Sunteți pe pagina 1din 599

g)r, !

Zt

JUDEELE

ROMNIEI SOCIALISTE
EDIIA

A II-A

ep
EDITURA POLITIC, BUCURETI www.cimec.ro

1972

\.y.,

~-

..Jf'

l ~~
e Ct~rcz

-; ~. .Y J
@

;~

REPUBLICA SOCIALI~
".,..J'..,

':~.r-~~
StG/ff;TU MARMATIEI \ ....._

Negrtlll-0: 1 SATU MA R E

ROMNIA
f.P .
HARTA ADMINISTRATIVA

%.

BAl A MARE @. Baia S~~~tmic

Vi1eu de Sus >-.1-"o Bor1

)
1
1'

l ;/O R ADEA

LEGENDA

Salonta

~
~nicolau Mare

Municipiul Bucureti Mul')icipiu reed i nt d e j Municipi i Ora reedint de judet


Orae Frontier de stat Limit de judet limita exterioar a orae

ce apartin municipiului
Ocna Sibiului
TIMIOARA

~ .
r:.P

~ J

jim.bolia

SIBIU @

SIBIU

Cisndie

~
~

'~

eDeta

Buftea

\ aJcuR~TI
ILFOV

'

-,

www.cimec.ro

PROLETAR 1

ID UJ

TOATE

AR 1l L E, U N 1 T I - V A 1

www.cimec.ro

www.cimec.ro

www.cimec.ro

"Una din laturile importante ale conducerii reprezint, fr ndoial, organizarea administrativ-teritorial a rii. Au trecut patru ani de la realizarea msuri lor preconizate n aceast direcie de Conferinta Naional; putem afirma acum, pe baza realitii, c reorganizarea s-a dovedit pe deplin just. Unul din principalele rezultate este nt rirea rolului unitilor de baz : oraul i comuna. Au fost formate orae noi ; s-a trecut la concentrarea satelor i comunelor n localiti 1urale ?nai puternice, din circa 5 000 de comune crendu-se peste 2 700 ; n locui celor 16 regiuni au fost formate 39 de judee, desfiinndu-se, totodat, veriga intermediar dintre unitile de baz i jude, raionul. In acest fel, s-a apropiat conducerea de unitile de baz i s-au creat condiii pentru dezvoltarea mai rapid a zonelor cuprinse n noile judee, n trecut neglijate. Se poate spune c reorganizarea teritorial-administrativ a avut o ?nare nsemntate pentru nfp tuirea politicii partidului de dezvoltare armonioas a forelor de producie pe ntreg cuprinsul rii, de ridicare a nivelului de civilizaie i bunstare al tuturor oraelor i satelor, al ntregului nostru popor".
o
NICOLAE
CEAUESCU

(Din .,Raportul la Conferina Naionali! a Partidului Comunist Romn. 19-21 iulie 1972")

www.cimec.ro

www.cimec.ro

DIN PARTEA EDITURII

Congresul al X-lea al Partidului Comunist Romn i Conferina Naional din iulie 1972 au analizat in mod amplu i aprofundat schimbrile intervenite in structura societii romneti, legitile care guverneaz mersul nostru pe drumul socialismului i comunismului, au elaborat, totodat, liniile directoare ale evoluiei Romniei in deceniile viitoare, ale programului furirii societii socialiste multilateral dezvoltate in patria noastr. Ca pri componente de primordial nsemntate ale acestui program se inscriu dezvoltarea in continuare a bazei tehnica-materiale, a societii, perfecionarea i modernizarea forelor de producie, progresul susinut al industriei i agriculturii, diversificarea intregii economii naionale, ridicarea nivelului calitativ al activitii economice, sporirea eficienei intregii producii materiale, avintul tiinei, nvmntului, culturii. elul fundamental al politicii partidului, raiunea nsi a construirii socialismului le constituie furirea bunstrii i :fericirii intregului popor, ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc, satisfacerea cerinelor lor materiale i spirituale, furirea civilizaiei socialiste pe pmntul Romniei. In preocuprile pentru nfptuirea consecvent a acestui program, partidul i statul acord o atenie permanent repartizrii raionale a forelor de producie pe teritoriul rii, dezvoltrdi social-economice a tuturor judeelor i localitilor. Actuala organizare administrativ-teritorial, politica de investiii, msurile de perfecionare a organismului social in ansamblu converg spre crearea unui cadru cit mai prielnic pentru valorificarea cu o eficien crescut a resurselor naturale i de munc, pentru stimularea iniiativei creatoare a maselor, pentru integrarea tuturor energiilor i capacitilor in aciunea unitar i contient a intregului popor care. sub conducerea partidului, i furete propriul su viitor. Lucrarea "Judeele Romniei s~cialiste", pe care Editura politic o pune la indemina cititorilor intr-o a doua ediie, revzut, prezint fiecare jude i municipiul Bucureti sub o form monografic, cu datele mai importante i mai semnifi cative privind geografia fizic, istoria, populaia, localitile urbane i rurale, resursele naturale i de munc, economia, invmntul, tiina, arta, perspectivele de dezvoitare, volumul constituind, in acest fel, i o bogat surs de informare. Materialul grafic-ilustrativ - fotografii, hri etc. - contribuie la intregirea caracterului documentar. Este oferit, astfel, o imagine care, dei departe de a fi complet, red totui, in bun msur, mutaiile i realizrile pe care anii construciei socialiste le-au adus in fiecare col al rii, viitorul luminos pe care socialismul il deschide fiecrui jude i fiecrei localiti. Cifrele i faptele cuprinse in lucrare demonstreaz concludent, pagin cu pagin, evoluia i afirmarea tot mai pregnant a judeelor i localitilor in viaa social-economic a rii. Sub acest aspect, capt o deosebit semnificaie exempliiicatoare cteva date - dintre multe care ar putea fi citate - in care i gsesc o expresie sintetic realitile societii noastre . De pild, populaia rii a crescut

* Cifrele l datele folosite sint reproduse dup "Anuarul statistic al Republicll Socialiste Romnia. 1972", editat de Dlrec\la Central de StatisticA.

www.cimec.ro

DIN

PARTEA

EDITURII

in perioada 1966-1971 de la 19 103 163 de locuitori la 20 469 658 de locuitori. Gradul sporit de urbanizare este reflectat de faptul c in aceeai perioad ponderea locuitorilor din mediul urban in totalul populaiei a crescut de la 38,2Dfo la 4l,l0fo. Acest proces poate fi mai deplin apreciat dac se ine seama c la recensmntul din 1930 populaia urban reprezenta doar 21,4Dfo. Unele judee au atins un grad relativ inalt de urbanizare, cum sint: Hunedoara (67,70/o), Braov (63,10fo), Constanta (57,4Dfo) .a. Potrivit "Directivelor Conferinei Naionale a P.C.R din 1972 cu privire la sistematizarea teritoriului, oraelor i satelor, la dezvoltarea lor economico-social", n anii urmtori se va trece la dezvoltarea treptat a 300-350 de noi centre urbane. Progresele realizate sint multilateral oglinwte in evoluia unor principali indicatori ai dezvoltrii economiei naionale, care, in comparaie cu anul 1950, s-au prezentat in 1965 i 1971 in felul urmtor :

UNII DINTRE PRINCIPALII INDICATORI AI DEZVOLTARII ECONOMIEI NATIONALE (1950- 100)


1965
Populaia

1971 125,5 253 676

NumArul ealariailor VBllitul naional Venitul naional pe loouitor Produoia globalllnduatrlali din oare: Grupa A Grupa B Produoia globali agriooli Vlnzlrile de ml.rfurl ou amAnuntul prin oomerul IOOlalist Produotivitatea munoii pe un Balariat In induBtrie

116,7 203

us
SM 648 82S 457 193 479 34S

r.ss
de lS ori de 17 ori
806

2C>3
792 510

Ponderea judeelor in ansamblul economiei naionale in 1971 este redat in tabelul din pagina 9. Clifrele :'l.u darul de a face comentariile aproape inutile. Ele confirm pregnant reterea ponderii economice a unor judee in trecut neglijate, politica de investiii orientat spre dezvoltarea industriei i agriculturii, creterea numrului de salalai, a nivelului de trai etc. RealizArile obinute in dezvoltarea economiei i culturii sint rodul politicii creatoare, marxist-leniniste, a Partidului Comunist Romn, politic pe care o transpun cu fermitate in via clasa muncitoare, rnimea, intelectualitatea, toi oamenil muncii din patria noastr, fr deosebire de naionalitate. Orlentrile i dlrectlvele dezvoltrii economico-sociale a Romniei in deceniile urmtoare, elaborate de Conferina Naional a P.C.R. din iulie 1972, prevd un puternic avint al forelor de producie, pe baza tiinei i tehnicii moderne, perfecionarea continu a relaiilor de producie i a raporturilor dintre oameni, ridicarea nivelului de trai, de cunoa tere i cultur al intregului popor, adincirea democraiei socialiste, participarea tot mai intens a rii la diviziunea internaional socialist a muncii, la schimburile economice i la cooperarea internaional.

www.cimec.ro

DIN

PABTBA

BDITUBII

PRINCIPALII INDICATORI CARE CARACTERIZEAZA LOCUL JUDETELOR IN ANSAMBLUL ECONOMIEI NATIONALE IN ANUL 1871 (procente)

Supra.laa

Salariai

-~
.~

.
"

Fonduri fixe 1

.."

-------A
T~lal

--- --2

< --- ----- --- - - --- --- -----4 6 9 10 8 11


100,0
0,2 2,3

.:;

12

...... oo Municipiul Buoureti..


Judeul

100,0
7,8

100,0 0,3
2,6 3,2 2,9

100,0
0,3

100,0 15,6
1,9
2,5 2,9 2,7 2,9

100,0 16,5
2,2
:!,7

100,0 10,4
1,3 ..

100,0 1,4
1,1

100,0 U,3
1,4 1,4 4,4
2,6 2,4 0,6 0,6

100,0 17,3
1,4
2,1 3,6

100,0
0,8 1,7
4,2

100,0 16,6
1,6
2,5 2,9 2,6 3o0
o.~

Alba . o.... o. ooooooo Arad . o. ooooo. o. o... o Arge ......... o...... Bacu Bihor ....... Biatria-~slud oooooo
00 ........... 0 0 ..

1,9
2,4

o ....

2,8 ~ 3,0 1,4


2,~

2,8
3,2 2,2

3,3 2,3 2,3 3,2


2,0 2,7 2,0 2,7 2,7 2,7 2,9 3,9

1,6 3,6 1,8


2,0 3,2

3,2 2,9

1,1 4,9 5,3 .


2,2

4,3 1,7 1,4 3,5


0,8

1,8
2,0 3,8

1,1

0,8 1,0 4,1


1,9 1,5 2,L

3,1 0,5
0,6 &,7

3,2 2,4 0,3


0,6 6,7

0,2

1,3
2,6 2,0

Boto1ani .,o ........ o Br&IOV oo. ooooooooooo Briila. ooooooooooooo.. Buzlu (;araSeverin oooooooo
00 . . . . 0 ...... 0

9,1
2,2

3,3
1,3

2,3

0,4. 4,5
2,5 1,4
2,6. 2,9 2,2 .

1,8 1,7
4,7 2,3 0,7

1,2 3,7 1,9

3,5
2,3

1,8 2,11 1,8

2,0
2,6 3,6

3,7
2,7

1,6 1,2 2,6 4,3

2,1
1,2

1,4
2,2 5,1 0,9

1,4 1,7
2,5

3,7 2,8 1,2


2,4

1o7 1,8 3,9 4,3


o.~

Cluj

..... o.... o.... o

3,3
2,6

Constanta ........... o (;ovasna ..... o....... o


Dim'wyita.... . .. ;.::.

...... Galai .... Gorj ............... o..


