Sunteți pe pagina 1din 3

1. n general, sunt e i un om voios i fr griji ?

2. Sunt e i sensi bil() la jigniri ?


3. V dau, uneori, repede lacri mile ?
4. up ce ai termi nat cu bine o treab oarecare, vi
se !nt"mpl , c"t eodat , s v !ndoii, tot ui c ai
fcut bine i nu avei linit e p"n c"nd nu v
convi nge i !nc o dat ?
5. n copilrie, ai fost tot at"t de !ndr#ne
(!ndr#nea ) ca i ceilali (cel elalt e) de o v"rst cu
dv. ?
6. ispo#iia dv. est e sc$i mbt oar e % de la mare
voioi e la mare depri mar e ?
7. e obicei, !ntr% o reuniune amical, sunt ei !n
centrul at eni ei celorlali ?
8. Sunt #ile !n care, fr moti v aparent , sunt ei
!mbuf nat () i iritat(), !nc"t est e mai bine s nu vi se
adres e# e ni meni ?
9. &redei c sunt e i o persoan serioas ?
10. Sunt e i !n stare s v ent u#i as ma i put ernic ?
11. Sunt e i foart e !ntreprin#t or (!ntreprin#t oare) ?
12. 'itai uor c"nd cineva v% a jignit ?
13. Sunt e i foart e milos (miloas) ?
14. (tunci c"nd pune i o scrisoare la cutie, obinui i s
controlai, cu m"na, dac scrisoarea a intrat cu
adevrat ?
15. (vei ambi ia ca, la locul de munc, s facei part e
din cei mai buni ?
16. V est e fric (sau v% a fost, c"nd erai copil) de
furtun i de c"ini ?
17. &red despre dv., unii oameni , c sunt e i puin
pedant () ?
18. ispo#iia dv. depi nde de !nt"mpl rile prin care
trecei ?
19. Sunt e i tot deauna agreat (), simpati #at () de
ctre toi cunoscuii dv. ?
20. (vei, uneori, stri de nelinit e i de tensi une
(!ncordare) put ernice ?
C
H
E
S
T
I
O
N
A
R
S
C
H
M
I
E
S
C
H
E
K
24. &"nd cineva v% a fcut o nedrept at e, luptai
energic pentru int eresele dv. ?
25. Sunt e i !n stare s tiai un ani mal ?
26. V supr fapt ul c, acas, perdeaua sau faa
de mas sunt puin cam str"mbe i le !ndrept a i
imedi at ?
27. &"nd erai copil, v era fric s rm"ne i seara
singur() acas ?
28. Vi se sc$i mb des dispo#iia fr moti v ?
29. n activit at ea dv. prof esi onal , sunt e i
tot deauna printre cei mai capabili ?
30. V !nfuriai repede ?
31. )utei fi, c"t eodat , cu adevrat e*uberant (),
voios (voioas)?
32. )ut ei uneori s trii un senti me nt de fericire
deplin ?
33. (i fi de acord s fii invitat() la o reuniune
vesel ?
34. e obicei, spune i oamenil or !n mod desc$i s
prerea dv. ?
35. V impresi onea# cumva dac vede i s"nge ?
36. V place o activitat e cu mare rspunder e
personal ?
37. Sunt e i !nclinat() s int erveni i pentru oameni
crora li s% a fcut o nedrept at e ?
38. V si mi i prost c"nd v ducei !n pivni a
(cmara) !ntunecoas ?
39. V plac mult activitile care trebui e fcut e !ncet
i foart e e*act % !n locul celor care pot fi fcut e
repede i fr migal ?
40. Sunt e i o persoan foart e sensi bil ?
41. +a coal, v plcea (v place) s spune i (s
recitai) poe#ii?
42. (i fugit vreodat de acas, c"nd erai copil ?
43. Vi se pare grea via a ?
44. Vi s% a !nt"mpl at s fii at"t de tulburat () de
conflict e sau de suprri, !nc"t v% a fost imposi bil s
21. e obicei, v simii apsat () de ceva,
depri mat () ?
22. (i avut, p"n acum, cri#e de pl"ns sau cri#e
nervoas e (oc nervos) ?
23. V vine greu s stai pe scaun ti mp mai !ndelungat
?
v mai ducei la lucru ?
45. S% ar put ea spune despre dv. c, !n general, nu
v pierdei prea repede buna dispo#i i e atunci c"nd
avei un insucces (c"nd nu v reue t e ceva) ?
46. ac v% a jignit cineva, facei dv. pri mul pas spre
!mpcare ?
47. V plac mult ani mal el e ?
48. V !ntoarcei, uneori, din drum ca s v convinge i
