Sunteți pe pagina 1din 11

1

S.C. ACON DESIGN & PROJECT MANAGEMENT SRL


STR. AZURULUI Nr. 5, Bl 118A, Sc A, Ap 49, SECTOR: 6, BUCURESTI. J40/13327. C.U. I. 220.93.922


MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURACapitolul 1. DATE GENERALE
1.1 Denumire obiectiv: EXTINDERE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN
LOCUINTA IN CLUB EDUCATIONAL LA PARTERUL BLOCULUI K2 S+P+10E, faza
2, in cadrul ansamblului de locuinte, birouri, servicii Cosmopolis
1.2 Beneficiar: S.C. OPUS LAND DEVELOPMENT S A
1.3 Proiectant: S.C. ACON DESIGN & PROJECT MANAGEMENT SRL
1.4 Amplasament: LOCALITATEA STEFANESTII DE JOS, Soseaua de Centura nr.
50, JUD. ILFOV, identificat prin nr. cad. 54/96/84.

1.5 Suprafata teren: terenul mai sus mentionat face parte din Faza 2 a Complexului
Rezidential Cosmopolis cu o suprafata de 816 998 mp, din care faza a 2-a pe 122 070
mp, iar blocul K2 se construieste asupra imobilului cu nr. Cadastral 54/96/84, cu
suprafata de 787 mp. Obiectivul prezentei documentatii este amplasat la parterul
blocului K2.

Vecinatati:
NORD: Complex Rezidential Cosmopolis (Faza II)
SUD: Complex Rezidential Cosmopolis (Faza I)
EST: Complex Rezidential Cosmopolis (Faza I)
VEST: Complex Rezidential Cosmopolis (Faza II)

1.6 Obiectivul documentatiei:
Tema prezentei documentatii o constituie obtinerea autorizatiei de construire
pentru extindere si schimbare de destinatie din locuinta in club educational la
parterul blocului K2 S+P+10E, faza 2, in cadrul ansamblului de locuinte, birouri,
servicii Cosmopolis.
Imobilul Tip K2 se gaseste in Faza 2 din ansamblul de imobile locuinte.
Lucrarile la blocul K2 au fost demarate in baza autorizatiei de construire emisa de catre
Primaria Comunei Stefanestii de Jos cu nr. 42/30.11.2007/2008 si se continua in baza
autorizatiei de construire emisa de catre Primaria Comunei Stefanestii de Jos cu nr.
9/30.04.2014.
(Nu face obiectul prezentei documentatii)

1.7. Regim de inaltime:
Imobilul de locuit K2 cu regim de inaltime S+P+10E a fost prevazut initial cu un
numar total de 57 de apartamente distribuite astfel:
-la parter: 1 apartament
-la etajele 1 2: cate 4 apartamente cu 3 camere
-la etajele 3 -10: cate 6 apartamente cu 2 camere
S-au calculat urmatorii coeficienti urbanistici initiali: Sc = 350.35 mp, Sdc =
3744.10 mp.
2

(Nu face obiectul prezentei documentatii)

Pentru realizarea clubului educational, apartametul de la parterul blocului K2 va
fi recompartimentat si extins pe latura sudica. Ca urmare a extinderii, coeficientii
urbanistici se vor modifica dupa cum urmeaza: Sc = 454.40 mp, Sdc = 3852.00 mp.

1.8 Accese: Accesele principale, auto si pietonale se realizeaza din drumul de acces
ce face partea din reteaua de strazi din Complexul Rezidential Cosmopolis. Locurile de
parcare sunt asigurate in incinta proprietatii.
Accesul in clubul educational va fi separat de cel care deserveste spatiile de
locuit de la nivelurile superioare (accesul in clubul educational este prevazut pe latura
estica, in timp ce accesul la spatiile de locuit se realizeaza de pe latura vestica a
blocului).

1.9.Coeficientii urbanistici generali:
S.teren = 122 070 mp.
S.c = 20 852,40 mp
S.d = 115 428,00 mp
POT = 17,08 %
CUT = 0,95

Capitolul al-2lea DESCRIERE PROIECT
2.1 SITUATIA EXISTENTA:
Lucrarile la blocul K2 au fost demarate in baza autorizatiei de construire emisa
de catre Primaria Comunei Stefanestii de Jos cu Nr. 42/30.11.2007/2008 si se
continua in baza autorizatiei de construire emisa de catre Primaria Comunei Stefanestii
de Jos cu Nr. 9/30.04.2014.

