Sunteți pe pagina 1din 4

Tema: Studiul fortei de frecare

Scopul precis al lucrarii:Determinarea coeficientului de frecare


la alunecare
Materiale:
- tribometru (cu 2 suprafete aluminiu si lemn)
- corp de lemn cu accesorii (corpul are forma de paralelipiped dreptunghic
cu gauri in el pentru a se atasa greutatile)
accesorii: - ata (fir ideal)
-Tija(m=1g)
- discuri crestate : - de !g
- de 1 g"
- greutati(mase marcate):- de !g
- de 1 g
#onsideratii teoretice:
$orta de frecare% &egile frecarii
#aracteristici:
$orta de frecare statica apare la suprafata de contact dintre doua corpuri
aflate in repaus relati' si se datorea(a intrepatrunderii neregularitatilor
celor doua suprafete%
$orta de frecare la alunecare apare la suprafata de contact dintre doua
corpuri care aluneca unul peste celalalt%
)rientarea fortei de frecare la alunecare:
a) are directia de miscare a corpului
b) are sens opus miscarii corpului
c) intotdeauna la suprafata de contact apar doua forte de frecare la
alunecare (actiunea si reactiunea)
Popa Maria
Cls. IX I
1/3
&*+*
$orta de frecare la alunecare nu depinde de aria suprafetei de contact
dintre corp si plan%
&*+*
$orta de frecare la alunecare este direct proportionala cu forta normala de
apasare% ($f,-)
- coeficientul de frecare la aluncare
- are 'alori cuprinse intre si 1%
. - de natura materialului din care este confectionat corpul%
- depinde de gradul de prelucrare al suprafetelor aflate in contact
- este marime adimensionala
. = $f/-"
0
1 -

Ffs m
1
T
T 0 m
1
= masa corpului de lemn ;
m
2
= masa tijei cu greutati ;
T tensiunea din fir
G1 m
2
N=G1
Y
G2
T 2 .+1 =
3
+2 2 T =
+2- .+1 =
.+1 = +2
. = +2/+1
Popa Maria
Cls. IX I
2/3
. = m24g/m14g // g=acceleratia gra'itationala
= m2/m1;
Desfasurarea e5perimentului:
- se cantareste corpul fara greutati in el
- se asea(a corpul de lemn pe tribonometru
- se asea(a pe tija discurile pana cand sistemul incepe sa se miste
- se calculea(a masa corpului suspendat si se aduna cu masa tijei
- re(ultatele se trec in tabel
- se repeta masuratorile6 mofdificand masa lui m1 de unde se modifica si
masa lui m2
- se fac cel putin ! masuratori pe fiecare suprafata a tribomentrului
(pe lemn si aluminiu)
7relucrarea datelor:
lemn
Tabele de 'alori:
aluminiu
1) 8luminiu
-r%crt
mas% m1 (g)
m2
(g) . . 9:.9 9:.9 9: .9 /.
1
!;6< 1! 62;
62=
62
62< 6121
1261>
2
1;6< 2! 62< 6!
<
1;16< ! 6< 62
?
2;6< ;! 6<2 6?
!
2!;6< = 6<1 6<
2) &emn
-r%crt
mas% m1 (g)
m2
(g) . . 9:.9 9:.9 9: .9 /.
1 !;6< 2 6<! 6<! 6 61; 6?!@
?6!@>
2 1;6< ? 6<@ 62
<
1@16< ;! 6<= 6<
Popa Maria
Cls. IX I
3/3
? 2;6< @ 6<< 62
! 2!;6< =! 6<? 61
#onclu(ie:
. = . - 9: . 9
1) 8luminiu
. = 62=/- 62<
2) &emn
. = 6<! 3/- 61;
Surse de erori:
1% de e5perimentator: - aprecierea subiecti'a a miscarii
- datorate lipsei de deprindere si de
de5teritate de5teritate de5teritate a e5perimentatorului%
2% sistematice: - produse in decursul determinarilor datorita
imperfectiunii imperfectiunii aparatelor
<% accidentale: - datorate deplasasii accidentale a pieselor aparatelor
in timpul masurin timpul masuratorilor
Popa Maria
Cls. IX I
4/3