Sunteți pe pagina 1din 27

CAI ET DE SARCI NI

- 8 -
MIXTURI ASFALTICE EXECUTATE LA CALD

MIXTURI ASFALTICE EXECUTATE LA CALDC U P R I N S


CAP. I. GENERALITATI
1. Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale
2. Definirea tipurilor de mixturi asfaltice
3. Referinte

CAP. II. MATERIALE. CONDITII TEHNICE
1. Agregate
2. Filer
3. Lianti
4. Aditivi

CAP. III. PROIECTAREA MIXTURILOR. CONDITII TEHNICE
1. Compozitia mixturilor
2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice
3. Caracteristicile straturilor gata executate
- Gradul de compactare i absorbtia de apa
- Rezistenta la deformatii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice
- Elemente geometrice ale stratului executat
- Caracteristicile suprafetei stratului executat din mixturi asfaltice

CAP. IV. PREPARAREA SI PUNEREA IN OPER
1. Prepararea i transportul mixturilor asfaltice
2. Lucrri pregtitoare
3. Aternerea mixturilor asfaltice
4. Compactarea mixturilor asfaltice

CAP.V. CONTROLUL CALITATII LUCRRILOR EXECUTATE
1. Controlul calitatii materialelor
2. Controlul procesului tehnologic
3. Controlul calitatii stratului executat din mixturi asfaltice
4. Verificarea elementelor geometrice

CAP.VI. RECEPTIA LUCRRILOR
1. Receptia pe faze determinante
2. Receptia la terminarea lucrrilor
3. Receptia final


Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire,
pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari


Pag. 3 / 27

CAPITOLUL I
G E N E R A L I T T I

ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE
1.1. Prezentul normativ stabilete conditiile tehnice pe care trebuie s le ndeplineasc
mixturile asfaltice executate la cald, conditii tehnice prevzute n Normativul AND 605/2013, care
trebuie s fie ndeplinite la proiectarea, prepararea, transportul, punerea n oper si controlul calittii
materialelor si straturilor executate.
1.2. Caietul de sarcini se aplic la constructia, modernizarea si reabilitarea drumurilor publice
si a strzilor, precum si la constructia drumurilor de exploatare.
Aceste cerinte se aplic pentru toate mixturile asfaltice care intr n componenta sistemului rutier.
Mixtura pentru uzura cii pe pod va avea aceleai performante cu cea din cale curent.
1.3. Modul principal de abordare a specificatiilor privind mixturile asfaltice este orientat spre
cel fundamental mentionat n SR EN 13108 - 1, primordial fiind realizarea performantelor
mentionate n normativ.
1.4. Mixtura asfaltic utilizat la executia straturilor rutiere va ndeplini conditiile de calitate
din acest normativ i va fi stabilita n functie de clasa tehnic a drumului, zona climatic i studiul
tehnico-economic. Enunturile din tabelele 1, 2 si 3 din Normativul 605 reprezint nivelul minim de
cerinte.
1.5. Performantele mixturilor asfaltice se studiaz i se evalueaz n laboratoarele autorizate
sau acreditate - acceptate de ctre beneficiarul lucrrii.
1.6. La executia sistemelor rutiere se vor utiliza mixturi reglementate prin urmtoarele norme
europene:
SR EN 13108 - 1 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Betoane asfaltice;
SR EN 13108 - 5 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Mixtur asfaltic stabilizat.
SR EN 13108 - 7 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Mixtur asfaltic poroas
(drenant).

ART.2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE
2.1. mbrcmintile rutiere bituminoase cilindrate sunt de tipul betoanelor asfaltice cilindrate
executate la cald, fiind alctuite, n general, din dou straturi si anume:

- stratul superior, de uzur, la care se utilizeaz urmtoarele tipuri de mixturi asfaltice:
Nr.
crt.
Clasa tehnic a
drumului
Stratul de uzur
Tipul i simbolul mixturii asfaltice
1 I, II, III, Mixtur asfaltica stabilizat: MAS 8; MAS 12,5; MAS 16
2Mixtura asfaltic poroas : MAP 16
3Beton asfaltic rugos: BAR 16

- stratul intermediar, de legatur, la care se utilizeaz urmtoarele tipuri de mixturi asfaltice:
Nr.
crt.
Clasa tehnic a
drumului
Stratul de legtur
Tipul i simbolul mixturii asfaltice
1 I, II, III Beton asfaltic deschis: BAD 20; BAD 25

- stratul inferior, de baza, la care se utilizeaz urmtoarele tipuri de mixturi asfaltice:
Mixturile asfaltice prevzute pentru executia stratului de baz, vor fi mixturi asfaltice performante,
rezistente i durabile, ale cror caracteristici vor satisface conditiile prevzute n acest caiet de sarcini.
Pentru stratul de baz, prezentul caiet de sarcini prevede betoane asfaltice de tip anrobat bituminos
AB conform SR EN 13108 - 1.

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire,
pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari


Pag. 4 / 27

Acestea se utilizeaz i se noteaz conform tabelului de mai jos.

Nr.
crt.
Clasa tehnic a
drumului
Stratul de baz
Tipul i simbolul mixturii asfaltice
1 I, II Anrobat bituminos cu criblur: AB 16; AB 25
2 III Anrobat bituminos cu pietri concasat si minim 35% criblur
ABPCC 16, ABPCC 25

2.2. n cazurile n care mbrcmintea bituminoas cilindrat se execut ntr-un singur strat,
acesta trebuie s ndeplineasc toate conditiile cerute pentru stratul de uzur.
2.3. mbrcmintile bituminoase cilindrate realizate cu bitum neparafinos pentru drumuri se
vor executa conform AND 605.
2.4. Terminologia din prezentul caiet de sarcini este conform SR 4032-1 i standardelor
europene SR EN 13108 - 1, SR EN 13108 - 5, SR EN 13108 - 7 i SR EN 13108 - 20.
Pentru aplicarea acestui caiet de sarcini se utilizeaz defmitiile corespunztoare SR EN 13108 -1, SR
EN 13108 - 5, SR EN 13108 - 7 i SR EN 13108 20

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire,
pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari


Pag. 5 / 27

C A P I T O L U L II
MATERIALE. CONDITII TEHNICE

ART.3. AGREGATE
3.1. Pentru mbrcminti bituminoase se utilizeaz un amestec de sorturi din agregate naturale
neprelucrate si prelucrate care trebuie s ndeplineasc, conditiile de calitate n conformitate cu
prevederile Caiet de sarciniului AND 605, tabelele 4, 5, 6 si 7.
Clasa minim a rocii din care se obtin agregatele naturale de carier, n functie de clasa tehnic
a drumului sau categoria strzii, trebuie s fie conform SR 667, tabelul 3.
Caracteristicile fizico-mecanice ale rocii de provenient a agregatelor naturale de carier
trebuie s fie conform SR 667, tabelul 2.
Agregatele naturale artificiale vor respecta prevederile SR EN 13043.
Agregatele de balastiera folosite la realizarea mixturilor asfaltice, trebuie s fie splate n
totalitate, nainte de a fi introduse n instalatia de preparare.
Fiecare tip si sort de agregate trebuie depozitat separat n padocuri, prevzute cu platforme
betonate, avnd pante de scurgere a apei si pereti desprtitori, pentru evitarea amestecrii si
impurificrii agregatelor.
3.2. Aprovizionarea cu agregate naturale se va face dup verificarea certificatelor de
conformitate care atest calitatea acestora.
3.3 Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor naturale sunt cf
SR EN 933-2.

