Sunteți pe pagina 1din 23

Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER

2. Circuite logice
2. Circuite logice
2.5. Sumatoare i
2.5. Sumatoare i
multiplicatoare
multiplicatoare
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
2
Adunarea n sistemul binar
Adunarea n sistemul binar
Adunarea se poate efectua n mod identic ca la
adunarea obinuit cu cifre arabe n sistemul !ecimal
Aten"ie la faptul ca #$#%#& '''
1 1 1 0 Depire - Carry in
1 0 1 1 +
1 1 1 0
1 1 0 0 1
carry implicit 0
bitul cel mai semnificativ
most significant bit - MSB
bitul cel mai puin semnificativ
least significant bit - !SB"
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
(
Adunarea a doi bits
Adunarea a doi bits
)up cum s*a obser+at la decodoare, adunarea a doi
bits are ca re!ultat un cu+-nt pe 2 bits, bitul din dreapta
fiind .suma/ iar cel din st-nga .carry/ 0half*adder1
0 + 0 # 0
0 + 1 # 1
1 + 0 # 1
1 + 1 # 10
C # $%
S # $& % + $ %&
# $ %
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
2
Adunarea a trei bits
Adunarea a trei bits
3n realitate, la adunarea a dou numere binare trebuie
reali!at suma a trei bi"i, doi care pro+in de la operan!i
i al treilea bitul de depire 0carry1
1 1 1 0
1 0 1 1 +
1 1 1 0
1 1 0 0 1
$ % C
in
C
out
S
0 0 0 0 0
0 0 1 0 1
0 1 0 0 1
0 1 1 1 0
1 0 0 0 1
1 0 1 1 0
1 1 0 1 0
1 1 1 1 1
0 + 0 + 0 # 00
0 + 0 + 0 # 01
0 + 1 + 0 # 01
0 + 1 + 1 # 10
1 + 0 + 0 # 01
1 + 0 + 1 # 10
1 + 1 + 0 # 10
1 + 1 + 1 # 11
Sunt aceleai
funcii ca 'n
e(emplele )e la
)eco)or i
multiple(or"
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
4
Ecuaiile sumatorului complet
Ecuaiile sumatorului complet
5n sumator complet 0full*adder1 are la intrare ( bits, iar
ieirea este un cu+-nt de 2 bits 0sum $ depire1
$ % C
in
C
out
S
0 0 0 0 0
0 0 1 0 1
0 1 0 0 1
0 1 1 1 0
1 0 0 0 1
1 0 1 1 0
1 1 0 1 0
1 1 1 1 1
S # m1*+*,*-"
# $& %& C
in
+ $& % C
in
& + $ %& C
in
& + $ % C
in
# $& %& C
in
+ % C
in
&" + $ %& C
in
& + % C
in
"
# $& % C
in
" + $ % C
in
"&
# $ % C
in
C
out
# m.*/*0*-"
# $& % C
in
+ $ %& C
in
+ $ % C
in
& + $ % C
in
# $& % + $ %&" C
in
+ $%C
in
& + C
in
"
# $ %" C
in
+ $%
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
6
Sumatorul complet
Sumatorul complet
5n sumator complet poate fi construit din dou
sumatoare simple
S # $ % C
in
C
out
# $ %" C
in
+ $%
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
7
Sumator pe 4 bits
Sumator pe 4 bits
Patru sumatoare complete formea! un
sumator pe 2 bi"i
8 inputs9
2 numere pe 2 bits A( A2 A# A& i :( :2 :# :&
# depire la intrare 0carry in1 C;
4 ouputs
Suma pe bits
# depire la ieire 0carry out1 C<
=abela de ade+r cuprinde 4#2 linii
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
>
Exemplu
Exemplu
S se adune A%#&## 0##1 :%###& 0#21
1 1 1 0 1 1 0 1
0
11 Se completea2 intrrile* inclusiv C3#0
0
+1 Circuitul pro)uce C1 i S0 1 + 0 + 0 # 01"
1
1
.1 C1 'mpreun cu 41 i B1 pro)uc C+ i S1 1 + 1 + 0 # 10"
0
1
,1 C+ i 4+ B+ calculea2 C. i S+ 0 + 1 + 1 # 10"
0 1 1
/1 C. 'mpreun cu 4. i B. con)uc la C5 i S. 1 + 1 + 1 # 11"
Suma final este 11001 +/"
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
8
Overflow
Overflow
<peran!ii din e?emplu sunt numere pe 2 bits, pe c-nd
suma este un numr pe 4 bits @ o+erfloA
)ac sistemul de calcul este construit pe 2 bits,
rspunsul ob"inut mai sus nu poate fi utili!at chiar dac
el este corect
<+erfloA se marchea! prin +aloare # a bitului de
depire la ieire C<
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
#&
Sumatoare cascadate
Sumatoare cascadate
C; este util la cascadarea sumatoarelor, pentru a ob"ine
sumatoare mai mari9
Sumator pe > bits
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
##
Timpi de rspuns
Timpi de rspuns
Prin nt-r!ierea unui circuit 0poart logic de e?emplu1
se n"elege inter+alul temporal scurs de la apari"ia
semnalului de intrare i apari"ia rspunsului corect la
ieire 0gate delay1
Presupunem aceeai constant de rspuns pentru toate
por"ile
(
(&
1
0
)elay
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
#2
Sumatorul ripple carry
Sumatorul ripple carry
Schema detaliat a sumatorului pe 2 bi"i este pre!entat
n figura de mai Bos
Sumatoarele ripple carry sunt foarte lente9
pentru sumatorul pe 2 bi"i, sumarea se e?ecut n 4 etape i
se parcurg 8 por"i
la un sumator pe n bi"i se parcurg 2n$# por"i
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
#(
Minimiarea nt!rierilor
Minimiarea nt!rierilor
3nt-r!ierea cea mai important la un
sumator cascadat este dat de timpii
necesari calculrii succesi+e ale C<
Sunt necesare dou func"ii pentru
fiecare po!i"ie i9
e?isten"a depirii la ieire
g
i
% A
i
:
i
propagarea depirii
p
i
% A
i
:
is
Cunc"ia depire la ieire poate fi scris9
c
i$#
% g
i
$ p
i
c
i
4
i
B
i
C
i
C
i+1
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
g
i
p
i
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
#2
Minimiarea nt!rierilor
Minimiarea nt!rierilor
Pentru sumatorul pe 2 bits se ob"in urmtoarele ecua"ii9
c
1
# g
0
+ p
0
c
0
c
+
# g
1
+ p
1
c
1
# g
1
+ p
1
g
0
+ p
0
c
0
"
# g
1
+ p
1
g
0
+ p
1
p
0
c
0
c
.
