 3in4ur Mi;l(ci'(r 8n're Dune#eu :i (aeni% Oul
I3u3 Cri3'(3 care 3-a da' 5e 3ine ca 5re) de r$3cu5$rare 5en'ru '()i.7 0+Ti .,I-J1
T()i ceilal)i * e5i3c(5i, 5re()i, diac(ni :i !('e#a)i * nu "a al'ce=a dec@' 3$ 5ar'ici5e la
unica 5re()ie a lui Cri3'(3.
- &i3erica nu e3'e un 5r('(#(ar -
E ade=$ra', dar ri3c$ 3$ c$de din'r-( 4r(a5$ 8n al'a% a;un4e de la 3e5arare la c(n"u#ie.
Prin "a5'ul c$ "ace 5ar'e din acela:i Tru5 nu 8n3ean$ c$ a=e acelea:i "unc)ii% (c9iul
nu e3'e urec9e, inia nu e creierK Su! 5re'e?'ul c$ 3un'e acela:i (r4ani3 di=in, nu 5u'e
35une c$ '()i 3un'e aceea:i celul$ =ie. &i3erica nu e3'e un 5r('(#(ar, adic$ un anial
rudien'ar, c(5u3 din'r-( 3in4ur$ celul$ cu 3un' ai!ele 3au in"u#(rii. Cu c@'=a 'i5 8n ur$,
5en'ru a de(3e!i 5e e5i3c(5i de 5re()i :i credinci(:i, 3e a;un4ea la di3l(carea Tru5ului =iu al lui
Cri3'(3. A#i, =(ind 3$ uni"ic$ '('ul, ri3c$ 3$ c(n"und$ :i 3$ 5arali#$.
Dn &i3eric$, 5(5(rul lui Dune#eu, Tru5ul lui Cri3'(3, Te5lul Du9ului S"@n', '()i
!('e#a)ii 3un' un '(', dar nu 8n acela:i (d :i cu acela:i 'i'lu.
Si5lii credinci(:i ac)i(nea#$ 8n nuele !('e#ului :i al daruril(r 0cari3e1 5e care
D(nul le d$ 8n =ederea 3lu;irii c(uni'$)ii. Slu;irile Ordului 5un 8n a5licare acelea:i daruri
(ene:'i :i cre:'ine 8n nuele !('e#uluiE dar ac)i(nea#$ :i 8n nuele 3"in)irii l(r 3acraen'ale.
S"@n'ul Paul 0E" C,++-+G1 d$ ( "(rul$ 5lin$ de luin$%
6Cri3'(3 a "$cu' 5e unii a5(3'(li, 5e al)ii 5r(r(ci, 5e al)ii e=an49eli:'i, 5e al)ii 5$3'(ri :i
8n=$)$'(ri 5en'ru de3$=@r:irea 3"in)il(r 0cei !('e#a)i1 8n =ederea lucr$rii de 3lu;ire 5en'ru #idirea
Tru5ului lui Cri3'(3K 5@n$ =( a;un4e la 8n$l)iea 3'a'urii 5lin$'$)ii lui.7
T()i c(n'ri!uie la c(n3'ruirea &i3ericii, adic$ a ( "ace ai nuer(a3$ :i ai !un$. Acea3'a
e3'e 5en'ru '()i (5era de 3lu;ire. Slu;irea 35eci"ic$ cre:'inului 3"in)i' diac(n, 5re(', e5i3c(5 e de a
ec9i5a (r4ani#a, a 3"in)i, a an'rena acea3'$ c(uni'a'e a 3lu;irii% 6A-i 5une 5e 3"in)i 8n 3'are de a-:i
85lini i3iunea7 de 5$rin)i, educa'(ri, 3()i, de cre:'ini,K8n !ucuriile, 35eran)ele :i lu5'ele
(aenil(r.7 0C". '()i 3un'e r$35un#$'(ri 8n &i3eric$>, L(urde3 +,AG.1
+I
- &i3erica e l(cui'$ de un Al'ul -
+C
l+,,+, +,,+,2+,i+,(+,=+,a+,n+,i+, +,&+,a+,'+,i+,3+,'+,a+, +,M+,(+,n+,'+,i+,n+,i+,
+,3+,e+,+,n+,e+,a+,#+, +,P+,a+,u+,l+, +,V+,I+,,+, +,c+,9+,i+,a
+I
+,r+, +,e+,u+,,+, +,(+,d+,a+,'+, +,c+,e+, +,3+,u+,n+,'+, +, +,n+, 3+,c+,u+,'+,
+,d+,i+,n+, +,D+,u+,+,n+,e+,#
Dar de ce i3iuni 35eciale, 5en'ru a-i de'erina 5e credinci(:i, e ne=(ie ca 3$ 68:i
85linea3c$ da'(ria7 de !('e#a)i> Nu 3e 5(' de3curca ei 3in4uri> Ori 3$ 3e a;u'e unul 5e al'ul>
NuH Nieni nu 3e 5(a'e 3al=a 5e 3ineE nieni nu 5(a'e @n'ui 5e al'ul, adic$ 3$ 8l aduc$ la
3'area de cre:'in. Nuai Cri3'(3 5(a'e 3$ ( "ac$ 5en'ru c$ el e Fiul. 6El e3'e Ca5ul de la care
8n're4ul Tru5 5rie:'e uni'a'e :i ar(nie.7 0E" C,+I-+J1 El e Ca5ul de la care 8n're4ul Tru5
5rie:'e 5e Du9ul S"@n'% Du9ul care "ace "ii :i "iice ale lui Dune#eu, Du9ul care adun$ 8n'r-un
3in4ur 'ru5 8n Cri3'(3.
O c(uni'a'e nu 3e 5(a'e c(n3'i'ui 3in4ur$ ca adunare cre:'in$E ea e3'e c(n3'i'ui'$ nuai
5rin Cri3'(3. E cre:'in$ nuai 5rin Cri3'(3, e @n'ui'$ 5rin @n'ui'(r. P(a'e "i 8n c(uniune
nuai 5rin Mi;l(ci'(r. A3'"el e nece3ar ca Cri3'(3 ca5ul 3$ "ie 5re#en' ca :i ca5 al &i3ericii 3ale.
/i e 5re#en' 5rin 5re('.
Pre('ul e3'e 3enul Acelui a c$rui 5re#en)$ e3'e in=i#i!il$ de la Dn$l)area 3a. E 3enul
e"icace 8n 3en3ul c$ a'unci c@nd 5re('ul =e3'e:'e Cu=@n'ul, Cri3'(3 e3'e cel care =(r!e:'eE c@nd
5re('ul c(n3acr$ 5@inea :i =inul, Cri3'(3 e3'e cel care 5rin Du9ul c(n3acr$ 5@inea :i =inulE c@nd
5re('ul iar'$, Cri3'(3 e3'e cel care d$ ier'areaK Pre('ul nu e un al' Cri3'(3, e 3enul lui Cri3'(3
5re#en', 3acraen'ul acelui care l(cuie:'e 8n &i3erica 3a :i ac)i(nea#$ 8n (d 5er3(nal 8n ea, ai
ale3 8n 3acraen'e.
A3'"el, 5re('ul 3c(3 din c(uni'a'e, recun(3cu' de ea, 5(a'e "i ale3 de ea, nu e '('u:i
dele4a' de c(uni'a'e, ci de Dune#eu.
6Dac$ 5re('ul nu e de3ena' de c(uni'a'ea cel(r !('e#a)i, 8n3ean$ c$ nu (enirea
6urc$7 35re Dune#eu, ci Dune#eu c(!(ar$ 8n're (aeni 5en'ru a-i lua la el. Nu e?i3'$ ( cale
de3c9i3$ de (aeni 35re Dune#euK Cri3'(3, Su5reul Mi;l(ci'(r, nu e un O care 3-a ridica'
5@n$ la Dune#eu 5en'ru a-i 8n$l)a cu 3ine 5e "ra)ii 3$i * (aenii. E Cu=@n'ul c(!(r@' 5@n$ la
3'area de 'ru5 ca 3$ aduc$ (rice 'ru5 la Ta'$l.7 0E. Fr. VARILLON1
+J

T('deauna el e cel care c(!(ar$ 8n (d 5er3(nal 8n 5re(' 5rin 3"in)ire. Iar 3lu;irea 5e care
ne-a "ace cel 3"in)i' e de a-l c(!(r8 5er3(nal 5e Cri3'(3 8n &i3erica 3a.
E !ine 3$ in3i3'$ a3u5ra ace3'e (d 5er3(nalK C(uni'a'ea nu 5(a'e c(n"unda :i 8neca
5er3(anele. P@n$ :i 8n Dune#eu unic, cele 'rei 5er3(ane r$@n di3'inc'e, al'"el nu ai 3un'
5er3(ane.
La "el uni'a'ea 'ru5ului lui Cri3'(3 care e !i3erica% un e!ru nu e cel$lal' cu a'@' ai
5u)in Ca5ul. Acea3'$ 3lu;ire a lui Cri3'(3 - Ca5ul nu 5(a'e "i ( 3lu;ire 5rii'$ de 8n're4ul 'ru5. E
clar ace3' lucru. Diac(nul, 5re('ul :i e5i3c(5ul 3un' 3"in)i)i 5en'ru a3'a 5rin =(in)a lui Cri3'(3, 5rin
5u'erea Du9ului S"@n', 5rin i5unerea @inil(r la 9ir('(nire.
Prin !('e#ul l(r, ca :i cre:'ini, ei 3un' una cu c(uni'a'ea, cu niic ai 5er"ec)i ca ina
3au ca =(i, n$3cu)i din ea, 3"in)i)i 8n ea 5rin 3lu;irea al'uiaE ei nu 3un' i;l(ci'(ri 8n're Cri3'(3 :i
cre:'ini% 3un' e!rele 'ru5ului 8n di=er3i'a'ea "unc)iil(r. Nu au a=u' un "el de Ru3alii a l(r%
c(!(r@nd a3u5ra a5(3'(lil(r, Du9ul S"@n' a c(!(r@' a3u5ra "iec$ruia din're "ra)i :i 3ur(ri, 3u! c9i5
de "l$c$ri.
Dar 5rin 3lu;irea l(r, ei 3un' 8n acela:i 'i5 un al'ul 8n c(uni'a'e% cel care le d$ ( i3iune
di=in$ :i le 4aran'ea#$ au'en'ici'a'eaE cel care a3i4ur$ cre:'erea. Nuai cu cei +. 0e?ce5'@nd Iuda1
3-a 8n'@lni' I3u3 5e un un'e din 2alileea%
6 I3u3 S-a a5r(5ia' de ei, a =(r!i' cu ei, :i le-a #i3% 6T(a'$ 5u'erea Mi-a "(3' da'$ 8n cer :i
5e 5$@n'. Duce)i-=$ :i "ace)i ucenici din '(a'e neaurile, !('e#@ndu-i 8n Nuele Ta'$lui :i al
+J
.Be.Bu.B .Ba.B.B .Bu.Bn.B .Bn.Bu.B.Be.B .Bl.Ba.B .B!.B(.B'.Be.B#.B..B
.B .BN.Bu.B.Be.Bl.Be.B .Be.B .B8.Bn.B3.B P i.B .B5.Be.Br.B
Fiului :i al S"@n'ului Du9. /i 8n=$)a)i-i 3$ 5$#ea3c$ '(' ce =-a 5(runci'. /i ia'$ c$ Eu Sun' cu =(i
8n '(a'e #ilele, 5@n$ la 3"@r:i'ul =eacului.7 0M' .-,+-..B1
6S'r$dui)i-=$ 3$ "ace)i '(a'e 8n'r-( ar(nie di=in$ 3u! c(nducerea e5i3c(5ului care )ine
l(cul lui Dune#euK A:a cu Cri3'(3 nu a "$cu' niic nici 5rin 3ine, nici 5rin a5(3'(lii 3$i "$r$
'a'$l, cu care e unul, la "el :i =(i 3$ nu "ace)i niic "$r$ e5i3c(5i :i 5re#!i'eri, dar "ace)i '(a'e 8n
c(un% ( 3in4ur$ ru4$ciune, ( 3in4ur$ cerere, un 3in4ur Du9, ( 3in4ur$ 35eran)$ 8n iu!ire, 8n
!ucuria ire5r(:a!il$. Niic nu 5(a'e "i 5re"era' lui Cri3'(3. Aler4a)i '()i ca 3$ =$ reuni)i ca un
3in4ur 'e5lu al lui Dune#eu, ca 8n ;urul unui al'ar, 8n ;urul lui Cri3'(3 I3u3 care a ie:i' de la
Ta'$l :i care era unic 8n el :i 3-a 8n'(r3 la El.7
0S". I4na)iu din An'i(9ia1
+A

DNTOARCEREA LA IRVOARE
T('ul a 8nce5u' 8n #(ri, c@nd du5$ ( n(a5'e de ru4$ciune 5e un'e, I3u3 i-a c9ea' 5e cei
+. 0Lc J,+.1.
6D(i35re#ece 8n3ean$ '('ali'a'ea lui I3rael, cele d(u$35re#ece 'ri!uri ale 5(5(rului lui
Dune#eu. &i3erica e3'e n(ul I3raelE 8n cei +. ea e3'e de;a un 4eren. Cei +. "(rea#$ nucleul
din care 3-a n$3cu' &i3erica% cea care de5$:e:'e i3'(ria, care e de;a 8n (d =ir'ual &i3erica
5leni'udinii, acea a ien3ei ul)ii din a5(cali53, +.BBB din "iecare 'ri! al lui I3rael.7 0P9ili55e
&E2UERIE1
+-

Dien3iunea '('al$, uni=er3al$ a N(ului Te3'aen', cei +. =(r "i 3lu;i'(rii unei i3iuni
di=ine% i3iune 5er3(nal$ a lui Cri3'(3, 5re(', a lui Cri3'(3 5$3'(r. Dar 3$ "i a'en)i%
DUMNEREU TATL, ISUS CRISTOS, CEI +.K
Dn Vec9iul Te3'aen' 5(5(rul e=reu nu 8l cun(a:'e dec@' 5e Dune#eu% cel 5e care n(i 8l
iden'i"ic$ cu Dune#eu Ta'$l. I3rael a:'ea5'$ un Me3ia, dar nu :'ie c$ el =a "i Fiul =e:nic al
'a'$lui. Si'e ace3' 5(5(r 8n re4ii :i 5r("e)ii 3$i 3u"lul lui Dune#eu, dar 8nc$ nu :'ie c$ e?i3'$ (
5er3(an$% Du9ul.
Vine I3u3, Fiul :i '('ul 3e clari"ic$, '('ul 3e cla'in$K Dn'r-un 5ri (en' el 8:i a3u$ 8n
(d 5er3(nal "unc)iile a;(re, 5@n$ a'unci a'ri!uie lui Dune#eu Ta'$l. Dn'r-un al d(ilea
(en', el ale4e :i r@nduie:'e 5e cei +. 5en'ru a le da :i l(r 5u'erea di=in$, ca 8n'r-un "lu=iu,
5u'erea :i iu!irea 'rece de la 'a'$l, la (ul Dune#eu :i de aici la cei +.K
E?e5lu% Dn Vec9iul Te3'aen', Dune#eu 'a'$l e 3in4ur * &unul P$3'(r al 5(5(rului 3$u.
Ia'$-l 5e Cri3'(3% 3e 5re#in'$ ca &unul P$3'(r 0In +B1, cel care cau'$ (aia r$'$ci'$, (enirea * 5@n$
( 4$3e:'e 0Lc +I1, a5(i 35une a l(r 3$i% 6Nici unul din ei 3$ 3e 5iard$H7 0M' +-,+B-+C1, iar lui
Pe'ru% 6Pa:'i ielu:eii eiHKPa:'i (ile eleHK70In .+,+I1
Al' e?e5lu% 8n Vec9iul Te3'aen' 0E# +.,+GE +A,.BE G.,G1, nuai Dune#eu ;udec$, 8i
adun$ 5e du:anii 3$i cu 5la3a. Dn N(ul Te3'aen', Fiul 8n'ru5a' 8nce5e 3$ e?'ind$ 85$r$)ia 5rin
rea;a arunca'$ 8n are. 0M' +G,CA1. A5(i 35une cel(r +.% 6V$ =(i "ace 5e3cari de (aeni.7
Dn Vec9iul Te3'aen' Dune#eu 5(runce:'e 8nce5erea 3eceri:ului, al'$ ia4ine a ;udec$)ii
"inale. Dn N(ul Te3'aen', Cri3'(3 e 3ecer$'(rul din 5ara!(le :i "ace din ucenicii 3$i lucr$'(ri 8n
3eceri:ul 3$u.
6S-ar 5u'ea c$ e 5eranen' ace3' 4@nd al lui Cri3'(3 de a lua a3u5ra 3a 5rer(4a'i=ele
Vec9iului Te3'aen' :i a le 'ran3i'e ucenicil(r 3$i. Pu'erile, "unc)iunile, i3iunea 35eci"ic di=in$
+A
3.+i Dune#eu e a3'"el (dul !i!lic, 'radi)i(nal de a de3ena cu re35
+-
ec' 8n3$:i Fiin)a 3a. I3u3 ne 35une 3$ adre3$ Ta'$lui ace3'e cu=in'e% 6Pe
a Vec9iului Te3'aen' e a'ri!ui'$ de I3u3 3ie:i, ca :i ucenicil(r. Ar "i un "el de I#!ucnire a
Dn'ru5$rii.7 0Au4u3'in 2e(r4e1
+,
Pe 3cur'% Dune#eu Ta'$l a aduna' I3raelul ca un 4eren al @n'uirii% Dune#eu Fiul
8nce5e 3$ 8i adune 5e '()i (aenii 8n 3'aulul @n'uirii 3ale * &i3ericaE 8n 3"@r:i' 6ale4e :i
r@nduie:'e7 5e cei +. e?clu3i= 8n 3lu;!a adun$rii D5$r$)iei.
6ISUS RMNDUIE/TE CEI +.7
Din're ucenicii care 6er4 du5$ I3u3 el r@nduie:'e D(i35re#ece care 3$ "ie cu el7. deci
5en'ru a c(n3'i'ui un c(le4iu, adic$ ( 4ru5are (r4ani#a'$, nucleul ei "iind I3u3K e !ine 3$ re)ine.
Priul 3c(5 al @n'uirii e 3al=area 5r(5rieE 5ria "unc)ie a cel(r +. e de a "i aduna)i cu I3u3 8n
;urul lui I3u3K 5ria i3iune a e5i3c(5ului, a 5re()il(r, =a "i deci de a c(n3'i'ui un c(le4iu 8n
;urul M@n'ui'(rului.
/i ia'$ al d(ilea 3c(5% i3iunea, 'rii'erea. I3u3 r@nduie:'e 5e cei +. 5en'ru a "i cu el :i
5en'ru a-i 'rii'e 3$ 5redice, a=@nd 5u'erea 3$ alun4e dia=(lii. De a'unci cei +. l-au ura' 5e I3u3
nu 3e de35$r)eau de el :i nici unii de al)ii, dec@' 5en'ru a "i 'rii:i de I3u3 a:a cu :i el a "(3'
'rii3 de Ta'$lE ei 3un' 'rii:i 3$ 5r(clae =e3'ea cea &un$ alun4@nd dia=(lii, adic$ e?5ul#@nd
r$ul, 5e cel r$u :i "a5'ele 3ale 5$c$'(a3e.
6 Dn ur$, I3u3 S-a 3ui' 5e un'eE a c9ea' la El 5e cine a =ru', :i ei au =eni' la El. A
r@ndui' din're ei d(i35re#ece, ca 3$-i ai!$ cu Sine, :i 3$-i 'rii'$ 3$ 5r(5(=$duia3c$. Le-a da' :i
5u'ere 3$ =indece !(lile :i 3$ 3c(a'$ dia=(lii. Ia'$ cei d(i35re#ece 5e care i-a r@ndui'% Si(n,
c$ruia i-a 5u3 nuele Pe'ruE Iac(!, "iul lui Re!edeu, :i I(an, "ra'ele lui Iac(!, c$r(ra le-a 5u3
nuele &(aner49e3, care, '$l$ci', 8n3ean$% 6Fiii 'une'uluiE7 AndreiE Fili5E &ar'(l(euE Ma'eiE
T(aE Iac(!, "iul lui Al"euE TadeuE Si(n Canaani'ul, :i Iuda E3cari('eanul, care L-a :i =@ndu'.7
0Mc G,+G-+,1
Vine <(ia S"@n'$, de:i Cina Pa3cal$ 3e 3er=ea 8n "ailie, I3u3 ru5e 'radi)ia 3"@n'$ :i
cele!rea#$ Cina cu cei d(i35re#ece. EiK 3in4uriK I3u3 accen'uea#$% 6Nu =(i -a)i ale3 5e ine
ci eu =-a ale3 :i =-a r@ndui'.7 0In +I,+J1 /i '(' cel(r +. le 35une du5$ Eu9ari3'ie% 6Face)i
acea3'a 8n ain'irea eaK7 Pe ei i-a 'rii3 3$ 85ar'$ 5@inile inuna'e 8n 5u3'iu.
Dn 3"@r:i', cel(r +. le 35une% 6C@nd Fiul lui Dune#eu 3e =a urca 5a 'r(nul 3$u, =e)i 3'a :i
=(i 5e d(u$35re#ece 'r(nuri 5en'ru a ;udeca 5e cele +. 'ri!uri ale lui I3rael.7 0M' +,,.-1 Ace:'i
'ereni a5(cali5'ici =(r 3$ 35un$ c$ =(r 5ar'ici5a la re4ali'a'ea 8n=$)$'(rului, c$ =(r 5ar'ici5a la
r$35underea luiE de)in$'(ri 85reun$ cu el ai le4ii n(i ce 're!uie 5r(5u3$, in'er5re'a'$ :i
de(n3'ra'$ 8n =ia)a l(r. Dar 8n acela:i 'i5 =(r "i ca :i Cri3'(3, (ca#ia ;udec$)ii a35re de #i cu #i
8n i3'(rie acel(r care 3e =(r de3c9ide, (r 3e =(r 8nc9ide "a)$ de e3a; :i de e3a4eri% 6Cine =$
a3cul'$, 5e Mine $ a3cul'$, :i cine =$ re35in4e, 5e ine $ re35in4eE :i cine $ re35in4e, 8l
re35in4e 5e acela care -a 'rii3.7 0Lc +B,+I1
E=an49eli:'ii care rela'ea#$ "a5'ele :i 4e3'urile lui I3u3 8nain'e de (ar'ea lui nu 5(' 35une
c$ a:a cu e3'e Marele Mar'(r al Ta'$lui 8n "a)a (aenil(r, la "el cei +. =(r "i :i ei ar'(ri
cali"ica)i ai lui Cri3'(3. 0c". Fa5 +,-E +B,CG.CC1E nu nuai ai lui Cri3'(3 cel Dn=ia' :i Dn$l)a' la
ceruri, dar :i ai lui Cri3'(3 care e3'e 5$r'a: la i3'(ria n(a3'r$ 0+,.+-..1 5en'ru c$ 8n acea3'$ i3'(rie
ei 8l =(r ura.
T()i =(r da $r'urie cu 3@n4ele l(r, c9iar :i I(an care =a 3u5ra=ie)ui ar'iriului.
+,
r3(ana 'a 3$ "ie 3"in)i'$H7, 6Tu 3$ "ii 3"in)i'H7
Dar Dune#eu "iind 3"i
6Tre!uie, deci, ca, din're cei ce ne-au 8n3()i' 8n '(a'$ =reea 8n care a 'r$i' D(nul I3u3
8n're n(i, cu 8nce5ere de la !('e#ul lui I(an 5@n$ 8n #iua c@nd S-a 8n$l)a' El de la n(i, 3$ "ie
r@ndui', unul care 3$ ne 8n3()ea3c$ dre5' ar'(r al 8n=ierii Lui.7 *35une Si(n Pe'ru. 0Fa5 +,.+-
..1
- El c(n3acr$ 5e cei d(i35re#ece -
Nu a 5leca' "$r$ a-i c(n3acra 5en'ru i3iunea l(r 5a3'(ral$.
F(rula de In3'ruire din Mc G,+G-+, 8:i 4$3e:'e c(5le'area :i 5unc'ul culinan' 8n
Ru4$ciunea 3acerd('al$ * Ru4$ciunea Eu9ari3'ic$ * 5rin care Cri3'(3 'erin$ Cina 0In +A1. Aici el
3e 5re#in'$ ca Marele Pre('. S'ruc'ura ru4$ciunii 3ale 3(lene e3'e 8n'r-ade=$r aceea a 3$r!$'(rii
Marii Ier'$ri 0"ai(3ul Y( Ti5ur1 8n care Marele Pre(', 5r(nun)@nd nuele lui Dune#eu 3e
ru4a 5en'ru 3ine, 5en'ru 5re()i :i 8n're4ul 5(5(r. I3u3 3e r(a4$ 5en'ru cei +. ca 3$ "ie c(n3acra)i 8n
ade=$rE adic$ 3"in)i)i cu ( 5re()ie nu a "i4uril(r :i u!rel(r ci c(n3acra)i ai 8n'@i 5en'ru Cu=@n',
Cu=@n'ul lui Dune#eu.
6Le-a da' Cu=@n'ul T$uE :i luea i-a ur@', 5en'ru c$ ei nu Sun' din lue, du5$ cu Eu
nu Sun' din lue. Nu Te r(4 3$-i iei din lue, ci 3$-i 5$#e:'i de cel r$u. Ei nu Sun' din lue,
du5$ cu nici Eu nu Sun' din lue. S"in)e:'e-i 5rin ade=$rul T$u% Cu=@n'ul T$u e3'e
ade=$rul. Cu M-ai 'rii3 Tu 5e Mine 8n lue, a:a i-a 'rii3 :i Eu 5e ei 8n lue. /i Eu 8n3ui
M$ 3"in)e3c 5en'ru ei, ca :i ei 3$ "ie 3"in)i)i 5rin ade=$r.7 0In +A, +C-+,1
A3'"el 3e reali#ea#$ acea3'$ 'recere de la Ta'$l la Fiul, :i de la Fiul la cei +.. Ta'$l a
c(n3acra' 5e Oul I3u3 8nc$ din cli5ele #$i3lirii 3ale. Ace3' Fiu =a "i c(n3acra' 8n Pa'ia :i
(ar'ea 3a =(lun'ar$E 8n 3"@r:i' Ta'$l 8l =a c(n3acra, 8l =a 3acri"ica 8n Dn=iere. La r@ndul 3$u 6cel
5e care Ta'$l l-a 'rii3 8n lue7 0In +B,GJ1, I3u3, 8i c(n3acr$ 5e cei +. :i 8i 'rii'e 8n lue.
UNu 8i 'rii'e ca 'uri:'i 3au dele4a)i. Di 'rii'e 3$ "ie 3lu;i'(ri, 3$ 8:i dea =ia)a 5en'ru (ile
l(rK E inuna' 5riul di3cur3 de35re 5ar'ea cea ai !un$H Iac(! :i I(an, care ca :i ceilal)i +B
=i3au "('(lii :i (n(ruri, 3un' c9ea)i 5arc$ 8n (d !ru'al la reali'a'e% 6Nu :'i)i ce cere)i% 5u'e)i !ea
5a9arul 03u"erin)ei1 5e care 8l =(i !ea eu> Sau 3$ "i)i !('e#a)i cu !('e#ul 03@n4elui1 cu care $ =(i
!('e#a eu>7 0Mc +B,G-1 A "i 5$3'(r !un 8n3ean$ a nu "i 6ercenar care nu e 5$3'(r7 0In +B,+.1, a
8n"run'a 5eric(lul din 5ar'ea '@l9aril(r :i a lu5il(r, a c(nduce 'ura la l(c de 5$:une :i 3i4uran)$
0+B1, 63$ 8:i dea =ia)a 5r(5rie 0+I1. Pen'ru acea3'a e nece3ar$ c(n3acrarea lui I3u3 :i 3acraen'ul
5re()ieiK Mul)i aa'(ri 3e 8ndea3$ la c9i(:cul cu l(#uri :i, '('u:iK
6Pen'ru ei M$ r(4. Nu M$ r(4 5en'ru lue, ci 5en'ru aceia 5e care Mi i-ai da' TuE 5en'ru
c$ Sun' ai T$i% - '(' ce e3'e al Meu, e3'e al T$u, :i ce e3'e al T$u, e3'e al Meu, :i Eu Sun' 5r(3l$=i'
8n ei. Eu nu ai Sun' 8n lue, dar ei Sun' 8n lue, :i Eu =in la Tine. S"in'e Ta'$, 5$#e:'e, 8n
Nuele T$u, 5e aceia 5e care Mi i-ai da', 5en'ru ca ei 3$ "ie una, cu Sun'e :i n(i. C@nd era
cu ei 8n lue, 8i 5$#ea Eu 8n Nuele T$u. Eu a 5$#i' 5e aceia 5e care Mi i-ai da'E :i nici unul
din ei n-a 5ieri', 8n a"ar$ de "iul 5ier#$rii, ca 3$ 3e 85linea3c$ Scri5'ura. Dar acu, Eu =in la
TineE :i 35un ace3'e lucruri, 5e c@nd Sun' 8nc$ 8n lue, ca 3$ ai!$ 8n ei !ucuria Mea de5lin$. Le-
a da' Cu=@n'ul T$uE :i luea i-a ur@', 5en'ru c$ ei nu Sun' din lue, du5$ cu Eu nu Sun' din
lue. Nu Te r(4 3$-i iei din lue, ci 3$-i 5$#e:'i de cel r$u. Ei nu Sun' din lue, du5$ cu nici
Eu nu Sun' din lue. S"in)e:'e-i 5rin ade=$rul T$u% Cu=@n'ul T$u e3'e ade=$rul. Cu M-ai 'rii3
Tu 5e Mine 8n lue, a:a i-a 'rii3 :i Eu 5e ei 8n lue. /i Eu 8n3ui M$ 3"in)e3c 5en'ru ei, ca :i
ei 3$ "ie 3"in)i)i 5rin ade=$r.7
0In +A,,-+-1
- Cei +. a5(3'(liK:i 3ucce3(rii l(r -
Dn &i3eric$, Cri3'(3 nu a in3'i'ui' niic al'ce=a dec@' 5e cei +. cu 5ria'ul lui Pe'ru. /i
!ine 8n)ele3 5(runca de a-:i "ace ucenici 5en'ru a "i 6ar'(rii 3$i 5@n$ la ar4inile 5$@n'ului7.
/i a3'a 5en'ru c$ ei =(r di35$rea cur@nd 8n ar'iriu, dar cei +. =(r da na:'ere a5(3'(lil(r,
e5i3c(5il(r, 5re()il(r, diac(nil(rK S$ =ede 5e 3cur' ace3' lucru%
Du5$ 8n$l)are, cei +. 3e nu$r$ 8n Cenac(l 0Fa5 +,+G1. Li53e:'e Iuda :i 5e dre5'. Pe'ru * :i
nu al'ul * 5r(5une adun$rii 3$ 8l 8nl(cuia3c$ 5e Iuda. Ace3' 5ri Pa5$ le 35une% "ra)il(r. /i le
ain'e:'e c$ 're!uie 3$ 8n3ene +.% ar'(ri ai =ie)ii 5u!lice a lui I3u3 :i ai Dn=ierii 3ale. Ale4 * cu
'()ii * d(i candida)i% 5(5(rul 5ar'ici5$ la ale4ere. Dar ale4erea ( "ace D(nul% nu e ( de(cra)ie,
'i'ularii nu 3un' dele4a)i, 3e "ace ( ru4$ciune% 6D(ane, ara'$-l 5e cel care l-ai ale3.7 /i 3(r)ii *
5ard(n * D(nul, 8l de3enea#$ 5e Ma'ia. De a'unci el e ad$u4a' cel(r ++ a5(3'(li. 0Fa5 +,+I-
.J1 A3'"el rec(n3'i'ui)i, cei +. "(rea#$ un 'ru5 cu Pe'ru c@nd la Ru3alii * ace3'a :i nu al'ul *
'ran3i'e luii 5riul e3a; 3(len al Dn=ierii. 0Fa5 .,+C1
6 A'unci ei 3-au 8n'(r3 8n Ieru3ali din un'ele nui' al M$3linil(r, care e3'e l@n4$
Ieru3ali, de5ar'e c@' un dru 8n #iua Sa!a'ului. C@nd au a;un3 aca3$, 3-au 3ui' 8n (daia de 3u3,
unde 3'$'eau de (!icei. Erau% Pe'ru, Iac(!, I(an, Andrei, Fili5, T(a, &ar'(l(eu, Ma'ei, Iac(!,
"iul lui Al"eu, Si(n Rel('ul, :i Iuda, "iul lui Iac(!. T()i ace:'ia 3'$ruiau cu un cu4e' 8n ru4$ciune
:i 8n cereri, 85reun$ cu "eeile, :i cu Maria, aa lui I3u3, :i cu "ra)ii Lui.7 0Fa5 +, +.-+C1
Cei +. r$@n 5en'ru '('deauna 8n (d 5er3(nal :i c(le4ial, 'ru5ul ar'(ril(r cali"ica)i ai
8n=ierii. Cu ace3' 'i'lu au "(3' :i r$@n 'eelia &i3ericii% 6Ridul ce'$)ii a=ea +. 'eelii, "iecare
a=@nd nuele unuia din cei +. a5(3'(li ai Mielului.7 0A5 .+,+C1 Ace3' 5ri=ile4iu e in'ra3en3i!il.
Din ace3' 5unc' de =edere nu 're!uie 3$ c(n"und$ 5e cei +. cu a5(3'(lii. De3i4ur cei +. 3un'
a5(3'(lii 5rin e?celen)$, 5riii 'rii:i de I3u3E dar nu '()i a5(3'(lii 3un' cei +.. Sun' 'rii:i cei
+..
6A:a cu I3u3 a5(3'(lul lui Dune#eu7 0E= G,+1 a =(i' 3$ in3'i'uie un c(le4iu 5ri=ile4ia'
care 8i ul'i5lic$ 5re#en)a :i Cu=@n'ul, la "el cei +. c(unic$ al'(raK e?erci'area i3iunii l(r
a5(3'(liceK I3u3 a =(i' ca i3iunea 5a3'(ral$ 8ncredin)a'$ a5(3'(lil(r 3$ c(n'inue de-a lun4ul
=eacuril(r% =a de3c9ide cercul l(r 3'r@'K
A5(3'(la'ul re5re#en'are ("icial$ a Celui Dn=ia' 8n &i3eric$, r$@ne 5en'ru '('deauna !a#a'
5e c(le4iul 6a5(3'(lic al cel(r +., dar 3e e?erci'$ 5rin '()i (aenii c$r(ra ace:'ia le c(n"er$
au'(ri'a'ea.70V.T.&.1
.B
A5(3'(lul e3'e Paul. A "(3' c9ea' de I3u3. Cu na:ul 3$u &arna!a, care nu e din're cei +.,
e 'rii3 8n i3iune 5rin Du9ul S"@n' 5rin i5unerea @inil(r de c$'re 5r("e)ii :i 8n=$)$'(rii
&i3ericii din An'i(9ia. 0Fa5 +G,.-C1
Mer4e la Ieru3ali 5en'ru a "i recun(3cu' de cei +. ar'(ri ai uni'$)ii :i 3$ 5riea3c$ de la
ei 'radi)ia. 02al +, +-E ., +-+B1 El nu 3e "i?ea#$ 5e nici ( c(uni'a'e, le 'rii'e re35(n3a!ili% Ti',
Ti('ei, Sil=anK i5un@ndu-le @inile a'@' el c@' :i adunarea !$'r@nil(r. 0+Ti C,+CE .Ti +,J1
Dn 3cri3(rile 3ale, c@nd e=(c$ (r4ani#area &i3ericii, Paul enuer$ 3lu;irile 5e care el le-a
cun(3cu' la An'i(9ia% 6Dune#eu a 5u3 ai 8n'@i 8n &i3eric$ 5e a5(3'(li, a5(i 5e 5r("e)i, 8n al
'reilea r@nd 5e 8n=$)$'(ri.7 0+C(r +.,.-1 A5(3'(lii 3un' i3i(nari 'rii:i de c(uni'a'ea cre:'in$
3$ anun)e Ve3'ea cea &un$ ac(l( unde nu e3'e 8nc$ cun(3cu'$. C@nd credin)a a5rin3 r$d$cin$,
a5(3'(lul 5leac$ ai de5ar'e. Va l$3a 8n l(cul lui 5r("e)ii 5en'ru a =e3'i Cu=@n'ul lui Dune#eu
duinic$ de duinic$ :i 3$ 5r(clae ru4$ciunea eu9ari3'ic$. Dn=$)$'(rii 8i a;u'$ 5en'ru (
8n=$)$'ur$ 3i3'ea'ic$% ca'e9e#a. Dn acele c(uni'$)i 5r("e)ii erau deci re35(n3a!ili 5eranen)i
care aduc cu=a cu e5i3c(5ii :i 5re()ii de acu.
.B
n)enia 5rin e?celen)$, I#=(rul 3"in)enie, e clar c$ nu 5(a'e ad$u4a nici u
T('u:i al'e c(uni'$)i 3e (r4ani#ea#$ du5$ al'e (dele de:i au cen'rul 8n Eu9ari3'ie. La
Ieru3ali unde 5er3ecu)ia a deca5i'a' 5e Iac(!, "ra'ele lui I(an, l-au alun4a' 5e Pe'ru, 5e I(an :i
eleni:'ii 0Fa5 - :i +.1, c(uni'a'ea "ra)il(r e3'e "(ra'$ nuai din e=rei. Ur@nd (delul
c(uni'$)il(r e=reie:'i, ea in3'i'uie un c(le4iu al 5re#!i'eril(r 0!$'r@ni1 c(ndu3 de Iac(!, =eri:(rul
D(nului care nu era din're cei +.. ur@nd ace3' 'i5 de c(nducere al 5re#!i'eril(r, "iecare
c(uni'a'e iude(-cre:'in$ 8:i "(rea#$ 3'ruc'ura% un 4ru5 de 5re#!i'eri c(ndu:i de unul din're ei.
C(uni'$)ile cre:'ine 5r(=eni'e din 5$4@ni3 3un' c(ndu3e de e5i3c(5i 03u5ra=e49e'(ri1,
a;u'a)i de diac(ni 03lu;i'(ri1. Aici e5i3c(5ii 3un' e?ac' ceea ce 3un' 5re#!i'erii 05re()ii 3au 5r("e)ii1
8n al'e c(uni'$)i% 3un' 5$3'(rii c(uni'$)il(r l(cale, a3i4ur@nd 3er=iciul au'(ri'$)ii, Cu=@n'ului :i
Eu9ari3'iei.
E3'e 3i4ur$ a'e3'area 3"in)irii 5re#!i'eril(r 5rin i5unerea @inil(r.
6Du5$ 5a'ru35re#ece ani, -a 3ui' din n(u la Ieru3ali 85reun$ cu &arna!aE :i a lua'
cu ine :i 5e Ti'. M-a 3ui', 8n ura unei de3c(5eriri, :i le-a ar$'a' E=an49elia 5e care (
5r(5(=$duie3c eu 8n're Neauri, 8n de(3e!i cel(r ai cu =a#$, ca nu cu=a 3$ aler4 3au 3$ "i
aler4a' 8n #$darK
Cei ce Sun' 3(c('i)i ca "iind ce=a-(rice ar "i "(3' ei, nu-i 5a3$% Dune#eu nu cau'$ la "a)a
(aenil(r-ace:'ia, #ic, ei cei cu =a#$ nu i-au adau3 niic. &a di5('ri=$, c@nd au =$#u' c$ ie
8i "u3e3e 8ncredin)a'$ E=an49elia 5en'ru cei ne'$ia)i 85re;ur, du5$ cu lui Pe'ru 8i "u3e3e
8ncredin)a'$ E=an49elia 5en'ru cei '$ia)i 85re;ur, c$ci Cel ce "$cu3e din Pe'ru a5(3'(lul cel(r
'$ia)i 85re;ur, "$cu3e :i din ine a5(3'(lul Neauril(r -:i c@nd au cun(3cu' 9arul, care-i
"u3e3e da', Iac(!, C9e"a :i I(an, care Sun' 5ri=i)i ca 3'@l5i, i-au da' ie :i lui &arna!a, @na
drea5'$ de 8n3()ire, ca 3$ er4e 3$ 5r(5(=$dui% n(i la Neauri, iar ei la cei '$ia)i 85re;ur.7
02al .,+-.E J-,1
Dnc$ de la 8nce5u'ul 3ec(lului II, 5rin'r-( e=(lu)ie de35re care nu 5rea a=e d(cuen'e,
3'ruc'urile 3e a"ir$ :i 3e une3c, cu=in'ele 3e di"eren)ia#$% c(uni'$)ile 3un' 8n ;urul unui e5i3c(5
8nc(n;ura' de c(le4iul 5re#!i'eril(r * 5re()ii * :i a;u'a' de unul 3au ai ul)i diac(ni. &i3erica are
( (rdine ierar9ic$ 5e 'rei 4rade% e5i3c(5ii, 5re()ii, diac(nii.
&i3erica e3'e adini3'ra'(area 3acraen'el(r. Acea3'$ ierar9ie cu 'rei e'a;e 3u5ra5u3e e3'e
8nc$ de la 8nce5u' 3u! c(nducerea Du9ului S"@n'. &i3erica 5(a'e 3$ ( (di"ice 3au 3$ ( di=er3i"ice
du5$ e5(ci 3au nece3i'$)i. Nuai c(le4iul 5$3'(ril(r 8n c(uniune 3u! 5ria'ul Pa5ei, din cen'rul
5(5(rului 5re()e3c e3'e de (r@nduire di=in$K
EPISCOPATUL
Va'ican I a "(3' c(nciliul 'e(l(4iei Su=eranului P(n'i". R$#!(iul din +-AB l-a 85iedica' 3$
ear4$ ai de5ar'e. Va'ican II 5reia lucr$rile, dar in3i3'$ a3u5ra 'e(l(4iei P(5(rului lui
Dune#eu :i a e5i3c(5a'uluiE c(n3acrarea e5i3c(5il(r ca5i'(lul III din C(n3'i'u)ia D(4a'ic$
de35re &i3eric$ Luen 2en'iu :i un lun4 decre' de35re i3iunea 5a3'(ral$ a e5i3c(5il(r%
C9ri3'u3 D(inu3. Al d(ilea d(cuen'e decur4e din 5riulE e un "el de le4e * cadru% deci un
decre'. Priul d(cuen' * 6O c(n3'i'u)ie d(4a'ic$7 * 3'ri4@nd r$d$cinile credin)ei. Ia'$ aici
da'ele 5rinci5ale. 0L2 +--.A1
- E5i3c(5ii * 3ucce3(rii a5(3'(lil(r -
6+-. * Cri3'(3 D(nul a =(i' 3$ a3i4ure P(5(rului lui Dune#eu 5$3'(ri care 3$ =e49e#e
la 5r(35eri'a'ea lui. A in3'i'ui' deci 8n &i3erica 3a 3lu;iri di"eri'e 5en'ru !inele 8n're4ului Tru5.
Dn'r-ade=$r 3lu;i'(rii 3acri 8:i 5rie3c 5u'ere 5en'ru 3lu;irea "ra)il(r l(r cre:'ini% 85reun$ ei 're!ui
3$ a;un4$ la @n'uire 8n'r-un e"(r' c(un, li!er, 3'a'(rnic, 35re acela:i 3c(5.
Ace3' S"@n' C(nciliu, ca :i Va'ican I 8n=a)$ :i declar$ c$ I3u3 Cri3'(3, P$3'(rul =e:nic, a
#idi' S"@n'a &i3eric$ 'rii)@ndu-i 5e a5(3'(li a:a cu :i El a "(3' 'rii3 de 'a'$l. El a =(i' ca
3ucce3(rii ace3'(r a5(3'(li * e5i3c(5ii * 3$ "ie 5$3'(ri ai &i3ericii 3ale 5@n$ la 3"@r:i'ul luii. /i
5en'ru c$ E5i3c(5ul a "(3' el 8n3u:i unul :i indi=i#i!il, - i-a da' lui Pe'ru 5ria'ul a3u5ra cel(rlal)i
a5(3'(liE a in3'i'ui' a3'"el 8n 5er3(ana 3a un 5rinci5iu "undaen'al de uni'a'e 8n credin)$ :i
iu!ireK
.B. * Acea3'$ i3iune di=in$ 8ncredin)a'$ a5(3'(lil(r 're!uie 3$ dure#e 5@n$ la 3"@r:i'ul
luii. Ve3'ea cea &un$ nu e3'e ea 5en'ru &i3eric$ 5rinci5iul =ie)ii 3ale> Or acea3'a e3'e i3iunea
l(r ca 3$ ( 'ran3i'$. De aceea 8n acea3'$ 3(cie'a'ea (r4ani#a'$, a5(3'(lii au a=u' 4ri;$ 3$ 8:i
in3'i'uie 3ucce3(riiK A3'"el 5rin =(in)a lui Dune#eu, e5i3c(5ii urea#$ a5(3'(lil(r ca 5$3'(ri ai
&i3ericiiE cine 8i a3cul'$, 8l a3cul'$ 5e Cri3'(3E cine 8i re35in4e, 8l re35in4e 5e Cri3'(3 :i 5e Acela
care l-a 'rii3 5e Cri3'(3E ia'$ ce 8n=$)$ n(i cei reuni)i 8n C(nciliu.
- E5i3c(5a'ul e3'e un 3acraen' -
.+. * A3'"el, deci, 8n 5er3(ana e5i3c(5il(r a3i3'a)i de 5re()i, e 8n3u:i D(nul I3u3 Cri3'(3,
Pre('ul Su5re, 5re#en' 8n i;l(cul credinci(:il(r. A:e#a' de-a drea5'a lui Dune#eu Ta'$l, el nu
8nce'ea#$ '('u:i 3$ "ie 5re#en' 8n c(le4iul 5re()il(r 3$i%
+. Mai 8n'@i * 3lu;ire einen'$ * 5rin ei 5redic$ Cu=@n'ul lui Dune#eu 'u'ur(r
5(5(arel(r :i adini3'rea#$ 8n (d c(n'inuu 3acraen'ele credin)ei credinci(:il(rE
.. 8n 3"@r:i' 5rin 8n)ele5ciunea :i 5ruden)a l(r, el c(nduce :i 8n4ri;e:'e P(5(rul
N(ului Te3'aen' 8n c$l$'(ria 35re "ericirea =e:nic$K
G. 5rin ei 0"unc)ia 5$rin'ea3c$1 * une:'e cu Tru5ul 3$u e!rele n(i care 3e na3c la
=ia)a di=in$.
Pen'ru Mi3iuni a'@' de ari, a5(3'(lii au "(3' 8!(4$)i)i de Cri3'(3 cu ( re=$r3are 35ecial$
a Du9ului S"@n' c(!(r@' a3u5ra l(r 0Fa5 +,-E .,CE In .B,..-.G1. Prin i5unerea @inil(r ei 8n:i:i
au 'ran3i3 c(la!(ra'(ril(r l(r darul 35iri'ual care 3-a c(unica' 5@n$ la n(i 5rin c(n3acrarea
e5i3c(5al$.
S"@n'ul C(nciliu 8n=a)$ deci c$ 5rin c(n3acrarea e5i3c(5al$ e c(n"eri'$ PLENITUDINEA
PREOIEI, 5re()ia 3u5re$, reali'a'e '('al$ a 3lu;irii 3acre. C(n3acrarea e5i3c(5al$ c(n"er$
5u'erea de a 3"in)i, a 8n=$)a :i a c(nduce, 8n c(uniune cu :e"ul c(le4iului e5i3c(5il(r :i al
cel(rlal)i e!riK
Dn'r-ade=$r, ia'$ 8n=$)$'ura clar$ a Tradi)iei 5rin ri'urile Li'ur49iei :i u#ul &i3ericii, 8n
Orien' ca :i 8n Occiden'% 5rin i5unerea @inil(r :i cu=in'ele ru4$ciunii de la c(n3acrare, 9arul
Du9ului S"@n' e3'e d$rui' :i 3e i5ri$ carac'erul 3acru. A3'"el e5i3c(5ii )in 8n (d =i#i!il l(cul
Cri3'(3 8n3u:i, Dn=$)$'(r, 5$3'(r :i P(n'i"E ei ac)i(nea#$ ca :i cu ar "i 8n3$:i 5er3(ana lui.
0A3'"el C(nciliul a lua' 5(#i)ie 8n'r-( de#!a'ere 'e(l(4ic$ 8n care unii =edeau e5i3c(5a'ul
a=@nd d(ar ( 5u'ere ;uridic$ 3u5eri(ar$ a3u5ra 5re()il(r, a:a cu 5a5 are acea3'$ 5u'ere a3u5ra
e5i3c(5il(r. Nu. E5i3c(5ul 5rin c(n3acrarea e5i3c(5al$ 5rie:'e un (rd 3u5eri(r de 5leni'udine
3acraen'al$.1
- E5i3c(5ii "(rea#$ un c(le4iu -
... * D(nul a =(i' ca 3"@n'ul Pe'ru :i ceilal)i a5(3'(li 3$ c(n3'i'uie un 3in4ur c(le4iu
a5(3'(lic. La "el P(n'i"ul r(an, 3ucce3(rul lui Pe'ru :i e5i3c(5ii, 3ucce3(rii a5(3'(lil(r, "(rea#$
8n're ei un 3in4ur c(le4iu.
E5i3c(5ii din luea 8n'rea4$ au 'r$i' 8n'('deauna 8n c(uniunea iu!irii :i a 5$cii 8n're ei :i
cu E5i3c(5ul r(ei. T(a'e 5r(!leele ai i5(r'an'e 3e di3cu'au :i 3e decideau 8n C(ncilii.
Acea3'a ar$'a carac'erul :i na'ura c(le4ial$ a (rdinului e5i3c(5a'ului. Na'ura c(le4ial$ e :i 8n
(!iceiul =ec9i de a 3e c9ea ai ul)i e5i3c(5i 5en'ru a c(n"eri (rdina)iunea e5i3c(5al$ unui
n(u ale3.
Ordinul e5i3c(5il(r. Care 3uccede c(le4iul a5(3'(lic 8n 8n=$)$'ura :i c(nducerea 5a3'(ral$
* ai !ine #i3 8n care 3e 5er5e'uea#$ c(r5ul a5(3'(lic * (rdinul e5i3c(5il(r c(n3'i'uie, 8n unire cu
:e"ul lui 0Pe'ru1 P(n'i"ul r(an, 3u!iec'ul 5u'erii 3u5ree :i de5line a3u5ra 8n're4ii &i3erici.
Pu'erea 3u5re$ 5e care ( are ace3' c(le4iu 8n "a)a !i3ericii uni=er3ale 3e e?erci'$ 8n (d
3(len 8n C(nciliul ecuenicK
- E5i3c(5ii 5en'ru 8n'rea4a &i3eric$ -

.G. * P(n'i"ul r(an, ca 3ucce3(r al lui Pe'ru e !a#a 5er5e'u$ :i =i#i!il$ a uni'$)ii ce lea4$
e5i3c(5ii 8n're ei :i 5e e5i3c(5i cu '()i credinci(:ii.
E5i3c(5ii 3un' "iecare 8n 5ar'e !a#a uni'$)ii 5en'ru &i3ericile l(r, l(cale. Fiecare din ace3'e
&i3erici diece#ane e ( 5re#en)$ a &i3ericii uni=er3ale% 8n ele :i 5rin ele e?i3'$ &i3erica Ca'(lic$ :i
85reun$, ele "(rea#$ &i3erica Uni=er3al$.
Fiecare e5i3c(5 8:i e?erci'$ au'(ri'a'ea 5a3'(ral$ a3u5ra &i3ericii 3ale l(cale. Dar "iecare e
:i e!ru al c(le4iului e5i3c(5il(r :i 3ucce3(r le4i'i al a5(3'(lil(r cu ace3' 'i'lu, 5rin in3'i'uirea
:i 5(runca lui Cri3'(3 el 're!uie 3$ ai!$ 4ri;a de &i3erica lui Cri3'(3, !i3erica uni=er3al$. Deci
're!uie 3$ ia 5ar'e la '(a'e ac)iunile c(une ale &i3ericii 8n =ederea 8nain'$rii 8n credin)$ :i 5en'ru
ca luina ade=$rului 3$ 3'r$lucea3c$ 5e3'e '()i (aenii.
2ri;a de a =e3'i E=an49elia 5e '(' 5$@n'ul re=ine, deci, 4ru5ului P$3'(ril(r. Cri3'(3 le-a
da' 'u'ur(r acea3'$ 5(runc$, acelea:i r$35underiK Ei 're!uie deci, 3$ c(n'ri!uie din '(a'e 5u'erile
la i3iuni, 3$ 'rii'$ lucr$'(ri 8n 3eceri: :i a;u'(are a'eriale :i 35iri'uale. S$ dea un a;u'(r "r$)e3c
cel(rlal'e &i3erici, ai ale3 cel(r a5r(5ia'e :i cel(r 3$raceK
6Cei un35re#ece ucenici 3-au du3 8n 2alileea, 8n un'ele unde le 5(runci3e I3u3 3$
ear4$. C@nd L-au =$#u' ei, I 3-au 8nc9ina', dar unii 3-au 8nd(i'. I3u3 S-a a5r(5ia' de ei, a =(r!i'
cu ei, :i le-a #i3% 6T(a'$ 5u'erea Mi-a "(3' da'$ 8n cer :i 5e 5$@n'. Duce)i-=$ :i "ace)i ucenici din
'(a'e neaurile, !('e#@ndu-i 8n Nuele Ta'$lui :i al Fiului :i al S"@n'ului Du9. /i 8n=$)a)i-i 3$
5$#ea3c$ '(' ce =-a 5(runci'. /i ia'$ c$ Eu Sun' cu =(i 8n '(a'e #ilele, 5@n$ la 3"@r:i'ul =eacului.7
0M' .-, +J-.B1
- Slu;irile e5i3c(5il(r -
.I. * Prin're da'(riile 5rinci5ale ale e5i3c(5il(r, 5ria e 5redicarea E=an49eliei. Ei 3un'
cu ade=$ra' =e3'i'(rii credin)ei 5en'ru a aduce la Cri3'(3 n(i uceniciE 5e de al'$ 5ar'e ei 3un'
8n=$)$'(rii au'en'ice, adic$ au au'(ri'a'ea lui Cri3'(3 :i luina Du9ului S"@n' 5en'ru a 35une
5(5(rului care le e3'e 8ncredin)a', credin)a ce 're!uie 3$ le luine#e 4@ndirea :i c(ndui'aK
E5i3c(5ii care 8n=a)$ 8n c(uniune cu P(n'i"ul R(an, au deci dre5'ul din 5ar'ea 'u'ur(r
la re35ec'ul care li 3e cu=ine un(r ar'(ri ai ade=$rului di=in :i ca'(lic. C@nd 3e 8n)ele4 8n're ei :i
cu Succe3(rul lui Pe'ru 5en'ru a 8n=$)a c$ ( d(c'rin$ ce 5ri=e:'e credin)a :i (rala 3e i5une 8n
(d a!3(lu', a'unci ei e?5ri$ 8n (d in"aili!il d(c'rina lui Cri3'(3.
6Cri3'(3 nu -a 'rii3 3$ !('e#, ci 3$ 5redic E=an49elia.7 0+C(r +,+A1
.J. * E5i3c(5ul are 5lin$'a'ea 3acraen'ului 5re()ieiE deci de la el =ine 9arul 5re()iei
3u5ree, 3"in)irea%
- ai ale3 5rin Eu9ari3'ie * ("eri'$ de 3ine :i de 5re()ii 3$i * de, unde &i3erica 8:i are =ia)a
:i cre:'erea. De "iecare da'$ c@nd 3e reali#ea#$ c(uni'a'ea 8n de5enden)$ de 3lu;irea 3acr$ a
e5i3c(5ului, 3e ara'$ 3i!(lul ace3'ei iu!iri :i uni'$)i a Tru5ului Mi3'ic care e 8n3$:i M@n'uireaK
- 5rin 3acraen'ele 5e care el 're!uie 3$ le di3'ri!uie re4ula' :i ri'ic, el 3"in)e:'e
credinci(:iiK
- 8n 3"@r:i', 're!uie 3$ dea cel(r 5e care 8i c(nduce, e?e5lul 3$u.
.A. * Nui)i de &i3ericile l(cale ca =icari :i re5re#en'an)i ai lui Cri3'(3, e5i3c(5ii au :i (
au'(ri'a'e :i ( 5u'ere 3acr$ 5en'ru a c(nduce !i3ericile l(r 8n ade=$r :i 3"in)enie.
Acea3'$ 5u'ere 5e care ei ( e?erci'$ 5er3(nal 8n nuele lui Cri3'(3 e ( 5u'ere 5r(5rie,
(!i:nui'$ :i iedia'$K Mi3iunea 5a3'(ral$, adic$ 4ri;a (!i:nui'$ :i #ilnic$ "a)$ de 'ura l(r e3'e
reda'$% ei nu 're!uie c(n3idera)i ca =icari ai P(n'i"ului r(an, c$ci ei e?erci'$ ( 5u'ere care le e
5r(5rie :i 3un' 5e dre5' :e"ii 5(5(rului 5e care 8l c(nduc. A3'"el 5u'erea l(r nu e :'ear3$ (ri
u!ri'$ de 5u'erea 3u5re$ :i uni=er3al$ a 5a5eiE din c(n'ra e3'e 8n'$ri'$ :i a5$ra'$. C$ci "(ra
3'a!ili'$ de D(nul 5en'ru c(nducerea !i3ericii 3ale e a3i4ura'$ de Du9ul S"@n'.
E5i3c(5ul 're!uie 3$ ai!$ 8n "a)a (c9il(r e?e5lul &unului P$3'(rK S$ 8i a3cul'e cu
!un$=(in)$ 5e cei care de5ind de elK 2ri;a lui 3$ 3e e?'ind$ :i a3u5ra cel(r care nu 3un' 8n unica
'ur$E 're!uie 3$ le c(n3idere ca "iind 8ncredin)a)i 8n D(nul. Ca :i Paul care era d$rui' 'u'ur(rE
deci 3$ "ie 4a'a 3$ =e3'ea3c$ E=an49elia 'u'ur(r 0R +,+C-+I1 :i 3$ 8i an4a;e#e 5e '()i credinci(:ii
8n ac'i=i'a'ea a5(3'(lic$ :i i3i(nar$.
C@' 5ri=e:'e 5e credinci(:i, ei 're!uie 3$ 3e a'a:e#e de e5i3c(5ul l(r, ca de &i3erica lui I3u3
Cri3'(3 :i ca I3u3 Cri3'(3 de 'a'$l 3$uE 5en'ru ca '('ul 3$ 3e 8ndre5'e 35re uni'a'e, 5en'ru ai are
3la=$ a lui Dune#eu.
6Nieni 3$ nu "ac$ ce=a 8n ceea ce 5ri=e:'e &i3erica "$r$ e5i3c(5. Acea3'$ Eu9ari3'ie 3$
"ie le4i'i$ care e 5re#ida'$ de e5i3c(5 3au de 'rii3ul 3$u. Ac(l( unde e e5i3c(5ul, ac(l( 3$ "ie
c(uni'a'ea, a:a cu unde e3'e I3u3 Cri3'(3, ac(l( e3'e &i3erica Ca'(lic$. F$r$ e5i3c(5 nu e
5eri3 3$ 3e !('e#e, nici 3$ 3e "ac$ a4a5aE ci '(' ce a5r(!$ e5i3c(5ul, acea3'a e 5l$cu' lui
Dune#eu.7
0I4na)iu din An'i(9ia1
.+
PREOIA
Deci 8n 3ec(lul I, 68n 3@nul acelea:i &i3erici, 3lu;irea 5a3'(ral$ e a3ua'$ 8n di=er3i'a'ea 3a
de un 4ru5 de 5er3(ane care ac)i(nau 8n (d c(le4ial 0Fa5 +C,.G% +Ti C,+C1. Terenii de
e5i3c(5 :i 5re(' care de3enea#$ ace3'e 5er3(ane 3un' deci ec9i=alen)i. Dar unul a "(3' de3ena'
5en'ru cel care 5re#ida ace3' c(le4iu du5$ (!iceiul Sina4(4iiK
E5i3c(5a'ul e?erci'a' de ( 5er3(an$ 3e =a 4enerali#a 8n 3ec(lul II de=enind ( re4ul$ 5en'ru
'(a'e &i3ericile.7 02ru5ul din D(!e31
..
.+
n a'( 3"in)eniei 3ale. A'unci ce 5(a'e "i acea3'$ 3"in)ire a Fiin)ei lui Du
..
ne#eu>
/i ce 8n3ean$ ai 8n'@i 3"@n', 3"in)i'>
Deci "iecare &i3eric$ l(cal$ are 8n "run'ea 3a un e5i3c(5 a3i3'a' de c(le4iul 5re()il(r *
5re3!i'eriu.
Mula;ul 3(ci(l(4ic al 3'ruc'uril(r i5eriale, =a da din ne"ericire, "(ra 3a ierar9iei
&i3ericii% e5i3c(5ii "(rea#$ un 4ru5 ce 'r(nea#$ dea3u5ra 5re()il(r, 5re()ii 3e 8nal)$ dea3u5ra
credinci(:il(r :i =(r 3$ 3e de(3e!ea3c$ de ei 8nce5@nd cu 9ainele 085('ri=a c$r(ra =a 5r('e3'a
Cele3'in I 8n C.-1. Dar ade=$rul 'e(l(4ic =a r$@ne.
6Nieni 3$ nu-)i di35re)uia3c$ 'inere)eaE ci "ii ( 5ild$ 5en'ru credinci(:i% 8n =(r!ire, 8n
5ur'are, 8n dra4(3'e, 8n credin)$, 8n cur$)ie. P@n$ =(i =eni, ia 3eaa !ine la ci'ire, la 8ndenare, :i
la 8n=$)$'ura 5e care ( dai al'(ra. Nu "i ne5$3$'(r de darul care e3'e 8n 'ine, care )i-a "(3' da' 5rin
5r((r(cie, cu 5unerea @inil(r de c$'re cea'a 5re#!i'eril(r7
0+Ti C,+.-+C1
- Slu;irea 5re()il(r -
6Dn 3@nul &i3ericii, e5i3c(5ul :i 5re#!i'erii 'r$ie3c aceea:i reali'a'e de 3lu;ire, aceea:i
reali'a'e 3acraen'al$. Di"eren)a "unc)iunil(r e a'e3'a'$ :i de ( di"eren)$ 'radi)i(nal$ 8n 3"in)ire
care 3e 5(a'e e?5ria a3'"el% e5i3c(5ul e?erci'$ 3lu;irea 5a3'(ral$ de c(nducere :i de uni'a'e,
(da'$ cu re35(n3a!ili'$)ile 3ale "a)$ de &i3erica l(cal$ :i &i3erica Uni=er3al$ * 5re#!i'erii e?erci'$
aceea:i 3lu;ire 8n cadrul &i3ericii l(cale, 8n c(uniune cu e5i3c(5ul l(r :i recun(3c@nd au'(ri'a'ea
ace3'uia.7 02ru5ul din D(!e31
Acea3'$ 3u!(rd(nare 3$ ( 8n)ele4e 8n 3en3ul% 5re()ii 3un' c((5era'(rii (rdinului
e5i3c(5al. D5reun$ cu e5i3c(5ul :i c(n'inu@nd 3lu;irea l(r, ei 8l "ac 5re#en' 8n (d 5er3(nal 5e
Cri3'(3 Mi;l(ci'(rul, Cri3'(3 P$3'(rul% Trii3 de 'a'$l 5en'ru a =e3'i E=an49elia * 5en'ru a aduna
5e (aenii 85r$:'ia)i 3au 5lini de ur$ * 5rin <er'"a 3a :i an'ren@nd (enirea 8n c(n3acrarea lui
5a3cal$.
Acea3'$ i;l(cire a e?5lica'-( 8n ca5i'(lul ++. Iar 8n 5a4inile de ai 3u3 ce a 35u3
de35re i3iunea cel(r +. a a5(3'(lil(r :i a e5i3c(5il(r> Slu;irile 3acraen'ului 5re()iei 3e reduc la
ace3'e da'(rii care 3e lea4$ :i 3e 8n're5$'rund% =e3'irea E=an49eliei la '(a'$ "$5'ura * adunarea
(aenil(r "(r@nd c(uni'$)i * 3"in)irea l(r 5rin 3acraen'e, ai ale3 Eu9ari3'ia 8n care =ia)a :i
(ar'ea cre:'inului de=in ( ;er'"$ 35iri'ual$, ;er'"$ 5a3cal$.
Du5$ ce a)i ci'i' 8n acea3'$ (5'ic$ 'e?'ele din Va'ican II de35re e5i3c(5, 8ncerca)i 3$ "ace)i
aceea:i de3c(5erire de35re 5re('% L2 .- :i PO.
Ve)i 5u'ea a'unci 3$ =$d da)i 3eaa c$ 8n acea3'$ 'e(l(4ie * a =e3'i, a aduna, a 3"in)i *
5ri(ri'a'ea e ereu Cu=@n'ul lui Dune#eu. Dnain'e de 3acraen'e. Dnain'e de Eu9ari3'ie.
Dn acea3'$ =e3'ire a E=an49eliei 5re('ul e 'rii3 ai 8n'@i la cei 8nde5$r'a)i, la
necredinci(:i, :i dac$ 8i =a ai r$@ne 'i5 3e 5(a'e dedica :i cul'i=$rii 3u"le'el(r 5i(a3e. C$ci
dac$ 3un' !une ace3'e 3u"le'e, 're!uie 3$ aler4e cu el 5en'ru a-i 8n'@lni 5e cei 8nde5$r'a)i. Sun' ei
5(5(rul 5re()e3c> Sau nu.. 3un' 5(5(rul i3i(nar>
6 S"$'uie3c 5e 5re#!i'erii din're =(i, eu, care Sun' un 5re#!i'er ca :i ei, un Mar'(r al
5a'iil(r lui Cri3'(3, :i 5$r'a: al 3la=ei care =a "i de3c(5eri'$% P$3'(ri)i 'ura lui Dune#eu, care
e3'e 3u! 5a#a =(a3'r$, nu de 3il$, ci de !un$ =(ie, du5$ =(ia lui Dune#euE nu 5en'ru un c@:'i4
@r:a=, ci cu le5$dare de 3ine. Nu ca :i cu a)i 3'$5@ni 5e3'e cei ce =-au c$#u' la 85$r)eal$, ci
"$c@ndu-=$ 5ilde 'urei. /i c@nd Se =a ar$'a P$3'(rul cel are, =e)i c$5$'a cununa, care nu 3e
5(a'e =e3'e;i, a 3la=ei.7 0+P' I,+-C1
- S$ "ie 3"in)i' -
Vre 3$ =$ 5r(5une 35re edi'a)ie e3en)ialul ri'uril(r :i cu=in'el(r de la 3"in)irea
5re()il(r% =e)i re4$3i acelea:i idei.
- Qir('(nirea -
Du5$ (ilie, e5i3c(5ul 8n'rea!$ 5e candida'ul 8n "a)a adun$rii%
- Fiule 5reaiu!i', =rei 3$ de=ii 5re(', c(la!(ra'(r al e5i3c(5il(r 8n 5re()ie, 5en'ru a 3lu;i :i a
c(nduce 5(5(rul lui Dune#eu 3u! c$l$u#irea Du9ului S"@n'>
- Da, =reauH
- Vrei 3$ 85line:'i cu "ideli'a'e 3lu;irea Cu=@n'ului, adic$ =e3'irea E=an49eliei :i
e?5unerea credin)ei ca'(lice>
- Da, =reauH
- Vrei 3$ cele!re#i cu credin)$ i3'erele lui Cri3'(3 du5$ Tradi)ia &i3ericii 5en'ru lauda lui
Dune#eu :i 3"in)irea 5(5(rului cre:'in>
- Da, =reauH
- Vrei ca #i de #i 3$ 'e une:'i '(' ai ul' cu 5re('ul I3u3 Cri3'(3 care 3e ;er'"e:'e 5en'ru
n(i Ta'$lui :i 3$ 'e c(n3acri cu el lui Dune#eu 5en'ru @n'uirea (aenil(r>
- Da, =reauH
- Pr(i)i a3cul'are :i re35ec' e5i3c(5ului '$u>
- Pr(i'H
Candida'ul "ace acea3'$ 5r(i3iune 8n4enunc9ea', cu @inile 3ale 8n @inile e5i3c(5ului,
a5(i 3e culc$ la 5$@n', iar adunarea c@n'$ Li'ania 'u'ur(r 3"in)il(r% :i Clerul ia 5ar'e la acea3'$
adunare :i la ru4$ciune.
F$r$ a 35une niic, e5i3c(5ul i5une @inile, 8n '$cere, 5e ca5ul candida'ului. O
c(!(r@re '$cu'$ a Du9ului S"@n'K A5(i cu @inile 8n'in3e, 8nc(n;ura' de 5re()i, e5i3c(5ul
5r(nun)$ ru4$ciunea de c(n3acrare%
Fii cu n(i, D(ane, 5$rin'e S"@n'E "ii cu n(i Dune#eule =e:nic :i A'('5u'ernic, 'u care 8i
d$ruie:'i "iec$ruia 5u'erea de 3lu;ire :i r$35undereE
Tu care e:'i i#=(rul =ie)ii :i al cre:'erii, d$ruie:'e P(5(rului '$u 5u'erea de a 'r$i :i a cre:'e
5rin 3lu;irile di"eri'e 5e care le 're#e:'i 8n elE
C@nd Fiul '$u, I3u3, Marele Pre(' :i A5(3'(l, 5e care 8l $r'uri3e:'e credin)a n(a3'r$, i-a
'rii3 5e a5(3'(lii 3$i, le-a da' '(=ar$:i 8n 8n=$)$'ura credin)ei 5en'ru ca E=an49elia 3$ "ie =e3'i'$
8n luea 8n'rea4$.
/i a#i, D(ane, d$-ne lucr$'(ri de care a=e ne=(ie 5en'ru a e?erci'a 5re()ia a5(3'(lic$.
D$, 'e ru4$, Ta'$ a'('5u'ernic, deni'a'ea de 5re(' 3lu;i'(rului '$u de "a)$E d$ruie:'e-i
Du9ul 3"in)eniei, 3$ 5riea3c$ de la 'ine 5u'erea de a a;u'a 5e e5i3c(5 :i 5rin e?e5lul =ie)ii 3ale
3$ 8ndene la ( =ia)$ den$.
S$ "ie un c(la!(ra'(r credinci(3 al e5i3c(5ului 5en'ru a "ace ca e3a;ul E=an49eliei 3$
a;un4$ la '(a'e 5(5(arele aduna'e 8n Cri3'(3 care 3$ "ie 'ran3"(ra'e 8n unicul 5(5(r al lui
Dune#eu.
E5i3c(5ul un4e cu un'delen 3"in)i' @inile n(ului 5re('%
D(nul n(3'ru I3u3 Cri3'(3 care a "(3' un3 de Ta'$l 5rin Du9ul S"@n' :i u5lu' cu 5u'ere
3$ 'e 8n'$rea3c$ 5en'ru a 5u'ea 3"in)i P(5(rul cre:'in :i 5en'ru a ("eri lui Dune#eu ;er'"a
eu9ari3'ic$.
Di 5une 8n @n$ (3'ia :i 5('irul care 3un' 5re4$'i'e 5en'ru Li'ur49ie.
Prie:'e ("randa P(5(rului S"@n' 5e care 3$ ( 5re#in)i lui Dune#eu. S :'ii ce "aci, 3$
'r$ie:'i ceea ce "aci :i 3$-)i c(n"(re#i =ia)a cu i3'erul Crucii lui Cri3'(3.
Urea#$ li'ur4ia eu9ari3'ic$. Pre('ul n(u :i '()i 5re()ii c(ncele!rea#$ cu e5i3c(5ul. T()i
credinci(:ii 3un' in=i'a)i 3$ 5riea3c$ a!ele 35ecii.
- Carac'erul 3acerd('al -
&i3erica are un 5re(' 8n 5lu3.
Ca :i &('e#ul :i irul, 5re()ia e3'e ( cari3$ care r$@ne. Dune#eu nu 8:i reia darul. O
5ia'r$ '$ia'$ din ien3a carier$ uan$ de c$'re Du9ul S"@n' :i 5u3$ 8n c(n3'ruc)ia Tru5ului lui
Cri3'(3, c9iar dac$ =a c$dea, l(cul ei =a "i ac(l(, nu =a 5u'ea "i "(l(3i'$ 8n al'$ 5ar'e. A3'a
8n)ele4e n(i 5rin cu=@n'ul la'in carac'er 3acraen'al.
6S-a =(r!i' ul' de35re i5(r'an)a =(ca!ularului 5en'ru ediul unci'(re3cE 3-a =(r!i' ai 5u)in
de35re 5eric(lul unui li!a; (r' "(l(3i' 5e 5lan reli4i(3, c$ci nu 3e 5(a'e =(r!i de35re =ia)$ cu
cu=in'e (ar'e.
A =e3'i E=an49elia 8n li!a;ul (aenil(r cu care 3e =(r!e:'e nu e 3u"icien'. E=an49elia 're!uie
=e3'i'$ 8n li!a;ul ei 5r(5riu, 8n li!a;ul lui I3u3 Cri3'(3. Li!a;ul E=an49eliei e 8n3()i' de
!un$'a'e, de !un$'a'ea lui I3u3 Cri3'(3. S$ nu ui'$ c$ dac$ =e3'ea n(a3'r$ r$3un$ 8n urec9ile
a3cul'$'(ril(r n(:'ri ca ce=a n(u, ac'ual, nu a3'a "ace 3$ "ie E=an49elie. Acea3'$ =e3'e e3'e !un$
nuai dac$ e =e3'i'$ de cine=a care "ace 4e3'urile de !un$'a'e ale lui I3u3 Cri3'(3, 4e3'uri =i#i!ile
3au in=i#i!ile.7 0Madeleine Del!rel1
.G
DIACONATUL
Tre!uie 3$ "i 3eri(:iK Va'ican Ii, du5$ ai !ine de ( ie de ani de 8n'reru5ere 8n
&i3erica la'in$, a re3'aura' Ordinul Diac(na'ului 5eranen', l$3@nd c(n"erin)el(r e5i3c(5ale
c(5e'en)a de a decide dac$ e (5(r'un$ acea3'$ in3'i'uire
.C
. Or, 8nain'e ca e5i3c(5ii n(:'ri 3$ 3e "i
deci3, nieni nu 3cria% 6Sun' c9e$ri la diac(na'K7
Nu, nu erau c9e$ri la diac(na' a'@'a 'i5 c@' &i3erica nu a 6c9ea'7 5e nieni.
Diac(na'ul nu e 5('(lirea unei 3e'e 35iri'uale 5i(a3eE nici c(n3(larea acel(ra care au a!and(na'
calea 5re()iei. Nici ( rec(5en3$ 5en'ru !$'r@nii =rednici% 5en'ru ace:'ia 5(' "i 4$3i'e edalii
6Meri'ul cre:'in7 3au ce=a de "elul ace3'a.
- Scri5'ura -
S$ "i 3eri(:i cu Scri5'uraK
.G
Acu c@nd ni 3-a re=ela' c$ Dune#eu e Iu!ire, :'i c$ 3"in)enia 8n3ean
.C
$ ui'are de 3ineK :i a iu!i cu ade
Terenii 4rece:'i diaV(n(3, diaV(nia au a;un3 la n(i diac(n :i diac(nia, ceea ce 8n3ean$
3lu;i'(r :i 3lu;ire * 8n al)i 'ereni% ini3'ru :i ini3'er. Or, Cri3'(3 3e 5re#in'$ ca Ser=i'(rul -
diaV(nulE 8i 8n=a)$ 5e cei +. 3$ "ie diac(nii 'u'ur(r 0Mc +B,C.1E Ma'ia e c9ea' 3$ ia l(cul lui Iuda
8n diac(nie 0Fa5 +,+A1E de3e(ri Paul 8:i nue:'e a5(3'(la'ul diac(nie.
A de"ini diac(na'ul 5rin 63lu;ire7 nu e ce=a ne(!i:nui'. Pe urele lui Cri3'(3, Slu;i'(rul,
(rice Pa5$, e5i3c(5 3au 5re(', (rice cre:'in e diac(n, 3lu;i'(rK
Cu c(ndi)ia ca a'unci c@nd =(r!i 3$ =re 3$ 35une ce=a, iar cu=in'ele 3$ 'reac$ de la
li!$ la @n$K
M@inile lui I3u3> Dn 3eara 8n care :'ia c$ a =eni' cea3ul 3$uK :i c$ 'a'$l i-a da' '(a'e 8n
@inile 3aleK "ace acea3'$ 3lu;ire 5e care nu era (!li4a' 3$ ( "ac$ nici $car un 3cla= e=reu%
35$larea 5ici(arel(r cel(r +., el, D(nul :i Dn=$)$'(rulK deci, nu 're!uie 3$ c$u'$ (ri4inea
3lu;irii 5en'ru a 4$3i (ri4inea diac(na'ului. A'unci unde e3'e (ri4inea diac(na'ului>
Dn in3'i'uirea cel(r :a5'e * ( ci"r$ a 5leni'udinii * c$r(ra li 3e i5un @inile 5en'ru 3lu;irea
c(uni'$)ii cre:'ine de (ri4ine 4reac$, al c$r(r c(nduc$'(r e3'e /'e"an 0Fa5 J,G1> Cei :a5'e nu
3un' c9ea)i diac(ni, :i dac$ ei "(rea#$ '('u:i ( in3'i'u)ie acea3'a e ( 3'ruc'ur$ (ca#i(nal$ ce 3e
=a 3'in4e c@nd 4reci =(r "i alun4a)i din Ieru3ali, 5rin 5er3ecu)ie. Fili5, unul din're cei :a5'e, a
5rii' 5u'erea 3$ =e3'ea3c$ Cu=@n'ul 8n Saaria :i 5@n$ la Ce#areea unde =a "i nui' 6Fili5
e=an49eli3'ul7 0Fa5 .+,-1.
Deci 5ria en)iune a diac(nil(r, de(3e!i)i de e5i3c(5i ( 4$3i 8n Fa5 +,+E iar 8n +Ti
G,--+G e "i?a'$ re4ula ale4erii diac(nil(r. 6Deci e =(r!a de ( 3lu;ire in"eri(ar$ ale c$rei "unc)ii
3un' 4reu de 5reci#a'.7 0V.T.&. Mini3'er1
.I
Se :'ie d(ar c$ diac(na'ul e e?erci'a' :i de "eei 0R
+J,+1, dar nu au '('u:i acelea:i da'(rii 0c". +C(r ++,+-JE +C,GG1.
6Dn're a5(3'(li 3-a i3ca' :i ( cear'$, ca 3$ :'ie care din ei a=ea 3$ "ie 3(c('i' ca cel ai
are> I3u3 le-a #i3% 6D5$ra)ii Neauril(r d(ne3c 5e3'e eleE :i cel(r ce le 3'$5@ne3c, li 3e d$
nuele de !ine"$c$'(ri. V(i 3$ nu "i)i a:a. Ci cel ai are din're =(i, 3$ "ie ca cel ai icE :i cel
ce c@ruie:'e, ca cel ce 3lu;e:'e. C$ci care e3'e ai are% cine 3'$ la a3$ 3au cine 3lu;e:'e la
a3$> Nu cine 3'$ la a3$> /i Eu '('u:i, Sun' 8n i;l(cul =(3'ru ca cel ce 3lu;e:'e la a3$.7
0Lc ..,.C-.A1
- I3'(ria -
Dn 3ec(lul II :i III diac(na'ul e 3u5u3 3lu;irii e5i3c(5ul. Ca :i a3'$#i de "a5' nuai e5i3c(5ii
i5un @inile :i nu 5re()ii.
Dn 3ec(lul IV, (da'$ li!er'a'ea, c(uni'a'ea cre:'in$ l(cal$ 5rie:'e 5u'eri ai ari.
E5i3c(5ul 8:i c(ncen'rea#$ 5u'erea 8n @inile 3ale. 6Ceea ce 8i d$ ai ul'$ =i4(are a au'(ri'$)ii
3ale e r$35underea "inanciar$, ca3a c(uni'$)ii 5eri)@ndu-i 3$ 8i a;u'e 5e (r"ani, =$du=i :i 3$
5l$'ea3c$ 3lu;i'(rii &i3ericiiK diac(nii 3un' =(cea :i urec9ile e5i3c(5ului% ei adini3'rea#$K
=e49ea#$ di3'ri!uirea a;u'(arel(r c$'re 3$raci.7 0Andre Leaire1
.J
Fiecare :'ie c$ 3in4ura 5u'ere e ec(n(iaK reac)ia 85('ri=a in"luen)ei diac(nil(r =a
duce 8n Occiden' la di35ari)ia diac(na'ului ca 3'are 5eranen'$.
+,JC% C(nciliul 3'a!ile:'e diac(na'ul cu a'ri!u)ii l$r4i'e, 5e care le de'alia#$ a3'"el%
- 6adini3'rarea 3(len$ a !('e#uluiE
- 5$3'rarea :i di3'ri!uirea Eu9ari3'ieiE
- a3i3'area la c$3$'(riei 8n nuele &i3ericii :i 5en'ru a ( !inecu=@n'aE
- 5ur'area Via'icului la uri!un#iE
.I
=$ra'. E?5re3ia% S"in)ea3c$-3e nuele '
.J
$u nu 3e 5(a'e 8n)ele4e dec@'% 6S$ "ie re35ec'a', 3$ "ie 5redica', recun(3c
- in3'ruirea :i 8n=$)area 5(5(ruluiE
- C(nducerea cul'ului :i ru4$ciunea credinci(:il(r la ri'urile "unerare :i 8n(r@n'are.7
.A
Re3'a!ilirea diac(na'ului cun(a:'e un 3ucce3 di"eri' du5$ )$ri. Dn 3e5'e!rie +,AA &i3erica
nu$r$ 8n U.S.A. +-BB diac(ni, din care ,BW c$3$'(ri)i, :i .BIA candida)i 8n "a#a de 5re4$'ire.
Pe3'e JBBB erau 8n &el4ia, C- 8n Fran)a, JB 8n I'alia, CJJ 8n 2erania, AI 8n Canada, 5e3'e CBB 8n
Aerica La'in$.
- S"in)irea Diac(nil(r -
Ca :i la 5re()i 3"in)irea diac(nil(r e cele!ra'$ de e5i3c(5 8n 'i5ul Li'ur49iei. Du5$
c9earea l(r de c$'re e5i3c(5, =ii'(rii diac(ni 3e an4a;ea#$ 3$ 85linea3c$ cu 3eri(#i'a'e i3iunea
8ncredin)a'$, a5(i e5i3c(5ul 3in4ur i5une @inile :i 35une ru4$ciunea de c(n3acrare din care
d$ "ra4en'e%
6Fii cu n(i, D(ane, P$rin'e S"@n', "ii cu n(i, Dune#eule =e:nic :i dai "iec$rui r$35underea 3aK
Tu "aci ca &i3erica * Tru5ul lui Cri3'(3, 'e5lul cel N(u 3$ crea3c$ :i 3$ 3e de#=(l'e 8n
di=er3i'a'ea cari3el(r, 8n =arie'a'ea e!rel(r :i 8n le4$'ura Du9uluiK
A5(3'(lii lui I3u3, Fiul T$u, 5rin Du9ul S"@n' au ale3 :a5'e !$r!a)i cun(3cu)i 5en'ru
cali'a'ea =ie)ii l(r care 3$ 8i a;u'e 8n 3lu;irea l(r de "iecare #i :i 3$ le 5eri'$ 3$ 3e d$ruia3c$
ru4$ciunii :i 5rediciiE i5un@nd @inile :i ru4@ndu-3e a3u5ra l(r, le-au da' i3iunea 3$ 3lu;ea3c$
la e3e.
/i acu, 'e ru4$, P$rin'e, 5ri=e:'e cu aceia:i !un$=(in)$ 5e ace:'i !$r!a)i 5e care 8i
3"in)e:'i diac(ni 5en'ru 3lu;irea al'arului '$u. Trii'e, D(ane, a3u5ra l(r 5e Du9ul S"@n'% El 3$
8n'$rea3c$ cu '(a'e darurile 9arului '$u 5en'ru 85linirea i3iunii l(r. S ai!$K ( iu!ire
ade=$ra'$, 4ri;$ "a)$ de !(lna=i :i 3$raci, cu ( au'(ri'a'e di3cre'$, ( dre5'a'e 5er"ec'$ :i ( =ia)$ 8n
a3cul'are de Du9ul S"@n'. S$ 3e =ad$ 8n c(5(r'aen'ul l(r a3cul'area "a)$ de 5(runcile TaleK
'r$ind aici ca I3u3, Fiul '$u, care a =eni' 3$ 3lu;ea3c$ :i nu ca 3$ "ie 3lu;i', ei =(r (!)ine 9arul de a
"i 85reun$ cu el 8n cer.
E=an49elia e3'e 5ria l(r 3lu;ire ca :i la e5i3c(5i :i la 5re('%
Prii)i E=an49elia lui Cri3'(3 5e care 3$ ( =e3'i)i% Fi)i a'en)i ca 3$ crede)i 8n Cu=@n'ul 5e
care 8l ci'i)i, 3$ 8n=$)a)i ceea ce crede)i :i 3$ 'r$i)i ceea ce 8n=$)a)i.
C(n'inu$ Li'ur49ia Eu9ari3'ic$. N(ii diac(ni a3i3'$ 5e e5i3c(5i.
6Uni)i cu 3ucce3(rul lui Pe'ru, e5i3c(5ii, 3ucce3(rii a5(3'(lil(r, 5rie3c 5rin 3"in)irea l(r
e5i3c(5al$ au'(ri'a'ea 5en'ru a =e3'i 8n &i3eric$ ade=$rul re=ela'. Ei 3un' 3'$5@nii credin)ei. Sun'
a3(cia)i cu e5i3c(5ul la 3lu;irea E=an49eliei ca r$35un#$'(rii unui 'i'lu 35ecial, cei care 5rin
3"in)irea 5re()ea3c$ )in l(cul lui Cri3'(3, ca educa'(ri ai 5(5(rului lui Dune#eu 8n credin)$,
5redica'(rii :i ini:'ri Eu9ari3'iei :i ale cel(rlal'e 3acraen'e. Deci n(i, 5$#i'(riiK 3$ :'i ceea
ce c(n3'i'uie 3in4ulari'a'ea 3lu;irii n(a3're 5re()e:'i, ceea ce d$ uni'a'e 5r("und$ iil(r de da'(rii
din'r-( #i din =ia)$, ceea ce c(n"er$ ac'i=i'$)ii n(a3're ( n('$ 35eci"ic$, e ace3' 3c(5 5re#en' al
ac)iunii n(a3're% 6=e3'irea E=an49eliei lui Dune#eu7 0+Te3 .,,1K N(i '()i, n(i ca P$3'(ri ai
&i3ericii Uni=er3ale, "ra)ii e5i3c(5i din "run'ea &i3ericil(r L(cale, 5re()ii, diac(nii le4a)i de
e5i3c(5i ai c$r(r c(la!(ra'(ri 3un', n(i '()i reali#$ ( (5er$ de e=an49eli#are 5rin'r-( c(uniune
care 8:i are i#=(rul 8n 3acraen'ul 5re()iei :i 8n iu!ire &i3ericii7 0PAUL VI1
.-


