Sunteți pe pagina 1din 12

CALCULULSTALPULUI

Lungimi deflambaj:
tronsonsuperior:ls
l
fz
l
s
l
fy
3l
s
tronsoninferior:li
l
fz
l
i
l
fy
2.5l
i
0
Ob t l l i t tili l tiil d l l Obs.pentruuncalculmaiexactsevorutilizarelatiiledecalcul
dinSTAS10108/078,punctul6.4.4.
1.Dimensionareasectiuniitransversalepentrutronsonulsuperior
Tronsonul superior se va dimensiona la zveltete Tronsonulsuperiorsevadimensiona lazveltete
Constructiv se alege:
grosimea inimii: t
i
=8mm,
inaltimea inimii: h=800mm inaltimea inimii: h
i
=800mm,
Se propun dimensiunile talpilor:
t={10, 12, 14...},
200mm b 300mm 200mm b 300mm
Se verifica supletea talpii cu relatia:
15
2

t
t b
i
Se calculeaza caracteristicile geometrice ale sectiunii (A, I
y-y
, I
z-z
, i
y
, i
z
), si se verifica zveltetea maxima.

max

adm.
unde
adm.
=120
Daca zveltetea nu este verificata, se va redimensiona marind dimensiunile talpilor
2.Dimensionareasectiuniitransversalepentrutronsonulinferior
t
i
={8, 9, 10mm}
h
i
={1100, 1200, 1600mm}
Se determina din gruparile de incarcari
Constructiv se alege:
solicitarile maxime N si M
y
care
dimensioneaza sectiunea
Constructiv se alege:
grosimea inimii: t
i
=8mm,
Inaltimea inimii: h
i
=1200mm,
Se calculeaza coeficientii de pondere cu relatiile:
R h
N
b =
M
d
y
=
5 , 6
d b b r = 3 4
p
R t h
i i

N h
d
i

d b b s =1
Se calculeaza coeficientul de distributie a materialului in sectiune:
6
12
2
s r r +
=
Se propune
} 12 , 10 {
1
mm t
p p
} , {
1
Se propune o valoare pentru coeficientul de distributie a materialului in ramura
8 . 0 4 . 0
1

Obs: daca
1
este mai aproape de valoarea 0,4, atunci va rezulta b
1
mare si b
2
mic, daca
1
este mai
aproape de valoarea 0,8, atunci va rezulta b
1
mic si b
2
mare
Se propune t
1
si se calculeaza
1 1
1
2 1 t
h t
b
i i
nec

+
=

) (
1
b b > (b
1
se rotunjeste superior la multiplu de 10mm)
Se propune t
2
t
1
si se calculeaza
1 1
2
2 b t h t
b
i i
nec

=

(b
2
se rotunjeste superior la multiplu de 10mm) Se propune t
2
t
1
si se calculeaza
2
2
4 t
b

(b
2
se rotunjeste superior la multiplu de 10mm)
Pentru rigidizarile longitudinale, se propun dimensiunile t
r
si b
r
astfel incat
15
r
r
t
b
3.Verificareasectiuniitransversalepropusepentruceledouatronsoanedestalp
Se determina din gruparile de incarcari solicitarile
i N i M maxime N si M
y
:
Gruparea de incarcari 1 N
max
+ M
y
Gruparea de incarcari 2 N + M
y
max
Se calculeaza caracteristicile geometrice pentru
sectiunile transversale ale celor doua tronsoane:
A ; I
yy
; i
y
; i
z
; W
y
y
y f
y
A curba
i
l
= _
,
y
i
z
z f
z
B curba
iz
l
= _
,
1
Verificarea de rezistenta: R
W
M
A
N
y
y
+
V ifi d t bilit t 32 0
o g z o g
B curba
, ,
_ =
g z g
B curba

= _
1
Verificarea de zveltete:
max

adm
Verificarea de stabilitate:
R
A
N
daca 15 . 0
min

R
W
M
A
N
y g
y

+

min
039 . 0 25 . 0
32 . 0
2

+
=
z
r
I
I
h
l

2

> R
A
N
daca 15 . 0
min

R
W
M c
A
N
y
E
go
y y

1
min
3 2 3 0 05 1 75 1
2
2 2

+
M M

1
2
2
2
1
4 . 0 1 3 . 0
M
M
M
M
c
y
+

=
3
3
1
x x r
t b I
3 . 2 3 . 0 05 . 1 75 . 1
1
2
1
2

+ =
M M

A
N
=
2
2
,
y
y E
E

1
= coeficietul lui Perry
= tensiunea critica Euler
Coeficientul lui Perry aproximeaza efectele de ordinul II.
E
y II
y
M
M

=
1
E
E=modulul de elasticitate al otelului E=2.10 x 10
5
N/mm
2

g
si
g,o
= coeficienti de flambaj ce exprima efectul
pierderii stabilitatii datorate moment l i inco oietor pierderii stabilitatii datorate momentului incovoietor
= coeficient ce tine seama de sensibilitatea la
rasucire a tronsonului verificat
h = distanta dintre centrele de greutate ale ramurilor
sectiunii
l l i (i lti ) t l i d t l l = lungimea (inaltimea) tronsonului de stalp
c
y
si = coeficienti prin care se tine seama de forma
diagramei de moment pe lungimea tronsonului de
stalp verificat sta p e cat
I
r
= momentul de inertie la rasucire al sectiunii
transversale a tronsonului de stalp
2
1
2
2
2
1
4 . 0 1 3 . 0
M
M
M
M
c
y
+

=
3 . 2 3 . 0 05 . 1 75 . 1
2
1
2
1
2

+ =
M
M
M
M

4.Verificareasectiuniitransversaleindreptulgoluluidetrecere
Se propun dimensiunile tablei de rigidizare a golului astfel incat aria
acesteia sa compenseze aria inimii inlaturate (de exemplu 8x200mm)
Se determina centrul de greutate al unei ramuri si se calculeaza
caracteristicile geometrice ale nei ram ri caracteristicile geometrice ale unei ramuri:
- aria unei ramuri = A
r
- momentul de inertie al unei ramuri = I
1-1
- modulul de rezistenta al unei ramuri = W
1,r
(h distanta dintre centrele de greutate ale ramurilor)
R
T M M N
+ +
,

N M h T
M

Verificarea de rezistenta se face cu relatia:
(h
1
= distanta dintre centrele de greutate ale ramurilor)
r
N
A
N

=
2

r l
M
A h
M

=
r l
gol
r l
T
T M
W
h T
W
M
, ,
,
4
= =
unde:
5.Dimensionareabazeistalpului
Dimensionarea buloanelor de ancoraj
Se determina din gruparile de incarcari solicitarile Se determina din gruparile de incarcari solicitarile
maxime N si M
y
:
Gruparea de incarcari 1 N
min
+ M
y
Gruparea de incarcari 2 N + M
y
max

=
2
1
,
.
N
h
M
n
N
r b
x caz
b
.....} ; ; max{
3 . 2 . 1 . caz
b
caz
b
caz
b b
N N N N = } ; ; {
b b b b
i
b cap b
N N
,

( ) d 89 0
2

Efortul capabil la tractiune al unui bulon de ancoraj se calculeaza cu relatia:


( )
b
i
b
i s
i
b cap
R
d
R A N

=
4
89 . 0
,

R
i
b
rezistenta bulonului de ancoraj la tractiune
Grupa de caracteristici mecanice 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8
R
i
b
[N/mm
2
] 150 190 190 240 280
N 4
Buloanele de ancoraj pot avea urmatoarele diametre: M48, M56, M64, M72, M76, M80, M85, M90
( )
b
i
b
nec
R d
N
d


=
2
89 . 0
4

Dimensionarea inaltimii traversei


Efortul axial maxim inregistrat intr-o ramura se calculeaza cu relatia:
N M
N +
Efortul axial maxim inregistrat intr-o ramura se calculeaza cu relatia:
2 h
N
r
+ =
s
s
f s
r
nec
t
a
R a
N
h +

= 2
4
Se propune grosimea cordonului de sudura a
s
0.7t
min
(grosime minima recomandata a
s
=7mm) si
se determina inaltimea traversei h
t
.
Ob I lti i i t i fi l ti h 5d ( tf l i t i d Obs. Inaltimea minima a traversei va fi cel putin h
t
5d (astfel incat sa asigure o zona de
deformatie libera a suruburilor de ancoraj), dar nu mai putin de 300mm.
Dimensionarea placii de baza a stalpului
Momentul incovoietor maxim inregistrat pe placa 1 se g p p
determina folosind relatia: mm a M
b
1
2
1
=
b/a 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
0.048 0.055 0.063 0.069 0.075 0.081
b/a 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 >2.0
Momentul incovoietor maxim inregistrat pe placa 2 se
determina folosind relatia:
0.086 0.091 0.094 0.098 0.1 0.125
determina folosind relatia:
mm a M
a
b
daca
b
1 5 . 0
2
2
1
=
b
2 1
mm b M
a
b
daca
b
1 ) ( 5 , 0 5 . 0
2
1 2
1
= <
b/a 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
0.060 0.074 0.088 0.097 0.107 0.112
b/a 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 >2.0
0120 0126 0128 0130 0132 0133
Momentul incovoietor maxim inregistrat pe placa 3 se
d t i f l i d l ti
0.120 0.126 0.128 0.130 0.132 0.133
determina folosind relatia:
mm a M
b
1 5 , 0
2
3
=
M W mm t 6 1
2
M = max (M
1
; M
2
; M
3
)
R
M
W
nec
=
mm
W
t
mm t
W
nec
nec
nec
nec
1
6
6
1
=

=
Se determin grosimea necesar a plcii de baz: t {20;22;25;30;35;40} mm
6.Plansadesenata