Sunteți pe pagina 1din 41

nvmntul profesional i tehnic n domeniul TIC

Proiect cofinanat din Fondul Social European n cadrul POS DRU 2007-2013
Beneficiar Centrul Naional de Dezvoltare a nvmntului Profesional i Tehnic
str. !iru "aret nr. #$%#&' sector #' Bucureti%$#$#()' tel. $&#%*####)&' fa+. $&#%*#&,-./' vet0tvet.ro
Protocoale TP ! "P
#aterial de predare
Do$eniul% "nfor$atic&
alificarea% 'd$ini(trator reele locale )i de co$unicaii
*i+el 3 a+an(at
200,
'UTOR"%
S"#O*' #'R"' R"U*ESU - !rofesor 1rad didactic definitivat
E.E*' "/0*ESU !rofesor 1rad didactic definitivat
OORDO*'TOR%
1"O/'**' ST0*"0 - Prof. 1rad didactic 2
O*SU.T'*20%
"O'*' 3RSTE' e+!ert CND2PT
4O"' /.0DU2 e+!ert CND2PT
'*1E.' POPESU e+!ert CND2PT
D'*' STRO"E e+!ert CND2PT
3cest material a fost ela4orat 5n cadrul !roiectului nvmntul profesional i tehnic n
domeniul TIC, !roiect cofinanat din 6ondul ocial 7uro!ean 5n cadrul P8 D9: &$$(%
&$#*
2
uprin(
2. 2ntroducere......................................................................................................................-
22. Documente necesare !entru activitatea de !redare.....................................................,
222. 9esurse........................................................................................................................)
Tema #. Protocoale de nivel a!licaie............................................................................)
6ia su!ort ; Nivelul 3!licaie; funcionare i !rotocoale............................................)
Tema &. Protocoale de nivel trans!ort.........................................................................&$
6ia su!ort ; Nivelul Trans!ort; funcionare i !rotocoale........................................&$
Tema *. Protocoale de nivel 2nternet...........................................................................&/
6ia su!ort ; Nivelul 2nternet; funcionare i !rotocoale...........................................&/
Tema -. Porturi de comunicare a !rotocoalelor...........................................................*)
6ia su!ort ; Porturi de comunicare.........................................................................*)
Bi4lio1rafie.......................................................................................................................*.
3
"5 "ntroducere
<aterialele de !redare re!rezint o resurs su!ort !entru activitatea de !redare'
instrumente au+iliare care includ un mesa= sau o informaie didactic.
Prezentul material de !redare' se adreseaz cadrelor didactice care !redau 5n cadrul
colilor !ostliceale' domeniul "nfor$atic&' calificarea 'd$ini(trator reele locale )i de
co$unicaii
<odulul Protocoale TP!"P' !entru care a fost ela4orat materialul' are alocate un
numr de #&$ ore' din care;
>a4orator tehnolo1ic )$ ore
3ctiviti de !redare )$ ore
Parcur1erea modulului se face 5n s!tmnile #* #/.
o$petena!Re6ultatu
l n+&&rii
Te$e Fi)e (uport
Prezint !rotocoalele de
nivel 3P>2C3?27
Tema #. Protocoale de nivel
3!licaie
6ia su!ort;
Nivelul 3!licaie ;
funcionare i !rotocoale
Descrie !rotocoalele de
nivel T93NP89T
Tema &. Protocoale de nivel
Trans!ort
6ia su!ort;
Nivelul Trans!ort ;
funcionare i !rotocoale
7+em!lific
!rotocoalele de nivel
2NT79N7T
Tema *. Protocoale de nivel
2nternet
6ia su!ort;
Nivelul 2nternet ;
funcionare i !rotocoale
3nalizeaz !orturile de
comunicare a
!rotocoalelor
Tema -. Porturi de
comunicare a !rotocoalelor
6ia su!ort;
Porturi de comunicare
4
34solvenii nivelului * avansat' coal !ostliceal' calificarea 3dministrator reele locale
i de comunicaii' vor fi ca!a4ili s utilizeze echi!amentele reelelor de calculatoare' s
cunoasc i s utilizeze !rotocoale i terminolo1ii de reea' s cunoasc i s a!lice
to!olo1ii de reele locale @>3NA i 1lo4ale @B3NA' modele de referin 82 @8!en
Cstem 2nterconnectionA' s utilizeze ca4luri' unelte !entru ca4larea structurat'
routere 5n conformitate cu standardele 5n vi1oare.
""5 Docu$ente nece(are pentru acti+itatea de predare
Pentru !redarea coninuturilor a4ordate 5n cadrul materialului de !redare cadrul didactic
are o4li1aia de a studia urmtoarele documente;
Standardul de Pregtire Profesional !entru calificarea 3dministrator reele
locale i de comunicaii' nivelul * avansat DDD.tvet.ro' seciunea PP sau
DDD.edu.ro ' seciunea 5nvmnt !reuniversitar
Curriculum !entru calificarea 3dministrator reele locale i de comunicaii' nivelul
* avansat DDD.tvet.ro' seciunea Curriculum sau DDD.edu.ro' seciunea
5nvmnt !reuniversitar
Pentru acest material dia1ramele au fost realizate cu !ro1ramul DiaCze' care !oate
fi descrcat 1ratis' de la adresa DDD.cze.cz
5
"""5 Re(ur(e
Te$a 15 Protocoale de ni+el aplicaie
Fi)a (uport % *i+elul 'plicaie% funcionare )i protocoale
3cest document vizeaz com!etenaErezultatul 5nvrii ;Preint protocoalele de
nivel !P"IC!#I$
Protocolul TP!"P 7Tran($i((ion ontrol Protocol8
uita de !rotocoale TP!"P re!rezint cel mai fle+i4il !rotocol de trans!ort
dis!oni4il i !ermite com!uterelor din 5ntrea1a lume s comunice 5ntre ele' indiferent de
ti!ul sistemului de o!erare ce ruleaz !e ele.
Numele su !rovine de la;
TCP @ Transmission Control ProtocolA % care face fra1mentarea mesa=elor 5n
!achete i asi1ur transmiterea corect a mesa=elor 5ntre utilizatori.
o Pachetele unui mesa= sunt numerotate' !utndu%se verifica !rimirea lor 5n
forma 5n care au fost transmise i reconstituirea mesa=elor lun1i' formate
din mai multe !achete.
2P @2nternet ProtocolA % asi1ur livrarea !achetelor numai dac 5n funcionarea
reelelor nu a!ar erori.
o Dac un mesa= este !rea lun1' 2P cere fra1mentarea lui 5n mai multe
!achete.
o Transmiterea !achetelor 2P se face 5ntre calculatoare 1azd i nu direct
5ntre !ro1ramele de a!licaie.
TP!"P ofer un foarte mare 1rad de corecie al erorilor' dei nu este uor de utilizat i
nici cel mai ra!id !rotocol.
Punctele forte ale stivei TCPE2P sunt;
este inde!endent de confi1uraia hardDareF
re!rezint o arhitectur care faciliteaz conectarea 5n medii etero1eneF
se !oate utiliza att !entru reele locale @>3NA ct i !entru reele 1lo4ale @B3NAF
este un !rotocol standard' routa4il.
Printre avanta=ele utilizrii acestui !rotocol se numr;
este un !rotocol de reea routa4il su!ortat de ma=oritatea sistemelor de o!erareF
6
re!rezint o tehnolo1ie !entru conectarea sistemelor diferite. e !ot utiliza mai
multe utilitare de conectivitate standard !entru a accesa i transfera date 5ntre
sisteme diferite.F
este un cadru de lucru ro4ust' scala4il 5ntre !latforme client E serverF
re!rezint o metod de acces la resursele interne.