0 ........ 0 0 ........ 0

Dolj

0,9 2,2 3,6


2,6

2,8 3,0 1,6 1,6 3,1


1,9 2,4 2,8 2,9 2,6 2,3

1,2
1,5 3,9

1,6 5,1
3,0 1,2
1,1

. -1,9 0,8"'.._" 9 1,9 1 --v,

3,9. 3,6 '

2;ir-~ 2,3
2,7 2,3

4.\ ~ : 1:21~ 4,0 5,2


2
5,8 2,3
0,8 7,5 0,9 2,0
1,5 1,6 1,3

o,5'u~

(,'

. o9
34
1:1 0,9 0,9
7,6 2,6 7,7
0,6

2,0 71

3,5
2,2 0,6

5,8 0,7 2,3\

1,5
3,3

3,5~
4,8 2,5

4,11 1,4 1,6 4,1


2,9

1,8

2,8
2,5

1,6

2,4 1,8
2.,7
2,4 3,5 2,7 4,4 2,0 2,0

3,4

1,4
1,5

1,4

Harghita o......... o Hunedoara oooooooo. o Womia ........... o Iai oooooooooooooooooO llfov ... oooooooooo ooo Maramure1 oo .. o
00 00

1,5 2,1'>
1,9

1,0
&,1

3,1
1,7 2,7
2,4 2.0 1,2 2,9

1,8 4,1
0,7

1,2
3,1
2,7 2,3

1,0 1,0
5,0 1,0
2,7

1,0

1,5 1,5
4,7
2,7 5,9

1,2 1,6
2,9

3,4 3,9 2,3 1,6 2,9


2,5 2,5

2,9

3,5
2,6

6,3 1,0 2,0 2,5

2,1 1,5
2,3

1,6 2,7
2,0 2,0 1,2

3,0
1,2

1,4
1,5
0,9

Mehedinti . ooooooooooo Mure oooooooooooooooo Neam ooooooOooooooo Olt .. , .. ooooooooooooo Prahova oooOOOOOOoOOOO Satu :Mare. oo oo o Sll.laj ....... Sibiu ... oooo .. ooooooo Suoeava oooo oooo o Teleorman
00 00 000000000 0000 000000000000

2,1 2,8 2,5 2,3 2,0

2,8 1,8
2,9 1,9

0,8 3,2 2,1 0,8


5,5

1,7
4,0

1,9 1,4

3,3 3,4 2,2 6,3


0,6

1,3 2,5 0,9


3,3 2,6

2,3 2,1
2,0
2,2

1,4 1,5
2,9 1,9 3,2

3,4 2,5

2,8
2,0

1,2
6,1 1,2 0,2
3,6 1,9

3,7 1,8
1,3
2,2 3,0
2,~

1,5 2,3 1,4


1,3
2,0 4,9

4,4
1,5
0,7 2,9 2,4 1,3

3,6 1,2 0,7

2,2
2,5

1,5 4,0

1,8 1,6 2,3


3,6

Z,2
1,7 2,1 2,4 3,4 4,7
2,2

1,6 0,5 4,0 2,6


0,8
4,2 0,9 0,7

0,3
2,3

2,1 0,8

1,6
0,8
2,5 2,4 1,6 4,0

1,6
1,5 3,3 6,5
2,2 2,2

1,7
1,8
2,0

2,5
3,6

1,8 1,5 1,7 2,8


1,6 1,0
2,5

1,3 1,7 3,0 3,5 5,4


2,0

rimll

000 . . . . . . . . . . .

0.

A1
1,2
2,3
1,9

5,7
2,6

4,0 1,1 1,1 1,5 1,2

1,0 3,7

Tulcea OooOOoooooooO Vaslui oooooooooooo Viloea . o... o. oo. ooo0 o Vranoea oo. o.. oooooO oo

3,5
2,2

1,0 0,5

0,4
0,7

1,1

2,4
2,0

1,8

2,8 1,7 1,7

3,1 1,0
1,5

2,3 1,3

1,0 0,8

1,7 0,5

0,9 1,7

1,0
0,7

1,2 1,6 1,2

0,8

1,8

Din unitftile aooialisteo

www.cimec.ro

10

D 1N

PA B T E A

E D 1 T U B II

Obiectivele care contureaz aceast perspectiv i a cror realizare est' pentru perioada 1976-1990 vor situa Romnia socialist pe noi trepte ale progresului i civilizaiei. Dup cum arat tovarul Nicolae Ceauescu, "transpunerea n vialf. a acestui nsufleitor program va marca parcurgerea unei etape istorice de importan decisiv pentru t'iitorul poporului romdn, asigurnd crearea societii socialiste multilateral deztoltate in patria noastr, aezQrea temeliilor trainice pentru edificarea comunismului in Romnia" .
preconizat

tiinific

Prima ediie a acestei lucrri a aprut in 1969, avind un colectiv de coordonare format din tovarii Gh. P. Apostol, Gh. Bobocea, 1. Desmireanu, F. Dumitrescu, V. Ivanovici, membru corespondent al Academiei R. S. Romnia, 1. Moraru, Al. Rou, t. tefnescu, M. Vasilescu, iar ca autori pe tovarii 1. Anghel, Gh. P. Apostol, Gh. Bobocea, S. Cojocaru, N. Costache, 1. Desmireanu, F. Dumitrescu, N. Iancu, V. Ivanovici, C. Iuga, P. lva.JiCU, A. Mag, 1. Mihalache, 1. Moraru, 1. Nstsoiu, T. Popescu, Al. Rou, M. Stnic, t. tefnescu, M. Vasilescu, S. Vlad. crora Editura le mulumete nc o dat pentru competenta i preioasa munc
depus.

Prezenta ediie a lucrrii a fost pregtit pentru tipar, pe baza ediiei precedente, de un colectiv al Editurii politice cu sprijinul nemijlocit al comitetelor de partid judeene i al Comitetului municipal de partid Bucureti, al unor colective fo1mate i indrumate de ctre acest:!a. Tuturor, Editura le exprim, i pe aceast cale, cele mai vii m.1lumiri.

www.cimec.ro

MUNICIPIUL

BUCURETI

AEZAREA GEOGRAFICA. Municipiul este situat in partea de sud a rii (la intretierea paralelei 4426' latitudine nordic cu meridianul de 2606' longitudine estic), in mijlocul Cmpiei Romne. In limitele teritoriului su administrativ, m'Prit in 8 sectoare, sint cuprinse in afara oraului propriu-zis un numr de 12 comune suburbane, cu 23 de sate componente. Are o suprafa de 605 kmz. RELIEFUL se prezint sub forma unei cimpii fragmentate de vi, cu terase locale, acoperit cu depozite loessoide pe <:are apar numeroase crovuri. In aceast zon. cmpia are in general o uoar nclinare dinspre nord-vest spre sud-est, altitudinea medie fiind de circa 60 m. Tiat de vi puin adinci (Dimbovita i Colentina), cu lunci largi i tinere peste care in trecut se intindea vestitul codru al Vlsiei, aceast cmpie, prin resursele sale naturale, a favorizat apariia i dezvoltarea unei importante aezri urbane. CLIMA are un caracter CDntinental cu nuane excesive. TerylPE!ratura medie anual este de 11, depind cu 1-1,5 media pe ar. 'temperatura medie in luna Ianuarie este de -3 ; temperatura maxim absolut a fost de 41 ,1 in 1945, iar minima absol6t de -30,0" in 1942 Oa Bucureti-B~easa). Media anual a precipitaiilor variaz intre 500 mm i 600 mm . .Vinturile dominante sint cele de

est ct

i
i

vest in sudul zonei municipiului, cele de nord i nord-est in partea

nordic.

HIDROGRAFIA. Principala arter hidrografic este format de cursurile rurilor Dimbovia i Colentina, precum i dintr-un numr de lacuri, importante puncte de atracie i agrement pentru populaia oraului (Bneasa, Herstru, Floreasca, Tei, Chitila, Mogooaia, Fundeni, Pantelimon). SOLURILE sint reprezentate prin cernoziom, avind la baz un strat gros de loes'i. Importante cantiti de pietri uri i nisipuri, marne i argile se gsesc la sute de metri adincime sub ptura de loess a cmpiei. DIN TRECUTUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI. Cercetrile arheologice atest c teritoriul pe care se afl municipiul Bucureti a fost lO<:Uit continuu, nc din epoca paleolitic . Au fost descoperite, totodat , urme ale unor comuniti omeneti din neolitic, din epoca bronzului i a fierului, in care sint prezente aezri ale geto-dacilor ce au continuat s fie locuite i in epoca prefeudal. In Bucuretii Noi, la Pipera, la Crngai, in Piaa Unirii au fost descoperite aezri ale populaiei vechi romneti datnd din secolele al X-lea i al XI-lea, iar pe malul lacului Tei, in pdurea Pantelimon - aezri din secolele al XII-lea i al XIV-lea.

www.cimec.ro

12

M V N 1C 1P 1V L

B V CV B E T 1

In pofida faptului cA omul s-a aezat pe aceste meleaguri de circa o sut de milenii, oraul Bucureti n-a primit "act de identitate" decit in secolul al XV-lea. Numele de Bucureti este intilnit pentr.1 prima oar in istorie intr-un hrisov dat de domnul rii Romneti Vlad epe la 20 septembrie 1459. Apreciind poziia strategic a vechii aezri pe drumul comercial dintre Braov i Dunre, Vlad Tepe a ridicat Cetatea Bucureti, insemnat avanpost in sistemul de fortificaii impotriva invaziilor otomane. Oraul a fost ntrit in timpul lui Mircea Ciobanul, iar in timpul domniilor lui Matei Basarab, erban Cantacuzino i Constantin Brincoveanu devine un important centru economic. In secolul al XVII-lea, capitala rii Romneti este mutat in acest ora in continuA dezvoltare. Bucuretiul este un ora cu tradiii glorioase de lupt, masele populare de alei jucind unul dintre cele mai importante roluri in btliile poporului romn pentru eliberarea naional i socialA. In 16!;5 in Bucureti a avut loc prima mare rAscoalA - a selmenllor i dorobanilor -, care s-a extins i a cuprins populaia din ora i din arA. Intre anii 1764 i 1765 a avut loc cea mai mare ridicare a maselor din a doua jumAtate a secolului al XVIII-lea rscoala rufeturilor, sau a breslelor. In 1821, masele populare din Bucureti au participat la rscoala condus de Tudor Vladimirescu. Cmpia Filaretului, astzi Parcul Ubertii, a cunoscut marile intruniri i aciuni ale populaiei in timpul revoluiei din 1848. Parcul Libertii este totodat i locul in care a srbtorit proletarlatul bucuretean in 1890 prima zi de 1 Mal, ziua solldaritlii Internaionale a oamenilor muncii. Pe locurile de astzi ale Pieei Unirii i ale dealului Marii AdunAri Na ionale, masele bucuretene au impus in ianuarie 1859 alegerea ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza, pe aceastA cale realizindu-se unirea rii Romneti cu Moldova. Tot aici a fost proclamatA la

9 mai 1877 Independena de stat a RomAniei. Anul 1862 marcheaz un important m~ ment in viaa oraului : stabilirea capitalei Principatelor Unite la Bucureti. Aceasta i-a mrit rolul politic-adminiotrativ, a contribuit la creterea importanei sale economice. Bucuretiul parcurge ns drumul tipic oraelor capitaliste, cu toate contradiciile i contrastele lor economice, social-culturale i edilitare. Pe de o parte, Iau fiin o serie de intreprinderi mari, un centru cu sedii de bnci, hoteluri i magazine luxoase, locuine elegante, pe de alt parte periferii i cartiere ntinse lipsite de lumln3 electric, de ap i canallzare. Oraul concentra in a doua jumtate a secolului al XIX-lea aproape intreaga Industrie a rii. Aici se aflau Importantele intreprinderi ale vremii : moara "Assan" (prima fabric acionat! de maini in Bucureti), intreprinderile mecano-metalurglce "Lemattre", "Wolf", "Pirotehnla", Arsenalul armatei, Atelierele C.F.R. i altele. Masele muncitoare bucuretene au purtat importante btlii de clasA : la 13 decembrie 1918, cind demonstratia muncitorilor a fost reprlmat singeros de ctre autoritile burghezo-molereti ; in 1920, cind greva generalA a cuprins pentru prima oar intregul proletariat din Romnia in lupta impotriva claselor exploatatoare, grev care prin amploarea i combativitatea el revoluionar, a fost unul dintre cele mal importante momente din istoria luptelor de clas din Romnia ; In 1933, cind au avut loc erolcele lupte ale ceferitUor de [a Atelierele "Grivla" indreptate impotdva exploatrii i asupriri!, a pericolului fascismului, precum i numeroase alte aciuni greviste i demonstraii.

In Bucureti s-a inut la 8 mai 1921 Congresul care a consfinit intemeierea Partidului Comunist din RQmnia, eveniment de o deosebitA importan in istoria micrii muncitoreti, a poporului nostru. Dintre locurile i obiectivele t1.re evocA

www.cimec.ro

.:
~

MUNICIPIUL BUCURETI
.

:""

... r

...

.,..P;_.r"..",

$os.

Clroji

1
CI
ft

LEGENDA
limita municipiului Limit de sector Limita comunelor suburbane
ce apartin municipiului

:11
CI
l"

III

Comune Ci de circulatie Ci ferate Cursuri da ape Numrul se<lorului

c: n c:
>oi

III
!Il
oUJ

....

