Sunteți pe pagina 1din 9

INTELIGENA I NVAREA

1. Natura inteligenei
2. Teorii asupra inteligenei:
a) Teoria coeficientului de inteligen (IQ);
b) Modelul tridiensional al lui !ternberg;
c) Inteligena ultipl" #. $ardner;
d) Inteligena eoional"%. $olean;
e) Modelul lui &. 'iaget si natura sarcinilor de (n)are care de*)olt intelectul.
+.Indi)iduali*area instruirii (n funcie de inteligen;
a) ,cti)itatea cu ele)ii supradotai;
b) ,cti)itatea cu ele)ii (nt-r*-iai intal.

1. Natura inteligenei.
Psihologii nu au ajuns la un deplin consens n legtur cu aceast problem. Se consider ns c
pot fi acceptate urmtoarele caracteristici ale oricrui comportament inteligent (ORMROD, .!., "##$, pg.
"%$&'
(apacitatea adaptati). cci presupune modificarea )i ajustarea unui comportament astfel nc*t o
nou problem s fie solu+ionat cu succes,
-bilitatea (n)rii. astfel c oamenii inteligen+i n.a+ mai repede si mai u)or dec*t cei mai
pu+in inteligen+i,
/tili*area cuno0tinelor anterioare n anali/a )i n+elegerea unei noi situa+ii problematice,
0)urin+a cobinati). ntruc*t solu+ionarea unei noi probleme solicit o cople1 interaciune 0i
coordonare a diferite procese intale,
%i)ersitatea doeniilor de anifestare1 de e2emplu n re/ol.area problemelor scolare, dar si n
di.erse situa+ii sociale,
%eterinarea cultural. datorit creia ceea ce este considerat comportament 3inteligent4 ntr1o
cultur nu are n mod necesar aceea)i semnifica+ie ntr1o alt cultur.
2. Teorii asupra inteligenei
a)2oeficientul de inteligen (IQ)
Mult timp psihologii au considerat inteligen+a ca fiind o caracteristic a g*ndirii care poate fi
e2primat printr1un singur coeficient de inteligen (56&. 7a nceputul secolului 88, psihologul france/
-79R!D :5;!< a conceput primul test de inteligen+, ce cuprindea ntrebri )i sarcini de lucru prin care
erau .erificate' cuno0tinele generale. eoria. g-ndirea abstract. )ocabularul disponibil si capacitatea
de percepie.<oate la un loc defineau inteligen+a unei persoane. -ccentul cdea pe abilit+ile ling.istice )i
pe capacitile de operare logico1matematic. Performan+ele ob+inute de un ele. la probele testului erau
comparate cu performan+ele ob+inute anterior la acelea)i probe de un mare numr de copii de aceea)i
.*rst. 0n scor (56& de "== repre/enta performan+a medie la acest test. !le.ii care ob+ineau acest scor erau
asadar mai inteligen+i dec*t jumtate dintre copiii de aceea)i .*rst )i mai pu+in inteligen+i dec*t cealalt
jumtate. (u timpul, s1a obser.at c'
3)ec4iul concept de IQ. care se concentrea* pe ling)istic 0i ateatic 0i care repre*enta un factor predicti) al
succesului la 0coal sau ca profesor. (n ca*ul (n care testul IQ era trecut cu bine. s"a do)edit c este din ce (n ce
ai ineficient. pe sur ce )iaa (0i continu cursul dincolo de porile instituiilor de (n)-nt5 (%.
$678M,N. 2991. pg.:9)
<eoriile moderne asupra inteligen+ei pornesc de la ideea c una )i aceea)i persoan se poate
comporta mai mult sau mai pu+in inteligent, n func+ie de situa+ie )i de natura problemei cu care se
>
dup Mihai Diaconu
"
confrunt. (u alte cu.inte, nu e2ist un singur tip monolitic de inteligen+ care s stea la ba/a reu)itei n
diferite domenii ale .ieii, ci un spectru larg de inteligen+e.
b) Modelul tridiensional al lui !ternberg
Psihologul american RO:!R< S<!R;:!R? ("#$%& consider c atunci c*nd apreciem caracterul
inteligent al unui comportament trebuie s lum n considerare trei aspecte' "& conte1tul (n care se
produce coportaentul1 de e2emplu, n diferite conte2te sociale, acela)i comportament poate fi mai
mult sau mai pu+in inteligent, n plus, ceea ce se consider a fi semn al inteligen+ei ntr1o cultur poate fi
irele.ant n alt cultur, @& modul n care comportamentul respecti. este influen+at de e1periena
anterioar acuulat n reali/area diferitelor tipuri de sarcini, persoanele inteligente
solu+ionea/ rapid problemele, c4iar 0i atunci c-nd este )orba despre situaii 0i sarcini care nu sunt
failiare lor, n legtur cu care nu au acumulat o e2perien+ anterioar, A& natura proceselor cogniti)e
acti.ate pentru reali/area unei anumite sarcini de lucru, adic modul n care subiectul procesea/ mintal
sarcina de lucru respecti..
