Sunteți pe pagina 1din 7

LABORATOR 8

MODELARE MATEMATIC:
REGRESIA LINIAR. Metoda celor mai mici ptrate
ARABOLA DE REGRESIE
I. REGRESIA LINIAR:
Fiind dat sistemul de puncte (x
i
, y
i
) , i=1..n, se cere s se determine dreapta
y = ax + b (a i b nedeterminai) care trece aproximativ prin (sau printre) aceste
puncte. Se aplic Metoda celor mai mici ptrate!"
Se consider #uncia" F(a,b) = (ax
i
+ b $ y
i
)
%
. Se impune condiia ca F(a,b)
s #ie minim, deci avem F&
a
(a,b) = ' i F&
b
(a,b) = '. Se obine sistemul"
ax
i
%
+ bx
i
= x
i
y
i
ax
i
+ bn = y
i

din care se obin coe#icienii a i b.
ro!lema " S se determine ecuaia dreptei de re(resie corespun)toare
msurtorilor"
* $% $1 ' 1 %
+ $1.% '.% 1., 1.- ,.%
ro#ram:
./0102 1
x
%
1
'
1
%

,
: y
1.%
'.%
1.,
1.-
,.%

,
:
n 3 :
numarul perechilor de puncte date
Reprezentarea grafica a punctelor:
% 1 ' 1 %
%
'
%
4
y
x
Calculul coeficientilor a si b:
Matricea sistemului:
S
1
n
i
x
i
( )
%

1
n
i
x
i

1
n
i
x
i

1
1
1
1
1
1
1
]
:
Matricea termenilor liberi:
5
1
n
i
x
i
y
i

1
n
i
y
i

,
:
a
b

,
S
1
5 :
a 1.'3 b 1.'6
Reprezentarea dreptei de regresie:
% ' %
%
'
%
4
y
a x b +
x
7plicaii" S se determine dreapta de re(resie pentru urmtoarele sisteme de
puncte"
a)
* $1 ' 1
+ %., 1.3 '.8
b)
* $11 $, $1 3 9 -
+ $3 % 4 11 13 %4
c)
* $11 $3 $, 3 6 -
+ %' 9 1 $3 $1' $14
II. ARABOLA DE REGRESIE:
Fiind dat sistemul de puncte (x
i
, y
i
) , i=1..n, se cere s se determine parabola
y = ax
%
+bx+c (a, b i c nedeterminai) care modelea) #enomenul. Se aplic
Metoda celor mai mici ptrate!"
Se consider #uncia" F(a,b,c) = (ax
i
%
+ bx
i
+ c $ y
i
)
%
i se impune condiia ca
F(a,b,c) s #ie minim, deci avem F&
a
(a,b,c) = ' : F&
b
(a,b,c) = ' i F&
c
(a,b,c). Se
obine sistemul"
ax
i
4
+ bx
i
,
+ cx
i
%
= x
i
%
y
i
ax
i
,
+ bx
i
%
+ cx
i
= x
i
y
i
ax
i
%
+ bx
i
+ cn = y
i
ro!lema $ S se determine ecuaia parabolei de re(resie corespun)toare
urmtoarelor date"
* $9 $3 $, 1 , 8
+ %' 11 3 $1 9 1-
ro#ram:
./0102 1
x
9
3
,
1
,
8
y
%'
11
3
1
9
1-
n 8 numarul perechilor de puncte date
Reprezentarea grafica a punctelor:
1' 3 ' 3 1'
1'
'
1'
%'
y
x
Calculul coeficientillor a, b si c:
i 1 n .. :
Matricea sistemului:
S
i
x
i
( )
4

i
x
i
( )
,

i
x
i
( )
%

i
x
i
( )
,

i
x
i
( )
%

i
x
i

i
x
i
( )
%

i
x
i

1
1
1
1
1
1
1
1
]
:
Matricea termenilor liberi:
5
i
x
i
( )
%
y
i

i
x
i
y
i

i
y
i

1
1
1
1
1
1
1
1
]
:
a
b
c

,
S
1
5 :
a '.438 b '.,%, c '.8%9
Reprezentarea parabolei de regresie:
t min x ( ) min x ( ) '.1 + , max x ( ) .. :
1' 3 ' 3 1'
1'
'
1'
%'
y
a t
%
b t + c +
x t ,
7plicaii" S se determine parabola de re(resie pentru urmtoarele sisteme de
puncte"
a)
* $% ' 1 %
+ $,., 1.3 '.8 $,.3
b)
* $1 ' 1 %
+ %., 1.3 1.8 3.,
c)
* 1' 11.9 ,9 46 - 4, 49.3
+ 81 3- 4' ,3 3' 8, ,'
d)
* $11 $8 , 3 - 18
+ $%, $3 1 $1 $9 1-