Sunteți pe pagina 1din 22

MODULUL 1 - Conceptele de baz ale

Tehnologiei Informaiei (IT


Elemente de teorie gasiti si aici: http://www.scribd.com/doc/57275298/Competente-
Digitale-TIC
Cap. 1 - Concepte generale
Ast!i toat l#mea $olose%te& direct sa# indirect #n calc#lator. '(isten)a $iecr#i indi*id +n parte& ca %i
a +ntregii societ)i +n ansambl#l ei& este tot mai marcat de necesitatea c#noa%terii rapide& complete %i corecte a
realit)ii +ncon,#rtoare& pentr# ca l#area deci!iei sa $ie $c#t $erm& oport#n %i competent. Acest l#cr# d#ce&
ine*itabil& la cre%terea *ol#m#l#i de in$orma)ii ce treb#ie anali!at& de #nde o dimin#are a operati*it)ii +n
ac)i#ne.
"Modul cum culegi, administrezi i foloseti informaia fac din tine un ctigtor sau un nfrnt n via"-
ast$el sinteti!ea! -ill .ates rol#l tehnologiei in$orma)iei.
/rice deci!ie are la ba! in$orma)ii %i date re$eritoare la obiect#l acti*it)ii respecti*e. 0rel#crarea datelor
treb#ie $c#t +n concordan) c# cerin)ele tehnologiei in$orma)ionale. 1e pot ast$el cont#ra di$eren)ele dintre date %i
in$orma)ii:
2 datele desemnea! elementele primare& pro*enind din di*erse s#rse&$r o $orm organi!at care
s permit l#area #nor deci!ii3
2 informaiile s#nt date care a# #n caracter de no#tate& care +mbog)esc ni*el#l de
c#no%tin)e ale cel#i care prime%te aceste in$orma)ii. / dat care n# ad#ce nimic no# n#
se poate considera in$orma)ie.
Prelucrarea datelor (procesare) pres#p#ne totalitatea trans$ormrilor ca $orm %i con)in#t a datelor.
Dintre trans$ormrile cele mai importante se pot en#mera:
I. Generarea repre!int opera)ia prin care se ob)in date primare 4s#rs53
II. Culegerea i pregtirea. 6orma ini)ial a datelor di$er de $orma s#b care acestea intr +n
prel#crare. 0regtirea datelor +n *ederea prel#crrii lor pres#p#ne #rmtoarele etape:
2 selectarea - dintre datele primare se aleg datele care s#nt necesare pentr# generarea an#mitor
in$orma)ii3
2 codificarea - trecerea datelor +ntr-o $orm adec*at prel#crrii3
2 conversia - trans$erarea datelor de pe #n s#port pe alt#l:
2 copierea, multiplicarea - reprod#cerea pe #n medi# identic a datelor& pstr7nd#-se $orma&
con)in#t#l %i semni$ica)ia acestora3
2 verificarea - anali!a corectit#dinii datelor& ca $orm %i con)in#t& #rm7nd eliminarea
posibilelor alterri datorate c#legerii& pregtirii sa# transmiterii3
III. Prelucrarea datelor +n scop#l ob)inerii di$eritelor re!#ltate se $ace c# a,#tor#l $#nc)iilor:
2 sortarea - aran,area datelor +ntr-o an#mit ordine& con$orm #nor criterii bine preci!ate&
pentr# ca prel#crarea s $ie c7t mai e$icient %i pre!entarea datelor c7t mai atracti*3
2 clasificarea - gr#parea datelor d#p caracteristici com#ne& $r stabilirea #nor an#mite
priorit)i +n cadr#l gr#pei3
2 compararea - stabilirea asemnrilor %i/sa# deosebirilor dintre do# sa# mai m#lte date3
2 analiza - e(aminarea #n#i gr#p de date& #rmrind#-se condi)iile +ndeplinirii #nei cerin)e de
ctre $iecare dat a gr#p#l#i& +n parte3
8/22
2 sintetizarea - stabilirea #nor caracteristici esen)iale& generale& pe care le a# datele
constit#ente ale #n#i gr#p& $orm7nd#-se o no# str#ct#r ce s#rprinde aceste caracteristici
com#ne3
2 calcularea - opera)ii aritmetice sa# logice e$ect#ate as#pra #neia sa# mai m#ltor date
sim#ltan.
I9. Furnizarea datelor. 0e parc#rs#l prel#crrii& $orma +n care s#nt pre!entate datele& de cele
mai m#lte ori& n# coresp#nde cerin)elor cel#i care a%teapt re!#ltatele - bene$iciar#l. 1e imp#ne
necesitatea $#rni!rii re!#ltatelor +ntr-o $orm clar& ast$el +nc7t s n# e(iste probleme de
+n)elegere sa# de interpretare a lor.
9. Pstrarea datelor se $ace +n colec)ii de date alct#ite d#p reg#li bine de$inite& +n *ederea #nor
prel#crri #lterioare. As#pra #nei ast$el de colec)ii se poate ac)iona prin #na din $#nc)iile:
2 validarea datelor - preci!area mod#l#i +n care o dat poate $i introd#s +n colec)ie3
2 regsirea - c#tarea %i locali!area #nei date +n cadr#l colec)iei3
2 modificare - trans$ormarea #nei date e(istente +n colec)ie prin schimbarea #nor atrib#te3
2 distrugere - eliminarea din colec)ie a #nor date& c# preci!area condi)iilor +n care se poate
$ace acest l#cr#.
9I. Transmiterea (comunicarea) datelor se re$er la mod#l +n care datele trec de la o etap la alta pe
parc#rs#l prel#crrii.
/rice acti*itate& +n orice domeni#& se des$%oar pe ba!a #n#i flu informaional.
Totalitatea $l#(#rilor in$orma)ionale& c# o an#mit organi!are& care asig#r legt#ra dintre cond#cere
4sistem#l deci!ional5 %i e(ec#)ie 4sistem#l de e(ec#)ie5 se n#me%te sistem informaional.
Dac des$%#rarea #nei acti*it)i pres#p#ne #tili!area echipamentelor electronice& sistem#l in$orma)ional
se n#me%te sistem informatic.
Cele do# sisteme n# se pot identi$ica& sistem#l in$ormatic $iind parte component a sistem#l#i
in$orma)ional& +ns cre%terea permanent a ni*el#l#i de a#tomati!are a acti*it)ii cond#ce la accent#area
importan)ei sistem#l#i in$ormatic.
+n str#ct#ra #n#i sistem in$ormatic& al cr#i element principal este calculatorul electronic sa# sistemul de calcul!
se identi$ic #rmtoarele componente:
cadr#l organi!atoric al societ)ii %i datele *ehic#late3
res#rsele #mane& pe de o parte anali %tii sistem#l#i in$ormatic %i proiectan)ii sistem#l#i in$ormatic& pe de alt
parte& bene$iciar#l sistem#l#i in$ormatic %i #tili!atorii acest#ia3
metodele %i tehnicile de proiectare3
echipamentele electronice de calc#l3
sistem#l de programe #tili!at pentr# reali!area obiecti*elor sistem#l#i in$ormatic %i pentr# #tili!area e$icient %i
corect a echipamentelor.
/miterea #neia din aceste componente $ace imposibil $#nc)ionarea respecti*#l#i sistem in$ormatic.
Din p#nct de *edere str#ct#ral& pornind de la di$eren)ierea mod#lelor $i!ice %i logice& calc#lator#l electronic are do#
componente:
2/22
Tehnologia in$orma)iei 4TI5 repre!int normele %i procedeele de colectare& memorare& transmitere %i prel#crare a
datelor& +n *ederea ob)inerii re!#ltatelor scontate c# a,#tor#l calc#lator#l#i electronic.
"tructura unui calculator personal
Din p#nct de *edere $#nc)ional& arhitect#ra #n#i sistem de calc#l este redat +n
schema de mai ,os:
:nitatea central 4:C5 alct#ita din:
; :nitatea de memorie intern 4:<5
o memorie =/<3
o memorie =A<
; :nitatea Central de 0rel#crare 4:C05 ce este comp#s din:
o :nitatea de Comand %i de Control 4:CC53
o :nitatea Aritmetic %i >ogic 4:A>53
1istem#l de Intrare/Ie%ire 41 I//5 care este alct#it din:
2 medii de stocare3
2 dispo!iti*e peri$erice3
2 dispo!iti*e pentr# accesarea mediilor de stocare3
2 dispo!iti*e pentr# inter$a)a c# #tili!ator#l:
o dispo!iti*e peri$erice de intrare 4D0/I5
o dispo!iti*e peri$erice de ie%ire - o#t - 4D0//5
2 inter$e)e3
2 memoria e(tern 4<'53
2 magistralele de transmitere a comen!ilor de control&in$orma)iilor %i instr#c)i#nilor3
?/22
1#ccint& despre $iecare component se poate preci!a:
#nitatea Central (#C) este alct#it din :nitatea Central de 0rel#crare %i :nitatea de <emorie intern3
#nitatea de $emorie (#$) sa# memorie intern 4principal5 este componenta sistem#l#i de calc#l
destinat pstrrii datelor %i instr#c)i#nilor programelor +n timp#l e(ec#)iei +n loca)ii bine de$inite prin
adrese. 'ste $ormat& +n general& dintr-#n sistem de circ#ite integrate alct#ite dintr-#n n#mr mare de
cel#le de memorie& $iecare cel#l $iind #n circ#it care poate stoca #n bit de in$orma)ie 4-it - de la -inar@
digit -cea mai mic #nitate de in$orma)ie repre!entabil +ntr-#n calc#lator& poate l#a doar *alorile A
%i 85. Din p#nct de *edere al *olatilit)ii& memoria este de 2 tip#ri:
%&$ (%ead &nl' $emor') este $ormat dintr-#n sing#r chip conectat la placa de ba!
a calc#lator#l#i& permite acces n#mai la citire& n# poate $i scris de ctre #tili!ator& ea $iind
inscrip)ionat de ctre $irma prod#ctoare& este de capacitate red#s& este ne(olatil 4la
)nc*iderea calculatorului coninutul ei nu se pierde5& este $olosit pentr# reali!area
#rmtoarelor opera)ii:*eri$ic dispo!iti*ele de intrare/ie%ire& *eri$ic memoria =A<&
determin7nd#-i dimensi#nea& ini)ia! +ncrcarea sistem#l#i de operare +n =A<3
%+$ (%andom +ccess $emor') este constr#it din mai m#lte chip-#ri3 permite acces la
scriere %i citire pentr# #tili!ator& este (olatil& este $olosit pentr# stocarea datelor %i
instr#c)i#nilor de program +n timp#l e(ec#)iei programelor.
#nitatea Central de Prelucrare (#PC) este componenta cea mai important& creier#l #n#i
calc#l ator. 'ste i mpl ementat la microcalc#latoare c# a,#tor#l #n#i microprocesor n#mit
procesor.
#nitatea de Comand i Control controlea! acti*itatea t#t#ror dispo!iti*elor $i!ice ale
calc#lator#l#i %i coordonea! proces#l de decodi$icare %i e(ec#tare a instr#c)i#nilor programelor.
