Sunteți pe pagina 1din 2

nainte de a prezenta performantele energetice ale ciclurilor teoretice aplicabile

la motoarele cu
ardere interna, prin prisma unei analize termodinamice riguroase, este util sa s
e prezinte
ipotezele care stau la baza analizei. Astfel, conform [40] ipotezele sunt:
a. Fluidul de lucru este aer
b. Sistemul nu realizeaza schimb de masa cu mediul nconjurator
c. Procesul de ardere este nlocuit cu o sursa externa care are rolul de a genera
caldura la
presiune constanta sau volum constant
d. Procesul de evacuare este nlocuit cu o sursa de racire a fluidului de lucru
e. Procesele de compresie si destindere sunt considerate a fi adiabatice
Rela?iile matematice care stau la baza analizei termodinamice sunt urmatoarele
a. Principiul II al termodinamicii
= 1 - | |

(3.4)
,
- reprezinta caldura cedata respectiv caldura primita
=
volumul specific
b. Transformarea politropica a gazelor reale ?i cazurile sale particulare
Ecua?ia politropica poate fi exprimata n trei forme diferite
= (3.5)
= (3.6)

Conform surselor [40] si [19] parametrii de functionare cei mai importanti ai mo


torului cu
ardere interna sunt:
1. Eficienta indicata de conversie a combustibilului, definita ca:
, = !
"#$%
(3.8)
Unde
, eficienta indicata de conversie a combustibilului
&' - lucrul mecanic indicat al ciclului, fiind obtinut prin nsumarea lucrului meca
nic al
procesului de comprimare Lc respectiv al procesului de destindere Ld.