ART.4. FILER
Filerul care se utilizeaz la mbrcminti rutiere bituminoase este de calcar, de var stins in
pulbere sau de cret, conform SR EN 13043 si/sau STAS 539, care trebuie s ndeplineasc
urmtoarele conditii:
- finetea (continutul n parti fine 0,1 mm) min. 80%
- umiditatea max. 2%
- coeficientul de hidrofilie max. 1%.
Filerul se depoziteaz n ncperi acoperite, ferite de umezeal sau n silozuri cu ncrcare
pneumatic. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.

ART.5. LIANTI
5.1. Liantii care se utilizeaz la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse n prezentul caiet de
sarcini sunt:
- bitum de clasa 35/50 si 50/70
- bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetratie 25/55), clasa 4 (penetratie 45/80) si clasa 5
(penetratie 40/100)
5.2. Liantii se selecteaz n functie de penetratie, n concordanta cu zonele climatice, conform
tabelului 1.
Zona climatic pentru DN 6- Lot 2 este zona calda, conform figurii 9.
Tabelul 1
- pentru zonele calde

se utilizeaz bitumurile 35/50 i 50/70 i bitumuri
modificate 25/55 si 45/80
- pentru mixturile stabilizate MAS (tip
SMA), indiferent de zon,
se utilizeaz bitumurile 50/70 i bitumuri modificate
45/80.
- Bitumurile tip 35-50 se pot utiliza n straturile de baz i de legtur.


Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire,
pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari


Pag. 6 / 27


Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire,
pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari


Pag. 7 / 27


5.3. Fata de cerintele specificate n SR EN 12591 + Anexa National NB, i SR EN 14023 + Anexa
National NB, bitumul trebuie s prezinte conditia suplimentar de ductilitate la 25C (determinat
conform SR 61):
mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70;
mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50;
mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 mbtrnit prin metoda TFOT/RTFOT
1

mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50 mbtrnit prin metoda TFOT/RTFOT
1

Nota
1
mbtrnirea TFOT si RTFOT se realizeaz conform SR EN 12607-2 i SR EN 12607-1.
5.4. Bitumul rutier neparafmos i bitumul modificat cu polimeri trebuie s prezinte o adezivitate de
minim 80% fata de agregatele naturale utilizate la lucrarea respective in caz contrar, se aditiveaz cu
agenti de adezivitate.
5.5. Adezivitatea se determin prin metoda spectrofotometric conform SR 10696 i/sau SR EN
12697-11.
Pentru agregatele de balastier, adezivitatea se va determina obligatoriu att prin metoda cantitativ
(conform SR 10696 i/sau SR EN 12697-11) ct i prin metoda calitativ, conform Caiet de sarcini
NE 022-2003 n vigoare. Se va lua n considerare adezivitatea cu valoarea cea mai dezavantajoas.
5.6. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri i bitumul aditivat se depoziteaz separat, pe tipuri de
bitum, n conformitate cu specificatiile productorului de bitum, respectiv specificatiilor tehnice de
depozitare ale statiilor de mixturi asfaltice. Perioada i temperatura de stocare va fi aleas n functie
de specificatiile productorului, astfel met caracteristicile initiate ale bitumului s nu sufere
modificri la momentul preparrii mixturii.
Se recomand ca la stocare temperatura bitumului s fie de 120 C...140 C iar eel modificat de
minimum 140 C i recirculare 20 minute la nceputul zilei de lucru .
5.7. Pentru amorsare se utilizeaz emulsii bituminoase cationice cu rupere rapid conform SR 8877-1
i SR EN 13808.
5.8. La aprovizionare se vor verifica datele din Declaratia de conformitate cu performantele
produsului si se vor efectua verificri ale caracteristicilor produsului, conform art. 28 (pentru bitum i
bitum modificat) i art. 34 (pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru
mai mult de:
- 500 t bitum/bitum modificat din acelai sortiment:
- 100 t emulsie bituminoas din acelai sortiment
5.9. Pentru amorsri si badijonri se va folosi emulsie bituminoas cu rupere rapid sau bitum tiat, cu
respectarea prevederilor SR 8877 1 si SR EN 13808.
Emulsia bituminoas cationic se va depozita n rezervoare metalice verticale, curtate n
prealabil, prevzute cu pompe de recirculare si eventual cu sistem de nclzire.

ART.6. ADITIVI
6.1. n vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice, la nivelul cerintelor, se pot utiliza aditivi,
cu caracteristici declarate, evaluati n conformitate cu legislatia n vigoare. Aceti aditivi pot fi
adugati fie direct n bitum, cum sunt de exemplu agentii de adezivitate sau aditivii de mrire a
lucrabilittii, fie n mixtura asfaltic, cum sunt de exemplu fibrele minerale sau organice, polimerii,
etc.
6.2. Conform SR EN 13108 - 1 art.3.1.12 aditivul este un material component care poate fi adugat
n cantitti mici n mixtura asfaltic, de exemplu fibre minerale sau organice, sau de asemenea
polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice.
Fat de terminologia din SR EN 13108 - 1, n acest caiet de sarcini au fost considerati aditivi
si produii care se adaug direct in bitum i care nu modifica propriettile fundamentale ale acestuia.

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire,
pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari


Pag. 8 / 27

6.3. Tipul i dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de ctre un
laborator autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind n functie de realizarea cerintelor de
performant specificate.
Aditivii utilizati la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la baz un standard, un agrement tehnic
european (ATE) sau un document de declarare i evaluare a caracteristicilor reglementat pe plan
naTional, cum ar fi agrementul tehnic.

ART.7. CONTROLUL CALITTII MATERIALELOR NAINTE DE ANROBARE
Materialele destinate fabricrii mixturilor asfaltice pentru mbrcmintile bituminoase, se
verific n conformitate cu prescriptiile din prezentul caiet de sarcini.

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire,
pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari


Pag. 9 / 27

C A P I T O L U L III
PROIECTAREA MIXTURILOR. CONDITII TEHNICE

ART.8. COMPOZITIA MIXTURILOR
8.1. Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul, bitumul modificat, aditivii i
materialele granulare.
8.2. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice pentru drumuri sunt
prezentate in tabelul 2.
Tabelul 2
Nr crt Tipul mixturii asfaltice Agregate naturale utilizate
1 Mixtura asfaltic stabilizat MAS Criblur sort 4-8, 8-12.5 sau 8-16
Nisip de concasare sort 0-4
Filer
2 Beton asfaltic rugos BAR Criblur: sort 4-8; 8-16
Nisip de concasare sort 0-4
Filer
3 Beton asfaltic BA Criblur sort 4-8; 8-12,5 sau 8-16;
Nisip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4
Filer
4 Beton asfaltic cu pietri concasat BAPC Pietri concasat sort 4-8; 8-16
Nisip natural sort 0-4
Filer
5 Beton asfaltic deschis cu criblur BAD Criblur sort 4-8; 8-16; 16-20 sau 16-25
Nisip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4
Filer
6 Beton asfaltic deschis cu pietri concasat
BADPC
Pietri concasat sort 4-8; 8-16; 16-25
Nisip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4
Filer
7 Beton asfaltic deschis cu pietri sortat
BADPS
Pietri sortat sort 4-8; 8-16; 16-25
Nisip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4
Filer
8 Mixtura asfaltica poroasa MAP Criblura sort 4-8, 8-16
Nisip de concasare sort 0-2 sau 0-4
Filer
9 Anrobat bituminos cu criblura AB Criblura sort 4-8, 8-16, 16-25
Nisip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4 (raport 1 :1 cu nisip de
concasare)
Filer
10 Anrobat bituminos cu criblura si pietris
concasat ABPCC 16, ABPCC25
Criblura:min.35% sort 4-8 , 8-16 i/sau 16-25
Nisip de concasare sort 0-4
Pietri concasat sort 4-8; 8-16; 16-25
Nisip natural sort 0-4 (raport 1 :1 cu nisip de
concasare)
Filer


Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire,
pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari


Pag. 10 / 27

La betoanele asfaltice destinate stratului de uzur i la betoanele asfaltice deschise pentru stratul de
legtur se folosete nisip de concasare sau amestec de nisip de concasare cu nisip natural. Din
amestecul total de nisipuri, nisipul natural este n proportie de maxim:
- 25% pentru BA8; BA12, 5; BA16
- 50% pentru BAD20, BAD25 i BADPC25, BADPS25.
Limitele procentelor de agregate naturale i filer n cazul mixturilor tip anrobat bituminos AB16,
AB25, ABPCC16, ABPCC25, vor respecta urmtoarele prevederi generale :
- filer i fractiuni din nisipuri sub 0,1mm 3... 12%
- agregate cu dimensiunea peste 4 mm 37... 66 %

Compozitia mixturii asfaltice se stabileste pe baza unui studiu preliminar aprofundat, tinndu-
se seama de respectarea conditiilor tehnice precizate n prescriptiile tehnice impuse de caietul de
sarcini.
Studiul l face Antreprenorul n cadrul laboratorului su autorizat, sau l comand la un
laborator autorizat.

8.2. Formula de compozitie, stabilit pentru fiecare categorie de mixtur, sustinut de studiile
si ncercrile efectuate mpreun cu rezultatele obtinute se supune aprobrii Inginerului.
Reteta de fabricatie va cuprinde verificarea caracteristicilor materialelor componente,
stabilirea amestecului i validarea acestuia pe baza testelor initiale de tip.
8.3. Formula de compozitie (reteta) va fi stabilit pentru fiecare categorie de mixtur i va fi
sustinut de studiile i ncercrile efectuate, mpreun cu rezultatele obtinute.
Aceste studii comport ncercri pentru cinci continuturi de liant repartizate de o parte i de alta a
continutului de liant recomandat (calculat), dar nu n afara limitelor recomandate cu mai mult de
0,2%.
8.4. n executie, este obligatorie transpunerea retetei pe statie, ceea ce const n verificarea
respectrii retetei la statie, verificarea compozitiei i a caracteristicilor mixturii realizate.

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire,
pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari


Pag. 11 / 27


Tabelul 3- Limiteleprocentelor deagregatesi filer
Nr.
crt.


Fractiuni de agregate naturale
din amestecul total


Strat de uzura Strat de legatura
BA8 BA12,

BA16 MAP

BAR16 BAPC1

BAD20

BAD25 BADPC

BADPS25
1. Filer si fractiuni din nisipuri sub
0,1mm, %
8...14 7...14 8...1
3
2-10 8...11 8...13 4...9 3...8 3...8 3...8
2. Cribluri cu dimensiunea sub
2mm%
5-25
3. Filer si nisip fractiunea (0,1... 4)
mm, %
Diferenta pana la 100
4. Cribluri cu dimensiunea peste 4
mm, %
22...
44
34...4
8
34...5
8
- 47...61 - 55...72 55... 72 - -
5. Pietris concasat cu dimensiunea
peste 8 mm, %
- - - - - 15...34 - - 39...58 -
6. Pietris sortat cu dimensiunea
peste 8 mm, %

- - - - - - - - - 39...58
7. Agregate naturale cu
dimensiunea peste 4mm,%
- - - - - - - - - -

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire,
pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari


Pag. 12 / 27

Tabelul 4-Zona granulometrica a mixturilor asfaltice tip beton asfaltic exprimata in treceri prin site cu ochiuri patrate
Marimea ochiului sitei,
conformSR EN 933-2,
mm
BA8 BA12,5 BA16;
BAPC16
BAR16 BAD20 BAD25,
BADPC25,
BADPS25
AB16
ABPCC 16
ABPC 16
ABPS 16
AB25
ABPCC 25
ABPC 25
ABPS 25
31,5mm - - - - 100 100 - 100
25 - - 100 100 - 90...100 - 90...100
20 - - - - 90...100 - 100 -
16mm 100 100 90...100 90...100 73...90 73...90 90...100 74... 97
12,5 - 90...100 - - - - - -
8 90...100 70... 85 66...85 61...74 40...60 42...61 52...85 52... 85
4 56...78 52... 66 42...66 39...53 28...45 28...45 37...66 37... 66
2 30...55 35...50 30...50 27...40 20...35 20...35 20...48 22... 50
1 22...42 24...38 22...42 21...31 14...30 14...32 11...36 14...39
0,63 18...35 - 18...35 18...25 - 10...30 8...33 10...35
0,20 11...25 - 11...25 11...25 - 5...20 5...20 4...22
0,125 - 8...16 - - 5...10 - -
0,10 8...14 - 8...13 8....11 - 3...8 3...12 3...12
0,063 7...11 5...10 7...10 7...9 3...7 2...5 2...7 2...7

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire,
pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari


Pag. 13 / 27

Tabelul 5- Caracteristici granulometrice ale mixturilor asfaltice stabilizate
Nr.

Caracteristica Strat de uzur
MAS 8 MAS 12,5 MAS 16
1. FracTiuni de agregate naturale din amestecul total
1.1. Filer i fractiuni din nisipuri sub 0,1 mm, % 11...14 8...13 10...14
1.2. Filer i nisip fractiunea 0, 1... .4 mm, % Diferenta pn la 100
1.3. Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % 45...60 60... 73 63...75
2. Granulometrie, treceri pe site cu ochiuri ptrate, %
Sita de 25 mm - - 100
Sita de 16 mm 100 100 90... 100
Sita de 12,5mm - 90... 100 -
Sita de 8 mm 90... 100 50...70 44... 59
Sita de 4 mm 40...55 27... 40 25...37
Sita de 2 mm 20...30 20... 28 17...25
Sita de 1 mm 15...22 16...22 16...22
Sita de 0,63 mm 13...20 - 13...20
Sita de 0,2 mm 12...16 - 11...15
Sita de 0,125mm - 9...14 -
Sita de 0,1 mm 11...14 - 10...14
Sita de 0,063 10...12 8...12 9...12

Tabelul 6 - Zona granulometric a mixturilor asfaltice poroase MAP 16
Site cu ochiuri ptrate Treceri, %
16mm 90... 100
8 mm 10...20
2 mm 5...25
1 mm 4...15
0,063 mm 2...10


Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire,
pentru Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari


Pag. 14 / 27


Tabelul 8 Raport filer-liant


C A P I T O L U L IV


PREPARAREA SI PUNEREA IN OPER
Art. 1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice
1.1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determin pe corpuri de prob
confectionate din mixturi asfaltice preparate n laborator pentru stabilirea dozajelor optime i pe probe
prelevate de la malaxor sau de la aternere pe parcursul executiei, precum i din straturile
mbrcmintii gata executate.
1.2. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrrilor, precum i din stratul
gata executat, se efectueaz conform SR EN 12697-27.
1.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic trebuie s se
ncadreze n limitele din tabelele de mai jos.
1.4. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determin conform SR EN 12697-6 i SR EN
12697-34.
Absorbtia de ap se va efectua conform metodei din anexa B al Normativului AND 605.

Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice Continut de liant, % in mixtur
Uzura (rulare) MAS 8 min. 6,5
MAS 12,5 min.6,0
MAS 16 min. 5,9
BAR 16 5,7... 6,2
BA12,5; BA 16 5,7...6,5
BA 8 6,0... 7,2
BAPC 16 5,7...7,0
MAP 16 4...6
Legtura
(binder)BAD 20 minim 4,5
BAD 25
BAD PC 25
Baz AB 16, AB 25 minim 4,5
ABPCC 16, ABPCC 25
ABPC 16, ABPC 25
ABPS 16, ABPS 25
Tipul

Tipul mixturii asfaltice Continut de liant, % in mixtur
Uzura
(rulare)
Betoane asfaltice rugoase 1.4...1.8
Betoane asfaltice 1,3...1,8
Beton asfaltic cu pietri concasat 1,3...1,8
Mixtura asfaltica stabilizata 1.1...2.3
Mixtura asfaltic poroasa 1.2...2.2
Legtura
(binder)Betoane asfaltice deschise 0,7... 1,4
Baz Anrobat bituminos 0.7...1.5
Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru
Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari
Pag. 15 / 27
Tabelul 9 - Caracteristici fizico-mecanice determinate prin ncercri pe cilindrii Marshall
Caracteristici fizico-mecanice determinate prin ncercri
pe cilindrii Marshall
Nr
crt
Tipul mixturii
asfaltice
Clasa
tehnic a
drumului
Stabilitate
S, la 60 C,
KN,
Indice de
curgere, I,
mm, (maxim)
Raport S/I,
KN/mm,
(minim)
Absorbtia
de ap
(
%
vol.
1 BA 12,5; BA 16 II...III 8,0...15 3,0 4,5 1,5...5
2 BAR 16


I...II 8,5...15 3,0 4,5 2...6
III 8,0...15 3,0 4,0 -
3 MAP 16 I...II 8,5...15 2,5 5,0 -
4 BAD 20; BAD 25 I ...V 5,0...13 3,5 3,5 1,5...6
5 BADPC 25 III...V 4,5...13 3,5 3,0 1,5...6
6 AB 16, AB25,
ABPCC 16,
ABPCC 25,
ABPC 16,
I ...V 6,5...13 3,0 6,0 1,5...5

Tabelul 10 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzur determinate prin ncercri dinamice
Nr.
crt.
Caracteristica Mixtur asfaltic
pentru stratul de
uzur


I-II | III-IV
1. Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie
1.1. Volum de goluri la 80 giratii , % maxim 5,0 6,0
1.2. Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
- deformatia la 50 C, 300KPa i 10000 impulsuri, m/m, maxim
- viteza de deformatie la 50 C, 300KPa i 10000 impulsuri,
m /m/ciclu, maxim

20 000

1

30 000

2
1.3 Modulul de rigiditate la 20 C, 124 ms, MPa, minim 4600 4100
2. Caracteristici pe plci confectionate in laborator sau pe carote din mbrcminte
2.1 Rezistenta la deformatii permanente, 60 C (ornieraj)
- Viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri
- Adncimea fgaului, % din grosimea initial a probei

0,5
5

0,7
7

Tabelul 11 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legtur determinate prin ncercri dinamice
Nr.
crt.
Caracteristica Mixtur asfaltic
pentru stratul de
legtura


I-II | III-IV
1. Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie
1.1. Volum de goluri, la 120 giratii,% maxim 9,5 10,5
1.2. Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
- deformatia la 40 C, 200KPa i 10000 impulsuri, m /m, maxim
- viteza de deformatie la 40 C, 200KPa i 10000 impulsuri,
m /m/ciclu, maxim

20 000

2

30000

3
1.3. Modulul de rigiditate la 20 C, 124 ms, MPa, minim 5000 4500
Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru
Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari
Pag. 16 / 27
1.4. Rezistenta la oboseal, proba cilindric solicitat la ntindere
indirect : Numr minim de cicluri pn la fisurare la 15C
400 000 300 000
2. Rezistenta la oboseal, epruvete trapezoidale sau prismatice
Deformatia
6
la 10
6
cicluri, 10-
6


100

150

Tabelul 12 Caracteristicile mixturilor pentru stratul de baza determinate prin ncercri dinamice
Nr.
crt.
Caracteristica Mixtur asfaltic
pentru stratul de
baza


I-II | III-IV
1. Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie
1.1. Volum de goluri, la 120 giratii,% maxim 7,5 8,5
1.2. Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
- deformatia la 40 C, 200KPa i 10000 impulsuri, m /m, maxim
- viteza de deformatie la 40 C, 200KPa i 10000 impulsuri,
m /m/ciclu, maxim

20 000

2

30 000

3
1.3 Modulul de rigiditate la 20 C, 124 ms, MPa, minim 6000 5600
1.4 Rezistenta la oboseal, proba cilindric solicitat la ntindere
indirect : Numr minim de cicluri pn la fisurare la 15C

500 000

400 000
2. Rezistenta la oboseal, epruvete trapezoidale sau prismatice
Deformatia
6
la 10
6
cicluri, 10-
6


100

150

Tabel 13 Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate
Nr.
crt.


Caracteristica Strat de uzur


MAS 8 MAS 12,5
MAS 16
1.1 Volum de goluri la 80 giratii % 2,5...3,5 3...6
1.2 Volum de goluri umplut cu bitum, % 77...83 77...83
1.3 Test Shellenberg, conform %, maxim 0,2 0,2
1.4 Sensibilitate la apa, SR EN 12697-12 metoda A % minim 80 80

Tabel 14 Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase
Nr
crt

Caracteristica MAP 16
1 Volum de goluri la 80 giratii , % minim 14
2 Sensibilitate la apa, SR EN 12697-12 metoda A % minim 70
3 Pierdere de material, SR EN 12697-17 % maxim 30
4 Permeabilitate orizontal SR EN 12697-19 10-
3
m/s 0,1-4
5 Permeabilitate vertical SR EN 12697-19 10-
3
m> m/s 0,1-4

Art. 2. Caracteristicile straturilor gata executate
Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:
- gradul de compactare i absorbtia de ap
- rezistenta la deformatii permanente
- elementele geometrice ale stratului executat
- caracteristicile suprafetei mbrcmintilor bituminoase executate

Gradul de compactare i absorbtia de ap
Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru
Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari
Pag. 17 / 27
a. Gradul de compactare reprezint raportul procentual dintre densitatea aparent a mixturii asfaltice
compactate n strat si densitatea aparent determinate pe epruvete Marshall compactate n laborator
din aceeai mixtur asfaltic.
Nota: Densitatea aparent se determin conform SR EN 12697-6. Densitatea aparent a mixturii
asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din stratul gata executat sau prin msurtori
in situ cu echipamente de msurare adecvate, omologate, la minim 7 zile dup aternere.
b. Incercrile de laborator efectuate pentru verificarea compactrii constau n determinarea densitatii
aparente i a absorbtiei de ap pe plcute (100x100) mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100
mm netulburate.
c. Conditiile tehnice pentru absorbtia de ap i gradul de compactare al straturilor din mixturi
asfaltice, cuprinse n prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu valorile din tabelul 15.

