Sunteți pe pagina 1din 2

12.03.

2012
Competenta emiterii actului administrativ ; Conditia subordonarii competentelor in emiterea actului administrativ
Actul administrativ trebuie emis de autoritatea legal competenta sub sanctiunea nulitatii absolute a acestuia.
Competenta reprezinta abilitarea legala a unei autoritati sau institutii publice de a exercita prerogative inclusiv prin emiterea de acte de autoritate in baza si in
exercitarea legii in scopul satisfacerii interesului general.
Exista o competenta a autoritatii emitente a actului careia ii sunt subsumate competentele diferitelor organe administrative care realizeaza forme procedurale si acte
prealabile necesare emiterii actului.
Principalele trasaturi ale competentei sunt
!obligativitatea!actul administrativ trebuie emis oricand sunt intrunite cerintele legii.
!legalitatea competentei!actul administrativ se emite in baza si executarea legii.
!permenenta"continuitatea#!are in vedere emiterea de acte administrative intr!un anumit domeniu in mod permanent realizata de autoritate in exercitarea calitatii sale
de serviciu public.
$n exercitarea compententei apar 2 situatii
!in care titularul compententei isi transmite prerogative altor persoane de regula subordonate "delegarea competentei#
!cand titularul competentei lipseste% in acest caz punandu!se problema inlocuirii temporare a acestuia% lucru realizat prin suplinirea competentei.
&egalitatea actelor administrative
! Constituie cea mai importanta conditie de validitate a actului administrativ
'otiunea de legalitate are in vedere conformitatea acesteia cu legea diferentiindu!se de notiunea de oportunitate care are in vedere ratiunea% necesitatea% logica
emiterii actului fara a exista dispozitia legii.
'otiunea de legalitate a fost privita in dreptul administrativ romanesc intr!un dublu sens
1.ca fiind o conditie distincta de cea privitoare la oportunitatea actului "scoala de la Clu(#
2.notiunea de legalitate include si conditia oportunitatii actului administrativ "scoala de la )ucuresti#.
$mplicatia practica a distinctiei din doctrina apare in activitatea instantelor de contencios administrativ. $nstantele de contencios de pot pronunta asupra legalitatii
actului administrativ% dar devine discutabila aprecierea de catre acestea a oportunitatii emiterii actului administrativ.
$n practica de drept se accepta pronuntarea instantelor de contencios administrativ pe aspecte de oportunitate a emiterii actului administrativ in masura apararii
interesului public in cauze.
$n doctrina% notiunea de legalitate a actului administrativ este in general privita intr!un dublu sens
1.un sens static conform caruia autoritatea publica nu trebuie sa emita actul admnistrativ daca nu sunt intrunite cerintele legale.
2.dinamic conform caruia autoritatea publica trebuie sa emita actul administrativ ori de cate ori sunt intrunite cerintele legii in acest sens.
'otiunea de ilegalitate este acceptata in practica instantelor in urmatoarele sensuri
1.neemiterea actului administrativ desi sunt intrunite cerintele legale pentru aceasta.
2.emiterea actului administrativ desi nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.
3.emiterea unui act administrativ care cuprinde mentiuni contrare realitatii
*.aplicarea unei alte sanctiuni administrative decat cea prevazuta de lege pentru fapta in cauza.