Sternberg a identificat trei abilit+i care permit o bun adaptare n conte1tele culturii occidentale.
0na dintre ele este abilitatea de a re/ol.a problee practice1 de e2emplu abilitatea de a identifica cu
e2actitate care este problema, ntr1o anumit situa+ie, de a ra+iona logic (at*t deducti. c*t si inducti.& si de
a imagina o multitudine de solu+ii posibile pentru problema dat. - doua este abilitatea )erbal" de
e2emplu de a se e2prima cu claritate oral )i n scris, de utili/a un .ocabular .ariat )i ele.at )i de a n+elege
si de a n.+a cu u)urin+ ceea se cite)te. - treia este copetena social" capacitatea de a a stabili rela+ii
producti.e cu alte fiin+e umane, de a sesi/a ne.oile si dorin+ele celorlal+i si de te impune ca lider.
5n ceea ce pri.e)te e1periena de )ia acuulat n reali/area diferitelor tipuri de sarcini,
Sternberg consider c inteligen+a unei persoane reflect abilitatea lui de a face fa+ cu succes unei noi
categorii de sarcini sau unui nou tip de situa+ie problematic. -lteori se reflect n faptul c sarcinile si
situa+iile failiare subiectului sunt solu+ionate ntr1o manier mai rapid )i mai eficient. 5n ambele
situa+ii, e2perien+a anterioar a persoanei ndeplineste un rol important. -tunci c*nd este .orba despre noi
tipuri de sarcini sau situa+ii, persoana trebuie s caute n e2perien+a sa trecut si s identifice genul de
rspunsuri care s1au do.edit eficiente n situa+ii similare, apoi s conceap un nou rspuns de acela)i gen.
5n situa+iile familiare, comportamentul inteligent implic acti.area autoat a unor algoritmi de procesare
mintal )i de reali/are efecti. a sarcinii de lucru care sa permit o soluionare rapid 0i sigur a
problemei.
'rocesele cogniti)e cele mai importante implicate de un comportament inteligent sunt considerate
a fi legate de interpretarea noii situaii ntr1o manier care s permit succesul adaptrii, dar )i de
separarea informa+iilor iportante de detaliile neiportante. descoperirea relaiilor logice dintre ideile
aparent diferite, identificarea mai multor strategii posibile de solu+ionare, utili/area efecti. a
informa+iilor de feedbac; despre re/ultatele ob+inute ).a. 0nele situa+ii problematice solicit n mai mare
msur anumite procese cogniti.e n compara+ie cu altele, astfel c una )i aceea)i persoan poate reac+iona
ntr1o manier mai mult sau mai pu+in 3inteligent4, n func+ie de abilit+ile )i procesele cogniti.e necesare
n situa+ia respecti.. 5n conclu/ie, pentru Sternberg inteligen+a nu este o trstur general, singular.
(omportamentul inteligent trebuie judecat n func+ie de conte1tul cultural, e1periena acumulat si de
procesele cogniti.e specifice solicitate de solu+ionarea unei probleme
c) Inteligena ultipl" #. $ardner
Psihologul american BOC-RD ?-RD;!R n lucrarea 3<raes of Mind5 (2adrele inii, "#$A&
consider sunt mai multe categorii de inteligen+, relati. independente una fa+ de alta.
Dn concep+ia sa, 5;<!75?!;E- repre/int un 3mod de a re/ol.a probleme )i de a de/.olta
produse considerate ca .alori de cel pu+in o cultur4
(riterii de definire a inteligen+elor multiple'
". !2isten+a unui sistem propriu de simboluri (cu.inte, numere&
@
@. Manifestarea abilit+ii respecti.e s fi a.ut loc de la primele semne ale e2isten+ei oamenilor pe
pm*nt
A. S se cunoasc n ce /on a creierului este locali/at inteligen+a respecti.
<ipuri de inteligen+'
". 75;?F5S<5(G
@. 7O?5(O1M-<!M-<5(G
A. M0H5(-7G
%. SP-E5-7G
I. ;-<0R-75S<G
J. K5;!S<!H5(G
L. 5;<!RP!RSO;-7G
$. 5;<R-P!RSO;-7G
=. 8>I!T8N?I,7@ A nu este recunoscut
inteligena ling)istic
g*ndire 3n cu.inte4
folosirea limbii pentru a e2prima )i a n+elege realit+i comple2e
sensibilitate pentru n+elesul )i ordinea cu.intelor, sonoritatea )i ritmurile limbii
u)urin+ n n.+area limbii materne )i a limbilor strine
plcerea de a citi, utili/area metaforelor
inteligena logico"ateatic
anali/a cau/elor )i efectelor
n+elegerea rela+iilor dintre ac+iuni, obiecte )i idei
abilitatea de a calcula, cuantifica, efectua opera+ii logice comple2e
abilit+i de g*ndire deducti. )i inducti.
