Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE LECIE

A.DATE GENERALE
Disciplina: Transmisii de date
Clasa: 2D-postliceala
Unitatea de nvtare: tr!ct!ra retelei de transmisi!ni de date
Titl!l lec"iei: Tip!ri si tipolo#ii de retele de com!nicatii electronice
cop!l lec"iei: ns!$irea c!no$tin"elor re%eritoare la str!ct!ra si tip!rile de retele de transmisi!ni
de date
Tip!l lec"iei: lec"ie mi&t
Loc!l des%$!rrii: sala de clas
D!rata lec"iei: '( min!te
Con"in!t!l activit"ii de instr!ire:
Cod Arii de con"in!t !)arii de con"in!t
C* tr!ct!ra retelei tele%onice *.* De%initia
*.2 c+ema
C2 Tip!ri de retele 2.* Evol!tia retelelor de
telecom!nicatii
2.2 Tip!ri de retele
C, Tipolo#ii de retele ,.* De%initie
,.2 Clasi%icare d!pa str!ct!ra
-)iective opera"ionale
Cod Comportament!l Condi"iile de
pro)are
a comportament!l!i
Criteri!l de re!$it
-* Elevii s c!noasca
str!ct!ra !nei retele
A! la dispo.i"ie
o sc+ema si
man!al!l

c!noasca
elementele
component
e ale retelei
-2 Elevii s
deose)easc
di%erite tip!ri de
retele
A! la dispo.i"ie
man!al!l
deose)easc
di%erite tip!ri de
retele avand
c!nostinte despre
evol!tia lor in timp
-, Elevii s
deose)easca di%erite
topolo#ii de retele
A! la dispo.itie
man!al!l si diverse
sc+eme
deose)easca cel
p!tin 2 topolo#ii si
sa de%ineasca
topolo#ia
Dia#rama o)iective / con"in!t
Cod0 -)iectiv C* C2 C,
-* 1
-2 1
-,
1
2etode $i procedee de instr!ire: conversa"ia3 e&plica"ia3 e&p!nerea
2i4loace de nvtm5nt 6comple&!l m!ltimedia7: sc+ema3 man!al
8i)lio#ra%ie:
*. Ilie Andrei, (2006), Tehnica transmisiei informaiei, Bucureti: Editura Printech
2. Tatiana Rdulescu, (2002), Reele de telecomunicaii, Bucureti: Editura Thalia
8. DE9:;URAREA LEC<=E=
-)iective
Evenimentele Activitatea pro%esor!l!i Activitatea trate#ia didactic Eval!are Timp
opera"ionale instr!irii.
Con"in!t
elevilor
2etode de
nv"m5nt
2i4loace
de
nv"m5nt
9orme de
or#ani.are
a
activit"ii
6min7
*. -r#ani.area clasei pentr! lec"ie '
Notea. a)sen"ii Com!nic Conversa"ia
Distri)!ie elevilor plan$ele pro%esor!l!i
de l!cr! a)sen"ii
Creea. condi"ii psi+ice >reia!
necesare nceperii lec"iei sarcinile
prop!se de
pro%esor
2. ?eri%icarea c!no$tin"elor anterioare *(
Adresea. elevilor Rsp!nd Conversa"ia -ral@
!rmatoarele ntre)ri: ntre)rii:
*.Ce c!noasteti despre
re
*.C!nostintele
pe car retelele de transmisi!ni care le avem
de dateA despre retelele
de transmisi!ni de
date s!nt
!rmatoa- rele : o retea de
transmisi!ni de
date coresp!nde
!n!i ansam)l!
de linii si nod!ri3
disp!se a.i.
mesa- 4ele pot sa
treaca dintr-!n p!nct al
retelei spre
oricare alt p!nct.
,. Transmitera noilor c!no$tin"e ,(
Captarea
aten"iei
>re.int care este
importan"a %iltrrii
!nt aten"i E&p!nerea 9rontal
Com!nicarea
titl!l!i lec"iei
$i a
o)iectivelor
opera"ionale
crie pe ta)la titl!l
lec"iei BTip!ri si
tipolo#ii de retele de
com!nicatii
electroniceC
Com!nic elevilor
o)iectivele !rmrite
Notea. n caiet
titl!l lec"iei
Re"in o)iectivele
!rmrite
E&p!nerea 9rontal
-*. Av5nd
la dispo.i"ie
man!al!l si
sc+ema3 sa
c!noasca
str!ct!ra
!nei retele
tele%onice
Diri4area
nv"rii C*
En!n" $i e&plic elevilor
ce este o retea tele%onica
si care s!nt partile ei
componente:
- retea de telecom!nica-
tii coresp!nde !n!i
ansam)l! de linii 6 canale
de transmisie7 si nod!ri
6centre de com!tare73
disp!se ast%el
incat mesa-
!nt
aten"i
Notea.
n caiete
E&p!nera
E&plica"ia
8. DE9:;URAREA LEC<=E=
2an!al 9rontal
4ele pot sa treaca dintr-
!n p!nct al retelei spre
oricare alt p!nct3 prin
intermedi!l mai m!ltor
linii si diverse
nod!ri.
