Sunteți pe pagina 1din 7

Cuprins

I. Introducere........................................................................................
...3
II. Argumente susinnd originea latin sau dacic a poporului
romn
a) Romanitatea romnilor........................................................................10
b) Formarea limbii romne......................................................................12
c) Continuitatea dacilor dup cucerirea roman......................................23
III. Concluzie............................................................................................42
Introducere
Una dintre cele mai dezbtute probleme din istoriora!ia romneasc"
problem care de !apt indic #nsu$i drumul parcurs de aceasta" este problema
oriinilor. %itua&ia ne apare !ireasc pentru un popor cu o 'ec(e" dar" #n acela$i
timp" enimatic atestare" cu o limb care se re'endic de la Roma" dar cu
relati' trzii oranizri statale.

)n concluzie* %untem daci+ %untem romani+ ,om a!la acest lucru
analiznd arumentele lin'istice" etimoloice $ istorice" dar $i literatura
romn care con&ine di!erite re!eriri la oriinea poporului.
Romanitatea romnilor
1
Cucerirea lui -raian impuse popula&iei eto.dace o noua direc&ie de
dez'oltare" de la care simbioza eto.daco.roman nu 'a putea !i abatut nici de
e'enimentele care preau menite sa condamne la dispari&ie romanitatea nord.
dunreana* retraerea armatei $i administra&iei ocrotitoare si odat cu ele a
instrumentului de aprare a acestui crmpei al Romniei orientale de prime/dia
n'lirii popoarelor miratoare.
%crisoarea #mpratului bizantin ,asile al II.lea 0acedoneanul este printre
primele documnte care atest na$terea poporului romn din anul 120 3.4. numele
sub care #ntlnim poporul roman #n (riso'ul imperial este cel de vlahi.
5a #nceputul altor mrturii ce a!irm rspicat oriinea roman a poporului $i
limbii romne se a!la un alt #mprat bizantin" Constantin al ,II.lea 6or!iroenetul pe
la mi/locul 'eacului al 7.lea. Ii nume$te romni pe ace$ti coloni de oriine roman
totodat a!irmnd c ei ar !i urma$i ai unor locuitori coloniza&i de ctre #mpara&ii
romani 8ei se numesc romni $i acest nume l.au pstrat pn astzi9.:!lm deci c
ace$ti urma$i ai colonizrii romane i$i zic romani $i c li se mai zicea romni in
'remea lui Constantin al ,II.lea; #mparatul deci nu !ace altce'a dect sa reproduc
cele spuse de ei sau despre ei.
:prut #n sec al 12 <lea" =coala :rdelean a'ea drept scop a!irmarea
drepturilor politice ale poporului romn din -ransil'ania. 6trun$i de ideile
iluministe" reprezentan&i acesteia" %amuil 0icu" >(eor(e =incai" 6etru 0aior $i
?udai < 3eleanu" pri'eau instruc&ia " prin $coal sau prin intermediul cr&ii" ca un
mi/loc de luminare $i de prores" modul prin care se a/unea la con$tiin&a de sine" la
descoperirea 'alorilor umane" deci a drepturilor lor" #n primul rnd" ca oameni. @pera
de cultur a reprezentan&ilor =colii :rdelene pre!iureaz" prin tematica ei" unitatea
romneasc $i oriinea pur roman a poporului romn.
%amuil 0icu este cel care" #ncercnd s do'edeasc pro'enien&a latin a
romnilor" conc(ide c acest lucru reiese din patru elemente * 8#ntiu din scriitori" a
doua din obiceiuri" a treia din limb" a patra din nume.9
3intre istoricii =colii :rdelene" 6etru 0aior este teoreticianul intransient al
rdcinii pur romane a poporului nostru. Al este acela care acord cel mai mult spa&iu
discutrii purit&ii neamului nostru $i !ace cea mai lun demonstra&ie a acestei
probleme #n opera cu caracter polemic 8Istoria pentru #nceputul romnilor #n
3ac(ia9.
Formarea limbii romne
2
5imba romn pro'ine din latina popular 'orbit sau latina 'ular Blat.
'ulaarisCpopular).
:cest aspect al latinei st $i la baza celorlalte limbi romanice* italiana"
spaniola" portu(eza" catalana" pro'ensala" retoromana $i !ranceza. : mai
eDistat una" a zecea" dalmata" dar #n secolul al 11.lea ea a #ncetat s mai !ie
!olosit.
6rocesul de !ormare al limbii romne se #nc(eie #n secolul al E.lea.
In'aziile popoarelor miratoare au in!luen&at limba" !r a modi!ica !ondul
principal de cu'inte $i structura ramatical de oriine latin.
6rimul document cunoscut scris #n romne$te este o scurt scrisoare din
anul 1F21 G%crisoarea lui Heac$u de la CmpulunG. 3up aceast dat" a'em
multe scrisori" acte de 'nzare $i cumprare" !oi de zestre" #nsemnri" etc.; iar
dup 1F40" $i cr&i tiprite" cele mai multe la ?ra$o'. Ale sunt traduceri
reliioase din sla'on. 6rimele au !ost traduse #n 0aramure$" unde li s.au asit
manuscrisele. 3e aici au a/uns la diaconul Coresi" un 'estit tipora!" care le.a
tiprit #n decurs de mai mul&i ani. 5a @r$tie s.a tiprit #n 1F21.1F22 prima
parte din ,ec(iul -estament.
Cr&i reliioase s.au publicat mereu dup secolul al 1I.lea. Cu toate c
erau $i cr&i de leende $i c(iar romane populare traduse" iar dup 1I00 se scriu
direct #n limba romn $i cronici despre istoria romnilor" ele nu se tipreau" se
copiau de mn $i circulau #n mai multe cJpii.
:spectul cel mai #nri/it" din punct de 'edere !onetic" leDical" al structurii
ramaticale" al limbii comune; cu a/utorul creia se eDprim ideile culturii $i ale
$tiin&ei" se nume$te limba literar.
5imba literar se deosebe$te de 'orbire prin !aptul c nu #nduie
!olosirea unor !orme sau rostiri locale" #ntrebuin&area unor cu'inte cu rspndire
reional sau a unor eDpresii !amiliare sau de ma(ala.
6e lna !orma literar $i !orma popular" reional" limba romn mai
este $i limb a literaturii artistice. )n literatura artistic" baza este limba literar"
ca limb a culturii. 5iteratura artistic nu se #nscrie #n raiurile locale" unde
eDist literatura popular sau !olcloric" dar care se transmite oral. %pre
deosebire de limba literar" limba literaturii artistice poate s #ntrebuin&eze orice
!orme" cu'inte sau eDpresii" att din limba popular" ct $i din raiuri.
3
6rin urmare" limba literaturii artistice utilizeaz toate posibilit&ile limbii
cu scopul de a ilustra inten&ia scriitorului.
3ialecte ale limbii romne sunt* dacoromna B'orbit la nordul 3unrii)"
aromna B'orbit #n 0acedonia)" melenoromna B'orbit #n 0elenia)"
istroromna B'orbit #n peninsula Istria" disparut astzi).
)n cadrul dacoromnei se pot identi!ica unele deosebiri" ceea ce !ace s se
'orbeasc de subdialecte" !r #ns a modi!ica unitatea Bramatical) a limbii*
muntean" moldo'ean" maramure$ean" cri$an" bn&ean; dar se 'orbe$te $i despre
raiuri* 'rncean" oltean" etc.
6rimul care demonstreaz latinitatea limbii romne este >riore Urec(e"
#ntr.un capitol din lucrarea sa 85etopise&ul Krii 0oldo'ei9" consacrat special
acestei probleme" intitulat 86entru limba noastr moldo'eneasc9" pentru care
conc(ide cu mndrie c 8 de la R#m BRoma) ne traem; $i cu ale lor cu'inte ni.i
amestecat raiul9.6entru a.$i con'ine cititorii de acest ade'r" el d o prob de
etimoloii latine * 8...de la r#mleni" ce le zicem latini" pine" ei zic panis"
in...ei zic alina" muierea...mulier L...M $i altele multe din limba latin" c de
n.am socoti pre amnuntul" toate le.am #n&elee.9
3ez'oltarea literaturii ca art" dez'oltarea $tiin&elor prin ce au adus ele
mai bun #n !ormularea ideilor $i sentimentelor noastre o putem numi culti'area
limbii na&ionale. 5a baza ei stau cercetarea $i 'alori!icarea 'ocabularului" a
!iecrui cu'nt" a !iecrui termen $tiin&i!ic sau te(nic nou" strdania celui care
scrie sau eDprim idei prin 'iu rai de a ptrunde #n&elesul adnc al cu'intelor.
Continuitatea dacilor dup cucerirea roman
:dep&ii tezei despre nimicirea dacilor #n teritoriile cucerite $i stpnite de
romani la nord de 3unre #$i spri/ineau cu mult nde/de sus&inerile lor $i pe
dou teDte antice pstrate la doi autori trzii. Una este cunoscuta scriere a lui
Iulian Filozo!ul" atribuit #mpratului -raian* 8...am nimicit neamul e&ilor9.
4
Cellalt teDt are un scurt pasa/ din Autropius" unde se spune c 8 ... #n
#ndelunatul rzboi al lui 3ecebal" 3acia a !ost olit de brba&i9. )n ceea ce
pri'e$te aceste teDte s.a artat #n repetate rnduri c aici a'em de a !ace cu o
eDarare retoric" cu un decalc literar. Ca #n cazul altor scriitori antici care
'orbesc despre 8eDterminri9" 8nimiciri9" aceast a!irma&ie are un e'ident
caracter anecdotic $i trebuie #n&eleas numai #n sensul #n!rnerii" supunerii
dacilor" a distruerii lor militare $i nicidecum c dacii au !ost des!iin&a&i ca
popor.
=i pe columna lui -raian numeroase scene redau supunerea popula&iei
dacice #n !a&a #mpratului $i a o$tilor romane. Fa& de mul&imea care se supune"
cuceritorii mani!est clemen& $i #n&eleere. Hicieri nu se 'd scene de cruzime
sau masacre ale popula&iei dacice.
)n ceea ce pri'e$te teDtul lui Autropius" trebuie s spunem c el red de
!apt o stare de lucruri real $i !ireasc* pierderile mari de brba&i su!erite de daci
#n rzboaiele cu romanii. 6rocentul mai mic al brba&ilor auto(toni $i
predominarea numeric a !emeilor dace dup rzboaiele de cucerire" ca $i
colonizarea roman #n ansamblul su au creat #n mod necesar condi&ii !a'orabile
#nc(eierii de cstorii miDte" #ntre localnice $i noii 'eni&i.
:semnarea portului popular romnesc cu cel al dacilor de pe Columna
lui ' -raian" ca $i numeroasele inscrip&ii $i monumente romane eDistente #nc #n
-ransil'ania" au constituit do'ezi e'idente c romnii sunt urma$ e'iden&i ai
coloni$tilor romani.
5
%tolnicul Constantin Cantacuzino" #n opera sa 8Istoria &rii romne$ti9
'orbe$te" de asemenea" despre oriinea romnilor" sus&innd c ace$tia sunt
descenden&ii romanilor rma$i #n 3acia" a!irmnd ast!el continuitatea daco.
roman la nordul 3unrii * 8Iar noi #nt.alt c(ip de ai no$tri $i de to&i c&i sunt
rumni" &inem $i credem" ade'erindu.ne den mai ale$ii $i mai ade'eri&ii btrni
istorici $i de al&ii mai #ncoace" c 'ala(ii" cum le zic ei" iar noi" rumnii" s#ntem
ade'ra&i romani #n credin& $i #n brb&ie" den carii Ulpie -raian i.au a$ezat aici
#n urma lui 3ec(e'al" dupre ce tot l.au supus $i l.au pierdut ; $i apoi alt $i alalt
tot $ireaul #mpra&ilor a$a i.au &inut $i i.au lsat a$eza&i aici $i dintr.acelora
rm$i& s tra pn astzi rumnii ace$tea. )ns rumnii #n&ele nu numai
ce$tea de aici" ce $i den :rdeal" carii #nc $i mai neao$i s#nt" $i moldo'enii" $i
to&i c#&i $i #ntr.alt parte s a!l $i au aceast limb" mcar !ie $i ce'a$i mai
osebit #n ni$te cu'inte den amestecarea altor limbi" cum s.au zis mai sus" iar
tot unii s#nt. Ce dar pe ace$tea" cum zic" tot romani #i &inem" c to&i ace$tea
dintr.o !ntn au iz'or#t $i cur.9
:$adar" dup trecerea stpnirii romane din 3acia" poporul dac nu a !ost
nimicit" el a continuat sa eDiste $i s se a!irme #n secolele urmtoare.
Concluzii
Romanii au introdus #n 3acia rela&iile sociale" !ormele proprii de
oranizare politic" militar $i administrati'" cultura $i ci'iliza&ia lor" limba
latin" #ntre sistemul de oranizare $i !elul de 'ia& roman pro'incial. 3ar #n
toate acestea inter'in 'ec(ile !orme de oranizare" ci'iliza&ia" mora'urile $i
tradi&iile poporului auto(ton dacic. 3eci" se #ntlneau dou sisteme sociale $i
economice di!erite" dou ci'iliza&ii cu un ni'el ineal de dez'oltare.
3atorit acestei discrepan&e" poporul latin" ca popor ci'ilizat" asimileaz
b$tina$ii daco.e&i" #n msura #n care ace$tia adopt limba latin" #$i #nsu$esc
!elul de 'ia& roman pro'incial" preiau obiceiurile $i ci'iliza&ia roman"
6
sc(imbndu.$i ast!el mentalitatea $i #ns$i !iin&a lor etnic" !ormnd un nou
popor < romnii.
7