capacit+i critice )i creati.e de re/ol.are a problemelor
inteligena u*ical
g*ndire n sunete, ritmuri, melodii )i rime
sensibilitate la tonalitatea, intensitatea, nl+imea )i timbrul sunetului
recunoa)tere, creare )i reproducere a mu/icii folosind un instrument sau .ocea
implicare n ascultarea acti. )i sensibil
stabilirea unei rela+ii puternice ntre mu/ic )i emo+ii
inteligena spaial
g*ndire n imagini, percepere cu acurate+e a lumii .i/uale
abilitate de a g*ndi n trei dimensiuni, de a transforma percep+iile )i a recrea aspecte ale
e2perien+ei .i/uale cu ajutorul imagina+iei
n+elegerea rela+iilor din spa+iu
lucru cu obiectele
inteligena naturalist
n+elegerea lumii naturale
dragoste pentru plante )i animale
abilitate de a recunoa)te )i clasifica indi.i/i )i specii
interac+ionea/ u)or cu creaturi .ii
discern cu u)urin+ fenomene legate de .ia+ )i de for+ele naturii
inteligena corporal";ineste*ic
A
g*ndire n mi)cri
folosirea corpului n moduri sugesti.e )i comple2e
implic sim+ul timpului )i al coordonrii mi)crilor ntregului corp )i a m*inilor n
manipularea obiectelor
inteligena interpersonal
a g*ndi despre alte persoane )i a le n+elege, a a.ea empatie
a recunoa)te diferen+ele dintre oameni )i a aprecia modul lor de g*ndire
sensibilitate la moti.ele, inten+iile )i strile oamenilor
interac+iune eficient cu una sau mai multe persoane din familie sau din societate
inteligena intrapersonal
g*ndire )i n+elegere de sine
a fi con)tient de punctele tari )i slabe
a planifica eficient atingerea obiecti.elor personale
control eficient al g*ndurilor )i emo+iilor
cunoa)tere de sine )i luare de deci/ii pe aceast ba/
inteligena e1istenial (recunoscut par+ial&
modalitate de cunoa)tere a lumii care i caracteri/ea/ pe filo/ofi, pe cei care pun ntrebri
despre sensul .ie+ii, nceputul uni.ersului etc.
0lterior, ?ardner )i echipa sa de cercettori de la Bar.ard School of !ducation au e2tins cele )apte
tipuri, la dou/eci de forme ale inteligen+ei, mpr+ind, de e2emplu, inteligen+a interpersonal n patru
capacit+i distincte' spiritul de conducere. capacitatea de a culti)a relaiile 0i de a pstra prieteniile.
abilitatea de a re*ol)a conflictele. capacitatea de a face anali*e sociale. 5nten+ia lui ?ardner a fost aceea
de a lrgi no+iunea de spectru al talentelor si de a oferi educatorilor o concep+ie psihologic util pentru
orientarea copiilor spre acele domenii n care talentele lor nati.e s fie c*t mai bine .alorificate, aduc*ndu1
le mul+umire si competen+. Fechile concep+ii asupra inteligen+ei au pierdut din .edere c 3e2ist sute )i
sute de modalit+i de a reu)i )i capacit+i total diferite ce pot ajuta la asta4 5n consecin+,
3a supus pe toat luea unei educaii confor creia nu nu poi reu0i altce)a dec-t s fii profesor uni)ersitar. Ii
e)alu pe toi confor unor standarde foarte (nguste ale succesului. ,r trebui s petrece ult ai puin tip
pentru a"i (nregienta pe copii 0i ult ai ult aBut-ndu"i s"0i identifice talentele date de %une*eu 0i s 0i le
culti)e5 (apud % $olean. 2991. pg. CD).
5mplica+iile pedagogice ale teoriei inteligen+ei multiple trec ns dincolo de critica 30colii
unifore5, care nu acord aten+ie altor aptitudini ale copiilor, n afar de cele logico1matematice si cele
ling.istice, sufer de 3testomanie4 (judecarea oamenilor doar dup scorurile ob+inute la testele
standardi/ate& si de 3elitomanie4 (promo.ea/ elitismul, lund n considerare doar performan+ele .erbale
si matematice&. 5n locul ei, ar trebui conceput o 30coal personali*at4 n care un 3specialist n e.aluare4
s descopere profilului cogniti. al fiecruia, un 3consilier de curriculum4 s1l armoni/e/e cu curricula
propus, un 3profesor e2pert4 s gseasc remediile pedagogice atunci c*nd se nt*mpin dificult+i n
parcurgerea ei, iar un 3consilier pentru rela+ia )colii cu colecti.itatea4 s descopere posibilit+ile de
inser+ie socio1profesional ale fiecrui ele., n func+ie de aptitudinile sale )i de tipurile de inteligen+
cerute de diferite profesii. Pentru a se e.ita ns 3pericolul orientrii premature4 a ele.ilor, )coala
personali/at ar trebui s fie n+eleas ca o preocupare de identificare tipurie a aptitudinilor fiecruia, n
.ederea prefigurrii e2perien+elor de n.+are care i .or fi utile )i a remedierii aspectelor deficitare,
nainte de a fi prea t*r/iu. %i)ersificarea e1perienelor .a fi pentru ele.i un bun prilej pentru descoperirea
nclina+iilor )i a aptitudinilor.