Protocolul TCPE2P are !atru niveluri; 3!licaie' Trans!ort' 2nternet'9eea. 7l !streaz
nivelurile Trans!ort i 2nternet @9eeaA ale modelului 82 ca niveluri individuale i
comaseaz 5ntr%un sin1ur nivel @ 3!licaieA' toate nivelurile de !este nivelul Trans!ort
@3!licaie' Prezentare' esiuneA ' i 5ntr%un nivel @ 9eeaA' nivelurile de su4 nivelul 9eea
@>e1tur de date i 6izicA.
Su9e(tii $etodolo9ice
Pentru !redarea acestor coninuturi se recomand s se reca!ituleze informaiile
din 6ia de documentare #; <odelul 82 structur i funcionare i 6ia de
documentare &; <odelul TCPE2P structur i funcionare' modulul ,.
'plicaie
'plicaie
Tran(port
Tran(port
"nternet
"nternet
Reea
Reea
*i+el :
*i+el 3
*i+el 2
*i+el 1
Protocoale
Reele
7
*i+elul aplicaie
Rolul *i+elului 'plicaie
Nivelul 3!licaie are rolul de a face le1tura dintre o a!licaie i serviciile oferite de
reea !entru acea a!licaie. 3re ca sco! traducerea informaiilor 5n formate !e care
mainile care comunic 5ntre ele le !ot 5nele1e.
7l se ocu! cu !rotocoalele de nivel 5nalt' codificarea i controlul dialo1ului'
5m!achetarea datelor i trimiterea lor la urmtoarele niveluri.
Comaseaz nivelurile 3!licaie' Prezentare i esiune din modelul 82.
Printre !rotocoalele care funcioneaz la acest nivel se re1sesc cele !entru; terminalul
virtual @T7>N7TA' transferul de fiiere @6TPA ' !ota electronic @<PTA' serviciul
numelor de domenii @DNA' folosit !entru sta4ilirea cores!ondenei dintre numele
1azdelor si adresele reelelor' transferul !a1inilor De4 @"TTPA' editarea de !a1ini Be4
@"T<>A.
Su9e(tii $etodolo9ice
Pentru !redarea acestor coninuturi se recomand s se reca!ituleze informaiile
din 6ia de documentare #;<odelul 82 structur i funcionare i 6ia de
documentare &; <odelul TCPE2P% structur i funcionare' modulul ,.
Protocoale
Reele
'plicaie
'plicaie
Tran(port
Tran(port
"nternet
"nternet
Reea
Reea
*i+el :
*i+el 3
*i+el 2
*i+el 1
8
Protocoale de ni+el 'plicaie
:n !rotocol re!rezint un set de re1uli i convenii ce se sta4ilesc 5ntre
!artici!anii la o comunicaie 5n reea 5n vederea asi1urrii 4unei desfurri a
comunicaiei res!ective. 7ste de fa!t o 5nele1ere 5ntre !rile care comunic' asu!ra
modului de realizare a comunicrii.
Su9e(tii $etodolo9ice
Pentru !redarea acestui coninut se !ot utiliza analo1ii cu lumea real @de
e+em!lu;doi cercettori' din ri diferite' care lucreaz la acelai !roiect' !entru a !utea
comunica tre4uie s%i an1a=eze fiecare cte un traductor. 3cetia la rndul lor 5i
an1a=eaz fiecare cte o secretar G<odul 5n care se face comunicarea 5ntre secretare
difer de cel dintre secretare i traductori' traductori i cercettori' etc.A
Protocolul ;TTP
7ste un !rotocol utilizat !entru a transmite informaii 5ntre un !ro1ram de
navi1are Be4 @4roDserA i un server Be4' fiind un !rotocol de ti! te+t.
"TTP !ermite aducerea !e calculatorul local a unor documente "T<> @;C!er Te+t
#arHu! .an1ua1eA' fiiere 1rafice' audio' animaie sau video' !ro1rame e+ecuta4ile
!e server sau un editor de te+t.
7ste softul utilizat de 4roDsere @2nternet 7+!lorer ' afari' 6ire6o+ G A !entru aducerea
!a1inilor De4 !e calculatorul !ro!riu' fiind !rotocolul im!licit al DDD.
7+ist "TTP server @furnizeaz !a1ini De4A i "TTP client @cere !a1ini De4A .
Protocoalele nu sunt identice din !unctul de vedere al eficienei' vitezei de lucru'
resurselor utilizate' uurinei 5n instalare' uurinei 5n administrare' etc. Diferenele sunt
date de ti!ul reelei' ti!ul infrastructurii acesteia' dac !rotocolul este routa4il sau nu' de
ti!ul clienilor din reea' de ti!ul de echi!amente e+istent 5n reea i modul cum este
utilizat !rotocolul.
Protocolul "TTP se caracterizeaz !rin fa!tul c nu memoreaz o succesiune a
strilor !rin care trece le1tura client%server. 3stfel fiecare tranzacie este inde!endent;
clientul trimite o cerere' serverul rs!unde cu resursa cerut. Pentru fiecare resurs'
e+ist o tranzacie cores!unztoare.
9
<od de funcionare ;
erverul "TTP atea!t' !e !ortul /$' cereri de la clieni @navi1ator E 4roDserA'
care sunt de fa!t adrese ale documentelor dorite.
Clientul !rimete un document 5n mod te+t i dac 1sete 5n el le1turi ctre
ima1ini i le vrea i !e acestea le cere. 3stfel transferul unei !a1ini hi!erte+t
const de fa!t 5n una sau mai multe sesiuni de transfer informaie de la i ctre
serverul "TTP.
Du! !rimirea informaiilor' 4roDser%ului hotrte 5n ce format acestea vor fi
afiate.
Dia9ra$& a protocolului ;TTP
Protocolul "TTP a !rimit 5n ultima vreme o serie de 5m4untiri' !rintre care;
!osi4ilitatea rulrii unor !ro1rame !e server @!rin mecanismele numite CI2 sau 3PA'
!e calculatorul !e care ruleaz clientul @Java sau 3ctiveKA sau !ro1rame inter!retate i
rulate chiar de ctre navi1ator @Javacri!t' LBcri!tA.
Protocolul TE.*ET
10
7ste un !ro1ram sim!lu' !e 4az de te+t' care !ermite clientului s se conecteze
la alt com!uter' utiliznd 2nternetul.
3stfel se !ot conecta calculatoare sla4e la su!er%servere i rula !e ele !ro1rame
com!le+e' fr a fi nevoie de staii !uternice la fiecare !ost de lucru.
Telnet !ermite introducerea de comenzi utilizate !entru a accesa !ro1rame i servicii
care se afl !e un com!uter la distan' ca i cum clientul s%ar afla chiar 5n faa lui.
<onitorul local devine al doilea monitor al calculatorului de la distan i tastatura local
a doua tastatur a calculatorului de la distan.
Protocolul Telnet !oate fi utilizat !entru mai multe lucruri' inclusiv !entru accesarea
!otei electronice' a 4azelor de date sau a fiierelor.
7ste utilizat de administratori !entru confi1urarea de la distan a dis!ozitivelor de
reea.
7ste format din;
Telnet server % instalat de administratorul de reea !e un calculator care astfel
devine server Telnet .Prin Telnet server administratorul de sistem creeaz conturi
Telnet @username i !arol A i sta4ilete 5n ce zon se !oate conecta clientul i
ce !oate face 5n acea zon.
Telnet client % instalat !e un alt calculator care astfel devine client Telnet . oftul
Telnet client deschide canalul de comunicaii cu serverul i realizeaz conectarea
la calculatorul server.
