Sunteți pe pagina 1din 7

6.

titular de curs: Conf.dr.ing.Doina Corina Serban, 2003.
TUDII DE FEZABILITATE
Studiile de fezabilitate au scopul principal de a fundamenta deciziile
tehnico-economice la nivelul structurii de tip organizaional ce se
confrunt! cu cerina susinerii unui proces de dezvoltare, lund n
considerare implicaiile asupra activit!ii proprii ca $i cele asupra
ansamblului general n care se vor desf!$ura.

Desigur c! studiile de fezabilitate nu sunt un scop n sine, ci trebuie considerate
sinteze ale concepiei tehnico-economice, bazndu-se pe studii economice $i
financiare. Ele trebuie integrate ntr-un proces iterativ, deoarece prin prin reluarea
le intervale de timp viitoare, se pot propune programe de realizare, investiii,
perfecion!ri tehnice $i tehnologice care s! aib! consecine n ceea ce prive$te
reducerea eforturilor (consumurilor, cheltuielilor etc.) sau sporirea efectelor
pozitive dorite (venitul, profitul etc), asigurndu-se totodat! autofinanarea
dezvolt!rii viitoare.

Studiile de fezabilitate sunt strns legate, condiionndu-se reciproc, de studii de
evaluare a patrimoniului, precednd procese de restructurare ce vizeaz! procese de
modernizare, retehnologizare, reinginerare, deci altfel spus, dezvoltare n general.
La elaborarea studiilor de fezabilitate, ca $i la reluarea periodic! a acestora, trebuie
s! se asigure concordana lor cu concluziile prognozelor tehnice $i tehnologice $i
studiile de marketing deja elaborate pentru domeniul de interes.

Avnd n vedere c proiectele au fost definite ca investitii, ele se constituie n
factori de dezvoltare economic, reprezentnd o mobilizare important de capital
care urmre#te ob&inerea unei rentabilit&i viitoare #i/sau stabilirea unor rela&ii de
natur economico-productiv.

Exist! o larg! varietate de investiii care din punct de vedere a coninutului lor se
grupeaz! n:

Achiziionarea de active fixe (de natur! corporal!), reprezentnd condiia
preliminar! a punerii n funciune a programelor productive, fiind n general
investiii de expansiune,soldate cu cre$teri de capacitate sau cu noi structuri de
producie $i referindu-se la:
Terenuri
Cl!diri
S
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Bazele managementului Note de curs

titular de curs: Conf.dr.ing.Doina Corina Serban, 2003.
Construcii industriale
Utilaje $i instalaii
Mijloace de transport
Plantaii
Animale etc.
Caracteristic pentru astfel de investiii este:
- o valoare material! mare (peste o limit! prestabilit!),
- faptul c! particip! la mai multe cicluri de realizare viitoare,
- nu $i modific! forma $i coninutul ntr-un ciclu productiv.

Plasamente de rezerve (imobiliz!ri necorporale), constnd n:
Cheltuieli cu cercetarea $tiinific!, se refer! att la cercetarea proprie
finalizat! cu brevete, licene, proiecte, produse-program, ct $i la
achiziionarea de brevete, licene, know-how de natur! tehnic! $i
tehnologic!, permind dezvoltarea pe termen lung.
Dobndirea de titluri de proprietate, fie n sensul exercit!rii unei influene n
cadrul organizaiei emitente, fie n sensul creerii suportului pentru operaiuni
de speculaii bursiere. Reprezint! investiii ce nu se uzeaz! $i nu se supun
amortiz!rii.
Lucr!ri de reparaii capitale, de mentenan!, permit redobndirea
caracteristicilor funcionale iniiale $i confer! posibilitatea ncorpor!rii
progresului tehnic.
Acoperirea fondului de rulment, pe seama capitalurilor permanente, definite
ca procese investiionale, ele dup! ce se constituie activele imobilizate, restul
r!mne pentru activele circulante finanate pe baza dotoriilor pe termen scurt.
Cheltuieli pentru formarea personalului, n toate cazurile n care nu sunt
cuprinse n costurile de fabricaie.
Investiii obligatorii, impuse de societate cum ar fi investiii mpotriva
polu!rii, construcii de diguri, lucr!ri de ap!rare mpotriva calamit!ilor
naturale, investiii sociale.