Constructia este realizata in proportie de 50%.
Particularitati: pe terenul sus mentionat este construita o fundatie tip radier
general, din beton armat, care impreuna cu peretii structurali ai subsolului formeaza o
cutie rigida; peste aceasta, pana in prezent, au fost construite parterul si primele 4
etaje ale blocului K2.

conform STAS 6054/1977 adancimea maxima de inghet este de - 0,90 m de la
cota terenului natural sau decapat;
zona seismica de calcul ag=0.30g si perioada de control (de colt) Tc=1.6sec
(conform hartii de zonare seismica din Normativul P100-1/2013);
particularitati geotehnice ale terenului: nu prezinta fenomene fizico-mecanice
active, alunecari de teren, eroziuni.

2.2.FUNCTIUNI
Imobilul Tip K2 va avea o suprafata contruita de 454.40 mp si o suprafata
desfasurata de 3852.00 mp, regim de inaltime S+P+10E. Distributia functiunilor pe
verticala:
-la parter: club educational spatii pentru invatamant prescolar si scolar
-la etajele 1 2: locuire - cate 4 apartamente cu 3 camere (Nu fac obiectul prezentei
documentatii)
-la etajele 3 -10: locuire - cate 6 apartamente cu 2 camere (Nu fac obiectul prezentei
documentatii)
3


Imobilul este dotat cu un acces pe latura vestica pentru spatiile de locuit si cu un
acces pe latura estica, pentru clubul educational. De asemenea, blocul K2 este
prevazut cu un nod de circulatie pe verticala, compus dintr-o scara in doua rampe si 2
ascensoare. Nodul de circulatie pe verticala deserveste exclusiv spatiile de locuit de la
nivelurile superioare.

Clubul educational este destinat unui numar de 80 de copii in 5 grupe conform
varstei, cu varste intre 6-11 ani conform prevederilor NP 010-1997 si ..... personal
angajat. Programul de functionare a clubului va fi de 4 ore pe zi pentru invatamant
primar (dimineata) si 4 ore pentru activitati extrascolare (dupa-amiaza), nefiind
prevazute spatii si mobilier pentru somn.

Schema functionala a clubului educational cuprinde:
- Sala C1: suprafata = 34.06 mp, capacitate 18 copii, acces direct din holul de
circulatie;
- Sala C2: suprafata = 34.06 mp, capacitate 18 copii, acces direct din holul de
circulatie;
- Sala C3: suprafata = 22.50 mp, capacitate 12 copii, acces direct din holul de
circulatie;
- Sala C4: suprafata = 26.65 mp, capacitate 14 copii, acces direct din holul de
circulatie;
- Sala C5: suprafata = 33.00 mp, capacitate 18 copii, acces din Sala de activitati
diverse;
- Sala activitati diverse: suprafata = 26.15 mp, acces direct din holul de circulatie;
- Vestiar: suprafata = 4.25 mp;
- Cabinet medical: suprafata = 8.25 mp;
- Secretariat 13.90 mp si arhiva 5.65 mp;
- Cancelarie: suprafata = 20.15 mp, acces direct din holul de circulatie, prevazuta cu
bufet pentru personal;
- Grup sanitar fete: suprafata = 14.90 mp, cuprinzand 7 WC-uri si 2 lavoare;
- Grup sanitar baieti: suprafata = 14.40 mp, cuprinzand 3 WC-uri, 5 pisoare si 2
lavoare;
- Grup sanitar pentru cadre didactice/personal: suprafata = 4.85 mp, cuprinzand 1 WC
si 1 lavoar;
- Spatiu tehnic Centrala Termica: suprafata = 5.65 mp;
- Hol acces: suprafata = 3.45 mp;
- Zona de primire: suprafata = 8.65 mp.
Toate salile se vor echipa cu mobilier specific (mese, scaune, dulapuri, etc.),
dimensionate conform normativ.

Clubul educational nu este prevazut cu spatii pentru prepararea hranei, urmand
ca atat in cazul copiilor, cat si in cazul personalului, sa se aplice sistemul pachet de
acasa.

