Sunteți pe pagina 1din 8

Tehnologia de control

Prezentarea principalelor categorii de defecte care pot aprea la sudare


DEFECTE CONDIII DE ACCEPTARE
Defecte plane Fisuri
Lips de topire
lateral
Lips de topire ntre
straturi
Nu se admit
Nu se admit
Aaterea de la
!rosimea sudurii
"rosimea ma#im a sudurii $%&s la sudarea
cu o trecere
' la sudarea cu mai multe treceri
Arsuri ale peretelui
(e)ii
Nu se admit
Rsfr*n!erea sudurii n
interiorul (e)ii
' nu dep+easc $%,mm la (e)ile cu
diametrul de p*n la -,mm inclusi) +i .mm la
(e)ile cu diametru de peste -,mm
Inclu/iuni de /!ur sau
alte inclu/iuni solide 0de e#1
2olfram3
Inclu/iuni i/olate
4 lun!imea mai mic dec*t s
4 l(imea mai mic dec*t $%- s
Dimensiunile inclu/iunilor trans)ersale pe
!rosime treuie s nu reduc !rosimea minim a
sudurii su )aloarea specific
Pori i/ola(i
"oluri
'ufluri tuulare
'ufluri aliniate
"oluri
'ufluri sferoidale
uniform rect1
Diametrul mai mic dec*t $%,s1
Dimensiunile porilor trans)ersali pe !rosime
treuie s nu reduc !rosimea sudurii su )aloarea
specific1
Lun!imea mai mic dec*t $%,s1
'uflurile tuulare treuie s nu reduc
dimensiunea sudurii su )aloarea specificat1
Nu se admit
Pot indica lips de topire
'uma tuturor suflurilor pe sec(iune nu
treuie s reduc dimensiunile sudurii su
)aloarea specific1
Arderea captului (e)ii Nu se admit n ca/ul n care se reduc
dimensiunile sudurii su dimensiunile prescrise n
proiectul de e#ecu(ie1
Organizarea controlului n funcie de fluxul de fabricaie
5n scopul reali/rii unor minri de calitate corespun/toare )asul )a fi controlat
naintea e#ecu(iei pe parcursul e#ecu(iei +i n fa/a final cu pri)ire la6
4 calitatea materialelor de a/ +i de adaos n ce pri)e+te coresponden(a acestora
cu proiectul% condi(iile te7nice din proiect% norma de produs +i caracteristicile de calitate1
4 dimensiunile elementelor 0)irole% racorduri% supor(i3 +i ncadrarea acestora n
aaterile admise prin proiect +i norma de produs8
4 starea suprafe(elor elementelor 0corp 9 plci 9 racorduri3 +i ncadrarea n
pre)ederile proiectului +i norma de produs8
- respectarea te7nolo!iei de sudare pentru minrile6 suduri lon!itudinale
ale )irolelor% suduri circulare 0manta4)irole3% sudarea elementelor interioare1
Re!lementrile referitoare la e#ecu(ia structurii sudate pri)esc n special6
4 omolo!area te7nolo!iei +i a procedeelor de sudare +i control8
4 autori/area sudorilor8
4 pre!tirea 0dimensiuni% aspecte3 rostului n )ederea sudrii8
4 respectarea parametrilor de sudare 0intensitate4tensiune38
4 depunerea straturilor% temperatura materialelor de a/ n timpul sudrii%
temperatura electro/ilor% cur(irea ntre straturi etc8
4 respectarea te7nolo!iei de tratament termic 0dac este ca/ul3% temperaturile%
timpul de men(inere% condi(iile de rcire% dotarea cuptorului cu aparate de msurare8
4 efectuarea controlului pe parcursul reali/rii sudurilor% aspect% dimensiuni%
e#aminri nedistructi)e8
4 asi!urarea lipsei unor defecte +i a reducerii de !rosime a materialului n/onele n
care au fost e#ecutate suduri de prindere% a unor piese dup ndeprtarea acestora1
4 e)iden(a marca:elor% numrul +i anul farica(iei% marca% +ar:a +i 9 sau lotul
materialelor% norma de produs% indicati)ele sudrilor8
4 ncercarea la presiune 7idraulic8
4 )erificarea documenta(iei de !aran(ie a produsului0cartea te7nic38
