Sunteți pe pagina 1din 25

Lucrarea de laborator nr.

1
REDRESOARE MONOFAZATE I FILTRE
1.1. Scopul lucrrii: familiarizarea cu principiul de
construire a redresoarelor monofazate; ridicarea parametrilor de
baz pentru redresoarele monoalternan; studierea filtrelor de
diferite tipuri.
1.2. Sarcina teoretic
1.2.1. S se studieze principiul de funcionare a redresoarelor
monofazate i filtrelor conform conspectului ciclului teoretic i
literaturii propuse.
1.2.2. S se calculeze parametrii de baz ai unui filtru conform
schemei i datelor propuse de profesor.
1.3. Descrierea machetei de laborator
Macheta de laborator (fi. 1.1! conine un transformator" dou
diode semiconductoare #$1 i #$2" care %ndeplinesc funcia de
redresare a curentului alternati&" sarcina acti& '3 i '("
elementele filtrelor de netezire )1" )2" *" '2. +rin intermediul
conectoarelor S,1 - S,( sunt realizate urmtoarele circuite:
1! redresor monoalternan;
2! redresor bialternan cu punct median;
3! reim de funcionare al redresorului cu sarcina de caracter
pur acti&;
(! reim de funcionare al redresoarelor cu filtre tip *" )" *)
i ').
1.(. Sarcina de laborator
1.(.1. S se ridice dependena
) I ( f U
0 0
=
pentru redresoarele
monofazate care funcioneaz cu sarcina pur acti&. #aloarea I
0
este radiat prin &ariaia nominalului rezistorului i '(.
1.(.2. )u a.utorul osciloscopului s se studieze aciunea
realizate consecuti& filtrele cu structura de tip )" * i *).
3
Fig. 1.1.
1./. ntrebri de control
1. +rincipiul de funcionare a redresoarelor monofazate.
2. 'elaiile de baz pentru redresoarele monofazate
construite conform schemelor monoalternan" bialternan
cu punct median i bialternan %n punte.
3. $iaramele eneretice ale redresoarelor monofazate.
(. Metodele de calcul al parametrilor de baz pentru
redresoarele monoalternan.
/. Metodele de calcul al parametrilor de baz al filtrelor
utilizate cu redresoarele monoalternan.
0. Metodele de ridicare a parametrilor redresoarelor
monoalternan.


(
pA
pV
R2
R3
R4
R1

U
VD2
VD1
T
C1
C2
SA1
SA2 SA4
L
SA3
Lucrarea de laborator nr. 2
REDRESOARE DIRIJATE
2.1. Scopul lucrrii: familiarizarea cu principiul de
funcionare i rezol&rile pri&ind tehnica circuitelor redresoarelor
diri.ate; ridicarea parametrilor de baz pentru redresoarele
diri.ate.
2.2. Sarcina teoretic
2.2.1. S se studieze principiul de funcionare a redresoarelor
diri.ate conform ciclului de preleeri i literaturii propuse.
2.2.2. S se studieze principiul de funcionare al reulatoarelor
de faz tip ') i '*.
2.2.3. S se modeleze schema de principio a unui redresor diri.at
cu tiristoare care permite alimentarea dispoziti&elor cu putere
%nalt.
2.3. Descrierea machetei de laborator
Macheta de laborator (fi. 2.2! prezint un redresor diri.at
dubl alternan" construit pe baza tiristoarelor '* conine:
a! redresorul propriu zis (transformatorul 12; tiristoarele #S1"
#S2" sarcina '
S
!;
b! limitatorul de tensiune (diodele #$1" #$2!;
c! amplificatorul semnalului de diri.are (tranzistorele #11"
#12; rezistoarele '1" '3" i '2" '(!;
d! circuitul de difereniere ()12'/" )22'0!;
e! diodele de intrare tip impuls (#$3" #$(!.
2.(. Sarcina de laborator
2.(.1. S se ridice dependena tensiunii de ieire ca funcie a
unhiului de diri.are
) ( f U
0
=
. 3nhiului de diri.are este luat
proporional cu unhiul trasat de butoniera rezistorului &ariabil R.
2.(.2. S se ridice forma tensiunii de ieire cu a.utorul
osciloscopului pentru diferite poziii ale butonierei rezistorului
/
&ariabil R.
2.(.3. +entru &aloarea medie a tensiunii de ieire s se traseze
forma semnalelor %n punctele de baz ale schemei pentru circuitul
analizat. 4orma semnalului %n punctul dat este studiat cu a.utorul
osciloscopului.
2.(.(. S se traseze dependena
) ( f U
0
=
.
Fig. 2.1.
2./. ntrebri de control
1. 'edresoare diri.ate. +rincipiul de funcionare i diaramele
eneretice.
2. 5oiune despre unhiul de diri.are %n redresorul diri.at.
3. $iaramele &ectoriale ale reulatoarelor de faz.
(. Schema - bloc a unui redresor diri.at cu tiristoare.
/. )ircuitele de limitare i difereniere ale semnalelor %n redre2
soarele diri.ate.
0. 67plicai forma semnalului obinut %n punctele de reper.
0
3
8
3
8
11
12
'
'1
'3
'2
'(