.A
u' ceea ce e:'i, ar$'a'% Iu!irea 8
.-
n3$:iH Ara'$-)i 3"in)enia, adic$ iu!ireaE "$-'e cun(3cu', iu!i'H P@n$ la 3"@r:i'ul
+G
SACRAMENTUL
RECONCILIERII
0DMPCRII1
DMPCAI-VH
S$ 5(rni de la un cen'ru% Dune#eu e3'e iu!ire. Deci Dune#eu creea#$ din iu!ire%
5en'ru a da (ului, crea'ura 3a, '(' ce e3'e :i '(' ce areE 5en'ru a le4a cu (ul ( rela)ie de
c(uniune, ( alian)$E 8n'r-un cu=@n' 5en'ru a 3e c$3$'(ri cu OenireaK Scri5'ura nue:'e a3'a
Iu!irea lui Dune#eu * a4a5e.
Ve3'i'$ :i 8nce5u'$ 8n Vec9iul Te3'aen', l(4(dna * acea3'$ 'andre)e * 3e reali#ea#$, 5e
de5lin 8n I3u3% Dune#eu 3e "ace ( 5en'ru ca (ul 3$ de=in$ Dune#eu.
- Cre:'inul e3'e 5$c$'(3 -
F$r$ re=elarea ace3'ui i3'er al iu!irii, (ul nu ar "i 5$c$'(3K Ar "i i5er"ec', e4(i3',
(r4(li(3, =i(len', 5u'red :i '(a'e celelal'e. Dar nu a r "i 5$c$'(3 5en'ru c$ nu ar :'i c@' 8l iu!e:'e
Dune#euE nu ar :'i cine e3'e Dune#euE nu ar :'i nici cine e el 8n3u:i. Dn ace3' 3en3 declar$
I3u3, =(r!ind de35re cei care nu l-au 5rii'% 6Dac$ nu ar "i =eni', dac$ nu le-a: "i =(r!i', nu ar
a=ea 5$ca', dar acu 5$ca'ul l(r nu are 3cu#eK Dac$ nu ar "i "$cu' 8n're ei "a5'ele 5e care nieni
al'ul nu le-ar "i "$cu' nu ar a=ea 5$ca'.7 0In +I, ..-.C1
P$ca'ul e3'e re"u#ul 8n "a)a re=ela)iei iu!irii de necre#u' 5e care Dune#eu ( are "a)$ de
n(iE re"u#ul 3au cel 5u)in e:ecul 5ar)ial 3au 5r(=i#(riu al =(ca)iei n(a3're di=ine. P$ca'ul nu e c$
nu a=e ( ini$, ( c(ndui'$ la 8n$l)iea de3'inului n(3'ru, ci c(n3'$ 8n aceea c$ nu a=e ( ini$
de "iu, de Dune#eu.
De a'unci, 8n acea3'$ =ia)$, "iecare cre:'in e 5$c$'(3, 5en'ru c$ "iecare, (ric@' de 3"@n' ar "i,
r$@ne de5ar'e de iu!irea ne!un$ a lui Dune#eu 'r$i'$ :i ar$'a'$ 8n I3u3 Cri3'(3. Orice !('e#a'
"er=en' e i5lica' 5rin 8n3$:i credin)a 3a 8n'r-( c(n=er'ire nici(da'$ 'erina'$ 8n acea3'$ lue%
6iu!irea lui Cri3'(3 ne c(n3'r@n4e7 0.C(r +,++1. Nieni nu 8:i d$ ai !ine 3eaa de 5$ca'ul 3$u,
dec@' 3"@n'ulE nieni nu e ai 8n'ri3'a' de a3'a dec@' elE ai ul' dec@' (ricine al'ul el
"rec=en'ea#$ 3acraen'ele 85$c$rii. Iar 35(=e#ile 3ale 3$5'$@nale 3un' ai 5u)in de ru'in$
dec@' 35(=ada de Pa:'i a cel(r ai ul)i.
Dn c(n'ra3' cu acea3'$ delica'e)e e 5$c$'(3ul, cel care c(i'e 5$ca'ul 4ra=, adic$ ru5'ura
din're ( :i Dune#eu. Din cau#a credin)ei cre:'ine a celui care c(i'e cu :'iin)$ de5lin$,
5$ca'ul e de35$r)irea, "u4a 3()ului adul'er, e "u4a "iului ri3i5i'(r care 'r@n'e:'e u:a :i 5leac$. E
5$ca'ul de (ar'eK
6De (ar'e7, 8n 3en3ul c$, a3eenea unei rauri ru5'e de 5e 'runc9i, (ul 8n "iin)a lui nu
ai d$ r(ade de @n'uire :i 3e u3uc$, 5en'ru a "i arunca' a5(i 8n "(c ca un "ir ru5' 5rin care nu
ai 'rece curen'ul.
6De (ar'e7, 8n 3en3ul ucide rela)ia de iu!ire% cu :'iin)$, cu =(in)$, 5$c$'(3ul 3e ru5e de
Dune#eu, 8n'(rc@ndu-i 35a'ele, er4@nd 3$ 'r$ia3c$ =ia)a 8n al'$ 5ar'eK
F$r$ ia4ini% 5$c$'(3ul, 8n 8n3$:i "iin)a 3a nuai e 5$r'a: de na'ura di=in$ 5en'ru c$ a ru5'
rela)ia 3a de Alian)$ cu Dune#eu. Draa rela)iei, 5$ca'ul de4radea#$ 5er3(an$. Fiul luii
decade 8n "iul 8n'unericului.
6Un ( a=ea d(i "ii. Cel ai '@n$r din ei a #i3 'a'$lui 3$u% 6Ta'$, d$-i 5ar'ea de a=ere, ce
i 3e cu=ine.7 /i 'a'$l le-a 85$r)i' a=erea. Nu du5$ ul'e #ile, "iul cel ai '@n$r a 3'r@n3 '('ul, :i
a 5leca' 8n'r-( )ar$ de5$r'a'$, unde :i-a ri3i5i' a=erea, duc@nd ( =ia)$ de3'r$!$la'$. Du5$ ce a
c9el'ui' '('ul, a =eni' ( "(ae'e are 8n )ara aceea, :i el a 8nce5u' 3$ duc$ li53$. A'unci 3-a du3 :i
3-a li5i' de unul din l(cui'(rii )$rii aceleia, care l-a 'rii3 5e (4(arele lui 3$-i 5$#ea3c$
5(rcii. Mul' ar "i d(ri' el 3$ 3e 3a'ure cu r(:c(=ele 5e care le @ncau 5(rcii, dar nu i le da
nieni.7
- Dar Dune#eu e il$ -
Acea3'$ rela)ie cu Dune#eu nu ai 5(a'e "i re"$cu'$ de 5$c$'(3, a:a cu raura ru5'$ nu
5(a'e "i li5i'$ la l(c 5e 'ul5in$. A c$#u' de"ini'i=K
Dar Dune#eu e3'e il$. Dune#eu 8i iu!e:'e 5e 5$c$'(:i% 8i iu!e:'e 5e du:anii 3$iE El
8n'(arce :i (!ra#ul cel$lal' 5en'ru cel care 8l l(=e:'eE el iar'$ de AA de (ri c@'e AK
Ri3i5i'(rul e3'e ier'a' 8nain'e de a3e "i 8n'(r3% e3'e ier'a' c9iar 8n cli5a 8n care de3c9ide u:a,
e3'e ier'a' :i a'unci c@nd ri3i5e:'e !unurile a4(ni3i'e de Ta'$l 3$uE e '('deauna iu!i'.
Oaia 5ierdu'$ e iu!i'$ :i a'unci c@nd 3e r$'$ce:'e, 5en'ru c$ 5$3'(rul cel !un le 5$r$3e:'e 5e
celelal'e 5en'ru a c$u'a-( 5@n$ la c$u'are, 5@n$ ( 4$3e:'e.
Cu al'e cu=in'e% Dune#eu e3'e iu!ire "$r$ c(ndi)ii. El nu iu!e:'e ca n(i, 5en'ru c$ e iu!i'.
6/i 5$4@nii "ac a3'aH7 El iu!e:'e c9iar dac$ nu e iu!i'. Acea3'a e il$, c$ci nu e?i3'$ ( i#erie ai
are dec@' a nu iu!i 5e Dune#eu.
Dune#eu e3'e iu!ire "$r$ ( al'$ cau#$ dec@' !un$'a'ea 3a. O Iu!ire nede3cura;a'$ de nici
( nerecun(:'in)$. Nieni nu 8l 5(a'e "ace 5e Dune#eu 3$ nu iu!ea3c$.
A3'"el Dune#eu, li!er de acea3'$ li!er'a'e a iu!irii 5er"ec'e care nu 3e re4re'$, Dune#eu
nu 3e 3c9i!$ 8n iu!irea 3a. Di iu!e:'e '('deauna c9iar :i 5e du:anii 3$i. La3$ 3$ 3'r$lucea3c$ :i
3$ cad$ 5l(aia 3a 5e c@5ul !le3'e$'(ril(r ca :i 5e cel al careli'anil(r. El nu e irele care 8:i ia
3()ia, a5(i ( 5$r$3e:'e 3u! ('i= c$ e in"idel$. Iu!irea lui nu e un r$35un3, un 3i5lu ec(u. El nu-
:i 3c9i!$ a'i'udinea% el iu!e:'e '('deauna, iar'$ '('deauna, cu 8nc$5$)@nare.
Oul e cel care 3e 3c9i!$ din cau#a li!er'$)ii 3ale inc(n3'an'e :i a "(ndului 3$u 5$c$'(3.
Iu!e:'e :i a5(i nu ai iu!e:'eE 3e d$ruie:'e :i a5(i re4re'$E 5r(i'e :i a5(i 3e re'ra4e, la !('e#
35une un da 5e care 8l ai re5e'$, dar du5$ c@'e=a cli5e 35une nu, ca "iul ri3i5i'(r, ca 3()ul in"idel.
/i a'unci ru5'ura, 5$ca'ul de (ar'eK.
Dar Dune#eu nu 8:i 8ncuie nici(da'$ u:a. El nu ru5e le4$'ura. Ta'$l "iului ri3i5i'(r
r$@ne ereu 8n a:'e5'are, 8n ier'are, 4a'a 3$ 5riea3c$. P$c$'(3ul !ene"icia#$ ereu de iu!irea
nec(ndi)i(na'$ a lui Dune#eu. C$ci 5en'ru a ier'a e3'e 3u"icien' 3$ "ie unul.
Dar 5en'ru 85$care 're!uie 3$ "ie d(i.
La 5$c$'(3, li!er'a'ea "ra4il$ de a iu!i a a;un3 la un re"u# 4ra= :i c(n:'ien' al iu!irii lui
Dune#eu. Dac$ ar acce5'a 3$ 3e de3c9id$ 8n "a)a iu!irii ier'$'(are, ar ura iedia' 85$care.
6Pe c@nd "iul era 8nc$ de5ar'e, 'a'$l 3$u l-a =$#u' :i i 3-a "$cu' il$% :i aler4@nd, 8l lu$ 8n
!ra)e :i-l 3$ru'$.7 0Lc +I,.B1
6/i-a =eni' 8n "ire :i a #i3% 6C@)i ar4a)i ai 'a'$lui eu au !el:u4 de 5@ine, iar eu (r de
"(ae aiciH M$ =(i 3cula, $ =(i duce la 'a'$l eu, :i-i =(i #ice% Ta'$, a 5$c$'ui' 85('ri=a
cerului :i 85('ri=a 'a, :i nu ai Sun' =rednic 3$ $ c9e "iul '$uE "$-$ ca 5e unul din ar4a)ii
'$i.7 /i 3-a 3cula', :i a 5leca' la 'a'$l 3$u. C@nd era 8nc$ de5ar'e, 'a'$l 3$u l-a =$#u', :i i 3-a "$cu'
il$ de el, a aler4a' de a c$#u' 5e 4rua#ul lui, :i l-a 3$ru'a' ul'. Fiul i-a #i3% 6Ta'$, a 5$c$'ui'
85('ri=a cerului :i 85('ri=a 'a, nu ai Sun' =rednic 3$ $ c9e "iul '$u.7 Dar 'a'$l a #i3 r(!il(r
3$i% 6Aduce)i re5ede 9aina cea ai !un$, :i 8!r$ca)i-l cu eaE 5une)i-i un inel 8n de4e', :i
8nc$l)$in'e 8n 5ici(are. Aduce)i =i)elul cel 8n4r$:a', :i '$ia)i-l. S$ @nc$ :i 3$ ne =e3eliE c$ci
ace3' "iu al eu era (r', :i a 8n=ia'E era 5ierdu', :i a "(3' 4$3i'.7 /i au 8nce5u' 3$ 3e =e3elea3c$.7
0Lc +I,+A-.C1
- D5$carea cu Dune#eu -
Fiindc$ Dune#eu iar'$ ereu, 85$carea (ului cu Dune#eu e ereu 5(3i!il$.
D5$carea e ("eri'$ 8n I3u3 Cri3'(3 M@n'ui'(rul n(3'ru%
6C$ci dra4(3'ea lui Cri3'(3 ne 3'r@n4eE "iindc$ 3(c('i c$, dac$ Unul 3in4ur a uri' 5en'ru
'()i, '()i, deci, au uri'. /i El a uri' 5en'ru '()i, 5en'ru ca cei ce 'r$ie3c, 3$ nu ai 'r$ia3c$
5en'ru ei 8n:i:i, ci 5en'ru Cel ce a uri' :i a 8n=ia' 5en'ru ei. A:a c$, de acu 8nc(l(, nu ai
cun(a:'e 5e nieni 8n "elul luiiE :i c9iar dac$ a cun(3cu' 5e Cri3'(3 8n "elul luii, '('u:i
acu nu-l ai cun(a:'e 8n "elul ace3'a. C$ci, dac$ e3'e cine=a 8n Cri3'(3, e3'e ( "$5'ur$ n(u$.
Cele =ec9i 3-au du3% ia'$ c$ '(a'e lucrurile 3-au "$cu' n(i. /i '(a'e lucrurile ace3'ea Sun' de la
Dune#eu, care ne-a 85$ca' cu El 5rin I3u3 Cri3'(3, :i ne-a 8ncredin)a' 3lu;!a 85$c$riiE c$
adic$, Dune#eu era 8n Cri3'(3, 85$c@nd luea cu Sine, ne)in@ndu-le 8n 3(c('eal$ 5$ca'ele l(r,
:i ne-a 8ncredin)a' n(u$ 5r(5(=$duirea ace3'ei 85$c$ri. N(i, deci, Sun'e 'rie:i 85u'ernici)i
ai lui Cri3'(3E :i, ca :i cu Dune#eu ar 8ndena 5rin n(i, =$ ru4$ "ier!in'e, 8n Nuele lui
Cri3'(3% D5$ca)i-=$ cu Dune#euH Pe Cel ce n-a cun(3cu' nici un 5$ca', El L-a "$cu' 5$ca'
5en'ru n(i, ca n(i 3$ "i ne5ri9$nirea lui Dune#eu 8n El.70.C(r I,+C-.+1, adic$ 3$ "i 3"in)i ca
Dune#eu.
- D5$carea 8n're "ra)i -
Dar cu ar 5u'ea cine=a 3$ 3e 85ace cu 'a'$l "$r$ 3$ "ac$ 5ace cu ceilal)i c(5ii ai 3$i>
Cu in're iar$:i 8n ca3$ "$r$ a-i 8!r$)i:a 5e '()i "ra)ii :i '(a'e 3ur(rile>
6Dune#eu ne-a "$cu' 3$ cun(a:'e 'ainele =(in)ei 3ale, 5lanul !ine=(i'(r 5e care l-a
alc$'ui' de ai 8nain'e de 3ine, 5en'ru a a;un4e la 85linirea 'i5uril(r ca 3$ 3e adune uni=er3ul
8n're4 8n Cri3'(3, el e 5acea n(a3'r$% din d(u$ a "$cu' unaK El a =(i' 3$ cree#e 8n 3ine un 3in4ur
( n(u, 8n'eeind 5acea :i 85$c@nd cu Dune#eu 5e '()i (aenii 5rin'r-un 3in4ur 'ru5, 5rin
cruce, 5rin care a uci3 ura. Ela =eni' 3$ =e3'ea3c$ 5aceaK
C$ci 5rin el a=e unii :i al)ii a5r(5ierea c$'re 'a'$l 8n'r-unul :i acela:i Du9.7 0E" +,,E .,
+C-+-1
S"@n'ul Paul ur$re:'e acea3'$ idee% 85reun$ 're!uie 3$ ne uni :i 3$ "(r$ Tru5ul
D(nului 8n uni'a'ea Du9ului S"@n'. 0G,J1 Prin urare, 8nc9eie 3"@n'ul Paul% 6V$ 3"$'uie3c, deci,
eu, cel 8n'eni)a' 5en'ru D(nul, 3$ =$ 5ur'a)i 8n'r-un c9i5 =rednic de c9earea 5e care a)i
5rii'-(, cu '(a'$ 3erenia :i !l@nde)ea, cu 8ndelun4$ r$!dareE 8n4$dui)i-=$ unii 5e al)ii 8n
dra4(3'e, :i c$u'a)i 3$ 5$3'ra)i unirea Du9ului, 5rin le4$'ura 5$cii. E3'e un 3in4ur 'ru5, un 3in4ur
Du9, du5$ cu :i =(i a)i "(3' c9ea)i la ( 3in4ur$ n$de;deK7 0C, +-C1
6Dune#eu e3'e iu!ire% =$ da)i 3eaa acu c$ a ac)i(na 85('ri=a iu!irii 8n3ean$ a
ac)i(na 85('ri=a lui Dune#eu. Deci nieni 3$ nu 35un$% a 5$c$'ui' 85('ri=a unui (
;i4nindu-l 5e "ra'ele eu. Cu 3$ nu 5$c$'uie:'i 85('ri=a lui Dune#eu c@nd 'u 5$c$'uie:'i
85('ri=a iu!irii> Au#i cu 8)i 35une Du9ul S"@n'% Dune#eu e iu!ire. Dac$ ai 5$c$'uie:'i, e:'i
85('ri=a lui Dune#eu c@nd re"u#i 3$ iu!e:'i 5e "ra'ele '$u.7 0S"@n'ul Au4u3'in1
Dn acela:i 'i5 5(c$in)a e3'e :i 3acraen'ul (enirii 85$ca'e. Nu e =(r!a nuai de (
8n)ele4ere, un ac(rd, ci de rec(nciliere. Planul =e:nic al lui Dune#eu e nuai c(uniunea
(aenil(r 8n "ra'erni'a'e, unirea "ra)il(r 8n iu!ire, ci d$r@area #idului de35$r)i'(r, c(uniunea cu
du:anii, 8n)ele4erea "ra'ern$ 8n're (aenii arca)i de ( le4e in3'inc'i=$ de du:$nie cu
Dune#eu, ridic@ndu-3e 5e unul 85('ri=a celuilal' :i di3'ru4@nd ec9ili!rul l(r in'i. Planul lui
Dune#eu e 5acea care r$3'(arn$ r$#!(iul. Pacea lui Cri3'(3 5une ca5$' cel(r 'rei ru5'uri% cu
Dune#eu, cu al)ii, cu 3ine * care 3un' e"ec'ele 5$ca'ului. Cri3'(3 nu nuai c$ e =ic'ia de
i35$:ire 5en'ru 5$ca'ele n(a3're 0+In .,.%C,+B1 dar ne re"ace 5rin ier'are :i iu!ire% 6dac$ cine=a e
8n Cri3'(3, e ( "$5'ur$ n(u$. Luea =ec9e a 'recu', ia'$, a5are ( lue n(u$.7 0.C(r I,+A1
6nu 5u'e 8n)ele4e cu ni:'e &i3erici care 5re'ind c$ 3un' ale Prin)ului P$cii nu 5(' "i de
ac(rd cu Cri3'(3, a3cul'@nd de el 5en'ru a-:i c((rd(na ac)iunea 8n d(eniul 5$cii, 5en'ru a nu "ace
#adarnic 9arul 3$u.7 0Sin(dul na)i(nal al &i3ericil(r re"(ra'e din Fran)a1
- Sacraen'ele rec(ncilierii -
Acea3'$ Lue n(u$ e3'e I3u3 Cri3'(3 care e 8n luea n(a3'r$, a (aenil(r% Fiul lui
Dune#eu Dn'ru5a' de=eni' O 5en'ru al)ii, R$3'i4ni'ul care 3e r(a4$ 5en'ru uci4a:ii 3$i, (r'
5en'ru 5$ca', 5en'ru n(i '()i, Dn=ia' 5en'ru 8ndune#eirea n(a3'r$.
Dn=ia', el 5(a'e "ace (ric@nd 3$ 3e 8n'@lnea3c$ cu n(i, 3$ ne de3c9id$ 8nc9i3(rile, 3$ ne
ridice din 8nc9iderea e4(i3'$, 3$ ne a'ra4$ 5rin 3acraen'e ca 3$ "(r$ cu el un 3in4ur Tru5, un
3in4ur O n(u 0E" .,+I1. 6Dac$ cine=a e3'e 8n Cri3'(3, e ( "$5'ur$ n(u$.7
&('e#ul "ace 3$ 3e na3c$ 8n n(i acea3'$ reali'a'e n(u$ care nu =a uri% e na:'erea n(a3'r$ la
e?i3'en)a rec(ncilia'$, ne 3udea#$ 8n Tru5ul lui Cri3'(3 * &i3erica. Dac$ 8i iau !('e#ul 8n 3eri(3,
3un' Cri3'(3, ( 5en'ru (aeni, ier'@ndu-i du:anii, urind 5en'ru du:anii eiK
Eu9ari3'ia $ "ace 3$ 'r$ie3c din 5lin rec(ncilierea, ea $ in'r(duce 8n c(uni'a'e :i
in'r(duce acea3'$ c(uni'a'e 8n uni'a'ea 5a3cal$ a lui Cri3'(3. D5reun$ 8l @nc$ 5e Cri3'(3 ca
3$ "(r$ un 3in4ur 'ru5 cu el. /i P@inea 5e care ( "r@n4e nu e Tru5ul d$rui' 'u'ur(r> P('irul
din care ne 85$r'$:i nu e S@n4ele Alian)ei> S@n4ele =$r3a' 5en'ru ul)i, "$r$ e?ce5)ie> S@n4e
=$r3a' 5en'ru ier'area 5$ca'el(r, 5en'ru ier'area 4eneral$> /i, deci, 5en'ru 5acea 'u'ur(r cu
Dune#eu, cu '()i>
Dar cel !('e#a' 5(a'e 3$ 5$c$'uia3c$ 4ra=% 5(a'e re=eni la 5$ca'e de ( ade=$ra'$ r$u'a'e, un
"el de di35re) "(ral "a)$ de Dune#eu 3au "ra)i. A'unci in'er=ine 8n (d na'ural 3acraen'ul
rec(ncilierii.
Dn 3acraen'ul 5(c$in)ei * Dune#eu Ta'$l 8:i 5rie:'e "iul c$i' care 3e 8n'(arce.
- Cri3'(3 ia 5e ueri (aia r$'$ci'$ :i ( aduce la 3'aulE
- Du9ul S"@n' 3"in)e:'e din n(u 'e5lul lui Dune#eu :i l(cuie:'e 8n el.
acea3'$ 8n'(arcere a lui Dune#eu are l(c 8n'r-( 5ar'ici5are re8nn(i'$, ai 5lin$ de
"er=(are la a3a D(nului :i e ( are !ucurie la (35$)ul &i3ericii lui Dune#eu, 5en'ru "a5'ul c$
"iul 3e re8n'(arce de de5ar'e.7 0N(ul Ord( 5(eni'en'iae, nr. J1
6Fiul care re=ine de de5ar'e7, 6Oaia r$'$ci'$7, 6'e5lul n(u 3"in)i'7E ace3'e e?5re3ii nu
e=(c$ 5lic'i3eal$ nici i5er"ec)iuni (!i:nui'e. Rec(ncilierea nu 5(a'e "i nici(da'$ ( a"acere
(!i:nui'$. Ea nu 5(a'e "i ui'a'$..
6A =$#u' de3c9i#@ndu-3e !ra)ele lui Dune#eu, 8n "a)a "iului ri3i5i'(r.
A =$#u' )@:nind din inia lui Dune#eu i#=(rul =ie)iiE
Va re=eni 3$ ai ear4$ 5e 5('ecile n(a3're ca 3$ 3c9i!e inia de 5ia'r$>
Va re=eni 3$ 3eene iu!irea :i luina>7
0Mic9el SCOUARNEC1
CEEA CE A INSTITUIT CRISTOS
Se :'ie c$ &i3erica a 'r$i' 'rei re4iuri 5eni'en)iale di"eri'e. Dnc$ ( da'$ !arca lui Pe'ru a
"(3' ne=(i'$ 3$ 8:i 8n'ind$ 5@n#ele la 3u"larea Du9ului S"@n' :i la 3enele 'i5uril(r. Pen'ru a ne
8ndre5'a 35re )$r nu 're!uie nici 3$ ne anc(r$ 8n C(nciliul Triden'in, nici 8n 5rac'ica
5eni'en)ial$ din'r-( e5(c$ 3au al'a, ci cu Va'ican II :i 3$ re=eni la E=an49elie. Ce a in3'i'ui'
Cri3'(3. Acea3'a 're!uie 3$ c$u'$ :i 3$ 'r$i 8n '(a'e 'i5urile :i 3u! '(a'e "(rele.
- Pria &i3eric$% 5$c$'(:ii -

L@n4$ I(rdan, I(an &('e#$'(rul !('ea#$ 0In +,.-1. &('ea#$ 5e 5$c$'(:ii 5e care 8i
a5(3'r("ea#$ cu ni:'e cu=in'e 8n4r(#i'(are% 6Pui de =i5ere7 :i c$r(ra le =(r!e:'e de35re 6@nia
=ii'(are7 0M' G,A1.
Ori, ce =ine 8n l(c de @nie> I3u3. I3u3 ca un 5$c$'(3 8n're 5$c$'(:i =ine 3$ 3e !('e#e. E
5ria a5ari)ie 8n 5u!lic a Fiului lui Dune#eu% 4e3' de 5$c$'(3, ( $r'urie 5u!lic$, ( $r'urie
5u!lic$, 5(c$in)$ 5u!lic$. Dar I(an 8n)ele4e 3en3ul% 6Ia'$ Mielul lui Dune#eu care ia a3u5ra 3a
5$ca'ele luii.7 0In +,.,1
I(an &('e#$'(rul e 8n 8nc9i3(are. I3u3 8nce5e 5redica% 6D5$r$)ia lui Dune#eu e3'e
a5r(a5e% c(n=er'i)i-=$H7 Dar el nu =(r!e:'e de35re @nia =ii'(are, nici de35re 3ecure la r$d$cin$.
Din c(n'ra, in=i'$ 5e 5$c$'(:i% 6Crede)i 8n E=an49elieH7 0Mc +,+C1
I(an 8n celul$ e neul)ui'. Di 'rii'e 5e ucenicii 3$i 3$ 8n're!e% 6E:'i 'u acela care 're!uie
3$ =in$, 3au 3$ a:'e5'$ 5e al'ul>7 I3u3 8l =a =indeca de 3candalul 3$u re5e'@ndu-l 5e I3aia% e (
=e3'e 5en'ru 3$raci, (r!i, :c9i(5i, le5r(:i, 3ur#i, (r)i * 5en'ru !ie)ii 5$c$'(:i 3i!(li#a)i 5rin
a'e3'$ri ;alnice. 0Lc -,+-1
Ce Ve3'e &un$>
6I3u3 a =$#u' un ( a:e#a' la !ir(ul lui de =a$, un (arecare Ma'ei.7 0M' ,,,1 Un =ae:
8n e?erci)iul "unc)iunii de e?5l(ra'(r al 5(5(rului, un 6c(la!(ra)i(ni3'7, 4a'a 3$ 8i ;e"uia3c$ 5e
'rec$'(ri, ca un 5$ian;en care a:'ea5'$ 5rada. Un 5$c$'(3 8n "la4ran' delic'. F$r$ ru:ine, "$r$ cea
ai ic$ idee de a ie:i.
I3u3 e cel ca re d$ acea3'$ idee. El a da'-( :i 3aari'encei :i "eeii 5$c$'(a3e :i Mariei din
Ma4dala, :i lui Ra9eu :i lui Pe'ru :i '@l9arului. El e cel care d$ ideea. Cu> Prin uii'(area
de3c(5erire a il(3'i=irii.
Dn "a)a ace3'ui !ir(u di35re)ui', 8n "a)a ace3'ui ( ur@' de '()i, cu @na 8n 5un4a de !ani,
(aenii 'receau la di3'an)$ )in@ndu-3e de na3K Dar I3u3 3e a5r(5ie deK A5r(5rierea 3a, 5ri=ire,
@na 8n'in3$ '('ul e a'en)ie :i iu!ire, '('ul e ier'are 8n nuele lui Dune#eu :i al (aenil(r.
Priul cu=@n' 3e de35rinde de 5e !u#ele lui% Cu=@n' de 8ncredere, de 3'i$, de 5rie'enie :i
ale4ere% 6Urea#$-$H7
Ma'ei 3e 5ierde. Pr("e'ul I3u3 8l cun(a:'e. I3u3 i 3e adre3ea#$ c9iar 5e l(cul ru:inii 3ale 5e
c@nd 8:i e?erci'$ e3eria in"a$. I3u3 d(rea 3$ 8l ai!$ l@n4$ el 5e ace3' ( di35re)ui', e?clu3 de la
'(' ceea ce 8n I3rael 8n3ena cin3'e :i dre5'a'eK I3u3 8i ara'$ c$ Dune#eu 8l iu!ea :i 5e el,
ne=redniculK
Ma'ei nu ai 5(a'e de !ucurie. Pe l(c 3e ridic$ :i 8l urea#$ 5e I3u3. A'unci 8n "a)a luii.
Dn "a)a (aenil(r de !ine care 3e 3candali#au. Dn "a)a 5$c$'(:il(r ira)i, dar a5(i 5r("und i:ca)i.
/i iedia' 3-a 5(rni' ( 8!ul#eal$ a 5$c$'(:il(r 35re I3u3. Ma'ei d$ un (35$) 8n ca3a lui
5en'ru c$ Ve3'ea cea &un$, cu 5rii ucenici. Iar 8n ;urul 3$u ( ul)ie de 5$c$'(:i care 3e :'iau
=i#a)i. Sun' '()i 5$c$'(:i, 3e $r'uri3e3c 85reun$ ca 3$ "ie ier'a)i 85reun$. /i a5(i 5e'recereaK
5en'ru c$ 6Dune#eu ne-a 85$ca' cu 3ine 5rin Cri3'(3.7 0.C(r I,+-1
Acea3'a e 5ria ia4ine a adun$rii 8n ;urul lui Cri3'(3, 5ria ia4ine a &i3ericii 5e care (
5re#in'$ E=an49elia.
F(r)ele (rdinii le4ali3'e, "ari#eii :i c$r'urarii, 3'ri4$ 3candali#a)i. I3u3 8:i e?5lic$ "a5'ele%
6Nu au ne=(ie de edic cei 3$n$'(:i, dar cei !(lna=i. Nu a =eni' 5en'ru cei dre5)i, ci 5en'ru cei
5$c$'(:i.7 0Mc .,+G-+A1
6P(5(rul Meu e3'e 5(rni' 3$ 3e de5$r'e#e de MineE :i dac$ Sun' c9ea)i 8na5(i la Cel Prea
Dnal', nici unul din ei nu cau'$ 3$ 3e ridice. 6Cu 3$ 'e dau E"raie> Cu 3$ 'e 5redau I3raele>K
Mi 3e #!a'e inia 8n Mine, :i '(' l$un'rul Mi 3e i:c$ de il$H Nu =(i lucra du5$ @nia Mea
a5rin3$, nu =(i ai niici 5e E"raiE c$ci Eu Sun' Dune#eu, nu un (. Eu Sun' S"@n'ul 8n
i;l(cul '$u, :i nu =(i =eni 3$ 5r$5$de3c.7
0O3 ++,A-,1
6De =(r "i 5$ca'ele =(a3're cu e c@r@#ul, 3e =(r "ace al!e ca #$5adaE de =(r "i r(:ii ca
5ur5ura, 3e =(r "ace ca l@na. Di =(i 8n'inde @na 85('ri=a 'a, 8)i =(i '(5i #4ura, cu ( '(5e:'e
le:iaK7
0I3 +,+-..I1
- O cele!rare c(uni'ar$ a 5(c$in)ei -
Dac$ I3u3 a cun(3cu' e:ecuri, a3'a 3-a 8n'@5la' nuai cu a:a-#i:ii dre5)i care 5u'eau
35une 5e de r(3' li3'a (!li4a)iil(r reli4i(a3e 85lini'e.
Dn'r-( #i ace:'i dre5)i, r(:i de indi4nare, 8i aduc ( "eeie 5rin3$ 8n "la4ran' delic' de
adul'er. 0De ce nuai ( "eeie> De ce nu :i 5ar'enerul> Dar a3'a e al'$ 5r(!le$.1 Ea e c(n:'ien'$
de 5$ca'ul ei, dar ei nu 3un' c(n:'ien)i de al l(r. I3u3 le 're#e:'e c(n:'iin)a% 6Acela din're =(i care e
"$r$ de 5$ca' 3$ ia 5riul 5ia'ra :i 3$ ( arunce 8n eaK7 0In -,A1
Dn acea3'$ '$cere 8n "a)a ace3'ui Cu=@n' al lui Dune#eu "iecare de3c(5er$ din'r-(
r$u'a'ea, cru#iea, c9iar c(n3'a'$ cu 4r(a#$ c$ :i ei au "$cu' a3eenea "a5'e 0!@rne din (c9i1, K:i
5leac$ ru:ina)i, cu ca5ul 5leca'.
C@nd '()i acu#a'(rii au 5leca', 8n '$cere, unul du5$ al'ul, 68nce5@nd cu cei ai !$'r@ni7,
I3u3 c(n3'a'$% 6Nieni nu 'e-a c(ndana'.7 Era =e3'ea c$ '()i :i-au recun(3cu' 5$ca'ul, c$ nieni
nu 3-a cre#u' ai !un dec@' acea3'$ "eeieK Re'ra4erea 5e =@r"urile 5ici(arel(r a ace3'(r
(aeni, e ( $r'uri3ire, ( 35(=ad$, ( c(n=er'ire.
/i ia'$ cu I3u3 d$ de#le4area%
6Nieni nu 'e-a c(ndana'> A'unci nieni nu 're!uie c(ndana', nici 'u, nici ei 5en'ru
c$ iniile =(a3're 3-au 3c9i!a'K Mer4i :i de acu nu ai 5$c$'ui.7
A3'"el de3crie E=an49elia 5ria cele!rare c(uni'ar$ a 5(c$in)ei.
Dar a "(3' nece3ar ca cei care 3e credeau dre5)i 3$ 3e adune 8n ;urul aceleia care 3e :'ie
5$c$'(a3$. /i ai ale3 a "(3' ne=(ie de c(n:'iin)a "ilial$ :i "ra'ern$ a lui I3u3 5en'ru a re=ela
"iec$ruia de3c(5erirea 8n're a'i'udinea 3a :i aceea a Fiului lui Dune#eu% a "(3' ne =(ie de
Cu=@n'ul lui Dune#eu.
S"@n'ul I(an, c$ruia 8i da'(r$ acea3'$ rela'are 3e 4@ndea la acea3'$ 8n'@5lare c@nd 3crie
5ria e5i3'(l$% 6 Dac$ #ice c$ n-a=e 5$ca', ne 8n:el$ 3in4uri, :i ade=$rul nu e3'e 8n n(i.
Dac$ ne $r'uri3i 5$ca'ele, El e3'e credinci(3 :i dre5', ca 3$ ne ier'e 5$ca'ele :i 3$ ne cure)e de
(rice nele4iuire.7 0+In +, --,1
6C(5ila:il(r, =$ 3criu ace3'e lucruri, ca 3$ nu 5$c$'ui)i. Dar dac$ cine=a a 5$c$'ui', a=e la
Ta'$l un Mi;l(ci'(r 5e I3u3 Cri3'(3, Cel ne5ri9$ni'. El e3'e ;er'"a de i35$:ire 5en'ru 5$ca'ele
n(a3'reE :i nu nuai 5en'ru ale n(a3're, ci 5en'ru ale 8n're4ii lui.7 0+In .,+-.1
Ia'$-ne 8n inia re=ela)iei de35re 5$ca' :i ier'area 5$ca'el(rK
6Dar di3 de diinea)$, a =eni' din n(u 8n Te5luE :i '(' n(r(dul a =eni' la El. El a :e#u'
;(3, :i-i 8n=$)a. A'unci c$r'urarii :i Fari3eii I-au adu3 ( "eeie 5rin3$ 8n adul'er. Au 5u3-( 8n
i;l(cul n(r(dului, :i i-au #i3 lui I3u3% 6Dn=$)$'(rule, "eeia acea3'a a "(3' 5rin3$ c9iar c@nd
3$=@r:ea adul'erul. M(i3e, 8n Le4e, ne-a 5(runci' 3$ ucide cu 5ie're 5e a3'"el de "eei% Tu, deci,
ce #ici>7 S5uneau lucrul ace3'a ca 3$-l i35i'ea3c$ :i 3$-l 5(a'$ 8n=inui. Dar I3u3 S-a 5leca' 8n ;(3,
:i 3cria cu de4e'ul 5e 5$@n'. Fiindc$ ei nu 8nce'au 3$-l 8n're!e, El S-a ridica' 8n 3u3, :i le-a #i3%
6Cine din're =(i e3'e "$r$ 5$ca', 3$ arunce cel din'@i cu 5ia'ra 8n ea.7 A5(i S-a 5leca' iar$:i, :i
3cria cu de4e'ul 5e 5$@n'. C@nd au au#i' ei cu=in'ele ace3'ea, 3-au 3i)i' u3'ra)i de cu4e'ul l(r,
:i au ie:i' a"ar$, unul c@'e unul, 8nce5@nd de la cei ai !$'r@ni, 5@n$ la cei din ur$. /i I3u3 a
r$a3 3in4ur cu "eeia, care 3'$'ea 8n i;l(c. A'unci S-a ridica' 8n 3u3E :i, c@nd n-a ai =$#u' 5e
nieni dec@' 5e "eeie, I3u3 i-a #i3% 6Feeie, unde Sun' acu#a'(rii '$i> Nieni nu 'e-a (3@ndi'>7
6Nieni, D(ane7 I-a r$35un3 ea. /i I3u3 i-a #i3% 6Nici Eu nu 'e (3@nde3c. Du-'e, :i 3$ nu ai
5$c$'uie:'i.7
0In -, +-++1
- Sacraen'ul iu!irii -
Pu'e "ace un 5a3 8n 5lu3 35re 3acraen'> Adic$% 5(rni de la 4e3'urile @n'ui'(are ale
lui I3u3, 5u'e 'rece 5e la cei 5e care i-a r@ndui' &i3erica a le c(n'inua 8n Nuele 3$u>
Dn '(' 'e?'ul N(ului Te3'aen' nu 3e 5une direc' 5r(!lea 3acraen'ului 5(c$in)ei dec@'
8n 'e?'ul lui Ma'ei +-. 2$3i aici Cu=@n'ul lui Dune#eu 8n care 8i 35une 8n (d inuna'
e?i4en)a cre:'in$ 8n re35ec'ul "a)$ de 5er3(ane :i 'andre)ea lui Dune#eu care 5r(=(ac$ 'andre)ea
(ului. Ce inuna' ar "i dac$ :i ;u3'i)ia ar '$cea ( cli5$ :i ar a3cul'a ace3' Cu=@n' al lui
Dune#euK
Sacraen'ul 3c9i)a' aici e ( cele!rare a Iu!irii. Cu5rinde d(u$ a35ec'e 3e5ara!ile% 6dac$
"ra'ele '$u 03(ra 'a1 a 5$c$'ui' 85('ri=a lui Dune#euK dac$ "ra'ele '$u a 5$c$'ui' 85('ri=a 'a7,
c$ci ( nen(r(cire nu =ine nici(da'$ 3in4ur$% (rice ru5'ur$ cu Dune#eu e3'e ru5'ur$ cu cel$lal' :i
in=er3, a 5$c$'ui 85('ri=a Ta'$lui 8n3ean$ a 5$c$'ui 85('ri=a lui Dune#eu. S$ ci'i%
6Dac$ "ra'ele '$u a 5$c$'ui' 85('ri=a 'a, du-'e :i u3'r$-l 8n're 'ine :i el 3in4ur. Dac$ 'e
a3cul'$, ai c@:'i4a' 5e "ra'ele '$u. Dar, dac$ nu 'e a3cul'$, ai ia cu 'ine unul 3au d(i in:i, 5en'ru
ca (rice =(r!$ 3$ "ie 35ri;ini'$ 5e $r'uria a d(i 3au 'rei ar'(ri. Dac$ nu =rea 3$ a3cul'e de ei,
35une-l &i3ericiiE :i, dac$ nu =rea 3$ a3cul'e nici de &i3eric$, 3$ "ie 5en'ru 'ine ca un 5$4@n :i ca
un =ae:. Ade=$ra' =$ 35un, c$ (rice =e)i le4a 5e 5$@n', =a "i le4a' 8n cerE :i (rice =e)i de#le4a
5e 5$@n', =a "i de#le4a' 8n cer.
A'unci Pe'ru 3-a a5r(5ia' de El, :i I-a #i3% 6D(ane de c@'e (ri 3$ ier' 5e "ra'ele Meu c@nd
=a 5$c$'ui 85('ri=a ea> P@n$ la :a5'e (ri>7 I3u3 i-a #i3% 6Eu nu-)i #ic 5@n$ la :a5'e (ri, ci 5@n$
la :a5'e#eci de (ri c@'e :a5'e.7 0M' +-,+I-+-..+-..1
De3i4ur e3'e =(r!a de 5$ca'e 4ra=e. Fra'ele '$u a 5$c$'ui', a;u'$-l 3$ 8:i dea 3eaa :i
c@:'i4$-l 5en'ru Dune#eu 8n c$in)$. A e:ua'> A le4a "ra)i :i 3ur(ri 0nu nuaidec@' 5re()i cu a'@'
ai 5u)in 3u5eri(rii1 :i reia cu ei ac)iunea de iu!ire :i luin$Knu a)i reu:i'> A'unci c(uni'a'ea
0e5i3c(5ul, 5re()ii :i credinci(:ii1 =a (!li4a inia% =a le4a 5e cel 8nc$5$)@na', e?clu#@ndu-l de la
c(uniune cu 35eran)a :i 5u'erea de a-l de#le4a, adic$ de a-l readi'e la 85$care.
Sacraen'ul * 3enul * 85$c$rii cu Dune#eu e3'e rec(ncilierea "r$)ea3c$ :i la ne=(ie
r$3une'ul ei c(uni'ar.
6 Dn4$dui)i-=$ unii 5e al)ii, :i, dac$ unul are 5ricin$ 3$ 3e 5l@n4$ de al'ul, ier'a)i-=$ unul 5e
al'ul. Cu =-a ier'a' Cri3'(3, a:a ier'a)i-=$ :i =(i. Dar ai 5re3u3 de '(a'e ace3'ea, 8!r$ca)i-=$ cu
dra4(3'ea, care e3'e le4$'ura de3$=@r:irii. Pacea lui Cri3'(3, la care a)i "(3' c9ea)i, ca 3$ alc$'ui)i
un 3in4ur 'ru5, 3$ 3'$5@nea3c$ 8n iniile =(a3're, :i "i)i recun(3c$'(ri.7
0C(l G,+G-+I1
- Darul 5a3cal al lui Cri3'(3 c$'re 5$c$'(:i, &i3eric$ :i lue -
Dnc$ un 5a3 ca 3$ 5u'e 8n)ele4e ai !ine. I3u3 8:i =ar3$ 3@n4ele, 63@n4ele 85$c$rii
5en'ru cei ul)i, 5en'ru ier'area 5$ca'el(r.70M' .J,.-1 Dn 3eara Pa:'elui la 5ria a5ari)ie c$'re
a5(3'(li du5$ Dn=iere, 6 =ine 8n're ei :i le 35une% Pace =(u$H7 le-a ar$'a' @inile :i c(a3'a. La
=ederea D(nului 3-au u5lu' de !ucurie. El i-a 'rii3% 6Pace =(u$H Precu -a 'rii3 5e ine
Ta'$l a:a =$ 'rii' :i eu.7 A 3u"la' a3u5ra l(r #ic@nd 6Prii)i 5e Du9ul S"@n', c$r(ra le =e)i ier'a
5$ca'ele, =(r "i ier'a'e, c$r(ra le =(r )ine, =(r "i )inu'e.7 0In +,,.G1
A:adar, Cri3'(3, 8n culea i3iunii 3ale, 6 d(=edi' cu 5u'ere ca Fiu al lui Dune#eu 5rin
8n=ierea 3a7 0T +,C1, une:'e 8n @inile 3ale e3en)ialul ace3'ei i3iuni a 'a'$lui 5e care =rea 3$ 8l
'ran3i'$ e5i3c(5il(r :i 5re()il(r 3$i * :i care e acea3'$ i3iune> * Ier'area 5$ca'el(r.
A3'"el darul 5a3cal al lui I3u3 Cri3'(3 "a)$ de &i3eric$ :i lue e3'e ier'area 5$ca'el(r.
A=e aici in3'i'uirea de c$'re @n'ui'(rul a 3acraen'ului 5(c$in)ei :i a 5u'erii di=ine de
ier'are.
Mai ul'% Cri3'(3 in3'i'uie !i3erica dre5' l(c, &i3erica dre5' l(c, 5u'ere :i in3'ruen' al
ier'$rii 5$ca'el(r. &i3erica e3'e ier'are. C$ci dac$ ea are ( Ve3'e &un$ de du3 (ric$rei "$5'uri,
acea3'$ Ve3'e &un$ e3'e '(cai ier'area 5$ca'el(r :i 5rin ea Dn=ierea Tru5ului :i Via)a =e:nic$.
Pu'erea de a ier'a 8n &i3eric$ 8:i are r$d$cinile 8n acea3'$ 3ear$ de Pa:'i ca !('e#ul :i
Eu9ari3'ia nu e3'e 3acraen' care 3$ "i "(3' in3'i'ui' ai 3(len :i ai clar cu e3'e 3acraen'ul
rec(ncilierii. Din "ericire, (ric@' de are ar "i ier'area 3acraen'al$, 4re:eala n(a3'r$ a "(3' c$ a
redu3 8n (d 5r(4re3i= 6ier'area 5$ca'el(r7 8n 3acraen'ul 5(c$in)ei, iar 3acraen'ul 5(c$in)ei la
35(=ad$, adic$, acu#area din 5ar'ea 5re('ului. Ier'area 5$ca'el(r a "(3' cu ul' ai =a3'$ 8n
acea3'$ 3ear$ a 5a:'elui.
Ier'area 5a3cal$ e :i un ac' de iu!ire 8n3u"le)i' de Du9ul S"@n' 8n inii% 6Dac$ $ iu!e:'e
cine=a, 'a'$l eu 8l =a iu!i :i =( =eni la elK7 0In +C,.G1
Ier'area e '(' ce 3e 5(a'e 'r$i ai inuna' 8n &i3eric$ :i 8n a"ara &i3ericiiK
Ier'area 5$ca'el(r e3'e ai ale3 rec(ncilierea 8n're "ra)i, c$ci 35une I3u3% 6Dac$ =e)i ier'a
4re:elile unul al'uia, :i 'a'$l eu din ceruri =$ =a ier'a 5$ca'ele.7 0M' J,+C1
Ier'area 5$ca'el(r ne de3c(5er$ 6lun4iea :i l$)iea, ad@nciea :i 8n$l)iea7 iu!irii lui
Dune#eu 8n i3'erul 5a3cal care ac)i(nea#$ 8n &i3eric$ :i lue%
A'unci le-a de3c9i3 in'ea, ca 3$ 8n)elea4$ Scri5'urile. /i le-a #i3% 6A:a e3'e 3cri3, :i a:a
're!uia 3$ 5$'iea3c$ Cri3'(3, :i 3$ 8n=ie a 'reia #i din're cei (r)i. /i 3$ 3e 5r(5(=$duia3c$
'u'ur(r neauril(r, 8n Nuele Lui, 5(c$in)a :i ier'area 5$ca'el(rK7 0Lc .C, CI-CA1
6 S$ :'ie !ine, deci, '(a'$ ca3a lui I3rael, c$ Dune#eu a "$cu' D(n :i Cri3'(3 5e ace3'
I3u3 5e care L-a)i r$3'i4ni' =(i.7 Du5$ ce au au#i' ace3'e cu=in'e, ei au r$a3 3'r$5un:i 8n ini$, :i
i-au #i3 lui Pe'ru :i cel(rlal)i a5(3'(li% 6Fra)il(r, ce 3$ "ace>7 6P(c$i)i-=$7 le-a #i3 Pe'ru 6:i
"iecare din =(i 3$ "ie !('e#a' 8n Nuele lui I3u3 Cri3'(3, 35re ier'area 5$ca'el(r =(a3'reE a5(i =e)i
5rii darul S"@n'ului Du9.7 0Fa5 .,GJ-G-1
CEEA CE &ISERICA TRE&UIE S CONTINUE
Rec(nciliind luea cu Ta'$l 5rin (ar'ea :i Dn=ierea 3a, Cri3'(3 la3$ &i3ericii dre5' l(c :i
3en * 3acraen' al c(ncilierii. Dar care &i3eric$>
Va'ican II ne-a "$cu' 3$ re4$3i 3en3ul &i3ericii ca 5(5(r al lui Dune#eu, acea3'$
re8n'(arcere la c(uni'a'e, 3e =ede 8n '(a'e d(eniile, deci :i la 3acraen'. Pen'ru 5(c$in)$,
de3c(5eri c$ darul di=in al rec(ncilierii nu 'rece e?clu3i= 5rin 3lu;irea 5re()ea3c$% 6M$r'uri3i)i
5$ca'ele =(a3're unii al'(ra7 * Ace3'e cu=in'e ale 3"@n'ului Iac(! 0I,+J1, ne 'rii' la "ra)ii n(:'ri,
3i5li credinci(:i.
T('u:i, 8n acea3'$ &i3eric$ 3"@n'$ a 5$c$'(:il(r, 5re()ii au "(3' in=e3'i)i cu ( i3iune
35ecial$% 6Dune#eu ne-a 8ncredin)a' i3iunea rec(ncilierii7, 35une 3"@n'ul Paul.
/i a'unci cu 3e =a e?5lica 5u'erea c9eil(r, ace3' dar al Du9ului 5en'ru ier'area 5$ca'el(r,
dac$ nu 8ncerc$ 3$ 8l c(n'inu$ 5e Cri3'(3> S$ ne a4$)$ de (!iceiuri 'ardi=e 5e care &i3erica
le denun)$, 5(a'e.
6/i '(a'e lucrurile ace3'ea Sun' de la Dune#eu, care ne-a 85$ca' cu El 5rin I3u3 Cri3'(3,
:i ne-a 8ncredin)a' 3lu;!a 85$c$riiE c$ adic$, Dune#eu era 8n Cri3'(3, 85$c@nd luea cu Sine,
ne)in@ndu-le 8n 3(c('eal$ 5$ca'ele l(r, :i ne-a 8ncredin)a' n(u$ 5r(5(=$duirea ace3'ei 85$c$ri.
N(i, deci, Sun'e 'rie:i 85u'ernici)i ai lui Cri3'(3E :i, ca :i cu Dune#eu ar 8ndena 5rin
n(i, =$ ru4$ "ier!in'e, 8n Nuele lui Cri3'(3% D5$ca)i-=$ cu Dune#euH Pe Cel ce n-a cun(3cu'
nici un 5$ca', El L-a "$cu' 5$ca' 5en'ru n(i, ca n(i 3$ "i ne5ri9$nirea lui Dune#eu 8n El.7
0.C(r I,+--.+1
- Un e=enien', nu ( ru'in$ -
Dn 6Le4ea lui Cri3'(37, 5r. &. Qarin4 3crie% 6Du5$ ce 5rie:'e @n'uirea la !('e#,
cre:'inul nu ar 're!ui 3$ ai ai!$ ne=(ie de un al' 3acraen' al c(n=er'irii. C(n3acrarea de la
!('e#, unirea cu Cri3'(3 8n 3"@n'a Eu9ari3'ie * 3un' de la 3ine a!3(lu' ire=(ca!ile 0+In G,,E I,+-1.
A-l rene4a, a-l 5$r$3i 5e Cri3'(3 du5$ ce 3-a 5rii' !('e#ul :i celelal'e 3acraen'e ale ini)ierii, (
a3eenea c$dere 5are ire5r(:a!il$, cel 5u)in "$r$ ( in'er=en)ie inuna'$ a il(3'i=irii di=ine.7
.,
Acea3'$ in'er=en)ie inuna'$ 3e 5e'rece la 5eni'en)$ dar re35ec'$ darul lui Cri3'(3 dac$ 8l
c(n3ider$ "leac, 8l 5rii din ru'in$>
Dn 5riele 3ec(le, &i3erica nu d$dea de#le4are dec@' ( 3in4ur$ da'$ 8n =ia)$. D(rnic$ de a
5er5e'ua il(3'i=irea di=in$ care cau'$ (aia 5ierdu'$ de "iecare da'$ c@nd ea 3e r$'$ce:'e, &i3erica
a 8nce5u' 3$ dea de#le4are 5en'ru (rice 5$ca'e 4ra=, (da'$ 85lini' 'ari"ul unei 5(c$in)e dure.
A'unci, ce 3$ 35une de35re 35(=ada dea3$ din 'i5urile (derne>
Ca 5re('ul :i 5eni'en'ul 3$ "ac$ din 35(=ad$ un 6e=enien'7 ca 8n E=an49elie.
Rec(ncilierea e un e=enien'.
Cri3'(3 iar'$ 5e =ae:ul Le=i, 5e :e"ul =ae:il(r, Ra9eu, 5$c$'(a3a 5u!lic$, "eeia
adul'er$, '@l9arul de 5e cruce, Pen'ru cel ce 3-a le5$da'K Erau 8n'r-ade=$r (i 5ierdu'e, cei care
erau (r)i. S5(=ada dea3$ a 5$ca'el(r a:a #i3e =eniale 5re3u5une un are 3en3 al lui Dune#eu
:i al 5$ca'ului, 8n3$ 5(a'e a;un4e la ( de=()iune ri'ual$ ne3eni"ica'i=$.
<aLue3 Mari'ain 3cria% 6Cred c$ cei care )in 35(=ada dea3$ dre5' un (!icei n(ral 8n =ia)a
35iri'ual$ re3i' din ce 8n ce ai 3en3i!il ne5('ri=irea din're ideea c$ 5$ca'ul luii l-a "$cu' 5e
Dune#eu 3$ (ar$ 5e cruce :i 35(=edirea 8n "iecare 3$5'$@n$ a unei li3'e de 4re:eli (!i:nui'e,
ereu acelea:i, cu 3cu#e 5en'ru cele ui'a'e. Ne-ar "i ai !ine dac$ '(a'e ace3'e 5$ca'e, ereu
acelea:i 3$ de=in$ (!iec'ul unei "(rule de $r'uri3ire 5eri(dic$ reci'a'$ de c(uni'a'e :i ura'$
de ( de#le4are 5u!lic$, r$@n@nd ca 35(=ada 5ri=a'$ 3$ "ie re#er=a'$ 5$ca'el(r 4ra=e care 'ul!ur$
cu ade=$ra' 3u"le'ul 5eni'en'ului.7
GB
Dn'r-( linie ai 'radi)i(nal$ :i ai 'e(l(4ic$ ce la3$ 3acraen'ului carac'erul 3$u de
e=enien', 5$rin'ele C(n4ar ar d(ri ca 65en'ru 5$ca'ele u:(are #ilnice 3$ "ie i;l(ace de ier'areK
"$r$ a "i li53i)i de 5(3i!ili'a'ea de a le 35(=edi din 'i5 8n 'i5 a$nun)i'7, l$3@nd 35(=ada
5ar'icular$ 5en'ru 5$ca'ele cele ai 4ra=e, ai ale3 5en'ru cele care in"luen)ea#$ 3(cie'a'ea.7
G+
Dn'r-( in3'ruc)ie de35re 5eni'en)$ :i 35(=ad$, din I n(=. +,AB, e5i3c(5ii el=e)ieni luau
acea3'$ 5(#i)ie% 6S5(=ada 5er3(nal$ nu ar 're!ui 3$ "ie a'@' de dea3$ 8nc@' 3$ a;un4$ la ru'in$E nici
nu ar "i !ine ca 3$ "ie a'@' de rar$ 8nc@' 3$ 5iard$ e?erci)iul :i 4u3'ul 5en'ru 3en3ul re35(n3a!ili'$)ii
8n "a)a 5(5(rului. Din ace3' 5unc' de =edere 3-ar 5u'ea al'erna cele!r$rile 5eni'en)iale cu
35(=e#ile 5ar'iculare.7
G.

.,
luii :i 5@n$ la 3"@r:i'ul =eacuril(r iu!irea 'a a'('5u'ernic$ 3$ 3
GB
'r$lucea3c$ :i '()i 3$ 8i aduc$ 3la=$H7
Dn ace3' 3en3 5re=e3'ea E#ec9iel
G+
%
6De aceea =(i 3"in)i Nuele Meu cel are, care a "(3'
G.
5@n4$ri' 5rin're neauri 5e care l-a)i 5@n4$ri' 8n i;l(cul l(r. /i neaurile =(r cun(a:'e c$ Eu
Sun
- Cele!r$ri c(uni'are -
E5i3c(5ii el=e)ieni, ca :i <aLue3 Mari'ain cer ( cele!rare c(uni'ar$ a 5(c$in)ei. Or
acea3'$ 8n3ean$ a ne re8n'(arce la 5rac'ica 5a3'(ral$ a lui I3u3. P(a'e ier'$rile da'e de el,
an4a;ea#$ un 4ru5, ( "ailie, ( c(uni'a'e. /i '(a'e 5ara!(lele de35re ier'are 0Lc +I1 3e 'erin$
5rin'r-( 85$r)ire a !ucuriei :i ( 3$r!$'(are 6cu 5rie'enii :i =ecinii7, "$r$ a ic:(ra !ucuria, '('
c(lec'i=$ din cerK
Nici de =(r!$ de 6(!ila 3ini3'r$ nui'$ c(n"e3i(nal7 0<aLue3 Mari'ain1 :i carac'erul
3ecre' a ceea ce ar 're!ui 3$ "ie ( 3$r!$'(are ca (rice 3acraen'.
Va'ican II 35une% 6O cele!rare c(uni'ara carac'eri#a'a 5rin 5re#en'a 3i 5ar'ici5area
ac'i=a a credinci(:il(r, 3a "ie educa'a la '()i c(n=in4erea ca, 8n $3ura 8n care e 5(3i!il, acea3'a
e3'e de 5re"era' cele!r$rii indi=iduale 3i Lua3i-5ri=a'e. Ace3' lucru e =ala!il ai ale3 5en'ruK
5en'ru adini3'rarea 3acraen'el(r.7
GG
Se =a re4$3i a3'"el rec(ncilierea * e=enien' c(uni'ar a:a cu ne-a 5r(5u3 e=an49elia.
E5i3(dul 5arali'icului din Ca"arnau% 6D)i 3un' ier'a'e 5$ca'ele7 0Lc I, +A, Mc .E M' ,1
Niic in'i, 3ecre'. 6Era a'@'a lue 8nc@' nu 5u'eau in'ra.7 0Mc .,.1 Iar (ul e adu3 de un
4ru5E :i credin)a ace3'ui 8l "ace 5e I3u3 3$ =(r!ea3c$ de35re ier'area 5$ca'el(r. Cei 'rei
e=an49eli:'i 3u!linia#$ ace3' lucru cu ( unanii'a'e care =rea 3$ 35un$ ce=a% 6I3u3 =$#@nd
credin)a l(r, #i3e 5arali'icului% D)i 3un' ier'a'e 5$ca'el(rH7 Plec@nd de aici Cri3'(3 8:i 5r(cla$
au'(ri'a'ea 8n "a)a 8n're4ii a3i3'en)e :i ai ale3 8n "a)a c$r'uraril(r :i a "ari#eil(r. Iar la S"@r:i' 6'()i
5leac$ uili)i :i 3l$=ind 5e Dune#eu.7
F$r$ c(uni'a'e nu 3-ar 8n'@5la niic.
Feeia adul'er$% 6Mer4i :i nu ai 5$c$'ui.7 0In -,++1. A:a 3un$ E=an49elia ideal$ 5en'ru
cele!r$rile c(uni'are ale 5eni'en)ei. E an4a;a'$ 8n'rea4a adunare. Dn acea3'$ 9(ard$ '()i 3un'
5$c$'(:i, 8n a"ar$ de Cri3'(3. Una 3in4ur$ 8:i recun(a:'e 5$ca'ul * adul'era. Cu=@n'ul 5u!lic al lui
I3u3 Cri3'(3 3c9i!$ iniile :i d$ l(c $r'uri3irii 'u'ur(r ier'$rii 'u'ur(r.
C(n=er'irea * c9earea =ae:ului Le=i * Ma'ei * care are l(c 8n 5u!lic unde era !ir(ul
3$u de =a$ 3e cele!rea#$ 8n'r-un (35$) la care ia 5ar'e ( are ul)ie de 5$c$'(:i 0Lc I,.AE Mc
.,+GE M' ,,,1. Sun' cele!r$ri cu ul)iea 5$c$'(:il(r, ade=$ra' 3candal 5en'ru "ari#ei, Cri3'(3 3e
e?5lic$ 8n 5ara!(le ca Lc +I% (aia 5ierdu'$ :i re4$3i'$, dra9a 5ierdu'$ :i re4$3i'$, "iul ri3i5i'(r la
a c$rui 8n'(arcere 3un' in=i'a)i =ecinii :i =ecinele, (aenii ca3ei :i u#ican)iiK
P$c$'(a3a din ca3a lui Si(n 0Lc A,GJ1 cu =a3ul ei de 5ar"u, cele!rea#$ 8n (d 5u!lic
rec(ncilierea ei cu I3u3 cu Si(n, cu 8n'rea4a a3i3'en)$E iar ier'area lui I3u3 e '(' 5u!lic$. Ca :i
5en'ru "eeia adul'er$, '(a'e en'ali'$)ile 'i5ului 3un' 3c9i!a'e 0acea3'$ 5$c$'(a3$ e rea!ili'a'$
8n (c9ii 'u'ur(r, "ari#eul :i '()i ceilal)i 3un' a=er'i#a)i1, 5rin I3u3 care 5rin Cu=@n'ul 3$u e 8n
cen'rul 4ru5ului reuni'.
Le "el, 8n'rea4a l(cali'a'e a Saariei e c(n=er'i'$. 0In C,G,1
Dn 'i5ul cele!r$rii <er'"ei unice 8n "a)a luii, e3'e ier'a' :i '@l9arul. 0Lc .G,G,-CG1
Dn "a)a unui 4ru5 de ucenici are l(c 5(c$in)a :i ier'area lui Pe'ru 0In .+,+I1.
- Cri3'(3 nu 5unea 8n're!$ri -
/i a'unci ce ai r$@ne din $r'uri3irea 5$ca'el(r :i di3cre)ia cu care a "(3' "$cu'$ c9iar 8n
'i5ul 5(c$in)ei 5u!lice>
Ia'$ d(u$ $r'urii care =(r a;u'a la re4$3irea E=an49eliei :i a 3enin$'$)ii de care e a'@'a
ne=(ie%
GG
' D(nul, #ice D(nul Dune#eu, c@nd =(i "i 3"in)i' 8n =(i 3u! (c9ii l(r.
O cre:'in$ ci'a'$ de re=i3'a Ca'e9X3e nr. GA, 5a4ina CAC%
6Mul)i cre:'ini 35un% ceea ce c(n'ea#$ 8n 35(=ad$ e $r'uri3irea% e 4reu 3$ 8)i recun(:'i 5$ca'ele.
Dar nu a:a. Nu a3'a e ier'area. Ier'area ( (!)ii de la cine=a 5e care 8l iu!e:'i. Cel care =$ iu!e:'e
nu =$ ai 5une 8n're!$ri. Iu!irea lui 're#e:'e 8ncrederea.
A c$u'a' 8n e=an49elie a'i'udinile lui Cri3'(3 "a)$ de (ul care a "$cu' r$u. A
de3c(5eri' ( e?'ra(rdinar$ delica'e)e din 5ar'ea lui. Dac$ din Ra9eu a a=u' d(rin)a 3$ 8:i 3c9i!e
=ia)a ace3' lucru 3e da'(rea#$ lui Cri3'(3 care a =eni' la el "$r$ 3$ 8i cear$ niic 8:i d$ 3eaa ce
8n3ean$ ace3' 4e3'. Saari'eanca =(r!e:'e 8n (d li!er de35re =ia)a ei :i nu 'ra3$ de li!$.7
.. O anc9e'$ din Te(i4na4e C9re'ien 5re#en'a'$ :i 5u!lica'$ 3u! 'i'lul% 6S5(=ada
c(n'e3'a'$7, 3e "ace ec(ul ;enei unei c(re35(nden'e 8n4r(#i'$ de ;u4ul $r'uri3irii in'e4re :i ai
ale3 de 8n're!$rile 3@c@i'(are ale 5re('ului. Ea 8nc9eie%
6Cri3'(3 nu 35(=ede:'e 5e nieni% "eeia adul'er$, 5$c$'(a3a, 3aari'eanca, Maria
Ma4dalena, '@l9arul, Pe'ruK Nu 3-au 35(=edi' :i au "(3' ier'a)iH Dac$ I3u3 ar "i 8n c(n"e3i(nal, nu
ar 5une 8n're!$ri, ar "i 3u"icien' 3$ 8i ar$'$ re4re'ul :i a "i ier'a)i 8nain'e de a ne de3c9ide 4ura.
Da, 6dac$ I3u3 ar "i 8n c(n"e3i(nal, nu ne-ar 5une 8n're!$ri7 dec@' ar r$35unde la (
c9eare 3au 5en'ru a a;u'a 5e cine=a 3$ 8:i "(re#e $r'uri3irea.
Da, 6cel care =$ iu!e:'e nu 5une 8n're!$ri7. Cri3'(3 8n E=an49elie nu 5une 8n're!$riE nu
(!li4$ 5e nieni 3$ 3e acu#e de 5$ca'e 4ra=e nici 8n "a)a lui, nici a5(3'(lil(r, nici a 3ucce3(ril(r
lui. Dndenul din Iac(! I,+J 6$r'uri3i)i-=$ 5$ca'ele unii al'(ra7, are n =edere ( uilin)$
c(uni'ar$. Acel 6dac$ ne $r'uri3e:'e 5$ca'ele7 din +In +,, 8n3ean$% dac$ recun(a:'e 8n "a)a
lui Dune#eu c$ 3un'e 5$c$'(:iK Iu!irea lui I3u3 're#e:'e 8n'('deauna 8ncrederea.7
Dar c(n3'a'$ cu '()ii c$ cei i:ca)i de !un$'a'ea lui :i "$cu)i 3$ recun(a3c$ 5$c$'(:i :i 3$
3e c$ia3c$, '()i ace:'ia 8:i $r'uri3e3c 4re:eala.
Acea3'$ $r'uri3ire e e?5ria'$ 8n cu=in'e de c$'re Ra9eu 8n Lc +,,- :i de '@l9ar 0.G,C+1
8n 4e3'uri de Ma4dalena 0A, GJ-IB1 8n '$cerea lui Pe'ru 0In .+,+A1.
Aici e 5unc'ul de 5lecare a i 35(=e#ii 3acraen'ale% ( $r'urie 5er3(nal$ di"eri'$% Ra9eu
3e acu#$ 8n al' (d dec@' adul'era 3au '@l9arului dar ( $r'uri3ire li!er$, ( nece3i'a'e eli!era'$
5rin Dn=iere% c$ci '('deauna ier'area 5recede $r'uri3ireaK
/i 8n (rice 85re;urare Cri3'(3 ara'$ c$ 6 nu a =eni' 3$ ;udece luea, ci 3$ ( @n'uia3c$7
0In G,+AE +.,CA1. Niic de35re un ;udec$'(r de in3'ruc)ie. Pre()il(r, 8ncerca)i 3$ "i)i 3ene ale
4in4$:iei lui Dune#eu :i nu ;udec$'(riH
6Unul din '@l9arii r$3'i4ni)i Dl !a';(c(rea, :i #icea% 6Nu e:'i Tu Cri3'(3> @n'uie:'e-'e 5e
Tine 8n3u)i, :i @n'uie:'e-ne :i 5e n(iH7 Dar cel$lal' l-a 8n"run'a', :i i-a #i3% 6Nu 'e 'ei 'u de
Dune#eu, 'u, care e:'i 3u! aceea:i (3@nd$> Pen'ru n(i e3'e dre5', c$ci 5rii r$35la'a cu=eni'$
5en'ru "$r$dele4ile n(a3'reE dar (ul ace3'a n-a "$cu' nici un r$u.7 /i i-a #i3 lui I3u3% 6D(ane,
adu-)i ain'e de ine, c@nd =ei =eni 8n D5$r$)ia TaH7 I3u3 a r$35un3% 6Ade=$ra' 8)i 35un c$ a3'$#i
=ei "i cu Mine 8n rai.7
0Lc .G,G,-CG1
LUMINA ISTORIEI
&i3erica de la 8nce5u' e c(n:'ien'$ de Mi3iunea 5a3cal$ a rec(ncilierii 5e care ( are de la
D(nul. Rec(ncilierea. Niic al'ce=a. Niic de35re c(ndi)ii :i (duri de e?erci'are a ace3'ei
5u'eri. T(' ce 3e 5(a'e 35une e3'e c$ ace3'e cu=in'e% 6Ce =e)i le4aK :i de#le4a.7 Pre3u5un un
di3cern$@n' !a#a' 5e ( (arecare cun(a:'ereK Cun(a:'ere, a ce> A unei 3'$ri 5$c$'(a3e 4l(!ale>
A unui delic' 5ar'icular> A credin)ei celui 5$c$'(3> A c$in)ei 3ale>
Nu a=e dre5'ul 3$ ad$u4$ niic Scri5'urii 08n're r@nduri1. Din acea3'$ 5u'ere de a
de#le4a 5e care D(nul a da'-( &i3ericii nu 5u'e deduce c$ ea ar "i 3in4urul (d de a "i ier'a'.
Cu 8n e=an49elie, ca#urile de ier'are 3un' 8n'('deauna 5u!lice, nu 3e 5(a'e deduce c$ ar "i
(!li4a'(rie $r'uri3irea 5$ca'el(r 3ecre'e.
Prin i $r'uri3ire 8n)ele4e c$ 5$c$'(3ul 3e recun(a:'e =in(=a' 8n "a)a lui Dune#eu 0+In
+,--+B1 :i 8n "a)a "ra)il(r 3$i 0Ic I,+I1 a=@nd di35(#i)iile receru'e 5en'ru ( ade=$ra'$ c(n=er'ire.
N('$ cu 5(#i)ie nede'erina'$, dar care 3e 4$3e:'e la 3"@r:i'ul =(luului
GC
6Dac$ #ice c$ n-a=e 5$ca', ne 8n:el$ 3in4uri, :i ade=$rul nu e3'e 8n n(i. Dac$ ne
$r'uri3i 5$ca'ele, El e3'e credinci(3 :i dre5', ca 3$ ne ier'e 5$ca'ele :i 3$ ne cure)e de (rice
nele4iuire. Dac$ #ice c$ n-a 5$c$'ui', Dl "ace incin(3, :i Cu=@n'ul Lui nu e3'e 8n n(i.7
0+In +,--+B1
- P(c$in)$ 8n =ec9ie -
Pen'ru 5eri(ada 5(c$in)ei 5u!lice 03ec(lul I-IV1, 6ne 8nc9i5ui c@' de 4reu le =enea
credinci(:il(r 3$ 8:i $r'uri3ea3c$ '(a'e 4re:elile 8n 'i5ul ("iciului 3"@n', 0Ciril V(4el1
GI
Pen'ru a
cea3'$ e5(c$ nu 3e 5(a'e =(r!i de35re 35(=ad$ 5ar'icular$ (!li4a'(ri de 5(c$in)$ :i de rec(nciliere
5u!lic$ '('deauna c(lec'i=$.
Se 'r$ia deci "(ra E=an49elic$ a 5(c$in)ei 0c". M' +-,+I-+-1. Dac$ e =(r!a de ( 4re:eal$
3ecre'$ * '('u:i 4ra=$ * in'er=ine un "ra'e 3au un 4ru5 5en'ru c(rec'area "ra'ern$E cel 8nc$5$)@na'
5(a'e "i c9iar denun)a'. Sc(5ul e de a-l aduce 5e 5$c$'(3 la ( cerce'are in'eri(ar$ 0nu la 35(=ad$1
:i '('ul 3e 'erin$ "$r$ a 3e a;un4e la e5i3c(5. Nuai 8n ca#ul 8nc$5$)@n$rii, 3au dac$ a "(3'
3candal, =in(=a'ul e le4a' de c(uni'a'e, adic$ (5ri' de la Eu9ari3'ie, de la c(uni'a'ea "ra'ern$
inclu3$ 8n (rdinul 5eni'en)il(r 5@n$ ce =a i35$:i ( 5(c$in)$ 5r(5(r)i(nal$. Du5$ acea3'a e de#le4a'
5u!lic :i c(lec'i= de e5i3c(5 8n <(ia S"@n'$, cu al'e cu=in'e e readi3 8n &i3eric$ :i la
85$r'$:anie. A:a era '(a'$ i3iunea c(lec'i=$.
P$c$'(3ul 'r$ie:'e a3'"el ( rec(nciliere de na'ur$ ecle#ial$, 4aran)ie :i 3en al ier'$rii
di=ine, ceea ce, 5e3'e ( ie de ani =a "i de"ini' ca un 3acraen'.
Dar acea3'$ rec(nciliere ecle#ial$ nu 3e !anali#ea#$ * e un al d(ilea !('e# * nu 3e re5e'$.
Din acea3'$ cau#$ e in'er#i3$ 'ineril(r 3au (aenil(r 5rea 5u)in 5re4$'i)i 3$ 'r$ia3c$ ca "ra'e :i
3(r$, clericil(r care erau de5u:i din ini3'erul l(r, c$lu4$ril(r a c$r(r in'rare 8n =ia)a de c$lu4$rie
re5re#en'a ( in'rare de 5(c$in)$.
Era deci un dre5' al =$du=el(r, al celi!a'aril(r 8n=@r3'$, al !$'r@nil(r 3au alK er(il(r.
Ceilal)i> A:'e5'au 5a'ul (r)ii. P@n$ a'unci> Se 85$r'$:eau la Pa:'i, la Ru3alii :i Cr$ciun
0C(nciliul din Ad4e - IBJ1 "$r$ rec(nciliere, c9iar dac$ a=eau 5$ca'e de (ar'e :i a3'a nu era nici
a'unci ( reali'a'e. Ei :'iau c$ cele +B ier'$ri 0ci'i)i =(l. I, ca5. +-1 au =al(are de !('e# :i de ar'iriu
(!)in@nd ier'area 5$ca'el(r de (ar'e. Dn =ia)a cre:'inil(r din 3ec(lul IV * VI 4$3i un are =id
5eni'en)ialH
6 Fra)il(r, dac$ 3-a r$'$ci' =reunul din're =(i de la ade=$r, :i-l 8n'(arce un al'ul, 3$ :'i)i c$
cine 8n'(arce 5e un 5$c$'(3 de la r$'$cirea c$ii lui, =a @n'ui un 3u"le' de la (ar'e, :i =a ac(5eri
( 3uedenie de 5$ca'e.7
GC
C$ci =$ =(i 3c(a'e din're neauri, =$ =(i 3'r@n4e din '(a'e )$rile, :i =$ =(i aduce iar
GI
$:i 8n )ara =(a3'r$. V$ =(i 3'r(5i cu a5$ cura'$, :i =e)i "i cur$)i)iE =$ =(i cur$)i
0Ic I,+,-.B1
- S5(=ada 5ri=a'$ e cea 'a?a'(are -

Pr(ced@nd 85('ri=a 'radi)iei, c$lu4$rii (lande#i au 5r(du3, "$r$ 3$ i5un$, ( 5(c$in)$
5ri=a'$, 5(c$in)a 'ari"ar$ unde i35$:irea )ine 5riul l(c. M$r'uri3irea 5$ca'el(r, 35(=ada, era
i;l(cul de a "i?a 'a?area% cu'are 5(c$in)$ 5en'ru cu'are 5$ca'. Ta?area era e3en)ialul :i nu
35(=ada.
Dn ciuda 'radi)iei :i a ana'eel(r C(nciliului din T(led( I-,, 8n ciuda C(nciliil(r
re"(ra'(are din 3ec(lul IS, 5(c$in)a 5ri=a'$ r$@ne 3in4ura de:i nu e i5u3$ ca (!li4a'(rie, e
d(ar ("eri'$ 5$c$'(:il(r.
Dn ace3' 'i5 C(nciliile nu 8nce'ea#$ 3$ c9ee la =ec9ea 5(c$in)$ 5u!lic$, 5rac'ic ui'a'$ de
5a'ru 3ec(le. /i '('u:i C(nciliul din C9al(n * 3u3 * Sa(ne 0-+G1 ne reain'e:'e 8n (d 5lacid
$r'uri3irea 5$ca'el(r nuai lui Dune#eu, 5rac'ic$ nec(n'e3'a'$ nici de &i3eric$ :i nici de E=ul
Mediu.
6Unii 35un c$ 're!uie 3$ 8)i $r'uri3e:'i 5$ca'ele nuai lui Dune#eu, al)ii c$ 're!uie 3$ le
$r'uri3e:'i 5re('ului% 8n a@nd(u$ "(rele "(l(3i'e de &i3eric$ =ei 4$3i ari !ine"aceri. Ne =(
$r'uri3i 5$ca'ele nuai lui Dune#eu, care 3in4ur ne 5(a'e ier'a :i =( 35une cu Da=id% 6K
A #i3, =(i $r'uri3i lui Dune#eu "$r$dele4ile ele :i 'u ai ier'a' =ina 5$ca'ului eu.7 Du5$
cu=in'ele a5(3'(lului Iac(! ne $r'uri3i 5$ca'ele unii al'(ra 5en'ru a "i rec(ncilia)i. M$r'uri3irea
"$cu'$ lui Dune#eu ne rec(ncilia#$, ne 5uri"ic$ de 5$ca'eE cea "$cu'$ 5re('ului ne 8n=a)$ cu 3$
ne 5uri"ic$ de 5$ca'ul n(3'ru. Dune#eu * au'(rul :i d$'$'(rul @n'uirii :i al 3$n$'$)ii * ne d$
ier'are a'@' 5rin 5u'erea 3a ne=$#u'$ c@' :i 5rin ac)iunea edicului 3u"le'e3c 0du9(=nicului1.
Nu 3e 5(a'e 35une deci c$ =enirea M@n'ui'(rului nu a "$cu' rec(ncilierea ai 4reu ca
8nain'e.
6Ferice de cel cu "$r$dele4ea ier'a'$, :i de cel cu 5$ca'ul ac(5eri'H Ferice de (ul, c$ruia
nu-i )ine 8n 3ea$ D(nul nele4iuirea, :i 8n du9ul c$ruia nu e3'e =iclenieH c@'$ =ree a '$cu',
i 3e '(5eau (a3ele de 4ee'ele ele necura'e. C$ci #i :i n(a5'e @na Ta a5$3a a3u5ra eaE i
3e u3ca =la4a cu 3e u3uc$ 5$@n'ul de 3ece'a =erii. A'unci i-a $r'uri3i' 5$ca'ul eu, :i nu
i-a a3cun3 "$r$dele4ea. A #i3% 6Di =(i $r'uri3i D(nului "$r$dele4ileH7 /i Tu ai ier'a'
=ina 5$ca'ului eu.7
0P3 G., +-I1
O NOUTATE% SPOVADA PORUNCIT
Acea3'$ $r'uri3ire "$cu'$ nuai lui Dune#eu nu =a "i c(n'e3'a'$ dec@' 8n 3ec(lul SI. /I
a3'a nuai 5en'ru c$ 35(=ada 5re('ului a 3c9i!a' 3en3ul :i a 'recu' 5e 5riul l(c.
Dn 3ec(lul IS Ra!an Maur 0Y-IJ1, ar9ie5i3c(5 de Main#, "(rulea#$ ( n(u$ 'e(l(4ie a
5(c$in)ei% Accen'ul nu ai e 5u3 5e "a5'ele 5re3cri3e de 5re(', care a=ea c$r)ile 65eni'en)iale7 -
accen'ul e 5u3 5e $r'uri3irea 8n3$:i ca ( i35$:ire din cau#a uilin)ei 5e care ( cere. P(3'urile
3un' 8nl(cui'e de ru4(r * ru:ine.
6Un (en' de ru:ine 'rece re5ede7 35une un 5r(=er!. Mai re5ede dec@' ( lun$, :a3e, (ri
un an de 5(3' cu 5@ine :i a5$ 0a:a erau 'ari"ele 5(c$in)ei 5eni'en)iale1K Te(ria n(=a'(are a lui
Ra!an Maur a c@:'i4a' 're5'a' 'eren% =a de=eni 'e(l(4ia 3acraen'ului 'e(l(4iei 8n 3ec(lul SII.
Dn +.+I, C(nciliul din La'ern IV 5r(5une (!li4a'(rie 35(=ada 5$ca'el(r 4ra=e.
Ca (!li4a)ie, e de3i4ur ( n(u'a'e. P(c$in)a 3ecre'$, a3cun3$, du5$ 3ec(lul SII de=ine
5u!lic$, 'radi)i(nal$K:i (!li4a'(ri 5en'ru 5$ca'ele de (ar'e, adic$ cele care "i4urau 8n c$r)ile
5eni'en)iale.
Trei 3u'e cinci#eci de ani ai '@r#iu 5$rin)ii C(nciliari de la Triden' =(r declara c$ acea3'$
(!li4a)ie din 'i5uri ie(ra!ile =(r accen'ua :i carac'erul 3ecre', 85('ri=a lui Lu'9er, =(r
in3i3'a a3u5ra de#le4$rii da'e de du9(=nic, 8n de'rien'ul rec(ncilieriiE :i '(a'e ace3'ea cu in'en)ia
de a a5$ra ceea ce &i3erica uni=er3al$ a "$cu' din '('deauna 8nc$ de la 8nce5u'K
6Ai il$ de ine, Dune#eule, 8n !un$'a'ea TaH Du5$ 8ndurarea Ta cea are, :'er4e
"$r$dele4ile eleH S5al$-$ cu de3$=@r:ire de nele4iuirea ea, :i cur$)$-$ de 5$ca'ul euH C$ci
8i cun(3c !ine "$r$dele4ile, :i 5$ca'ul eu 3'$ necura' 8nain'ea ea. D5('ri=a Ta, nuai
85('ri=a Ta, a 5$c$'ui' :i a "$cu' ce e3'e r$u 8nain'ea TaE a:a c$ =ei "i dre5' 8n Q('$r@rea Ta,
:i "$r$ =in$ 8n ;udeca'a Ta. Ia'$ c$ Sun' n$3cu' 8n nele4iuire, :i 8n 5$ca' -a #$i3li' aa
ea. Dar Tu ceri ca ade=$rul 3$ "ie 8n ad@ncul iniii% "$, deci, 3$ 5$'rund$ 8n)ele5ciunea 8n$un'rul
euH Cur$)$-$ cu i3(5, :i =(i "i cura'E 35al$-$, :i =(i "i ai al! dec@' #$5ada. F$-$ 3$ aud
=e3elie :i !ucurie, :i (a3ele 5e care le-ai #dr(!i' Tu, 3e =(r !ucura. Dn'(arce-)i 5ri=irea de la
5$ca'ele ele, :'er4e '(a'e nele4iuirile eleH Ride:'e 8n ine ( ini$ cura'$, Dune#eule, 5une
8n ine un du9 n(u :i 3'a'(rnicH Nu $ le5$da de la Fa)a Ta, :i nu lua de la ine Du9ul T$u cel
S"@n'. D$-i iar$:i !ucuria @n'uirii Tale, :i 35ri;in$-$ cu un du9 de !un$=(in)$H A'unci =(i
8n=$)a c$ile Tale 5e cei ce le calc$, :i 5$c$'(:ii 3e =(r 8n'(arce la Tine. Dune#eule, Dune#eul
@n'uirii eleH I#!$=e:'e-$ de =ina 3@n4elui =$r3a', :i li!a ea =a l$uda 8ndurarea Ta.
D(ane, de3c9ide-i !u#ele, :i 4ura ea =a =e3'i lauda Ta.70P3 IB, +-+I1
De "a5' $r'uri3irea le 5r(5riul 5ar(9 5en'ru ca ru:inea 3$ nu a;un4$ la an(nia', =a lua
d(u$ c$i e?'ree% cei e=la=i(:i nu =(r 8nce'a 3$ 35(=edea3c$ la '()i 5re()ii 3$ 35(=edea3c$
5$ca'ele din 'recu' cele ari 0:i a'unci unde e3'e rec(ncilierea>1 * iar al)ii, 5rin'r-( ade=$ra'$
ne4are a 3c(5ului i35$:i'(r al $r'uri3irii, =(r aler4a la 5re()ii necun(3cu)i, 8n 8n'unericul unui
c(n"e3i(nal c$ruia 8i =(r!e3c 5rin're 4ra'ii du!la'e de un =$l 0:i a'unci acea3'$ $r'uri3ire e ai
!un$ dec@' dac$ 3-ar acu#a de "a5' 8n ul)iea 8n care e necun(3cu'>1
- A!3(lu'i#area de#le4$rii 3au re4$3irea rec(ncilierii> -
Oda'$ cu $r'uri3irea 5ri=a'$ :i de'alia'$, C(nciliului din 'riden' a 6a!3(lu'i#a'$7
de#le4area. T('u:i nici una, nici al'a nu erau 'radi)i(nale. A =$#u' ace3' lucru 8n ca#ul
$r'uri3iriiH C@' 5ri=e:'e de#le4area, ea era 8n 5(c$in)a au'en'ic$ ( rec(nciliere cu adunare,
4aran)ie :i 3en al 85$c$rii cu Dune#euE 5(c$in)a 'ari"a'$, i5(r'an)a era i35$:irea% 6'ari"ul
(da'$ 85lini', ul)i nu 3e ai 5re#en'au 5en'ru de#le4are, =enind a:a la 85$r'$:anie :i 5riind
de#le4area c(lec'i=$ 8n <(ia S"@n'$.7
Ceea ce r$@ne c(n3'an' e cer'i'udinea c$ Dune#eu iar'$, c$ de;a a ier'a' '('ul 8nain'e :i
e da'(ria celui 5$c$'(3 3$ 3e 8n'(arc$ 35re Dune#eul 3$u 5rin c(n=er'ire. Acea3'a e rec(ncilierea.
Deci ce aduce de#le4area, dac$ ier'area lui Dune#eu 5recede> Niic ai ul' dec@' (
declara)ie d ier'are al lui Dune#eu, 35une S"@n'ul An3el, Pen'ru L(!ardul, S"@n'ul Al!er' cel
Mare :i S"@n'ul &(na=en'uraK Neul)ui', S"@n'ul T(a "(l(3e:'e ( di3'inc)ie 3u!'il$ 8n're
c$in)a 5er"ec'$ 0din iu!ire1 :i c$in)a i5er"ec'$ 0"rica de 5edea53$1% de#le4area e nece3ar$ 5en'ru
"elul c$in)ei i5er"ec'e, iar 5en'ru c$in)a 5er"ec'$ de#le4area e ( 8n'$rire. Triden'inul 8:i 8n3u:e:'e
acea3'$ d(c'rin$ 5e care nu ( cri'ic$, dar a3'$#i ne 5are ar'i"icial$ :i 3$rac$, de3"i4ura'$ de
;uridi3.
Un lucru e clar% Dn e=ul Mediu 3-a 'recu' 3en3ul &i3ericii c(uni'areK
6 Dn dra4(3'e nu e3'e "ric$E ci dra4(3'ea de3$=@r:i'$ i#4(ne:'e "ricaE 5en'ru c$ "rica are cu
ea 5edea53aE :i cine 3e 'ee, n-a a;un3 de3$=@r:i' 8n dra4(3'e. N(i Dl iu!i 5en'ru c$ El ne-a iu!i'
8n'@i.7
0+In C,+--+,1
Ideea cen'ral$ care c(and$ 5rac'ica 5eni'en)ei an'ice era acea3'a% Pen'ru c$ cele d(u$
5(runci * 3$ iu!e:'i 5e Dune#eu :i 5e a5r(a5ele '$u * 3un' a'@' de uni'e 8nc@' a d(ua e3'e
a3eenea cu 5ria, 3enul rec(ncilierii cu Dune#eu e3'e rec(ncilierea cu c(uni'a'ea
ecle#ial$.
Du5$ ace3' cu=@n' al lui I(an 0+In +,J-A1% 6Dac$ #ice c$ 3un'e 8n c(uniune cu El, :i
u!l$ 8n 8n'uneric, in)i, :i nu 'r$i ade=$rul. Dar dac$ u!l$ 8n luin$, du5$ cu El
8n3u:i e3'e 8n luin$, 3un'e 8n c(uniune unii cu al)iiE :i 3@n4ele lui I3u3 Cri3'(3, Fiul Lui, ne
cur$)$ de (rice 5$ca'.7 Senul 3acraen'al al 5(c$in)ei 03acraen'u1 :i 8n acela:i 'i5 :i
5riul r(d a: ei e3'e rec(ncilierea cu c(uni'a'ea.
6Dac$ 3"@n'ul T(a, du5$ c(nce5)ia &i3ericii =ec9i ar "i 5re#en'a' ca 3en r(d al
5(c$in)ei rec(ncilierea cu &i3erica 8n l(cul 5(c$in)ei ier'$'(are, de#=(l'area d(c'rinei 5eni'en)iale
ar "i a=u' un al' 'ru5. Dac$ rec(ncilierea cu !i3erica e3'e 5riul 03en :i r(d al 5(c$in)ei1 3c(5 :i
i;l(c nece3ar 5en'ru rec(ncilierea cu Dune#eu, a'unci 3acraen'ul 8:i 5$3'rea#$ i5(r'an)a
c9iar cu c$in)a cea ai 5er"ec'$ :i nu ar "i nece3ar 3$ 3e recur4$ la 6c$in)a i5er"ec'$7 5en'ru a-i
a3i4ura dre5' de e?i3'en)$.7 0&. POSCQMANN1
GJ

Ier'area lui Dune#eu e ("eri'$ 8n 5eranen)$. Senul c$ inia e 6c(n=er'i'$7 ca 3$ 8l
5riea3c$ e3'e 8n acela:i 'i5 de3c9iderea "a)$ de "ra)ii din &i3eric$. 6Cine 8l iu!e:'e 5e
Dune#eu, 8:i iu!e:'e "ra'ele7 0+In C,.+1. 6K/i ne iar'$K 5recu :i n(i ier'$7.
/i a'unci =( cere a!(lirea 35(=e#ii 5ri=a'e> D(ane "ere:'eH Ar 8n3ena 3$ 3a!('$ (
are !(4$)ie :i a er4e 85('ri=a in'en)iei &i3ericii. Ea ne 3u4erea#$ ( al'erare a 35(=e#ii
indi=iduale cu rec(ncilierea c(lec'i=$. S-a re4$3i' 5ie3a 5ierdu'$% c(uni'a'ea.
Cele!rarea c(uni'ar$ ara'$ clar c$ ier'area 5$ca'el(r n(a3're i5lic$ rec(ncilierea cu
8n'rea4a &i3eric$ e aceea care 5rin de#le4area 5re('ului ac(rd$ ier'area 5eni'en)il(r.
6Nu nuai lui Pe'ru, ci 8n're4ii &i3erici i-a "(3' da'$ 5u'erea de a le4a :i de#le4a 5$ca'ele.7
0S"@n'ul Au4u3'in1 C(en'@nd +C(r J,+, 6nu :'i)i =(i c$ 'ru5ul =(3'ru e un 'e5lu al Du9ului
S"@n' care e 8n =(i :i c$ a5ar)ine)i lui Dune#eu>7 S"@n'ul Au4u3'in adau4$% 6Dune#eu
l(cuie:'e 8n 'e5lul 3$u, adic$ 8n credinci(:ii 3$i, 8n 3"in)i, 8n &i3eric$ :i 5rin ei iar'$ 5$ca'ele
5en'ru c$ ei 3un' 'e5le =ii.7
GA
6 Dac$ #ice cine=a% 6Eu iu!e3c 5e Dune#eu7 :i ur$:'e 5e "ra'ele 3$u, e3'e un incin(3E
c$ci cine nu iu!e:'e 5e "ra'ele 3$u, 5e care-l =ede, cu 5(a'e 3$ iu!ea3c$ 5e Dune#eu 5e care
nu-l =ede> /i acea3'a e3'e 5(runca 5e care ( a=e de la El% cine iu!e:'e 5e Dune#eu, iu!e:'e :i
5e "ra'ele 3$u.7
0+In C,+,-.B1
N('$%
Ca :i Eu9ari3'ia, rec(ncilierea nu e 3acraen'ul unei ari e'a5e a e?i3'en)ei cre:'ineE e un
3acraen' al 6'recerii7, re5e'a'. Ne "ace deci ul'e 5r(!lee * 'e(l(4ice, 5a3'(rale, 35iri'uale *
le-a 'ra'a' 3i5lu :i c(ncre' 8n'r-( car'e 5e care ne 5eri'e 3$ =$ ( 3enal$%
T9. REY-MERMET * 6Lai33e# =(u3 rec(ncilierKLa c(n"e33i(n au;(urdZ9ui>7
GJ
de '(a'e 35urc$ciunile =(a3're :i de '()i id(lii =(:'ri. V$ =(i da ( ini$ n(
GA
u$, :i =(i 5une 8n =(i un du9 n(uE =(i 3c(a'e din 'ru5ul =(3'ru inia din 5ia'r$, :i =$ =(i
Ed. Du Cen'uri(n, Pari3, +,AI, edi)ia a V-a.
+C
CELE&RAREA
RECONCILIERII
UN NOU RITUAL AL PENITENEI
N(ul Ri'ual al Peni'en)ei a "(3' da' la . dece!rie +,AG :i 5u!lica' 8n la'in$ la C ar'ie
+,AC. La n(i a5are a!ia 8n +,AA, dar nici 5@n$ a3'$#i nu e cun(3cu' cel(r ai ul)i. Dar 3$
de3crie ce=a din !(4$)ia luiK
- E3en)ialul e3'e ereu acela:iH -
N(ul ri'ual 3e nue:'e al 5eni'en)ei 5en'ru c$ 5re=ede :i ri'uri ne3acraen'aleK Dn ri'ual,
3acraen'ul e nui' al rec(ncilierii. Re4$3i a3'"el =(ca!ularul an'ic ce 3u!linia#$ ai !ine%
- Ini)ia'i=a iu!irii lui Dune#eu care de;a a ier'a' '('ul, dar 8n !ra)ele c$ruia 're!uie 3$ ne
arunc$ 5en'ru a ne rec(nciliaE
- ac)iunea 3a @n'ui'(are =(ind 3$ rec(ncilie#e luea 8n'rea4$ 5rin (ar'ea :i 8n=ierea
Fiului S$uE
- r(lul "ra'ern al 3acraen'ului care nu 5(a'e "i =alid dec@' 5rin rec(ncilierea n(a3'r$ cu
al)iiE
- de la I3u3 Cri3'(3 ace3' 3acraen' a "(3' cele!ra' ai 8n'@i c(lec'i=, a5(i indi=idual, 5rin
3u'e de "(re.
A3'$#i &i3erica ne 5r(5une 'rei "(re%
- Cele!rarea indi=idual$E
- Cele!rarea c(uni'ar$ cu 35(=ad$ :i de#le4are indi=idual$E
- :i 8n unele ca#uri, cele!rarea c(uni'ar$ cu 35(=ada :i de#le4are c(lec'i=$.
Nu 3-a 3c9i!a' reli4ia% e3en)ialul e ereu acela:i% acela:i de .BBB de ani, acela:i 8n
"iecare din ace3'e cele!r$ri%
+. cre:'inul e3'e un 5$c$'(3 :i $r'uri3e:'e 5$ca'ul 5en'ru a 3e rec(ncilia cu Dune#eu :i
cu "ra)ii 3$i.
.. &i3erica a 5rii' 5u'erea de a ier'a 5$ca'ele 8n Nuele Ta'$lui :i al Fiului :i al S"@n'ului
Du9E ea a e?erci'a' ereu acea3'$ 5u'ere 8n'r-un "el 3au al'ul.
G. &i3erica a 8ncredin)a' acea3'$ 5u'ere ini:'ril(r recun(3cu)i :i 3"in)i)i, e5i3c(5ii :i
5re()ii care au (!)inu' de la ei ;uri3dic)ie 8n diece#ele l(r.
C. C9iar :i 8n 'i5ul 6=idului 5eni'en)ial7 03ec(lele IV-VI1, rec(ncilierea a "(3' ereu
3eni"ica'$, cel 5u)in 5e 5a'ul de (ar'e, 5rin cu=in'e, 4e3'uriE 3acraen'ul rec(ncilierii a e?i3'a'
'('deauna.
I. Dn 3"@r:i', a'i'udinea in'eri(ar$ a 5eni'en'ului a "(3' ereu aceea:i% ( $r'uri3ire 4l(!al$,
5$rerea de r$u, an4a;aen'ul 8n'r-( n(u$ =ia)$ :i re5ararea r$ului "$cu'.
6Nu credin)a ne 3c9i!$, 35une 34r. C(""[, ci (dul de e?5riare, cele!rarea :i =e3'irea
credin)ei. /i e n(ral 3$ "ie 3c9i!$ri 8n acea3'$ direc)ie, 8n ace3'e 5unc'e, 5en'ru c$ &i3erica nu e
un u#eu 5en'ru c(n3er=area 5rac'icil(r de credin)$, ci e un Tru5 =iu care 3e 3c9i!$ 5rin
ac)iunea Du9ului S"@n'. E3'e Tru5ul lui Cri3'(3 care a 5rii' i3iunea 3$ 3eni"ice :i 3$ 'ran3i'$
M@n'uirea 'u'ur(r (aenil(r din '(a'e 'i5urile :i l(curile. Ea 're!uie deci 3$ 'r$ia3c$ acea3'$
M@n'uire )in@nd c(n' de (en'ul 5e care 8l 'r$ie:'e.7
G-