0rime%te instr#c)i#ni de la memorie& le interpretea! %i& coresp#n!tor& emite comen!i ctre
:A> %i :<& respecti* comen!i de trans$er ctre 1 I// %i memoria e(tern
#nitatea +ritmetic i ,ogic (#+,) are rol#l de a e(ec#ta opera)ii elementare
aritmetice 4ad#nri& scderi5 %i logice 4con,#nc)ie& dis,#nc)ie5 c# date $#rni!ate de
memorie %i de a dep#ne +n memorie re!#ltat#l ob)in#t +n #rma calc#l#l#i. /pera)iile de calc#l
mai comple(e s#nt e(ec#tate de ctre #n dispo!iti* special n#mit coprocesor matematic.
"istemul de -ntrare . -eire este alct#it din:
mediile de stocare - s#port#l $i!ic pe care se stochea! in$orma)iile: hard disB& CD& $lopp@ disB& disc
CI0& care constit#ie o memorie s#plimentar3
dispo!iti*e peri$erice& +mpr)ite la r7nd#l lor +n:
D dispoziti(e pentru accesarea mediilor de stocare/ #nitatea $lopp@& #nitatea CD-=/<& #nitatea
D9D& #nitatea CI0. D#p po!i)ia lor +n calc#lator ele pot $i interne sa# e(terne. Cele mai
m#lte se pot gsi +n ambele *ariante& di$eren)a +ntre ele $iind inter$a)a %i pre)#l& cele
e(terne a*7nd s#rs de alimentare %i carcas proprie& deci pre) mai mare3
D dispoziti(ele de interfa cu utilizatorul repre!int totalitatea dispo!iti*elor c#
a,#tor#l crora este posibil introd#cerea datelor +n prel#crare prec#m %i $#rni!area
re!#ltatelor ob)in#te. 0ot $i:
dispoziti(e periferice de intrare (0P .l) - tastat#r& mo#se& ,o@sticB&
micro$on& scanner& camer *ideo3
dispoziti(e periferice de ieire (0P .&)- monitor& imprimant& bo(e.
-nterfaa - component care asig#r o cone(i#ne +ntre do# elemente pentr# a p#tea l#cra +mpre#n&
Inter$e)ele pot $i de mai m#lte tip#ri:
paralele - transmit sim#ltan 8 bi)i 4#n b@te5 $olosit +n special pentr# conectarea imprimantei3
seriale - inter$e)e #ni*ersale& +n care bi)ii #n#i b@te se transmit pe r7nd& #n#l c7te #n#l& la acestea
p#t7nd#-se conecta modem#l sa# #n alt calc#lator3
USB 4:ni*ersal 1erial -#s5 permit conectarea oricror peri$erice.
$emoria etern 4<'5 sa# memoria sec#ndar este #tili!at +n ca!#l +n care prel#crrile dep%esc capacitatea
memoriei interne sa# c7nd se dore%te arhi*area datelor %i a programelor. 'ste str7ns legat de mediile de
E/22
stocare din sistem#l de intrare /ie%ire& re$erind#-se de $apt la acelea%i componente& pri*ite din p#nct de *edere
di$erit3
$agistralele de transmisie a comenzilor de control! informaiilor i instruciunilor - dispo!iti*e ce
asig#r $#nc)ionarea +ntreg#l#i ansambl#& stabilind legt#ra $#nc)ional +ntre componente. 1#nt sisteme de
cond#ctoare de semnal care transport o an#mit cantitate de date mai repede sa# mai +ncet& +n $#nc)ie de l)imea
magistralei.
1.1 - Tipuri de calculatoare
Datorit e(isten)ei n#mr#l#i mare %i di*ersit)ii criteriilor care ar treb#i l#ate +n considerare este gre# s
se $ac o clasi$icare rig#roas& clar %i complet a sistemelor de calc#l. 1inteti!7nd& se consider c sistemele de
calc#l se di$eren)ia! d#p mrime& posibilit)i de procesare& pre) %i *ite! de operare.
1e consider c e(ist patr# categorii de sisteme de calc#l:
$icrocalculatoarele - calc#latoare personale 40ersonal Comp#ter - 0C5. A#
c#nosc#t cea mai rapid de!*oltare %i di*ersi$icare odat c# apari)ia
chip-#rilor-circ#it integrat ob)in#t prin +ncaps#larea a milioane de
tran!istori +ntr-#n +n*eli% ceramic& pe o sing#r pastil de silici#.
Constr#c)ia #n#i 0C se ba!ea! pe microprocesor& #n cip care
con)ine por)i#ni din :nitatea Central de 0rel#crare 4:C05. 1#nt de
remarcat #rmtoarele caracteristici ale 0C-#rilor:
s#nt accesibile din p#nct de *edere al pre)#l#i3
a# dimensi#ni red#se %i #nele tip#ri pot $i portabile3
#tili!atorii pot +n*)a $oarte #%or operarea acestora3
pot $i $olosite +n orice domeni#3
l#crea! +n re)ea p#t7nd reali!a schimb#ri de date.
$inicalculatoarele a# $ost create pentr# e(ec#tarea #nor $#nc)ii speciali!ate: aplica)ii m#lti#tili!ator& ma%ini de control
n#meric& a#tomati!ri ind#striale& transmisii de date +ntre sisteme dispersate geogra$ic. 'le s#nt calc#latoare de
dimensi#ni medii& comp#se din mod#le str#ct#rate c# $#nc)ii precise& #%or de instalat %i #tili!at& se pot conecta la
re)ea#a electric $r restric)ii. A# p#tere %i capacitate de stocare mai mare& :C0 comple(& sistem#l de
intrare/ie%ire $oarte de!*oltat +n sens#l com#nicrii prin re)ea#a de peri$erice +n sistem m#lti#tili!ator.
Calculatoarele 2mainfraime2 constit#ie o categorie aparte& sit#at +ntre
s#percalc#latoare %i minicalc#latoare& oper7nd c# *ite!e ridicate %i administr7nd
#n *ol#m $oarte mare de date. A# procesor#l $oarte comple(& *ol#m mare de
stocare +n :<& 1 I// comple(& orientat pe gestionare de sta)ii de l#cr#&
permit acces m#lti#tili!ator 4pot s#porta s#te %i chiar mii de #tili!atori sim#ltan5.
Calc#latoarele main$rame necesit instala)ii speciale %i proced#ri de
men)inere +n $#nc)i#ne& nep#t7nd $i c#plate direct la re)ea#a de +nalt tensi#ne&
de aceea a# cost#ri $oarte ridicate. 'le $#nc)ionea!& de reg#l& $r
+ntrer#pere& ceea ce pres#p#ne acces#l controlat la date %i #n sistem de
protec)ie adec*at. 1e #tili!ea! +n spitale& bnci etc.
"upercalculatoarele s#nt cele mai p#ternice& comple(e %i sc#mpe sisteme
electronice de calc#l& care pot e(ec#ta peste #n miliard de instr#c)i#ni pe
sec#nd. A# procesor#l $ormat dintr-#n n#mr mare de microprocesoare
4de ordin#l miilor5& s#nt proiectate pentr# calc#l paralel& a# cost#ri %i
per$orman)e $oarte ridicate. 1#nt #tili!ate +n domenii care necesit
prel#crarea comple( a datelor c#m ar $i: reactoare n#cleare& proiectarea
aerona*elor& seismologie& meteo etc.
>#7nd +n considerare partic#larit)ile #n#i calc#lator personal
40C5& din p#nct de *edere al mrimii 4$i!ice sa# ca %i capacitate de memorare5& *ite! de l#cr#& cost#ri& #tili!ri
speci$ice& se poate sp#ne c e(ist mai m#lte tip#ri de calc#latoare %i an#me:
0es3top - calc#lator#l de tip clasic& la care monitor#l este a%e!at& +n general& pe carcasa #nit)ii
centrale care se a$l pe biro#3
To4er - acel calc#lator la care carcasa #nit)ii centrale este mai +ng#st dar mai +nalt dec7t la
DesBtop %i este a%e!at l7ng monitor& sa#& de cele mai m#lte ori& s#b mas3
,aptop (note5oo3) - calc#lator #%or de transportat& constr#it pentr# a $i
5/22
$olosit +n a$ara biro#l#i 4de e(empl# +n tren5& a*7nd o s#rs independent de alimentare 4baterii
sa# ac#m#latoare5. A# componente #%oare %i mici& de e(empl# a$i%a,#l pe cristale lichide&
tastat#r %i +nloc#itor de mo#se. C7ntresc n#mai ?-5 Fg. %i s#nt cele mai costisitoare
4apro(imati* pre)#l a do# 0C-#ri53
Palm PC (Palmtop! 6and*old sau &rganizer) - se #tili!ea! ca bloc
notes& agend tele$onic& calc#lator de b#!#nar& calendar etc. 6acilit)i:
posibilitatea trans$er#l#i de date prin 0C& rec#noa%terea scris#l#i de
m7n& accesarea Internet#l#i. Datorit dimensi#nilor red#se 4c7t o
palm5& procesarea te(telor este dest#l de di$icil.
P0+ (Personal 0igital +ssistant) - asistent digital personal: dispo!iti* de
dimensi#ni $oarte mici& poate $i p#rtat +n m7n& combin $acilit)i de calc#l&
tele$on/$a( c# cele de re)ea3 s#nt penbased - $olosesc #n stilo# special +n loc#l
tastat#rii& pot rec#noa%te scris#l de m7n 4#nele rec#nosc %i *ocea5. A# pre)#ri
mari %i aplica)ii limitate.
1.7 Performanele calculatorului
1tr#ct#ra #n#i calc#lator pres#p#ne e(isten)a componentelor Gard %i 1o$t& deci per$orman)ele +n
$#nc)ionarea sa s#nt date de cele ob)in#te de $iecare dintre acestea.
C7)i*a $actori de ordin tehnic& care pot in$l#en)a per$orman)ele calc#lator#l#i:
*ite!a procesor#l#i3
dimensi#nea memoriei =A<3
dimensi#nea hardisB-#l#i3
dimensi#nea memorie cache3
*ite!a de transmisie a datelor pe magistrala de date.
6+%08+%9
1.: #nitatea central de Prelucrare
#nitatea Central de Prelucrare - :C0 4Central 0rocessing :nit - C0:5 se
a$l +n interior#l carcasei calc#lator#l#i montat pe placa de 5az (main5oard sau
mot*er5oard). Aceasta este placa principal dintr-#n calc#lator.
+n mod obi%n#it& plcile de ba! con)in: C0:& memoria& inter$e)ele pentr#
dispo!iti*ele de stocare a datelor %i pentr# peri$ericele standard. Dintre $#nc)iile
procesor#l#i pot $i amintite:
e(ec#t instr#c)i#ni indi*id#ale pentr# programe %i controlea! opera)iile e$ect#ate de alte
componente ale calc#lator#l#i3
reali!ea! calc#lele %i opera)iile logice.
