Sunteți pe pagina 1din 11

MANAGEMENT COMPARAT

Definitie este stiinta care studiaza procesele si relatiile managerial din organizatii ce functioneaza in context
cultural nationale diferite, axandu-se asupra identificarii si analizarii asemanatorilor si deosebirilor managerial, in
vederea favorizarii transferului international de know-how managerial si a cresterii functionalitatii, eficacitatii si
eficientei organizatiei.
Trasaturi:
- Obiectul comparatiei il reprezinta numai elemente de management
- Viziunea pe care se bazeaza este cultural multinational
- e concentreaza asupra similaritatilor si diferentelor managerial intre elemente practice si teoretice
- copul ma!or este realizarea transferului international de know-how managerial si cresterea eficacitatii,
eficientei organizatiei.
Managementul international sau comparat international se ocupa de managementul si activitatile corporatiilor
international si in mod specific, cu asigurarea si controlul de fonduri, oameni si informatii ce traverseaza frontierele
nationale si politice.
Obiectivele managementului comparat
Dupa William Newman
- a descopere problem si tehnici managerial ce par a avea o valabilitate universal in toate tarile
- "dentificarea conditiilor locale din fiecare tara care cer o speciala adaptare a elementelor de management
declarate ca universal
- a a!ute, sa asiste managementul firmelor multinationale sa practice un management performant in functie de
specificul din fiecare tara
Dupa Ricar! "armer
- #xplorarea relatiilor dintre mediu si management pentru a determina factorii de mediu ce trebuiesc luati in
considerare intr-o situatie data
- $nalizarea comportamentului persoanelor in procesul de management din diverse tari
- tabilirea cum se conducere efficient intr-o alta tara
- "dentificarea modalitatilor de imbunatatire a performantelor economice de natura managerial
Problematica managementului comparat
- %rocese, functii si principia managerial
- istem de management al firmelor
- &ultura organziationala
- trategia si policita firmei
- tructura organizatorica
- istemul informational
- istemul decisional
- 'etode, tehnicei si procedure de management
- "ntreprinzatori si cadre de conducere
- 'anagementul resurselor umane in general
- #ficienta managementului
Dimensiunea managementului comparat
- 'anagerial
- #nvironmental
#coli !e management comparat
(. )ans chollhammer
a. ocio-economica
b. #cologica
c. &omportista
d. #clectic-empirica
*. #dwin 'iller
a. Orientarea dezvoltarii economice si a mediului
b. Orientarea comportista
c. Orientarea contingenc+
,. -aghu .ath
a. /ezvoltarea economica
b. 'ediului
c. comportista
d. istemelor deschise
e. -olului principal al culturii in management
#coala !e$voltarii economice
Perioa!a (012-(032
Repre$entanti: 4rederick )arbinson si &harles '+ers
Continut: e porneste de la premisa ca inputul managerial !oaca un rol semnificativ in realizarea dezvoltarii
industriale si economice, examinand cele doua aspecte intr-o viziune comparatista international
Conclu$ii:
- filosofiile managementului converg spre o abordare democratica sau participativa, in consens cu evolutia
continutului si modalitatilor de manifestare a proceselor economice
- fenomenele de management sunt studiate si investigate la nivelul macro-social, avand in vedere cu prioritate
evolutiile economice ale fiecarei tari considerate
- managementul prezinta un fond de cunostinte de baza cu aplicabilitate universala
%imite :
- tratarea unilaterala a managementului, aproape in exclusivitate prin prisma factorilor economici
- negli!area aproape totala a managementului la nivelul firmei
- aplicabilitatea relativ redusa a cunostintelor de management comparat, generata de 5 ocolirea 6 aspectelor
microsociale
Contributii :
- aportul determinant la constituirea acestei noi stiinte
- domeniu al practicii sociale care este managementul comparat, rol ce se aplifica pe masura dezvoltarii
societatii, adancirii diviziunii internationale a muncii si cresterii interdependentei dintre state, economii
nationale, zone geografice
#coala environmentalista
Perioa!a (032-(072
Repre$entanti: -ichard 4armer si 8arr+ -ichman
Caracteristici :
- conceptualizarea mediului ca un cadru de analiza a fenomenelor managementului pe al carui fundament se
examineaza eficacitatea conducerii ca o functie a factorilor de mediu
%imite :
- supraaccentuarea rolului factorilor externi managementului
- insuficienta concretizare a unor analize teoretice si cercetari empirice
Contributii :
- abordarea mediului ofera un cadru de analiza a fenomenelor de management international mult mai
cuprinzator decat scoala dezvoltarii economice
- prin abordarea conceptuala si metodologica se confera managementului comparat un caracter
multidimensional
#coala comportista
Perioa!a (031-(071
Repre$entanti: '. /avis, /. .arain, 9hisseli, '. %orter
Continut: reuseste sa aduca in prim-planul preocuparilor variabilele comportamentale atitudini, credinte, sisteme
de valori, comportament, etc.
