Sunteți pe pagina 1din 4

Aprobat la edina catedrei ________________, proces-verbal nr.

___
din_____
ef catedr,
Programa analitic (curiculumul cursului)
enumirea cursului Piee internaionale de capital
!itularul cursului Pisaniuc Maia, conf. univ., dr.
"iclul (L-licena,
M-masterat) L
"odul
cursului

S. 05.A.044.31
Anul #emestrul
!
$r, credite % &imba de
instruire
ro"#na
'orma de evaluare (inal (E -
examen, V- verificare)
$
Ore din planul de )nvm*nt
%0
+re studiu
individual
4&
!otal ore pe
semestru %%
'acultatea $M'$
#pecialitatea $M'$
"atedra '$
$umrul total de ore (pe semestru) din planul
de )nvm*nt (C-curs teoretic,
S-seminar, L-activiti de laborator, -!roiect
sau lucrri !ractice)
!otal " # & P
44 30 14
"ategoria (ormativ a cursului ("-fundamental, #-$eneral, S-de s!ecialitate, %-
socio-umanistic , M- de orientare c tre alt domeniu) S ______________________
"ategorie de opionalitate a cursului (O- obligatorie, &- o!ional, L- liber ale$ere)
$umrul ma,im de studeni care se pot )nscrie la curs
"ondiii de acces +bligatorii
-ecomandate
Fundamentare Scopul cursului (Piaa internaional de capital) este de a a.uta
studenii )n )nsuirea teoretic i (ormarea abilitilor practice )n
cunoaterea pieei de capital, organi/area i reali/area ei, interaciunea
cu alte piee.
Obiectivele/
Rezultatele
nvrii
*+iectivele de for"are )n cadrul cursului Piaa internaional de
capital),
1. La nivel de cunoa-tere,
- de a determina obiectul de studiu al disciplinei i direciile de
cercetare0
- de a )nsui (actorii determinani ce pot in(luena piaa de capital i
modalitile de (uncionare a ei0
- de a determina obiectivele i coninutul pieelor internaionale de
capital.
.. La nivel de aplicare,
- de a stabili structura pieei de capital
- de a )nsui metodele de evaluare al aciunilor0
- de a aplica anumite strategii, tactici, pe pieele de capital )n
corespundere cu situaiile de con.unctur adecvat0
Obiectivele/
Rezultatele
nvrii
- de a calcula e(iciena pieelor de capital.
4. La nivel de inte/rare,
- de a stabili rolul i locul pieei de capital )n sistemul relaiilor
economice internaionale0
- de a aprecia posibilitile de investire pe aceste piee )n
detrimentul altor piee1
Coninutul
cursului
(materia)
I. Funcionarea i rolul pieelor financiare (prelegeri 2 re!
seminare 2 re"#
II. Structura i instituiile pieei financiare (prelegeri $ re! seminare
- 2 re"#
III. Aspecte ale teoriei financiare (prelegeri $ re! seminare - 2 re"#
I%. Strategii pe piee de capital (prelegeri $ re! seminare 2 re"#
%. Titlurile financiare (prelegeri 2 re! seminare - & r"#
%I. Metode de evaluare al aciunilor (prelegeri 2 re! seminare - &
r"#
%II. Tipuri de obligaiuni (prelegeri 2 re! ! seminare - &r"#
%III. Titluri financiare cu venit fix (prelegeri 2 re! seminare - & r"#
I'. Evoluii pe pieele financiare internaionale(prelegeri $ re!
seminare - & r
'. Criele pieelor financiare (prelegeri $ re! seminare - & r"
0otal 44 ore, 30ore 1 prele/eri, 14ore 2 se"inare
!ibliografia
minimal"
&. Olteanu (! Olteanu (. )*iee de capital+ ,arec -ucure.ti 2//0
2. (ng1elac1e 2. )*iaa de capital+ed.3cnmica! 2//$
0. 4tica %ictr )*iee de capital .i prduse bursiere+ ed. 5niversitatea!
-ucure.ti 2//6
$. 7ulegerea de teste )O mie .i una de ntrebri specialistului n R3I+! 3d.
(438! 2//$.
Te#nologiile
didactice
'orme de organi/are1
'rontal2individual2)n grup0
3etode de predare2)nvare2cercetare2evaluare1
4,punere, studii de ca/, investigaia0
3i.loace didactice1
!abele, proiecte )n po5er point, retroproiector, laptop etc.

Modalitatea
evalu"rii finale
La final studentul va susine testul n form scris, n care se conine ntrebri
gril, deschise i probleme.
Stabilirea notei
finale
3ou teste scrise pe parcursul se"estrului 404
'eu-ita curent evaluare for"ativ .04
'e5ultatul la e6a"en7verificare evaluare final 404
!impul total (ore pe semestru) al activitilor.de studiu individual pretinse studentului
6. esci(rarea i studiul notielor de curs
%
7. Pregtire pre/entri orale
8
8. #tudiu dup manual, suport de curs
8
9. Pregtire e,aminare (inal
7
:. #tudiul bibliogra(iei minimale indicate
6;
6;. "onsultaii
:
%. ocumentare suplimentar )n
bibliotec
%
66. ocumentare pe teren
<. Activitate speci(ic de pregtire
seminar i2sau laborator
%
68. ocumentare pe =$!4-$4!
:
>. -eali/are teme, re(erate, eseuri,
traduceri etc.
8
6:. Alte activiti
?. Pregtire teste, lucrri de control % 6%. Alte activiti
!+!A& ore studiu individual (pe semestru) @ %> ore
ata completrii_______________ #emntura titularului_____________