Tabelul 15 - Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice
Nr.
crt.Tipul stratului
Absorbtie Grad de
de ap*, compactare,
% vol. %, minim
1. Mixtur asfaltic stabilizat 2... 6 97
2. Beton asfaltic rugos
BAR 16m BAR 16
4...7 97
3. Mixtura asfaltica poroasa MAP 16 - 97
4. Beton asfaltic
BA 8; BA 12,5; BA 16;
2...5 97
5. Beton asfaltic deschis
BAD 20; BAD 25; BADPC 25
3...8 96
6. Anrobat bituminous AB16; AB25; ABPCC16;
ABPCC25; ABPC16; ABPC25; ABPS16; ABPS25
2...8 96

Art. 3. Elemente geometrice
a. Elementele geometrice i abaterile limit la elementele geometrice trebuie s ndeplineasc
conditiile din tabelul 16.
Tabelul 16 - Elementele geometrice i abaterile limit pentru straturile executate din mixturi asfaltice
Nr.
crt.
Elemente geometrice CondiTii de
admisibilitate
(min., cm)
Abateri limit locale
admise la elementele
geometrice
1 Grosimea minim a stratului
compactat, cm, minim:
- strat de uzur
cu granule de maxim 8 mm
cu granule de minim 12,5 mm

- strat de legtur
cu granule de maxim 20 mm
cu granule de maxim 25 mm

- strat de baz3,0
4,0


5,0
6,0

6,0
- nu se admit abateri n
minus fata de grosimea
minima prevzut n proiect
pentru fiecare strat
- abaterile n plus nu
constituie motiv de
respingere a lucrrii
2 Latimea partii carosabile Conform STAS 2900 50 mm
3 Profilul transversal
- n aliniament
- n curbe i zone aferente
- cazuri speciale

sub form acoperi
conform STAS 863
pant unic

5,0 mm fata de cotele
profilului adoptat
Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru
Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari
Pag. 18 / 27
4 Profil longitudinal
- Declivitate, % maxim

7*
5,0 mm fata de cotele
profilului proiectat, cu
conditia respectrii pasului
de proiectare adoptat
* Declivitati mai man pot fi prevzute numai cu acordul beneficiarului i asigurarea msurilor de
siguranta a circulatiei.

b. Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice i conditiile tehnice care
trebuie s fie ndeplinite sunt conform tabelului 17.

c. Verificri ale uniformitatii n profil transversal i longitudinal se vor face prin sondaj i n cazul
straturilor de baz i legtur, nainte de aternerea stratului superior. Acestea nu vor depasi 5mm.
Determinarea caracteristicilor suprafetei straturilor de uzur executate din mixturi asfaltice se
efectueaz n termen de o lun de la executia acestora, nainte de receptia la terminarea lucrrilor.
Tabelul 17 - Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase
Nr.
crt.
Caracteristica Conditii de
admisibilitate
Metoda de ncercare
1 Planeitatea n profil longitudinal
Indice de planeitate, IRI, m/km:
- drumuri de clas tehnic I... II
- drumuri de clas tehnic III


<1.0
<1,5

Reglementri tehnice n
vigoare privind msurarea
indicelui de planeitate.
2 Uniformitatea n profil longitudinal
Denivelri admisibile msurate sub
dreptarul de 3m, mm:
- drumuri de clas tehnic I i II
- drumuri de clas tehnic III
<3,0
<4,0

SR EN 13036-7
3 Uniformitatea n profil transversal,
mm/m
- drumuri de clas tehnic I... III


2,0

Echipamente electronice
omologate sau metoda
ablonului.
4 Rugozitatea suprafetei
4.1. Aderenta suprafetei. ncercarea cu
pendul( SRT) - unitati PTV
- drumuri de clas tehnic I... II
- drumuri de clas tehnic III>80
>75

SR EN 13036-4
4.2. Adncimea medie a macrotexturii,
metoda volumetric MTD, (pata de nisip): -
adncime textura, mm
- drumuri de clas tehnic I... II
- drumuri de clas tehnic III
>1,2
>0,8

SR EN 13036-1
4.3. Adncimea medie a macrotexturii,
metoda profilometric MPD:- adncime
medie profil exprimat n coeficient de
frecare (GT):
- drumuri de clas tehnic I... II
- drumuri de clas tehnic III
>0,45
>0,41

SR EN ISO 13473-1
Reglementri tehnice n vigoare,
cu aparatul de msura Grip
Tester
Msurtori efectuate la 50 km/h
cu un debit de apa de 11 litri/min
5 Omogenitate. Aspectul suprafetei Vizual: Aspect fr degradri sub form de
exces de bitum, fisuri, zone poroase, deschise,
lefuite
NOTA 1. Planeitatea n profil longitudinal se determin fie prin msurarea indicelui de planeitate IRI, fie
prin msurarea denivelrilor sub dreptarul de 3 m.
NOTA 2. Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constat abateri de la profilul transversal,
aparitia fgaelor i se face cu echipamente electronice omologate sau metoda ablonului.
Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru
Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari
Pag. 19 / 27
NOTA 3. Adncimea texturii se determin prin metoda volumetric sau metoda profilometric.
Aderenta se determina cu metoda cu pendulul SRT. n caz de litigiu se determin aderenta cu pendulul.
Dac nu exist alte precizri n caietul de sarcini, aderenta suprafetei se determin cu aparatul cu pendul
alegnd 3 sectoare reprezentative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate la distanta de
5...10 m ntre ele, pentru care se determin rugozitatea, n puncte situate la un metru de marginea prtii
carosabile (pe urma rotii) i la o jumtate de metru de ax (pe urma rotii). Determinarea adncimii
macrotexturii se face n aceleai puncte n care s-a aplicat metoda cu pendul.