Principalele categorii !e probleme avute in ve!ere& !upa anali$a lui Ragu Nat:
- identificarea si analiza credintelor, sistemelor de valori si a ierarhiilor necesare in management ce predomina
intr-o societate data
- relevarea legaturii dintre profilele caracterelor ma!ore si anumite variabile comportamentale la nivel de
organizatie
- evidentierea variatiilor transnationale, a atitudinilor si perceptiilor manageriale privind conceptele si
activitatile-cheie
'nconveniente ma(ore :
- ignorarea aspectelor de eficienta a intreprinderilorinsuficienta adaptare si validare a instrumentelor cercetarii
la cerintele investigatiilor transnationale
Contributii :
- evidentierea rolului ma!or pe care factorul uman il are in fenomenele de management intr-o abordare
transnationala
- se reliefeaza diferentele semnificative dintre tari si in cadrul lor intre diferite grupe etnice sau ocupationale
pe planul managementului
- atrage atentia asupra transferului practicilor de management de la o cultura la alta, de la un stat la altul
#coala sistemelor !escise
Perioa!a (072-(0:2
Repre$entanti: $nant .egandhi si ./. %rasad, -osalie ;ung si altii
Continut: &onsta in conceptualizarea organizatiei, managementului si a mediului in care sunt incorporate ca sisteme
deschise aflate intr-o puternica interactiune. 'anagementul ca sistem organic integrat in organizatii intra in relatii cu
mediul prin vehicularea de informatii, resurse umane, materiale si financiare.
%imite :
- definirea aproximativa a unei parti a variabilelor considerate, mai ales a celor culturale, fara precizia si
rigurozitatea necesara, rezultand o insuficienta credibilitate a rezultatelor puse la dispozitie de specialisti
Contributii :
- luarea in considerare a unui evantai mai cuprinzator de variabile ale mediului organizatiei, inclusiv a
stakeholderilor, ce se reflecta in profunzimea analizelor intreprinse si plusurilor calitative ale concluziilor
formulate
- o sistematizare mai riguroasa a demersurilor teoretico-metodologice si a prezentarii rezultatelor obtinute, cu
consecinte riguroase pentru cercetarea stiintifica, activitatea educationala in domeniu si practica
managementului din diverse tari
#coala !e management comparat centrata pe rolul culturii
Perioa!a dupa (0:2
Repre$entanti: 9eert )ofstede, <ohn &hild, -aghu .ath si altii
Definitia culturii : este programarea mentala colectiva, acea parte a conditionarii noastre pe care noi o acceptam
impreuna cu alti membrii ai natiunii, regiunii sau grupului nostru, dar nu cu componentii altor natiuni, regiuni sau
grupuri.
)ariatia specificului cultural dupa .. 'inov :
- in 9ermania, sub incidenta legii totul este interzis, exceptie facand ceea ce este permis
- in 4ranta, sub incidenta legii totul este permis, exceptand ceea ce este interzis
- in =niunea ovietica, totul este interzis, inclusiv ceea ce este permis
- in "talia, sub incidenta legii totul este permis, inclusiv ceea ce este interzis
Dimensiunile culturii dupa )ofstede :
- individualism colectivism
- distanta puterii mare sau mica
- evitarea incertitudinii intensa sau redusa
- masculinitate feminitate
Contributii :
- obtinerea unui vast material informational privind managementul in diverse tari cu caracteristici diferite sunt
puse in relatie cu diferentele culturale dintre ele
- acordarea unui accent ma!or efectelor sinergice ale mediului, ale culturii specifice lui, asupra
managementului practic pe diverse meridiane
Mo!elul "armer * Ricman * concepte :
- eficienta manageriala relativa
- managementul intern se refera la resursele umane si materiale ale organizatiei
- constrangerile exogene sunt de natura economica, !uridica, sociologica si educationala
- eficienta absoluta a managementului
'odelul rezida in considerarea managementului ca o variabila dependenta, mediul reprezentand variabila
independenta in functie de care evolueaza toate celelalte elemente.
