Sunteți pe pagina 1din 5

Precizri metodologice

cu privire la testul de evaluare initial


la disciplina MATEMATIC, din anul scolar 2011 2012

In anul scolar 2011 - 2012, modelul propus pentru testare initial la disciplina Matematic este
structurat in dou prti. Partea I cuprinde itemi obiectivi de tip alegere multipl (cu un singur rspuns
corect) sau itemi semiobiectivi de tip rspuns scurt/ de completare, iar Partea a II-a cuprinde itemi
semiobiectivi de tip intrebri structurate si/ sau itemi subiectivi de tip rezolvare de probleme.
Timpul de lucru efectiv pentru testul initial este de 45 50 de minute, in functie de nivelul de studiu
(gimnaziu, liceu), iar punctajul maxim acordat este de 90 de puncte, la care se adaug 10 puncte din
oficiu.
Instrumentul care confer validitate testului initial este matricea de specificatii. Aceasta
realizeaz corespondenta dintre competentele de evaluat (corespunztoare nivelurilor taxonomice) si
unittile de invtare/ conceptele-cheie/ continuturile/ temele specifice programei scolare de
matematic pentru clasa creia i se adreseaz testul. Competentele de evaluat se stabilesc prin derivare
din competentele generale si/ sau din competentele specifice ale programei scolare. Matricea de
specificatii este un instrument care certific faptul c testul msoar competentele de evaluat propuse
si c testul are validitate de continut:
- liniile matricei precizeaz continuturile abordate;
- coloanele matricei contin competentele de evaluat corespunztoare nivelurilor
cognitive.
Profesorul care creeaz testul de evaluare initial stabileste ponderea fiecrui continut, ce
urmeaz a fi evaluat, in functie de competentele de evaluat specificate in matrice.


Matricea de specificatii pe baza creia a fost elaborat testul de evaluare initial pentru clasa a X-a (3
ore) este urmtoarea:

MATRICEA DE SPECIFICAII - TEST DE EVALUARE INIIAL
CLASA a XII-a ,M
2
Competente de evaluat
continuturi
C1 C2 C3 C4 C5 C6

total
Matrice: operatii cu
matrice;
matrice inversabil
I.1c(2p) I.1b(2p) I.1d(2p)

I.1d(2p)

II.1a(10p) II.1b(10p) 28
Determinanti I.1a(2p) I.2(10) 12
Limite de functii II.2c(6p) II2b(6p)

12
Continuitate

II.2a(4p) II.2a(6p) 10
Derivabilitate II.2c(4p) I.3(10p) I.4(10p) II.2b(2p) 28
total
4 8 16 18 30 14 90
COMPETENTELE DE EVALUAT ASOCIATE TESTULUI DE EVALUARE INITIAL
PENTRU CLASA a XII-a,M
2


C1. Identificarea unor functii utiliznd proprietti ale acestora: monotonie, continuitate,
derivabilitate,puncte de extrem.
C2. Prelucrarea unor date de tip cantitativ si/ sau calitativ cuprinse n enunturi matematice
referitoare la operatii cu matrice sau la studiul derivabilittii functiilor.
C3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului matricial, respectiv calculului diferential n rezolvarea
de probleme.
C4. Exprimarea cu ajutorul notiunilor de limit, continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor
proprietti cantitative si/ sau calitative ale unei functii.
C5. Studierea unor situatii-problem din punct de vedere cantitativ si/ sau calitativ utiliznd
propriettile algebrice si de ordine ale multimii numerelor reale.
C6. Optimizarea rezolvrii unor probleme sau situatii-problem prin alegerea unor strategii si
metodeadecvate
TEST DE EVALUARE INITAL
Disciplina Matematic
Clasa a XII-a M2
Pentru rezolvarea corect a tuturor cerintelor din Partea I si din Partea a II-a se acord 90 de puncte.
Din oficiu se acord 10 puncte.
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 50 minute.