Art. 4. Prepararea mixturilor
4.1. Mixturile asfaltice se prepar n instalatii prevzute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare
i dozare gravimetric a agregatelor naturale, dozare gravimetric sau volumetric a bitumului i
filerului, precum i dispozitiv de malaxare fortat a agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea
functionrii instalatiilor de producere a mixturii asfaltice se face n mod periodic de ctre personal de
specialitate conform unui program de ntretinere specificat de productorul echipamentelor i
programului de verificare metrologic al dispozitivelor de msura i control.
Antreprenorul va supune Inginerului la aprobare instalatia de preparat mixturi asfaltice, inainte de
productia mixturilor.
4.2. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului i ale mixturilor asfaltice la ieirea din malaxor
se stabilesc n functie de tipul liantului, conform tabelului 18 (sau confom specificatiilor
productorului), cu observatia c temperaturile din partea superioar a intervalului se utilizeaz la
executia mbrcmintilor rutiere bituminoase n zone climatice reci.
Tabel 18- Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice
Tipul liantului Agregate naturale Bitum Mixtura asfaltic la
ieirea din malaxor
Temperatura, C
bitum rutier neparafinos 170...180 160...170 160... 175
bitum modificat cu polimeri 170...190 170...180 170...180

4.3. Temperatura mixturii asfaltice la ieirea din malaxor trebuie reglat astfel nct n conditiile
concrete de transport (distanta i mijloace de transport) i conditiile climatice s fie asigurate
temperaturile de aternere i compactare conform tabelului 19.
4.4. Se interzice nclzirea agregatelor naturale i a bitumului peste valorile specificate n tabelul de
mai sus, n scopul evitrii modificrii caracteristicilor liantului, n procesul tehnologic.
4.5. Trebuie evitat nclzirea prelungit a bitumului sau renclzirea aceleiai cantitati de bitum de
mai multe ori. Dac totui din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitat renclzirea bitumului,
atunci este necesar determinarea penetratiei acestuia. Dac penetratia bitumului nu este
corespunztoare se renunta la utilizarea lui.
4.6. Durata de amestecare, n functie de tipul instalatiei, trebuie s fie suficient pentru realizarea unei
anrobri complete i uniforme a agregatelor naturale i a filerului cu liantul bituminos.
4.7. Mixturile asfaltice executate la cald se transports cu autobasculante adecvate, acoperite cu
prelate speciale, imediat dup ncrcare urmrindu-se ca pierderile de temperatur pe tot timpul
transportului, s fie minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate i uscate.
4.8. Mixtura asfaltic preparat cu bitum modificat cu polimeri se transports obligatoriu cu
autobasculante cu bena termoizolant i acoperit cu prelat.

Art. 5. Lucrri pregtitoare
5.1. Pregtirea stratului suport nainte de punerea n oper a mixturii asfaltice
Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru
Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari
Pag. 20 / 27
Inainte de aternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curatat, iar dac este cazul se remediaz i se
reprofileaz. Materialele neaderente, praful i orice poate afecta legtura ntre stratul suport i stratul
nou executat trebuie ndeprtat. In cazul stratului suport din macadam, acesta se curata i se mtur.
Suprafata stratului suport trebuie s fie uscat.
5.2. Amorsarea
La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaz stratul suport i rosturile de lucru
cu o emulsie bituminoas cationic cu rupere rapid. Amorsarea stratului suport se realizeaz uniform
cu un dispozitiv special, care poate regla cantitatea de liant pe metru ptrat n functie de natura
stratului suport.
Amorsarea se va face pe suprafata curatat i uscat, n fata fmisorului la o distanta maxim de 100 m,
n aa fel nct aternerea mixturii s se fac dup ruperea emulsiei bituminoase.
In functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, rmas dup aplicarea amorsajului,
trebuie s fie de (0,3...0,5) kg/m
2
.
La straturile executate din mixturi asfaltice realizate pe strat suport de beton de ciment sau macadam
cimentat, cnd grosimea total a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mic de 15 cm,
rosturile se acoper pe o latime de minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate
tehnic.

Art. 6. Punerea in opera
6.1. Aternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de minim 10C, pe o
suprafata uscat. In cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri aternerea se face la
temperaturi ale stratului suport de minim 15C, pe o suprafata uscat.
Lucrrile se ntrerup pe ploaie i se reiau numai dup uscarea stratului suport.
6.2. Aternerea mixturilor asfaltice se efectueaz numai mecanizat, cu repartizatoare - finsoare
prevzute cu sistem nclzit de nivelare automat care asigur precompactare.
Mixtura asfaltic trebuie aternut continuu, n grosime constanta, pe fiecare strat i pe toat lungimea
unei benzi programat a se executa n ziua respectiv.
6.3. In cazul unor ntreruperi accidental care conduc la scderea temperaturii mixturii rmas
necompactat aceasta va fi ndeprtat. Aceast operatie se face n afara zonelor pe care exist, sau
urmeaz a se aterne, mixtur asfaltic. Captul benzii ntrerupte se trateaz ca rost de lucru
transversal.
6.4. Mixturile asfaltice trebuie s aib la aternere i compactare, n functie de tipul liantului,
temperaturile prevzute n tabelul 19. Msurarea temperaturii va fi efectuat n masa mixturii, n
buncrul repartizatorului.
6.5. Pentru mixtura asfaltic stabilizat, se vor utiliza temperaturi cu 10C mai mari dect cele
prevzute n tabelul nr.19.
Tabelul 19 - Temperaturile mixturii asfaltice la aternere i compactare
Tipul liantului

Temperatura mixturii
asfaltice la aternere
C, mm.

Temperatura mixturii
asfaltice la compactare
o
C, min.
bitum rutier neparafinos, tip:

nceput sfrit
35/50

150

145 110
50/70 145 140 110
bitum modificat cu polimeri, clasa:
25/55 165 160 120
45/80 160 160 120

6.6. Aternerea se va face pe ntreaga latime a cii de rulare. Atunci cnd acest lucru nu este posibil,
se stabilete prin proiect i se supune aprobrii beneficiarului latimea benzilor de aternere i pozitia
rosturilor longitudinale ce urmeaz a fi executate.
Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru
Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari
Pag. 21 / 27
6.7. Viteza optim de aternere se va corela cu distanta de transport i capacitatea de fabricate a
statiei, pentru a se evita total ntreruperile n timpul executiei stratului i aparitiei crpturilor /
fisurilor la suprafata stratului proaspt aternut. Functie de performantele finisorului, viteza la
aternere poate fi de 2, 5...4 m/min.
6.8. In buncrul utilajului de aternere, trebuie s existe n permanenta suficient mixtur, necesar
pentru a se evita o rspndire neuniform a materialului.
6.9. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebit se va acorda realizrii
rosturilor de lucru, longitudinale i transversale, care trebuie s fie foarte regulate i etane. La
reluarea lucrului pe aceeai band sau pe banda adiacent, zonele aferente rostului de lucru,
longitudinal i/sau transversal, se taie pe toat grosimea stratului, astfel nct s rezulte o muchie vie
vertical. Rosturile de lucru longitudinale i transversale ale stratului de uzur se vor decala cu
minimum 10 cm fata de cele ale stratului de legtur, cu alternarea lor.
Atunci cnd exist i strat de baz bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de
lucru ale straturilor se vor executa ntretesut.
6.10. Stratul de baz va fi acoperit imediat cu straturile mbrcmintii bituminoase, nefiind lsat
neprotejat sub trafic.
Avnd n vedere porozitatea mare a stratului de legtur (binder), realizat din beton asfaltic deschis,
acesta nu se va lsa neacoperit n anotimpul rece pentru evitarea aparitiei degradrilor.