6iecare microprocesor este alct#it din mai m#lte micromod#le interconectate prin intermedi#l #nor ci de
com#nica)ie n#mite magistrale interne! pe care circ#l date sa# instr#c)i#ni& a cror *ite! de deplasare depinde
de doi $actori:
l)imea - n#mr#l ben!ilor de circ#la)ie3 deoarece pe $iecare band circ#l #n bit& se poate *orbi
despre l)imi con*enabile 4de 8& 8H& ?2& HE sa# 828 de bi)i transmi%i +n paralel53
$rec*en)a de tact - n#mr#l de pa%i de l#cr# 4tact#ri sa# cicl#ri5 pe care poate s le $ac procesor#l +n
$iecare sec#nd3 se msoar +n megahert!i 4<G!5& iar mai no#& +n gigahert!i 4.G!5.
1.; $emoria
$emoria intern ( %+$ )este !ona de stocare temporar a datelor dintr-#n calc#lator. Termen#l memorie
este $olosit pentr# a desemna cip#rile reale capabile s pstre!e datele.
Deoarece calc#lator#l rec#noa%te n#mai do# stri& datele s#p#se
prel#crrii s#nt trans$ormate +n %ir#ri de ci$re A %i 8& indi$erent +n care dintre cele
H/22
do# tip#ri de memorie& %+$ sa# %&$ se a$l.
<it-ul 4binar@ digit - ci$r binar5 repre!int cea mai mic #nitate de date ce poate $i repre!entat %i
prel#crat de ctre calc#lator.
/ s#ccesi#ne de 8 bi)i se n#me%te <'te sa# octet! $iind cea mai mic #nitate de date ce poate $i
repre!entat %i adresat de ctre memoria #n#i sistem de calc#l.
Deoarece datele repre!entate +n memorie oc#p o s#ccesi#ne de b@tes& acestea s#nt e(primate +n
m#ltiplii #n#i b@te& ast$el:
8 Bilob@te 4B-5 I 8A2Eb@tes 42
8A
b@tes53
8 megab@te 4<-5 I 8A2E Bb@tes 42
8A
B-53
8 gigab@te 4.-5 I 8A2E <b@tes 42
8A
<-53
8 terrab@te 4T-5 I 8A2E .b@tes 42
8A
.-53
8 petab@te 40-5 I 8A2E Tb@tes 42
8A
T-53
8 e(ab@te 4'-5 I 8A2E 0b@tes 42
8A
0-5.
=epre!entarea +n memorie a datelor / in$orma)iilor se reali!ea!& la ni*el de b@te 4octet53
c#*7nt de memorie I doi b@tes 48H bi)i53 c#*7nt d#bl# I patr# b@tes 4?2 bi)i53
c#*7nt c*adr#pl# I opt b@tes 4HE bi)i5.
$emoria etern sa# suplimentar este aceea care $olose%te dispo!iti*e speciale pentr# stocarea
datelor: hardisB& CD& $lopp@ disB& disB CI0.
<emoria cache - este #n mecanism de stocare de mare *ite!. 0oate $i sa# o sec)i#ne re!er*at din
memoria principal& sa# #n dispo!iti* independent. :neori este +ncorporat +n arhitect#ra microprocesor#l#i 4de
e(empl# la calc#latoarele 0enti#m5.
1.= 0ispoziti(e de intrare
0rin intermedi#l dispo!iti*elor de intrare& #tili!ator#l introd#ce in$orma)ii +n calc#lator.
0rintre cele mai c#nosc#te s#nt:
Tastatura - repre!int #n#l dintre peri$ericele standard& este cel mai #tili!at& $iind
principal#l dispo!iti* c# a,#tor#l cr#ia se introd#c datele +n calc#lator& %i este
incl#s +n cadr#l minim de dotare a #n#i calc#lator. C# a,#tor#l acesteia se pot
introd#ce di$erite in$orma)ii: date& programe& comen!i& te(te. C#prinde cinci
categorii de taste: taste de introd#cere te(t 4al$an#merice5& taste n#merice& taste
de deplasare a c#rsor#l#i& taste $#nc)ionale& taste speciale. 0entr# tastat#rile mai
noi e(ist chiar %i taste de na*igare pe Internet3
$ouse-ul - dispo!iti* de intrare& parte integrant a inter$e)ei gra$ice& care
controlea! mi%carea c#rsor#l#i 4pointer5 pe #n ecran de a$i%are. 'ste de dimensi#ne
red#s& poate $i deplasat pe o s#pra$a) rigid %i plat& con)ine cel p#)in #n b#ton c#
#tili!ri di$erite& +n $#nc)ie de program#l care treb#ie e(ec#tat. <o#se-#l este important
pentr# inter$a)a gra$ic spre #tili!ator& deoarece op)i#nile %i obiectele se pot p#ncta %i
apoi se e(ec#t #n clic c# b#ton#l mo#se-#l#i. Ast$el de aplica)ii s#nt deseori n#mite
point-and-cliB. <o#se-#l este $olositor pentr# programele gra$ice care permit $olosirea
sa ca stilo#& creion sa# pens#l. '(ist trei tip#ri de ba! pentr# mo#se:
mecanic - are o bil metalic sa# de ca#ci#c ce se poate roti +n toate
direc)iile m#t7nd coresp#n!tor indicator#l pe ecran& sens#l de mi%care $iind
detectat prin sen!orii +ncorpora)i3
optic - pentr# detectarea mi%crii se $olose%te #n laser3 deplasarea se $ace
#tili!7nd o s#pra$a) special& dotat c# o gril. Acest tip de mo#se rsp#nde mai rapid %i mai precis
dec7t cele mecanice& dar s#nt %i m#lt mai sc#mpe3
optomecanice - $olosesc o combina)ie de tehnologii mecanice %i
7/22
optice& dar n# necesit s#pra$e)e speciale. '(: <o#se optic c# scroll.
Trac35all (5ila rulant) - dispo!iti* de intrare ce poate $i considerat #n mo#se
a%e!at pe spate: m#tarea c#rsor#l#i se poate $ace prin rotirea bilei c# a,#tor#l
degetelor sa# palmelor. 0ermite indicarea& selectarea& +nserarea %i este
$olosit +ntr-o Inter$a) .ra$ic c# :tili!ator#l 4.:I5. A*anta,#l principal $a) de
mo#se este acela c n# necesit o s#pra$a) de l#cr#& p#t7nd $i a%e!at ori#nde.
Deseori este $olosit +n loc#l #n#i mo#se pe #n comp#ter portabil 4laptop5.
Touc*pad - este o mic s#pra$a) sensibil la atingere $olosit ca dispo!iti*
de p#nctare pe #nele calc#latoare portabile. Deplasarea pointer-#l#i pe ecran se $ace prin m#tarea deget#l#i
peste pad.
"canner - dispo!iti* care poate citi te(t#l sa# il#stra)iile tiprite pe h7rtie %i trans$orm in$orma)iile +ntr-o $orm
pe care calc#lator#l o poate $olosi. :n scanner $#nc)ionea! prin deplasarea #nei imagini& adic prin +mpr)irea
sa +ntr-o gril de p#ncte %i repre!entarea $iecr#i p#nct prin A sa# 8& +n raport de c#loarea p#nct#l#i& alb sa#
negr#. D#p mrime %i posibilitatea de a $i #tili!ate e(ist:
scanner de 5irou - arat ca #n copiator. <aterial#l ce treb#ie copiat se a%ea!
pe o s#pra$a) plan& de sticl& capac#l treb#ind s $ie +nchis&
ca %i la copiator3
scanner de m>n - are dimensi#ni red#se& este mai lent %i este
#til pentr# prel#crarea doc#mentelor mici.
?o'stic3 - manet care se mi%c +n toate direc)iile control7nd deplasarea pointer#l#i. 'ste
similar c# #n mo#se& c# deosebire c la mo#se mi%carea c#rsor#l#i +ncetea! odat c#
deplasarea& pe c7nd la ,o@sticB c#rsor#l contin# s se deplase!e +n direc)ia +n care este +ndreptat
,o@sticB-#l. 'ste $olosit mai ales pentr# ,oc#rile pe calc#lator.
,ig*t pen 4creion l#minos5 - dispo!iti* asemntor #n#i mo#se& care $olose%te #n detector
sensibil la l#min pentr# selectarea obiectelor de pe #n ecran de a$i%are prin
p#nctarea direct3
$icrofon - $olosit pentr# a +nregistra di*erse s#nete pe calc#lator& conectat la placa de
s#net. 'ste #tili!at la tele$onia prin Internet %i la introd#cerea *erbal a comen!ilor.
1.@ 0ispoziti(e de ieire
'(tragerea datelor se $ace prin #tili!area #nor dispo!iti*e de ie%ire speciali!ate care pot pre!enta re!#ltatele
+ntr-o $orm inteligibil& pe s#port de h7rtie sa# ac#stic& agreat de bene$iciar.
$onitor - n#mit %i A0# - Aideo 0ispla' #nit este dispo!iti*#l standard de ie%ire.
Constr#cti*& e(ist monitor:
2 cu tu5 catodic - cel mai $olosit tip de monitor& de%i oc#p m#lt spa)i#.
Imaginea sa se $ormea! similar c# aceea de pe ecran#l tele*i!or#l#i %i an#me
pe s#pra$a)a #n#i t#b c# ra!e catodice3
2 cu cristale lic*ide (,C0 - ,iBuid Cr'stal 0ispla') - a# ecrane ce #tili!ea! do#
strat#ri de material polari!at& c# o sol#)ie de cristale lichide +ntre ele care& la
trecerea #n#i c#rent electric& se a%ea! ast$el +nc7t s opreasc trecerea
l#minii.
Calitatea #n#i monitor este determinat de:
2 mrime - dimensi#nea diagonalei& ms#rat +n )oli 48 )ol I 2&5E cm53
2 rezoluie - ms#rat +n pi(eli 4p#ncte de imagine5: c# c7t re!ol#)ia este mai mare&
c# at7t cre%te calitatea3
8/22
2 frec(ena - ms#rat +n Gert!& arat de c7te ori pe sec#nd se generea! pe ecran o no# imagine&
deci o re!ol#)ie cresc#t +nseamn o calitate cresc#t3
2 aspectul ergonomic - se re$er la cantitatea de radia)ii emise de ctre monitor& c#nosc7nd#-se
$apt#l ca l#cr#l +ndel#ngat la calc#lator pro*oac discon$ort oc#lar.
0ispla' screen (ecran de afiare) repre!int ecran#l de a$i%are al #n#i monitor propri#-!is3 cele mai m#lte
$#nc)ionea! $olosind #n t#b catodic3
-mprimant - dispo!iti* care a$i%ea! pe h7rtie te(te sa# il#stra)ii. In $#nc)ie de tehnologia de tiprire
#tili!at& imprimantele pot $i:
cu pini sau matriciale - crearea caracterelor se $ace prin alt#rarea #nor p#ncte separate&
ob)in#te prin lo*irea pinilor 4ace mici5 c# o band t#%at. 'ste necesar o h7rtie special& este
ie$tin& deosebit de !gomotoas %i pe cale de dispari)ie3
cu Cet de cerneal - caracterele s#nt $ormate din p#ncte ob)in#te prin stropire c# cerneal prin
d#!e speciale. 1e $olose%te h7rtie normal& are cost medi# %i e mai p#)in !gomotoas.
