Sunteți pe pagina 1din 1

Figura I

a
-proteza
Moore; b
-proteza
Thompsoi;
c
-
pr$teat
Moare cu tijd lung&
{zisd setf_locking)
In 1954 Thompson
a introdus proteza
carc-i poartii
numelq
ca o modalitate
de rezolvare
la pacientii
cu pseudartrozr
de col femural
car aveau un col femural scurt datoritd resorbliei
osoase' succesul protezelor
Moore gi Thompson
a condus la utilizarealor
pe scar6 largi in
practic{t
clinic6.
1.1.2- Avantaje gi daavantaje
Avantajele
hemiartroplastiei
qoldului
cu protezi
monopolarE
constau in:
- asigurarea msbilizErii prc$cs
cu spriiintdar
al pacienturui;
- eliminarea
4scului
anorcomplicalii
precum
pseudartnoza
sau eg*ul fixirii osoase.
Dezav*ntajere
herniarfroprastiei
cervico-cefarice
sunt:
- funcfia qoldului p'CItezat
nu este niciodatii egard cu cea a goldului
normar;
- apmilia eroziunilm la nivelul caviAgi acetabulare.
I*ziunile
cartilajului
articular se ins:taleazi precocq
iar la p1rtffi
supero-intern6
a
cavitdlii, in zona de hiprpresiung
lesutul
osos ajunge si fie denudat ehiar din primele
luni.
in
jurul
zonei osoase denudate
acetabulul prezintii
zone de cartilaj erodat gi fisurat, iar in
drEptul sprffncenei
cotiloide apar zone de proliferare
osteo-cartilaginoasE.
Dupi doi-trei ani
pot aparc, datoriti ercziunii continug veriabile potnrzii
acetabulare-
1.1.3. Principii
de firnclionare gi principalele
indicafii
Protezels
Moore gi Thompson
difera prin proporfia
de cap gi col fernural pe care o
inlocuiesc.
28