Sunteți pe pagina 1din 10

CE 110 KV BRAI LA

INTREBARI PENTRU EXAMINAREA PROFESIONALA A


ELECTRICIENILOR PENTRU ANUL 2014

Nr.crt Punct Categorie Bibliografie I N T R E B A R E

1. PE 126/82; cap. 2.1.3 b)
Care este procentul din puterea nominala pentru care se admite functionarea de lunga durata la
transformatoarele cu racire naturala a uleiului si suflaj de aer (NS) fabricate inainte de 1981?

a). 60%;
b). 100%;
c). 80%.

2. PE 126/82; cap. 2.1.3 e)
Care este temperatura maxima admisibila a uleiului in transformator in conditiile in care
temperatura aerului de racire nu depaseste 40
0
C?

a). 110
0
C;
b). 100
0
C;
c). 90
0
C.

3. PE 126/82; cap. 2.1.3 h)
Care din urmatoarele afirmatii nu sunt conditii de functionare in paralel a transformatoarelor cu 2
infasurari?

a). Sa aiba aceleasi tensiuni primare si secundare;
b). Sa aiba aceiasi curenti nominali primari si secundari;
c). Sa aiba raportul intre puterea celui mai mare si a celui mai mic de maxim 2, iar la cele fabricate
inainte de 1972 de maxim 3;
d). Sa aiba aceeasi grupa de conexiune sau grupe de conexiuni admise sa functioneze in paralel;
e). Sa aiba aceleasi tensiuni de scurtcircuit, cu abateri de 10%.

4. PE 126/82; cap. 2.1.3 f)
Care sunt nivelurile marcate ale uleiului in functie de temperatura mediului exterior pe sticla de nivel
la un transformator?

a). -35
0
C, +15
0
C si +35
0
C;
b). -20
0
C, 0
0
C si +40
0
C;
c). -25
0
C, 0
0
C si +35
0
C.

5. PE 126/82; cap. 2.3.2
Care este ordinea de deconectare a intreruptoarelor unui transformator?

a). Nu conteaza;
b). Mai intai pe partea de alimentare;
c). Mai intai pe partea sarcinii.
6. PE 126/82; cap. 3.1.5
Cum este interzis sa functioneze transformatoarele de masura?

a). Cele de curent cu infasurarea secundara deschisa;
b). Cele de curent cu infasurarea secundara in scurtcircuit;
c). Cele de tensiune cu infasurarile secundare deschise;
d). Cele de tensiune cu infasurarile secundare in scurtcircuit.

7. PE 126/82; cap. 3.1.3
Cate infasurari secundare poate avea un transformator de masura de curent?

a). 2 infasurari;
b). 3 infasurari;
c). 1 infasurare.

8. PE 126/82; cap. 5.1.5
Este permis reglajul sub tensiune a unei bobine de stingere in cazul in care apare o punere la pamant?

a). Da;
b). Da, cu respectarea prevederilor IPSM 2012 si a NTE 009/2010;
c). Nu.

9. PE 126/82; cap. 5.1.8
Care este supracompensarea admisa la regimul de functionare la bobinelor de stingere in retelele de
3-35 kV?

a). In retelele cu curenti capacitive egali sau mai mari de 50 A se admite pana la 10%;
b). In retelele slab dezvoltate se admite o supracompensare de pana la 15%;
c). In retelele de 3-35 kV nu se admite functionarea bobinei de stingere in regim de supracompensare.

10. PE 126/82; cap. 7.1.1
Care este rolul mijloacelor de protectie impotriva supratensiunilor?

a). Paratraznetele si conductoarele de protective se utilizeaza impotriva loviturilor directe de traznet;
b). Paratraznetele si conductoarele de protective se utilizeaza impotriva undelor de supratensiune care se
propoaga pe linii;
c). Descarcatoarele cu rezistenta variabila si cele cu coarne se utilizeaza impotriva loviturilor directe de
traznet;
d). Descarcatoarele cu rezistenta variabila si cele cu coarne se utilizeaza impotriva undelor de
supratensiune care se propoaga pe linii.

11. PE 116/94; cap. 5.2
Care este valoarea minima a rezistentei de izolatie a infasurarilor R
60
ale unui transformator
110kV/MT, la o temperatura de 20
0
C?

a). 1200 M;
b). 600 M;
c). 120 M.

12. PE 116/94; cap. 7.2
Care este valoarea minima a rezistentei de izolatie a infasurarilor unui transformator de tensiune de
masura pentru infasurarea de inalta tensiune?

a). 3000 M;
b). 5000 M;
c). 2000 M.

