Sunteți pe pagina 1din 3

TOM JONES

Romanul Tom Jones scris de Henry Fiel ding este o oper de


maturit at e, care reprezint o sintez artistic a eforturilor depuse pn
atunci n di reci a romanului modern.
1
Romanul est e al ctui t din opt sprezece cr i, n care fi ecare cart e
are un prim capitol unde autorul i mprtet e gnduril e i
experi en el e cu mult grai e i seri ozit ate citi torilor.
nceput ul aciuni i romanului se desfoara n camera domnul ui
Allwort hy; un nobil rural care ndeplinete i funci a de j udecator de
pace; unde n patul acestui a est e gsit un prunc. Inii al ocat, nobil ul
nzest rat cu o generozitat e apart e i fiind extrem de caritabil decide s
i asume responsabi litat ea cret erii copil ului . Dup cercetri amnunit e
descoper c mama acestui a est e Jenny Jones, camerist a surori i acestui a.
Sora domnului All worthy, pe nume Bri dget; necsorit si nzest rat cu
calit i meni te sa compenseze l ipsa frumuse ii; era singura rud a
nobil ului , acest ui a murindu-i soi a i copi i pe care i -a iubit din toat
inima.
Domni oara Bri dget se cstoret e cu domnul Bl ifil , nu din
dragoste ci mai degrab pentru averea ei. Au un fi u, Blifil ju nior, care
est e crescut tot n casa domnului All wort hy mpreun cu Tom. Copii i vor
fi dsclii de catre preotul Thwackum si fil ozoful Square. Dei sunt
crescui mpreun, n timp caract erul l ui Tom se dovedete a fi unul
extrem de generos i uman comparativ cu cel al lui Bl ifil juni or care era
mai degraba meschin si egoist, imit nd ipocrizia si alt e vi rtui profesat e
de cat re cei doi educatori. O dat cu t recerea timpului Blifi l mpreun cu
Thwackum i Square ncep s-l sape pe Tom considerndu-l un bast ard
ce se bucur de anumite privil egii de care n mod normal nu ar t rebui s
aib part e.
nc de mi c, Tom a dovedit un caract er mi los i pli n de
generozit at e, asumndu-i vi na pent ru un inci dent pet recut n pdure la
care a l uat parte si un vntor angaj at de catre domnul All worthy, doar
pentru a evit a concedierea acestuia care avea o famili e numeroas. Tom a
ndurat o pedeapsa violent fr nsa a-l da de gol pe compli cel e lui .
Caract erul l ui generos rei ese i di n faptul ca i vindea lucruri l e primi te
de cat re nobil pentru a-i ajut a famili a vntorul ui s nu moar de foame.
Buntat ea acestui a devi ne cunoscut de t ot comit atul Summerset, i ar pe
oriunde mergea Tom era respect at si privi t cu admi ra ie de l ocuitorii care
inii al l consi derau un bast ard fara valoare nen el egnd gest ul domnul ui
Allwort hy de a-l crete.
nc di n copi lri e Bl ifil a ncercat s l defimeze pe Tom n ochii
domnului All worthy, iar acest lucru nu era t ocmai greu dat fii nd ca Tom
prin caract erul lui i mpulsi v i prin fapt ele sal e i oferea dest ule ocazii .
Vecinii nobil ului era un boi er bogat pasi onat de vntoare, domnul
West ern, i fiica acestui a pe nume Sofi a nobil l a sufl et si de o
frumuse e de neegalat fii nd numit de ct re l ocalnici ngerul
Sommersetul ui . Fii nd lumina ochilor t at lui ei nu exista o dorin sau
plcere pe care acest a s nu i -o ndeplineasc