Sunteți pe pagina 1din 3

FISA INSCRIERE CURS

FISA INSCRIERE CURSSubsemnatul ., posesor al CI seria..
numarul , CNP, numar telefon:
doresc sa ma inscriu
la cursul . din cadrul Centrului International de
Studii si Formare pentru Medicina Complementara/ Alternativa.
Am platit suma de in contul
Cont ancar:
!"#A Ale$andra Andreea
C%C AN& "'A"
IAN: ()*+C%C%C,,-*+./,011+.--


!A#A: S%MNA#"(A
Contact
Centrul International de Formare pentru
Medicina Complementara / Alternativa
)bor bl.2 sc. Ap./
-0,,33 u4au
(omania
#el. 5+6,7123.-22.222
office8centrul9de9studii.ro
Despre noi
C)N#AC# S%C(%#A(IA#: Ale$andra !"#A
,1.+001112
secretariat.cfmca8:mail.com
Centrul de International de Formare Pentru Medicina Complementara/Alternativa are ca scop sa ridice
nivelul invatamantului specific in medicina complementara / alternativa, al pre:atirii profesionale,
cercetarii stiintifice, precum si ridicarea invatamantului in medicina complementara / alternativa la
nivel universitar.
Activitati
Pentru reali4area scopului declarat, asociatia ;si propune reali4area urmatoarelor activitati:
Formare profesionala a adultilor, inclusiv reconversie<
Spri=inirea tinerilor si adultilor prin identificarea abilitatilor si competentelor lor profesionale in
vederea valorificarii potentialului prin invatare./ .perfectionare<
)ferirea de burse de F)(MA(%<
Plasarea absolventilor pe piata muncii<
(eali4area si editarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, pro:rame informatice
si alte materiale informative<
)r:ani4area de cursuri de pre:atire, seminarii, conferinte, de4bateri publice<
Acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate, ;n domeniile medicine
complementare / alternative si ;n alte domenii de interes :eneral ce privesc viata publica<
!e4voltarea de pro:rame proprii si in re:im de parteneriat cu autoritatile publice din tara si
strainatate<
!e4voltarea unor activitati economice proprii ;n vederea autofinantarii.
Cursurile Centrului de International de Formare pentru Medicina Complementara/Alternativa
sunt acreditate de Ordinul Practicienilor de Medicina Complementara/Alternativa.

S-ar putea să vă placă și