Sunteți pe pagina 1din 7

INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI HARGHITA

NVMNT SPECIAL INTEGRAT


coala..SCOALA GENERALA ANDREI SAGUNA ,TOPLITA
Clasa.....a IV- a
Echipa de caz:
- nvo! " NE#TOC #IRELA
- $!o%. Ps&'o$()*o* " TRUTA ANCA
-ca)!+ )&). )( s$!&,&n " TRUTA ANCA
PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT
INDIVIDUALIZAT
A. INFORMAII GENERALE:
N+-(l( .& $!(n+-(l( /(n(%&c&a!+l+&" #ARTIN GA0RIEL
Daa na.(!&&...............................................Do-&c&l&+l" s!...................., n!........, To$l&a
B. DOMENIUL DE INTERVENIE
!d"#e$i%& c"'$i(i):
-Vocabular sarac si inadecvat.
-Comunicare slaba si situationala
-Citire si scriere pe litere
-Confuzii intre litere;
-Scris foarte urat;
-Incapacitatea folosirii semnelor de punctuatie;
-Incapacitate de scriere dupa dictare.
-Incapacitatea de a rezolva probleme
! d"#e$i%& p*ih"#"("+"
-Perceptia temporalitatii deficitara ;
-incapacitate de respectare a orizontalei randului foii de scris.

!d"#e$i%& *"ci"!a,ec(i):
-Este foarte neingrijit de catre parinti
1
Orarul derulrii programului:
Nume i
prenume
LOCUL DE DESFURARE
Sala de clas Cabinetul
psih!
peda""ic
#$ %$ &ilnic Luni' ((!(()*+
#iercuri' ((!
(()*+
,arintii Saptamanal
se discut
e-lu.ia
cpilului
Luni' (*)++
. ALEGEREA MODALITATILOR SPECIFICE :
#etde'
Obser-a.ia cpilului/
Anali&a ca&ului/
0cul de rl/
0cul de mas i cu re"uli
,-etile terapeutice/
D. !LAN DE INTERVENIE
".I!OTE#E:
Lipsa de sus.inere a1ecti- din partea prin.ilr) pate a-ea cnsecin.e ne1aste
asupra cmprtamentului intelectual i 2n cele din urm) asupra 2ntre"ii
persnalit.i $Neimplicarea parintilr in acti-itati de sustinere 3a4utr 5 a ele-ului
in e1ectuarea temelr pentru acasa a "enerat incapacitate a ele-ului de a
intele"e lectiile pre&entate in clasa$
Lipsa de cmunicare cu parin.ii l!a determinat s se alture unui "rup cu
cmprtamente de-iante$
2
O-iec(i)e&e 'e$e+a&e a&e p+"'+a#%&%i 3)( a&ns la s%4!.&+l an+l+& .cola!5
-s &)(n&%&c( (l(-(n( )( /a6 al( o!*an&6!&& (7+l+& n $a*&n
-s c&(asc %l+(n, co!(c .& (7$!(s&v +n (7 c+nosc+ )( -&c n&n)(!(
-s c&(asc n !&- $!o$!&+ +n (7 no+ )( -&c n&n)(!(
-s -an&%(s( &n(!(s $(n!+ l(c+!
O-iec(i)e&e i$(e+)e$.iei pe (e+#e$ *c%+(:
(l(v+l #a!&n Ga/!&(l, va !(+s& $ana la s%a!s&+l ac(s(& $(!&oa)( +!-aoa!(l("
-sa !(al&6(6( calc+l( s&-$l(8
-sa sc!&( %!+-os, c&( s& o!)ona8
-sa %olos(asca s(-n(l( )( $+nc+a&(8
-sa %olos(sca +n&a&l( )( -as+!a8
-sa !(c+noasca c(as+l8
-sa )(6vol( ca$ac&a(a o!&(na!&& &n s$a&+8
-sa a&/a +n co-$o!a-(n c&v&l&6a %aa )( c(& )&n ,+!.
!LAN DE INTERVENIE !ER$ONALI#AT
I/ M0*%+i de i$(e+)e$.ie p+"p%*e:
! 1$)0.0("+ di+i'i$(e" &nvaao!+l !(/+&( sa-& aco!)( a(n&(, sa )(s%asoa!( ac&v&a&l( s&
s!a(*&&l( )&)ac&c( )( -a& s+s $(n!+ $!o*!(s+l co$&l+l+&8 sa )(s%asoa!( ac&v&a&
&n)&v&)+al( c+ (l(v+l s& c+ col(c&v+l clas(&8 sa -an&%(s( &n(!(s s& sa a&/a o a&+)&n(
$o6&&va %aa )( (l(v.#a(!&al( s& $!oc()(( %olos&("
9
:olos&!(a )( ,(oan(
Sc!&(!( &n)($(n)(na
;oc+!& )( sc!&(!(c&n( sc!&( -a& %!+-os
T!asa!(a )( l&n&& o!&6onal( $( %o& al/(
Sc!&(!( )+$a ,(oan(
<
;oc+!& )&)ac&c(" =ca ( c(as+l>
R(al&6a!(a +n+& cal(n)a! sa$a-anal %ac+ )( (l(v &-$!(+na c+ &nvaao!+l
R(al&6a!(a )( )(s(n( )&n ca!( sa !(&(s( ano&-$+!&l(
Inva!(a -a& &na& a ano&-$+!&lo! &n o!)&n(a s&+a )( (l(v, &a! -a& a$o& a l+n&lo!