Organizarea functiunilor respecta prevederile normativului NP 010-1997, cu
salile de grupa orientate catre exterior pentru a beneficia de lumina si de ventilare
naturala. Mai mult, pentru o insorire optima, salile de grupa au fost distribuite pe latura
vestica si pe cea sudica a constructiei.
Inaltimea finita a spatiilor interioare: 2.75 m.
4


Clubul educational beneficiaza de loc de joaca in aer liber amplasat in cadrul
spatiului de recreere aflat in imediata apropiere a blocului K2, la Sud-Est de acesta
(conform planului de situatie).

Circulatii:
Culoarele pentru circulatii in clubul educational au latimea de 1.20 m conform Normativ
P 118/1999 si NP 010-1997 (suprafata circulatii = 49.20 mp).
Buzunarele culoarelor vor fi prevazute cu vestiare sau dulapuri, cu conditia ca latimea
spatiului ramas liber pentru circulatii sa nu fie mai mica de 1.20 m.

Usile prevazute pentru spatiile cu acces direct din holul de circulatie vor avea latimea
de minim 0.90 m si se vor deschide in sensul iesirii din cladire.

Parcaje:
- Numar locuri de parcare:
- spatii de locuit: 36 locuri de parcare
- club educational: 6 locuri de parcare
- Suprafata parcare:
- spatii de locuit: 450 mp
- club educational: 75 mp

2.3.STRUCTURA DE REZISTENTA
Structura de rezistenta este in sistem dual, cu pereti structurali si cadre din beton
armat dispuse rectangular pe cele doua directii principale, din beton armat monolit.
Planseele sunt de tip placa armata pe doua directii, din beton armat monolit.
S-au prevazut rosturi de dilatare si antiseismice. Fundatiile sunt de tip radier general si
sunt din B.A. monolit. Solutia va fi detaliata in memoriul de specialitate.
Extinderea va fi realizata din structura metalica peste o fundatie din beton armat.

2.4 ARHITECTURA
2.4.1.Inchideri si invelitori
- Pereti exteriori zidarie de porotherm 25 cm grosime, placati cu termosistem
de polistiren expandat de 10 cm grosime, tip Austrotherm;
- Pentru extindere - club educational: pereti exteriori tip sandwich (structura
metalica placata la exterior cu placa OSB 1.2 cm; la interior: vata minerala, folie
bariera contra vaporilor, placa OSB 1 cm si placi gips-carton), placati cu
termosistem de polistiren expandat 10 cm grosime tip Austrotherm compus din
polistiren expandat, adeziv, plasa fibra de sticla, grund-vopsea pentru tencuieli
decorative, tencuiala decorativa pe suport mineral pentru exterior;

- Invelitoare - tip terasa necirculabila, termoizolata cu 10 cm polistiren extrudat;
(Nu face obiectul prezentei documentatii)
- Pentru extindere club educational si acces in clubul educational: invelitoare tip
sarpanta pe structura metalica, panta 3%.

2.4.2.Compartimentari
- Pereti de compartimentare zidarie porotherm 25 cm pentru separarea spatiului
destinat clubului educational de celelalte spatii situate la parterul blocului K2;
5

- Pereti gipscarton de 10 cm grosime pentru compartimentarile din interiorul
clubului educational.

2.4.3.Tamplarii
-tamplarie exterioara:- usi si ferestre din profile PVC cu rupere de punte termica si
geam termoizolant;
-tamplarii interioare:-usi din lemn

2.4.4.Finisaje interioare
Pardoseli:
- gresie de trafic intens la holuri si coridoare;
- gresie antiderapanta la grupurile sanitare si cabinet medical;
- parchet laminat pentru toate celelalte incaperi.
Pereti:
- placaj faianta (h = 2.10 m) la grupurile sanitare si cabinetul medical;
- vopsea lavabila pe tencuieli umede la pereti;
- vopsea lavabila pe placari de gips carton la pereti de compartimentare.
Tavane:
- vopsea lavabila pentru toate incaperile.

