Sunteți pe pagina 1din 1

Curs Management al proiectelor

educationale
in atasament gasiti intregul suport al prezentarilor la
cursul de management al proiectelor
educationale. El
trehrrie
fnlosit
pentnr reali r,area
unei propuneri ele proieet
tip aplicatie care sa cuprinda obligatoriu:
+ll+l i
^ ^+
- tlrtru plulvr,L
- autor
- descrierea spatiului problemei
- obiectivele proiectului (formulate
SMART)
-plan de activitati cu distributia resurselor pe fiecare
a.ctivitate
(numita
si descrisa succint)
- \--
*
-- - '-"-,r
=
durata proiectului
si calendarul desfasurarii
-
^rl-
-lt--l-ll
-
--
autlv llatrrul
- rezultate propuse
si modul de diseminare a acestora
- artaliza riscurilor (SWOT)
si strategia de mon itorizare
Proiectele trebuie trimise pe adresa
office lupumihaela@yahoo.com pana pe
24 mai.