Art. 7. Compactarea mixturii asfaltice
7.1. La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplic tehnologii corespunztoare,
care s asigure caracteristicile tehnice i gradul de compactare prevzute pentru fiecare tip de mixtur
asfaltic i fiecare strat n parte.
Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeaz cu compactoare cu
rulouri netede i/sau compactoare cu pneuri, prevzute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel nct
s se obtin gradul de compactare conform tabelului 15.
Pentru obtinerea gradului de compactare prevzut se determin, pe un sector experimental, numrul
optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, n functie de performantele acestora, de tipul
i grosimea straturilor executate din mixturi asfaltice.
Aceast experimentare se face nainte de nceperea aternerii stratului n lucrarea respective, utiliznd
mixturi asfaltice preparate n conditii similare cu cele stabilite pentru productia curent.
Incercrile de etalonare a atelierului de compactare i de lucru al acestuia, vor fi efectuate sub
responsabilitatea unui laborator autorizat, care s efectueze n acest scop, toate ncercrile pe care le
va considera necesare.
Metoda de compactare propus va fi considerate satisfctoare dac se obtine pe sectorul
experimental gradul de compactare minim mentionat la tabelul 15.
7.2. Pentru obtinerea gradului de compactare prevzut, numrul minim de treceri recomandat ale
compactoarelor uzuale este cel mentionat n tabelul 20.
Atelierul de compactare si numarul de treceri se supune aprobarii Inginerului.

Tabelul 20 Compactarea mixturilor asfaltice. Numr minim de treceri.
Tipul stratului Ateliere de compactare


A B


Compactor cu pneuri
de 160 kN
Compactor cu rulouri
netede de 120 kN
Compactor cu rulouri
netede de 120 kN


Numr de treceri minime
Strat de uzur 10 4 12
Strat de legtur 12 4 14
Strat de baz 12 4 14

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru
Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari
Pag. 22 / 27
7.3. Compactarea se execut n lungul benzii, primele treceri efectundu-se n zona rostului dintre
benzi, apoi de la marginea mai joas spre cea ridicat. Pe sectoarele n ramp, prima trecere se face cu
utilajul de compactare n urcare. Compactoarele trebuie s lucreze fr ocuri, cu o vitez mai redus
la nceput, pentru a evita vlurirea stratului executat din mixtur asfaltic i nu se vor ndeprta mai
mult de 50 m n spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, n special n lungul
bordurilor, n jurul gurilor de scurgere sau ale cminelor de vizitare, se compacteaz cu maiul
mecanic.
7.4. Suprafata stratului se controleaz n permanenta, iar micile denivelri care apar pe suprafata
stratului executate din mixturi asfaltice vor fi corectate dup prima trecere a rulourilor compactoare pe
toat latimea benzii.
Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru
Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari
Pag. 23 / 27

C A P I T O L U L V
CONTROLUL CALITATII LUCRRILOR

Controlul calitatii lucrrilor de executie a straturilor de uzur, de legtur i de baz din mixturi
asfaltice se efectueaz pe faze.

Controlul calitatii materialelor - se face conform prevederilor prezentului Caiet de Sarcini.
Controlul procesului tehnologic
Controlul procesului tehnologic const n urmtoarele operatii:
1. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice:
- functionarea corect a dispozitivelor de cntrire sau dozare volumetric: la inceputul fiecrei
zile de lucru;
- functionarea corect a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.

2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:
- temperatura liantului la introducerea n malaxor: permanent;
- temperatura agregatelor naturale uscate i nclzite la ieirea din usctor: permanent;
- temperatura mixturii asfaltice la ieirea din malaxor: permanent.

3. Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos:
- pregtirea stratului suport: zilnic, la nceperea lucrrii pe sectorul respectiv;
- temperatura mixturii asfaltice la aternere si compactare: cel putin de dou ori pe zi la compactare
cu respectarea metodologiei impuse de SR EN 12697-13;
- modul de executie a rosturilor: zilnic;
- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numr de treceri): zilnic

4. Verificarea respectrii compozitiei mixturii asfaltice prestabilit, prin analize de laborator efectuate
de laboratorul de antier:
- granulozitatea amestecului de agregate naturale i filer la ieirea din malaxor, nainte de adugarea
liantului - aceasta trebuie s se ncadreze n limitele de toleranta admise, fata de compozitia
prestabilit (retet): zilnic sau ori de cdte ori se observ o calitate necorespunztoare a mixturilor
asfaltice;
- continutul minim obligatoriu de materiale concasate: la nceputul fiecrei zile de lucru;
- compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometric i continutul de bitum) prin extractii pe
probe de mixtur prelevate de la malaxor i aternere: zilnic.

5. Verificarea calitatii mixturii asfaltice, prin analize de laborator efectuate de un laborator autorizat
pe probe de mixtur asfaltic: 1 prob / 400 tone mixtur fabricat, dar cel putin una pe zi, care va
determina:
- compozitia mixturii asfaltice, care trebuie s se ncadreze n limitele din prezentul caiet de sarcini
si s corespund compozitiei stabilite prin studiul preliminar de laborator, abaterile admise fata de
reteta aprobat fiind cele indicate n tabelul 21;
- caracteristici fizico-mecanice trebuie s se ncadreze n limitele din prezentul caiet de sarcini


Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru
Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari
Pag. 24 / 27


Tabelul 21. Abateri fata de compozitie
Abateri admise fata de reteta, %
Agregate
25...31,5 +5
16...25 5
8...16 5
4...8 5
1...4 +4
0,20...0,63 3
0,1...0,2 2
0.063...0,1 +1,5
0...0.063 +1,0
Bitum +0.2

6. Tipurile de incercri i frecventa acestora, functie de tipul de mixtur i clasa tehnic a drumului
sunt prezentate n tabelul 22, n corelare cu SR EN 13108-20.

Tabelul 22 - Tipul si frecventa ncercrilor realizate pe mixturi asfaltice
Nr
crt
Natura controlului/
incercrii i
frecventa ncercrii
Caracteristici verificate Tipul mixturii asfaltice
1.ncercari initiale de
tip (validarea n
laborator)Caracteristici fizico-mecanice pe
epruvete Marshall.
Toate mixturile asfaltice, indiferent
de clasa tehnic a drumului
Caracteristicile:
Volum de goluri, test Schellenberg
Rezistenta la deformatii permanente
(fluaj dinamic, adncimea fgaului, rata de
ornieraj).
Modul de rigiditate, deformatia la oboseal
Mixturile asfaltice stabilizate
conform prevederilor din acest caiet
de sarcini indiferent de clasa tehnic
a drumului
Conform tabel 14 Mixturi asfaltice poroase
Volum de goluri determinat cu presa de
compactare giratorie.
Modul de rigiditate.
Rezistenta la oboseal.
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj
dinamic, adncimea fgaului, rata de
ornieraj)
Mixturile asfaltice destinate stratului
de uzur conform prevederilor din
acest caiet de sarcini pentru clasa
tehnic a drumului I, II, III
Volum de goluri determinat cu presa de
compactare giratorie. Rezistenta la
deformatii permanente (fluaj dinamic).
Modul de rigiditate. Rezistenta la oboseal.
Mixturile asfaltice destinate
stratului de legtur i de baz
conform prevederilor din acest caiet
de sarcini pentru clasa tehnic a
drumului I, II, III.
2 ncercari initiale de
tip (validarea n
productie)
Idem punctul 1 La transpunerea pe statia de asfalt a
dozajelor proiectate n laborator, vor
fi prelevate probe pe care se vor
reface toate ncercrile prevzute la
punctul 1 din acest tabel.
3
Verificarea
caracteristicilor mixturii
asfaltice prelevate n
timpul executiei:
- frecventa 1/400 tone
mixtur asfaltic n cazul
Compozitia mixturii Toate tipurile de mixtura asfaltic
pentru stratul de uzur, de legtur i
de baz.
Caracteristici fizico-mecanice pe
epruvete Marshall.
Toate tipurile de mixturi asfaltice
destinate stratului de uzur, de
legtur i de baz
Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru
Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari
Pag. 25 / 27
statiilor cu productivitate
<80 tone/or;
- frecventa cel putin 1
proba / zi, n cazul
statiilor cu productivitate
80 /
Volum de goluri, test Schellenberg Mixtura asfaltic stabilizat
Volum de goluri Mixturi asfaltice poroase
4. Verificarea calitatii
stratului executat,
carote:
- o verificare pentru
fiecare 20 000 m
2
executati
Caracteristicile:
- absorbtia de ap;
- gradul de compactare.
Toate tipurile de mixtur asfaltic
pentru stratul de uzur, de legtur i
de baz.
5. Verificarea stratului la
deformatii permanente:
- frecventa 1 set carote
pentru fiecare 20 000
m
2
executati
Rezistenta la deformatii permanente
(adncime fga, rata de ornieraj).
Toate tipurile de mixtur asfaltic
destinate stratului de uzur, pentru
drumurile de clas tehnic I, II i
III.
6. Verificri suplimentare n
situatii cerute de comisia
de receptie (beneficiar):
- frecventa 1 set carote
pentru fiecare solicitare
Rezistenta la deformatii permanente
Caracteristicile:
- absorbtia de ap;
- gradul de compactare
- compozitia mixturii;
Mixturile asfaltice destinate stratului
de uzur, legtur i baz, pentru
clasa tehnic a drumului I, II, III.

