Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECTUL UNITII DE NVARE

Nr.
crt.
Coninuturi
(detalieri
Co!"etene #"eci$ice
%i&ate
Acti%it'i de (n%'are Re#ur#e E%aluare O)#.
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Identi$icarea
ele!entelor de
auto!ati&are
1. Identifica elemente de
automatizare.
Studierea elemente de automatizare.
1.1 Elemente de automatizare: structura generala a
unui element, pari componente, rol funcional,
moduri de conectare in circuit
1.2 Traductoare: electrice, neelectrice, parametrice,
generatoare
1.3 Amplificatoare: electrice( electronice, magnetice,
rotatie!, neelectrice( pneumatice, "idraulice!
1.# Elemente de e$ecuie: electrice, pneumatice,
"idraulice
%alculator &
Elemente de
automatizare:
'lan(e didactice&
)i*liografie te"nic+
selecti+.
,i(e de lucru
,i(e test
*+ore
Unitatea de (n%''!,nt- A%i&at.
Pro$ilul- TE/NIC Director
Do!eniul de "re0'tire de )a&'- ELECTRO1ECANIC
Do!eniul de "re0'tire 0eneral'- ELECTRO1ECANIC 1A2INI . UTILA3E. IN4TALAII
Cali$icarea "ro$e#ional'-
1odulul- LUCRRI PRACTICE N DO1ENIUL ELECTRO1ECANIC
Nr. de ore5an 67
Nr. ore 5#'"t'!,n'- din care- IP- 67
Cla#a- a 89a C
Pro$e#or- in0. To!a :lorin A%i&at.
CURRICULU1 IN DE;VOLTARE LOCALA +7** 2e$ catedr'
1
1.- Elemente electrice si electronice de semnalizare:
rol
funcional, moduri de conectare in circuit
1.. /+mpi si casete de semnalizare, 0upe, sonerii,
/edu1uri&
1.2 Sc"eme ale circuitelor de semnalizare si aertizare
1.3 %ircuite de semnalizare si aertizare: e$ecutie,
erificarea functionarii semnalizari locale si de la
distanta
1.4 Elemente electrice (i electronice de semnalizare:
rol funcional, moduri de conectare 5n circuit, l+mpi
(i casete de semnalizare, "upe, sonerii, /E61uri,
sc"eme ale circuitelor de semnalizare (i aertizare&
6iscuii de grup priind rolul elementelor de
automatizare
7aigare pe Internet 5n scopul document+rii.
2. :uncionarea <i
%eri$icarea in#talaiilor
de #e!nali&are #i
a%erti&are
1. Identifica p+rile
componente de *aza ale
ma(inilor si aparatelor
electrice&
2. Specifica principiul si
regimurile de funcionare&
3. 'une 5n funciune
ma(inile electrice
3. 8eprezint+ sc"emele
instalaiilor de 9oasa
tensiune&
#. Selecteaz+ aparatele
electrice conform
documentaiei si cerinelor
sc"emei&
-. 8ealizeaz+ instalaia
electrica de 9oasa tensiune
E$erciii de utilizarea elementelor de automatizare
1.1 Elemente de automatizare: structura generala a
unui element, pari componente, rol funcional,
moduri de conectare in circuit
1.2 Traductoare: electrice, neelectrice, parametrice,
generatoare
1.3 Amplificatoare: electrice( electronice, magnetice,
rotatie!, neelectrice( pneumatice, "idraulice!
1.# Elemente de e$ecuie: electrice, pneumatice,
"idraulice
1.- Elemente electrice si electronice de semnalizare:
rol
funcional, moduri de conectare in circuit
1.. /+mpi si casete de semnalizare, 0upe, sonerii,
/edu1uri&
1.2 Sc"eme ale circuitelor de semnalizare si aertizare
1.3 %ircuite de semnalizare si aertizare: e$ecutie,
erificarea functionarii semnalizari locale si de la
distanta
1.4 Elemente electrice (i electronice de semnalizare:
rol funcional, moduri de conectare 5n circuit, l+mpi
(i casete de semnalizare, "upe, sonerii, /E61uri,
sc"eme ale circuitelor de semnalizare (i aertizare&
m+surare a rezistenelor electrice&
E$erciii de interpretare a metodelor de m+surare 5n
funcie de aanta9ele (i dezaanta9ele acestora&
%onductoare de leg+tur+
Surse de curent
continuu
Trusa electricianului
Elemente de
automatizare
'lan(e didactice&
,i(e de o*seraie
8eferate
18ore
2
%ompletarea portofoliului personal
3.