13. PE 116/94; cap. 8.2
Care este valoarea minima a rezistentei de izolatie a infasurarilor unui transformator de tensiune de
curent pentru infasurarea de joasa tensiune?

a). 120 M;
b). 60 M;
c). 10 M.

14. PE 116/94; cap. 10.1
Care este valoarea minima a rezistentei de izolatie la un intreruptor de 110 kV aflat in exploatare?

a). 1200 M;
b). 3000 M;
c). 5000 M.

15. PE 116/94; cap. 10.3
Care este valoarea maxima admisa a curentului de fuga pe coloanele izolante ale unui intreruptor de
tip IO-123 kV in starea deconectat?

a). 100 A;
b). 600 A;
c). 50 A.

16. PE 116/94; cap. 13.1
Care este valoarea minima a rezistentei de izolatie a barelor colectoare de MT?

a). 1500 M;
b). 1000 M;
c). 500 M.

17. PE 116/94; cap. 10.6
Care este ordinul maxim de marime al a rezistentei de contact la un Intreruptor de tip IO-123 kV?

a). 10
-5
;
b). 10
-3
;
c). 10
-4
.
18. PE 126/82; cap. 10.2.7
Care sunt distantele minime intre faze si partile metalice prevazute la celulele prefabricate de MT de
20 kV?

a). 120 mm;
b). 180 mm;
c). 200 mm.

19. PE 126/82; cap. 10.2.7
Care sunt distantele minime intre faze si partile metalice prevazute la celulele prefabricate de MT de
6 kV?

a). 120 mm;
b). 180 mm;
c). 200 mm.

20. PE 116/94; cap. 20.1
Care este periodicitatea masuratorii rezistentei de dispersie a prizei de pamant in statiile electrice?

a). o data la 2 ani;
b). o data la 5 ani;
c). o data la 10 ani.

21. PE 116/94; cap. 21.3
Care este valoarea minima a rigiditatii dielectrice a uleiului electroizolant din transformatoarele de
putere aflate in exploatare?

a). 100 kV/cm;
b). 160 kV/cm;
c). 210 kV/cm.

22. ITI-TE 002
Care este valoarea normata a rezistentei de izolatie a bateriei de acumulatoare de 220 Vcc fata de
pamant?

a). 1 M;
b). 10 M;
c). 100 M.

23. ITI-TE 002
Care este valoarea limita a semnalizarii de punere la pamant in reteaua de 220 Vcc?

a). 200 k;
b). 20 k;
c). 2 k.
24. ITI-TE 002
Care este valoarea pana la care se face descarcarea de intretinere al unui element al bateriei de
acumulatoare?

a). 1.15 V/element;
b). 1.55 V/element;
c). 1.93 V/element.

25. ITI-TE 002
Care este valoarea tensiunii de incarcare a redresorului automat pentru un element al bateriei de
acumulatoare de tip capsulat, in regim floating?

a). 2.1 - 2.2 V;
b). 2.22 2.24 V;
c). 2.15 2.25 V.

26. ITI-TE 002
Care este valoarea tensiunii de incarcare a redresorului manual pentru un element al bateriei de
acumulatoare de tip capsulat, in regim tampon?

a). 2.1 - 2.2 V;
b). 2.22 2.24 V;
c). 2.15 2.25 V.

27. ITI-PRAM
Care sunt protectiile de baza ale unui transformator de putere?

a). Protectia de suprasarcina;
b). Protexia maximala de curent;
c). Protectia diferentiala;
d). Protectia de supratemperatura;
e). Proectia de gaze;
f). Protectia de rezerva a barelor de medie tensiune;
g). Protectia de necorespondenta.

28. ITI-PRAM
Care sunt protectiile de rezerva ale unui transformator de putere?

a). Protectia de suprasarcina;
b). Protexia maximala de curent;
c). Protectia diferentiala;
d). Protectia de supratemperatura;
e). Proectia de gaze;
f). Protectia de rezerva a barelor de medie tensiune;
g). Protectia de necorespondenta.
29. ITI-PRAM
Care din protectiile unui transformator de putere conduc la declansarea acestuia pe ambele nivele de
tensiune?

a). Protectia de suprasarcina;
b). Protexia maximala de curent, dupa excitarea releului intermediar;
c). Protectia diferentiala;
d). Protectia de supratemperatura;
e). Proectia de gaze, cu exceptia cazului in care cel care sesiseaza este flotorul montat in partea
superioara a releului Bukholtz care se afla pe cuva transformatorului;
f). Protectia de rezerva a barelor de medie tensiune, in cazul in care protectia maximal nu functioneaza;
g). Protectia de necorespondenta.

