Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte examen

1.Explicati termenii:
interdisciplinaritate,
pluridisciplinaritate si
transdisciplinaritate.
2.Indicati n programa scolara (la o disciplina de specialitate)
pentru treapta superioara a liceului sau nivel universitar, doua teme cu caracte
r multidisciplinar
sau interdisciplinar. Argumentati pentru fiecare din cele doua cazuri alegerea f
acuta.
Precizati disciplinele si continuturile apartinand acestora in succesiunea logic
a a continuturilor lectie.
3.Elaborati un scenariu didactic, sub forma de eseu structurat dupa momentele le
ctiei (nu tabel)
pe o tema cu caracter interdisciplinar, din programa scolara (cl. XI, XII).
Aveti in vedere pentru fiecare moment al lectiei:
- competentele derivate (atentie la formulare! - vezi si taxonomia lui Bloom!)
- precizati resursele procedurale (metode si procedee didactice)
- resursa de continut stiintific
- resurse materiale si digitale (ilustrati resursele materiale folosite - adica
inserati imagini cu
materialele didactice folosite)
- realizati feedback-ul si evaluarea formativa (prezentati in anexa fise de lucr
u sau alte materiale folosite in evaluare)
- precizati actiunea profesorului si a elevului
Realizati anexele de continut stintific.
4.Formulati titlul unei teme de cercetare cu caracter transdisciplinar si redact
ati rezumatul (abstract) acesteia.
Prezentati proiectul de cercetare precizand:
- Scopul cercetarii
- Obiectivele cercetarii
- Activitatile de cercetare
- Resurse stiintifice transdisciplinare
- Rezultate previzibile
- Domenii de aplicabilitate
(max. doua pagini)
Nota. Va rog ca solutiile sa fie originale si cu un accentuat caracter personal.
Cele 4 subiecte tratate vor fi salvate intr-un singur fisier de tip .doc (nu .do
cx)
cu numele NumeleDvs.doc si transmis prin e-mail sau cu www.transfer.ro (in cazul
in care este prea mare)
pana cel mai tarziu in 1 iunie.
Daca impachetati fisierul, va rog s-o faceti cu arhivatorul zip!
In mesaj veti preciza la subiect: Nume - Examen DDDDS Nivel II zi.
Exemplu:
Fisier: PopescuPenelopa.doc sau PopescuPenelopa.zip
Subiect: Popescu Penelopa - Examen DDDDS Nivel II Postuniversitar
Va rog sa transmiteti tuturor colegilor interesati!!!