Sunteți pe pagina 1din 2

Prof. dirig.

Alexandru Elena-Marcela
TEMATICA EDIN ELOR CU PRIN II
n anul colar !"#-!"$
%e&. I
Nr.
cr'.
Da'a Te&a O()er*a ii
". Pre+en'area i de+(a'erea ROI
.
Pre+en'area re+ul'a'elor o( inu'e la 'e)'ele ini iale.
n'oc&irea do)arelor ,en'ru o( inerea rec-i+i'elor
colare
#. Prgra&ul +ilnic al ele*ului
$. Ali&en'a.ia )/n/'oa)/ a 0colarului
1. Ali&en'a.ia )/n/'oa)/ a 0colarului
2. Te&ele ,en'ru aca)/
3. An'ura4ul co,ilului 5 la 0coal/ 0i 6n afara
0colii
7. 8iolen.a do&e)'ic/ 5 re,ercur)iuni a)u,ra
co,iilor
9. Igiena ,er)onal/
"!. 8iru)ul A:"N" 5 &/)uri de ,re*enire
"". Pro'ec.ia 6n ca+ de de+a)'re na'urale; incendii
". ncrederea 5 a)u&area re),on)a(ili'/.ii
"#. Toleran.a 5 educa.ia 6n fa&ilie
"$. Modelul ,er)onal 5 ,ri&a co&,onen'/ 6n
educa.ie
"1. Educa.ia ,en'ru ,ro'ec.ia &ediului
"2. <anii nu aduc fericirea 5 *ulnera(ili'a'ea
co,iilor cu ,/rin.ii ,leca.i 6n )'r/in/'a'e
"3. Lec'ura 6n fa&ilie
"7. Anali+a )i'ua iei la 6n*/ /'ur/ ,e )e&. I
n 'oa'e edin ele cu ,/rin ii )e di)cu'/ o(liga'oriu de),re )i'ua ia la 6n*/ /'ur/ i
,ur'are; ,recu& i al'e ,ro(le&e a,/ru'e ,e ,arcur) )au ridica'e de ,/rin i.
"
TEMATICA EDIN ELOR CU PRIN II
n anul colar !"#-!"$
%e&. al II-lea
Nr.
cr'.
Da'a Te&a O()er*a ii
". Co&,or'a&en'ul ele*ilor 6n luna 6n cur)
. Ar(orele genealogic 5 )/ nu ne ui'/&
)'r/&o0ii
#. Conflic'ele 6n're ele*i 5 re&ediere 0i ,re*enire
$. Mar i)or
1. Cu& ,erce, co,iii (anii 0i *aloarea lucrurilor=
2. Co&,or'a&en'ul ele*ilor 6n luna 6n cur)
3. coala al'fel
7. Pre+en'area ac'i*i'/ ilor de)f/ ura'e 6n
)/,'/&>na 3-"" a,rilie
9. Te&/ la alegerea ,/rin.ilor
"!. Regulile de *ia./ NU %E NE?OCIA@A
"". <unele &aniere
". Cu*in'ele )i&,le care (loc-ea+/; ),erie )au
r/ne)c
"#. Reco&,en)a 0i ,edea,)a 6n &ediul 0colar
"$. La ce *i)ea+/ co,ilul &eu=
"1. Co,ilul 0i ,rogra&ele T8
"2. Minciuna
"3. <ilan la )f>r i' de an colar
n 'oa'e edin ele cu ,/rin ii )e di)cu'/ o(liga'oriu de),re )i'ua ia la 6n*/ /'ur/ i
,ur'are; ,recu& i al'e ,ro(le&e a,/ru'e ,e ,arcur) )au ridica'e de ,/rin i.