Sunteți pe pagina 1din 2

Axiologia esena i noiunile de baz. Tipuri de valori i dialectica lor. Valori general umane.

Axiologia ,ca disciplina filosofica independenta,are un obiect propriu de studiu. Obiectul axiologiei il constituie studiul
valorii generice si al legaturilor generale ale sistemului de valori.Axiologia ofera posibilitatea elaborarii unei teorii unitare a
sistemului de valori, a unei conceptii unificate asupra valorii,punind in evidenta relatia dintre subiect si obiect si fiind in
masura sa dea un raspuns dintr-o perspectiva filosofica:ce este valoarea? Universul valorilor semnifica ceea ce este omul,prin
valorile create, si ceea ce poate si trebuie sa devina omul,prin idealuri,aspiratii,proiecte,dorinte.Ca univers de
semnificatii,lumea valorilor reflecta nu aprecieri,necesitati si aspiratii individuale,ci idealurile,necesitatile si nauintele unei
perioade istorice.
!otodata ,valorile sint realitate artificiala,construita de om in procesul realiarii unor anumite scopuri.Aceasta inseamna ca
axiologia este o teorie a creatiei orientate spre finalitatea predominant constienta,cu trasaturi extrem de diferentiate, in functie
de domeniu.
"alorile indeplinesc functii multiple in viata sociala,intrucit orienteaa,motiveaa si regleaa actiunile ,gindirea si
comportamentul uman,mobilieaa energia umana si,totodata,servesc drept criterii de apreciere a acestora,a eficientei
actiunilor umane,preum si ale evaluarii produsului realiat.
"aloarea este proprie subiectului,fie ca este plasata in sfera transcendenta a unor obiecte#materiale sau ideale$,fie ca reulta
dintr-o interactiune intre subiect si obiect.%umea valorilor este creatia omului si repreinta o dimensiune esentiala a existentei
umane.&tructura valorilor se refera la modul in care sunt orinduite intern valorile ,la ansamblul de relatii specifice,relativ
stabile,de proprietati si legi ce se statornicesc intre diferitele lor componente,la dimensiunile valorii.
Tipuri de valori si dialectica lor.
Criteriile dupa care s-au grupat valorile sunt urmatoarele : valabilitatea valorilor' calitatea lor' subiectul lor' motivele ce au
deteerminat valorile' obiectul lor' facultatea psi(ica din care ivorasc valorile ' sfera lor de aplicare.
)upa valabilitatea lor, valorile sunt : - valori relative ' - valori absolute' - valori subiective' - valori obiective .
)upa calitatea lor , valorile sunt : valori poitive' - valori negative ' - valori proprii' - valori efecte .
)upa subiectul pe care se centreaa sunt : autopatice#pe sine$, (eteropatice #pe o alta persoana$, ergopatice #pe ceva
nepersonal$
)upa motivele ce au determinat valorile sunt: valori accidentale-tranitorii si valori ale persoanei proprii.
)upa obiectul lor valorile sunt : - economice' - etice ' - *uridice' - politice .
)upa facultataea psi(ica din care ivorasc valorile sunt : sensibile, sentimentale si cognitive.
)upa sfera lor de aplicare valorile sunt : individuale, sociale, cosmice, elementare si ideale.
O alta clasificare a valorilor este urmatoarea:
valori economice,valori *uridice,valori politice,valori etice,valori istorice ,valori estetice,valori religioase .
1.Valorile economice
+rin valori economice se intelege in general, constiinta utilitatii unui bun in comparatie cu altele. +roblema valorilor
economice a preocupat pe economisti din sec. al ,"----lea .
Aristotel considera drept valoare ceea ce multumeste o trebuinta. !rebuintele sunt fiice si psi(ice , de aceea deosebeste .
feluri de valori : valori morale , spirituale si valori materiale . "alorile economice sunt materiale. Un lucru are cu atat mai
multa valoare cu cat multumeste o trebuinta mai imperioasa . /ilosoful grec a distins doua spete de valori economice : valoare
de sc(imb si valoae de intrebuintare .
2. Valorile juridice 0 pot constitui obiectul unei stiinte a dreptului, a unei sociologii *uridice si a unei filosofii a dreptului.
)reptul ca stiinta se ocupa cu valorile *uridice numai din punct de vedere al formei si constituirii lor. -n antic(itate , normele
*uridice erau considerate ca porunci date de seful tribului, care era respectat drept repreentant al lui )umneeu pe pamant.
+entru timpurile moderne normele *uridice sunt imperative , care exprima vointa comunitatii sociale , a statului.
3. Valorile politice 0 se refera la stat, la cetate ca unitate -n antic(itatea greceasca, statul era cetatea. Cetatea era valoarea
suprema , individul fiind supus in mod absolut autoritatii statului. 1otiunea de stat s-a impus si s-a largit din ce in ce mai mult,
devenind ceea ce este acum.
4. Valorile etice "alorile etice pot fi de natura :
-+si(ologica care afirma ca valoarea etica are o baa psi(ica
-%ogica0 afirma ca valoarea etica este de natura logica
-2iologica afirma ca "aloarea etica are ca principiu ultim viata.
-sociala
5. Valori istorice
!oate creatiile umane sunt menite sa adauge ceva la patrimoniul dobandit de la stramosi, alcatuind astfel traditia culturala a
unui neam.
6.Valorile estetice 0 se refera la placerea estetica.
Cand vorbim de valoare estetica intelegem un obiect care are valoare si un subiect pentru care exista acea valoare ./rumosul
este valoarea estetica centrala, la care se raporteaa toate celelalte.
+rin specificul lor, valorile estetice sunt legate de sensibil. 3ant aprecia ca arta nu este repreentarea unui lucru frumos , ci
repreentarea frumoasa a unui lucru..
7. Valorile religioase
"alorile religioase sunt si ele dintre cele mai vec(i in ordinea aparitiei lor."alorile religioase sunt prin natura lor spirituale.
+urtatorii lor sunt omul si constiinta sa, comunitatea umana si spiritualitatea colectiva."alorile religioase , ca toate valorile
sprirituale sunt valori scop. &e baeaa pe credinta si revelatie, pe sentiment si traire.