CI>

www.cimec.ro

l4

MUNICIPIUL

BUCURETI

paginile de glorie nscrise n istoria capitalei i a micrii muncitoreti din Romnia de ctre proletariatul bucuretean pot fi amintite tipografia ilegal a grupurilor comuniste din Romnia care a funcionat n anii 1918-1919 pe oseaua Vitan, lng Fabrica de esturi de mtase ; Piaa vechiului Teatru Naional care evoc jertfa muncitorilor asasinai n decembrie 1918 ; Piaa Republicii, unde o inscripie spat pe o plac de marmur i aplicat pe unul din blocuri relev c n acest loc a luat fiin Partidu[ Comunist din Romnia. O plac comemorativ de pe Calea Victoriei nr. 134 amintete de faptul c acolo ntre anii 1939 i 1940, n timpul luptei antifasciste, a funcionat postul ilegal de radioemisiune "Romnia liber", organizat de partid. Pe str. coala Floreasca nr. 34 n perioada 1941-1944 a fost tipografia ilegal a C.C. al P.C.R., n cadrul creia a aprut, ncepnd din 1943, ziarul patriotic "Romnia liber". Pe str. Armeneasc la nr. 14 .a avut loc n 1944, n noaptea de 13 spre 14 iunie, edina conspirativ organizat de P.C.R. n cadrul creia a fost nsuit planul elaborat de partid in vederea rsturnrii dictaturii fasciste antonesciene. In vecintatea actualului stadion "23 August", pe str. V deni, se gsea o alt cas conspirativ a partidului in care s-au discutat probleme referitoare la pregtirea insureciei armate i unde n noaptea de 23 august 1944 au fost adui membrii guvernului antonescian arestai la palat. Aleea Alexandru este un loc care amintete de btlia eroic dat de formaiunile de lupt patriotice i armat din timpul insureciei i unde funciona la 24 august comandamentul formaiunilor de lupt patriotice. Sint, de asemenea, numeroase alte locuri ce amintesc de eroismul formaiunilor de lupt patriotice i ale armatei, care au dus lupte grele pentru zdrobirea trupelor germane din Bucureti (str. Ilfov nr. 6, unde a fost comandamentul aviaiei germane, coala superioar de rzboi localul actualei Academii Miii-

tare - unde se afla comandamentul armatei de uscat germane, Calea erban Vod, pdurea Bneasa etc.). Masele muncitoare bucuretene au avut un rol de seam in lupta pentru instaurarea, la 6 martie 1945, a primului guvern democratic din istoria poporului romn, precum i in realizarea actului istoric al abolirii monarhiei i proclamrii republicii la 30 decembrie 1947. In anii construciei socialiste, Bucuretiul ocup un loc important in cadrul programului de dezvoltare a patriei. Municipiul Bucureti - capitala Republicii Socialiste Romnia - este azi cel mai mare i mai insemnat centru politic, economic, administrativ i cultural al rii i totodat unul dintre importantele orae ale continentului european. POPULAIA. La 1 iulie 1971, municipiul Bucureti (inclusiv cele 12 comune suburbane) avea o populaie de peste 1 590 000 de locuitori (7,8% din populaia rii), numrindu-se printre marile orae din Europa. In decurs de 4 decenii (1930-1970), populaia oraului Bucureti a crescut cu circa 911 000 de locuitori, ceea ce reflect dezvoltarea sa economic i social-cultural.

Densitatea

populaiei

a crescut de la

1 097 de locuitori pe km2 n 1930 la 2 631 locuitori pe km 2 in 1971. Structura

pe sexe reflect o pondere mai mare a populaiei de sex feminin (51,8/o din totalul populaiei). In 1971, numrul salariailor care lucrau n unitile economice i socialculturale a fost de 837 400 de persoane (din care circa 576 000 de muncitori), municipiul Bucurt<ti avnd cea mai mare greutate specific.ii pe ar (15,60/o) din totalul salariailor. ~umrul salariailor ce revin la 1 000 de locuitori este de 526, cu mult superior nivelului mediu pe ar. Cea mai mare t-arte a salariailor snt concentrai in ramurile industriei i in construcii, unde lucreaz 550fo dm totalul lor (in industrie 43,5%,

populaiei

www.cimec.ro

M V N 1C 1P 1V L

B V CV R E T 1

1&

iar n

construcii

nsemnat

11,5%). Cu o pondere se nscriu i salariaii din ratiinific

murile :
tiin

nvmnt, cultur i art

servire

(6,1 'Jc), (3,6%), ocro(9,7%),

tirea
fizic

sntii, asisten social i cultur

(4,30fo),

circulaia mrfurilor

gospodrie comunal

(7,90fo) etc.

Dei ponderea salariailor ocupai in ramurile tiin i servire tiinific (3,60fo fa de total municipiu) i administraie (2,50fo) este relativ redus, capitala, datorit funciilor sale, concentreaz 44,3% i respectiv 31,3Dfe din salariaii ramurilor respective pe ar. Pe categorii, repartizarea salariailor (in martie 1971) se prezint dup cum urmeaz : muncitori - 68% din totalul salariailor, ingineri <i tehnicieni - 16,3%, personal de specialitate 9,40fo, funcionari 4,20fo etc. TRASATURI ECONOMICE. In trecut intreaga via economic a oraului Bucureti s-a dezvoltat neuniform. In structura produciei industriale ponderea cea mai ridi<:at revenea ramurilor industriei alimentare, textile i pielrie. Industr;a construciilor de maini i a prelucrrii metalelor era slab dezvoltat, 90ll/o din intreprinderile acestei ramuri fiind profilate pentru reparaii i asamblri. Inaintea naionalizrii prine;palelor mijloace de producie (11 iunie 1948) aproape o treime din intreprinderile bucuretene nu aveau for motrice instalat, iar din cele cu for motrice, 700fo aveau sub 20 CP. In anii construciei socialiste, in economia oraului s-a petrecut o profund transformare revoluionar ca urmare a realizrilor obinute in de:zvoltarea diferitelor ramuri ecom::Jmice. Municipiul Bucureti este astzi principalul centru industrial al rU att in ceea ce privete volumul productiei, cit i in ceea ce privete varietatea ramurilor industriale. In aceti aJii, industria bucuretean a dobindit un caracter cu totul nou, specific socialismului. lmpetuoasa ei de:zvoltare 05l1ndete politica de industrializare

a rii dus cu consecven de P.C.R. Totodat s-au dezvoltat i diversificat i celelalte ramuri ale economiei. Economia oraului Bucureti se prezint ca un tot organic la baza cruia st o reea complex i variat de leg turi ce s-au stabilit intre diferitele sale uniti din cadrul produciei i schimbului, precum i intre diferitele ramuri i subramuri ale produciei. Dezvoltarea socialist a oraului Bucureti a dus nu numai la schimbri radicale in economia acestuia, ci a determinat profunde schimbri in ntreaga via politic i socialcultural, extinzndu-se caracteristicile funcionale ale capitalei rii. INDUSTRIA. Municipiul Burureti dispune de o puternic industrie nzestrat cu o tehnic modern, in structura creia ramurile industriei construeiilor de maini i metalurgi<:e dein ponderea cea mai mare. Pentru dezvoltarea potenialului industrial, in anii construciei socialiste au fost date in funciune noi obiective de mare capacitate, iar intreprinderile existente au fost dezvoltate i reutilate cu maini i agregate de inalt nivel tehnic. Printre obiectivele mai importante date n funciune pot fi menionate : centra-" lele electrice i de termoficare "Groz veti", "23 August", "Bucureti-Sud" ; Fabrica de maini-unelte i agregate, Uzina de radiatoare, echipament metalic, obiecte i armturi sanitare, Fabrica de prelucrare a maselor plastice, Intreprinderea de piese radio i semiconductori Bneasa, Fabrica pentru elemente de automatizare, Fabrica de bunuri de consum din <:auciuc Ji:lava, Uzina de anvelope "Danubiana", Complexul pentru industrializarea lemnului Pipera, Fabrica de produse lactate, Fabrica de nasturi, Fabrica de tricotaje de lin
ctre
.a.

socialist

Cea mai mare parte a vechilor intreprinderi au fost modernizate i dezvoltate ; astfel sint : Uzina "Timpuri noi",

www.cimec.ro

16

M U N 1 C 1 P 1 U lo

B U CU B B

1 'K' 1
dein peste 500/o din totalul productea globale industriale a municipiului. Volumul insemnat al produciei Industriale a municipiului Bucureti este determinat de locul important pe care economia acestuia l ocup n ansamblul economiei naionale att in ceea ce privete satisfacerea cerinelor de mijloace de producie i bunuri de consum pentru nevoi proprii, ct i pentru restul judeelor. Nomenclatorul produciei Industriale s-a mbogit cu o gam variat de produse, printre care pot fi amintite : utilaje pentru industria chimic, pentru industria metalurgicA, pentru industria materialelor de construcii, maini agricole, maini unelte, pompe centrifugale, cabluri electrice izolate, aparataj electrotehnic i de automatizare, aparate electronice de m sur i control, mijloace ale tehnicii de calcul, locomotive diesel electrice l hldraulice, autobuze, troleibuze, produse de mase plastice, anvelope, motoare cu combustie Intern, maini electrice, aparate de radio i televizoare, medicamente, tricotaje i esturi din fire sintetice, maini i aparate electrice de uz casnic i altele. Industria energiei electrice i termice, dei se Inscrie cu o pondere mic tn cadrul produciei globale industriale a municipiului, prezint totui o Importan deosebit. Ca urmare a dezvoltArii acestei ramuri, In Bucureti se produce acum, ntr-un singur an, de peste dou ori mai mult energie electric decit se producea in ntreaga ar n 1938. Municipiul a fost racordat la sistemul energetic naional. O Importan deosebit prezint ramurile metalurgiei feroase l neferoase, la producia crora concur unele dintre cele mai mari obiective industriale ale Bucuretiului, cum snt : Uzina de evi "Republica", Uzina "Larornet", Uzina "Neferal". In 1971, n intreprinderile acestor ramuri s-au produs peste P.7 000 de tone de !aminate finite pline. Una din ramurile industriale. puternic dezvoltate, care situeaz municip\ul Bucureti pe primul loc n cadrul ramulii res-

Uzina "23 August", Uzina "Vulcan", Uzina de maini agricole "SemAnAtoarea", Uzina "Electronica", Uzina de ma.ini grele, Uzina mecanic de utilaj chimic, Uzina de maini electrice Bucureti, .,Electrotehnica" etc. Volumul global al produciei industriale bucuretene reprezint aproape o cincime (circa 17,3%) din producia global a industriei rii. Majoritatea Intreprinderilor industriale snt uniti mari, puternice, cu un profil judicios stabilit pe baza specializrii i cooperrii In producie. In 1971 n industrie existau un numAr de 235 de ntreprinderi, din care 175 de subordonare republican. Un numr de 193 ntreprinderi (82,1% din totalul Intreprinderilor) aveau peste 500 de muncitori. In 1971, ponderea produciei Industriale a principalelor ramuri se prezenta astfel:

rn prooente !ai de:


produoia producia

globali induotriali!. pe munioipin Total industrie din care: Metalnrgia leroasli Metalurgia neferoasli Contrucii de maini i prelu orarea metalelor Chimie Materiale de construoli
Textil

global li indutriali!. a ramurilor pe arii


17,3 5,7 13,4 25,4 20,2 9,5 27,4 23,1 21.9 H,l 57.4 56,4

100,0 2,7 2,2


39,3 12,1 1,9 11,4 6,9

Conlectii Pidi!.rie, blnrie te


Alimentar

i tnclmin-

Silpunuri i cosmetice Poligrafie

2,9 13,6 0,7 0,9

Cea mai mare parte a ramurilor industriale ale capitalei sint de Importan naional. Ele dein un volum mare In producia rii i o greutate specificA Insemnat n cadrul ramurilor respective. Se remarc ndeosebi o dezvoltare puternic a ramurilor industriei grele ; numai construcia de maini i Industria chimicA

www.cimec.ro

MUNICIPIUL

BUCURETI

17

pective pe ar, o constituie industria constructoare de maini i a prelucrrii metalelor. Ea cuprinde mari obiective industriale nzestrate cu o tehnic modern i are un rol important in asigurarea economiei naionale cu o gam variat de produse. Printre intreprinderile importante din aceast ramur, un rol de seam revine Fabricii de maini-unelte i agregate. Ea a fost nzestrat cu maini i utilaje adecvatP., in msur s promoveze concepia mainilor-unelte de tip agregat la nivelul celor mai noi cuceriri ale tehnicii mondiale. O mare dezvoltare a luat asimilarea mainilor-unelte grele. Printre mainile i instalaiile moderne care snt produse in uzinele din Bucureti se inscriu i utilajele tehnologice pentru diverse ramuri industriale. Astfel, la Uzina "23 August" se fabric utilaj tehnologic pentru industria petrolier i Industria chimic ; la Uzina mecanicA de utilaj chimic i Uzina de utilaj chimic "Grivia roie" se fabric utilaj pentru asigurarea cerinelor industriei chimice. Produse de nalt tehnicltate (cazanele de aburi, instalaiile termoenergetice pentru cazane de mare capacitate, liniile tehnologice pentru fabricile de ciment, motoarele cu combustie Intern) sint fabricate la uzinele "23 August", "Vulcan", "Timpuri noi" .a. Uzina de maini agricole "SemAnAtoarea" produce i livreaz agriculturii combine pentru recoltatul pioasellor, combine pentru porumb, semAntori mecanice. Numai in 1971 prin porile acestei uzine au ieit aproape 12 000 de combine tractate pentru recoltatul pioaselor. Industria constructoare de maini din Bucureti are o importan deosebit i n direcia asigurrii cu autovehicule a cerinelor transportului in comun atit pentru capital, cit i pentru alte centre din ar. In aceast privinA se remarc Uzina "Autobuzul", unde se produc in serie anual circa 9 000-10 000 de autovehicule, din care 2 300 de- autobuze i troleibuze, iar restul autoutilitare, din care o parte sint exportate.