3In ca*ul copiilor talentai. descoperirea se reali*ea* (n ca*ul 3e1perienelor cristali*atoare spontane5.
,pare o puternic reacie afecti) fa de doeniul de care se sit atra0i 0i dac e1ersea* )or atinge rapid un
ni)el (nalt de copeten (...) !urprin*-nd calitile. dar 0i punctele slabe. ele)ul poate s fac alegeri pertinente (n
ceea ce pri)e0te )iitorul su 0colar 0i profesional5. (!tnculescu.8..299C. pg. 1:E"1F9)
%
Sistemul actual de e.aluare practicat n )coli trebuie s fie reg*ndit' n locul unei e.aluari
preocupat de clasificarea ele.ilor n func+ie de re/ultatele la diferite teste standardi/ate, ar trebui o
e)aluare (n beneficiul ele)ului, care s1l ajute sa1)i cunoasc punctele sale 3forte4, pe care s pun
accentul, dar si aspectele deficitare, pe care s )i le ameliore/e. !.aluarea nu este necesar s se disting
de alte acti.it+i din clas, este omnipre/enta n toate, cci cel mai bun predictor al succesului ntr1un
domeniu este obser.area performan+elor n situa+ii conte2tuale specifice (compuneri, compo/i+ii mu/icale,
performan+ele pe terenul de sport etc&. ?ardner a ini+iat un proiect e2perimental (3SP!(<R!4& destinat
pre)colarilor prin care a ncercat s1)i pun n aplicare ideile pedagogice care decurg din teoria sa
psihologic asupra inteligen+ei. Desf)urarea acti.it+ilor amintesc de e2perimentele Mariei Montessori,
de la nceputul secolului trecut' amenajarea 3col+ului naturalistului4, a 3col+ului po.e)tilorM, a 3col+ului
constructorilor4, toate bogat dotate cu di.erse materiale didactice atracti.e (mulaje, machete, desene,
diorame etc.&, care s permit crearea de acti.ita+i didactice .ariate, astfel nc*t fiecare copil s )i poat
de/.olta nclina+iile nati.e specifice. Pentru fiecare competen+ cogniti. au fost concepute jocuri
specifice' jocuri de ansamblare (inteligen+a spa+ial&, 3scenariul4 (inteligen+a ling.istic&, 3desenele
artistului4 ).a.
d) Inteligena eoional
Spre sf*r)itul secolului 88, psihologul american D-;5!7 ?O7!M-; a lansat conceptul de
inteligen eoional. ca o reac+ie la teoria cogniti.ist, aprut n psihologie n perioada anilor MJ= )i
care considera inteligen+a re/ultatul unor 3procesri4 mintale comple2e ale informa+iilor, asemenea
opera+iilor unui calculator. (ercettorii cogniti.i)ti erau interesa+i cu precdere de studierea registrelor
mintale, a modalit+ilor n care creierul uman stochea/, ordonea/, prelucrea/ datele primite, astfel c
inteligen+a e2prima, n cele din urm, capacitatea unei persoane de a e2trage dintr1un minimum de
informa+ie un ma2imum de profit cogniti., printr1o prelucrare logic superioar, 3rece4 )i rapid. Modelul
cogniti. i1a aprut psihologului american D-;5!7 ?O7!M-; (@=="& ca fiind 3 o pri.ire srcit asupra
min+ii4, cci nu recunoa)te rolul esen+ial al sentimentelor n g*ndire. 5n lucrarea sa 3Inteligena
eoional5 (@=="& el scria'
30colile noastre 0i cultura noastr se concentrea* asupra capacitilor de (n)tur. ignor-nd inteligena
eoional. un set de trsturi" unii l"ar putea nui caracter" care contea* iens (n destinul nostru
personal.Giaa eoional este o doinant care poate fi. precu ateatica sau cititul. gestionat cu ai ult
sau ai puin talent 0i care presupune un set unic de copetene. Msura (n care cine)a abordea* aceste
copetene este de o iportan aBor pentru (nelegerea faptului c o persoan poate reu0i (n )ia. (n )ree ce
o alt persoan. cu o inteligen egal. sf-r0e0te (ntr"o fundtur; aptitudinile eoionale sunt eta"abiliti. ce
deterin c-t de bine pute folosi talentele pe care le a)e. inclusi) inteligena pur 3(%. $olean. 2991. pg. C2)
(are sunt 3competen+ele4 ce descriu, de fapt, natura 3inteligen+ei emo+ionale4 a unei persoaneN
?oleman le preia de la P. Salo.eO si consacr fiecreia c*te un capitol n cartea sa'
2unoa0terea eoiilor personale1 cunoa)terea de sine, capacitatea de a obser.a si de a controla
sentimentele personale astfel nc*t persoana s nu cad prad acestora.
