Sunteți pe pagina 1din 3

Explorari in cardiologie.

ECG de efort in Boala Cardiaca Ischemica


Dr. Vlad Vintila
Definitie: Inregistarea ECG la intervale diferite de timp in timpul si imediat dupa
un efort fizic real sau simulat cu scopul evidentierii ischemiei sau
inducerii unor aritmii cardiace.
Utilitatea probei: obiectivare ischemie nerelevata la repaus;
evidentiere ischemiei reziduale dupa SCA;
inducere de aritmii cardiace
Criterii de pozitivitate: subdenivelare S orizontala !descendenta" amplitudine
minima #mm" durata $%.%& sec.
subdenivelare S ascendenta" amplitudine minima '
mm" durata $%.%& sec
supradenivelare S $# mm" durata $%.%& sec.
angina pectorala cu caractere similar celei descrise
spontan de pacient
inducere de artimii cardiac
Contraindicatii absolute ( I)A ! modificari recente de repaus
( angina instabila in evolutie
( aritmii cardiace semnificative pre*istente inceperii
probei de efort
( pericardita acuta
( endocardita bacteriana
( stenoza aortica severa
( disfunctie severa +S
( E, ! infarct pulmonar
Contraindicatii relative: ( -A ! -, semnificative
( valvulopatii moderate
( cardomiopatie hiperofica
( obstructie de trunchi comun coronara stanga !
echivalente
( aritmii mai putin semnificative
( tulburari psihice semnificative
osibilitati de efectuare!
#. est ecg prin efort fizic real ( covor rulant
( cicloergometru
'. est ecg prin efort fizic simulat . proba de efort la dobutamina
"imite la test de efort real
/recventa ma*ima de atins pentru test de efort ma*imal 0 ''%( varsta pacientului
1ibliografie selectiva:
#. Gibbons 2." 1alad3" G et al. 4'%%'5. 6ACC ! A-A '%%' guideline update for e*ercise
testing: summar3 article. A report of the American College of Cardiolog3 ! American
-eart Association as7 /orce on ,ractice Guidelines"8ournal of the American College of
Cardiolog3
'. /o* 9." Garcia )AA." et al. on behalf of tas7 /orce" Guidelines on the management of
stable angina pectoris" European -eart 8ournal" doi:#%.#%:;!eurheart<!ehl%%'
;. esloianu =." Spiridon )." estul de efort . Ghid de utilizare si prognosticul cardiopatiei
ischemice" Ed. Spiru -aret" '%%;" IS1> :?;@?:%;@*.