'
/
#11
#12

'
0
#$1
#$2
#$3
#$(
'9
#S1
#S2
'
S
26
)
)
)1
)2
Lucrarea de laborator nr.3
REDRESOARE TR!A"ATE
3.1. Scopul lucrrii: familiarizarea cu principiul de
funcionare i rezol&rile tehnice ale redresoarelor trifazate
(schemele Mit:e&ici i *ariono&! i ridicarea parametrilor lor de
baz.
3.2. Sarcina teoretic
3.2.1. S se studieze principiul de funcionare i relaiile de
baz pentru redresoarele trifazate conform conspectului ciclului
teoretic si literaturii propuse.
3.2.2. S se calculeze parametrii de baz a unui redresor
trifazat conform schemei i datelor iniiale propuse de profesor.
3.3. Descrierea machetei de laborator
Macheta de laborator (fi.3.1! conine un transformator
trifazat 1 " bobinele cruia sunt conectate conform schemei stea2
stea; diodele redresoare #$1;#$0" care %ndeplinesc funcia de
redresor; sarcina comple7 care conine la r<ndul su
rezistoarele '1"
s
R
capacitatea
s
C
i bobina de oc
s
L
.
+rin intermediul conectorului sunt modelate schemele Mit:e&ici
i *ariono& ale redresorului trifazat. +entru ridicarea
parametrilor de baz ai redresoarelor este montat schema
respecti& ce conine transformatorul de putere" diodele
redresoare" sarcina respecti& i aparate de msurat.
3.(. Sarcina de laborator
3.(.1. S se ridice caracteristica
( )
0 0
I f U =
pentru
schemele Mit:e&ici i *ariono&.
3.(.2. )u a.utorul osciloscopului s se ridice &alorile
tensiunii pulsaiilor
~
p
U
i frec&ena lor p
f
pentru ambele
scheme ale redresoarelor.
9
3.(.3. S se ridice caracteristica
( )
0 0
I f U =
pentru reimul
de funcionare a redresoarelor cu sarcin pur acti&" acti&2
capaciti&" acti&2inducti& i comple7.
3.(.(. S se traseze forma curbelor tensiunii de ieire pentru
redresoarele studiate la funcionarea lor cu sarcini diferite.
#aloarea
S
R
o asiurm eal cu
. !"
S
R # $ 0
.
3.(./. )onform datelor obinute s se determine:
a! rezistena interioar a redresoarelor:

0
0
%
I
U
&

=
; (3.1!
b! coeficientul de pulsaii ale tensiunii redresate:

0
p
p
U
U
C =
.
(3.2!
3.(.0. S se traseze dependenele obinute.
Fig. 3.1.
3./. ntrebri de control
1. +rincipiul de funcionare" diaramele eneretice i relaiile
de baz pentru redresoarele trifazate.
2. )one7iunea transformatoarelor trifazate (stea i triunhi!.
3. 4uncionarea redresoarelor trifazate cu filtre ')" *)" '*).
(. 4uncionarea redresoarelor trifazate diri.ate.
=
>
,
?
)
>@
,@
?@
)@
#$1;#$3
#$(;#$0
)
f
'1
'2
*
f
3
8
lin
A 22> #
Lucrarea de laborator nr. #
MULTI'LICATOARE DE TENSIUNE
(.1. Scopul lucrrii: familiarizarea cu principiul de
funcionare i rezol&rile pri&ind tehnica circuitelor
multiplicatoarelor de tensiune utilizate %n telecomunicaii.
(.2. Sarcina teoretic
(.2.1. S se studieze principiul de funcionare i metodele de
ridicarea parametrilor multiplicatoarelor de tensiune conform
ciclului de preleeri i literaturii propuse.
(.2.2. S se moduleze schema ciclic bialternan a unui
multiplicator de tensiune.
(.2.3. S se moduleze schema unui multiplicator de tensiune cu
parametrii iniiali propui de profesor.
(.3. Descrierea machetei de laborator
Macheta de laborator (fi. (.1! conine trei scheme de
multiplicatoare de tensiune asimetrice monoalternan (fi.(.1"
a"b! i bialternan (fi. (.1"c!.
+rimele dou circuite conin 2( diode redresoare cuplate
consecuti& care unteaz bornele de ieire i 2( condensatoare
leate %n dou coloane - de %ncrcare (impar! i descrcare
(par!. Bn semiperioade diferite ale tensiunii aceste coloane se
%ncarc una pe alta.
+entru schema din fi. (.1"a tensiunea pe primul condensator
este U
1
" iar pe celelalte - 2U
1
. +entru schema din fi.(.1"b
tensiunea pe condensatoare este eal cu )U
1
(unde : prezint
numrul curent al condensatorului!.
Schema monofazat bialternan multiplicatorului (fi. (.1"c!
conine %n redresoare %n punte cu condensatoarele conectate
consecuti& dup intrare. $iaonala curentului alternati& al
primului redresor este cuplat nemi.locit la bobina secundar a
transformatorului. )uplarea diaonalelor circuitului alternati&
C
pentru urmtoarele redresoare este efectuat prin condensatoarele
de %ncrcare care formeaz dou coloane a capacitilor de
%ncrcare care formeaz dou coloane a capacitilor de %ncrcare
(impare!. Bn timpul unei bune pri a perioadei condensatoarele de
ieire se descarc pe sarcin. Bn acest timp tensiunea pe
condensatoarele de %ncrcare rm<ne constant. )<nd &aloarea
tensiunii de intrare se ealez cu cea de ieire" se efectueaz
%ncrcarea condensatoarelor. Subliniem" c %ncrcarea
condensatoarelor de ieire este efectuat de dou ori %n fiecare
perioad. *u<nd %n consideraie c schema este asimetric"
caracterul de funcionare a circuitului este echi&alent pentru orice
polarizare 3
intr.
. Schema conine ( diode i 3(*2 condensatoare.
Fig. 4.1
1>
)2
a!
#$1;#$=
)1
)( )2
)1
)1
)2
)3
)(
3
2
3
1
c!
b!
)3
#$1;#$(
#$1;#$(
)3 )(
3
2
3
1
3
1
3
2
(.(. Sarcina de laborator
(.(.1. S se cupleze la intrarea circuitelor analizate sursa de
alimentare (eneratorul tip D3-112!.
(.(.2. S se cupleze la intrarea circuitului
~
1
U osciloscopul
)1-1>9 sau unul din canalele osciloscopului )1-=3.
(.(.3. S se alimenteze circuitul de la surs (D3-112! cu
&aloarea tensiunii / # i frec&ena /> :Ez.
(.(.(. )u a.utorul osciloscopului sau &oltmetrului s se ridice
&aloarea tensiunii %n punctele de control ale schemei analizate.
'ezultatele obinute s se introduc %n tabel.
(.(./. S se cupleze osciloscopul sau &oltmetrul la ieirea
circuitului analizat
=
1
U i s se ridice dependena ( ) f f U
2
=
=
"
menin<nd &aloarea tensiunii de intrare (/ #!.
(.(.0. S se traseze dependena amplitudine2frec&en pentru
tensiunea de ieire a schemei analizate. S se determine frec&ena
de pra care poate fi apreciat dup ni&elul tensiunii de ieire:
2
U
U
(+ 2
2
=
=
= .
(.(.9. S se analizeze rezultatele obinute.
(./. ntrebri de control
1. +rincipiul de funcionare a multiplicatoarelor de tensiune.
2. 'ezol&rile pri&ind schemele reale ale multiplicatoarelor de
tensiune.
3. Metodele de ridicare a parametrilor de baz pentru
multiplicatoarele de tensiune.
(. ,naliza matematic a schemelor multiplicatoarelor de
tensiune.
/. 3tilizarea multiplicatoarelor de tensiune %n tehnica electronic.