30. ITI-PRAM
Care sunt protectiile unei Linii Electrice Aeriene de 110 kV?

a). Protectia maximala de curent temporizata;
b). Protexia maximala de curent rapida;
c). Protectia homopolara;
d). Automatica RAR;
e). Protectia de necorespondenta;
f). Protectia de distanta;
g). Protectia impotriva dublei puneri la pamant.

31. ITI-PRAM
Care sunt protectiile unei Linii Electrice Aeriene de 20 kV?

a). Protectia maximala de curent temporizata;
b). Protexia maximala de curent rapida;
c). Protectia homopolara;
d). Automatica RAR;
e). Protectia de necorespondenta;
f). Protectia de distanta;
g). Protectia impotriva dublei puneri la pamant.

32. PE 126/82; cap. 2.3.4
Care este temperatura sub care este interzisa manevrarea comutatorului de ploturi al unui
transformator de putere in sarcina?

a). -10
0
C;
b). 0
0
C;
c). -15
0
C.

33. PE 126/82; cap. 5.1.7
Care este perioada maxima de functionare a unei bobine de stingere pe ploturile extreme?

a). 2 ore pe cel maxim si 8 ore pe cel minim;
b). 4 ore pe cel maxim si 4 ore pe cel minim;
c). 1 ora pe cel maxim si 2 ore pe cel minim.

34. PE 126/82; cap. 2, Tabel 4
Care este procedura in cazul in care un transformator de putere aflat in functie a semnalizat gaze?

a). Se scoate imediat de sub tensiune;
b). Se lasa sub tensiune in cazul in care nu exista o alta posibilitate pentru alimentarea consumatorilor,
cu aprobarea conducerii tehnice a unitatii gestionare si cu urmarirea functionarii lui;
c). Se lasa in functie doar in cazul in care acesta alimenteaza consumatori importanti.

35. ITI-PRAM
Cand actioneaza protectia diferentiala la trafo de putere?

a). Numai la defecte interne trafo;
b). Numai la defecte externe trafo;
c). Atat la defecte interne cat si externe trafo cuprinse intre transformatoarele de masura de curent ale
acestuia.

36. ITI-PRAM
Care este rolul Automatizarii RAR?

a). Pentru reducerea curentilor de scurtcircuit;
b). Pentru micsorarea pierderilor de energie electrica;
c). Pentru limitarea timpului de intrerupere a alimentarii cu energie electrica.

37. NTE 009/2010
Care sunt persoanele rspunztoare de desfurarea manevrelor de execuie?

a). Persoanele care Intocmesc, Verifica si Aproba Foile de Manevra;
b). Persoanele care dau dispozitii pentru executarea manevrelor;
c). Persoanele care executa manevrele;
d). Personalul tehnic din cadrul unitatii gestionare.

38. NTE 009/2010
Care sunt situatiile operative ale echipamentelor date in exploatare?

a). Disponibile;
b). In rezerva calda;
c). In rezerva rece;
d). Retrase din exploatare;
e). Indisponibile;

39. NTE 009/2010
Care sunt starile operative ale echipamentelor indisponibile?

a). In functie;
b). In functie, in regim special de exploatare;
c). In rezerva;
d). In rezerva calda;
e). In rezerva rece;
f). In stare operative nenominalizata.


40. NTE 009/2010
Cum este definita starea Rezerva calda?

a). Echipamentele au toate intreruptoarele deconectate, separatoarele deschise spre toate partile de unde
poate primi tensiune, sau intreruptoare debrosate;
b). Echipamentele care au Intreruptoarele deconectate, separatoarele inchise (sau intreruptoarele brosate)
si exista posibiltatea ca prin conectarea unui intreruptor sa fie aduse in Functiune;
c). Echipamentele au toate intreruptoarele deconectate, separatoarele deschise spre toate partile de unde
poate primi tensiune, sau intreruptoare debrosate, cu meniunea c toate automatizrile care pot provoca
anclanarea ntreruptoarelor acestora (AAR, RABD etc.) i pot provoca punerea sub tensiune a echipamentului,
indisponibile vor fi anulate;

41. NTE 009/2010
Care sunt starile operative ale echipamentelor indisponibile?

a). Stare calda;
b). Stare deconectat;
c). Retrase din exploatare;
d). Stare legat la pamant;
e). Stare rece;
f). Stare operative nenominalizata.