Calitatea imaginii depinde& +n a$ar de calitatea h7rtiei& de re!ol#)ie 4n#mr de p#ncte pe
inch& ms#rat +n dpi I dots per inch5& *ite!a de l#cr# 4pagini/min#t5 %i de capacitatea de
colorare3
laser - $olose%te aceea%i tehnologie ca %i copiatoarele: pentr# imprimare #tili!ea! toner
%i h7rtie normal. '(ec#t cele mai b#ne l#crri& dar datorit pre)#l#i dest#l de ridicat 4mai
ales cele color5 s#nt mai p#)in $olosite.
'(ist di$erite caracteristici ale imprimantelor. Cele mai importante s#nt:
calitatea imprimrii sa# re!ol#)ia imprimantei& e(primat prin n#mr de p#ncte tiprite pe inch3
*ite!a e(primat prin n#mr#l de caractere tiprite pe sec#nd sa# n#mr#l de pagini tiprite
pe min#t3
modalitatea de alimentare c# h7rtie3
!gomot#l din moment#l tipririi& se msoar +n decibeli.
Plotter-ul 4trasator#l5 - dispo!iti* special pentr# trasarea pe h7rtie a #nor
plan#ri sa# desene tehnice& +n $#nc)ie de comen!ile #n#i calc#lator $olosind o peni)a3
<oe 4di$#!oare5 - s#nt $olosite ca dispo!iti*e de ie%ire pentr# s#net. 1#nt
legate la placa de s#net.
1.D 0ispoziti(e de intrare . ieire
$odem-ul - dispo!iti* care permite calc#lator#l#i s transmit date prin liniile tele$onice.
In$orma)iile prel#crate de calc#lator s#nt stocate digital& +n timp ce in$orma)iile transmise
prin liniile tele$onice s#nt transmise s#b $orm de #nde analogice.
<odem-#l $ace con*ersia datelor dintr-o $orm +n alta. 9ite!a de trans$er a
modem#l#i este de 5HFbps
Touc* "creen - tip de ecran de a$i%are& acoperit c# o $olie transparent sensibil la atingere&
p#nctarea elementelor de pe ecran $c7nd#-se c# degetele. Acest aspect poate $i
considerat ca #n a*anta, 4inter$a) nat#ral5& dar %i de!a*anta,& p#nctarea c# ac#rate)e $iind
imposibil.
1.E 0ispoziti(e de stocare
6ardis3 (disc fi) - disc magnetic pe care se pot stoca date +ntr-#n calc#lator.
9/22
1#nt s#perioare celorlalte s#port#ri de pstrare a in$orma)iilor din p#nct de *edere al *ite!ei de l#cr# %i a capacit)ii
4+n general mai m#lt de ? .b5.
>a ni*el $i!ic& s#nt organi!ate ca !one circ#lare concentrice n#mite piste& $iecare +mpr)ite la r7nd#l lor +n
c7te 82 arce n#mite sectoare.
Caracteristicile tehnice care determin *ite!a #n#i hard disB s#nt:
timpul de acces la date - timp#l necesar pentr# acces#l la #n sector4 85 - H5ms 53 c# c7t *ite!a de
rota)ie este mai mare& c# at7t accesarea datelor se reali!ea! mai rapid3
(iteza de transmisie a datelor - cantitatea de in$orma)ii citite +ntr-o sec#nd3
6ardis3-ul etern este #n hardisB care poate $i deta%at de la calc#lator $r a necesita des$acerea
acest#ia& el $iind sit#at +ntr-#n sertar al calc#lator#l#i care are conectori la magistrala de date a calc#lator#l#i.
C0-%&$ (Compact 0isc %ead &nl' $emor') - tip de disc optic ce permite stocarea
#nei mari cantit)i de date 4peste H-7AA <-5& datele se inscrip)ionea! c# #n aparat special %i
n# mai pot $i %terse sa# modi$icate.
Din p#nct#l de *edere al posibilit)ii de imprimare s#nt do# categorii:
o C0-% - imprimabile o sing#r dat3
o C0-%8 - imprimabile de mai m#lte ori.
0isc F-P - dispo!iti* c# capacitatea de memorare de 8AA-?AA <b3
0is3 ?az - dispo!iti* c# capacitate de memorare de p7n la 8.b3
Flopp' dis3 (disc*eta) - disc magnetic $le(ibil& portabil& c# timp de acces mare
%i capacitate mic. 1e $olosesc tot mai p#)in& datele n# se pot pstra timp +ndel#ngat +n
sig#ran). 0oate memora& +n general& 8&EE <b de in$orma)ii& pentr# a p#tea l#cra c# discheta
aceasta *a treb#i ini)ial $ormatat. 4De obicei& at#nci c7nd s#nt c#mprate& dischetele s#nt
$ormatate5.
Formatarea unei disc*ete este necesar pentr# ca discheta respecti* s $ie
compatibil c# sistem#l de operare $olosit. 0rin $ormatare& sistem#l de operare %terge toate in$orma)iile legate de
gesti#nea s#port#l#i& testea! %i e*ent#al marchea! !onele de$ecte.
Formatarea unei disc*ete pregtete disc*eta pentru a putea fi folosit ( in (ederea
stocrii datelor ) GGG
:tili!area #nei dischete pres#p#ne:
Avantaje:
2 toate calc#latoarele a# #nitate de dischet ast$el +nc7t o dischet se poate citi ori#nde3
2 cost#l de achi!i)ie este $oarte red#s3
Dezavantaje:
2 se de$ectea! $oarte #%or3
2 a# capacitate de stocare red#s.
Datorit capacit)ii mari de stocare& CD-#rile s#nt cele mai b#ne medii de stocare pentr# aplicaiile
multimedia. Calc#latoarele $olosite pentr# aceste aplica)ii s#nt mai sc#mpe deoarece treb#ie echipate ast$el +nc7t
s permit pre!entarea de te(te& gra$ic& *ideo& anima)ie %i s#net. Aceste calc#latoare se n#mesc PC-
m#ltimedia %i a# caracteristicile:
2 permit $olosirea de simbol#ri gra$ice3
2 permit $olosirea de s#nete3
2 pot $i r#late ,oc#ri3
2 pot $i asc#ltate CD-#ri c# m#!ic3
2 permit $olosirea de bo(e3
2 permit $olosirea de micro$oane.
8A/22
Termen#l de m#ltimedia desemnea! o metod de pre!entare a in$orma)iei pe #n calc#lator& $olosind mai
m#lte metode: te(t& imagine gra$ic& s#net& imagine *ideo etc.
0rogramele m#ltimedia s#nt $olosite la:
2 pre!entri3
2 materiale pentr# pregtire pe calc#lator: Comp#ter based training 4C-T53
2 ,oc#ri3
2 p#blicitate3
2 aplica)ii pentr# a$aceri.
Cap. 1 "&FT8+%9
1.1. 0iferite tipuri de soft4are
:n sistem de calc#l n# poate s prel#cre!e date $r s $ie programat. :n program const +ntr-o
s#ccesi#ne de instr#c)i#ni ce con*erg ctre sol#)ia problemei ce treb#ie s $ie re!ol*at.
'(ist do# categorii de programe:
2 programe de sistem - coordonea! mod#l +n care l#crea! componentele sistem#-l#i %i o$er
asisten) +n $#nc)ionarea programelor de aplica)ii. 1e sp#ne c ele alct#iesc so$t#l de ba! %i
consta# +n programe de ni*el ,os 4low le*el5 care interac)ionea! c# calc#lator#l la ni*el#l s# de
ba!. 1#nt proiectate ast$el +nc7t s $acilite!e #tili!area e$icient a res#rselor sistem#l#i de calc#l %i
s o$ere instr#mente pentr# de!*oltarea %i e(ec#)ia programelor aplica)ie. Aceste programe s#nt
elaborate pentr# an#mite tip#ri de sisteme de calc#l %i n# se pot $olosi pe alte tip#ri. 'le s#nt $#rni!ate
de ctre prod#ctorii sistemelor de calc#l sa# de ctre $irme speciali!ate3
H programe de aplicaii - destinate re!ol*rii #nor probleme speci$ice #nei aplica)ii. 1e sp#ne c
alct#iesc so$tware de aplica)ii. Aceste programe e$ect#ea! prel#crri ale datelor& +n
concordan) c# cerin)ele in$orma)ionale necesare3 $iind reali!ate +n principal de ctre $irme
speciali!ate de so$tware.
"istemul de operare ("&) - ansambl# de proced#ri man#ale %i mod#le de program de sistem prin care
se administrea! res#rsele sistem#l#i de calc#l 4procesoare& memorie& peri$erice& in$orma)ii5 ce asig#r #tili!area
e$icient& +n com#n a acestor res#rse %i o$er #tili!ator#l#i o inter$a) c7t mai comod pentr# #tili!area sistem#l#i
de calc#l.
A%adar& sistem#l de calc#l poate $i considerat ca repre!ent7nd inter$a)a dintre componentele hard %i
#tili!ator.
0entr# a rsp#nde rol#l#i de inter$a) hardware - #tili!ator& ma,oritatea sistemelor de operare s#nt
organi!ate pe do# ni*ele:
2 fizic - mai aproape de harware c# care inter$erea! printr-#n sistem de +ntrer#peri3
2 logic - mai apropiat de #tili!ator& inter$er7nd printr-#n sistem de comen!i& limba,e de
programare& #tilitare.
Coresp#n!tor acestor do# ni*el#ri& sistemele de operare c#prind +n general& do# categorii de programe:
2 de comand i control pentr# coordonarea %i control#l t#t#ror $#nc)iilor 4procese de
88/22
intrare/ie%ire& e(ec#)ia +ntrer#perilor etc.53
2 de ser(icii (prelucrri) - e(ec#tate s#b s#pra*egherea programelor sale de aplica)ie.
1.1 Principalele funcii ale unui sistem de operare
0rincipalele $#nc)ii ale #n#i sistem de operare s#nt:
H gestiunea lucrrilor - o$er posibilit)i de pregtire %i lansare +n e(ec#)ie a programelor
de aplica)ie. 0entr# aceasta& sistem#l de operare treb#ie s disp#n de:
un editor de tete! pentr# introd#cerea %i modi$icarea #n#i program s#rs 4program
scris +ntr-#n limba, de programare53
un translator pentr# limba,#l de programare $olosit 4asamblor& compilator& interpretor5&
pentr# trad#cerea instr#c)i#nilor din program#l s#rs +ntr-#n limba, rec#nosc#t de
sistem#l de calc#l (program obiect)
un editor de legturi pentr# reali!area #nei legt#ri +ntre mod#lele obiect +n
*ederea constr#irii str#ct#rii pe segmente& necesare e(ec#)iei programelor (program
direct e!ecutabil)" Acesta se +ncarc +n memorie de ctre componenta sistem#l#i de
operare n#mit )ncrctor! %i din acel moment e(ec#)ia poate a*ea loc.
2 gestiunea resurselor - identi$icarea programelor care se e(ec#t& a necesar#l#i de memorie& a
dispo!iti*elor peri$erice %i a cerin)elor pri*ind protec)ia datelor3
2 gestiunea fiierelor - reali!ea! separarea $i%ierelor +ncrcate +n memorie %i gr#pea!