In intreprinderile electrotehnice din case produc : contori electrici, linii automate i macaze (Uzina "Electromagnetica"), cabluri de for, condensatori, materiale electroizolante, conductori email (Fabrica de cabluri i materiale electroizolante), aparataj electric (Intreprinderea "Electroaparataj"), tuburi fluorescente (Uzina de cinescoape) etc. Bucuretiul este singurul centru din ar n care se produc aparate de radioemisie i televizoare. In 1971 Uzina "Electronica" a produs peste 480 000 de aparate de radio i circa 300 000 de televizoare. Pentru asigurarea cerinelor de piese de radio i semiconductori, n Bucureti a fost dat in funciune Intreprinderea de piese de radio i semiconductori Bneasa. Puin dezvoltat in trecut, industria chimic era reprezentat doar prin citeva ateliere, laboratoare i fabrici mici care produceau vopsele, lacuri i unele produse farmaceutice, delnind o pGndere nensemnat in producia industrial a rii. In anii construciei socialiste, prin darea in funciune a unor intreprinderi noi, moderne, i prin reutilarea i dezvoltarea unitilor existente s-a ajuns ca in Bucureti s se realizeze o ptrime din producia global industrial a ramurii pe ar. Dintre produsele intreprinderilor din ramura chimic se pot . aminti : fire i fibre artificiale (Fabrica de fibre artificiale "Viscofil"), anvelope (Uzina de anvelope "Danubiana"), articole tehnice ~i sanitare din cauciuc, nclminte din cauciuc (Combinatul de articole tehnice din cauciuc Jilava), obiecte din material plastic (Uzina de prelucrare a maselor plastice), anticorosivi (Fabrica "Anticorosivul"), lacuri, vopsele, substane organice pure (Uzina "Policolor") etc. Industria chimico-farmaceutic asigur o gamA larg i variat de soluii injectabile, produse de extracte vegetale, medicamente de sintez organic i altele, la producerea crora concur fabrici ca "Biofarm", "Sintofarm", Uzina de medicamente Bucureti i altele.
pital

www.cimec.ro

1fl

MUNICIPIUL

BUCURETI

sul", "Carmen", Fabrica de blnuri "ReDatorit existenei n imediata apropipublica" .a. produc importante sorturi de ere a Bucuretiului a unor rezerve imnclminte, articole de cojocrie, marJportante de materii prime (argil, nisip, chinrie, articole tehnice etc. In 1971, n pietri etc.), n cadrul industriei s-a dezmunicipiul Bucureti s-a fabricat 29,1% voltat producia materialelor de construcii. Printre principalele ntreprinderi ';ie din producia pe ar a nclmintei de piele. acestei ramuri snt Intreprinderea de prefabricate din beton "Progresul", IntreIndustria alimentar este reprezentat prinderea de construcii prefabricate din prin fabricile de ulei "Muntenia" i "13 beton Bucureti-Militari, Intreprinderea Decembrie", Fabrica de mezeluri i conde produse din ceramic fin pentru conserve, Fabrica de conserve de carne "Misstrucii, Fabrica de produse izolatoare treul", Intreprinderea de industrializarea "Izolatorul" i altele. laptelui, Fabrica de produse zaharoase Industria exploatrii i prelucrrii lem"Bucureti", Fabrica de spirt i drojdie, nului produce cantiti nsemnate de moFabrica de bere, ntreprinderile de morrit, bil, placaje, parchete, materiale pentru de panifi-caie, Fabrica de igarete etc. In construcii etc. Intreprinderile mai impor1!171, industria alimentar bucuretean a tante ale acestei ramuri snt : Complexul realizat la principalele produse urmtoa pentru industrializarea lemnului Pipera, rele proporii din producia obinut pe Intreprinderea de mobil Militari, Faintreaga ar : conserve de carne - 16,30/o, brica de chibrituri, Arta Mobilei. lapte de consum (inclusiv lapte prlf) 12,50/o, uleiuri i grsimi vegetale comestiDintre ramurile industriei uoare, un bile - 23,70/o, produse zaharoase - 34.1/o. loc important deine industria textil, n In afar de industria spunului i a Bucureti dezvoltndu-se aproape toate produselor cosmetice concentrat in subramurile acestei industrii. Intreprinmunicipiul Bucureti ntr-o proporie de derile bucuretene produc un sortiment peste 6oo; din producia ntregii ramuri 0 bogat i variat de produse ca : fire i e pe ar, o alt ramur concentrat ntr-o sturi de bumbac, in, cnep, esturi din proporie ridicat in capital este indusln i mtase, tricotaje din bumbac, ln, tria poligrafic. Cea mai important inmitase i fire sintetice. Intreprinderi mai treprindere o constituie modemul comimportante ale acestei ramuri snt : "Dabinat poligrafic "Casa Scnteii", dat n cia", "Suveica", "Postvria romn", "Tfunciune n anii construciei socialiste. nra gard", "Adesgo", Filatura romMunicipiul Bucureti este totodat unul neasc de bumbac, Uzinele textile "7 Nodintre cele mai importante centre ale iniembrie", estoria "Mtasea popular", dustriei locale i cooperatiste. Fabrica de ciorapi Bucureti, Fabrica de In 1971, ntreprinderile industriei locale tricotaje din ln "Tricodava" etc. ale capitalei au realizat 15,30fo din proO mare importan s-a acordat induducia global a industriei locale a rii striei confectiilor. Cea mai mare ntrei 7,9% din totalul produciei globale inprindere din aceast ramur este Fabrica dustriale a municipiului Bucureti. In de confecii i tricotaje Bucureti, dat acelai an, industria cooperatist deinea n funciune in 1949, pe locul vechilor ate16,10fo din producia respectiv a rii i liere A.P.A.C.A. La aceast ntreprindere 4,1% din producia total a municipiului se realizeaz n prezent mai mult de juBucureti. In ntreprinderile industriei lomtate din producia de confecii i tricale i cooperatiste se realizeaz o gam cotaje a irii. variat de produse i in special bunuri In cadrul industriei de pielrie, blnrie de larg consum, reparaii, precum i presi nclminte, intreprinderile "Dimbotri de servicii. vita", "Flacra roie", "Pionierul", "Progre-

www.cimec.ro

M U N I CI P I U L

B U C U R E

T I

19

AGRICULTURA. Terenurile agrieole- situate aJproape n ntregime n comunele suburbane -, la sfritul anului 1971 Insumau 32 732 ha, din care 29 267 ha arabile, 1 633 ha puni, 505 ha vii i pepiniere viticole, 1 206 ha livezi i pepiniere pomicole. Fondul forestier ocupa o suprafa de 5 267 ha. Existau 2 ntreprinderi agricole de stat, care deineau o suprafa agricol de 9 440 ha i o suprafa arabil de 8 961 ha, precum i 14 cooperative agricole de producie, care cuprindeau peste 12 000 de familii, avnd o suprafa agricol de 16 494 ha i arabil de 15 353 ha. Pentru mecanizarea lucrrilor agricole existau 784 de tractoare fizice, 483 de pluguri pentru tractor, 193 de semntori mecanice, 126 combine pentru pioase, 13 combine pentru porumb, 58 de combine pentru plante de siloz etc. Cele mai multe dintre unitile situate in apropierea oraului au un profil determinat de zona respectiv de agricultur preoreneasc, fiind o surs important de aprovizionare a capitalei cu legume i zarzavaturi, produse animaliere, fructe etc. In ceea ce privete sectorul zootehnic, la nceputul anului 1972, efectivul de animale numra 20 350 de bovine, 44 668 de porcine i 21 600 de ovine. TRANSPORTURILE. Municipiul Bucureti este cel mai important nod de cale ferat din ar, precum. i principalul centru al transporturilor rutiere i aeriene. Din Bucureti se ndreapt n toate direciile o serie de magistrale feroviare, cum snt : Bucureti-Timioara, Bucureti Arad, Bucureti-Oradea, Bucureti-8atu Mare, Bucureti-Vicani, Bucureti-Iai,
Bucureti-Galai i Bucureti-Constana.

port nou, modern aeroportul Otopeni -, pe care pot ateriza toate tipurile de avioane, dotat cu aparatur modern de semnalizare i dirijare, punctul de plecare al liniilor aeriene externe, precum i aeroportul Bneasa care servete ndeosebi liniile aeriene interne. Municipiul Bucureti este pus n leg tur cu restul rii i printr-o serie de
osele naionale.

Prin aceste magistrale, capitala este pus n legtur cu toate judeele rii, precum i cu statele continentului european. In 1968 s-a terminat electrificarea liniei de cale ferat Bucureti-Braov. In domeniul transporturilor aeriene, municipiul Bucureti dispune de un aero-

De asemenea n cadrul munclp!Ului exist 5 404 strzi in lungime de 1768 km. Pentru transportul urban de cltori, in Bucureti s-a organizat i extins continuu reeaua i parcul de tramvaie, troleibuze, autobuze i taximetre. La sfritul anului 1971, lungimea liniei simple de tramvaie reprezenta 331 km, lungimea traseelor de autobuze 697 km, iar a troleibuzelor 139 km. Numrul mediu zilnic al vehiculelor In circulaie pe traseele respective, in acelai an, a fost de : 1 259 de vagoane de tramvai, 922 autobuze, 379 de troleibuze i 283 taximetre. Reeaua transportului urban de cltori este astfel organizat nct ea cuprinde atit oraul propriu-zis, ct i comunele suburbane ale acestuia. In domeniul potei i telecomunicaiilor, municipiul Bucureti, prin natura funciilor sale, are o activitate mult mai dezvoltat comparativ cu celelalte centre urbane ale rii. La sfritul anului 1971 in Bucureti existau 174 de uniti pot, telegraf, telefon, radio, din care 40 de uniti cu serviciu telefonic la dispoziia publicului. O pondere nsemnat deine municipiul Bucureti i n privina mesageriilor (30D/0 din totalul pe ar), al mandatelor potale i telegrafice (14,5D/o), al telegramelor expediate (20%). Numrul abonamentelor la telefon, la sfritul aceluiai an, nsuma peste 204 000 (43% din numrul total al acestora pe ar). Bucuretiul are legturi telefonice automate cu Ploieti, Craiova, Constana, Braov, Bacu, Cluj, Piteti, Sibiu, Timioara .a. In noua arip a Palatului telefoanelor a fost pus n funciune cen-

www.cimec.ro

21
trala

M U N 1C1P 1U L
telefonic

B U CU B E

T 1

semiautomat

internaio

In prima etap, prin intermediul acestei centrale se pot efectua convorbiri directe cu Moscova, Varovia, Berlin, Budapesta, Belgrad, Paris, Ziirich, Amsterdam i Bruxelles. COMERUL. Oraul Bucureti a aprut i s-a dezvoltat la intersecia unor importante drumuri comerciale ce veneau dinspre Europa central prin Transilvania i Moldova i se indreptau spre sud, prin porturile dunrene, spre Orient. Astfel el a devenit nc din secolele trecute un important centru comercial, care in zilele noastre se dezvolt in mod ascendent. La sfritul anului 1971, in municipiul Bucureti existau 5 176 de uniti comerciale, din care 4 048 de uniti comerdale cu amAnuntul i 1128 de uniti de alimentaie public.

nal.