42. NTE 009/2010
Care sunt starile operative ale echipamentului retras din exploatare?

a). Stare deconectat;
b). Stare legat la pamant;
c). Rezerva calda;
d). Rezerva rece;
e). Stare operative nenominalizata;
f). Stare separate vizibil.

43. NTE 009/2010
Ce conditii indeplinesc simultan operatiile din cadrul unei manevre, care se executa la un echipament
si care reprezinta o grupa distincta de operatii?

a). au o succesiune bine determinat n cadrul grupei respective;
b). operaiile din grupa respectiv se execut n totalitate de ctre aceeai formaie operativ sau
de ctre acelai personal de comanda operativ care efectueaz telecomanda;
c). succesiunea operaiilor din grup nu se afecteaz reciproc cu succesiunea operaiilor dintr-o
alt grup, ce se efectueaz n aceleai timp de o alt formaie operativ sau de alt personal de comand
operativ care efectueaz telecomanda n cadrul manevrei;
d). operaiile din grup nu necesit coordonarea n timp cu alte operatii executate de alte formaii
operative sau personal de comand operativ care execut direct sau prin telecomand, la echipamentul
respectiv, operaiile din alte grupe de operatii.


44. NTE 009/2010
Care sunt tipurile de manevre programate?

a). Manevre programate normal;
b). Manevre programate pentru lucrari de reparatii;
c). Manevre programate accidental;

45. NTE 009/2010
Care este prioritatea manevrelor?

a). Cele din reteaua de distributie au prioritate fata de cele din reteaua de transport;
b). Cele cauzate de accident au prioritate fata de oricare alte manevre;
c). Cele pentru alimentarea serviciilor proprii au prioritate fata de cele de retragere din exploatare
programate normal;
d). Cele din reteaua de transport au prioritate fata de cele din reteaua de distributie.

46. NTE 009/2010
Care este ordinea de manevrare a separatoarelor la deschidere?

a). se deschid cele de linie, trafo (borne) si apoi cele de bare;
b). se deschid cele de bare, trafo (borne) si apoi cele de linie;
c). se deschid cele de trafo (borne), linie si apoi cele de bare;

47. NTE 009/2010
Este interzisa deschiderea sau inchiderea unui separator care ar putea intrerupe sau stabili curenti
capacitivi, in cazul unor puneri la pamant?

a). Da;
b). Nu;
c). Este permis, in cazuri speciale, cu respectarea prevederilor IPSM 2012 si a NTE 009/2010;

48. NTE 009/2010
Se admite, pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor,
realizarea unor configuratii care pot conduce la depasirea curentului de scurtcircuit sau a puterii de
rupere a intreruptoarelor, cu conditia de a nu prezenta pericol pentru personal?

a). Nu, nu se admite;
b). Da, se admite;
c). Da, se admite pentru scurt timp, cat dureaza manevrele (de ordinul minutelor);

49. NTE 009/2010
Un intreruptor care a declansat, poate fi conectat fara a fi verificat?

a). Nu;
b). Da, daca nu se depaseste numarul stabilit de declansari pe scurtcircuit;
c). Da, cu aprobarea conducerii tehnice a unitatii gestionare, chiar daca se depaseste numarul stabilit de
declansari pe scurtcircuit;
50. NTE 009/2010
Ce contine un mesaj?

a). Numrul mesajului dat de emitentul mesajului i numrul mesajului cu care este nregistrat la
primitor; numerotarea se face continuu n tot cursul unui an i se reiau de la unu la nceputul anului ce urmeaz;
b). Data, ora, minutul predrii-primirii mesajului;
c). Centrul de dispecer i numele celui care a emis mesajul i pred echipamentul;
d). Numele celui care a primit mesajul i cruia i se pred echipamentul i centrul de dispecer sau
unitatea de care aparine.

51. NTE 009/2010
Persoana care intocmeste foaia de manevra raspunde de:

a). Corectitudinea conceptiei acesteia;
b). Respectarea prevederilor IPSM;
c). Necesitatea lucrarii;
d). Intocmirea la timp;
e). Respectarea procedurilor, instructiunilor tehnice interne, dispozitiilor, etc.

PROBLEMA:

Sa se calculeze C.P.T. 20/L atat in procente cat si in kWh, la o statie de transformare, la care avem
urmatoarea balanta: