Sunteți pe pagina 1din 5

Proiectant general:IPCT INSTALATII Proiect nr.

28/2010
Beneficiar: Primaria Sector 2.Bucuresti Elaborare documentatii tehnicoeconomice !entru
e"tindere retele !ublice de a!a si
canali#are
$Com!letare stra#i %inclusi& bransamente si
racordurile !ana la limita de !ro!rietate
Cod CPV:713222-3.(SF+PT+DE+CS).e!.2
Str. "n#. "orce$n% S&iridon.Sector 2
F$'$: PT+DE+CS
(.2. )EV"* DE C*+C,+
(ipoteza de calcul)
1.D*TE TE-."CE
-Numar persoane pe zi =35 loc
-Norma consum apa (SR 1343-1/2006) =10 l/om!zi
-Supra"ata colectare apa plu#iala =1500 mp
-$un%ime de retea de canalizare propusa a se e&tinde=cca'( m
2.C*.*+"/*E 0E.*1E* (S 18(2-1/2002)
De3ite4e c$r$cteri5tice de $&e %'$te de $&6 5%nt:
)e*itul zilnic mediu ( med zi u
Q
)+
)e*itul zilnic ma&im ( ma& zi u
Q
)+
)e*itul orar ma&im ( ma& orar u
Q
)+
)e*itul orar minim ( min orar u
Q
)+
)e*itele caracteristice de ape uzate, de*itul zilnic mediu! de*itul zilnic ma&im! de*itul orar ma&im
-i de*itul orar minim se calculeaz. cu rela/iile,
med zi u
Q
=
1000
LE u
N Q

(1)
0n care
N
LE
este num.rul de locuitori ec1i#alen/i
1
ma& zi u
Q
=
zi
k med zi u
Q

(2)
ma& orar u
Q
=
24
orar
k
ma& zi u
Q

(3)
in m orar u
Q
7
24
p
ma& zi u
Q

(4)
0n care,
med zi u
Q
! ma& zi u
Q
! ma& orar u
Q
! min orar u
Q
au semni"ica/ia de mai sus
u
Q
este de*itul speci"ic al restitu/iei de ap. (de*it care cuprinde ape uzate mena2ere pro#enite
din utilizarea apei pentru consum %ospod.resc! ape uzate pro#enite din consumul de ap.
pu*lic! ape uzate pro#enite de la a%en/ii economici! ape uzate pro#enite de la sp.larea
str.zilor -i stropitul spa/iilor #erzi)! calculat con"orm SR 1343-1 sau adoptat prin studii
e"ectuate in situ pe *az. de m.sur.tori'
zi
k
este coe"icientul de #aria/ie zilnic.! adimensional+
orar
k
este coe"icientul de #aria/ie orar.! adimensional'
3oe"icien/ii de #aria/ie zilnic. -i #aria/ie orar. se adopt. con"orm SR 1343-1'
p
este un coe"icient adimensional! care are urm.toarele #alori orientati#e,
0!05 pentru localit./i su* 1 000 locuitori +
)e*itele caracteristice de calcul (medii! ma&ime -i minime) pentru ape uzate pro#enind de
la di#erse cate%orii de "olosin/.! se o*/in prin 0nsumarea de*itelor caracteristice calculate pentru
"iecare cate%orie de "olosin/. 0n parte'
2
C$4c%4%4 de3ite4or de $&e %'$te 8en$9ere
)e*itele de ape uzate mena2ere caracteristice (de*itul zilnic mediu! de*itul zilnic ma&im -i de*itul
orar ma&im) care se e#acueaz. 0n re/eaua de canalizare u
4
se calculeaz. cu rela/ia (5),