Dia9ra$& a protocolului Telnet
Protocolul FTP
11
File Tran(fer Protocol 7FTP8 este serviciul ce d !osi4ilitatea utilizatorilor de a
transfera fiiere de la un calculator aflat 5n 2nternet' care se numete remote host' !e
calculatorul local.
6TP este cea mai folosit metod !entru transferul fiierelor de la un calculator la altul'
!rin intermediul 2nternetului' indiferent de ti!ul i dimensiunea acestora.
Transferul !oate fi de dou ti!uri;
:!load % fiierele sunt transferate de !e calculatorul local !e cel de la distanF
DoDnlod% fiierele sunt transferate de !e calculatorul aflat la distan !e cel localF
i este realizat 5n format te+t sau 4inar .
6TP nu necesit codarea fiierelor 5nainte de a fi 5ncrcate' aa cum se 5ntm!l 5n
cazul fiierelor din e%mail sau de la 1ru!uri de discuii.
7ste format din ;
6TP server % este instalat de administratorul de reea !e un calculator care astfel
devine server 6TP .Prin 6TP server administratorul de sistem creeaz conturi
6TP i sta4ilete 5n ce zon se !oate conecta clientul i ce !oate face 5n acea
zon.
6TP client % este instalat !e un alt calculator care astfel devine client 6TP. 7l
deschide canalul de comunicaii cu serverul i realizeaz upload sau do%nload 5n
i din zona !ermis.
<od de funcionare;
6TP solicit s se indice calculatorul cu care se dorete s se schim4e fiiere.
e !ornete !ro1ramul 6TP i se realizeaz conectarea la calculatorul de la
distan.
Du! realizarea conectrii' utilizatorul tre4uie s introduc numele de lo1in i
!arola.
Du! acce!tarea de ctre sistemul de la distan a numelui de conectare i a
!arolei' utilizatorul este 1ata s 5ncea! transferul fiierelor.
6TP !oate s transfere fiiere 5n am4ele direcii' s ia un fiier de !e staia
local @cea care a iniiat transferulA si s%l !un !e staia de la distan' sau !oate
s aduc un fiier de !e staia de la distan i s%l !laseze a!oi !e staia local.
6TP se folosete atunci cnd;
12
se transfer @u!load A !entru !rima dat fiierele unui site la o 1azd De4.
se 5nlocuiete un fiier sau o ima1ine.
se 5ncarc @doDnload A fiiere de !e un alt calculator !e calculatorul !ro!riu.
se !ermite accesul unei alte !ersoane !entru a 5ncrca un fiier dintr%un anumit
site.
Dia9ra$& a protocolului FTP
Protocolul S#TP
S#TP 7Si$ple #ail Tran(fer Protocol8 este un !rotocol sim!lu' folosit !entru
transmiterea mesa=elor 5n format electronic !e 2nternet.
Protocolul <TP s!ecific modul 5n care mesa=ele de !ot electronic sunt
transferate 5ntre !rocese <TP aflate !e sisteme diferite. Procesul <TP care
transmite un mesa= este numit client <TP' iar !rocesul <TP care !rimete mesa=ul
este numit server <TP.
Protocolul nu se refer la modul 5n care mesa=ul ce urmeaz a fi transmis este trecut de
la utilizator ctre clientul <TP' sau cum mesa=ul ce urmeaz a fi rece!ionat de
serverul <TP este livrat destinatarului' nici la modul 5n care este memorat mesa=ul i
nici de cte ori clientul <TP 5ncearc s transmit mesa=ul.
84iectivul !rotocolului <TP este de a trimite mail%uri 5ntr%un mod eficient. 7l este
inde!endent de sistemele care !artici! la comunicaie' dac se asi1ur un canal !rin
care datele s fie transmise 5ntr%un mod ordonat .
<TP folosete urmtorul model de comunicaie; transmitorul' ca urmare a unei
cereri de transmisie a mail%ului' sta4ilete o le1tur 4idirecional cu rece!torul' care
!oate fi destinatarul final al mail%ului sau doar un intermediar. De aceea este necesar
s se !recizeze numele de host al destinaiei finale !recum i utilizatorul cruia 5i este
destinat mesa=ul.
13
<od de funcionare;
Comunicarea 5ntre client E transmitor i server E rece!tor se realizeaz !rin
te+te 3C22. 2niial clientul sta4ilete cone+iunea ctre server i atea!t ca
serverul s%i rs!und cu mesa=ul M&&$ ervice 9eadCN. Dac serverul e
su!ra5ncrcat' !oate s 5ntrzie cu trimiterea unui rs!uns.
Du! !rimirea mesa=ului cu codul &&$ ' clientul trimite comanda "7>8 !rin care
5i indic identitatea.
8dat ce comunicarea a fost sta4ilit' clientul !oate trimite unul sau mai multe
mesa=e @!rin comanda <32>A' !oate 5ncheia cone+iunea sau !oate folosi unele
servicii !recum verificarea adreselor de e%mail.
erverul tre4uie s rs!und du! fiecare comand indicnd dac aceasta a
fost acce!tat' dac se mai atea!t comenzi sau dac e+ist erori 5n scrierea
acestor comenzi.
3tunci cnd un mesa= este trimis ctre mai muli destinatari' !rotocolul <TP
urmrete trimiterea datelor din mesa= o sin1ur dat !entru toi destinatarii care
a!arin aceluiai sistem destinaie.
:n server <TP tre4uie s cunoasc cel !uin urmtoarele comenzi ;
;E.O % identificare com!uter e+!editorF
E;.O % identificare com!uter e+!editor cu cerere de mod e+tinsF
#'". FRO# % s!ecificare e+!editoruluiF
RPT TO % s!ecificarea destinatarului F
D'T' % coninutul mesa=uluiF
RSET 9esetF
<U"T % termin sesiuneaF
"7>P % a=utor !entru comenziF
L96O verificare o adresaF
Dia9ra$a de funcionare a protocolului S#TP
14
Protocolul D*S
D*S 7Do$ain *a$e Ser+ice8 este un !rotocol care traduce adresele 2nternet
literale 5n adrese 2nternet numerice' adrese utilizate de un calculator !entru a 1si un
calculator rece!tor.
Caracteristicile sistemului de nume @DNA sunt;
folosete o structur ierarhizatF
delea1 autoritatea !entru numeF
4aza de date cu numele i adresele 2P este distri4uit.
Baza de date DN se numete distri4uit deoarece nu e+ist un sin1ur server care s
ai4 toat informaia necesar traducerii oricrui domeniu 5ntr%o adres 2P. 6iecare
server are o 4az de date cu !ro!riile domenii ' la care au acces toate sistemele de !e
2nternet. 6iecare server DN are un server DN su!erior cu care face !eriodic schim4
de informaie.
istemul de nume DN are o or1anizare ierarhic' su4 form de ar4ore. 3cesta are o
rdcin unic @rootA care are su4domenii. 6iecare nod al ar4orelui re!rezint un
nume de domeniu sau su4domeniu.
Dia9ra$a unei ierar=ii D*S
edu
edu
co
$
co
$
net
net
or9
or9 9o+
9o+
$il
$il
arp
a
arp
a
u>
u>
ro
ro
edu
edu
?d
?d
o?(
o?(
*i+elulul radacin&
15
Com!onente DN;
Ser+ere D*S % :n server DN este o staie !e care ruleaz un !ro1ram de
server DN. erverele DN stocheaz informaii des!re o !oriune din structura
ierarhic a s!aiului de nume i rezolv intero1ri de rezoluie de nume !entru
clienii DN. Cnd sunt intero1ate' serverele DN rs!und cu informaia cerut
dac aceasta este dis!oni4il sau 1enereaz o referin ctre un alt server DN
care !oate rezolva intero1area.