6 Dn4erului &i3ericii din La(dicea 3crie-i% 6Ia'$ ce #ice Cel ce e3'e Ain, Mar'(rul
credinci(3 :i ade=$ra', 8nce5u'ul #idirii lui Dune#eu% 6/'iu "a5'ele 'ale% c$ nu e:'i nici rece, nici
8n cl(c('. O, dac$ ai "i rece 3au 8n cl(c('H Dar, "iindc$ e:'i c$ldicel, nici rece, nici 8n cl(c(', a 3$
'e =$r3 din 4ura Mea. Pen'ru c$ #ici% 6Sun' !(4a', -a 8!(4$)i', :i nu duc li53$ de niic7 :i nu
:'ii c$ e:'i 'ic$l(3, nen(r(ci', 3$rac, (r! :i 4(l, 'e 3"$'uie3c 3$ cu5eri de la Mine aur cur$)i' 5rin
"(c, ca 3$ 'e 8!(4$)e:'iE :i 9aine al!e, ca 3$ 'e 8!raci cu ele, :i 3$ nu )i 3e =ad$ ru:inea
4(liciunii 'aleE :i d(c'(rie 5en'ru (c9i, ca 3$-)i un4i (c9ii, :i 3$ =e#i. Eu u3'ru :i 5ede53e3c 5e
'()i aceia, 5e care-i iu!e3c. Fii 5lin de r@=n$, deci, :i 5(c$ie:'e-'eH Ia'$ Eu 3'au la u:$, :i !a'. Dac$
aude cine=a 4la3ul eu :i de3c9ide u:a, =(i in'ra la el, =(i cina cu el, :i el cu Mine.7
0A5 G,+C-.B1
- L(cul, 'i5ul, (dulK -
C(n"e3i(nalul nu e c(ndana', 'recerea 're!uie 3$ "ie lin$. Dar n(ul ri' 5en'ru
rec(ncilierea indi=idului nu 3e 5(a'e de#=(l'a dec@' 8n'r-un l(c 8n care 3e =ede :i 3e 8n'@lne:'e
5eni'en'ul, care 5(a'e 3$ :i :ad$ cu 5re('ul, dar care 5(a'e "(ar'e !ine 3$ 3'ea :i 8n 4enunc9i. Dac$
e nece3ar 3$ 3e 5$3're#e c(n"e3i(nalul 5en'ru cei care nu 3e 5(' 35(=edi al'"el, e ai !ine 3$ :i
caere 5en'ru cele!rarea n(ului ri' cu cei care nu acce5'$ acea3'$ lad$ de 5$ca'e in=en'a'$ 8n
3ec(lul SVI.
Qaina li'ur4ic$ 0al!a, 3'(la =i(le'$1 e (!li4a'(rie nuai 5en'ru 5re('ul care 5re#idea#$
cele!rarea c(uni'ar$. Dar dac$ e5i3c(5ul decide al'"elK
Ad=en'ul, P(3'ul Mare, arile 3(leni'$)i 3un' 'i5uri 5ri=ile4ia'e 5en'ru rec(nciliere.
Dar nu =(i a:'e5'a a;unul 5en'ru 35(=ada ea 3ecre'$% c(ada nu d$ 5rile; unei c(n=(r!iri 3incere,
#iua 3e "ace ace3'e cele!r$ri c(uni'are.
V(i er4e la ace3' 3acraen' (ri de c@'e (ri =a 're!ui 3$ $ c(n=er'e3c% un 5$ca' de
re5ara', de 8ndre5'a', un (!icei, 8nce5u'ul unei =ie)i n(i 0c$3$'(rie1, re8nn(irea #eluluiK A3'a nu
ar ai "i (!i:nuin)$, ci un e=enien'.
RECONCILIEREA INDIVIDUAL
G-
da ( ini$ de carne. V(i 5une Du9ul Meu 8n =(i, I.P iI. I.=I. I.=I.(I.iI.
I."I.aI.cI.eI. I.3I. I.uI.r
Dn $3ura 8n care =( "i "ideli in'en)iil(r &i3ericii, nu =a ai "i ace3' a"lu? 8n 3eara de
a;un :i 8n diinea)a 3$r!$'(ril(r c@nd 3e#(nierii 3acraen'el(r de"ilea#$ 5en'ru ( 35(=ad$ 5en'ru
un inu', 4r$!i)i 3'@nd la c(ad$, u:c@nd ce=a din li'ur49ie, c$u'@nd ( de#le4are an(ni$ "$r$
c$in)$. Nu 3e =(r ai 4$3i nici 5re()i c(5lici la ace3' a3acru.
6E ( ade=$ra'$ c((ar$ a re"(rei% Sacraen'ul 5eni'en)ei nu 3e ai 5u'ea cele!ra 8n
"u4$K De3"$:urarea lui =a "i ai len'$. Ri'ul =a a=ea un r(3'. O c(n=(r!ire nu 5(a'e a=ea l(c
8n'r-un inu'. Tre!uie 'i5 ca "iecare 3$ 8n)elea4$ la ce e c9ea' :i 3$ in're 8n c(n=er'ire.
Sacraen'ul 5eni'en)ei =a 8nce'a, din "ericire, 3$ ai "ie un !ure'e care :'er4e d(ar 5a'a, :i =a
de=eni 3acraen'ul c(n=er'irii :i culea 5e care Dune#eu ne re-creea#$7
G,
- Priirea -
M$ 5re#in' la c(n"e3i(nal 3au la l(cul 5en'ru 35(=ad$. Pre('ul $ 5rie:'e ca 5e un "ra'e%
3e :'ie :i el 4re:i'(r 8n "a)a lui Dune#eu :i a &i3ericii, ier'a' "iind :i de Dune#eu :i de
&i3eric$K Nu $ 5rie:'e 8n nuele 3$u, ci 8n Nuele Ta'$lui "iului ri3i5i'(r :i 8n nuele
"ra)il(r ei cre:'ini, 8n nuele &i3ericii 8n care =reau 3$ $ 85ac 5rin el.
Fac 3enul crucii%
Dn Nuele Ta'$lui :i al Fiului :i al S"@n'ului Du9.
/i 5re('ul 5(a'e "ace 3enul crucii 85reun$ cu 5eni'en'ul. El 8ndean$ la 8ncredere 8n
Dune#eu cu ace3'e cu=in'e%
Dune#eu care re=ar3$ luin$ 8n iniile n(a3're, 3$ 'e a;u'e 3$ 8)i recun(:'i cu 3inceri'a'e
5$ca'ele :i 3$ ai 8ncredere 8n ila 3a.
A5r(5ie-'e cu 8ncredere de D(nul. El nu =rea (ar'ea 5$c$'(3ului, ci ca el 3$ 3e 8n'(arc$
:i 3$ 'r$ia3c$.
S$ 'e 5riea3c$ D(nul I3u3 care nu a =eni' 3$ c9ee 5e cei dre5)i ci 5e cei 5$c$'(:i. Ai
8ncredere 8n el.
Peni'en'ul r$35unde% AinH
Dac$ 5eni'en'ul 8i e3'e necun(3cu', du9(=nicul e !ine 3$ 8i indice 3'area 3(cial$, 3i'ua)ia
"ailial$, =@r3'a :i ul'ia 35(=ad$K5recu :i al'e 5reci#$ri "(l(3i'(are du9(=nicului 5en'ru a-l
5u'ea a;u'a 5e 5eni'en'.
- Ci'irea Cu=@n'ului lui Dune#eu -
6Pre('ul 3au 5eni'en'ul ci'e:'e un 'e?' !i!lic care ara'$ ila lui Dune#eu, :i c9ea$ la
c(n=er'ire. Orice cele!rare 5eni'en)ial$ 5re3u5une ci'irea Cu=@n'ului lui Dune#eu. /i 3$ n('$
c$ e nece3ar ci'irea unui 'e?' din &i!lie c9iar :i 5en'ru 35(=ada indi=idual$. A5licarea ace3'ei
e?i4en)e ne "ace 8n'r-ade=$r 5r(!lee, 35une 34r. C(""[. M('i= 8n 5lu3 ca3$ nu ne 4r$!i.
A3cul'area Cu=@n'ului 3e 5(a'e "ace 8n di"eri'e "(rule%
+. Pre4$'ire, :i e ideal * c$ 8n cerce'area cu4e'ului 3e "ac e 5e un 'e?' !i!lic, Cu=@n'ul ui
Dune#eu i5re3i(nea#$ 3u"le'ul :i d$ luina care 3$ ne ara'e 5$ca'ul 8n3u"le)ind 8n acela:i 'i5
c$in)a. Di 5u'e 35une 5re('ului ca de35re ce 'e?' e3'e =(r!a.
.. Pre('ul 8n3u:i ci'e:'e un 'e?' in=i'@ndu-ne la 8ncredere. Ar 5u'ea 3$ dea 5eni'en'ului
car'ea :i 8n ace3' ca# ar "i un Cu=@n' ac'ual al lui Dune#eu 5en'ru 5re(' :i 5en'ru 5eni'en'.
Pen'ru ale4erea 'e?'ului 3$ ne 4@ndi c$ el 're!uie 3$ ara'e iu!irea lui Dune#eu% 'r$i nu
3acraen'ul re5r(:ului, ci al rec(ncilierii.
Ia'$ c@'e=a 'e?'e la ale4ere%
G,
IGIGaIGc iIG IG5IG(IGrIGuIGnIGcIGiIGlIGeIG IGMIG
I3aia IG, C-J% 6El 3u"erin)ele n(a3're le-a 5ur'a', :i durerile n(a3're le-a lua' a3u5ra Lui, :i
n(i a cre#u' c$ e3'e 5ede53i', l(=i' de Dune#eu, :i 3eri'. Dar El era 3'r$5un3 5en'ru 5$ca'ele
n(a3're, #dr(!i' 5en'ru "$r$dele4ile n(a3're. Pedea53a, care ne d$ 5acea, a c$#u' 5e3'e El, :i 5rin
r$nile Lui Sun'e '$$dui)i. N(i r$'$cea cu '()ii ca ni:'e (i, "iecare 8:i =edea de druul luiE dar
D(nul a "$cu' 3$ cad$ a3u5ra Lui nele4iuirea n(a3'r$ a 'u'ur(r.7
I3aia CC,.+-..% 6 ine in'e ace3'e lucruri, I3raele, c$ci e:'i r(!ul Meu. Eu 'e-a "$cu', 'u
e:'i r(!ul Meu, I3raele, nu M$ ui'aH Eu 8)i :'er4 "$r$dele4ile ca un n(r, :i 5$ca'ele ca ( cea)$%
8n'(arce-'e la Mine, c$ci Eu 'e-a r$3cu5$ra'.7
I(el .,+.-+G% 66Dar c9iar acua, #ice D(nul, 8n'(arce)i-=$ la Mine cu '(a'$ inia, cu
5(3', cu 5l@n3e' :i !(ce'H S"@:ia)i-=$ iniile nu 9ainele, :i 8n'(arce)i-=$ la D(nul, Dune#eul
=(3'ru. C$ci El e3'e il(3'i= :i 5lin de 8ndurare, 8ndelun4 r$!d$'(r :i !(4a' 8n !un$'a'e, :i-i 5are
r$u de relele 5e care le 'rii'e.7
Luca +I,+-A% 6T()i =ae:ii :i 5$c$'(:ii 3e a5r(5iau de I3u3 ca 3$-l a3cul'e. /i Fari3eii :i
c$r'urarii c@r'eau :i #iceau% 6Oul ace3'a 5rie:'e 5e 5$c$'(:i, :i $n@nc$ cu ei.7 Dar El le-a
35u3 5ilda acea3'a% 6Care ( din're =(i, dac$ are ( 3u'$ de (i, :i 5ierde 5e una din ele, nu la3$ 5e
celelal'e n(u$#eci :i n(u$ 5e i3la#, :i 3e duce du5$ cea 5ierdu'$, 5@n$ c@nd ( 4$3e:'e> Du5$ ce a
4$3i'-(, ( 5une cu !ucurie 5e ueriE :i, c@nd 3e 8n'(arce aca3$, c9ea$ 5e 5rie'enii :i =ecinii 3$i,
:i le #ice% 6&ucura)i-=$ 85reun$ cu ine, c$ci i-a 4$3i' (aia care era 5ierdu'$.7 T(' a:a, =$
35un c$ =a "i ai ul'$ !ucurie 8n cer 5en'ru un 3in4ur 5$c$'(3 care 3e 5(c$ie:'e, dec@' 5en'ru
n(u$#eci :i n(u$ de (aeni ne5ri9$ni)i care n-au ne=(ie de 5(c$in)$.7
R(ani I,--,% 6Dar Dune#eu D:i ara'$ dra4(3'ea "a)$ de n(i 5rin "a5'ul c$, 5e c@nd era
n(i 8nc$ 5$c$'(:i, Cri3'(3 a uri' 5en'ru n(i. Deci, cu a'@' ai ul' acu, c@nd Sun'e 3(c('i)i
ne5ri9$ni)i, 5rin 3@n4ele Lui, =( "i @n'ui)i 5rin El de @nia lui Dune#eu.7
+I(an G,+--.B% 6 C(5ila:il(r, 3$ nu iu!i cu =(r!a, nici cu li!a, ci cu "a5'a :i cu
ade=$rul. Prin acea3'a =( cun(a:'e c$ Sun'e din ade=$r, :i ne =( lini:'i iniile 8nain'ea Lui,
(ri 8n ce ne (3@nde:'e inia n(a3'r$E c$ci Dune#eu e3'e ai are dec@' inia n(a3'r$, :i
cun(a:'e '(a'e lucrurile.7
+I(an C,,-+B% 6Dra4(3'ea lui Dune#eu "a)$ de n(i 3-a ar$'a' 5rin "a5'ul c$ Dune#eu a
'rii3 8n lue 5e 3in4urul S$u Fiu, ca n(i 3$ 'r$i 5rin El. /i dra4(3'ea 3'$ nu 8n "a5'ul c$ n(i a
iu!i' 5e Dune#eu, ci 8n "a5'ul c$ El ne-a iu!i' 5e n(i, :i a 'rii3 5e Fiul S$u ca ;er'"$ de i35$:ire
5en'ru 5$ca'ele n(a3're.7
Cu u:urin)$ a 5u'ea 4$3i al'e 'e?'e 0du5$ ri'ul cele!r$rii c(lec'i=e1.
Dn ca# c$ e lue ul'$ 3au 'i5ul nu 5eri'e ci'irea cu "iecare 5eni'en' 3e 5(a'e "(l(3i
"(ra 5re=$#u'$ 5en'ru cele!rarea :i de#le4area c(lec'i=$.
C@nd 4ra!a nu e c9iar a'@' de are, 3e 5(a'e "ace c9iar ( ic$ 5re4$'ire c(un$ cu (
lec'ur$ 3cur'$ la in'er=ale de 'i5 re4ula'e :i a5r(5ia'e, 5en'ru c$ ul)i 3e 4r$!e3c de:i nu au nici
un ('i=K S5er$ c$ acea3'$ 4ra!$ 3$ "ie d(ar ce=a 'ran#i'(riu.
- M$r'uri3irea -
M$r'uri3irea e declararea, 5r(claarea 5$ca'el(r :i nu ( 3i5l$ recun(a:'ere. Medi'area
Cu=@n'ului in35ira' ne =a "ace 3$ $r'uri3i iu!irea lui Dune#eu, dar :i recun(a:'erea :i
$r'uri3irea 5$ca'el(r.
Pu'e 8nce5e 5ri M$r'uri3e3c lui Dune#eu, dac$ nu a 35u3-( la 8nce5u'.
A5(i, 5(rnind de la Cu=@n'ul lui Dune#eu care ne-a luina', recun(a:'e :i e?5ri$
5$ca'ele cu 3i5lici'a'e :i uilin)$E =( 35une ce a=e de 3c9i!a' 8n =ia)$ 5en'ru a re3'a!ili
de5lina c(uniune cu Dune#eu :i cu ceilal)i.
Pre('ul =a a;u'a 5e 5eni'en' 3$ =in$ la luin$ =(r!indu-i de35re iu!irea Ta'$lui. El e3'e
c9i5ul lui Cri3'(3 =eni' 5en'ru cei 5$c$'(:i. Nu =a ui'a nici el, nici 5eni'en'ul c$ ace3'e ini3'er al
iu!irii i-a "(3' 8ncredin)a' de Cri3'(3 care e 5re#en' cu 5u'erea 3a 8n 3acraen'% Cri3'(3 e cel care
de#lea4$.
Nuai ace3' 'i'lu de ini3'ru al lui Cri3'(3 8i d$ dre5'ul 3$ cun(a3c$ 3ecre'ele "ra)il(r 3$i.
E )inu' 3$ 5$3're#e 3ecre'ul 3acraen'al.
Pre('ul i5une ( i35$:ire% un 3en al c(n=er'irii :i al 5(c$in)ei care 5(a'e "i 5r(5u3 :i de
5eni'en'. Va c(re35unde 5e c@' 5(3i!il cu 4ra=i'a'ea :i na'ura 5$ca'el(r. Du9(=nicul ( i5une 8n
nuele &i3ericii% ru4$ciune, e"(r' 5en'ru a ie:i din 3ine, din (!iceiuri :i ai ale3 3lu;irea
a5r(a5elui 5rin "a5'e de il(3'enie.
6A =$#u' 5a:ii Dune#eului n(3'ru care =ine 35re (aeni.
A =$#u' cu el arde ca un "(c 5en'ru !ucuria cel(r 3$raciE
Va re=eni el 3$ ai ear4$ 5e c$r$rile n(a3're, 3$ ne 3c9i!e iniile de 5ia'r$>
Va re=eni el 3$ 3eene luina :i iu!irea>7
0Mic9el SCOUARNEC1
- Un 'i5 de ru4$ciune -
Nuai e"(r'ul uan nu 5(a'e duce la de5lina rec(nciliere. Rec(ncilierea =ine de la
Cri3'(3 :i crucea 3aE ea =ine de la Ta'$l, =ine de la Du9ul iu!irii. Dune#eu 5recede c(n=er'irea
n(a3'r$ :i ne de3c9ide 35re =ii'(rul n(u in=i'@ndu-ne 3$ c(la!(r$ la (5era 3a de @n'uire.
Pria c(la!(rare e ru4$ciunea. Prin ea =(i da 8n =ia)a ea 3ene de 5(c$in)$ :i
rec(nciliere, in'r@nd a3'"el 8n Mi3'erul 5a3cal al M(r)ii :i Dn=ierii lui Cri3'(3. V(i 5ar'ici5a a3'"el
la iu!irea lui Cri3'(3. Iar 8n =ia)a ea 3e =(r ar$'a r(adele Du9ului.
Ta'$l n(3'ru :i P3alii 3un' 5rin e?celen)$ ru4$ciunea 5(5(rului lui Dune#eu. Relu@ndu-
le aici, ar$' c$ $ r(4 8n c(uniune cu 8n'rea4a &i3eric$. Dac$ 5re('ul 3e r(a4$ cu 5eni'en'ul,
acea3'$ c(uniune e :i ai clar$E =( ar$'a c$ 'r$i ( e?5erien)$ a lui Dune#eu ce ne 5ri=e:'e
5e a@nd(i.
Deci 5re('ul :i 5eni'en'ul in'r$ 8n'r-( a'i'udine de ru4$ciune%
S$ ne ru4$ 85reun$ cu ne-a 8n=$)a' I3u3 :i 3$ cere 'a'$lui 3$ ne d$ruia3c$ ier'area 3a%
TATL NOSTRU CARE E/TI DN CERURIK
Se 5(' ad$u4a :i c@'e=a =er3e'e de 53ali% de e?e5lu
P3alul .C,J-A% 6Adu-)i ain'e, D(ane, de 8ndurarea :i !un$'a'ea TaE c$ci Sun' =e:nice. Nu-)i
aduce ain'e de 4re:elile din 'inere)ea ea, nici de "$r$dele4ile eleE ci adu-)i ain'e de ine,
du5$ 8ndurarea Ta, 5en'ru !un$'a'ea Ta, D(aneH7
P3alul IB,G-+.% 6Ai il$ de ine, Dune#eule, 8n !un$'a'ea TaH Du5$ 8ndurarea Ta cea are,
:'er4e "$r$dele4ile eleH S5al$-$ cu de3$=@r:ire de nele4iuirea ea, :i cur$)$-$ de 5$ca'ul
euH C$ci 8i cun(3c !ine "$r$dele4ile, :i 5$ca'ul eu 3'$ necura' 8nain'ea ea. D5('ri=a Ta,
nuai 85('ri=a Ta, a 5$c$'ui' :i a "$cu' ce e3'e r$u 8nain'ea TaE a:a c$ =ei "i dre5' 8n
Q('$r@rea Ta, :i "$r$ =in$ 8n ;udeca'a Ta. Ia'$ c$ Sun' n$3cu' 8n nele4iuire, :i 8n 5$ca' -a #$i3li'
aa ea. Dar Tu ceri ca ade=$rul 3$ "ie 8n ad@ncul iniii% "$, deci, 3$ 5$'rund$ 8n)ele5ciunea
8n$un'rul euH Cur$)$-$ cu i3(5, :i =(i "i cura'E 35al$-$, :i =(i "i ai al! dec@' #$5ada. F$-$
3$ aud =e3elie :i !ucurie, :i (a3ele 5e care le-ai #dr(!i' Tu, 3e =(r !ucura. Dn'(arce-)i 5ri=irea de
la 5$ca'ele ele, :'er4e '(a'e nele4iuirile eleH Ride:'e 8n ine ( ini$ cura'$, Dune#eule,
5une 8n ine un du9 n(u :i 3'a'(rnicH7
Ne 5u'e e?5ria :i 3in4uri, 35(n'an (ri ne 5u'e in35ira din 'e?'ele ur$'(are%
6Ta'$, a 5$c$'ui' 85('ri=a cerului :i 85('ri=a 'a, nu ai 3un' =rednic 3$ "iu nui' "iul
'$u 0"iica 'a1.7
Dune#eule, ai il$ de ine 5$c$'(3ulH
I3u3, Fiul lui Dune#eu, M@n'ui'(rule, ai il$ de ine, 5$c$'(3ulH
I3u3e Cri3'(a3e, M@n'ui'(rul luii, a:a cu ai de3c9i3 5(r)ile 5aradi3ului '@l9arului de 5e
cruce, 'e r(4 :i eu% 6Ain'e:'e-)i de ine, D(ane, 8n 85$r$)ia 'aH7
D(ane, Dune#eul eu a 5$c$'ui' 85('ri=a 'a :i a "ra)il(r '$i. Dar la 'ine e3'e
8ndurarea. Prie:'e-i c$in)a :i d$-i 5u'erea 3$ 'r$ie3c du5$ iu!irea 'a, D(ane.
D(ane, I3u3e, 'u ai =(i' 3$ "ii nui' 5rie'enul 5$c$'(:il(r, 5rin i3'erul (r)ii :i 8n=ierii
'ale, eli!erea#$-$ de 5$ca'e. Pacea 'a 3$ "ie cu ine ca 3$ 'r$ie3c 8n iu!ire, 8n dre5'a'e :i ade=$r.
Du9ule S"@n', i#=(r de iu!ire, 'e in=(c cu 8ncredere% 5uri"ic$-$, a;u'$-$ 3$ 'r$ie3c ca
un "iu al luinii.
Ace3' 'i5 de ru4$ciune 5er3(nal$ 8n care ne e?5ri$ c$in)a :i 9('$r@rea * =a "i deci de
( are li!er'a'e :i 35(n'anei'a'e. Tre!uie 3$ "ie ade=$ra'$ de aceea 3e rec(and$ 3$ "ie ( "(rul$
8n=$)a'$ 5e de r(3'. T('u:i dec@' niic, ai !ine $ =(i e?5ria 5rin ac'ul de credin)$ 'radi)i(nal.
0Pre('ul 3$ nu dea de#le4area dec@' 3u5$ ac'ul de c$in)$. Aici 4ra!a de3"i4urea#$ 3acraen'ul.1
- De#le4area -
Ru4$ciunea :i 35eran)a ne duce la culea cele!r$rii% la 3enul 3acraen'al al de#le4$rii.
6i 3e iar'$ 5$ca'ele7, Cu=@n'ul lui Cri3'(3 e lua' de 5re(' 8n Nuele lui 85line:'e :i 5ece'luie:'e
rec(ncilierea cu Dune#eu.
/i nu nuai cu Dune#eu. Acea3'$ ier'are nu e nuai ( a"acere din're Dune#eu :i
5eni'en'. Di 5ri=e:'e 5e '()i "ra)ii. Pre('ul de#lea4$ 8n nuele &i3ericii. Di 5rii n(i 5e '()i 8n
rec(ncilierea n(a3'r$, 8n iu!ire> A:a 're!uie 3$ "ie ier'area. 6/i ne iar'$ n(u$ 4re:elile n(a3're,
5recu :i n(i ier'$ 4re:i)il(r n(:'riK7
Ru4$ciunea de c$in)$ ne a:ea#$ 8n 4enunc9i. Pre('ul 3e ridic$. D:i 8n'inde M@inile, cel
5u)in @na drea5'$, 5e ca5ul 5eni'en'ului :i 5r(nun)$ "(rula de#le4$rii, cu=in'ele e3en)iale "iind
ace3'ea% 6Iar eu 'e de#le4 de 5$ca'ele 'ale 8n Nuele 'a'$lui :i al Fiului :i al S"@n'ului Du97. In
'i5 ce 35une ace3'e cu=in'e, 5re('ul "ace 3enul crucii a3u5ra 5eni'en'ului. Dar ia'$ "(rula
8n'rea4$ a de#le4$rii%
6Dune#eu, 5$rin'ele 8ndur$ril(r, care a 85$ca' luea cu 3ine 5rin (ar'ea :i 8n=ierea
Fiului 3$u :i a 'rii3 5e Du9ul S"@n' 35re ier'area 5$ca'el(r, 5rin 5u'erea ac(rda' &i3ericii, 3$ 8)i
d$ruia3c$ ier'are :i 5ace.7
R$35unde% Ain.
IAR EU TE DERLE2 DE PCATELE TALE DN NUMELE TATLUI /I AL FIULUI
/I AL SFMNTULUI DUQ.
S$ edi'$ ace3'e "(rule de de#le4are%
- ea ara'$ c$ rec(ncilierea 5eni'en'ului =ine din 5ar'ea il(3'i=irii lui Dune#euE
- ne de3c(5er$ le4$'ura din're rec(ncilierea 5$c$'(3ului :i i3'erul 5a3cal al lui Cri3'(3E
- 5une 8n relie" r(dul Du9ului S"@n' 8n ier'area 5$ca'el(rE
- 8n 3"@r:i' 5une 8n luin$ a35ec'ul ecle#ial al 3acraen'ului 5rin "a5'ul c$ rec(ncilierea cu
Dune#eu e ceru'$ :i ac(rda'$ 5rin 3lu;i'(rul &i3ericii.
6Fi)i, deci, il(3'i=i, cu :i Ta'$l =(3'ru e3'e il(3'i=. Nu ;udeca)i, :i nu =e)i "i ;udeca)iE
nu (3@ndi)i, :i nu =e)i "i (3@ndi)iE ier'a)i, :i =i 3e =a ier'a. Da)i, :i =i 3e =a daE !a 8nc$, =i 3e =a
'urna 8n 3@n ( $3ur$ !un$, 8nde3a'$, cl$'ina'$, care 3e =a =$r3a 5e dea3u5ra. C$ci cu ce $3ur$
=e)i $3ura, cu aceea =i 3e =a $3ura.7
0Lc J, GJ-G-1
- Mul)uire -
Pre('ul ne 8n=a)$ 3$ aduce ul)uire.
O "ace 5rin "(rule de 4enul ace3'a, la care =( r$35unde%
L$uda)i 5e D(nul 5en'ru c$ e3'e !unH
- Ve:nic$ e3'e 8ndurarea lui.
D(nul )i-a ier'a' 5$ca'ele, er4i 8n 5aceH
- Mul)ui lui Dune#euH
Ferici' e3'e (ul c$ruia i 3-a ier'a' "$r$dele4ea, c$ruia i 3-a ac(5eri' 5$ca'ul. Ferici' (ul
c$ruia D(nul nu ia 8n 3ea$ nele4iuirea. &ucur$-'e "ra'e :i 'e =e3ele:'e 8n D(nul. Mer4i 8n
5aceH
- AinH
Pa'ia D(nului n(3'ru I3u3 Cri3'(3, i;l(cirea 3"in'ei Feci(are Maria :i a 'u'ur(r
3"in)il(r, ceea ce ai "$cu' !ine :i ai 3u"eri' cu r$!dare 3$ 8)i "ie leac 85('ri=a 5$ca'el(r 35re
35(rirea 9arului :i d(!@ndirea =ie)ii =e:nice. Mer4i 8n 5aceH
- AinH
Peni'en'ul e?cla$ cu !ucurie :i ul)uire. Pri=e:'e =ii'(rul, =ia)a 3a, 5e ceilal)i cu (c9i
n(i, 5en'ru ( e?i3'en)$ re8nn(i'$. Cu 3cria 3"@n'ul Paul cre:'inil(r din C(rin'% 6Dac$ e3'e cine=a
8n Cri3'(3, e3'e ( "$5'ur$ n(u$. Cele =ec9i 3-au du3% ia'$ c$ '(a'e lucrurile 3-au "$cu' n(i. /i '(a'e
lucrurile ace3'ea Sun' de la Dune#eu, care ne-a 85$ca' cu El 5rin I3u3 Cri3'(3, :i ne-a
8ncredin)a' 3lu;!a 85$c$riiE c$ adic$, Dune#eu era 8n Cri3'(3, 85$c@nd luea cu Sine,
ne)in@ndu-le 8n 3(c('eal$ 5$ca'ele l(r, :i ne-a 8ncredin)a' n(u$ 5r(5(=$duirea ace3'ei
85$c$ri. N(i, deci, Sun'e 'rie:i 85u'ernici)i ai lui Cri3'(3E :i, ca :i cu Dune#eu ar
8ndena 5rin n(i, =$ ru4$ "ier!in'e, 8n Nuele lui Cri3'(3% D5$ca)i-=$ cu Dune#euH Pe Cel
ce n-a cun(3cu' nici un 5$ca', El L-a "$cu' 5$ca' 5en'ru n(i, ca n(i 3$ "i ne5ri9$nirea lui
Dune#eu 8n El.7 0.C(r I,+A-.A1
6Pe cei ne"erici)i i-a =$#u' dan3@nd ca 8n #i de 3$r!$'(are.
A =$#u' cu 35eran)a rena:'e 8n (c9ii cel(r de3cura;a)i.
Va re=eni el 3$ ai ear4$ 5e c$r$rile n(a3're 3$ 3c9i!e iniile n(a3're de 5ia'r$>
Va re=eni 3$ 3eene iu!irea :i luina>7
0Mic9el SOCUARNEC1
CELE&RAREA COMUNITAR
Dn rec(ncilierea ai ul'(r 5eni'en)i "ie c$ 35(=ada :i de#le4area 3un' indi=iduale, "ie c$
3un' c(lec'i=e, an3a!lul cele!r$rii e3'e iden'ic :i nu 3e de(3e!e:'e dec@' la 3"@r:i'.
- Priirea -
Un c@n'ec la in'rare in=i'$ 5eni'en)ii la 8ncrede :i la c(n=er'ire.
Pre('ul 3alu'$ 5(5(rul% 5(a'e "(l(3i unul din ur$'(arele 'e?'e%
Qar =(u$ :i 5ace de la Dune#eu 'a'$l n(3'ru :i de la I3u3 Cri3'(3 care 3-a da' 5e 3ine
5en'ru 5$ca'ele n(a3're.
- &inecu=@n'a' 3$ "ie Dune#eu 8n =eciH
Qarul D(nului n(3'ru I3u3 Cri3'(3 :i dra4(3'ea lui Dune#eu 'a'$l :i 85$r'$:irea
Du9ului S"@n' 3$ "ie cu =(i '()i.
- /i cu du9ul '$uH
Qar =(u$ :i 5ace de la Dune#eu Ta'$l :i de la I3u3 Cri3'(3 care ne-a iu!i' :i ne-a 35$la'
5$ca'ele 5rin 3@n4ele 3$u.
- AinH
Urea#$ ( 3cur'$ in'r(ducere 5en'ru in3'ruirea cel(r 5re#en)i de35re i5(r'an)a :i ('i=ul
cele!r$rii 5recu :i de35re r@nduiala ce 're!uie 5$3'ra'$ 8n cadrul ei.
- Ru4$ciunea -
Pre('ul in=i'$ 5e '()i la ru4$ciune cu ace3'e cu=in'e%
S$ ne ru4$ "ra)il(r, ca Dune#eu care ne-a c9ea' la 8n'(arcere 3$ ne dea 9arul
5(c$in)ei ade=$ra'e :i r(dnice.
T()i 3e r(a4$ 8n '$cere. A5(i 5re('ul r(3'e:'e ru4$ciunea%
Trii'e D(ane Du9ul '$u 8n i;l(cul n(3'ru, care 35$l@ndu-ne 8n a5a cura'$ a 5(c$in)ei,
3$ "ac$ din n(i ( ;er'"$ 5l$cu' )ie, :i 3$ ne 8n=rednici ca 5riind =ia)$ 5rin el, 3$ 5rea$ri 8n
'(' l(cul ne35u3a 'a 8ndurare. Ain.
Sau%
Ta'$l n(3'ru :i Dune#eul (ric$rei @n4@ieri, care ai #i3 c$ d(re:'i 3al=area 5$c$'(:il(r :i
nu (ar'ea l(r, a;u'$ 5(5(rul '$u 3$ 3e 8n'(arc$ la 'ine :i 3$ ai!$ =ia)$. D$ruie:'e-ne 9arul ca
ur@nd Cu=@n'ul '$u, 3$ ne $r'uri3i 5$ca'ele :i 3$ 8)i ul)ui 5en'ru ier'area 5rii'$, ca
5$3'r@nd ade=$rul 3$ 5r(4re3$ 8n '(a'e, 5rin Cri3'(3 Fiul '$u care =ie)uie:'e :i d(ne:'e 8n =ecii
=ecil(r. Ain.
Te ru4$, D(ane, de#lea4$ cu !un$=(in)$ de (rice 5$ca', 5en'ru ca i#!$=i)i de 5$ca'e, 3$
3lu;i 8n li!er'a'e 3u"le'ea3c$. Prin Cri3'(3 D(nul n(3'ru. Ain.
- Cu=@n'ul lui Dune#eu -
I5(r'an)a Cu=@n'ului lui Dune#eu%
- C9ea$ la 5(c$in)$ :i c(nduce la ( ade=$ra'$ c(n=er'ire a iniii cu ( 5u'ere
3acraen'al$.
Se 5(' "ace d(u$ lec'uri 3e5ara'e de un 53al, un c@n'ec 3au un 'i5 de ru4$ciune, 8n
'$cere. Se 5(a'e "ace :i ( 3in4ur$ lec'ur$, :i de 5re"erin)$ ( E=an49elie. E=an49elia 5(a'e "i
5re4$'i'$ 3au 5relun4i'$ de ( lec'ur$ reli4i(a3$% Dune#eu e =iu 8n inia (enirii.
Pen'ru ale4erea 'e?'el(r 3e =a )ine 3eaa de%
+. Ve3'irea E=an49eliei c$ Dune#eu iu!e:'e :i iar'$, c9e@nd la c(n=er'ire% 2en +-,+A-
GGE I3 CG, ..-.-E O3 G,+J-.IE ++, +-++E Mi9 A, .-AE M' G, +-+.E C, +.-+AE ,, +--E ,, ,-+GE Lc ., --
+CE C, +J-.+E J, GJ-G-E +C, +.-+CE .G, .,-CGK
.. <udeca'a lui Dune#eu% nu c(ndanare, ci re=elarea 5re#en)ei 5$ca'ului de care
Dune#eu =ine 3$ eli!ere#e. Ne de3c(5er$ c$ 5$ca'ul nu e unicul ac' al =ie)ii n(a3're% Ier'area lui
Dune#eu ne de3c9ide un =ii'(r% D' ,,J-+,E Sa +.,+-+GE I3 I,+-AE II, +-++E E# ++, +C-.+E GJ,
.G-.-E 2al I,+J-.CE A5 .,+-IE M' I, +-+.E I, .+-.JE Lc +G, J-,E +-, ,-+CE In -, +-++K
G. Mi3'erul rec(ncilierii care 3e reali#ea#$ 5rin (ar'ea :i 8n=ierea lui I3u3 Cri3'(3 :i 5rin
darurile Du9ului S"@n'. Re8nn(i)i 5rin Du9ul S"@n', credinci(:ii au 5u'ere 3$ 3c9i!e =ia)a :i 3$
$r'uri3ea3c$ iu!irea lui I3u3 Cri3'(3% D' GB,+I-.BE I3 IG,+-+.E I-,+-++E R I,J-++E .C(r I,+A-
.+E +In +,+-.E G,+-.CE Lc I,+J-.JE A,GJ-IBE +,,+-+BE In +,,+G-GAE .B,+,-.GK
Oilia lua'$ din 'e?'ele S"in'ei Scri5'uri 3$ 8i aduc$ 5e 5eni'en)i la cerce'area c(n:'iin)ei,
la 8nde5$r'area de 5$c$'(:i :i 8n'(arcerea 35re Dune#eu. S$ li 3e aduc$ ain'e c$ 5$ca'ul e3'e
c(n'ra lui Dune#eu, c(n'ra c(uni'$)ii :i a a5r(a5elui, 5recu :i c(n'ra 5eni'en'ului 8n3u:i.
A5(i 3$ 3e reain'ea3c$ du5$ ca#%
+. In"ini'a il$ a lui Dune#eu care e3'e ai are dec@' '(a'e r$u'$)ile n(a3're :i 5rin care
el 8n3u:i ne c9ea$ din n(u.
.. Nece3i'a'ea 5eni'en)ei in'erne 5rin care 8n (d 3incer ne 5redi35une c9iar la re5ararea
daunel(r 5$ca'el(r.
G. A35ec'ul 3(cial al 9arului :i al 5$ca'ului 5rin care 5$ca'ele "iec$ruia 3e re3'r@n4 a3u5ra
8n're4ului 'ru5 al &i3ericii.
C. Lucrarea 5(c$in)ei n(a3're care 5rie:'e e"icaci'a'ea din ;er'"a lui Cri3'(3 :i care cere,
5e l@n4$ "a5'ele de 5(c$in)$ 5rac'icarea dra4(3'ei "r$)e:'i.
Du5$ ce 3-a )inu' (ilia, 3e ac(rd$ un 'i5 de '$cere ca 3$ 3e "ac$ e?aenul de c(n:'iin)$
:i 3$ 3e 're#ea3c$ ade=$ra'a 5$rere de r$u de 5$ca'e. Pre('ul, diac(nul, 3au un al' 3lu;i'(r, 8i 5(a'e
a;u'a 5e credinci(:i 5rin 3cur'e in=(ca)ii 3au ru4$ciuni ada5'a'e 5u!licului.
6N(r(adele 8l 8n're!au, :i #iceau% 6A'unci ce 're!uie 3$ "ace>7 Dre5' r$35un3, el le #icea%
6Cine are d(u$ 9aine, 3$ 85ar'$ cu cine n-are nici unaE :i cine are de @ncare, 3$ "ac$ la "el.7 Au
=eni' :i ni:'e =ae:i 3$ "ie !('e#a)i, :i i-au #i3% 6Dn=$)$'(rului, n(i ce 're!uie 3$ "ace>7 El le-a
r$35un3% 6S$ nu cere)i niic ai ul' 5e3'e ce =-a "(3' 5(runci' 3$ lua)i.7 Ni:'e (3'a:i 8l 8n're!au
:i ei, :i #iceau% 6Dar n(i ce 're!uie 3$ "ace>7 El le-a r$35un3% 6S$ nu 3'(arce)i niic de la
nieni 5rin aenin)$ri, nici 3$ nu 8n=inui)i 5e nieni 5e nedre5', ci 3$ =$ ul)ui)i cu le"urile
=(a3're.7
0Lc G, +B-+C1
- Ri'ul rec(ncilierii -
Credinci(:ii 3un' in=i'a)i 3$ 8n4enunc9e#e 5en'ru a 5r(nun)a 85reun$ ( "(rul$ de
$r'uri3ire 4eneral$ 0M$r'uri3e3cK1E a5(i 3'@nd 8n 5ici(are reci'$ ( ru4$ciune li'anic$ 3au c@n'$.
La 3"@r:i' 3e 35une ru4$ciunea d(nea3c$ 0Ta'$l n(3'ruK1 care nu 3e 5(a'e (i'e nici(da'$.
Pre('ul% Fra)il(r 3$ 8n4enunc9e, 3$ ne $r'uri3i 5$ca'ele :i 3$ ne ru4$ unii
5en'ru al)ii ca 3$ a=e 5ar'e de @n'uire.
T()i% M$r'uri3e3c lui Dune#euK
Pre('ul% S$ 8l ru4$ cu uilin)$ 5e Cri3'(3, dre5'ul n(3'ru i;l(ci'(r :i M@n'ui'(r,
8n "a)a al'arului ca 3$ ne ier'e 5$ca'ele :i 3$ ne cure)e de (rice nele4iuire.
Tu care ai "(3' 'rii3 3$ 5redici cel(r 3$raci. E=an49elia :i 3$ =indeci 5e cei cu inia
#dr(!i'$.
T()i% Dndur$-'e de n(iH
Pre('ul% Tu care nu ai =eni' 3$ c9ei 5e cei dre5)i ci 5e cei 5$c$'(:i. R.
Tu care ai readu3 5e ueri, la 3'aul, (aia 5ierdu'$. R.
Tu care nu ai c(ndana'-( 5e "eeia adul'er$, ci ai l$3a'-( 3$ ear4$ 8n
5ace. R.
Tu care l-ai c9ea' la 8n'(arcere :i la ( =ia)$ n(u$ 5e Ra9eu. R.
Tu care ai 5r(i3 '@l9arului 5aradi3ul. R.
Tu, care :e#@nd de-a drea5'a Ta'$lui 'r$ie:'i ereu ca 3$ i;l(ce:'i 5en'ru
n(i. R.
Pre('ul% Dune#eule care ai 5re4$'i' a;u'(are 5('ri=i'e 5en'ru 3l$!iciunea n(a3'r$,
"$, 'e ru4$, ca ele 3$ aduc$ r(ade 5en'ru n(i :i 3$ "i nu$ra)i 5rin're cei 8n'(r:i cu ade=$ra'.
Prin Cri3'(3, D(nul n(3'ru.
T()i% Ain.
- S5(=ada :i de#le4area indi=idual$ -
Du5$ ace3'e ru4$ciuni, 5re()ii 3e 8ndrea5'$ 35re l(cul 3'a!ili' 5en'ru a3cul'area 35(=e#il(r.
Peni'en)ii care d(re3c 3$ 8:i "ac$ $r'uri3irea 5$ca'el(r 3e a5r(5ie de 5re('ul 5e care l-au ale3 :i,
5riind 5(c$in)a, de#le4a)i 5rin "(rula 5en'ru de#le4area unui 3in4ur 5eni'en'.
Dn 'i5ul 35(=e#il(r 3e 5(a'e crea un "(nd u#ical cu 5au#e de '$cere 5en'ru edi'a)ie,
c@'e=a "ra#e !i!lice 3au ( ru4$ciune 5en'ru 5$c$'(:i.
- Mul)uire -
Du5$ ce 3-au 'erina' $r'uri3irile, 5re()ii 3e 8n'(rc 35re 5re#!i'er. Cel care c(nduce cere(nia 8i
in=i'$ 5e '()i la ul)uire 5rin care credinci(:ii 5rie3c ila lui Dune#eu. Ace3' lucru 5(a'e
a=ea l(c "ie 5rin'r-un 53al 3au 5rin'r-( ru4$ciune li'anic$. Pre('ul 8nc9eie cele!rarea 5rin'r-(
ru4$ciune la ale4ere%
P$rin'e S"@n' care ne-ai re8nn(i' du5$ c9i5ul Fiului '$u, d$-ne 'e ru4$, ca "$c@ndu-ne
5$r'a:i de ila 'a 3$ de=eni 3enul iu!irii Tale 8n lue. Prin Cri3'(3 D(nul n(3'ru. Ain.
Dune#eule, P$rin'e :i 3'$5@nul 8n're4ii lui, care ai !ine=(i' 3$ ar$)i a'@'a iu!ire "a)$ de
acea3'$ lue 8nc@' ai da' 5e unicul '$u Fiu 5en'ru @n'uirea n(a3'r$E 5rin Crucea lui a "(3'
@n'ui)i, 5rin (ar'e 8n=ia)i, 5rin 5$'iire 3al=a)i, 5rin 8n=iere 5rea$ri)i, 5rin el 'e ru4$ cu
uilin)$ a a;u'a 8n '(a'e acea3'$ "ailie a 'aE 3$ "ie re35ec'ul cin3'irii 'ale 8n 3i)urile n(a3're,
credin)$ 8n ini$, dre5'a'e 8n 5uri'a'e, 5ie'a'e 8n '(' ceea ce "ace, ade=$rul 8n =(r!ire, cer'i'udine
8n (ra=uri ca 3$ ne 8n=rednici a 5rii cu deni'a'e :i dre5'a'e c(r(ana neuririi. Prin Cri3'(3,
D(nul n(3'ru.
D(ane I3u3 Cri3'(a3e, 'u e:'i darnic 8n a ier'a :i de aceea ai !ine=(i' 3$ iei un 'ru5 3eri'
ca 3$ ne la:i e?e5lu de !un$=(in)$ :i 3$ ne "aci 3'a'(rnici 8n '(a'e 8ncerc$rileE d$-ne , 'e ru4$,
9arul 3$ 5$3'r$ '('deauna !unurile 5rii'e de la Tine :i (ri de c@'e (ri c$de 8n 5$ca'e, a;u'$-ne
3$ ne ridic$ 5rin 5(c$in)$. Tu care =ie)uie:'i :i d(ne:'i 8n =ecii =ecil(r.
Dune#eule, 9arul '$u are acea3'$ 8n3u:ire c$ din r$i ne "ace dre5)i, din 3$rani, "erici)iE
"ii al$'uri de lucr$rile 'ale, "ii al$'uri de darurile 'ale 5en'ru ca 3$ nu ne li53ea3c$ '$ria 3'a'(rniciei
acel(ra 5e care i-ai 8ndre5'$)i' 5rin credin)$. Prin Cri3'(3 D(nul n(3'ru.
Dune#eule, Ta'$l n(3'ru, 'u ne-ai ier'a' 5$ca'ele :i ne-ai da' 5acea 'a. F$ ca ereu 3$ ne
ier'$ unul al'uia ("en3ele :i 3$ ne reali#$ a3'"el 8n lue 5acea. Prin Cri3'(3, D(nul n(3'ru.
Unele 5re"e)e 3e 5('ri=e3c "(ar'e !ine 8n (rice 'i5 3au nuai 8n 'i5ul Ad=en'ului I,
P(3'ului Mare, I :i II, Fl(rii, Ti5ul Pa3cal I, II :i IV, duinicile I, IV :i VIII, li'ur49iil(r
rec(ncilierii.
La 3"@r:i' cele!ran'ul 'rii'e 5e cei aduna)i d@ndu-le !inecu=@n'area.
- Pr(!lee -
Cele!r$rile c(uni'are cu 35(=ad$ :i de#le4are indi=idual$ 5un 5r(!lee%
- Ti5ul 5en'ru el e3'e "(ar'e 3cur'. I5re3ia de li53$ de 'i5 e ai 5r("und$ c@nd
e?aenul de c(n:'iin)$ a 5r(=(ca' du!ii 3eri(a3e :i ar "i ne=(ie 3$ "ie 35u3e 5re('ului. Reducerea
'i5ului c(n3acra' 5en'ru ace3' dial(4 nu c(n'ra#ice 35iri'ului n(ului ri'ual c@' 5ri=e:'e 35(=ada
indi=idual$>
- Pre(cu5area 5en'ru $r'uri3irea :i e?ainarea c(n:'iin)ei, duce, 8n 3'ruc'ura cele!r$ril(r
ca :i 8n 3u"le'ul 5ar'ici5an)il(r, la ( reducere a i5(r'an)ei cel(rlal'e 5$r)i% 5riirea, =e3'irea
Cu=@n'ului, cele!rarea ier'$rii, 5r(iec'e de =ia)$ n(u$, ul)uirea 8n c(unK
- carac'erul c(uni'ar a redu3 ade3ea li!er'a'ea 3en'ien'el(r, 3u5ra5un@ndu-leK
- A5are ( 8n'reru5ere 8n "a5'ul c$ du5$ ce 3-a "$cu' 85reun$ ru4$ciunea, a5(i 3-a a3cul'a'
Cu=@n'ul :i 3-a "$cu' cerce'area cu4e'ului, 3-a a;un3 la ( 65ri=a'i#are7 a 5r(cla$rii ier'$rii, c@nd
acea3'a ar 're!ui 3$ "ie ( !ucurie cele!ra'$ c(lec'i=.
Acea3'$ 5a3'(ral$ 9i!rid$ a "$cu' 5(3i!il$ 'ran#i)ia, dar din ce 8n ce ai ul' 3e ale4e (ri
cele!rarea indi=idual$ 8n'rea4$, (ri nuai cele!rarea c(lec'i=$, dar 8n'rea4$.
CELE&RAREA /I DERLE2AREA COLECTIV
V(r!ind de35re 3acraen'ul 5eni'en)ei, C(nciliul Triden'in a re4leen'a' 3in4ura "(r$
5e care ( cun(:'ea% 35(=ada indi=idual$. Dac$ nu a "i?a' niic de35re cele!r$rile c(uni'are, a
"(3' din cau#a c$ nu 3e "$cea a:a 8n acea e5(c$. Dar nu a c(ndana' 'e#a a'unci c@nd a a"ira' c$
3e 5(a'e da ( de#le4are c(lec'i=$, du5$ ( $r'uri3ire 4l(!al$ a =in(=$)iei. Dar dac$ ar "i
c(ndana'-(, ce 3e 5u'ea 35une a'unci de35re 5rac'ica &i3ericii de la 8nce5u'>
Acea3'$ 5rac'ic$ 5re=$#u'$ de;a 8n unele 85re;ur$ri de (rali:'ii (derni, a "(3'
("iciali#a'$ de in3'an)ele r(ane ale &i3ericii 8n 'ereni iden'ici 8n +,CC a5(i 8n +,A.. Ri'ualul
Peni'en)ei reia '(cai ace:'i 'ereni 'radi)i(nali.
- C(ndi)ii -
C(ndi)iile ceru'e 5en'ru de#le4area c(lec'i=$ 3un' ur$'(arele%
+. Un nu$r 5rea are de 5eni'en)i 8n 85re;ur$ri e?ce5)i(nale% a;unul unei 3$r!$'(ri,
5elerina;, c@nd nu 3un' 5re()i 3u"icien)i 5en'ru 35(=ada indi=idual$ n(ral$, adic$ n(ul ri'.
Cele!rarea c(lec'i=$ nu 3u5ri$ (!li4a)ia de a 5re=edea 5en'ru 5eni'en)i 5(3i!ili'a'ea de
35(=ad$ indi=idual$ 8n 'i5ul anului. C$ci nuai ( ini)iere 5er3(nal$ :i 5r(4re3i=$ la 3acraen'ul
rec(ncilierii le =a 5eri'e ca 3$ 5ar'ici5e cu r(d la cele!rarea de#le4$rii.
.. Ordinariul l(cului, du5$ ce 3-a 3"$'ui' cu e!rii C(n"erin)ei e5i3c(5ale, 5(a'e ;udeca
dac$ 3u3 en)i(na'ele ca#uri 3e =eri"ic$ 8n'r-ade=$r :i 3$ decid$ a5(i c@nd e3'e 5eri3 a 3e da
de#le4area 3acraen'al$ 4eneral$. Si4ur c$ nu e =(r!a de a recur4e la e5i3c(5 5en'ru "iecare ca#,
ci 3$ 3e 5$3're#e n(rele 3'a!ili'e.
G. Dn a"ara ca#uril(r cun(3cu'e de e5i3c(5ul l(cului dac$ a5are ( 4ra=$ nece3i'a'e de a da
de#le4are 3acraen'al$ c(lec'i=$, 5re('ul e3'e (!li4a' 3$ anun)a ai 8n'@i e5i3c(5ul, c@nd ace3'
lucru e3'e 5(3i!il 5en'ru a de#le4area 8n (d lici'. Dac$ nu e 5(3i!il a:a, =a da de#le4area :i =a
in"(ra 3u5eri(rul du5$ aceea. /i 8n ace3' ca# de#le4area e =alid$.
- Di35(#i)ii receru'e -
S5(=ada :i de#le4area c(lec'i=$ nu 3un' un i;l(c de a 'ra'a rec(ncilierea cu u:urin)$. La
(ilie, credinci(:ii 're!uie a=er'i#a)i c$ 5en'ru a "ace ( 35(=ad$ !un$ e nece3ar%
- ca "iecare 3$ 3e c$ia3c$ de ceea ce a "$cu'E
- 3$ "ie 9('$r@' 3$ nu recad$ 8n ace3'e 5$ca'eE
- 3$ "ie deci3 3$ re5are 3candalul :i 5a4u!ele 5r(=(ca'eE
- 3$ ai!$ in'en)ia de a 35(=edi unui 5re(' la 'i5ul 5('ri=i' 5$ca'ele 4ra=e 5e care acu nu
le 5(a'e 35(=edi. 0N(ul Ri' GG1
Acea3'$ 35(=ad$ ul'eri(ar$ nu =a cu5rinde de#le4area% un 5$ca' ier'a', e3'e ier'a'. Dar
ace3' dial(4 5a3'(ral are dre5' 3c(5 4$3irea unui (d ai !un de c(n=er'ire :i a;u'(r 5en'ru
re(rien'area =ie)ii. E !ine 3$ 3e e?5lice ace3' lucru 8nain'e de cererea de ier'are. Se 5(a'e "ace cu
ace3'e cu=in'e%
Senul ier'$rii lui Dune#eu :i al &i3ericii =-a da' 'u'ur(r cel(r care 8l d(re3c. Acea3'$
ier'are nu 3cu'e:'e 5e cei care ( 5rie3c de ni:'e r$35underi, nu 3cu'e:'e &i3erica de a-i a;u'a.
Dac$ 8n 3ecre'ul c(n:'iin)ei =(a3're c$ recun(a:'e)i =in(=a)i de 5$ca'e 4ra=e, 3un'e)i
(!li4a)i 3$ c$u'a)i un 5re(' c@nd =e)i 5u'ea ca 3$ 5reci#e#e 85reun$ cu =(i 8n nuele &i3ericii,
deci#iile nece3are 5en'ru ca acea3'$ ier'are 3$ aduc$ r(ade 8n =ia)a =(a3'r$.
Iar acu 'u'ur(r cel(r care d(re3c 3$ 5riea3c$ ier'area 3acraen'al$ a lui Dune#eu, le
5r(5un 3$K
0aici 3e 5reci#ea#$ 4e3'ul ale31
Ace3'e cu=in'e au 're#i' la unii incer'i'udini% 6Dar a'unci 3un' ier'a' 3au c@nd $ =(i
35(=edi la 5re('>7 R$35un3ul ("icial e clar% iedia'. Nu a=e dre5'ul 3$ in'er5re'$ ace3'e
cu=in'e ca :i cu ar "i =(r!a de ( de#le4are 5r(=i#(rie. Dar dac$ 3un' 8n 3'are de 5$ca' 4ra=, 3$ nu
$ ;(c cu cu=in'ele% e nece3ar 3$ iau ni:'e deci#ii luina'e de un dial(4, a ne=(ie de un a;u'(r :i
de aceea i 3e cere 3$ er4 la 5re('.7
0N('e de 5a3'(ral$ li'ur4ic$, nr. +.J1
- S5(=ada :i de#le4area c(lec'i=$ -
P@n$ la cea3'$ cerere de ier'are, '(a'$ cele!rarea c(uni'ar$ 3e de3"$:(ar$ ca 8n ri'ul
c(uni'ar.
Aici 5re('ul 8i in=i'$ 5e cei care 3e 3i' di35u:i 3$ 5riea3c$ 3acraen'ul 3$ ara'e clar
=(in)a l(r 5rin'r-un 4e3' care 3$ "ie :i ( $r'uri3ire 4eneral$ a =in(=$)iei.
La cerere, de e?e5lu, 3$ 3e ridice, 3$ 8n4enunc9e#e (ri 3$ 8:i !a'$ 5ie5'ul la C(n"i'e(r.
Al'e 3ene%
- 5re#en'area 8n "a)a cele!ran'ului cu @inile 8n @inile ale 35un@nd% 6P$rin'e cer ier'are
de la Dune#eu :i de la &i3eric$.7
- 3e 5une @na 5e &i!lia de3c9i3$ )inu'$ de 5re('.
- 3e 5rie:'e ( lu@nare a5rin3$ de la 5re('E
- =enerarea 3"in'ei cruci e?5u3eE
- 4ru5area 8n ;urul al'arului.
A5(i are l(c ri'ul rec(ncilierii cu acea3'$ de#le4are 3(len$ 5e care cele!ran'ul ( reci'$
3au ( c@n'$ cu @inile 8n'in3e dea3u5ra 5eni'en)il(r%
Dune#eu Ta'$l nu =rea (ar'ea 5$c$'(3ului dar ca el 3$ 3e 8n'(arc$ :i 3$ 'r$ia3c$. El ne-a
iu!i' ai 8n'@i :i a 'rii3 5e Fiul 3$u 8n lue 5en'ru ca luea 3$ 3e @n'uia3c$ 5rin el. El 3$ 3e
ara'e il(3'i= :i 3$ =$ d$ruia3c$ 5acea 3a. Ain.
Du9ul @n4@ie'(r care ne-a "(3' da' 35re ier'area 5$ca'el(r :i 5rin care 3un'e 5l$cu)i 8n
"a)a Ta'$lui 3$ cure)e iniile =(a3're :i 3$ =$ luine#e cu 3'r$lucirea 3a ca 3$ =e3'i)i 5u'erea
aceluia care =-a c9ea' din 8n'uneric la luina 3a inuna'$. Ain.
Iar eu =$ de#le4 de 5$ca'ele =(a3're 8n nuele 'a'$lui :i al Fiului :i al Du9ului S"@n'.
Ain.
Cele!ran'ul 5r(5une 'u'ur(r ( 5(c$in)$. Urea#$ ul)uirea :i 'rii'erea ca 8n ri'ualul
5receden'.
6/'iind c$ 9arul 8n'rece 5$ca'ul, a 8n=$)a' 3$ nu r$@n la 5$@n' ca ( 5ia'r$, ca ( ci(a'$.
C@nd =(i c$dea din n(u, $ =(i ridica de AB de (ri c@'e :a5'e. Nuai 8n c$r)i 5(' "i 4$3i)i (aeni
care nu 5$c$'uie3c, 3au care au "(3' ( 3in4ur$ da'$ 5eni'en)i. Dac$ nu ai 5(' er4e 5e 5ici(are,
ei !ineK$ =(i '@r8 5e !ur'$K7
0Paul CLAUDEL1
CB
CB
eJGlJGeJG JGP iJG JG3JG JG5JG #JGiJGc iJG JGP iJG JG3
+I
SACRAMENTUL

UN2ERII &OLNAVILOR
UNTDELEMNUL SFMNT
Se nuea 8nain'e e?'rea unc'i(. /i nuai din 3ec(lul SII.
6Ul'ia un4ere7 8n ce 3en3>
Ca'e9i3ul C(nciliului Triden'in ne d$ ( e?5lica)ie del(c 3ur5rin#$'(are% 6Acea3'$ un4ere
e nui'$ ul'ia 5en'ru c$ e adini3'ra'$ 8n ul'iul l(c, du5$ celelal'e un4eri 8ncredin)a'e de
Cri3'(3 &i3ericii 3ale ca 3ene 3acraen'ale.7 Ul'ia un4ere 8n3ean$, 8n (d n(ral, c$ 3e
5rie:'e du5$ !('e#, ir, c9iar :i 5re()ie. Niic 'ra4ic 8n ace3'e cu=in'e% Ul'ia un4ere * ul'ia
5e li3'$.
Dar 5(5(rul cre:'in nu a 8n)ele3 acea3'$ e?5lica)ie a Ca'e9i3ului r(an. S-a (5ri' la
3en3ul E=ului Mediu. Ul'ia un4ere era deci * :i ai e :i a#i * un4erea de la 3"@r:i'ul =ie)ii,
3acraen'ul cel(r care 3un' 5e 5a'ul (r)ii. D5reun$ cu de#le4area :i =ia'icul, Ma3lul "ace 5ar'e
din ul'iele 3acraen'e de3'ina'e uri!un#il(r% un4erea @n'ui'(are 5e "run'ea 8nc$ "ier!in'e a
(r'ului 5en'ru a-i 5u'ea 'rece a5(i 8n c(ndica deceda)il(r% 68n4ri;i' cu ul'iele 3acraen'eK7
Va'ican II reia acea3'$ denuire% 6un4erea !(lna=il(r7. Pen'ru a re=eni la Tradi)ie :i a ne
(rien'a 35re ( "(l(3ire drea5'$ a ace3'ui 3acraen'.
6Dn nuele lui I3u3 Cri3'(3, &i3erica 5r(5une un4erea !(lna=il(r.
- cel(r care 3e =(r 5re#en'a la ( (5era)ie 3eri(a3$E
- cel(r care 3i' cu !(ala 3e a4ra=ea#$ :i le arc9ea#$ =ia)aE
- 5er3(anel(r 8n =@r3'$ a c$r(r 3$n$'a'e :i 5u'ere 3cade din #i 8n #iE
- cel(r care :'iu c$ nici ( 5u'ere (enea3c$ nu 8i ai 5(a'e =indeca.
Dac$
- ei cred c$ Dune#eu 3e ai in'ere3ea#$ de eiE
- acce5'$ 3$ 3e 8n'(arc$ 35re el 8n cerce'area l(rE
- i 3e 8ncredin)ea#$ lui Dune#eu din '(a'$ inia.7
0Renc(n'rer le Sei4neur <e3u31
C+

- Un'delenul :i n(i cre:'inii -
2r@ul, =inul, $3linulE erau !a#a ec(n(iei an'ice rurale. P@ine 5en'ru =ia)$, =inul 5en'ru
!ucurie :i c@n'ece, un'delen 5en'ru iluina', 4u3', edicin$, 5ar"u, a'le'i3, 8n'r-un cu=@n'
5en'ru luina' :i 35lend(are c(r5(ral$.
Dar a3'$#i, c@nd luina elec'ric$, edicaen'ele c9iice au 8nl(cui' un'delenul de
$3lin, c@nd nu 3e ai un4 re4i, un'delenul nu ai are nici un 5re3'i4iu% au#ind ace3' cu=@n',
ne 4@ndi la !uc$'$rie, la 4ara;K
Tre!uie 3$ 5ri=i deci 35re ( al'$ cul'ur$% 3$ de=eni 8n (d 35iri'ual 3ei)i 0Piu3 SI1, 3$
re4$3i :i 3$ acce5'$ dinc(l( de ci=ili#a)iile n(a3're (derne, 5r("un#iea cali'$)ii de cre:'in,
re"erindu-ne la Cri3'(3 * Cel un3 care 3-a 8n'ru5a' 8n'r-( ci=ili#a)ie a $3linului :i a 'e9nicii
ar'i#anale, :i a c$rui Mi3iune de M@n'uire a luii 3e =a e?5ria 8n ace3' 'i'lu =e3'i' de 5r("e)i%
CRISTOS, adic$ Cel Un3.
6Cu=@n'ul cre:'in da' ucenicil(r lui I3u3 =ine de la Cri3'(3 * cel Un3 :i a=e ul'e
$r'urii care ne a3i4ur$ c$ 8n ediul 4rec ace3' cu=@n' ara'$ un4erea. C9iar :i 3"@n'ul Paul 3crie
C(rin'enil(r% 6Dune#eu ne-a 8n'$ri' 5rin Un3ul 3$u 0Cri3'(31 :i ne-a un37 0.C(r +,.+1 :i 6n(i
3un'e irea3a celui un3.7 Vede a3'"el i5(r'an)a ri'ualului un4erii care 5u'ea "i 5rac'ica' de
cre:'ini 5en'ru a ani"e3'a 5ar'ici5area la Cri3'(3, '(cai 8n ceea ce 8l de"ine:'e.7 0Pierre
VALIN1
C.
C+
JI JI8JIJI5JIlJIiJInJIiJIc iJI JIlJIeJI4JIiJIlJIeJI JIMJIeJIlJIeJI.JI JIVJIeJIc
iJI JIlJI(
C.
JIcJIuJIiJI JI8JInJI JIc aJIrJIaJI JI5JIeJI JIcJIaJIrJIeJI JIaJI
6Ci 'u, c@nd 5(3'e:'i, un4e-)i ca5ul, :i 35al$-)i "a)a, ca 3$ 'e ar$)i c$ 5(3'e:'i nu (aenil(r,
ci Ta'$lui '$u, care e3'e 8n a3cun3E :i Ta'$l '$u, care =ede 8n a3cun3, 8)i =a r$35l$'i.7
0M' J,+A-+-1
6/i Cel ce ne 8n'$re:'e 85reun$ cu =(i, 8n Cri3'(3, :i care ne-a un3, e3'e Dune#eu. El ne-
a :i 5ece'lui', :i ne-a 5u3 8n ini$ ar=una Du9ului.7
0.C(r +,.+-..1
- Un'delenurile 3"in'e - 3acraen'e -
Plec@nd de la "(l(3irea lui 8n cul'ura 3ei'$, un'delenul =a r$@ne 5en'ru n(i cre:'inii,
3i!(lul =indec$rii :i al luinii.
P(rnind de la "(l(3irea lui 8n cul'ura 3ei'ic$, un'delenul =a r$@ne 5en'ru n(i cre:'inii,
3i!(lul =indec$rii :i al luinii.
P(rnind de la 5r(5rie'$)ile lui * care "ace ire#i3'i!il, 5$'run#$'(r, 8n'$ri'(r * un'delenul
r$@ne ceea ce a "(3' 5en'ru 3ec(lele iudaice :i cre:'ine de (dini(ar$% Si!(lul Du9ului S"@n'. Pe
l@n4$ un4erile edicale ca ale 3aari'eanului il(3'i=, I3raelul ne-a 8n=$)a' unc)iunile de
c(n3acrare 5en'ru al'ar, 5re()i, laici. A3'"el 5en'ru Da=id% 6Sauel a lua' un c(rn de un'delen :i
l-a un3 8n i;l(cul "ra)il(r 3$i :i Du9ul D(nului 3-a re=$r3a' a3u5ra lui Da=id 8n #iua aceea.7
0+Sa +J,+G1
Dn 3"@r:i', din "a5'ul di=ini'$)ii care nu "ace dec@' una cu el, din "a5'ul c$ Du9ul S"@n' 8l
5$'runde , I3u3 e3'e Un3ul 5rin e?celen)$, dinc(l( de (rice unc)iune a'erial$. El e Pr("e'ul,
re4ele, 5re('ul 'e5lului, Al'arul de unde (rice lucru 8:i 'ra4e c(n3acrarea :i 5rie:'e 5e Du9ul
S"@n'. El e 6Cri3'(3ul7, Me3ia, ceea ce 8n3ean$ cel un3E 8nc$ de la 8n'ru5are, I3u3 e 5$'run3 de
Dune#eu :i de Du9ul S"@n' ca de un un'delen "in 0Fa5 +B,G-1, 5en'ru a i5re4na luea
@n'ui'$.
Prin el un'delenul 3"in)i' c(unic$ cre:'inil(r 9arul cel de ul'e "eluri al Du9ului S"@n'.
- 9arul 5ar'ici5$rii la 5re()ia, re4ali'a'ea, 5r("e'i3ul :i lu5'a lui Cri3'(3% 9arul !('e#ului :i al
irului.
- 9arul in'r$rii 8n 3$r!$'(area rec(ncilierii uni=er3ale 5rin ier'are :i =indecare, 5en'ru ca
"iind :'ear3$ 5a'a 5$ca'ului, 3$ ne re4$3i cu !ucurie 8n adunarea 3"in)il(r 5e 5$@n' 3au 8n cer,
"ie 8n 'ru5ul n(3'ru 8n'$ri', "ie 8n 'ru5ul de 3la=$. Ace3' 9ar e 5rii' 5rin un4erea !(lna=il(r.
Dar 3$ in3i3'$ a3u5ra ace3'ui lucru%
I3u3 n-a un3 5e nieni, 8n ace3'e 'rei 3acraen'e, ca :i la 9ir('(nire, i5(r'an)a :i 3en3ul
ul'i al ri'ului un4erii =ine ai 8n'@i din aceea c$ c(ncre'i#ea#$ 'i'lul lui I3u3, 8n 4rece:'e
6Cri3'(37, 8n e!raic$ 6e3ia7, a@nd(u$ 8n3en@nd 6cel un37. Cri3'(3, cel un3 e acela care
!('ea#$, iruie:'e, 9ir('(ni3e:'e, iar'$ :i =indec$ !(lna=ii.
6La 5(runca D(nului, M(i3e a "$cu' un ae3'ec de un'delen cu !al3a care a "(3'
"(l(3i' 5en'ru un4erea lui Ar(n :i al "iil(r 3$i, 3en al 5re()iil(r 3"in'e. A5(i re4ii au "(3' un:i cu
acela:i un'delenE de aceea au "(3' nui:i 6cri3'(:i7% Dar 8n acela:i 'i5 acea3'$ un4ere a re4il(r
:i a 5re()il(r 8l 5re"i4urau 5e Cri3'(3. Du5$ ce I3u3 D(nul :i ade=$ra'ul n(3'ru re4e :i 5re('
=e:nic a "(3' 3"in)i' de 'a'$l 3$u din ceruri cu ( unc)iune i3'ic$, a'unci nu nuai 5re()ii :i re4ii
dar 8n'rea4a &i3eric$ a "(3' c(n3acra'$ 5rin un4ere 5en'ru c$ '()i 3un' e!rii re4elui :i Pre('ului
=e:nic. Deci, "iind un nea 5re()e3c :i re4e3c, 5rin !('e# 3un'e un:i :i lu$ nuele lui
Cri3'(3.7
0S"@n'ul I3id(r din Se=illa1
CG
A LUAT ASUPRA SA PCATELE LUMII
Un4erea !(lna=il(r e3'e un ri' de c(n3acrare, ca la !('e#, (ri la ir. E un 4e3' din 5ar'ea
lui Cri3'(3, de =indecare 35iri'ual$ :i c(r5(ral$.
Dn luea an'ic$, ai ale3 8n luea e!raic$, ca de al'"el :i a n(i 8n )ar$, un'delenul 3e
a5lica 5e r$ni. A3'"el 3aari'eanul din 5ara!(l$ =ar3$ 5e r$nile !(lna=ului un'delen 5en'ru a-i
u:ura r$nile 0I3 +,J1 :i =in 5en'ru de#in"ec'are 0Lc +B,GC1. Cri3'(3 ia un 4e3' din =ia)a curen'$ *
"(l(3irea un'delenului 8n 3c(5uri edicinale * 5en'ru a a;un4e la un4erea ri'ual$ a !(lna=il(r
35re =indecare :i ier'area 5$ca'el(r.
6T(' ca5ul e3'e !(lna=, :i '(a'$ inia 3u"ere de (ar'eH
J Din '$l5i 5@n$-n cre:'e', niic nu-i 3$n$'(3% ci nuai r$ni, =@n$'$i :i carne =ie, ne 3'(ar3e, ne
le4a'e, :i ne alina'e cu un'delenK7
0I3 +,I-J1
- &(lna= din cau#a 5$ca'el(r> -
Un4erea !(lna=il(r :i ier'area 3un' a3(cia'e (are 5en'ru c$ 8n're !(al$ :i 5$ca'e ar "i =re(
le4$'ur$>
De "a5' Scri5'ura ne 5re#in'$ (ar'ea ca "iind a'a:a'$ de c(ndi)ia 5$c$'(a3$ a (enirii%
6Vei 5u'ea @nca din '()i 5(ii 4r$dinii, 35une D(nul Dune#eu (ului, dar 3$ nu $n@nci
din 5(ul cun(a:'erii !inelui :i r$ului, c$ci 8n #iua 8n care =ei @nca de (ar'e =ei uri.7 02en
., +J-+A1
Cu al'e cu=in'e, (ul 3c(3 din )$r@n$ ca '(a'e celelal'e =ie)ui'(are, e 3u5u3 8n (d "ire3c
ciclul na:'erii, cre:'erii :i (r)ii, dar =a a=ea "a=(rul de a 3c$5a 5rin "ideli'a'ea 3a "a)$ de
c9earea di=in$. Dn (d c(ncre', 3"@n'ul Paul ara'$ c$ 5$ca'ul :i (ar'ea au in'ra' (da'$ 8n luea
(aenil(r% 6A:a cu 5rin'r-un 3in4ur ( a in'ra' 5$ca'ul 8n lue :i 5rin ace3' 5$ca' (ar'eaE care
a 'recu' la '()i (aenii, c$ci '()i au 5$c$'ui'K7 0R I,+.1
Or !(ala e 5reludiul a5r(5ia' 3au 8nde5$r'a' al (r)ii. Ca :i (ar'ea, !(ala e (5era lui
Sa'ana cel 4el(3 8n i;l(cul (aenil(r, care e un ediu 5$c$'(3. Ca :i (ar'ea !(ala e le4a'$ de
5$ca'. Nu c$ unul 3au al'ul ar "i !(lna= 5en'ru c$ l-a ("en3a' 5e Dune#eu% I3u3 3e ridic$
85('ri=a ace3'ei idei 0In ,,.1E ci !(ala ca :i (ar'ea, nu a'in4e (ul din cau#a c(ndi)iei
5$c$'(a3e a 8n're4ii (eniri.
- Di =indec$ 5e cei 3'$5@ni)i de dia=(li -
CG
JA JAdJAaJA'JA-JA(JA JA5JA rJAiJAnJAc iJAlJA(JArJA JA=JA(JAP 'JArJAiJAEJA JA=JA(JAiJA
JA=JAeJAc iJA JA"JAiJA JA5JA(JA5JA(JA
A:a 8l =ede 5e 6M@n'ui'(rul7 =indec$ ul)iile. Ac'i=i'a'ea lui e =e3'irea Cu=@n'ului :i
=indecare !(lii. E "r@n' de (!(3eal$K nu ai are 'i5 nici 3$ $n@nce, n('ea#$ Marcu. 0G,.BE
J,G+1
De al'"el e3a;ul Ve3'ei celei N(i e3'e eli!erarea de (rice r$uH De3i4ur, I3u3 8i =indec$ din
iu!ire :i il$. Dar :i 5en'ru a 3eni"ica =enirea D5$r$)iei% 5rin in'rarea 8n 3cen$ a lui I3u3, 3a'ana
arunca' la 5$@n' du5$ 5ria 3a c$dere 0A5 +.,,1 =ede unul ai 5u'ernic dec@' el. 0Lc ++,..1
6I3u3 a =eni' 3$ "ie 5$r'a:i al 3@n4elui :i c$rnii 5en'ru ca 5rin (ar'e 3$ niicea3c$ 5e cel
care are 5u'erea (r)ii, adic$ 5e dia=(l.7 0E= .,+C1
C9iar 8nain'e de (ar'e :i Dn=ierea 3a ru5e le4$'urile (r)ii eli!er@nd 5e 5arali'icul :i
le5r(3ul% 8n )(5$iala :c9i(5il(r 8nce5e dan3ul cel(r 8n=ia)i. /i c$derea 3a'anei, 5en'ru c$ 5$ca'ul,
(ar'ea, !(ala, 3un' un drac, dac$ 5u'e 35une a:a.
/i 3"@n'ul Pe'ru 8n di3cur3ul 3$u la C(nciliu ara'$ acea3'$ in'er"eren)$%
6V(i :'i)iKcu Dune#eu a un3 cu Du9ul S"@n' :i cu 5u'ere 5e I3u3 din Na#are', care
u!la din l(c 8n l(c, "$cea !ine, :i =indeca 5e '()i cei ce erau a5$3a)i de dia=(lul.7 0Fa5 +B,G-1K
A5(i 6 el l-au ((r@' a'@rn@ndu-l 5e len. Dar Dune#eu l-a 8n=ia' a 'reia #iK Dn nuele lui '()i
cei care cred 8n el 5rie3c ier'area 5$ca'el(r7 0G,-CG1. Pen'ru c$ 8n (ar'ea 3a a'('5u'ernic$
6Prin)ul ace3'ei lui e de"ini'i= d(!(r@' la 5$@n'7. 0In +.,G+1
6I3u3 le-a #i3% 6Veni)i 3in4uri la ( 5ar'e, 8n'r-un l(c 5u3'iu, :i (di9ni)i-=$ 5u)in.7 C$ci erau
ul)i care =eneau :i 3e duceau, :i ei n-a=eau =ree nici 3$ $n@nce. Au 5leca', deci, cu c(ra!ia,
ca 3$ 3e duc$ 8n'r-un l(c 5u3'iu, la ( 5ar'e. Oaenii i-au =$#u' 5lec@nd, :i i-au cun(3cu'E au
aler4a' 5e ;(3 din '(a'e ce'$)ile, :i au =eni' 8nain'ea l(r 8n l(cul 8n care 3e duceau ei. C@nd a ie:i'
din c(ra!ie, I3u3 a =$#u' ul' n(r(dE :i I 3-a "$cu' il$ de eiK7
0Mc J,G+-GC1
- 6D)i 3un' ier'a'e 5$ca'ele7 -
Ace3' 5unc' de =edere 5r("und d$ 3en3 'u'ur(r inunil(r lui Cri3'(3 :i ale ucenicil(r, ca :i
3acraen'ul un4erii !(lna=il(r.
Mai !ine 3$ =ede ace3' lucru 8n =indecarea 5arali'icului din Ca"arnau. 0 Mc .,+-+.1
I3u3 =(r!e:'e 8n ca3a lui Pe'ru.
Mul)iea u5le ca3a, 3e 8n49e3uie la '(a'e u:ile. Nu 3e 5(a'e 'receK Dar nu 3e 5(a'eH Cei
care 8l c(nduc 5e !(lna= 3e urc$ 5e 'era3$ cu 5acien'ul l(r, "ac ( de3c9idere 8n 5la"(n :i 8l c(!(ar$
cu "r@n49ii dre5' 8n "a)a D(nului. A:a cu 3e c(!(ar$ 3icriul 8n (r@n'.
Dn "a)a unei a3'"el de credin)e, I3u3 35une 5arali'icului%
- Fiule, )i 3e iar'$ 5$ca'eleK
S'u5(areHK
Mai 8n'@i ce le4$'ur$ are una cu al'a% cine i-a ceru' acea3'a> /i a5(i 3cri!ii :i "ari#eii 3e
3candali#ea#$%
- Ace3'ea 3un' !la3"eiiH Cine 8n a"ar$ de Dune#eu ar 5u'ea ier'a 5$ca'ele>
Ei !ine, ca 3$ :'i)i c$ Fiul Oului are 5u'erea de a ier'a 5$ca'ele, 8i 5(runce3c, #i3e I3u3
5arali'icului% Ridic$-'e, ia-)i 'ar4a :i u!l$H
Iar !(lna=ul 3e ridic$, 3are 8n 3u3 de !ucurie, 8:i ia 'ar4a cu "(r)a en'u#ia3'$ a unui a'le'
(li5ic.
Vindecare ace3'ui !(lna= ne ara'$ 'rei inuni%
+. E?i3'$ un ra5(r' 8n're 5$ca' :i !(al$. E adu3 un !(lna= 8nain'ea lui I3u3. El 8i 35une% e
5$c$'(3H /i ia'$ c$ de#lea4$ ace3' n(d, nu 5rin 5u'erea ar'ei edicale, ci 5rin cu=@n'ul care
di3'ru4e 8n el 3'area de 5$ca'. Veni'e 85reun$ !(ala :i 5$ca'ul, di35ar 85reun$ 5rin 5u'erea lui
Cri3'(3.
6Du5$ aceea I3u3 l-a 4$3i' 8n Te5lu, :i i-a #i3% 6Ia'$ c$ 'e-ai "$cu' 3$n$'(3E de acu 3$ nu
ai 5$c$'uie:'i, ca 3$ nu )i 3e 8n'@5le ce=a ai r$u.7 0In I,+C1
.. Vindecare 5arali'icului e ( d(=ad$ 5u'erii lui I3u3 de a ier'a 5$ca'ele, adic$ de a =indeca
8n (d 35iri'ual ace3' (K deci e cel care d$ =ia)$ "iec$rui (. D5reun$ cu 'a'$l, el lucrea#$,
"ace 3$ crea3c$ (ul cu 3u"le' :i 'ru5K 6Cel care crede :i a3cul'$ Cu=@n'ul 3$u a 'recu' de;a de la
(ar'e la =ia)$K7 0In I,+C-GB1 La =ia)a di=in$ a iu!irii, care =a e?5lica !(ala :i (ar'ea.
G. Minunea anun)$ acea3'$ reali'a'e =ii'(are% M@n'ui'(rul aduce (aenil(r =indecarea
de"ini'i=$ de (rice r$u, adic$ 8n=ierea cel(r din (ar'e la care, ai de4ra!$ 3au ai '@r#iu =a duce
(rice !(al$. Acea3'$ lucrare a =ie)ii =a "i 85lini'$ 5rin (ar'ea :i 8n=ierea lui I3u3 Cri3'(3.
0LZ(nc'i(n de3 alade3, &ernard SES&OUE1
6Din 5ricina acea3'a, Iudeii au 8nce5u' 3$ ur$rea3c$ 5e I3u3, :i c$u'au 3$-l ((are,
"iindc$ "$cea ace3'e lucruri 8n #iua Sa!a'ului. Dar I3u3 le-a r$35un3% 6Ta'$l Meu lucrea#$ 5@n$
acuE :i Eu, de a3eenea, lucre#.7 T(cai de aceea c$u'au :i ai ul' Iudeii 3$-l ((are, nu
nuai "iindc$ de#le4a #iua Sa!a'ului, dar :i 5en'ru c$ #icea c$ Dune#eu e3'e Ta'$l S$u, :i Se
"$cea a3'"el de(5('ri=$ cu Dune#eu. I3u3 a lua' din n(u cu=@n'ul, :i le-a #i3% 6Ade=$ra', ade=$ra'
=$ 35un, c$, Fiul nu 5(a'e "ace niic de la SineE El nu "ace dec@' ce =ede 5e Ta'$l "$c@ndE :i '(' ce
"ace Ta'$l, "ace :i Fiul 8n'(cai. C$ci Ta'$l iu!e:'e 5e Fiul, :i-i ara'$ '(' ce "aceE :i-i =a ar$'a
lucr$ri ai ari dec@' ace3'ea, ca =(i 3$ =$ inuna)i. Dn ade=$r, du5$ cu Ta'$l 8n=ie (r)ii, :i le
d$ =ia)$, '(' a:a :i Fiul d$ =ia)$ cui =rea. Ta'$l nici nu ;udec$ 5e nieni, ci '(a'$ ;udeca'a a da'-(
Fiului, 5en'ru ca '()i 3$ cin3'ea3c$ 5e Fiul cu cin3'e3c 5e Ta'$l. Cine nu cin3'e:'e 5e Fiul, nu
cin3'e:'e 5e Ta'$l, care L-a 'rii3. Ade=$ra', ade=$ra' =$ 35un, c$ cine a3cul'$ cu=in'ele Mele, :i
crede 8n Cel ce M-a 'rii3, are =ia)a =e:nic$, :i nu =ine la ;udeca'$, ci a 'recu' din (ar'e la
=ia)$. Ade=$ra', ade=$ra' =$ 35un, c$ =ine cea3ul, :i acu a :i =eni', c@nd cei (r)i =(r au#i
4la3ul Fiului lui Dune#eu, :i cei ce-l =(r a3cul'a, =(r 8n=ia.7
0In I,+J-.I1
- A lua' a3u5ra 3a durerile n(a3're -
Deci I3u3 nu e un r$#!(inic. E un M@n'ui'(r. De3i4ur, 3e 5re#in'$ ca un edic 5en'ru
!(lna=i. Dar el nu di3(cia#$ !(lile 'ru5e:'i de cele 35iri'uale. Cri3'(3 nu e edicul 'ru5ului ci al
5er3(anei. Iar 5er3(ana e !(lna=$ din cau#a 5$ca'el(r% ru4ina 3a!iei $n@nc$ :i 'eaca.
Ru4ina 3un' 5$ca'ele ca5i'ale, Cun(a:'e)i li3'a l(r> M@ndria, #4@rcenia, necur$)ia, @nia,
in=idia, l$c(ia, lenea. Dn are $3ur$ ace3'ea u5lu 35i'alele :i aduc =eni'uri "araci:'il(r.
Care din ele $ "ac :i 5e ine !(lna=>
/i a5(i, "iecare e 3(lidar la 5$ca'ele (enirii.
F(r)e de(nice :i !(li 'ru5e:'i% /a le =ede E=an49elia. F$r$ a le di3(cia. C$ci a@nd(u$
"ac 5ar'e din unel'ele celui r$u. Or, 5en'ru a le 8n=in4e 3e ridic$ nu un r$#!(inic, ci un M@n'ui'(r
care =rea 3$ le di3'ru4$ din'r-( da'$, ca 8n'r-un !l(c%
Veni 3eara, au "(3' du:i la I3u3 ul)i 5(3eda)i de dia=(li. El a alun4a' du9urile rele :i a
=indeca' 5e '()i !(lna=ii, ca 3$ 3e 85linea3c$ ceea ce 3-a 35u3 5rin 5r("e'ul I3aia 0IG1% 6El a lua'
a3u5ra 3a 3l$!iciunile n(a3're :i 3-a 85(=$ra' cu 5$ca'ele n(a3're.7 0c". M' -,+J-+A1
Ia'$ ul'iul cu=@n' al i3'erului :i c(n'rariului 3$u% Vindec@nd I3u3 ara'$ c$ a lua' a3u5ra
3a r$ul, in3e5ara!il, "ie "i#ic, "ie 35iri'ual, al (enirii :i e 4a'a 3$ 3u"ere el 8n3u:i 8n 'ru5 :i 8n
3u"le' ace3' r$u, 5@n$ la (ar'e. 0&ernard SES&OUE1
Aici e3'e i#=(rul un4erii !(lna=il(r, ca de al'"el al 'u'ur(r 3acraen'el(r% i3'erul 5a3cal
al lui Cri3'(3, Cri3'(3 cel (r' :i 8n=ia'.
6El 3u"erin)ele n(a3're le-a 5ur'a', :i durerile n(a3're le-a lua' a3u5ra Lui, :i n(i a cre#u'
c$ e3'e 5ede53i', l(=i' de Dune#eu, :i 3eri'. Dar El era 3'r$5un3 5en'ru 5$ca'ele n(a3're,
#dr(!i' 5en'ru "$r$dele4ile n(a3're. Pedea53a, care ne d$ 5acea, a c$#u' 5e3'e El, :i 5rin r$nile Lui
Sun'e '$$dui)i. N(i r$'$cea cu '()ii ca ni:'e (i, "iecare 8:i =edea de druul luiE dar D(nul a
"$cu' 3$ cad$ a3u5ra Lui nele4iuirea n(a3'r$ a 'u'ur(r.7
0I3 IG,C-J1
- 6Vindeca)iKcur$)i)iK7 -
Ace3' 3acraen' a "(3' anun)a' 8nc$ de la alc$'uirea cel(r +.. Di 'rii'e 8n i3iune. 6Pe
care =e3'i)i c$ D5$r$)ia ceruril(r e3'e a5r(a5e. Vindeca)i !(lna=ii, 8n=ia)i 5e cei (r)i, cur$)i)i 5e
cei le5r(:i, alun4a)i de(nii.7 0M' A,-1
Iar Marcu rela'ea#$%
6 Ei au 5leca' : au 5r(5(=$dui' 5(c$in)a. Alun4au dia=(lii, un4eau cu un'delen !(lna=ii
:i 8i =indecau.7 0J,+.-+G1
Ace3'e un4eri nu au nici un carac'er edicalE 5rin @inile a5(3'(lil(r, ele de=in 3i!(l
ri'ual% 3un' "$cu'e nu 8n =ir'u'ea 5u'erii cura'i=e care 3e a:'ea5'$ de la un'delen, ci 8n nuele :i
5rin 5u'erea lui Cri3'(3, ca :i !('e#ul. Un4erea !(lna=il(r ara'$ 8n (d 3i!(lic credin)a
a5(3'(lil(r, e=en'ual a !(lna=il(r, :i 8i c9ea$ la 5u'erea lui Cri3'(3 85('ri=a r$ului :i 5en'ru
=ia)$.
A "ace 5(c$in)$, a "i =indeca' 6'ru5e:'e7, 8n3ean$ 6alun4area 5u'eril(r de(nice7 :i
de3c9iderea 35a)iului a3'"el eli!era' D5$r$)iei lui Dune#eu. Sacraen'ul nu are la' 3c(5.
Du5$ Dn=iere, ucenicii =(r c(n'inua 8n nuele lui I3u3 4in4$:ia @n'ui'(rului 5en'ru cei
!(lna=i, 5rin acea3'$ ru4$ciune a3u5ra (r :i 4e3'ul un4erii 5e are i-a 8n=$)a' el "$c@nd din ace3'
3acraen' ( cele!rare c(uni'ar$. E5i3'(la in35ira'$ de 3"@n'ul Iac(! ne e ar'(r "idel.
6E &OLNAV CINEVA DINTRE VOI>7
Sacraen'ul un4erii !(lna=il(r e 5r(ul4a' 8n E5i3'(la S"@n'ului Iac(!. Au'(rul in35ira',
iude(-cre:'in, adic$ un e=reu c(n=er'i' la Cri3'(3, a aduna' aici 8n=$)$'urile 'radi)iei a5(3'(lice,
"$r$ a le da ( (rdine. P(a'e le-a 5rii' a:a de la a5(3'(lul Iac(!, "ra'ele D(nului. La 3"@r:i'ul
e5i3'(lei 35une%
6E3'e =reunul 5rin're =(i !(lna=> S$ c9ee 5e 5re#!i'erii 0Sau% !$'r@ni.1. &i3ericiiE :i 3$ 3e
r(a4e 5en'ru el, du5$ ce-l =(r un4e cu un'delen 8n Nuele D(nului. Ru4$ciunea "$cu'$ cu
credin)$ =a @n'ui 5e cel !(lna=, :i D(nul 8l =a 8n3$n$'(:iE :i dac$ a "$cu' 5$ca'e, 8i =(r "i
ier'a'e.7 0Ic I,+C-+I1
Cine=a din're =(i e !(lna=. Nu, 8n a4(nie>K 'erenul 4rec (ri4inar e3'9ene3 de3enea#$
un !(lna= care nu ai are 5u'erea 3$ u!le. Ieri era cu n(i, la unc$, la !i3eric$K Ia'$-l 8nc9i3
8n caer$, 5(a'e la 5a', de ( !(al$ 4rea, (ri de !$'r@ne)ea 8nain'a'$K Ei !ine, 5en'ru c$ nu 5(a'e
u!la, c(uni'a'ea =a "i ade3ea aceea care =a =eni la el. Dn3u:i Cri3'(3 =a =eni la el.
E ne=(ie de acea3'$ =enire a &i3ericii cu a'@' ai ul' cu c@' 3u"erin)a i#(lea#$ 5e (.
Cine=a nu ai 5(a'e, din cau#a i#(l$rii, a de3cura;$rii, a (!(3elii% 6Nu $ ai 5(' ru4aH * Din
cau#a durerii nu ai 5(' r$!da. Dac$ are ne=(ie de d(c'(r, ai ul'$ ne=(ie are de Dune#eu
care 5(a'e =eni 5rin c(uni'a'ea @n'uirii.
6C@n'area lui E#ec9ia, 85$ra'ul lui Iuda, cu 5rile;ul !(lii :i 8n3$n$'(:irii lui. 6Ricea% 6Dn
cei ai !uni ani ai =ie)ii ele 're!uie 3$ $ duc la 5(r)ile l(cuin)ei (r)il(rH Sun' 5ede53i' cu
5ierderea cel(rlal)i ani ai ei, cari-i ai r$@nH Ricea% 6Nu =(i ai =edea 5e D(nul, 5e
D(nul, 8n 5$@n'ul cel(r =iiE nu =(i ai =edea 5e nici un ( 8n l(cuin)a (r)il(rH L(cuin)a
ea e3'e lua'$ :i u'a'$ de la ine, ca ( c(li!$ de 5$3'(ri. Di 3i' "irul =ie)ii '$ia' ca de un
)e3$'(r, care -ar ru5e din )e3$'ura lui. P@n$ de3ear$ 8i =ei 5une ca5$'. A 3'ri4a' 5@n$
diinea)aE ca un leu, 8i #dr(!i3e '(a'e (a3eleH P@n$ de3ear$ 8i =ei 5une ca5$'. Ciri5ea ca (
r@ndunea, cr(nc$nea ca un c(c(r, :i 4eea ca ( 5(ru!i)$. Oc9ii-i 5ri=eau '(5i)i 35re cer%
6D(ane, Sun' 8n neca#, a;u'$-$H7 Ce 3$ ai 35un> El i-a r$35un3 :i -a a3cul'a'. Acu =(i
u!la 3eri' 5@n$ la ca5$'ul anil(r ei, du5$ ce a "(3' 8n'ri3'a' a3'"el. D(ane, 5rin 8ndurarea
Ta 3e !ucur$ (ul de =ia)$, 5rin ea ai a :i eu 3u"lare, c$ci Tu $ "aci 3$n$'(3 :i 8i dai iar$:i
=ia)a.7 0I3 G-,,-+J1
S$ c9ee 6!$'r@nii &i3ericii7. E un 3"a', nu ( 5(runc$% 3acraen'ul nu e (!li4a'(riu.
T('u:i e !ine 3$ 8nden$ 5e cei !(lna=i 3$ d(rea3c$ 3$ cea3'$ ace3' 3acraen'.
C$ci !(lna=ul 're!uie 3$ cear$% lui i 3e adre3ea#$ ace3' 3"a' de a c9ea !$'r@nii &i3ericii.
A3'a nu e un ri' a4ic% nu =indec$ 5e cine=a 8n (d au'(a'K
6&$'r@nii &i3ericii7 nu 3un' cei ai 8n =@r3'$ din c(uni'a'e, dar cei 65e care Du9ul S"@n'
i-a 5u3 ca 3$ c(nduc$ &i3erica lui Dune#eu7 0Fa5 .B,.-1% re5re#en'an)ii, 3lu;i'(rii 3$i. Pe a'unci
ei erau nui)i le e=rei 5re#!i'eri 0de aici 5re('1 8n al'$ 5ar'e li 3e 35unea e5i3c(5i. V(r er4e 3$
cele!re#e 85reun$ cu !(lna=ii, 5rie'enii :i rudele lui ( li'ur49ie 3(len$ aca3$.
Ace:'i 6!$'r@ni7 3e =(r ru4a a3u5ra lui 0adic$ =(r i5une @inile1 8n'r-un 4e3' 'radi)i(nal
al !ra)el(r 8n'in3e a3u5ra ce3'ui 3$ran 5e care Dune#eu =rea 3$ 8i re5un$ 5e 5ici(are dac$ e
35re !inele lui.
Deci 3e =(r ru4a 5en'ru el, du5$ ce l-au un3 cu un'delen 8n nuele D(nului.
Sacraen'ul e ace3' 4e3' 3i!(lic. A:a cu D(nul a'in4e (c9ii :i urec9ile 3ur#il(r :i un4@nd cu
3ali=$, 'in$K N(i 3un'e 'ru5 :i 3@n4e% 'ru5ul n(3'ru e 3in4urul i;l(c de a c(unica :i de a
5rii.
Ru4$ciunea 5lin$ de credin)$ * e '(a'$ cele!rarea ai ale3 ri'ul 3acraen'al a c$rui
"(rul$ e3'e :i ea ( ru4$ciune de cerere.
Credin)a> Aceea a &i3ericii, a 5re()il(r, a a3i3'en)ei 0ca la Ca"arnau1 dar ai ale3 a
!(lna=ului% credin)a lui de 5@n$ acu :i aceea de (en'. A9, ce 3'ri4$'e 8n E=an49elie% 6I3u3e,
Fiul lui Da=id, ai il$ de ineH7 S'ri4$'e la care Cri3'(3 r$35undea% 6Fie )ie du5$ credin)a 'aH7
Ru4$ciunea 5lin$ de credin)$ 8l =a @n'ui 5e cel !(lna=. Ce "el de @n'uire> De3i4ur
@n'uirea =e:nic$ * ier'are :i 8n=iere * 5e care ne-a d(!@ndi'-( M@n'ui'(rul 5en'ru care, ai
de4ra!$ 3au ai '@r#iu, =a 're!ui 3$ uri. Dar ai 8n'@i, 8n $3ura 8n care e 35re ade=$ra'ul !ine
al !(lna=ului., e =(r!a de 3$n$'a'ea "i#ic$ :i (ral$ care 8l =a readuce la (cu5a)iile 3ale, la
c(uni'a'ea "ra)il(r :i la !ucuria de a 'r$i.
6Ver!ele a @n'ui :i a ridica 5(' 8n3ena "ie re3'a!ilirea !(lna=ului, "ie @n'uirea
e3ca'(l(4ic$, ne"iind i5lica'$ a3'"el 8n (d nece3ar =indecarea.7 0T.O.&.1
CC