desfacerilor de mrfuri cu prin comerul socialist in 1971 a nregistrat o cretere de 1,5 ori fa de 1965. Structura desfacerilor pe grupe de mrfuri se prezint astfel : mrfuri alimentare 37,5% din totalul desfacerilor, alimentaia public 12,8% i mrfuri nealimentare 49,7% INVATAMINT, CULTURA, ARTA. In afara faptului c Bucuretiul este primul centru economic al rii, el reprezint i cel mai mare centru al nvmntului l culturii. In invmntul de cultur general in anul colar 1972/1973 exista un numr de 226 de coli, din care 199 de coli generale i 29 de licee de cultur general. In cadrul acestor coli funcio neaz circa 11 000 de cadre didactice. Numrul elevilor nscrii s-a ridicat la aproape 161 000, revenind in medie un cadru didactic la 15 elevi. In invmntul profesional, in acelai an existau 38 de coli cu aproape 1 900 de cadre didactice i peste 32 000 de elevi In scrii. In cadrul municipiului funcioneaz 29 licee de specialitate (24 industriale, 4 economice, 1 pedagogic), 10 coli de maitri i 21 coli postliceale cu un numr total Volumul
amnuntul

de 765 de cadre didactice i 20 000 de elevi. Invmntul superior din Bucureti cuprinde 12 institute cu 60 de faculti, n care se pregtesc circa 65 000 de studeni (43,6Dfo din totalul studenilor din Romnia.) Aceste cifre snt i mai semnificative dac se compar cu cele ale anului 1938, cnd n Bucureti funcionau numai 13 faculti cu 18 000 de studeni. Cea mai veche instituie de nvmnt superior din capital este Universitatea, care i-a serbat n 1964 centenarul. Acest for al tiinei i culturii i are inceputul n a doua jumtate a secolului al XVII-lea, cnd, la indemnul stolnicului Cantacuzino, a luat fiin in 1678 Academia de la Sf. Sava. Mai tirziu, in 1818 a funcionat ca instituie organizat pe baze pedagogice in cadrul colii de Ia Sf. Sava ca "coala de ingineri", transformat ulterior in "coala academiceasc de feliu de tiine filozofeti i matematiceti". In 1864 ea devine Universitate in urma decretului semnat de Alexandru Ioan Cuza. Dintre celelalte instituii de nvmnt superior cu vechi tradiii se numir Institutul politehnic, Institutul agronomic, Institutul de medicin i farmacie, Institutul de arhitectur, Academia de studii economice i mai recent Institutul de petrol, gaze i geologie, Institutul de arte plastice, Conservatorul de muzic, Institutul de art teatral i cinematografic etc. au trit mari crturari i ai vremii, intre care se impun Antim Ivireanu, erban i Radu Greceanu, erban Cantacuzino, Gheorghe Lazr, Nicolae Blcescu, Ion Heliade Rdu lescu, Gheorghe Marinescu, Constantin I. Parhon, MihaiJ. Sadoveanu, Tudor Arghezi, George Enescu i muli alii. Azi i desfoar aici activitatea reprezentani de seam ai tiinei, artei i culturii noastre naionale. In capital se afl Academia Republicii Socialiste Romnia, Academia de tiine sociale i politice, Academia de tiine La
nvai
Bucureti

www.cimec.ro

M l1 N 1 C 1 P 111 L

B l1 C l1 R E

T 1

21

medicale, Academia de tiine agricole i silvice. Aici s-au organizat i funcio neaz cele mai mari biblioteci ale rii ca : Biblioteca Academiei R. S. Romnia i Biblioteca central de stat biblioteci cu caracter republican care nsumeaz mpreun peste 10 000 000 de volume -, Biblioteca central universitar, cu o vechime de aproape 75 de ani .a. Biblioteca Academiei este nzestrat cu cea mai mare colecie de tiprituri, manuscrise, documente, stampe ~te. din ar. In afara bibliotecilor universitare (institutelor de invtmint superior), a bibliotecilor documentare i colare, in Bucureti exist un numr de 668 de biblioteci publice cu un fond general de cri de 4 667 000 de volume. O larg extindere a cptat i activitatea cultural-artistic. In capital exist 13 case de cultur (8 case de cultur ale tineretului din cadrul fiecrui sector, Casa de cultur a studenilor, Casa untversitarilor, Casa prieteniei romna-sovietice, Casa uniunii scriitorilor, Casa oamenilor de tiin), circa 450 de cluburi i sli de cultur sindicale, Universitatea popular Bucureti, 12 cmine culturale etc., care desfoar o bogat activitate
cultural-educativ i artistic.

Instituiile teatrale, muzicale i cinematografice din Bucureti desfoar o bogat i rodnic activitate. Multe dintre ele se bucur de un inalt prestigiu atit pe plan intern, cit i internaional. Astfel sint : Teatrul Naional "I. L. Caragiale", Opera Romn, Teatrul de operet, Teatrul de comedie, Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra". Filarmonica de stat "George Enescu", orchestrele simfonice ale Radioteleviziunii i Cinematografiei, ansamblurile artistice "Doina" i "Rapsodia Romni". In 1971 in Bucureti funcionau : 11 teatre dramatice, 1 teatru de oper i balet, 4 teatre muzicale de operet i de estrad, 2 teatre de ppui i marionete, 2 ansambluri de cntece i dansuri, 2 orchestre slmfonice i 2 orchestre populare. Exist de asemenea un numr de 64 de cinematografe.

In capital fi au sediile posturile centrale de radio i televiziune, principalele publicaii i edituri, uniunile de creaie etc. Aici apar ziarul "Scnteia", organul C.C. al P.C.R., cotidienele "Romnia liber", "Scinteia tineretului", "M unea", "Informaia Bucuretiului", "Elore", "Neuer Weg", sptmnalele "Contemporanul", "Lumea", "Romnia literar", "Luceaf rul", revista bilunar "Era socialisti" i numero.ase alte publicaii, dintre care multe de specialitate. O deosebit amploare cunoate i activitatea muzeistic. Cele 43 de muzee existente in Bucureti au fost vizitate in 1971 de 1 790 000 de oameni. Printre muzeele de importan naional sint : Muzeul de istorie a partidului comunist, a micrii revoluionare i democratice din Romnia, Muzeul de istorie al R. S. Romnia, Muzeul de art al R. S. Romnia, Muzeul satului, Muzeul de art popular, Muzeul de istorie natural "Grigore Antipa", Muzeul de istorie a oraului Bucureti. Muzeul de art al R. S. Romnia, care a fost fnfiinat in 1949 in fostul palat regal, adpostete opere ale pictorilor, graficienilor i sculptorilor notri de seam, o secie de pictur european, una de art oriental, alta de art feudal romneasc etc. Capitala adpostete opere sculpturale de mare valoare. Totodat in Bucureti se afl lucrri arhitectonice de o mare varietate, reprezentate prin diferite stiluri, de la arhitectura bisericeasc veche pn la cea mai modern (bisericile Curtea Veche, Mihai Vod, Stravropoleos .a., Palatul Mogooaia, fostul Palat al patelor, n care funcioneaz acum Muzeul de istorie al R. S. Romnia, C.E.C.-ul, Palatul justiiei, Ateneul Romn, Institutul de arhitectur, Casa Scinteii, Sala Palatului etc.). Bucuretiul este cel mai important centru de cercetare tiinific al Romniei contemporane. Aici exist 34 institute ale Academiilor, 110 institute departamentale, laboratoare uzinale, precum i o bogatA activitate de cercetare desfurat in ca-

www.cimec.ro

22

M U N 1C 1P 1U L

B U CU B E T 1

www.cimec.ro

M U N 1C 1P 1U L

B U C U B E

T 1

23

1. Interior din Uzina .,23 August"


2. Terrnocentrala Bucureti-Sud 3. Uzina de evi .,Republica" (inte-

rior) 4. Uzina .,Electron!ca" (Interior) 5. Intreprinderea de piese radio i semiconductori BAneasa 6. Fabrica de maini-unelte i agregate (interior) 7. Uzina de maini grele 8. Complexul pentru Industrializarea lemnului P1pera 9. Institutul de Inframicrobiologie 10. Fabrica "Tricodava" 11 . Fabrica de confecii i tricotaje
Bucureti

11

www.cimec.ro

24

MUNICIPIUL

BUCURETI

12. Hotelul .,Intercontlnental" l noua cldire a Teatrului Naional 13. Pavllionul central al Expoziiei economiei naionale a R . s . Romnia 14. Drumul Taberei - un cartier modern al capitalei 15. A teneul Romn 16. Cminele studene~tl Grozvetl 17. Institutul Politehnic Bucureti (pavlllonul central) 18. Muzeul satului 19. Stadionul "23 Au.;ust" 20. Muzeul .,Mogooala" 21 . Aeroportul Internaional Otopeni

11

111

www.cimec.ro

MUNICIPIUL

BUCURETI

25

superior - o vast de cercetare tiinific, incadrat cu mii de cadre de specialitate, virstnici i tineri, dintre care numeroase personaliti marcante, membri i membri corespondeni ai Academiilor. In acest domeniu, lucrau in 1971 aproape 34 000 de oameni. Sint recunoscute, fiind apreciate i pe plan internaional, realizrile Institutului de mecanic aplicat, ale Institutului de fizic atomic, ale Institutului de inframicrobiologie, ale celui de endocrinologie i altele. Crearea Consiliului Naional pentru tiin i Tehnologie, care il are, de asemenea, sediul in Bucureti, are menirea de a indruma activitatea de cercetare spre domeniile majore ale dezvoltrii patriei noastre. SANATATEA PUBLICA. In domeniul ocrotirii sAntil, al asigurrii asistenel medicale a populaiei este organizat o dezvoltat reea sanitar care cuprinde : 59 de spitale, 245 de circumscripii medico-sanitare, 229 de dispensare, 27 de pollclinicl teritorializate, 15 policlinicl de intreprindere i antier, 184 de farmacii publice. Numrul paturilor de asisten medical la sfritul anului 1971 era de peste 22 000, revenind in medie 14 paturi la 1 000 de locuitori. Paralel cu dezvoltarea instituiilor medico-sanitare a sporit i numrul cadrelor sanitare. La sfritul anului 1971 existau 28 239 de cadre sanitare cu pregtire superioar, medie i elementar. Numrul locuitorilor ce revenea la un medic era de 307. EDUCAIA FIZICA, SPORTUL. In acest domeniu, municipiul Bucureti dispune de o baz material dezvoltat. Dintre principalele baze sportive existente in capital pot fi menionate : Complexul sportiv "23 August" (cu un stadion care are o capacitate de 80 000 de locuri, patinoar artificial acoperit, sal de gimnastic i atletism, bazin acoperit, terenuri de volei, de tenis, baschet etc.), Complexul sportiv "Dinamo", Stadionul Republicii, Stadionul "Giuleti", Complexul sportiv "Floreasca", drul
reea

invmintului

Complexul sportiv al tineretului, Stadionul "Progresul", Poligonul de tir "Tun ari" etc. In cadrul acestor baze sportive exist terenuri i amenajri pentru practicarea in general a tuturor ramurilor sportive. In municipiul Bucureti i desfoar activitatea aproape 700 de uniti sportive, din care 450 de asociaii sportive din intreprinderi, instituii i cooperative meteugretl, aproape 200 de asociaii sportive din coli medii i profesionale, 21 de cluburi sportive i altele. In cadrul lor s-au format i i-au desvirit m iestria sportiv numeroi fruntai ai sportului romnesc, cea mai mare parte dintre ei activind la cluburile ,,Dinamo", "Steaua", "Rapid", "Progresul", "Voina", "Metalul", "Sportul studenesc", "co! arul". Numrul membrilor asociaiilor i cluburilor sportive era la inceputul anului 1972 de
550 000.

TURISMUL. Importantele monumente istorice, muzeele, teatrele, celelalte instituii artistice i culturale, activitile funcionale proprii capitalei atrag un mare numr de turiti atit din ar, cit i de peste hotare. Aceasta cu atit mai mult cu cit in anii construciei socialiste peisajul oraului se modific de la un an la altul, fcndu-! de nerecunoscut. Profunde schimbri edilitare i urbanistice au avut i au loc atit in centru, cit i la periferii, lichidindu-se contrastele care existau intre diferitele cartiere ale orau lui. Noile cartiere, cum sint : Floreasca, Ferentari, Drumul Taberei, Titan, Balta Alb, Militari, Bucuretii Noi, JiuluiScinteia, Berceni etc. cu construciile lor arhitectonice dau capitalei un aspect modern, tineresc. Numai in 3 ani (1969-1971) au fost construite din fondurile statului peste 63 000 de apartamente. Odat cu construciile de locuine, capitala s-a mbogit cu impcrtante edificii publice, ca : Sala Palatului Republicii, Opera Romn, Teatru!l Naional, Palatul televizhmii, Studioul de concerte ar Radioteleviziunii, Circul de stat, Pavlllonul expoziiei economiei naionale, Ca&.1

www.cimec.ro

26

M U N 1C1P 1U L

B U C U B E 1;1 T 1
Bneasa, Floreasca, Tel) din jurul su (Bneasa, Snagov, Mogooaia etc.) ofer condiii optime pentru recreare i odihn. Ample lucrri de amenajare i nfrumuseare s-au efectuat n cel mai mare parc al capitalei Herstru. Parcul de cultur i odihn de pe malul lacului Herstru dispune de un teatru de var, de pavilioane cu biblioteci. sli de lectur, a:menajri sportive etc. A fost reamenajat Parcul Libertii, in interiorul cruia a fost construit Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului i a patriei, pentru socialism.

Scinteii, inst;tuii de nvmnt de diferite grade (Institutul .politehnic, coli generale, licee). Este extins reeaua hotelier, in ultimii ani construindu-se modernul hotel "Intercontinental-Bucureti", "HotelNord" etc. Totodat sistematizarea reelei stradale, modernizarea unora din vechile strzi ale oraului (Calea Griviei, oselele Mihai Rravu, tefan cel Mare, Colentina, bulevardele Dimitrov, 1 Mai, Magistrala NordSud) contribuie nu numai la nfrumusearea aspectului urbanistic al capitalei. dar mai ales la asigurarea cerinelor mereu sporite ale- circulaiei. O atenie corespunztoare este acordata spaiilor verzi, amenajrii lacurilor. Grdinille i parcurile municipiului (Cimigiu, Libertii, Herstru, 23 August, N. Blcescu .a.), lacu-

riie

(Herstru,

pdurile

In perspectiv, capitala rii, Bucureti, se va dezvolta in continuare, devenind un centru politic-administrativ, economic, cultural, tiinific tot mai important, un ora tot mai frumos i mai modern.

MUNICIPIUL

BUCURETI

Sectoare : 8. Comune suburbane : 12. Sate : 23.