$estionarea eoiilor1 capacitatea unei persoane de a se stp*ni, de a se calma, de a dep)i cu
u)urin+ strile de an2ietate, depresie )i de irascibilitate,
Moti)area de sine1subordonarea emo+iilor unui scop dominant, am*narea recompenselor )i
controlarea impulsurilor de moment, capacitatea de a g*ndi po/iti., de a manifesta optimism c
lucrurile se .or re/ol.a p*n la urm, n pofida obstacolelor si a frustrrilor.
Hecunoa0terea eoiilor (n ceilali1 empatia, capacitatea de a sesi/a cele mai subtile semnale
sociale despre ce simt, ce au ne.oie si ce doresc ceilal+i,
Mane)rarea relaiilor1 capacitatea de a gestiona emo+iile celorlal+i n .ederea mane.rrii po/iti.e
a rela+iilor interumane' a mobili/a, a con.inge, a influen+a, a1i face s se simt n largul lor etc.
?O7!M-; a constatat c 56 )i inteligen+a emo+ional sunt competen+e separate, n sensul c o
persoan poate a.ea o inteligen+ cogniti. ridicat, dar o inteligen+ emo+ional sc/ut, sau in.ers. 0n
I
56 ridicat nu este o garan+ie de prosperitate, prestigiu sau fericire n .ia+. Mul+i al+i psihologi au apreciat
importan+a capacit+ilor emo+ionale )i rela+ionale pentru reu)ita n .ia+. ?ardner constata, de e2emplu, c
5Muli dintre cei care au un IQ de 1:9 lucrea* pentru cei cu un IQ de 199. (n ca*ul (n care cei dint-i au o slab
inteligen intrapersonal. iar a celor din ur este ridicat. In luea real. nu e1ist o inteligen ai iportant
dec-t cea interpersonal.5 (apud %.$olean. op.cit pg.C=).
Msurarea inteligen+ei emo+ionale se reali/ea/ prin folosirea a dou teste, M!5S (3Multifactor
!motional 5ntelligence Scale4& )i MS(!5< (3MaOer1Salo.eO1(aruso !motional 5ntelligence <est4&.
-ceste teste folosesc, de e2emplu, imagini pentru a testa capacitatea de identificare a emo+iilor n func+ie
de e2presia facial a unor persoane, precum )i probe care pun n e.iden+ cuno)tin+ele referitoare la
di.erse tipuri de emo+ii )i capacitatea de gestionare a tririlor afecti.e. Prin aplicarea acestor teste s1a
constatat o corela+ie po/iti. dintre ni.elul ridicat al inteligen+ei emo+ionale )i absen+a unor conduite
negati.e.
(onstat*nd c n.+tura nu se poate face separat de sentimentele copiilor, ?oleman a propus un
program de 30colari*are a eoiilor5 care presupune 3includerea tensiunilor )i a traumelor din .ia+a
copiilor ca subiect pe ordinea de /i4. -cest program se desf)oar sub forma unor discuii ale profesorului
cu ele.ii despre felul (n care ei se sit la un moment dat, sau despre nt*mplari importante pentru starea
lor de spirit de la )coal. 9iecare dintre aceste discu+ii i ajut s ajung la cunoa)terea de sine )i la
clarificri pri.ind sinele )i rela+iile cu ceilal+i. (opiii n.a+ c ntotdeauna e2ist di.erse alegeri n
pri.in+a reac+iei la emo+ie, se deprind s1)i con)tienti/e/e sentimentele )i s dispun de un .ocabular
pentru ele, n.a+ s asculte pe ceilal+i atunci c*nd )i e2prim opinia, s pun ntrebri, dob*ndesc arta
colaborrii, a re/ol.rii conflictelor )i a negocierii compromisurilor s.a. Strategia educa+iei emo+ionale nu
presupune crearea unor noi cursuri, ci de a integra n lec+ii discu+ii despre sentimente si despre rela+iile cu
semenii. De e2emplu,
3o parte dintre lecii se in (n cadrul orelor de ateatic" 0i anue se (n)a calitile principale. cu ar fi
puterea de concentrare. oti)area la (n)tur. stp-nirea ipulsurilor pentru a putea (n)a bine. /nele
proiecte de de*)oltare a capacitilor eoionale 0i sociale nu au progra sau or de curs ca aterie separat.
dar sunt strecurate (n structura )ieii 0colare5 (%. $olean. op. cit pg.+2:).