4 e#isten(a +i instruirea personalului speciali/at pentru e#ecutarea e#aminrilor
nedistructi)e +i a opera(iilor de control u/uale 0materiale% aspect% dimensiune etc38
5n detaliu opera(iile de control% documentele pe a/a crora se e#ecut acestea%
fa/ele n care se reali/ea/ procesul% metodele +i mi:loacele utili/ate c*t +i documentele
care treuiesc emise sunt pre/entate n ;Planul de control;1
'e recomand ca unitatea s fie autori/at 0I'CIR% A'<E% T=>% etc13 pentru a
e#ecuta o lucrare din acest domeniu1
'e men(ionea/ faptul c n ca/ul n care lucrarea nu se )a e#ecuta de o unitate
autori/at I'CIR se impune ca% nainte de nceperea lucrrii% unitatea care urmea/ s
e#ecute lucrarea s fie )erificat n ceea ce pri)e+te capacitatea te7nic 0utila:e% aparatur
de control% personal de e#ecu(ie3 de a reali/a utila:ul (in*nd seama +i de condi(iile
pre)/ute n pre/enta lucrare1
'e recomand ca la reali/area capacit(ii te7nice s fie a)ute n )edere +i
pre)ederile 'TA' ..,?,4@A +i cele ale prescrip(iilor te7nice CR -4@B1 >om aorda n
continuare aspecte le!ate de controlul asamlrii reali/ate prin sudarea )irolelor n
)ederea o(inerii corpului recipientului1
Controlul )a decur!e n urmtoarele etape6
4 Controlul naintea sudrii8
4 Controlul n timpul sudrii8
4 Controlul dup sudare1
Controlul naintea sudrii
5n cadrul acestei etape se efectuea/ controlul nedistructi) al tuturor elementelor
care intr n componen(a ansamlului sudat1 Aceasta presupune controlarea
dimensiunilor% a !eometriei +i a caracteristicilor mecanice 0conform documentelor de
li)rare a materialului3 ale materialelor de a/ +i de adaos1 'e controlea/ starea
suprafe(elor% se )erific e#isten(a unor defecte interioare datorate procesului de elaorare1
Dup reali/area rosturilor pentru sudare se )erific !eometria acestora% se )erific
te7nolo!ia de sudare% de prencl/ire +i prindere n puncte n )ederea sudrii1
Controlul n timpul sudrii
Aceast etap demarea/ n momentul n care semifaricatele sunt instalate la
locul de sudare1 'e e#ecut de ctre personalul operator +i continu cu in!inerul te7nolo!%
personalul de control +i e)entual repre/entantul unui or!anism de control independent1 'e
reali/ea/6
4 controlul parametrilor re!imului de sudare8
4 parametrii !eometrici ai sudurii 0l(ime% supranl(are% ptrundere3% folosind
instrumente specifice6 ri!le% +ulere% +aloane etc8
4 n ca/ul sudrii multistrat% se )a aplica opera(ia de control nedistructi) dup
efectuarea fiecrui strat 0control optico4)i/ual% controlul cu lic7ide penetrante a primului
strat% .$$C38
4 se )a acorda o aten(ie deoseit ndeprtrii /!urii% stropilor sau impurit(ilor
re/ultate dup sudare1
Controlul dupa sudare
5n cadrul acestei etape se urmre+te )erificarea formei +i dimensiunilor
construc(iei% po/i(ia reciproc a elementelor% deforma(iile sau rupturile aprute1 'e
e#ecut prin te7nici specifice controlului optico4)i/ual +i prin msurtori1
'e trece la efectuarea controlului defectelor minrilor sudate n cadrul cruia se
urmresc6 defecte e#terioare0de suprafa( 4 control optico4)i/ual% cu lic7ide penetrante% cu
puleri ma!netice% cu curen(i turionari3 +i defecte interioare 0cu radia(ii penetrante% cu
ultrasunete31
Dup montarea inte!ral se e#ecut controlul !loal al etan+eit(ii 0proa
7idraulic% pneumatic% cu !a/e trasoare etc13
Stabilirea metodelor posibile de control
Controlul optico-vizual O!"