Utili&area !a<inilor <i
a"aratelor de =t.
1.:tilizeaz+ instalaia
electromecanica&
2. Supraeg"eata
instalaia&
3. Efectueaza manere la
masini si utila9e
5ntreinerea ma(inilor de
acionare&
-. Aplica te"nologia
indicata pentru lucrarile de
reparatii &
.. ;erifica lucr+rile de
5ntreinere si reparaii
e$ecutate&electromecanice
.
#. 8ealizeaz+ sarcini de
comple$itate medie pentru
6iscuie de grup priind montarea aparatelor electrice
5n circuit 5n funcie de metoda de m+surare& 3.
E$ecuia instalaiilor electrice de 9oas+ tensiune
3.1. Aparate electrice necesare realiz+rii cerinelor
sc"emei: conductoare, materiale electroizolante,
aparate pentru protecia instalaiilor (i a ma(inilor
electrice: sigurane fuzi*ile, relee de protecie,
contactoare, 5ntreruptoare&
3.2. <peraii necesare pentru e$ecutarea instalaiilor:
a. montarea aparatelor de conectare, comand+ (i
protecie: 5ntreruptoare, comutatoare, prize&
*. montarea corpurilor de iluminat: pentru l+mpi cu
incandescen+, fluorescen+&
c. montarea ma(inilor electrice, ta*louri de distri*uie,
posturi de transformare&
d. conectarea la reea (i erificarea funcion+rii
%alculator &
)i*liografie te"nic+
selecti+. %onductoare
de leg+tur+
Surse de curent
continuu
Trusa electricianului
Elemente de
automatizare
'lan(e didactice&
'anoplii (i mac"ete
didactice&
Teste de erificarea
cuno(tinelor
,i(e de autoealuare
>7ore
4.
E?"loatarea.
(ntreinerea !a<inilor <i
utila=elor
electro!ecanice
1.:tilizeaz+ instalaia
electromecanica&
2. Supraeg"eata
instalaia&
3. Efectueaza manere la
masini si utila9e
electromecanice.
#. 8ealizeaz+ sarcini de
comple$itate medie pentru
5ntreinerea ma(inilor de
acionare&
-. Aplica te"nologia
indicata pentru lucrarile de
reparatii &
.. ;erifica lucr+rile de
5ntreinere si reparaii
e$ecutate&
E$erciii
#.1 E$ploatarea ma(inilor (i aparatelor electrice:
generatoare, motoare electrice, transformatoare&
#.2 'ornirea (i reglarea turaiei la ma(inile electrice&
#.3 Instalarea (i punerea 5n funciune a ma(inilor
electrice rotatie&
#.# Instalarea (i punerea 5n funciune a
transformatoarelor&
#.- Instalarea (i punerea 5n funciune a aparatelor
electrice&
#.. 'ornirea (i reglarea turaiei la ma(inile electrice:
a. pornirea stea = triung"i la ma(inile electrice&
*. pornirea (i reglarea turaiei la motoarele asincrone&
/ucr+ri practice
%ompletarea portofoliului personal
%alculator &
)i*liografie te"nic+
selecti+. %onductoare
de leg+tur+
Surse de curent
continuu
Trusa electricianului
Elemente de
automatizare
'lan(e didactice&
'anoplii (i mac"ete
didactice&
'ortofoliul
'roiectul
Studiul de caz
8eferate
>7ore
3
'/A7I,I%A8E %A/E76A8ISTI%>
A7 ?%</A8: 2@131 2@1#
#
Nr.
crt.
Unitatea de co!"eten' Co!"etene #"eci$ice Coninuturi
Nr. ore 4'"t'!,na
O)#.
T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Identi$icarea
ele!entelor de
auto!ati&are
:uncionarea <i
%eri$icarea in#talaiilor
de #e!nali&are #i
a%erti&are
1. Identifica elemente de
automatizare.