Capitolul al-3-lea ASIGURAREA UTILITATILOR
3.1.1.Instalatii de incalzire
Incalzirea incaperilor se efectueaza prin corpuri statice de incalzire (calorifere), prin
care circula agentul termic (apa calda) furnizat de o centrala termica....de care si ...kW
3.1.2.Instalatii de gaze
Combustibilul prevazut pentru producerea energiei va fi gazul natural. Pentru
alimentarea cu combustibil, beneficiarul va comanda un proiect de bransament de
gaze naturale, documentatiei intocmita si executata de o firma autorizata conform
Ordin ANRDE nr. 5/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.Centrala este
amplasata intr-o incapere special amenajata care corespunde prevederilor
Normativului I13/02.
3.1.3.Instalatii sanitare
Alimentarea cu apa rece pentru consumul menajer se va asigura din retele existente
ale ansamblului rezidential. Iar cea cu apa calda se va realiza cu preparare de apa
calda menajera in cazanele centralei termice.
Evacuarea apelor uzate se va realiza printr-un bransament la reteaua publica a
Complexul Rezidential Cosmopolis, apele fiind dirijate mai departe spre statia de
epurare din Stefanesti de Jos.
3.1.4.Instalatii electrice
Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor se face printr-un tablou general de
distributie, avand puterea instalata de 27 kW.
In cadrul proiectului sunt tratate urmatoarele tipuri de instalatii electrice:
iluminat interior;
prize normale;
protectie si impamantare;
pentru iluminat de securitate pentru evacuare;
comunicatii (telefonie si date);
Capitolul al4-lea INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE
4.1 CERINTA A REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE
Conform memoriu de rezistenta.
6

4.2 CERINTA B SECURITATEA LA INCENDIU
Asigurata prin realizarea criteriilor de performante generale determinate de
normele in vigoare si anume:
- Normativ P 118/99
- Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor
P118/99. Siguranta la foc a constructiilor MP008-2002.

4.2.1. Protectia fata de vecinatati:
Pe cele patru laturi cladirea este retrasa de la limita proprietatii si permite
accesul autospecialelor de interventie a pompierilor.
Constructia se va retrage astfel:
S 16.50 m de la cladire pana la Blocul M4;
N 20.00 m de la cladire pana la Blocul K3;
E parcare amenajata; 25.00 m de la cladire pana la Blocul NC;
V parcare amenajata.

Se respecta distantele minime de siguranta dintre cladiri conf. prevederilor art. si
tab. 2.2.2. din NP 118/1999. Se asigura corelarea dintre aria maxima construita a
compartimentului de incendiu, gradul de rezistenta la foc si numarul de niveluri conf.
prevederilor art. 3.2.4 din NP 118/99.

4.2.2.Alcatuirea si conformarea la foc a elementelor constructiei:
- Stalpi, grinzi si diafragme din beton armat clasa Co(CA1) de combustibilitate si
rezistenta la foc min. 120 minute;
- Plansee de beton armat (cu grosimi de 20 cm placa peste subsol si de 15 cm
placa peste parter), clasa Co(CA1) de combustibilitate si rezistenta la foc min. 45
minute;
- Pereti exteriori neportanti din zidarie porotherm de 25 cm grosime, placati cu
termosistem 10 cm tip Austrotherm la exterior si tencuiala la interior, clasa Co(CA1)
de combustibilitate si rezistenta la foc min. 15 minute;
- Pereti exteriori tip sandwich (structura metalica placata la exterior cu placa OSB
1.2 cm; la interior: vata minerala, folie bariera contra vaporilor, placa OSB 1 cm si placi
gips-carton), placati cu termosistem de polistiren expandat 10 cm grosime tip
Austrotherm, clasa Co(CA1) de combustibilitate si rezistenta la foc min. 15 minute;
- Pereti interiori neportanti din gips-carton de 10 cm grosime, clasa C1(CA2a) de
combustibilitate si rezistenta la foc min. 30 minute;
- Invelitoarea: de tip sarpanta pe structura metalica, clasa Co(CA1) de
combustibilitate si rezistenta la foc min. 45 minute.

4.2.3.Limitarea propagarii incendiului:
Elementele si materialele de constructie utilizate la realizarea structurii de
rezistenta si a compartimentarilor interioare sunt incombustibile, clasa Co(CA1) de
combustibilitate si rezistenta la foc in functie de destinatia spatiilor, astfel incat sa nu
favorizeze propagarea focului in interior.