:n client !oate cere o transformare a numelor 5n dou moduri;
cu reolvare recursiv serveru%l contacteaz la rndul lui un alt server
de nume' de o4icei de !e un nivel su!erior din ar4orele serverelor de
nume. 3cesta la rndul lui' va e+amina cererea i' dac nu !oate face
transformarea contacteaz un alt server. Procesul continu !n se
contacteaz un server care !oate face transformareaF
cu reolvare iterativ serverul comunic clientului ce server s
contacteze mai de!arte. Clientul adreseaz o cerere acestui server i tot
aa mai de!arte !n cnd cererea a=un1e la un server care face
transformarea. Cnd un server rece!ioneaz o cerere cu rezolvare
iterativ i nu !oate traduce numele de domeniu' acesta transmite
clientului ce server s contacteze mai de!arte.
4one D*S%8 zon DN este o seciune continu din cadrul s!aiului de nume.
nre1istrrile !entru o astfel de zon sunt memorate i 1estionate la un loc' chiar
dac domeniul este 5m!rit 5n su4domenii.
Pona !oate fi de dou feluri;
!rimar seciunea 5n care se !ot face actualizriF
secundar co!ia zonei !rimare.
nre1istrrile unei zone ofer DN%ului informaiile de care are nevoie !entru a
rezolva cererile lansate de clieni sau alte servere DN. Cea mai im!ortant
astfel de 5nre1istrare este adresa resursei folosit !entru a translata numele
domeniului 5ntr%o adres 2P.
Re(ol+ere D*S 9esolver%ul DN este un !ro1ram care e+tra1e informaiile din
severele de nume' ca rs!uns la cererile unor clieni.
3nre9i(tr&ri de re(ur(e @99 % resource recordsA% Baza de date DN conine
5nre1istrri de resurse. 3ceste 5nre1istrri !rovin din ma!rile 5ntre nume i
o4iecte din reea.
16
Procesul de rezoluie a numelor se desfoar astfel;
9esolver%ul de nume !rimete de la o a!licaie client TCPE2P un numeF
7l formuleaz o intero1are !rimului server de nume din lista serverelorF
erverul de nume @DNA determin dac este autorizat !entru domeniul
res!ectiv @e+ist confi1urat o zon DN care conine numele res!ectivAF
Dac este autorizat' transmite rs!unsul clientuluiF
Dac nu' transmite o intero1are altui server de nume !entru un rs!uns
autorizatF
84ine rs!unsul autorizat i transmite clientului un rs!uns neautorizat i
stocheaz rs!unsul local !entru a rs!unde la alte cereri !entru acelai nume.
9esolver%ul de nume transmite rs!unsul a!licaiei utilizator i 5l !streaz 5ntr%
un cache !entru o anumit !erioadF
Dac resolver%ul de nume nu !rimete un rs!uns 5ntr%un anumit tim!'
transmite cererea urmtorului server de nume din list. Cnd lista este e!uizat'
se 1enereaz o eroare.
17
Dia9ra$& D*S
Protocolul ;T#.
;T#. 7;@perTeAt #ar>up .an9ua9e8 este un !rotocol de descriere a
documentelor !entru ca ele s fie afiate 5n cel mai favora4il format !e ecranul
terminalului. 7ste format dintr%un set de comenzi ce descriu modul cum este structurat
un document. Comenzile sunt etichete sau ta1%uri !ereche' una de deschidere
QetichetaR i alta de 5nchidere QEetichetaR. BroDserul inter!reteaz aceste etichete i
afieaz rezultatul !e ecran.
!re deose4ire de !rocesoarele de te+te care formateaz diferitele com!onente ale
documentului @titlu' antet' note etc.A' !rotocolul "T<> marcheaz doar aceste elemente'
fr a le formata' aceast sarcin revenind !ro1ramului client @4roDserA.
"T<> !ermite utilizatorilor s !roduc' !a1ini care includ te+te' 1rafic i referine ctre
alte !a1ini de Be4.
18
Dia9ra$a de funcionare a protocolului ;T#.
Su9e(tii $etodolo9ice
U*DE PRED0#B Coninutul !oate fi !redat 5n la4oratorul de informatic sau 5ntr%o
sal care are video!roiector sau fli!chart.
U# PRED0#B
e recomand utilizarea calculatoarelor !entru activitile de fi+are a noilor
cunotine.
Clasa !oate fi or1anizat frontal sau !e 1ru!e de *%- elevi.
Ca materiale su!ort se !ot folosi;
O pre6entare $ulti$edia care (& cuprind& ur$&toarele noiuni%
o !entru nivelul 3!licaie; rol' funcionare' descriere succint a !rotocoalelor
de nivel a!licaie .
O pre6entare $ulti$edia care (& cuprind& ur$&toarele noiuni%
o !entru fiecare !rotocol; denumire' rol' funcionare' dia1rama de
funcionare.
'cti+it&i interacti+eC de 9enul ur$ator%
o 3ctiviti de asociere a rolului unui !rotocol cu denumirea !otrivit
o 3ctiviti de ti! re4us cu noiunile 5nvate
19
Ca materiale de evaluare se !ot folosi;
o Pro4e !ractice i scrise
Te$a 25 Protocoale de ni+el tran(port
Fi)a (uport % *i+elul Tran(port% funcionare )i protocoale
3cest document vizeaz com!etenaErezultatul 5nvrii ;&escrie protocoalele de
nivel T'!(SP)'T
*i+elul Tran(port - $od de funcionare
Protocoale
Reele
'plicaie
'plicaie
Tran(port
Tran(port
"nternet
"nternet
Reea
Reea
*i+el :
*i+el 3
*i+el 2
*i+el 1
20
Nivelul Trans!ort are rolul de a asi1ura calitatea comunicrii' si1urana liniei de
trans!ort' controlul flu+ului i detecia controlului erorilor' fiind identic cu cel din modelul
82.
Su9e(tii $etodolo9ice
Pentru !redarea acestor coninuturi se recomand s se reca!ituleze informaiile
din 6ia de documentare #;<odelul 82 structur i funcionare i 6ia de
documentare &; <odelul TCPE2P% structur i funcionare' modulul ,.
e caracterizeaz !rin;
schim4 de date fia4il
inde!enden fa de reeaua utilizat
inde!enden fa de a!licaie
7ste !roiectat astfel 5nct s !ermit conversaii 5ntre entitile !ereche din
1azdele surs' res!ectiv' destinaie. Nodul surs e+!ediaz un !achet' !ornete un
contor i atea!t confirmarea de la nodul destinaie. Dac contorul e+!ir 5nainte de a
!rimi confirmarea' nodul surs retransmite !achetul i reseteaz contorul.
Cantitatea de date !e care un nod le !oate e+!edia 5nainte de a !rimi o confirmare de
la nodul destinaie !oart numele de fereastr. Du! transmiterea unui numr de octei
e1al cu dimensiunea ferestrei' un nod nu mai !oate e+!edia alte mesa=e fr a !rimi
mai 5nti o confirmare de la nodul destinaie.
Nivelul Trans!ort se1menteaz datele 5n sistemul surs i le reasam4leaz la
destinaie. Pe msur ce nivelul Trans!ort e+!ediaz se1mentele de date' !oate s
asi1ure inte1ritatea acelor date. 8 metod de a realiza acest lucru' este controlul
flu*ului+ 3cesta evit !ro4lemele de de!ire a ca!acitii 4uffer%elor de la staia
rece!tor de ctre datele transmise de staia de la cellalt ca!t al cone+iunii. De!irea
ca!acitii 4uffer%elor !oate 1enera !ro4leme 1rave din cauz c !oate avea ca rezultat
!ierderea datelor.
erviciile nivelului Trans!ort dau de asemenea !osi4ilitatea utilizatorului s cear un
nivel 5nalt de si1uran !entru trans!ortul datelor 5ntre 1azde i destinaii. Pentru
o4inerea acestuia este utilizat o relaie orientat !e cone+iune 5ntre ca!etele
sistemelor care comunic' numit cone*iune cap , la - cap.
Trans!ortul cu un 1rad 5nalt de si1uran !oate efectua urmtoarele;
asi1ur c !entru se1mentele livrate va fi confirmat rece!tarea lorF
furnizeaz retransmisia oricrui se1ment care nu !oate fi confirmatF
21
!une se1mentele 5na!oi 5n secvena lor corect la destinaieF
furnizeaz control i evitarea con1estiei.
Protocoale de ni+el Tran(port
Protocolul TP
TCP @ Transmission Control ProtocolA este un !rotocol orientat !e cone+iuni'
care !ermite ca un flu+ de octei trimii de un calculator s a=un1 fr erori !e orice alt
calculator din reeaua 2nternet.
Princi!alele caracteristici ale TCP sunt;
Transfer de date 5n flu+ continuu % datele circul 5n acelai tim!' 5n am4ele
sensuri ale cone+iunii.
i1urana transmisiei % recu!ereaz !achetele transmise cu erori' !ierdute sau
cu numr de secven eronat.
Controlul flu+ului de date 5n transferul de date dintre dou !rocese' cnd
a!licaia destinaie trimite o confirmare ctre emitent' se indic i numrul
!ermis de octei ce se !ot rece!iona' !entru a se asi1ura c transmiterea ra!id
de mesa=e de ctre un emitor' nu face ca un rece!tor lent s !rimeasc mai
multe mesa=e dect !oate !relucra. n urma unui astfel de mesa=' emitorul 5i
va dimensiona !achetele transmise la lun1imea indicat de rece!tor.
<ulti!le+area % !ermite mai multor !rocese' care ruleaz !e acelai host' s
utilizeze facilitile !rotocolului TCP simultan.
Controlul cone+iunii % !resu!une sta4ilirea numrului de secven i a
dimensiunii ferestrei' !entru fiecare !achet TCP.
Pentru a realiza transferul de date' TCP fra1menteaz flu+ul de octei 5n !achete i
transmite fiecare !achet la nivelul 2nternet. >a destinaie' !rocesul TCP rece!tor
reasam4leaz !achetele !rimite 5ntr%un flu+ de ieire.
nainte de a 5nce!e transferul datelor' 5ntre cele dou !rocese utilizator @!ro1rame de
a!licaieA se sta4ilete' !rin intermediul reelei' o cone+iune lo1ic numit circuit virtual.
>ivrarea la destinaie a flu+ului de octei 5n ordinea 5n care au fost emii' fr !ierderi i
fr du!licate' se realizeaz !rin folosirea unei tehnici de confirmare !ozitiv cu
retransmitere @dac confirmarea de !rimire nu a fost transmis 5ntr%un tim! !resta4ilit'
!achetul este transmis din nouA ' com4inat cu fereastr 1lisant @sistem de confirmare
5n es!ectativA . <ecanismul ferestrei 1lisante' utilizat de TCP' o!ereaz la nivelul
octeilor i nu al !achetelor' !ermind o transmisiune eficient i un control al flu+ului.
22
Ferea(tra
Direcia de alunacare a
fere(trei
Princi!iul ferestrei 1lisante;
7mitentul transmite !achete ctre rece!tor fr s !rimeasc o confirmare' dar
!ornete un cronometru !entru fiecare !achet transmis
9ece!torul transmite o confirmare !entru fiecare !achet !rimit' !rin indicarea
numrului de secven al ultimului !achet !rimit corect
7mitorul de!laseaz fereastra la fiecare mesa= de confirmare @S1liseazN
fereastraA
1 2 3 : D E 7 F , 555


Ferea(tra nainte de 9li(are
1 2 3 : D E 7 F , 555


Ferea(tra dup& 9li(are
n cazul !rotocolului TCP !rinci!iul ferestrei 1lisante este folosit la nivel de octetF
se1mentele transmise i confirmrile trans!ort numere de secven !entru fiecare
octet. Dimensiunea ferestrei este e+!rimat 5n numr de 4ii i nu 5n numr de !achete'
i este determinat de ctre rece!tor du! ce cone+iunea a fost sta4ilit. 6iecare mesa=
de confirmare include i dimensiunea ferestrei !e care rece!torul o !oate s o
mani!uleze.

Pac=ete
Pac=ete
23
1 2 3 : D E 7 F , 10 11 12 13 1: 1D G

unde;
3 % octei transmii !entru care s%a !rimit confirmare
B% octei transmii !entru care nu s%a !rimit confirmare
C% octei ce !ot fi transmii fr a se ate!ta confirmare
D% octei ce nu !ot fi 5nc transmii
Pentru a transmite datele' modulele TCP folosesc !achete 2P. 6iecare !achet conine
du! antetul 2P' un antet TCP cu informaii s!ecifice acestui !rotocol' conform fi1urii de
mai =os;
Port (ur(&71E8 Port de(tinaie71E8
*u$&r de (ec+en&7328
*u$&r de confir$are7328
;len7:8 Re6er+at7E8 Hii de cod7E8 Fere(tre 71E8
Su$& de control71E8 "ndicator de ur9en&71E8
Opiuni 70 (au 32 dac& eAi(t&8
Date
'ntetul TP
unde;
!ortul surs numrul de !ort al celui ce face a!elulF
!ortul destinaie numrul !ortului a!elatF
A B
C D
Octei
FluAul de date al e$itentului n ca6ul TP
24
numrul de secven numrul !rimului octet de date din cadrul se1mentului
curent de dateF
numrul de confirmare valoarea urmtorului numr de secven !e care sursa
se atea!t s%l !rimeascF
"len re!rezint lun1imea antetului i numrul de cuvinte de *& 4ii aflate 5n
antet.
rezervat fi+at la $F
4ii de cod controlul unor funciiF
fereastra indic numrul de octei' 5nce!nd cu cel indicat !rin numrul de
confirmare' !e care cel ce trimite mesa=ul 5i !oate rece!iona.
suma de control suma cm!urilor de antet i date' calculat !entru verificare F
indicatorul de ur1en !ermite identificarea !oziiei unor date de ur1en' 5n
cadrul !rotocolului TCPF
o!iuniF
date datele !rotocolului nivelului su!erior.
:tiliznd acest !rotocol' !ro1ramatorul' nu tre4uie s se mai ocu!e de as!ecte de
corectitudine a transmisiei !achetelor' lucru asi1urat de !rotocolul 5nsui. Din acest
motiv scade' 5ntr%o oarecare msur' viteza de transfer.
Dia9ra$a de co$unicare a dou& proce(e printr-o coneAiune TP
Protocolul UDP
oneAiune TP
ne(i9ur&
oneAiune TP
(i9ur&
PROES 1
PROES 1
"P
"P
"P
"P
TP
TP
TP
TP
PROES 2
PROES 2
Port $
Port $
Port n
Port n
.
;OST ' ;OST H
25
UDP 7U(er Data9ra$ Protocol8 este un !rotocol ce trimite !achete
inde!endente de date' numite data1rame' de la un calculator ctre altul fr a 1aranta
5n vreun fel a=un1erea acestora la destinaie.
Ca i se1mentul TCP' se1mentul :DP are la rndul su un antet' format din )- 4ii' ca
5n fi1ura urmtoare.
Port (ur(&71E8 Port de(tinaie71E8
.un9i$e71E8 Su$& de control71E8
Date7dac& eAi(t&8
'ntetul (e9$entului UDP
:nde;
Portul surs numrul de !ort al celui care face a!elulF
Portul destinaie numrul !ortului a!elatF
>un1ime lun1imea antetului i a datelor :DPF
uma de verificare @checHsumA suma cm!urilor de antet i date' calculat
!entru verificareF
Date datele !rotocolului nivelului su!erior.
Protocolul :DP aduce 5n !lus fa de 2P numrul !ortului surs i numrul !ortului
destinaie. 8 data1ram :DP este !lasat' 5m!reun cu !ortul surs i !ortul destinaie'
5ntr%un !achet 2P' iar 5n cm!ul !rotocol al !achetului 2P se !une valoarea :DP.
Portul destinaie !ermite sistemului de o!erare de !e calculatorul destinaie s decid
crei a!licaii' de !e acel calculator' tre4uie s%i fie livrat !achetul. Portul surs servete
a!licaiei !entru a ti ce !ort destinaie s !un 5n data1rama de rs!uns.
Data1ramele :DP se !ot !ierde' !ot a=un1e 5n multi!lu e+em!lar' sau !ot a=un1e la
destinaie 5n alt ordine dect cea 5n care au fost emise.
26
:DP nu 5m!arte fiierele care tre4uiesc transmise 5n reea 5n !ri miciFmesa=ului
nese1mentat 5i ataeaz dou numere' re!rezentnd !ro1ramul care trimite se1mentul
i cel care 5l !rimete Nu atea!t confirmarea de !rimire din !artea calculatorului
destinaie i nu efectueaz retransmisii. Poate fi considerat un TCP sim!lificat ' mai
ra!id dar mai nesi1ur.
Dia9ra$a unei coneAiuni UTP
Su9e(tii $etodolo9ice
U*DE PRED0#B Coninutul !oate fi !redat 5n la4oratorul de informatic sau 5ntr%o
sal care are video!roiector sau fli!chart.
U# PRED0#B
e recomand utilizarea calculatoarelor !entru activitile de fi+are a noilor
cunotine.
Clasa !oate fi or1anizat frontal sau !e 1ru!e de *%- elevi.
Ca materiale su!ort se !ot folosi;
O pre6entare $ulti$edia care (& cuprind& ur$&toarele noiuni%
o !entru nivelul Trans!ort; rol' funcionare' enumerare !rotocoale de nivel
Trans!ort.
o !entru fiecare !rotocol ; denumire' funcionare' dia1rama asociat' antet.
'cti+it&i interacti+eC de 9enul ur$&tor%
o 3ctiviti de asociere a rolului unui !rotocol cu denumirea !otrivit
27
o 3ctiviti dedra1 and dro! de reconstituire a antetelor celor dou
!rotocoale' !ornind de la !rile com!onente.
o 3ctiviti de ti! re4us cu noiunile 5nvate.
Ca materiale de evaluare se !ot folosi;
o Pro4e !ractice i scrise
Te$a 35 Protocoale de ni+el "nternet
Fi)a (uport % *i+elul "nternet% funcionare )i protocoale
3cest document vizeaz com!etenaErezultatul 5nvrii ;$*emplific protocoalele
de nivel I(T$'($T
*i+elul "nternet - $od de funcionare

Protocoale
Reele
'plicaie
'plicaie
Tran(port
Tran(port
"nternet
"nternet
Reea
Reea
*i+el :
*i+el 3
*i+el 2
*i+el 1
28
co!ul nivelului 2nternet este de a trimite !achetele surs din orice reea ctre o
alta i s fac astfel 5nct acestea s a=un1 la destinaie indiferent de ruta i reeaua
din care au fost transmise.
Nivelul 2nternet 5nca!suleaz !achetul 5ntr%o data1ram 2P' com!leteaz antetul
data1ramei' utilizeaz al1oritmul de diri=are !entru a determina dac s livreze
data1rama direct sau s o trimit unui router i !aseaz data1rama interfeei de reea
cores!unztoare !entru a fi transmis.
Tot nivelul internet este cel care trateaz data1ramele care sosesc' verificndu%le
validitatea' i utilizeaz al1oritmul de diri=are !entru a decide dac data1rama tre4uie
!relucrat local sau tre4uie trimis mai de!arte.
3cest nivel cores!unde nivelului 9eea al modelului 82.
Su9e(tii $etodolo9ice
Pentru !redarea acestor coninuturi se recomand s se reca!ituleze informaiile
din 6ia de documentare #;<odelul 82 structur i funcionare i 6ia de
documentare &; <odelul TCPE2P% structur i funcionare' modulul ,.
Protocolul "P
"nternet Protocol @2PA este un !rotocol !rin care datele sunt trimise de la un
calculator la altul !rin intermediul 2nternetului. 6iecare calculator @hostA' are o adres
2P unic' care 5l identific 5ntre toate com!uterele de !e 2nternet.
3dresele 2P sunt date static de ctre administrator sau dinamic de D"CP sau B88TP
i de!ind de soft%ul de reea .
Cnd se trimit sau !rimesc date' mesa=ul este 5m!rit 5n !ri mai mici numite !achete
sau data1rame . 6iecare !achet cu!rinde adresa celui care trimite datele' dar i a celui
care le !rimete.
8 data1ram 2P este format din;
versiunea numrul versiuniiF
lun1imea antetului lun1imea antetului 5n cuvinte de *& 4iiF
!rioritate i ti!ul serviciului modul 5n care este manevrat data1ramaF
29
lun1imea total lun1imea total @antet T dateAF
identificare valoare unic !entru data1rama 2PF
semnalizatoare
de!lasamentul fra1mentului fra1mentarea data1ramelor !entru a !ermite
diferite uniti ma+ime de transmisieF
durata de via durata 5n care un !achet este considerat validF
!rotocol !rotocolul nivelului su!eriorF
verificator !entru antet valoare !entru verificarea inte1ritii antetului F
adresa 2P surs adresa 2P a staiei surs a !achetuluiF
adresa 2P destinaie adresa 2P a staiei destinaie a !achetuluiF
o!iuni 2P o!iuni referitoare la testarea reelei' de!anare' securitateF
date date a le !rotocolului de nivel su!erior.
conform fi1urii urmtoare.
/er(iunea7:8
.un9i$ea
antetului7E8
Prioritatea
tipului )i
(er+iciului7F8
.un9i$ea total&71E8
"dentificare71E8 Se$nali6&ri738
Depla(area
fra9$entului7138
Ti$p de +ia&7F8 Protocol7F8 Su$& de +erificare antet71E8
'dre(a "P (ur(&7328
'dre(a "P de(tinaie7328
Opiuni 70 (au 32 dac& eAi(t&8
Date7+aria6& dac& eAi(t&8
Data9ra$& "P
Pachetele !ot s soseasc 5ntr%o ordine diferit fa de cea 5n care au fost trimise' iar
dac se dorete livrarea lor ordonat' rearan=area este realizat de ctre nivelurile
su!erioare.
30
Comunicaia 5n 2nternet funcioneaz du! cum urmeaz;
Nivelul trans!ort !reia iruri de date i le divide 5n data1rame.
6iecare data1ram este transmis !rin 2nternet' fiind eventual fra1mentat 5n
uniti mai mici !e !arcurs.
Cnd toate fra1mentele a=un1 la destinaie ele sunt reasam4late de nivelul reea
5n data1rama ori1inal.
Protocolul "#P
"#P 7"nternet ontrol #e((a9e Protocol8 este un !rotocol din suita TCPE2P
care folosete la semnalizarea i dia1nosticarea !ro4lemelor din reea. <esa=ele 2C<P
sunt 5nca!sulate 5n interiorul !achetelor 2P.
"P =eader "#P $e(aI
3ncap(ularea $e(aIelor "#P ntr-un pac=et "P
2C<P !oate 1enera un mare numr de !achete care trimise 5n reea ctre o destinaie
!ot 5ntoarce informaii utilizate de administratorul de sistem sau de softuri de
monitorizare a reelei la de!anarea i o!timizarea hardDare i softDare.
Tip od Su$a de control
oninutul $e(aIului
For$atul protocolului "#P
7+ist o serie de mesa=e 2C<P' dintre care cele mai im!ortante sunt;
<esa=ul DEST"*'2"E "*'ES"H".% folosit atunci cnd su4reeaua sau un
router nu !ot localiza destinaia' sau un !achet nu !oate fi livrat deoarece o reea
cu S!achete miciN' 5i st 5n cale.
<esa=ul T"#P DEP0J"T trimis cnd un !achet este eliminat datorit a=un1erii
contorului su la zero.
<esa=ul PROH.E# DE P'R'#ETRU indic detectarea unei valori
ne!ermise 5ntr%un cm! din antet.
<esa=ul OPR"RE SURS0 % folosit !entru a limita traficul 1azdelor ce trimit !rea
multe !achete.
Pac=et "P
31
<esa=ul RED"RET'RE folosit atunci cnd un router o4serv c un !achet
!are a fi diri=at 1reit.
<esa=ele ERERE EOU i R0SPU*S EOU % folosite !entru a vedea dac o
anumit destinaie este accesi4il i activ.
<esa=ele ERERE '#PRE*T0 DE T"#P i R0SPU*S '#PRE*T0 DE T"#P
folosite !entru a msura !erformanele reelei. Cele dou mesa=e sunt similare'
cu e+ce!ia fa!tului c 5n rs!uns sunt 5nre1istrate tim!ul de sosire a mesa=ului i
de !lecare a rs!unsului.
Protocolul R"P
R"P 7Routin9 "nfor$ation Protocol8 este un !rotocol de routare' fiind un
!rotocol Sdistance vectorN' adic un !rotocol care cere ca router%ele s !aseze !eriodic
co!ii ale ta4elelor de routare vecinilor cei mai a!ro!iai din reea.
6iecare destinatar adau1 la ta4el !ro!ria UvaloareU distan i o e+!ediaz vecinilor
si cei mai a!ro!iai. 3cest !roces se desfoar 5n toate direciile 5ntre router%ele aflate
5n imediat vecintate.
9outer% ele !e care este im!lementat !rotocolul 92P trimit !ro!ria ta4el de rutare !e
toate interfeele active o dat la *$ de secunde.
92P se folosete 5n reele relativ mici sau de o com!le+itate mic. Pentru reele foarte
com!le+e se folosete 8P6 care este un !rotocol UlinH stateU si nu Udistance vectorU.
Protocolul 92P calculeaz ruta o!tim !entru !achete !e 4aza distanei !n la
destinaie. Distana este dat de numrul de routere !n la destinaie. Dac un !achet
tre4uie sa treac !rin mai mult de #, routere 92P consider c ruta res!ectiv nu este
valid.
7+ist dou versiuni 92P;
Lersiunea # % folosete classful routing' adic toate dis!ozitivele din reea tre4uie
sa foloseasc aceeai masc.
Lersiunea a doua% asi1ur classless routing' adic 92P%ul & trimite informaii
referitoare la masc.
92P folosete trei ti!uri de tim!i !entru a%i desfura activitatea aa cum tre4uie;
route u!date timer % re!rezint intervalul de tim! du! care un router trimite
u!date%ul ce conine 5ntrea1a ta4el de rutareF
route invalid timer % tim!ul du! care un router declar o anumit rut ca fiind
invalid.
32
route flush timer % tim!ul care se scur1e de la declararea unei rute ca fiind
invalid i !n la ter1erea ei din ta4ela de rutare.
Dia9ra$& a protocolului R"P
Protocolul 'RP
'RP 7'ddre(( Re(olution Protocol8 este folosit !entru a converti adresa
2nternet Protocol @2PA 5n cores!ondena sa fizic numit <3C @<edia 3ccess ControlA.
3dresa fizic odat aflat este inclus 5ntr%o ta4el aflat 5n memoria 93< a
calculatorului surs. Ta4ela se numete 39P Ta4le' iar memoria care o conine se
numete M39P cacheN.
6iecare calculator din reea are !ro!ria ta4el 39P 5n care 5nre1istreaz adresele <3C
i 2P ale gate%a.%ului' !recum i !ro!riile sale adrese <3C i 2P. Cnd vrea s
transmit ceva 5n reea' fiecare calculator a!eleaz la aceste informaii.
<a=oritatea routere%lor !ermit acces la 39P cache%uri !rintr%o interfa Be4 de
administrare. 3cestea arat adresele 2P i <3C ale fiecrui dis!ozitiv conectat la reea.
n 1eneral' 5n cazul cone+iunilor 5ntre reele' adresele <3C cores!und unui router i nu
unui dis!ozitiv. 3stfel' dac 5n cache%ul routerului e+ist i 2P%uri E <3C%uri din alte
33
reele' ele nu sunt valide' <3C%ul fiind al routerului reelei e+terne' nu al staiei din
reeaua res!ectiv.
De o4icei 39P este im!lementat chiar 5n driverele sistemelor de o!erare din cadrul
reelelor i este 1sit 5n reele 7thernet.
<odul de funcionare al 39P;
n momentul 5n care un dis!ozitiv 5ncearc s trimit ceva ctre un alt dis!ozitiv
din reea !rin 7thernet' !rimul lucru !e care tre4uie s%l fac este s determine
adresa <3C a intei. <a!rile 2P%to%<3C sunt derivate din 39P cache%ul aflat
5n cadrul fiecrui dis!ozitiv.
Dac adresa 2P nu a!are in cache%ul dis!ozitivului' acesta nu !oate trimite un
mesa= ctre inta sa. 7l tre4uie mai 5nti s trimit o cerere 39P 5n su4reeaua
local.
"ost%ul cu 2P%ul res!ectiv va trimite un 39P re!lC ca rs!uns al cererii' !ermind
5n acest fel dis!ozitivului care vrea s trimit mesa=ul s u!dateze cache%ul i s
5ncea! trimiterea efectiv a mesa=ului.
34
Dia9ra$& a protocolului 'RP
Protocolul R'RP
R'RP 7 Re+er(e 'ddre(( Re(olution Protocol 8 este inversul lui 39P
!ermind aflarea adresei 2P atunci cnd se cunoate adresa fizic @<3CA
Cnd o staie de lucru difuzeaz adresa sa <3C i solicit o adres 2P' serverul 939P
este res!onsa4il de tratarea acestei cereri i furnizarea unui rs!uns. 7l deine de
o4icei ta4ele de cores!onden adres <3C % adres 2P' caut adresa 2P ce
cores!unde adresei <3C a solicitantului i transmite un rs!uns acestuia.
3cest !rotocol este utilizat atunci cnd staia de lucru nu are hard disH.
:n dezavanta= al !rotocolului 939P const 5n fa!tul c !entru a a=un1e la server%ul
939P' staia surs folosete o adres <3C de difuzare. 3semenea difuzri nu sunt
!ro!a1ate !rin router%e i deci este necesar s e+iste un server 939P 5n fiecare >3N.
35
Dia9ra$a R'RP
Su9e(tii $etodolo9ice
U*DE PRED0#B Coninutul !oate fi !redat 5n la4oratorul de informatic sau 5ntr%o
sal care are video!roiector sau fli!chart.
U# PRED0#B
e recomand utilizarea calculatoarelor !entru activitile de fi+are a noilor
cunotine.
Clasa !oate fi or1anizat frontal sau !e 1ru!e de *%- elevi.
Ca materiale su!ort se !ot folosi;
O pre6entare $ulti$edia care (& cuprind& ur$&toarele noiuni%
o !entru nivelul 2nternet; rol' funcionare' enumerare !rotocoale de nivel
2nternet.
o !entru fiecare !rotocol ; denumire' funcionare' dia1rama asociat.
'cti+it&i interacti+eC de 9enul ur$&tor%
o 3ctiviti de asociere a rolului unui !rotocol cu denumirea !otrivit.
o 3ctiviti de ti! re4us cu noiunile 5nvate.
Ca materiale de evaluare se !ot folosi;
o Pro4e !ractice i scrise
Te$a :5 Porturi de co$unicare a protocoalelor
Fi)a (uport % Porturi de co$unicare
3cest document vizeaz com!etenaErezultatul 5nvrii ; !naliea porturile de
comunicare a protocoalelor
Cnd un calculator vrea s se conecteze la un server De4' el se conecteaz de
fa!t la o adres 2P. Cnd se face conectarea' 5n afar de adresa 2P tre4uie s!ecificat i
!ortul la care se dorete conectarea. :n !ort este un numr 5ntre1 !e #) 4ii' folosit'
de !rotocoalele de comunicaie 5n reea' !entru a identifica crui !rotocol sau a!licaie
de nivel su!erior tre4uie s%i livreze mesa=e.
36
Numerele de !orturi sunt utilizate !entru a ine evidena diferitelor conversaii ce
traverseaz reeaua 5n acelai tim!.
Dia9ra$& tran($itere date prin portul F0
e 5m!art 5n trei cate1orii;
Bell%HnoDn numere de !orturi cu valori cu!rinse 5ntre $ i #$&*. Porturile Dell%
HnoDn sunt de o4icei im!are.
9e1istered % numere de !orturi cu valori cu!rinse 5ntre #$&- i -.#,#
Private % numere de !orturi cu valori cu!rinse 5ntre -.#,# %),,*,
Cei care dezvolt a!licaii softDare' folosesc !orturi Dell%HnoDn' care sunt controlate i
atri4uite de ctre autoritatea !entru desemnarea numerelor internet @23N3A.Pe
ma=oritatea sistemelor aceste numere !ot fi utilizate numai de ctre !rocesele sistem
sau de ctre !ro1rame lansate 5n e+ecuie de ctre utilizatori !rivile1iai. 7+istena
!orturilor Dell%HnoDn !ermite clienilor s 1seasc serverele fr informaii de
confi1urare.
Cele mai cunoscute !orturi sunt ;
Port Protocol
20 FTP- pentru tran(fer date
21 FTP- pentru control
23 Telnet
2D S#TP
D3 D*S
7 "#P
F0 ;TTP
D20 R"P
Server WEB
PC
_______
______
____

INTERNET

INTERNET
Port 80
37
Su9e(tii $etodolo9ice
U*DE PRED0#B Coninutul !oate fi !redat 5n la4oratorul de informatic sau 5ntr%o
sal care are video!roiector sau fli!chart.
U# PRED0#B
e recomand utilizarea calculatoarelor !entru activitile de fi+are a noilor
cunotine.
Clasa !oate fi or1anizat frontal sau !e 1ru!e de *%- elevi.
Ca materiale su!ort se !ot folosi;
O pre6entare $ulti$edia care (& cuprind& ur$&toarele noiuni%
o noiunea de !ort' clasificarea numerelor de !orturi' dia1ram de
transmitere date !rin !orturi. .
o !entru fiecare !rotocol ; !ortul folosit.
'cti+it&i interacti+eC de 9enul ur$&tor%
o 3ctiviti de asociere a unui !rotocol cu !ortul folosit.
o 3ctiviti de asociere a numrului de !ort cu numele cate1oriei din care
face !arte.
o 3ctiviti de ti! re4us cu noiunile 5nvate.
Ca materiale de evaluare se !ot folosi;
o Pro4e !ractice i scrise
38
Unitatea de n+&&$Knt VVVVVVVVVVVVVVVVVV
Fi)a re6u$at
la(a VVVVVVVVVVVVVVVV Profe(orVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Nr.
Crt.
Nume i
!renume
elev
Com!etena # Com!etena & Com!etena *
84servaii
3 # 3 & 3 K 3 # 3 & 3 * 3 # 3 & 3 *
# +ll+aaaa
/
&
*
-
...
O
1
zz.ll.aaaa re!rezint data la care elevul a demonstrat c a do4ndit cunotinele' a4ilitile i atitudinile vizate !rin activitatea res!ectiv
38
Hi?lio9rafie
#. CCN3 @&$$,A -0hid de studiu independent, Bucureti;7ditura Bic 3ll
&. Peterson' >arrC.' Davie' Bruce .@&$$#A. 'eele de calculatoare+) a1ordare
sistematic, Bucureti;7ditura 3>> 7ducational
*. Cristea' Lalentin.'Nicolae' ?!u.@#..&A.'eele de calculatoare, Bucureti;
7ditura Teora
-. Bnic' 2on. @#../A.'eele de comunicaii ntre calculatoare, Bucureti;
7ditura Teora
,. <unteanu' 3drian.' Ireavu' Laleric.@&$$)A''eele de calculatoare,
proiectare i administrare, 2ai;7ditura Polirom
). "eld' Iil4ert. @#../A' Comunicaii de date, Bucureti; 7ditura Teora
(. WWW.>a DDD.iana.or1Eassi1nmentsE!ort%num4ers. #$.$,.&$$.
/. WWW. >a htt!;EEDDD.DiHi!edia.or1E. $-%#&.$,.&$$.
.. WWW.>a htt!;EEDindoDshel!.microsoft.comEBindoDsEro%98Ehel!E/#4)d-4(%
.$,e%-d($%/*(.%(.*-.#*fed4$#$-/.ms!+ . #$.$,.&$$.
#$. WWW. >a htt!;EEstudents.info.uaic.roEX4!istolEdocE!rotocoale%routareE
$-.$,.&$$.
##. WWW. >a htt!;EEf!ce..fizica.uni4uc.roEtelecomEinternetV!rotVi!.htm.
*$.$-.&$$.
#&. WWW >a htt!;EEDDD.cs.u44clu=.roEXrlu!saEeduEretele%&$$*Ec##.html.
#$.$,.&$$.
#*. WWW. >a htt!;EEDDD.linH.roEarticoleEtc!i!.htm #$.$,.&$$.
#-. WWW. >a htt!;EEstudentclu4.roEti4eriurEarchiveE&$$,E##E##E#&&##.as!+
$..$,.&$$.
#,. WWW. >a htt!;EEcisco.netacad.net &,.$-.&$$.
#). WWW. >a htt!;EE!rofs.info.uaic.roEX4usacoEteachEcoursesEnetEdocs $&.$,.&$$.
#(. WWW.>a htt!;EEDDD.dcd.uaic.roEdefault.!h!Y!1idZ,/[tZsite $*.$,.&$$.
#/. WWW.>a =an.neDmarch.nameEdist=avaE socHetElecture.html $*.$,.&$$.
#.. WWW.>a DDD.easCzonecor!.netE netDorHEvieD.!h!Y2DZ&/, ##.$,.&$$.
39
&$. WWW.>a htt!;EEDDD.stud.usv.ro #$.$,.&$$.
&#. WWW.>a htt!;EE!rofs.info.uaic.roEX4usacoE &/.$-.&$$.
&&. WWW.>a htt!;EEDDD.runceanu.ro &(.$-.&$$.
&*. WWW.>a htt!;EEDe4host.uoradea.roEc!o!escuE *$.$-.&$$.
40