Elementele
componente :
*.Terminale
2.2edii de transmisie
-)"inerea
per%orman"e
i
olicit elevilor s
de%ineasca str!ct!ra
retelei de
telecom!nicatii
Rsp!nd
solicitril
or
pro%esor!
Conversa"i
a
9rontal -ral
Asi#!rarea
cone&i!
nii
inverse
Con%irm rsp!ns!rile
corecte $i intervine
dac este ca.!l c!
e&plica"ii
s!plimentare
Asc!lt
e&plica"iile
s!plimentare
Conversa"i
a
E&plica"ia
9rontal
-2

deose)easc
di%erite
tip!ri de
retele3
avand la
dispo.itie
man!al!l3
c!noscand
evol!tia lor
in timp
Diri4area
nv"rii C2
Evol!"ia re"elelor de date
a pres!p!s:
D de.voltarea !nei
re"ele pentr!
transmisiile
tele#ra%ice 6re"ea!a
tele#ra%ic@7E
D de.voltarea !nei
re"ele pentr!
transmisiile
tele%onice 6re"ea!a
tele%onic@7E
D de.voltarea !nei
re"ele pentr!
transmisiile radio
6re"ea!a
com!nica"iilor
radio7E
D de.voltarea !nei
re"ele pentr!
transmisiile de
radiotele%onie
cel!lar@ 6re"ea!a de
tele%onie mo)il@7E
D de.voltarea re"elei
pentr! transmisiile
=NTERNET 6re"ea!a
=NTERNET73 etc.
Tip!ri de retele:
-retea!a de tele#ra%ie
-retea!a de tele%onie
-retele p!)lice pt.
com!tatia pac+etelor de
date
-retelele de radio si
televi.i!ne
-retelele de com!nicatii
Notea.
!nt aten"i
E&p!nerea >lan$a 9rontal
-)"inerea
per%orman"e
i
olicit deose)easca
di%erite tip!ri de retele
de date
Rsp!nd
solicitaril
or
pro%esor!
Conversa"i
a
9rontal -ral
Asi#!rarea
cone&i!
nii
inverse
Con%irm rsp!ns!rile
corecte $i intervine
dac este ca.!l c!
e&plica"ii
s!plimentare
Asc!lt
e&plica"iile
s!plimentare
Conversa"i
a
E&plica"ia
9rontal
-,
a deose-
)easca
di%erite
tipolo#ii
de retele
si sa
de%ineasca
tipolo#ia
de retea3
!tili.and
man!al!l
si diverse
sc+eme
Diri4area
nv"rii C,
De%ineste si e&plica
elevilor topolo#iile de
retele:
Termen!l topolo#ie de
re"ea se re%er@ la
disp!nerea %i.ic@ n
teren a elementelor
care comp!n o re"ea
de com!nica"ii sa! o
re"ea de calc!latoare.
Topolo#ia este !n
termen consacrat3
%olosit c5nd se %ac
re%eriri la con%i#!ra"ia
spa"ial@ a re"elei.
Topolo#ia !nei re"ele
determin@ n )!n@
m@s!r@ per%orman"ele
acesteia. Ale#erea
!nei an!mite topolo#ii
in%l!en"ea.@ tip!l de
ec+ipament necesar3
posi)ilitatea de
e&tindere a re"elei3
mod!l n care este
administrat@ re"ea!a.
Diversitatea
topolo#iilor
pres!p!ne metode de
com!nica"ie di%erite3
iar aceste metode a! o
mare in%l!en"@ n
re"ea.
Topolo#ii speci%ice
distri)!tiei:
D tr!ct!ri n
ar)ore sa!
radiale speci%ice
re"elei de
tele%onieE
D tr!ct!ri prin
central@ privat@E
D tr!ct!ri pentr!
servicii =nternet
6re"ea
ma#istral@3 inel3
stea7E
Notea.
!nt aten"i
E&p!nerea 2an!a
l
9rontal
-)"inerea
per%orman"e
i
olicit s
deose)easca cel p!tin 2
topolo#ii de retele.
Rsp!nd
solicitaril
or
pro%esor!
l!i
Conversa"
ia
9rontal -ral
Asi#!rarea
cone&i!
nii
inverse
Con%irma rasp!ns!rile
corecte si intervine3
daca este ca.!l3 c!
e&plicatii
s!plimentare
Asc!lta
e&plicatiile
s!plimentare
Conversati
a
E&plicatia
9rontala
F. 9i&area c!no$tin"elor '
Asi#!rarea
reten"iei $i
trans%er!l!
i celor
nv"ate
9orm!lea. aprecieri3
o)serva"ii $i
recomandri
En!n" tema de cas
Re"in aprecierile3
o)serva"iile
$i
recomandri
leE Notea.