$i%ierele pe di$eri)i #tili!atori3
2 faciliti puse la dispoziia utilizatorului - re$eritor la compresia datelor& sortarea&
interclasarea& catalogarea %i +ntre)inerea bibliotecilor prin programele #tili!ator disponibile3
2 planificarea eecuiei lucrrilor - d#p an#mite criterii 4timp de e(ec#)ie& priorit)i etc.5&
ast$el +nc7t #nitatea central s $ie #tili!at e$icient3
2 coordonarea eecuiei simultane a mai multor programe J prin #rmrirea mod#l#i de
e(ec#tare a instr#c)i#nilor& depistarea %i tratarea erorilor& lansarea +n e(ec#)ie a opera)iilor de
intrare/ie%ire3
2 asistarea eecuiei programelor de ctre utilizator - printr-o inter$a) prietenoas& at7t la ni*el
hardware& c7t %i la ni*el so$tware.
Din cele mai c#nosc#te sisteme de operare se pot aminti: Kindows L95& MTE& <ac /perating 1@stem&
>in#(& :ni(& Mo*ell.
1.7 +plicaii soft4are
Aplica)iile in$ormatice s#nt repre!entate de acele programe ce s#nt reali!ate pentr# #tili!atori c# scop#l de
a $olosi calc#lator#l +ntr-o problem speci$ic %i pentr# a +ndeplini o an#mit sarcin 4procesare de te(t& $act#rare&
DT0& aplica)ii gra$ice5.
'(ist di$erite programe& $iecare a*7nd o $#nc)ie speci$ic& de e(empl#:
2 Programe de comunicaii - Ia*oo $essenger! &ut,oo3 9press 4c# a,#tor#l acestor
programe se pot trimite mesa,e %i com#nica c# di$erite persoane indi$erent de locali!area
geogra$ica a acestora53
2 Programe de manipulare i gestiune a fiierelor - +pple &" E! ,inu ! 8indo4s 9plorer
4c# a,#tor#l acestor programe se pot crea& %terge sa# reden#mi $i%iere53
2 Programe de na(igare pe 89< - Jetscape Ja(igator! -nternet 9plorer 4c# a,#tor#l
acestor programe se pot accesa di$erite pagini pe Internet53
2 Programe de procesare tet - 8ordPro! "tar&ffice 0ocument! $icrosoft 8ord 4c#
aceste programe se pot accesa in$orma)iile s#b $orm de te(t& a*7nd posibilitatea de editare&
sal*are& imprimare a doc#ment#l#i53
2 Programe de calcul ta5elar - $icrosoft 9cel! ,otus 1-1-7! "tar&ffice "preads*eet 4aceste
programe permit manip#larea datelor n#merice e(istente +n tabele de calc#l53
2 Programe de gestiune a 5azelor de date - Filema3er Pro! $icrosoft +ccess! +pple4or3s
82/22
4aceste programe organi!ea! colec)ii mari de date pentr# ca in$orma)ia s $ie disponibil
#tili!ator#l#i prin reali!area interogrilor %i a e(tragerilor de date53
2 +ltele! $olosite +n domenii di*erse& speciali!ate - Adobe Ill#strator& N#arB '(press.
A%adar& dintre aplica)iile so$tware care pot $i $olosite la biro# sa# acas se pot en#mera:
2 0rogram de procesare te(t: Kord& Kord0er$ect& Ami0ro3
2 0rogram de calc#l tabelar: '(cel& >ot#s 8-2-?3
2 0rogram de ba!e de date: Access& 6ilemaBer 0ro3
2 0rogram de pre!entri: 0ower0oint& 6reelance3
2 0rogram de po%t electronic3
2 0rogram de na*igare pe Internet3
2 0rogram de contabilitate3
2 0rogram de salarii.
1.: -nterfaa grafic cu utilizatorul (G#-)
Inter$a)a gra$ic c# #tili!ator#l 4.:I - .raphical :ser Inter$ace5. :n program ce #tili!ea! o inter$a) gra$ic
#tili!ea!& de obicei& #n sistem de operare ba!at pe $erestre. Acest program a$i%ea! +n $erestrele de pe ecran
meni#ri& simbol#ri& s#pra$e)e de l#cr# %i $erestre pentr# aplica)ii& dispo!iti*e gra$ice $olosite +n interac)i#nea
c# #n calc#lator& pictograme& b#toane& casete de dialog etc.& iar #tili!ator#l controlea! aceste $erestre c#
a,#tor#l mo#se-#l#i.
#vanta$ele $olosirii .:I s#nt:
2 interac)i#ne c# calc#lator#l mai #%oar %i mai e$icient pentr# #tili!ator3
2 simpli$icare a instr#c)i#nilor comple(e& reali!at c# a,#tor#l pictogramelor %i meni#rilor3
2 ini)iere int#iti* a comen!ilor ctre calc#lator3
2 programele %i $i%ierele s#nt mai #%or de m7n#it %i organi!at3
%omponentele de baz ale interfeei grafice c# #tili!ator#l s#nt:
2 indicator sau punctator 4+n general arat ca o sgeat sa# ca #n I53
2 dispoziti( de punctare - #n mo#se sa# #n tracBball & care permi te selectarea obiectelor de
pe ecran3
2 pictograme (icons) - mici desene care repre!int comen!i& $i%iere sa# $erestre& ce pot $i acti*ate
c# a,#tor#l mo#se-#l#i3
2 des3top - !ona de pe ecran #nde se a$l pictogramele3
2 ferestre (4indo4s) - !one ale ecran#l#i +n care se pot e(ec#ta acti*it)i di$erite3
2 meniuri ($enus) - con)in comen!ile care se pot selecta pentr# a $i e(ec#tate.
1.; 9tapele realizrii aplicaiilor soft4are
'tapele standard ale reali!rii #n#i program s#nt:
85 9tapa de analiz - semnalarea necesit)ii #n#i program - st#di# de $e!abilitate. =eali!area #n#i st#di# pentr#
a *edea cerin)ele& condi)iile pe care treb#ie s le +ndeplineasc program#l3
25 Proiectarea programului (design) - reali!area ba!elor de date& stabilirea $#nc)iilor necesare prel#crrilor3
?5 9tapa de programare 4programming53
E5 Testarea programului 4testing5: +n aceast etap program#l este implementat +n paralel c# cel de,a
e(istent sa# se reali!ea! testarea l#i +n cadr#l #nei sec)ii sa# a #n#i departament3
55 -mplementarea programului& odat testat %i e*ent#al +mb#nt)it& program#l este gata pentr#
implementare& de data aceasta +n totalitate& $r a mai necesita #n alt program +n paralel3
H5 Aerificare - st#dierea mod#l#i +n care program#l respecti* rsp#nde t#t#ror cerin)elor bene$iciar#l#i3
75 )ntreinere: act#ali!are& modi$icare +n $#nc)ie de schimbarea condi)iilor reale.
%eele informaionale
8?/22
1.= ,+J! 8+J
%eea ( Jet4or3 ) - gr#p de do# sa# mai m#l te cal c#l atoare conectate +mpre#n. Calc#latoarele
dintr-o re)ea s#nt n#mite nod#ri.
In $#nc)ie de aria de +ntindere& re)elele se pot clasi$ica +n:
2 ,ocal +rea Jet4or3 (,+J) - re)ea local +n care calc#latoarele s#nt locali!ate aproape
#nele de altele& +n aceea%i +ntreprindere sa# cldire3
2 $etropolitan +rea Jet4or3 ($+J) - re)ea metropolitan& se +ntinde pe teritori#l #n#i ora% sa# a
#n#i spa)i# aglomerat3
2 8ide +rea Jet4or3 (8+J) - re)ea de larg acoperire: com#nicare +ntre calc#latoarele a$late la
o distan) $oarte mare #nele de altele 4chiar +n alt )ar53
2 Glo5al +rea Jet4or3 (G+J) - re)ea glo5al& este re)ea#a care c#prinde toat l#mea&
leg7nd +ntre ele calc#latoarele de pe +ntreg glob#l. Cea mai renumit reea G+J este
-nternetul.
0entr# a clasi$ica tip#rile de re)ele se pot $olosi mai m#lte criterii& printre care:
2 ar*itectura determin clasi$icarea re)elelor +n re)ele:
reele punct la punct (peer to peer) - $iecare sta)ie de l#cr# are capabilit)i %i
responsabilit)i echi*alente 4$iecare calc#lator are acces la res#rsele& programele& ba!ele de
date a$late pe celelalte calc#latoare53
reele client.ser(er - $iecare calc#lator este $ie client& $ie ser*er %i an#me $iecare calc#lator
4client5 este conectat la #n calc#lator central 4ser*er5 de #nde accesea! aplica)iile de care
are ne*oie %i pe care le $olose%te.
'(ist re)ele +n cadr#l crora sta)iile de l#cr# n# s#nt constit#ite dec7t din monitoare %i tastat#r $r a
a*ea #n hard propri#& ele transmi)7nd toate datele ser*er#l#i& $r a $ace nici o opera)i#ne proprie +n a$ara
cons#ltrii/+ncrcrii datelor de la monitor/tastat#r. Acestea poart den#mirea de terminale neinteligente. In
ca!#l +n care acestea disp#n de procesor propri# %i $ac o serie de opera)ii c# res#rsele proprii poart
den#mirea de terminale inteligente.
H topologia - aran,area geometric a sistem#l#i de calc#latoare.
Con$orm acest#i criteri# s#nt c#nosc#te re)elele:
a5 magistral (5us) - calc#latoarele s#nt a%e!ate analog c# loc#rile dintr-#n a#tob#!3
b5 stea (star) - a%e!are s#b $orm de stea a calc#latoarelor3
c5 inel (ring) - calc#latoarele s#nt a%e!ate +n cerc.
2 protocolul - set de reg#li %i semnale pe care calc#latoarele din re)ea le $olosesc pentr# a com#nica.
8E/22
#nul dintre cele mai importante protocoale pentru reele ,+J este numit 9t*ernet.
1#nt m#ltiple a*anta,ele #tili!rii calc#latoarelor +n re)ea: Dintre cele mai importante pot $i en#merate:
permite parta,area #tili!rii res#rselor indi$erent de locali!area lor $i!ic3
permite acces#l programelor de la distan)& #tili!atorii a*7nd la dispo!i)ie #ltimele *ersi#ni ale acestora3
permite accesarea ba!elor de date de la distan)3
reali!ea! o com#nicare mai rapid +ntre oameni& com#nicare ce se poate reali!a s#b $orm de te(t& s#net sa#
imagine3
se pot reali!a *ideocon$eri)e #tili!ate pentr# ed#ca)ia la distan)3
posibilitatea pentr# an#mite persoane de a l#cra acas 4teleworBing5& +n $#nc)ie de timp#l disponibil3
red#cerea cost#l#i etc.
1.@ -ntranet! 9tranet
-ntranetul este o re)ea de com#nicare asemntoare Internet#l#i& ce #tili!ea! acelea%i instr#mente&
+n special browser-ele www.