Constituie cea mai simpl form de control defectoscopic nedistructi)1 Controlul
se poate efectua cu oc7iul lier 0control optic3 sau cu a:utorul unor aparate optice 0control
optic31
Controlul )i/ual permite detectarea a numeroase defecte ca6 fisuri% pori% sufluri%
retasuri% cratere% inclu/iuni de suprafa(% stropi% scur!eri +i mpro+cri de metal%
deteriorri accidentale% urme ale sculelor% +an(uri mar!inale% supranl(ri e#cesi)e%
mrime necorespun/toare +i neuniform a sol/ilor etc1
Pentru ca re/ultatele controlului s fie satisfctoare% este necesar ca suprafa(a
controlat s fie suficient de ine iluminat1 Controlul optic asi!ur o sensiilitate mai
un a controlului% deoarece se efectuea/ cu a:utorul unor aparate optice cu putere de
mrire nedep+ind% n mod oi+nuit% # D$1 Aparatele optice folosite sunt6 lupele de diferite
tipuri +i puteri de mrire% microscoapele% endoscoapele etc1
Controlul cu lichide penetrante #P"
Controlul defectoscopic nedistructi) cu lic7ide penetrante se a/ea/ pe
proprietatea unor lic7ide de a umecta suprafe(ele corpurilor solide +i de a ptrunde n
ca)it(ile defectelor acestor suprafe(e1 Intruc*t ptrunderea lic7idelor n interiorul
defectelor are loc prin capilaritate% metodele de control cu lic7ide penetrante sunt
cunoscute +i su denumirea de metode capilare1
In principiu controlul cu lic7ide penetrante comport mai multe etape6
.4 pre!tirea suprafe(ei supus controlului
-4 depunerea penetrantului
A4 ndeprtarea e#cesului de penetrant
D4 de)eloparea
,4 e#aminarea
Opera(ia de pre!tire a suprafe(ei are drept scop ndeprtarea murdriei% o#i/ilor
+i sustan(elor !rase de pe suprafa(% astfel nc*t s se asi!ure accesul penetrantului la
ca)it(ile defectelor1 Opera(ia de penetrare const n aplicarea +i men(inerea% un anumit
timp pe suprafa(a controlat% a unui strat continuu de lic7id cu capacitate mare de
umectare0penetrant3 care )a ptrunde n defectele e#istente pe suprafa(1 Dup
ndeprtarea e#cesului de penetrant de pe suprafa(a controlat% lic7idul penetrant )a
rm*ne numai n ca)it(ile defectelor% de unde este e#tras printr4o opera(ie de de)elopare1
Aceasta se reali/ea/ prin depunerea pe suprafa(a controlat a unui de)elopant cu putere
mare de asor(ie a lic7idelor1
De)elopantul e#tra!e penetrantul rmas n ca)it(ile defectelor apr*nd n locurile
respecti)e indica(iile de defect1 Acestea sunt oser)ate +i nre!istrate n timpul opera(iei
finale de e#aminare1
Controlul cu LP este destinat punerii n e)iden( a defectelor de suprafa( dar +i a
celor de profun/ime desc7ise6 pori% sufluri desc7ise% fisuri% crpturi% rupturi% stratificri1
'ensiilitatea controlului cu lic7ide penetrante este foarte mare% permi(*nd
detectarea unor fisuri desc7ise la suprafa( cu l(ime minim de $%$$.mm% ad*ncime
minim de $%$.mm +i lun!ime minim de $%.mm1
Controlul cu pulberi magnetice P$"
'e aplic pieselor confec(ionate din materiale feroma!netice% n scopul detectrii
defectelor de suprafa( sau a defectelor aflate n imediata )ecintate a suprafe(ei1 Orice
discontinuitate e#istent ntr4o pies ma!neti/at )a produce o perturare a c*mpului
ma!netic% liniile de for( ale c*mpului ocolind discontinuitatea deoarece ea repre/int un
ostacol cu permeailitate ma!netic mic1 5n condi(ii de laorator% cu materiale +i
aparatur de calitate% sensiilitatea metodei de control este ridicat1
Controlul cu radiaii penetrante %P"
Prin radio!rafiere se n(ele!e o metod de defectoscopie nedistructi) cu radia(ii
penerante la care re/ultatul con)ersiei ima!inii radiante n ima!ine )i/iil constituie un
document al controlului1
Radia(ia penetrant poate fi radia(ie electroma!netic sau corpuscular% a crei
lun!ime de und este mai mic dec*t distan(ele interatomice din materiale1Radia(iile
electroma!netice pot fi6 radia(ii roent!en0E3% al crei spectru de lun!imi de und este
cuprins ntre.$
4.A
111.$
4.?