6 Ia'$, c9iar 3u"erin)ele ele erau 35re @n'uirea eaE Tu ai 4$3i' 5l$cere 3$-i 3c()i
3u"le'ul din 4r(a5a 5u're#irii. C$ci ai arunca' 8na5(ia Ta '(a'e 5$ca'ele eleH C$ci nu l(cuin)a
(r)il(r Te laud$, nu (ar'ea Te $re:'e, :i cei ce 3-au 5(4(r@' 8n 4r(a5$ nu ai n$d$;duie3c 8n
CC
rA+uA+lA+ A+MA+eA+uA+ A+P iA+ A+EA+uA+ A+=A+(A+iA+ A+"A+iA+ A+D
credinci(:ia Ta. Ci cel =iu, da, cel =iu Te laud$, ca ine a3'$#i. Ta'$l "ace cun(3cu' c(5iil(r 3$i
credinci(:ia Ta. D(nul -a @n'ui'H De aceea, 8n '(a'e #ilele =ie)ii n(a3're =( 3una din
c(ardele in3'ruen'el(r n(a3're, 8n Ca3a D(nului.7 0I3 G-,+A-.B1
D(nul 8l =a 8n3$n$'(:i, 8l =a ridica, 8l =a 8n=ia, 8l =a 5une 8n i:care, cu l-a ridica' 5e
5arali'icul din Ca"arnau, 5e cel de la &e'3aida, 5e 3(acra lui Si(n Pe'ru 0M' ,,.I1, 5e "iul
=$du=ei din Nai 0Lc A,+C1 :i a'@)ia al)iiK A:a cu ne 35un de ai !ine de .B de (ri 'e?'ele
in35ira'e% El 8n3u:i 3-a ridica' din (r@n'ul 3$u 0acela:i cu=@n' 8n 4reac$% e4eir( * a 3e ridica, a
8n=ia1.
6Acea3'$ c(n'inui'a'e a =(ca!ularului 3u!linia#$ a35ec'ul e3ianic al =indec$ril(r "$cu'e
de I3u3% 5en'ru c$ :i Cri3'(3 're!uia 63$ 3e ridice7 =iu din (r)i, El a 5u'u' 6ridica !(lna=ii din
(r)i7 0:i ( =(r 5u'ea "ace :i a5(3'(lii1 ca un 3en al arii ridic$ri e3ca'(l(4ice care =a "i
=indecarea :i 8n acela:i 'i5 8n=ierea "iec$rui (, al 'u'ur(r (aenil(r.
2e3'ul 5re#!i'eril(r &i3ericii 3e 8n3crie 8n acea3'$ dinaic$, dac$ =indecare "i#ic$ e d$rui'$
!(lna=il(r, acea3'a 're!uie 3$ "ie un 3en al ridic$rii 3ale '('ale, a =indec$rii e3ca'(l(4ice.
S$n$'a'ea 8i e3'e reda'$ 5en'ru a-l a;u'a 3$ 'r$ia3c$ a'@' 6=ia)a ace3'ui 'ru57 0Fil +,..1 c@' :i 6=ia)a
=e:nic$7 :i 3$ 8n=in4$ r$ul :i (ar'ea.
Dac$ a =eni' 5en'ru el (ra 'recerii, un4erea 8l, 5ece'luie:'e a'unci 5en'ru 8n=ierea "inal$.7
0&. SES&OUE1
CI
Iar dac$ a "$cu' 5$ca'e, 8i =(r "i ier'a'e. Ace3'e cu=in'e 5un 8n relie" re"le?iile de;a 3c9i)a'e%
+. P(a'e "i !(lna= 6"$r$ 3$ ai!$ 5er3(nal 5$ca'e 5e c(n:'iin)$7, ci 5rin 3i5la a5ar'enen)$
la ( (enire =in(=a'$ :i 3(lidar$. A:a cu Cri3'(3 cel ne=in(=a' a 3u"eri' cu n(i :i 5en'ru n(i.
.. Vindecarea :i ier'area 5$ca'el(r 3un' le4a'e 8n're ele ca !(ala de 5$ca'. Ru4$ciunea :i
un4erea aduc, deci, M@n'uirea 8n 5r("un#ie% 5en'ru 'ru5 :i 5en'ru 3u"le', 5en'ru 'i5 :i 5en'ru
=e:nicie.
G. Vindecare 'ru5ului e '('u:i 5e 5riul 5lan, a:a cu e 3i'ua)ia% 6dac$ unul din're =(i e
!(lna=K7 C9iar dac$ cei cu 5u)in$ credin)$ au re)ineri, nu are nieni dre5'ul 3$ 3e e3c9i=e#e de
la 'e?ul in35ira'K Nuai c(ndi)iile ceru'e% 6Dac$ cine=a e !(lna=K7 3$ nu a;un4$% 6Dac$ cine=a
e 5e (ar'e7. A=i# cel(r care a:'ea5'$ ul'ia cli5$.
6Pu'e c(nc9ide acu% Te?'ul din Iac(! 5une 8n luin$ '('ali'a'ea @n'uirii 5en'ru (ul
!(lna=. Dac$ !(ala e r$ul 5en'ru "iecare ( 0'ru5 :i 3u"le'1 :i ani"e3'area r$ului 35iri'ual
05$ca'ului1, reediul un4erii e 5en'ru (ul 8n're4, aduc@ndu-i @n'uirea, ( @n'uire a 9arului
care 3e reali#ea#$ du5$ 3enul 5r(=i#(riu 8nc$ al =indec$rii 3au ( @n'uire 8n 3la=$ 5rin in'rarea
8n uni=er3ul Dn=ierii.7 0&. SES&OUE1
CJ
6M$ !a#e# 5e 9arurile ace3'ui 3acraen' 5en'ru a a=ea '$rie 8n durere, 8ncredere 8n
Dune#eu, aeli(rarea 3$n$'$)iiE 5en'ru a-i 5u'ea 85lini a5(i '(a'e da'(riile uane 5e care le
5(' 85lini 8n 3(cie'a'e :i 8n &i3eric$.
A: d(ri 3$ une3c 8ncercarea ea cu 5a'iile lui Cri3'(3, 8n 35eran)a Dn=ierii n(a3're, 8n
unire cu '(a'e 3u"erin)ele (aenil(r din 'i5ul n(3'ru 5en'ru @n'uirea 'u'ur(r.
Vreau 3$ "iu 5en'ru cei din ;urul eu un ar'(r al credin)ei, un e3a4er al 35eran)ei, un
3en =iu de unire :i iu!ire. D(re3c 3$ "iu a;u'a' de C(uni'a'ea cre:'in$ 5en'ru a 'r$i credin)a cu
'()i cei care $ 8nc(n;(ar$.
Dn ca# c$ !(ala 3e a4ra=ea#$, d(re3c 3$ =in$ un 5re(' ca 3$ 5(' 5rii 3"@n'a D5$r'$:anie :i
3$ "iu a;u'a' de ru4$ciunea &i3ericii.7 0Ia4ine, ain'ire de35re !(lna=ii de la L(urde3. 1
CI
A.uA.A.nA.eA.#A.eA.uA.lA. A.=A.(A.3A.'A.rA.uA..A. A.0A.EA.#A.
A.GA.JA.,A..A.GA.-A..A.-A.1A.
A. A.CA.@A.'A.
CJ
A.dA.eA. A.dA.eA.5A.aA.rA.'A.eA. A.3A.uA.nA.'A.eA.A. A.
DE-A LUN2UL TIMPULUI
&i3erica a 'r$i' un4erea !(lna=il(r de-a lun4ul 'i5ului 8n (d di"eri'.
Du5$ e5i3'(la 3"@n'ului Iac(! care da'ea#$ 5(a'e din anii -B-,B, ca :i E=an49elia lui I(an,
d(cuen'ele din 3ec(lul II :i III, en)i(nea#$ 5rin're 3lu;irile e3en)iale ale 5re#!i'eril(r :i
e5i3c(5il(r, =i#i'area !(lna=il(r. Mi3iunea diac(nil(r e de a-i c$u'a 5e !(lna=i :i de a-i anun)a
5re()il(r.
E5i3c(5ii :i 5re()ii au da'(ria 3$ 8l c(n'inue 5e Cri3'(3% 3$ 5r(clae Ve3'ea cea &un$,
de3i4ur, dar :i 3$ i5un$ @inile 5e3'e cei !(lna=i, :i 3$ 3e r(a4e a3u5ra l(r :i 3$ 8i a;u'e. F$r$
8nd(ial$ "(l(3eau de;a ce=a 3'a!il. Dar 8n ace3'e 'i5uri 8n care cele!ran'ul i5r(=i#a li'ur4ia,
"(rele :i ri'urile erau l$3a'e la li!era in35ira)ie. De aceea nu 3un' d(cuen'e 3cri3e.
- Sec(lele IV - VIII% "(rulele de !inecu=@n'are a un'delenului 3"@n' -
Nu cun(a:'e ri'uale de a5licare a un4erii !(lna=il(r 8nain'e de 3ec(lul VII. T('u:i
3ec(lul IV ne "urni#ea#$ de;a "(rule de !inecu=@n'are a un'delenului 3"@n' de c$'re e5i3c(5.
Dn 6Tradi)ia A5(3'(lica7 a lui Qi55(li', 3cri3$ 8n're .+--.GI, 5u'e ci'i ace3'e cu=in'e
in3era'e 8n'r-( c(5ie de la i;l(cul 3ec(lului IV, ele 5re3u5un@nd (!iceiul credinci(:il(r de a
aduce un'delenul la li'ur49ia cele!ra'$ de e5i3c(5 5en'ru a "i !inecu=@n'a'.
Ia'$ 'e?'ul%
6Dac$ cine=a 5re#in'$ un'delen, e5i3c(5ul 3$ 8l ("ere ca :i 5@inea :i =inul 5rin'r-(
"(rul$ de ace3'e "el%
O, Dune#eule, 3"in)e:'e ace3' un'delen 5rin care ai un3 re4ii, 5re()ii ca 3$ "ie 35re
"(l(3ul cel(r care 8l =(r 5rii. El 3$ 8n'$rea3c$ 5e cei care 8l 4u3'$ :i 3$ redea 3$n$'a'ea cel(r care
=(r "i un:i.7
De3'ina'arul un'delenului 3"in)i' e !(lna=ul 3au in"irul, iar la ne=(ie cel care are ne=(ie
de 8n'$rire 'ru5ea3c$, (ral$ 3au 35iri'ual$. P(a'e "(l(3i :i 5$c$'(3ului ace3' un'delen>
Un'delenul 3"@n' nu 3e "(l(3e:'e d(ar la un4ere. P(a'e "i !$u'. E du3 la ca3ele cre:'inil(r
de c$'re laici.
K &(lna=ii 3e =(r 5u'ea "(l(3i 3in4uri de el. Cu '(a'e ace3'ea e3'e un 3acraen' c9iar al
e5i3c(5ului% e !inecu=@n'a' de e5i3c(5 ca :i Eu9ari3'ia care 3e duce la un !(lna=, 5(a'e "i
c(n3acra' :i de un 5re('. Tre!uie 3$ 3u!linie deci, c$ 8n acea3'$ "(rul$ cu=@n'ul 3"in)i'
8n3ean$ ac)iunea =indec$'(are a Du9ului S"@n'. De:i e5i3c(5ul 3"in)e:'e ace3' un'delen care 3e
=a "(l(3i de3, un'delenul 8n3u:i are un carac'er 3acru.
Euc(l(4iul lui Sera5i(n din T9ui3 03ec(lul IV1 ne reain'e:'e 4la3ul Orien'ului 5rin
acea3'$ adira!il$ ru4$ciune de !inecu=@n'are a un'delenului 5en'ru !(lna=i, a:a cu
5reci#ea#$ 'i'lul%
6Te ru4$, 'rii'e din 8nal'ul cerului 5u'erea '$$dui'(are a Fiului '$u unic a3u5ra ace3'ui
un'delenK ca el 3$ 8nde5$r'e#e (rice !(al$ :i (rice in"laa)ieK 3$ d$ruia3c$ !(lna=ului 9ar :i
ier'area 5$ca'el(r, 3$ "ie 5en'ru ei un i;l(c de =ia)$ :i @n'uire, 3$ le dea 3$n$'a'e :i in'e4ri'a'e
3u"le'ea3c$, 'ru5ea3c$ :i du9(=nicea3c$, ( 5u'ere de5lin$ 5en'ru ca ei 3$ laude nuele lui I3u3
Cri3'(3 care a "(3' r$3'i4ni' :i 8n=ia' 5en'ru n(i, care a lua' a3u5ra 3a durerile :i 3l$!iciunile
n(a3're :i care =a =eni 3$ ;udece 5e cei =ii :i 5e cei (r)i.7
Pu'erea '$$dui'(are a 3acraen'ului e :i ai !ine ar$'a'$. D5reun$ cu ier'area 5$ca'el(r
e de3cri3$ :i 3"in)enia :i @n'uirea 4l(!al$. /i '('ul 8n i:carea =ie)ii =e:nice 35re care ne
8ndre5'$. I3u3 a 8n=ia' 5en'ru a lua a3u5ra 3a 3u"erin)ele :i 3l$!iciunile n(a3're.
Ia'$ :i "(rula r(an$ ei''e din 3ec(lul V. A a=u' ( are in"luen)$ a 'u'ur(r ri'ualel(r
(cciden'ale%
6'rii'e, D(ane, din 8nal'ul cerului 5e Du9ul S"@n' 8n ace3' un'delen de $3lin 5e care
l-ai 3c(3 din ace3' ar!(re 5u'ernic 5en'ru a ne 8n'$ri 'ru5urile. Prin !inecu=@n'area 'a 3$ de=in$
5en'ru cei care 3e =(r un4e, 8l =(r !ea 3au 8l =(r a5lica 5e r$ni, un i;l(c de 8nde5$r'area durerii,
3l$!iciunii :i !(lii 3u"le'ului :i a 'ru5uluiK7
Acela:i accen' 5u3 5e 8n'$rirea 'ru5ului "$r$ a ui'a =indecarea 3u"le'ului. Prac'ica
(cciden'al$ 5$3'ra un'delenul 3"in)i' 8n ca3$ :i "iecare 8l "(l(3ea du5$ (dul indica'% in'ern 3au
e?'ern.
- Sec(lele V * VIII% d(u$ d(cuen'e -
Paralel cu ace3'e "(rulare, ia'$ d(u$ d(cuen'e care au c(n'ri!ui' ul' la "i?area
d(c'rinei :i di3ci5linei un4erii 8n 5riul ileniu cre:'in din Occiden'%
SCRISOAREA PAPEI INOCENIU I din anul C+J. P@n$ 8n 3ec(lul IS =a "i "(l(3i'$ ca (
re"erin)$ la a4i3'eriul &i3ericii. V(r!ind de35re e5i3'(la 3"@n'ului Iac(!% 6Dac$ cine=a din're =(i
e !(lna=K7 Ace3' 5a5$ 3crie%
6E un 'e?' ne8nd(ielnic :i 're!uie 3$ 8n)ele4e c$ e =(r!a de credinci(:ii !(lna=i, cei care
5(' "i un:i cu un'delenul 3"in)i' al un4erii. Ace3' un'delen 3"in)i' de e5i3c(5i 5(a'e "i "(l(3i' nu
nuai de ierar9ia 3acerd('al$, dar de '()i cre:'inii. Se 5(' un4e c@nd !(ala 8i a5a3$ 5e ei 3au 5e ai
l(rK E5i3c(5ul are dre5'ul 3$ 5re5are ace3' un'delen. Si4ur nu 5(a'e "i a5lica' de 65eni'en)ii
nede#le4a)i7 c$ci a5ar)ine 3acraen'el(r% 6Cu 3-ar 5u'ea da un lucru a'@' de 3"@n' cel(r care
re"u#$ cel(rlal'e 3acraen'e>7
O!3er=a)ii%
- un'delenul 3"@n' a5ar)ine 3acraen'el(r. El d$ 5u'erea di=in$.
- 5u'erea e3'e da'$ de !inecu=@n'are. E5i3c(5ul "ace acea3'$ 3"in)ire a un'delenului. El
5re5ar$ 3acraen'ul.
- un'delenul 3"@n' ca :i celelal'e 3acraen'e e re#er=a' credinci(:il(r, cel(r !('e#a)i :i
cel(r ne- le4a)i de 5(c$in)$E adic$ nu 3e =a da cel(r care nu au "(3' 8nc$ rec(ncilia)i.
- ace3' un'delen e de3'ina' !(lna=il(r.
OMILIILE SFMNTULUI CESAR DIN ARLES 03ec(lul VI1, care 3e adre3ea#$ cre:'inil(r
care alear4$ du5$ 49ici'(are 3au =r$;i'(are% 6V(i c$u'a)i 3$n$'a'ea 'ru5ului :i 4$3i)i (ar'ea
'ru5uluiK7 Accen'uea#$ :i el e"icaci'a'ea Eu9ari3'iei :i a Un4erii%
6Ori de c@'e (ri 3e 8!(ln$=e:'e cine=a, 3$ 5riea3c$ Tru5ul :i S@n4ele lui Cri3'(3, iar
a5(i 3$ cear$ cu uilin)$ :i credin)$ un'delenul !inecu=@n'a' de 5re(', 3$ 8:i un4$ 'ru5ul ca 3$
nu 3e 85linea3c$ cu el ceea ce e3'e 3cri3 0ci'a' din Ic C,+C1. Vede)i "ra)il(r c$ cel care "iind
!(lna= dac$ 3e 4r$!e:'e 3$ 3e adre3e#e &i3ericii, =a eri'a 3$n$'a'ea 'ru5ului :i ier'are 5$ca'el(r.7
0Oilia +G1
Ce3ar de Arle3 crede c$ unirea cu Cri3'(3 3'$5@nul =ie)ii :i al (r)ii c(nduce la =indecare%
el e3'e au'(rul 3$n$'$)ii.
E"ec'ele un4erii 3un'% 3$n$'a'ea 'ru5ului :i ier'area 5$ca'el(r * 3$n$'a'e '('al$. 6Orice 5$ca'
8n 3ine a'in4e 3$n$'a'ea c$ci (ul nu 5(a'e "i 8n ar(nie c@nd e 3e5ara' de Dune#eu.7 0&.
Q\rin41
CA
S$ n('$ c$ du5$ Ce3ar, 5re()ii !inecu=@n'ea#$ un'delenul :i nu e5i3c(5ii. Ce3ar de
Arle3 =a a=ea ( in"luen)$ ien3$ a3u5ra 5a3'(ralei eur(5ene a 3ec(lel(r ur$'(are.
- Dnce5@nd cu 3ec(lul VIII * i5a3ul% Un4erea de 5e ur$ -
+. Ce3ar de Arle3 a da' alara% 5e $3ur$ ce cre:'ini3ul 3e ad@nce:'e 8n 5$4@ni3. S-a
a;un3 a3'"el la di35ari)ia 're5'a'$ a un4erii !(lna=il(r 35re 5r("i'ul ri'uril(r a4il(r. A'unci,
ierar9ia 3acerd('al$ 8nce5e 3$ reia acea3'$ 5rac'ic$ 3acraen'al$ ui'a'$ de laiciK Din "ideli'a'e
"a)$ de e5i3'(la lui Iac(!, care 6cere 3$ =in$ la !(lna=i 4ru5ul 5re#!i'eril(r7 5en'ru ( li'ur4ie
3(len$, a5ar ri'uale nuai 5en'ru !inecu=@n'area un'delenului ci :i 5en'ru un4erea cu
un'delenul 3"@n'.
.. ce reac)ie 85('ri=a a4iei * ru4ina care r(ade (rice 5rac'ic$ reli4i(a3$ :i c9iar
3acraen'ele * 3e d$ din ce 8n ce ai ul'$ i5(r'an)$ e"ec'el(r 5uri"ica'(are ale un4erii% ier'area
5$ca'el(r. 6Vindecarea 'ru5ului7 r$@ne 5e 5lanul d(iK ca 3$ a;un4$ a5(i la ( =a4$ 6 u:urare7.
A:a 3-a 8n'@5la' 8n 3ec(lele VIII * S. Sacraen'ul r$@ne ce=a 5ur 35iri'ual.
G. Dar e=(lu)ia 3a cea ai i5(r'an'$ au adu3-( ri'ualele. Un ade=$ra' dera5a;.
P(c$in)a 5u!lic$ era 8nc$ 3in4ura ("icial$ 8n 3ec(lul IS. Ori era i5rac'ica!il$. P$c$'(:ii *
erau de3'ui :i a'unci * nu a=ea dec@' d(u$ al'erna'i=e% Ori 3$ e=i'e 3acraen'ele '(a'$ =ia)a. Dar
=enea cli5a (r)ii. Tre!uia re5ede 3$ "ac$ 5(c$in)$ :i 3$ cear$ rec(ncilierea ca 3$ (ar$ cu
de#le4are :i 3"@n'ul Via'ic. Acea3'$ 5rac'ic$ a 5eni'en)ei 5e 5a'ul (r)ii de=eni3e (!i:nui'$,
a'r$4@nd :i un4erea !(lna=il(r. Cu a3'a>
In(cen)iu I a 3cri3 c$ nu 3e 5(a'e da un4erea 5$c$'(:il(r nede#le4a)i, 5en'ru c$ ei 3un'
5ri=a)i de 3acraen'eK deci 5eni'en)ii nu 5u'eau 5rii un4erea dec@' du5$ de#le4area 5e 5a'ul
(r)ii. P(c$in)a 8n'$ri'$ du5$ (ar'e cerea :i un4erea.
C9iar c@nd 5rac'ica 35(=e#ii indi=iduale a redu3 rec(ncilierea 8n =ia)$, un'delenul
!(lna=il(r r$@nea 5en'ru 5a'ul (r)ii. Se d$dea iedia' du5$ 35(=ad$ :i =ia'ic 5en'ru ca
@n'uirea 3$ "ie 3i4ur$. A3'"el un4erea de=ine ul'iul 3acraen', un4erea de 5e ur$.
A3u5ra ace3'ei 3'$ri de lucruri au a=u' de re"lec'a' 'e(l(4icii 3c(la3'ici. Pe acea3'$ ruin$ 3e
=a c(n3'rui 5ria 'e(l(4ie 3acraen'al$K De aici d(c'rina 3"@n'ului T(a
6E clar c$ ace3' 3acraen' e ul'iul :i 8n'r-un "el c9iar 'erinarea 5re4$'irii 35iri'uale%
5rin el, ca 3$ 35une a:a, (ul e 4a'a 3$ 5riea3c$ 3la=a. De aici :i nuele de un4erea de 5e
ur$. Se =ede deci c$ ace3' 3acraen' nu 're!uie da' (ric$rui !(lna=, dar nuai cel(r 5e care
!(ala 8i a5r(5ie de 3"@r:i'ul.7
C-

Din acea3'$ d(c'rin$ cla3ic$ de35re un4erea !(lna=il(r 3-a n$3cu' 5a3'(ral$ adini3'r$rii in
ar'ic(l( (r'i3.
A@narea 5riirii 3acraen'ului 8n3ena 8n'@r#ierea (r)ii. Rudele nu 8l c9ea$ 5e
5re('. Se A:'ea5'$ ca in'ere3a'ul 0H1 3$ "ie inc(n:'ien'K 8n c($ 3au (r'K A3'"el !(lna=ul e
li53i' de 3acraen'ul 3$u de:i a=ea a'@'a ne=(ie de el ca 3$ 5(a'$ 'r$i.
- C(nciliul din Triden' -
CA
8AInAIcAI AIdAIeAI AIaAIcAIeAIaAI3AI'AI
C-
AIdAI(AIrAIiAInAIc .AI AIEa an4a;e
C(nciliul din 'riden' nu *3a l$3a' an'rena' 8n acea3'$ 5r$5a3'ie de:i erau a'@'ea 3c9ee care
8l a'r$4eau.
A lu5'a' c@' a 5u'u' la acea e5(c$. Ia'$ cele 5a'ru c(l(ane 'riden'ine%
+. a3lul e3'e un 3acraen' 8n"iin)a' de I3u3 Cri3'(3, de"ini' :i 5r(ul4a' de 3"@n'ul Iac(!.
.. e"ec'ul 3acraen'ului e de a c(n"eri 9arul, a ier'a 5$ca'ele :i alina durerile.
G. Prac'ica &i3ericii R(ane nu e 8n c(n'radic)ie cu 4@ndirea 3"@n'ului Iac(! 0rearca)i
;ena cu care re=ine% S"@n'ul Iac(! nu a in'er#i3 3$ 3e dea un4erea uri!un#il(r ca 3$ "ie 3i4urH1.
C. Pre#!i'erii de35re care =(r!e:'e 3"@n'ul Iac(! 3un' 5re()ii 3"in)iiE de aceea 5re('ul e
3in4urul ini3'ru al un4erii.
Ca5i'(lele d(c'rinale urea#$ ace3'(r =er3e'e%
- Ma'eria 3acraen'al$ a un'delenului de $3lin !inecu=@n'a' de e5i3c(5. A:a e 5rac'ica
la'in$. Dar nu e re35in3$ nici 5rac'ica (rien'al$ ca 5re('ul 3$ !inecu=@n'e#e un'delenul 8n
(en'ul c@nd 3e d$ un4erea. Mai ul)i 5a5i c9iar :i n(ul ri'ual adi'e ace3' ri'.
E"ec'ul 3acraen'ului e 9arul Du9ului S"@n'.
Dar cu ce 3c(5>
a. /'er4erea 5$ca'el(r :i ur$ril(r l(rE
!. 8n'$rirea 3u"le'ului !(lna=uluiE
c. une(ri 3$n$'a'ea 'ru5ea3c$, a'unci c@nd e3'e 35re @n'uirea lui 0'iid$ re=enirea, dar 3e
ai =(r!e:'e de 3$n$'a'eH1.
- Dn 3"@r:i', 3u!iec'ul 3acraen'ului e3'e (rice !(lna= 4ra=% 6Acea3'$ un4ere 're!uie da'$
!(lna=il(r ai ale3 acel(ra a c$r(r 3'are e a'@' de 4ra=$ 8nc@' 5ar 3$ "i a;un3 la 3"@r:i'ul =ie)ii.7 Dn
3e3iunile di3ci5linare e c(ndana'$ ca er(are en'ali'a'ea de a a@na un4erea :i a ( da cel(r
a5r(a5e (r)i.
- Inc(eren)a 5rac'ic$ -
Ri'ualul r(an al lui Piu3 V din +J+C ca a5licarea a c(nciliului Triden'in :i "(l(3i' de
=a'ican II, nu a 5u'u' lu5'a 85('ri=a unei 5rac'ici inc(eren'e. /i 3e 35uneau ace3'e ru4$ciuni
5e3'e (aeni 5e ;u$'a'e (r)i * dar erau 8n la'ine:'eH
6Vindec$, ( M@n'ui'(rul n(3'ru 5rin 9arul Du9ului S"@n' !(lile ace3'ui 3u"erind. Alin$-i
durerile, iar'$-i 5$ca'ele, 8nde5$r'ea#$ '(' ce 8i a5a3$ 3u"le'ul :i 'ru5ul. Dn ila 'a, d$ruie:'e-i
3$n$'a'ea de5lin$ a 'ru5ului :i 3u"le'ului, 5en'ru ca =indeca' 5rin !un$'a'ea 'a 3$ 8:i 5(a'$ relua
da'(riile (!i:nui'eK
Te ru4$, D(ane, 5ri=e:'e cu !un$'a'e 35re 3lu;i'(rul '$u, al c$rui 'ru5, 3"@:ia' de !(al$,
a:'ea5'$ de la 'ine, Crea'(rul, 5u'ere. Dncercarea 3$ 8l cru)e, iar 5rin 4ri;a 'a, 3$ 8:i re4$3ea3c$
3$n$'a'eaK
D(aneK eli!erea#$ 5e 3lu;i'(rul '$u de !(al$, red$-i 3$n$'a'eaE @na 'a 3$ 8l a5ere :i
red$-l &i3ericii 'ale 3"in'eK7
UN2EREA &OLNAVILOR
Du5$ r$#!(i, ( i:care a 5re()il(r :i c$lu4$ril(r din 35iri'uale, 3-a ridica' 85('ri=a ace3'ei
denuiri de ul'ia un4ere 5e care C(nciliul Triden'in ( "(l(3ea 5en'ru c$ era 8n u#, re"u#@nd 3$
adi'$ c$ ar "i 3u"icien' a:a. I-au ceru' 3$ li 3e re3'i'uie !(lna=il(r 3acraen'ul l(rE ca a"i:ul
5eric(lul de (ar'e 3$ "ie ru5' 5en'ru a nu ai "i a'@' de 'raua'i#an'$ 8n'@lnirea din're !(lna= :i
5re('K
Dn c(n3'i'u)ia de35re Li'ur4ie, C(nciliul Va'ican II a lua' 5(#i)ie 8n 'rei ar'ic(le 3cur'e% AGE
ACE AI.
- 6Un4erea !(lna=il(r7 -
6Un4erea de 5e ur$, 3au S"@n'ul Ma3lu, care 5(a'e "i nui'$ ai !ine Un4erea
!(lna=il(r, nu e3'e nuai 3acraen'ul acel(ra care 3e a"l$ 8n (en'ul cri'ic al 3"@r:i'ului =ie)ii.
De aceea, 'i5ul 5('ri=i' 5en'ru a-l 5rii e3'e cu 3i4uran)$ a'unci c@nd credinci(3ul 8nce5e 3a "ie
8n 5eric(l de (ar'e din cau#a !(lii 3au a !$'r@ne)ii.7 0AG1
Via'icul e 3acraen'ul uri!un#il(r% e da' cel(r c(ndana)i la (ar'e, nau"ra4ia)il(r,
3(lda)il(r care 5leac$ 8n lu5'$K dar nu li 3e 5(a'e da un4erea% e re#er=a'$ !(lna=il(r.
Or, "iecare !(al$ 4ra=$ 5une 8n 5eric(l de (ar'e c9iar dac$ e 8nde5$r'a'$. Un4erea e
(5(r'un$ din (en'ul 8n care !(lna=ul 8nce5e 3$ "ie 8n 5eric(lK
S$ recun(a:'e c$ 4@ndul (r)ii 5(3i!ile e 5re#en' 8n (rice !(al$. E 5re#en' ai ale3 la
=@r3'a 8nain'a'$ care e 8n 3ine ( in"iri'a'e 3eri(a3$, iar "ra4ili'a'ea 3a e 5lin$ de ri3curi.
N(ul ri'ual, 8n in'r(ducerea 5a3'(ral$ 5reci#ea#$ c$ nu 0>>>>>1 3e 5(a'e da un4erea%
- 8nain'ea unei in'er=en)ii c9irur4icale (ri de c@'e (ri ( !(al$ 3eri(a3$ e cau#a ace3'ei
in'er=en)ii.
- unui !$'r@n 3l$!i', c9iar dac$ nu ar e ( !(al$ anue.
- unui c(5il care 8n)ele4e 8n'$rirea 5e care ( d$ ace3' 3acraen' 0deci un c(5il care 5(a'e
"ace ( !un$ 85$r'$:anie1,
- !(lna=il(r care au c$#u' 8n c($ 3au 8n deen)$ dac$ du5$ credin)a l(r an'eri(ar$ 3e :'ie
c$ ar "i ceru'-(.
Dar nu, a'unci c@nd 5re('ul e c9ea' a!ia du5$ ce a uri' !(lna=ulE r(lul 3$u e a'unci de a
3e ru4a lui Dune#eu 3$ ier'e 5$ca'ele de"unc'ului :i 3$ 8l 5riea3c$ 8n D5$r$)ia 3a.
Ace3' 3acraen' 5(a'e "i re5e'a' c@nd !(ala 3e 5relun4e:'e, (ri de=ine din n(u 4ra=$.
- N(ul Ri'ual -
Ar'ic(lele AC :i AI din C(n3'i'u)ia de35re Li'ur4ie 5(runce3c 8n c(n'inuare%
+. 6Dn a"ara ri'ualuril(r di3'inc'e al Un4erii !(lna=il(r :i al Via'icului 3e =a c(5une un
ri'ual c(n'inuu 5en'ru c(n"erirea 3acraen'ului Un4erii du5$ S5(=ada :i 8nain'e de 5riirea
Via'icului.7 0AC1
Deci C(nciliul 5re=ede 'rei ri'uri%
- un ri' nuai 5en'ru un4ere, "$r$ 3"@n'ul Via'ic, 5en'ru c$ un4erea e 3acraen'ul
!(lna=il(r, nu al uri!un#il(r.
- un al' ri' nuai 5en'ru Via'ic e 3acraen'ul uri!un#il(rE 5receda' de ( ul'i$
rec(nciliere, 85reun$ c(n3'i'uind ul'iele 3acraen'eE n(ral !(lna=ul a 5rii' cu ul' 8nain'e
un4erea.
- 8n 3"@r:i', un ri'ual c(n'inuu% de#le4area, un4erea, Via'ic, 5en'ru 8!(ln$=irile 4ra=e :i
nea:'e5'a'e% in"arc', c(n4e3'ie, acciden'K
Ia'$ deci ( re8n'(arcere la (rdinea =ec9e ai c(n"(r$ cu 5lanul 3acraen'el(r al c$r(r
cen'ru :i 3c(5 e3'e Eu9ari3'ia :i care re5r(duce (rdine a 3acraen'el(r ini)ierii 0!('e#, ir,
eu9ari3'ie1. E n(ral ca Eu9ari3'ia 3$ "ie 5rii'$ 8n ul'iul l(c. 0S. SES&OUE1
C,
.. 6Se =a ada5'a nu$rul un4eril(r 8n "unc)ie de 85re;ur$ri, ad$u4a C(nciliul :i 3e =(r
re=i#ui ru4$ciunile a3'"el ca ele 3$ c(re35und$ 3i'ua)iil(r di"eri'e ale !(lna=il(r care 5rie3c
un4erea. 0AC1
un4erile 5e (c9i, urec9i, n$ri, !u#e, 5ici(are au "(3' 3u5ria'e. E un3$ nuai "run'ea :i
5alele de3c9i3e, "(l(3indu-3e acea3'$ "(rul$ 35u3$ ( 3in4ur$ da'$%
PRIN ACEAST UN2ERE SFMNT /I PRIN MILA S DNDURTOARE S TE
A<UTE DOMNUL CU QARUL SU.
AMINH
PENTRU CA IERTMNDU-I PCATELE, S TE MMNTUIASC /I S TE ALINE.
AMINH
Frun'ea :i @inile de3c9i3e * e =(r!a de (ul 8n're4% 4@ndul :i ac)iunea.
- /i acu ce e de "$cu'> *
Ace3' 3acraen', ca '(a'e celelal'e, e 8nain'e de '(a'e un 3acraen' al credin)ei. Al
credin)ei eleK Sun' a5$3a' de =@r3'$ 3au de !(al$> Cred c$ Dune#eu 3e in'ere3ea#$ de ine,
$ 8n'(rc 35re el 8n 8ncercarea ea de a $ 8ncredin)a lui. Deci credin)a ea 're!uie 3$ cear$ 63$
=in$ 5re()ii &i3ericii7, cu 35une 3"@n'ul Iac(!K dac$ nu 5rea 3un' lucid 3au credin)a ea e
3la!$, 5$rin)ii :i 5rie'enii $ =(r a;u'a. /i =(i =edea 8n 4e3'ul l(r iu!irea 5e care i-( 5(ar'$..
Ace3' 3acraen' e3'e * ca :i celelal'e * ( cele!rare c(uni'ar$.
Tre!uie 3$ 're#ea3c$ ( adunare a "ailiei uane :i cre:'ine 8n ;urul unui din're e!rii ei
3u"erin#i. Pre#!i'erii &i3ericii de la 8nce5u', =eneau 8n nuele 'u'ur(r. O a3eenea reuniune nu 3e
i5r(=i#ea#$% 're!uie alea3$ #iua, (ra c(n=ena!il$ "ailiei, 5rie'enil(r, =ecinil(rK
Mai !ine% 3e (r4ani#ea#$ cele!r$ri c(lec'i=e de un4ere a !(lna=il(r c@nd 5(' "i du:i la (
!i3eric$ :i 3e 'r$ie:'e aici !ucuria "ra'erni'$)ii :i a ru4$ciunii 8n c(un.
C(uni'a'ea cre:'in$ din cer :i de 5e 5$@n' 5ar'ici5$ la acea3'$ !ucurie, la ace3'
3acraen', ca la '(a'e celelal'e%
6Prin un4erea 3"@n'$ a !(lna=il(r :i ru4$ciunea 5re()il(r, !i3erica 8n'rea4$ 8ncredin)ea#$
5e !(lna=i lui Cri3'(3 r$3'i4ni' :i 8n=ia' ca el 3$ 8i aline :i 3$ 8i @n'uia3c$. Mai ul', ea 8l
8ndean$ 3$ 3e unea3c$ 8n (d li!er cu 5a'ia :i (ar'ea lui Cri3'(3 ca 3$ c(n'ri!uie la !inele
8n're4ului 5(5(r al lui Dune#eu.7 0VATICAN II1
IB
6Au a;un3 la Ieri9(n. /i 5e c@nd ie:ea I3u3 din Ieri9(n cu ucenicii S$i :i cu ( are
ul)ie de (aeni, "iul lui Tieu, &ar'ieu, un cer:e'(r (r!, :edea ;(3 l@n4$ dru, :i cerea de
il$. El a au#i' c$ 'rece I3u3 din Na#are', :i a 8nce5u' 3$ 3'ri4e% 6I3u3e, Fiul lui Da=id, ai il$ de
ineH7 Mul)i 8l cer'au 3$ 'ac$E dar el :i ai 'are 3'ri4a% 6Fiul lui Da=id, ai il$ de ineH7 I3u3 S-a
C,
a#$ a'@' 5e Dune#eu c@' :i 5
IB
e (aeni, 5e n(i.
-
(5ri' :i a #i3% 6C9ea)i-lH7 Au c9ea' 5e (r!, :i i-au #i3% 6Dndr$#ne:'e, 3c(al$-'e, c$ci 'e
c9ea$.7 Or!ul :i-a arunca' 9ainaE a 3$ri', :i a =eni' la I3u3. I3u3 a lua' cu=@n'ul, :i i-a #i3% 6Ce
=rei 3$-)i "ac>7 6Ra!(ni7 I-a r$35un3 (r!ul 63$ ca5$' =ederea.7 /i I3u3 i-a #i3% 6Du-'e, credin)a 'a
'e-a @n'ui'.7 Dnda'$ (r!ul :i-a c$5$'a' =ederea, :i a er3 5e dru du5$ I3u3.7
0Mc +B,CJ-I.1
+J

SACRAMENTUL
CSTORIEI
SCURT ISTORIC
Dac$ 3un' e=an49eli#a)i cre:'inii au ( =i#iune 5r("und (ri4inal$ de35re c$3$'(rie% =$ 8n ea
8n3$:i i3'erul unirii cu Dune#eu, cu Oenirea 8n 5er3(ana 8n'ru5a'$ a Oului - Dune#eu,
i3'erul Iu!irii din're Cri3'(3 :i &i3eric$ 8n'r-un 3in4ur Tru5. Ei :'iu c$ iu!irea l(r c(n;u4al$ are
5rin &('e#, i3iunea :i 9arul de a "i 3en :i reali'a'e 5ar)ial$ a ace3'ui Mare Mi3'er 0E" I,G.1.
Dar ar "i ai !ine 3$ =(r!i de35re c$3$'(ria cre:'in$, c$ci cei !('e#a)i care au credin)$,
"ac din c$3$'(ria na'ural$ 8n 3acraen'.
- C$3$'(ria na'ural$ -
C(nciliul Triden'in ana'ea'i#ea#$ 5e (ricine ar 35une c$ de "a5' c$3$'(ria nu ar "i
8n'eeia'$ de Cri3'(3, ci ar "i un (!icei (ene3c.
S$ 8n)ele4e ace3'e cu=in'e ca re"erindu-3e la c$3$'(ria de la crea)ie, de 6la 8nce5u' c@nd
'(a'e lucrurile au "(3' "$cu'e 5rin el :i "$r$ el nu 3-a "$cu' niic din ce 3-a "$cu'7. 0In +,+-G1
S$ 8n)ele4e a5(i c$ a5lica'e la @n'uire, la c(a3'a de3c9i3$ a n(ului Ada din care a
ie:i' &i3erica (da'$ cu a5a :i S@n4ele 3acraen'el(r, deci :i c$3$'(ria.
Dar acea3'$ c$3$'(rie e iri4a'$ de a5a !('e#ului :i S@n4ele 5$'iirii lui Cri3'(3, nu el al'a
dec@' c$3$'(ria na'ural$, acea3'$ 5ri$ reali'a'e 5e care Dune#eu a in3'i'ui'-(, cre@ndu-l 5e (
!$r!a' :i "eeie. Dn'r-ade=$r, nu 8l =ede 5e Cri3'(3 8n'eeind c$3$'(ria cre:'in$. Dn're!a' de
e=rei de35re c$3$'(rie, le r$35unde 'rii)@ndu-i la c$3$'(ria na'ural$, la 5riul 5lan al lui
Dune#eu, Crea'(rul c$3$'(riei. Nic$ieri, de al'"el, nu =(r!e:'e de ( c$3$'(ria cre:'in$.
Nu 5rea 3un'e a'en)i la ace3' a35ec'. Sun'e 5rea (!i:nui)i 3$ recun(a:'e dre5' =al(ri
nuai c$3$'(riile 3acraen'ali#a'e de &i3eric$ :i ui'$ c$ I3u3 a ceru' e=reil(r :i ucenicil(r 3$
cerce'e#e ade=$rul de35re c$3$'(ria na'ural$ de la 8nce5u', adic$ 5lanul ini)ial :i uni=er3al al lui
Dune#eu, a5(i a"ir$% 6Ceea ce Dune#eu a uni' (ul 3$ nu de35ar'$.7
Le(n al SIII * l-a declara'% 6C$3$'(ria a "(3' 8nc$ de la 8nce5u' ( ia4ine a Dn'ru5$rii
Cu=@n'uluiK de aceea In(cen)iu al III-lea :i Q(n(riu al III-lea 5redece3(rii n(:'ri au 5u'u' a"ira
5e dre5' :i "$r$ 'ea$ ca 3acraen'ul c$3$'(riei e?i3'$ 5rin're credinci(:i :i 5rin're necredinci(:i.7
0Enciclica Arcanu1
6 A5(i Dune#eu a #i3% 6S$ "ace ( du5$ c9i5ul N(3'ru, du5$ a3e$narea N(a3'r$E el
3$ 3'$5@nea3c$ 5e3'e 5e:'ii $rii, 5e3'e 5$3$rile cerului, 5e3'e =i'e, 5e3'e '(' 5$@n'ul :i 5e3'e
'(a'e '@r@'(arele care 3e i:c$ 5e 5$@n'.7 Dune#eu l-a "$cu' 5e ( du5$ c9i5ul S$u, l-a "$cu'
du5$ c9i5ul lui Dune#euE 5ar'e !$r!$'ea3c$ :i 5ar'e "eeia3c$ i-a "$cu'. Dune#eu i-a
!inecu=@n'a' :i Dune#eu le-a #i3% 6Cre:'e)i, 8nul)i)i-=$, u5le)i 5$@n'ul :i 3u5une)i-lE :i
3'$5@ni)i 5e3'e 5e:'ii $rii, 5e3'e 5$3$rile cerului :i 5e3'e (rice =ie)ui'(are care 3e i:c$ 5e
5$@n'.7 /i Dune#eu a #i3% 6Ia'$ c$ =-a da' (rice iar!$ care "ace 3$@n)$ :i care e3'e 5e "a)a
8n're4ului 5$@n', :i (rice 5( care are 8n el r(d cu 3$@n)$% acea3'a 3$ "ie 9rana =(a3'r$.7 Iar
'u'ur(r "iarel(r 5$@n'ului, 'u'ur(r 5$3$ril(r cerului :i 'u'ur(r =ie'$)il(r care 3e i:c$ 5e 5$@n',
care au 8n ele ( 3u"lare de =ia)$, le-a da' ca 9ran$ '(a'$ iar!a =erde.7 /i a:a a "(3'. Dune#eu S-
a ui'a' la '(' ce "$cu3eE :i ia'$ c$ erau "(ar'e !une.7
02n +,.J-G+1
- 6Se c$3$'(re3c ca '(a'$ luea7 -
S"@n'ul Paul duce 5@n$ la 5unc'ul culinan' re=elarea Marelui Mi3'er c@nd un !$r!a' :i (
"eei 3un' c9ea)i 3$ 3e iu!ea3c$ a:a cu Cri3'(3 :i-a iu!i' &i3erica 0E" I,..-.G1 el crede c$ nu
're!uie 3$ (di"ice "(rele "ailiale 3au cul'urale ale c$3$'(riei e=reie:'i 3au 5$4@ne din 'i5ul
3$u. Ri'urile laice ale c$3$'(riei (!i:nui'e nu 3un' c(ndana'e de el, 5en'ru a "i 8nl(cui'e cu un ri'
li'ur4ic cre:'inE nici $car nu e ne=(ie de du!larea ei cu ( !inecu=@n'are reli4i(a3$.
S"@n'ul Paul crede c$ dac$ un !$r!a' 3au ( "eeie e3'e e!ru al lui Cri3'(3 el e3'e :i
'('ul 8n Cri3'(3, '(' ceea ce 'r$ie:'e e3'e 8n Cri3'(3, c$3$'(ria lui e3'e 8n Cri3'(3. /i (ar'ea :i =ia)a
:i luea, 5re#en'ul 3au =ii'(rul, '('ul e3'e al cre:'inului, el e3'e al lui Cri3'(3, iar Cri3'(3 e3'e al lui
Dune#eu 0.C(r I,+A1 "ie c$ $n@nc$, "ie c$ !ea 0.C(r +B,G+1, "ie c$ 'r$ie:'e, "ie c$ (are 0R
+C,-1, "ie c$ 3e c$3$'(re:'e e3'e 6al lui Cri3'(3, iar Cri3'(3 e3'e al lui Dune#eu7.
Priii cre:'ini 6 3e c$3$'(reau ca '(a'$ luea7 0Scri3(area c$'re Di(4ne' V,J1, adic$
a3eenea 5$4@nil(r din ;ur * c(n'inu@nd acelea:i ri'uri a'ri(niale, "$r$ ( 3c9e$ cre:'in$, "$r$
5re#en)a 5re('ului 3au a e5i3c(5ului, "$r$ ( cere(nie 35ecial$ reli4i(a3$. E ( 4re:eal$ 85('ri=a
3en3ului li'erar :i i3'(ric 3$ 3e 35un$ c$ 3"@n'ul I4na)iu 3in An'i(9ia :i Ter'ulian au =(r!i' 8n
(5erele l(r de cere(nii a'ri(niale cre:'ine.
C$3$'(ria cre:'inil(r e3'e '('u:i ceea ce 3e =a nui ai '@r#iu 3acraen'. Pen'ru (en'
ei nu :'iu c$ e un 3acraen'. Va 're!ui 3$ =in$ 3c(la3'ica 5en'ru a cla3a :i e'ic9e'a 4r$dina
'e(l(4iei. Dar =ia)a cre:'in$ nu a:'ea5'$ e'ic9e'ele 5en'ru a "ace 3$ crea3c$ !(4$)iile 5lan'a'e de
D(nul 8n &i3erica 3a.
6Tru5ul e3'e 5en'ru D(nul, :i D(nul e3'e 5en'ru 'ru5. /i Dune#eu, care a 8n=ia' 5e
D(nul, ne =a 8n=ia :i 5e n(i cu 5u'erea Sa. Nu :'i)i c$ 'ru5urile =(a3're Sun' $dulare ale lui
Cri3'(3> KDar cine 3e li5e:'e de D(nul, e3'e un 3in4ur du9 cu El. Fu4i)i de necur$)ieH Orice al'
5$ca', 5e care-l "ace (ul, e3'e un 5$ca' 3$=@r:i' a"ar$ din 'ru5E dar necur$)ia e3'e un 5$ca'
85('ri=a 'ru5ului. Nu :'i)i c$ 'ru5ul =(3'ru e3'e Te5lul Du9ului S"@n', care l(cuie:'e 8n =(i, :i
5e care L-a)i 5rii' de la Dune#eu> /i c$ =(i nu Sun'e)i ai =(:'ri> C$ci a)i "(3' cu5$ra)i cu un
5re). Pr(3l$=i)i, deci, 5e Dune#eu 8n 'ru5ul :i 8n du9ul =(3'ru, care Sun' ale lui Dune#eu.7
0+C(r J,+G-.B1
- &i3erica :i nun'a cre:'inil(r -
Dn 4ru5urile clande3'ine ale &i3ericii 5er3ecu'a'e, 3en'ien'ul c(uni'ar era 8n're)inu' de
5rie;dia c(un$. E5i3c(5ii 8:i cun(:'eau (aenii :i a'a:aen'ul 5a3'(ral era =iu :i reci5r(c. Se
8n'@5la deci ca e5i3c(5ul 3au unul din 5re()ii 3$i 3$ "ie in=i'a' la nun'a credinci(:il(r, cu a "(3'
:i Cri3'(3 la Cana, Venea "$r$ ri3curi. Nici un (!icei nu arca a'unci 5er3(na;ul lui% lua 5ar'e la (
!ucurie c(un$ :i 3ena 85reun$ cu ceilal)i ar'(ri c(n'rac'ul c$3$'(riei. De3e(ri, dac$ =re(
5rie;die nu 8l 85iedica era ru4a' 3$ !inecu=@n'e#e 5e 'inerii 3()i du5$ 'a'$l. I5r(=i#a a'unci (
ru4$ciune, (ri 8n '$cere i5unea, 5(a'e, @inile. Ace3' 4e3' a=ea un carac'er 5ri=a'% nu era
!inecu=@n'area nu5)ial$.
Dar du5$ (ra 5er3ecu)iil(r, 5e la 3"@r:i'ul 3ec(lului IV a de=eni' ce=a (!i:nui'. /i ia'$ 8n
c$3$'(ria cel(r !('e#a)i care era ( a"acere 8n're cre:'ini, dar '('al 5r("an, =a in'ra 8nce'ul cu 8nce'ul
8n li'ur4ie :i 3e =a a;un4e a3'"el la li'ur4ia nun)ii ("iciale ale cre:'inil(r, a:a nui'ele
3acraen'ale.
T('u:i c9iar :i a'unci, nu &i3erica "$cea c$3$'(riile. Le acce5'a :i !inecu=@n'a c$3$'(riile
(!i:nui'e. Dnc9eia'e nuai 5e !a#a c(n3i)$@n'ului reci5r(c :i diri;a' nuai de le4ea 5u'erii
ci=ile. A:a =a "i '(' 'i5ul ileniului cre:'in.
C$3$'(ria clande3'in$, de:i in'er#i3$ =a r$@ne =alid$ 5@n$ la C(nciliul Triden'in, 8n
3ec(lul SVI.
- Dre5'ul a'ri(nial 'rece &i3ericii -
De:i c$3$'(ria nu 3e ai "ace 8n "a)a al'arului, ci 8n "ailie, e?i3'$ un dre5' a'ri(nial
05iedici e'c1 :i 'ri!unale care 'ran:au li'i4ii 8n le4$'ur$ cu 3()ii.
Dar 8n a"ara le4il(r Ce#arului :i a lui Cri3'(3. 0S"@n'ul Ier(ni1
Deci c(uni'a'ea cre:'in$ 8:i a=ea le4ile :i ;uri3dic)ia ecle#ia3'ic$ 8n @inile e5i3c(5ului
5en'ru a a3i4ura ( =ia)$ E=an49elic$ 8n 3@nul &i3ericii. Pu'erea 35iri'ual$ a3u5ra c(n:'iin)el(r,
5ede53e 35iri'uale e?clu#@nd de la c(uniune. De reci'i' cu=in'ele 3"@n'ului Paul de35re
ince3'u(3ul din C(rin' 0+C(r I,+-I1.
Dar ia'$ c$ 8n .+- 85$ra'ul C(n3'an'in d$ =al(are 5u!lic$ ;uri3dic)ia e5i3c(5ului%
credinci(:ii 8:i =(r 5u'ea 5re#en'a 5r(!leele :i di"erendele a'@' e5i3c(5ului c@' :i adini3'ra)iei
i5eriale. <uri3dic)ia e5i3c(5al$ 5(a'e a5lica le4ile ci=ile, 3$ ;udece ca#urile a'ri(niale 8n
nuele 5u'erii 3eculare :i du5$ ca#ul i5erial. Re#ul'a'ul =a "i :'er4erea cu 'i5ul a 5u'erii
i5eriale :i ane?area le4i3la)iei :i a ;uri3dic)iei c$3$'(riei de c$'re &i3eric$.
Din 3ec(lul SI * SII, c$3$'(ria lici'$ 5en'ru un !('e#a' e nuai cea 8n "a)a &i3ericii. Iar
C(nciliul Triden'in =a i5une "(ra can(nic$ 3u! 5edea53a in=alidi'$)ii 8n 3ec(lul SVI.
6Unul din =(i 'r$ie:'e cu ne=a3'a 'a'$lui 3$u. /i =(i =-a)i "$li'H /i nu =-a)i @9ni' ai
de4ra!$, 5en'ru ca cel ce a 3$=@r:i' "a5'a acea3'a, 3$ "i "(3' da' a"ar$ din i;l(cul =(3'ruH c@'
de35re ine, cu '(a'e c$ n-a "(3' la =(i cu 'ru5ul, dar "iind de "a)$ cu du9ul, a :i ;udeca', ca :i
c@nd a: "i "(3' de "a)$, 5e cel ce a "$cu' ( a3'"el de "a5'$. Dn Nuele D(nului I3u3, =(i :i du9ul
eu, "iind aduna)i la (lal'$, 5rin 5u'erea D(nului n(3'ru I3u3, a Q('$r@'K7
0+C(r I,+-I1
- 6Sacraen'ul7 c$3$'(riei -
Sec(lul SII * C$3$'(ria cre:'in$ a de=eni' deci ecle#ial$, a"acerea &i3ericii a'@' 5e 5lan
li'ur4ic c@' :i 5e 5lan ;uridic.
Re35(n3a!ili can(nici ai !i3ericii =(r 8nce5e :i =(r ac)i(na 8n 'e(l(4ia c$3$'(riei.
P@n$ acu !i3erica :i 'e(l(4iei e=an49eli#au c$3$'(ria (!i:nui'$, ( 5r('e;au, (
!inecu=@n'au :i c(nduceau la al'ar. Dar le4ile :i 'ri!unalele erau cele care 5r('e;au ace3'e reali'$)i
0de3i4ur du!la'e din ce 8n ce ai ul' de ;uri3dic)ia &i3ericea3c$1.
Din ace3' "a5', 'e(l(4ia 3acraen'ului c$3$'(riei era 8nc$ 6Fru(a3a din 5$durea
ad(ri'$7. /i ul)iea 3$ 35un$% Cri3'(3 a !inecu=@n'a' la Cana =ia)a c(n;u4al$ :i a in'r(du3-( 8n
5lanul @n'uiriiE 5rin 5re#en)a 3a el reali#ea#$ le4$'ura c(n;u4al$ 8n're d(i !('e#a)i 0Ter'ulian1. El
le c(n"er$ 9arul ar(niei :i unirii 0Ori4ene1 unirea 3e$n$'(are cu aceea din're Cri3'(3 :i
&i3eric$ * (delul c$3$'(riei.
Dar ia'$ c$ &i3erica a;un4e 3'$5@na c$3$'(riei. Ea 5(a'e 3$ ( le4e :i 3$ ( de#le4e. E 3in4ura
care 5(a'e ('i=a nede3"acerea c$3$'(riei. M('i=ul e c(n3i)$@n'ul> Sau e ne=(ie de
c(n3uarea eiK>
C(n3i)$@n'ul "ace c$3$'(riei dar nuai c(n3uarea ei 5ece'luie:'e indi3(lu!ili'a'ea
a!3(lu'$% a:a de clar$ 5a5a Ale?andru III.
D(u$ 3ec(le ai '@r#iu 0SI - SII1 =(r "i nece3are 5en'ru "i?area c(n:'iin)ei :i a c$3$'(riei
e3'e un 3acraen'% 3i!(li#ea#$ :i c(n"er$ iu!irea care e3'e 8n're Cri3'(3 :i &i3eric$.
Mai ale3 8n li'ur4ia c(n3acr$rii "eci(arel(r :i-a da' 3eaa &i3erica de 3acraen'ali'a'ea
c$3$'(riei cel(r !('e#a)i% irea3a :i "eci(ara c(n3acra'$ * d(u$ =$luri, d(u$ 5ar'ici5$ri
c(5leen'are la aceea:i nun'$ "ecund$ :i "eci(relnic$ a &i3ericii cu Cri3'(3.
De a'unci 3acraen'ul e ul' ai ul' dec@' acel DA r(3'i' de a@nd(i% 6C$3$'(ria nu e
c(n3i)$@n'ul 8n3u:i, ci acea3'$ c(uniune de =ia)$ :i de =ii'(r inau4ura'$ 5rin c(n3i)$@n'.7
0S"@n'ul T(a1
I+
Sacraen'ul e3'e c(uniunea 5r("und$ de =ia)$ :i iu!ire cu 35unea =a'ican II 8n
2audiu e' S5e3% O Iu!ire uii'(are, dura!il$, =i#i!il$ 8n "a)a (aenil(r ca un 3en #ilnic al lui
Cri3'(3K
Punc'ul c@nd 3e ru5e indi3(lu!ili'a'ea c$3$'(riei nu e deci rec$3$'(rirea di=(r)a)il(r ci
di=(r)ul 8n3u:i, 5en'ru c$% 6ceea ce a uni' Dune#eu, (ul 3$ nu de35ar'$7. S-ar ru5e acea3'$
6C(uni'a'e 5r("und$ de =ia)$ :i iu!ire7K
6C(uniunea in'i$ de =ia)$ :i de iu!ire c(n;u4al$, 8n'eeia'$ de Crea'(r :i 8n#e3'ra'$ de
El cu le4i 5r(5rii, 3e 8n'eeia#$ 5e le4$@n'ul din're 3()i 3au, al'"el 35u3, 5e c(n3i)$@n'ul l(r
5er3(nal ire=(ca!il. A3'"el, din ac'ul uan 5rin care 3()ii 3e d$ruie3c :i 3e 5rie3c unul 5e al'ul,
3e na:'e, c9iar :i 8n "a'a 3(cie'$)ii ( in3'i'u)ie 3'a!il$, din (r@nduire di=in$E acea3'$ le4$'ur$ 3"@n'$,
care are 8n =edere a'@' !inele 3()il(r :i al c(5iil(r c@' :i al 3(cie'$)ii, nu de5inde de !unul 5lac al
(ului.7
0Va'ican II1
I.
CSTORIA, DE CE>
Pr(!lea 35in(a3$ a 3c(5uril(r c$3$'(riei% 5en'ru c(5ii, 5en'ru de#=(l'area 3()il(r, 3au
5en'ru 3'$5@nirea 5("'el(r>
Celi!a'arii a=eau ideile l(r c$3$'(riei. Cei c$3$'(ri)i nu erau 8n)ele:i. Scri5'ura a "(3' 8n3$
ai 5u)in a3cul'a'$ dec@' "il(#("ia 5la'(nic$ :i dre5'ul r(anK
- D$ cu=@n'ul Scri5'urii -
2ene#a ne d$ d(u$ rela'$ri ale crea)iei. Dn cea ai =ec9e 0.,.--.C1, ne 5re#in'$ un
celi!a'ar 8n3in4ura' 8n i;l(cul unei na'uri "re$'@nd.
6Nu e !ine ca (ul 3$ "ie 3in4ur7, #ice Dune#euE :i 8i creea#$ , a5(i 8i 5re#in'$ un a;u'(r
a3eenea lui.
Un a;u'(r> Du5$ c(n'e?', 5en'ru a u5le 4(lul 3in4ur$'$)ii. Ace3'a e :i 3en3ul reac)iei
5line de !ucurie Ada. 6Ia'$ (3 din (a3ele ele :i carne din carnea ea7, cu al'e cu=in'e% 6Ia'$
;u$'a'ea din '(' ce 3un'e n(i de acu.7
I+
Ta'$, ara'$-ne iu!irea 'a -
S$ cere ai 8n'@i lui Dune#eu 3$ "ac$ 3$ 3'
I.
r$lucea3c$ 3la=a 3a, 3$ 8nul)ea3c
&ilan)ul ace3'ei 5rie rela'$ri in35ira'e de in3'i'uirea c$3$'(riri la 8nce5u'% a "ace d(i
8ndr$4(3'i)i :i a-i "ace "erici)i 8n d$ruirea u'ual$ :i unirea in'i$ a 8n're4ii l(r "iin)e. Nici (
alu#ie la 5r(creare.
6D(nul Dune#eu a #i3% 6Nu e3'e !ine ca (ul 3$ "ie 3in4urE a 3$-i "ac un a;u'(r
5('ri=i' 5en'ru el.7 D(nul Dune#eu a "$cu' din 5$@n' '(a'e "iarele c@5ului :i '(a'e 5$3$rile
ceruluiE :i le-a adu3 la (, ca 3$ =ad$ cu are 3$ le nuea3c$E :i (rice nue 5e care-l d$dea (ul
"iec$rei =ie)ui'(are, acela-i era nuele. /i (ul a 5u3 nue 'u'ur(r =i'el(r, 5$3$ril(r cerului :i
'u'ur(r "iarel(r c@5uluiE dar, 5en'ru (, nu 3-a 4$3i' nici un a;u'(r, care 3$ i 3e 5('ri=ea3c$.7 02n
.,+--.B1
Dn rela'area ai recen'$ in3era'$ 8n 5riul ca5i'(l al 2ene#ei 0.J-.-1. Oul 03in4ular
c(lec'i= cu5rin#@nd cele d(u$ 3e?e1 e 5re#en' ca ia4ine a lui Dune#eu unic 8n ai ul'e
5er3(ane. Dune#eu care =(r!e:'e la 5lural%7 S$ 8l "ace 5e (K7
Oul e de"ini' ca un '(' cu d(u$ 5$r)i c(5leen'are, un cu5lu 3e?ua'% 6Dune#eu l-a
crea' 5e (, l-a crea' !$r!a' :i "eeie7.
De acea3'$ da'$ Dune#eu adau4$% 6Fi)i r(dnici, 8nul)i)i-=$7. Dar acea3'$ !inecu=@n'are
e unul din re"renele 8n're4ului ca5i'(l 0c". =. ....-1 ai ul' 3e lea4$ de a?ul rela'$rii% =(ca)ia
c(3ic$ a (ului 03$ 8l "ace du5$ c9i5ul :i a3e$narea n(a3'r$ ca 3$ 3'$5@nea3c$K5$@n'ul7
=. .J1
Deci crea'(rul "ace un cu5lu uan 5r(crea'(r, din care =a i#=(r8 ( iu!ire 'rini'ar$ * 'a'$,
a$, c(5il * care ne =a rela'a c$ Dune#eu e3'e iu!ire, ( iu!ire crea'(are.
Dar a =eni' 5$ca'ul. Mai 8nain'e, a@nd(i erau 4(i :i nu 3e ru:inau unul de al'ul 02n .,.I1.
Du5$ 5$ca' 6/i-au da' 3eaa c$ 3un' 4(i7 0G,A1% ar(nia rela)iil(r in'er5er3(nale e3'e r$=$:i'$
5@n$ :i 8n d(eniul 3e?ual. Pard(nH Mai ale3 8n ace3' d(eniu 0c(ru5'i( (5'ii 5er3(na1, ceea ce
e ai !un 8n (, 5u'erea iu!irii care e ia4inea lui Dune#eu acea3'a =a "i de4rada'$ de c(ru5)ia
5$ca'ului. Iu!irea e in=er3a'$ 8n cu5idi'a'e la ni=el 3e?ual. Aici 3e in3'alea#$ nu !ucuria * darul lui
Dune#eu * ci 3cla=ia d(rin)ei :i a 5l$cerii, 65("'a c$rnii7. 0+In .,+J1
Dn acea3'$ de#(rdine a 3en'ien'el(r :i a 3i)uril(r 3e 8nr$d$cinea#$ ru:inea de 3e?, de
ac'i=i'$)ile 06-a a3cun3 5en'ru c$ era 4(l71 :i ca ( inc(5a'i!ili'a'e a ra5(r'uril(r 3e?uale cu
a5r(5ierea de Dune#eu 0c". E? +,,+IE +Sa .C,C1. Ace3' c(5le? in3'inc'i= :i ]]]] =a arca
&i3erica ai ul' dec@' 6a3e$narea cu Dune#eu7, ai ul' dec@' C@n'area C@n'$ril(r :i N(ul
Te3'aen'.
C@n'area C@n'$ril(r e un 5(e in35ira' 8n care 3e 4$3e:'e e?5ria' a35ec'ul !ucuriei
8ndr$4(3'i)il(r, de la 5l$cerea 3e?ual$ 5@n$ la unirea iniil(r. E?al'area 8n cu5lul 8ndr$4(3'i)il(r,
5rin e4ali'a'ea :i =al(area unic$ a 5er3(anei '('ale. Dar nici ( en)iune de35re "ecundi'a'eH
Din c(n'ra, e ade=$ra' c$ 8n're4ul Vec9i Te3'aen' e na'urali3', 3e 5r(nun)$ 85('ri=a
3'erili'$)ii, a celi!a'ului, a "eci(riei.
Dar%
+. Ace3' 5(5(r ic al e=reil(r nu cun(:'ea =ia)a :i Dn=iereaE "iecare credea deci, c$ 5(a'e
3u5ra =ie)ui nuai 8n c(5ii 3$iE
.. Ace3' 5(5(r 3e credea 3in4urul c9ea' 3$ u5le 5$@n'ul cu ura:i 3i lui A=ra 8n
3en3ul "i#ic :i ra3ial. Ace3'e 5er35ec'i=e =(r "i eli!era'e de =enirea :i re=enirea lui Cri3'(3.
A;un4e 8n 3"@r:i' la Cri3'(3. 6M(area e uci3$.7 El re=elea#$ un 6dinc(l(7 al cel(r =ii :i al
cel(r (r)iE inau4urea#$ 8n=ierea, c@nd (aenii 6nu 3e ai 8n3(ar$, nici nu 3e ai $ri'$7 0M'
..,GB-G.1E el in=er3ea#$ =al(rile c$3$'(riei * "eci(riei..
/i '('u:i, de5ar'e de a reduce deni'a'ea c$3$'(riei, 8i re3'aurea#$ c9i5ul :i a3e$narea lui
Dune#eu. Treie, iu!ire nec(ndi)i(na'$, 5riirea celuilal' 8n e4ali'a'e, 6a@nd(i un 3in4ur
'ru57K nici ( alu#ie la 5r(creare. Dec@' 5(a'e un a5r(5( de ( in"ini'$ di3cre)ie% 6L$3a)i 5e c(5ii
3$ =in$ la ineH7 du5$ di3cur3ul de35re re5udiere. 0M' +,E Mc +B1
S"@n'ul Paul I,..-G. e relua'$ re=ela)ia ini)ial$ cu "$cu3e :i I3u3E c$3$'(ria e e?al'a'$, dar
nu 3e "ace nici ( alu#ie la "ecundi'a'e.
Dn +C(r J,+.-.B 6Tru5ul e 5en'ru Dune#eu :i D(nul 5en'ru 'ru5.7 0+G1E 6Tru5urile
=(a3're 3un' e!re ale lui Cri3'(37 8n acela:i ac' care, dac$ 3un'e)i adul'eri, =$ "ace 6e!ri
unei 5r(3'i'ua'e7. 0+I1
Dn ca5i'(lul ur$'(r 08l =( 5reda ai ;(31 c$3$'(ria (n(4a$ e ca :i celi!a'ul 6un dar
inuna' 6 al lui Dune#eu, 6( cari3$7 0A1. E un reediu al 5("'ei 0.,I-,1dar ai ale3 d$ruire
u'ual$ a 5er3(anel(r '('ale, d$ruire 'ru5ea3c$ 5e care un "al3 i3'ici3 =rea 3$ ( re3'r@n4$. 0G,J1
Iar c(5ii 8n c$3$'(rie> S()ii 3e d$ruie3c unul al'uia :i 85reun$ lui Cri3'(3E dar nici ( alu#ie
la "ecundi'a'e.
Nici 3"@n'ul Paul, nici Cri3'(3, nici Vec9iul Te3'aen', nu 3'a!ile3c 5r(creerea ca 3c(5
65riar7 al c$3$'(riei :i al unirii 'ru5e:'i.
A!ia 8n 3ec(lul II 8:i (di"ic$ &i3erica, 'e(l(4ia c(n;u4al$ 8n'r-un 3en3 !i(l(4ic :i
5e3ii3', 5en'ru a ac)i(na 85('ri=a 5rac'icil(r 5$4@ne, 5e de ( 5ar'e, :i din cau#a in"luen)ei
duali3'e, 5e de al'$ 5ar'e 03u"le'ul * !un, 'ru5ul * r$u1.
6 Tr$i)i 8n dra4(3'e, du5$ cu :i Cri3'(3 ne-a iu!i', :i S-a da' 5e Sine 5en'ru
n(iK &$r!a)il(r, iu!i)i-=$ ne=e3'ele cu a iu!i' :i Cri3'(3 &i3erica :i S-a da' 5e Sine 5en'ru ea,
ca 3-( 3"in)ea3c$, du5$ ce a cur$)i'-( 5rin !('e#ul cu a5$ 5rin Cu=@n', ca 3$ 8n"$)i:e#e 8nain'ea Lui
acea3'$ &i3eric$, 3l$=i'$, "$r$ 5a'$ "$r$ #!@rci'ur$ 3au al'ce=a de "elul ace3'a, ci S"@n'$ :i "$r$
5ri9an$. T(' a:a 're!uie 3$-:i iu!ea3c$ :i !$r!a)ii ne=e3'ele, ca 5e 'ru5urile l(r. Cine 8:i iu!e:'e
ne=a3'a, 3e iu!e:'e 5e 3ine 8n3u:i C$ci nieni nu :i-a ur@' =re(da'$ 'ru5ul lui, ci 8l 9r$ne:'e, 8l
8n4ri;e:'e cu dra4, ca :i Cri3'(3 &i3ericaE 5en'ru c$ n(i Sun'e $dulare ale 'ru5ului Lui, carne
din carnea Lui :i (3 din (a3ele Lui. De aceea =a l$3a (ul 5e 'a'$l 3$u :i 5e a$-3a, :i 3e =a li5i
de ne=a3'$-3a, :i cei d(i =(r "i un 3in4ur 'ru57. Taina acea3'a e3'e are-0=(r!e3c de35re Cri3'(3 :i
de35re &i3eric$1.7
0E" I,...I-G.1
- D$ cu=@n'ul 'e(l(4il(r -
S$ =ede 8n i3'(rie, 5rinci5alele e=(lu)ii ale 'e(l(4iei de35re 3c(5urile c$3$'(riei%
- Pr(creerea. 6P$ca'ul c(n;u4al7 r(an ci'a' :i 3ena' 5u!lic la c$3$'(riile 5$4@ne :i a5(i
cre:'ine 35unea c$ l(4(dnica 3e c$3$'(rea 6li!er(ru 5r(creandaru ca3a7 5en'ru a "ace c(5ii.
Ace3'a e 3in4urul c(5 care ;u3'i"ica a'@' c$3$'(ria c@' :i ac'ul c(n;u4al, du5$ (5inia P$rin)il(r
&i3ericii din 3ec(lul II :i III. S"@n'ul A!r(#iu :i S"@n'ul Ier(ni c(ndan$ cu duri'a'e
ra5(r'urile 8n 'i5ul 3arcinii. Mai dur Dida3calia a5(3'(lil(r le a3e$na cu 3(d(ia, !e3'iali'a'e
:i adul'erulK
- 6Reediul c(ncu5i3cen)ei7 -
S"@n'ul Paul a in3i3'a' a3u5ra ce3'ui a35ec' "$r$ a-l "i?a ca 3c(5 al c$3$'(riei. S"@n'ul I(an
Cri#(3'(ul =a c(en'a% 6Erau d(u$ ('i=e la in3'i'uirea c$3$'(riei% ca 3$ 'r$i 8n cur$)ie :i 3$
a=e c(5ii.7
IG
Dar a3'$#i du5$ Cri3'(3 :i 8n=iere nu e a'@' de nece3ar 3$ "ie 3c(5 "ecundi'a'ea% 3e
=(r!e:'e :i de ( 5a'erni'a'e 35iri'ual$. Deci 6r$@ne 3in4urul 3c(5 al c$3$'(riei * a nu 'r$i 8n
de3"r@u.7 Du5$ cu=in'ele 3"@n'ului Paul%
IG
$ 8n lue inunile iu!irii :i ale il(3'i=irii 3ale, 3$ =(r!ea3c$ ai 'a
6Cu 5ri=ire la lucrurile de35re care i-a)i 3cri3, eu cred c$ e3'e !ine ca (ul 3$ nu 3e
a'in4$ de "eeie. T('u:i, din 5ricina necur$)iei, "iecare !$r!a' 3$-:i ai!$ ne=a3'a lui, :i "iecare
"eeie 3$-:i ai!$ !$r!a'ul ei. &$r!a'ul 3$-:i 85linea3c$ "a)$ de ne=a3'$ da'(ria de 3()E :i '(' a:a
3$ "ac$ :i ne=a3'a "a)$ de !$r!a'. Ne=a3'a nu e3'e 3'$5@n$ 5e 'ru5ul ei, ci !$r!a'ul. T(' a3'"el, nici
!$r!a'ul nu e3'e 3'$5@n 5e3'e 'ru5ul lui, ci ne=a3'a. S$ nu =$ li53i)i unul 5e al'ul de da'(ria de 3()i,
dec@' d(ar 5rin !un$ 8n=(ial$, 5en'ru un 'i5, ca 3$ =$ 8ndele'nici)i cu 5(3'ul :i cu ru4$ciuneaE
a5(i 3$ =$ 85reuna)i iar$:i, ca 3$ nu =$ i35i'ea3c$ Sa'ana, din 5ricina ne3'$5@nirii =(a3're. Lucrul
ace3'a 8l 35un ca ( 8n4$duin)$E nu "ac din el ( 5(runc$. Eu a: =rea ca '()i (aenii 3$ "ie ca ineE
dar "iecare are de la Dune#eu darul lui% unul 8n'r-un "el, al'ul 8n'r-al'ul. 0+ C(r A, +-A1
S"@n'ul Au4u3'in =a "i de ac(rd. El =a 3'a!ili 'rei 6!unuri ale c$3$'(riei7% "ecundi'a'ea,
"ideli'a'ea :i indi3(lu!ili'a'ea. Dar de ce "ecundi'a'ea> 6Dn #ilele n(a3're, 35une le, nu e nieni cu
( e=la=ie 5er"ec'$ :i care 3$ cau'e ( 5a'erni'a'e 35iri'ual$.7
IC
T('u:i, du5$ el, d(rin)a de a a=ea un
c(5il "ace lici' ac'ul 3e?ual. C@' de35re celelal'e !unuri ale c$3$'(riei * "ideli'a'ea :i
indi3(lu!ili'a'ea * nu le 5une 8n le4$'ur$ cu ac'ul 'ru5e3c. Ac'ul 85lini' 6ca reediul al
c(ncu5i3cen)ei7 e un 5$ca' cel 5u)in =enial al (ului care 8l cere.
A!ia 8n 3ec(lul SV ( in(ri'a'e de 'e(l(4i 03"@n'ul An'(nin, S"@n'ul Caie'an1 a"ir$ c$
ace3' 5$ca' =enial 6reduce :i lii'ea#$ 5rea ul' 5a'ul c(n;u4al7 0D(iniLue SOTO1
II
- P(5ularea D5$r$)iei * /i ia'$ c$ 8n E=ul Mediu cu=@n'ul 5r(4eni'ur$ din c(en'ariile
3"@n'ului Au4u3'in de35re cele 'rei !unuri ale c$3$'(riei ia un 3en3 di"eri'% !inele c(5ilului 0!(nu
5r(li31 care ;u3'i"ic$ ra5(r'urile c(n;u4ale 3e a'in4e nuai dac$ 3e d$ c(5ilului ( educa)ie
cre:'in$. Nuai 5en'ru 3ine, cine=a nu 5(a'e a=ea ra5(r'uri 3e?uale, 're!uie 3$ 3lu;ea3c$ lui
Dune#eu, :i 3$ 5(5ule#e cerul, a3'"el care ar "i !inele 3acraen'ului> Pe acea3'$ 4@ndire 3e =(r
"(ra uni=er3i'$)ile din &(l(4nia, Pari3, Ca!rid4e, O?"(rdK
Ideea a i5(r'an'$ e c$ nu e 5r(!lea de a "ace c(5ii a:a cu ie3 a:inile de 5e !anda de
(n'a;, ci nuai cali'a'ea =ie)ii, ;u3'i"ic$ ul'i5licarea =i)eii, dar ( cali'a'e reli4i(a3$ :i =e:nic$.
Ia'$ ( 5er35ec'i=$ n(u$.
- A;u'(r u'ual * Nu 're!uie a:'e5'a' C(nciliul Triden'in 5en'ru a 3e 3'a!ili c$ E=a a "(3'
8ncredin)a'$ lui Ada 5en'ru a "i un 6a;u'(r 5('ri=i' lui7. Ace3' lucru 3e :'ie din 'radi)ie, dar a=ea
3en3ul !i(l(4ic 5reci3 al 5r(creerii. Ca'e9i3ul C(nciliului Triden'in nui' Ca'e9i3ul r(an,
e?5un@nd ('i=ele care 're!uie 3$ de'erine !$r!a'ul :i "eeia 3$ 3e c$3$'(rea3c$ 3e e?5ri$
a3'"el%
6Priul 3c(5 e in3'inc'ul na'ural care "a ce ca cele d(u$ 3e?e 3$ 3e unea3c$ 8n 35eran)a
a;u'(rului u'ual, 4$3ind 8n acea3'$ reci5r(ci'a'e 5u'ere 5en'ru a 3u5(r'a neca#urile =ie)ii :i
4reu'$)ile !$'r@ne)ii.7
IJ
Celelal'e d(u$ ('i=e 3un' cele ale 'e(l(4iei 5a'ri3'ice% 6D(rin)a de 5r(creare.7 /i reediu
5en'ru e=i'area de3"r@ului.
Tre!uie 3$ rearc$ c$ 5riul ('i= da' de Ca'e9i3ul r(an nu 3e lea4$ de ra5(r'urile
c(n;u4aleK dar nu in3i3'$ a3u5ra in'en)iei 5r(crea'(are ca S"@n'ul Au4u3'in.
Nuai ian3eni3ul * Au4u3'inu3 -* 8l =a readuce 5e 3"@n'ul Au4u3'in 5e 5(#i)ie :i ala a
r$a3 5@n$ a#i.
IC
re :i cu ai ul'$ 4in4$:ie (aenil(r 5rin crea)ie, 5er3(ane, e=enien'e, 5(e)i
II
:i 3"in)iK S$ 8nul)ea3c$ 9arul :i =(ca)ia
IJ
i3i(nar$ 8n &i3eric$. A3'"el 6( are 4l(a'$ 5e care nu 5u'ea 3-( nuere nieni, din (rice nea,
din (rice 3ein)ie, din (rice n(r(d :i de (rice li!$, care 3'$'ea 8n 5ici(are 8nain'ea 3caunului de
d(nie :i 8nain'ea Mielului, 8!r$ca)i 8n 9aine al!e, cu rauri de "inic 8n @niE :i 3'ri4au cu 4la3
'are, :i #iceau% 6M@n'uirea e3'e a Dune#eului
- iu!irea c(n;u4al$ * Dn +,.I la In3!rucV, un laic c$3$'(ri', Die'ric9 =(n Qilde!rand 0+--,
- +,AA1 a "(3' 5riul care a ar$'a' c(n)inu'ul 5lin de iu!ire, 5er3(nali3', 4l(!al al c$3$'(riei :i al
ac)iunii c(n;u4aleK 6nu are un 3in4ur 3c(5 * a "ace c(5ii * dar are un 3en3 5en'ru ( ca "iin)$
uan$ :i anue e?5re3ia :i 85linirea iu!irii c(n;u4ale :i a c(uni'$)ii de =ia)$7.
Relua "$r$ 3$ :'ie ( in'ui)ie a 3"@n'ului Al!er' cel Mare accen'ele lirice din C@n'area
C@n'$ril(r.
F$r$ a 3e re"eri la a3'a, Ca3'a C(nnu!ii a lui Piu3 SI nu ( a'ac$. Rece ani ai '@r#iu, un
5re(' !i(l(4 :i 'e(l(4% Qer!er' D(3, ("erea ( de(n3'ra)ie :'iin)i"ic$ a4i3'ral$ 8n De35re
3en3ul :i 3c(5ul c$3$'(riei.
IA

A (!)inu' c(ndanareaK
P(a'e c$ 8n'r-ade=$r ri3ca ( in=er3are a =al(ril(r :i 3$ ui'e c(5ilul 5en'ru a r$@ne cu !un$
:'iin)$ 8n'r-un e4(i3 8n d(iK &ernard Qarin4 8n Le4ea lui Cri3'(3 a 3'a!ili' 3in'e#a% 3'ruc'ura
3en#ual$ 5rea 8ndre5'a'$ 35re iu!ireK C(5ilul nu e 3'r$in =al(ril(r 5er3(nale ale c$3$'(riei. Din
c(n'ra le d$ ade=$ra'a $3ur$ :i 3'r$lucire, "$c@nd din rela)iile 5er3(nale 8n c$3$'(rie ( ia4ine a
rela)iil(r 'rini'are.
I-

Acea3'a =a "i :i 3in'e#a lui Va'ican Ii 5en'ru care 6c(uni'a'ea c(n;u4al$ :i "ailia e3'eK
( c(uniune de iu!ireK ( c(uni'a'e 5r("und$ de =ia)$ :i de iu!ire.7
I,
6D)i ain'e:'i "eei>
Nu a=ea niic la 8nce5u'K
/i a 8nce5u', dar a "(3' 4reu.
Tre!uia cura;, 5er3e=eren)$, 're!uia iu!ire.
Dar iu!irea nu e ceea ce 3e crede c@nd 8nce5e. Nu e nuai 3c9i!ul de 3$ru'uri, :(a5'ele
la urec9e, (ri 8!r$)i:$rile. Via)a e lun4$, #iua nun)ii e d(ar ( #i, a!ia du5$ aceea - 8)i ai
ain'e:'i > * A!ia du5$ aceea a 8nce5u' =ia)a. 6Tre!uie "$cu'7 * ce 4reu eraH 6're!uie re"$cu'H *
era :i ai 4reuH
Vin c(5iiiE 're!uie 3$ 8i 9r$ne:'i, 3$ 8i 8!raci, :i a3'a nu 3e ai 'erinaE 3e 8n'@5la ca ei
3$ 3e 8!(ln$=ea3c$. Ai 3'a' 8n 5ici(are '(a'$ n(a5'ea, eu lucra din #(ri 5@n$ 3eara. Sun' :i
(en'e de di35erareE iar anii 'rec :i 3e !a'e 5a3ul 5e l(c, !a une(ri ai i5re3ia c$ dai 8na5(i.
D)i ain'e:'i "eeie> T(a'e ace3'e 4ri;i, "r$@n'$riE nuai 'u ai "(3' ac(l(. A r$a3 "ideli
unul celuilal'. A:a -a 5u'u' !i#ui 5e 'ine :i 'u 5e ine. A a=u' n(r(c 3$ "i 85reun$.7
0C. F. RAMUR1
JB

MISTERUL CSTORIEI
6&i3erica nu e e?5er'$ 8n uani'a'e7 a declara' Paul al IV-lea la ONU. Eu cred c$ la
ni=elul cun(:'in)el(r e?5erien'ale 3au li=re:'i, &i3erica nu e ai e?5er'$ dec@' al)iiE ea cau'$ :i
'a'(nea#$ ca '(a'$ luea, cu '(a'$ luea. Dar 8n $3ura 8n care a3cul'$ Cu=@n'ul lui Dune#eu,
da, ea, e3'e 6e?5er'$ 8n uani'a'e7. C$ci a'unci 5rie:'e :i re=ar3$ Re=ela)ia a3u5ra (ului, de la
cel care l-a "$cu' 5e (.
Ci'i)i lec)i(narul c$3$'(riei 3au C@n'area C@n'$ril(r. Nu 3-a 3cri3, nu 3-a 35u3 niic ai
re35ec'u(3, ai are, ai 'andru, ai (5'ii3', ai en'u#ia3' :i ai reali3' de35re c$3$'(rie 8n
IA
n(3'ru, care :ade 5e 3caunul de d(nie, :i a MieluluiH7 /i '()i 8n4erii 3'$'e
I-
au 85re;urul 3caunului de d(nie, 85re;urul
I,
!$'r@nil(r :i 85re;uru
JB
l cel(r 5a'ru "$5'uri =ii. /i 3-au arun
ar(nia ei 35iri'ual$ :i 'ru5ea3c$. T(a'$ Scri5'ura 5re#in'$ c$3$'(ria ca ( 3'are de 85linire 5en'ru
cu5lu :i c(5iii 3$i. Feci(ara c(n3acra'$ care nu ar =edea 8n a3'a ( =(ca)ie "erici'$ :i 3"@n'$ nu ar
ai "i a3eenea Mariei din &e'ania care =ar3$ 5e 5ici(arele lui I3u3 5ar"uul 5re)i(3.
Dn ciuda carica'uril(r 3au a ne8n)ele4eril(r care au l$3a' 3$ 3e cread$ c(n'rariul, &i3erica 3e
5re#in'$ cu 3acraen'ul c$3$'(riei ca cea ai !un alia'$ a l(4(dnicil(r, a 3()il(r :i a "ailiil(r.
/i ei au 8n'r-ade=$r ne=(ieH Re"renele de 6Te iu!e3cH Te iu!e3cH7 ale =ede'el(r n(a3're,
ilu#iile 'ineril(r 8ndr$4(3'i)i care cred c$ au 8n @n$ =e:nicia * '(a'e ace3'ea nu 3c9i!$ niic%
uni'a'ea cu5lului, "ideli'a'ea lui, 3'a'(rnicia, "ericirea "ailiei nu 3un' ur$rile "ire:'i, u:(are ale
cul'urii n(a3're.
Dn'r-( radi(3c(5ie de <aLue3 C9ancel 5e 6France In'er7, unul din cele!rii cinea:'i e=(ca
"ire3c cele cinci c$3$'(rii :i 3e nuea #@!ind &ar!$ al!a3'r$, 6$ 8n3(r, iar $ 8n3(r7, #ice el. ca
:i una din =ede'ele n(a3're, 5e aceea:i und$% 6Ad(r $ri'i:ulH7 A=e un clia' dur 5en'ru iu!ire.
T('ul e3'e e"eer. Ori "ericirea e 8n dura'$.
Deci (ul 3i'e ne=(ia 3$ 8:i re4$3ea3c$ r$d$cinile. C(5ilul, "ailia * =in de la
Dune#eu . C$3$'(ria cre:'in$, ca :i (ul 8n3u:i, e3'e ( e?'en3ie, ( c(unicare a i3'erului lui
Dune#eu.
6 Prea iu!i'ul eu =(r!e:'e :i-i #ice% Sc(al$-'e, iu!i'(, :i =in(, "ru(a3(H P(ru!i)$ din
cr$5$'urile 3'@ncii, a3cun3$ 8n 3c(!i'urile 5r$5$3'iil(r, ara'$-i "a)a 'a, :i "$-$ 3$-)i aud 4la3ulH
C$ci 4la3ul '$u e3'e dulce, :i "a)a 'a 5l$cu'$. Prinde)i-ne =ul5ile, =ul5ile cele ici, care 3'ric$
=iileE c$ci =iile n(a3're Sun' 8n "l(are. Prea iu!i'ul eu e3'e al eu, :i eu Sun' a luiE el 8:i 5a:'e
'ura 8n're crini. Pune-$ ca ( 5ece'e 5e inia 'a, ca ( 5ece'e 5e !ra)ul '$uE c$ci dra4(3'ea e3'e
'are ca (ar'ea, :i 4el(#ia e3'e ne8ndu5leca'$ ca l(cuin)a (r)il(rE ;arul ei e3'e ;ar de "(c, (
"lac$r$ a D(nului. A5ele cele ari nu 5(' 3$ 3'in4$ dra4(3'ea, :i r@urile n-ar 5u'ea 3-( 8neceE de
ar da (ul '(a'e a=erile din ca3a lui 5en'ru dra4(3'e, '(' n-ar a=ea dec@' di35re).7
0C@n'. C@n'$ril(r .,+B.+C-+JE -,J-A1
- Mi3'erul lui Dune#eu -
E?i3'$ ( 3in4ur$ 3u"erin)$% a "i 3in4ur. Un Dune#eu care ar "i din '('deauna ( Per3(an$
3in4ura'ic$, ar "i din '('deauna R$ul 8n3u:i, un "el de Qar5a4(n ne uri'(r 8nl$n)ui'K un e4(i3'
5u'ernic :i 3(li'ar ca cel al !(4a'ului din 5ara!(l$, #dr(!i' de 5(=ara rec(l'ei. O a3eenea
5er3(an$ nu ar 5u'ea "i Dune#eu, 5en'ru c$ Dune#eu e3'e "ericire.
Fericirea e 8n a iu!i :i 8n a "i iu!i'. Deci Dune#eu e3'e Iu!ire. E3'e Iu!ire din '('deauna.
Din '('deauna el e3'e ai ul)i, e3'e c$in. C$inul Iu!irii. 6La 8nce5u', 35une 3"@n'ul I(an, era
Cu=@n'ul :i Cu=@n'ul era de la Dune#eu :i Cu=@n'ul era Dune#eu7, cu 'a'$l 8n uni'a'ea
Du9ului S"@n', Iu!irea l(r c(un$K7 A:a era la 8nce5u' 8n Dune#eu. Dune#eu e "ailie.
Or, '('ul a "(3' "$cu' de elK /i cu 3$ "ac$ '('ul du5$ c9i5ul :i a3e$narea 3a> Deci '('ul
era Iu!ire. T('ul era "ailie.
6Oare n-a)i ci'i' c$ Ridi'(rul, de la 8nce5u' i-a "$cu' 5ar'e !$r!$'ea3c$ :i 5ar'e "eeia3c$, :i
a #i3% 6De aceea =a l$3a (ul 5e 'a'$l 3$u :i 5e aa 3a, :i 3e =a li5i de ne=a3'$-3a, :i cei d(i =(r
"i un 3in4ur 'ru5>7 A:a c$ nu ai Sun' d(i, ci un 3in4ur 'ru5.7 0M' +,,C-J1
N(i a ci'i 5riele d(u$ rela'$ri ale 4ene#ei% &$r!a'ul :i "eeia c(n3'i'uie 85reun$
4erenul :i (dulul (enirii 5e care a =(i'-( Dune#eu. Dn 3eara "iec$rei #ile de crea)ie,
Dune#eu 35une% 6Era !ine.7 Nuai 8n #iua a :a3ea, du5$ ce (ul e 3c(3 din )$r@n$, #ice% 6Nu e
!ineK Nu e !ine ca (ul 3$ "ie 3in4urK A 3$ 8i "ac un a;u'(r 5('ri=i' lui.7 C$ci dac$ e 3in4ur, e
unic, :i nu 5(a'e 85lini =(ca)ia 3a de a "i ia4inea lui Dune#eu% 5en'ru a "i iu!ire, 're!uie 3$
"ie :i el ai ul)i. Tre!uie 3$ ai!$ :i el ( a3e$nare. Pen'ru a 3e$na cu Dune#eu Iu!ire, cu
Dune#eu Unul 8n 'rei Per3(ane, (ul 're!uie 3$ "ie alc$'ui' din d(u$ 5er3(ane a3e$n$'(are :i
di"eri'e, e4ale cu 'ru5ul :i 3u"le'ul 8ndre5'a' unul 35re cel$lal' 5rin dinai3ul iu!irii care 3$ 8i
unea3c$ :i 3$ e?i3'e 8n unirea l(r a 'reia 5er3(an$ * COPILUL. Acea3'$ a 'reia 5er3(an$ e dinc(l(
de ei, uni'a'ea l(r c(ncre'$, Iu!irea l(r =ie% 6Sun' eu, e:'i 'u * 3un'e a@nd(i 8n (ule)ul
ace3'a.7
Ia'$ cu un cu5lu e un i3'er al lui Dune#eu 5e care nuai credin)a 8l 5(a'e re=ela 5e
de5lin, 5e care nuai !i3erica lui Cri3'(3 ( 5(a'e cele!ra ca a'are.
Se =(r!e:'e de i3'erul 3e?uali'$)ii. /i 5e dre5'. Nu'ri)ia e3'e ( "unc)ie% re35ira)ia,
circula)ia 3un' "unc)ii. Se?uali'a'ea e3'e un i3'er.
6Fari3eii au =eni' la El, :i, ca 3$-l i35i'ea3c$, I-au #i3% 6Oare e3'e 8n4$dui' unui !$r!a' 3$-:i
la3e ne=a3'a 5en'ru (rice 5ricin$>7 Dre5' r$35un3, El le-a #i3% 6Oare n-a)i ci'i' c$ Ridi'(rul, de la
8nce5u' i-a "$cu' 5ar'e !$r!$'ea3c$ :i 5ar'e "eeia3c$, :i a #i3% 6De aceea =a l$3a (ul 5e 'a'$l 3$u
:i 5e aa 3a, :i 3e =a li5i de ne=a3'$-3a, :i cei d(i =(r "i un 3in4ur 'ru5>7 A:a c$ nu ai Sun'
d(i, ci un 3in4ur 'ru5. Deci, ce a 85reuna' Dune#eu, (ul 3$ nu de35ar'$.7
0M' +,,G-J1

- Mi3'erul c$3$'(riei -
6C@nd d(u$ "iin)e 3e 3'r@n4 8n !ra)e, ei nu :'iu ce "ac, 35une Paul RICOEURE ei nu :'iu ce
cau'$, nu :'iu ce 4$3e3c. Ce 8n3ean$ acea3'$ d(rin)$ care 8i a'ra4e unul 35re cel$lal'> E d(rin)a
5l$cerii> Da, de3i4ur. Dar nu e un r$35un3, c$ci 8n acela:i 'i5 ne d$ 3eaa c$ nuai 5l$cerea
nu are 3en3, c$ e e"eer$. Dar ce> A=e c(n:'iin)a =ie :i (!3cur$ c$ 3e?ul 5ar'ici5$ la ( rela)ie de
5u'eri a c$rui ar(nie e ui'a'$, dar nu e a!(li'$E c$ =ia)a e ai ul' dec@' =ia)$K C$ (ul nu 3e
5er3(nali#ea#$ dec@' dac$ 3e arunc$ 8n "lu=iul Vie)ii.7
J+