s$(c&%&c( %&(ca!+&a ;oc+!& )( !ol &n!( (l(v-&nvaao!, sa+ (l(v-(l(v
;oc+!& )( !ol"E+ s$+n +na, + -a& -+l(?
E7(!c&&& c+ %l+&(!( /aloan( )( sa$+n, 'a!&( colo!aa, o*l&n)a lo*o$()&ca
E7(!c&&& c+ ,(oan( s& ca!& c+ )&%(!&( &-a*&n&3$ov(s&, $o(6&&5, ca!&.
:olos&!(a &-a*&n&lo! ca!( sa (7$!&-( n+-a!+l co!(c
E7(!c&&& )( ,oc, )( -as+!a!( c+ $al-a, c!(&on+l, /&l(, c+/+!&
:olos&!(a (7$!(s&&lo! =-a& l+n*,-a& -a!(, (c
;oc+!& )( !ol, )( !(c+noas(!( a *!(s(l&lo! )( (7$!&-a!( a &n(!loc+o!+l+&
E7(!c&&& ,oc )( &$+l" =La c( %olos(s(>, =C( $o& %ac( c+...>
E7(!c&&& )( sa/&l&!( a s(ns+l+& +n+& c+van
;oc+!& )( !ol" =(-&ao!-!(c($o! v&6an) %o!-a!(a co-$o!a-(n+l+& )( asc+lao!
;oc+!& )( -&-a
Ac&va&a& )( *!+$ )( &)(n&%&ca!( a +no! s&+a&& )( co-+n&ca!(3-(sa,+l, con(7+l,
$(!sona,(l(5
.
! p+",/ P*ih"peda'"'"
". Dezvoltarea abilitilor de com!icare "i relaio!are
Scpul acestei ac.iuni este i acti-i&area -cabularului pe ba&a e6perien.elr
imediate) cu cu-inte care denumesc biecte) 1iin.e) 1enmene bser-ate)
cunscute) 2nsuiri caracteristice) ac.iuni) p&i.ii spa.iale) rela.ii interpersnale)
unele triri a1ecti-e.
# Co!$ilierea %amiliei &Pro'raml (ri!te)co(il*
Scpul pr"ramului printe!cpil este acela de a induce mdi1icri 2n
interac.iunile printe!cpil) acestea cnstituind premis a reducerii
prblemelr cmprtamentale ale cpilului 2n 1amilie.
,unctele centrale ale pr"ramului sunt mdul 2n care caracteristicile cpilului)
cele ale prin.ilr i prblemele 1amiliale in1luen.ea& cmprtamentul cpilului)
percep.ia cmprtamentului cpilului de ctre prin.i i reac.iile prin.ilr la
cmprtamentul cpilului$
Reducerea tensiunilr 2n 1amilie pate a-ea imprtan. ma4r 2n
diminuarea prblemelr cmprtamentale ale cpilului) de aceea ele au 1st
discutate 2n cadrul pr"ramului printe!cpil$
@
E%apele %erapeu%i&e ale programului pri'%e(&opil au urmri%:
! 2mbunt.irea rela.iei printe!cpil/
! mdi1icarea cmprtamentului impulsi- 2n situa.ii bine de1inite prin utili&area
cnsec-ent a unr tehnici peda""ice i terapeutice/
! 1lsirea unr 2ntriri -erbale speci1ice 3lauda sau de&aprbarea5/
! recur"erea la 2ntriri cnsistente/
! utili&area 2n prim 1a& a metdelr de recmpensare i abia api a tehnicilr
de pedepsire/
!acrdarea unei aten.ii desebite la psibilele reac.ii 1a. de cmprtamentele
inde&irabile 3nu certm cpilul) nu stabilim re"uli dac nu reuim s b.inem
cperarea lui5/
!bser-area calit.ilr cpilului/
!stabilirea de cmun acrd a Re"ulilr 1amiliei/
!1rmularea cerin.elr 2ntr!un md e1icient
!cad+% did/ de *p+i2i$i(i$e+a$(:
R(al&6a!(a +no! $!o*!a-( a)a$a( $(n!+ $!o*!(s+l (l(v+l+&8
O!( )( ca/&n( $(n!+ a-& v(!&%&ca c+nos&&n(l( ac+-+la( &n clasa ala+!& )( &nvaao! s&
col(*&8
R(al&6a!(a +no! o!( )( ca/&n( $(n!+ a-& )(6vola )o-(n&+l $s&'o-oo! s&
$s&'oco-$o!a-(nal
Ac&v&a& &n *!+$ )( s(l(ca!( a -(sa,+l+& a+)&a, sa o!)on(6( &l+s!a&&l( l(*a( )(