-ntranetul este o reea pri(at! intern a unei companii.
C#*7nt#l Intranet este $ormat din pre$i(#l intra coresp#n!tor termen#l#i interior %i a termen#l#i net ce este
$olosit& +n general& pentr# termen#l de re)ea. Di$eren)a dintre Internet %i Intranet este aceea c re)ea#a Intranet
este o re)ea pri*at %i intern a #nei companii. '(ist di$erite de$ini)ii care a$irm $apt#l c o re)ea Intranet poate $i
conectat la Internet sa# poate $olosi Internet#l& +n timp ce alte de$ini)ii s#blinia! importan)a #nei separri totale
de Internet& acestea $iind prote,at de bariere 4$irewalls5.
9tranet este $ormat din pre$i(#l etra coresp#n!tor termen#l#i e(terior %i a termen#l#i net ce este $olosit&
+n general& pentr# termen#l de re)ea. '(tranet#l este $olosit de obicei +n e(terior c# scop#l de a +mb#nt)i
com#nicarea +ntre di$erite organi!a)ii& clien)i& $r a pre,#dicia sec#ritatea electronic.
9tranetul este o etensie a unei reele -ntranet.
Di$eren)a +ntre '(tranet %i Internet const +n aceea c '(tranet#l este o re)ea e(terioar coresp#n!toare
an#mitor $irme& re)ea ce permite %i acces#l limitat la re)ea#a Intranet a acestor $irme& pe c7nd Internet#l n# permite
acces#l la re)ea#a Intranet a $irmelor.
1.D -nternetul
Internet#l este:
2 #n sistem c# o de!*oltare $oarte rapid care c#prinde calc#latoare interconectate %i care
$acilitea! ser*iciile de trans$er de date c#m ar $i po%ta electronic& Kord Kide Keb& trans$er#l de
$i%iere %i de %tiri.
2 re)ea global de comp#tere care leag g#*erne& #ni*ersit)i& companii %i m#lte alte re)ele %i
#tili!atori3
2 re)ea global ce conectea! mai m#lt de 2 milioane de calc#latoare& n#mr#l acestora $iind +n
contin# cre%tere.
1pre deosebire de ser*iciile online care s#nt controlate +n mod central& Internet#l este descentrali!at
prin +ns#%i mod#l s# de proiectare. Fiecare calculator din -nternet numit gazd sau *ost este independent.
Cele mai importante ser*icii o$erite de Internet s#nt:
8orld 8ide 8e5 (888) J este o component a internetului& ser*ici#l m#ltimedia& este #n
sistem de ser*ere Internet care permite l#cr#l c# doc#mente $ormatate special& +ntr-#n limba,
n#mit 6T$, (6'per Tet $ar3ing ,anguage) ce permite gra$ic %i legt#ri *'perlin33
Acest ser*ici# o$er posibilitatea acces#l#i la o cantitate imens de in$orma)ii& $apt care d#ce la
85/22
necesitatea stabilirii #nei metode de selectare a datelor care ne interesea!& cerin) +ndeplinit prin $olosirea
motoarelor de cutare.
#n motor de cutare este #n program care permite #tili!atorilor s gseasc di*erse in$orma)ii pe
Internet. In sens mai larg poate $i de$init ca program care gse%te in$orma)ia c#tat +ntr-o ba! de date& c#
a,#tor#l c#*intelor cheie.
Cele mai c#nosc#te s#nt: .oogle& Alta 9ista& Oahoo& Gotbot& In$oseeB& >@cos& <etacrawler etc.
9-mail - po%t electronic pe Internet3
C*at - con*ersa)ie pe Internet prin introd#cerea te(telor3
Je4sgroup - con)ine #ltimele no#t)i pe o an#mit tem3
ftp - ser*ici# pentr# copierea $i%ierelor sa# programelor de pe Internet pe calc#lator#l propri#.
Intre calc#latoarele legate la Internet se pot schimba date %i in$orma)ii $olosind #n#l dintre ser*iciile amintite
prin re)ele cablate %i prin satelit& n#mite data*ig*4a' (magistrale de date).
1.E #tilizarea telefonului pentru conectarea a -nternet
0entr# a se e(ec#ta o conectare la Internet 4$olosind o linie tele$onic5 este ne*oie de:
Modem - care s trans$orme in$orma)iile transmise de calc#lator +n semnale electrice %i in*ers.
Aceste in$orma)ii se transmit prin linia tele$onic p7n la $irma care o$er legt#ra la Internet 4Internet
1er*ice 0ro*ider sa# 0ro*ider#l de Internet5 care o$er acces#l la Internet3
Linie telefonic prin intermedi#l creia se *a reali!a conectarea3
Providerul de Internet (ISP Internet Service Provider este cel care de)ine #n contract de o$erire a
ser*iciilor de Internet %i care o$er posibilitatea accesrii Internet#l#i c# plata ser*iciilor doar p7n la sedi#l
acest#ia. Chiar dac se accesea! pagini de Internet de la mare distan)& se plte%te ca %i c7nd tot#l s-ar
a$la la sedi#l $irmei pro*ider3
Bro!ser de !e" - program#l $olosit la *i!#ali!area paginilor +n $ormat html3
Pro#ram de po$t electronic - $olosit la trimiterea %i primirea de mesa,e scrise3
Pro#ram de telecomunica%ii - #tili!at la reali!area telecon$erin)elor.
0entr# cone(i#nea la Internet prin cabl#l tele$onic se pot $olosi mai m#lte tip#ri de cone(i#ni:
Pu5lic "4itc*ed Telep*one Jet4or3 (P"TJ) este re)ea#a tele$onic& constr#it pentr# a transmite s#nete& +n
$ormat analogic. 0entr# a reali!a cone(i#nea calc#lator#l#i la re)ea#a 01TM este ne*oie de modem3
-ntegrated "er(ices 0igital Jet4or3 (-"0J) este #n standard mondial pentr# transmiterea digital de semnal
tele$onic %i ser*icii de date ctre #tili!atori partic#lari& %coli %i biro#ri. Transmite date +n semnal digital ne mai $iind
necesar modem#l3
+s'metric 0igital "u5scri5er ,ine (+0",) -+nseamn linie asimetric de legt#r. Asimetric se re$er la $apt#l
c *ite!a de primire a datelor este di$erit de *ite!a de transmisie a datelor& $iind rentabil pentr# cei care *or
mai m#lt s cons#lte dec7t s trimit in$orma)ii pe internet48&5 <bps la primire %i ?8E Fbps la trimitere5.
1.1K 0efinirea unor termeni
"emnal analogic - #tili!at la sistemele de com#nicare este #n semnal electric ce *aria! +n str7ns
corela)ie c# #n semnal prod#s pe #n trad#ctor. 6rec*en)a sa# amplit#dinea semnal#l#i poate *aria& de e(empl#& +n
$#nc)ie de schimbrile #nor $enomene sa# caracteristici c#m ar $i: s#net& l#min& cld#r& presi#ne.
"emnal digital este #n semnal ce *aria! doar la inter*ale reg#late de timp %i con)ine #na sa# mai m#lte
amplit#dini pentr# $iecare inter*al.
$odemul este #n dispo!iti* electronic ce permite calc#latoarelor s trimit in$orma)ii pe distan)e mari c#
a,#tor#l legt#rilor tele$onice standard.
Toate aceste reele de transmitere a datelor au o anumit (itez de transmisie! (itez care )n
cazul datelor digitale se msoar )n 5ps (5ii.secund).
=e)elele de transmisie a datelor mai poart den#mirea de +utostrzi informaionale. Acest termen
desemnea! orice re)ea mare de calc#latoare& de mare *ite!& accesibil p#blic#l#i larg. A $ost $olosit pentr# prima
8H/22
dat de Al. .ore& pentr# a descrie in$rastr#ct#ra de com#nica)ii in$orma)ional global& ba!at pe Internet %i alte
re)ele largi de calc#latoare.
Cap. 7. #T-,-F+%9+ T96J&,&G-9- -JF&%$+L-9- -J A-+T+ 09 F- C# F-
7.1 Calculatoarele la ser(iciu
/rice deci!ie +n a$aceri este ba!at pe e*al#area in$orma)iei pri*ind #n medi# de a$aceri +ntr-o rapid
schimbare. Calc#lator#l este& +n acest conte(t& instr#ment#l prin care& din m#ltit#dinea in$orma)iilor& tendin)ele %i
$aptele& s#nt identi$icate +n $rac)i#ni de sec#nd. A%a c#m remarca -ill .ates a$acerile a# loc c# *ite!a g7nd#l#i.
Calc#lator#l este $oarte #til& de e(empl#& +n contabilitate deoarece c# a,#tor#l l#i se pot reali!a m#lt mai
repede di$erite calc#le %i se pot ob)ine re!#ltate +ntr-#n $ormat acceptabil.
In general& calc#latoarele s#nt mai e$iciente dec7t oamenii +n domeniile care necesit #n *ol#m mare de
calc#le& datorit rapidit)ii c# care e$ect#ea! aceste calc#le %i a preci!iei c# care le reali!ea!.
'(ist n#meroase sit#a)ii de l#are a deci!iilor +n care calc#latoarele optea! pentr# o deci!ie mai b#n
dec7t oamenii. In general& pentr# oameni ar $i necesar o perioad mare de timp pentr# a l#a +n considerare toate
alternati*ele posibile& ast$el c& +n moment#l +n care s-a l#at o an#mit deci!ie& aceasta poate s n# $ie cea mai
b#n& deoarece +ntre timp& #nele condi)ii s-a# schimbat. Datorit $apt#l#i c sistemele s#nt $oarte dinamice +n timp&
+n an#mite sit#a)ii& calc#latoarele pot alege deci!ia optim. Dar acest l#cr# n# treb#ie generali!at& s#nt sit#a)ii
+n care inter*in %i al)i $actori de nat#r #man de care calc#latoarele n# )in seama.