E=an49elia lui I3u3 ne indic$ i#=(rul ace3'ei% Ta'$lE nea ("er$ :i calea% Fiul 6Dn el era =ia)a.
Acea3'$ =ia)$ are luina (aenil(r7, adic$ 5rin ea au =eni' la luin$, la e?i3'en)$, la iu!ireK
S$ 8ncerc$ 3$ 8n're#$ri ace3' inuna' i3'er.
Pen'ru c$ iu!ire, Dune#eu-'reie, a "$cu' ( Alian)$ cu OenireaK 7Alian)$7 * =$ 35une
ce=a ace3' cu=@n' =(u$ care 5ur'a)i una la de4e'>
6Te =(i l(4(di cu Mine 5en'ru '('deaunaE 'e =(i l(4(di cu Mine 5rin ne5ri9$nire, ;udeca'$,
are !un$'a'e :i 8ndurareE 'e =(i l(4(di cu Mine 5rin credin)$, :i =ei cun(a:'e 5e D(nulH7 0O3
.,+,-.B1
Or, 3$ 8n)ele4e% nuai 5rin 8n'ru5are, Fiul 3e c$3$'(re:'e cu (enirea. Dl 5$r$3e:'e 5e
Ta'$l, ia "ire (enea3c$ :i ia'$-l 5e Dune#eu, Fiul :i Oul I3u3 Cri3'(3 din Na#are' un 3in4ur
'ru5, 'ru5 n$3cu' din Feci(ara Maria. Dn I3u3 e Dune#eu 5en'ru c$ "(rea#$ un 3in4ur
Dune#eu cu 'a'$l :i cu Du9ulE 8n el, (ul 8n're4 e 5re#en' c$ are 5u'ere de a aduna 5e '()i 8n el
8n'r-un 3in4ur 'ru5.
AN2A<AREA DN VIA
6C@nd un ( "ace un ;ur$@n', 8:i ia =ia)a 8n @iniK7 a:a =(r!e:'e un 3() "idel, un ar'ir
al credin)ei, dac$ nu al c$3$'(riei% 3"@n'ul T(a3 M(ru3. An4a;aen'ul e ca ( 3"idare, iar
"ideli'a'ea e ( inune.
J+
ca' cu "e)ele la 5$@n' 8n "a)a 3caunul
Ale?andre Dua3, care nu a "(3' un 3"@n', 35une ade=$rul% 6P(=ara c$3$'(riei e3'e a'@' de
4rea 8nc@' 're!uie 3$ "ie d(i ca 3$ ( 5(ar'e, une(ri c9iar 'reiK7
Mai 3ini3'ru 3un$ cu=in'ele lui Taine% 6K 3e 85line3c 'rei 3$5'$@ni, 3e iu!e3c 'rei luni,
3e cear'$ 'rei ani, 3e '(lerea#$ 'rei#eci, iar c(5iii ( iau de la ca5$'.7
N('$ cu 5(#i)ie ne5reci#a'$
J.
- /i a=en'ura re8nce5eK Care> *
Dac$ re8nce5 c(5iii, nu e din cau#a c$ nu ar "i "(3' a=er'i#a)i%
6C@'e "ailii din ( 3u'$ 3un' "erici'e> D(u$ 3au 'reiK /i celelal'e> Re"renul ad(le3cen)ei
8nc@n'$ ereu "ra#a ir(nic$. M$ re=(l'$ ai ul' dec@' (rice ace3' :i a5(i7
Au 'recu' c@)i=a ani. A in'ra' 8n c$3$'(rie la r@ndul eu, a:a cu al)ii in'r$ 8n reli4ie,
cu in'r$ 3(lda)ii 8n r$#!(i, "$r$ 3$ :'ie. Si' c$ iu!irea n(a3'r$ de !$r!a' :i de "eeie e3'e 5e
5$@n', 5ar'ea de r$35undere ce 8i re=ine 8n 8n're4ie. &$nuie3c c$ el, !$r!a'ul, i 3e
8ncredin)ea#$ 5en'ru de3'inul iu!irii :i are 8ncredere 8n ine. Sun' deci3$ 3$ $ lu5'. E:ecul
n(3'ru ar "i e:ecul eu. Nu c(nce5 cu a: 5u'ea 'r$i du5$ aceea. Ar "i un 9a(3. Qa(3ul luii e 8n
aceea c$ iu!irea 5(a'e a;un4e la e:ec, c$ 5(' a;un4e aici, 3$ i-( "ac 3in4ur$ cu @na ea, cu
'ru5ul, cu 3u"le'ul.
Din'r-( 3u'$ de c$3$'(rii, c@'e 3un' "erici'e> D(u$, 'reiK Cinci35re#ece ani de =ia)$,
5rie'enie, -au 8n=$)a' c$ 5r(5(#i)ia e3'e real$.7
Acea3'a e $r'uria Mariei Paula De"(33e# 8n inuna'a ei car'e 6Via)$ de "eeie 7
V(r!ind de35re c$inul ei, adau4$% 6De:i a3'$#i r$d$cinile iu!irii 3-au 8n"i5' a'@' de ad@nc 8nc@'
n(i =ede c$ nu le-a ai 5u'ea 3ul4e 3in4uri, :'i c$ 8n "iecare #i re8nce5e a=en'ura.7
JG

Ia'$ "a5'ele% 8n Fran)a +.W din "eei di=(r)ea#$, d(ar +BW a'in4 ( 8n)ele4ere dura!il$.
Re3'ul de A-W (3cilea#$ 8n're dece5)ie :i ur$ "a)$ de =ia)$. P@n$ :i c@n'$re)ii recun(3c c$ iu!irea
d(are. Tinerii aud :i ei c(n"iden)ele adul)il(r% iu!ire nu e "ericire. T('u:i ei cred c$ =(r 3c9i!a
iu!irea ca '(a'e celelal'e. Se c$3$'(re3c "$r$ 3$ :'ie :i a=en'uraK re8nce5e.
Dar acel +BW din "ailii "erici'e nu 3'ri4$ (are c$ nu e #adarnic 3$ re8ncea5$ a=en'ura >
Ace3' nu$r de3c9ide 35a)iul "(ar'e 8n4u3', dar real, al li!er'$)ii :i al re35(n3a!ili'$)ii !$r!a'ului :i
al "eeii% 6Oricu, 35une d(ana De"(33e#, ca :i acu +I ani nu =reau 3$ 5ierd acea3'$ "(ae
de iu!ire.7
Acea3'$ =(in)$ "ace ca 8n (en'ele cruciale !alan)a 3$ 3e 8ncline 35re "ericire. 6&$r!a'ul
eu :i cu ine a a;un3 la drae '(' a'@' de a!3urde, :i ira)i(nale 3au ra)i(nale ca a'@'ea al'e
drae.7
Acea3'$ =(in)$ de a iu!i d$ 3en3 :i a3i4urare 5en'ru un an4a;aen' de c$3$'(rie 5e =ia)$.
6 A3'"el, deci, ca ni:'e ale:i ai lui Dune#eu, 3"in)i :i 5rea iu!i)i, 8!r$ca)i-=$ cu ( ini$
5lin$ de 8ndurare, cu !un$'a'e, cu 3erenie, cu !l@nde)e, cu 8ndelun4$ r$!dare. Dn4$dui)i-=$ unii
5e al)ii, :i, dac$ unul are 5ricin$ 3$ 3e 5l@n4$ de al'ul, ier'a)i-=$ unul 5e al'ul. Cu =-a ier'a'
Cri3'(3, a:a ier'a)i-=$ :i =(i. Dar ai 5re3u3 de '(a'e ace3'ea, 8!r$ca)i-=$ cu dra4(3'ea, care e3'e
le4$'ura de3$=@r:irii. Pacea lui Cri3'(3, la care a)i "(3' c9ea)i, ca 3$ alc$'ui)i un 3in4ur 'ru5, 3$
3'$5@nea3c$ 8n iniile =(a3're, :i "i)i recun(3c$'(ri. Cu=@n'ul lui Cri3'(3 3$ l(cuia3c$ din !el:u4
8n =(i 8n '(a'$ 8n)ele5ciunea. Dn=$)a)i-=$ :i 3"$'ui)i-=$ unii 5e al)ii cu 53ali, cu c@n'$ri de laud$ :i
cu c@n'$ri du9(=nice:'i, c@n'@nd lui Dune#eu cu ul)uire 8n inia =(a3'r$.7
0C(l G,+.-+J1
J.
ui de d(nie, :i 3-au 8nc9ina' lui Dune#eu, :i au #i3% 6Ain.7 6A Dune#eului
JG
n(3'ru, 3$ "ie lauda, 3la=a, 8n)ele5ciunea, ul)uirile, cin3'ea, 5u'erea
- Planul lui Dune#eu% ( c$3$'(rie 5e =ia)$ -
Cri3'(3 nu "ace al'ce=a dec@' 3$ ne 'rii'$ la c$3$'(ria (ri4inal$ de la 8nce5u'ul 2ene#ei% (
c$3$'(rie (n(4a$, de =ia)$. 6V(r "i un 3in4ur 'ru57, adic$ a:a cu e?5lic$ Mala9ia .,+C-+I%
6Nu =(r ai "i d(i, ci ( 3in4ur$ "iin)$ =ie care are 'ru5 :i 3u"lare de =ia)$.7
De3i4ur, ace3'ea nu 3un' n(re na'urale. Acea3'$ c$3$'(rie (n(4a$, e4ali'ar$,
uni"ica'(are, "idel$ 5e =ia)$ nu a "(3' 'r$i'$ la 8nce5u'% rela'area crea)iei nu e ( i3'(rie, ci un
5r(iec'E ( =i#iune e3ca'(l(4ic$ a lui Dune#eu 35re care cu5lul 3e =a ridica 5r(4re3i=.
Dac$ a 5u'ea a=ea cea ai ic$ ilu#ie a3u5ra ace3'ui 5unc', ru5'ura 5riului cu5lu ne-ar
aduce la reali'a'e% du5$ e?claa)ia din 2ene#$ .,.G% 6Ia'$ (3 din (a3ele ele :i carne din carnea
eaH7, a5are ( 'ra4ic$ 3cen$% !$r!a'ul 8:i 'ra'ea#$ "eeia cu ea 8l 'ra'ea#$ 5e :ar5eE un re5r(:
a5r(a5e !la3"eic, "a)$ de Dune#eu% 6Feeia 5e care 'u i-ai da'-(K7
/i '('u:i !i!lia 5rea$re:'e iu!irea 3()il(r ca un 6C9i5 :i ( 3e$nare cu Dune#eu7 8n
iu!irea 3a 'rini'ar$K Tre!uie 3$ ne ir$ c$ e 4reu de reali#a'>K
E 4reu, dar nu i5(3i!il 5en'ru c$ lai'('i=ul Cu=@n'ului lui Dune#eu e3'e% 6Ceea ce
Dune#eu a uni', (ul 3$ nu de35ar'$7. Dn ca#urile de cri#$, 3in4ura ie:ire luin(a3$ e3'e ( ie:ire
di=in$, cre:'in$% ier'area :i rec(ncilierea. 6a:a cu Cri3'(3 :i-a iu!i' &i3erica7. 0E" I,.I1
Pen'ru de5$:irea c(n"lic'el(r ne e3'e ("eri' 9arul 5rin 3acraen'. Un 3acraen' nu e (
5(=ar$ ci ( "(r)$. De aceea 're!uie 3$ 5$3'r$ (!iceiul de a ne !a#a 5e ace3' 3acraen'K
6 Ia'$ acu ce ai "ace)i% Ac(5eri)i cu lacr$i al'arul D(nului, cu 5l@n3e'e :i 4ee'e,
a:a 8nc@' El nu ai cau'$ la darurile de @ncare, :i nu ai 5(a'e 5rii niic din @inile
=(a3're. /i dac$ 8n're!a)i% 6Pen'ru ce>7... Pen'ru c$ D(nul a "(3' ar'(r 8n're 'ine :i ne=a3'a din
'inere)ea 'a, c$reia acu nu-i e:'i credinci(3, cu '(a'e c$ e3'e '(=ar$:a :i ne=a3'a cu care ai
8nc9eia' le4$@n'H Nu ne-a da' Unul 3in4ur Dune#eu 3u"larea de =ia)$ :i ne-a 5$3'ra'-(> /i ce
cere acel Unul 3in4ur> S$@n)$ dune#eia3c$H Lua)i 3eaa, deci, 8n in'ea =(a3'r$, :i nici unul
3$ nu "ie necredinci(3 ne=e3'ei din 'inere)ea luiH 6C$ci Eu ur$3c de35$r)irea 8n c$3$'(rie, #ice
D(nul, Dune#eul lui I3rael, :i 5e cel ce 8:i ac(5ere 9aina cu 3ilnicie, #ice D(nul (:'iril(r.7
0Mal .,+G-+J1

- An4a;aen'ul de =ia)$% "en(en uan -
Prea ul' 3-a "$cu' din acea3'$ "ideli'a'e 5e =ia)$ ( c(n3'r@n4ere cre:'in$ 3au cel 5u)in un
9ar cre:'ine3c. Dn reali'a'e, 8n elanul 3$u na'ural, 5u'ernic, (rice c$3$'(rie e 8n ar(nie uan$ cu
Scri5'ura% an4a;aen' 5e =ia)$ a cel(r d(i 8n'r-un 3in4ur 'ru5. F$r$ nici ( re=ela)ie :i de;a e3'e un
ideal uan.
Ideal, deci ce=a di"icilE ideal uan e 5(3i!il ai ul'(ra.
F$r$ "ailie nu ar e?i3'a 3(cie'a'e uan$. Pr(iec'ul de unire 5e =ia)$ a !$r!a'ului :i a
"eeii, "$r$ 3'ruc'ura "ideli'$)ii c$inului, nu ar 5eri'e de#=(l'area luii. C(eren)a 3(cial$
uan$ a:a cu au 3'a!ili'-( "iin)ele uane 5en'ru '('deauna :i 5e3'e '(' 3e !a#ea#$ 8n 5riul r@nd
5e "ailie. Da, 8n 'i5 ce n(i, cei e=(lua)i, din Occiden', n(i cre:'inii di3cu'$, dac$ e 5(3i!il, (
an4a;are 5e =ia)$, ii de (aeni ara'$ 5rin =ia)a l(r c$ e 5(3i!il :i c$ 5e cei inca5a!ili 3$ 3e
an4a;e#e :i 3$ 'r$ia3c$ ( c$3$'(rie 5e =ia)$, ceilal)i 8i c(n3ider$ inuani ca a5ar)in@nd al'ei 35ecii
aniale.
De3i4ur, '('deauna au "(3' ul)i in"ideli ca Da=id :i &e'3a!eeaE ul'e carca3e r$@n 5e
ar4inea druului :i 8i "ac 5e 'ineri 3$ e#i'e 3$ "ac$ le4$@n'ul. Dar 8n 4eneral ace3' le4$@n'
e3'e )inu' 8n 5ar'e 5rin le4$'ura iniil(r, 8n 5ar'e din in'ere3, 8n 5ar'e 5en'ru c(5ii, 8n 5ar'e din
cau#a 5a3iunil(r 3(ciale. De acea la '(a'e 5(5(arele, 3u! di=er3e "(re, an4a;aen'ul u'ual al
3()il(r e in3'i'u)i(nali#a' 8n c$3$'(rie. C$3$'(ria-an4a;aen' e un "en(en uan 4eneral.
Deci nu e nici ade=$ra', nici !ine 3$ 5re#en'$ ace3' an4a;aen' :i "ideli'a'ea 5e care (
cere ca ni:'e "en(ene cre:'ineE cu a'@' ai 5u)in ca ni:'e c(n3'r@n4eri cre:'ine. Dn 5r((=area :i
a5$rarea iu!irii 5e =ia)$, &i3erica are alia)i% na'ura (ului :i 3(cie'a'ea uan$.
6Ar$'a)i-i 'ineri care cred 8n an4a;aen'ul de"ini'i=% ei 3un' 4erenii =ii'(rului. Niic
al'ce=a nu de(3e!e:'e 5e ( de anial dec@' 5(3i!ili'a'ea de a 3e an4a;aK T(' ce dau cre:'inii 8n
lue, $r'uria l(r, 're!uie 3$ "ie acea3'a% an4a;aen'ul 5e =ia)$.7
0<ean Cardennel, Dn'r-( c$l$'(rie (!i:nui'$ din +,A-1
- Un an4a;aen' ai aenin)a' ca (ric@nd -
A5aren)ele * ai ale3 in3'i'u)i(nali#area din ce 8n ce ai r$35@ndi'$ a di=(r)ului le4al *
5ar 3$ 35un$ c(n'rariul.
Nu 3un' dec@' a5aren)e. Reali'a'ea 8n"run'$ 8n ci=ili#a)ia n(a3'r$ un clia' cu ul' ai dur
dec@' al'$da'$.
Al'$da'$ c$3$'(ria era a"acerea unei 8n're4i "ailii. Di=(r)ul era a5r(a5e i5(3i!ilK dar
a3'$#i c$3$'(ria a de=eni' ( a"acere 8n d(i. Dac$ rela)ia 5er3(nal$ 3e ru5e, nu ai e3'e 8n ;ur (
"ailie de unde 3$ =in$ un a;u'(r 5en'ru 3().
Cu a'@' ai 4ra= e c$ :i ediul e c(ru5'. Cu5lul e 3in4ur 8n a5ar'aen'ul, 8n (ra:ul 3$u.
D(i nau"ra4ia)iK ce :an3e 3$ ai aduc$ c$3$'(riaK
Nu nuai cu5lul e 3in4ur dar 8n a;(ri'a'ea 'i5ului "iecare din're 3()i e ru5' de cel$lal'
5en'ru +B (re din =ia)a 5r("e3i(nal$. Munca c@5ului unea cele 5a'ru !ra)e ale 3()il(r 5e acela:i
5$@n' 3au 8n ;urul acel(ra:i aniale, din #(ri :i 5@n$ 3eara. Via)a (dern$ 8l "ace 5e 3() 3$
lucre#e cu al'e "eei, "eeia 3$ lucre#e cu al)i !$r!a)i, 8n "iecare #iK
Munca 5en'ru "eei re5re#in'$ ( ade=$ra'e li!er'a'e, ( inde5enden)$ "inanciar$.
Su5ra=ie)uirea ei nu de5inde de !$r!a'. S-a ru5' lan)ulK Din "ericireK din ne"ericire, 5(a'e>
Dn 3"@r:i', :i ai ale3, =ia)a 85reun$ 5en'ru ( "ailie era de cinci#eci de ani. Dn #iua de
a#i +B ani 5ar un 3ec(lH
- Ru5'urile de a3'$#i -
Dn acea3'$ (rdine de idei a 3c9i!$ril(r de care =(r!ea, 3$ rearc$ 5a'ru, accelera'e de
#4udui'ura din +,J-%
+. Re35in4erea in3'i'u)iei "ie ci=ile, "ie reli4i(a3e, 8n'r-( lue din ce 8n ce ai 3eculari#a'$,
li!er'a'ea indi=idual$ 8ncearc$ 3$ 3e a"ire 8n al'e d(enii. Mai ale3 c$3$'(ria, du5$ ce a "(3' un
(d de 3eculari#are 8n'r-un al' c(n'e?' cul'ural, ea e acu 8n)elea3$ :i 'r$i'$ ca ce=a din d(eniul
5ri=a'. Dien3iunile ei 3(ciale 3un' 4reu (!3er=a'e de 'ineri. De aici iu!ire li!er$, c$3$'(rie de
5r(!$..
.. Tinerii 3un' cri'ici 8n "a)a luii adul)il(r :i au uni=er3urile de care 3un' le4a)iK Vie)i
ra'a'e, in"arc'ul, "eei 8!$'r@ni'e, cu 3$ 3c9i!e luea> 6S$ c$u'$ "ericirea al'"el> S$ ne
iu!i a:a. Iar 5$rin)ii care ne re5r(:ea#$ '(a'e "leacurile, 3un' ei a'@' de 3i4uri de cali'a'ea =ie)ii
l(r 8n iu!ire ca 3$ 8:i 5eri'$ 3$ re"u#e al'(ra c$u'are unei "ericiri di"eri'e de a l(r>
G. De un deceniu li!er'a'ea 8n "a)a le4ii, a (ralei &i3ericii, a 5rac'icii reli4i(a3e, 3-a
a"ira' din ce 8n ce ai ul'. Li!er'a'ea reli4i(a3$, li!er'a'ea c(n:'iin)ei 3e 'r$ie:'e al'"el 8n'r-(
lue 8n care a;(ri'a'ea 3un' necredinci(:i. Mai r$u% necredin)a cre:'e :i 3e e?'inde ra5id.
C. Dn 3"@r:i', 8nl(cuind ( &i3eric$ ce a=ea ul'iul cu=@n' 8n (rice 5r(!le$, re35(n3a!ilii
5(li'ici 3un' aceia care iau deci#ii i5(r'an'e 8n d(eniul (ra=uril(r. Recen' 8n Fran)a 3-au
=('a' 8n Parlaen' le4i de35re au'(ri'a'ea 5$rin)il(r 0+,AB1, de35re "ailia le4i'i$ "$r$ c$3$'(rie
0+,A.1, de35re an'ic(nce5)i(nale 5en'ru 'ineri 0+,AC1, di=(r) 0+,AI1. S'a'ul c(nduce (ra=urile.
Dar 8n 'i5 4r$!e:'e di35ari)ia l(r.
T('u:i, 3$ nu "i 5e3ii:'i. S$ 8n)ele4e n(u'a'ea luii. Acea3'$ n(u'a'e a luii care are
un an4a;aen' 5e =ia)$, "ie c$ e =(r!a de c$3$'(rie, "ie de 5re()ie, un an4a;aen' ai 3acru, ai
lucid, ai 5er3(nal, ai ac'ual. Mai ale3 ac'ual 8n 3en3ul c$ an4a;aen'ul 're!uie re8nn(i' 8n
"iecare #i 8n'r-un elan crea'(r, a#i 8nce5, 35une 3"@n'ul Al"(n3 de Li4u(ri 8n "iecare diinea)$. Nu
e ace3'a unul din arile 3ecre'e ale "ideli'$)ii> E =ala!il 5en'ru 3()i, e =ala!il 5en'ru 5re()i.
/i a5(i a !ea #ilnic din ace3' i#=(r =iu% 3acraen'ul care e 8n inia 5re('ului, 8n inia
3()il(r.
6Cu=@n'ul 5e care un !$r!a' 8l d$ "eeii, cu=@n'ul 5e care "eeia 8l d$ unui !$r!a' e 3acru. E
5u'ernic 5en'ru c$ e cu=@n' de iu!ire. E 3la! 8n acela:i 'i5 5en'ru c$ 5ar'ici5$ la '(' ceea ce e
"ra4il 8n (. De aceea c@nd 8:i 35un iu!irea :i 8:i dau cu=@n'ul 3()ii =(r 3$ 8:i 8nr$d$cine#e
5r(i3iunea de "ideli'a'e 8n acela care 3in4ur e 5er"ec', "idel% I3u3 Cri3'(3, Cu=@n'ul lui
Dune#eu.7
0Cen'rul <ean &ar'1
JC
6Nu (ricine 8i #ice% 6D(ane, D(aneH7 =a in'ra 8n D5$r$)ia ceruril(r, ci cel ce "ace
=(ia Ta'$lui Meu care e3'e 8n ceruri. Mul)i Di =(r #ice 8n #iua aceea% 6D(ane, D(aneH N-a
5r((r(ci' n(i 8n Nuele T$u> N-a 3c(3 n(i draci 8n Nuele T$u> /i n-a "$cu' n(i ul'e
inuni 8n Nuele T$u>7 A'unci le =(i 35une cura'% 6Nici(da'$ nu =-a cun(3cu'E de5$r'a)i-=$ de
la Mine, =(i '()i care lucra)i "$r$dele4e.7 De aceea, 5e (ri:icine aude ace3'e cu=in'e ale Mele, :i le
"ace, 8l =(i a3e$na cu un ( cu ;udeca'$, care :i-a #idi' ca3a 5e 3'@nc$. A da' 5l(aia, au =eni'
:u=(aiele, au 3u"la' =@n'urile :i au !$'u' 8n ca3a aceea, dar ea nu 3-a 5r$!u:i', 5en'ru c$ a=ea
'eelia #idi'$ 5e 3'@nc$.7
0M' A,.+-.I1
CEEA CE DUMNEREU A UNIT
6E3'e 5eri3 !$r!a'ului 3$ 8:i la3e "eeia>7
I3u3 r$35unde%
6Dar de la 8nce5u'ul luii 6Dune#eu i-a "$cu' 5ar'e !$r!$'ea3c$ :i 5ar'e "eeia3c$. De
aceea =a l$3a (ul 5e 'a'$l 3$u :i 5e aa 3a, :i 3e =a li5i de ne=a3'$-3a. /i cei d(i =(r "i un
3in4ur 'ru5.7 A:a c$ nu ai Sun' d(i, ci Sun' un 3in4ur 'ru5. Deci, ce a 85reuna' Dune#eu,
(ul 3$ nu de35ar'$.7 Dn ca3$, ucenicii L-au 8n're!a' iar$:i a3u5ra cel(r de ai 3u3. El le-a #i3%
6Oricine 8:i la3$ ne=a3'a, :i ia 5e al'a de ne=a3'$, c(i'e adul'er "a)$ de eaE :i dac$ ( ne=a3'$ 8:i
la3$ !$r!a'ul, :i ia 5e al'ul de !$r!a', c(i'e adul'er.7 0Mc +B,J-+.1
JC
:i '$ria, 8n =ecii =ecil(rH Ain.7 0A
6Cel(r c$3$'(ri)i, le 5(runce3c nu eu, ci D(nul, ca ne=a3'a 3$ nu 3e de35ar'$ de
!$r!a'. 0Dac$ e3'e de35$r)i'$, 3$ r$@n$ ne$ri'a'$ 3au 3$ 3e 85ace cu !$r!a'ul ei.1 /i nici
!$r!a'ul 3$ nu-:i la3e ne=a3'a.7
0+C(r A,+B-++1
- Vre)i ('i=e> Ia'$-leH -
Ve)i de3c9ide 5(r)ile di=(r)ului> Ca#urile 'ra4ice =(r a;un4e la di=(r)K :i a5(i al'ele.
&ilan)ul> O ul)ie de 'inere "eei "$r$ a5$rare, !$r!a)i 5$r$3i)i, c(5ii de35$r)i)i 3au 8n (rice ca#
3"@:ia)i.
C(5iii> Nu 5(a'e cine=a 3$ 5lece din "ailie "$r$ 3$ 'reac$ 5e3'e 'ru5ul :i 3u"le'ul c(5iil(r
3$iK Iar ei =(r "i 6di3'ru:i7 de a3'aK
Mai 3un' :i "ailii "$r$ c(5ii> Pe de al'$ 5ar'e ne8n)ele4erile de3e 8n're 5$rin)i nu 3un' ai
d$un$'(are c(5iil(r dec@' de35$r)irea>
E ade=$ra' c$ iu!irea 8n 3ine e =e:nic$. 6A iu!i 5e cine=a 8n3ean$ a-i 35une% Tu nu =ei
uriH7 02a!riel Marcel1 A iu!i cu c(ndi)ia K, 3au 5@n$ la un 5unc', 3au 5en'ru un 'i5, nu
8n3ean$ iu!ire. Iu!irea =rea 3$ u5le '(' 'i5ul, '(a'$ =e:nicia. Dac$ !a#a c$3$'(riei e3'e
iu!irea, c$3$'(ria e indi3(lu!il$K
Dar c@)i nu 8:i cl$de3c unirea 5e ( a5aren)$ de iu!ire, a'rac)ie, "an'e#ie, 5a3iuneH
Sun' le4a)i 5rin le4ile iu!irii 3()ul :i 3()ia care au a;un3 3$ 3e ura3c$ :i al c$r(r c$in e3'e
un iad>
6Te iu!e3c, "iind a!3(lu'$, i5lic$ 8n (d nece3ar ( 5r(i3iune de e'erni'a'e. Iu!irea
au'en'ic$ e ( an4a;are "$r$ c(ndi)ii care 3e "ace 8n a"ara 'i5ului :i u5le '(' 'i5ul.7 0Franc(i3
VARILLON1
JI

Nu 5e ace3'e ('i=e 8:i 8n'eeia#$ Cri3'(3 :i &i3erica (5(#i)ia l(r "er$ "a)$ de (rice
ru5'ur$ a le4$'urii c(n;u4ale> A'unci 5e ce>
- 6Ace3' i3'er e are7 -
C@nd cei !('e#a)i 3e c$3$'(re3c 8n credin)$, c$3$'(ria l(r e 3acraen'. Prin DA-ul l(r 3()ii
cre:'ini 5rie3c ( i3iune :i un 9ar a'ri(nial% a "i 8n3$:i Iu!irea lui Dune#eu, Iu!irea lui
Cri3'(3 5en'ru Mirea3a lui * &i3erica.
Dn Vec9iul Te3'aen' Dune#eu iu!e:'e (enirea ca 5e l(4(dnica 3a. Prin 8n'ru5are, Fiul
lui Dune#eu 3e c$3$'(re:'e cu (enirea 3"in)i'$, @n'ui'$, care e &i3erica, uni'$ cu Tru5ul 3$u%
&i3erica 8n'rea4$ de=ine Mirea3a lui Cri3'(3, Tru5ul lui. El :i Ea nu "(rea#$ dec@' un 3in4ur
Tru5, Tru5ul i3'icE 6a@nd(i =(r "i un 3in4ur 'ru57, #ice 3"@n'ul Paul :i adau4$% 6Ace3' i3'er e
are, =(r!e3c de Cri3'(3 :i &i3eric$.7 0E" I,G+-G.1
Ace3' i3'er e N(ua Alian)$ c@nd Cri3'(3 3-a c$3$'(ri' cu &i3erica 5rin 3@n4ele 3$uE de
.BBB de ani !anc9e'ul nun)ii 3e cele!rea#$ 8n Eu9ari3'ie.
JI
5 A,,-+.1
Dar acea3'$ ani"e3'are a Ta'
Cre:'ini, 5rin !('e#ul =(3'ru 3un'e)i &i3erica. Fiind c$3$'(ri)i, de=eni)i 5e 5$@n', 5rin
3acraen'ul c$3$'(riei, ia4inea =ie a unirii lui Cri3'(3 cu &i3erica 3a =ieK
Mai ul' dec@' ( ia4ine, 3un'e)i 8n3$:i reali'a'ea unirii lui Cri3'(3 :i a &i3ericii 3ale.
Dn'r-ade=$r, 5rin 9arul iu!irii 3acraen'ului, 3()ul de=ine Cri3'(3 ca ire al &i3ericii,
"eeia de=ine &i3erica * Mirea3$ a lui Cri3'(3. Deci 5rin inia 3()ului cre:'in, Cri3'(3 8:i e?5ri$
iu!irea ace3'ei 5$r)i din &i3eric$ * irea3a c$reia i 3e =(r ad$u4a c(5ii 8n cur@nd. Prin inia
3()iei cre:'ine, &i3erica a c$rei e!r$ e3'e, e?5ri$ 'andre)ea ei lui Cri3'(3 8n 5er3(ana 3()ului
ei.
6S()ul :i 3()ia nu 3e iu!e3c d(ar 8n acela:i "el cu 8:i iu!e:'e Cri3'(3 &i3erica, ci e3'e
aceea:i iu!ire. Du9ul S"@n' care e le4$'ura 5er3(nal$ de iu!ire 8n're Cri3'(3 :i &i3eric$ e3'e 5rin
3acraen' :i le4$'ura de iu!ire din're 3() :i 3()ie. Prin Cri3'(3 :i &i3eric$ =ia)a c(n;u4al$ uan$
e3'e in3era'$ 8n =ia)a de iu!ire a cel(r 'rei Per3(ane di=ine.7
0F. VARILLON1
JJ
- Niic nu ne =a 5u'ea de35$r)i -
Ia'$ de ce c$3$'(ria * 3acraen' * e indi3(lu!il$ 8n =ia)a 3()il(r cre:'ini, ea e 8n3$:i unirea
lui Cri3'(3 cu &i3erica.
Nu 8i ai e3'e 5eri3 !$r!a'ului 3$ 8:i 5$r$3ea3c$ 3()ia, a:a cu Cri3'(3 nu 8:i 5(a'e
re'ra4e 8n'ru5area 5en'ru a 3e de35$r)i de (enirea acea3'a :i 3$ ru5 alian)a de iu!ire cu &i3erica
3a. Ori Cri3'(3 nu 8:i =a 5$r$3i nici(da'$ &i3erica 3a% 6Cine ne =a de35$r)i de iu!irea lui Cri3'(3>
Se 8n'rea!$ 3"@n'ul Paul. Sun' 3i4ur c$ nici (ar'ea, nici =ia)aK nici 5re#en'ul, nici =ii'(rul, nu
ne =a de35$r)i de Iu!irea lui Dune#eu care ni 3e ara'$ 8n Cri3'(3 D(nul.7 0R -,GI-G,1
Fiecare "ailie cre:'in$ e 4re"a'$ 5e acea3'$ iu!ire a lui Cri3'(3 :i a &i3ericii 3ale. Fiecare
!('e#a' e 3uda' de Cri3'(3 :i &i3eric$ 5rin '(=ar$:ul 3$u de =ia)$. Niic, nici 5r(3'ia cea ai
ener=an'$, nici in"ideli'a'ea cea ai neden$ nu 5(a'e ru5e acea3'$ le4$'ur$ a iu!irii care e3'e
aceea a lui Cri3'(3 :i a &i3ericii 3ale.
Fideli'a'ea lui Cri3'(3 e arca'$ 5@n$ :i 8n 3()ul in"idel 5rin i5(3i!ili'a'ea 8n care 3e
4$3e:'e ace3'a de a 5u'ea reali#a 8n (d =alid ( al'$ unire.
Indi3(lu!ili'a'ea 'r$i'$ 8n (d durer(3 de 3()ul 'r$da' a"ir$ $re)ia "undaen'al$ a
c$3$'(riei cre:'ine 3u5eri(ar$ (ric$rei !ucurii de (rdin uan, (ric$rui in'ere3% e 8n3$:i
dien3iunea Crucii 5e care Cri3'(3 3-a c$3$'(ri' cu (enirea 8n (ar'ea :i 8n=ierea 3a.
6&$r!a)il(r, #ice 3"@n'ul Paul, iu!i)i-=$ 3()iile a:a cu Cri3'(3 :i-a iu!i' &i3erica :i 3-a da'
5e 3ine 5en'ru ea.7 0E" I,.I1 Acea3'$ iu!ire 8n 3u"erin)a 5@n$ la (ar'ea 5e Cruce a "$cu' 5en'ru
n(i "ideli'a'ea 3'a'(rnic$.
6Care 3() cre:'in 5$c$'(3 ier'a', ar 8ndr$#ni 8n "a)a crucii 3$ 8:i rene4e '(=ar$:ul de =ia)$
neden 3au 3la!, al$'uri de care 3-a an4a;a' 3$ re5re#in'e iu!irea "idel$ :i ier'$'(are a lui Cri3'(3>7
0<. De &ACIOCQI1
6D(ane, ne-ai c9ea' 3$ 8n'eeie 85reun$ ace3' c$in, d$-ne 5u'erea 3$ 8n3u"le)i
ace3' c$in cu iu!irea 'a% 3$ "ie un l(c de 8n'$rire 5en'ru '()i care =(r =eni% ca3a n(a3'r$ 3$ "ie
5rii'(are 5en'ru '()i cei care =(r =eni 3$ 3e 8nc$l#ea3c$ 8n ea. Dn=a)$-ne 3$ 5r(4re3$ unul 5rin
cel$lal', 3u! 5ri=irea 'a, 3$ "ace =(in)a 'a 5rea3"@n'$ 8n '(a'e #ilele =ie)ii n(a3're ca 3$ 8)i 5u'e
JJ
$lui nu 3e 5(a'e reali#a "$r$
("eri !ucuriile :i neca#urile n(a3're, 3$ 5u'e c(nduce 35re Tine c(5iii 5e care ni-i =ei 8ncredin)a.
D$-ne Iu!ire, 'u care e:'i Iu!ire. Ain.
0Ru4$ciunea 3()il(r la li'ur4ia c$3$'(riei1
- Dune#eu r$@ne ereu credinci(3 -
Dar "iecare ( e 5$c$'(3K iar c$3$'(ria e "(ra'$ din d(iK Deci dac$ e:ecul ireedia!il
e di=(r)ul * di3'ru4e c$inul.
- Fa)$ de 5$c$'(3 il$.. Mai ul'$ 4in4$:ie :i c(5$'iire "a)$ de ace:'ia 5en'ru care nu
ai e?i3'$ ce=a ai durer(3 8n =ia)$K
- Dar dac$ a3eenea lui I(an 8n "a)a ruinel(r c(li!ei ac(5eri'e de #$5ad$ :i 3'@nci, 3-a
8ncerca' 3$ 3e cl$dea3c$ ce=a ai "ru(3 dec@' 8nain'e>
- Dac$ cine=a "iind di=(r)a' 3-ar rec$3$'(ri>K
O lucrare ca cea de "a)$ de35re an3a!lul ca'e9e#ei 3acraen'el(r nu 5(a'e de#=(l'a '(a'e
5r(!leele can(nice (rale :i 5a3'(rale ridica'e. Dn ceea ce 5ri=e:'e c$3$'(ria =$ 'rii'e la
3'udiul n(3'ru 5a3'(ral% 6Ce Lue Dieu a uniK Le aria4e c9re'ien 9ier e' au;(urdZ9ui7 0cen'uri(n,
Pari3, +,AA, Edi)ia a d(ua 1 Se 'ra'ea#$ aici 5e lar4, 5rin i3'(rie :i 5er35ec'i=ele 5a3'(rale de
a3'$#i, 5riirea 5e care 're!uie 3$ ( "ace "ra)il(r :i 3ur(ril(r n(:'ri di=(r)a)i :i rec$3$'(ri)i.
Ne lii'$ d(ar la acea3'$ ;udeca'$ a arelui (rali3' de cla3$ Pr. &ernard Qarin4%
6Pa3'(rala re"eri'(are la 3()ii di=(r)a)i :i rec$3$'(ri)i nu are dec@' 3en3ul 3'r@' al unei
re8n'(arceri la 3acraen'e. Ei 5(' da e?e5lu !un educ@ndu-:i !ine c(5iii, 5(' 5ar'ici5a la (5erele
cari'a'i=e ale &i3ericii :i la a5(3'(la'. T('u:i, n(i crede c$ &i3erica e3'e 8n '('ali'a'ea 3a
3acraen'ul rec(ncilierii 'u'ur(r (aenil(r de !un$=(in)$ :i c$ Eu9ari3'ia e3'e cen'rul, a'unci nu
5u'e e=i'a 8n're!area de35re acce3ul ace3'(r 5er3(ane la 3acraen'e.
Du5$ 5$rerea ea, cre:'inii de !un$=(in)$ care re4re'$ 8n (d 3eri(3 5$ca'ele l(r :i "ac ce
5(', 're!uie nu nuai ridica)i din e=en'uala e?c(unicare, dar 3$ "ie adi)i :i la 3acraen'e.
De#le4area 3acraen'al$ 're!uie 3$ ara'e c$ Dune#eu nu cere i5(3i!ilul, dar 'e 8ndean$ 5rin
5(runca 3a 3$ "aci ceea ce 5()i :i 3$ ceri 5rin ru4$ciune ceea ce 8nc$ nu 5()i.7 0S"@n'ul Au4u3'in1
JA
6 Ade=$ra' e3'e cu=@n'ul ace3'a% dac$ a uri' 85reun$ cu El, =( :i 'r$i 85reun$ cu
El. Dac$ r$!d$, =( :i 85$r)i 85reun$ cu El. Dac$ ne le5$d$ de El, :i El Se =a le5$da de
n(i. Dac$ Sun'e necredinci(:i, '('u:i El r$@ne credinci(3, c$ci nu Se 5(a'e '$4$dui 3in4ur.7
0.Ti .,++-+G1
JA
( an4a;are c(ncre'$ a &i3ericii, "iil(r :i "iicel(r 3
+A
CELI&ATUL
/I
CONSACRAREA
CSTORIA /I CELI&ATUL
S$ 5(rni de la 8n're!$ri 3i5le% e "ire3c 3$ 'e c$3$'(re:'i> S$ r$@i celi!a'ar> Feci(ria 5e
=ia)$ e un !ine> C$lu4$ri)ele :i c$lu4$rii c(n3acra)i lui Dune#eu 3un' (aeni n(rali.
Ca '()i 3un' de ac(rd c$ 3'area cea ai "irea3c$, cea ai n(ral$ e3'e c$3$'(ria.
Dar a'unci ce 8n3ean$ c$3$'(ria na'ural$>
C$3$'(ria (n(4a$> /i cu e?5lic$ 8n ca#ul ace3'a 5(li4aia lui A!ra9a :i la a'@'ea
)$ri a"ricane>
C$3$'(ria "idel$> Nu crede)i c$ a=en'ura lui Da=id cu "eeia lui Urie a "(3' na'ural$, :i c$
ei au de3'ui ii'a'(ri>
C$3$'(ria 5e =ia)$> Cei c(ndana)i 5e =ia)$ nu 3un' 4ra)ia)i du5$ +.-+I ani> Dn #iua de a#i
cu accelerarea de#=(l'$rii 'e9nicii :i a 3c9i!$rii (aenil(r e3'e "ire3c 3$ nu 'e an4a;e#i :i dac$ ai
"$cu' an4a;aen'ul, 3$ 3ca5i a'unci c@nd lucrurile 8nce5 3$ 3e c(5lice% Nu =$ 4@ndi)i une(ri c$ e
n(ral 3$ 3e a;un4$ la di=(r) c@nd nu e 8n)ele4ere 8n ca3$>K
C$3$'(ria "ecund$> Dar 3e?uali'a'ea nu e un li!a; ( rela)ie, 5e care 'e9nica ( a;u'$ a3'$#i
3$ "ie 'r$i'$ "$r$ c(5ii>
Vede)i> C$3$'(ria cre:'in$, una "idel$, "ecund$ :i indi3(lu!il$ nu e nuai de (rdinul
na'urii. /i a5(i ce 5(a'e "i na'ural e a'@' de di"eri' :i c(n'radic'(riu du5$ =@r3'$ :i l(c. Nu ar "i ai
!ine 3$ 3e =(r!ea3c$ de cul'ur$> Oricu 8n c(n'e?'ul cul'ural de a#i uni'a'ea, "ideli'a'ea,
indi3(lu!ili'a'ea, 4ener(#i'a'ea 5e =ia)$ nu 3un' "ire:'i. Oare au "(3' =re(da'$> Pen'ru a 8n)ele4e
3acraen'ul c$3$'(riei a 're!ui' 3$ 5(rni de la i3'erul lui Dune#eu :i nu de la ceea ce e
na'ural, "ire3c.
- C$3$'(ria cre:'in$ * Mi3'er al lui Dune#eu *
Dune#eu e3'e iu!ire. Dune#eu creea#$ (enirea 5en'ru a 8nc9eia ( Alian)$ cu ea. Din
acea3'$ Alian)$, Dune#eu e "idel 8n ciuda in"ideli'$)il(r n(a3're, Dune#eu iu!e:'e 5@n$ la
(ar'e 3u! l(=i'urile 4re:elil(r n(a3're.
Uni'a'ea, "ideli'a'ea, "ecundi'a'ea :i indi3(lu!ili'a'ea c$3$'(riei cre:'ine 8:i au r$d$cinile 8n
acea3'$ Alian)$. Oul e crea' du5$ c9i5ul :i a3e$narea lui Dune#eu 5en'ru a 'r$i ca
Dune#euE e !('e#a' 8n I3u3 Cri3'(3 5en'ru a l$3a 3$ 'r$ia3c$ 8n el Fiul. Sacraen'ul c$3$'(riei e
Dune#eu care iu!e:'e 8n d(u$ inii% e an4a;aen'ul a d(i !('e#a)i care 8n credin)$, 8n iu!ire
'('al$ :i ire=er3i!il$ =(r 3$ "ie 3ene ale i3'erului lui Dune#eu, ale i3'erului Alian)ei.
6Deci credin)a ne 35une ce "el de iu!ire 're!uie reali#a'$ 8n c$3$'(rie :i nu 8n're!$rile
n(a3're de35re na'ur$ :i 53i9(l(4ie. Iu!irea uan$ 're!uie 'r$i'$ 8n "ideli'a'e 5en'ru c$ Dune#eu
e "idel. C$3$'(ria e indi3(lu!il$ 5en'ru c$ Alian)a e de"ini'i=$. C$3$'(ria e "ecund$ 0crea'(area
c(5iil(r :i 3()il(r 8n:i:i1 5en'ru c$ Alian)a e crea'(area (ului. Cre:'inii 3e an4a;ea#$ 8n'r-( a3'"el
de c$3$'(rie 5en'ru a =e3'i (aenil(r c$ D5$r$)ia lui Dune#eu e de;a aici.
Nu 8n3ean$ c$ cre:'inii 3e iu!e3c ai !ine dec@' ceilal)i, dar ei 3e iu!e3c cu c(n:'iin)a c$
3un' Mi3'erul lui Dune#eu, cu 4ri;a de a "i 3en al ace3'ui Mi3'er. S()ii cre:'ini 3e iu!e3c cu
c(n=in4erea c$ iu!irea l(r an4a;ea#$ ( Al'$ Iu!ire.7 0M4r. C(""[1
Dn acea3'$ luin$, la acea3'$ 8n$l)ie, 5u'e =(r!i acu de celi!a'ul =(lun'ar :i
c(n3acra', reali'a'e a5r(5ia'$ de c$3$'(rie de:i 5are c(n'rariul. Celi!a'ul c(n3acra' nu e "ire3c, dar
c$3$'(ria una, "idel$, 4ener(a3$ :i indi3(lu!il$, nici a'@'. A@nd(u$ 3un' daruri ale Du9ului,
cari3e 5en'ru aceea:i Alian)$, 3ene c(5leen'are ale aceluia:i i3'er al Iu!irii.
6 V(i Sun'e)i 3area 5$@n'ului. Dar dac$ 3area 8:i 5ierde 4u3'ul, 5rin ce 8:i =a c$5$'a iar$:i
5u'erea de a 3$ra> A'unci nu ai e3'e !un$ la niic dec@' 3$ "ie le5$da'$ a"ar$, :i c$lca'$ 8n
5ici(are de (aeni. V(i Sun'e)i luina luii. O ce'a'e a:e#a'$ 5e un un'e, nu 5(a'e 3$ r$@n$
a3cun3$. /i (aenii n-a5rind luina ca 3-( 5un$ 3u! (!r(c, ci ( 5un 8n 3"e:nic, :i luinea#$
'u'ur(r cel(r din ca3$. T(' a:a 3$ luine#e :i luina =(a3'r$ 8nain'ea (aenil(r, ca ei 3$ =ad$
"a5'ele =(a3're !une, :i 3$ 3l$=ea3c$ 5e Ta'$l =(3'ru, care e3'e 8n ceruri.7
0M' I,+G-+J1
- Celi!a'ul * ( Alian)$ -
S$ 8n)ele4e ce =rea 3$ 35une cu ace3' cu=@n' de celi!a'.
Nu ne 4@ndi la 'inerii care a:'ea5'$ =@r3'a 3au (ca#ia de a 3e c$3$'(ri. Cu a'@' ai 5u)in
la celi!a'arii lua)i 8n e=iden)$ de 3'area ci=il$, dar care 'r$ie3c 8n c(ncu!ina; 3au 8n a=en'uri
4alan'e. Nu ne 4@ndi nici la celi!a'arii care nu 8:i a3u$ a35ec'ul l(r "i#ic :i 3un' din acea3'$
cau#$ ni:'e e5a=e neul)ui'e, r(a3e de in=idie :i de5riare.
Dar 3un' :i celi!a'arii in=(lun'ari care "ac "a)$ cu cura;ul credin)ei :i u5lu =ia)a l(r
3in4ura'ic$ ned(ri'$ cu 3lu;irea (aenil(r :i ru4$ciune. Sun' =ie)i "ecunde :i 8n acela:i 'i5
"erici'e.
/i ia'$ 5e celi!a'arii li!eri care =(r 3$ 'r$ia3c$ nuai 5en'ru Cri3'(3, 3au 5en'ru ( i3iune
5e care ( cred den$ de acea3'$ c(n3acrare. A:a 3un' edicii de la )ar$, de=('a)i !(lna=il(r l(r.
Unul din're ei 35unea% 6Nu a dre5'ul 3$ i5un unei "eei ( =ia)$ de care nu ar "i ul)ui'$.7
Sun' a5(i ace3'e $'u:i, 3acraen'e ale 4in4$:iei lui Dune#eu care 'r$ie3c nuai 5en'ru ne5()ii
3au ne5(a'ele (r"ane. La ele 3-a 4@ndi' cel care a 35u3 c$ 6"ailia 5(a'e "i 3al=a'$ nuai de
celi!a'ari.7
/i 8n 3"@r:i', celi!a'ul cel(r c(n3acra)i, !$r!a)i :i "eei% 8n lue, 8n in3'i'u)ii, 8n =ia)a
reli4i(a3$, 8n 5re()ie. Celi!a' ale3 5en'ru D5$r$)ia lui Dune#eu, du5$ e?e5lul 3"@n'ului Paul.
/i 8n 5riul r@nd du5$ e?e5lul lui Cri3'(3.
Ori celi!a'ul acce5'a' 8n (d cre:'ine3c 3au ale3 din iu!ire, de:i e3'e c(n'rar c$3$'(riei,
3eni"ic$ :i 85$r'$:e:'e aceea:i reali'a'e ca :i c$3$'(ria cre:'in$ :i anue% i3'erul Iu!irii lui
Dune#eu, Alian)a. Dar Alian)a 8n'r-( lue care 'r$ie:'e ul'iul 3$u 'i5 5en'ru c$ e a'in3$
de"ini'i= 8n ad@ncul ei de (ar'ea :i 8n=ierea D(nului.
6 Ia'$ ce =reau 3$ 35un, "ra)il(r% de acu =reea 3-a 3cur'a'. S5un lucrul ace3'a, 5en'ru ca
cei ce au ne=e3'e, 3$ "ie ca :i cu n-ar a=eaE cei ce 5l@n4, ca :i cu n-ar 5l@n4eE cei ce 3e !ucur$
ca :i cu nu 3-ar !ucuraE cei ce cu5$r$, ca :i cu n-ar 3'$5@niE cei ce 3e "(l(3e3c de luea
acea3'a, ca :i cu nu 3-ar "(l(3i de eaE c$ci c9i5ul luii ace3'eia 'rece.7
0+C(r A,.,-G+1
- 6Sacraen'ul7 celi!a'ului din iu!ire -
Mai 8n'@i c$ &i3erica a5ar)ine 8n (d 5er3(nal lui I3u3 Cri3'(3 a:a cu I3u3 Cri3'(3
a5ar)ine &i3ericii. Dn c$3$'(rie acea3'$ a5ar'enen)$ 3e 'r$ie:'e 5rin '(=ar$:ul de =ia)$% 6I3u3 Cri3'(3
'e iu!e:'e 5rin ine, I3u3 Cri3'(3 $ iu!e:'e 5rin 'ine.7 Ar "i 'ri3' ca nieni 8n &i3eric$ 3$ nu 3e
a5r(5ie direc' de I3u3 Cri3'(3, ca iu!irea lui 5er3(nal$ 3$ nu 3e re=er3e a3u5ra ni$nui. Iu!irea e
5en'ru cel =rednic de iu!ire, 35une &(33ue'K /i cine e ai =rednic de iu!ire dec@' I3u3> Cine a
iu!i' ai ul' dec@' I3u3>
/i a5(i Cri3'(3 cel "eci(relnic e3'e 8n 8n're4ie Mirele &i3ericii% T(a'e 4@ndurile, inia,
=ia)a, ac'i=i'a'ea, 3au 3@n4ele 3$u e 5en'ru ea. Ei !ine, El c(n'inu$ 3$ 'r$ia3c$ acea3'$ d$ruire
'('al$ 5rin "eei :i !$r!a)i care 8:i c(n3acr$ '(a'$ e?i3'en)a 3lu;irii (enirii, 8n i3iunea &i3ericii.
Dn 3"@r:i', Cri3'(3 cel "eci(relnic nu :i-a d$rui' inia :i 'ru5ul nici unei 5er3(ane
5ar'iculare * nici $car 5en'ru 8n4ri;irea aei 3ale * 5en'ru ca (ricine 3$ 8l ai!$ 8n 8n're4ie 5e
el. Pen'ru a "i Uni=er3al, Mirele 5lin de iu!ire al 8n're4ii Oeniri, "$r$ nici ( e?ce5)ie. El d$ :i
al'(ra acea3'$ 5u'ere de a "i Inia lui, (c9ii, 3ur@3ul, @inile 3ale "a)$ de '()i di35(ni!ili 'u'ur(r.
Ace:'i "ra)i :i 3ur(ri, acce5'$ 3acri"iciul de a nu a5ar)ine nici unei 5er3(ane 8n 5ar'icular.
A3'"el celi!a'arii 5en'ru e=an49elie, cu 3au "$r$ =('uri, 'r$ie3c Mi3'erul iu!irii lui Cri3'(3
:i al &i3ericii 3ale, e?ac' cu 3()ul :i 3()ia, "iind !('e#a)i, "iind !('e#a)i, :i c(n:'ien)i c$ 'r$ie3c
ace3' Mi3'er 8n c(uni'a'ea l(r 5r("und$ de =ia)$ :i iu!ire. Celi!a'arii :i c$3$'(ri)ii, '()i au
i3iunea :i 9arul ca 8n credin)$, 3$ "ie 3ene, 3acraen'e ale Alian)ei lui Dune#eu cu (aenii
8n I3u3 Cri3'(3. Ca ( !r(derie care are acela:i (del :i 5e ( 5ar'e :i al'a.
6Dar eu a: =rea ca =(i 3$ "i)i "$r$ 4ri;i. Cine nu e3'e 8n3ura', 3e 8n4ri;e:'e de lucrurile
D(nului, cu ar 5u'ea 3$ 5lac$ D(nului. Dar cine e3'e 8n3ura', 3e 8n4ri;e:'e de lucrurile luii,
cu 3$ 5lac$ ne=e3'ei. T(' a:a, 8n're "eeia $ri'a'$ :i "eci(ar$ e3'e ( de(3e!ire% cea ne$ri'a'$
3e 8n4ri;e:'e de lucrurile D(nului, ca 3$ "ie S"@n'$ :i cu 'ru5ul :i cu du9ulE iar cea $ri'a'$ 3e
8n4ri;e:'e de lucrurile luii, cu 3$ 5lac$ !$r!a'ului ei.7
0+C(r A,G.-GC1
- C$3$'(ri)i :i celi!a'ari au ne=(ie unii de al)ii -
Au ne=(ie unii de al)ii 5en'ru a 'r$i 5e de5lin 8n 3i'ua)ia l(r c(5leen'ar$, Dn'ru5area lui
Dune#eu% "$r$ "eci(arele 5en'ru D5$r$)ie, 3()ii ri3c$ 3$ 3e 5$4@ni#e#e lunec@nd 8n de3"r@uE "$r$
3()i :i iu!irea l(r, celi!a'arii ri3c$ 3$ 3e de#uani#e#e 8n'r-un 35iri'uali3 3ec...
Ia4ina)i-=$ ( &i3eric$ 8n care '(a'$ luea e c$3$'(ri'$ 3au =rea 3$ "ieH Ce 3e =a 8n'@5la
din 5unc' de =edere cre:'in> Dn'r-( c$3$'(rie reu:i'$ e ( a3eenea 5leni'udine uan$ 8nc@' ei ri3c$
3$ 3e 8nc9id$ 8n 3ine 8n'r-( ui'are a lui Cri3'(3 :i a &i3ericii. Din "ericire ace3' c$in reu:i' 3e =a
en)ine 8n 3ine cien'a' 8n =al(rile iu!irii uane :i "ailiale. Din acea3'$ "ericire e 5recar$K
Dar reu:i'a e?ce5)i(nal$K (ricu, dinc(l( de acea3'$ 8!$r!$'are !(4$)ie uan$, cei !('e#a)i
're!uie 3$ 'r$ia3c$ 85reun$ :i 3$ ara'e luii ce=a ai !(4a' :i ai "ru(3% i3'erul unirii lui
Cri3'(3 cu &i3erica, a lui Dune#eu cu (enirea.
E nece3ar ca l@n4$ ace3'e "ailii "erici'e 3$ 3e a"le =ia)a c(n3acra'$ 8n celi!a', "erici'$ ea
8n3$:i 5en'ru a le 35une% 6Cea ce 'r$i)i 8n're =(i e inuna', dar da)i-i nuele% e3'e Dune#eu
Iu!ire. C$3$'(ria =(a3'r$ =$ de5$:e:'e% e ce=a din unirea lui Cri3'(3 ci &i3erica. O =$d ca :i =(i.
Crede)i-$% e ( iu!ire de3'ul de5lin$ ca e?i3'en)a (aenil(r 3$ 3e 5(a'$ ec9ili!ra :i de#=(l'a 8n
c$3$'(rie.7 Pen'ru ca ace3' e3a; 3$ 5(a'$ "i 8n)ele3 e ne=(ie de celi!a'ari "erici)i. Nu 3'in:i, nu
(5ria)i. Nici 35in(:i, nici cren4i u3ca'e. /i care 8:i duc i3'erul 5lin de !ucurieK
C$ci a renun)a' la ( "eeia, la un !$r!a', la ( =ia)$ 8n d(i, la =ia)a 3e?ual$ nu 8n3ean$ a
renun)a la Sa'ana 3au la 3'ru4urii acrii. C@nd Dune#eu l-a crea' 5e ( !$r!a' :i "eei a =$#u' c$
era !ineK era "(ar'e !ine. Nu 3e 5(a'e ("eri lui Dune#eu 3acri"iciul dec@' 5en'ru c$ e ce=a
"ru(3 :i $re)K Nu 3e 5(a'e renun)a la c$3$'(rie nici 5en'ru a duce ( =ia)$ de 5u3'nicK
Celi!a'ul nu 5(a'e "i ale3 dec@' dac$ 3e 'r$ie:'e ca ( iu!ire ai are, ca ( c(n3acrare ai de5lin$
8n ace3' Mi3'er al iu!irii lui Cri3'(3 :i a &i3ericii 5e care ( 5(' 'r$i 3()ii cu ade=$ra' cre:'inii 8n'r-
un (d a'@' de inuna'.
O5' #ile du5$ ce i 3-a da' =$lul 3"@n'a Tere#a, a a=u' l(c c$3$'(ria =eri:(arei 3ale <eanne
2uerin cu d(c'(rul Franci3c Le Neele. Micu)a l(4(dnic$ a lui I3u3 e nuai (c9i :i urec9i 5en'ru a
(!3er=a cu 3e 5(ar'$ ( irea3$. Ea 3crie c$'re ica A4ne3 a lui I3u3% 6C@' de ul' -a in3'rui'
8n 5ri=in)a delica'e)ei cu care 're!uie 3$ 3e 5(ar'e ( irea3$ "a)$ de irele eiE i 3e 5$rea
i5(3i!ilE a3cul'a cu a'en)ie '(' ce 5u'ea 8n)ele4e, c$ci nu =(ia 3$ "ac ai 5u)in 5en'ru
5reaiu!i'ul eu I3u3, dec@' "$cea <eanne 5en'ru Franci3c, ( crea'ur$ "$r$ 8nd(ial$ 5er"ec'$, dar
'('u:i crea'ur$K7 0Manu3cri3e au'(!i(4ra"ice1
J-
A3'"el 3()ii 8ndr$4(3'i)i i c9ea$ 5 celi!a'ari 3$ 'r$ia3c$ 8n'r-( iu!ire delica'$ :i ar#$'(are,
8n 'i5 ce ace:'ia 8i in=i'$ 5e cei c$3$'(ri)i 3$ nu 3e 5la"(ne#e la ni=elul !(4$)iil(r uane ale
unirii l(r.
- D(u$ 3'$ri de 5er"ec)iune -

A'unci de ce 3e a"ir$ ade3ea 3u5eri(ri'a'ea celi!a'ului c(n3acra'> De ce ar "i 3in4ura
63'are de 5er"ec)iune7, cu 8n=a)$ d(c'rina cla3ic$ a &i3ericii>
Nu, celi!a'arii 5en'ru D(nul nu c(n3'i'uie cenac(le de 5er"ec)i. Nici ei nu au 5re'en)iaH
Nu e ai u:(r 5re()il(r, c$lu4$ril(r :i c$lu4$ri)el(r 3$ "ie 3"in)i dec@' 5er3(anel(r c$3$'(ri'e. Orice
=ia)$ cu ade=$ra' cre:'in$ e ( 6ne!unie7 e=an49elic$ "ie 8n c$3$'(rie, "ie 8n a"ara c$3$'(riei. S-a
35u3 5rea ul' c$ celi!a'ul 5en'ru D5$r$)ie ar "i ( ne!unie 8n "a)a (aenil(r, 8n 'i5 ce c$3$'(ria
e 8n)ele5ciune uan$. Pr(3'iiH
6Dra4(3'ea lui Cri3'(3 ne c(n3'r@n4e 5en'ru c$ 3(c('i c$ dac$ unul a uri' 5en'ru '()i,
deci '()i au uri'. /i el a uri' 5en'ru '()i, 5en'ru ca cei ce 'r$ie3c 3$ nu ai 'r$ia3c$ 5en'ru ei
8n:i:i, ci 5en'ru cel ce a uri' :i a 8n=ia' 5en'ru eiK Luea =ec9e a 'recu' ia'$ c$ a5are ( lue
n(u$.7 0.C(r I,+C-+A1
J-
ale. 6V(i "i 3"in)i' 8n =(i, 3u! +BB(+BBc+BB9+BBi+BBi+BB +BBl+BB(+BBr+BB ,+BB
+BB3+BB5+BBu+BBn+BBe+BB +BBD+BB(+BB+BBn+BBu+BBl+BB.+BB +BBC+BB c+BBi+BB +BB3
Paul nu 3crie c$lu4$ril(r, dar cel(r !('e#a)i din C(rin' :i 5rin ei 'u'ur(r cel(r !('e#a)i,
c$3$'(ri)i 3au nu. De la (ar'ea :i 8n=ierea lui Cri3'(3, 3i'ua)ia l(r 8n'r-( lue n(u$ e reali'a'ea
'u'ur(rE c9earea la 5er"ec)iune e3'e adre3a'$ 'u'ur(r. 6A renun)a la 3ine 5en'ru a-l ura 5e
Cri3'(3, a lua crucea, a 5ierde =ia)a 5en'ru Cri3'(3 :i E=an49elie7 ace3' cu=@n' e adre3a' 'u'ur(r
cel(r care au de=eni' ucenicii lui 5rin !('e# * a)i 8n)ele3> Prin !('e#H 0Mc -,GC-GI1
Tre!uie 3$ recun(a:'e cu durere% 6C$r!unii7 e=an49eliei care le ardeau @inile arunca)i
de laici a3u5ra 5re()il(r :i c$lu4$ril(r, d@ndu-le dele4a)ie, (!li4@ndu-i c9iar 3$ "ie 8n e?clu3i=i'a'e
cura)i, 3$raci, darnici, e=la=i(:i, 3u5u:iK e ( dei3ie de la !('e#ul l(r, ( a!;ur$ 5rac'ic$ a
credin)eiH Dar acel 6dac$ =rei 3$ "ii de3$=@r:i'7 adre3a' '@n$rului 5leca' !(4a' 8i l(=e:'e ca un !ici.
C$ci 8n li!a;ul N(ului 'e3'aen', a "i de3$=@r:i' 8n3ean$ a "i a lui Cri3'(3. T@n$rul (!3er=$
Le4ea Vec9e din c(5il$rieE I3u3 8i 35une% 6Vrei 3$ "ii de3$=@r:i'> S$ 'reci la Le4ea N(u$> Mer4i,
=inde '(' ce ai :i d$ 3$racil(r7. 0M' +,E Mc +BE Lc +-1
&('e#ul * :i nu 5r("e3iunea reli4i(a3$ (ri 3acraen'ul 5re()iei * ne c(n3acr$ lui Cri3'(3,
ca 3$ "i 'ran3"(ra)i 8n I3u3 Cri3'(3. 6Tr$ie3c.. dar ce #ic> Nu ai 'r$ie3c eu, ci Cri3'(3 'r$ie:'e
8n ine.7 02al .,.B1
&('e#ul :i irul nu c(n3acr$ Du9ului S"@n' ca 3$ ne d$rui "(cului iu!irii. 6Cea ai are
#i a unui Pa5$, 35unea Piu3 SI nu e #iua 8nc(r(n$rii, ci !('e#uluiH7
De3i4ur cei !('e#a)i :i irui)i au =(ca)ii di"eri'e, 'r$ie3c 3i'ua)ii di"eri'e. Dar e=an49elia le
e3'e 8ncredin)a'$ 'u'ur(r% nu 4$3i 8n ea 5(runci 5en'ru '()i, :i 3"a'uri nuai 5en'ru unii. E?i3'$ un
3in4ur P(5(r al lui Dune#eu, ale3 de Cri3'(3%
6Un 3in4ur D(n, ( 3in4ur$ credin)$, un 3in4ur !('e#.7 0E" I,I1 C(un$ e deni'a'ea
e!ril(r 'ru5ului lui Cri3'(3E c(un e 9arul "iil(r :i "iicel(r lui Dune#eu, c(un$ e c9earea
la 5er"ec)iune.70Va'ican II1
J,
T()i 3un'e c9ea)i la a!3(lu'ul iu!irii * 6din '(a'$ inia 'a din '(' 3u"le'ul '$u, din '(a'e
5u'erile 'ale :i din '(' cu4e'ul '$u7 0Lc +B,.A1 * "a)$ de Dune#eu :i "a)$ de a5r(a5ele.
Dar 8n 'i5 ce c$3$'(ria 3e 5(a'e 8nc9ide 8n 3ine, 3e 5(a'e 8n$!u:i 8n 5leni'udinea 3a
uan$, c@nd e 'r$i'$ 8n eu"(rie * celi!a'ul, din c(n'ra 5(a'e "i acce5'a' :i 'r$i' 8n !ucurie dec@'
8n'r-( unire c(n3'an'$ cu Cri3'(3.
Mai ul', un celi!a' 'r$i' clar 5r(=(ac$, ai ul'e 8n're!$ri dec@' c$3$'(ria cre:'in$.
Seni"ic$ ai !ine 5e Cri3'(3, 85$r$)ia :i luea =ii'(are. Dar cu ace3'a nu 5u'e 35une c$
cine=a e ai 3"@n' dec@' un c$3$'(ri' 5e ('i= c$ e celi!a'arK Pu'e =(r!i d(ar de =(ca)ie :i de
"ideli'a'e de =(ca)ie.
6Dune#eu a 4$3i' cu cale 3$ @n'uia3c$ 5e credinci(:i 5rin ne!unia 5r(5(=$duirii
crucii. Iudeii, 8n'r-ade=$r, cer inuni, :i 2recii cau'$ 8n)ele5ciuneE dar n(i 5r(5(=$dui 5e
Cri3'(3 cel r$3'i4ni', care 5en'ru Iudei e3'e ( 5ricin$ de 5('icnire, :i 5en'ru Neauri (
ne!unieE dar 5en'ru cei c9ea)i, "ie Iudei, "ie 2reci, e3'e 5u'erea :i 8n)ele5ciunea lui
Dune#eu. C$ci ne!unia lui Dune#eu, e3'e ai 8n)elea5'$ dec@' (aeniiE :i 3l$!iciunea lui
Dune#eu, e3'e ai 'are dec@' (aenii.7
0+C(r +,.+-.I1
CE SPUNE ISTORIA>
Pe ura lui Cri3'(3 cel "eci(relnic :i 5en'ru E=an49elie, celi!a'arii erau ul)i 8n 5riele
3ec(le. Dn'r-un 6Me(riu cre:'inil(r7 adre3a' 8n +AA 85$ra'ului Marc Aureliu, A'9ena4(ra3
J,
+B+l+B+a+B+=+B+a+B+ +B+'+B+a+B+'+B+ l+B+u
a5(l(4e'ul 3cria% 6Fiecare din're n(i r$@ne 5e =ia)$ cu "eeia cu care 3-a c$3$'(ri'K Dar 3un'
ul)i din're n(i, !$r!a)i :i "eei care 'r$ie3c 5@n$ la ad@nci !$'r@ne)i "$r$ ca 3$ 3e c$3$'(rea3c$ 8n
35eran)$ de a "i ai uni)i cu Dune#eu.7
Ca'e4(ria "eci(arel(r c(n3acra'e 05ar'9en(i1 * cu5rinde :i !$r!a)i. A5elul 3"@n'ului Paul%
6C@' de35re "eci(are7 3e adre3ea#$ deci a!el(r 3e?e. 0HC(r A,.I 331
Nu 3e :'ie dac$ erau ai ul'e "eei 3au !$r!a)i. Ei au "(3' 8ndre5'a)i 35re 5re()ie. C@'
de35re laici de a!ele 3e?e, 8i 4$3i 8n i;l(cul c(uni'$)ii uane, 8n "ailii ici 4ru5uri
"ra'erneK Erau ae3'eca)i 8n lue dar recun(3cu)i ca "ra)i cre:'ini, a:a cu ara'$ 3alu'$rile
35eciale ale 3"@n'ului I4na)iu din An'i(9ia 0Y+AB1 5en'ru "eci(arele &i3ericii din Sirna.
A3'"el 8nc$ de la 8nce5u', aceea:i c$3$'(rie :i Unica% Cri3'(3 * &i3erica, e 5re#en'$ 8n
'('ali'a'ea 3a 8n d(u$ 3ene c(5leen'are% Sacraen'ul c$3$'(riei :i "eci(ria c(n3acra'$.
Senul cel ai 4r$i'(r e3'e iu!irea u'ual$ a !$r!a'ului :i "eeii. Dn celi!a'ul 5en'ru D5$r$)ie
elanul iedia' care 3e 8ndrea5'$ direc' 35re Cri3'(3 "$r$ a 3e (5ri la un '(=ar$: de =ia)$ 8l
3eni"ic$ ai !ine 5e cel care e 3in4urul Mire al luii. Dn 3ec(lul VII Sacraen'arul 0Mi3alul1
Le(nian =a e?5ria "(ar'e !ine ace3'e lucruri 8n (en'ul c(n3acr$rii "eci(arel(r 35un@nd c$
6dinc(l( de unirea c(n;u4al$ a !$r!a'ului :i "eeii, ele au d$rui' 3$ 'r$ia3c$ i3'erul
03acraen'u1 de5$:ind ia4inile nu5)iale 5en'ru a er4e direc' la reali'$)ile 5e care le re35ec)i.
Acea3'a e i:carea !a5'i3al$ 8n 'raiec'(ria 3a direc'$.
6C@nd a =$#u' I3u3 n(r(adele, S-a 3ui' 5e un'eE :i du5$ ce a :e#u' ;(3, ucenicii Lui 3-au
a5r(5ia' de El. A5(i a 8nce5u' 3$ =(r!ea3c$ :i 3$-i 8n=e)e a3'"el% Ferice de cei 3$raci 8n du9, c$ci a
l(r e3'e D5$r$)ia ceruril(rH Ferice de cei ce 5l@n4, c$ci ei =(r "i @n4@ia)iH Ferice de cei !l@n#i,
c$ci ei =(r (:'eni 5$@n'ulH Ferice de cei "l$@n#i :i 8n3e'a)i du5$ ne5ri9$nire, c$ci ei =(r "i
3$'ura)iH Ferice de cei il(3'i=i, c$ci ei =(r a=ea 5ar'e de il$H Ferice de cei cu inia cura'$, c$ci
ei =(r =edea 5e Dune#euH Ferice de cei 85$ciui'(ri, c$ci ei =(r "i c9ea)i "ii ai lui
Dune#euH Ferice de cei 5ri4(ni)i din 5ricina ne5ri9$nirii, c$ci a l(r e3'e D5$r$)ia
ceruril(rH Ferice =a "i de =(i c@nd, din 5ricina Mea, (aenii =$ =(r (c$r8, =$ =(r 5ri4(ni, :i =(r
35une '(' "elul de lucruri rele :i neade=$ra'e 85('ri=a =(a3'r$H7
0M' I,+-++1
- Feci(ria c(n3acra'$ e ( ade=$ra'$ c$3$'(rie -
Ui'@ndu-3e 'radi)ia, recun(3c@ndu-l 5e 5ar'enerul di=in care e Realul, cel Viu, cel Pre#en'
5rin e?celen)$K S-a ui'a' c$ celi!a'ul 5en'ru Cri3'(3 e3'e ( ade=$ra'$ c$3$'(rie '(' a'@' de
indi3(lu!il$ ca :i cealal'$ * c9iar ai indi3(lu!il$ 5en'ru c$ (ar'ea ( 85line:'e 8n l(c 3$ (
de3"ac$.
Dn &i3eric$ de la 8nce5u' 6c(n3acrarea Feci(arel(r e c(n3idera'$ ( ade=$ra'$ "eci(rie cu
Cri3'(3 ca ( alian)$ 35iri'ual$ ce nu 5(a'e "i ru5'$.7 0Marcel Viller1
AB
6Cine 5$r$3e:'e 3'area "eci(relnic$, 35une 3"@n'ul Ci5rian, e c(n3idera' de &i3eric$ dre5'
un adul'er nu al unui 3() 5$@n'ean, ci al lui Cri3'(3.7
A+

AB
+B.i+B. +B.3+B.u+B.n+B.'+B. +B.c+B.(+B.5+B.i+B.i+B.i+B. +B.3+B. i+B..+B.
+B.
+B. +B.-+B. +B.F+B. -+B.n+B.e+B. +B.3+B.'+B.r+B. l+B.u+B.c+B.i+B.'+B.(+B.r+B.i+B.
A+
+B.-+B. +B.
+B.
+B. +B.I+B.a+B.'+B. +B.c+B. +B.5+B.r+B.i+B.+B.a+B. +B.c+B.e+B.r+B.e+B.r+B.e+B.
+B.3+B.i+B.n+B. +B.T+B.a+B.'+B. l+B. +B.n+B.(+B.3+B.'
Iar 3"@n'ul A'ana3ie%
6&i3erica Ca'(lic$ are (!iceiul 3$ nuea3c$ "eci(ar$ * irea3a lui Cri3'(3.7
A.
6A:a cu nu e3'e 5eri3 unei "eci(are c(n3acra'e 3$ 3e c$3$'(rea3c$ 5en'ru c$ irele ei
'r$ie:'e =e:nic :i e neuri'(r, '(' a:a nu e3'e 5eri3 celei c$3$'(ri'e 3$ ia al' !$r!a' dec@' nuai
dac$ al ei a uri'.7 0S"@n'ul I(an Cri#(3'(1
AG
Ace3' 'e?' d$ aceea:i reali'a'e cel(r d(u$ c$3$'(rii% a celei c$3$'(ri'e :i a "eci(arel(rK
- &i3erica (5re:'e c$3$'(riile cel(r c(n3acra)i -
Vede a5(i cu &i3erica 3e !a'e 5en'ru Fideli'a'ea cel(r c(n3acra)i ai ul' dec@' aceea
a cel(r c$3$'(ri)i.
C(nciliul din El=ire 0GBI1 "ul4er$ 8n can(nul +G%
6Feci(arele c(n3acra'e lui Dune#eu, dac$ :i-au 'r$da' Mirele, =(r "i e?c(unica'e 5e
=ia)$. Dar dac$ "ac 5(c$in)$ '(a'$ =ia)a =(r "i adi3e la D5$r'$:anie 8n cli5a (r)ii la 3"@r:i'ul
=ie)ii.7
Un 3ec(l ai '@r#iu, In(cen)iu I 0YC+A1 in'er#ice 5riirea la 35(=ad$ a unei "eci(are care
in"idel$ =('uril(r ei, 3e c$3$'(re:'e. Cu al'e cu=in'e, 5$c$'(a3a nu ai 5(a'e =eni la adunarea
duinical$ a'@' 'i5 c@' nu 3e de35ar'e de !$r!a'. Du5$ ce 3-a de35$r)i', 6e 5rii'$ la 5(c$in)$7,
adic$ 8n nu$rul cel(r e?c(unica)i, dar care =in 3$ 3e r(a4e, 3$ 8:i 5l@n4$ 5$ca'ele :i 3$ a3cul'e
Cu=@n'ul lui Dune#eu 8n 'i5ul 5riei 5$r)i a Li'ur49iei.
Meri'$ 3$ d$ a'en)ie ('i=ului ace3'ei 3e=eri'$)i% 6 dac$ '(a'e "eeile 3un' )inu'e 3$ )in$
le4ea, 35une In(cen)iu I, adic$ acea care 3e c$3$'(re:'e cu al'ul de:i 8i 'r$ie:'e !$r!a'ul e
c(n3idera'$ adul'er$ :i nu 5(a'e "ace 5(c$in)$ a'@' 'i5 c@' nu (are unul din !$r!a)ii ei, cu ul'
ai dre5' 3e i5une le4ea ace3'ei "eci(are care e uni'$ cu irele neuri'(r, 8l 5$r$3e:'e 'rec@nd le
c$3$'(ria uan$.7
AC

Aceea:i linie ( 4$3i la 5riul C(nciliu din Valencia 0GAC1, can(nul II dar care la3$ (
35eran)$ de re5riire la 85$r'$:anie. C(nciliul 4eneral din Calced(n 0CI+1 can(nul +J, =a "i?a
di3ci5lina 5en'ru ai ul'e 3ec(le% 6O "eci(ar$ c(n3acra'$ lui Dune#eu 3au un c$lu4$r nu
're!uie 3$ 3e ai c$3$'(rea3c$K (r "eci(ara c(n3acra'$ dac$ 3e =a c$3$'(ri =a "i e?c(unica'$ 5e
=ia)$. T('u:i 9('$r@rea e5i3c(5ului l(cului r$@ne 3$ ;udece :i 3$ a5lice cu il$ acea3'$
5edea53$.7
Va3ile din Ancira 0YGJG1 e?5ri$ cu nu 3e 5(a'e ai !ine 'e(l(4ia !i!lic$ ce e?5ri$
acea3'$ di3ci5lin$ a &i3ericii%
6Ci'i 8n +C(r A,G,% Feeia e le4a'$ de !$r!a'ul ei c@' 'i5 ace3'a e 8n =ia)$E dac$ el
(are, ea 3e 5(a'e c$3$'(ri. Or "eeia c(n3acra'$ nu e li!er$% irele ei nu a uri', deci ea nu 3e
5(a'e c$3$'(ri. Ar "i ( adul'er$ aceea care 8nl(cuie:'e 5e Mirele neuri'(r cu un !$r!a' uri'(rK
ea 3e c$3$'(re:'e cu El 8n "a)a ar'(ril(r, 8n'r-( cele!rare 5u!lic$K7
AI
C(n3acrarea 5u!lic$ * i5unerea =$lului * a3u5ra c$reia in3i3'$ Va3ile, nu =a de#=$lui 8n
(d 3ur5rin#$'(r le4$'ura din're c$3$'(rie :i celi!a'ul c(n3acra'.
- V$lul ire3ei -
A.
+BGr+BGu+BG +BGn+BGu+BG +BGn+BGe+BG +BGl+BGa+BG3+BG +BG8 "iicele lui, c(5(r'aen'ul
n(3'ru 8l
AG
=a "ace 3$ ne !le3'ee 3au 3$ ne recun(a3c$H
6V(i Sun'e)i luina
AC
luii. O ce'a'e a:e#a'$ 5e un un'e, nu 5(a'e 3$ r$@n$ a3cun3$. /i
AI
(aenii n-a5rind luina ca 3-( 5un$ 3u! (!r(c, ci ( 5un 8n 3"e:nic, :i lu
La r(a :i 8n A"rica acu .BBB de ani, a lua =$lul 8n3ean$ a 3e l(4(di, 3au a 3e c$3$'(ri.
T@n$ra "eci(ar$ ce 4$3i3e un !$r!a' 3e =(ala 5en'ru a nu "i de acu 8nain'e e'ala'$. A5(i 8n
diinea)a nun)ii ea 8:i ac(5erea "a)a :i 5$rul cu un "ileu r(:u 0"laeu1 :i a:a =(ala'$ =enea la
3()ul ei. S5re de(3e!ire de ( "a'$ care 8n nu 3e ("erea 5re'enden)il(r.
Dn n(u'a'ea "eci(riei 5e =ia)$, la cre:'ini, 3i'ua)ia era delica'$ 5en'ru '@n$ra c(n3acra'$% "$r$
=$l 5$rea ereu di35(ni!il$ aa'(ril(r care 3e a:'e5'ai ca ea 3$ 3e e?5un$.
S(lu)ia> 6Te r(4 3$ iei =$lul celei c$3$'(ri'e, ( 3"$'uie:'e Ter'ulian 5e '@n$ra "eci(ar$
c(n3acra'$% 8)i =ei 5r('e;a a3'"el "eci(riaK S$ a3cun#i i3'erul '$u in'eri(r ca 3$ 8i ar$)i nuai lui
Dune#eu ade=$rul. De "a5' nu in)i dac$ 'e 5re"aci c$3$'(ri'$% Tu e:'i irea3a lui Cri3'(3. Lui i-
ai c(n3acra' 'ru5ul, lui i-ai 5r(i3 "l(area =ie)ii 'ale.7
AJ
Ace3' =$l de c$3$'(rie 5ur'a' de "eci(are 8n 'i5ul 5er3ecu)iil(r a "(3' ("iciali#a' 8n 3ec(lul
IV. I5unerea 3(len$ li'ur4ic$ 8n 'i5ul eu9ari3'iei =a arca de acu 8nain'e culea
3acraen'ului nu5)ial al n(ii ire3e a lui Cri3'(3.
Or 3$ nu ui'$ c$ la acea e5(c$, !inecu=@n'area da'$ de 5re()i 3()il(r cre:'ini nu era 8nc$
li'ur4ic$ :i nici (!li4a'(rie. C@nd ea =a in'ra 5r(4re3i= 8n li'ur4ia un(r &i3erici, 3e =a c(5ia
li'ur4ia i5unerii =$lului 5en'ru "eci(are, "(l(3i' 8n a d(ua ;u$'a'e a 3ec(lului IV 5e3'e '('.
Minuna' 3c9i! diri;a' de Du9ul S"@n'K cei c$3$'(ri)i au da' =$lul l(r "eci(arel(r, "eci(arele au
da' cel(r c$3$'(ri)i li'ur4ia i5unerii =$lului.
- Du9ul S"@n' 3u"l$ 5rin =$l -
E?i3'$ ( 8n'rea4$ 'e(l(4ie 'r$i'$ * :i ui'a'$ * 5e care 3$ ( e?5un$ Sc9ill!eecV%
6Acela:i 4en li'ur4ic * i5unerea =$lului * uni' cu ru4$ciunea 3e "(l(3e:'e 5en'ru irea3a
lui Cri3'(3 :i 5en'ru irea3a !$r!a'ului. Vede aici in'en)ia de a 3i!(li#a i3'erul unirii lui
Cri3'(3 cu &i3erica, ce lea4$ a!ele cere(niiK
Dn cere(nia c(n3acr$rii "eci(arel(r, acea3'$ idee 3e e?5ri$ li'ur4ic 8n 4e3'ul i5unerii
=ec9iului "laeu nu5'iale al r(anil(r. Feci(ara e ani"e3'area i3'(ric$ iedia'$ a "a5'ului c$
&i3erica e irea3a lui Cri3'(3. V$lul nu5)ial "(l(3i' de luea 5r("an$, al c$rui 3en3 8l cun(:'ea,
de=enea 3i!(lul li'ur4ic 5rin care 3e e?5ri$ ace3' i3'er. Dn "eci(ara c(n3acra'$, &i3erica 8:i
recun(a:'e cali'a'ea de irea3$ a lui Cri3'(3.
S-a a;un3 3$ 3e cread$ c$ =ia)a c(n;u4al$, ca :i "eci(ria, e?5ri$ "iecare 8n "elul 3$u
i3'erul unirii Cri3'(3 * &i3eric$. Feci(ara c(n3acra'$ 8n "eci(ria ei lui Dune#eu, :i irea3a,
c(n3acra'$ 8n cur$)ie unui !$r!a' care 5en'ru ea e3'e c9i5ul lui Cri3'(3, 8l 3lu;e3c "iecare 5e
D(nul 8n "elul l(r% "eci(ara direc'% c$3$'(ria 5rin in'erediar. T(cai 5en'ru aceea i5unerea
=$lului l(r a 5rii' ( "(r$ li'ur4ic$ :i 5en'ru irea3a c$3$'(ri'$% 3e "$cea a3'"el le4$'ura cu
c(n3acrarea "eci(arel(r 5en'ru c$ de ( 5ar'e :i de al'a 3e =edea 8n a3'a ( re5re#en'are a aceluia:i
i3'er al &i3ericii.
LA dre5' =(r!ind, 3e a"ir$ de;a 3acraen'ali'a'ea c$3$'(riei c9iar dac$ ace3' lucru nu 3e
e?5ri$ 8n 'ereni 'e9nici :i 'e(l(4ici ai 'e(l(4iei 3acraen'ului. F(rula "(l(3i'$ (dini(ar$ de
3"@n'ul Paul a 3e c$3$'(ri 8n D(nul, a "i c(n3acra' 3()ul D(nului de#=$luie aici 3en3ul 3$u
in'i 5r("und. Dn luina ri'ului c(n3acr$rii "eci(arel(r, &i3erica :i-a 5u'u' da 3eaa de =al(area
reli4i(a3$ 35ecial$ :i 8n ul'ia di3'an)$ de carac'erul 5r(5riu 3acraen'al al c$3$'(riei. A:a a 5u'u'
&i3erica 3$ de3c(5ere c$3$'(ria ca un 3acraen' :i a3'a 5rin "eci(ria 6acce5'a'$7 5en'ru D5$r$)ia
lui Dune#euK7
AJ
inea#$ 'u'ur(r cel(r din ca3$. T(' a:a 3$ luine#e :i luina
E clar de al'"el c$ (riunde 8n &i3eric$ 3-a re"u#a' dre5'ul de a e?i3'a "eci(rie 8n acela:i 'i5
nu a 5u'u recun(a:'e 3acraen'ali'a'ea c$3$'(riei.7 0Eduard SCQILE&ERCT1
AA
- O &i3eric$ c(eren'$ cu 'e(l(4ia 3a -