Municipiul Bucureti, capitala Republicii Socialiste Romnia. se imparte in opt sectoare : Sectorul 1. Sectorul 2. Sectorul 3. Sectorul 4. Sectorul 5. sectorul 6. sectorul 7. Sectorul 8.
DELIMITAREA SECTOARELOR. MUNICIPIULUI BUCURETI SECTORUL

Situat in partea de nord a municipiului, cuprins intre sectoarele 2 limitare :

8, are

urmtoarea

de-

- incepind de la Intersecia bulevardului Republicii cu calea Victoriei, limita vesticA a sectorului urmeaz traseul : calea VIctoriei i Piaa Victoriei (ambele inclusiv), bulevardul 1 Mal (exclusiv), strada Aviator Traian Vasile (exclusiv) pln la Intersecia cu bulevardul Expoziiei. De la aceast intersecie, continuA pe lhnita vestic a Parcului Expoziiei, pin la calea ferat Bucuretl-Constana, spre est pe traseul acesteia pinA in dreptul oselei Struleti, apoi pe oseaua Struletl (Inclusiv), pe viroaga riului Colentlna pn la calea ferat de centur (oseaua Odi) ; - spre nord limita sectorului urmeaz traseul cii ferate de centur (oseaua Odi) pln la liziera vestic a pdurii Tunarl ; - spre est limita o constituie o linie convenional care pornete de Ia liziera vestic a pdurii Tunari pn la strada Vadul Moldovei, continu pe aceast strad cuprinzind i grdina zoologic BAneasa i continu spre sud pln la Intersecia cii ferate Bucuretl Constana cu oseaua Plpera. De la aceast Intersecie, limita unneaz traseul : oseaua Pipera, calea Floreasca, strada Glucozei (toate exclusiv), strada Barbu Vcrescu, oseaua tefan cel Mare (ambele Inclusiv) pln la Intersecia cu strada Polon. In continuare strada Polon (Inclusiv), Piaa Alexandru SaWa (exclusiv), strada Alexandru Sabia (exclusiv) pln la intersecia cu bulevardul RepubUcU ; - limita sudic o constituie bulevardul Republicii (exclusiv) de la Intersecia cu strada Alexandru Sabia pln Ia Intersecia cu calea Victoriei.

www.cimec.ro

M U N 1C1P 1U L SECTORUL 2

B U CURE

T1

2i

Situat n partea de nord-est a municJpiului, cuprins intre sectoarele 1 i 3, arc urmtourea delimitare : - Incepind de la Intersecia bulevardului Republicii cu strada Alexandru Sabia, limita vestic a sectorului urmeaz traseul : strada Alexandru Sabia, Piaa Alexandru Sabia (ambele Inclusiv), strada Polon, oseaua tefan cel Mare, strada Barbu Vcrescu (toate exclusiv), strada Glucozei, calea Floreasca (ambele Inclusiv) pin la Intersecia acesteia cu oseaua Plpera, oseaua Plpera (inclusiv) pn la intersectarea cu calea ferat Bucureti
Constana;

- spre nord limita sectorului o constituie calea ferat Bucureti-Constana, pln la gara Pantelimon (exclusiv) ; - spre est Jlmlta urmeaz traseul cli ferate de legtur Pantelimon-Obor pln la Intersecia cu oseaua Colentlna, continuA pe oseaua Colentlna (inclusiv), calea Moilor (exclusiv) pinA la intersecia cu bulevardul Republicii ; - spre sud limita o constituie bulevardul Republicii (exclusiv) de la Intersecia cu calea Moilor pinA la Intersecia cu strada Alexandru Sabia. SECTORUL 3

!'ituat n partea de est a municipiului, cuprins Intre sectoarele 2 i 4, are urmtoarea dellmltare : - Incepind din Piaa Rosetti, limita nordic a sectorului urmeaz traseul : bulevardul Repubilcli, calea Mo,llor (ambele Inclusiv), oseaua Colentina (exclusiv) pinA la Intersecia cu calea ferat de legAtur Obor-Pantelimon ; continuA pe traseul acestei ci ferate pln.l la lacul Fundenl, urmind apoi spre est cursul riului Colentlna pln.l In dreptul strzii Pele ; - spre est limita urmeazA traseul : strada Pele (Inclusiv), pasajul C.F.R. gara Celu, drumul Intre Tarlale, pln.l la strada Soldat Gheu Anghel, Inclusiv strada loslfetl ; - spre sud limita o constituie traseul : strada Soldat Gheu Anghel, strada Rampel, strada Macaralei (toate exclusiv), bulevardul Muncii (lneluslv), calea Clr&ilor (exclusiv), strada Mlntuleasa, strada Paleologu pln.l la strada Negustori, strada Negustori (Inclusiv) pliU la Intersecia cu strada Cernica, strada Cernlca, calea Moilor, bulevardul Hrlsto Botev, Piaa Rosetti (toate inclusiv). SECTORUL t Situat In partea de sud-est a municipiului, cuprins ntre sectoarele 3 i 5, are urmtoarea delimitare : - Incepind de la Intersecia bulevardului Republicii cu calea Victoriei, limita nordicA urmeaz traseul : bulevardul Republicii (lncluslv), Piaa Rosetti, bulevardul Hrlsto Botev, calea Moilor, strada Cernlca, strada Negustori pln.l la Intersecia cu strada Paleologu ; In continuare pe strada Paleologu, strada Mlntuleasa (toate exclusiv), calea Clrailor (Inclusiv), bulevardul MuncU (exclusiv), strada Macaralei Incepind din bulevardul Muncii ; urmea:z:\ apoi strada Rampel, strada Soldat Gbeu Anghel (toate trei Inclusiv) ; - limita esticA a sectorului o constituie drumul Intre Tarlale (Inclusiv) pln.l la Intersecia cu bulevardul Ion ulea, apoi pe bulevardul Ion ulea spre vest pin la margine est.lc a Intreprinderii ,,9 Mai" ; de alei spre sud pornete o Unle convenional pinA la riul
Dlmbovla;

meaz

- spre sud limita este format de riul Dlmbovla pln In dreptul cli victoriei, urpe calea VIctoriei (Inclusiv), pin la Intersecia cu bulevardul Republicii. 5

SECTORUL

Situat In partea de sud a municipiului, cuprins ntre sectoarele 4 i 6, are urmAtoarea delimitare: - Incepind din dreptul strAztl Mllllel, traseul urmeazA panea dreapt a Splalulul Independenei, Pieei Unirii i Splalulul Unl.rll pln.l la circa 1 800 m est de podul peste Dlmbovla de pe oseaua Vltan Blrze,tt, Umlta nordicA fUnd format de firul riului Dlmbovla ; - spre est tlmlta o constituie o linie convenional cu direcia sud-vest pln.i In drumul Cheile TUrzll, se continuA pe acesta i pe strada Pechlu Ion pln la lntuaecla cu oseaua Berceni (uzina de maini rrele Bucureti Inclusiv) ; apoi oseaua Berceni (l:tcluslv) spre sud-est circa 1 700 m ;

www.cimec.ro

28

MUNICIPIUL

BUCURETI

- Um.Ua sudicA este convenional, rtlnd constituitA de o Unle care pornete din oseaua Berceni cu direcia vest pinA la Dr,umul Bercenarului, contlnulnduse pe acesta pinA la oseaua Glurglulul ; - Um.Jta vesticA urmeaz traseul : oseaua Glurglului (Inclusiv) pinA la Intersecia cu calea ferat Bucureti-Giurgiu, calea ferata. Dealul Splrel-Progresul, pinA la Intersecia cu calea Rahovei, se continU pe calea Rahovei (exclusiv) pinA la Intersecia cu bulevardul Tudor Vladimlrescu, apoi urmeazA .calea Rahovei, strada Colonel Poenaru Bordea, strada Operetel (toate Inclusiv), strada CApitan Rafael Fleraru (exclusiv) pinA la Intersecia cu strada MIIi i el (exclusiv). SECTORUL 6 Situat In partea de sud-\est a municipiului, cuprins intre sectoarele 5 i 7, are urm!ltoarea delimitare : - incepind de la Intersecia bulevardului Gheorghe Gheorghlu-Dej cu calea Victoriei, limita de est a sectorului urmeaz traseul : calea VIctoriei (exclusiv), Splaiul Independen (ei (partea sting), strada Milliei, strada Cpitan Rafael Fleraru (ambele Inclusiv), strada Operetei, strada Colonel Poenaru Bordea, calea Rahovei (toate exclusiv) pin!l la intersecia <"U bulevardul Tudor Vladimirescu, calea Rahovei (inclusiv) pn la intersecia cu calea ferat Dealul Spirei-Progresul, contlnuindu-se pe aceasta pn la lntersectarea cu oseaua Giargiului; - spre sud-vest limita este format de strada inel (Inclusiv), de la Intersecia cu oseaua Giurglului pin la Drumul Crue!, pe Drumul Crue! i strada Orova. In continuare limita este convenional, fiind constituit de o Unle ce Incepe de la Intersecia strzii Orova cu oseaua Bucuretl-Mgurele, spre nord-vest interse.ctind oseaua Alexandriei, In dreptul km 8, apoi staia de pompare I.C.A.B. ; urmeaz strada Ghidicenl, pn la Intersecia cu strada Viel, de unde limita este din nou convenional, pin la intrarea Floarea Galben (exclusiv) ; - spre nord limita sectorului urmeaz traseul : bUlevardul Ghencea (Inclusiv), de Ia Intrarea Floarea Galben, pn la Intersecia cu strada Bucenetl, strada Bucenetl (inclusiv), pin la Intersecia cu strada Compozitorllor, strada Compozitorllor (exclusiv) piu la lnter secia cu strada General Culcer, strada General Culcer, strada Aviator Caranda (ambele inclusiv), Drumul Taberei (exclusiv) piu la intersecia cu Drumul Srii, Drumul Srii (!nelu slv), apoi calea ferat care Intersecteaz strada Rzoare i In continuare bulevardul Geniului (inclusiv) ; Umlta se continU pe oseaua Cotroceni (Inclusiv) pinA la podul Cotroceul, apoi pe firul riului Dimbovla, pinA la podul Elefterle, traverseazA podul Elefterle In dreptul Operei Romne i se continU pe bulevardul Gheorghe GheorgbluDej (inclusiv) pn la Intersecia cu calea Victoriei. SECTORUL 7 situat tn partea de \'est a municipiului, cuprins Intre sectoarele 6 i 8, are urm!ltoarea delimitare : - Incepind de la Intersecia owevarclulul Gheorghe Gheorgb1UDeJ cu calea VIctoriei, Umlta sudicA a sectorwu1 urmeaz traseUl : DWevarau1 Gheorghe Gheorgb1uDeJ (exclusiv) pinA la podUl Elefterle, apoi firUl riului Dlmbovla pinA la podul Cotroceni, se continU pe oseaua cotroceni, DUievarclul GeniUlui (ambele exclUSIV) pinA la calea feratA care Intersecteaz strada RAzoare, apoi DrumUl Srii (exclusiv), DrumUl Taberei (Inclusiv), strada Aviator caranda, strada General CUicer (ambele uciUBiv), &trada compozt&orllor (IncluSIV) PlDA la lntersectarea cu strada BaeeneU. ltrada Baqene1q (exclUSIV), PinA la DWevardu! Ghencea DWevardUl Ghencea (UCIU&IV) pinA la Intrarea J:'"loarea GalbenA (Inclusiv) ; - spre vest Um.Jta o constituie o Unle convenlonata, care pornete dln dreptul Intrrii Floarea UatDenA, se contiDu& pe Calea rerat care serv81te zona lDGIIBtrtal din cartterw Militari, PinA la lnteneela n ea1ea rerata de cencara, apoi pe aceasta Unle rerat PIDA la lntersecJla cu canalUl Arg81, canalUl Arc81 PinA la l&alla LC.A.B. ; de aiCI canalul aeversor piDA la riUl UIDlDOVlJ&, se contina& pe nur Dlm.DOVIa PinA la DrumUl Moru ; - 1pre nord sectorul este Um1tat de trasew eau rerate Bucureti-Rolorl, InCepind de la ltrada Drumul moru, PinA IA areptul strazu rrunaru, Be contblu& Um1ta pe strada Prunaru (Inclusiv), calea GlUletl (lnclliBIV, cu excepia pArU drepte dintre strada Prunaru 11 bUlevardul Orbldeelor), bulevardul Orhldeelor, bulevardul Dlnlca Golescu, strada CJUDeUel, Piaa Dle 'Pindlle (toate t.Dclualv), calea Grlvlel (exclusiv) pinA la Intersecia ca calea VIctoriei, Calea Vlctorlet (eKCIIIBlvJ, pinA la Intersecia cu DU!evardul Gheorghe Gbeorb1uDej.

www.cimec.ro

H U N 1C1P 1U L SECTORUL 8

B UC U B E

T1

l!9

Situat ln partea de nord-vest a municipiului, cuprins Intre sectoarele 7 i 1, are urmAtoarea delimitare : - incepind de la Intersecia dintre calea VIctoriei ,1 calea Grlvtei, Umita de sud-vut urmeazA traseul : calea Grlvlel (Inclusiv), Piaa Ilie Plntllle, strada cameuea, bulevardul Dtalca Golescu, bulevardul Orhldeelor (toate exclusiv), calea Gtuletl (exclusiv, cu excepia p&J1ll drepte dintre bulevardul Orhldeelor strada Prunaru), strada Prunaru (exclusiv) pinA 1a calea reratA .l:lucurett-Kotorl, se continUA pe traseul cau rerate, pinA la Intersecia cu calea feratA de centurA ; - limita nord-vesticA urmeazA. calea ferata de centura, pinA. la Viroaga riului colenuna f - spre est limita sectorului se continUA pe viroaga riului Colentina, oseaua StrAule'tl (exclusiv) pinA la Intersecia cu calea rerat Bucureu-constanJa, pe aceast cale rerat spre vest pln la limita vestic a Parcului Expoziiei, In continuare pe aceast limit, pinA la bulevardul Expoziiei, strada Aviator Traian Vasile, bulevardul 1 1\Iai (ambele _Inclusiv), Piaa VIctoriei, calea VICtoriei (ambele exclusiv) pn la Intersecia cu calea Grlvlel.