Calc#latoarele s#nt $olosite +n n#meroase domenii: la ni*el g#*ernamental& +n a$aceri& +n medicin& +n +n*)m7nt
etc. '(ist aplica)ii constr#ite pentr#:
domeniul administrati( 4incl#si* cel g#*ernamental5 - calc#latoarele s#nt $olosite +n n#meroase
ac)i#ni deci!ionale& prec#m %i +n colectarea ta(elor& Intr-#n sens mai larg e(ist de!bateri dac
datorit calc#lator#l#i *om a,#nge de la democra)ia repre!entati* la democra)ia participati*. A
apr#t ast$el concept#l de *ot electronic prin care oamenii *or *ota c# a,#tor#l calc#latoarelor3
mediul de afaceri repre!int #n domeni# +n care calc#latoarele capt o tot mai larg aplicabilitate
datorit rapidit)ii c# care treb#ie l#ate deci!iile& a cantit)ii mari de in$orma)ii ce pot in$l#en)a aceste
deci!ii& prec#m %i a *ol#m#l#i de date ce se *ehic#lea!. C7te*a aplica)ii so$tware $olosite #!#al +n
medi# de a$aceri:
<I1 4<anagement In$ormation 1@stem5 - sistem in$orma)ional de management3
'I1 4'(ec#ti*e In$ormation 1@stem5 - 1istem '(ec#ti* In$orma)ional3
0rocesare de te(t3
Calc#l tabelar3
Aplica)ii pentr# salarii3
0rograme de contabilitate3
CAD 4Comp#ter Aided Design5 proiectare asistat de calc#lator3
Aplica)ii de e-mail& na*igare pe web etc.
a(iaie i transporturi - pentr# diri,area tra$ic#l#i3
domeniu 5ancar - calc#latoarele a# o $oarte mare #tili!are $iind $olosite pentr# calc#l#l
dob7n!ilor& la +nregistrarea depo!itelor %i a creditelor acordate& la crearea %i gestionarea ba!ei de
date a clien)ilor etc.
domeniul medical - pe l7ng +ntocmirea #nei ba!e de date a pacien)ilor& calc#latoarele a#
+ntreb#in)ri comple(e $iind #tili!ate c# mare preci!ie +n #rmrirea anali!elor de laborator +n
laboratoarele de anali!e. C# a,#tor#l calc#lator#l#i se pot obser*a mai #%or an#mite anomalii pe care
#n doctor n# le-ar p#tea descoperi c# ochi#l liber. '(ist di$erite instr#mente electronice $olosite la
reali!area opera)iilor 4laser5. Calc#latoarele s#nt $olosite pentr# a coordona $olosirea amb#lan)elor
ast$el +nc7t acestea s poat rsp#nde c7t mai prompt di$eritelor cerin)e.
domeniul educaional - se poate +n*)a acas $r a mai $i ne*oie de deplasarea ctre o instit#)ie
de +n*)m7nt %i $r a depinde de #n an#mit program. C# a,#tor#l #nei cone(i#ni la Internet se pot
c#ta mai m#lte c#rs#ri +ntr-#n domeni# a*7nd ast$el acces la mai m#lte opinii.
9ducaia cu aCutorul calculatorului se numete C<T ( Computer <ased Training ).
C7te*a dintre cele mai $olosite aplica)ii +n acest domeni# s#nt:
87/22
programe de procesare de te(t %i calc#l tabelar3
programe de pre!entare sa# desen3
aplica)ii de pregtire pe calc#lator3
ba!e de date3
organi!area orar#l#i3
aplica)ii de e-mail& na*igare pe web etc.
C<T are a*anta,e %i de!a*anta,e.
+(antaCe/
se +n*a) +n ritm#l propri#& a#toimp#s3
C-T poate $i $c#t pe Internet acas sa# la ser*ici#3
material#l C-T poate $i accesat +n orice moment3
n# este necesar participarea la nici #n c#rs.
0eza(antaCe/
n# se interac)ionea! c# al)i st#den)i3
se com#nic mai gre# c# pro$esor#l3
moti*area se $ace mai gre#.
#n concept foarte nou este tele4or3ing sau munca acas. +ceasta permite lucrul de acas fr a
mai fi ne(oie de deplasarea la sediul organizaiei pentru care se lucreaz. Aceasta pre!int di*erse a*anta,e
dar %i de!a*anta,e.
Dintre a(antaCe amintim:
red#cerea spa)i#l#i de l#cr# pentr# organi!a)ii3
persoanele care l#crea! acas se concentrea! mai m#lt pe sarcina primit& deoarece +n cadr#l $irmei
apar mere# noi sarcini& ast$el +nc7t #nele dintre ele pot $i ignorate sa# am7nate3
e(isten)a #n#i program $le(ibil& pentr# persoanele care l#crea! acas3
0eza(antaCe/
se red#c rela)iile inter#mane3
n# se creea! o c#lt#r de $irm& ceea ce este #n l#cr# deosebit de important3
este mai gre# de l#crat +n echip& deoarece persoanele din echip n# se c#nosc $oarte bine +ntre ele
7.1 ,umea electronic
7.1.1 Pota electronic
0o%ta electronic a de*enit o modalitate $oarte $olosit de com#nicare %i trimitere a mesa,elor. Acestea
pot $i trimise +n $ormat electronic de la #n calc#lator la alt#l& $olosind o re)ea de com#nicare a calc#latoarelor c#m ar $i
'thernet sa# Internet& sa# prin sisteme de linie tele$onic.
0o%ta electronic este #tili!at m#lt datorit:
cost#l#i red#s - este m#lt mai ie$tin trimiterea #n#i mesa, c# a,#tor#l po%tei electronice dec7t c#
modalitatea clasic de coresponden). Cost#l *ariantei obi%n#ite este de 8A ori mai mare3
*ite!ei - transmiterea %i primirea mesa,elor se reali!ea! aproape instantane#& *aria! +n $#nc)ie
de *ite!a de conectare %i de dimensi#nea mesa,#l#i3
accesibilit ) ii - se pot trimite %i primi mesa,e ori#nde %i de ori#nde& dac e(ist #n calc#lator c# o
cone(i#ne la Internet
+(antaCe/
transmiterea rapid +n orice loc +n l#me3
#n mi,loc ie$tin %i e$icient de com#nicare3
permite $olosirea de liste de distrib#ire a mesa,elor3
88/22
$olose%te instr#mente de gesti#ne a mesa,elor.
0eza(antaCe/
#n $i%ier ata%at poate con)ine #n *ir#s3
poate a*ea loc o s#pra+ncrcare a c#tiei po%tale3
se pot prod#ce erori %i negli,en)e +n $olosirea e-mail#l#i
7.1.1 Comer electronic
0osibilitatea reali!rii de tran!ac)ii comerciale& c#mprrii %i *7n!rii de
b#n#ri %i ser*icii& $olosind Internet#l sa# alte re)ele.
+(antaCe/
1e pot comanda prod#sele dorite la orice or din !i %i din noapte3
1e pot c#ta prod#se din toate domeniile $r s $ie necesar
deplasarea dintr-#n maga!in +n alt#l3
1e pot primi prod#sele acas $r a $i ne*oie de deplasare
1e pot compara pret#rile prod#selor in di$erite maga!ine *irt#ale
0eza(antaCe
Desociali!area oamenilor3
1isteme de plat nesig#re
C#mprarea din maga!ine *irt#ale c# consecin)e as#pra determinrii calit)ii prod#selor
:na din problemele deosebite c# care s-a# con$r#ntat in$ormaticienii pro$esioni%ti a $ost 0roblema O2F.
Aceasta a apr#t deoarece marea ma,oritate a calc#latoarelor $olosesc n#mai H digi)i pentr# a +nregistra data& c#
n#mai 2 digi)i aloca)i pentr# an& c# consecin)e c m#lte sisteme p#tea# genera erori dac n# se l#a# ms#ri pentr# a
$ace calc#latoarele compatibile pentr# an#l 2AAA.
"ntate i siguran! mediu de lucru
7.7 9rgonomie
'lemente care d#c la crearea #n#i medi# sntos de l#cr#:
0strarea #nei distan)e optime $a) de monitor 4recomandat HAcm5& pentr# a e*ita a$ectarea ochilor&
#tili!area ecranelor de protec)ie3
0o!i)ionarea adec*at a monitor#l#i& mo#se-#l#i %i tastat#rii3
:tili!area de sca#ne reglabile3
Distan)a adec*at pentr# gen#nchi %i coapse de la biro# sa# terminal3
Tastat#r ergonomic c# #n design ce perni)e o po!i)ionare corect a m7inilor3
>#mino!itate %i aerisire b#n a +ncperii3
0a#!e de 8A min#te d#p $iecare 5A de min#te +n $a)a calc#lator#l#i.
7.: Pro5leme de sntate
6olosirea calc#lator#l#i pres#p#ne reali!area #nor mi%cri stereotipe 4ale g7t#l#i& #merilor& coloanei *ertebrale5.
Aceste a$ec)i#ni se datorea! mi%crilor repetate& concept ce se n#me%te %"- (%epetiti(e "train -nCur' -
+ccidentare cauzate de micri repetate).
0robleme de sntate:
=niri ale ochilor %i slbirea *ederii3
/boseal3
0robleme c# spatele3
D#reri de #meri3
D#reri de cap.
Morme de protec)ie care a,#t la crearea #n#i medi# de l#cr# sntos:
6olosirea #nei tastat#ri deta%abile pentr# a e*ita d#rerile de m7ini %i bra)e3
1ca#n#l #tili!at s $ie reglabil& con$ortabil& c# #n sptar comod3
6olosirea #n#i s#port pentr# cabl#ri3
Cabl#rile de alimentare s $ie bine prote,ate %i legate3
.en#nchii treb#ie s $ie la ma(. 7A cm de sol3
A%e!area monitor#l#i la distan) potri*it& pentr# a +mpiedica a$ec)i#ni ale ochilor3
Asig#rarea e(isten)ei s#rsei de l#min pentr# a e*ita oboseala ochilor3
89/22
Dotarea $erestrelor c# ,al#!ele a,#stabile pentr# a e*ita strl#cirea sa# re$le(ia l#minii3
+ntrer#peri $rec*ente ale l#cr#l#i la calc#lator.
7.; Pro5leme de siguran
Termen#l de sig#ran) se re$er at7t la persoana care $olose%te calc#lator#l c7t %i la datele care se prel#crea!.
'ste posibil s se +ntrer#p c#rent#l sa# s aib loc cre%teri br#%te de tensi#ne.
C7te*a mod#ri +n care se pot pre*eni stricci#nile pro*ocate hardisB#l#i %i $i%ierelor:
6olosirea #nei :01 4:ninterr#ptible 0ower 1#pl@ - s#rs contin# de c#rent53
6olosirea #n#i dispo!iti* ce poate a*erti!a as#pra cre%terilor de tensi#ne3
1al*area $i%ierelor +n mod reg#lat3
=eali!7nd #n bacB#p complet +n mod reg#lat 4termen prin care se desemnea! e(ec#tarea
periodic de copii&pentr# a e*ita pierderea in$orma)iilor 4date primare sa# re!#ltate ale prel#crrilor5.
Cap. : "ecuritate
:.1 "ecuritatea informaiei
0olitici de sec#ritate
Acces#l $i!ic la calc#lator restric)ionat3
Adoptarea #nei politici de parolare coresp#n!toare3
1tabilirea drept#rilor pe care le are $iecare #tili!ator3
Copierea datelor +n mod reg#lat3
Criptarea $i%ierelor la care se l#crea!3
6olosirea programelor anti-*ir#s3
6olosirea programelor de sec#ritate tip $irewall.
Parolele/ se recomand s nu conin date personale ale utilizatorului i folosirea unor parole generate
automat la calculator.
1e recomand acces#l restricti* la date anga,a)ilor de pe o treapt in$erioar %i #n acces mai p#)in restricti*
#tili!atorilor de pe #n ni*el s#perior.
"copul realizrii 5ac3up-ului diferitelor date
0entr# a a*ea o mare sig#ran) a datelor se e$ect#ea! crearea de copii 4bacB-#p5 a datelor importante. Termenul
de 5ac3up al sistemului semnific copierea fi ierelor pe un dispoziti( auiliar de stocare a datelor
pentru a a(ea disponi5ile copii ale fi ierelor de pe calculator )n cazul defect rii sistemului sau
tergerilor accidentale. Copierea poate $i $c#t !ilnic sa# de mai m#lte ori pe !i& +n $#nc)ie de prel#crarea
datelor procesate.