11
Lucrarea de laborator nr.$
STA,ILZATOARE DE TENSIUNE CU REAC-IE
/.1. Scopul lucrrii: familiarizarea cu principiul de
funcionare pri&ind tehnica circuitelor i metodele de ridicare a
parametrilor stabilizatoarelor de tensiune cu reacie.
/.2. Sarcina teoretic
/.2.1. S se studieze principiul de funcionare i metodele de
ridicare ale parametrilor stabilizatoarelor de tensiune cu reacie
conform ciclului de preleeri i literaturii propuse.
/.2.2. S se moduleze schemele2bloc pentru stabilizatoarele
de tensiune cu reacie pentru cuplarea elementului de relare %n
serie i paralel cu sarcina.
/.2.3. )onform datelor obinute de la profesor s se calculeze
parametrii de baz ai unui stabilizator de tensiune cu reacie.
/.3. Descrierea machetei de laborator
Macheta de laborator (fi./.1! prezint un stabilizator de
tensiune cu reacie %n care elementul de relare este cuplat
consecuti& cu sarcina. Bn circuitul analizat rezistoarele '(;'0
prezint un di&izor de tensiune" rezistorul '3 i dioda Fener #$2
sursa tensiunii de referin" $,2 amplificatorul semnalului de
de&iere" iar tranzistorul #1 - element de relare.

/.(. Sarcina de laborator
/.(.1. S se alimenteze intrarea stabilizatorului cu tensiunea
0
U
A1(# de la sursa de alimentare uni&ersal G/2(/ prin
intermediul ampermetrului
0
FA
. *a ieirea stabilizatorului s se
cupleze sarcina
s
R
prin ampermetrul
s
'A
.+aralel sarcinii s se
cupleze &oltmetrul
s
'V
. 1ensiunea de ieire este relat cu
a.utorul rezistorului '/ la &aloarea nominal de C#.
12
/.(.2. S se ridice dependenele
( )
s s
I f U =
i
( )
s . & %(.
I f I =
la
&ariaia curentului sarcinii %n ama
%(
s
!"
s
I ... I
.
/.(.3. )u a.utorul aparatelor de msurat s se ridice dependena
( )
0 %/0
U f U =
la &ariaia tensiunii
0
U
%n ama de la / p<n la
10#. *a efectuarea msurrilor curentul sarcinii se menine de
ordin 3>m,.


Fig.5.1.
/.(.(. S se determine ama tensiunii relabile de ieire pentru
V 1# U
0
=
. #aloarea
s
U
este schimbat cu a.utorul rezistorului
&ariabil '/.
/.(./. )onform datelor obinute la efectuarea msurrilor s
se determine rezistena interioar a stabilizatorului dup relaia
urmtoare:

2
s
1
s
2
. %/0
1
. %/0
%
I I
U U
&

=
"
(/.1!
unde
2
s
1
s
2
. %/0
1
. %/0
I $ I $ U $ U
prezint &alorile tensiunii i curentului
ce corespunde punctelor 1 i 2 ale dependenei ridicate.
13
'1
'2
'3 '(
'/
'0 '
S
#1
$,
#$1
#$2
)
p,
p#
3
i
n
t
r
.
/.(.0. 3tiliz<nd datele obinute %n punctul /.(.3. s se
determine randamentul stabilizatorului:

1 100
'
'
. & %(.
. %/0
=
. (/.2!
/.(.9. )onform datelor ridicate s se determine coeficientul de
stabilizare al schemei analizate:

0
. %/0
. %/0
0
. s.
U
U
U
U
C

=
.
(/.3!
/./. ntrebri de control
1. +rincipiul de funcionare al stabilizatorului cu reacie pentru
schema cuplrii elementului de relare serie cu sarcina.
2. +rincipiul de funcionare al stabilizatorului cu reacie pentru
schema cuplrii elementului de relare paralel cu sarcina.
3. Metodele de ridicare a parametrilor de baz pentru
stabilizatoarele de tensiune cu reacie.
(. 'andamentul stabilizatoarelor de tensiune cu reacie.
/. )oeficientul de stabilitate a dispoziti&ului analizat.
0. Schema de principiu a stabilizatorului de tensiune cu reacie
c<nd amplificarea semnalului de de&iere este efectuat prin
intermediul tranzistorelor.
9. Metodele de stabilizare a parametrilor stabilizatoarelor de
tensiune cu reacie la &ariaia temperaturii mediului ambiant.
=. Metodele de calcul al parametrilor de baz pentru
stabilizatoarele de tensiune cu reacie.
C. Metodele practice de ridicare a &alorilor coeficienilor de
stabilizare pentru aparata.ul analizat.
1>. 3tilizarea elementelor cu caracteristica &olt2amper de tip
U
R
i
I
R
%n stabilizatoarele de tensiune.
1(
Lucrarea de laborator nr.%
STA,ILIZATOR DE TENSIUNE CU REAC-IE
2N ,AZA CIRCUITELOR INTE3RATE
0.1. Scopul lucrrii: familiarizarea cu principiul de
funcionare i metodele de ridicare a parametrilor de baz pentru
stabilizatoarele de tensiune cu reacie construite %n baza
circuitelor interate tip H1(24E1" H+6E/" H+6E= etc.
0.2. Sarcina teoretic
0.2.1. S se studieze principiul de funcionare i metodele de
ridicare a parametrilor de baz pentru stabilizatoarele de tensiune
%n baza circuitelor interate utiliz<nd conspectul ciclului teoretic
i literatura propus.
0.2.2. S se studieze structura interioar i rezol&rile pri&ind
tehnica circuitelor stabilizatoarelor de tensiune %n baza circuitelor
interate.
0.2.3. S se modeleze schemele de aprare a stabilizatoarelor la
supra%ncrcare.