5n educa+ia emo+ional a ele.ilor contea/ mult felul n care profesorul )i conduce clasa, e1eplul
personal de control eoional pe care l ofer ele.ilor si, odul (n care concepe surile disciplinare
pentru ele.ii care nu sunt cumin+i, cci 3de c*te ori profesorul reac+ionea/ fa+ de un ele., al+i @= sau A=
n.a+ o lec+ie4 (idem, pg.AAI&.
<eoriile contemporane asupra inteligen+ei ofer profesorilor o )i*iune optiist asupra
potenialului intelectual al tuturor ele)ilor, ntruc*t fiecare poate do.edi o inteligen+ deosebit ntr1un
domeniu sau altul' unul n matematic, altul n domeniul literaturii, ori al rela+iilor cu ceilal+i, n art sau n
sport. (omportamentul inteligent al unei persoane depinde de suportul social si material primit din
e2terior, cci, a)a cum a demonstrat FgotsPi, poten+ial oricine poate solu+iona mai u)or o problem
dificil, atunci c*nd beneficia/ de un sprijin din partea unei alte persoane )i de condi+ii materiale de
lucru care i nlesnesc munca. 5n psihologie acest fenomen re/umat de cunoscuta /ical c 3dou capete
judec mai bine dec*t unul singur4 este e2primat prin conceptul de 3inteligen distribuit5. -ceasta
nseamn c suportul pedagogic oferit de mediul )colar poate influen+a inteligen+a copiilor, fapt do.edit )i
prin cercetri e2perimentale, care prin crearea unui mediu )colar stimulati. pentru intelectul ele.ilor, au
reu)it s creasc cu @= sau @I de puncte scorurile ob+inute la testele de inteligen+ . O de/.oltare
intelectual optim presupune trirea de ctre copil a unor e2perien+e de .ia+ .ariate care s1l stimule/e
mintal, ncep*nd cu primii ani ai .ie+ii )i care s includ, de e2emplu,jucrii )i cr+i adec.ate, interac+iuni
.erbale frec.ente cu adul+ii )i cu al+i copii de seama lor, crearea unor oportunit+i de a e2ersa deprinderi )i
capacit+i cogniti.e importante.
e) Modelul lui &. 'iaget 0i natura sarcinilor de (n)are care de*)olt inteligena
<eoria lui . Piaget despre inteligen+ a fost pre/entata pe larg ntr1un capitol anterior (.e/i cap.
IQ"& 5n acest conte2t ne .om opri doar asupra naturii sarcinilor de n.R+are care pot sR stimule/e
J
de/.oltarea inteligen+ei. !ste .orba despre sarcini care sunt de natur sR pregRteascR trecerea la stadiul
urmRtor al de/.oltrii intelectuale.
5ntre =1@ ani, n stadiul g-ndirii sensorio"otorii, cele mai profitabile sunt sarcinile care presupun
efectuarea unor anipulIri din ce (n ce ai cople1e a obiectelor si cele care l pun pe copil n situa+ia
sR1si repre/inte si sI denueascI obiectele, s i se arate rela+ii cau/ale, pentru a stimula interiori/area
opera+iilor sen/orio1motorii, cu ajutorul limbajului.
5n stadiul g-ndirii preoperaionale (2": ani). sarcinile cele mai stimulati.e sunt acelea care, din
punct de .edere psihologic, solicitR ele.ilor sR combine ntre ele diferite opera+ii mintale (antrenarea
cobinatoricii g-ndirii&, sR e2tindR una si aceea)i opera+ie la o largR .arietate de situa+ii particulare si
obiecte concrete (antrenarea capacitItilor de generali*are&, sR refacR mintal, n sens in.ers, drumul
parcurs prin desfRsurarea unor grupRri de mai multe opera+ii mintale (re)ersibilitatea g-ndirii&. 5n acest
fel, .a fi stimulatR transformarea schemelor disponibile de ac+iune ale copiilor n opera+ii intelectuale
autentice, prin dob*ndirea proprietR+ilor de combinare, generalitate, re.ersibilitate si autoreglare.