Aceste copii se recomand a se reali!a:
2 / dat pe sptm7n pentr# $irmele de dimensi#ne mic3
2 / dat pe !i pentr# $irmele mari c#m ar $i bncile %i instit#)iile g#*ernamentale.
:.1 Airui
Airuii sunt anumite programe create cu scopuri distructi(e. 1#nt programe care a# proprietatea de a
se e(tinde %i care d#c la $#nc)ionarea necoresp#n!toare a sistem#l#i de operare.
'le s#nt set#ri de instr#c)i#ni care se ata%ea! sing#re #n#i alt program sa# sector#l#i de boot al #n#i disc.
Aceste mici programe distr#g in$orma)iile a$late pe calc#lator %i +mpiedic $#nc)ionarea aplica)iilor. 9ir#%ii
s#nt $oarte di$eri)i& de la cei care atac $i%ierele p7n la cei care d#c la stricarea componentelor hard ale
calc#lator#l#i.
/ dat ptr#ns +n calc#lator& *ir#s#l n# este acti*& el se acti*ea! +n moment#l +n care program#l c# care a
$ost ad#s este acti*at.
$odaliti de transmitere a (iruilor/
'i ptr#nd +n calc#lator prin intermedi#l programelor de pe Internet& at#nci c7nd se descarc an#mite
programe& doc#mente %i imagini& pot $i primi)i pe e-mail sa# pot $i ad#%i c# o dischet sa# #n CD.
2A/22
De aceea este recomandat ca la $olosirea #neia din aceste ci s se r#le!e #n program anti*ir#s.
Pentru a e(ita anumii (irui sau pentru a scpa de acetia (a tre5ui/
s $ie instalat #n program anti*ir#s $oarte b#n& c7t mai recent& c#
a,#tor#l cr#ia pot $i descoperi)i %i elimina)i e*ent#alii *ir#%i3
s se scane!e toate $i%ierele c# reg#laritate3
s se act#ali!e!e l#nar programele anti-*ir#s3
s se scane!e dischetele +nainte de a le $olosi3
s se scane!e $i%ierele ata%ate prin e-mail3
s n# se r#le!e programe a cror pro*enien) este nec#nosc#t3
s n# se $oloseasc dischete de pro*enien) nec#nosc#t3
s se $oloseasc $#nc)ia Pmacro disa5leP disponibil +n cele mai
moderne aplica)ii3
Conceptul de dezinfectare
Acest termen este analog c# cel din *orbirea c#rent& dar se re$er la domeni#l legat de calc#latoare.
Ca orice *ir#s %i *ir#%ii pot $i elimina)i. Acest l#cr# se reali!ea! c# a,#tor#l program#l#i anti*ir#s care descoper
*ir#s#l %i apoi +l elimin din toate $i%ierele %i din calc#lator.
6iecare *ir#s are o semnt#r speci$ic den#mit macro& prin intermedi#l creia& program#l anti*ir#s +l identi$ic
:.7 Cop'rig*t
'ste modalitatea legal de prote,are a l#crrilor literare& %tiin)i$ice& artistice sa# de orice $el& p#blicate sa#
nep#blicate c# condi)ia ca aceste l#crri s aib o $orm tangibil.
"*are4are - acele aplica)ii sa# programe care se pot achi!i)iona direct de la persoana care Ie-a creat&
persoan care dore%te distrib#irea acestor programe $r intermediar. De cele mai m#lte ori se distrib#ie grat#it
sa# c# o ta( minim. 0rogramele se pot copia %i transmite altor #tili!atori.
Free4are - programe prote,ate de drept#l de a#tor 4cop@right5 care pot $i tot#%i di$#!ate gratis de
ctre a#tor& care +%i pstrea! drept#rile de a#tor. 0rogramele pot $i $olosite& dar n# pot $i *7nd#te $r acord#l
a#tor#l#i
,icene programe achi!i)ionate de la persoanele care le prod#c %i pentr# care se plte%te #n drept de
$olosire. Acest drept e *alabil pentr# #n sing#r calc#lator& treb#ind s $ie achi!i)ionat o licen) special ce permite
instalarea program#l#i pe mai m#lte calc#latoare&
,icena acord dreptul de folosire a programului respecti(! nu i dreptul de comercializare sau
distri5uie.
9trase din ,egea Jr. D.1EE= ! pri(ind drepturile de autor i drepturile conee
C+P. ; 0urata proteciei dreptului de autor
+%T. 7K
Drept#rile patrimoniale as#pra programelor pentr# calc#lator d#rea! tot timp#l *ie)ii a#tor#l#i& iar d#p moartea
acest#ia se transmit prin mo%tenire& potri*it legisla)iei ci*ile& pe o perioad de 7A de ani.
C+P. E Pr ogr amel e pent r u cal cul at or
+%T. @1
4850rin pre!enta lege& protec)ia programelor pentr# calc#lator incl#de orice e(presie a #n#i program& programele de
aplica)ie %i sistemele de operare& e(primate +n orice $el de limba,& $ie +n cod-s#rs sa# cod-obiect& material#l de
concep)ie pregtitor& prec#m %i man#alele.
425Ideile& procedeele& metodele de $#nc)ionare& conceptele matematice %i principiile care sta# la ba!a oricr#i
element dintr-#n program pentr# calc#lator& incl#si* acelea care sta# la ba!a inter$e)elor sale& n# s#nt prote,ate.
+%T. @7
A#tor#l #n#i program pentr# calc#lator bene$icia! +n mod coresp#n!tor de drept#rile pre*!#te de pre!enta lege&
+n partea I a pre!ent#l#i titl#& +ndeosebi de drept#l e(cl#si* de a reali!a %i de a a#tori!a:
reprod#cerea permanent sa# temporar a #n#i program& integral sa# par)ial& prin orice mi,loc %i s#b orice $orm&
incl#si* +n ca!#l +n care reprod#cerea este determinat de +ncrcarea& a$i%area& transmiterea sa# stocarea
program#l#i pe calc#lator3
28/22
trad#cerea& adaptarea& aran,area %i orice alte trans$ormri ad#se #n#i program pentr# calc#lator& prec#m %i
reprod#cerea re!#ltat#l#i acestor opera)i#ni& $r a pre,#dicia drept#rile persoanei care trans$orm program#l pentr#
calc#lator3
di$#!area original#l#i sa# a copiilor #n#i program pentr# calc#lator s#b orice $orm& incl#si* prin +nchiriere.
+%T. @:
+n lipsa #nei con*en)ii contrare& drept#rile patrimoniale de a#tor as#pra programelor pentr# calc#lator& create de
#n#l sa# de mai m#l)i anga,a)i +n e(ercitarea atrib#)iilor de ser*ici# sa# d#p instr#c)i#nile cel#i care anga,ea!&
apar)in acest#ia din #rm.
+%T. @;
a5. In lipsa #nei con*en)ii contrare& printr-#n contract de #tili!are a #n#i program pentr# calc#lator se pre!#m
c:
b5. #tili!ator#l#i i se acord drept#l nee(cl#si* de #tili!are a program#l#i pentr# calc#lator3
c5. #tili!ator#l n# poate transmite #nei alte persoane drept#l de #tili!are a program#l#i pentr# calc#lator.
d5. Cesi#nea drept#l#i de #tili!are a #n#i program pentr# calc#lator n# implic %i trans$er#l drept#l#i de a#tor
as#pra acest#ia.
+%T.@=
+n lipsa #nei con*en)ii contrare& n# s#nt s#p#se a#tori!rii tit#lar#l#i drept#l#i de a#tor actele pre*!#te la art. 7? lit.
a5 si b5& dac acestea s#nt necesare pentr# a permite dob7nditor#l#i s #tili!e!e program#l pentr# calc#lator +ntr-
#n mod coresp#n!tor destina)iei sale& incl#si* pentr# corectarea erorilor.
+%T. @@
a5. :tili!ator#l a#tori!at al #n#i program pentr# calc#lator poate $ace& $r a#tori!area a#tor#l#i& o copie de arhi*a
sa# de sig#ran)& +n ms#ra +n care aceasta este necesar pentr# asig#rarea #tili!rii program#l#i.
b5. :tili!ator#l a#tori!at al copiei #n#i program pentr# calc#lator poate& $ r a#tori!area tit#lar#l#i drept#l#i
de a#tor& s obser*e& s st#die!e sa# s teste!e $#nc)ionarea acest#i program& +n scop#l de a determina ideile %i
principiile care sta# la ba!a oricr#i element al acest#ia& c# oca!ia e$ect#rii oricror opera)i#ni de +ncrcare +n
memorie& a$i%are& con*ersie& transmitere sa# stocare a program#l#i& opera)i#ni pe care este +n drept s le e$ect#e!e.
c5. Dispo!i)iile art. 8A lit. e5 din pre!enta lege n# se aplic programelor pentr# calc#lator.
+%T. @D
A#tori!area tit#lar#l#i drept#l#i de a#tor este obligatorie at#nci c7nd reprod#cerea cod#l#i sa# trad#cerea
$ormei acest#i cod este indispensabil pentr# ob)inerea in$orma)iilor necesare interoperabilit)ii #n#i program
pentr# calc#lator c# alte programe pentr# calc#lator& dac s#nt +ndeplinite #rmtoarele condi)ii:
a5& actele de reprod#cere %i de trad#cere s#nt +ndeplinite de o persoan care de)ine drept#l de #tili!are a #nei copii
a program#l#i sa# de o persoan care +ndepline%te aceste ac)i#ni +n n#mele cele dint7i& $iind abilitat +n acest scop3
b5. in$orma)iile necesare interoperabilit)ii n# s#nt #%or %i rapid accesibile persoanelor pre*!#te la lit. a5 a
pre!ent#l#i articol3
c5. actele pre*!#te la lit. a5 a pre!ent#l#i articol s#nt limitate la pr)ile de program necesare interoperabilit)ii.
+%T. @E
In$orma)iile ob)in#te prin aplicarea art. 78:
a5& n# pot $i #tili!ate +n alte scop#ri dec7t reali!area interoperabilit)ii program#l#i pentr# calc#lator& creat
independent3
b5. n# pot $i com#nicate altor persoane& +n a$ara ca!#l#i +n care com#nicarea se do*ede%te necesar
interoperabilit)ii program#l#i pentr# calc#lator& creat independent3
c5. n# pot $i #tili!ate pentr# de$initi*area& prod#cerea ori comerciali!area #n#i program pentr# calc#lator& a cr#i
e(presie este $#ndamental similar& sa# pentr# orice alt act ce ad#ce atingere drept#rilor a#tor#l#i.
+%T. DK
Dispo!i)iile art. 78 si 79 n# se aplic& dac se ca#!ea! #n pre,#dici# tit#lar#l#i drept#l#i de a#tor sa#
e(ploatrii normale a program#l#i pentr# calc#lator.
+%T. D1
Dispo!i)iile cap. 9I din pre!ent#l titl# n# se aplic programelor pentr# calc#lator.
22/22