Mo!elul Negan!i * Prasa! * premise:
- managementul are un rol activ in viata economico-sociala
- in ansamblul mediului, firma are un rol central economic si social, acordandui-se o atentie deosebita, tinand
cont de multiplele interactiuni cu mediul ambiant
- mediu trebuie tratat diferentiat, in cadrul sau deosebind trei categorii de mediu :
o organizational reprezinta elementele caracteristice firmei care-si pun amprenta asupra
managementului sau
o instrumental include o parte din factorii de mediu si ale caror relatii cu organizatia si managementul
pot fi relativ usor identificate si evaluate
o societal desemneaza mediul macrosocial de la nivelul tarii respective
Mo!elul lui Tung :
)ariabile :
- de mediu sau extraorganizationale
- intraorganizationale
- de persoane
- de rezultate
=na dintre variabilele considerate importante este climatul organizational. $cesta se refera la calitatile percepute sau
experimentate ale mediului configural total.
&riteriul de selectie si delimitare a variabilelor se face dupa natura influentei :
- influenta directa se refera la variabilele care influenteaza comportamentul tuturor componentilor
organizatiei
- influenta indirecta se refera la variabilele ce pot afecta comportamentul unor indivizi, dar care au influenta
putina sau nula asupra ma!oritatii celorlalti din acelasi mediu
Mo!elul lui +on Cil!
#lemente esentiale :
- cultura este conceputa ca un set de conditii normative si preferentiale, si nu actiune prin ea insasi
- industrializarea sau modernizarea sunt exprimare si argumentate cu referinta la traditia natiunilor implicate,
care se manifesta in mai multe feluri
- efectele culturii sunt mai puternice asupra organizatiilor si managementului in domeniile autoritatii, stilului
managerial, coordonarii, participarii si atitudinilor, si mai reduse in ceea ce priveste trategia generala si
organizarea formala
Abor!area lui Geert ,ofste!e -
/imensiunile cultural-manageriale :
- individualism>colectivism se refera la raporturile individului cu celelalte fiinte umane
- distanta fata de putere mare>mica este asociata cu mi!loacele pe care societatea le foloseste in relatiile cu
oamenii
- orientare spre termen lung>scurt are la baza pozitia fata de abordarea timpului
- feminitate>masculinitate se refera la masurarea diviziunii rolurilor intre sexe
- grad de evitare a incertitudinii ridicat>redus se refera la abordarea societatii vizavi de faptul ca timpul curge
intr-o singura directie
&oncluzii :
- organizatiile si managementul au o mare determinare culturala
- managementul si organizatiile sun puternic penetrate de cultura de la inceput la sfarsit
- diferite culturi creeaza diferite solutii pentru aceeasi problema
Premise ale teoriei si practicii managementului comparat
- managementul este unul din factorii de baza care explica de ce o tara este bogata sau saraca -ichard
4armer
- .u se pune problema care este cel mai bun mod de a organiza, planifica sau diviza, ci care sunt mi!loacele
cele mai eficiente intr-o situatie data #dwin 'iller
.umarul>proportia persoanelor
8
$
Volumul de informatii si cunostinte
4ig. ;ransferul international de cunostinte si informatii
$ ? corespunde unei tari sau unei firmei mai putin dezvoltate
8 ? corespunde unei tari sau firme mai dezvoltate
"actorii !e transfer !e care !epin!e intensificarea transferului !e informatii si cunostinte manageriale cu
accent pe .now/ow-
(. nivelul de pregatire al populatiei
*. limbile straine cunoscute de populatia activa a unei tari
,. gradul de control si inregimentare al oamenilor la nivel macro si microsocial
@. marimea companiilor
1. mobilitatea si libertarea personala fata de cenzura
3. gradul de deschidere a societatii
/iferenta de nivel de dezvoltare si de performante economice dintre doua tari, are drept cauza principala, diferentele
in ceea ce priveste volumul si calitatea informatiilor si cunostintelor detinute.