$-ndirea concret"operationalI (: "11 ani), corespun/Rtoare scolarului mic, .a fi dep)it prin
sarcini care presupun utili*area intruentelor intelectuale fundaentale ale omului (scrisul, cititul,
socotitul&, precum si operarea cu noiunile eleentare (matematice, geografice, istorice, biologice etc&,
care l .or ajuta pe copil sR reali/e/e o primR ordonare mintalR a lumii care l nconjoarR, )i prin
familiari/area cu operaiile intale specifice diferitelor doenii ale cunoa0terii (e2. opera+ii de calcul la
matematic, opera+ii de anali/ sintactic )i morfologic la gramatic, repre/entri cartografice la
geografie etc.&
!tadiul g-ndirii foral"operaionale, corespun/Rtor scolaritR+ii mijlocii si mari, .a fi pregRtit si
consolidat prin abordarea unor sarcini de n.R+are care presupun operarea cu un aterial )erbal abstract.
antrenarea g-ndirii ipotetice. e1ersarea capacitIilor de e1perientare sisteaticI. anali*a criticI a unor
raionaente. teorii. opere literare 0i deonstraii 0tiinifice.
<eoriile contemporane consider c inteligen+a este influen+at de mediul cultural de .ia+.
(omportamentul inteligent al copilului .a lua forme diferite, n func+ie de caracteristicile etnico1culturale
ale mediului familial de pro.enien+, ceea ce pentru profesori repre/int un ad.ertisment de a nu limita
concep+ia lor despre inteligen+ doar la capacitatea ele.ilor de a reu)i la sarcinile scolare tradi+ionale, cci
este posibil ca n culturi diferite cunostin+ele dob*ndite la )coal s fie mai pu+in pre+uite dec*t achi/i+iile
din alte domenii. De e2emplu, unele comunit+i etnice aprecia/ mai mult un copil care e2celea/ n art,
dans, sau alt domeniu al culturii lor dec*t n disciplinele )colare obi)nuite.
3. Individualizarea instruirii n funcie de inteligen
?radul de de/.oltare cogni. a copilului n primii ani ai .ie+ii nu are o prea mare legtur cu
ni.elul inteligen+ei de mai t*r/iu. Pre)colarul Sprecoce4 nu .a de.eni n mod obligatoriu scolarul
Sstrlucit4, iar cel mai ncet la minte nu .a de.eni obligatoriu adolescentul mai pu+in inteligent. Dar pe
msur ce trec anii de )coal, scorurile pe care ace)ti copii le ob+in la testele de inteligen+ de.in tot mai
stabile, de)i ei continu s se de/.olte cogniti..
Profesorii au de1a face cu ele.i foarte diferii n ceea ce pri.este de/.oltarea inteligen+ei )i n
aceste condi+ii, se pune problema adaptrii educa+iei la caracteristicile intelectuale ale fiecruia. O
asemenea educa+ie special .i/ea/ dou categorii de copii' supradota+ii si )i retarda+ii.
a) ,cti)itatea cu ele)ii supradotai
0nii dintre copiii considera+i supradotati au o inteligen+ general foarte de/.oltat, cu 56 de peste
"A=, al+ii pot demonstra aptitudini deosebite ntr1un anumit domeniu, cum ar fi )tiin+a, arta, literatura sau
sportul. De)i sunt foarte diferi+i unul de altul n ceea ce pri.e)te talentul de care dispun, majoritatea
acestor copii manifest tendina de a (n)a cu u0urin 0i rapiditate. sunt foarte fle1ibili (n abordarea
diferitelor sarcini de (n)are si do)edesc o g-ndire abstract la o )-rst ai fraged, comparati. cu
colegii lor de aceea)i .*rst. Se simt frustra+i atunci c*nd )coala nu le ofer sarcini )i acti.it+i stimulati.e
)i care s1i ajute s1)i de/.olte talentul. 5n asemenea mprejurri, mul+i declar c acti.it+ile din sala de
L
clas i plictisesc, cci se lucrea/ ntr1un ritm prea ncet, iar lec+iile reiau adeseori lucruri pe care ei le
)tiu. Drept re/ultat )i pierd interesul pentru acti.ita+ile din clas si se obi)nuiesc s depun doar un minim
efort ca s n.e+e.
5ndi.iduali/area instruirii acestei categorii de ele.i .a trebui s +in seama de talentul specific al
fiecruia' cei dota+i pentru matematic, de e2emplu, .or primi problee cu un grad de dificultate si de
interes pe sura talentului lor, cei cu talent literar .or primi spre lectur opere corespun*toare gustului
si sensibilittii acestora etc. Profesorii obi)nuiesc, n plus, s constituie grupuri de studiu forate din ele)i
care au abiliti 0i interese siilare. Profesorii de mu/ic, de pild, organi/ea/ sptm*nal repeti+ii cu
mici forma+ii mu/icale alctuite din ele.i cu talent mu/ical deosebit, cei de matematic i adun pe cei
talenta+i la cercul )colare etc. 9oarte important pentru educa+ia copiilor supradota+i este ca profesorii s1i
ncuraje/e s )i fac planuri de )iitor legate de )alorificarea talentului de care dispun )i s manifeste
aspiraii (nalte. De e2emplu, s1i con.ing pe cei ne.oia)i, dar talenta+i, s nu abandone/e studiile, s se
g*ndeasc la forme superioare de n.m*nt si s"i (n)ee cu pot s utili*e*e diferitele surse de finanare
a studiilor lor uni)ersitare. -deseori profesorii caut (n afara 0colii resurse pentru a1i ajuta pe copiii
supradota+i s1)i culti.e talentele' i ajut s intre n legtur cu uni.ersit+i, s primeasc di.erse nlesniri
pentru acti.it+ile lor de crea+ie.
