Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa nr.

7

Determinarea cuantumului minim al chiriei
bunurilor proprietate public

1. Cuantumul minim al chiriei anuale pentru folosirea ncperilor se calculeaz
dup formula:
P
ai
= T
b
(1 + K
1
+ K
2
+ K
3
) K
4
S
n care:
P
ai
cuantumul chiriei anuale!
T
b
" tariful de #az pentru chiria anual a unui metru ptrat de spa$iu!
K
1
" coeficientul de amplasare a ncperii!
K
2
coeficientul amena%rii tehnice!
K
3
coeficientul de ramur pri&ind utilizarea ncperii!
K
4
" coeficientul de pia$!
S " suprafa$a ncperii.
'aloarea coeficien$ilor folosi$i n calcule se determin dup urmtoarele criterii:

a) tariful de #az pentru chiria anual a unui metru ptrat de spa$iu (T
b
):
municipiul Chi)inu *+,- lei
municipiul .l$i *,/, lei
celelalte municipii ora)ele0re)edin$ 1-+7 lei
ora)ele )i localit$ile su#ur#ane din componen$a municipiilor 11*1 lei
localit$ile ste)ti 172 lei

#) coeficientul de amplasare a ncperii (K
1
):
cldire separat ,2
construc$ie ncorporat sau anexat ,-2
ncpere suprateran inclusi& parter ,-
soclu ,12
demisol ,1
su#sol cu 3eamuri eta% tehnic acoperi) ,*
alte su#soluri ,,

c) coeficientul amena%rii tehnice (K
2
):
apeduct canalizare ap cald nclzire central ,2
apeduct canalizare nclzire central ,-
apeduct canalizare ap cald ,1
apeduct canalizare ,*
nclzire central ,*
*
lipse)te amena%area tehnic ,,

d) coeficientul de ramur pri&ind utilizarea ncperii (K
3
):
1) ateliere de crea$ie ale pictorilor sculptorilor arhitec$ilor me)terilor
populari! spa ii utilizate de chiria)i n scopuri medicale )i
farmaceutice! ntreprinderi de produc$ie ale societ$ilor persoanelor cu
handicap! spa$ii utilizate pentru realizarea ac$iunilor n mas din cadrul
proiectelor )i pro3ramelor finan$ate de la #u3etul pu#lic na$ional ,,2
*) institu$ii finan$ate de la #u3etul de stat de la #u3etele unit$ilor
administrati&0teritoriale de la #u3etul asi3urrilor sociale de stat )i din
fondurile asi3urrii o#li3atorii de asisten$ medical! patronate
funda$ii asocia$ii o#)te)ti ,1
1) spa$ii pentru la#oratoare pentru instruire pentru efectuarea de
lucrri de cercetare )i proiectare! spa$ii pentru prestarea de ser&icii
po)tale sporti&e )i de ntremare a snt$ii ,*
-) 3ara%e depozite spa$ii tehnice (cu excep$ia celor men$ionate la
pozi$ia /) )i alte ncperi auxiliare! spa$ii pentru prestarea de ser&icii
ctre popula$ie (ateliere de repara$ie a ncl$mintei a m#rcmintei )i
a o#iectelor de uz casnic frizerii cur$torii chimice puncte de
nchiriere a o#iectelor #i #irouri de a&oca$i) ,-
2) spa$ii folosite pentru comercializarea produselor de panifica$ie a
produselor lactate alimentare )i de cofetrie a #uturilor nealcoolice!
unit$i de alimenta$ie pu#lic cu preparare )i comercializare a
#ucatelor! spa$ii de produc$ie! sedii (ncperi) folosite de or3anele
mi%loacelor de informare n mas ,2
/) ncperi pentru repara$ia )i deser&irea tehnic a automo#ilelor a
tehnicii de calcul )i a altor utila%e ,7
7) spa$ii folosite n scopuri de comer$ altele dect cele pre&zute la
pozi$ia 2) ,4
4) saloane de %ocuri electronice de %ocuri computerizate )i de alte
%ocuri distracti&e pentru copii 1*
+) ncperi utilizate n calitate de oficii 12
1,) institu$ii financiare #urse institu$ii de asi3urare *,
11) restaurante #aruri cafenele cu ser&ire a #uturilor alcoolice *2
1*) case de schim# &alutar puncte de nre3istrare &ideo )i de nchiriere
a produc$iei &ideo 1,
11) cazinouri saloane pentru %ocuri de noroc -,
1-) ncperi cu alt destina$ie dect cele enumerate la pozi$iile 1)"11) 1,
e) coeficientul de pia$ (K
4
) se sta#ile)te prin n$ele3ere a pr$ilor )i nu poate fi mai
mic de 1, iar pentru 3enurile de acti&itate desf)urate n ncperile men$ionate la lit. d)
pozi$iile 1)"/) el nu poate fi mai mic de ,2 excep$ie fcnd ncperile folosite de
1
or3anele mi%loacelor de informare n mas pentru care coeficientul de pia$ &a fi de 1,
spa$iile utilizate pentru realizarea ac$iunilor n mas din cadrul proiectelor )i
pro3ramelor finan$ate de la #u3etul pu#lic na$ional )i spa$iile folosite de ctre uniunile
de crea$ie pentru care coeficientul de pia$ se sta#ile)te n mrime de ,1. 5a sta#ilirea
acestui coeficient tre#uie s se $in cont de cererea )i de oferta spa$iilor ce ar putea fi
date n chirie de posi#ilitatea utilizrii terenului aferent de caracteristicile teritorial0
economice ale zonei )i de alte criterii calitati&e necuprinse n coeficien$ii aplica$i ale
ncperilor.
6n cazul n care se dau n chirie mai multe ncperi cu diferite condi$ii de amplasare
)i de amena%are tehnic sau ncperi care &or fi utilizate n di&erse scopuri cuantumul
total al chiriei se constituie din suma chiriilor calculate pentru fiecare ncpere sau 3rup
de ncperi.