n vederea aprecierii ct mai corecte a nivelului $i coninutului investiiei ce
compune proiectul, ca $i pentru a fundamenta deciziile referitoare la acceptarea
alternativelor de proiect, sunt necesare studii referitoare alternativele posibile, o
bun! cunoa$tere a concurenei, dar $i o analiz! comparativ! raportat! la exigenele
pieei, n general $i ale beneficiarilor, n special.

O prim! posibilitate n fundamentarea proiectelor, n asimilarea $i dezvoltarea unor
afaceri o constituie evaluarea $i analiza financiar! pe baza unor indicatori de
apreciere a economicit!ii $i eficienei economice a investiiilor, cum ar fi:

Valoarea investiiei:
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Universitatea Politehnica din Bucuresti
Facultatea Automatica si calculatoare
titular de curs: Conf.dr.ing.Doina Corina Serban, 2003.
I
t
= I
d
+ I
cl
+ I
cx
+ T
teren
+ A
c


n care: I
t
reprezint! valoarea investiiei totale;
I
d
= investiia direct!, se stabile$te prin devize pe obiect (n calcule
estimative, preliminare, se poate stabili pe baza unor produse, proiecte de
referin!);
I
cl
= investiia colateral!, pentru asigurarea condiiilor de funcionare
normal! (de exemplu: utilit!i - alimentarea cu ap!, gaze naturale, energie
electric!, aer comprimat, sisteme de prelucrare a datelor, de transmitere a
informaiilor, de comunicaii, transport etc.);
I
cx
= efortul investiional f!cut n alte sectoare de activitate ( de exemplu
pentru punerea la punct a sistemelor calit!ii la furnizorii de materii prime,
componente, pentru depozitare $.a.);
T
teren
= cheltuieli legate de ocuparea terenului (exproprieri, degajarea $i
amenajarea terenului, taxe, compensarea unor producii agricole, pomicole prin
scoaterea unor terenuri din circuitul productiv agricol, implicaii/consecine ale
polu!rii etc.). n timp, datorit! preocup!rilor din ce n ce mai severe, privind
ocuparea spaiilor productive, se proconizeaz! c! va cre$te importana n
structura $i coninutul cheltuielilor a acestei componente;
A
c
= alte implicaii financiare (de exemplu: cre$teri de active circulante,
imobiliz!ri de fonduri, chltuieli pentruformare profesional!, perisabilit!i,
cheltuieli neprev!zute etc.).

ntr-o alt! modalitate de prezentare:

I
t
= V
ut
+ LCM + C
i


n care: V
ut
= valoarea utilajelor, echipamentului industrial (din ar!, din
import);
LCM = lucr!ri de construcii montaj;
C
i
= alte cheltuieli (de exemplu: elaborarea documentaiei tehnico-
economice, licene, cheltuieli pentru asisten! de specialitate).

Cheltuieli echivalente (recalculate)
Z
j
= I
j
+ T*(C
gpj
+ C
gej
)
unde: Z
j
= reprezint! cheltuielile echivalente (pot surprinde abordarea implicaiilor
economice, at!t din punct de vedere al produc!torului, c!t $i cel al beneficiarului,
utilizatorului);
I
j
= valoarea investiiei (de exemplu: pentru achiziionarea
echipamentului industrial j);
T = durata pe parcursul c!reia se stabilesc cheltuielile, putnd fi:
D
e
- durata de exploatare economic!,
D
f
- durata de exploatare fizic!,
t
m
- durata de recuperare normat! (de regul!),
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Bazele managementului Note de curs

titular de curs: Conf.dr.ing.Doina Corina Serban, 2003.
alte termene (cum ar fi un interval ales de produc!tor sau
beneficiar);
C
gpj
= cheltuieli generale de producie pentru produsul j;
C
gej
= cheltuieli generale de exploatare (n serviciu) ale produsului j.

