Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i ExaminareProb scris la chimie organic (nivel I/ nivel II) Varianta 2
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii
Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic
1
Examenul de bacalaureat naional 2013
Proba E. d)
Chimie organic (nivel I/ nivel II)
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii
Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic Varianta 2
Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor.
Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord
fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total
acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Subiectul A 10 puncte
1 brut; 2 ardere; 3 2,3-dimetil-1-buten; 4 polare; 5 reductor. (5x2p)
Subiectul B 10 puncte
1 b; 2 c; 3 a; 4 d; 5 b. (5x2p)
Subiectul C 10 puncte
1 - c; 2 - f; 3 - b; 4 - e; 5 - d. (5x2p)
SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte)
Subiectul D 15 puncte
1. notarea tipului de caten din compusul (A) 1 p
2. scrierea formulei de structur a unui izomer de caten al compusului (A) 2 p
3. determinarea raportului atomic C
teriar
: C
secundar
= 4 : 3 2 p
4. raionament corect (3p), calcule (1p), m(H) = 0,8 g 4 p
5. scrierea ecuaiilor reaciilor compusului (A) cu:
a. H
2
(Ni); b. H
2
(Pd/ Pb
2+
); c. H
2
O/ (HgSO
4
/ H
2
SO
4
) (3x2p) 6 p
Subiectul E 15 puncte
1. raionament corect (3p), calcule (1p), 16 de atomi de carbon 4 p
2. scrierea ecuaiei reaciei care st la baza utilizrii metanolului drept combustibil 2 p
3. raionament corect (3p), calcule (1p), V(metanol) = 16 mL 4 p
4. determinarea formulei moleculare: C
4
H
8
O
2
(1p), scrierea formulei de structur a acidului (A) (2p)
3 p
5. scrierea ecuaiei reaciei de esterificare prin care se obine esterul (B) din acidul (A) i metanol
2 p
SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte)
Subiectul F 15 puncte
1. a. scrierea ecuaiei reaciei de hidroliz total a tripeptidei (P) 2 p
b. notarea formulelor de structur, la pH = 2, ale aminoacizilor care rezult la hidroliza tripeptidei (P) (2x2p)
4 p
2. indicarea unui factor chimic ce conduce la denaturarea proteinelor 1 p
3. a. precizarea unei proprieti fizice a celulozei 1 p
b. scrierea formulei de structur plan a glucozei 2 p
4. scrierea ecuaiei reaciei care pune n eviden caracterul reductor al glucozei i n urma creia se
formeaz oglinda de argint 2 p
5. raionament corect (2p), calcule (1p), c = 0,4 M 3 p
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte
1. raionament corect (1p), calcule (1p), formula molecular: C
5
H
12
, scrierea formulei de structur a
alcanului (B) (1p) 3 p
2. scrierea ecuaiei reaciei de hidrogenare catalitic a alchenei (A) 2 p
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Prob scris la chimie organic (nivel I/ nivel II) Varianta 2
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii
Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic
2
3. scrierea ecuaiilor reaciilor de obinere a mononitroderivailor corespunztori din benzen, respectiv
naftalin (2x2p) 4 p
4. raionament corect (3p), calcule (1p), m
s
(HNO
3
) = 1000 kg 4 p
5. scrierea ecuaiei reaciei care st la baza utilizrii acetilenei n industrie pentru tierea metalelor
2 p
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 15 puncte
1. raionament corect (2p), calcule (1p), formula molecular a alchinei (A): C
6
H
10
3 p
2. scrierea formulei de structur a izomerului alchinei (A) care prezint activitate optic 1 p
3. scrierea ecuaiilor reaciilor de obinere a 2-clorotoluenului, 4-clorotoluenului, respectiv 2,4-diclorotoluenului din
toluen i clor (3x2p) 6 p
4. raionament corect (3p), calcule (1p), V(Cl
2
) = 582,4 m
3
4 p
5. scrierea formulei de structur a dimetilaminei 1 p

S-ar putea să vă placă și