0.3. Descrierea machetei de laborator
Macheta de laborator (fi.0.1! prezint un stabilizator de
tensiune cu reacia tip H1(26E1 i c<te&a elemente e7terioare
pentru asiurarea reimului nominal de funcionare.
Microcircuitul H1(26E1 const din urmtoarele pri
principale:
a! sursa tensiunii de referin - un stabilizator parametric %n
baza diodei Fener #$1 i tranzistorului cu efect de c<mp #11.
)u scopul de a micora sarcina stabilizatorului parametric este
utilizat repetorul pe emitor #13. $i&izorul '1" '2 ser&ete
pentru reducerea &alorii tensiunii stabilizate" aplicate la baza
1/
tranzistorului #1( p<n la &aloarea nominal de 2"/ #. ,ceast
&aloare diri.eaz tensiunea minim care poate fi obinut la
ieirea stabilizatorului H1(26E1. $ioda #$2 ser&ete pentru
compensarea stabilizrii la &ariaia temperaturii mediului
ambiant;
b! elementul de diri.are care conine un amplificator
diferenial (#1(" #1/! i cu sarcina dinamic %n baza #12;
c! elementul de relare %n baza tranzistoarelor #10" #19;
d! sistemul de aprare dup curent (tranzistorul #1C!;
e! circuitul pentru diri.area stabilizatorului din e7terior ce
conine tranzistorul #1=" dioda #$3 i rezistorul '(.
Fig.6.1
*a &alori nominale ale curentului sarcinii
. (+
S
I
tensiunea pe
.onciunea emitorului tranzistorului #1C este aproape eal cu
zero i tranzistorul blocat #1C nu influeneaz asupra funcionrii
10
#19
#11 #12
#13
#1(
#1/
#10
#1=
#1C
#$1
#$2
#$3
)
f
)
f
I3
)
'1
'2
)
f
'3
'(
'/
'9
'0
'
+
'
lim.
I3
ie.
stabilizatorului. )<nd curentul depete &aloarea de pra
p&!4
S
I
tranzistorul #1C se deschide. 1ensiunea la baza tranzistorului de
relare se micoreaz i el %ncepe s se blocheze.
$ac la ieire a&em scurtcircuit" prin tranzistorul de relare
cure curentul
. I
. C . S
*a micorarea &alorii sarcinii tensiunea de
ieire a stabilizatorului %ncepe s se mreasc datorit
. C . S
I
. $in
aceast cauz tensiunea pe .onciunea emitorului #1C se mrete"
el se blocheaz" iar tranzistoarele #10" #19 se deschid.
)urentul de rest al tranzistorului de relare dup aciunea
sistemului de aprare permit re%ntoarcerea automat a
stabilizatorului %n reim de funcionare la dispariia
supra%ncrcrii.
5ominalele rezistoarelor '1" '/ pot fi calculate conform
relaiilor urmtoare:

[ ]
. p&!4
1
I
V # $ 0
R =
; (0.1!