Particularitatile managementului comparat -
- au o complexitate mai mare decat studiile clasice de management comparat pentru ca :
o implica totdeauna managamentul din cel putin doua tari
o implica totdeauna cel putin doua culturi
o numarul de interdependente ce trebuie analizate este sensibil mai mare
- impun asigurarea echivalentei in cadrul lor
- volumul de munca este mai mare pentru ca este complex si asigura echcosturile sunt mai ridicate si diverse
- dificultati deosebite
Tipuri !e abor!ari meto!ologice -
- axate pe conceptualizare sunt utilizate ca instrumente pentru descoperirea, explicitarea si evaluarea
sistematica a fenomenelor manageriale in viziune transnationala
- focalizate asupra sintetizarii informatiilor referitoare la procesele si relatiile manageriale in viziune
comparatista internationala, pe baza sistematizarii si gruparii informatiilor relevante in vederea conturarii
intr-o perspectiva cuprinzatoare si generalizatoare a stadiului cunostintelor in acest domeniu
Categorii !e variabile luate in consi!erare intr/un stu!iu !e management comparat -
Diagrama )enn
pecifice pecifice
intreprinderii A teritoriului
BnationalC
D
E F
pecifice mediului
international
A studii ce descriu inteactiunile dintre intreprinderi si mediul cultural sau institutional in care-si desfasoara
activitatea
F studii care abordeaza interactiunile dintre mediul teritorial si international
E studii ce descriu interactiunile dintre intreprindere si mediul international
D studii care abordeaza interactiunile dintre intreprindere, mediul national si international, ce reprezinta studii
aprofundate de management comparat
/iagrama V#.. indica categoriile de variabile ce trebuie luate in considerare intr-un studiu de management
comparat si care genereaza in mod direct si indirect particularitatile lui.
Categorii !e variabile -
- specifice intreprinderii
- specifice teritoriului
- specifice mediului international
Etapele managementului comparat -
- stabilirea scopurilor
o definirea culturilor
o precizarea abordarilor echivalente si a celor identice
o definitiveaza componenta echipei de realizare a studiului
- precizarea tematicii cerinte:
o conceptuala subiectul sa fie echivalent
o importanta subiectului sa fie aceeasi
o locul, specificitatea subiectului sa fie egale
- esantionarea subiectilor de investigat
o stabilirea categoriei de subiecti
o dimensionarea !udicioasa a esantionului
o selectarea culturilor de investigat
- traducerea materialelor implicate
- masurarea si instrumentalizarea fenomenelor de management
- administrarea desfasurarii investigatiei
- analiza informatiilor privind elementele de management investigate
- formularea concluziilor si valorificarea rezultatelor
Meto!e si tenici utili$ate in stu!iile !e management comparat -
- metode si tehnici manageriale generale
o analiza diagnostic
o analiza factoriala
o analiza functionala
o 8rainstorming
o chestionarul
o coeficientul de corelatie
- metode si tehnici specifice
o tehnici nonmetrice
o grile de evaluare pluriculturala
Tipuri !e stu!ii !e management comparat !upa .anc+ $dler
- studii parohiale
o investigheaza o singura cultura
o cultura nu este abordata ca un factor, ca o variabila
- studii etnocentrice
o abordare standardizata a doua culturi
o sunt puse sub semnul intrebarii similaritatile dintre fenomenele investigate si universalitatea
concluziilor finale
- studii policentrice
- studii comparative
- studii geocentrice
- studii sinergetice
Managementul in 0niunea Europeana
%rincipalele obiective :
- promovarea progresului economic si social
- afirmarea identitatii europene pe scena internationala
- instaurarea cetateniei europene, ce completeaza cetatenia nationala
- dezvoltarea unui spatiu de libertate, securitate si !ustitie
"nstitutii :
- %arlamentul #uropean functii :
o #xercita o functie legislativa
o "mparte cu &onsiliul =# puterea de decizie asupra bugetului
o #xercita un control democratic asupra &omisiei =#
- &onsiliul =niunii #uropene atributii
o #xercita puterea legislativa impreuna cu %arlamentul #uropean
o &oordoneaza politicile economice generale ale statelor membre
o "ncheie acorduri internationale cu state sau organizatii internationale
o "mparte puterea de decizie asupra bugetului cu %arlamentul
o "a decizii necesare definirii si punerii in practica a politicii externe si de securitate
- &omisia #uropeana atributii
o %ropune textele legilor ce sunt prezentate %arlamentului si &onsiliului
o 9aranteaza executarea legilor europene
o supravegheaza aplicarea dreptului comunitar impreuna cu &urtea de <ustitie
o negociaza acorduri internetionale
- &urtea de <ustitie asigura respectarea si interpretarea uniforma a dreptului comunitar
- &urtea de &onturi asigura :
o 9estiunea financiara corecta a bugetului eurpean
o &ontroleaza legimitatea si regularitatea veniturilor si cheltuielilor =niunii
"n realizarea atributiilor ce le revin, aceste institutii colaboreaza cu:
- &omitetul #conomic si ocial
- &omitetul -egiunilor
- 8anca #uropeana de "nvestitii
- 8anca &entrala #uropeana
%rincipiile guvernantei europene :
- deschiderii exercitarea de catre institutiile europene in mod transparent a atributiilor ce le revin
- participarii
- responsabilitatii
- eficacitatii
- coerentei
Valori comune referitoare direct la satisfactiile din procesele muncii
- accent pe oportunitatile de dezvoltare personala la locul de munca
- atentie aspectelor afective si placute la nivelul postului ocupat si al mediului in care lucreaza
- importanta ma!ora pe care o au securitatea si recompensele individuale.