mm +i radia(ii !ama0F3 al crei spectru de lun!imi de und este
cuprins ntre .$
4.A
111.$
4.$
mm1
Principalele propriet(i ale radia(iilor de care treuie s se (in seama la
folosirea lor n controlul nedistructi) sunt6 penetrailitatea % atenuarea% asor(ia +i
)aria(ia intensit(ii1
Oiectul radio!rafiei l constituie o(inerea ima!inii structurii macroscopice a
materialului cu a:utorul radia(iilor +i nre!istrarea acestei ima!ini pe film1 Astfel% pe film
apare ima!inea intern a materialului controlat% a)*nd la a/ atenuarea diferit a
radia(iilor care l4au strtut n func(ie de neomo!enitatea macroscopic a acestuia1
Pentru punerea n e)iden( a conforma(iei interioare a unui corp este necesar ca
acesta s fie astfel aran:at nc*t proiec(ia por(iunii interne care interesea/ s fie
orientat perpendicular pe direc(ia de propa!are a radia(iilor1
Controlul cu ultrasunete &S"
Este o metod de control cu sensiilitate un% care se aplic n ca/ul e#i!en(elor
mari +i care ofer re/ultate n timp real1 'e utili/ea/ n special pentru detectarea
defectelor interioare de toate tipurile1 Personalul care e#ecut controlul treuie s ai o
pre!tire special1
Principiul metodei de control cu ultrasunete6 aparatul 0defectoscop ultrasonic3%
compus dintr4un !enerator de impulsuri de nalt frec)en(% trimite% prin intermediul unui
loc de emisie% impulsuri electrice palpatorului 0dispo/iti) folosit pentru producerea
ultrasunetelor31 Palpatorul transform impulsurile electrice n oscila(ii mecanice ce se
transmit piesei controlate1 =ndele ultrasonice care se reflect pe suprafa(a opus piesei
sau pe defecte a:un! dup un timp la palpator care le recep(ionea/% le transform n
semnale electrice +i le transmite unui loc de amplificare1 >i/uali/area impulsurilor se
face pe un tu catodic1
Iminrile de col( se controlea/ mai !reu cu ultrasunete dec*t minrile sudate
cap la cap1
Controlul treuie efectuat cu frec)en(e cu at*t mai :oase cu c*t !rosimea este mai
mare1 De asemenea% defectoscoapele treuie s asi!ure o amplificare c*t mai ridicat% de
peste ?$ 4 .$$ dG% un ni)el de suprimare a /!omotului de fond de cel pu(in .- dG%
precum +i posiilit(i de conectare prin transmisie1 5n )ederea asi!urrii unei ptrunderi
suficiente a undelor n custur% fasciculul treuie anume orientat fa( de mar!inea
custurii +i fa( de direc(ia de cristali/are1 Aceast condi(ie implic controlul pe distan(a
0domeniul de ad*ncime3 corespun/toare unui semipas de e#aminare% p9-% de pe amele
pr(i +i de pe amele suprafe(e ale minrii1
Controlul etan'eitii P("
'e reali/ea/ utili/*nd proa 7idraulic1 Presiunea de ncercare este de D%A&,
H!9cm
-
!1
Proa 7idraulic se reali/ea/ n trei trepte de ncercare% p*n la atin!erea
presiunii de ncercare1 Pentru e)itarea atin!erii limitei de instailitate% se msoar
)aria(iile de diametru +i de form1 Presiunea de ncercare se men(ine p*n n momentul n
care nu se mai nre!istrea/ )aria(ii ale mrimilor msurate1 In ca/ul n care apar scderi
ale presiunii% se determin cau/ele acestora% se remedia/ defectele +i se reface proa de
ncercare1
Cu c*t tensiunea superficial a lic7idului utili/at este mai mic% cu at*t
sensiilitatea de detectare e#primat prin )olumul de scpri n unitatea de timp este mai
mare% deci se pot detecta defecte mai fine1 'e utili/ea/ ap cu deter!en(i1 'ensiilitatea
metodei este .$
4-
arcm
A
9s1
5ncercarea const n cre+terea presiunii p*n la presiunea de ncercare 0?$ ar3%
men(inerea su presiune a recipientului timp de .$ minute1
Proa 7idraulic se consider reu+it dac nu se constat deforma(ii )i/iile cu
oc7iul lier% picturi sau scur!eri de lic7id n /ona minrilor sudate1
'e )a ntocmi matricea metode posiile de control9defecte
Tael 6 <atricea metode posiile de control nedistructi)9defecte
Felul defectului <etode de e#aminare
O! #P CT % &S
Fisuri D. D. D L D
'ufluri D. D. L D L
Inclu/iuni N N L D D
Lips de topire N N L D D
Lips de ptrundere N N L D D
Crestturi D L L L L
Le!end6
O> 4 e#aminare optico )i/ual
LP 4 lic7ide penetrante
R 4 radia(ii penetrante
CT 4 curen(i turionari
=' 4 ultrasunete
D 4 recomandail
L 4 limitat func(ie de !rosimea materialului% mrimea% orientarea +i po/i(ia
defectului
N 4 nu poate fi aplicat
. 4 numai pe suprafa(