( ) [ ]
[ ]
.
A 3 . 0
V # . 0 U
# R
. %/0
+
=

(0.2!
1ensiunea pe .onciunea emitorului #1C este direct
proporional curentului sarcinii. +entru ca acest tranzistor s fie
blocat la curentul nominal al sarcinii i s nu influeneze asupra
funcionrii stabilizatorului este necesar ca curentul de pra s
difere de &aloarea curentului nominal al sarcinii.
0.(. Sarcina de laborator
0.(.1.S se alimenteze intrarea stabilizatorului cu tensiunea
V 1# U
0
=
de la sursa de alimentare uni&ersal G/2(/ prin
intermediul ampermetrului
0
'A
. *a ieirea stabilizatorului s se
cupleze sarcina
S
R
prin ampermetrul
S
'A
. +aralel sarcinii s
19
se cupleze &oltmetrul
S
'V
. 1ensiunea de ieire este relat cu
a.utorul rezistorului '/ la &aloarea nominal de C #.
0.(.2. S se ridice dependenele
( )
S S
I f U =
i
( )
S . & %(.
I f I =
la
&ariaia curentului sarcinii %n ama
. %(
S
. !"
S
I ... I
p<n nu %ncepe
s funcioneze sistemul de aprare.
0.(.3. )u a.utorul aparatelor de msur s se ridice
dependena
( )
0 %/0
U f U =
la &ariaia tensiunii
0
U
%n ama de la
/ p<n la 2> #. *a efectuarea msurrilor curentul sarcinii se
menine de ordin 3> m,.
0.(.(. S se determine ama tensiunii relabile de ieire
pentru
. V 1# U
0
=
#aloarea
S
U
este schimbat cu a.utorul
rezistorului &ariabil '/.
0.(./. )onform datelor obinute la efectuarea msurrilor s
se determine rezistena interioar a stabilizatorului dup relaia
urmtoare:

2
S
1
S
2
. %/0
1
. %/0
%
I I
U U
&

=
"
(0.3!
unde
2
S
1
S
2
. %/0
1
. %/0
I $ I $ U $ U
prezint &alorile tensiunii i curentului
ce corespund punctelor 1 i 2 ale dependenei ridicate.
0.(.0. 3tiliz<nd datele obinute %n punctul 0.(.3. s se
determine randamentul stabilizatorului:

1. 100
'
'
. & %(.
. %/0
=
(0.(!
0.(.9. )onform datelor ridicate s se determine coeficientul
de stabilitate a schemei analizate:

.
U
U
U
U
C
0
. %/0
. %/0
0
. s.

=

(0./!
0.(.=. S se traseze dependenele
( ) ( )
0 S S S
U f U 0% I f U = =

utiliz<nd datele obinute %n punctele 0.(.2. i 0.(.3.
1=
0./. ntrebri de control
1. +rincipiul de funcionare a stabilizatorului cu reacie pentru
schema cuplrii elementului de relare serie cu sarcina.
2. +rincipiul de funcionare a stabilizatorului cu reacie pentru
schema cuplrii elementului de relare paralel cu sarcina.
3. Metodele de ridicare a parametrilor de baz pentru
stabilizatoarele de tensiune cu reacie pe baza circuitelor
interate.
(. 'andamentul stabilizatoarelor de tensiune cu reacie.
/. )oeficientul de stabilizare a dispoziti&ului analizat.
0. Schema de principiu a stabilizatorului de tensiune cu
reacie %n baza circuitelor interate tip H+65/ i H+65=.
9. Metodele de stabilitate a parametrilor stabilizatoarelor de
tensiune cu reacie la &ariaia temperaturii mediului ambiant.
=. Metodele de calcul a parametrilor de baz pentru
stabilizatoarele de tensiune cu reacie.
1C
Lucrarea de laborator nr.&
STA,ILIZATOR DE TENSIUNE IM'ULS TI' RELEU
9.1. Scopul lucrrii: familiarizarea cu principiul de
funcionare i metodele de metodele de ridicare ale parametrilor
stabilizatoarelor de tensiune tip impuls.
9.2. Sarcina teoretic
9.2.1. S se studieze principiul de funcionare i diaramele
eneretice ale stabilizatoarelor de tensiune tip impuls conform
ciclului de preleeri i literaturii propuse.
9.2.2. S se elaboreze schema unui stabilizator de tensiune
conform datelor iniiale propuse de profesor.
9.3. Descrierea machetei de laborator
Macheta de laborator (fi. 9.1! conine un stabilizator de
tensiune impuls tip releu . Bn acest circuit a&em:
a! elementul de relare - tranzistorele #11" #12;
b! sursa tensiunii de referin -rezistorul '( i dioda Fener
#$1;
c! element tip releu -amplificatorul operaional $, i
tranzistorul #13;
d! filtrul de netezire2bobina de oc *
f
condensatorul )
f
;
e! dioda de comutare -#$2;
f! di&izorul de tensiune -rezistoarele '1;'3.
Standul de laborator conine de asemenea i rezistena sarcinii
'
S
.+entru alimentare sunt utilizate bornele 21 i J2.Saroina se
cupleaz la bornele J3 i J("iar bornele J/;JC sunt folosite
2>
pentru a studia forma semnalului %n punctele principale ale
schemei cu a.utorul osciloscopului.
9.(. Sarcina de laborator
9.(.1.S se ridice caracteristica stabilizatorului U
S
5 I (I
S
).
+entru aceasta la intrare ( bornele J1" J2! se aplic tensiune
a curentului continuu
V 1# U
0
=
prin intermediul
sursei de alimentare G/2(/ i a ampermetrului
+,1.*a ieire (bornele J3"J(! este cuplat sarcina
prin ',2" iar paralel cu ea &oltmetrul +#1.
Fig. 7.1
'el<nd &aloarea rezistenei sarcinii '
S
%n ama
. %(
S
. !"
S
R ... R
s se ridice dependenele
( ) ( )
S 0 S S
I f I 0% I f U = =
.
9.(.2. S se determine rezistena de ieire a stabilizatorului
conform relaiei urmtoare:
21
#11
JC
)
f
'( '=
'9
'C
#$1
$,
'/
'0
'1
'3 '2
*
f
#$2
J/
J0
J1
J3
J( J2
J=
J9
#13

