Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAMUL CATEHETIC HRISTOS MPRTIT

COPIILOR
1

(implementat iniial n Arhiepiscopia Iailor; are aprobarea Sf. Sinod al
BOR, ianuarie !!"; recomandat pentru toate eparhiile#
http$%%&&&.hristosimpartasitcopiilor.com%inde'(ro.html
Acest proiect este iniiat de )OR*IR+,-, o or.ani/aie cretin0 non1
profit, de/2oltat0 de 34ospel 5i.ht )orld&ide6 din S.7.A., cu scopul de a
susine acti2itatea de catehi/are a copiilor. 8n spaiul ortodo', aceast0 iniiati20
s1a materiali/at prin editarea n limba en.le/0 a mai multor .hiduri catehetice,
pentru 29rste ale copiilor cuprinse ntre 6 i 17 ani. 8n total 2or fi editate 12
vol!", fiecare 2olum fiind mp0rit n dou0 p0ri (dou0 c0ri distincte# a c9te :;
lecii fiecare. Noutatea pe care o aduc aceste ghiduri catehetice propuse de
Wordirect o reprezint metoda modern de predare a unor cunotine religioase
(biblice, litur.ice, istorice, a.hio.rafice, icono.rafice#, precum i accentul pe
nsuirea i aplicarea n viaa de zi cu zi a acestor cunotine. <iecare lecie are,
la sf9rit, o serie de ndrum0ri practice, str9ns le.ate de coninutul respecti2ei
lecii, reunite sub titlul =Acas0 i n familie6.
>roiectul de fa0 este acum de/2oltat n colaborare cu Bisericile Ortodo'e
din Albania, Armenia, Bosnia, +.ipt, 4eor.ia, 5iban i Rusia. 8n aceste 0ri s1au
tradus i tip0rit, cu adaptare la specificul i tradiia fiec0rei Biserici locale,
.hidurile catehetice ortodo'e publicate n limba en.le/0, a29ndu1i ca autori pe
>r. ?ohn @atusiaA, *r. ,onstance -arasar i Balerie CahirsAD. A29nd n 2edere
c0 n aceste 0ri nu se predau ore de reli.ie n n200m9ntul de stat, aa cum se
nt9mpl0 n Rom9nia, prima ntrebare anali/at0 n cadru de/baterilor noastre a
fost$ are ne2oie i Biserica Ortodo'0 Rom9n0 de o astfel de iniiati20 de
re2i.orare a acti2it0ilor de catehi/areE
R0spunsurile re/ultate n urma mai multor nt9lniri comune au clarificat
raportul care e'ist0 ntre ora de reli.ie din coal0 i cea de catehe/0 din biseric0,
cei pre/eni e2ideniind urm0toarele aspecte$
acti2itatea de catehi/are se desf0oar0 n biseric0, la iniiati2a preotului
paroh, pentru a spori cunotinele reli.ioase ale enoriailor, n 2ederea nt0ririi
lor n credin0 i n dra.oste de *umne/eu i aproapele; acti2itatea de predare a
reli.iei se circumscrie unor norme aplicabile ntre.ului n200m9nt de stat i
urm0rete predarea unor cunotine pe ba/a unei pro.rame elaborat0 pentru acest
domeniu, edificarea spiritual0 a copiilor fiind deseori ne.liFat0 sau trecut0 n
plan secund;
:
A se 2edea i art. pr. prof. B. 4ordon 3Simpozion cu tem catehetic: Hristos mprtit copiilor,
3Bestitorul Ortodo'iei6 din G: ian. %!!", p. ;.
deoarece nu i se impun restricii i ri.ori specifice unui manual care
trebuie s0 se nscrie n politica dus0 n domeniul n200m9ntului de ministerul de
resort, .hidurile catehetice au o mai mare fle'ibilitate, fiind structurate n aa fel
nc9t s01i atra.0 pe copii, st9rnindu1le interesul i capt9ndu1le, spre e'emplu,
atenia prin Focuri i aplicaii care nu pot fi incluse ntr1un manual;
faptul c0 se desf0oar0 n biseric0 i nu n coal0 (adic0 ntr1un spaiul
n care copilului i se mai predau, de asemeni, biolo.ia sau matematica#, confer0
orei de catehe/0 o atmosfer0 aparte, cadrul oferit de sfintele l0cauri sporind
atenia, recepti2itatea i e2la2ia copilului; pictura bisericii i structura sa
arhitectonic0, mobilierul bisericesc sau 2asele litur.ice constituie tot at9tea
posibilit0i de a ilustra =pe 2iu6 cele cuprinse n anumite lecii, aspect care
facilitea/0 asimilarea de cunotine;
catehe/a poate fi f0cut0 de preotul paroh sau de c0tre o persoan0
competent0 dele.at0 de acesta; oricum, parohul are prileFul ca la aceast0 or0 de
catehe/0 s0 se poat0 apropia de micii s0i enoriai, cre9ndu1se i o le.0tur0 de
suflet, ca de la duho2nic la ucenic;
n ca/ul n care se implic0 un laic n acti2itatea de catehi/are (e2entual
un absol2ent al unei facult0i de teolo.ie#, este de la sine neles c0 acesta o 2a
face de bun02oie i cu entu/iasm, e'ist9nd riscuri mai mici de apariie a unei
rutine .enerat0 de o munc0 prestat0 pentru un salariu, cum se mai nt9mpl0
uneori n ca/ul profesorului de reli.ie;
catehi/area efectuat0 dup0 metoda propus0 n .hidurile 3Hristos
mp0rt0it copiilor6 creea/0 o ade20rat0 emulaie reli.ioas0 n s9nul familiei,
copilul fiind n permanen0 ndemnat s0 discute i s0 aplice n 2iaa de /i cu /i
cunotinele dob9ndite prin catehe/0;
Con#l$ia$ ora de religie i cateheza din parohii se afl n raport de
complementaritate i nu de concuren
5a cele menionate mai sus se adau.0 i faptul c0 la ora actual0 nu e'ist0
nici un .hid catehetic pentru copii care s0 r0spund0 n mod eficient solicit0rilor
preoilor care doresc s0 desf0oare acti2it0i catehetice n parohii. +ste
binecunoscut faptul c0 Sf9ntul Sinod a f0cut, n mai multe r9nduri, recomand0ri
n sensul re2i.or0rii acestei acti2it0i, mai ales n conte'tul unei lumi at9t de
2ulnerabile n faa seculari/0rii. >rea <ericitul >0rinte >atriarh -eoctist, de
2rednic0 pomenire, a mbr0iat cu bucurie acest proiect i a semnat prefaa
primului 4hid, tip0rit deFa. Se nele.e de la sine c0 prin acordarea
binecu29nt0rii pentru acest pro.ram, nu sunt e'cluse apariiile altor .hiduri i
materiale, iar pro.ramul nu se 2a impune automat tuturor eparhiilor sau
parohiilor, el fiind doar o m9n0 de aFutor ntins0 celor preocupai de
mbun0t0irea acti2it0ii catehetice.
>entru a fi si.uri c0 se 2or imprima .hiduri de calitate incontestabil0,
toate 2olumele 2or fi oferite, nainte de a intra n tipar, i unor profesori
uni2ersitari de teolo.ie (n special de ,atehetic0#, pentru a aduce e2entuale
corecturi i su.estii. 8n acelai scop, coninutul proiectului fi.urea/0 i pe

