Sunteți pe pagina 1din 7

Grdinia P.P. nr. 26 Timioara Ed.

Haegan Mirela
PROIECT DIDACTIC
Data: 11.05.2005
Grua: Pregtitoare !"#
$ategoria de a%ti&itate: $unoaterea mediului
Denumirea a%tii&itii: $on&or'ire( E)er%iii gra*i%e( Dan+ temati%
Tema a%ti&itii: !$o+mo+ul#
Tiul de a%ti&itate: ,eri*i%are( +i+temati-are
.orma de reali-are: /%ti&itate intetdi+%ilinar
$unoaterea mediului 0 $on&or'ire
Edu%area lim'a1uiui 0 e)er%iii gra*i%e
Edu%aie *i-i% 0 dan+ temati%
2%oul a%ti&itii: ,eri*i%area( rea%tuali-area i +i+temati-area %unotintelor
3'ie%ti&e oeraionale: $unoaterea mediului
0 + denumea+% i + de+%rie +umar %oruri %ereti e 'a-a %riteriilor er%eute
0 + %omare %orurile %ereti +u' a+e%tul mrimii( *ormei i a altor date a%%e+i'ile &4r+tei
0 + denumea+%( + de+%rie &e5i%ule
Edu%area lim'a1ului
0 rea%tuali-area &o%a'ularului a%ti& al %oiilor e 'a-a e)erienei a%umulate e ar%ur+ul derulrii
roie%tului temati%
0 + e)e%ute elemente gra*i%e 6n&ate e tot ar%ur+ul anului %olar
0 + re+e%te reguli7%ondiii minime ale a%tului +%rierii: o-iia %ore%t a %orului( a m4inii i a
in+trumentului de +%ri+
Edu%atie *i-i%
0 + e)e%ute e)er%iii euritmi%e %oordon4ndu0i mi%rile %ororale 6n ritmul rnu-i%ii
0 + e)e%ute ai de dan+ modern( doar d4nd %oordonare re%um i o 'un orientare +aial
1
Material dida%ti%: 5arta roie%tului( orto*olii( en%i%loedii( atla+uri( glo' m4nte+%( 5arta lumii( 5arta rii( ma%5ete( lane de o&eti( $D0la8er(
$D0uri( 1u%rii( re&i+te( *ie de e&aluare( %ario%9
Metode i ro%edee: Cunoaterea mediului: - %on&er+aia( ro'lemati-area( e)li%aia9
Educarea limbajului: - dialogul( e)er%iiul9
Educaie fizic: - e)er%iiul9
Durata: :00;0 minute
"i'liogra*ie: 0 Mmo - Enciclopedie Larousse pentru cei mici, Editura /<uila( 1==:9
0 Arborele lumii - reista de cultur !eneral pentru "ntrea!a famlie, >En%i%loedia
Mar+5all $a&endi+5?9
0 Crticica #$ra!a mea#, editat de $a+a @u)9
0 Enciclopedia %tiintific pentru copii, Editura /<uila( 1==:9
0 %tiinte - Manual pentru clasa a &&&-a, editat de M.E.A.9
0 'istemul 'olar, Editura $olo+%um( "u%ureti( 1==69
0 Enciclopedia pentru tineri Larousse, ($escoperirea )m*ntului #, editura B/39
0 Enciclopedia pentru tineri Larousse: (+niersul #, Editura B/39
0 Astronomie i 'paiu, Editura /<uila( 1==:9
0 Enciclopedia ilustrat a cunoaterii, Editura /<uila( 1==:9
0 'tele i )lanete, Editura Teora( 200;9
0 )m*ntul, Editura /rami+( 200;9
0 ,are de ce--- . 'telele sclipesc, Editura Teora9
0 ,are de ce---. /sare soarele, Editura Teora9
0 Atlas 'telar, Tiogra*ia Cni&er+itii Timioara( 1=D0.
2
E&enimente dida%ti%e $oninut tiini*i%
2trategia dida%ti%
E&aluarea Metode i
ro%edee
Material
dida%ti%
.orma de 6n&are
1 2 : ; 5 6
1. 3rgani-area a%ti&itii Pentru de+*4urarea a%ti&itii 6n %ondiii otime &oi
a+igura:
0 aeri+irea +lii de gru
0 regtirea materialelor ne%e+are
0 intrarea ordonat i ae-area %oiilor e +%unele
la m+ue
in+tru%ta1ul
ma%5et
!"a-a +aialE
$
3
@
E
$
T
A
,
D
A
B
A
F
/
T
2. De+*urarea a%ti&itii
Antrarea 6n a%ti&itate
$unoaterea mediului 020 minute
2e &a reali-a rin re-entarea !"a-ei +aliale# G
ma%5et G lu%rare %ale%ti& G reali-at %u %oiii
gruei.