"ntre tarile ce comun =niunea #uropeana exista numeroase si notabile diferente :
- tari nordice cu culturi de tip germanic
- tari mediteraneene cu culturi de tip latin
- tari nou intrate in =# cu culturi de tip central-est-european
$ceste diferente pot deveni sursa de avanta! competitiv pentru statele =#.
"n urma investigatiilor realizate de mai multi specialisti, s-a constatat ca in #uropa se manifesta o tendinta de
convergenta in planul valorilor prin :
- descresterea valorii religiei ca sursa a obligatiilor morale
- dezvoltarea de sisteme politice democratice
- cresterea valorii relatiilor sociale multiple
- mun ca este o valoare culturala la fel de puternica ca si placerea
- orientarea spre realizarea de sine globala
- prefigurarea calitatii vietii ca o 5 noua religie 6
Conclu$ii referitoare la culturile europene si asiatice -
- cultura europeana este masculina, de tip F$.9, iar cea din $sia este feminina, de tip F".
- F$.9 si F". sunt complementare, nu pot supravietui una fara alta, mai ales in situatii de criza. -ezulta
necesitatea conlucrarii, a invatarii reciproce, a complementarii lor.
Europa se caracteri$ea$a printr-o mare diversitate culturala, avand la baza un set de valori esentiale comune si>sau
asemanatoare.
#lemente esentiale ale strategiei de construire a economiei bazata pe cunostinte in =#
- oameni
- generarea ideilor
- dezvoltarea ideilor
- finantarea ideilor
- piete globale si europene
%e baza lor s-a formulat patru obiective strategice :
- construirea unei economii bazate pe cunostinte inclusive si dinamica
- producerea unei cresteri economice accelerate si sustenabile
- revenirea la utilizarea resurselor umane, reducand soma!ul la nivelul celor ami performante tari
- modernizarea sistemelor de protectie sociala
/omenii si actiuni prioritare de construire a economiei bazata pe cunostinte
- #uropa electronica
- dezvoltarea pietei interne, imbunatatind performantele sectoarelor neperformante
- dezvoltarea serviciilor financiare si realizarea unei piete integrate de capital
- reconsiderarea intreprenoriatului si intreprinderilor europene
- crearea unei zone autentice europene de cercetare stiintifica
- reconsiderarea instrumentelor financiare comunitare
- construirea societatii bazate pe cunostinte sa se fundamenteze pe valorile modelului social-european
- investitiile cele mai bune pentru realizarea economiei bazata pe cunostinte sunt in educatie si training
- cresterea gradului de ocupare a resurselor umane
- evoluarea societatii si economiei spre integrare
- imprimarea unei noi dinamici dialogului social
&aracteristicile domeniilor si actiunilor de construire a economiei bazata pe cunostinte :
- abordarea sistemica
- focalizarea asupra ramurilor si domeniilor bazate pe tehnologii de varf
- situarea educatiei, training-ului, invatarii continue si cercetarii stiintifice in prim planul alocarii resurselor si
schimbarilor de realizat
- acordarea unei atentii deosebite intreprenoriatului si intreprinderii
Diferente in organi$area !e ansamblu a sistemului managerial al firmelor
&ompaniile britanice
- iau forma holdingurilor, filialelor specializate pe produs
- gradul de descentralizare a activitatilor manageriale este apreciabil, la nivelul conducerii holdingurilor,
aparatul managerial este format dintr-un numar redus de persoane
- problemele care afecteaza functionalitatea constau in :
o scazuta integrare laterala a compartimentele functionale
o comunicatii deficitare
4irmele germane
- sunt de cele mai multe ori organizate pe diviziuni sau functiuni
- gradul de centralizare a deciziilor este ridicat