4.2.4.Conformarea la foc si compartimentarea:
Cladirea ansamblului rezidential, cat si elementele de constructie ale acestuia
sunt alcatuite si conformate incat sa nu favorizeze propagarea usoara a focului si a
fumului, corespunzator prevederilor art. 2.2.4 si 2.2.5 din Normativul desiguranta la foc
a constructiilor indicativ P118/99.
7

Sunt prevazute separari cu elemente verticale si orizontale de constructie
rezistente la foc pentru compartimentarile interioare (au fost prevazute in conformitate
cu prevederile Normativului de siguranta la foc a constructiilor P118/99):
Ghenele pentru conducte vor fi realizate cu materiale clasa Co(CA1) rezistente
la foc minimum 15 min.
Ghenele verticale pentru instalaii se separ de restul construciei prin perei C0
(CA1) cu rezistena la foc minimum 30 de minute si usile de vizitare vor fi pline. Toate
golurile de trecere a instalatiilor (sanitare, termice, electrice etc.) se obtureaza conf.
P118/99 cu materiale rezistente la foc 60 de minute.
Plafoanele suspendate combustibile trebuie sa aibe continuitatea intrerupta, cel
putin la limita peretilor incaperii si in dreptul rosturilor de tasare, dilatare, seismice ale
constructiei. Intreruperile se realizeaza prin fasii incombustibile sau spatii libere in
planul plafonului de cel putin 60 cm.
Evacuarea fumului in caz de incendiu: desfumarea in caz de incendiu se
realizeaza prin ochiurile mobile ale tamplariei exterioare. Nu sunt necesare mijloace
mecanice de desfumare.
Echiparea cu instalatii de stingere a incendiului: conform prevederilor
Normativului P 118/2-2013, este obligatorie echiparea cu instalatii de stingere cu
hidranti exteriori de incendiu, pentru intreaga cladire

4.2.5.Cai de evacuare:
Dispunerea si capacitatea cailor de circulatie orizontale ale spatiului s-au stabilit
in conformitate cu Normativul P 118/99, art. 2.6, astfel incat toate persoanele aflate in
incaperi sa poata ajunge la exterior, la nivelul terenului, in timpul cel mai scurt si in
conditii de deplina siguranta.
Capacitatea cailor de evacuare asigura trecerea numarului de fluxuri de
evacuare (usi latime 0.90 m, coridoare latime 1.20 m) conform prevederilor P
118/1999 si NP 010-1997.

4.2.6.Dotarea cu mijloace de prima interventie:
Spatiul va fi dotat cu mijloace de prima interventie conform Normativului P
118/99.

4.2.7.Degajarea fumului si a gazelor toxice:
Materialele utilizate la finisaje nu vor degaja in caz de ardere cantitati mari de
fum si gaze de ardere. In spatiile accesibile copiilor nu se vor folosi finisaje din mase
plastice.

4.2.7.Incadrarea la risc de incendiu si rezistenta la foc:
Constructia se incadreaza la risc mic de incendiu si grad II de rezistenta la foc
conform scenariului de securitate la incendiu.

4.3 CERINTA C - IGIENA, SANATATE SI MEDIU
4.3.1.Igiena aerului
Toate salile de grupa vor fi ventilate natural, prin ochiurile mobile de geam.
Primenirea aerului se va asigura de minim 1,5 schimburi/ora/incapere de grupa. Viteza
curentilor de aer nu va depasi 0,3 m/s.

4.3.1.Igiena si sanatatea oamenilor
8

Prin proiect s-au luat toate masurile corespunzatoare asigurarii unei
desfasurari normale a activitatilor in cladiri.
-Sunt asigurate conditiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat
natural si artificial) si STAS 6472 (incalzire).
-Cerintele de igiena se asigura prin utilizarea unor finisaje lavabile, usor de intretinut,
care nu atrag praful.
-Conditiile de calitate prevazute pentru apa potabila distribuita prin instalatiile sanitare
sunt cele din STAS 1342-91.
-Protectia utilizatorilor impotriva electrocutarii prin atingere accidentala s-a asigurat prin
legarea la nul si la pamant conform STAS 12604. Tipul corpurilor de iluminat si nivelele
de iluminare s-au ales astfel incat sa nu afecteze vederea utilizatorilor.
-In grupurile sanitare care nu au asigurata ventilarea naturala, s-au prevazut
microventilatoare pentru evacuarea aerului viciat. Ventilarea se realizeaza in regim de
depresiune pentru evitarea infiltratiilor aerului viciat in incaperile vecine. S-au respectat
prevederile normativului I5 privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si
NP 008 privind puritatea aerului.
-La proiectarea instalatiilor sanitare s-a tinut seama de interdictia trecerii cu conducte
de apa potabila prin camine de vizitare ale conductelor de canalizare. Conductele de
apa se monteaza in acelasi plan sau deasupra conductelor de canalizare. Nu se admit
legaturi intre conductele de apa si retelele cualte fluide. S-au respectat prevederile
normativului I9 privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare.