De+%rierea ma%5etei &a *i *%ut de %tre 2 %oii
*olo+ind un lim'a1 +e%i*i% &4r+tei lor( %on+tituind
un%tul de le%are 6n %on&er+aia %e &a urma.
Planul de intre'ri
1. $um +e numete ara noa+trH >Iara noa+tr +e
nurnete Bom4nia.?
2. Pe %e %ontinent +e a*l Bam4niaH >Bom4nia +e a*l
e %ontinentul Euroa. ?
:. $4te %ontinente +unt e glo'H >Pe glo'ul m4nte+%
+unt D %ontinente: Euroa( /+ia( /*ri%a( /ntar%ti%a(
/meri%a de Jord( /meri%a de 2ud( 3%eania.?
Iara noa+tr +e a*l e glo'ul m4nte+%( dar
Pm4ntul unde +e a*lH >Ptn4ntul +e a*l 6n $o+mo+.?
%on&er+aia
:
;. $e e+te $o+mo+ul7Cni&er+ulH >$o+mo+ul e+te lumea
6n %are trim i din%olo de ea nem4rginit4 6n +aiu i 6n
tim.?
Da( 6ntr0ade&r( 6n $o+mo+ +e a*l multe %oruri %ereti(
rintre %are i 2i+temul 2olar.
5. Din %e e+te *ormat 2i+temul 2olarH >2i+ternul 2olar
e+te *ormat din 2oare i din Planete.?
%on&er+aia
1 2 : ; 5 6
6. $4te Planete +unt 6n 2i+temul 2olarH >Kn 2i+temul
2olar +unt = Planete.?
D. Puteli + le enumeratiH >Planetele 2i+temului 2olar
+unt urm4toarele: Mer%ur( ,enu+( P4m4nt( Marte(
Fuiter( 2aturn( Cranu+( Jetun( Pluto.?
L. $e *orm au laneteleH >Planetele +unt rotunde.? Dar
mrimeH >Cnele +unt mari( altele mi1lo%ii +au mi%i.?
%on&er+aia
$
3
@
E
$
T
A
,
D
A
B
A
F
/
T
Planetele au o traie%torie >adi% un drurn 'ine +ta'ilit 6n
1urul 2oarelui?
e)li%aia
=. Mtiti &oi +0mi +unei %um +e numete a%e+t drumH
>Drumul Planetelor +e numete or'it 0 *ie%are Planet
a&4nd drumul ei.?
10. / %4ta Planet de la 2oare e+te Pm4ntulH >Pm4ntul
e+te a treia Planet de la 2oare.?
11. De %e e+te P4m4ntul o Planet4 deo+e'itH >P4m4ntul
e+te o lanet deo+e'it4 entru % e P4m4nt e)i+t aer(
a( lumin4 i %ldur.?
%on&er+aia
12. Pe %e Planete din 2i+temul 2olar mai e)i+t &iaH
>Kn 2i+temul 2olar e ni%i o Planet4 nu e)i+t &ial4.? De
%eH >Pentru % e ni%i una din %elelalte Planete nu e)i+t
aer( a( lumin4 i %ldur.
%ldur. ?
ro'lemati-are
a
;
De%i 2i+temul no+tru 2olar +e a*l 6ntr0o gala)ie e %are
noi am &-ut0o %4nd am *o+t 6n &i-it la Planetariu. ,
mai amintii %um +e numea gala)ia 2i+temului 2olarH
>Gala)ia 2i+temului 2olar +e numete $alea @a%tee.?
Da( e+te ade&rat( dar + tii % 6n +aiul %o+mi% mai
+unt *oarte multe gala)ii.
e)li%aia
Planeta Pm4nt +e 6n&4rte 6n 1urul 2oarelui.
1:. Kn %4t timH >Pm4ntul +e 6n&4rte 6n 1urul 2oarelui
6ntr0un an.?
1;. Dar oare Pm4ntul +e 6n&4rte numai 6n 1urul
2oareluiH >Ju( Pm4ntul +e 6n&4rte i 6n 1urul a)ei +ale
6ntr0o -i.?
%on&er+aia
1 2 : ; 5 6
15. $um aar -ilele i noileH
Doi %oii >2oarele i Pm4ntul? &or mima mi%area de
rotaie 0 e)li%4nd aariia -ilelor( re+e%ti& a noilor.