c, acas sau la locul de munc, tot ul est e !n regul i
c ni mic nu se poat e !nt"mpl a ?
49. Sunt e i c"t eodat c$inuit() de o fric nelmurit
c dv., sau rudelor dv., li s% ar put ea !nt"mpl a ceva ru
?
50. &redei c dispo#iia dv. depinde de starea
vremii ?
51. V%ar displace cumva s v urcai pe o scen i s
vorbii !n faa publicului ?
52. &"nd cineva v necj et e ru de tot i cu int eni e,
ai fi !n stare s v ieii din fire i s v !ncierai ?
53. V plac mult petrecerile ?
54. V si mi i ad"nc descurajat() c"nd avei
decep ii ?
55. V place o munc unde dv. trebui e s organi#ai
mult ?
56. n mod obinui t, urmrii cu trie scopul pe care vi
l%ai propus, c$iar dac !nt"mpi na i mult re#ist en ?
57. )oat e s v influen e# e !ntr% at"t un film tragic,
!nc"t s v dea lacri mile ?
58. Vi se !nt"mpl s adormi i cu greut at e, pentru c
v g"ndi i la probl emel e #ilei sau al e viitorului ?
59. &a colar, ai suflat colegilor, sau i%ai lsat s
copie# e dup dv.?
60. V%ar displace s trecei prin cimitir, !n !ntuneric ?
61. Sunt e i pest e msur de grijuliu (grijulie) ca, acas
la dv., fiecare lucru s aib un loc al lui ?
62. Vi se !nt"mpl , ct eodat , s merge i seara la
culcare i di mi nea a s v sculai prost dispus() i
70. ntruc"t nu sunt e i c$iar at"t de sigur() % avei
obicei ul, ca, atunci c"nd plecai de acas, sau
merge i la culcare, s controlai tot deauna !nc o
dat starea unor lucruri (de pild, dac araga#ul
est e !nc$is, dac aparat el e electrice sunt scoas e
din pri#, dac uile sunt !ncuiat e etc. ) ?
71. Sunt e i sperios (sperioas) ?
72. Vi se poat e sc$i mba dispo#iia !n urma
consumrii alcoolului?
73. &olaborai, sau ai colaborat , cu plcere, !n
tinere ea dv., la cercuri teatral e de amat ori ?
74. V est e c"t eodat foart e dor de deprt ri ?
75. n mod obinuit, privii viitorul cu pesi mi s m ?
76. Vi se poat e sc$i mba at"t de put ernic dispo#iia,
!nc"t s avei, uneori, un mare senti ment de
bucuri e, pentru ca, apoi, s cdei !ntr% o stare grea
de amrci une ?
77. V vine uor s creai bun dispo#ii e !ntr% o
societ at e, !ntr% o reuniune ?
78. e obicei, rm"ne i mul t vreme suprat () ?
79. Sunt e i foart e put ernic impresi onat () de
suf erin a altor oameni ?
80. n mod obinui t, !n caiet el e de coal, scriei
!nc o pagin dac se !nt"mpl s facei o pat de
cerneal ?
81. Se poat e spune c, !n general, v artai, fa
de oameni , mai mult prudent () dec"t !ncre#t or
(!ncre#t oar e) ?
82. (vei des vise cu spai me ?
83. Sunt e i, c"t eodat , terori#at () de g"ndul c,
apsat (), stare care s dure# e c"t eva ore ?
63. )ut ei s v adapt ai uor la situaiile noi ?
64. (vei uneori dureri de cap ?
65. -"dei des ?
66. .a de oamenii pentru care nu avei consi derai e,
v put ei purt a foart e priet enos, !nc"t ei s nu
observe adevrat a dv. prere despre ei ?
67. Sunt e i o persoan vioaie, plin de via ?
68. Suf erii mult din pricina nedrept ii ?
69. Sunt e i un cat egoric priet en al nat urii ?
fiind pe peronul unei gri, s v aruncai !naint ea
trenul ui !mpotriva voin ei dv. ? Sau, c"nd privii la o
fereastr, la et aj, s v aruncai !n gol ?
84. n mod obinuit, deveni i ves el() !ntr% un loc
plcut ?
85. n general, v debarasai uor de probl emel e
apst oare / nu v mai g"ndi i la ele ?
86. &"nd consuma i alcool, deveni i, de obicei,
impul si v() ?
87. n discuii, sunt ei mai degrab #g"rcit() la
vorb, dec"t vorbre (vorbrea ) ?
88. ac ai solicitat s int erpret ai un rol credei c
ai put ea% o face cu succes ?