Conversa"ia 9rontal
TET DE
E?ALUARE
A. Tip!l test!l!i
8. Con"in!t!l activit"ii de instr!ire
Cod Arii de con"in!t !)arii de con"in!t
C* tr!ct!ra retelei tele%onice *.* De%initia
*.2 c+ema
C2 Tip!ri de retele 2.* Evol!tia retelelor de
telecom!nicatii
2.2 Tip!ri de retele
C, Tipolo#ii de retele ,.* De%initie
,.2 Clasi%icare d!pa str!ct!ra
C. -)iective opera"ionale
Cod Comportament!l Condi"iile de
pro)are
a comportament!l!i
Criteri!l de re!$it
-* Elevii s c!noasca
str!ct!ra !nei retele
A! la dispo.i"ie
o sc+ema si
man!al!l

c!noasca
elementele
component
e ale retelei
-2 Elevii s
deose)easc
di%erite tip!ri de
retele
A! la dispo.i"ie
man!al!l
deose)easc
di%erite tip!ri de
retele avand
c!nostinte despre
evol!tia lor in timp
-, Elevii s
deose)easca di%erite
topolo#ii de retele
A! la dispo.itie
man!al!l si diverse
sc+eme
deose)easca cel
p!tin 2 topolo#ii si
sa de%ineasca
topolo#ia
D. Test!l elev!l!i
=. Completa"i spa"i!l li)er:
*. - re"ea de telecom!nica"ii coresp!nde !n!i ansam)l! de ..... 6canale de transmisie7 $i
..... 6centre de com!tare73 disp!se ast%el nc5t .... pot s@ treac@ dintr-!n p!nct al re"elei
spre oricare alt p!nct3 prin intermedi!l mai m!ltor linii $i prin diverse nod!ri.
2. >rima re"ea de telecom!nica"ii 6com!nica"ii la distan"@7 a %ost re"ea!a destinat@ .....3
care ncepe s@ se de.volte apro&imativ din an!l ...... A do!a re"ea de telecom!nica"ii s-a
de.voltat d!p@ *GG(3 %iind destinat@ convor)irilor ......
==. Cititi c! aten"ie !rmatoarele a%irma"ii. >reci.a"i n drept!l %iecr!i en!n" dac este
adevarat sa! %als.
*. 2a4oritatea re"elelor de telecom!nica"ii a%late n pre.ent n e&ploatare a! proprietatea
de a %i %ost ini"ial re"ele speciali.ate3 necesit5nd n ca.!l transmisiilor di#itale
ec+ipamente de inter%a"@ $i te+nici speci%ice de mod!la"ie. HHHHH
2. >rim!l aparat care a demonstrat rapiditatea c! care se transmite semnal!l electric a
%ost tele#ra%!l3 lansat ntre anii *I,I / *IFF. HHHHH
,. =n *J(* se transmite c! s!cces peste ocean!l Atlantic3 prima radio-tele#ram@.HHHHH
===. ta)ili"i coresponden"a dintre elementele de pe coloana A c! cele de pe coloana 8:
A 8
*. Retea!a de tele#ra%ie
2. Re"ea!a de tele%onie clasic@
,. Re"elele de com!nica"ii mo)ile
F. Re"elele private de radio
a7 permite transmisia de date n .ona
circ!it!l!i de a)onat3 n!mai c! a4!tor!l
modem!rilor
)7 permitea vite.e di#itale de transmisie
s!) ,(( 8d
c7permit conectare la retea!a %i&a
invecinata si care s!porta atat transmisia
semnalelor vocale3 cat si a semnalelor
di#itale
d7s!nt destinate serviciilor de !r#en"@3
de"in@torilor de parc!ri a!to3 etc. E
=?. Kncerc!i"i litera coresp!n.atoare rsp!ns!l!i corect:
*. Care dintre !rmatoarele repre.inta o topolo#ie speci%ica distri)!tieiA
a7 str!ct!ri de tip CAT?
)7 str!ct!ri de tip elicoidal
2. >rincipal!l avanta4 al !nei str!ct!ri de tip ar)ore este:
a7 vite.a
)7 economia
,. Avanta4!l !nei interconectari totale in topolo#ia plasa este:
a7 e&istenta !nor r!te de re.erva
)7 cost!l sca.!t
E. Dia#rama o)iective / itemi:
-)iective0
itemi
=* =2 =, =F
-* L
-2 L L
-, L
9. Etalon de re.olvare
Nr. item Rsp!ns!l corect 8arem de corectare
= *.linii3 nod!ri3 mesa4e
2. tele#ra%!l!i3 *GF(3
tele%onice
*.' p!ncte
== *. A
2. 9
,. A
, p!ncte
=== *-)
2-a
,-c
F-d
F p!ncte
=? *a
2)
,a
*.' p!ncte