Controlul calitatii straturilor executate din mixturi asfaltice
Verificarea calitatii stratului se efectueaz prin prelevarea de epruvete, astfel:
- carote 200 mm pentru determinarea rezistentei la ornieraj
- carote 100 mm sau plci de min.( 400 x 400) mm sau carote de 200 mm (n suprafata
echivalent cu a plcii mentionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de
compactare si absorbtiei, precum i a compozitiei la cererea beneficiarului.
Epruvetele se preleveaz n prezenta delegatului antreprenorului, al beneficiarului i al consultantului
sau a dirigintelui, la aproximativ 1 m de la marginea prtii carosabile, ncheindu-se un proces verbal,
n care se va nota grosimea straturilor.
Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele cele mai defavorabile.
Verificarea compactrii stratului, se efectueaz prin determinarea gradului de compactare in situ, prin
ncercri nedistructive sau prin ncercri de laborator pe carote.
Incercrile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactrii constau n determinarea
densitatii aparente i a absorbtiei de ap, pe plcute (100x100) mm sau pe carote cilindrice cu
diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate.
Celelalte ncercri constau n msurarea grosimii stratului, a absorbtiei de ap i a compozitiei
(granulometrie i continut de bitum).


Verificarea elementelor geometrice
Verificarea elementelor geometrice ale stratului i a uniformittii suprafetei, se face conform STAS
6400 i const n:
- verificarea ndeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul suport i fundatie, conform prevederilor
STAS 6400;
- verificarea grosimii stratului, n functie de datele nscrise n rapoartele de ncercare ntocmite la
ncercarea probelor din stratul de baz executat, iar la aprecierea comisiei de receptie, prin maximum
dou sondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de marginea stratului de baz; verificarea se va face pe
probe ce se iau pentru verificarea calittii mbrcmintii.
- verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate;
- verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face n ax, cu ajutorul unui aparat topografic de
Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru
Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari
Pag. 26 / 27
nivelment sau cu o grind rulant de 3 m lungime, pe minimum 10% din lungimea traseului.
Nu se admit abateri n minus fata de grosimea prevzut n proiect, respectiv n profilul transversal
tip.
Abaterile n plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrrii, cu conditia respectrii
prevederilor prezentului, privind uniformitatea suprafetei si gradul de compactare.

Abaterile limit locale admise la latimea stratului fata de cea prevzut n proiect pot fi cuprinse n
intervalul 50 mm pentru latimea cii de rulare si de 25 mm pentru latimea benzii de urgenta la
autostrzi.
Abaterile limit admise la panta profilului transversal sunt de +1 mm/m.
Abaterile limit locale admise la cotele profilului longitudinal sunt de 10 mm cu conditia respectrii
pasului de proiectare adoptat.
Toleranta pentru ecarturile constatate, n raport cu cotele prescrise, este de 2, 5%.

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru
Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare
Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari
Pag. 27 / 27

C A P I T O L U L VI
RECEPTIA LUCRRILOR


Receptia pe faze determinante
Receptia pe faze determinante, stabilite n proiectul tehnic, privind straturile de uzur, de legtura i
de baz se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii n constructii
aprobat cu HG 273/94 i conform Procedurii privind controlul statului n fazele de executie
determinante, elaborata de MLPAT si publicat n Buletinul Constructiilor volumul 4 din 1996.

Receptia la terminarea lucrrilor
Receptia la terminarea lucrrilor de ctre beneficiar se efectueaz conform Regulamentului de receptie
a lucrrilor n constructii i instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94. Comisia de receptie
examineaz lucrrile executate fata de documentatia tehnic aprobat i de documentatia de control
ntocmit n timpul executiei.
In vederea efecturii receptiei la terminarea lucrrilor, pentru lucrrile de ranforsare, reabilitare,
precum i constructii noi de drumuri i autostrzi, n plus fata de prevederile specificate mai sus se
vor prezenta i msurtori de capacitate portant.
In perioada de garantie, urmare a verificrii comportrii n exploatare a lucrrilor, toate eventualele
defectiuni ce vor apare se vor remedia de ctre Antreprenor.

Receptia final
Pentru lucrrile de ranforsare, reabilitare, precum i constructii noi de drumuri i autostrzi, n vederea
Receptiei Finale se vor prezenta msurtorile de planeitate, rugozitate si capacitate portant, care se
vor compara cu msurtorile prezentate la Receptia la Terminarea Lucrrilor.
Receptia final se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94 dup expirarea perioadei
de garantie.

NOTA 1 Planeitatea n profil longitudinal se determin fie prin msurarea indicelui de planeitate IRI, fie
prin msurarea denivelrilor sub dreptarul de 3 m.

NOTA 2 Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constat abateri de la profilul transversal,
aparitia fgaelor i se face cu echipamente electronice omologate sau metoda ablonului.

NOTA 3 Adncimea texturii se determin prin metoda volumetric sau metoda profilometric.
Aderenta se determina cu metoda cu pendulul SRT.
n caz de litigiu se determin aderenta cu pendulul.
Dac nu exist alte precizri n caietul de sarcini, aderenta suprafetei se determin cu aparatul cu pendul
alegnd 3 sectoare reprezentative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate la distanta de
5...10 m ntre ele, pentru care se determin rugozitatea, n puncte situate la un metru de marginea prtii
carosabile (pe urma rotii) i la o jumtate de metru de ax (pe urma rotii). Determinarea adncimii
macrotexturii se face n aceleai puncte n care s-a aplicat metoda cu pendul.

S-ar putea să vă placă și