2.;erifica funcionarea instalaiei
de semnalizare si aertizare
3. 8egleaz+ aparate din instalaia
de automatizare
1. Identifica p+rile componente de
*aza ale ma(inilor si aparatelor
electrice&
2. Specifica principiul si regimurile
de funcionare&
3. 'une 5n funciune ma(inile
electrice
3. 8eprezint+ sc"emele instalaiilor
de 9oasa tensiune&
#. Selecteaz+ aparatele electrice
conform documentaiei si
cerinelor sc"emei&
-. 8ealizeaz+ instalaia electrica de
9oasa tensiune
E?ercitii utili&area ele!entelor de auto!ati&are
1.1 Elemente de automatizare: structura generala a
unui element, pari componente, rol funcional, moduri
de conectare in circuit
1.2 Traductoare: electrice, neelectrice, parametrice,
generatoare
1.3 Amplificatoare: electrice( electronice, magnetice,
rotatie!, neelectrice( pneumatice, "idraulice!
1.# Elemente de e$ecuie: electrice, pneumatice,
"idraulice
1.- Elemente electrice si electronice de semnalizare:
rol
funcional, moduri de conectare in circuit
1.. /+mpi si casete de semnalizare, 0upe, sonerii,
/edu1uri&
1.2 Sc"eme ale circuitelor de semnalizare si aertizare
1.3 %ircuite de semnalizare si aertizare: e$ecutie,
erificarea functionarii semnalizari locale si de la
distanta
1.4 Elemente electrice (i electronice de semnalizare:
rol funcional, moduri de conectare 5n circuit, l+mpi (i
casete de semnalizare, "upe, sonerii, /E61uri, sc"eme
ale circuitelor de semnalizare (i aertizare&
>7ore
S3
2. Utili&area !a<inilor <i
a"aratelor de =t. 1.:tilizeaz+ instalaia
electromecanica&
2. Supraeg"eata instalaia&
3. Efectueaza manere la masini si
utila9e electromecanice.
#. 8ealizeaz+ sarcini de
comple$itate medie pentru
Utili&area !a<inilor <i a"aratelor de =oa#' ten#iune
2.1. 6omenii de utilizare pentru ma(inile electrice&
2.2. Sim*olurile utilizate 5n sc"emele de comand+&
2.3. Sc"eme de comand+ pentru ma(inile electrice:
sc"eme de pornire direct+, stea = triung"i, cu reostat,
cu inersare de sens&
>7ore
S1.
-
Nr.
crt.
Unitatea de co!"eten' Co!"etene #"eci$ice Coninuturi
Nr. ore 4'"t'!,na
O)#.
T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5ntreinerea ma(inilor de acionare&
-. Aplica te"nologia indicata
pentru lucrarile de reparatii &
.. ;erifica lucr+rile de 5ntreinere
si reparaii e$ecutate&
3. E?ecuia in#talaiilor
electrice de =.t.
> . E?ecuia in#talaiilor electrice de =oa#' ten#iune
3.1. Aparate electrice necesare realiz+rii cerinelor
sc"emei: conductoare, materiale electroizolante,
aparate pentru protecia instalaiilor (i a ma(inilor
electrice: sigurane fuzi*ile, relee de protecie,
contactoare, 5ntreruptoare&
3.2. <peraii necesare pentru e$ecutarea instalaiilor:
a. montarea aparatelor de conectare, comand+ (i
protecie: 5ntreruptoare, comutatoare, prize&
*. montarea corpurilor de iluminat: pentru l+mpi cu
incandescen+, fluorescen+&
c. montarea ma(inilor electrice, ta*louri de distri*uie,
posturi de transformare&
d. conectarea la reea (i erificarea funcion+rii
#. E?"loatarea.
(ntreinerea !a<inilor
<i utila=elor
electro!ecanice
#.1 E$ploatarea ma(inilor (i aparatelor electrice:
generatoare, motoare electrice, transformatoare&
#.2 'ornirea (i reglarea turaiei la ma(inile electrice&
#.3 Instalarea (i punerea 5n funciune a ma(inilor
electrice rotatie&
#.# Instalarea (i punerea 5n funciune a
transformatoarelor&
#.- Instalarea (i punerea 5n funciune a aparatelor
electrice&
#.. 'ornirea (i reglarea turaiei la ma(inile electrice:
a. pornirea stea = triung"i la ma(inile electrice&
*. pornirea (i reglarea turaiei la motoarele asincrone&
>7ore
S24
.