Pm4ntul +e 6n&4rte 6n 1urul a)ei +ale( dar 6n 1urul
Pm4ntului oare %e +e 6n&4rteH >Kn 1urul Pm4ntului +e
6n&4rte @una.?
16. $e e+te @unaH >@una e+te +atelitul natural al
Pm4ntului.?
ro'lemati-are
a
$
3
@
E
$
T
A
,
G
B
C
P
E
1D. Pe @un e)i+t &iaH >Pe lun nu e)i+t &ia.?
De %eH >Pentru % e @un nu e)i+t aer( a( lumin(
-iua *iind *oarte %ald( iar noatea *iind *oarte re%e.?
$um noi +untem 6m'r%ai i rote1ai de 5aine i
Planeta Pm4nt e+te rote1at.
1L. $e rote1ea- Pm4ntulH >Pm4ntul e+te rote1at de
atmo+*er.?
%on&er+aia
5
A
1=. $e e+te atmo+*eraH >/tmo+*era e+te %a o tur
*ormat din ga-e %are rote1ea- Pm4ntul de ra-ele
uterni%e ale 2oarelui -iua( iar noatea menine
%ldura.?
20. $e *orm are Pm4ntulH >Pm4ntul are o *orm
rotund.?
%on&er+aia
21. Da% are *orm rotund( de %e o'ie%tele nu %ad de e
elH >3'ie%tele nu %ad de e Pm4nt datorit gra&itaiei.?
22. $e e+te gra&itaiaH >Gra&itaia e+te o *or
in&i-i'il7ne&-ut %are atrage toate o'ie%tele( *iinele
de e Pmnt.?
ro'lemati-are
a
2:. $e +0ar 6nt4mla da% n0ar e)i+ta gra&itaieH >Da%
n0ar e)i+ta gra&itaie tot %e e)i+t e Pm4nt ar luti 6n
+aiul %o+mi%.?
2;. Pe @un e)i+t gra&itaieH >Da( dar e+te *oarte +la'.?
ro'lemati-are
a
25. $um +e nume+% oamenii %are +tudia- $o+mo+ulH
>3amenii %are +tudia- $o+mo+ul +e nume+% a+tronomi.?
26. $um +e nume+% aaratele %u %are o'+er&m
$o+mo+ulH >/aratele %u %are o'+er&m $o+mo+ul +unt:
luneta( tele+%oul( radiotele+%oul( +atelitul.?
%on&er+aia
1 2 : ; 5 6
2D. $um +e nume+% oamenii %are -'oar 6n $o+mo+H
>3amenii %are -'oar 6n $o+mo+ +e nume+% %o+monaui
+au a+tronaui.?
2L. $um +e nume+% &e5i%ulele %u %are -'oar
%o+monauiiH >,e5i%ulele %u %are -'oar %o+monauii
+unt ra%5ete +uer+oni%e i na&ete +aiale.?
6
Pentru % ai enumerat &e5i%ulele +atiale i Planetele eu
&0am regtit o +urri-.
Edu%area lim'a1ului N 10 minute
2e *a%e o intuire +umar a *ielor regtite e m+ue
>*ie 6n *orm de ra%5ete( lanete( +atelii( 3OJ0uri? i +e
in&it %oiii + reali-e-e e)er%iii gra*i%e e a%e+te
*orrne deo+e'ite( reamintindu0le regulile a%tului +%rierii
>o-iia %ore%t a %orului( a m4inii i a in+trumentului
de +%ri+ 6n m4n?. 2e *a%e 6n%l-irea mu%5ilor mi%i ai
m4inii rintr0o +%urt oe-ioar i +e d +emnalul de
6n%eere a a%ti&itii.
Kn timul e)er%iiului 6i &oi +ura&eg5ea di+%ret(
inter&enind doar 6n %a- de +oli%itudine. Du *inali-area
lu%rrilor( rugm in&itatele + e&alue-e lu%rrile i +
re%omen+e-e %oiii %u %oruri %ereti.
e)er%iiul
$D >1?
$D0la8er
%oruri %ereti
din material
la+ti% %u
ade-i&
= Planete mititele
.a% gimna+ti%0ntre
ele(
2ar 6n +u+
Mi +ar 6n 1o+(
2ar la +t4nga
2ar la dreata
2e0n&4rte+%(
2e r+u%e+%
Mi la trea' o
orne+%
:. Kn%5eierea a%ti&itii /%ti&itatea >N : 0 ; minute? &a a&ea un *inal inedit
datorit dan+ului ternati% !2i+temul 2olarE.
$D >2?
$D0la8er
D