4.3.2. Refacerea si protectia mediului
Colectarea deseurilor solide, in urma sortarii se face in europubele, intr-o zona
special amenajata. Evacuarea se face de catre o fima specializata, pe baza de
contract si transportate cu autospeciale.

4.4 CERINTA D SIGURANTA IN EXPLOATARE
Va fi asigurata de suma masurilor constructive si de echipare tehnica conform
normative NP068
- scari configurare si dimensionare cu respectarea integrala a prescriptiilor din
STAS 2965-87;
- parapete, balustrade dimensionate pentru asigurarea sigurantei circulatiei
conform STAS 6131-79. Acolo unde parapetii din zidarie au inaltimea mai mica de
90 cm sunt prevazute elemente metalice de protectie cu rol functional si estetic;
- prevederi specifice pentru institutii de educatie si invatamant precizate in NP 010 /
1997;
- pardoseli sunt alese material antiderapante la spatiile comune ale cladirilor.


4.4.1. Siguranta privind circulatia pe cai exterioare pietonale
Cladirea a fost proiectata pentru a asigura protectia impotriva riscului de
accidente prin:
- alunecare - aleile si circulatiile pietonale vor fi executate din materiale care nu permit
alunecarea si accidentarea persoanelor (asfalt, beton, ceramica), chiar si in conditiile in
care sunt ude.
- impiedicarea pe traseul circulatiei pietonale nu sunt prevazute denivelari mai mari
de 2.5 cm, iar rigolele vor avea gratare cu orificii de maximum 1.5 cm.
- lovirea de obstacole laterale sau frontale trotuarele au fost realizate astfel incat pe
traseul de circulatie pietonala sa nu fie usi, ferestre care se deschid spre exterior;
9

trotuarele ce deservesc accesele sunt larg dimensionate, iar pe parcursul pietonal se
asigura inaltimi libere de trecere de minim 2.10 m, conform prevederilor art.2.1.21a din
Normativul CE1-95
- cadere pe timp de furtuna pe caile de circulatii pietonale laterale vor fi prevazute
puncte de sprijin;
- coliziunea cu vehiculele in miscare s-a urmarit separarea circulatiilor pietonale de
cele carosabile prin borduri sau ploturi protectoare astfel incat sa impiedice vehiculele
sa se apropie de caile de acces pietonal;

4.4.2.Siguranta cu privire la accesul in cladire.
Accesul in incinta se face de la nivelul trotuarului.
Usile de acces in cladire s-au proiectat corespunzator art. 2.1.2.4.4 din CE-1-95.
Intrarile sunt echipate cu usi pe balamale si indeplinesc conditiile de evacuare in caz
de nevoie. Usile de acces in incinta sunt prevazute cu geamuri armate sau securizate
si cu autoinchidere prin resorturi cu autoinchidere lenta pentru siguranta utilizatorilor
copii.
Protectia la alunecare este realizata prin folosirea unor materiale antiderapante.

4.4.3Siguranta cu privire la circulatia intrerioara:
- alunecarea stratul de uzura al pardoselilor interioare este realizat din materiale
antiderapante;
- impiedicarea - pe suprafetele intens circulate si pe caile de evacuare, pardoselile
proiectate nu au denivelari, conf.2.1.2.5.b din CE 1-95;
- contactul cu usile batante usile au fost prevazute a se deschide in sensul evacuarii
persoanelor spre exterior, fara a bloca circulatiile;
- coliziunea cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente;
Traseele sunt larg dimensionate, asigurand orientarea usoara catre punctele de
interes.
Conform art. 2.1.2.5g-CE 1-95 s-a prevazut o separare clara a fluxurilor.
-producerea de panica panica se produce de obicei in situatii deosebite (incendii,
cutremure, calamitati); datorita numarului redus de persoane aflate simultan in cladire,
s-a asigurat accesul la o cale de evacuare spre exterior. Dimensiunile golurilor de usi
asigura circulatia si evacuarea numarului de persoane din sectorul pe care il deservesc
(latime minima pentru usi simple = 0.90 m, inaltime minima = 2.10 m). Calea de
evacuare se marcheaza prin indicatoare si se prevede cu iluminat de siguranta
alimentat corespunzator;
- usile vitrate vor fi prevazute cu geam armat sau securizat pentru a preveni
accidentarea.