a.enda ntrunirilor profesorilor de ,atehetic0 i Omiletic0 de la <acult0ile de


-eolo.ie Ortodo'0 din ar0. *atele proiectului au fost anali/ate, de e'emplu, la
ntrunirile de la Arad, din mai !!" i Bucureti, mai !!I. 8n discuiile ce au
urmat, s1a con2enit asupra unei colabor0ri a profesorilor de Omiletic0 i
,atehetic0 din cadrul <acult0ilor de -eolo.ie la acest pro.ram, tocmai pentru ca
acesta s01i poat0 reali/a obiecti2ele c9t mai bine. 8n acest sens, fiecare
participant a primit, spre anali/0 i critic0, 2olumele editate n cadrul
pro.ramului amintit, 2olume care 2in n spriFinul catehi/0rii copiilor n parohii,
catehi/are ce nu mai trebuie l0sat0 e'clusi2 pe seama orei de Reli.ie din coli,
pe alocuri nu ntru totul eficient0.
8n condiiile n care pro/elitismul sectar este din ce n ce mai a.resi2, iar
capcanele imoralit0ii ntinse copiilor notri de2in tot mai numeroase,
consider0m c0 trebuie ncuraFat0 orice iniiati20 serioas0, care spriFin0 efecti2
educaia moral0 ortodo'0.
P%& P%o'& (ASILE GOR)O*
G