Ti5 de 3ec(le, &i3erica, c(eren'$ cu 'e(l(4ia 3a :i c(n:'ien'$ c$ Dune#eu e ai 5u)in
3c9i!$'(r dec@' un 3(), 3-a ar$'a' 3e=er$ 5en'ru c(n3acra)ii care 8:i a!and(nau 3'area, dec@'
di=(r)a)ii :i rec$3$'(ri)ii.
Dn'r-un Decre'aliu din AIC, Pa5a /'e"an II 'rii'e la re4ula "i?a'$ de In(cen)iu I :i de
C(nciliul din Calced(n. Ti5 de +I 3ec(le - +IH * 3-a )inu' 5a3'(rala 3"@n'ului Au4u3'in% "iecare e
li!er 3$ 3e an4a;e#e 3au nuE dar 3$ nu 5ri=ea3c$ 8na5(i. 6Oricine 5une @na 5e 5lu4 :i 3e 8n'(arce
8na5(i nu e =rednic de D5$r$)ia lui Dune#eu.7 0Lc ,,.J1 Un a!3(lu' e=an49elic 'recu' a3'$#i
3u! '$cere du5$ c(n35ira)ie 4eneral$.
La 8n're!area% Se 5(a'e de#le4a 8n M(d 3(len de cur$)ie> S"@n'ul T(a relu@nd
declara)iile 5a5ei In(cen)iu III 0Y+.+J1 care erau :i Decre'aliile lui 2ri4(re IS, r$35unde% Dn3u:i
Pa5 nu 5(a'e "ace ai ul' 5en'ru unul care a "$cu' 5r("e3iunea de credin)$ dec@' 3$ 8l readuc$ la
3'area laical$, de:i din i4n(ran)$ unii ;uri:'i 35un al'"el.7
A-
Prin =(r 3(len el 8n)ele4e, du5$
ca'e4(riile e5(cii, 3'area ("icial$ de celi!a' c(n3acra', "ie 8n (rdinile 3acre, "ie 8n =ia)a reli4i(a3$.
P@n$ 8n 3ec(lul SVI &i3erica nu :i-a 5eri3 3$ de#le4e 3au 3$ 3c9i!e =('ul 5u!lic de
cur$)ieK
Dar ;uri:'ii lua)i de 3"@n'ul T(a 8n r@3, =(r c(n'inua 3$ cread$ c$ ace3'a nu era ul'iul
cu=@n' al &i3ericiiK ea =a 8nce5e, 8n'r-ade=$r 3$ re=in$, 3$ 8:i dea 3eaa c$ e irea3a, ( irea3$
cu dre5'uri di=ine, c$ ea :i irele ei 3un' un 3in4ur 'ru5. C$ ea e cu ade=$ra'. Cri3'(3, cu '(a'e
5u'erile lui di=ine adic$ 5u'erea de a iu!i 5en'ru c$ Dune#eu e iu!ireK 5u'erea de a 5rii darul
"$cu' de Dune#eu, dar :i de a daE 5u'erea de le4a :i de#le4a.
6 Pe'ru a 8nce5u' 3$-i #ic$% 6Ia'$ c$ n(i a l$3a' '('ul, :i Te-a ura'.7 I3u3 a r$35un3%
6Ade=$ra' =$ 35un c$ nu e3'e nieni, care 3$ "i l$3a' ca3$ 3au "ra)i 3au 3ur(ri 3au 'a'$ 3au a$
3au ne=a3'$ 3au c(5ii 3au 9(lde, 5en'ru Mine :i 5en'ru E=an49elie, :i 3$ nu 5riea3c$ acu, 8n
=eacul ace3'a, de ( 3u'$ de (ri ai ul'% ca3e, "ra)i, 3ur(ri, ae, c(5ii :i 9(lde, 85reun$ cu
5ri4(niriE iar 8n =eacul =ii'(r, =ia)a =e:nic$.7
0Mc +B,.--GB1
- Nu 8n)ele4KH -
De "a5' c(n3'a'$ a#i c$ &i3erica a re=eni' a3u5ra 'iidi'$)il(r 3ale de '@n$r$ Mirea3$% ea
di35en3ea#$ cu a@nd(u$ @inile 5re()ii, c$lu4$ri :i c$lu4$ri)e de c$3$'(ria l(r 5e =ia)$ cu
D(nul.
Dn'r-( duinic$ diinea)$, 5redica'(rul de la li'ur49ia 'ele=i#a'$ din Fran)a a a=u' cura;ul
3$ e?5rie 3candalul 5(5(rului%
6 Dn)ele4, 35une el, u:urin)a cu care 3un' ceru'e :i da'e di35en3ele a3'$#i. S$ "ie ac(rda'e
8n'r-un ca# de in3u"icien)$ 4ra=$, 3au er(are de (rien'are. Dar ca 3$ "ie 3u"icien' 5en'ru un 5re(' 3$
3e 8ndr$4(3'ea3c$ 5en'ru a cere :i a (!)ine di35en3a, a3'a nu i-( e?5lic :i $ u5le de indi4nare.
E ( de3c(n3iderare a =al(rii (ric$rui an4a;aen' lua' 8n =ia)$. E ( 3"idare a Cu=@n'ului cel ai
AA
=(a3'r$ 8nain'ea (aenil(r, ca ei 3$ =ad$ "a5'ele =(a3're !u
A-
ne, :i 3$ 3l$=ea3c$ 5e Ta'$l =(3'ru, care e3'e 8n ceruri.7 0M' I,
4ra= al E=an49eliei. Se 8n'@5l$ :i ca un 'a'$ 3$ 3e 8ndr$4(3'ea3c$ de ( "eeie :i 3$ 8:i 5$r$3ea3c$
c(5iii. Acea3'$ 5$r$3ire e3'e ( dra$ care 5(a'e acea ('i=e 5r("unde. Cu '(a'e ace3'ea nu
acce5'$, nu a5r(!$ :i nu '(ler$ a:a ce=a. De ce 3$ "iu a'unci ai e?i4en' "a)$ de un 5re('
care 5$r$3e:'e 5e cei care a=eau 8ncredere 8n el ca 5re('>7 La "el "a)$ de un c$lu4$r 3au "a)$ de
c$lu4$ri)a care 8:i a!and(nea#$ 3lu;irea iu!irii, ru4$ciunii, laudeiK
Cu 3$ e=i'$ e?5re3ia c$ (aenii &i3ericii 3e de#lea4$ 8n're ei, c$ Mirea3a lui Cri3'(3 e
( 3i5l$ idee 5la'(nic$, a:a cu cred ul)iK
Pur :i 3i5lu 3-a ui'a' c$ 3()ii a;un4 3$ ai!$ :i ei in3'a!ili'a'e 5en'ru 5ar'enerii l(rK un
ci'i'(r al re=i3'ei La Cr(i? 0GB ianuarie +,AB1 35unea%
6 Tinerii de +--.B de ani, une(ri 8nain'e de a-:i "i 'erina' 3'udiile, "$r$ nici ( 5re4$'ire
5en'ru c$3$'(rie, 8:i iau an4a;aen'ul 5en'ru 3() care 3e ara'$ iedia' 3au 5u)in du5$ aceea
incin(3, '@l9ar, adul'er, 3au ne!unK Dn ace3' ca# nu e?i3'$ nici ( ie:ire.
/i a'unci =rea 3$ :'i% Cu=@n'ul da' unui Dune#eu care nu 5(a'e 8n:ela 5(a'e "i
rene4a', ui'a' 3au anula'> Cu=@n'ul da' unei "iin)e 5$c$'(a3e an4a;ea#$ 5en'ru =e:nicie, dar
cu=@n'ul unui 5re('> Sacri"iciul :i 85linirea =(in)ei lui Dune#eu 3un' (!li4a'(rii nuai 5en'ru
laici>7
La Cr(i? r$35unde c$ 6Celi!a'ul 3acerd('al re#ul'$ din'r-( le4e a &i3ericii 5e care &i3erica
( 5(a'e de#le4a.7
S-a r ai 5u'ea in=(ca aici c$ &i3erica 5(a'e adi'e la 5re()ie (aeni c$3$'(ri)i, dar
5re()ii :i c$lu4$rii care :i-au c(n3acra' celi!a'ul lui Dune#eu au "$cu'-( 8n'r-( alian)$ de iu!ire
"a)$ de cel care e Mirele &i3ericii. Aici, ca :i la c$3$'(rie, a;un4e la ie#ul credin)ei.
Dn "e!ruarie +,AB, 8n'r-( e?5unere a3u5ra e=(lu)iei &i3ericii la &ru?elle3, la al S-lea
ani=er3ar al C(n"erin)el(r F(i Vi=an'e, cardinalul Suenen3 35unea% 6Fideli'a'ea "a)$ de
an4a;aen'ul lua' de 5re()i e3'e ca :i an4a;aen'ul lua' de 3()i. De:i e di"eri'$, "ideli'a'ea "a)$ de
an4a;aen'ul 3acerd('al e ca :i indi3(lu!ili'a'ea c$3$'(riei.7
VIAA CONSACRAT
Dnain'e de Cri3'(3 celi!a'ul era un r$u, ( "a'ali'a'e 5en'ru cei an(rali. Mai ale3 Orien'ul
i3'ic, ci=ili#a)iile 5$4@ne 3au e=reie:'i 8ncercau un 3en'ien' de il$ 5en'ru ace:'i 3$rani.
Dar a =eni' Cri3'(3. Dn'r-( 3(cie'a'e 8n care '()i, a"ar$ de c@)i=a e3enieni, erau c$3$'(ri)i,
8nc$ din "ra4ed$ 'inere)e, unde "eci(ria era (!li4a'(rie. El a uri' "$r$ 3()ie, "$r$ c(5ii. Din 5ar'ea
celui ai n(ral :i ai 8n)ele5' (, e un e?e5lu re=(lu)i(narK dar ce 3-ar "i 8n'@5la' "$r$
Dn=iere>
S$ 8l 5ri=i 5e ace3' celi!a'ar, ace3' ( "eci(relnic care a5aren' a uri' "$r$ a reda
3(cie'$)ii =ia)a 5rii'$E 3$ 8l 5ri=i 5e I3u3, Fiul Feci(arei Maria % e3'e reali'a'ea i3'eri(a3$ a
c$3$'(riei, 3in4urul Mire 8n 5leni'udine. De35re le 35une 2ene#a .,.C% 6Va l$3a (ul 5e 'a'$l 3$u
:i 5e aa 3a :i 3e =a uni cu "eeia 3a :i a@nd(i =(r "i un 3in4ur 'ru5.7 C$ci el e3'e cel ViuE
5re#en)a 'ru5ului 3$u Dn=ia' e 5en'ru (enire 8n &i3eric$ :i 8n Eu9ari3'ieE :i 8n el 3e 8nr$d$cinea#$
3in4ura "ecundi'a'e 5e care (ar'ea nu ( =a 3'in4e. El e Dn=ierea :i =ia)aH
Celi!a'ul c(n3acra' e deci 3'are 5rin care (ul 3au "eeia 3un' direc' 5$r'a:i la i3'erul
5re#en)ei 'ru5ului Dn=ia' al lui Cri3'(3 8n &i3eric$ * Mirea3a lui. Deci ace3' celi!a' 5(a'e "i 'r$i' 8n
"ericire n $3ura 8n care credin)a :i c(n'e5larea "ac acea3'$ 5re#en)$ 35iri'ual$ a5r(5ia'$ :i c9iar
'an4i!il$.
- Celi!a'ul c(n3acra' -
ia'$ c$ celi!a'ul 5en'ru D5$r$)ie nu e ( 3in4ur$'a'e. /i nu e 3(r'i' 3'erili'$)ii. Al'"el ar "i (
8nc9idere 8n 3ine, ( ca3'rare, ( 3inucidere.
Nu e un NU iu!irii uane, ci un DA iu!irii in"ini'e. Nu nea4$ $re)ia, 3"in)enia :i
"ericirea iu!irii uane% ci !ea de la 8n3u:i I#=(rul iu!irii uane.
C$ci 6D5$r$)ia lui Dune#eu e3'e 8n n(i.7 0Lc +A,.+1 Or nu 5(a'e "i =(r!a de ( D5$r$)ie
"$r$ 85$ra'% Cri3'(3 e N(u 5rin're n(i.
Nu., &i3erica * Mirea3a nu e =$du=$% irele ei di=in e cu ea 5@n$ la 3"@r:i'ul =eacuril(r :i
du5$ aceea.
/i c(n'inu$ 3$ c9ee la 3ine 5e cei ce =(r 3$ =in$. Iar ei =in la El.0M' G,+G1
C$3$'(ria cre:'in$ e ( cari3$ 5rie:'e darul lui Dune#eu :i darul celuilal'. Celi!a'ul e
la "el d$ruire 5ri$ :i =(ca)ie% 6Nu =(i -a)i ale3 5e ine, ci eu =-a ale3 5e =(i.7 0In +I,+J1
6Fiecare 5rie:'e de la Dune#eu 9arul 3$u7, #ice 3"@n'ul Paul% unul c$3$'(ria, al'ul celi!a'ul
0+C(r A,A1
Nu 3un'e n(i cei care 3'a!ili (dul n(3'ru de 5re#en)$ iu!i'(are 5e l@n4$ Cri3'(3.
Nieni nu 3e i5une cui=a 5en'ru ( =ia)$ c(n;u4al$E nu 3e 5(a'e i5une lui I3u3 Cri3'(3 ( =ia)$
reli4i(a3$ 3au 5re()ea3c$K D(nul e 5riul, 3e a5r(5ie, "ace 3en% 3enele di3cre'e ale
5re#en)ei iu!irii :i c9e$rii. A'@' de di3cre'$ e 8nc@' ul)i c9ea)i nu 8l aud :i alear4$ du5$ al'e
4la3uri ai 4$l$4i(a3e. C@)i c$3$'(ri)i "$r$ =(ceH
6A3cul'$ "iic$ :i =e#i :i 5leac$-)i urec9ea .7 0P3 CI,++1
aceea, acela care 8i "$4$duie:'e lui Dune#eu "eci(ria, d$ $r'urie, 3e 35une de35re
'i5urile =ii'(are, de35re acea lue a 8n=ierii c@nd (aenii nu 3e ai 8n3(ar$ nici nu 3e $ri'$.
0M' ..,GB1
de3i4ur, dar luea 8n=ierii e de;a 5re#en'$ 8n 'i5ul care 'rece. A3'$#i de;a Mirele Dn=ia' e
uni' 5rin'r-( iu!ire :i =ia)$ cu "iecare. Qarul !('e#ului e (ar'e :i Dn=iere% =ia)$ =e:nic$ iedia'$E
ne "ace 3$ ne uni cu Cri3'(3 8n e?i3'en)a 3a n(u$. Ace3' 9ar 3e de3"$:(ar$ "ie 8n c$3$'(ria
cre:'in$, "ie 8n =ia)a c(n3acra'$% a@nd(u$ 3'$rile 3un' rela)ii 5er3(nale cu Cel 8n=ia', dar 8n
ale4eri di"eri'e, c(n3ecu'i=e, la c9e$ri di"eri'e.
T@n$rul 3au '@n$ra c(n3acra)i lui Dune#eu, ("er$ '(a'$ 5u'erea l(r de a iu!i 5en'ru c$
I3u3 3e "ace 5re#en' 8n 8ncercarea l(r% I3u3 de=ine a'@' de a5r(5ia', ara'$ ( a3eenea iu!ire, cere (
a3eenea d$ruire de 3ine, 8nc@' (rice la' =i3 de iu!ire di35are, une(ri nu "$r$ dureri, 5(a'eK
6C@nd a :'iu' c$ e?i3'$ Dune#eu, a 8n)ele3 c$ nu a: 5u'ea "ace al'ce=a dec@' 3$ 8i c(n3acru
'(a'$ =ia)a ea.7 0C9arle3 F(uVauld1
Acea3'$ 8n'@lnire 8n 4ra'ui'a'ea c9e$rii :i li!er'a'ea r$35un3ului * acea3'a e c$3$'(ria *
acea3'$ 8n'@lnire 3e 'r$ie:'e la un ni=el de in'en3i'a'e 35iri'ual$ ce nu 3e 5(a'e e?5ria dec@' 8n
("erirea =ie)ii.
Acea3'$ ("erire a '(a'e 5en'ru '(' =a 8ncerca n(ral 3$ 3e 'raduc$ 5e 5lanul 3'ruc'uril(r
"undaen'ale ale e?i3'en)ei% iu!ire, 3$r$cie, di35(ni!ili'a'e. A;un4e a3'"el la 5rinci5alele 3"a'uri
e=an49elice% cur$)ia, 3$r$cia, a3cul'area.
C$3$'(ria e 3'a!il$, 5en'ru =ia)$E deci e un =(' "a)$ de cel$lal'. Celi!a'ul ale3 5en'ru I3u3
Cri3'(3 3e e?5ri$ "ire3c 8n &i3eric$ 5rin =('uri% ai 8n'@i =('uri 'e5(rare * l(4(dna * a5(i
5er5e'ue * c$3$'(ria * de cur$)ie, 3$r$cie :i a3cul'are. Vede aici ne=(ia de a 3e le4a #ilele de
'recere 5rin =idK Ne=(ia de a-:i 3'ri4a iu!irea% 6Tre!uie 3$ 3e :'ieH Vie)ile n(a3're 3un' d$rui'e
unul al'uia :i 3un'e "erici)i.7 De ce 3$ nu ( 35une>
Dar ca (rice iu!ire c(n;u4al$, acea3'$ iu!ire 5(a'e cere, 5en'ru a "i 'r$i'$ 8n 5leni'udine,
c(ndi)ii de 3u3)inere, de 8n3()ire 5e care Du9ul 8n &i3eric$ nu 8nce'ea#$ 3$ le 're#ea3c$ :i care 8n'r-
un 'eren 4eneral 3e nue:'e =ia)$ reli4i(a3$. Se 5(a'e 'r$i :i 8n Mi;l(cul luii du5$ e?e5lul
a5(3'(lil(r. 6Dn lue, dar nu din lue.7 0In+A,+C1
6A "i 3$rac nu e ce=a in'ere3an', a3'a ( 35un '()i 3$racii. Ceea ce e in'ere3an'e de a a=ea
D5$r$)ia ceruril(r, dar nuai cei 3$raci ( 5(3ed$. La "el 3$ nu crede)i c$ !ucuria n(a3'r$ e de a
ne 4(li @inile, ca5ul, iniile. &ucuria n(a3'r$ e de a 5e'rece #iua 3"(r)@ndu-ne @inile, ca5ul,
iniile, 3$ 5riea3c$ D5$r$)ia ceruril(r, c$ci e a'@' de a5r(a5e. Dune#eu e a'@' de a5r(a5e. /i
a3'a ne u5le de !ucurie. Iu!irea lui e 8n n(i :i 5e3'e n(i. Nu =re 3$ r$@ne 8nc9i:i "a)$ de el,
nu =re 3$ l$3$ 8nc9i3$ u:a unic$ :i 3i5l$ a 3$r$ciei 35iri'ualeK7 0MADELEINE DEL&REL1
RITUL CONSACRRII FECIOARELOR
Dn u# 8nc$ 8n &i3erica an'ic$, Ri'ualul C(n3acr$rii Feci(arel(r a "(3' re=i#ui' :i a5r(!a' de
C(n4re4a)ia 5en'ru cul'ul di=in la G+ ai +,AB. E de3'ina' c$lu4$ri)el(r care nu au ri' 5r(5riu
laicil(r adi:i de e5i3c(5 3$ 5riea3c$ acea3'$ c(n3acrare. S$ ur$ ace3'e 'e?'e inuna'e%
Du5$ li'ur4ia cu=@n'ului, e5i3c(5ul 8n'rea!$ candida)ii%
- Vre)i 3$ r$@ne)i 3'a'(rnici '(a'$ =ia)a =(a3'r$ 8n 9('$r@rea "eci(riei c(n3acra'e 8n 3lu;!a
D(nului :i &i3ericii> R. * Da, =reauH
- Vre)i 3$ 8l ura)i 5e Cri3'(3 du5$ E=an49elie 8n :a "el 8nc@' =ia)a =(a3'r$ 3$ a5ar$ ca (
$r'urie de iu!ire :i 3enul D5$r$)iei =ii'(are> R. * Da, =reauH
- Vre)i 3$ "i)i c(n3acra)i D(nului n(3'ru I3u3 Cri3'(3, Fiul lui Dune#eu cel Prea8nal' :i
3$ 8l recun(a:'e)i care Mirele =(3'ru> R.
Urea#$ Li'ania 'u'ur(r 3"in)il(r, 5r("e3iunea 5er5e'u$. A5(i e5i3c(5ul, cu @inile
8n'in3e, 35une ru4$ciunea 3(len$ a c(n3acr$rii 0r$a3$ de la Le(n cel Mare, 5a5$ 5e la CCB-
CG+1%
D(ane Dune#eul n(3'ru, Tu care =rei 3$ l(cuie:'i 8n (, 'u l(cuie:'i 8n cei care 8)i 3un'
c(n3acra)i :i iu!e:'i iniile li!ere :i cura'e.
Prin I3u3 Cri3'(3, Fiul '$u, 5rin care '(a'e au "(3' crea'e, 'u re8nn(ie:'i 8n c(5iii '$i
ia4inea de"(ra'$ de 5$ca'. Vrei nu nuai 3$ 8i ridici la ne=in(=$)ia l(r de la 8nce5u', dar 3$ 8i
c(nduci c9iar acu la e?5erien'area !unuril(r =ii'(are :i 8nc$ de acu 'u 8i c9ei 3$ r$@n$ 8n
5re#en)a 'a ca 8n4erii.
Pri=e:'e D(ane a3u5ra 3ur(ril(r n(a3're N. /i NK. Ca r$35un3 la c9earea 'a di=in$ ele
3e d$ruie3c 8n 8n're4ie )ieE au 5u3 8n @inile 'ale deci#iile l(r de a 5$3'ra cur$)ia :i 3$ 3e c(n3acre
)ie 5en'ru '('deauna.
Cu ar 5u'ea ( "iin)$ (enea3c$ 3$ 3'$5@nea3c$ 5(rnirile "irii, 3$ renun)e 8n (d li!er la
c$3$'(rie, 3$ 3ca5e de 'ea$ dac$ 'u nu ai a5rinde acea3'$ d(rin)$, D(ne, dac$ 'u nu ai 8n're)ine
acea3'$ "lac$r$ 5rin 5u'erea 'a>
Tu re=er:i 9arul '$u a3u5ra 8n're4ului 5(5(r :i din '(a'e neaurile 'u ai "ii :i "iice ai
nuer(:i dec@' 3'elele cerului. Ei 3un' (:'eni'(rii N(ii Alian)e, c(5ii n$3cu)i nu din 'ru5 :i 3@n4e
ci din Du9.
/i din're '(a'e 9arurile 5e care le dai 'u re#er=i 9arul "eci(riei cel(r ce =rei.
Du9ul '$u S"@n' e acela care 're#e:'e 8n 5(5(rul '$u !$r!a)i :i "eei c(n:'ien)i de $re)ia
:i 3"in)enia c$3$'(riei, dar ca5a!ili 3$ renun)e la acea3'$ 3'are 5en'ru a 3e a'a:a de 5e acu de
reali'a'ea 5e care ( 5re"i4urea#$ unirea din're Cri3'(3 :i &i3eric$.
Ferici)i cei care 8:i c(n3acr$ =ia)a lui Cri3'(3 :i 8l recun(3c dre5' i#=(r :i 3c(5 al "eci(riei.
Ei au ale3 iu!irea "a)$ de Acela care e Mirele &i3ericii :i Fiul Feci(arei Maria.
E5i3c(5ul i5une a'unci @inile a3u5ra =ii'(arel(r c(n3acra'e :i urea#$%
D$ruie:'e, D(ne, a;u'(rul :i (cr('irea 'a acel(ra care 3un' 8n "a)a 'a :i care a:'ea5'$ 5rin
c(n3acrarea l(r ( cre:'e re a 35eran)ei :i 5u'erii.
Nici(da'$ du9ul cel r$u, care =rea 3$ n$ruie 5lanurile cele ai "ru(a3e, 3$ nu a;un4$ 3$
u!rea3c$ 3'r$lucirea ca3'i'$)ii l(r, nici 3$ le li53ea3c$ de acea3'$ re#er=$ care 're!uie 3$ "ie
!(4$)ia (ric$rei "eei.
Prin 9arul Du9ului '$u S"@n' 3$ ai!$ ereu 5ruden)$ :i 3i5li'a'e, !un$'a'e :i 8n)ele5ciune,
3eri(#i'a'e :i delica'e)e, re#er=$ :i li!er'a'eE
3$ ard$ de cari'a'e :i 3$ nu iu!ea3c$ niic a"ar$ de 'ine,
3$ eri'e lauda "$r$ 3$ 3e c(5lac$ 8n ea,
3$ cau'e 3$ 8)i dea 3la=$ cu ( ini$ cura'$ :i un 'ru5 3"@n', 3$ 3e 'ea$ de 'ine cu iu!ire :i
5rin iu!ire 3$ 'e 3lu;ea3c$.
Iar 'u, D(ane, e:'i ereu "idel, "ii @ndria, !ucuria :i iu!irea l(rE
"ii 5en'ru ele !ucuri 8n neca#, luin$ 8n 8nd(ial$, 3c$5are 8n nedre5'a'eE
8n 8ncercare, "ii r$!darea l(r, 8n 3$r$cie, !(4$)ia l(r, 8n li53uri, 9rana l(r, 8n !(al$,
=indecarea l(r.
Dn 'ine ele 3$ 5(3ede '('ul, 5en'ru c$ 5e 'ine re 5re"er$ 'u'ur(r.
Prin Cri3'(3, Fiul '$uK
R. *AinH
N(ile c(n3acra'e 8nain'ea#$ 35re e5i3c(5 care le d$ 8n3enele% inelul, =$lul, car'ea de
ru4$ciune :i lu@narea a5rin3$%
- N. :i N. 5rii)i ace3' inel, 3enul unirii =(a3're cu Cri3'(3. P$3'ra)i ( "ideli'a'e "$r$
5$r'inire "a)$ de I3u3E el 3$ =$ duc$ 8n'r-( #i 8n !ucuria Alian)ei Ve:nice. Ain.
Prii)i ace3' =$l, 3enul c(n3acr$rii =(a3'reE 3$ nu ui'a)i nici(da'$ c$ =-a)i 8nc9ina' 3lu;irii
lui Cri3'(3 :i Tru5ului 3$u care e3'e &i3erica. Ain.
Prii)i car'ea de ru4$ciune a &i3ericii. S$ nu 8nce'a)i nici(da'$, 5e Dune#eul =(3'ru, 3$ 8l
l$uda)i :i 3$ =$ ru4a)i 5en'ru @n'uirea luii. Ain.
Ve49ea)i, c$ci nu :'i)i nici #iua nici cea3ul. P$3'ra)i cu 4ri;$ luina E=an49eliei :i 3$ "i)i
ereu 4a'a 3$ ie:i)i 8n 8n'@5inarea Mirelui care =ine. Ain.
N(ile c(n3acra'e aduc la al'ar 5@inea, =inul :i a5a ;er'"ei Eu9ari3'ice :i Li'ur49ia c(n'inu$.
Du5$ D5$r'$:anie, e5i3c(5ul le !inecu=@n'ea#$ 5e n(ile c(n3acra'e cu ace3'e cu=in'e%
Dune#eule, P$rin'ele n(3'ru, 3$ =$ 5$3're#e ereu 8n iu!irea "eci(riei 5e care a 5u3-( 8n
@inile =(a3're.
Ain.
I3u3 D(nul n(3'ru, Mirele cel(r c(n3acra)i care e3'e credinci(3, 3$ =$ dea 5rin Cu=@n'ul
3$u, ( =ia)$ "erici'$ :i r(dnic$.
Ain.
Du9ul S"@n' care a c(!(r@' a3u5ra Feci(arei Maria :i care a c(n3acra' a3'$#i iniile
=(a3're, 3$ =$ 8n3u"le)ea3c$ cu '$ria 3a 5en'ru 3lu;irea lui Dune#eu :i a &i3ericii.
Ain.
+-
ULTIMELE
SACRAMENTE
TRIREA MORII
M(ar'ea e la ca5$'ul druului eu. M(ar'ea cel(rlal)i e 5e ar4inea druului eu.
Al'$da'$ (ar'ea =enea de la (rice =@r3'$, ca :i a3'$#i ai ale3 la 'inere)e, dar 5u)in
ureau din acciden'e. Deci (ar'ea era 5ri=i'$ cu =ine% iar 8n cre:'ini3 (ar'ea 3e cele!ra.
Ca=alerul r$ni' a:'e5'a =enirea 5re('ului care 3$ 8l 35(=edea3c$ :i 3$ 8i dea 3"@n'a D5$r'$:anie.
6Si)indu-:i 3"@r:i'ul a5r(a5e7 unci'(rul din Le F(n'aine, 8:i adun$ c(5iii. Medicul a=ea
(!li4a)ia 3$ 8:i a=er'i#e#e !(lna=ul.
6Muri!undul, 3crie P9illi5e Arie3, nu 're!uie 3$ "ie 5ri=a' de (ar'ea 3a, el ( 5re#ida. A:a
cu na:'erea era 5u!lic$, la "el :i (ar'ea era 8n 5u!lic :i nu nuai re4ele, cu de3cria cele!rul
Sain' Si(n (ar'ea lui Lud(=ic al SIV-lea, dar (ricine. C@'e 4ra=uri nu re5re#in'$ 3cena>
Iedia' ce unul c$dea la 5a', caera lui 3e u5lea de lue, 5$rin)i, c(5ii, 5rie'eni, =ecini,
e!ri c(uni'$)ii. 2eaurile erau 8nc9i3e, 3'(rurile erau 'ra3e. Se a5rindeau lu@n$rile. C@nd
'rec$'(rii 8l =edeau 5e 5re(' c$ duce S"@n'a Tain$, du5$ (!icei :i de=()iune 're!uiau 3$ 8l ure#e,
8n caera uri!undului, c9iar dac$ nu 8l cun(:'eau. A5r(5ierea (r)ii 'ran3"(ra caera
uri!undului 8n'r-un "el de 5ia)$ 5u!lic$. O!iceiul cerea ca (ar'ea 3$ ai!$ l(c 8n'r-( cere(nie
ri'ual$ 8n care 5re('ul a=ea l(cul 3$u, dar 8n're ceilal)i 5ar'ici5an)i. Priul r(l re=enea 8n3u:i
uri!undului. El 5re#ida :i nu 'reura de l(c c$ci :'ia ce 're!uie 3$ "ac$, de a'@'ea (ri "u3e3e
ar'(rul unei a3eenea 3cene.7
A,
MOARTEA A&SENT
Dn #ilele n(a3're li!er cu4e'$'(rii, 3en'ien'ali3ul au 8n$!u:i' (ar'ea. O da'(rie de a
in)i, a 8nl(cui' a=er'i3en'ul 5en'ru uri!und. S ;(ac$ deci un "el de !a!a-(ar!a cu !(lna=ul ,
care de cele ai ul'e (ri :'ie !ine ce are dar 5en'ru a nu "ace ne5l$ceri, 3e 5re"ace c$ nu :'ie.
De al'"el (ar'ea nu ai e la "el ca E=ul Mediu. Ori =ine !ru3c, 8n acciden'e, (ri e
a:'e5'a'$ la 35i'al. Din ce 8n ce ai 5u)ini (r aca3$, unde 3-ar 5u'ea cele!ra ( li'ur49ie cre:'in$.
C(5iii nu ai :'iu cu e (ar'ea. 6Nu 're!uie 'raua'i#a)iH7K A#i, #i3e P9arie3, c(5iii
3un' ini)ia)i la ( =@r3'$ "ra4ed$ 8n 53i9(l(4ie, 8n iu!ire, de35re na:'ere, dar c@nd nu 8l ai =$d 5e
!unicul, :i 8n'rea!$ unde e li 3e r$35unde c$ e 5leca' unde=a 'are de5ar'e 3au c$ 3e (di9ne:'e 8n'r-(
4r$din$ "ru(a3$K
C(5iii nu ai 3un' adu:i de !er#e, dar (r)ii di35ar 8n"l(riH 6Al'$da'$, n('a R(!er' S(le 8n
Le M(nde, ( "e'i)$ nu :'ia cu 3e na3c c(5iii, dar :'ia c$ !unica era 8n cerE a#i "e'i)a :'ie cu 3e
"ace un c(5il, dar nu ai :'ie unde e !unicaH7
A:a e 8n ci=ili#a)ia n(a3'r$H Se nea4$ 8!$'r@nirea, 3e a3cunde, 3e a3c9ea#$ (ar'ea
5en'ru a ( "ace ne=$#u'$, (ri de nerecun(3cu'.
Ori 5en'ru a 8n=in4e (ar'ea, ea 're!uie 8n"run'a'$ lucid, 're!uie 'r$i'$ ac'i=. Ca I3u3 :i
85reun$ cu el.
A,
+C-+J1
2@ndurile, cu=in'ele, "a5'ele n(a3're 3un' deci (
6Ce 3-a 8n'@5la' 8n #ilele lui N(e, 3e =a 8n'@5la la "el :i 8n #ilele Fiului (ului% @ncau,
!eau, 3e 8n3urau :i 3e $ri'au 5@n$ 8n #iua c@nd a in'ra' N(e 8n c(ra!ieE :i a =eni' 5('(5ul :i i-a
5r$5$di' 5e '()i. Ce 3-a 8n'@5la' 8n #ilele lui L(', 3e =a 8n'@5la aid(a% (aenii @ncau, !eau,
cu5$rau, =indeau, 3$deau, #ideauE dar, 8n #iua c@nd a ie:i' L(' din S(d(a, a 5l(ua' "(c :i
5uci(a3$ din cer, :i i-a 5ierdu' 5e '()i. T(' a:a =a "i :i 8n #iua c@nd Se =a ar$'a Fiul (ului.7
0Lc +A, .J-.,1
- 6Eu 8i dau =ia)a7 -
Ir(d l-a deca5i'a' 5e I(an &('e#$'(rul% 5r("e'ul 8l deran;aK7C@)i=a "ari#ei au =eni' la I3u3
:i l-au a=er'i#a'%7 5leac$ de aici, Ir(d =rea 3$ 'e ucid$. 7 R$35unde% 6Mer4e)i :i 35une)i ace3'ui
=ul5(i% r$!dareH Ia'$ 3c(' dia=(li, =indec a3'$#i :i @ine, a5(i 'erinK c$ci nu 3e 5(a'e ca un
5r("e' 3$ 5iar$ 8n a"ar$ Ieru3aliului.7 0Lc +G,G+-GG1
/I I3u3 er4ea lucid 35re (ar'e%7 A'unci a 8nce5u' 3$ 8n=e)e c$ Fiul Oului 're!uia 3$
5$'iea3c$ ul', 3$ "ie '$4$dui' de !$'r@ni, arii 5re()i :i c$r'urari, 3$ "ie uci3, iar du5$ 'rei #ile
3$ 8n=ie.7 0Mc -,G+1
Deci e ( (ar'e 5rii'$ 8n "a)$ :i acce5'a'$ lucid. Mai ul'% e ( (ar'e ("eri'$% 6P$3'(rul
cel &un a =eni' ca 3$ 8:i dea =ia)a 5en'ru (ile 3ale7 0In +B,++1. 6Fiul (ului a =eni' ca 3$ 8:i dea
=ia)a ca r$3cu5$rare 5en'ru ul)i7 0Mc +B,CI1.
Dn acea3'$ (ar'e de iu!ire, Dune#eu Ta'$l 8:i recun(a:'e Fiul. 6Ta'$l $ iu!e:'e 5en'ru
c$ 8i dau =ia)a ca 3-( iau iar$:i. Nieni nu i-( iau cu 3ila, ci ( dau de la Mine.7 0In +B, +A-+-1
Nu c$ (ar'ea l-ar "i 8n4r(#i' ca 5e =(i, ca 5e ineH Per35ec'i=a (r)ii nu 8l 8nc@n'$K
6Acu 3u"le'ul eu e 8n'ri3'a' de (ar'e :i ce #ic% Ta'$, , 3ca5$-$ de ace3' cea3K Dar eu
'(cai 5en'ru ace3' cea3 a =eni'.7 0In +.,.A1
6Ta'$, nu =(ia ea, ci a 'a 3$ "ie.7 0Mc +C,GJ1 /i (are de ( (ar'e crun'$.
E ( (ar'e di=in$K Di=in$ 5rin Fiin)a lui% E Dune#eu. Di=in$ 5rin iu!ire% El e Iu!irea.
Di=in$ 5rin reali#area ei % de3c9ide cerul unde e 5rii' ca Fiu du5$ 3acri"iciu luina' de Dn=ierea
3a.
/'ie c$ =a uri :i 5re#ice i5(r'an)a (r)ii 3ale% 6Acu are l(c ;udeca'a luii. Acu
S'$5@nul ace3'ei lui =a "i arunca' a"ar$. Eu c@nd =(i "i ridica' de la 5$@n', =(i a'ra4e la ine
5e '()i (aenii.7 0In +.,G+-G.1
V( de#=(l'a ace3' 5unc'. Pen'ru (en' 3$ "ace ( c(n3'a'are% Cri3'(3 er4e lucid, 5lin
de iu!ire 35re (ar'ea 3aE el 8i d$ 3en3, 5re#idea#$ cu au'(ri'a'ea 3aE ("randa e =(lun'ar$% 6Ta'$ 8n
@inile 'ale 8ncredin)e# du9ul eu.7 0Lc .G,CJ1
6 A5(i le-a ai #i3% 6C@nd =-a 'rii3 "$r$ 5un4$, "$r$ 'rai3'$, :i "$r$ 8nc$l)$in'e, a)i du3
=(i li53$ de ce=a> 6De niic7 I-au r$35un3 ei. /i El le-a #i3% 6Acu, di5('ri=$, cine are (
5un4$, 3-( iaE cine are ( 'rai3'$, de a3eenea, 3-( iaE :i cine n-are 3a!ie, 3$-:i =@nd$ 9aina, :i 3$-:i
cu5ere ( 3a!ie. C$ci =$ 35un c$ 're!uie 3$ 3e 85linea3c$ cu Mine ace3'e cu=in'e 3cri3e% 6El a
"(3' 5u3 8n nu$rul cel(r "$r$dele4e.7 /i lucrurile 5ri=i'(are la Mine, Sun' 4a'a 3$ 3e
85linea3c$.7
0Lc ..,GI-GA1
- Fiecare cu (ar'ea 3a -
Un anial e?ecu'$ ac'e, 8n 3en3ul 8n care e 85in3 de in3'inc'. Oul 5(a'e ale4e, 3au cel
5u)in 3$ acce5'e, 5en'ru c$ el 're!uie 3$ dea 3en3 ac)iunil(r 3ale. /i a'unci ace3'ea de=in 6ac'e
(ene:'i7. Dar ca :i anialul, el 3e 5(a'e ul)ui, =r@nd, ne=r@nd, 3$ 3u5(r'eK
A:a =ede cu unul 3e c$3$'(re:'e ca 3$ 'erine (da'$ :i cu a3'aE al'ul din dra4(3'e. Un
3(lda' lu5'$ nuai 5en'ru c$ dac$ ar de#er'a, ar "i 85u:ca' ca :i 'r$d$'(r, 8n 'i5 ce caara#ii 3$i
8:i e?5un =ia)a 8n (d =(lun'ar 5en'ru a-:i a5$ra 5$@n'ul 5a'riei. Ia'$ di"eren)a 8n're n(n3en3ul
anial :i 3en3ul uan, 8n're =ia)a 9a('ic$ :i cea c(n3'rui'$E 8n're (ar'ea 8ndurera'$ ca la a!a'(r :i
(ar'ea ("eri'$ ca 5e cruce, (ar'ea cre:'in$.
Dn caie'ele lui Mal'e Laurd &ri44e Reine Maria RilVe de3crie ul'iele (re al
C9a!ellanului Cri3'(59 De'le= &rei44e. 6Nu era 5ria (ar'e de 9idr('r(5ie, era ( (ar'e
4r(a#nic$, i5erial$, 5e care c9a!ellanul ( 5ur'a3e :i ( 9r$ni3e '(a'$ =ia)a. /i 5(r'ul 4eran
4ee 4@ndindu-3e la (r)ile 3'andard 5rin care e:uea#$ a'@'ea =ie)i 3'andard.7
6Cine ai 5un =reun 5re) 5e ( (ar'e !ine e?ecu'a'$> Nieni. C9iar cei !(4a)i care :i-ar
5u'ea 5eri'e ace3' lu? nu 3e ai 5re(cu5$ de a3'a. C@'=a 'i5 8nc$ :i =a "i '(' a'@' de rar$ ca (
=ia)$ 5er3(nal$.
D(ane, '('ul e aiciH Se 3'in4e la ( e?i3'en)$ 4a'a "$cu'$ care 're!uie d(ar 8!r$ca'$.
M(ar'ea> E ( 5lecare "(r)a'$% dar "$r$ e"(r'. Ia'$ (ar'ea Dunea=(a3'r$, d(nuleH
Se (are !ine 3au r$u, 3e (are de !(al$.
Nu, nu e del(c cre:'ine3c, nici uan 3$ 3e 5riea3c$ (ar'ea din e?'eri(r, ca ( uni"(r$
ili'ar$. A:a cu nu e cre:'ine3c, nici uan 3$ 3e 3u5(r'e =ia)a cu neca#urile ei.
De aici in=(ca)ia 5(e'ic$ a lui RilVe 8n 6Car'ea Orel(r7%
D(ane, d$-i "iecare (ar'ea 3a, (ar'ea ie:i'$ din acea3'$ =ia)$,
Dn care e iu!ire, un 3en3 :i 3u"erin)$.
M(ar'ea 5e care (rice ( ( 5(ar'$ 8n 3ine
R(dul 8n ;urul c$ruia 4ra=i'ea#$ '('ul.7
-B
Dar cu 3$ 8)i 5re4$'ea3c$ (ul ( (ar'e care 3$ i 3e 3eene> Ce (ar'e 5(ar'$ 8n 3ine
cel !('e#a'> Ce (ar'e e 5('ri=i'$ 5en'ru un cre:'in>
6Ce-a "$cu' Cri3'(3 c@nd cele!ra Cina cu a5(3'(lii 3$i> Cel ai !un (d de a re5re#en'a
5leni'udinea :i deni'a'ea inc(en3ura!il$ a unui a3eenea e=enien' e de a ne #ice% Acea3'$
(r$ 3(len$ a "(3' aceea 8n care I3u3 :i-a acce5'a' (ar'ea, acea3'$ 8ncredin)are '('al$ de 3ine lui
Dune#euE (ra c@nd, 3u! "i4ura unei Cine el 3-a d$rui' ucenicil(r 8n acea3'$ a'i'udine de a!and(n
8n "a)a (r)ii care ara'$ din 5ar'ea lui ( 8ncredere '('al$ 8n Dune#euK C@nd a lua' l(c l@n4$
5rie'enii 3$i, 8n 3eara Cinei, era 5en'ru ul'ia da'$. /'ia c$ a=ea 3$ 8i 5$r$3ea3c$, 3$ 3e a"unde
3in4ur, 5$r$3i' de '()i, 8n a!i3ul 8n4r(#i'(r :i 3(li'ar al (r)ii. M(ar'ea e 5ri=i'$ 8n "a)$. Da, 5r(5ria
(ar'e. Ce i3'erH C$ci era (ar'ea celui ViuK.7
0Tarl Ra9ner1
-+
- Pen'ru a-)i d$rui (ar'ea, 're!uie 3$ 8)i d$ruie:'i =ia)a -
-B
4linda 3"in)eniei di=ine, a iu!irii Ta'$lui.
Pria n(a3'r$ da'(rie e 5(a'e 3$ de4
-+
a;$ 8n n(i :i 8n ;urul n(3'ru c9i5ul Ta'$lui de $:'il
Cu e =ia)a, a:a :i (ar'eaK 5en'ru a-:i d$rui (ar'ea lui cel(rlal)i :i Ta'$lui, cu a
"$cu' I3u3, cre:'inul 're!uie 3$ le d$ruia3c$ =ia)a. 6Cine 8:i 5$3'rea#$ =ia)a, ( =a 5ierde7 a #i3 I3u3.
6De ce 3-a 3'in3 la5a> * 8n'rea!$ Ta4(re.
A ac(5eri'-( cu an'aua ca 3$ ( "ere3c de =@n'
De aceea la5a 3a 3'in3.
De ce 3-a ("ili' "l(area>
O a5$3a 5e inia ea cu nelini:'e :i iu!ire,
De aceea "l(area 3-a ("ili'.
De ce 3-a ru5' c(arda 9ar5ei>
Dncerca 3$ dau ( n('$ 5rea 8nal'$
De aceea c(arda 9ar5ei 3-a ru5'.7
-.
/i 8n e=an49elie !(!ul de 4r@u (are 5en'ru a de=eni 5@ineE 5@inea (are 5en'ru a de=eni
carneK Se (are 5en'ru 3ine 5en'ru a 3e 5u'ea 'r$i 5en'ru al)ii.. V(i uri 5en'ru =ia)a ea ca 3$
5(' 'r$i 5en'ru al'ul, ia'$ c$3$'(ria. A uri "a)$ de e4(i3ul n(3'ru 5en'ru a da =ia)$ c(5iil(r, ia'$
5a'erni'a'ea-a'erni'a'ea. M(r "a)$ de lini:'ea, lenea ea, :i ia'$-$ 5re#en' 5en'ru lue, u'il
al'(ra. M(r "a)$ de l$c(ia ea, :i ia'$, luea ai 5u)in nedrea5'$. M(r "a)$ de e?5l(a'are :i
de=in 3lu;ire ca I3u3 6care n-a =eni' 3$ "ie 3lu;i', ci ca 3$ 3lu;ea3c$7. Dn (rice d(eniu ar "i, a
acce5'a 3$ 5leci 8n3ean$ a =edea de3c9i#@ndu-3e 8n "a)$ ( cale n(u$K
Mi3'erul (r)ii e 5re#en' 8n "iecare #i 8n =ia)a ea. Secre'ul unei (r)i !une e c('idianul%
a-l recun(a:'e, a-i #@!i, a-i 8n'inde @na, a-i da un 3en3 =e:nic, 8n3ean$ a 8n=$)a 3$ (ri !ine.
6C$ci dac$ 'r$i, 5en'ru D(nul 'r$i :i dac$ uri, 5en'ru D(nul uri. Deci "ie c$
'r$i, "ie c$ uri, ai D(nului 3un'e.7 0R +C,-1
6 Pur'$ 8n'('deauna cu n(i, 8n 'ru5ul n(3'ru, ((r@rea D(nului I3u3, 5en'ru ca :i =ia)a
lui I3u3 3$ 3e ara'e 8n 'ru5ul n(3'ru. C$ci n(i cei =ii, '('deauna Sun'e da)i la (ar'e din 5ricina
lui I3u3, 5en'ru ca :i =ia)a lui I3u3 3$ 3e ara'e 8n 'ru5ul n(3'ru uri'(r. A3'"el c$, 8n n(i lucrea#$
(ar'ea, iar 8n =(i =ia)a.7
0. C(r C,+B-+.1
- M(r 8n "iecare #i -
De "a5', din a!era)ie ne 5e'rece =ia)a a3cun#@ndu-ne de (ar'eE 6Ce di"eren)$ a'@' de
are 5(a'e "i 8n're =ia)$ :i (ar'e> Se (are 8n "iecare cli5$ de(arece a uri 8n3ean$ a 5ierde
=ia)a, iar n(i ( 5ierde cli5$ de cli5$. M(ar'ea 8:i e?erci'$ ac)iunea 8n "iecare (en'. Ea ne
di3'ru4e 5e $3ur$ ce =ia)a c(n3'ruie:'e, 8n acelea:i eleen'e :i "a5'eK ul'ia n(a3'r$ 3u"lare =a
"i ( re35ira)ie ca (ricare al'a. Ne-a 4@ndi al'"el la (ar'e dac$ a a=ea 3en'ien'ul (r)ii
5eranen'e. M(ar'ea e ( 3in4ur$ dar$ 5e 5a', dar 8n "iecare cli5$ 8n n(i 8n:ine.70A. D.
SERTILLAN2ES1
-G
Iu!ind cu lucidi'a'e =ia)a =( iu!i deci :i (ar'ea. V( iu!i (ar'ea 5en'ru c9i5ul ei de
iu!ire 5e care l-a c$5$'a' 5e Crucea lui Cri3'(3 :i 5e care 8l 5(a'e a=ea 8n "iecare cli5$ 5rin
-.
e care "ac din El ( carica'ur$% Dune#eu * ;
-G
andar, Dune#eu * inc9i#i'(r, Dune
(ar'ea ea. 6V(i 'r$i a3'$#i ca :i cu ar 're!ui 3$ (r ar'ir de3ear$.7 * 35une C9arle3 de
F(ucauld.
DE LA &OTER LA VIATIC
6A)i "(3' 8n4r(5a)i cu Cri3'(3 8n !('e# :i 8n=ia)i cu El 5rin credin)a :i 5u'erea lui
Dune#eu carel-a 8n=ia' din (r)i.7 0C(l .,+.E E" .,C-J1
S"@n'ul Paul 3crie ace3'ea% le 3crie 5en'ru n(i '()i cei !('e#a)i. A=e ( 3cri3(are a
3"@n'ului Paul care ne 35une din 5ar'ea Du9ului S"@n' c$ reali'a'ea e acea3'a% 6M(ar'ea =(a3'r$ e
du5$ =(i :i nu 8nain'eH7 Dn 5ria #i a =ie)ii =(a3're cre:'ine a)i 'recu' 5rin (ar'e 8n (d realK
- M(ar'ea e du5$ n(i *
S$ re=eni la &i!lie. Oare nu 8n 5ria #i a ie:irii din E4i5' a "(3' 3c(3 5(5(rul lui
Dune#eu din (ar'e> /i nu du5$ 'ra=er3area 5u3'iului, nu la in'rarea 8n )ara 5r(i3$. Trecerea
M$rii R(:ii le de3c9ide 'recerea 35re =ia)$ :i li!er'a'e 8n 'i5 ce du:anii au "(3' 3cu"unda)i 8n
(ar'e. A'unci 3-a ar$'a' Dune#eu, a'unci 3-a c(5r(i3, a'unci a 3al=a', ac(l( a "(3' 3al=a'
'('ul, cei CB de ani 8n 5u3'iul Sinai, 'ra=er3area I(rdanului 5en'ru a in'ra 8n Canaan, nu 3un' dec@'
ec(ul ace3'ei @n'uiri ini)iale. 6Ce 3e =a crede de35re 'ine dac$ =ei l$3a 8n dru 5(5(rul 5en'ru
care 'e-ai c(5r(i3>7 re5e'$ M(i3e D(nului. 0D' ,,.J-.,E Nu +C,+G-+J1
A:a e :i cu cre:'inul. Nu la ca5$'ul =ie)ii 8n'@lne:'e (ar'ea :i 8n=ierea. Pen'ru el
6dece3ul7, 65lecarea7 e d(ar ul'iul ac' din'r-un dru lun4 al (r)ii :i =ie)ii a c$rui l(=i'ur$ a
"(3' 5rii'$ la !('e#.
E una din a"ira)iile cen'rale ale 3"@n'ului Paul :i deci ale credin)ei n(a3're% 8n !('e#
3un'e (r)i cu Cri3'(3, 8n(r@n'a)i 8n (ar'ea lui. /i a'unci ce e cu n(i>
6/i 3$-l cun(3c 5e El :i 5u'erea 8n=ierii Lui :i c(uniunea 3u"erin)el(r Lui, :i 3$ $ "ac
a3eenea cu (ar'ea LuiE ca 3$ a;un4 cu (rice c9i5, dac$ =(i 5u'ea, la 8n=ierea din (r)i.7 0Fil
G,+B-++1
ace3' 6dac$ e 5(3i!il7 nu 8n3ean$ 8nd(ial$ * 35eran)a cre:'in$ e cer'i'udine * ci e e"(r'. A
'rece cu Cri3'(3 :i 5rin 5u'erea lui care e 8n n(i de la 5$ca' la iu!ire, de la (ar'e la =ia)$, din
acea3'$ lue la 'a'$l. Din E4i5' 8n )ara 5r(i3$. Mi3'erul 5a3cal din '('deauna.
&('e#ul a adu3 area l(=i'ur$E 5(r)ile 8nc9i3(rii n(a3're au "(3' arunca'e 8n aer, decre'ul
n(3'ru de c(ndanare a "(3' ru5', (ar'ea n(a3'r$ a "(3' uci3$. Via)a =e:nic$ 3-a a5rin3 8n n(i ca
3$ nu ai "ie 3'in3$ de niicK
Fiecare 3acraen' * 8n'@lnire cu Cri3'(3 cel Dn=ia' * are 3c(5ul 3$ $ "i?e#e c@' ai !ine
5e crucea lui, 3$ $ 5re4$'ea3c$ 5en'ru (ar'ea lui, 5en'ru =ia)a lui. Prin ele 8l 8n'@lne3c 5e
Cri3'(3 (r' acu .BBB de ani, ca 3$ $ une3c cu el 8n (ar'ea :i 8n=ierea 3a.
V( =edea 8n de'aliu acea3'$ cale a 3acraen'el(r lun4ii n(a3're 'receri.
6C(ndi)iile e?i3'en)ei ara'$ acea3'$ le4e uni=er3al$ a na'urii% '('ul e 'recere. Trece de la
#i la n(a5'e, de la =ar$ la iarn$, de la 3(are la 5l(aie. Trece de la ( =@r3'$ la al'a. P$rul 'rece de
la ne4ru la al!. Ac'ele eleen'are ale =ie)ii #ilnice% a @nca, a 3e (di9ni, a unci, a d(ri :i a 3e
're#i, crea)ia :i 'ran3"(rarea luii, cei 5leca)i :i cei =eni)i, '('ul 8n'r-( #i e 'recere. Acea3'$ le4e a
na'urii e3'e ( le4e a "irii (ene:'i. Dn 3"@r:i', 8n in'eri(rul n(3'ru 4$3i acea3'$ dinaic$% a35ir$
3$ 'rece de la "ini' la in"ini', de la rela'i= la a!3(lu', de la i5er"ec' a 5er"ec'.7
0Cen'rul <ean &ar'1
-C
- &('e#ul -
Cri3'(3 =(r!e:'e de35re (ar'ea 3a ca de35re un !('e#% 6A un !('e# 5e care 're!uie 3$ 8l
5rie3c :i c@' d(re3c 3$ 3e 85linea3c$H7 0Lc +.,IB1 6Pu'e)i 3$ 5rii)i !('e#ul cu care =(i "i
!('e#a' eu>7 0Mc +B,G-1
I3u3 =(r!e:'e de35re (ar'ea 3a =(lun'ar$, de35re =$r3area 3@n4elui 3$u, 5en'ru e!rii
3$i, de35re acea3'$ 3cu"undare 0!('e# - 3cu"undare1 8n (ar'e, 8n (r@n', calea "erici'$ 35re 'a'$l
unde e 5rii'. D(=ada> Dn=ierea 3a.
Ei !ine, nu e al' !('e#.
Ce an4a;ea#$ un !('e#, !('e#ul c(5ilului n(3'ru> La ce ne-a an4a;a' !('e#ul n(3'ru>
De3i4ur nu a "(3' nuai ( 5e'recere 8n ;urul unui lea4$nH Din c(n'ra, ( (ar'e "a)$ de acea3'$
lue 5en'ru a a;un4e de;a la ( =ia)$ de "iu 3au "iic$ a lui Dune#eu 5e care dece3ul n(3'ru ( =a
'ran35lan'a a:a cu e3'e 8n Paradi3.
Relu@nd 3i!(lul li'ur4ic al &('e#ului 5rin 3cu"undare 3"@n'ul Paul =(r!e:'e a3'"el%
6 Nu :'i)i c$ '()i c@)i a "(3' !('e#a)i 8n I3u3 Cri3'(3, a "(3' !('e#a)i 8n (ar'ea Lui> N(i
deci, 5rin !('e#ul 8n (ar'ea Lui, a "(3' 8n4r(5a)i 85reun$ cu El, 5en'ru ca, du5$ cu Cri3'(3 a
8n=ia' din (r)i, 5rin 3la=a Ta'$lui, '(' a:a :i n(i 3$ 'r$i ( =ia)$ n(u$. Dn ade=$r, dac$ ne-a
"$cu' una cu El, 5rin'r-( (ar'e a3e$n$'(are cu a Lui, =( "i una cu El :i 5rin'r-( 8n=iere
a3e$n$'(are cu a Lui. /'i !ine c$ (ul n(3'ru cel =ec9i a "(3' r$3'i4ni' 85reun$ cu El, 5en'ru
ca 'ru5ul 5$ca'ului 3$ "ie de#!r$ca' de 5u'erea lui, 8n a:a "el ca 3$ nu ai "i r(!i ai
5$ca'uluiE c$ci cine a uri', de dre5', e3'e i#!$=i' de 5$ca'. Acu, dac$ a uri' 85reun$ cu
Cri3'(3, crede c$ =( :i 'r$i 85reun$ cu El, 8n'ruc@' :'i c$ Cri3'(3ul 8n=ia' din (r)i, nu ai
(are% (ar'ea nu ai are nici ( 3'$5@nire a3u5ra Lui. Fiindc$ 5rin (ar'ea de care a uri', El a
uri' 5en'ru 5$ca', (da'$ 5en'ru '('deaunaE iar 5rin =ia)a 5e care ( 'r$ie:'e, 'r$ie:'e 5en'ru
Dune#eu. T(' a:a :i =(i 8n:i=$, 3(c('i)i-=$ (r)i "a)$ de 5$ca', :i =ii 5en'ru Dune#eu, 8n I3u3
Cri3'(3, D(nul n(3'ru.7 0R J,G-++1
&('e#ul, cu"und@ndu-3e 8n !('e#ul lui Cri3'(3, adic$ 8n (ar'ea lui a 5r(du3 d(u$ reali'$)i%
- Pria% 6Oul n(3'ru cel =ec9i7 adic$ '(' ceea ce e3'e 8n n(i 5$ca', 6a "(3' r$3'i4ni' cu
Cri3'(3 5en'ru ca ace3' 'ru5 al 5$ca'ului 3$ "ie di3'ru37. A "(3' cu"unda)i 8n (ar'ea
M@n'ui'(rului 68n(r@n'a)i7 8n (ar'ea lui. E ( (ar'e e"ec'i=$ "a)$ de (rice =ia)$ care nu e
=ia)a lui I3u3 8n n(i. Ace3'a e 5riul 5unc'.
- A d(ua% Sun'e 8n=ia)i cu Cri3'(3 la ( =ia)$ n(u$ care e a 3a. La =ia)a de "iu 3au "iic$ a
lui Dune#eu. Deci ( =ia)$ "$r$ de 5$ca', de3i4ur. Via)a celui din acea3'$ lue.
6 Dn ade=$r, nici unul din n(i nu 'r$ie:'e 5en'ru 3ine, :i nici unul din n(i nu (are 5en'ru
3ine. C$ci dac$ 'r$i, 5en'ru D(nul 'r$iE :i dac$ uri, 5en'ru D(nul uri. Deci, "ie c$
'r$i, "ie c$ uri, n(i Sun'e ai D(nului. C$ci Cri3'(3 5en'ru acea3'a a uri' :i a 8n=ia' ca 3$
ai!$ 3'$5@nire :i 5e3'e cei (r)i :i 5e3'e cei =ii.7 0R +C,A-,1
-C
#eu * 'iran, 3au in=er3% !unul Dune#e
Nu 3un' 3i5le cu=in'e 3au ideiH E ( reali'a'e. E ( reali'a'e "$cu'$ :i nu una de "$cu'. A:a
cu c(5ilul care 3e =a na:'e, e "$cu' :i 're!uie "$cu' 8n acela:i 'i5.
Ce 3-a "$cu'> 6A a5$ru' ( "iin)$ n(u$7, 6eli!era'$ de 5$ca'7, c(5il real al lui Dune#eu,
5$'run3 de ( =ia)$ n(u$, di=in$, e!ru al lui Cri3'(3 (r' :i 8n=ia'. 6Sun'e '('al uni)i :i
a3iila)i cu (ar'ea lui, ec9i5a)i 35iri'ual, dar real 5en'ru a 'r$i cu '('ul al'"el dec@' un 65rin) al
ace3'ei lui7.
Ce e de "$cu'> Eli!erarea ace3'ei =ie)i di=ine 8n n(i. S$ 'r$i 5rin 9arul !('e#ului ce ni 3-a
da'K 5en'ru c$ 3un' ac)iuni din 5ar'ea lui Dune#eu, '(a'e 3acraen'ele an4a;ea#$ li!er'a'ea
n(a3'r$% ele nu 3un' d(ar de 5rii', 3un' de 'r$i'. /i 3i4ur c$ 3e 8nce5e cu !('e#ul. Li!er "iind,
5u'e re"u#a 3$ uri "a)$ de acea3'$ lue, 3$ c(!(r@ de 5e acea3'$ Cruce, 3$ ru5e
a5ar'enen)a n(a3'r$ "a)$ de Cri3'(3. Dar 6cei care 3un' ai lui Cri3'(3 :i-au r$3'i4ni' 'ru5ul cu
5a'iile :i d(rin)ele l(r.7 02al I,.C1 Tru5ul nu e d(ar c(r5ul, ci 5$ca'ul, (ricare ar "i ele, (r4(liul,
ura, di3c(rdia, 5("'a de a=ere, li!er'ina;ulK
&('e#ul e (ar'ea "a)$ de lue, "a)$ de un "el de =ia)$, "a)$ de un ni=el de 35eran)$.
&('e#ul e 5riul 3acraen' al (r)ii cre:'ine.
- C(n"irarea !('e#ului -
&('e#ul an4a;ea#$ ( (ar'e "a)$ de 'ru5, adic$ e4(i3ul, 5en'ru a 'r$i 5rin Du9ul, adic$ 8n
iu!ire, 8n d$ruire de 3ine. 6Cei care 3un' ai lui Cri3'(3 :i-au r$3'i4ni' 'ru5ul cu 5("'ele :i d(rin)ele
lui. Dac$ 'r$i 5rin Du9ul, 3$ u!l$ 5rin Du9ul.7 02al I,.C-.I1
De aceea Cri3'(3 e le4a' de (ar'ea lui I3u3 Cri3'(3.
Or darul Du9ului e le4a' de (ar'ea lui I3u3 Cri3'(3.
Dn 'i5ul =ie)ii 3ale 5$@n'e:'i el era 5(3eda' de Du9ul S"@n', dar nu 8l 5u'ea c(unica. A
're!ui' 3$ (ar$. A 're!ui' 3$ 8:i de du9ul 5en'ru a ne "ace darul ace3'a $re) :i 3$ 5u'e 'r$i nu
5rin 'ru5, ci 5rin Du9.
S$ "ace un e"(r' 3$ 8n)ele4e%
Fiin)a n(a3'r$ cu5rinde ( ari(ne'$ e?'ern$ :i ( le4e in'ern$ care ( "ace 3$ "unc)i(ne#e.
Acea3'$ le4e in'eri(ar$ a ade=$ra'ului n(3'ru EU 5er3(nal, ade=$ra'a n(a3'r$ "iin)$. Prin li!era
n(a3'r$ deci#ie, acea3'$ le4e in'ern$ care ne de"ine:'e 5e "iecare, e3'e "ie le4ea 'ru5ului% 5$ca'ul,
e4(i3ul 3u! '(a'e "(rele 3ale :i ( =ia)$ "la3c$, ( =ia)$ de (r' * "ie Le4ea Du9ului care e3'e (
(ar'e de 3ine 5en'ru a 'r$i d$ruirea, ca Dune#eu, ca I3u3 :i acea3'a e Via)a Ve:nic$.
&('e#ul an4a;ea#$ acea3'$ (ar'e "a)$ de 'ru5, 5en'ru a 'r$i 5rin Du9ul. Dar e ( lun4$ :i
4rea !$'$lieE cu a "(3' :i 5$'iirea lui I3u3 Cri3'(3.
AQ, C@'$ ne=(ie a=e de c(n"irarea !('e#ului, ace3' "(c care 3$ ne ru5$ de acea3'$ lue
8nain'ea (r)ii, 5en'ru a ne arunca 8n acea3'$ ne!unie a Ru3aliil(r. A5(3'(lii nu 3e ai 'eeau de
!ici, nici de (ar'e. De;a au uri' 5en'ru acea3'$ lue 8n care e '('deauna ce=a de 5ierdu'. D:i 5('
)ine 35a'ele de a "i l(=i)i, ca5ul 35re a "i '$ia', @inile ca 3$ "ie )inu'e 5e len. Nu 5(' 3$ nu
=(r!ea3c$ de I3u3 cel R$3'i4ni' :i 8n=ia'.
Ia n(i> Ce le4e e 8n n(i> Le4ea 'ru5ului dinain'ea (r)ii> Sau le4ea Du9ului de du5$
8n=iereK
S"@n'ul Paul 3crie%
6Dn ade=$r, le4ea Du9ului de =ia)$ 8n Cri3'(3 I3u3, -a i#!$=i' de Le4ea 5$ca'ului :i a
(r)ii. C$ci-lucru cu ne5u'in)$ Le4ii, 8n'ruc@' "irea 5$@n'ea3c$ 02rece:'e% carnea, aici :i 5e3'e
'(' unde e 6"irea 5$@n'ea3c$7.1 ( "$cea "$r$ 5u'ere - Dune#eu a (3@ndi' 5$ca'ul 8n "irea
5$@n'ea3c$, 'rii)@nd, din 5ricina 5$ca'ului, 5e 8n3u:i Fiul S$u 8n'r-( "ire a3e$n$'(are cu a
5$ca'ului, 5en'ru ca 5(runca Le4ii 3$ "ie 85lini'$ 8n n(i, care 'r$i nu du5$ 8ndenurile "irii
5$@n'e:'i, ci du5$ 8ndenurile Du9ului. Dn ade=$r, cei ce 'r$ie3c du5$ 8ndenurile "irii
5$@n'e:'i, u!l$ du5$ lucrurile "irii 5$@n'e:'iE 5e c@nd cei ce 'r$ie3c du5$ 8ndenurile
Du9ului, u!l$ du5$ lucrurile Du9ului. /i u!larea du5$ lucrurile "irii 5$@n'e:'i, e3'e (ar'e,
5e c@nd u!larea du5$ lucrurile Du9ului e3'e =ia)$ :i 5ace. Fiindc$ u!larea du5$ lucrurile "irii
5$@n'e:'i e3'e =r$;$:ie 85('ri=a lui Dune#eu, c$ci, ea nu 3e 3u5une Le4ii lui Dune#eu, :i
nici nu 5(a'e 3$ 3e 3u5un$. Deci, cei ce Sun' 5$@n'e:'i, nu 5(' 3$ 5lac$ lui Dune#eu. V(i 8n3$
nu ai Sun'e)i 5$@n'e:'i, ci du9(=nice:'i, dac$ Du9ul lui Dune#eu l(cuie:'e 8n'r-ade=$r 8n
=(i. Dac$ n-are cine=a Du9ul lui Cri3'(3, nu e3'e al Lui. +B /i dac$ Cri3'(3 e3'e 8n =(i, 'ru5ul
=(3'ru, da, e3'e 3u5u3 (r)ii, din 5ricina 5$ca'uluiE dar du9ul =(3'ru e3'e =iu, din 5ricina
ne5ri9$nirii. /i dac$ Du9ul Celui ce a 8n=ia' 5e I3u3 din're cei (r)i l(cuie:'e 8n =(i, Cel ce a
8n=ia' 5e Cri3'(3 I3u3 din (r)i, =a 8n=ia :i 'ru5urile =(a3're uri'(are, din 5ricina Du9ului S$u,
care l(cuie:'e 8n =(i.7 0R -,.-++1
6Du5$ ce i-au adu3, i-au 5u3 8nain'ea S(!(rului. /i arele 5re(' i-a 8n're!a' a3'"el% 6Nu =-
a 5(runci' n(i cu '(' dinadin3ul 3$ nu 8n=$)a)i 5e n(r(d 8n Nuele ace3'a> /i =(i ia'$ c$ a)i
u5lu' Ieru3aliul cu 8n=$)$'ura =(a3'r$, :i c$u'a)i 3$ arunca)i a3u5ra n(a3'r$ 3@n4ele acelui
(.7 Pe'ru :i a5(3'(lii ceilal)i, dre5' r$35un3, i-au #i3% 6Tre!uie 3$ a3cul'$ ai ul' de
Dune#eu dec@' de (aeniH Dune#eul 5$rin)il(r n(:'ri a 8n=ia' 5e I3u3 5e care =(i L-a)i
((r@', a'@rn@ndu-l 5e len. Pe ace3' I3u3, Dune#eu L-a 8n$l)a' cu 5u'erea Lui, :i L-a "$cu'
D(n :i @n'ui'(r, ca 3$ dea lui I3rael 5(c$in)a :i ier'area 5$ca'el(r. N(i Sun'e ar'(ri ai
ace3'(r lucruri, ca :i Du9ul S"@n' 5e care L-a da' Dune#eu cel(r ce a3cul'$ de El.7 C@nd au au#i'
ei ace3'e =(r!e, 8i '$ia la ini$ :i 3-au 3"$'ui' 3$-i ((are. Dar un Fari3eu nui' 2aaliel, un
8n=$)$'(r al Le4ii, 5re)ui' de '(' n(r(dul, 3-a 3cula' 8n 5ici(are 8n S(!(r :i a 5(runci' 3$ 3c(a'$
5u)in a"ar$ 5e a5(3'(li. A5(i le-a #i3% 6&$r!a)i I3raeli)i, lua)i 3eaa !ine ce a=e)i de 4@nd 3$ "ace)i
(aenil(r ace3'(ra. C$ci nu de ul' 3-a i=i' Teuda, care #icea c$ el e3'e ce=a, :i la care 3-au ali5i'
a5r(a5e 5a'ru 3u'e de !$r!a)i. El a "(3' ((r@', :i '()i cei ce 8l ura3er$, au "(3' ri3i5i)i :i niici)i.
Du5$ el 3-a i=i' Iuda 2alileanul, 5e =reea 8n3crierii, :i a 'ra3 ul' n(r(d de 5ar'ea lui% a 5ieri' :i
el, :i '()i cei ce-l ura3er$, au "(3' ri3i5i)i. /i acu, eu =$ 35un% 6Nu ai nec$;i)i 5e (aenii
ace:'ia, :i l$3a)i-i 8n 5aceH Dac$ 8ncercarea 3au lucrarea acea3'a e3'e de la (aeni, 3e =a niiciE
dar dac$ e3'e de la Dune#eu, n-( =e)i 5u'ea niici. S$ nu =$ 5(eni)i c$ lu5'a)i 85('ri=a lui
Dune#eu.7 Ei au a3cul'a' de el. /i, du5$ ce au c9ea' 5e a5(3'(li, au 5u3 3$-i !a'$ cu nuiele, i-
au (5ri' 3$ =(r!ea3c$ 8n Nuele lui I3u3, :i le-au da' druul. Ei au 5leca' dinain'ea S(!(rului, :i
3-au !ucura' c$ au "(3' 8n=rednici)i 3$ "ie !a';(c(ri)i, 5en'ru Nuele Lui. /i 8n "iecare #i, 8n
Te5lu :i aca3$, nu 8nce'au 3$ 8n=e)e 5e (aeni, :i 3$ =e3'ea3c$ E=an49elia lui I3u3 Cri3'(3.7
0Fa5 I,.A-C.1
- Eu9ari3'ia -
Dac$ L('eria Na)i(nal$ 3au (ar'ea unc9iului =(3'ru ili(nar =$ d$ 8n @n$ c9eia unei =ile ca 8n
!a3e, cred c$ nu a)i ai 3'a ( cli5$ 8n a49erni)a =(a3'r$H A'unci ce )ine)i a'@'a la lue, (, =(i,
care 85$r'$:i)i 5@inea care =$ "ace 3$ 'r$i)i dinc(l( =e:nic>
Pen'ru a ne da acea3'$ 5@ine a =ie)ii Cri3'(3 a uri' 5en'ru acea3'$ lue cu Tru5ul 3"@:ia',
cu S@n4ele =$r3a'K /I a'unci de ce 3$ ai 'r$i aici> Nuai din ner$!dare de a 'r$i =e:nic cu
el :i din el.
De ce 3$ ne 85$r'$:i #ilnic> Pen'ru a 5rii Tru5ul lui Cri3'(3> V( 'r$i =e:nic :i
iedia', dar 8n c(uniune cu 3u"erin)a :i (ar'ea lui I3u3 Cri3'(3. 6Ori de c@'e (ri @nca)i
acea3'$ P@ine :i !e)i din ace3' P('ir, (ar'e D(nului ( 5r(claa)i.7
Pr(claa)i (ar'ea lui 8n'r-un Me(rial care nu are al' 3en3 dec@' 3$ reali#e#e 8n
n(iK7P@n$ c@nd =a =eni7. 0+C(r ++,.J1
Mi3'erul credin)eiH
M(ar'ea 'a ( =e3'i D(ane,
/i Dn=ierea 'a ( $r'uri3i
P@n$ c@nd =ei =eniH
C$ci D(nul a 5leca' nuai 5en'ru a =eni ai !ine, ca Dn=ia'% 5en'ru a =eni 8n n(i 5rin
acea3'$ =ic'(rie a =ie)ii 8n care (ar'ea n(a3'r$ a "(3' 8n49i)i'$ de a 3a. 6Cine $n@nc$ Tru5ul
eu are =ia)$ =e:nic$, iar eu 8l =(i 8n=ia 8n #iua de a5(i.7 0In J,IC1 /i acea3'a =a "i Sla=a.
Dar 8n a:'e5'area ace3'ei 3la=e 3$ ne l$3$ a3iila)i de el, de Pa:'ele 3$u, de (ar'ea 3a, 8n
credin)$ :i "(ae, 5rin 9rana 3acraen'al$ a 'ru5ului 3$u :i a 3@n4elui 3$u =$r3a'. Vine la ine ca
3$ ia "(r$ 8n ine. Ce "(r$ dec@' a 3a, "(ra r$3'i4ni'uluiK 6Sun' r$3'i4ni' cu Cri3'(3. Tr$ie3c,
dar nu ai 'r$ie3c eu, ci Cri3'(3 'r$ie:'e 8n ine.7 02al .,+,-.B1
- Rec(ncilierea -
Dn !('e#, 6(ul n(3'ru cel =ec9i a "(3' r$3'i4ni' cu Cri3'(37. Dar nu a uri' iedia'. N(i
3un'e l@n4$ r$3'i4ni' ca '@l9arul r$#=r$'i' :i cel c$i' 8n acela:i 'i5. 6Nu "ac !inele 5e care 8l
=reau, ci r$ul 5e care nu 8l =reau.7 0R A,+I1
M(ar'ea lui e a5r(a5e de n(i. Ier'area lui e :i ai a5r(a5e.
&i3erica cel(r 5$c$'(:i e Cal=arul de 5e care cur4e =ia)a, a;un4@nd 8n inia '@l9arului care
3e c$ie:'e :i $r'uri3e:'e%
- n(i 5e dre5' 3u"eriE nuai Crucea a3'a nu a "ura'-(, dar el, I3u3K
- I3u3e, adu-)i ain'e de ine c@nd =ei "i 8n D5$r$)ia 'aH
- A3'$#i =ei "i cu ine 8n Paradi3H 0Lc .G,G,1
- C$3$'(ria -
P(a'e "i c$3$'(ria ( (ar'e> Orice iu!ire e (ar'e "a)$ de 3ine. /i (rice (ar'e "a)$ de 3ine
e3'e =ia)$% 6cine 8:i =a 5$3'ra =ia)a, :i cine ( =a 5ierde 5en'ru acea3'$ lue, ( =a 5$3'ra 5en'ru
=ia)a =e:nic$.7 0In +.,.I1
6&$r!a)i, iu!i)i-=$ 3()iile a:a cu Cri3'(3 :i-a iu!i' &i3erica :i *3a da' 5en'ru eaK7 0E"
I,.I1
V(r =eni c(5iii 6K Iar D(nul =a 35une% 6A "(3' "l$@nd, 8n3e'a', 4(lK ie i-a)i
"$cu'.7
A iu!i, ce 5(a'e "ia al'ce=a dec@' 6 a-)i d$rui =ia)a 5en'ru ce 5e care 8i iu!e:'i7. Ri de #i.
Mereu...
Pen'ru a 'r$i =e:nic. Qarul 3acraen'ului c$3$'(riei e3'e acea3'$ ("er'$ c(n'inu$. Adic$%
I3u3 e 5re#en' 5en'ru a a'uri#a ( iu!ire ca 3$ "ie =rednic$ de Cer% Iu!irea r$@neE cea ai are
e iu!irea.7 0+C(r +G,+G1
6 A'unci D5$ra'ul =a #ice cel(r de la drea5'a Lui% 6Veni)i !inecu=@n'a)ii Ta'$lui Meu de
(:'eni)i D5$r$)ia, care =-a "(3' 5re4$'i'$ de la 8n'eeierea luii. C$ci a "(3' "l$@nd, :i Mi-
a)i da' de @nca'E Mi-a "(3' 3e'e, :i Mi-a)i da' de !$u'E a "(3' 3'r$in, :i M-a)i 5rii'E a "(3' 4(l,
:i M-a)i 8!r$ca'E a "(3' !(lna=, :i a)i =eni' 3$ M$ =ede)iE a "(3' 8n 'eni)$, :i a)i =eni' 5e la
Mine.7 A'unci cei ne5ri9$ni)i Di =(r r$35unde% 6D(ane, c@nd Te-a =$#u' n(i "l$@nd, :i i-a
da' 3$ $n@nci> Sau "iindu-)i 3e'e, :i i-a da' de ai !$u'> C@nd Te-a =$#u' n(i 3'r$in, :i Te-a
5rii'> Sau 4(l, :i Te-a 8!r$ca'> C@nd Te-a =$#u' n(i !(lna= 3au 8n 'eni)$, :i a =eni' 5e
la Tine>7 Dre5' r$35un3, D5$ra'ul le =a #ice% 6Ade=$ra' =$ 35un c$, (ri de c@'e (ri a)i "$cu'
ace3'e lucruri unuia din ace:'i "(ar'e ne8n3ena)i "ra)i ai Mei, Mie i le-a)i "$cu'.7
0M' .I,GC-CB1
- Un4erea !(lna=il(r *
Un4erea !(lna=il(r e 3acraen'ul =i'ali'$)ii :i al 3$n$'$)ii 'ru5e:'i. CU '('ul al'ce=a dec@'
( 5re4$'ire 5en'ru (ar'ea iedia'$.
E3'e :i ier'area 5$ca'el(r. /i dac$ red$ 3$n$'a'ea e 5en'ru a-l a;u'a 5e !(lna= :i 3$
reac'i=e#e 9arul de la !('e#ul 8n (ar'ea :i 8n=ierea lui I3u3. Prin !ucurie, un4erea duce la
reluarea le4$'uril(r, renun)area la 3ine :i 8n'(arcerea 35re ceilal)i, d$ruirea de 3ine 8n 3lu;irea
"ra)il(r.
D(ane "ere:'e ca un4erea 3$ =indece 5en'ru '('deauna :i 3$ dea 9arul 5en'ru a nu ai
uri. T()i !(lna=ii 3-ar 8!ul#i 3 $ ( cear$ 5en'ru a 3c$5a de (ar'e. /i 3$ 'r$ia3c$, dar cu>
Cu 3$ 8n=ie cu Cri3'(3 dac$ re"u#$ (ar'ea cu el>
Sc(5ul 5a3cal al 3acraen'ului * a "i uni)i cu Cri3'(3 (r' :i 8n=ia' * ar "i ne4a' :i re"u#a'.
Ier'area =reelnic$ (!)inu'$ 5rin un4erea e 5en'ru a a=ea ( (ar'e ai !un$ ca a lui
La#$r. C@)i=a 5a:i 8na5(i 5en'ru a 3$ri ai !ine.
Deci (rice 3acraen' e i3'er 5a3cal 6 al 'recerii7 la 'a'$l. Or (en'ul 8n care 5ar'ici5$
ai in'i la 6'recerea7 lui Cri3'(3 e acela al (r)ii n(a3're. Deci 're!uie e 3$ "ie un 3acraen' al
(r)ii, un 6ul'i 3acraen'>7 Iu!irea lui Dune#eu a 5re=$#u' 5en'ru ace3' 3acraen' S"@n'ul
Via'ic.
SFMNTUL VIATIC
A 35u3-( 3acraen'ele 3un' 3ene ale 5re#en)ei :i ac)iunii @n'ui'(are a lui Cri3'(3
Dn=ia' 8n i3'(ria &i3ericii :i a cre:'inil(r. Ele 5$'rund 5rinci5alele 3i'ua)ii :i arile (en'e ale
e?i3'en)ei cre:'ine 5en'ru a le di=ini#a.
Ia'$, cli5a (r)ii e (en'ul cel ai i5(r'an'$. Pen'ru acea3'$ (r$ a =eni', 35unea
I3u3. De acea 6dac$ 3un' 3acraen'e 5en'ru '(a'e (en'ele ari ale =ie)ii, :i nu ar "i 5en'ru
(ar'e, (rdinul 3acraen'el(r ar "i ne3eni"ica'i=7. 0P9illi5e &euerie1
-I
Or ace3' 3acraen' e?i3'$% S"@n'ul Via'ic.
Marele 3acri"ica' al credin)ei :i 5a3'(ralei. Failii, edici, in"iriere, !(lna=ii nu 8l ai
c9ea$ 5e 5re(' la 'i5. Venirea lui 8n3ean$ ca'a3'r("$H De aceea a@n$ 5@n$ ce in'ere3a'ul e
inc(n:'ien' 3au (r'. I 3e 5(a'e "ace ( ru4$ciune * 5(a'e "i a3'a ca un 3acraen'> * (ri 3$ i 3e dea
( de#le4are 3u! c(ndi)ie :i 3$ 8i "ac$ ( un4ere 5e cea ce nu ai 5(a'e "i nui' dec@' cada=ru. 6A
5rii' ul'iele 3acraen'e7, de:i i 3-a "ura' unui !('e#a' (ar'ea 3a.
Din la:i'a'e, 'iidi'a'e, li53a de ade=$ra'$ iu!ire, i4n(ran)$.
M(ar'ea e 8n35$i@n'$'(are c@nd e de5ar'e, 35une 5r("e3(rul d(c'(r Paul Millie#. Dar
c@nd e a5r(a5e 3e acce5'$ 3(3irea ei, "$r$ 5rea ul'$ 'ul!urare 3au nelini:'e. V(r!e3c din 5r(5ria
e?5erien)$% 5@n$ acu 're!uia 3$ "i uri' de =re( 5a'ru (ri. Pria da'$ a "(3' 8n c(5il$rie. A5(i 8n
'i5ul r$#!(iului. Ca 3ecre'ar 4eneral al C(i'e'ului edical al re#i3'en)ei "rance#e, a "(3'
are3'a' de d(u$ (ri de ne)i, 5ur'@nd d(cuen'e c(5r(i)$'(are. De d(u$ (ri a "(3' 5u3 la #id.
/i 5en'ru ('i=e 5e care nu le-a a"la', nu 3-a 'ra3 nici(da'$. A 5a'ra (ar$ era 3$ (r c@nd a
=$#u' (5era)ia acu d(i ani. O :'ia (r'al$, :i ia'$K S-a 'erina' cu !ineK Ric ia'$ 5en'ru c$
era 5er"ec' 4a'a 3$ er4 la Dune#eu.7
-J
-I
u, Dune#eul c(5iil(r, Dune#eu 5ara:u
-J
'$ 5en'ru ca3cad(riK :i al'e c(5il$rii de4radan'e 5en'ru ( :i 5en'ru Dune#eu.
D(c'(r Eli3a!e'a Tu!ler- R(33, care 3-a c(n3acra' ca 53i9ia'ru 5r(!leel(r !(lna=il(r care
au a;un3 8n 5ra4ul (r)ii, a 3cri3 ( car'e% On Dea'9 and L[n4 0De35re (ar'e :i uri!un#i1, care a
cun(3cu' un are 3ucce3 "iind 'radu3$ 8n ai ul'e li!i. Ia'$ c@'e=a r@nduri%
6C@nd a3cul)i uri!un#ii e:'i 8n'('deauna "ra5a' de d(u$ lucruri% uri!un#ii :'iu c$ =(r
uri :i 3i' ne=(ia 3$ =(r!ea3c$ de35re a3'a cu ( "iin)$ uan$. C@' de35re n(i cei 3$n$'(:i,
edici 3au e!ri ai "ailiei, 5rin "a5'ul c$ nu 5u'e 5ri=i acea3'$ 3i'ua)ie 8n "a)$, 'er4i=er3$
cu ei. Dnce5e ( c(n35ira)ie a '$cerii. Di i#(l$. Iar uri!un#ii 3e 3i' 3in4uri. P$'runde 8n
caera l(r :i =(r!i de35re =ree, "l(rile "ru(a3e de 5e a3$. Dar nu 8n "elul ace3'a 5u'e
=eni 8n a;u'(rul l(r. Ei =(r 3$ ne 85$r'$:ea3c$ neca#urile, 'eerile, ca5riciileE dar 5en'ru c$ nu
5u'e 3u5(r'a a3'a :i ne aduc ain'e de 5r(5ria icie 8n "a)a (r)ii, 'ri:$, in)i, 8i e=i'$.
/i a:a uri!un#i 3u"er$, de cele ai ul'e (ri (are 3in4ur, 'ri3' :i 3e5ara' de '()i. Dac$ 5u'e
5ri=i 8n "a)$ 5r(5ria n(a3'r$ c(ndi)ie de "iin)e uri'(are :i 3$ nu 5ri=i (ar'ea ca un c(:ar
(ri!il * cu al'e cu=in'e dac$ 5u'e "ace "a)$ (r)ii n(a3're * a'unci cred c$ =( "i de "(l(3
uri!un#il(r n(:'ri.7
-A
Cri3'(3 a "$cu' "a)$ (r)ii 3ale. /i 'rii'e &i3erica Ma$ 3$ 5r(5un$ 3"@n'ul Via'ic.
6Deci, ce =( #ice n(i 8n "a)a 'u'ur(r ace3'(r lucruri> Dac$ Dune#eu e3'e 5en'ru n(i,
cine =a "i 85('ri=a n(a3'r$> El, care n-a cru)a' nici c9iar 5e Fiul S$u, ci L-a da' 5en'ru n(i '()i,
cu nu ne =a da "$r$ 5la'$, 85reun$ cu El, '(a'e lucrurile> Cine =a ridica 5@r$ 85('ri=a ale:il(r
lui Dune#eu> Dune#eu e3'e Acela care-i 3(c('e:'e ne5ri9$ni)iH Cine-i =a (3@ndi> Cri3'(3 a
uri'H &a ai ul', El a :i 8n=ia', 3'$ la drea5'a lui Dune#eu, :i i;l(ce:'e 5en'ru n(iH Cine ne
=a de35$r)i 5e n(i de dra4(3'ea lui Cri3'(3> Neca#ul 3au 3'r@'(rarea 3au 5ri4(nirea 3au "(ae'ea
3au li53a de 8!r$c$in'e 3au 5rie;dia 3au 3a!ia> Du5$ cu e3'e 3cri3% 6Din 5ricina Ta Sun'e
da)i (r)ii '(a'$ #iuaE Sun'e 3(c('i)i ca ni:'e (i de '$ia'.7 T('u:i 8n '(a'e ace3'e lucruri n(i
Sun'e ai ul' dec@' !irui'(ri, 5rin Acela care ne-a iu!i'. C$ci Sun' !ine 8ncredin)a' c$ nici
(ar'ea, nici =ia)a, nici 8n4erii, nici 3'$5@nirile, nici 5u'erile, nici lucrurile de acu, nici cele
=ii'(are, nici 8n$l)iea, nici ad@nciea, nici ( al'$ "$5'ur$ 0Sau% #idire.1, nu =(r "i 8n 3'are 3$ ne
de35ar'$ de dra4(3'ea lui Dune#eu, care e3'e 8n I3u3 Cri3'(3, D(nul n(3'ru.7
0R -,G+-G,1
- Nu un4erea !(lna=il(r *
Din cau#a 'e(l(4iei :i a unei =i#iuni 5a3'(rale a 3e5ara' ace3'e d(u$ 3acraen'e% un4erea
!(lna=il(r :i 3"@n'ul =ia'ic. Va'ican Ii ne-a reain'i' c$ un4erea e de3'ina'$ cre:'inil(r a'in:i 6 de
!(ala !$'r@ne)ii7 8n 'i5 ce 3"@n'ul Via'ic e3'e 5en'ru uri!un#i. Dn acela:i du9 li'ur4ia care e
le4ea le4il(r - 35une c$ e"ec'ul un4erii e ca !(lna=ul 3$ 8:i reca5e'e 3$n$'a'ea :i 3$ 8:i reia =ia)a
n(ral$ 5en'ru a 5u'ea aduce ul)uiri lui Dune#eu cu ( ini$ re8nn(i'$, lu@ndu-:i l(cul 8n
adunarea credinci(:il(r 0Ru4$ciunea din ri'ual1E 8n 'i5 ce 3"@n'ul Via'ic e 5en'ru 6 a 8n'$ri ul'ia
lu5'$7 :i a a3i4ura un alien'e 5en'ru =ia)a =e:nic$ 5en'ru (rice 5er3(an$ c(r5(ral$ 3au 35iri'ual$.
S"@n'ul Via'ic nu e deci ( c(uniune cu ceilal)i, e 3acraen'ul Marii c$3$'(rii. Ul'iul
3acraen'. /i nu d(ar ( 3i5l$ D5$r'$:anie.
Nuele =rea 3$ 8n3ene 5r(=i#ii 5en'ru druE dar aici nu e =(r!a de 5@inea cea de '(a'e
#ilele "(l(3i'$ 8n c$l$'(riile (!i:nui'e, ci 5en'ru area 5lecare din acea3'$ =ia)$. Acea3'$ ul'i$
D5$r'$:anie nu e 5en'ru a ne 3u3)ine 5u'erile 5e ace3' 5$@n' ci 5en'ru a ne 8n'$ri 8n "erici'a
-A
A d(ua ca'e4(rie * ai 4rea * =a "i de a da 5er3(nal :i 85reun$, acel c9i5 5e care Du
5lecare de 5e ace3' 5$@n', 8n 'recerea 35re Ta'$l. T('u:i e3'e Eu9ari3'ie, dar ca 9ar al ul'iel(r
(en'e% 5$r$3irea ace3'ei lui cu cel 8n=ia', 8n ini$, 8n 'ru5 :i ca 3$ 35une a:a 68n credin)$7.
Via'icul e3'e 5re3cri3 de can(nul +A al 5riului C(nciliu din Niceea 0G.I1 ca ( 6re4ul$
=ec9e7 5en'ru (rice 5er3(an$ 8n 5rie;die de (ar'e, c9iar dac$ nu e !(lna=$. C(ndana)ii la
(ar'e, 3(lda)ii care 5leac$ 5e "r(n'K c9iar dac$ a ai 5rii' 85$r'$:anie 8n #iua aceea.
&i3erica 5$3'rea#$ 8n (d 'radi)i(nal S"@n'a Tain$ 8n Ta!ernac(l 5en'ru a 3i4ura Via'icul cel(r 8n
5rie;die. O ad(r$, ( =i#i'$, ( cin3'i cu e=la=ie 5en'ru c$ e 5$3'ra'$, :i nu e 5$3'ra'$ 5en'ru
ad(ra)ie, nici 5en'ru 85$r'$:ania a"ar$ de Li'ur49ie% e 5$3'ra'$ 5en'ru e=en'uali'a'ea unei 5lec$ri
4ra!nice, ne5re=$#u'e a unei 3ur(ri 3au a unui "ra'e. Dn li53a 3"in'ei Taine, 5re('ul =a 're!ui 3$
cele!re#e iedia' 3"@n'a Li'ur49ie, (ri 3$ recur4$ la c(n3acrarea 4ra!nic$. A:a e 'radi)ia
!iilenar$ a &i3ericii 8n Orien' :i 8n Occiden'K :i nu 3e 5(a'e da ( un4ere 5e "run'ea unui
cada=ruK
Or un inc(n:'ien' nu 5(a'e "i 85$r'$:i'.
P(n'i"icalul 0ri'ualul e5i3c(5il(r1 din 3ec(lul S 8i cere 5e dre5' !(lna=ului 3$ reci'e cre#ul.
A5(i 3$ i 3e dea Eu9ari3'ia ca Via'ic. Deci el 8n3u:i 8:i rea"ir$ credin)a 5e care :i-a cl$di' =ia)a.
O "ace cu de5lin$ cun(:'in)$. Ca un c$lu4$r care 8:i re8nn(ie:'e 5r("e3iunea. Dn acea3'$ credin)$
=reau 3$ 'r$ie3c :i 3$ (rK S-a "$cu' $r'uri3irea credin)ei c@nd 3-a 'recu' Marea R(:ie a
!('e#ului, acu 5u3'iul "iind 'recu', 3e a;un4e 8n )ara 5r(i3$% de aceea 3e re8nn(ie:'e
5r(i3iunea de credin)$ 5en'ru a 'rece I(rdanul (r)ii. A5(i 3e 5rie:'e 8n 4ur$ Tru5ul celui
Dn=ia', Pu'erea, Calea, Ade=$rul, Via)a :i Sla=a uri!undului.
6Mul)i din Iudei =eni3er$ la Mar'a :i Maria, ca 3$ le @n4@ie 5en'ru (ar'ea "ra'elui l(r.
C@nd a au#i' Mar'a c$ =ine I3u3, I-a ie:i' 8nain'eE iar Maria :edea 8n ca3$. Mar'a i-a #i3 lui I3u3%
6D(ane, dac$ ai "i "(3' aici, n-ar "i uri' "ra'ele euH Dar :i acu, :'iu c$ (rice =ei cere de la
Dune#eu, D)i =a da Dune#eu.7 I3u3 i-a #i3% 6Fra'ele '$u =a 8n=ia.7 6/'iu7 I-a r$35un3 Mar'a 6c$
=a 8n=ia la 8n=iere, 8n #iua de a5(i.7 I3u3 i-a #i3% 6Eu Sun' 8n=ierea :i =ia)a. Cine crede 8n Mine,
c9iar dac$ ar "i uri', =a 'r$i. /i (ricine 'r$ie:'e, :i crede 8n Mine, nu =a uri nici(da'$. Cre#i
lucrul ace3'a>7 6Da, D(ane7 I-a #i3 ea 6cred c$ Tu e:'i Cri3'(3, Fiul lui Dune#eu, care 're!uia
3$ =in$ 8n lue.7
0In ++,+,-.A1
- Via'icul, "(r)a ul'iel(r lu5'e -
=ia)a cre:'in$ e ( lu5'$. Undelenul ca'ecuenil(r la !('e# e3'e un'delenul a'le)il(r.
Nieni nu 5(a'e c$l$'(ri ul' 'i5 "$r$ a 5rii l(=i'uri :i r$ni. Du:anii> Ca5i'(lul G din
2ene#$ ni-i ara'$% r$u'a'ea iniil(r 6=ec9iul (7, a5(i ediul uan 0!$r!a'ulK "eeia 5e care
i-ai da'-(1, :i 8n 3"@r:i' I35i'i'(rul.
Marea 'recere a (ului, la ca5$'ul =ie)ii 3ale e un (en' deci3i= al ace3'ei !$'$lii lun4i.
6Sa'ana, cel 5lin de "urie, :'ie c$ 8i r$@ne 5u)in 'i57 0A5 +.,+.1. Tradi)ia Cre:'in$ a5lic$ un
cu=@n'% a4(nia "a#el(r cri'ice ale lu5'ei 35iri'uale% 5er3ecu)ia, ar'iriul, (ar'ea.
A4(nia lui I3u3 e un are (en' al 5a'iii 3ale. O a4(nie 5en'ru 8n'rea4a lue, 5en'ru
ine. Pa3cal 5une 5e !u#ele lui I3u3 ace3'e cu=in'e% 6M-a 4@ndi' la 'ine 8n a4(nia ea, a
=$r3a' a'@'ea 5ic$'uri de 3@n4e 5en'ru 'ineH7 Prin =ia'ic, el 8n 5er3(an$ =ine 3$ 8n"run'e a4(nia :i
5e I35i'i'(r 85reun$ cu uri!undul.
6 /i a au#i' 8n cer un 4la3 'are, care #icea% 6Acu a =eni' @n'uirea, 5u'erea :i 85$r$)ia
Dune#eului n(3'ru, :i 3'$5@nirea Un3ului 3$uE 5en'ru c$ acu#a'(rul "ra)il(r n(:'ri, care #i :i
n(a5'ea 8i 5@ra 8nain'ea Dune#eului n(3'ru, a "(3' arunca' ;(3. Ei l-au !irui', 5rin 3@n4ele
Mielului :i 5rin cu=@n'ul $r'uri3irii l(r, :i nu :i-au iu!i' =ia)a c9iar 5@n$ la (ar'e.7 0A5 +.,+B-
++1
6 A lua' cu El 5e Pe'ru, 5e Iac(! :i 5e I(an, :i a 8nce5u' 3$ Se 8n35$i@n'e :i 3$ Se
@9nea3c$ "(ar'e 'are. El le-a #i3% 6Su"le'ul Meu e3'e cu5rin3 de ( 8n'ri3'are de (ar'eE r$@ne)i
aici, :i =e49ea)iH7 A5(i a er3 5u)in ai 8nain'e, S-a arunca' la 5$@n', :i Se ru4a ca, dac$ e3'e
cu 5u'in)$, 3$ 'reac$ de la El cea3ul acela. El #icea% 6A=a, adic$% Ta'$, ie '(a'e lucrurile D)i Sun'
cu 5u'in)$E de5$r'ea#$ de la Mine 5a9arul ace3'aH T('u:i, "ac$-3e nu ce =(ie3c Eu, ci ce =(ie:'i
Tu.7
0Mc +C,GG-GJ1
- Via'icul * calea 35re Ta'$l -
6Nieni nu 3-a urca' la cer dec@' Acela care 3-a c(!(r@' din cer * Fiul Oului.7 A:a
=(r!e:'e I3u3 lui Nic(di :i 5are 3$ 8i #ic$% 6Nieni nu 3-a urca' :i nu =a urca 8n cer dec@' euK7
/i cu =a urca> 6A:a cu M(i3e a urca' :ar5ele de ara$ 8n 5u3'iu 0c". Nu .+,--,1, a:a 're!uie
3$ "ie ridica' :i Fiul Oului7. /i de ce acea3'$ ridicare la Cruce> 6Pen'ru ca (ricine crede 8n el 3$
ai!$ =ia)$ =e:nic$7. 0In G,+G1
Trecerea lui la Ta'$l 3-a "$cu' 5rin 'ru5ul 3$u 3'r$5un3 :i 5rin 3@n4ele 3$u =$r3a' * S@n4ele
Alian)ei * 5rin (ar'ea 3a 5e cruceK El e caleaK (ricine crede 8n el 3e une:'e cu el 8n acea3'$
'recere.
A crede 8n 5@ine 8n3ean$ a ( @nca. A crede 8n cel r$3'i4ni' 8n3ean$ a 3u5(r'a =ia)a :i
(ar'ea lui, 8n3ean$ a @nca 'ru5ul lui :i a !ea 3@n4ele lui 5en'ru a "i uni)i cu el cu 6(c9ii
8nc9i:i7, 5en'ru a "i un 'ru5 d$rui' cu al 3$u, S@n4e =$r3a' cu al lui, 3i4uri c$ =( "i a3'"el uni)i cu
el 8n 'recerea 35re 'a'$l :i Dn=iere.
6 D(ane7 I-a #i3 T(a 6nu :'i unde Te duciE cu 5u'e 3$ :'i calea 8n'r-ac(l(>7 I3u3 i-a #i3%
6Eu Sun' calea, ade=$rul :i =ia)a. Nieni nu =ine la Ta'$l dec@' 5rin Mine.7
0In +C,I-J1
- Via'icul * =ia)$ =e:nic$ -
Prin D5$r'$:anie ne uni cu Tru5ul lui Cri3'(3, (r el a 'recu' 5rin (ar'e :i a 8n=ia'.
Fiecare 85$r'$:anie 8n =ia)$ a "(3' un 4eren de neurire 5u3 8n 'ru5ul cre:'inului. Vine
cli5a (r)ii% ace:'i 4ereni dau R(dul l(r 8n ul'iul 3acraen' al =ie)ii =e:nice.
6 Dar acu, Cri3'(3 a 8n=ia' din (r)i, 5@r4a cel(r ad(ri)i. C$ci dac$ (ar'ea a =eni'
5rin (, '(' 5rin ( a =eni' :i 8n=ierea (r)il(r. /i du5$ cu '()i (r 8n Ada, '(' a:a, '()i =(r
8n=ia 8n Cri3'(3K 0+C(r +I,.+-..1 6A'unci 3e =a reali#a cu=@n'ul Scri5'urii% (ar'ea a "(3'
8n49i)i'$ de !iruin)$. Unde e3'e (ar'e 49i5ele '$u>7 0IC-II1
dac$ 'e )ii !ine de c(lacul '$u de 3al=are, nu 'e 5()i 8neca. Marii credinci(:i din E=ul
Mediu credeau c$ un (r' cu 8n=ierea 8n're din)i nu 5u'ea 3$ 'reac$ dec@' la =ia)$. 6Cine $n@nc$
'ru5ul eu :i !ea 3@n4ele eu nu =a uri 8n =eciH7 0In J,IB1 e Cu=@n'ul lui Dune#euH
6Eu Sun' P@inea =ie)ii. P$rin)ii =(:'ri au @nca' an$ 8n 5u3'ie, :i au uri'. P@inea, care
3e 5(4(ar$ din cer, e3'e de a:a "el, ca cine=a 3$ $n@nce din ea, :i 3$ nu (ar$. Eu Sun' P@inea
=ie, care 3-a 5(4(r@' din cer. Dac$ $n@nc$ cine=a din 5@inea acea3'a, =a 'r$i 8n =eacE :i 5@inea
5e care ( =(i da Eu, e3'e 'ru5ul Meu 5e care 8l =(i da 5en'ru =ia)a luii.7 0In J,C--I+1
- Via'icul * ini)iere 8n 3la=$ -
S"@n'ul Via'ic e3'e 5en'ru cel care =a uri area Ru4$ciune Eu9ari3'ic$ a lui I3u3
dinain'ea (r)ii 3ale% 6Ta'$, a 3(3i' cea3ulH Pr(3l$=e:'e 5e Fiul T$u, ca :i Fiul T$u 3$ Te
5r(3l$=ea3c$ 5e Tine, du5$ cu I-ai da' 5u'ere 5e3'e (rice "$5'ur$, ca 3$ dea =ia)a =e:nic$ 'u'ur(r
acel(ra 5e care I i-ai da' Tu.
/i =ia)a =e:nic$ e3'e acea3'a% 3$ Te cun(a3c$ 5e Tine, 3in4urul Dune#eu ade=$ra' :i 5e I3u3
Cri3'(3 5e care L-ai 'rii3 Tu. Eu Te-a 5r(3l$=i' 5e 5$@n', a 3"@r:i' lucrarea 5e care Mi-ai
da'-( 3-( "ac. /i acu, Ta'$, 5r(3l$=e:'e-$ la Tine 8n3u)i cu 3la=a 5e care ( a=ea la Tine,
8nain'e de a "i luea. A "$cu' cun(3cu' Nuele T$u (aenil(r 5e care Mi i-ai da' din lue. Ai
T$i erau, :i Tu Mi i-ai da'E :i ei au 5$#i' Cu=@n'ul T$u. Acu au cun(3cu' c$ '(' ce Mi-ai da' Tu,
=ine de la Tine.
C$ci le-a da' cu=in'ele 5e care Mi le-ai da' Tu. Ei le-au 5rii', :i au cun(3cu' cu ade=$ra' c$ de
la Tine a ie:i', :i au cre#u' c$ Tu M-ai 'rii3. Pen'ru ei M$ r(4. Nu M$ r(4 5en'ru lue, ci
5en'ru aceia 5e care Mi i-ai da' TuE 5en'ru c$ Sun' ai T$i% - '(' ce e3'e al Meu, e3'e al T$u, :i ce
e3'e al T$u, e3'e al Meu, :i Eu Sun' 5r(3l$=i' 8n ei.
Eu nu ai Sun' 8n lue, dar ei Sun' 8n lue, :i Eu =in la Tine. S"in'e Ta'$, 5$#e:'e, 8n Nuele
T$u, 5e aceia 5e care Mi i-ai da', 5en'ru ca ei 3$ "ie una, cu Sun'e :i n(i. C@nd era cu ei 8n
lue, 8i 5$#ea Eu 8n Nuele T$u. Eu a 5$#i' 5e aceia 5e care Mi i-ai da'E :i nici unul din ei n-
a 5ieri', 8n a"ar$ de "iul 5ier#$rii, ca 3$ 3e 85linea3c$ Scri5'ura. Dar acu, Eu =in la TineE :i 35un
ace3'e lucruri, 5e c@nd Sun' 8nc$ 8n lue, ca 3$ ai!$ 8n ei !ucuria Mea de5lin$. Le-a da'
Cu=@n'ul T$uE :i luea i-a ur@', 5en'ru c$ ei nu Sun' din lue, du5$ cu Eu nu Sun' din
lue. Nu Te r(4 3$-i iei din lue, ci 3$-i 5$#e:'i de cel r$u. Ei nu Sun' din lue, du5$ cu nici
Eu nu Sun' din lue. S"in)e:'e-i 5rin ade=$rul T$u% Cu=@n'ul T$u e3'e ade=$rul. Cu M-ai 'rii3
Tu 5e Mine 8n lue, a:a i-a 'rii3 :i Eu 5e ei 8n lue. /i Eu 8n3ui M$ 3"in)e3c 5en'ru ei, ca :i
ei 3$ "ie 3"in)i)i 5rin ade=$r. /i $ r(4 nu nuai 5en'ru ei, ci :i 5en'ru cei ce =(r crede 8n Mine
5rin cu=@n'ul l(r.
C@nd era cu ei 8n lue, 8i 5$#ea Eu 8n Nuele T$u. Eu a 5$#i' 5e aceia 5e care Mi i-ai da'E
:i nici unul din ei n-a 5ieri', 8n a"ar$ de "iul 5ier#$rii, ca 3$ 3e 85linea3c$ Scri5'ura. M$ r(4 ca
'()i 3$ "ie una, cu Tu, Ta'$, e:'i 8n Mine, :i Eu 8n TineE ca, :i ei 3$ "ie una 8n n(i, 5en'ru ca
luea 3$ cread$ c$ Tu M-ai 'rii3. Eu le-a da' 3la=a 5e care Mi-ai da'-( Tu, 5en'ru ca ei 3$ "ie
una, cu :i n(i Sun'e una, Eu 8n ei, :i Tu 8n MineE -5en'ru ca ei 3$ "ie 8n c9i5 de3$=@r:i' una, ca
3$ cun(a3c$ luea c$ Tu M-ai 'rii3, :i c$ i-ai iu!i', cu M-ai iu!i' 5e Mine.
Ta'$, =reau ca ac(l( unde Sun' Eu, 3$ "ie 85reun$ cu Mine :i aceia 5e care Mi i-ai da' Tu, ca 3$
=ad$ 3la=a Mea, 3la=$ 5e care Mi-ai da'-( TuE "iindc$ Tu M-ai iu!i' 8nain'e de 8n'eeierea
luii. Ne5ri9$ni'ule Ta'$, luea nu Te-a cun(3cu'E dar Eu Te-a cun(3cu', :i ace:'ia au cun(3cu'
c$ Tu M-ai 'rii3. Eu le-a "$cu' cun(3cu' Nuele T$u, :i li-l =(i ai "ace cun(3cu', 5en'ru ca
dra4(3'ea cu care M-ai iu!i' Tu, 3$ "ie 8n ei, :i Eu 3$ "iu 8n ei.7 0In +A1
6C$ci =ia)a credinci(:il(r '$i, D(ane, 3e 3c9i!$, dar nu 3e 5ierde.
/i du5$ de3'r$area ace3'ei l(cuin)e 5$@n'e:'i li 3e 5re4$'e:'e un 3$la: =e:nic 8n ceruri. 6
0Pria 5re"a)$ 5en'ru (r)i1
6S$ ne !ucur$, 3$ !e =inul arii !ucuriiK Ia'$ l(4(dnicul :i l(4(dnica.. Ia'$ S(arele
n(3'ruH
Prin iu!ire el 3-a "$cu' a3eenea n(u$ :i 3e !ucur$ cu n(iE El 3c9i!$ a5a 8n =in 5en'ru a
nu 8n'reru5e !ucuria in=i'a)il(rE a:'ea5'$ :i al)ii :i 8i c9ea$ c(n'inuu 8n =ecii =ecil(r.
/i ia'$, 3e aduce =inul n(u.7
0D(3'(ie=3Vi1
--
MOARTEA CA SACRAMENT
Trei 'e?'e ale 5$rin)il(r &i3ericii. Le4$'ura l(r e?5ri$ cu 5u'ere 8n'rea4a Re=ela)ie de35re
M(ar'e%
6P$ca'ul :i-a 5u3 5ici(rul 5e 8n'rea4a =ia)$ c(n3acr@nd '('ul (r)ii. Tre!uia ca (aenii 3$
(ar$. Orice 'ru5 a c$#u' 8n 5$ca'% deci "iecare 'ru5 a c$#u' 8n (ar'e :i "iecare 3u"le' a "(3'
alun4a' din ca3a lui 'ru5ea3c$. Ce 3-a lua' din 5$@n', 3e 8n'(arce 8n 5$@n', iar 3u"le'ul care a
"(3' da' lui Dune#eu e3'e 8nc9i3 8n l(cuin)a (r)il(r. S-a ru5' inuna'a ar(nie, iar 'ru5ul 3-a
de3c(5u3. Fiind 3u5u3 (r)ii, (ul e 8n 3'are de de4radare.7 0S"@n'ul Meli'(n de Sarde3, +,I1
-,
6Dn'rea4a n(a3'r$ na'ur$ 're!uie adu3$ de el de la (ar'e la =ia)$. Dune#eu 3-a a5leca'
35re cada=rul n(3'ru, ca 3$ 8:i 8n'ind$, ca 3$ 35une a:a, @na "iin)ei care aluneca. El 3-a a5r(5ia'
de (ar'e lu@nd c(n'ac' cu 3'area de cada=ru, a3i4ur@nd na'urii 5rin 5r(5riul 3$u 'ru5, 5unc'ul de
5lecare al Dn=ierii, 8n=iind 5rin 5u'erea 3a (ul 8n're4.7 0S"@n'ul 2ri4(re de N[33a, GGI-G,I1
,B
6Fiind =ia)$ din "ire, Cu=@n'ul lui Dune#eu 8:i ia 'ru5 3u5u3 3'ric$ciunii, ca 3$ di3'ru4$
5rin el 5u'erea (r)ii lui :i 3$ 'ran3"(re 5e ( 8n'r-( "iin)$ neuri'(are. A:a cu "ierul 5u3 8n
c(n'ac' cu "(cul ia cul(area la "el 'ru5ul, du5$ ce a 5rii' Cu=@n'ul inc(ru5'i!il :i d$'$'(r de
=ia)$, de=ine iun 8n "a)a 3'ric$ciunii.7 0S"@n'ul Ciril din Ale?andria G-B-CCC1
,+
Deci%
+. M(ar'ea a'in4e na'ura uan$.
.. Dune#eu ia na'ura (enea3c$, ucide (ar'ea :i "ace din (ar'ea (enea3c$ 5unc'ul
de e?5l(#ie a Dn=ierii.
G. Fiecare ( 8n'@lne:'e 8n (ar'ea 3a 5e Cri3'(3 cel Dn=ia' care a uci3 (ar'ea 5en'ru
8n'rea4a "ire (enea3c$.
T('ul e a'@' de $re) e?5lica'. S$ 8ncerc$ 3$ 8n)ele4e ace3'e lucruri 5rin credin)$.
- Dune#eu a in'ra' 8n (ar'ea (aenil(r -
I3u3 e 5e de5lin Dune#eu. Dar nu un 3i5lu nu$r din'r-( ien3$ 3erieK
Pe de ( 5ar'e, el e 5r('('i5ul (aenil(r% 8n 5lanul lui Dune#eu 65riul n$3cu' din're
'(a'e crea'urile7. Pe de al'$ 5ar'e el e ca5ul, :e"ul, N(ul Ada, adic$ acela care adun$ 8n'rea4a
--
ne#eu a =(i' 3$ 8l ai!$ &i3erica 3a.
-,
6Sla=a Ta'$lui e ca =(i 3$ aduce)i r(ad$
,B
ul'$7, ne 35une Fra'ele ai are 0In +I,G1 Dn'r-ade=$r c
,+
eea ce 5(a'e aduce 3la=$ lui Dune#eu e un 5(5(r cre:'
(enire 8n 'ru5ul 3$uE "iecare ( e e!ru ace3'ui 'ru5. El e acela care duce, an'renea#$ :i =a
"ace ca '(' 'ru5ul 3$ 'reac$ ac(l( unde e 'recu' el.
El e ai ul (. Deci e uri'(r, 're!uie 3$ (ar$. A =eni' 3$ (ar$% 6Pen'ru ace3' cea3
a =eni'7, 35une el. /i (areK M(are ca (% cu (c9ii de3c9i:i, dar cu (r(are "a)$ de (ar'e, (
(r(are 5e care ( 3'ri4$ "ra)il(r 3$u :i 'a'$l.
Tre!uie 3$ 35une c$ e3'e ai dur$ dec@' a al'(r (aeni.
M(ar'ea lui e un a!i3 de cru#ie% e '(r'ura', r$3'i4ni'.
M(ar'ea lui e un i3'er de nedre5'a'e% 6A "(3' da' 8n @inile 5$c$'(:il(r7 0M' .J,CI1,
5u'erile reli4i(a3e :i ci=ile ale )$rii 3ale. /i de ce> Pen'ru c$ a "(3' de 5ar'ea 5$c$'(:il(r% dac$ 8n
5$'iirea 3a 'ace, ( "ace 5en'ru c$ a =ru' 3$ ia a3u5ra 3a 5$ca'ele 'u'ur(r, cu re5e'$ I3aia 0IG1.
A3'"el I3u3 8ndur$ (ar'ea cea ai =in(=a'$ a =in(=a)il(r ce :i-au 5ierdu' (n(area, crucea
!le3'ea)il(r, 02al G,+G1, 5$r$3irea lui Dune#eu. 0P3 ..1
6 Cine a cre#u' 8n ceea ce ni 3e =e3'i3e> Cine a cun(3cu' !ra)ul D(nului> El a cre3cu'
8nain'ea Lui ca ( (dra3l$ 3la!$, ca un L$3'ar care ie3e din'r-un 5$@n' u3ca'. N-a=ea nici
"ruu3e)e, nici 3'r$lucire ca 3$ ne a'ra4$ 5ri=irile, :i 8n"$)i:area Lui n-a=ea niic care 3$ ne
5lac$. Di35re)ui' :i 5$r$3i' de (aeni, ( al durerii :i (!i:nui' cu 3u"erin)a, era a:a de di35re)ui'
c$ 8)i 8n'(rceai "a)a de la El, :i n(i nu L-a !$4a' 8n 3ea$K.
El a "(3' lua' 5rin a5$3are :i ;udeca'$E dar cine din cei de 5e =reea Lui a cre#u' c$ El
"u3e3e :'er3 de 5e 5$@n'ul cel(r =ii :i l(=i' de (ar'e 5en'ru 5$ca'ele 5(5(rului eu> 2r(a5a
Lui a "(3' 5u3$ 8n're cei r$i, :i (r@n'ul Lui la un l(c cu cel !(4a', cu '(a'e c$ nu 3$=@r:i3e nici
( nele4iuire :i nu 3e 4$3i3e nici un =icle:u4 8n 4ura Lui.7 0I3 IG,+-G.--,1
6Pen'ru a reduce 5u'erea (r)ii la ne5u'in)$ 5rin 5u'erea (r)ii 3ale7 0E= .,+C1. El =rea 3$
"ie unul din're 5$c$'(:i, 3$ ia c(ndi)ia l(r de 5ierdu)i, e?ecu)ia, di3'ru4erea 5$c$'(:il(r, 3$ ia
c(ndi)ia l(r de 5ierdu)i, e?ecu)ia, di3'ru4erea l(r 5@n$ 8n ad@ncul "iin)ei 3ale, (ar'e. El, "iul
Neuri'(rul, ne=in(=a'ul, a lua' a3u5ra 3a (ar'ea (aenil(r 5en'ru a-i in=er3a 3en3ul ei :i a (
8n'(arce 35re @n'uire.
6Pe cel care ne-a cun(3cu' 5$ca'ul, Dune#eu l-a "$cu' 5$ca'ul, ca 5rin el 3$ de=in
dre5'a'ea lui Dune#eu.7 0.C(r I,.+ 1
6A3'"el 5rin 9arul lui Dune#eu, Fiul a 4u3'a' (ar'ea 5en'ru '()i (aenii.7 0E= .,,1
- 6M(ar'ea a 5$)i' ce=a7 -
Prin (ar'ea :i Dn=ierea lui Cri3'(3, (ar'ea a 5$)i' ce=a% a 8nce'a' 3$ ai "ie (ar'ea de
ai 8nain'e, 85linirea dre5'$)ii lui Dune#eu, (ar'ea !ru'al$ 8n 35a'ele c$reia r$@ne d(ar 6un
3u"le' inde3'ruc'i!il7 M(ar'ea lui Cri3'(3 a da' un al' carac'er (r)ii, re3'i'uindu-i nu "(ra, ci
3en3ul de 3"@r:i' 5e care l-ar "i a=u' 5riul (% 'recerea la ( =ia)$ n(u$, =e:nic$ :i (enea3c$.
6M(ar'ea lui Cri3'(3 a "(3' 3u5(r'a'$ 5en'ru n(iE de a'unci ea e?i3'$ ca e=enien' uni' cu
8n'ru5area :i Dn=ierea, ca 6"a5'ul7 5rin e?celen)$ a ace3'ei lui, "ie c$ luea ( =rea (ri nu. Oul
5(a'e crede 8n ace3' "a5', adic$ 3$ ia 5ar'e. Acea3'$ (ar'e e M@n'uirea luii.7 0R(an(
2uardini1
,.
Ace3' "a5' a 5$'run3 :i a 'ran3"(ra' 8n'rea4a crea)ie% luea, (ul, na:'erea 3a, =ia)a :i
(ar'ea 3a. N$3c@ndu-3e (rice ( de=ine "ra'ele 3au 3(ra Fiului =e:nic, e!ru al Tru5ului 3$u,
"iu 3au "iic$ a lui Dune#eu 8n3u:i, niic ai 5u)in.
,.
in (ne3', de'a:a' :i 4ener(3, 5uri"ica' de 5$ca'e, un 5(5(
Dn acela:i 'i5 urind, "ie c$ :'ie 3au nu, (ul in'r$ 8n (ar'ea lui Cri3'(3 6care a uri'
5en'ru '()i7% nu nuai 35re "(l(3ul 'u'ur(r, dar cu '()i, :i 8n '()i :i '()i 8n el. C$ci '()i 3un' 5r(5riul
3$u 'ru5, 5r(5ria 3a (ar'e.
M(ar'ea lui I3u3 5e cruce 3eni"ic$ deci, 'ran3"(rarea e?i3'en)ial$ a (r)ii (aenil(r
5$c$'(:i 8n (ar'ea 5a3cal$, 3acraen' al @n'uiriiE deci ( 8n'(arcere radical$ la e=enien'ele
(r)ii n(a3're, eli!erarea (aenil(r 5$c$'(:i cu 3un'e n(i, de ( ca5'i=i'a'e a'@' de 5r("und$
8nc@' nici ( 5u'ere uan$ nu ar "i reu:i' 3$ ne 3c(a'$E ( ca5'i=i'a'e a'@' de 'ra4ic$, 8nc@' ar "i "$cu'
a!3urd$ 8n'rea4a n(a3'r$ e?i3'en)$ uan$. Prin (ar'ea lui I3u3 5e cruce, (aenii re4$3e3c
e?i3'en)ei l(r ca :i 5(3i!ili'a'ea c(ncre'$ de a-l reali#a.
6/i a3'a 8n'r-( 3(lidari'a'e de iu!ire de-a dre5'ul e?'ra(rdinar$% 8n iu!irea 3a 5en'ru n(i,
Cri3'(3 a c(!(r@' 5@n$ la c(ndi)ia de 5ierdere e?'re$ a "ra)il(r 3$i 5en'ru a le aduce luina :i
Iu!irea di=in$ ac(l( unde "$r$ acea3'$ c(!(r@re 8n Nuele 'u'ur(r 8n n(a5'ea (r)ii ar "i d(ni'
(ar'ea, 3in4ur$'a'ea, ru5'ur$ :i di35erarea =e:nic$. Pen'ru a c$u'a :i 3la=a (aia 5ierdu'$, !unul
P$3'(r a c(!(r@' el 8n3u:i 8n In"ernul (r)ii, ru5'ura (aenil(r 5$c$'(:i, :i l-a 'ran3"(ra' 5en'ru
'()i (aenii care (r 8n P(ar'a Cerului.7 0Paul QITR1
,G
Ar "i !ine 3$ reci'i)i aici ca5i'(lul 6A c(!(r@' 8n Iad7 din Cre#%
6 C@nd au a;un3 la l(cul, nui' 6C$5$)@na7 L-au r$3'i4ni' ac(l(, 5e El :i 5e "$c$'(rii de
rele% unul la drea5'a :i al'ul la 3'@n4a. I3u3 #icea% 6Ta'$, iar'$-i, c$ci nu :'iu ce "acH7 Ei :i-au
85$r)i' 9ainele Lui 8n're ei, 'r$4@nd la 3(r)i. N(r(dul 3'$'ea ac(l( :i 5ri=ea. Frun'a:ii 8:i !$'eau
;(c de I3u3, :i #iceau% 6Pe al)ii i-a @n'ui'E 3$ Se @n'uia3c$ 5e Sine 8n3u:i, dac$ e3'e El Cri3'(3ul,
Ale3ul lui Dune#eu.7 O3'a:ii, de a3eenea, 8:i !$'eau ;(c de ElE 3e a5r(5iau, Di d$deau ()e', :i-i
#iceau% 6Dac$ e:'i Tu D5$ra'ul Iudeil(r, @n'uie:'e-'e 5e Tine 8n3u)iH7 Dea3u5ra Lui era 3cri3 cu
3l(=e 4rece:'i, la'ine:'i :i e=reie:'i% 6Ace3'a e3'e D5$ra'ul Iudeil(r.7 Unul din '@l9arii r$3'i4ni)i Dl
!a';(c(rea, :i #icea% 6Nu e:'i Tu Cri3'(3ul> @n'uie:'e-'e 5e Tine 8n3u)i, :i @n'uie:'e-ne :i 5e
n(iH7 Dar cel$lal' l-a 8n"run'a', :i i-a #i3% 6Nu 'e 'ei 'u de Dune#eu, 'u, care e:'i 3u! aceea:i
(3@nd$> Pen'ru n(i e3'e dre5', c$ci 5rii r$35la'a cu=eni'$ 5en'ru "$r$dele4ile n(a3'reE dar (ul
ace3'a n-a "$cu' nici un r$u.7 /i i-a #i3 lui I3u3% 6D(ane, adu-)i ain'e de ine, c@nd =ei =eni 8n
D5$r$)ia TaH7 I3u3 a r$35un3% 6Ade=$ra' 8)i 35un c$ a3'$#i =ei "i cu Mine 8n rai.7
0Lc .G,GG-CG1
- Fiecare ( in'r$ 8n (ar'ea lui I3u3 -
A:adar (ar'ea (aenil(r nu ai e3'e (ar'e. M(ar'ea 5$c$'(:il(r e ne4a'$% (ar'ea-
ru5'ur$ a de=eni' (ar'e-c(uniune, (ar'ea 5a3cal$, 'recere 35re =ia)$ :i Dn=iere.
S$ 8n)ele4e !ine% Cri3'(3 (r' :i 8n=ia' a 5$'run3 8n'rea4a na'ur$ a "iin)el(r cu un la3er al
iu!irii a!3(lu'e. P$'run#@nd na'ura uan$, a 8n3u"le)i'-( 5@n$ 8n ad@ncul ei :i a reda'
incande3cen)a di=ini'$)ii. S$ reci'i 'e?'ele 5a'ri3'ice de ai 3u3K
De(arece "iul lui Dune#eu a "(3' 8n4r(5a' 8n (ar'ea n(a3'r$ uan$, (rice ( care
(are cu"unda' 8n (ar'ea n(a3'r$ uan$, (rice ( care (are cu"unda' 8n (ar'ea lui I3u3
Cri3'(3. 6dac$ 'r$i, 5en'ru D(nul 'r$i, "ie c$ uri, ai D(nului 3un'e.7 0R +C,-1
De(arece iu!irea 3u5re$ a M@n'ui'(rului a a;un3 la "iecare ( 8n (ar'e, "iecare ( ce
(are 3e 8n'@lne:'e cu M@n'ui'(rul 8n acea3'$ (ar'e uan$ 5e care el a 3u5(r'a'-( 5en'ru '()i7K
C9iar dac$ uri!undul nu l-a 8n'@lni' 8n credin)$ :i 3acraen'e, 8l 8n'@lne:'e 8n 65('(5ul
uni=er3al al (r)ii, al !('e#ului (r)ii7 Tre!uie 3$ 35une c$ acea3'$ 8n'@lnire 5(a'e "i re35in3$ *
nu e?i3'$ iu!ire cu "(r)a * dar nuai 5en'ru cei 85ie'ri)i 8n re"u#ul ade=$rului, al !inelui, al
,G
r uni', "$c$'(r de 5ace, un 5(5(r care 3e r(a4$,
iu!irii. 6Dune#eu i-a l$3a' 5e '()i (aenii 3$ 3e 8nc9id$ 8n nea3cul'are 5en'ru a 3e il(3'i=i de
'()i.7 0R ++,G.1
De3i4ur (ar'ea 5$3'rea#$ 5en'ru '()i carac'erul 3$u 4r(a#nic. R$@ne ca :i 5en'ru
Cri3'(3, un 3al' 8n 8n'uneric. N(a5'ea 2(l4('ei 8nc(n;(ar$ 3"@r:i'ul n(3'ru. Al'"el nu a uri de
(ar'ea celui Dn=ia', ciK
6N(a5'ea 5()i crede 8n Luin$H7
6Mi;l(cul =(3'ru 3$ "ie 8ncin3 :i "$cliile a5rin3e. S$ "i)i ca ni:'e (aeni care a:'ea5'$ 5e
3'$5@nul l(r 3$ 3e 8n'(arc$ de la nun'$, ca 3$ 8i de3c9id$ 8nain'e ce =a =eni 3$ !a'$ la u:$. Ferici)i
3lu;i'(rii 5e care 3'$5@nul 8i =a 4$3i =e49indH Ade=$r =$ 35un, 3e =a 8ncin4e, 8i =a 5une 3$ :ad$ la
a3$ :i 8i =a 3lu;i. Fie c$ =a =eni la 3'ra;a a d(ua din n(a5'e, "ie c$ =a =eni la a 'reia :i 8i =a 4$3i
=e49ind, "erice de ei.7 0Lc +.,GI-G-1
6S$ nu =i 3e 'ul!ure inia. A=e)i credin)$ 8n Dune#eu, :i a=e)i credin)$ 8n Mine. Dn ca3a
Ta'$lui Meu Sun' ul'e l(ca:uri. Dac$ n-ar "i a:a, =-a: "i 35u3. Eu M$ duc 3$ =$ 5re4$'e3c un
l(c. /i du5$ ce M$ =(i duce :i =$ =(i 5re4$'i un l(c, M$ =(i 8n'(arce :i =$ =(i lua cu Mine, ca
ac(l( unde Sun' Eu, 3$ "i)i :i =(i.7
0In +C,+-G1
+,
RU2CIUNEA
CRE/TINILOR
SACRAMENTELE /I RU2CIUNEA
Dune#eu iu!e:'e a'@' de ul' 8nc@' iu!irea 8l 3c(a'e din 3ine * ace3'a e 3en3ul cu=@n'ului
e?'a# * :i E?5l(dea#$ 8n crea)ie.
Crea)ia e3'e eru5erea lui Dune#eu 8n luea crea'$, 35a)iile in"ini'e 5e care le de3"$:(ar$,
8n 4r$dinile (ului 5e care 8l iu!e:'e. C9iar dac$ (ul "u4e 8l cau'$ :i =rea 3$ c(n'inue iu!irea%
6Adae, unde e:'i>7 * )i-a au#i' =(cea 8n 4r$din$.7 A:a 8nce5e ru4$ciunea 3ec(lel(r.
- Alian)$ :i ru4$ciune -
Ru4$ciunea> 6E c@nd =(r!e:'i cu Dune#eu ca unui ( 35une 3"@n'ul 5ar(9 de Ar3.
Ru4$ciunea 8n3ean$ a crede c$ Dune#eu e Cine=a, cine=a care a3cul'$, cine=a care r$35unde
5en'ru c$ iu!e:'e.
6A 'e ru4a 8n3ean$ a acce5'a c$ e:'i iu!i'.7 02. Marcel1, iu!i' de Dune#eu% 6A
acce5'a7, deci a a3cul'a :i a au#iE a 'r$i 8n dial(4ul care 're!uie 3$ a;un4$ la ( iu!ire a'ur$.
Vina a5(i Alian)a% Alian)a din Canaan cu A=raa :i "ailia 3a. Alian)a de 5e Sinai :i
5(5(rul 3$u. Un are 5a3, a5(i un al'ul 8n 8n'@lnirea din're Dune#eu :i (aeni, crea'urile luiK
ei 3e une3c :i er4 85reun$. Dune#eu =(r!e:'e, (ul r$35undeE (ul 8n'rea!$, Dune#eu
r$35unde. A3'a e ru4$ciunea. A=raa, M(i3e =(r!eau cu Dune#eu ca unui 5rie'en. E ( l(4(dn$
8n ru4$ciune% 6Ei =(r "i 5(5(rul eu, iar eu =(i "i Dune#eul l(rK7 6C@nd a ie:i' I3rael din
E4i5', 5(5(rul e=reu a de=eni' 3'$5@nirea lui Dune#eu. 6 0P3 ++C1 A5ar 8n3$ :i cer'uri 02en
G.,.C1. Dar dial(4ul nu 3-a ru5'. Nu 3e duce "iecare 8n le4ea lui. P3alii, ace3'e 3cri3(ri de iu!ire
:i de a$r$ciune ale 5(5(rului lui Dune#eu 3un' c((ara ru4$ciunii de a'unci :i din '('deauna.
Sacraen'ele :i ru4$ciunea 3e une3c ereu, 3e c(n"und$ une(ri, 5en'ru c$ 3un' 8n'@lnire
cu Dune#eu, 6c@nd Dune#eu "ace 3en7.
6 /i c@nd in'ra M(i3e 8n c(r', 3'@l5ul de n(r 3e 5(4(ra :i 3e (5rea la u:a c(r'ului :i D(nul
=(r!ea cu M(i3e. T(' 5(5(rul =edea 3'@l5ul de n(r (5rindu-3e la u:a c(r'uluiE '(' 5(5(rul 3e 3cula
:i 3e arunca cu "a)a la 5$@n' la u:a c(r'ului lui. D(nul =(r!ea cu M(i3e "a)$ 8n "a)$, cu
=(r!e:'e un ( cu 5rie'enul lui. A5(i M(i3e 3e 8n'(rcea 8n 'a!$r$K
0E? GG,,-++1
- Cri3'(3 :i ru4$ciunea -
/i ia'$ area eru5)ie a lui Dune#eu, Marele Sen, Marele Sacraen', I3u3. 6Cu=@n'ul
3-a "$cu' 'ru5 :i a l(cui' 8n're n(i7. Cri3'(3 e 3acraen'ul Dn'@lnirii cu Dune#eu.
Fiind Dune#eu e3'e cu=@n'ul lui Dune#eu adre3a' (aenil(r. Fiind (, e arele
r$35un3 al (aenil(r da' lui Dune#eu, arele Da, area ru4$ciune 8n '(a'$ =ia)a 3a, 5e cruce,
5e al'ar.
Sacraen'ul alian)ei * Eu9ari3'ia * e3'e de a'unci 5re#en)a real$ 8n n(i, Dn=ia' 5en'ru n(i,
Dn'ru5a' 5en'ru n(i, ereu 8n ru4$ciune 5en'ru n(i.
Cine-i =a (3@ndi> Cri3'(3 a uri'H &a ai ul', El a :i 8n=ia', 3'$ la drea5'a lui
Dune#eu, :i i;l(ce:'e 5en'ru n(iH Cine ne =a de35$r)i 5e n(i de dra4(3'ea lui Cri3'(3>K nici
8n$l)iea, nici ad@nciea, nici ( al'$ "$5'ur$, nu =(r "i 8n 3'are 3$ ne de35ar'$ de dra4(3'ea lui
Dune#eu, care e3'e 8n I3u3 Cri3'(3, D(nul n(3'ru.7 0R -,GC.G,1
Marea n(a3'r$ ru4$ciune 5er3(nal$ :i c(uni'ar$ e deci Li'ur49ia. Li'ur49ia 8n care
Cri3'(3 ne adun$ :i ne a:'ea5'$ ca 3$ 3e r(a4e 8n i;l(cul n(3'ru. 6El 5(a'e 3$ @n'uia3c$ 8n c9i5
de3$=@r:i' 5e cei ce 3e a5r(5ie de Dune#eu 5rin el, 5en'ru c$ 'r$ie:'e 5ururi ca 3$ i;l(cea3c$
5en'ru ei. T(cai un a3'"el de Mare Pre(' ne 're!uie% S"@n', "$r$ 5a'$, ne=in(=a', de35$r)i' de cei
5$c$'(:i :i 8n$l)a' ai 5re3u3 de ceruri.7 0E= A,.I-.J1
- Sacraen'ele :i ru4$ciunea *
Fiecare din're celelal'e 3acraen'e e3'e :i 8n'@lnire :i ru4$ciune% 8n'@lnire cu Cri3'(3, c$ci
5rin ri'ul !i3ericii ne a'in4e @na lui. Dn'@lnire cu 'a'$l 8n'r-( ru4$ciune cu '('ul e"icace. 6Prin
D(nul n(3'ru I3u3 Cri3'(3, Fiul 3$u7, 5en'ru a "i ad(5'a)i, rec(ncilia)i, c(n"ira)i, =indeca)i,
uni)i 8n iu!irea 3a, u5lu)i de Du9ul S"@n'.
Du9ul S@n' e3'e 5riul dar de la &('e# :i Mir, e darul (ric$rui 3acraen' 5rii' cu
credin)$% 9arul unui 3acraen' nu e ce=a, e cine=a. E Du9ul S"@n' care 8:i in'en3i"ic$ 5re#en)a,
ac'i=i'a'ea, luina, 4in4$:ia, ru4$ciuneaK
S$ in3i3'$ a3u5ra ru4$ciunii, c$ci 5re#en)a, luina, 4in4$:ia lui Dune#eu 3e re=ar3$
ai ale3 8n ru4$ciune, 8n ad(ra)ie% ad(ra)ia e 3'ri4$'ul "ilial ce 3e 8nal)$ 35re Dune#eu% 6Ta'$
!unH7 E ad(ra)ia 8n Du9ul :i ade=$r cu ar =rea Ta'$l. 0c". In C,.G-.C1
V( re=eni 5e acea3'$ 'e$. S$ ne (5ri la ace3'e d(u$ a35ec'e%
- I3u3 e ade=$ra'ul 'e5lul 8n inia c$ruia Du9ul S"@n' nu 8nce'ea#$ 3$ 3c(a'$ 3'ri4$'ul
"ilial de ad(ra)ie c$'re 'a'$l.
- Un !('e#a' e un al' Cri3'(3, l(cui' de acela:i Du9 "idel 'a'$lui 6care ne "ace 3$ 3'ri4$%
A!!a * P$rin'eH7
A:adar ru4$ciunea nu 3e 5(a'e can'(na 8n acela:i 'i5 "(r'e care e cele!rarea
3acraen'ului. Oda'$ lu@n$rile 3'in3e 8l 3u"l$ :i 5e du9ul S"@n'. P@n$ la da'a =ii'(are> Din
(en' ce !('e#ul, irul, 5re()ia, c$3$'(ria ne in'r(duc 8n'r-( 3'are n(u$, 5eranen'$ de =ia)$
ideal$, ele de3c9id 8n n(i un i#=(r ne3eca' :i n(u de 9ar. A 'r$i ace3'e 3'$ri, a !ea din ace3'e
i#=(are, 8n3ean$ ru4$ciune. 6 &ucura)i-=$ 8n'('deauna. Ru4a)i-=$ ne8nce'a'. Mul)$i)i lui
Dune#eu 5en'ru '(a'e lucrurileE c$ci acea3'a e3'e =(ia lui Dune#eu, 8n Cri3'(3 I3u3, cu 5ri=ire
la =(i. Nu 3'in4e)i Du9ul.7 0+Te3 I,+J-+,1
P(rnind de la !('e#ul care ne "ace "ii 3au "iice ale lui dune#eu, =ia)a 3acraen'al$ e (
=ia)$ "ilial$ .C din .C de (re. Ru4$ciunea e ru5erea lui Dune#eu 8n 35a)iul :i 'i5ul (aenil(r *
:i e ru5erea (ului 8n 35a)iul :i 'i5ul lui Dune#eu 0dac$ 3e 5(a'e 35une a:a1 . A:a cu Ta'$l
care in'r$ 8n caera c(5ilului, a:a cu c(5ilul in'r$ 8n caera de lucru a Ta'$lui "$r$ 3$ !a'$ la
u:$, ca 3$ 3e arunce 8n !ra)ele lui.
- Ru4$ciunea cre:'in$ 8ncununea#$ ini)ierea 3acraen'al$ -
Sacraen'ele 8l in'r(duc deci 5e cre:'in 8n ru4$ciunea cre:'in$.
Nu ( 3i5l$ ru4$ciune 5$4@n$ 3au u3ulan$, adre3a'$ celui Prea8nal' A'('5u'ernic,
Crea'(r :i S'$5@n a '(a'e. Ci ru4$ciunea cre:'in$, ru4$ciunea lui Cri3'(3, "ra'elui eu, ru4$ciunea
adre3a'$ !unului Dune#eu 5rac'ica'$ de I3u3 :i de "ra)ii :i 3ur(rile ele.
Ru4$ciunea adre3a'$ lui Cri3'(3 Fiul.
Ru4$ciunea adre3a'$ Mariei, aa lui, Maria, aa ea, :i aa &i3ericii.
Ru4$ciunea c$'re "ra)ii ei, 3"in)ii.
Ru4$ciune 5er3(nal$ 8n nuele lui I3u3 5en'ru c$ Du9ul 3$u 3e r(a4$ 8n ine ru4$ciunea
c(uni'ar$ 3au "ailial$ 8n nuele lui I3u3 5en'ru el a #i3% 6C@nd d(i 3au 'rei 3e adun$ 8n nuele
eu :i eu 3un' cu ei.7
Acea3'$ ru4$ciune cre:'in$ e re#er=a'$ nuai cre:'inil(r. Nuai cei !('e#a)i le =a re=eni
dre5'ul 3$ 35un$ Ta'$l n(3'ru, nuai ei 3e 5(' ru4a 8n nuele lui I3u3. Nuai ei :'iu Ta'$l n(3'ru.
Cei ai 8n =@r3'$ din're n(i 8:i ai ain'e3c cu cele!ran'ul 35unea la Li!era 5riele
d(u$ cu=in'e de la Pa'er n(3'er :i l$3a 5e cre:'ini 3$ c(n'inue 8nce'. Ace3' (!icei e de la P$rin)ii
&i3ericii% 8n'r-( adunare unde 3e a"lau :i ne!('e#a)i "ie ei ca'ecueni de 'rei ani 3au 5a'ru ani, nu
3e 5r(nun)a 6Ta'$l n(3'ru7., E ru4$ciunea 'e(l(4al$ 5rin e?celen)$% nuai un "iu al Ta'$lui, nuai
un "ra'e 3au ( 3(r$ a lui I3u3, Un 'e5lu al Du9ului, 5(a'e 35une un ade=$ra' Ta'$l n(3'ru. N(ii
!('e#a)i :i irui)i, la Li'ur49ia 5riei l(r D5$r'$:anii, ( au#eau cu e()ie 5en'ru 5ria da'$.
E5i3c(5ul 8nce5ea 5rin'r-un c(en'ariu% ( 8ncredin)a ne("i)il(r% =a "i de acu ru4$ciunea l(r,
6ru4$ciunea credinci(:il(r7, ru4$ciunea cel(r7 care au credin)$7.
O ca'e9e#$ de35re ru4$ciunea cre:'in$, ai ale3 de35re Ta'$l n(3'ru =a 8nc9eia deci
ca'e9e#a de35re 3acraen'ele ini)ierii. Nu =re 3$ renun)$ la acea3'$ 'radi)ie =enera!il$ :i ai
ale3 a'@' de ac'ual$.
CARICATURI ALE RU2CIUNII
S$ 8nce5e 5rin a $'ura 'erenul, eliin@nd 3u!5r(du3ele ru4$ciunii.
P$rin'ele Cail( c$u'a !ani 5en'ru a ( 8nl(cui 5e !$'r@na d(an$ 2er'rude. A:a 3e nuea
cl(5('ul lua' de ne)i. Dn'r-( #i d(ana 2iu3e55ina 8i aduce !anii nece3ari.
- A "$cu' un =(' 3$ d(ne# &i3ericii un cl(5(', #ice ea, dac$ Dune#eu $ =a a;u'a 8n'r-(
a"acere.
P$rin'ele Caill( !ucur(3, alear4$ 3$ 8i ul)uea3c$ lui I3u3 :i 8i 5r(i'e ( lu@nare de
+B V4.
Dar Cri3'(3 re"u#$ lu@narea lui%
- Nu a lua' 5ar'e la acea3'$ a"acere 5r('e3'ea#$ El. Nu eu a a;u'a'-( 5e d(ana
2iu3e55ina. Eu nu $ (cu5 de a3'"el de 're!uri. Dac$ -a: in'ere3a de c(er) de3i4ur c$ cel care
c@:'i4$ ar a=ea ('i= 3$ 8i ul)uea3c$, dar cel ce i-ar 5ierde -ar !le3'ea. Dac$ ai 3$ 4$3e:'i
( 5un4$ cu !ani nu eu 'e-a "$cu' 3$ ( 4$3e:'i, a:a cu nu eu la- a;u'a' 5e =ecinul '$u 3$ (
5iard$.
A5rinde-)i lu@narea 8n "a)a a4en'ului de a"aceri care a a;u'a'-( 5e d(ana 2iu3e55ina 3$
c@:'i4e cele n(u$ ili(aneH Eu nu 3un' a4en' de a"aceri.
Ce ca5 la 5$rin'ele Caill(H /i a5(i d(ana 2iu3e55ina, cu "uria ei.. Ru4$ciuni, =('uri,
lu@n$riH
Mul'e ru4$ciuni 3un' carica'uri ale ru4$ciunii 5en'ru un Dune#eu carica'ur$. Ru4$ciuni
"al3e, adre3a'e unui Dune#eu "al3K
- Ilu#ie a4ic$ -
Vr$;i'(rii "ac a"aceri 5e 3eaa creduli'$)ii cel(r 3u5er3'i)i(:i. E 3u"icien'$ 3$ re5e)i de +B
(ri, de IB 3au de ( 3u'$ de (ri ( ru4$ciune a4ic$ :i cancerului e lua' cu @na.
Mul)i cre:'ini er4 a:a la Dune#eu :i la "eci(ara Maria, ca la un di3'ri!ui'(r au'(a' la
di35(#i)ia ca5riciil(r l(r. Se 35une ( ru4$ciune, 3e "ace ( n(=en$ :i 9(5H Minunea 4a'a, c$ldu)$E
al'"el ce ner=i, ce !le3'ee :i a5(i lin4u:eliK P@n$ la 5ria (ca#ie.
Nu, ade=$ra'ul Dune#eu nu e un 3cla=, nici un !u'(n r(!('.
Nu e?i3'$ "(rule e"icace.
- Ilu#ie, lan)uri de ru4$ciuni -
P(a'e a)i 5rii' un !ile)el care 3$ =$ cear$ 3$ 35une)i de a'@'ea (ri ( ru4$ciune c$#u'$ din
cer, 3$ ( c(5ia)i de +G (ri, 3-( da)i la +G 5er3(ane, (!)in@nd a3'"el '(' "elul de inuni, c@:'i4uri 8n
au'('uri3e, e?cur3ii, !aniK :i al'e a3eenea 4r(#$=ii. C$ dac$ nu =$ =e)i ru4a, 3au dac$ nu =e)i
rec(5ia !ile)elul, (ri dac$ a=e)i cura;ul 3$ 8l ru5e)i, neca#urile c$ =(r 5l(ua a3u5ra ca3ei =(a3're.
Mai e ca#ul 3$ in3i3'$ a3u5ra ce3'(r !a#ac(nii>
Ru5e)i !ile'ulH
La "(c cu ace3'e ru4$ciuni "al3eH
- Ilu#ie, ru4$ciuni-lu@n$ri -
Luini elec'rice, cr(n(e'ra'e elec'r(nic lu@n$ri de la cali!rul cel ai are 5@n$ la un
5aiK T(a'e ace3'ea nu 5(' "i ( ru4$ciune 3in4ure. Nuai (aenii 3e 5(' ru4a.
De3i4ur, ru4$ciunea 5lin$ de credin)$ a unui 3u"le' ec9ili!ra', 5(a'e "i e?5ria'$ 5rin'r-(
lu@nare. Feci(ara :i Fiul ei =(r 3ur@de la ace3' 4e3', nu nuai ne4u3'(rii de lu@n$ri.
Dar a'@'ea lu@n$riH Unde 3un' cei care 3e r(a4$> A'@'ea luiniH Unde 3un' luinile =ii
ale credin)ei ade=$ra'e> Vre)i 3$ =$ ru4a)i d@nd "(c lu@n$ril(r> Dnc$l#i)i ai de4ra!$ 'ru5urile :i
iniile !$'r@nil(r, 3$racil(r, cel(r 5$r$3i)i. 6Reli4ia cur$)i'$ de (rice 5a'$ 8nain'ea lui Dune#eu
c(n3'$ 8n a a3i3'a 5e cei nec$;i)i 8n neca#urile l(r.7 0Ic +,.A1
- Ilu#ie, ru4$ciunea !(l!(r(3i'$ -
F(rule, =(luul de cu=in'e, nu$rul de 5a4ini reci'a'e 3au 8n'(ar3e, 4ina3'ica !u#el(r
8n care 'e?'ul 3e 8n"ulec$, 3e :uier$, 3e !(l!(r(3e:'eK T(a'e ace3'ea e=(c$ acea cri'ic$ a
M@n'ui'(rului adre3a'$ "ari#eil(r. 6Ace3' 5(5(r $ cin3'e:'e nuai cu !u#ele iar inia l(r r
de5ar'e de ine7 0I3 .,,+G1 6C@nd =$ ru4a)i 3$ nu !(l!(r(3i)i ca 5$4@nii, care cred c$ dac$
=(r!e3c ul' =(r "i a3cul'a)i. S$ nu "ace)i ca ei.7 0M' J,A--1
- Ilu#ie, ru4$ciune adre3a'$ lui <u5i'er -
Tr$3ne'ul 3"@:ia n(a5'ea, 'une'ul =uie:'e lu4u!ru, re5ede un =('K
Un e?aen 3e a5r(5ie% re5ede 35(=ada :i 85$r'$:ania 5en'ru reu:i'$.
S-a 8!(ln$=i' ( =i'$% re5ede de 5l$'i' ( li'ur49ie.
Ca :i cu Dune#eu ar "i un <u5i'er, "ul4er la c@ra luii, 4a'a 3$ re=er3e (ri 3$ (5rea3c$
5l(aia 3au =reea !un$, =ia)a 3au (ar'ea, 3$n$'a'ea 3au !(ala, di5l(eK
C$ :i cu Cri3'(3 ar "i uri' 3au 8n=ia' 5en'ru 3$n$'a'ea =i'el(r 3au 5en'ru 5$5u:a ea.
Ca :i cu 3in4ura 4aran)ie a reu:i'ei la un e?aen nu ar "i 3'udiul.
- Ilu#ie, ru4$ciune * c(er) -
E reli4ia d(anei 2iu3e55ina% 6Dac$ 8i reu:e:'e cu'are a"acere, D(ne, d(ana
2iu3e55ina 8)i 5r(i'e un cl(5('.7 Se 3u!8n)ele4e% 6A'@'a 8)i 're!uie D(ne, 3$ nu reu:e3cH7
6/i d(ar a 5l$'i' ( li'ur49ie 5en'ru a "i =ree !un$ la nun'a "iicei eleH7
6A:a de ul' -a ru4a' ca Pul 3$ $ iu!ea3c$ nuai 5e ine. /i acu ( iu!e:'e 5e
<aLuellineK A:a c$ nu $ ai r(4H7
Pen'ru ace3'e 5er3(ane Dune#eu e3'e un c(ercian' a:e#a' du5$ 'e;49ea. 6Deci dac$ a
5l$'i' 're!uie 3$ $ a3cul'e. I-a da', 3$ 8i deaH E le4ea cererii :i a ("er'ei, a 5re)ului c(rec'. I-
a da' c@' 're!uia, nu>
Dune#eu nu e ne4u3'(rH
- Ilu#ia, ru4$ciune * !(!(an$ -
6M$ 3i' a:a de !ine c@nd $ r(4% i 3e u5le inia de 5l$cere, @n4@iereK7
Sau din c(n'ra%
6Nu ai 3i' nici un 4u3', nici ( @n4@iereE nu a c9e" de ru4$ciuneK Dune#eu -a
5$r$3i', nu ai a credin)$, $ "ac (r'(d(?K7
E ru4$ciunea r(an'ic$ a 3en'ien'el(r. De5inde de 'i5, 3(n, di4e3'ie, 85re;ur$ri,
ner=i. P(a'e "i acea3'a ( e=la=ie> Nu, e ( a"acere 8n "unc)ie de !ar(e'ru, 'er(e'ru, =@r3'$,
e5(c$K Nuai 3$ 5une)i @na 5e ( c(lec)ie de c@n'ece 3au ru4$ciuni de acu IB de ani, =e)i
a=ea ce r@deK
Sau ai de4ra!$ reci'i)i ru4$ciunea lui Cri3'(3 8n 2r$dina M$3linil(r. Dncerca)i 3$
de3c(5eri)i @n4@ierea, 5l$cerea, e=la=ia 3en3i!il$H
- Ilu#ia, ru4$ciune e4(i3'$ -
Dn "(nd, '(a'e di=a4a)iile :i dece5)iile ru4$ciunii re=in la acea3'a% 3e "ace ( li3'$ a !unuril(r
d(ri'e. Or Dune#eu e Iu!ireK "a)$ de al)ii el ne d(re:'e "ericirea 3a =e:nic$.
Cardinalul Sallin4e 3crie%
6 Sun'e 'en'a)i a "ace din ru4$ciune un 'ruc, ( re)e'$ 5en'ru a e=i'a c(n3ecin)ele
4re:elil(r n(a3're, 5en'ru a 3c$5a de ( 3u"erin)$ 5en'ru a 5re=eni un neca#. Cere =indecare :i nu
r$!dare. Cere n(r(c :i nu cura;. Cere lini:'e :i nu iu!ire. Cere lui Dune#eu inuni 5en'ru
a "a=(ri#a lenea n(a3'r$, ne4li;en)a :i 5$ca'ele.
Dune#eu nu "ace a3'"el de inuni.
De4ea!a =( 8nul)i 5elerina;ele, cere(niile, nu =( (!)ine niic dac$ nu =( cere
ai 8n'@i c(n=er'ire.
V-a)i ru4a' 5en'ru ca 3$ 5u'e)i 3'$5@ni 5a'iile, ai ale3 ura :i di35re)ul> V-a)i ru4a' ca 3$
nu ai !@r"i)i> V-a)i ru4a', 8n'r-un cu=@n' ca 3$ "i)i ai cre:'ini, ai cre:'in$>
- Ru4$ciune 5en'ru a "i ai !uni cre:'ini *
Ia'$ c9eia eni4ei, cu=@n'ul de la 3"@r:i'. Cri3'(3 care r$35unde 5$rin'elui Caill( ne 5are
5u)in ca a35ru, 5rea ca'e4(ric%
6Nu $ 5re(cu5 cu a3'"el de 're!uri.7
Dune#eu e Ta'$l, Ta'$l n(3'ru, 6C@nd =$ ru4a)i, 35une I3u3 3$ #ice)i% Ta'$l n(3'ruK7 Iar
5r(=iden)a ace3'ui Ta'$ 8!rac$ crinii c@5ului :i 9r$ne:'e 5$3$rile cerului. Cu c@' ai ul' 3e
=a (cu5a de (, de c(5ilul 3$u, c9iar :i de un "ir de 5$r din ca5ul lui.
Dar acea3'$ 5r(=iden)$ are un 3in4ur 3c(5% 5rea$rirea "inal$ a Fiului :i a 8n're4ului Tru5
i3'ic% cre:'inii.
Sc(5ul 3$u nu e, deci cu cred ul)i 6e=la=i(:i7 3$ ne'e#ea3c$ druul =ie)ii, 3$ ne
"erea3c$ de 8ncerc$ri, 3$ (5rea3c$ arele de a "i uci4$'(are, 3$ in'er#ic$ icr(!il(r 3$ ne di3'ru4$
3$n$'a'ea, 3$ ne ruine#e, 3$ 5rind$ a=i(anele a=aria'e din #!(r, 3$ a3'u5e 4urile =ulcanil(r, 3$ nu
la3e 3$ cad$ 5l(aia 3au 3ece'a. Sc(5ul 3$u e "ericirea n(a3're =e:nic$, 8n l(cul e?i3'en)ei c(c(l(:i'e
5en'ru 3ine.
Deci 3c(5ul ru4$ciunii nu e de a (!)ine de la Dune#eu ca el 3$ "ac$ =(in)a n(a3'r$, dar
ca n(i 3$ ( "ace 5e 3a% 6C@nd =$ ru4a)i 3$ 35une)i% Ta'$l n(3'ruK =ie 85$r$)ia 'a, "ac$-3e =(ia
'aK7
Dn'r-( ru4$ciune, &i3erica ne "ace 3$ 35une%7 D(ane, 8n area 'a 8ndurare, a3cul'$
ru4$ciunea n(a3'r$ :i 5en'ru c$ 'u 5()i 85lini cererile n(a3're, a;u'$-ne 3$ 8)i cere ceea ce 8)i
e3'e 5l$cu'.7
Al'"el, (rice ru4$ciune e ilu#ie.
/i a3'a 5en'ru c$ Dune#eu ne iu!e:'e.
RU2CIUNEA CRE/TIN
RU2CIUNEA LUI CRISTOS CEL VIU
Oda'$ eli!era' 'erenul de reli4i(#i'a'e "$r$ =al(are, 3$ in'r$ 8n arele i3'er al'
ru4$ciunii cre:'ine.
Din '('deauna Dune#eu 8n 3ine ca ( iu!ire, ca un dial(4 de iu!ire a Ta'$lui :i a Fiului 8n
uni'a'ea Du9ului S"@n'.
Prin !('e# 3un'e in'r(du:i 8n ace3' i3'er, c9ea)i 5er3(nal 3$ "in "ii :i "iice 8n Failia
Trini'ar$. S$ "i 8n c(uniune cu Ta'$l 8n uni'a'ea Du9ului S"@n'. A "i !('e#a' 8n3ean$ a
5ar'ici5a la rela)ia lui I3u3 cu Dune#eu.
Dar care e3'e acea3'$ rela)ie a lui I3u3 cu Ta'$l> Cu ( 'r$ie:'e el>
- I3u3 e3'e Fiul -
E=an49eliile de r$35und 5un@ndu-ne 8n "a)$ ru4$ciunea lui I3u3K I3u3 e3'e Fiul. A3'a
8n3ean$ 8n 5riul r@nd c$ El 3e r(a4$. C9iar :i 8n i;l(cul luii el r$@ne de3c9i3 lui
Dune#eu cel Viu, 8l a3cul'$ ereu, e 8n'('deauna 8n a'i'udine de laud$ 3au cerereK Dn3ean$
a5(i c$ 'a'$l e i#=(rul =ie)ii 3ale :i re"erin)a 0>1 c(n'inu$% 6Nu =(ia ea ci a 'a 3$ "ie.7 Fiul
5rie:'e 5r(5ria e?i3'en)$ din 5r("un#iea dial(4ului 3$u ne8n'reru5' cu Dune#eu.
El e "iul, cu a3'a a 35u3 '(', e?i3'en)a lui 8n3ean$ a "i 8n c(uniune c(n3'an'$ :i
reci5r(c$ cu Ta'$l.
6I3u3, deci, le-a #i3% 6C@nd =e)i 8n$l)a 5e Fiul (ului, a'unci =e)i cun(a:'e c$ Eu Sun', :i
c$ nu "ac niic de la Mine 8n3ui, ci =(r!e3c du5$ cu M-a 8n=$)a' Ta'$l Meu. Cel ce M-a
'rii3, e3'e cu MineE Ta'$l nu M-a l$3a' 3in4ur, 5en'ru c$ '('deauna "ac ce-i e3'e 5l$cu'.7 0In -,.--
.,1 I3u3 e unirea cu Dune#eu 8n3u:i ad(ra)ia 8n Du9 :i Ade=$r.