2
S
1
S
2
S
1
S
. %/0
I I
U U
&

=
"
(9.1!
unde
1
S
2
S
1
S
I $ U $ U
i
2
S
I
sunt tensiunile i curenii pentru dou
puncte ale dependenei ridicate.
9.(.3. S se determine puterea pe sarcina:

S S S
U I ' =
.
(9.2!
9.(.(. S se determine puterea utilizat de stabilizator de la sursa
de alimentare:

. I U '
0 0 0
=

(9.3!
9.(./. S se determine randamentul stabilizatorului studiat:

1. 100
'
'
0
S
=
(9.(!
9.(.0. S se traseze dependenele obinute ca funcie a
curentului sarcinii:

( ) ( ) ( ). I f $ I f ' $ % f '
S S 0 S S
= = =

(9./!
9.(.9. S se ridice dependena
( )
0 S
I f U =
la &aloarea
. A #0 I
S
=
)onform datelor obinute s se determine:
a! coeficientul de stabilizare:

2
S
1
S
S
. /6
0
2
0
1
0
. s.
U U
U
U
U U
C

=
" (9.0!
unde
1
S
1
0
U $ U
sunt &alorile tensiunii de intrare i ieire %ntr2un
punct al caracteristicii" iar
2
S
2
0
U 0% U
2 aceleai &alori pentru alt
punct al caracteristicii;
b! randamentul stabilizatorului.
22
9.(.=. S se studieze amplitudinea pulsaiilor tensiunii de ieire
U
'
i frec&ena lor cu funcie de curentul sarcinii i &aloarea
tensiunii de intrare:

). U $ I ( f f )$ U $ I ( f U
0 S p 0 S p
= =
9.(.C. S se traseze osciloramele obinute %n punctele de
control ale schemei analizate.
7.5. ntrebri de control
1.Stabilizatoare tip impuls. +rincipiul de funcionare i
rezol&rile pri&ind tehnica circuitelor stabilizatoarelor impuls.
2. Scheme tipice ale stabilizatoarelor cu modulara %n durat"
frec&ena i tip releu.
3. Metodele de ridicare a parametrilor stabilizatoarelor tip
impuls.
23
Lucrare de laborator nr.'
INVERTOR 2N ,AZA TRANZISTOARELOR
=.1. Scopul lucrrii: familiarizarea cu principiul de
funcionare i metodele de ridicare a parametrilor in&ertoarelor %n
baza tranzistoarelor.
8.2. Sarcina teoretic
=.2.1. S se studieze principiul de funcionare i metodele de
ridicare a parametrilor in&ertoarelor %n baza tranzistoarelor
conform conspectului ciclului teoretic i literaturii propuse.
=.2.2. S se calculeze parametrii de limit pentru un in&ertor
cu tranzistoare conform datelor propuse de profesor.
=.2.3. S se moduleze schema de principiu a unui in&ertor
care utilizeaz ca elemente acti&e tiristoare de putere.
=.3. Descrierea machetei de laborator
Macheta de laborator (fi.=.1! prezint un in&ertor de tensiune
a curentului continuu %n tensiunea curentului alternati&.
,limentara este efectuat cu nominalul tensiunii
. V 24 U
0
=
2(
=.(. Sarcina de laborator
=.(.1. S se cupleze alimentara in&ertorului utiliz<nd %n circuit
ampermetrele 'A
0
i 'A
S
la intrare i ieire i &oltmetrul 'V
S
.
=.(.2. S se ridice urmtoarele dependene:

