Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Petrol-Gaze Ploieti

Departamentul Pregatirea Personalului Didactic


DICTIONAR DE TERMENI PEDAGOGICI
Cursant Nivelul I: tefan Alina Natalia
1. Aria curricular este un grupaj de discipline, care au n comun anumite obiective de
formare, modalitate prin care stabile te o viziune multi i/sau interdisciplinar asupra
obiectelor de studiu Curriculum!ul na ional rom"nesc este structurat n apte arii curiculare :
limb i comunicare, matematic i tiin ele naturii, om i societate, arte, educa ie fizic i
sport, te#nologii, consiliere i orientare $aportul ntre ariile curricularese modific n func ie
de v"rste elevilor i de specificul ciclurilor curriculare
2.Ciclurile curriculare ! reprezint periodizri ale %colarit&ii, care au n comun obiective
specifice %i grupeaz mai mul&i ani de studiu, apar&in"nd uneori de niveluri %colare diferite:
ciclul ac#izi&iilor fundamentale 'grupa pregtitoare!clasa II() ciclul de dezvoltare 'clasele II!
*I() ciclul de observare, orientare %i consiliere 'clasele *I!I+() ciclul de aprofundare 'clasele
+!+I() ciclul de specializare 'clasele +II!+III( Aceste periodizri ale %colarit&ii se suprapun
peste structura formal a sistemului de nv&m"nt, cu scopul de a focaliza obiectivul major al
fiecrei etape %colare %i de a regla procesul de nv&m"nt prin interven&ii de natur curricular
. !duca"ilitate ! reprezint o caracteristic esen&ial a personalit&ii umane care
desemneaz capacitatea acesteia de dezvoltare pedagogic progresiv, permanent, continu
,n calitatea sa de concept pedagogic fundamental, educabilitatea define%te raporturile de
interac&iune %i de interdependen& formativ e-istente ntre trei factori fundamentali:
a( ereditatea ! care reprezint premisa natural a dezvoltrii pedagogice a personalit&ii)
b( mediul ! care reprezint condi&ia social a dezvoltrii pedagogice a personalit&ii)
c( educa&ia ! care reprezint .cone-iunea determinant. pentru dezvolarea pedagogic a
personalit ii pin valorificarea formativ deplin a premiselor ereditare %i a condi&iilor sociale
#.!duca ie non$ormal orice activitate educa ional, inten ionat i sistematic,
desf urat de obicei n afara colii tradi ionale, al crui con inut este adaptat nevoilor
individului i situa tiilor speciale, n scopul ma-imizrii nv rii i cunoa terii i al
minimizrii problemelor cu care se confrunt acesta n sistemul formal 'stresul notrii n
catalog, disciplina impus, efectuarea temelor(
%. &inalit'ile educa'ionale desemneaz totalitatea sistematizat a idealurilor
scopurilor %i obiectivelor educa&ionale, de diferite niveluri %i strategii, care configureaz
proiectul de personalitate n baza cruia sunt orientate %i organizate sistemele de educa&ie

(. )deal educativ / reprezint tipul de personalitate pe care o anumit societate, ntr!o
anumit epoc istoric, l proiecteaz, la care aspir sau pe care l impune, ca pe modelul
cel mai general de referin pentru valorile mprt ite de societatea respectiv n
orizontul de timp care i este accesibil
*. )tem +pedagogic, reprezint o sarcin de lucru, ntrebare sau problem,
rspunsul a teptat i criteriile de apreciere a performan ei 0sen ial pentru crearea unui
item este raportul transparent pe care l are cu obiectivul de evaluare
corespunztorItemul pedagogic reprezint un element al testului pedagogic e-primat prin
formularea unei ntrebri integrat n structura unui c#estionar standardizat care vizeaz
evaluarea elevuluin condi ii de ma-im rigurozitate
-. .etod de cercetare / este modalitate de abordare cognitiv a fenomenului
educa&ional, ca demers sistematic de investigare a realit&ii, ca ansamblu de te#nici,
procedee %i instrumente de colectare, analiz sistematizare %i interpretare a datelor despre
fenomenele, procesele %i structurile educa&ionale
/. .i0loacele de 1nv'm2nt / reprezint ansamblul materialelor naturale 'obiecte
din realitatea nconjurtoare, n forma lor natural ! minerale, plante, animale, aparate,
utilaje, instala&ii, ma%ini etc( sau realizate inten&ionat 'modele, plan%e, #r&i, c#estionare,
teste, portofolii, instala&ii pentru laboratoare, laboratoare fonice, jocuri didactice,
simulatoare didactice, mijloace te#nice de instruire etc( care sprijin atingerea
obiectivelor activit&ilor instructiv!educative
13. Proces de 1nv'm2nt / forma cu cel mai nalt nivel de organizare a activit&ii
de instruire %i educare a personalit&ii) proces pus sub ndrumarea personalului didactic,
bazat pe selec&ionarea %i structurarea strict a con&inuturilor, orientat de un orar %colar n
institu&ii %colare 1rocesul de nv&m"nt poate fi abordat ca rela&ie ntre predare!nv&are!
evaluare, ca act de comunicare, ca nln&uire progresiv a situa&iilor de instruire, are
caracter formativ!educativ, presupune instruirea, dar nu se rezum la ea