Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect : renovarea unei case de locuit in mediu rural (casa de caramida pe fundatie de

piatra si beton, cu acoperis din tabla).


S-a decis renovarea casei prin executarea urmatoarelor categorii de lucrari, pe etape:
1. Consolidarea fundatiei si a stalpilor de rezistenta
. inlocuirea structurii de rezistenta a acoperisului ! integral
". inlocuirea invelitorii cu tigla metalica tip #indab
$. decopertarea peretilor si eliminarea tamplariei vec%i (usi si ferestre)
&. montarea de tamplarie noua tip P'C - termopan
&. refacerea integrala a instalatiei electrice
(. izolarea suplimentara a peretilor exteriori si interiori cu polistiren extrudat , )S* si rigips si
refacerea tencuielii decorative
+. refacerea instalatiilor sanitare la interior
,. executarea finisa-elor finale.
#a inceputul lucrarilor (initierea executiei) s-a realizat o sedinta initiala de revizie, impreuna
cu dirigintele de santier si sefii de ec%ipe, unde s-a discutat planul proiectului, etapele si
amanuntele legate de aprovizionarea cu materiale, disponibilitatea utila-elor necesare in
diverse etape si planificarea lucrului ec%ipelor.
.n continuare, sedintele de revizie au fost planificate la sfarsitul etapelor care au produs
rezultate livrabile:
1. /upa consolidarea fundatiei si a stalpilor de rezistenta : in urma analizei , s-a decis
instalarea suplimentara a " stalpi interiori metalici, pentru a prelua greutatea noii structuri a
acoperisului (deoarece s-a constatat ca dispunberea initiala nu corespundea unei rezerve
suficiente in caz de cutremur)0
- s-a decis montarea a " pereti interiori suplimentari pentru separare si mascare
(rigips pe structura metalica, cu izolatie din vata minerala 11cm)0
. 2 -a sedinta de revizie: dupa inc%eierea lucrarilor la acoperis !
- s-au verificat intarzierile provocate de vremea nefavorabila si s-a decis devansarea
lucrarii la instalatia electrica la interior, prin executarea mai rapida a decopertarii peretilor
(fata de termenul initial)0
- s-a decis instalarea unei instalatii de paratrasnet (lucrare realizata de o firma
specializata), care sa fie finalizata inainte de inceperea lucrarilor de izolare la peretii exteriori0
". 2 "-a sedinta de revizie: s-a executat la finalizarea instalatiei electrice la interior si
montarea tamplariei.
/atorita intarzierilor provocate de firma care a furnizat tamplaria, s-a intarziat posibilitatea
inceperii finisa-elor la poeretii interiori. Prin urmare, ec%ipa de muncitori a inceput intai
izolarea si finisa-ul la exterior, urmand ca interiorul sa fie finalizat dupa montarea integrala a
tamplariei din P'C0
- s-au decis modificari ale instalatiei electrice pentru a corespunde mai bine noilor
cerinte (cabla- usor supradimensionat pentru a dispune de rezerva, instalarea de prize
exterioare, instalarea de noi corpuri de iluminat, instalarea unui circuit suplimentar pentru o
cada tip -acuzzi in baia principala)0
- deoarece s-au constatat probleme legate de eliberarea deseurilor si a materialelor
ramase, care ingreunau operatiunile ramase in lucru, s-a decis alocarea unei zile pentru
curatarea santierului, evacuarea resturilor si a deseurilor si transportatea acestora cu masina
firmei care s-a ocupat de renovarea zidariei si a fundatiei0
$. 2 $-a sedinta de revizie s-a executat la inc%eierea lucrarilor la instalatiile sanitare, datorita
complexitatii lucrarilor si necesitatii verificarii amanuntite a ec%ipamentelor de incalzire.
S-au executat toate verificarile si probele la instalatia de apa rece, apa calda, incalzire
centrala si canalizare (tubulaturi, cazan pe lemne cu gazeificare, boiler electric, calorifere,
etc.)
$. 2 &-a sedinta de revizie s-a executat la sfarsitul lucrarilor de finisa-, care a coincis si cu
terminarea propriu-zisa a proiectului. 2cum s-a facut analiza finala de calitate impreuna cu
dirigintele de santier si sefii ec%ipelor de lucru, pentru inc%eierea receptiei0
- obiectivele planului initial au fost respectate, in termen de calitate a lucrarilor si
obiective propuse.
- datorita intarzierilor provocate de vreme si aprovizionare defectuoasa, nu s-a putut
asigura termenul de livrare a lucrarii - termenul de receptie a fost devansat cu 1 zile0 s-a
preferat acceptarea devansarii pentru a asigura calitatea corespunzatoare a lucrarilor, in
detrimentul terminarii mai rapide. .n sc%imb, pentru a utiliza acest timp, s-a apelat la o firma
de amena-ari peisagistice care a refacut terenul din -urul casei (prin construirea de alei,
plantare de gazon si arbusti ornamentali, indepartarea molozului si deseurilor ramase, etc)0
- fata de estimarile initiale, c%eltuielile au fost mai mari cu cca. 13, in mare parte
datorita modificarilor de proiect aparute pe parcurs. .ntrucat planul a fost detaliat si respectat
de catre ec%ipa de constructori, nu au aparut c%eltuieli suplimentare datorate planificarii
defectuoase sau materialelor necorespunzatoare.