- Ad(ra)ia 8n Du9 :i Ade=$r -
V$ reain'i)i care era ne8n)ele4erea ai are din're e=rei :i 3aari'eni> Pen'ru ei c $i
5en'ru 5$4@ni, Te5lul era l(cul 3acru unde 're!uiau 3$ 3e adune '()i 5en'ru ca 3$ 8l ad(re 5e
Dune#eu. Dar care 'e5lu>
6Sin4urul 'e5lu ade=$ra' e la Ieru3ali7, 35uneau e=reii.
6&a cel ce la 2ari#ii, re5licau 3aari'enii.7
/i 3e e?c(unicau reci5r(c.
La "@n'@na lui Iac(!, 3aari'eanca 49icind 8n in'erl(cu'(rul ei un "el de 5r("e', 8l 8n'rea!$
5e I3u3 de35re acea3'$ 5r(!le$.
6D(ane7 I-a #i3 "eeia 6=$d c$ e:'i 5r((r(c. P$rin)ii n(:'ri 3-au 8nc9ina' 5e un'ele ace3'aE :i
=(i #ice)i c$ 8n Ieru3ali e3'e l(cul unde 're!uie 3$ 3e 8nc9ine (aenii.7 6Feeie7 i-a #i3 I3u3
6crede-$ c$ =ine cea3ul c@nd nu =$ =e)i 8nc9ina Ta'$lui, nici 5e un'ele ace3'a, nici 8n
Ieru3ali. V(i =$ 8nc9ina)i la ce nu cun(a:'e)iE n(i ne 8nc9in$ la ce cun(a:'e, c$ci @n'uirea
=ine de la Iudei. Dar =ine cea3ul, :i acu a :i =eni', c@nd 8nc9in$'(rii ade=$ra)i 3e =(r 8nc9ina
Ta'$lui 8n du9 :i 8n ade=$rE "iindc$ a3'"el de 8nc9in$'(ri d(re:'e :i Ta'$l. Dune#eu e3'e Du9E :i
cine 3e 8nc9in$ Lui, 're!uie 3$ I 3e 8nc9ine 8n du9 :i 8n ade=$r.7 0In C, +,-.C1
R$35un3 3(len care arc9ea#$ are 8n'(r3$'ur$ 8n i3'(ria ru4$ciunii 5en'ru 8n'rea4a
(enire. Mai 8nain'e, nici un ( nu era Fiul lui Dune#eu n 3en3ul ade=$ra' al cu=@n'ului.
Dune#eu era deci, cel Prea8nal' :i 3e aducea cul' 5e l(curile cel ai 8nal'e, unde 3e ridicau
3anc'uare. Dar acu "iul =e:nic 3-a 8n'ru5a'. I3u3 e ( 5en'ru (aeni. Deci '(a'e 'e5lele 3un'
5eria'e 5en'ru c$ 3in4urul lui unde 3e ridic$ 3in4ura ad(ra)ie =rednic$ de Dune#eu nu e (
cl$dire din 5ie're, dar e Cine=a. E Cri3'(3. El e ade=$ra'ul 'e5lu 5en'ru c$ el e ade=$ra'ul
ad(ra'(r. De a'unci ad(ra)ia 8n Du9 :i ade=$r nu urc$ :i nu =a ai urca 8n'r-un (nuen' de
5ia'r$. Ci din'r-( ini$ de (. O * Dune#eu I3u3.
6 /i Cu=@n'ul S-a "$cu' 'ru5, :i a l(cui' 5rin're n(i, 5lin de 9ar, :i de ade=$r.7 0In +,+C1
/i 5en'ru c$ I3u3 e Fiul =e:nic, ad(ra)ia 8:i 3c9i!$ na'ura. Nu 3e ai adre3ea#$ lui
Dune#eu cel Prea8nal', ci 'a'$lui% 6Dl =e)i ad(ra 5e 'a'$l7, iar 5riul cu=@n' al ace3'ei ad(ra)ii
e3'e% 6A!!aH Ta'$H7
Dar cine e acela care "ace ca din inia Fiului 3$ urce din '('deauna ace3' 3'ri4$' "ilial c$'re
Ta'$l>
Du9ul S"@n', care e iu!irea din're 'a'$l :i Fiul.
Deci 3in4ura ad(ra)ie 8n ade=$r e ad(ra)ia 8n Du9. Iar 'e5lul de unde 3e ridic$ nu ai e
un l(c 3acru, ci ( ini$ de (. 6Di3'ru4e)i ace3' 'e5lul :i eu 8n 'rei #ile 8l =(i recl$diH7, a 35u3
I3u3 e=reil(r. 6V(r!ea, e?5lic$ 3"@n'ul I(an, de35re Te5lul 'ru5ului 3$u.7 0.,+,-.+1
E ( Re=ela)ie 4reu de adi3, dar de ( i5(r'an)$ 'ul!ur$'(areE nu ai e3'e al' l(c 3acru
dec@' I3u3, 5en'ru c$ nuai el urc$ :i 5(a'e urca ad(ra)ia 8n ace3' ade=$r% ace3' 3en'ien' "ilial
"a)$ de Ta'$l, 8n Du9ul care l(cuie:'e 8n el.
- 6El 3e ru4a7 -
Acu luina)i de acea3'$ re=ela)ie, c$ nu e3'e al' 'e5lu dec@' 5er3(ana 3a, 3$ 5ri=i 8n
=ia)a ace3'ui Fiu a'@' de uni' cu Ta'$l 8n uni'a'ea Du9ului S"@n'K
La 8nce5u'ul =ie)ii 3ale 5u!lice, 6Du5$ ce a "(3' !('e#a' '(' n(r(dul, a "(3' !('e#a' :i I3u3E
:i 5e c@nd Se ru4a, 3-a de3c9i3 cerul, :i Du9ul S"@n' S-a 5(4(r@' 5e3'e El 8n c9i5 'ru5e3c, ca un
5(ru!el. /i din cer 3-a au#i' un 4la3, care #icea% 6Tu e:'i Fiul Meu 5rea iu!i'% 8n Tine Di 4$3e3c
'(a'$ 5l$cerea MeaH7 0Lc G,.+-..1 Fiul 3e ru4a 5$'run3 de Du9ul S"@n', !inecu=@n'a' de Ta'$l.
6Tu e:'i Fiul eu 5reaiu!i'H7
Cur@nd du5$ aceea Du9ul l-a du3 5e I3u3 8n 5u3'iu. CB de #ile de 5(3', de 8n"run'are cu
3a'ana, de ru4$ciune. A5(i 8:i "ace de!u'ul la Ca"arnau. Dn=a)$ cu au'(ri'a'e 8n "iecare 3a!a'E
du5$ ce 3e la3$ n(a5'ea, =indec$ !(lna=ii. Or, 8n #(ri 3-a 3cula' :i a ie:i' :i a 6er3 8n'r-un l(c
re'ra3 3$ 3e r(a4e.7 0c". Mc +,+.-GJ1
6Se r$35@ndea '(' ai ul' =e3'ea de35re El, :i (aenii 3e 3'r@n4eau cu 4r$ada, ca 3$-l
a3cul'e :i 3$ "ie =indeca)i de !(lile l(r. Iar El 3e ducea 8n l(curi 5u3'ii, :i Se ru4a.7 0Lc I,+I-+J1
E 'i5ul 3$ 8n'eeie#e &i3erica. Cu ( "ace>K 6Dn #ilele acela, I3u3 S-a du3 8n un'e 3$
Se r(a4e, :i a 5e'recu' '(a'$ n(a5'ea 8n ru4$ciune c$'re Dune#eu. C@nd 3-a "$cu' #iu$, a c9ea'
5e ucenicii S$i, :i a ale3 din're ei d(i35re#ece 5e care i-a nui' a5(3'(liK7 0Lc J,+.-+G1
A5(i a er3 la 8nul)irea 5@inil(r, 6du5$ ce a 'rii3 ul)iile, I3u3 a er3 5e un'e 3$ 3e
r(a4eK7 0Mc J,CJE Lc ,,+-1
Ca la - #ile du5$ aceea, I3u3 a lua' cu 3ine 5e Pe'ru, 5e I(an :i 5e Iac(!, :i 3-a 3ui' 5e
un'e 3$ 3e r(a4e. Pe c@nd 3e ru4a, 3-a 3c9i!a' la "a)$ 8nain'ea l(r. 0Lc ,,.--.,1
Cei 'rei ar'(ri ai 3c9i!$rii la "a)$, =(r "i 8n cur@nd ar'(rii a4(niei. Ac(l( a
8n4enunc9ea' :i a 8nce5u' 3$ 3e r(a4e #ic@nd% Ta'$, dac$ =(ie:'i, 8nde5$r'ea#$ de la ine 5a9arul
ace3'aH Dar nu =(ia ea, ci a 'a 3$ "ieK :i a 8nce5u' 3$ 3e r(a4e :i ai "ier!in'eK 0Lc ..,C+-CC1
R@nd 5e r@nd ace3'e cu=in'e ne uie3c. Ne de3c9id (c9ii 5(a'e 5en'ru 5ria da'$ a3u5ra
=ie)ii in'eri(are a lui I3u3% ace3'e 3e ru4a re5e'a'e la i5er"ec' ara'$ un (!icei, ( =ia)$ de
ru4$ciune, dea3$ :i lun4$. Ace3'e (en'e de re'ra4ere, ace3'e (en'e de ru4$ciune, ace3'e
n(5)i 8i denun)$ 5e cei care nu au 'i5 3$ 3e r(a4e. Munca l(r e de3'ul$ ru4$ciune, Fiul nu 3e
4@nde:'e a:a , nici nu ar 5u'ea 3$ "ac$ a:a, 5en'ru c$ e Fiul.
- De ce 3e ru4a I3u3> -
Din ce c(n3'a ace3' dial(4 8n're Ta'$l * Fiul Du9ul>
I3u3 3e r(a4$ 8n 5riul r@nd 5en'ru a cun(a:'e :i (rien'a calea i3i(nar$% unde 8l 'rii'e
Ta'$l>
Du5$ 5ria #i de 8n=$)$'ur$ :i =indec$ri de la Ca"arnau, a 4$3i' c@'e=a cli5e de r$4a#, :i
3-a du3 6n(a5'ea 3$ 3e r(a4e 8n'r-un l(c re'ra37. A d(ua #i diinea)a, Si(n :i ceilal)i 8l 4$3e3c%
6T(a'$ luea 'e cau'$H7 iar el 35une% 6S$ er4e 8n al'$ 5ar'e, 8n 3a'ele =ecine% :i ac(l( 're!uie
3$ =e3'e3c e=an49elia.7 0Mc +,GI-G-1
I3u3 3e r(a4$ 5en'ru a5(3'(lii 3$i, 5en'ru &i3erica '@n$r$% Si(n, Si(nK-a ru4a'
5en'ru 'ine ca 3$ nu 3cad$ credin)a 'a.7 0Lc ..,G+-G.1 6Ta'$K $ r(4 5en'ru cei 5e care i i-ai
da'K ei r$@n 8n lue iar eu =in la 'ine. P$rin'e 3"@n', 5$3'rea#$-i 8n Nuele T$u ca 3$ "ie una
cu n(i 3un'e unaK Nu 'e r(4 3$ 8i 3c()i din lue, ci 3$ 8i "ere:'i de r$uK c(n3"in)e:'e-i 5rin
ade=$rul r$uK M$ r(4 :i 5en'ru cei care 5rin ei =(r crede 8n ine% Ca '()i 3$ "ie unaK7 0In +A1
6Face)i 8n '(a'$ =reea, 5rin Du9ul, '(' "elul de ru4$ciuni :i cereri. Ve49ea)i la acea3'a,
cu '(a'$ 3'$ruin)a, :i ru4$ciune 5en'ru '()i 3"in)ii, :i 5en'ru ine, ca, (ri de c@'e (ri 8i de3c9id
4ura, 3$ i 3e dea cu=@n', ca 3$ "ac cun(3cu' cu 8ndr$#neal$ 'aina E=an49eliei, al c$rei 3(l 8n
lan)uri Sun'E 5en'ru ca, #ic, 3$ =(r!e3c cu 8ndr$#neal$, cu 're!uie 3$ =(r!e3c.7 0E" J,+--.B1
I3u3 3e r(a4$ ca ul)uire% 6S-a !ucura' 8n Du9ul S"@n' :i a #i3% Te 5rea$re3c 5e 'ine
P$rin'e, S'$5@nul cerului :i al 5$@n'ului 5en'ru c$ a3cun3 ace3'e lucruri de la cei 8n)ele5)i :i
5rice5u)i :i le-ai de3c(5eri' cel(r ici. Da P$rin'e, c$ci a:a )i-a 5l$cu'.7 0Lc +B,.+1
I3u3 3e r(a4$ 5en'ru a a=ea cura;ul 3$ acce5'e Crucea :i =(in)a lui Dune#eu. 6 A5(i a
er3 5u)in ai 8nain'e, a c$#u' cu "a)a la 5$@n', :i S-a ru4a', #ic@nd% 6Ta'$, dac$ e3'e cu 5u'in)$,
de5$r'ea#$ de la Mine 5a9arul ace3'aH T('u:i nu cu =(ie3c Eu, ci cu =(ie:'i Tu.7 A5(i a =eni'
la ucenici, i-a 4$3i' d(rind :i i-a #i3 lui Pe'ru% 6Ce, un cea3 n-a)i 5u'u' 3$ =e49ea)i 85reun$ cu
MineH Ve49ea)i :i ru4a)i-=$, ca 3$ nu c$de)i 8n i35i'$E du9ul, 8n ade=$r, e3'e 5lin de r@=n$, dar
carnea e3'e ne5u'inci(a3$.7 S-a de5$r'a' a d(ua (ar$, :i S-a ru4a', #ic@nd% 6Ta'$, dac$ nu 3e 5(a'e
3$ 3e 8nde5$r'e#e de Mine 5a9arul ace3'a, "$r$ 3$-l !eau, "ac$-3e =(ia TaH7 0M' .J,G,-C.1
I3u3 3e r(a4$ 5en'ru @n'uirea 3a, adic$ 5en'ru @n'uirea 3a :i 5en'ru a n(a3'r$. Dn 3eara
de <(ia S"@n'$ 6I3u3 a ridica' (c9ii 35re cer :i a #i3% 6Ta'$, a 3(3i' cea3ulH Pr(3l$=e:'e 5e Fiul T$u,
ca :i Fiul T$u 3$ Te 5r(3l$=ea3c$ 5e Tine, du5$ cu I-ai da' 5u'ere 5e3'e (rice "$5'ur$, ca 3$ dea
=ia)a =e:nic$ 'u'ur(r acel(ra 5e care I i-ai da' Tu.7 0In +A,+-.1K
6El e3'e Acela care, 8n #ilele =ie)ii Sale 5$@n'e:'i, aduc@nd ru4$ciuni :i cereri cu 3'ri4$'e ari :i
cu lacr$i c$'re Cel ce 5u'ea 3$-l i#!$=ea3c$ de la (ar'e, :i "iind a3cul'a', din 5ricina e=la=iei
Lui, cu '(a'e c$ era Fiu, a 8n=$)a' 3$ a3cul'e 5rin lucrurile 5e care le-a 3u"eri'. /i du5$ ce a "(3'
"$cu' de3$=@r:i', S-a "$cu' 5en'ru '()i cei ce-l a3cul'$, ur#i'(rul unei @n'uiri =e:niceK7 0E= I,A-
,1
- Nieni nu e Fiu ca el -
Dn 3"@r:i' I3u3 3e r(a4$ 5en'ru niicE nuai 5en'ru c$ e Fiu. Ter'ulian 3crie% 6Nieni nu
e3'e 'a'$ cu e3'e Dune#eu, nieni nu e a'@' de !un ca el7
,C
la "el nieni nu e Fiu ca I3u3,
nieni nu e a'@' de !un ca el. La !('e#ul 3$u acea3'$ iu!ire a5are 3u! 3enul Du9ului% I3u3 3e
ru4a. A'unci 3-a de3c9i3 cerul :i 3-a au#i' un 4la3 * nu 're!uie 3$ ne 8n're!$ al cui * care 35unea%
6Tu e:'i Fiul eu iu!i'H7 0Lc .,.+-..1 Aceea:i ru4$ciune "ilial$, acela:i r$35un3 de iu!ire :i la
3c9i!area la "a)$. 0Lc .-, .,-GIE ,, .--.,.GI1
,C
l(cui' "iind de Du9ul S"@n', un 5(5(r la care Iu!irea e re4
I3u3 e Fiul. Ia9=e e 'a'$l 3$u. E unul din 5riele cu=in'e care ie3 din 4ura :i inia
c(5ilului e=reu% A!!a * T$'iculeH Deci un cu=@n' di"eri' de cel "(l(3i' de 5(5(rul lui Dune#eu
c@nd re5e'$% 6Ia9=e, 'u e:'i P$rin'ele n(3'ru.7 0I3 JG,+IE JA,AE Ier G,+,1
Sun'e aici 8n "a)a unui lucru '('al n(u% cu=@n'ul A!!aK O e?5l(a'are a li'era'urii =a3'e a
ru4$ciunii e!raice ne "ace 3$ 35une c$ in=(carea lui Dune#eu cu ace3' cu=@n' A!!a, nu 3e ai
8n'@lne:'e nic$ieri. Cu e?5lic$> P$rin)ii &i3ericii% 3"@n'ul I(an Cri#(3(', Te(d(r din
M(53ue3'ia :i Te(d(ra' din C[r, (ri4inar din An'i(9ia, ale c$r(r d(ici =(r!eau dialec'ul 3irian
(cciden'al al li!ii araaice, $r'uri3e3c 8n unanii'a'e c$ A!!a era cu=@n'ul "(l(3i' de c(5il
5en'ru a-:i nui 'a'$l. Taludul c(n"ir$ acea3'$ $r'urie% c@nd un c(5il era 8n)$rca', 8n=a)$ 3$
35un$ a!!a :i ia 0'$'icule - $ic$1. A!!a :i Ia 3un' 5riele cu=in'e ale unui c(5il.
Nieni nu ar "i 8ndr$#ni' 3$ "(l(3ea3c$ ace3'e cu=in'e 5uerile 5en'ru a-l in=(ca 5e Dune#euH
I3u3 ( "$cea 8n '(a'e ru4$ciunile care ne-au 5ar=eni' de la el. 6Deci I3u3 a =(r!i' cu Dune#eu a:a
cu un c(5il 3e adre3ea#$ 'a'$lui 3$u, cu aceea:i 3i5li'a'e in'i$, cu aceea:i 8ncredere.7 0<.
<ereia31
,I

S$ 8n)ele4e 'e(l(4ia 5e care ( cu5rinde ace3' cu=@n'% Un "iu nu 5(a'e 35une A!!a *
'$'icule, cui=a care nu e3'e 'a'$l 3$u 8n 3en3ul cel ai 5u'ernic al cu=@n'ului. Oul I3u3 e deci
Dune#eu 6de aceea:i na'ur$ cu 'a'$l.7 De aceea =ia)a lui e ( ru4$ciune, e ( =ia)$ de Fiu.
Iar ru4$ciunea lui e A!!a 5en'ru c$ Dune#eu e T$'icul lui.
Nici(da'$ luea nu 3-a ru4a' a:a, nici(da'$ nu a 8n)ele3 5e Dune#eu a:aK :i '('u:i de
acu, acea3'a =a "i ru4$ciunea luii. Pen'ru c$ Fiul 3-a "$cu' O 65en'ru a "i cel ai are din're
ai ul)i "ra)i7 c$r(ra le =a 35une% 6C@nd =$ ru4a)i 3$ 35une)i% Ta'$l n(3'ru, '$'icul n(3'ruK7
Pen'ru c$ '()i cre:'inii 3un' 5$r'a:i la na'ura di=in$, ru4$ciunea cre:'in$ =a 'rece de 5e !u#ele :i
inia lui I3u3 8n inia :i !u#ele cre:'inil(r.

6 Ca la (5' #ile du5$ cu=in'ele ace3'ea, I3u3 a lua' cu El 5e Pe'ru, 5e I(an :i 5e Iac(!, :i
S-a 3ui' 5e un'e 3$ Se r(a4e. Pe c@nd Se ru4a, I 3-a 3c9i!a' 8n"$)i:area "e)ei, :i 8!r$c$in'ea I
3-a "$cu' al!$ 3'r$luci'(are. /i ia'$ c$ 3'$'eau de =(r!$ cu El d(i !$r!a)i% erau M(i3e :i Ilie, care 3e
ar$'a3er$ 8n 3la=$, :i =(r!eau de35re 3"@r:i'ul Lui 5e care a=ea 3$-l ai!$ 8n Ieru3ali.
Pe c@nd =(r!ea el a3'"el, a =eni' un n(r, :i i-a ac(5eri' cu u!ra luiE ucenicii 3-au
8n35$i@n'a', c@nd i-au =$#u' in'r@nd 8n n(r. /i din n(r 3-a au#i' un 4la3, care #icea% 6Ace3'a e3'e
Fiul Meu 5rea iu!i'% de El 3$ a3cul'a)i.7 C@nd 3-a au#i' 4la3ul acela, I3u3 a r$a3 3in4ur. Ucenicii
au '$cu', :i n-au 35u3, 8n #ilele acelea, ni$nui niic din cele ce =$#u3er$.7
0Lc ,,.--G+.GC-GJ1
RU2CIUNEA CRE/TIN
RU2CIUNEA CRE/TINILOR
A:a cu 3'r$(:ii n(:'ri 5(rneau 8n cruciad$, a:a nu de ul', 5ar'i#anii 'recu'ului lua
li'eralen'e cu a3al' ( &i3eric$ din Pari3. V(iau, cu 35unea la 'ele=i#iune 3$ 3e r(a4e :i 3$
cele!re#e 6Li'ur49ie 'radi)i(nal$7 8n 6#iduri 3"in'e7K :i d(ar I3u3 e?5lica acu .BBB de ani
3aari'encei c@' de de5$:i' e3'e ace3' 5unc' de =edere% du5$ 8n=ierea lui nu ai e?i3'$ #iduri
3"in'eE 'e5lul e3'e el 5en'ru c$ 8n Tru5ul lui ele Fiu 3in4urul ad(ra'(r 8n 6Du9 :i ade=$r.
,I
e :i ale c$rui @ini 3un' luin$.
6 V(ia lui Dune#eu e3'e 3"in)irea =(a3'r$
- Mii de 'e5le -
El a uri', ca !(!ul de 4r@u, 5en'ru a 8n=ia, 5en'ru a-l d$rui 5e Du9ul :i a 3e re4$3i 8n '()i
cre:'inii%
6 Dar 'u'ur(r cel(r ce L-au 5rii', adic$ cel(r ce cred 8n Nuele Lui, le-a da' dre5'ul 3$ 3e
"ac$ c(5ii ai lui Dune#euE n$3cu)i nu din 3@n4e, nici din =(ia "irii l(r, nici din =(ia =reunui (,
ci din Dune#eu.7 0In +, +.-+G1
're!uie 3$ crede 8n reali3ul ace3'ei na:'eri di=ine% !('e#a)i 8n Nuele lui Dune#eu
Treie, in'r$ realen'e 8n 5ar'ici5area la e?i3'en)a "ilial$ a lui I3u3. Nu din "ire :i din =e:nicie,
de3i4ur, :i 5rin 9ar :i reali'a'e. La !('e#ul n(3'ru ca :i 5e3'e a5ele I(rdanului a c(!(r@' acela:i du9
:i de =ia)$ :i iu!ire :i Ta'$l ne-a 35u3 :i n(u$% 6Tu e:'i "iul eu, "iica ea, 8n 'ine 8i 4$3e3c '(a'$
!ucuriaK7
Prin na:'erea 3a ca (, I3u3 a a!(li' '(a'e 'e5leleK 5rin na:'erea n(a3'r$ de la !('e#,
de=eni "iecare 'e5le ca el, cu el :i 8n el.
Dn lue, 'e5lul lui Dune#eu e ac(l( unde un cre:'in 3au ( cre:'in$ 3un' l(cui)i de
Du9ul :i 3e 3'r$duie3c 3$ duc$ ( =ia)$ de "ii ai lui Dune#eu. Te5lul lui Dune#eu e ac(l( unde
( c(uni'a'e e reuni'$ de Du9ul S"@n' 8n nuele lui Dune#eu :i a3cul'$, 3e r(a4$, laud$ :i
cele!rea#$ Eu9ari3'ie.
6 Dn'r-( #i, I3u3 Se ru4a 8n'r-un l(c anui'. C@nd a i35r$=i' ru4$ciunea, unul din ucenicii
Lui I-a #i3% 6D(ane, 8n=a)$-ne 3$ ne ru4$, cu a 8n=$)a' :i I(an 5e ucenicii lui.7 El le-a #i3%
6C@nd =$ ru4a)i, 3$ #ice)i% Ta'$l n(3'ruK7 0Lc ++,+-.1
6Nu :'i)i c$ =(i Sun'e)i Te5lul lui Dune#eu, :i c$ Du9ul lui Dune#eu l(cuie:'e 8n
=(i>
+A Dac$ niice:'e cine=a Te5lul lui Dune#eu, 5e acela 8l =a niici Dune#euE c$ci Te5lul
lui Dune#eu e3'e S"@n'% :i a:a Sun'e)i =(i.7 0+C(r G,+J-+A1
- &i3eric$ :i !i3eric$ -
2e3'ul cre:'inil(r de a aena;a l(curi de ru4$ciune :i de adunare nu e de l(c 4re:i'. Ele
3un' nece3are% 4eniul ar9i'ec)il(r 5(a'e "a=(ri#a ai !ine '$cerea, c(n'e5larea, cele!rarea. Dar
ace3'e l(curi nu 3un' niic "$r$ ace3'e inii ru4$'(are :i "$r$ adunarea c(uni'$)il(r 5en'ru
cele!rarea 8n 6Du9 :i ade=$r7. &i3erica nu e nici(da'$ ( cl$direE din c(n'ra e adunarea care ( "ace
3$ =i!re#e de credin)$ :i e=la=ie.
Dn 'inere)e, I3u3 a "rec=en'a' 8n "iecare 3@!$'$ Sina4(4a din 3a'ul 3$u 0Lc C,+J1, 5en'ru a
a3cul'a aici 8n c(uni'a'ea ci'irea :i c(en'area le4ii :i a 5r("e)il(r. Oda'$ inau4ura'$ i3iunea 3a
5rin !('e#, :i 5rin c(!(r@rea Du9ului, 8l =ede in'r@nd 8n 'e5lul din Ieru3ali, dar nuai 5en'ru
a 8n=$)a 0M' .J,IIE Lc +,, CAE .B, +E Mc +., GI1, 5en'ru a-i 8n"run'a 5e ad=er3arii 3$i 0In A,GAE
-,.1, 5en'ru a-i alun4a 5e =@n#$'(ri 0M' .+,+.1 :i nici(da'$ 5en'ru a 3e ru4a 8n 'e5lul 'a'$lui
3$uK M('i=ul> 6E3'e aici ai ul' dec@' Te5lu, 35une el =(r!ind de35re 3ine.7 0M' +.,J1 Nu
din ace3'e #iduri 3eculare, ci din inia 3a l(cui'$ de Du9ul din iu!irea 3a "ilial$, 3e ridic$
ade=$ra'a ru4$ciune, 3in4ura ad(ra)ieE 8n 'ru5ul 3$u 3e ("er$ 3in4ura ;er'"$%
6Tu n-ai =(i' nici ;er'"$, nici 5rin(3E ci Mi-ai 5re4$'i' un 'ru5E n-ai 5rii' nici arderi de '(',
nici ;er'"e 5en'ru 5$ca'. A'unci a #i3% 6Ia'$-$ 08n 3ulul c$r)ii e3'e 3cri3 de35re Mine1, =in 3$ "ac
=(ia Ta, Dune#euleH7 0E= +B,I1
Fiecare din're n(i, 8n3en@ndu-:i 'ru5ul 8n nuele 'a'$lui :i al Fiului :i al S"@n'ului Du9
5(a'e 35une ca I3u3% 6Aici e ai ul' dec@' un 'e5lu, ai ul' dec@' &i3erica din 5ar(9ia ea.7
6Nu :'i)i c$ 'ru5ul =(3'ru e3'e Te5lul Du9ului S"@n', care l(cuie:'e 8n =(i, :i 5e care L-
a)i 5rii' de la Dune#eu> /i c$ =(i nu Sun'e)i ai =(:'ri> C$ci a)i "(3' cu5$ra)i cu un 5re).
Pr(3l$=i)i, deci, 5e Dune#eu 8n 'ru5ul :i 8n du9ul =(3'ru, care Sun' ale lui Dune#eu.7 0+C(r
J,+,-.B1
- S$ "i ceea ce 3un'e -
Ru4$ciunea nu 5(a'e "i deci ( 9ain$ de 3$r!$'(are 5e care ( 8!r$c$ din c@nd 8n c@nd
5en'ru a 'ra4e ( rai'$ 5rin ceruri. C(ndi)ia n(a3'r$ de !('e#a)i 5re3u5une ( e?i3'en)$ care 8:i are
cen'rul 8n 85$r'$:irea nu 'a'$l 5rin dial(4. Pen'ru un cre:'in, a 3e ru4a nu 8n3ean$ a-:i "ace
ru4$ciunea de diinea)$ :i de 3ear$, a reci'a din c@nd 8n c@nd "(rule, dar ca cel !('e#a' 3$ "ie
8n'r-( de3c9idere "a)$ de 'a'$l 8nc@' 3$ 8:i ia '(a'e deci#iile 8n'r-un Ain "ilial "a)$ de =(in)a
di=in$. Ace3'a e 3en3ul 3in4urei "(rule de ru4$ciune 5e care ne-a l$3a'-( D(nul% 6Ta'$l n(3'ru7
5e care ( =( c(en'a 8n ca5i'(lul ur$'(r.
S$ reali#$ ceea ce 3un'eH
Sun'e "ra)ii :i 3ur(rile lui I3u3 c(5iii 'a'$lui. Or, un c(5il, un "ra'e care nu iu!e:'e, e un
(n3'ru% D:i rene4$ 5r(5riul 3@n4e, 'ru5, 35ecie. Din c(n'ra, cel care iu!e:'e, 3i'e ne=(ia 3$
'r$ia3c$ :i 3$ 35un$ c$ e din acea "ailieK ei !ine a3'a 8n3ean$ ru4$ciunea. A 'e ru4a 8n3ean$
a iu!iK
A "i cu I3u3, ia'$ na'ura n(a3'r$. Deci =ia)a n(a3'r$ 're!uie 3$ "ie a3cul'a'e de 'a'$l, dial(4.
Re35ira)ia n(a3'r$ 3$ "ie 3u"lul Du9ului Iu!irii :i ad(ra)iei 8n n(i.
S5une)i-i% 5en'ru un c(5il, e ( da'(rie 3au ( nece3i'a'e 3$ 'r$ia3c$ cu 5$rin)ii 3$i> S$ 8i
a3cul'e 3$ le =(r!ea3c$, 3$ 8i 8n're!e, 3$ 3e la3e iu!i' de ei> Ce 8n're!areH El e3'e ceea ce e3'e%
c(5ilul ca3ei. Acea3'$ "iin)$ a 3a 3e ani"e3'$ 8n rela)iile 3ale de c(5il% 8n lacriile, 8n !ucuria 3a,
8n ru4$in)ile lui. El e?i3'$ ca "iu al 5$rin)il(r 3$i. Deci 'r$ie:'e 8n'r-( rela)ie de ad(ra)ie 0'$'icule,
$ic$ 1 de c(n'e5la)ie, de adira)ie, a3cul'are, ier'are, 8ncredere, cerere :i dial(4 cu ei. Al'"el
3-ar rene4a 5e 3ineK La "el 5en'ru ine% a $ ru4a 8n3ean$ a e?i3'a ca "iu al lui Dune#eu,
"ra'e a lui I3u3, Fiul Mariei.
6Ia'$ Eu 3'au la u:$, :i !a'. Dac$ aude cine=a 4la3ul eu :i de3c9ide u:a, =(i in'ra la el,
=(i cina cu el, :i el cu Mine.7
0A5 G,.B1
- S$ credeK :i ne =u ru4a -
Pl(u$ cu (!iec)ii% nu e 'i5, nu :'iu, nu a;un4, 3un' di3'ra' :i al'ele.
&('e#a)i 8n iu!ire a)i c(n3acra' 5u)in 'i5 ca 3$ =$ 8n're!a)i cine 3un'e)i> V-a)i deci3 3$
5e'rece)i c@'e=a cli5e 8n ru4$ciune>
S"@n'ul Paul ne 35une% 6/i '(' a3'"el :i Du9ul ne a;u'$ 8n 3l$!iciunea n(a3'r$% c$ci nu :'i
cu 're!uie 3$ ne ru4$. Dar 8n3u:i Du9ul i;l(ce:'e 5en'ru n(i cu 3u35ine ne4r$i'e. /i Cel ce
cerce'ea#$ iniile, :'ie care e3'e n$#uin)a Du9uluiK7 0R -,.J-.A1 A3'a 8n3ean$% 3$ crede c$
3un'e "ii :i "iice ale lui Dune#eu :i 3$ 8nce5e 3$ ne ru4$% ru4$ciunea n(a3'r$ =a "i in"ini'
ai =al(r(a3$ dec@' ne 8nc9i5ui.
De al'"el =( 5u'ea e?5erien'a. C$ci 35une '(' 3"@n'ul Paul% 6Ka)i 5rii' un du9 de
8n"iere, care ne "ace 3$ 3'ri4$% 6A=aH adic$% Ta'$H7 Dn3u:i Du9ul ade=ere:'e 85reun$ cu du9ul
n(3'ru c$ Sun'e c(5ii ai lui Dune#eu.7 0R -,+I-+J1
/i a5(i dac$ 3un'e "ii cu "iul, 3$ ne ru4$ 6 n nuele lui I3u3 Cri3'(3 cu ne-a 35u3 0In
+C,+G-+CE +J, .G-.-1 Adic$ 3$ nu cere (riceE 3$ cere cea ce a ceru' el, cu 63'ri4$'e ari :i cu
lacrii7, acel 6ce=a7 5en'ru care el a 'r$i' :i a uri'K Ru4$ciunea cre:'in$, ru4$ciunea lui
Cri3'(3, a r$a3 :i =a "i ereu Ta'$l n(3'ru.
6Din'ru ad@ncuri, Te c9e, D(aneH D(ane, a3cul'$-i 4la3ulH S$ ia ain'e urec9ile
Tale la 4la3ul cereril(r eleH Dac$ ai 5$3'ra, D(ane, aducerea ain'e a nele4iuiril(r, cine ar
5u'ea 3'a 8n 5ici(are, D(ane> Dar la Tine e3'e ier'are, ca 3$ "ii 'eu'. Eu n$d$;duie3c 8n
D(nul, 3u"le'ul eu n$d$;duie:'e, :i a:'e5' "$4$duin)a Lui. Su"le'ul eu a:'ea5'$ 5e D(nul,
ai ul' dec@' a:'ea5'$ 3'r$;erii diinea)a, da, ai ul' dec@' a:'ea5'$ 3'r$;erii diinea)a. I3raele,
5une-)i n$de;dea 8n D(nul, c$ci la D(nul e3'e 8ndurarea, :i la El e3'e !el:u4 de
r$3cu5$rareH El =a r$3cu5$ra 5e I3rael din '(a'e nele4iuirile lui.7
0P3 +.,1
RU2CIUNEA DE CERERE
6C@nd era c(5il "$cea ru4$ciuni 5en'ru (rice "leac 3$ nu (ar$ !unica, 5$rin)ii 3$ nu
3e cer'e, 3$ reu:e3c la e?aen, 3$ a 5u'ere 3$ cer ier'are.
Dar acu 8i 35un ace3'e ru4$ciuni 8i 5(' 3c9i!a ce=a> Cred c$ Dune#eu e?i3'$, dar
ce 5(a'e "ace el> S$ 8i :(5'ea3c$ la e?aen> S$ re4enere#e ar'erele !unicii> S$ 8i dea lui 'a'a un
al' carac'er> Ridic(lH
C@' 5ri=e:'e cererea de ier'are, de3i4ur 3e 8n)ele4e, dar i 3e 5are c$ dac$ 8ncerc 3$ "ac
!inele da'a =ii'(are, e ai cin3'i'.
Re#ul'a'ul% nu $ ai r(4. /i de ce a: "ace-(>7
,J
E un !$ia' de +- ani care a da' ace3' r$35un3 lui <ean le Du.
Fiind din "ire% #ilnic$ :i "ailiar$, ru4$ciunea "ilial$ e c(5u3$ din c(n=er3a)iile n(a3're%
6Ta'$, ia'$ cu er4 lucrurile, Mul)ue3c 5en'ru a3'aKA;u'$-$ aiciK A9, iar a 4re:i'H Iar'$-
$K D(ane, 'e iu!e3cHK Nu ui'a nici 'u de cu'areK7
A'@'a 'i5 c@' e ad(ra)ie, ul)uire, laud$, c$in)$, acea3'$ =ia)$ de ru4$ciune nu "ace
5r(!lee. Dar cererea> P(a'e "i in"luen)a' Dune#eu din e?'eri(r>K Iar 5r(=iden)a lui
(c@ruie:'e cur3ul e=enien'el(r> /i nu :'ie el ai !ine dec@' n(i de ce a=e ne=(ie>
6 De aceea :i Eu =$ 35un% Cere)i, :i =i 3e =a da% c$u'a)i, :i =e)i 4$3iE !a'e)i :i =i 3e =a
de3c9ide. Fiindc$ (ricine cere, ca5$'$E cine cau'$ 4$3e:'eE :i celui ce !a'e, i 3e de3c9ide. Cine e3'e
'a'$l acela din're =(i, care, dac$-i cere "iul 3$u 5@ine, 3$-i dea ( 5ia'r$> Ori, dac$ cere un 5e:'e, 3$-
i dea un :ar5e 8n l(c de 5e:'e> Sau, dac$ cere un (u, 3$-i dea ( 3c(r5ie> Deci, dac$ =(i, care
Sun'e)i r$i, :'i)i 3$ da)i daruri !une c(5iil(r =(:'ri, cu c@' ai ul' Ta'$l =(3'ru cel din ceruri =a
da Du9ul S"@n' cel(r ce I-L cerH7 0Lc ++,,-+G1
S$ =ede 5e 3cur' cele 'rei (!iec)ii 5en'ru ru4$ciunea de cerere.
- P(a'e "i in"luen)a' dune#eu din e?'eri(r> -
6A:a i-a "(3' 3cri37, 6a3'a e 3(ar'a7% a:a 3e e?5ri$ acea3'$ idee 5rea r$35@ndi'$ c$
Dune#eu e ne3c9i!$'(r 8n =e:nicia 3a, c$ nu in'er=in$, de:i =ede '('ul% 'recu'ul, 5re#en'ul,
=ii'(rulK
/i a'unci ru4$ciunea de cerere> Un c(n"(r' 53i9ic 5en'ru (ul inca5a!il de ( "(r$
3u5eri(ar$ de ru4$ciune>
Dar 8n reali'a'e nu 3e 5r(duce niic, nu 3e 3c9i!$ niic ca r$35un3 la cererea
credinci(3ului. C$ci luea =e:nic$ e =e:nic$, iar luea 'e5(ral$ e 'e5(ral$ :i nu e3'e 'recere
de la una la al'aK
,J
% 3$ =$ "eri)i de necur$)ieE "iecare din =(i 3$ :'ie 3$-:i 3'
Tre!uie 3$ r$35unde a5ri(ri c$ acela care ne-a 8n=$)a' ru4$ciunea, I3u3, nu ne-a =(r!i'
dec@' de ru4$ciunea de cerere. /i cu in3i3'en)$H
A5(i ne "ace ( idee er(na'$ de35re =e:nicie. O =ede 8nc9i3$ 8n iu'a!ili'a'e, iar
Dune#eu 8n$un'ru, 5ri#(nier al 5lanuril(r 3ale "i?a'e 6ai 8nain'e de '()i =ecii7. Dl =ede 3u3,
8nde5$r'a', 3'eril, nu a'in4e niic, 5arc$ 5en'ru a nu c(n'aina, al'"el nu ar ai "i iu'a!il :i
=e:nic.
Acea3'$ =i#iune "il(#("ic$ nea4$ credin)a cre:'in$ 8n crea)ie :i Dn'ru5are. Ea in'er#ice lui
Dune#eu 3$ 3c9i!$ du5$ cea "$cu' 8nain'e =e:niciaE =e:nicia e ia4ina'$ du5$ 3c9ea lui du5$
:i 8nain'e.
Or e'erni'a'ea nu e3'e un 8nain'e de 'i5. E a#i. E 5re#en'ul lui Dune#eu 8n "iecare cli5$
ce 'rece.
E Dune#eu Iu!ire 5re#en' 8n (rice 'i5. Dune#eu :'ie '(a'e, dar =ii'(rul li!er nu e 8nc$
niic.
Ve:nicia nu 3'$ al$'uri de 'i5, "$r$ 3$ ai!$ =re( le4$'ur$ cu el :i e "(r)a crea'(are care
5(ar'$ '(a'e 'i5urile, care cu5rinde 'i5urile ce 'rec 8n 5re#en'ul 3$u unic :i 8i 5eri'e e?i3'en)a.
Ea nu e a!3en)a 'i5ului, ci 3'$5@na 'i5ului. /i 5en'ru c$ e a#i-ul c(n'e5(ran 'u'ur(r
'i5uril(r, 5(a'e "i un 'i5 8n "iecare cli5$. 0c". <. Ra'#in4er1
,A
S-ar 5u'ea reci'i aici 5a4inile din ca5i'(lul III, din Cr(ire, =(l. I.
6 A5(i le-a ai #i3% 6Dac$ unul din're =(i are un 5rie'en, :i 3e duce la el la ie#ul n(5)ii,
:i-i #ice% 6Prie'ene, 85ruu'$-i 'rei 5@ini, c$ci a =eni' la ine de 5e dru un 5rie'en al eu, :i
n-a ce-i 5une 8nain'eE7 :i dac$ din$un'rul ca3ei lui, 5rie'enul ace3'a 8i r$35unde% 6Nu $ 'ul!uraE
acu u:a e3'e 8ncuia'$, c(5iii ei Sun' cu ine 8n 5a', nu 5(' 3$ $ 3c(l 3$-)i dau 5@ini7 - =$
35un% c9iar dac$ nu 3-ar 3cula 3$ i le dea, 5en'ru c$-i e3'e 5rie'en, '('u:i, $car 5en'ru 3'$ruin)a lui
3u5$r$'(are, '(' 3e =a 3cula :i-i =a da '(' ce-i 're!uie.7
0Lc ++,I--1
- Pr(=iden)a 'ra4e 3"(rile> -
A ai 35u3 08n ca5i'(lul I din Cr(ire, =(l I1 c$ Dune#eu a crea' uni=er3ul a'erial
d@ndu-i le4i =ia!ile unde 8n 5rinci5iu nu in'er=ineK
S$ 8n)ele4e !ine% 5l(aia, 3(arele, "ideli'a'ea cu care =in an('i5urile, re#i3'en)a
a'erialel(rK 3un' iu!irea 3a. Dar el nu "al3i"ic$ !ule'inele e'e(, :i cu ar "ace-( c@nd 5e c@5
)$ranii cer 5l(aie, iar 'uri:'ii 3e r(a4$ 5en'ru 3(are> El nu "ace 5enele la a:in$ nici nu re5ar$ 8n
#!(r ('(arele a=i(anel(r re=i#ui'e cu 3u5er"iciali'a'eE el nu )ine =(lanul din @na !e)i=ului nici
nu re4enerea#$ ar'erele !uniciiK
Dac$ Dune#eu ar in'er=eni 8n "iecare (en' 5en'ru a (di"ica, 8n na'ur$,
de'erini3ul cau#el(r :i e"ec'el(r, ar "ace uni=er3ul li53i' de (rdine :i l-ar 'ra'a 5e ( ca 5e un
c(5il ire35(n3a!il. C9iar ru4a', el nu in'er=ineK
- Dar a'unci inunile>K Din e=an49elie 3au de la L(urde3>
E ade=$ra' , I3u3 a 8nul)i' 5@inileK, Cine =(r!e:'e al'"el d$ d(=ad$ de i4n(ran)$.
Dune#eu nu =rea 3$ e?i3'e (r!i, 3ur#i, 5arali#a)i, (r)iK El 8n3u:i 3u"er$ de "(ae 8n cei
8n"(e'a)i. Veni' ca M@n'ui'(r, I3u3 ara'$ c$ !(ala :i (ar'ea 3un' 8n=in3e, c$ 6(ul e 5unc'ul
3en3i!il al lui Dune#eu.70<ean le DU1 /i reain'e:'e ace3' lucru, ici c(l(, de-a lun4ul i3'(riei ca
la L(urde3.
/i ( "ace 5en'ru a =e3'i Dn=iereaK
,A
$5@nea3c$ =a3ul 8n 3"in)enie :i cin3'e, nu 8n a5rinderea 5("'ei, ca Neaurile
/i 5en'ru a ne 35une% 5une)i-=$ 5e 'rea!$. Qr$ni)i 85reun$ cu ine 5e cei "l$@n#i,
=indeca)i 5e cei !(lna=i, a;u'a)i, iu!i)iK V$ li53e:'e iu!irea> Ru4a)i-=$H
T$cerea lui Dune#eu 8n "a)a i#eriei, a 3u"erin)el(r, nu 8n3ean$ c$ e a!3en' 5en'ru
lue. E 5re#en' 5en'ru a ne 3c9i!a iniile, 5en'ru ca iniile :i !ra)ele n(a3're 3$ 3c9i!e
luea.
Ia'$ r(3'ul "ire3c al ru4$ciunii% 3$ 3c9i!e iniile, 3$ ne (!ili#e#e !ra)ele. /i re=eni
a'unci la Ta'$l n(3'ru acea3'$ ru4$ciune care ne 5une 5e 5lanul lui Dune#eu% "ac$-3e =(ia 'aH
Cu 3$ ne ia4in$ ru4$ciunea 'inerei Maria din Na#are'> F$r$ 8nd(ial$ cerea :i ea
=enirea 4ra!nic$ a lui Me3ia, =(ia :i ea 3$ "ie ( 3()ie "erici'$ :i 3"@n'$, ( a$ cu ul)i c(5ii
credinci(:i ca 3$ 5er5e'ue#e :i 3$ crea3c$ 5(5(rul lui Dune#euK /i a =eni' 8n4erul ca 3$ 8i
5r(5un$ '(cai acea3'a, dar cu '('ul al'"el dec@' 8:i 8nc9i5uia eaK
2@ndindu-3e la ea, 35unea I3u3% 6Ferici)i cei care a3cul'$ Cu=@n'ul lui Dune#eu :i 8l 5un
8n 5rac'ic$H7 0Lc ++,.-1. Pen'ru a :'i ce 're!uie 3$ ceri, 're!uie ai 8n'@i 3$ :'ii ca 3$ a3cul)i, iar
5en'ru a a=ea 5u'ere ca 3$ 'r$ie:'i ceea ce ai au#i', 're!uie 3$ ( ceri. Aici de3c(5eri 5unc'ul
culinan' al ru4$ciunii de cerere.
6I3u3 S-a du3 a5(i 8n ca3a lui Pe'ru, :i a =$#u' 5e 3(acra ace3'uia #$c@nd 8n 5a', 5rin3$ de
"ri4uri. S-a a'in3 de @na ei, :i au l$3a'-( "ri4urileE a5(i ea 3-a 3cula', :i a 8nce5u' 3$-i
3lu;ea3c$. Seara, au adu3 la I3u3 5e ul)i 8ndr$ci)i. El, 5rin cu=@n'ul Lui, a 3c(3 din ei du9urile
necura'e, :i a '$$dui' 5e '()i !(lna=ii, ca 3$ 3e 85linea3c$ ce "u3e3e =e3'i' 5rin 5r((r(cul I3aia,
care #ice% 6El a lua' a3u5ra Lui ne5u'in)ele n(a3're :i a 5ur'a' 3u"erin)ele n(a3're.7
0M' -,+C-+A1
- Dune#eu :'ie de;a de ceea ce a=e ne=(ie -
6Ta'$l =(3'ru, ne 35une I3u3, :'ie de ce a=e)i ne=(ie, ai 8nain'e ca =(i 3$ 8i cere)i.7 0M'
J,-1 de3i4ur, ai !ine ca n(i.
Cererile n(a3're nu 3un' "$cu'e 5en'ru a-l in3'rui 5e Dune#eu, ci 5en'ru a-i 5une inia
n(a3'r$.
Nu c$ Ta'$l, 3au I3u3, 3au Du9ul nu ar :'i inia n(a3'r$, dar inia n(a3'r$ 3e luinea#$
c@nd =(r!e:'e ca ( caer$ cu "ere3'rele de3c9i3eE :i 8n acela:i 'i5 3e 3c9i!$, ai ale3 c@nd
=(r!e:'e cu Dune#eu. Acea3'$ recun(a:'ere a d(rin)ei de=ine 3'ri4$', de=ine li!er'a'e :i c@nd (
li!er'a'e 3e 're#e:'e, Dune#eu e ac(l( ca 3$ 8i 8n'ind$ @na.
6Cere)i, :i =i 3e =a daE c$u'a)i :i =e)i 4$3iE !a'e)i, :i =i 3e =a de3c9ide. C$ci (ri :i cine cere,
ca5$'$E cine cau'$, 4$3e:'eE :i celui ce !a'e, i 3e de3c9ideK7 0M' A,A--E Lc ++, ,-+B1 Prin ace3'e
c9e$ri Dune#eu 8i !a'e la u:$. Re35ec'@nd 5e de5lin li!er'a'ea ea, 3'ri4$'ul eu, 5en'ru a-
i =eni 8n a;u'(r.
6Dac$ Dune#eu nu 8nce'ea#$ 3$ ne cear$ :i 3$ ne 5(runcea3c$ ru4$ciunea, 8n3ean$ c$
a:'ea5'$ cu ila 3a la u:a iniii n(a3're ca ea 3$ 3e de3c9id$.7 0Paul Claudel1
,-