Relaia de definiie a indicatorului n cazul general este:

( )

= =
+ + =
T
1 h
T
1 h
gej gpj hj
C C I Z
Indicatorul se expliciteaz! ntr-o varietate larg!, specific! fiec!rui produs/program
$i regim de exploatare (proiect sau real), innd seama $i de aciunea unor factori
variabili care pot interveni ( de exemplu: modific!ri ale preurilor la combustibili,
energie, materii prime, salarii etc.).

I nvestiia specific!

I
I
s
= , n care C
p
reprezint! capacitatea de producie (potenialul
C
p
productiv) a unit!ii economice, depinznd de disponibilitatea de
timp, timpii normai $i coeficientul mediu de ndeplinire a
normei (consumul de timp).

n cazul activit!ilor comerciale se pot utiliza: valoarea investiiei la un metru p!trat
suprafa! comercial!, valoarea investiiei la 1000 lei desfaceri etc.

Durata de recuperare - definit! ca intervalul de timp n care din efectele
economice (acumul!ri, profit) se egaleaz! (recupereaz) efortul investiional
f!cut (I
t
).
t
r
= I
t
/ A sau t
r
= I
t
/ p.

Investiie Efecte Investiie Efecte
economice cumulat! econ. cumulate

C
h
S
2
P
h


I
h
S
1
timp timp
0 d t
r
D
e
D
f
0 d t
r
Evoluia n timp a investiiei, Evoluia n timp a
produciei $i cheltuielilor. investiiei $i efectelor cumulate
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Universitatea Politehnica din Bucuresti
Facultatea Automatica si calculatoare
titular de curs: Conf.dr.ing.Doina Corina Serban, 2003.
n figurile de mai sus este prezentat cazul general al unui proces investiional,
evideniind eforturile $i efectele economice, evolund n timp, unde semnificaia
notaiilor este urm!toarea:
0 = momentul lans!rii procesului investiional,
d = terminarea procesului investiional $i nceperea obinerii efectelor
economice,
t
r
= durata de rtecuperare (egalarea efortului investiional [S
1
] de rezultatele
[acumul!ri, profit] pn! la cel moment [S
2
]; S
1
= S
2
,
D
e
= durata de serviciu (de exploatare) economic!; P
h
= C
h
,
D
f
= durata de exploatare fizic!.

Principial, definirea duratei de recuperare a investiiei se realizeaz! cu o relaie de
forma:


+
= =
=
r
t d
h
h
d
h
h
A I
1 1
sau ( ) ( ) ( ) [ ]

=
d
0
t
0
dt t C t P dt t I
r


Indicatorul nu poate fi $i nu este neglijat de nici un investitor (banc!, agent
economic), pentru c! i ofer! imaginea duratei necesare pentru a+$i recupera efortul
investi$ional f!cut. El se compar! cu valoarea acceptabil! (poate fi o valoare
normat! - t
r
). Indicatorul reflect! criteriul lichidit!ii. Prin lichiditate financiar! se
nelege capacitatea ntreprinderii de a transforma n bani activul de care dispune.
Se accept! proiectul/programul, dac! t
r
< t
rn
.

Durata de recuperare curge din momentul n care ncep rezultatele economice. n
cazul punerii pariale n funciune, sunt situaii n care, datorit! unor valori mai mici
ale efectelor economice obinute n prima perioad!, rezult! valori mai mari ale
termenului de recuperare, comparativ cu regimuri intense de exploatare, dar mai
ntrziate. Clarific!ri pot fi aduse referindu-ne la momentul de origine a
programului investiional $i, astfel, aprecia asemenea situaii.