,1

Comune

suburbane

1. Comuna BRAGADIRU. Satele componente : 1. BRAGADIRU *. 2. Comuna CIDAJNA. Satele componente : 1. CIDAJNA ; 2. Dudu ; 3. Rou. 3. Comuna CHITILA. Satele componente : 1. CHITILA; 2. Rudenl. 4. Comuna DOBROETI. Satele componente : 1. DOBROETI ; 2. Fundenl. 5. Comuna GLINA. Satele componente : 1. GLINA; 2. Celu ; 3. Manolache. 6. Comuna JILAV A. Satele componente: 1. JILAVA. 7. Comuna MAGURELE. Satele componente: 1. MAGURELE; 2. Alunlu ; 3. Dumitrana ; 4. Pruni ; 5. Virteju. 8. Comuna MOGOOAIA. Satele componente : 1. MOGOOAIA. 9. Comuna OTOPENI. Satele componente ; 1. OTOPENI ; 2. Odile. 10. Comuna PANTELIMON. Satele componente: 1. PANTELIMON. 11. Comuna POPETI-LEORDENI. Satele componente : 1. POPETI-LEORDENI. 12, Comuna VOLUNTARI. Satele componente: 1. VOLUNTARI.

www.cimec.ro

JUDEUL

ALBA

AEZAREA

GEOGRAFICA. Judeul Alba este situat in partea central a Republicii Socialiste Romnia, pe cursul mijlociu al Mureului, cuprinzind partea sud-estic a Munilor Apuseni. In nord se nvecineaz cu judeul Cluj, in nordvest se mrginete cu judeele Bihor i Arad, n sud-vest cu Hunedoara, in sud cu Vilcea, in sud-est cu Sibiu, iar in nordest cu Mure . Suprafaa judeului este de 6 231 km2, respectiv 2,6% din cea a rii. RELIEFUL. Valea Mureului i cursul inferior al Trnavelor, cu luncile i terasele lor, mpart relieful judeului in dou uniti distincte. In partea vestic se afl o zon mai nalt, reprezentat de extremitatea estic a Munilor Metaliferi, de culmile masivului Trascului i de versanii sudic! ai Munilor Bihariei, intre care se intercaleaz citeva depresiuni montane - Zlatna, Abrud, Cimpeni etc. La est de valea Mureului se desf oar culmile vestice, mai coborite, ale Podiului Tirnavelor, cu nlimi de 400!iOO m, fragmentate de afluentii Mureu lui i Trnavelor. CLIMA are un caracter continental, cu temperaturl medii anuale cuprinse intre 2 n zona nalt i 9,5 in culoarul Mureului. Temperatura medie a lunii ianuarie este de -5" in zona muntoe.s i de -3,3 n cea depresionar, iar a lunii iulie ajunge la 10 in partea nalt i la 20,5 in cadrul depresiunii. Temperatura ma-

xim absolut a fost de 42,5 (in 1952 la Alba Iulia), iar minima absolut de -32,0" (n 1942 la Blaj). Precipitaiile anuale variaz de la 600 la 1100 mm. Vinturile dominante snt cele din sud-vest i vest, cu viteze medii de 3,5 m/s. Frecvente sint efectele de fohn, ce produc creterea temperaturii aerului i scderea cantitii de
precipitaii.

HIDROGRAFIA. Apele curgtoare snt uniform repartizate, i aparin in intregime bazinului Mureului ; judeul este strbtut de Mure de la nord-est la sudvest i de afluentii acestuia - Sebeul i cele dou Trnave pe stnga i Arieul i Ampoiul pe dreapta. Debitele snt destul de mari (Mureul la Alba Iulia 100 m 3/s, Arieul 25 m 1/s, Trnavele 20 m 3/s) cu variaii de nivel de 4--6 m. In afara reelei permanente, este bine reprezentat i reeaua torenial, care declaneaz ns procese de versant (alunecri, ravinri). Rocile carstice au permis formarea unor lacuri tn zonele calcaroase (lacul Iezer) sau salifere (Ocna Mure). SOLURILE. Aproape trei sferturi din suprafaa judeului este ocupat de soiuri de pdure montane i submontane bruneglbui, brune, brune-acide podzolite sau podzolice, iar n partea nord-vestic podzoluri. Pe latura estic i nord-estic sint cernoziomuri levigate. Soiurile silvestre brune i brune-glbui podzolite i cele brune nchise de deal se gsesc in jumtatea estic a judeului. Dintre soiurile

www.cimec.ro

.JUDEUL

ALBA

31

azonale suprafee mai nsemnate ocup rendzinele brune i pseudorendzinele. RESURSELE NATURALE ALE SOLULUI I SUBSOLULUI. Avind un relief predominant muntos, judeul Alba dispune de nsemnate resurse forestiere. In Munii Apuseni predomin pdurile de fag i molid, alternnd cu pajiti montane secundare. La marginea estic a Muni lor Apuseni se ntlnesc fgete de deal. Pdurile de gorun, de fag, pduri amestecate de fag, molid i brad i pdurile de molid n succesiune vertical snt caracteristice zonei Munilor urianu. In podiurile Secaelor i Trnavelor se ntlnesc mici pduri de gorun i de stejar cu unele pajiti stepizate. Centrele de exploatare forestier se gsesc mai des n partea vestic i sudic a judeului (la Abrud, Cmpeni, Albac, Sebe, Cugir etc.). Subsolul este bogat in minereuri neferoase, auro-argentifere (Zlatna, Baia de Arie, Almau Mare, Roia Montan) i cuprifere (Bucium i Almau Mare). La izvorul Ampoiului se gsete unicul z cmnt de mercur din ar (minereu de cinabru). Pe Trnave, la Cetatea de Balt se exploateaz gaz metan. Pe baza unei explorri recente au fost puse n eviden unele roci bituminoase, roci care indic posibilitatea existenei petrolului. Se exploateaz, de asemenea, calcare (PoIana Aiudului, Abrud, Galda de Sus), argile (Sntimbru, Ocna Mureului, Cetatea de Balt), betonit (Ciugud de Alba, Ocna Mureului), sare (Ocna Mureului), nisipuri, pietriuri. DIN TRECUTUL ISTORIC AL JUDEU LUI. Situat n inima Daciei (n 106 e. n. acest inut al Daciei, ca i altele, a intrat in stpnirea romanilor), judeul Alba a fost strbtut de cele trei drumuri ale legiunilor romane - unul spre nord ctre Napoca - Clujul de azi -, al doilea de-a lungul Oltului la Oescus, iar al treilea spre Sai'Illizegetusa -, care convergea la Apulum - Alba Iulia de azi - capitala Daciei Apulensis i sediul legiunii a XIII-a Gemina. Bogiile judeului au fost intens exploatate de administraia roman pn in

271 e. n. Dup anul 271 populaia a continuat s-i desfoare activitatea in noile condiii istorice, viaa oreneasc a deczut ns in timpul migraiei popoarelm. Perioada scurs pn n secolul al X-lea a marcat i n acest inut procesul de formare a poporului romn. In evul mediu timpuriu, Alba Iulia, numit Blgrad, s-a meninut ca un important centru economic i politic ; in secolele XVI-XVII ea a devenit capitala principilor Transilvaniei. tefan cel Mare i urmaii si pn la tefan Lcust au stpnit n acest jude Cetatea de Balt cu opt sate. tefan cel Mare primise ca dar de la regele Vladislav i dealul cu vii din satul Vel . In secolul al XVI-lea, Vinul de Jos i un grup de sate din apropierea sa devin posesiuni ale domnilor
rii Romneti.

La 1 noiembris 1599, Mihai Viteazul i intrarea triumfal in cetatea de scaun a Transilvaniei, iar n iulie 1600 lua titlul de domn al rii Romneti, al Tr:.nsilvaniei i :11 Moldovei. Prin fapta lui Mihai s-a realizat cea dintii unire statal a celor trei ri romne, s-a reconstituit cadrul politic unitar al poporului romn. La 18 septembrie 1600 la Mirslu, n cuprinsul actualului jude Alba, Mihai a fost ns nfrnt de generalul Basta. Rscoala iobagilor de sub conducerea lui Horia, Cloca i Crian, aciunile revoluionare din anii 1848-1849 i alte evenimente importante care s-au manifestat i pe aceste meleaguri au constituit momente nsemnate n istoria actualului jude. In cetatea zidit la Alba Iulia de ctre Carol al VI-lea la nceputul secolului al XVIII-lea, au fost ntemniai Horia,
fcea

Cloca

Crian,

conductorii

rscoalei

populare din 1784, precum i Avram Iancu n 1849. Celula in care a fost nchis Horia se mai pstreaz i azi deasupra porii principale. In 1848 la Blaj au avut loc mai multe

* ln lucrare apar uneori i denumiri Istorice consacrate sau entitAi geografice care nu se gAsesc In nomenclatorul actual al localitilor.

www.cimec.ro

32

J U D E

U L

A L B A

ale romnilor din Transilvania. La adunarea convocat de Avram Iancu i Alexandru Papiu-Ilarian la 30 aprilie 1848, au fost formulate ideile desfiinrii iobgiei i egalitii in drepturi a populaiei romne din Transilvania cu celelalte naiuni. La 3/15-5/17 mai 1848, pe cmpia de lng Blaj, care de atunci poart numele de Cmpia Libertii, a avut loc marea adunare a romnilor din Transilvania la care au participat 40 00050 000 de oameni, majoritatea covri toare fiind iobagi. Adunarea a adoptat programul ce prevedea revendicri cu caracter burgheza-democratic (abolirea iobgiei, desfiinarea breslelor i a vmi lor, libertatea cuvintului i a tiparului, formarea grzilor naionale, coli de stat in limba romn etc.) i a protestat impotriva unirii forate a Transilvaniei cu Ungaria. La aceast adunare au partidpat i fruntaii micrii revoluionare din Moldova, scpai de sub escorta care-i ducea s-i predea turcilor. Intre 3/15 i 13/25 septembrie 1848 a avut loc la Blaj o nou adunare a romnilor din Transilvania, care a declarat c nu recunoate incorporarea Transilvaniei la Ungaria i a nsrcinat Comitetul permanent de la Sibiu s narmeze satele. Nenelegerea dintre conductorii revoluiei ungare i ai forelor revoluionare ale romnilor a fost folosit de habsburgi pentru a impiedica lupta comun a celor dou popoare impotriva dumanului comun : absolutismul habsburgic. La 15 mai 1868 reprezentanii romnilor intrunii la Blaj au semnat un Pronunciamentum prin care se protesta impotriva alipirii Transilvaniei la Ungaria. Toi semnatarii au fost trimii in judecat.

adunri

La Alba Iulia, in ziua de 1 decembrie


1918, marea adunare, la care au participat peste 100 000 de ceteni din toate
colurile

Transilvaniei, Maramureului i Banatului, a proclamat unirea Transilvaniei cu Romnia, "eveniment istoric de importan crucial in viaa poporului nostru, care a dus la realizarea statului

unitar romn i a deschis calea unitare a naiunii noastre" 1 POPULAIA. La 1 iulie 1971 populaia judeului Alba era de 394 364 de locuitori, din care 49,9/o de sex masculin ; in medie, reveneau 63,3 locuitorifkm2. Din totalul populaiei judeului Alba 60,6%, respectiv 238 815, locuiete in mediul rural. Ponderea populaiei urbane a crescut de la 12% in 1948 la 39,41'/o n 1971. In 1971 natalitatea a fost de 19,8 copii nscui vii la 1 000 de locuitori, iar mortalitatea de 11,1AID Creterea absolut a populaiei in anii 1965-1971, ca urmare a sporului natural, a fost de 26 151 de locuitori, iar sporul total (cuprinzind i mi carea migratorie a populaiei) a fost de 12 029 de locuitori. Populaia judeului este formati\ din 88,8% romni, 7,00/o maghiari, 3,30/o germani, 0,9% alte naionaliti. Populaia de naionalitate maghiar este relativ numeroas in zona Aiudului, iar cea germani\ in zona Sebeului i pe valea Trnavel. Din totalul populaiei judeului peste 100 250 sint salariai, revenind la 1 000 de locuitori 254 salariai ; 78,50/o din salariai (78 668) sint muncitori. Majoritatea salariailor sint ocupai in ramurile produciei materiale : 47 504 in industrie (47,5% din total), 10 811 in construcii (10,80fo), 7 453 in agricultur (7,4/o), 8 537 in transporturi (8,50fo), iar in nvmnt, tllnA, cultur, ocrotirea sAntii sint cuprini 11 188 de salariai, respectiv 11,2% din totalul salariailor. LOCALITAILE. In cuprinsul judeului Alba sint : un municipiu, 8 orae, 58 localiti componente ale municipiului i oraelor, 67 de comune, din care una suburban, 658 de sate, din care 30 aparin de orae. Municipiul Alba Iulia, reedina judeului, cu o populaie de 31 783 de locuitori - inclusiv comuna suburban Ciugud - (l.VII.1971), este aezat la poalele munilor, la rAspintla drumurilor ce vin din Munii Apuseni pe valea Ampoiului, din Haeg i din Banat, din direcia Sibiudezvoltrii

naional

Ntcol4e
sAvlririi reti,

"RomAnia pe drumul desocialiste, vol. 3, BucuEditura politici, 18811, p. 705.