PARTEA I. La exercitiul 1 stabiliti valoarea de adevr corespunztoare fiecrei propozitii
matematice. La exercitiile 2, 3, 4 scrieti litera corespunztoare rspunsului corect. (40 de puncte)
1. Pentru fiecare dintre propozitiile matematice urmtoare scrieti (A) dac aceasta este adevrat
si (F) dac aceasta este fals:
2p a) det ( A B) = det Adet B , oricare ar fi A,BM
3
()
2p b) AB = BA , oricare ar fi A,BM
3
()
2p c) ( )
1
3
1
*, , 0 A A A M R A
A

= e =
2p d)
( )
3
det det ,
t t
A A A M R undeAeste = e transpusa matricei A
2p e)
( ) ( ) ( )
3
, , , A B C A B C cuA B C M R + + = + + e
10p. 2. Se consider matricea A =
3 5
2 3
| |
|

\ .
. Numrul det ( A 2I
3
) este egal cu:
A. -4 B. 5 C. 0 D. 4

10p. 3. Se consider functia
( )
2
: 0, , ( ) 3 ln
x
f R f x e x x = + + . Derivata fuctiei f este egal
A. 3 2
x
e x + B. 3 2 ln
x
e x x + + C.
1
3 2
x
e x
x
+ + D. 3 2
x
e +
10p. 4. Se consider functia
3
: , , ( ) sin
2 2
g R g x x x
t t | |
=
|
\ .
. Derivata g '( x) este egal cu:
A.
2 3
3 sin cos x x x x + B.
2
3 sin cos x x x + C.
3
cos x x D. sin cos x x +

PARTEA a II-a. La urmtoarele probleme se cer rezolvri complete. (50 de puncte)
1. Se consider matricele
3
1 1 1 1 0 0 0 1 1
0 1 1 , 0 1 0 , 0 0 1
0 0 1 0 0 1 0 0 0
A I B
| | | | | |
| | |
= = =
| | |
| | |
\ . \ . \ .
din
( )
3
M R .Pentru
orice
( )
3
X M R e se noteaz cu
2
X X X = .
10p a) S se calculeze
3
3 3 A I B +
10p b) S se calculeze inversa matricei
2
A
2. Se consider funcia { } : / 1 , ( )
1
x
e
f R R f x
x
=
+


10p a) S se determine ecuaia asimptotei ctre la graficul funciei f .
10p b)S se calculeze derivata functiei f(x).
10p c) S se demonstreze c ( ) 1 f x > , pentru orice x > 1.TEST DE EVALUARE INITAL
Disciplina Matematic
Clasa a XII-a ,M
2
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

PARTEA I (30 de puncte)
Se puncteaz doar rezultatul, astfel: pentru fiecare rspuns se acord fie punctajul maxim prevzut n
dreptul fiecrei cerinte, fie 0 puncte.
Nu se acord punctaje intermediare.

Nr. Item 1.a 1.b 1.c 1.d 1.e 2. 3. 4.
Rezultate A F A A A B. C. A.
Punctaj 2p 2p 2p 2p 2p

10p 10p 10p

PARTEA a II-a (60 de puncte)
Pentru orice solutie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul maxim
corespunztor.
Nu se acord fractiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri partiale, n
limitele punctajului indicat n barem.

1.a)
3A=
1 1 1 3 3 3
3 0 1 1 0 3 3
0 0 1 0 0 3
| | | |
| |
=
| |
| |
\ . \ .

0 1 1 0 2 2
2 2 0 0 1 0 0 2
0 0 0 0 0 0
B
| | | |
| |
= =
| |
| |
\ . \ .

3
2 5 5
3 2 0 2 5
0 0 2
A I B
| |
|
+ =
|
|
\ .

4p4p
2p
b)
2
1 2 3
0 1 2
0 0 1
A
| |
|
=
|
|
\ .
,detA=1
( )
1
3
1
*, , 0 A A A M R A
A

= e =

( ) ( )
1
2 2
1 2 1
0 1 2
0 0 1
A A
-
| |
|
= =
|
|
\ .

3p


2p
5p
2.a)
lim ( ) lim 0
1
x
x x
e
f x
x

= =
+

, y o = ecutia asimptotei orizontale la -
6p

4p
b)
( )
( )
,
2
1
( )
1
x x
e x e
f x
x
+
=
+

( )
,
2
( )
1
x
xe
f x
x
=
+


6p4p

c)
,
( ) 0, 0 f x x = = punct de minim local
rezulta ( ) (0) 1, 1 f x f x > =
6p

4p