,-
, care nu c+CGu+CGn+CG(+CG3+CGc+CG +CG5+CGe+CG
+CGD+CGu+CG+CGn+CGe+CG#+CGe+CGu+CG.+CG +CGN+CGi+CG+CGe+CGn+CGi+CG +CG3+CG
+CGn+CGu+CG +CG"+CGi
.B
A/A S V RU2AI
6TAT NOSTRU7
RU2CIUNEA CREDINCIO/ILOR
6S$ =$ ru4a)i a:a cu ne-a 35u3 D(nul 8n E=an49elie% A:a 3$ =$ ru4a)i%
TATL NOSTRU care e:'i 8n ceruri
S"in)ea3c$-3e nuele '$u,
Vie D5$r$)ia 'a,
Fac$-3e =(ia 'a,
Precu 8n cer a:a :i 5e 5$@n'.
P@inea n(a3'r$ cea de '(a'e #ilele d$-ne-( n(u$ a3'$#i
/i ne iar'$ 4re:elile n(a3're, 5recu :i n(i ier'$ 4re:i)il(r n(:'ri
/i nu ne duce 5e n(i 8n i35i'$, ci ne @n'uie:'e de Cel r$u.
C$ci a 'a e3'e 5u'erea :i $rirea 8n =eciH
A:a 3$ =$ ru4a)i de 'rei (ri 5e #iH7
- Ru4$ciunea cre:'inil(r -
Ace3' 'e?' e din Dida9eea 3au D(c'rina A5(3'(lil(r 3cri3$ cu 5u)in
Ti5 du5$ E=an49elia lui I(an 5e la 3"@r:i'ul 5riului 3ec(l cre:'in. Te?'ul e3'e a5r(a5e acela:i
ca la Ma'ei. Lauda de la 3"@r:i'% 6C$ci a TaK7 a "(3' rein'r(du3$ 8n li'ur4ie.
P(3'ulan'ul cre:'in 5riea d(u$ c((ri 8n e(ria lui :i 8n ini$% Si!(lul, iar du5$
!('e#, Ta'$l n(3'ru.
6 E un 5ri=ile4iu 5en'ru cine=a 3$ 5(a'$ 35une Ta'$l n(3'ru. Ce 'ea$, ce re35ec' 5en'ru
acea3'$ ru4$ciune ne 5u'e da 3eaa du5$ in'r(ducerile an'ice, "(rule 5$3'ra'e 8n '(a'e li'ur4iile
din Orien' ca :i din Occiden'. Dn Orien' li'ur4ia eu9ari3'ic$, #i3$ a lui I(an 4ur$ de Aur, "(l(3i'$
8nc$ 8n &i3erica (r'(d(?$ 4reac$ :i ru3$, 8i cere 5re('ului 3$ 35un$ 8nain'e de Ta'$l n(3'ru%
6&ine=(ie:'e D(ane a ne da 9arul 3$ 'e nui, cu "ric$ :i !ucurie, 'a'$, 5e 'ine
Dune#eul cerului :i 3$ 35une% 'a'$l n(3'ruK7 Dn Occiden' li'ur4ia r(an$ 3e e?5ri$ la "el%
6Dndr$#ni a 35une% 'a'$l n(3'ruK7 0<. <ereia31
Dn 3ec(lul IV acea3'a e 3in4ura ru4$ciune nece3ar$, 3in4ura "i?$ 8n '(a'$ Eu9ari3'ia. E
ru4$ciunea 5er3(nal$ 8nc$ din 3ec(lul I a celui !('e#a' :i a "ailiei 3ale% diinea)a, 3earaK
Dn'r-un cu=@n', dac$ Cre#ul 8n=$)a' :i 35u3 5e de r(3' era 3enul recun(a:'erii * 3i!(lul
* "ra)il(r cre:'ini, c9iar dac$ nu 3-au =$#u', la "el Ta'$l n(3'ru e3'e ca un 'e3' c$ cine=a e !('e#a', u
ini)ia'.
Dn 'i5ul lui I3u3 "iecare 4ru5are reli4i(a3$% "ari#ei, e3enieni, !a5'i:'i 3e de(3e!eau 5rin'r-
( "(rul$, ( re4ul$ 5r(5rie de ru4$ciune. Nu 5en'ru a 3e (5une cel(rlal)i, ci 5en'ru a arca
(ri4inali'a'ea &i3ericii l(r, 5en'ru a-i a3i4ura uni'a'ea :i a e?5ria le4$'ura 3'r@n3$ cu
Dune#euK Or, ucenicii lui I3u3 8nce5eau 3$ 8:i dea 3eaa c$ 3un' ( c(uni'a'e. Acea3'$
c(n:'iin)$ 3e "ir$ 8n e?claa)ia unuia din're ei% 6D(ane, 8n=a)$-ne 3$ ne ru4$, a:a cu I(an
i-a 8n=$)a' 5e ucenicii 3$i.7 0Lc ++,+1 Dn nuele cel(rlal)i cere Dn=$)$'(rul ( ru4$ciune care 3$ "ie
le4$'ura l(r, 3enul a5ar'enen)ei la "ailia lui I3u3, 5en'ru c$ =a e?5ria nucleul 4@ndirii :i al
ru4$ciunii lui I3u3.
Ia'$ I3u3 le 35une * ne 35une.
6A:a 3$ =$ ru4a)i% 'a'$l n(3'ruK7
Ne-a da' ru4$ciunea 3a ca ( ru4$ciune 5er3(nal$. 6i 'u, c@nd 'e r(4i, in'r$ 8n (d$i)a 'a,
8ncuie-)i u:a, :i r(a4$-'e Ta'$lui '$u, care e3'e 8n a3cun3E :i Ta'$l '$u, care =ede 8n a3cun3, 8)i =a
r$35l$'i.7 0M' J,J1. Dar c9iar dac$ u:a ea e 8nc9i3$, nu 3un' 3in4ur 8n ru4$ciune% inia 8i
cu5rinde 5e "ra)ii ei :i luea 8n'rea4$. De aceea 35un% 'a'$l n(3'ruK d$-neK
De al'"el ace3' "el de a 3e e?5ria al lui I3u3% V(i 3$ =$ ru4a)iK 05er3(ana a II- a, 5lural1
ne ara'$ d(rin)a lui de a ne =edea c@' ai de3 aduna)i 8n c(uni'a'ea de ru4$ciune. Dac$ Ta'$l
n(3'ru e un 3i!(l, e 5en'ru a ne ru4a 85reun$. Cre:'inii 3un' un 5(5(r :i ace3' 5(5(r are
ru4$ciunea 3a. Plural arc9ea#$ de3'ina)ia 3a li'ur4ic$, 5rin care de=ine un ac' 5u!lic, ( ac)iune
5u!lic$.
- Ac'ul 5er"ec' de iu!ire -
Luca ne 'ran3i'e Ru4$ciunea D(nea3c$, 8n'r-( redac'are ai 3cur'$ dec@' Ma'ei. 67Nu
3e 5(a'e 35une cu cer'i'udine care e "(ra cea ai =ec9e7 0TO&1 /i 5u)in i5(r'$. Dn=$)$'(rul i-a
8n=$)a' 8n ai ul'e r@nduri, 5(a'e ca =aria)ii de de'aliu 8n 5ri=in)a un(r 'ee e3en)iale. Oricu,
d@ndu-ne Ta'$l n(3'ru, I3u3 nu a =(i' 3$ le4e ru4$ciunea n(a3'r$, "i?@ndu-i ( "(rul$ (!li4a'(rie.
El d$ un 5lan, d$ un 3u"luK ca "iecare 3$ 8:i ia #!(rulH
C$ e "(rula'$ du5$ 'raducerea lui Luca 3au a lui Ma'ei 0"(l(3i'$ 8n li'ur4ie 'i5 de .B de
=eacuri1, ru4$ciunea lui I3u3 e 3i5l$, e 5r("und$, ca 8n3u:i Dune#eu, ca :i E=an49elia 5e care
( 3in'e'i#ea#$ 8n +B linii. A 35une 'a'$l n(3'ru cu ade=$ra', 8n3ean$ a in'ra ad@nc 8n 4in4$:ia :i
ien3i'a'ea iu!irii di=ine, re8n'(arcerea radical$ 35re 'a'$l 8n i:carea de a3cul'are 35(n'an$ :i
iu!i'(areE 8n3ean$ a re4$3i !el:u4ul 5$cii 8n renun)area #ilnic$ 5lin$ de 8ncredereE 8n3ean$
8!r$)i:area de ier'are nec(ndi)i(na'$ a 'u'ur(r 8n "a=(area 'u'ur(r :i rena:'erea "(r)ei :i
ne=in(=$)iei 5rin Du9ul S"@n'.
Fiind luin$ 8n c(n:'iin)$, ac' de iu!ire 5er"ec'$, 'a'$l n(3'ru nu 5(a'e "i 35u3 dec@' (ri 8n
c(n=er'ire, (r 8n inciun$. Dn inia 8n care 3e a"ir$ 6Ta'$l n(3'ru7, 5$ca'ul e (r'.
T(cai de aceea are l(cul 3$u (!li4a'(riu 8n 3acraen'ul !('e#ului, Eu9ari3'iei :i c9iar al
35(=e#ii, 8nc$ din cele ai =ec9i 'i5uri.
6Cine a 35u3 3eara 'a'$l n(3'ru, 5(a'e d(ri lini:'i'.
C@nd unul din ne"ericire, (are 8n 3(n, du5$ ce a 35u3 ru4$ciunea de 3ear$ Ta'$l n(3'ru
3au &ur$-'e Marie, e un 3en !un. S(ar'a lui e !un$. E 3en c$ e 4a'a 3$ a5ar$ 8n "a)a 'ri!unalului
eu, 4a'a 8n 3en3 !un. Ia'$ 3ur5ri#a 5e care i-( =(i "ace% 8l =(i ;udeca a:a cu "ace un Ta'$.7
0C9arle3 Pe4u[1
,,
6Dn'r-( #i, I3u3 Se ru4a 8n'r-un l(c anui'. C@nd a i35r$=i' ru4$ciunea, unul din ucenicii
Lui I-a #i3% 6D(ane, 8n=a)$-ne 3$ ne ru4$, cu a 8n=$)a' :i I(an 5e ucenicii lui.7 El le-a #i3%
6C@nd =$ ru4a)i, 3$ #ice)i% Ta'$l n(3'ru care e:'i 8n ceruriH S"in)ea3c$-3e Nuele T$uE =ie
D5$r$)ia TaE "ac$-3e =(ia Ta, 5recu 8n cer, a:a :i 5e 5$@n'. P@inea n(a3'r$ cea de '(a'e #ilele
d$-ne-( n(u$ 8n "iecare #iE :i ne iar'$ n(u$ 5$ca'ele n(a3're, "iindc$ :i n(i ier'$ (ricui ne e3'e
da'(rE :i nu ne duce 8n i35i'$, ci i#!$=e:'e-ne de cel r$u.7
0Lc ++,+-C1
- Ru4$ciunea 8n Du9 -
C(5ilul 5l@n4e 5en'ru un "leac, 5en'ru c$ =rea !iciul 'a'ei. /i 5l@n4e. I 3e 5(a'e da> Dar
c(5ilul care ('i=ea#$ cere ca un ( are. Pen'ru un cre:'in cel are e Cri3'(3.
Ia'$ c$ nu '()i cre:'inii a;(ri 3un' adul)i. Ru4$ciunea ca :i credin)a :i (rala, e ( reali'a'e
35iri'ual$ 8n cre:'ere. Tre!uie 3$ 3e la3e educa'e de I3u3.
Or, I3u3, care e a'@' de 4a'a 3$ a3cul'e ru4$ciunea 5lin$ de credin)$ a 5$c$'(:il(r :i
!(lna=il(r, re"u#$ ca'e4(ric cu=in'ele Mar'ei% 6D(ane, nu-)i 5a3$ c$ 3(r$-ea -a l$3a' 3$
3lu;e3c 3in4ur$> Ri-i, deci, 3$-i a;u'e.7 Dre5' r$35un3, I3u3 i-a #i3% 6Mar'(, Mar'(, 5en'ru ul'e
lucruri 'e 8n4ri;(re#i :i 'e "r$@n)i 'u, dar un 3in4ur lucru 're!uie. Maria :i-a ale3 5ar'ea cea !un$,
care nu i 3e =a lua.7 0Lc +B,CB-C.1 Fii 'une'ului Iac(! :i I(an cer "(c din cer 5en'ru a 5ede53i
3a'ul 3aari'ean. 6Nu :'i)i =(i ai c$rui Du9 3un'e)i>7 0Lc , IG-IJ1 Aceea:i "ra)i Re!edei cer 3$
3'ea la drea5'a :i la 3'@n4a lui I3u3 8n D5$r$)ia 3a. R$35un3% 6Nu :'i)i ce cere)iH7 0Mc +B,GI 33.1
6Nu :'i)i 3$ =$ ru4a)i cu 're!uie, 35une 3"@n'ul Paul :i adau4$% Dar Du9ul =ine 8n a;u'(rul
3l$!iciunii n(a3'reK Du9ul 8n3u:i in'er=ine 5en'ru n(iK7 0R -,.J1 iar ru4$ciunea lui I3u3 e
aceea care urc$ din inia lui I3u3 din Na#are' :i 5e care el ne-( 8n=a)$% Ta'$l n(3'ru.
6 Pe c@nd era 5e dru, cu ucenicii S$i, I3u3 a in'ra' 8n'r-un 3a'. /i ( "eeie, nui'$ Mar'a,
L-a 5rii' 8n ca3a ei. Ea a=ea ( 3(r$ nui'$ Maria, care 3-a a:e#a' ;(3 la 5ici(arele D(nului, :i
a3cul'a cu=in'ele Lui. Mar'a era 85$r)i'$ cu ul'$ 3lu;ire, a =eni' re5ede la El, :i I-a #i3%
6D(ane, nu-)i 5a3$ c$ 3(r$-ea -a l$3a' 3$ 3lu;e3c 3in4ur$> Ri-i, deci, 3$-i a;u'e.7 Dre5'
r$35un3, I3u3 i-a #i3% 6Mar'(, Mar'(, 5en'ru ul'e lucruri 'e 8n4ri;(re#i :i 'e "r$@n)i 'u, dar un
3in4ur lucru 're!uie. Maria :i-a ale3 5ar'ea cea !un$, care nu i 3e =a lua.7
0Lc +B,G--C.1
6TATL NOSTRU CARE E/TI DN CERURI7
6 V(i 3$ nu =$ nui)i Ra!iH Fiindc$ Unul 3in4ur e3'e Dn=$)$'(rul =(3'ru% Cri3'(3, :i =(i '()i
Sun'e)i "ra)i. /i 6Ta'$7 3$ nu nui)i 5e nieni 5e 5$@n'E 5en'ru c$ Unul 3in4ur e3'e Ta'$l =(3'ru%
Acela care e3'e 8n ceruri.7 0M' .G,--,1
Un 3in4ur :i acela:i 'a'$ al 'u'ur(r, 'a'$l n(3'ruK
,,
+CAe+CA +CAc+CAu+CA +CA=+CAi+CAc+CAl+CAe+CAP u+CA4+CA +CAP i+CA +CAc+CAu+CA
+CAn+CAe+CAd+CAr+CA
Deci e (n3'ru(3 3$ $ r(4 3in4ur 5en'ru ine, ui'@nd de "ra)ii :i 3ur(rile ele% 6Ta'$l
euK d$-iK iar'$-iK7 Nu, nu, e i5(3i!il 3$ $ r(4 'a'$l n(3'ru 8n a"ara "ra'erni'$)ii% e
i5(3i!il 3$ ar$' "a)$ de Dune#eu ( "a)$ 3enin$ c@nd 8i e inia 4(al$ de cei care, ca :i ine,
3un' c(5iii 3$i. 6Cine 8l iu!e:'e 5e Dune#eu iu!e:'e :i 5e "ra'ele 3$u.7 0+In +,.+1
I5(3i!ilK :i 5$ca' 5en'ru c$ 8n "ra)ii :i 3ur(rile ele e "ra'ele eu ai are, I3u3K Nu
-a: 5u'ea 5re#en'a 8n nuele lui.. cu I3u3 dar, nu "$r$ ceilal)i, Ta'$l n(3'ru e c(uni'ar%
6V$ ai 35un iar$:i, c$, dac$ d(i din're =(i 3e 8n=(ie3c 5e 5$@n' 3$ cear$ un lucru
(arecare, le =a "i da' de Ta'$l Meu care e3'e 8n ceruri. C$ci ac(l( unde Sun' d(i 3au 'rei aduna)i 8n
Nuele Meu, Sun' :i Eu 8n i;l(cul l(r.7 0M' +-,+,1
Fiind '()i 85reun$ Tru5ul lui Cri3'(3, 3$ nu a5u'$ celelal'e e!re. Sun'e 8n're n(i
"ra)i iar el e 'a'$l 'u'ur(r% Ta'$l n(3'ru.
- Ta'$ -
Ia'$ 8n're!are ridic(l$, '('u:i $ 4@nde3c 3$ =$ 5un :'iind c$ nu e "$r$ r(3'% A)i (!3er=a' cu
'()ii c$ &i3erica, 8n li'ur4ia 3a, ai ale3 8n 3"@n'a Li'ur49ie, 8l 'ra'ea#$ 5e Dune#eu ca 5e
5er3(an$> /i c$ ru4$ciunea 3e adre3ea#$ nu lui I3u3 nici Du9ului S"@n', ci Ta'$lui, 5rin I3u3
Cri3'(3, D(nul n(3'ru, 8n Du9ul S"@n'>
Nu c$ nu ne-a 5u'ea ru4a lui I3u3 3au Du9ului> A3'a ar ai li53iH
Dar 9arul n(3'ru de cre:'ini, ne 8nc(r5(rea#$ lui I3u3 ca n(i 3$ 85$r'$:i 8n (d "ire3c
ru4$ciunea lui. Or I3u3 3e r(a4$ ne8nce'a' Ta'$lui 3$u care e3'e :i Ta'$l n(3'ru, cu ne-a 35u3 el.
Ta'$l n(3'ru> Dn ce 3en3>
Dune#eu, crea'(rul luii :i al (ului, I#=(rul Vie)ii n(a3're :i al 'u'ur(r.
Vec9iul Te3'aen' re=elea#$ deci, Au'(ri'a'ea 0au'(rul * cu ne 35une a3'$#i1 :i
4in4$:ia "ra'ern$ a lui Dune#eu "a)$ de (rice crea'ur$. Mai ale3 "a)$ de (, care 3in4ur, e "$cu',
du5$ c9i5ul :i 3e$narea 3a, a: acu nuai un Ta'$ :i ( a$ "ac 5e c(5il. A e=(ca'
e?5erien)a 'r$i'$ care a c(ndu3 5e I3rael la de3c(5erirea 5a'erni'$)ii a'erne a lui Ia9=e.
Cu=in'ele lui M(i3e 3e adre3ea#$ 5(5(rului e=reu, (ric$rui 5(5(r, "iec$rui (, )ie 5er3(nal%
67Nu e3'e el (are Ta'$l '$u care 'e-a "$cu', 'e-a 8n'(ci' :i )i-a da' "iin)$>7 0Deu' G.,J1
Acea3'$ 5a'erni'a'e a iu!irii crea'(are e3'e ( re=ela)ie 'ul!ur$'(are care "ace 3$
3'r$lucea3c$ 5e3'e lea4$nul n(3'ru, 5e3'e =ia)a n(a3'r$, 3ur@3ul unui Dune#eu care nu e al
"il(#("il(r :i al 3a=an)il(r, ci al n(3'ru al 'u'ur(rK
/i '('u:i 6cel(r ici7, adic$ ucenicil(r 0M' ++,.I1, I3u3 :i Ta'$l de#=$luie un i3'er ai
5r("und% Un Dune#eu ne!un de iu!ireK
Cun(a:'e ace3' lucru, dar e ce=a a'@' de incredi!il 8nc@' 're!uie 3$ ( re5e'$ ereu%
I3u3 e3'e din =e:nicie Fiul lui Dune#eu, Fiul unic, 5reaiu!i', acela care era ai 8nain'e de
A=raa, de Crea)ie 8n Ta'$l 0In +,+-1, cel care e de ( "iin)$ cu Ta'$l. Deci el e acela care 5(a'e 3$
5un$ A!!a, Ta'$, Ta'$lui =e:nic.
Or el 3-a "$cu' 'ru5 5en'ru a-i "ace 5e "ra)ii 3$i, (aenii, 3$ 3e na3c$ din n(u 0In G,G-I1.
Da, ai lui Dune#eu 0+,+.1. De a'unci, 6=(i 3un'e)i "ii ai lui Dune#eu% el l-a 'rii3 5e Du9ul
Fiului 3$u 8n iniile =(a3're care 3'ri4$ A!!a, Ta'$H7 Deci nu ai e:'i r(!, ci Fiu :i dac$ e:'i Fiu,
e:'i (:'eni'(r 5rin Dune#eu7 02al C,J-A1
A3'"el ace3' cu=@n' A&&A re#er=a' Fiului unic 8n "ailia di=in$, 'rece dre5' 5e !u#ele :i
8n inia =(a3'r$ 6C$ci =(i '()i 3un'e)i 5rin credin)$ "ii ai lui Dune#eu 5rin I3u3 Cri3'(3.7 02al
G,.J1
Iar "ailia e?'in3$ la (enire, a de=eni' D5$r$)ieH Oul *Dune#eu, 6=eni' 5en'ru
5$c$'(:i7 ne "ace 3$ in'r$ 8n D5$r$)ie d(ar in=i'@ndu-ne 3$ 35une ace3' cu=@n'% A!!a * Dra4$
'$'iculeH
6Vede)i ce dra4(3'e ne-a ar$'a' Ta'$l, 3$ ne nui c(5ii ai lui Dune#euH /i Sun'e.
Luea nu ne cun(a:'e, 5en'ru c$ nu L-a cun(3cu' nici 5e El. Prea iu!i)il(r, acu Sun'e c(5ii ai
lui Dune#eu. /i ce =( "i, nu 3-a ar$'a' 8nc$. Dar :'i c$ a'unci c@nd Se =a ar$'a El, =( "i ca
ElE 5en'ru c$ Dl =( =edea a:a cu e3'e.7
0+In G,+-.1
- Care e:'i 8n ceruri -
Acea3'$ e?5re3ie nu =rea 3$ l(cali#e#e ai ul' 8n cer dec@' 5e 5$@n' 5e acela care e3'e
5e3'e '('. D5$r$)ia ceruril(r e 8n n(i, cu #ice Cri3'(3 0Lc +A,.+1 Dn 3i!(li3ul !i!lic, 'erenul
ceruri e=(c$ 'ran3cenden)a di=in$, (ul e ic, la ni=elul 5$@n'ului. Dune#eu e are :i u5le
cerurile. Dar nu e a!3en' de ici 3au de ac(l(% 6Sla=a lui u5le 5$@n'ulH7 0In J,G1 dac$ 8i 5lace
3$ l(cuia3c$ 5e 5$@n' cu (aenii, '('u:i cerurile nu 8l 5(' cu5rindeH0+R4 -,.A1
De aceea 8ndr$#ni 3$ 35une% Ta'$l n(3'ru dra4, a:a cu ne-a 8ndena' :i nea- 5(=$)ui'
D(nul.
Tre!uie 3$ ad$u4$ c$ Ma'ei a 3cri3 E=an49elia 3a cre:'inil(r de (ri4ine iudaic$ * Iude(-
cre:'inii * Or ei nu 5r(nun)au nici(da'$ cu=@n'ul Dune#eu din re35ec'. Pen'ru a le ena;a
3en3i!ili'a'ea, Ma'ei 8nl(cuie:'e Dune#eu 5rin cer 3au ceruri cu acela:i 3en3. A3'"el 35une%
D5$r$)ia ceruril(r 8n l(c de D5$r$)ia lui Dune#eu, Ta'$ din ceruri 8n3ean$ deci la Ma'ei%
Ta'$ care e:'i 8n ceruri Dune#eu, &unul Dune#euH7
6A:a =(r!e:'e D(nul% 6Cerul e3'e 3caunul Meu de d(nie, :i 5$@n'ul e3'e a:'ernu'ul
5ici(arel(r MeleH Ce ca3$ a)i 5u'ea =(i 3$-i #idi)i, :i ce l(c Mi-a)i 5u'ea =(i da ca
l(cuin)$> T(a'e ace3'e lucruri, d(ar @na Mea le-a "$cu', :i '(a'e :i-au c$5$'a' a3'"el "iin)a7 -#ice
D(nul.7
0I3 JJ,+-.1
SFINEASC-SE NUMELE TU
Ce "(rul$H Una din cele ai 3'ranii 5en'ru "elul n(3'ru de a 4@ndi :i de a =(r!iK Dar a
in'ra' 8n in'ea n(a3'r$ :i acu !anda er4e "$r$
5r(!leeK /i '('u:iK
- Nuele '$u -
Nuele e 8n3$:i 5er3(ana% 5er3(ana 8n ceea ce e cun(3cu'$, iu!i'$, aical$% 5er3(ana
u'ili#a!il$. S5une-i MarcelK 5()i 3$ $ c9ei (ric@ndK
Nuele 3e 3c9i!$ c@nd 3e a;un4e la re8nn(irea 5er3(nali'$)ii% Cu=@n'ul ia nuele de
I3u3, A=ra de=ine A=raa, Iac(! e nui' I3rael, ,2i(=ani &a'i3'a M(n'ini 3enea#$ Paul VI,
c9iar eu, (da'$ ce 3un' n$3cu' din Dune#eu a un nue la !('e#.
Nuele e 8n3$:i 5er3(ana.
Nuele lui Dune#eu e a3'"el (dul !i!lic, 'radi)i(nal de a de3ena cu re35ec' 8n3$:i
Fiin)a 3a. I3u3 ne 35une 3$ adre3$ Ta'$lui ace3'e cu=in'e% 6Per3(ana 'a 3$ "ie 3"in)i'$H7, 6Tu 3$
"ii 3"in)i'H7
Dar Dune#eu "iind 3"in)enia 5rin e?celen)$, I#=(rul 3"in)enie, e clar c$ nu 5(a'e ad$u4a
nici un a'( 3"in)eniei 3ale. A'unci ce 5(a'e "i acea3'$ 3"in)ire a Fiin)ei lui Dune#eu>
/i ce 8n3ean$ ai 8n'@i 3"@n', 3"in)i'>
- S$ "ie 3"in)i' -
Acu c@nd ni 3-a re=ela' c$ Dune#eu e Iu!ire, :'i c$ 3"in)enia 8n3ean$ ui'are de
3ineK :i a iu!i cu ade=$ra'. E?5re3ia% S"in)ea3c$-3e nuele '$u nu 3e 5(a'e 8n)ele4e dec@'% 6S$ "ie
re35ec'a', 3$ "ie 5redica', recun(3cu' ceea ce e:'i, ar$'a'% Iu!irea 8n3$:iH Ara'$-)i 3"in)enia, adic$
iu!ireaE "$-'e cun(3cu', iu!i'H P@n$ la 3"@r:i'ul luii :i 5@n$ la 3"@r:i'ul =eacuril(r iu!irea 'a
a'('5u'ernic$ 3$ 3'r$lucea3c$ :i '()i 3$ 8i aduc$ 3la=$H7
Dn ace3' 3en3 5re=e3'ea E#ec9iel%
6De aceea =(i 3"in)i Nuele Meu cel are, care a "(3' 5@n4$ri' 5rin're neauri 5e care l-
a)i 5@n4$ri' 8n i;l(cul l(r. /i neaurile =(r cun(a:'e c$ Eu Sun' D(nul, #ice D(nul
Dune#eu, c@nd =(i "i 3"in)i' 8n =(i 3u! (c9ii l(r. C$ci =$ =(i 3c(a'e din're neauri, =$ =(i
3'r@n4e din '(a'e )$rile, :i =$ =(i aduce iar$:i 8n )ara =(a3'r$. V$ =(i 3'r(5i cu a5$ cura'$, :i =e)i "i
cur$)i)iE =$ =(i cur$)i de '(a'e 35urc$ciunile =(a3're :i de '()i id(lii =(:'ri. V$ =(i da ( ini$ n(u$,
:i =(i 5une 8n =(i un du9 n(uE =(i 3c(a'e din 'ru5ul =(3'ru inia din 5ia'r$, :i =$ =(i da ( ini$
de carne. V(i 5une Du9ul Meu 8n =(i, :i =$ =(i "ace 3$ ura)i 5(runcile Mele :i 3$ 5$#i)i :i 3$
85lini)i le4ile Mele. Ve)i l(cui 8n )ara 5e care a da'-( 5$rin)il(r =(:'riE =(i =e)i "i 5(5(rul Meu
:i Eu =(i "i Dune#eul =(3'ru.7 0E# GJ,.G-.-1
C@' de de5ar'e 3un'e 8nc$ de acea3'$ d(rin)$. Ea an4a;ea#$ a'@' 5e Dune#eu c@' :i 5e
(aeni, 5e n(i.
- Ta'$, ara'$-ne iu!irea 'a -
S$ cere ai 8n'@i lui Dune#eu 3$ "ac$ 3$ 3'r$lucea3c$ 3la=a 3a, 3$ 8nul)ea3c$ 8n lue
inunile iu!irii :i ale il(3'i=irii 3ale, 3$ =(r!ea3c$ ai 'are :i cu ai ul'$ 4in4$:ie (aenil(r
5rin crea)ie, 5er3(ane, e=enien'e, 5(e)i :i 3"in)iK S$ 8nul)ea3c$ 9arul :i =(ca)ia i3i(nar$ 8n
&i3eric$. A3'"el 6( are 4l(a'$ 5e care nu 5u'ea 3-( nuere nieni, din (rice nea, din (rice
3ein)ie, din (rice n(r(d :i de (rice li!$, care 3'$'ea 8n 5ici(are 8nain'ea 3caunului de d(nie :i
8nain'ea Mielului, 8!r$ca)i 8n 9aine al!e, cu rauri de "inic 8n @niE :i 3'ri4au cu 4la3 'are, :i
#iceau% 6M@n'uirea e3'e a Dune#eului n(3'ru, care :ade 5e 3caunul de d(nie, :i a MieluluiH7 /i
'()i 8n4erii 3'$'eau 85re;urul 3caunului de d(nie, 85re;urul !$'r@nil(r :i 85re;urul cel(r 5a'ru
"$5'uri =ii. /i 3-au arunca' cu "e)ele la 5$@n' 8n "a)a 3caunului de d(nie, :i 3-au 8nc9ina' lui
Dune#eu, :i au #i3% 6Ain.7 6A Dune#eului n(3'ru, 3$ "ie lauda, 3la=a, 8n)ele5ciunea,
ul)uirile, cin3'ea, 5u'erea :i '$ria, 8n =ecii =ecil(rH Ain.7 0A5 A,,-+.1
Dar acea3'$ ani"e3'are a Ta'$lui nu 3e 5(a'e reali#a "$r$ ( an4a;are c(ncre'$ a &i3ericii,
"iil(r :i "iicel(r 3ale. 6V(i "i 3"in)i' 8n =(i, 3u! (c9ii l(r7, 35une D(nul. C$ci 3la=a 'a'$lui 3un'
c(5iii 3$i.
- F$-ne 3'r$luci'(ri -
Ia'$ c$ 5ria cerere 3in Ta'$l n(3'ru nu ne la3$ 8n lini:'e% cere 9arul 3$ c(n'ri!ui n(i
8n:ine c@' ai ul' 5(3i!il la Sla=a lui Dune#eu. De(arece 3un'e "iii :i "iicele lui,
c(5(r'aen'ul n(3'ru 8l =a "ace 3$ ne !le3'ee 3au 3$ ne recun(a3c$H
6V(i Sun'e)i luina luii. O ce'a'e a:e#a'$ 5e un un'e, nu 5(a'e 3$ r$@n$ a3cun3$. /i
(aenii n-a5rind luina ca 3-( 5un$ 3u! (!r(c, ci ( 5un 8n 3"e:nic, :i luinea#$ 'u'ur(r cel(r din
ca3$. T(' a:a 3$ luine#e :i luina =(a3'r$ 8nain'ea (aenil(r, ca ei 3$ =ad$ "a5'ele =(a3're !une,
:i 3$ 3l$=ea3c$ 5e Ta'$l =(3'ru, care e3'e 8n ceruri.7 0M' I,+C-+J1
2@ndurile, cu=in'ele, "a5'ele n(a3're 3un' deci (4linda 3"in)eniei di=ine, a iu!irii Ta'$lui.
Pria n(a3'r$ da'(rie e 5(a'e 3$ de4a;$ 8n n(i :i 8n ;urul n(3'ru c9i5ul Ta'$lui de $:'ile
care "ac din El ( carica'ur$% Dune#eu * ;andar, Dune#eu * inc9i#i'(r, Dune#eu * 'iran, 3au
in=er3% !unul Dune#eu, Dune#eul c(5iil(r, Dune#eu 5ara:u'$ 5en'ru ca3cad(riK :i al'e
c(5il$rii de4radan'e 5en'ru ( :i 5en'ru Dune#eu.
A d(ua ca'e4(rie * ai 4rea * =a "i de a da 5er3(nal :i 85reun$, acel c9i5 5e care
Dune#eu a =(i' 3$ 8l ai!$ &i3erica 3a. 6Sla=a Ta'$lui e ca =(i 3$ aduce)i r(ad$ ul'$7, ne 35une
Fra'ele ai are 0In +I,G1 Dn'r-ade=$r ceea ce 5(a'e aduce 3la=$ lui Dune#eu e un 5(5(r cre:'in
(ne3', de'a:a' :i 4ener(3, 5uri"ica' de 5$ca'e, un 5(5(r uni', "$c$'(r de 5ace, un 5(5(r care 3e
r(a4$, l(cui' "iind de Du9ul S"@n', un 5(5(r la care Iu!irea e re4e :i ale c$rui @ini 3un' luin$.
6 V(ia lui Dune#eu e3'e 3"in)irea =(a3'r$% 3$ =$ "eri)i de necur$)ieE "iecare din =(i 3$ :'ie
3$-:i 3'$5@nea3c$ =a3ul 8n 3"in)enie :i cin3'e, nu 8n a5rinderea 5("'ei, ca Neaurile, care nu
cun(3c 5e Dune#eu. Nieni 3$ nu "ie cu =icle:u4 :i cu nedre5'a'e 8n 're!uri "a)$ de "ra'ele 3$uE
5en'ru c$ D(nul 5ede53e:'e '(a'e ace3'e lucruri, du5$ cu =-a 35u3 :i =-a ade=eri'. C$ci
Dune#eu nu ne-a c9ea' la necur$)ie, ci la 3"in)ire. De aceea, cine ne3(c('e:'e ace3'e 8n=$)$'uri,
ne3(c('e:'e nu 5e un (, ci 5e Dune#eu, care =-a da' :i Du9ul S$u cel S"@n'.7
0+Te3 C,G--1

VIE DMPRIA TA
Dnc$ de la 8nce5u' 3$ 8nde5$r'$ din 3u"le'ul n(3'ru (rice idee de c(n"lic' dina3'ic%
D5$r$)ia Ta'$lui, D5$r$)ia Fiului * e3'e una 3in4ur$. 6Ta'$l :i cu ine 3un'e una7 * 35une
I3u3 :i adre3@ndu-3e Ta'$lui% 6T(' ce e3'e al eu e3'e :i al '$u :i '(' ce e3'e al '$u e3'e :i al eu.7
0In +A,+B1
6/i du5$ cu '()i (r 8n Ada, '(' a:a, '()i =(r 8n=ia 8n Cri3'(3E dar "iecare la r@ndul ce'ei
lui. Cri3'(3 e3'e cel din'@i r(dE a5(i, la =enirea Lui, cei ce Sun' ai lui Cri3'(3. Dn ur$, =a =eni
3"@r:i'ul, c@nd El =a da D5$r$)ia 8n @inile lui Dune#eu Ta'$l, du5$ ce =a "i niici' (rice
d(nie, (rice 3'$5@nire :i (rice 5u'ere. C$ci 're!uie ca El 3$ 85$r$)ea3c$ 5@n$ =a 5une 5e '()i
=r$;a:ii 3u! 5ici(arele Sale. Vr$;a:ul cel din ur$, care =a "i niici', =a "i
(ar'ea. Dune#eu, 8n'r-ade=$r 6a 5u3 '('ul 3u! 5ici(arele Lui7. Dar c@nd #ice c$ '('ul I-a "(3'
3u5u3, 3e 8n)ele4e c$ 8n a"ar$ de Cel ce I-a 3u5u3 '('ul. /i c@nd '(a'e lucrurile Di =(r "i 3u5u3e,
a'unci c9iar :i Fiul Se =a 3u5une Celui ce I-a 3u5u3 '(a'e lucrurile, 5en'ru ca Dune#eu 3$ "ie
'('ul 8n '()i.7
0+C(r +I,.G-.-1
- D(nie :i 85$r$)ie -
Dn'rea4a Scri5'ur$ a a5$ru' de-a lun4ul ileniil(r 8n 3(cie'$)i (nar9ice. E?5erien)a :i
credin)a !i!lic$ 3e e?5ri$ deci 8n'r-( ia4ine de re4i, d(nii :i 85$r$)ii. P(5(rul lui
Dune#eu e deci i3'(ric iar li!a;ul 5e care Dune#eu 8l "(l(3e:'e e da'a'. E !ine a:a. E
in'eli4i!ilH
Deci Dune#eu d(ne:'e 5e3'e I3rael. 6D(nul A'('5u'ernic e3'e Re4ele Sla=eiH7
0.C,+B1 El 6d(ne:'e 5e3'e '(a'e 5(5(arele c$ci id(lii l(r nu 3un' dec@' ar4in' :i !r(n#.7 0Ier
+B,A-+B1
Vine Cri3'(3 :i reali'a'ea D5$r$)iei e3'e 'ran35u3$ 8n'r-( al'$ 4a$ D5$r$)ia e3ianic$ a
lui Dune#eu e3'e a5r(a5e, 35une I3u3 0M' G,+E C,+A1. Dar el re"u#$ 3$ "ie un Re4e 5$@n'e3c.
Nu acce5'$ ( ani"e3'are 5u!lic$ dec@' a'unci c@nd in'r$ 8n Ieru3ali * :i :'ie c$ =a uri 8n
aceea:i 3$5'$@n$ ca un in"a. 6D5$r$)ia ea nu e din acea3'$ lueH7 0In +-,GJ1
6C$ci nu 're!uie 3$ c(n"und$ d(nia cu D5$r$)ia. Lud(=ic al SVI :i Lud(=ic SV au
a=u' acela:i re4a', nu aceea:i d(nie. N()iunea de d(nie a lui Dune#eu e?5ri$ ac)iunea
35iri'ual$ 8n 3u"le'ele n(a3're, 8n 'i5 ce n()iunea de D5$r$)ie a lui Dune#eu ara'$ ( reali#are
c(ncre'$ 8n 3'ruc'ura uan$, a;un4@nd c9iar 5@n$ la 5lanul 5(li'ic.7 0<ean CARMI2NAC1
+BB
D5$r$)ia e3ca'(l(4ic$% e 3'area de"ini'i=$ a luii c@nd 4r$un'ele de u:'ar care e
&i3erica, a'in4e 3'ruc'ura :i a'uri'a'ea di=in$ 0M' +G, G+-G.1E c@nd 'a'$l =a "i recun(3cu' de '()i,
c@nd Fiul =a "i D(nul 'u'ur(r, iar Du9ul =a "i Via)a ale:il(rE 8n'r-un cu=@n', c@nd @n'uirea =a "i
c(5le' reali#a'$, 3eceri:ul 8nc9eia', 3ala nun)ii u5lu'$. 0Lc +C, .G1
&i3erica nu e deci D5$r$)ia. Dnc$ nu e3'eH Mai 3un' a'@'ea l(curi 4(ale :i a'@'ea 5$ca'eH
Dar D5$r$)ia 8nain'ea#$ 8n ea, c@nd 8nce5e din acea3'$ lue 8n inia, =ia)a, 8n 4ru5ul cel(r
iluina)i de credin)$ :i !('e#.
S"@n'ul Paul 3crie%
6 Mul)ui)i Ta'$lui, care =-a 8n=rednici' 3$ a=e)i 5ar'e de (:'enirea 3"in)il(r, 8n
luin$. El ne-a i#!$=i' de 3u! 5u'erea 8n'unericului, :i ne-a 3'r$u'a' 8n D5$r$)ia Fiului
dra4(3'ei Lui, 8n care a=e r$3cu5$rarea, 5rin 3@n4ele Lui, ier'area 5$ca'el(r.7 0C(l +,+.-+C1
6 S5une)i 5rin're neauri% 6D(nul 85$r$)e:'eH De aceea luea e3'e 'are, :i nu 3e
cla'in$.7 D(nul ;udec$ 5(5(arele cu dre5'a'e. S$ 3e !ucure cerurile, :i 3$ 3e =e3elea3c$
5$@n'ulE 3$ u4ea3c$ area cu '(' ce cu5rinde eaH S$ 're3al'e c@5ia, cu '(' ce e 5e ea, '()i
c(5acii 5$durii 3$ 3'ri4e de !ucurie 8nain'ea D(nuluiH C$ci El =ine, =ine 3$ ;udece 5$@n'ul. El
=a ;udeca luea cu dre5'a'e, :i 5(5(arele du5$ credinci(:ia Lui.7
0P3 ,J,+B-+G1
- Vie D5$r$)ia 'a -
Acea3'$ 85$r$)ie a iu!irii nu =ine ca un an('i5 3au ca un e=enien' 4ra'ui'E ea =ine ca
( Per3(an$. Dn 8nain'area ei e ( ini)ia'i=$ a lui Dune#euE nu 5(a'e "i dec@' ( =enire a 'a'$lui :i a
Fiului :i a S"@n'ului Du9.
Dar I3u3 #ice% 6Cere)i-(H7 Cere)i ca D5$r$)ia =e3'i'$ :i 8nce5u'$ de Cri3'(3 3$ 3e 8n'ind$ la
'()i (aenii c@' ai 5r("und 8n inii, 3$ 3'r$lucea3c$ 8n c(5(r'area cre:'inil(r. Cu al'e cu=in'e,
e un a35ec' al "(rul$rii% S"in)ea3c$-3e nuele '$uK
6Fari3eii au 8n're!a' 5e I3u3 c@nd =a =eni D5$r$)ia lui Dune#eu. Dre5' r$35un3, El le-a
#i3% 6D5$r$)ia lui Dune#eu nu =ine 8n a:a "el ca 3$ i#!ea3c$ 5ri=irile. Nu 3e =a #ice% 6Ui'e-(
aici7 3au% 6Ui'e-( ac(l(H7 C$ci ia'$ c$ D5$r$)ia lui Dune#eu e3'e 8n$un'rul =(3'ru.7 0Lc +A,.B-
.+1
Deci nu e ( i:care 5(li'ic$. Nu 5(a'e "i aca5ara'$ de 5(li'ic$. Din c(n'ra% 6E=an49elia e
(4linda 8n care ar 're!ui 3$ e?ain$ '(a'e i:c$rile cre:'ine :i 3$ le c(n"run'$ cu I3u3 Cri3'(3
5en'ru a 3e en)ine ( c(n=er'ire c(n'inu$K dar a3'a nu ;u3'i"ic$ ( a!3en)$ 5i(a3$% Nu "ac 5ar'e
din D5$r$)ia care 8nce5e cei care nu au @ini. Cine nu 8n)ele4e 5(li'ica, nu 8n)ele4e nici
D5$r$)ia lui Dune#eu, c$ci I3u3 a c(!$'u' r$ul :i a3u5rirea 3u! '(a'e "(rele%
+BB
e+I.5+I.'+I.a+I.'+I.e+I. +I.8+I.n+I. +I.'+I.r+I.e+I.!+I.u+I.r+I.i+I. +I."+I.a+I.c
+I.d+I.e+I. +I."+I.r+I.a+I.'+I.
6Dac$ 5rin de4e'ul lui Dune#eu alun4 dia=(lii, 8n3ean$ c$ a a;un3 la =(i D5$r$)ia lui
Dune#eu.7 0Lc ++,.B1
6I(an a au#i' din 'eni)$ de35re lucr$rile lui Cri3'(3, :i a 'rii3 3$-l 8n're!e 5rin ucenicii
3$i% 6Tu e:'i Acela care are 3$ =in$ 3au 3$ a:'e5'$ 5e al'ul>7 Dre5' r$35un3, I3u3 le-a #i3%
6Duce)i-=$ de 35une)i lui I(an ce au#i)i :i ce =ede)i% Or!ii 8:i ca5$'$ =ederea, :c9i(5ii u!l$,
le5r(:ii Sun' cur$)i)i, 3ur#ii aud, (r)ii 8n=ie, :i 3$racil(r li 3e 5r(5(=$duie:'e E=an49elia.7 0M'
++,.-I1
6Cele ai ul'e din're ru4$ciunile n(a3're ne 3c(' din ac)iunea c(lec'i=$ :i re35(n3a!il$.
Ele 3e lea4$ de ne=(ile ca3ei. A3'"el =ede cu 3e 8nc$5$)inea#$ 8n ru4$ciune arii c(n3ua'(ri
de n(=ene, 5elerina;e, de=(ra'(rii ne3$'ura)i ai n(il(r "(rule :i 8n "(nd nu 3e (cu5$ de niic.
NU 8i 5a3i(nea#$ =enirea D5$r$)iei 8n acea3'$ lue% Su"er$ de 53i9(#a 3acrului care 8i )ine ca 8n
lan)uri. Au ui'a' c$ I3u3 le 35u3e3e% 6C@nd =$ ru4a)i, nu !(l!(r(3i)i ul'e ca 5$4@niiH7
0Cri3'ian &uLu(1
+B+
- Ta'$l n(3'ru * ru4$ciune 5a3cal$ -
Vede, deci c$ ru4$ciunea cre:'in$ nu 5(a'e "i 8n$l)area in)ii de5ar'e de #4(('ul luii,
de 3u"erin)ele :i lu5'ele (aenil(r. Din c(n'ra e ( ru4$ciune 5a3cal$K adic$>
Adic$ 8l "ace 5re#en' 5e Dune#eu 3$ 'reac$ 8n (aeni :i e=enien'e. Prin 5re#en)a ea
ru4$'(are, 5rin ad(ra)ie, ul)uire, cerere, =reau ca Ta'$l 3$ "ie 5e3'e '('. S$ "iu =(cea ru4$ciunii
uni=er3ale. Prin 8n'@lnirile ele :i c9iar 5rin =ia)a ea #ilnic$ 8n're =ecinii ei a i3iunea :i
9arul de a arca '(a'e cu Dune#eu.
Pa3cal adic$ ru4$ciunea ea 're!uie 3$ "ie aceea a lui I3u3, 3$ 8i "ac$ 5e (aeni 3$ 'reac$
35re Dune#eu. E=enien'ele :i (aenii 3$ 'reac$ de la 8n'uneric la luin$, de la r(!ie la
li!er'a'e, de la 5$ca' la ier'are, de la de#!inare la 5ace, de la neca# la !ucurie, din acea3'$ lue la
Ta'$l. S$ "iu ( ru4$ciune =ie 8n inia ace3'ei lui a:a cu dr(;dia e3'e 8n alua' 6Ca 3$ "eren'e#e
'('ul7, adic$ Cri3'(3 3$ "ie 8n '(a'e. 0M' +G,G1
FAC-SE VOIA TA
Cu=@n'ul la'in "ia' 3-a 8nuia' 8n li!a n(a3'r$, a de=eni' un cu=@n' ic, #4ri!uli'% "ie 0nu
a 8nc('r(1 e?5ri@nd ( re3enare ne5u'inci(a3$, "a'ali3'$ :i aar$K
De aceea la Ta'$l n(3'ru 're!uie 3$ 35une nu "ie ci "ac$-3e =(ia 'a% un cu=@n' care
e?5ri$ li!er'a'ea, iu!ire, "(r)$, ac)iune% Fac$-3e din crea)ie% S$ 3e "ac$ luin$K - 3au din
Dn'ru5are * "ac$-3e du5$ cu=@n'ul '$u * (ri de la @n'uire de la 2e'3eani% Nu =(ia ea, dar a 'a
3$ 3e "ac$.
- V(ia 'a 3$ 3e "ac$ -
+B+
e+IGl+IGe+IG +IG3+IG u+IGE+IG +IG5+IGe+IGn+IG'+IGr+IGu+IG +IGc+IG
+IGD+IG(+IG+IGn+IG
Fac$-3e du5$ =(ia 'a din Ta'$l n(3'ru e din aceea:i =en$% e ( ale4ere 4@ndi'$, ( 5re"erin)$ a
=(in)ei lui Dune#eu. 6Ca :i ru4$ciunea lui Cri3'(3 din 2e'3eani, la "el :i "(rula din Ta'$l
n(3'ru nu e ( ru4$ciune de re3enare, ci ( cerere adre3a'$ lui Dune#eu ca el 3$ "ac$ 8n a:a "el
8nc@' =(in)a lui 3$ 3e 85linea3c$.7 0TO&1
Pen'ru c$ e iu!i'$, de3i4urH Dar :i 5en'ru c$ 3e :'ie c$ V(in)a lui e ai !un$% el cun(a:'e
'(a'e :i ne iu!e:'e.
6Cine e3'e (ul acela din're =(i, care, dac$-i cere "iul 3$u ( 5@ine, 3$-i dea ( 5ia'r$> Sau,
dac$-i cere un 5e:'e, 3$-i dea un :ar5e> Deci, dac$ =(i, care Sun'e)i r$i, :'i)i 3$ da)i daruri !une
c(5iil(r =(:'ri, cu c@' ai ul' Ta'$l =(3'ru, care e3'e 8n ceruri, =a da lucruri !une cel(r ce I le
cerH7 0M' A,,-++1
Ta'$l e nuai iu!ire, nu 5(a'e =(i al'ce=a dec@' 3$ ne iu!ea3c$. Pen'ru =ic'(ria "inal$ a
Iu!irii el nu cere al'ce=a dec@' iu!ire.
Dar n(i, e4(i:'i, lii'a)i, ner$!d$'(ri, 6N(i nu :'i 3$ ne ru4$ cu 're!uieK Nu :'i ce
cere7 0R -,.J1 A ci'i' ace3'e cu=in'e de a'@'ea (ri, :e-a 8n)ele3> Ada 5$c$'(3 0E=a
5$c$'(a3$1 ce 3un' ale4erile, c$ile, ru4$ciunile eleK 5@n$ la ur$ (c9ii 3e de3c9id, iar la
ca5$'ul c$r$ril(r n(a3're ca5rici(a3e c(n3'a'$ c$ 3un'e 4(i. 02en G1
Du9ul 5une 5e !u#ele &i3ericii 3ale ru4$ciune de ace3' "el%
6F$-ne 3$ =re '('deauna ceea ce =rei 'u7 0Du SSS1.
6F$-ne 3$ iu!i ceea e 5(runce:'e ca 3$ 5u'e (!)ine ceea ce 5r(i)i.7 0Du SSIS1
6Nu =(ia ea, ci =(ia 'a 3$ 3e "ac$.7 Nu 3un' ace3'e cu=in'e 3'ri4$'ul iu!irii :i a credin)ei
lui Cri3'(3 8n a4(nie> 0M' .J,C.1, 8n'rea4a 3a =ia)$, ;er'"a 3a, 3un' un Da nec(ndi)i(na'. 6A
c(!(r@' din cer, 35une el, ca 3$ "a nu =(ia ea, ci acelui care -a 'rii3.7 0In J,G-1 0In I,GBE
C,G-E +A,CK1
La "el :i =ia)a Feci(arei Maria 6Fac$-3e ie du5$ cu=@n'ul T$u.7, 35une ea la &una
Ve3'ire. Ceru3e ea =re(da'$ al'ce=a dec@' D5$r$)ia lui Dune#eu> A "(3' a3cul'a'$ 8n (d
inuna' * 6Lucruri ari i-a "$cu' Cel A'('5u'ernicHK7 Dar 'rece 5rin a4(nie :i CruceH
Ru4$ciunea e3'e una ac' "(r'e. Nu e ( ;(ac$ 0M' +J,.+-.G1 A =rea, 35une 3"@n'ul Pe'ru,
3$ (c(li crucea de:i 3c(5ul ru4$ciunii e 3$ 5ur'$ 85reun$ cu Cri3'(3.
Al5ini3'ul care are 8n @n$ c(arda, ( )ine 5en'ru c$ =rea 3$ d$r@e 3'@nca de care e le4a',
(r =rea 3$ urce ac(l(> E 3i4ur c$ 5(a'e 3$ri 5e3'e cre=a3e, 3e 5(a'e l$3a 8n 5r$5a3'ie, e a3i4ura'.
Cre:'inul care 3e r(a4$ nu 8l 'ra4e 5e Dune#eu 35re el, nu 8l "ace 3$ 8i 85linea3c$ =(in)a ci 8:i
ridic$ inia 4rea 35re Dune#euE =@3le:'e 8n !arca &i3ericii :i a luii 35re 5(r'. Prin Ta'$l n(3'ru
iniile n(a3're 3e 3c9i!$ :i a;un4 la lian, 5e cule.
6De a'unci 8nc(l(, I3u3 a 8nce5u' 3$ 35un$ ucenicil(r S$i c$ El 're!uie 3$ ear4$ la
Ieru3ali, 3$ 5$'iea3c$ ul' din 5ar'ea !$'r@nil(r, din 5ar'ea 5re()il(r cel(r ai de 3ea$ :i din
5ar'ea c$r'uraril(rE c$ are 3$ "ie ((r@', :i c$ a 'reia #i are 3$ 8n=ie. Pe'ru L-a lua' de ( 5ar'e, :i a
8nce5u' 3$-l u3're, #ic@nd% 6S$ Te "erea3c$ Dune#eu, D(aneH S$ nu i 3e 8n'@5le a:a ce=aH7
Dar I3u3 S-a 8n'(r3 :i i-a #i3 lui Pe'ru% 6Dna5(ia Mea, Sa'an(% 'u e:'i ( 5ia'r$ de 5('icnire 5en'ru
MineH C$ci 4@ndurile 'ale nu Sun' 4@ndurile lui Dune#eu, ci 4@nduri de ale (aenil(r.7
0M' +J,.+-.G1
PRECUM DN CER A/A /I PE PMMNT
A:a 3e 'erin$ 5ri 3'r("$ din Ta'$l n(3'ru. Ri'ul cel(r 5a'ru =er3e'e ara'$ 5(e'ica e5(cii
0cun(3cu'e :i de ^uran1 8l "ac 5e Ori4ene 0Y.IC1 3$ "ac$ din ul'ia cere un "el de re"ren%
6Ta'$l n(3'ru care e:'i 8n ceruri
S"in)ea3c$-3e nuele '$u
Precu 8n cer a:a :i 5e 5$@n'
Vie 85$r$)ia 'a
Precu 8n cer a:a :i 5e 5$@n'
Fac$-3e =(ia 'a
Precu 8n cer a:a :i 5e 5$@n'.
Acea3'$ 5(e#ie e3'e relua'$ :i de Ca'e9i3ul Triden'in 0+IJJ1.
6De3i4ur cererile 5re#en'a'e aici ca 5unc' de c(5ara)ie nu 3un' d(ar cerurile =i#i!ile,
!(l'a 3'elar$, e =(r!a de cerurile in=i#i!ile, de cur'ea cerea3c$ unde 8n4erii :i 3"in)ii c@n'$ "$r$
8nce'are 3la=a lui Dune#eu. 7 0A5 +,C-AE C,.-++E I,J-+C1
A:a cu Dune#eu e 5rea$ri' de e=(lu)ia inuna'$ a 3(arelui, lunii a 3'elel(r, d(ri :i
cere 3$ "ie 5rea$ri' ai !ine 8n li'ur4iile 8n4eril(r, d(ri :i cere 3$ "ie 5rea$ri' 5rin
ad(ra)ia li!er$ a "iil(r 3$i de 5e 5$@n'.
A:a cu Dune#eu d(ne:'e a3u5ra 3'elel(r :i a3u5ra du9uril(r cere:'i, a:a d(ri :i
cere 3$ 3e e?erci'e in"luen)a 3a '('al$ :i !ine"$c$'(are a3u5ra "iin)el(r 'ru5e:'i care nu :i-au
'erina' c$l$'(ria 5e ace3' 5$@n'.
6A:a cu 3'elele 3'r$luce3c 8n =e49erea l(r cu !ucurie :i r$35und la c9earea lui
Dune#eu% 6Ia'$-neH7 lic$rind de !ucurie 5en'ru crea'(rul l(r7 0&ar G,GC-GI1, a:a 8n4erii,
3lu;i'(rii lui dune#eu, 3e 4r$!e3c 3$ 8i e?ecu'e (rdinele 8nda'$ ce 8i aud =(cea.7 0P3 +BG,.B1, '('
a:a d(ri :i cere ca (aenii 3$ de=in$ a'@' de d(cili "a)$ de Dune#eu 0c". In J,CI1 8nc@' =(in)a
3$ 3e reali#e#e 5er"ec' 8n ade#iunea re35ec'u(a3$ a =(in)ei l(r.7
+B.
6D(nul /i-a a:e#a' 3caunul de d(nie 8n ceruri, :i d(nia Lui 3'$5@ne:'e 5e3'e
'('. &inecu=@n'a)i 5e D(nul, 8n4erii Lui, care Sun'e)i 'ari 8n 5u'ere, care 85lini)i 5(runcile Lui,
:i care a3cul'a)i de 4la3ul cu=@n'ului Lui. &inecu=@n'a)i 5e D(nul, '(a'e (:'irile Lui, r(!ii Lui,
care "ace)i =(ia LuiH &inecu=@n'a)i 5e D(nul, '(a'e lucr$rile Lui, 8n '(a'e l(curile 3'$5@nirii LuiH
&inecu=@n'ea#$, 3u"le'e, 5e D(nulH7
0P3 +BG, +,-..1
PMINEA CEA DE TOATE RILELE D-NE-O NOU ASTRI
Pria 3'r("$ din Ta'$l n(3'ru era c$'re Ta'$l. Era le4$@n' :i laud$, nu era ( cerere.
6C$u'a)i D5$r$)ia lui Dune#eu :i dre5'a'ea lui.7 0M' J,GG1. Nu e acea3'a cea ai are ne=(ie a
n(a3'r$.
A d(ua 3'r("$, '(' de cerere, 5$3'rea#$ ace3' ni=el c@nd e?5ri$ 3$r$cia :i nelini:'ea
c(5ilului care 3e 8n4ri;e:'e de "ra)ii 3$i :i =rea 3$ nu "ie nedeni.
- D$-ne 5@ine -
C@nd un unci'(r e da' a"ar$, 3e 35une c$ 8:i 5ierde 5@inea * 5@inea e ai ul' dec@' ( !uca'$ de
5@inea, e ai ul' dec@' 9rana% e '(' ceea ce e nece3ar 5en'ru ( ca 3$ 5(a'$ @nca acea3'$
5@ine% ac(5eri:, c$ldur$, luin$, 8!r$c$in'e.
+B.
u+IIl+II +II5+IIe+IId+IIe+II5+II3+IIe+IIP '+IIe+II +II'+II(+IIa+II'+IIe+II
+IIa+IIc+IIe+II3+II'+IIe+II +IIl+IIu+IIc+IIr+IIu+IIr+IIi+II,+II +IId+IIu+II5+II
+IIc
DAR VIAA UNUI FIU AL LUI Dune#eu e ai i5(r'an'$ dec@' 'ru5ul lui. 6Oul nu
'r$ie:'e nuai cu 5@ine7 0D' -,G1 iar Ta'$l n(3'ru c(n'inu$ aici ideea 8nal'$ a lui Cri3'(3% 6Ta'$l
eu =$ d$ 5@inea ce a ade=$ra'$ din cer. C$ci 5@inea din cer c(!(ar$ :i d$ =ia)$ luii.
6 I3u3 le-a #i3% 6Ade=$ra', ade=$ra', =$ 35un, c$ M(i3e nu =-a da' 5@inea din cer, ci Ta'$l
Meu =$ d$ ade=$ra'a 5@ine din cerE c$ci P@inea lui Dune#eu e3'e aceea care 3e 5(4(ar$ din cer,
:i d$ luii =ia)a7. 6D(ane7 I-au #i3 ei 6d$-ne '('deauna acea3'$ 5@ine.7 I3u3 le-a #i3% 6Eu Sun'
P@inea =ie)ii. Cine =ine la Mine, nu =a "l$@n#i nici(da'$E :i cine crede 8n Mine, nu =a 8n3e'a
nici(da'$.7 0In J, G.-.I1 P@inea e deci :i Cu=@n'ul "$r$ de care 5@inea Eu9ari3'ic$ nu ar ai "i
P@inea Vie)ii.
Dar acea3'$ reali'a'e 8nal'$ nu in'er#ice 3$ cere 8n ru4$ciunea n(a3'r$ !uca'a de 5@ine de
5e a3$. Din c(n'ra, 5@inea cea de '(a'e #ilele ceru'$ de c(5il 5en'ru a a;un4e 5@n$ @ine, "ace
5ar'e de;a din N(ul Uni=er3 :i =e3'e:'e :i 5re4$'e:'e Ca5$'ul D5$r$)iei c@nd Fiul ai are 8i =a
c9ea 5e '()i la a3$ :i le =a 3lu;i7 0Lc +.,GA1
- P@inea cea de '(a'e #ilele -
6Cea de '(a'e #ilele7 'raduce a3'"el ad;ec'i=ul 4rec 3iu3i(3 "(l(3i' ( da'$ 8n N(ul Te3'aen' ne
ai 8n'@lni' nic$ieri 8n al'$ 5ar'e. Dn e'i(l(4ie e5i-enai * care =ine.
Ar "i =(r!a (are de P@inea care =ine> Par 5u)in 5r(!a!il, c$ci a3a nu 3e 5$3'ra 5en'ru a
d(ua #i de @ineE iar I3u3 ne #ice% Nu =$ 8n4ri;(ra)i, deci, de #iua de @ineE c$ci #iua de @ine 3e
=a 8n4ri;(ra de ea 8n3$:i. A;un4e #ilei neca#ul ei.7 0M' J,GC1 E =(r!a de 5@inea n(a3'r$ 5@n$
@ine7 0<.. Cari4nac1 :i nu 5@ine 5en'ru @ine.
Dn)ele4e deci c$ P@inea #ilnic$ , 5@inea 5en'ru #iua care 8nce5e, 5en'ru ur$'(area a3$,
:i nu 5@ine 5en'ru 5(i@ine.
6Dac$ 'raducerea r$@ne neclar$, e 3i4ur c$ acea3'$ cerere nu ne d$ a3i4urarea 5en'ru
=ii'(r. I3u3 8i 8n=a)$ 5e ucenici 3$ cear$ 8n "iecare #i 9rana de care au ne=(ie cu cer'i'udinea c$
Dune#eu =a a=ea 4ri;$ 8n "iecare #i de ei a:a cu 9r$ni3e 8n 5u3'iu 5(5(rul 3$u 5rin ana care
3e 3'r@n4ea 5en'ru ( #i. 0TO&1 6Ta'$l 3e 5re(cu5$ de 'ine. Dac$ 8l nue:'i 'a'$, ai 8ncredere 8n el.
Dac$ nu ai 8ncredere 8n el 8nce'ea#$ de a-l ai nui 'a'$.7 0F. Varill(n1
+BG
C@' de35re cel al c$rui "ri4ider e 5lin, iar c(n'ul 8n !anc$ 8i ("er$ 3i4uran)$, ace3'e cu=in'e
3$ 8l "ac$ 3$ ul)uea3c$ :i 3$ 3e 4@ndea3c$ la ceilal)i% d(ar 35une% D$-ne :i 3$ nu ui'e de
ne3i4uran)a 3i4uran)ei 3ale% 6Nu 'e "$li cu #iua de @ine, c$ci nu :'ii ce 3e 5(a'e 8n'@5la a#i.7
0Pr(= .A,+1
- Teri!ila E=an49elie -
Ta'$l n(3'ru e deci ru4$ciunea celui 3$rac cu ade=$ra' care re"u#$ nelini:'ea, dar 8:i ridic$
5ri=irea 5lin$ de 8ncredere 35re @na Ta'$lui.
E ru4$ciunea celui 3$rac de !un$=(ie care nu adun$ 5rin necin3'e, c$ci are 8ncredere% !(4$)ia,
=ii'(rul 3$u 3un' 8n @na 'a'$lui.
E ru4$ciunea unci'(rului care nu ui'$ c$ 'a'$l i-a da' d(u$ !ra)e 3$n$'(a3e 3$ 8:i c@:'i4e 5@inea
5rin 3ud(area "run)ii.
E ru4$ciunea "ra'elui care nu rea 3$ ia d(u$ 5(r)ii :i 3$ 8l la3e "l$@nd 5e "ra'ele ai ic.
+BG
+IJu+IJ+IJ +IJ=+IJ-+IJa+IJ+IJ +IJ3+IJ5+IJu+IJ3+IJ +IJP i+IJ +IJ=+IJ-
+IJa+IJ+IJ +IJa+IJd+IJe+IJ=+IJe+IJne ne3(c('e:'e ac
E ru4$ciunea unui e!ru al Tru5ului Viu% nu 5(a'e 35une% d$-i c$ci :'ie c$ ru5' de
ceilal)i, nu ar ai "ace 5ar'e din Tru5, 3e5ara' de "ra)ii 3$i, nu ar ai 5u'ea "i "iu :i nu ar ai
5u'ea 35une nici un Da.
E ru4$ciunea cin3'i'$ a celui care nu 5(a'e cere 3incer ca ceilal)i 3$ ai!$ 5@ine dec@' dac$
"ace '(' ce 8i 3'$ 8n 5u'in)$ 3$ le-( d$ruia3c$.
E 'eri!il$ acea3'$ e=an49elie care nu ne la3$ 3$ d(ri 8n 5aceH
- IART-NE 2RE/ELILE NOASTRE PRECUM /I NOI IERTM-
- 2re:elile n(a3're *
Te3'ul la'in e?5ria ai !ine (ri4inalul% iar'$-ne da'(riile 0de!i'a1 5recu :i n(i ier'$
4re:i)il(r n(:'ri 0de!i'(ri!u31
Da'(ria e ai ul' dec@' 4re:eala, c$ci include 5$ca'ele de (i3iune, 3'erili'a'ea 5(ului
care 're!uia 3$ aduc$ r(ade 0M' .+,+,1. Da'(ria e ai ul' dec@' 4a"a 0TO&1 :i 5$ca'ele% e
acea3'$ di3'an)$ care $ de35ar'e 8n (d real de 3"in)enia la care 3un' c9ea' ca "iu 3au "iic$ a lui
Dune#eu% 6"iind 5$r'a: al na'urii 3ale di=ine7 eu 're!uie - a da'(ria 3$ 'r$ie3c a3eenea lui
I3u3 Cri3'(3H Acea3'a e da'(ria eaK /i 3un' ai =in(=a' dec@' da'(rnicul din 5ara!(l$ care 8i
da'(ra re4elui +BBBB de 'alan)i 0c@'e =a #eci de ili(ane de d(lari1 0M' +-,.G1 da'(ria ea e
in"ini'$K
- Iar'$-ne 4re:elile -
Dac$ 8i dau ai !ine 3eaa de ine 8n3ui, $ 8n'(rc 35re Dune#eu, cu "a)a 8n 5ale
:i 4e% 6S$ nu in'ri 8n ;udeca'$ cu r(!ul, '$u, D(aneH Nu acuH Mai d$-i un r$4a# :i 8)i =(i
5l$'i '('ulH Pr(3'iiH
Nu e ne=(ie de r$4a#%E Dune#eu :'ie ai !ine dec@' ine c$ 3un' de neier'a' 8n acea3'$
lueK Pla'a> Nu are r(3'. A3'a 3e "ace 8n're r$#!un$'(ri. Nu 5(a'e "i =(r!a de 5la'$, 5en'ru c$ un
'a'$ nu cere 5la'$. Pen'ru c$ Dune#eu nu "ace dre5'a'e (enea3c$. 6Dune#eul n(3'ru e il$ :i
8ndurareaH7
6Cu5rin3 de il$, 3'$5@nul i-a ier'a' '(a'$ da'(ria.7 6Fiindc$ a'@' de ul' a iu!i' Dune#eu
luea, c$ a da' 5e 3in4urul Lui Fiu, 5en'ru ca (ricine crede 8n El, 3$ nu 5iar$, ci 3$ ai!$ =ia)a
=e:nic$. Dune#eu, 8n ade=$r, n-a 'rii3 5e Fiul S$u 8n lue ca 3$ ;udece luea, ci ca luea 3$
"ie @n'ui'$ 5rin El.7 0In G,+J-+A1
deci ni=elul dre5'$)ii (ene:'i e re"u#a' de 'a'$l, nu 5(a'e a;un4e 5@n$ la el, nuai dac$K
- Precu :i n(i ier'$ -
Nuai ca :i n(i 3$ 'r$i la ni=elul :i du5$ le4ile Failiei di=ineH Or cu 3$ 'r$i n(i%
6Fra'ele -a !$'u'H El a 8nce5u'H A 3$ 8i ar$' euH7
A3'a nui n(i dre5'a'e. Dac$ a:a re 5(r)i cu "ra'ele '$u, ce ar 're!ui 3$ 8)i "ac$ acela 5e
care 8l nue:'i Ta'$> Ce ar "i dac$ :i el 'e-ar 'ra'a du5$ dre5'a'ea 'aK (enea3c$> 6 Dac$ ier'a)i
(aenil(r 4re:elile l(r, :i Ta'$l =(3'ru cel cere3c =$ =a ier'a 4re:elile =(a3're. Dar dac$ nu ier'a)i
(aenil(r 4re:elile l(r, nici Ta'$l =(3'ru nu =$ =a ier'a 4re:elile =(a3're.7 0M' J,+C-+I1
E 3in4urul c(en'ariu la Ta'$l n(3'ru "$cu' de I3u3 * c$ci :'ie c$ a=e inii :i urec9i 'ari.
Inca5aci'a'ea &i3ericii de a 3e in'ere3a de cei 'ineri> /i unde e 5acea lui Cri3'(3 de35re care 3e '('
=(r!e:'e> Veni 3$ cele!r$ ier'area "ra'ern$ la Eu9ari3'ie :i "iecare 3e 8n'(arce la ca3a lui cu
du:$niile 3ale.
/i '('u:i 6c@nd =ii 3$ 8)i aduci darul la al'ar :i ac(l( 8)i aduci ain'e c$ "ra'ele '$ui are ce=a
85('ri=a 'a, la3$-)i ac(l( ;er'"a, 8n "a)a al'arului. /i er4i 8n'@i de 'e 85ac$ cu "ra'e le '$u.7 0M'
I,.G-.C1
S$ 8n)ele4e !ineH Dune#eu a ier'a' 5riul. L-a da' 5e Fiul 3$u% 6Cri3'(3 a uri 5en'ru
n(i c@nd era 5$c$'(:i.7 0R I,-1 &unul 5$3'(r -a c$u'a' 8n r$'$cirea ea 5@n$ ce -a 4$3i' 0Lc
+I1, iar eu c(n'inui 3$ adun da'(rii. /i '('u:i -a "$cu' "iul 3$u. Dac$ nu 8i ii' nu a =ia)a lui. /i
el $ =a ii'a% a 3$ ier' 5u)in, del(c, 6C$ci cu $3ura cu care =e)i $3ura , cu aceea =i 3e =a
$3ura.7 0M' A,.1
6A)i au#i' c$ 3-a #i3% 6S$ iu!e:'i 5e a5r(a5ele '$u, :i 3$ ur$:'i 5e =r$;a:ul '$u.7 Dar Eu
=$ 35un% Iu!i)i 5e =r$;a:ii =(:'ri, !inecu=@n'a)i 5e cei ce =$ !le3'e$, "ace)i !ine cel(r ce =$
ur$3c, :i ru4a)i-=$ 5en'ru cei ce =$ a3u5re3c :i =$ 5ri4(ne3c, ca 3$ "i)i "ii ai Ta'$lui =(3'ru care e3'e
8n ceruriE c$ci El "ace 3$ r$3ar$ 3(arele S$u 5e3'e cei r$i :i 5e3'e cei !uni, :i d$ 5l(aie 5e3'e cei
dre5)i :i 5e3'e cei nedre5)i. Dac$ iu!i)i nuai 5e cei ce =$ iu!e3c, ce r$35la'$ ai a:'e5'a)i> Nu
"ac a:a :i =ae:ii> /i dac$ 8!r$)i:a)i cu dra4(3'e nuai 5e "ra)ii =(:'ri, ce lucru ne(!i:nui'
"ace)i> Oare 5$4@nii nu "ac la "el> V(i "i)i, deci, de3$=@r:i)i, du5$ cu :i Ta'$l =(3'ru cel cere3c
e3'e de3$=@r:i'.7
0M' I,CG-C-1
/I NU NE DUCE PE NOI DN ISPIT
CI NE MMNTUIE/TE DE CEL RU
V(r!ind de35re ul'ia cerere din ru4$ciunea d(nea3c$, 're!uie 3$ ne "eri de 4re:eala
de a 8n)ele4e aici i35i'a anecd('ic$ )i indi=iduali3'$ a 6Celui dre5' care 5$c$'uie:'e de :a5'e (ri 5e
#i7 0Pr .C,+J1. Fiecare cerere din Ta'$l n(3'ru e a 8n're4ii &i3erici, an4a;ea#$ 5lanul lui
Dune#eu, =i#ea#$ 85$r$)ia "inal$ :i nu al'ce=a.
- I35i'a -
Nu 8n'@5l$'(r 8nce5e &i!lia cu 3cena i35i'irii% (enirea li!er$ e c9ea'$ la ( ale4ere
radical$ 8n're r$u :i "ideli'a'e, 8n're ur$ :i iu!ire, Dn're Dune#eu :i 3a'an 04en G1. /i 3e 8nc9eie
&i!lia cu cea3ul ce =a =eni a3u5ra 8n're4ii (eniri 0A5 G,+B1% c(n"run'area din're "eeie cu cele
+. 3'ele :i Dra4(nul 8n=in3 de c(5il 0ca5. +.1.
Ace3' c(5il, I3u3, din cen'rul 'i5uril(r, e 5er3(nal 5u3 la 8ncercare. A!ia ie:i' 3in a5ele
I(rdanului, du5$ &('e#, I3u3 a "(3' du3 de Du9 8n 5u3'iu 5en'ru a "i i35i'i' de dia=(l. 0M' C,+1
6Du5$ ce l-a i35i'i' 8n '(a'e "elurile, dia=(lul 3-a 8nde5$r'a' de la el 5@n$ la ( =ree.7 0Lc C,+G1
Acea3'$ =ree e a4(nia * 6ru4a)i-=$ ca 3$ nu c$de)i 8n i35i'$7 0Lc ..,CB1, ace3' 'i5 e 5$'iirea
6Acu e 5u'erea 8n'unericului7 0IG1 P@n$ la ( =reeK C$ci 8n=ierea lui Cri3'(3 inau4urea#$
c$derea 3a'anei, 63educ$'(rul luii 8n're4i7. 0A5 .G,I-+.1
Cu '(a'e ace3'ea 3a'ana ca ( "iar$ l(=i'$ de (ar'e, ra4e :i alear4$% 6De aceea !ucura)i-=$,
ceruri, :i =(i care l(cui)i 8n ceruriH Vai de =(i, 5$@n' :i areH C$ci dia=(lul 3-a 5(4(r@' la =(i,
cu5rin3 de ( @nie are, "iindc$ :'ie c$ are 5u)in$ =ree.7 0A5 +.,+.1
C9iar dac$ Du9ul ne c(nduce 8n lu5'$ ca 5e I3u3 8n 5u3'iu, i35i'irea nu =ine nici(da'$ de la
Dune#eu. 6Nieni, c@nd e3'e i35i'i', 3$ nu #ic$% 6Sun' i35i'i' de Dune#eu7. C$ci Dune#eu nu
5(a'e "i i35i'i' ca 3$ "ac$ r$u, :i El 8n3u:i nu i35i'e:'e 5e nieni. Ci "iecare e3'e i35i'i', c@nd e3'e
a'ra3 de 5("'a lui 8n3u:i :i (i'.7 0Iac +, +G1
6C$ci "irea 5$@n'ea3c$ 5("'e:'e 85('ri=a Du9ului, :i Du9ul 85('ri=a "irii 5$@n'e:'i%
Sun' lucruri 5('ri=nice unele al'(ra, a:a c$ nu 5u'e)i "ace '(' ce =(i)i.7 02al I,+A1
Iar 3a'ana, cel r$u, iar i35i'i'(rul, 5u'erea 8n'unericului, a)@)$ :i duce ;(cul 8n'uneca' al
5("'ei.
A3'"el i35i'i'(rul c(ncre'i#ea#$ 8n &i!lie 8n'rea4a i3'(rie 8n i3'(ria ea, area lu5'$ 8n're
!ine :i r$u, i#a "iind (ul.
- Nu ne duce 8n i35i'$ -
De3i4ur =ic'(ria =a "i a lui I3u3. Iar I3u3 e cu n(i% 6Ia'$ c$ =-a da' 5u'ere 3$ c$lca)i 5e3'e
:er5i :i 5e3'e 3c(r5ii, :i 5e3'e '(a'$ 5u'erea =r$;a:ului% :i niic nu =$ =a 5u'ea =$'$a.7 0Lc
+B,+,1
6 D(nul a #i3% 6Si(ne, Si(ne, Sa'ana =-a ceru' 3$ =$ cearn$ ca 4r@ul. Dar Eu M-a
ru4a' 5en'ru 'ine, ca 3$ nu 3e 5iard$ credin)a 'aE :i du5$ ce 'e =ei 8n'(arce la Dune#eu, 3$
8n'$re:'i 5e "ra)ii '$i.7 0Lc ..,G+-G.1
Dar acea3'$ 5re#en)$ c9iar a lui Cri3'(3 8n &i3eric$ e ( 5re#en)$ ili'an'$. Pacea 8nc$ nu e
in3'aura'$. I3u3 nu e cu n(i ca 3$ ne la3e la =a'r$, ci ca 3$ ne c9ee la lu5'$. /i 3$ ne 3u3)in$.
6 Pe dea3u5ra 'u'ur(r ace3'(ra, lua)i 3cu'ul credin)ei, cu care =e)i 5u'ea 3'in4e '(a'e
3$4e)ile ar#$'(are ale celui r$u. Lua)i :i c(i"ul @n'uirii :i 3a!ia Du9ului, care e3'e Cu=@n'ul lui
Dune#eu.7 0E" J,+J-+A1
E=an49elia ci'i'$, a3cul'a'$, edi'a'$ #ilnic.
A d(ua ar$ e ru4$ciunea. Dn 29e'3eani 6K S-a de5$r'a' de ei ca la ( arunc$'ur$ din
5ia'r$, a 8n4enunc9ea', :i a 8nce5u' 3$ Se r(a4e, #ic@nd% 6Ta'$, dac$ =(ie:'i, de5$r'ea#$ 5a9arul
ace3'a de la MineH T('u:i, "ac$-3e nu =(ia Mea, ci a Ta.7 A'unci I 3-a ar$'a' un 8n4er din cer, ca
3$-l 8n'$rea3c$. A a;un3 8n'r-un c9in ca de (ar'e, :i a 8nce5u' 3$ Se r(a4e :i ai "ier!in'eE :i
3ud(area I 3e "$cu3e ca ni:'e 5ic$'uri ari de 3@n4e, care c$deau 5e 5$@n'. Du5$ ce S-a ru4a', S-
a 3cula', :i a =eni' la uceniciE i-a 4$3i' ad(ri)i de 8n'ri3'are, :i le-a #i3% 6Pen'ru ce d(ri)i>
Scula)i-=$ :i ru4a)i-=$, ca 3$ nu c$de)i 8n i35i'$.7 0Lc ..,C+-CJ1
Da, de ce d(ri)i>
Cri3'(3 ne "ace 3$ 'erin$ 'a'$l n(3'ru 5rin acea3'$ ru4$ciune% Nu ne duce 8n i35i'$.
Adic$ "ere:'e-ne de i35i'$H Nu l$3a 3$ c$de 8n ;(cul i35i'ei, 3au nu ne l$3a 3$ c$de 8n i35i'$, ci
@n'uie:'e-ne de cel r$u, 3au de r$uH
6 A3'"el, deci, cine crede c$ 3'$ 8n 5ici(are, 3$ ia 3eaa 3$ nu cad$.
+G Nu =-a a;un3 nici ( i35i'$, care 3$ nu "i "(3' 5('ri=i'$ cu 5u'erea (enea3c$. /i Dune#eu,
care e3'e credinci(3, nu =a 8n4$dui 3$ "i)i i35i'i)i 5e3'e 5u'erile =(a3'reE ci, 85reun$ cu i35i'a, a
5re4$'i' :i i;l(cul 3$ ie:i)i din ea, ca 3-( 5u'e)i r$!da.7
0+C(r +B,+.-+G1
- Ci ne @n'uie:'e de cel r$u -
Traducerea ecuenic$ a &i!liei 0TO&1 35une% 6Eli!erea#$-ne de I35i'i'(r7 :i e?5lic$%7
Li'eral e3'e% Ci ne @n'uie:'e de r$u 3au de cel r$u, adic$ 3a'anaK Cele d(u$ 3en3uri 3un'
5(3i!ile,. R$ul 8n)ele3 aici 8n rela)ie cu ( 5u'ere 3$u =(i'(are. Ne4$3ind un cu=@n' ai 5('ri=i'
5en'ru a-l nui 5e 3a'ana, 'raducerea n(a3'r$ a recur3 la n()iunea de I35i'i'(r 0c". M' C,GE +Te3
G,I1 care 5eri'e 3$ 3e dea i35i'ei nuan)a draa'ic$ 5e care a 5ierdu'-( 8n li!a;ul ac'ual. Cele
d(u$ cereri de la 3"@r:i' 3un' de "a5' una7 0TO&1
Vede c@' de 5r("und$ e i35i'a 85('ri=a c$reia ne ru4$ 8n Ta'$l n(3'ru% C(l(3enil(r ie:i)i din
5$4@ni3, 3"@n'ul Paul le 3crie% 6El ne-a i#!$=i' de 3u! 5u'erea 8n'unericului, :i ne-a 3'r$u'a' 8n
D5$r$)ia Fiului dra4(3'ei LuiK7 0+,+G1 I35i'a din Ta'$l n(3'ru ne-ar "ace 3$ rec$de 3u!
5u'erea 8n'unericului * a5(3'a#ia, 5ierderea credin)ei 8n I3u3 Cri3'(3K
Fiecare ( 8:i are un 29e'3eani% 6Cine 3e r(a4$ , 3e @n'uie:'e.7, re5e'a 3"@n'ul Al"(n3.
Ucenicii nu 3-au ru4a' :i nu au 5u'u' =e49ea un cea3 cu I3u3. Tre!uie 3$ ne ir$ de
c(5(r'area l(r 8n i35i'$> 6Ucenicii l-au 5$r$3i' :i au "u4i'7 0M' .J,IJ1
Te ru4$ Ta'$ 5en'ru 8n'rea4a &i3eric$ :i 5en'ru n(iH
Iar 'u ne =ei 3c$5a de cel r$u, c$ci * du5$ lauda care 8nc9eie ru4$ciunea 'a 8n c(uni'$)ile din
5riul 3ec(l, a 'a e3'e 85$r$)ia, 5u'erea :i $rirea, 8n =ecii =ecil(r. AinH
D.2.