# g
+
+ p
+
c
+
# g
+
+ p
+
g
1
+ p
1
g
0
+ p
1
p
0
c
0
"
# g
+
+ p
+
g
1
+ p
+
p
1
g
0
+ p
+
p
1
p
0
c
0
c
,
# g
.
+ p
.
c
.
# g
.
+ p
.
g
+
+ p
+
g
1
+ p
+
p
1
g
0
+ p
+
p
1
p
0
c
0
"
# g
.
+ p
.
g
+
+ p
.
p
+
g
1
+ p
.
p
+
p
1
g
0
+ p
.
p
+
p
1
p
0
c
0
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
#4
Minimiarea nt!rierilor
Minimiarea nt!rierilor
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
#6
Minimiarea nt!rierilor
Minimiarea nt!rierilor
Cea mai lung cale care trebuie parcurs acum este
format din 2 por"i, nu 8 ca n ca!ul precedent
Cascadarea n continuare a sumatoarelor trebuie
implementat dup acelai procedeu
se poate ob"ine un sumator pe #6 bits care necesit doar >
por"i pe cel mai lung drum
sumatorul modern pe 62 bits are #2 por"i pe cel mai lung
drum, fa" de #28 91
)ei crete comple?itatea circuitului, nt-r!ierile din
aceste sumatoare cresc logaritmic cu numrul de bi"i,
nu direct propor"ional
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
#7
Multiplicarea
Multiplicarea
Dultiplicarea este o adunare repetat
Cu aButorul sumatoarelor se poate ob"ine i nmul"irea
Produsul logic AN) este echi+alent cu nmul"irea a doi
bits
a b aEb
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
a b ab
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
#>
Multiplicarea n binar
Multiplicarea n binar
)ac operan!ii sunt numere de 2 bits, atunci i
produsele par"iale sunt tot de 2 bits
Produsele par"iale se sumea! cu aButorul a ( sumatoare
pe 2 bits
1 1 0 1 (
0 1 1 0
0 0 0 0 +
1 1 0 1
1 1 0 1
0 0 0 0
1 0 0 1 1 1 0
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
#8
Multiplicatorul "x"
Multiplicatorul "x"
Por"ile AN) produc
produsele par"iale
3n general se utili!ea!
sumatoare complete, dar
n acest ca! particular
sunt suficiente
sumatoare half
B
1
B
0
E
4
1
4
0
4
0
B
1
4
0
B
0
+
4
1
B
1
4
1
B
0
C
.
C
+
C
1
C
0
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
2&
Multiplicatorul 4x4
Multiplicatorul 4x4
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
2#
Observaii
Observaii
Re!ultatul nmul"irii a 2 numere de 2 bi"i este un numr
de > bi"i
se pot pstra to"i cei > bits
se pot pstra doar cei 2 bi"i mai pu"in semnificati+i C(FFFC&,
restul fiind interpreta"i ca o+erfloA
Ga nmul"irea unui numr pe m bits cu un numr de n
bits apar9
n produse par"iale pe m bi"i
sunt necesare n*# sumatoare pe m bi"i
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
22
Multiplicarea cu "
Multiplicarea cu "
3n !ecimal9
#2> ? #& % #2>&
3n binar cu+-ntul se deplasea! spre st-nga cu un bit la
nmul"irea cu 29
## ? #& % ##& 0n !ecimal ( ? 2 % 61
3n binar cu+-ntul se deplasea! spre st-nga cu doi bi"i
la nmul"irea cu 29
## ? #&& % ##&& 0n !ecimal, ( ? 2 % #21
3n binar cu+-ntul se deplasea! spre dreapta cu un bit la
mpr"irea cu 29
##& H #& % ## 0n !ecimal, 6 H 2 % (1
Copyright Paul GASNER Copyright Paul GASNER
2(
Adunarea #i nmulirea$ %oncluii
Adunarea #i nmulirea$ %oncluii
Sumatoarele i multiplicatoarele9
construite conform algoritmilor clasici de calcul
se construiesc pe structuri ierarhice 0cascadare1
nu se pot aplica scheme de optimi!are de tipul diagramelor
Iarnaugh
)epirea numrului de bi"i la sumatoare generea!
fenomenul o+erfloA
3nmul"irea i mpr"irea cu puterile lui 2 se poate reali!a
prin deplasarea bi"ilor numrului spre st-nga respecti+
dreapta