*. Cuantumul chiriei anuale pentru utila%ul mi%loacele de transport )i alte fonduri
fixe (denumite n continuare utilaj) date n loca$iune se calculeaz dup formula:
P
au
= U
a
K
1
K
2
+ Q,
n care:
P
au
" cuantumul chiriei anuale pentru utila%ul dat n loca$iune!
U
a
uzura anual a utila%ului dat n loca$iune!
K
1
coeficientul de calcul!
K
2
" coeficientul de pia$!
Q cheltuielile de ntre$inere )i de exploatare a utila%ului dat n loca$iune
suportate de locator.

'aloarea coeficien$ilor folosi$i n calcule se determin dup urmtoarele criterii:
a) uzura anual a utila%ului (U
a
) se calculeaz pentru fiecare pozi$ie aparte
potri&it pre&ederilor Catalo3ului mi%loacelor fixe )i acti&elor nemateriale apro#at prin
7otrrea 8u&ernului nr. 114 din *1 martie *,,1 conform ta#elului nr.1:
9a#elul nr. 1
:r.
crt.
;enumirea
utila%ului
:r. de
in&entar
9ermenul
de
exploatare
n ani.
;istan$a
n <m
'aloarea
ini$ial
ree&aluat
n lei
=zura
(conta#il)
la data
drii n
loca$iune
n lei
=zura
anual
(Ua)
n lei
Coeficientul
de calcul
(K1)
Coeficientul
de pia$
(K2)
Cheltuielile
de ntre$i0
nere )i
exploatare
(Q)
n lei
Cuantumul
chiriei
anuale
(Pau)
n lei
1 * 1 - 2 / 7 4 + 1, 11
#) coeficientul de calcul (K
1
) se &a sta#ili n func$ie de uzura conta#il de la data
drii n loca$iune a utila%ului (ta#elul nr. *).
9a#elul nr. *
U (>) , 1, *, 1, -, 2, /, 7, 4, +, 1,,
K
1
144 17+ 171 1/* 121 1-- 112 1*7 114 1,+ 1,
-
?entru utila%ul complet amortizat (uzura conta#il " 1,,>) &aloarea coeficientului
de calcul se determin n func$ie de uzura fizic real a utila%ului!
c) coeficientul de pia$ (K
2
) se sta#ile)te prin n$ele3ere a pr$ilor )i nu poate fi mai
mic de 1,. 5a sta#ilirea acestui coeficient se &a $ine cont de cerere )i de ofert de
&enitul neo#$inut de diferen$a dintre &aloarea ini$ial de #ilan$ )i pre$ul de pia$ la
utila%ul de acela)i tip sau cu caracteristici compara#ile precum )i de al$i factori.
@xcep$ie fac institu$iile pu#lice finan$ate de la #u3etul pu#lic na$ional la darea n
loca$iune a utila%ului altor institu$ii pu#lice finan$ate de la #u3etul pu#lic na$ional
pentru care coeficientul de pia$ se sta#ile)te n mrime de 1,.
6n cazul n care mrimea cheltuielilor de ntre$inere )i exploatare a utila%ului (Q)
&ariaz aceasta se recalculeaz )i se achit suplimentar.

1. Cuantumul chiriei anuale pentru folosirea mi%loacelor circulante se calculeaz
dup formula:
P
ac
= C R K
n care:
P
ac
cuantumul chiriei anuale pentru folosirea mi%loacelor circulante!
C costul mi%loacelor circulante la data calculrii chiriei!
R rata de #az aplicat de .anca :a$ional a Aoldo&ei la principalele opera$iuni
de politic monetar pe termen scurt!
K " coeficientul de pia$.

'aloarea coeficien$ilor folosi$i n calcule se determin dup urmtoarele criterii:
a) costul mi%loacelor circulante se calculeaz pentru fiecare pozi$ie separat
conform ta#elului nr. 1:
9a#elul nr. 1
:r
.
crt
.
;enumirea
mi%loacelor
circulante
Cantitatea =nitatea
de msur
Costul unei unit$i la
data calculrii chiriei
n lei
Costul de la data
calculrii chiriei n
lei
:ote
1 * 1 - 2 / 7
#) rata de #az aplicat de .anca :a$ional a Aoldo&ei la principalele opera$iuni
de politic monetar pe termen scurt se pu#lic periodic n pres. 6n calcule se folose)te
&aloarea ratei n &i3oare la data ncheierii contractului de loca$iune!
c) coeficientul de pia$ se sta#ile)te prin n$ele3erea pr$ilor )i nu poate fi mai mic
de 1,.
;up ncetarea efectului contractului de loca$iune locatarul restituie mi%loacele
circulante n &olumele fixate la data drii lor n loca$iune. 6n cazul imposi#ilit$ii de
restituire a mi%loacelor circulante costul lor se recupereaz la pre$urile care snt n &i3oare
la data ncetrii efectului contractului de loca$iune.
Cuantumul minim al chiriei #unurilor proprietate pu#lic se sta#ile)te fr tax pe
&aloarea adu3at.
2
;ac locatorul este nre3istrat ca pltitor al taxei pe &aloarea adu3at chiria &a fi
ncasat de la locatar cu aplicarea taxei pe &aloarea adu3at calculat suplimentar la
&aloarea ser&iciilor prestate.