Media imobiliz!rilor

Media imobiliz!rilor (M
i
) reprezint! valoarea medie a imobiliz!rilor pe o anumit!
perioad! de timp (an, semestru, trimestru, lun!) a investiiilor f!cute, depinde de
evoluia !n timp a procesului investiional $i, deci, se determin! pentru diverse
variante ale procesului de investiie.

( )
d
I 1 h d
M
d
1 h
h
i

=
+
=
unde: d = durata procesului investiional (de proiectare, achiziionare, execuie
etc.);
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Bazele managementului Note de curs

titular de curs: Conf.dr.ing.Doina Corina Serban, 2003.
h = momentul de imobilizare a fondurilor (poate fi corespunz!tor
pl!ilor anuale, semestriale, lunare etc. la nceputul sau la sfr$itul
perioadei respective);
d-h+1 = reprezint! intervalul de timp ct este imobilizat investiia;
I
h
= suma investit! la momentul h.

n cazul unei puneri pariale n funciune, se separ! intervalul [0,d] n cele dou!
perioade specifice:
nainte de punerea parial! n funciune; se ia n considerare valoarea I
h
,
dup! punerea parial! n funciune; se ia n considerare I
h
* = I
h
- A
h
, A
h
fiind
efectele economice (acumul!ri, profit) obinute prin punerea parial! n
funciune.

( ) ( )
d
I 1 h d I 1 h d
M
1 j
1 h
d
j h
*
h h
i

= =
+ + +
=

Efectele economice (E
m
) ale imobiliz!rii sunt: E
m
= e
n
d M
i
, iar n cazul
modific!rii mediei imobiliz!rii, ntre dou! variante ale procesului investiional, cu o
valoare !M
i
, efectul economic va fi, similar: E
m
= e
n
d !M
i
,
unde: e
n
= coeficientul normat al eficienei economice (este inversul duratei
normate de recuperare; de exemplu: pentru t
rn
=4 ani, e
n
=0,25 lei/lei investii,
= coeficient de corecie n funcie de modul de e$alonare a investiiei,
' ( [0,2 - 0,8].
Valorile coeficientului '.
Modul de e$alonare a investiiei Valoarea coeficientului
1. E#alonare normal 0,50
2. E#alonare cresctoare
2.1. uniform cresctoare
2.2. neuniform cresctoare, dup o parabol de
gradul II
2.3. neuniform cresctoare, dup o parabol de
gradul III

0,33

0,25

0,20
3. E#alonare descresctoare
3.1. uniform descresctoare
3.2. neuniform decresctoare, dup o parabol
convex de gradul II
3.3. neuniform descresctoare, dup o parabol
convex de gradul III
3.4. neuniform descresctoare, dup o parabol
concav de gradul II
3.5. neuniform descresctoare, dup o parabol
concav de gradul III

0,667

0,625

0,60

0,75

0.80

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Universitatea Politehnica din Bucuresti
Facultatea Automatica si calculatoare
titular de curs: Conf.dr.ing.Doina Corina Serban, 2003.
Coeficientul de eficien! a investiiei

Pentru o investiie total! I
t
$i efecte economice totale A
t
$i profit p, se determin!:

e
(A)
= A
t
/I
t
sau e
(p)
= p/I
t
(lei/leu investit).

Acumul!ri totale
COST
profit Acumul!ri pentru
societate

TVA
Pre de producie Accize
Pre de livrare Ac
Pre de vnzare cu Am!nuntul

Legend!: COST =suma cheltuielilor n procesul productiv,
TVA =taxa pe valoarea ad!ugat!,
Ac =adaos (rabat) comercial.

Tipologia $i structura preurilor

Influena factorului timp n aprecierea eficienei investiiilor se refer! la faptul c!
ntre momentul aprecierii m!rimilor refritoare la cheltuili, venituri $i momentul de
efctuare a pl!ii apar diferene de valoare datorate condiiilor de conjunctur! diferite
dintre cele dou! momente.


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com