- esalonul de varf este format dintr-un grup numeros de specialisti si functionari
- structura organizatorica este de tip orizontal
- formalizarea si birocratizarea sunt mai reduse decat in firmele din 4ranta si 'area 8ritanie
- deciziile ma!ore se adopta in mod participativ, echipa manageriala ia forma consiliului managerial
4imele franceze
- structurate pe functiuni
- grad ridicat de formalizare
- procesele decizionale sunt centralizate
- gradul de centralizare decizionala este mai ridicat decat in 9ermania
- structuri organizatorice alcatuite din numeroase niveluri ierarhice
Principalele asemanari si !eosebiri "ntensitatea manifestata
caracteristici scazuta medie mare
lungimea ierarhiei g mb f
diferentierea functionala g mb f
poderea personalului managerial-administrativ in total personal g mb f
ponderea ierarhica la nivelul sefilor de echipa g mb f
personalul administrativ si comercvial in raport cu muncitorii g mb f
autoritatea manageriala fata de muncitori mb g f
autoritata manageriala fata de personalul functional mb f g
Managementul participativ si a!optarea !eci$iilor -
"n 9ermania :
- se bazeaza pe coparticipare decizionala a muncitorilor in probleme de interes ma!or pentru ei
"n 4ranta :
- de tip institutional
- mai putin dezvoltat
"n 'area 8ritanie :
- la nivelul managementului de varf nu sunt precis delimitate
'nfluenta !eci$ionala
- la nivelul celor trei tari, cu cat esalonul ierarhic este mai mare, cu atat infleunta decizionala este superioara
- in 9ermania, infleunta decizionala a reprezentantilor salariatilor este mai mare
- gradul de influenta a salariatilor in 4ranta si 'area 8ritanie este apropiat de cel din 9ermania
Motivarea personalului
"n 9ermania :
- managerii de varf acorda atentie motivatiilor de natura morala
- se practica acordarea de bonusuri ridicate
"n 4ranta :
- top managerii pretuiesc mult motivatiile de natura morala
- beneficiaza de prime substantiale, ceva mai reduse decat in 9ermania
- se acorda atentie loialitatii si supunerii
- se recompenseaza mai mult vechimea decat performanta
"n 'area 8ritanie :
- managerii de varf sunt inclinati sa aprecieze satisfactiile postului ocupat in functie de veniturile suplimentare
salariului si promovarile de care beneficiaza
- aplica criterii diferite de motivare insuficient centrate pe performanta
#trategii !e control
"n 4ranta
- personal centralizat
- birocratic
"n 9ermania centrat pe rezultate
"n 'area 8ritanie birocratica
Managerii si stilul !e con!ucere
"n 9ermania
- competenta in domeniul de specialitate
- abilitati de coordonare
- abordare caracterizata prin rationalitate
- managerii provin din toate paturile sociale
- stilul de conducere este predominant autoritar
"n 'area 8ritanie
- pun accent pe abilitatile interpersonale, pe capacitatea de a influenta pe altii, de a negocia eficace
- abordeaza organizatia ca o retea de relatii interindividuale
- provin din patura sociala de varf
"n 4ranta
- considera esential abilitatile organizatorice si de control
- provin din patura sociala de varf
- stilul de conducere este predominant autoritar si>sau paternalist
Necesitatea euromanagementului
- crearea unui nou mediu economic
- reglementarile si premisele politice si sociale al oficialitatilor de la 8ruxelles
- experienta si eforturile managerilor euroeni
- practica firmelor transnationale de a dezvolta centre europene
/efinirea si caracterizarea euromanagementului este dificila deaorece:
- nu poate fi situat si analizat in cadrul unei singure culturi
- identificarea si analizarea manifestarilor pe un spatiu mare si divers, nu pot fi raportate la valorile unei
singure culturi