S u
Q Q =
! 5m
3
/zi! m
3
/16
(5)
0n care,
S
4
este de*itul de ap. de alimentare caracteristic (zilnic mediu! zilnic ma&im -i orar ma&im) ale
cerin/ei de ap.! 0n m
3
/ zi sau m
3
/1'
Se admite principiul, cantit./ile de ap. uzat. sunt identice cele preluate din sistemul centralizat de
alimentare cu ap.' 7n cazul 0n care produc.torul de ape uzate dispune -i de surse proprii de ap. 0n
a"ara cantit./ilor de ap. preluate din sistemul de alimentare cu ap. pu*lic! acestea tre*uie luate 0n
considera/ie suplimentar'
7n situa/iile 0n care consumatorii de ap. (%ospod.rii cu curte! institu/ii pu*lice cu terenuri sau
parcuri etc') "olosesc apa pentru stropitul %r.dinilor sau terenurilor de sport! aceste cantit./i de ap.
tre*uie s. se contorizeze separat -i tre*uie s. se scad. din cantit./ile de ap. preluate de sistemul de
canalizare'
4s= 4u (m
3
/zi+ m
3
/1)
8
zi
=1!20
8
orar
=3!00
9 = 0!05
4u zi med = 6!30 m
3
/zi
4u zi ma&' = :!56 m
3
/zi
4u orar ma&'= 0!(5 m
3
/1
4u orar min '= 0!016 m
3
/1
3
3.C*.*+"/*E P+,V"*+* (S 18(2-2/2002:ST*S ;(70/73)
% p % p max
i S m Q =
(l/s) 566
0n care,
S este supra"a/a *azinului de canalizare de pe care se colecteaz. apa care trece prin sec/iunea de
calcul 51a6+
i
p;
este intensitatea medie a ploii e&primat. 0n l/s! 1a+ #aloarea se adopt. din cur*ele <)=
prezentate in S>?S (4:0! "unc/ie de "rec#en/a ploii de calcul -i timpul de concentrare+
m este coe"icientul de reducere a de*itului! datorat e"ectului de acumulare a apei meteorice 0n
re/eaua de canalizare 0ntre momentul 0nceperii ploii -i momentul 0n care se realizeaz. de*itul
ma&im 0n sec/iunea de calcul+ de*itul a2un%e la #aloarea ma&im. dup. umplerea colectoarelor
-i sta*ilirea unui re%im permanent de cur%ere p@n. 0n sec/iunea de calcul+ pot "i adoptate
#alorile urmatoare,
m = 0' la timp de ploaie su* 40 min
A este coe"icientul de scur%ere B reprezint. raportul 0ntre #olumul de ap. a2uns 0n sec/iunea de
calcul (e#acuat. prin canalizare) -i #olumul ploii c.zute pe acela-i *azin'
Calorile medii ale coe"icientului de scur%ere sunt prezentate 0n ta*elul 4'
T$3e4%4 ( - V$4ori 5&eci<ice &entr% coe<icient%4 de 5c%r#ere %ti4i'$te =n o8>ni$
.r.
crt.
.$t%r$ 5%&r$<e?ei
Coe<icient%4 de
5c%r#ere
@
4' 9a#a2e din as"alt -i din *eton 0!5 D 0!(0
De3it c$n$4i'$re &4%!i$4$
4
ma&''p;
= m & S & F & i
p;
(l/sec) E1F
m=0!+
i - instensitatea ploii de calcul = 15 l/sec'1a pentru "=1/2 ani si t=15 minute
- coe"icient de scur%ere = 0!5
S - supra"ata canalizata = 0!151a
zona +
4
ma&'p;
= 1!: l/s
4
C$4c%4%4 de3ite4or =n 5ec?i%ni4e de c$n$4i'$re =n 5i5te8 %nit$r
7n cazul re/elelor de canalizare realizate 0n sistem unitar! de*itul de calcul 0n sec/iune este,
ploaie u total
Q Q Q + =

)e*itul apelor uzate 4
u
se calculeaz. con"orm SR 146 -1/2006+
)e*itul produs de apele meteorice se calculeaza con"ormE1F
9entru colectorul care "unc/ioneza 0n sistem unitar! sec/iunea de colector tre*uie #eri"icat. pe timp
uscat at@t la de*itul ma&im de ape uzate c@t -i la de*itul minim de ape uzate (con"orm SR 146-
1/2006)+ 0n am*ele cazuri tre*uie realizat. o #aloare minim. a #itezei de (0'6 D 0':) m/s'
4
total
=1(!13 l/s
<ntocmit!
<n%' >eodor )umitrescu
5

S-ar putea să vă placă și