-(sa,+l !(s$(c&v
E7(!c&&& )( s(s&6a!(, )( &nloc+&!( a +no! c+v&n(
E7(!c&&& )( !(c+noas(!( a c+v&n(lo! as(-anaoa!( sa+ c+ s(ns o$+s
E7(!c&&& )( asc+la!( a +no! scv(n( $(n!+ &)(n&%&ca!(a vo!/&o!+l+& s& a -(sa,+l+&
!ans-&s
E7(!c&&& )( s&-+la!( a ac&v&a&lo! )( )(6vola!( a a+ono-&(& $(!sonal( s& soc&al(
E7(!c&&& )( co-+n&ca!(, )( )&alo*a!( &n!( (l(v-&nvaao!, (l(v-(l(v
E7(!c&&& )( s&-+la!(a co-$o!a-(n(lo! a)(cva(
E7(!c&&& )( s&-+la!( a /+n(lo! -an&(!(
A
E. REALI+AREA E,AL-.RILOR
,entru cunaterea biecti- a pr1ilului psihl"ic al cpilului i mai ales pentru
adptarea unr msuri peda""ice adec-ate particularit.ilr indi-iduale s!au
1lsit un set de prbe psihl"ice care au permis identi1icarea unr
particularit.i ale de&-ltrii$
Probe utilizate' teste pentru stabilirea ni-elului de de&-ltare intelectual 37estul
Ra-en Clr i 8inet!Simn5) teste priecti-e de persnalitate 3Omule.ul i
Familia mea5 i un chestinar pentru e-aluarea tulburrilr hiperchinetice
cmpletat de prin.i 37RF 9 Arbeits"ruppe Deutsce Child 8eha-ir Chec:list5$
E)a&%a+ea o/&(c&v(lo! "
-sa s( &nca)!(6( &n s$a&+l $a*&n&& )( sc!&s
-sa -an&%(s( &n(!(s $(n!+ l(c+!a
-sa c&(asca %l+(n
-sa c+noasca l&(!(l( %a!a a %ac( con%+6&& &n!( (l(.
D&%&c+l& n4-$&na(" (l(v+l &s& $&(!)( %oa!( !($()( conc(n!a!(a, c'&a! )aca la
&nc($++l o!(& $a!( sa a&/a o ac&v&a( sa&s%acaoa!(8
-la &nc($++l $!o*!a-+l+& )( &n(!v(n&( av(a $+&n( c+nos&&n( ac+-+la( c((a c(
&n*!(+na co-+n&ca!(a )&n!( (l(v-$!o%(so!, )a! $( $a!c+!s voca/+la!+l sa+ a (vol+a.
O-iec(i)e&e i$(e+)e$.iei pe (e+#e$ *c%+(
-sa !(al&6(6( calc+l( s&-$l(8
-sa sc!&( %!+-os, c&( s& o!)ona8
-sa %olos(asca s(-n(l( )( $+nc+a&(8
-sa %olos(sca +n&a&l( )( -as+!a8
-sa !(c+noasca c(as+l8
-sa )(6vol( ca$ac&a(a o!&(na!&& &n s$a&+8
-sa a&/a +n co-$o!a-(n c&v&l&6a %aa )( c(& )&n ,+!.
F.ONLU#IILE EVALU)RII OM!LETE
%A8R;EL 9lectiile cu character recuperatriu sunt un real a4utr pentru ele- )dar
implicarea acestuia trebuie sa 1ie cncreta)sa isi dreasca sa scrie si sa
citeasca intr!un md crect$
FA#;L;A ! mai mare implicare a 1amiliei 3parinti dar si 1rati mai mari5 in
acti-itatile scalare ale ele-ului
B
G. CO/CL-+II:
,r"ramul de inter-en.ie persnali&at presupune clabrarea 2n echip)
1rmat din psihl") 1amilie) t.i cei implica.i 2n acti-itatea des1urat de % $ pe
parcursul unei &ile pentru a 1rma un cerc de sus.inere) echilibrare i inte"rare
2n cmunitate$
Acti-itatea 2n cal s!a a6at pe urmrirea e-lu.iei cpilului implicat i pe
crearea de prile4uri pentru a e6ersa suplimentar acti-it.i necesare urmrind
ttdat de&-ltarea 2ncrederii 2n 1r.ele prprii$ Acest 1apt s!a reali&at prin
aplicarea unr metde i prcedee e1iciente pentru inte"rarea cpilului 2n
clecti-ul clasei) rela.inarea sa cu ceilal.i cpii i cu adul.ii) 1rmarea
deprinderilr cmprtamentale) mtrice) sci!a1ecti-e) practice$
C