Sunteți pe pagina 1din 1

Nume si prenume R1 Data 30.04.

2014
Clasa a VII a C
TEST - ARIIE TRI!N"#I!!I SI $ATR!ATERE%R
$artea I & $e '(aia )e lu*rare s*rieti )(ar re+ultatele &
1. a) Aria unui triunghi echilateral care are latura de 12 cm este de ...............
2
cm .
b)Aria triunghiului care are laturile de 9 cm, 12cm si 15 cm este de ....
2
cm .

2. a)Masura unghiului ascutit al unui triunghi care are lungimile a doua laturi de 8cm si
6 cm, iar aria de
12 2

2
cm este de ........ grade.
b)Aria unui paralelogram cu lungimile laturilor de
4 2
cm si 3 3 cm si unghiul
dintre laturi de

6 este de ...........
2
cm .

3. !aca un romb are diagonalele de 18 cm si 24 cm,atunci "
a) Aria rombului este .........
2
cm .
b) #naltimea rombului este .......cm.
4. #n triunghiul dreptunghic A$%,

& ) 9 , & ) 3 m A m C = = R R si lungimea catetei
8 3 AC = cm.
a) Aria triunghiului este de ................
2
cm .
b) 'ungimea ipotenu(ei $% este de ........cm.
$artea II & Re+(l,ati -n s*ris urm.t(arele pr(/leme &
5. $aralel(0ramul A$%! are ( )

6 m A = R
,latura A$)24 cm si diagonala BD AD .
%alculati "
a) aria paralelogramului
b) inaltimea corespun(atoare laturii A$.
6. Trape+ul is(s*el A$%! &
, AB CD AB CD >
), ( ) ( )

6 m A m B = = R R
are A$)2 cm
si %!) 12 cm.A*lati "
a) aria si perimetrul trape(ului
b) aria triunghiului $%!.
c) a*lati distanta de la % la diagonala !$
%1ICI!& 30 pun*te
Partea I: 40 puncte Partea II: 30 puncte
N%TA .
SE2N3T!RA $3RINTE!I .....