Sunteți pe pagina 1din 2

DECRET nr.

473 din 20 decembrie 1971


privind incheierea de angajamente de ctre candidatii admisi s rme!e instit"ii#e
mi#itare de $nv"m%nt &i instit"ii#e civi#e de $nv"m%nt
Textul actului publicat n B.Of. nr. 166/31 dec. 1971
DECRET '()*R+ 473 D,' 20-12-71 privind incheierea de angajamente de catre
candidatii admisi sa rme!e instittii#e mi#itare de invatamint si instittii#e civi#e de
invatamint speri.r/ pentr care che#tie#i#e de intretinere se sp.rta de )inister#
0.rte#.r *rmate/ C.nsi#i# 1ecritatii 1tat#i sa )inister# *2aceri#.r ,nterne
E),TE'T+ C3'1,4,(4 DE 1T*T
*5*R(T ,' )3',T3R(4 30,C,*4 'r. 166 D,' 31-12-71
ART. 1
La inscrierea in liceele militare candidatii admisi !"r inc#eia an$a%amente scrise cu
&inisterul '"rtel"r Armate prin care se "bli$a ca dupa abs"l!irea liceului sa se pre(inte la
c"ncursul de admitere in sc"ala militara de "fiteri la care !"r fi reparti(ati si sa urme(e
cursurile acelei sc"li dupa ce au f"st declarati reusiti la c"ncursul de admitere. )n ca(ul
ele!il"r in !irsta mai mica de 1* ani an$a%amentul se inc#eie dupa ca( cu incu!iintarea
parintil"r sau a tut"relui.
ART. +
,andidatii admisi in sc"lile militare de "fiteri maistri militari sub"fiteri in Academia
militara precum si in institutiile ci!ile de in!atamint superi"r pentru care c#eltuielile de
intretinere se sup"rta de &inisterul '"rtel"r Armate ,"nsiliul -ecuritatii -tatului sau
&inisterul Afaceril"r )nterne !"r inc#eia an$a%amente scrise cu "r$anul central respecti! prin
care se "bli$a ca dupa ac"rdarea $radului de "fiter maistru militar sau sub"fiter sa
indeplineasca ser!iciul in f"rtele armate timp de minimum 9 ani in unitatile si $arni("anele
unde !"r fi incadrati sau mutati ulteri"r in rap"rt cu ne!"ile "r$anel"r centrale pre!a(ute la
acest artic"l.
ART. 3
.le!ii si "fiterii ele!i care pentru lipsa de interes la in!atatura sau pentru abateri disciplinare
sint indepartati din institutiile militare de in!atamint sau din institutiile ci!ile de in!atamint
superi"r pentru care c#eltuielile de intretinere sint sup"rtate de unul dintre "r$anele centrale
menti"nate la art. + precum si abs"l!entii liceel"r militare care fara m"ti!e intemeiate nu se
pre(inta la c"ncursul de admitere in sc"lile militare la care au f"st reparti(ati !"r restitui
c#eltuielile de intretinere facute pe timpul cit au f"st sc"lari(ati.
ART. /
,adrele militare care nu0si !"r respecta an$a%amentele pre!a(ute de art.
1 si + sint "bli$ate sa restituie c#eltuielile de intretinere pe timpul sc"lari(arii facute de
"r$anul central respecti! diminuate cu c"ta parte c"respun(at"are peri"adei ser!ite in f"rtele
armate dupa abs"l!irea institutiei de in!atamint.
ART. 1
2rin c#eltuieli de intretinere in sensul art. 3 si / se intele$ c#eltuielile efectuate cu #ranirea
ec#iparea ca(area si transp"rtul dus si int"rs pe timpul !acantel"r.
ART. 6
-tabilirea sumel"r ce !"r trebui restituite drept c#eltuieli de intretinere de catre cei pre!a(uti
la art. 3 si / imputarea acest"r sume precum si exercitarea cail"r de atac imp"tri!a actel"r de
imputare se fac p"tri!it n"rmel"r le$ale pri!ind raspunderea materiala a militaril"r si
stabilirea urmarirea si lic#idarea pa$ubel"r cau(ate patrim"niului f"rtel"r armate.
ART. 7
Raspunderea pentru restituirea c#eltuielil"r de intretinere facute de &inisterul '"rtel"r
Armate ,"nsiliul -ecuritatii -tatului sau &inisterul Afaceril"r )nterne pe timpul sc"lari(arii
nu inlatura raspunderea penala materiala sau disciplinara dupa ca( a pers"anei in cau(a.
ART. *
3aca an$a%amentul a f"st semnat cu incu!iintarea parintil"r sau tut"relui cel care a dat
incu!iintarea raspunde pentru restituirea c#eltuielil"r de intretinere s"lidar cu cel caruia i0a
dat incu!iintarea daca si0a luat in scris un an$a%ament in acest sens.
ART. 9
3isp"(itiile art. +9 alin. / din 3ecretul nr.11*/1974 cu pri!ire la reparti(area in pr"ductie a
abs"l!entil"r institutiil"r de in!atamint superi"r de la in!atamintul de (i si ale art. 16/ alin. +
din Le$ea nr. 11/196* pri!ind in!atamintul in Republica -"cialista R"mania nu se aplica in
ca(ul ele!il"r si "fiteril"r ele!i care urmea(a institutii ci!ile de in!atamint superi"r si pentru
care c#eltuielile de intretinere se sup"rta de unul dintre "r$anele menti"nate la art. +.
ART. 14
.le!ii si "fiterii ele!i care in pre(ent urmea(a cursurile institutiil"r de in!atamint specificate
la art. 1 si + !"r inc#eia an$a%amente in c"nditiile pre(entului decret in termen de 3 luni de la
intrarea in !i$"are a acestuia.
&ar5i 4+ martie +414 176+7
Declinare de rspundere: Textele actelor normative publicate n aceast rubric nu au
caracter oficial.