4.4.4. Siguranta cu privire la schimbarile de nivel:
- denivelarile mai mari de 0.30 m au fost prevazute cu balustrade (parapeti de
protectie) cu inaltime conform STAS 6131.

4.4.5.Siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe:
Clubul educational, fiind amplasat la parter si facandu-se accesul de la nivelul
trotuarului, nu prezinta niciun pericol cu privire la deplasarea pe scari si rampe.

4.4.6.Siguranta cu privire la iluminarea artificiala:
Toate instalatiile vor fi protejate impotriva riscurilor de accidentare sau stres
generat de:
10

- electrocutare;
- arsuri sau oparire;
- explozie;
- intoxicare;
- contaminare;
- contact cu elemente de instalatii;
- descarcari electrice atmosferice.

4.4.6.Siguranta cu privire la lucrarile de intretinere:
Se va asigura siguranta utilizatorilor pe durata lucrarilor de intretinere.

4.4.6.Siguranta la intruziune si efractie:
Se va asigura protectia utilizatorilor conform normativului CE 1-95, cu
urmatoarele masuri suplimentare:
- accesele in incinta vor fi asigurate cu sisteme de incuiere si iluminate pe timp
de noapte.

4.5.CERINTA E PROTECTIA LA ZGOMOT
Protectia fata de zgomotul stradal se asigura prin grosimi corespunzatoare
ale peretilor exteriori si geamuri izolatoare. La interior sunt respectate grosimile
corespunzatoare ale peretilor de compartimentare si ale planseelor in conformitate cu
STAS 6156 privind protectia impotriva zgomotului.

4.6 CERINTA F - ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA
Izolarea termica
Conform Ordonantei Guvernamentale nr. 29/2000 (aprobata cu Legea 325/2002)
si cu Normativul C 107/1-97, izolarea termica a peretilor exteriori trebuie sa fie de
minim 1.4 m2K/W, a planseului tip bowindou de minim 4.5 m2K/W, la acoperis de
minim 3 m2K/W, placa peste sol 4.5 m2K/W.
Peretii exteriori sunt din zidarie porotherm 25 cm grosime si placi din polistiren
expandat 10 cm grosime. Placa de la parter se termoizoleaza la intrados cu polistiren
extrudat 10 cm grosime. Terasele se termoizoleaza cu polistiren extrudat 10 cm
grosime. Tamplaria exterioara este din profile PVC cu rupere de punte termica si
geam termoizolator.
Temperatura minima asigurata va fi de 20 gr.C in salile de grupa si de 24 gr.C in
grupuri sanitare.

4.6.1.Izolare hidrofuga
Se asigura hidroizolarea pe contur a cladirii impotriva infiltratiilor.

4.6.2.Economia de energie
Asigurarea izolarii termice corespunzatoare duce la un consum rational de
energie pentru incalzire. Utilajele prevazute in proiect vor avea randamente conform cu
normativele in vigoare I 13 Normativ pentru proiectarea si exploatarea instalatiilor de
incalzire, I 5 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare,I 9
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare.
Conductele care vehiculeaza agent termic (apa calda sau apa rece) sunt
termoizolate pentru asigurarea unor pierderi minime, respectandu-se normele C 142
instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de
instalatii si PE 924 (E-35) Prescriptii pentru calculul izolatiilor termice ale instalatiilor.
11


Capitolul al 5 -lea AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI
Nu sunt prevazute amenajari speciale:
- s-a realizat un pietonal de acces conform planului de situatie
- deasemenea exista un trotuar de garda de 0,75 m latime in jurul cladirii
pentru protectia hidroizolatiei soclului si a prevenirii deteriorarii terenului in vecinatatea
constructiei
- spatiul verde este amenajat cu vegetatie joasa si medie in vederea
imbunatatirea imaginii peisagere si cresterii calitatii locuirii.

Capitolul al 6 lea CONCLUZII
Prin volumetria deosebita si folosirea unor finisaje moderne, de calitate
superioara preconizam ca imobilul va imbunatati aspectul arhitectural si urbanistic al
zonei.
Constructia se incadreaza in:
o categoria de importanta C (normala)
o clasa III importanta
o grad de rezistenta la foc II
o risc mic de incendiu

Data Intocmit:
Iunie 2014 Arh. Mohamed Mohsin