)7 U ( f U )7 U ( f I
. & %(. . %/0 . & %(. . & %(.
= =

)7 U ( f U )7 U ( f I
. & %(. . %/0 . & %(. . %/0
= =
unde I
%(.&
este curentul utilizat de la sursa de alimentare;
U
%/0.
$ I
%/0.
8 tensiunea i curentul la ieirea in&ertorului
)7 I I (
S . %/0
=
f
%/0.
- frec&ena de funcionare a in&ertorului. Msurrile sunt
efectuate pentru
!"
S S
' # $ 0 ' =
.
=.(.3. S se determine randamentul in&ertorului analizat.
=.(.(. S se ridice dependenele:

) I ( f f )7 I ( f I )7 I ( f U
. %/0 . %/0 . %/0 . & %(. . %/0 . %/0
= = =

pentru &aloarea tensiunii de alimentare
V 24 U
0
=
.
=.(./. S se traseze osciloramele %n punctele de baz ale
schemei in&ertorului studiat.
Fig. 8.1
2/
VT
1
VT
2
U
0
R1 R2
R
s
T
=./. ntrebri de control
1.+rincipiul de funcionare a in&ertoarelor %n baza
tranzistorelor.
2.'ezol&rile pri&ind tehnica circuitelor in&ertoarelor.
3.Metodele de ridicare a parametrilor de baza pentru
in&ertoare .
(.)on&ertoare.
/.Metoda simplificat de proiectare a unui in&ertor.
0.,naliza caracteristicilor cu schema diferit.
9.Metodele de accelerare pentru amorsarea in&ertoarelor.
=.Kn&ertoare %n baza tiristoarelor.
,I,LIO3RAFIE
1. LMNOPQRSTPUVTN WXPQRYXPZ XZ[\T ] ^R_ QN_.
`.a.bTPUNZU. - c.: dU_TR T XZ[\e" 1C==.
2. fZUVRZ2ghiUVRZ a.f. LMNOPQRSQNRjQU\RZUPNMkVhN
WXPQRYXPZU dLl.2 c.: `hXmU[ mORMU" 1CC1.
3. nXPQRYXPZU oMNOPQRSTPUVT[ jhPRZRY dLap q.a.
lT_RQRZ T _Q.]] 2c.: dU_TR T XZ[\e" 1CC1.
(. bTPUNZ `.r." GROWV[NZ a.a. dUXsNP TXPRsVTORZ
oMOPQRSTPUVT[ WXPQRYXPZ XZ[\T. 2 c.: dU_TR T XZ[\e"
1C9/.
/. tWVOuTRVUMeVhN WXPQRYXPZU XTXPNv oMNOPQRSTPUVT[
VN\NvVRY QU_TRoMNOPQRVVRY USSUQUPWQh ] ^R_ QN_.
`.D.bRXPTORZU.2c.:dU_TR T XZ[\e" 1CC>.
0. LMNOPQRSTPUVTN WXPQRYXPZ XZ[\T] w.a.xRvRQUuOTY T
_Q.]]2 c.:dU_TR T XZ[\e" 1C=1.
9. fXPRsVTOT ZPRQTsVRiR oMNOPQRSTPUVT[ ] dR_ QN_.
y.f.bRVNZU ]] 2 c.:dU_TR T XZ[\e" 1CC>.
=. zNZTV\RV l.`.{U|TPU Z TXPRsVTOU} oMNOPQRSTPUVT[
dLa. 2 c.:dU_TR T XZ[\e" 1CC>.
C. lSQUZRsVU[ OVTiU QU_TRM~jTPNM[2ORVXPQWOPRQU ] dR_
QN_.q.f.TXP[ORZU ]]2c.:dU_TR TXZ[\e"1C=C.
20
1>. dU\QUjRPOU T RRQvMNVTN ORVXPQWOPRQXORY
_ROWvNVPUuTT dLz] ^R_ QN_. L..dRvUVhsNZRY ]]
2 c.:dU_TR T XZ[\e" 1C=C.
11. nXPQRYXPZU oMNOPQRVVRY USSUQUPWQh ] ^R_
QN_.`.t.GUXRZXORiR ]] 2 bTNZ:N}VTOU" 1C=>.
12. GRsUQRZ c.q."NjQ[ORZ l.b."bRMNXVTORZ. dUXsNP
oMNOPQRVVh} WXPQRYXPZ VU PQUV\TXPRQU}.
2 c.:LVNQiT[" 1C9=.
13. NQN|WO d.c."lN_RZ l.a. ^RMWSQRZR_VTORZhN
SQTNvVR2WXTMTPNMeVhN WXPQRYXPZU. lSQUZRsVTO
QU_TRM~jTPNM[. 2 bTNZ:qUWORZU _WvOU" 1C==.
29

S-ar putea să vă placă și