b) ,cti)itatea cu ele)ii (nt-r*-iai intal
!le.ii care au o nt*r/iere n de/.oltarea mintal ob+in la testele de inteligen+ scoruri care se
situea/ cu mult sub media performan+elor ob+inute de al+i copii, cu un 56 nu mai mare de L=, ceea ce i
face s ob+in n general re/ultate foarte slabe la aproape toate disciplinele de n.+m*nt. 5n plus, ei
manifest deficien+e n comportamentul lor adaptati.' coportaentele lor sociale sunt tipice unor copii
cu o )-rst ult ai ic dec-t a lor )i n general modul n care rela+ionea/ cu mediul lor social nu este
potri.it cu .*rsta pe care o au. 0nele categorii de nt*r/*ieri mintale au cau/e genetice, altele sunt
re/ultatul unor factori de mediu, cum ar fi de e2emplu, mediile familiale care nu sunt stimulati.e pentru
de/.oltarea intelectual normal a unui copil. Bandicapul intelectual nu este ntotdeauna de nerecuperat,
si nu marchea/ o persoan pe .ia+, mai ales atunci c*nd se datorea/ mai mult unor factori de mediu,
dec*t unor factori genetici.5n toate ca/urile este necesar ns o educaie indi)iduali*at.
O prim strategie utili/at de ctre profesori este de a adopta un rit al instruirii suficient de
sc*ut pentru a le oferi acestor copii posibilitatea de a n+elege si de a n.+a ceea ce li se pred. De
e2emplu, problemele care n mod normal sunt planificate a fi predate ele.ilor ntr1o sptm*n, n ca/ul
copiilor cu handicap intelectual, .or fi planificate a fi reali/ate n perioade mai lungi de timp, cu
recapitulri foarte frec)ente, tot timpul.
O alt strategie este aceea de a le e1plica ele)ilor ceea ce li se cere s fac folosind multe e1eple
concrete si n mod complet. .!. ORMROD ofer o mostr de e2plica+ie a unei sarcini de n.+are, atunci
c*nd se lucrea/ cu un ele. handicapat intelectual'
JInainte de a (ncepe testul de ast*i. )a trebui s faci dou lucruri: ai (nt-i s scrii nuele tu (n partea de sus a
paginii (profesorul a0teapt ca ele)ul s fac acest lucru); (n al doilea r-nd. s scrii nuere de la unu la 0ase la
(nceputul fiecreia dintre priele 0ase linii5etc.
-tunci c*nd se lucrea/ cu asemenea copii, profesorii trebuie s le ofere imediat feed1bacP1ul
necesar pentru fiecare comportament specific cerut, si nu doar o apreciere general asupra domeniului
respecti. de performan+. De e2emplu, n loc s1i spun doar' Smi1a placut cum te1ai descurcat sptm*na
aceasta la lec+iile de laborator4, profesorul .a aduga' S ai respectat )i ai aplicat instruc+iunile mele n mod
corect, ai pus la loc materialele si echipamentul atunci c*nd +i1am cerut4 etc.
NTREBRI:
". Prin ce se caracteri/ea/ un comportament inteligentN
@. (are calit+i umane sunt considerate a fi 3semnele inteligen+ei4 n
conte2tul culturilor occidentaleN
A. (e critici pot fi aduse teoriei coeficientului unic de inteligen+N
$
%. (are sunt principalelel categorii de inteligen+ n .i/iunea lui B.
?ardnerN Prin ce se caracteri/ea/ fiecare categorieN
I. (are sunt implica+iile pedagogice ale teoriei inteligen+ei multiple
elaborate de B. ?ardnerN
J. (e se n+elege prin 3inteligen+a emo+ionalN (are sunt categoriile
ce o caracteri/ea/N
L. (um poate fi testat )i influen+at pedagogic inteligen+a emo+ional
a unui copilN
$. Pre/enta+i natura sarcinilor de n.+are pe care le considera+i a fi
cele mai potri.ite pentru progresul intelectual al copiilor n diferite stadii de de/.oltare a inteligen+ei
lor (.Piaget&.
#. (um trebuie s lucre/e profesorii cu ele.ii supradota+iN Dar cu
ele.ii nt*r/*ia+i mintalN -rgumenta+i.
#