construciei

Ceauescu.

www.cimec.ro

JUDEUL

ALBA

+c::;..
1J

~JS'

'
o
LEGENDA

'

'li
o

Municipiu rejedinl de judet Ora1e


Comune
limit de judet limit de comun

Teritoriul municipiului ~i oro~elor

Teritoriul comunelor $uburbone

www.cimec.ro

34

JUDEUL

ALBA

lui i din cea a podiului. Municipiul are o istorie multimilenar, pe teritoriul lui au fost descoperite urmele unor aezri din neolitic (aprox. 3500 i.e.n.), prec1.1m i din epoca bronzului (1500-800 i.e.n.) i a fierului (800-450 i.e.n.). Istoria municipiului Alba Iulia se mpletete strins cu lupta dus de poporul nostru impotriva cotropirii strine i a asupririi feudale i naionale. Azi, Alba Iulia, datorit innoirilor din anii socialismului, este un important centru economic i social-cultural. ln ora se gsesc 9 uniti economice republicane ale industriei materialelor de construcii, construciei de maini i prelucrrii metalelor, ale industriei poligrafice, uoare, alimentare, .precum i numeroase instituii social-culturale. Monumente arhitectonice : Cetatea Alba Iulia, construit la inceputul secolului al XVIII-lea ; Catedrala romana-catolic, construit Intre anii 1250 i 1290 ; Catedrala ortodoxA, construit in anii 1921-1922, Biblioteca "Batthyneum" din secolul al XVIII-lea ; obeliscul Horia, Cloca i Crian ; Monumentul din Dealul Furcilor ; statuia lui Mihai Viteazul ; Muzeul Unirii etc. Oraul Sebe este situat in apropiere de ';,ocul de vrsare a Sebeului In Mure. La 1 iulie 1971 avea 22 312 locuitori. ln ora se gsesc : o fabric de hirtie, o fabric de ciorapi, o fabric de pielrie i marochinrie, o Intreprindere forestier, un mare combinat de industrializare a lemnului, intreprinderea de industrializare a laptelui, o intreprindere de industrie local, una a cooperaiei mete ugreti. Monumente istorice : zidurile i turnurile cetii medievale (secolele XIVXV), Biserica evanghelic (secolele XIIIXV), Casa Zapolya (secolul XV). Oraul Aiud este situat in nordul judeului, in lunea Mureului, avind 21 734 de locuitori (1 iulie 1971) ; este un insemnat centru economic al judeului, pe teritoriul lui desfurindu-i activitatea o intreprindere metalurgic, o intreprindere

de prefabricate din beton, una a industriei locale i dou ale cooperaiei me teugreti. Este renumit i prin vinurile podgoriilor sale. Oraul Cugir, cu 21 543 de locuitori (1 iulie 1971), este un vechi centru metalurgic, in prezent un important centru al industriei constructoare de maini. Oraul Blaj este situat la confluena celor dou Trnave. La 1 iulie 1971 avea 19 216 locuitori. Prima meniune despre aceast aezare dateaz din secolul al XIII-lea. In 1395 mpratul Sigismund de Luxemburg doneaz aceast aezare nobilului Blasius Cserei, de la care provine probabil i numele localitii. ln 1687 se ncheie la Blaj tratatul dintre mpratul Austriei i Transilvania ca ar autonom. ln 1738 Blajul devine ora i reedina episcopiei greco-catolice romneti. Din acest an ncepe marele rol cultural i politic pe care Blajul 1-a jucat n istoria romnilor din Transilvania i a intregului popor romn. Evenimentul prin care Blajul a rmas adnc ntiprit in contiina poporului romn a fost anul revoluionar 1848 cnd ai::i, pe Cmpia Libertii, a avut loc memorabila adunare a celor 40 000-50 000 de oameni. Azi mobila i plcile fibrolemnoase realizate la Complexul de industrializar~a lemnului din ora se bucur de o bun apreciere pe piaa intern i sint tot mai mult solicitate pentru export; aici se mai afl o fabric de crmid, precum i uniti industriale ale cooperaiei meteugreti. Monumente istorice : Catedrala, construit in secolul al XVIII-lea ; "Piatra Libertii", ridicat pe Cmpia Libertii ; Teiul lui Eminescu, monument al naturii. Orau~ Ocna Mure staiune balneoclimateric, situat n partea de nord a judeului pe valea Mureului, cu ape minerale clorosodice, indicate n tratarea afeciunilor aparatului locomotor, sistemului nervos periferic i a celor gi~eco logice. La 1 iulie 1971 avea 16 273 de locuitori. In ora se gsesc ntreprinderi a~e

www.cimec.ro

J U D E

U L A L B A

36

industriei chimice (Uzina de produse sodice, nfiinat n 1896, care in anii constructiei socialiste a fost mult dezvoltat i nzestrat cu instalaii i utilaje moderne de mare randament), o unitate de prefabricate din beton, ntreprinderi ale industriei extractive a srii, ale industriei alimentare (fermentare i prelucrare primar a tutunulu!). Oraul Zlatna, situat in Munii Apuseni, pe valea Ampoiului, este o str veche aezare, cu un trecut istoric bogat. In timpul romanilor, Zlatna se numea Ampelum. La gimnaziul din localitate a studiat Avram Iancu. A fost declarat ora in 1968, cu ocazia mbuntirii organizrii administrativ-teritoriale a rii. La 1 iulie 1971 avea 10 316 locuitori. In ora se afl o important uzin chimic-me talurgic (care produce cupru, sulfat de cupru cristalizat, aur, argint, acid sulfuric etc.), nfiinat in urm cu 225 de ani, exploatri de rninereuri auro-argentifere. Oraul Cmpeni, centrul rii Moilor, este situat n nord-vestul judeului in zona muntoas, pe malul sting al Arieului superior. In mai 1782 aici s-a produs o revolt a ranilor, iar in timpul rscoalei de la 1784 oraul a fost ocupat de ctre cetele lui Horia i a constituit ultimul punct de rezisten al rsculailor. Tot la Cirnpeni in 1848 Avram Iancu i-a stabilit cartierul general. Memoria acestui mare om este cinstit prin statuia nlat n centrul oraului. La 1 iulie 1971 oraul avea 7 303 locuitori. Activitatea industrial este reprezentat de un complex de exploatare i prelucrare a lemnului, de uniti ale industriei locale i ale cooperaie! me
teugreti.

situat in nord-vestul in Munii Apuseni, este cunoscut nc de pe timpul romanilor pentru bogatele zcminte aurifere ; dealtfel aici s-au gsit multe vestigii romane, printre care i table cerate. Oraul a fost unul din centrele rscoalei din 1784 conduse de Horia, Cloca i Crian i ale micrii revoluionare din 11148.
Oraul

Abrud,

judeului,

La 1 iulie 1971 avea 5 069 de locuitori. tn Abrud este o unitate poligrafic, o intreprindere de industrie 'local i o unitate industrial a cooperaie! meteug reti ; muli locuitori ai oraului lucreaz la zcmintele de minereuri complexe de la Roia Montan. Comunele din judeul Alba, ca urmare a reliefului predominant muntos, sint formate din mai multe sate. O comuni cuprinde in medie peste 9 sate (fa de 4,7 pe ar). Dealtfel, judeul Alba are cel mai mare numr de sate fa de celelalte judee din ar. Populaia medie pe comun n 1971 era de 3 618 locuitori. Un numr de R comune au o ;populaie mai mic de 2 000 de locuitori, in 39 de comune populaia este cuprins intre 2 001 i 4 000 de locuitori, in 17 intre 4 001 i 7000 de locuitori, iar in 3 comune depete 7 000 de locuitori. TRAsATURI ECONOMICE. Existena variatelor bogii naturale in cuprinsul judeului a constituit o premis important pentru dezvoltarea industriei. Pe baza resurselor locale au luat fiin i s-au dezvoltat inci din vechime industria minier, industria metalelor neferoase i a produselor sodice, iar ulterior, i in special in anii construciei socialiste, industria construciilor de maini, Industria chimic i a materialelor refractare, industria lemnului i a materialelor de construcii, industria uoar i alimentar. Se evideniaz totodat industria construciilor de maini i cea a hirtiei. Agricultura din jude are un caracter complex, multilateral - de cre tere a animalelor, cultivare a cerealelor, pomicultur, viticultur etc. INDUSTRIA. In trecut industria din judeul Alba se caracteriza prin existena unor uniti industriale mici", cu un numr redus de muncitori, care erau legai de ramurile extractive (exploatarea aurului, argintului i a srii), ale materialelor de construcii (piatr), ale exploatrii lemnului.

www.cimec.ro

36

JUDEUL

ALBA

In anii socialismului, ca urmare a investitiilor efectuate, pe harta economicA a judeului au aprut noi i nsemnate obiective industriale, care au ridicat in mod simitor potenialul economic al judeului. Printre intreprinderile industriale construite in ultimii ani se numArA: Complexul pentru industrializarea lemnului Blaj, Fabrica de produse refractare Alba Iulia, Intreprinderea de prefabricate din beton Aiud, Complexul de exploatare i prelucrare a lemnului Cimpeni, Combinatul de industrializarea lemnului Sebe, Fabrica de porelan Alba Iulia, Uzina de utilaje pentru industria materialelor de construcii Alba Iulia, Fabrica de piine i Fabrica de ghia din Alba Iulia, Fabrica de finuri furaj ere din Beldiu. Alturi de acestea, marea majoritate a uzinelor i intreprinderilor existente pe teritoriul judeului au fost modernizate i dezvoltate. Sporirea potenialului industrial al judeului este ilvstratA de fa,ptul el in condiiile anului 1971 intreprinderile industriale realizau circa 260/o din producia industrialA a Romniei din 1938. In acelai an, numai in 7 zile se realiza in judeul Alba producia ramurii constructoare de maini i a prelucrrii metalelor din Romnia anilor 1938 i in 35 de zile cea de exploatare i .prelucrare a lemnului. Producia Romniei din anul 1938 de sod causticA, sodi calcinat i placaj se realiza de intreprinderile din judeul Alba in 1971 in 58 de zile, 30 de zile i respectv 69 de zile. In 1971, pe teritoriul judeului Alba i desflurau activitatea 27 de intreprinderi industriale de subordonare republicanA, 7 intreprinderi ale industriei locale i 10 uniti ale cooperaiei meteugA reti ; intreprinderile industriale ale judeului realizau impreunA circa 1,40fo din producia globalA industrialA a Arii. Ponderea produciei globale a principalelor ramuri industria[e in economia judeului i a rii tn 1971 se prezenta astfel:

n procente lai!. de: Ramuri ale industriei


producia global industrial producia

global
industrial

pe
jude

a ramurilor pe ari!.
1,4

Total industrie din care: Metalurgia neleroasl!. (inclusiv extracia minereurilor neferoase) Construcii do maini i prelucrarea metalelor Chimie Extracia minerourilor nemetalilore i produse din substane abrazive Materiale de construcii Exploatarea i prelucrarea lemnului Cluloz i hirtie
Pielrie, blni!.rie i tnciU1i

100,0

8,0
SG,O

3,9 1,9 1,1

8,3

0,2 8,2 12,2 1,7 4,3 14,2

0,9

8,3
2,8 1,8 2,9 1,2

minte
Alimentar

Judeul Alba deinea la sfritul anului 1971 o pondere important in producia de sod calcinat (48,70fo din producia total a rii), sod caustic (22,30/o), plci fibrolemnoase (18,00/o), placaj (14,70fo), var (16,80/o), sare (25,60fo), maini de cusut casnice (1000fo), maini de splat rufe

(1000fo).

In industria constructoare de maini i a prelucrArii metalelor din jude se produc : maini de frezat, rectificat i de gurit, maini de cusut industriale i de uz casnic, de spAlat rufe, utilaje tehnologice pentru industria siderurgic etc. ; in industria chimic - cupru de convertizor, sulfat de cupru, acid sulfuric, sodi caustic i calcinat ; in industria de prelucrare a lemnului - cherestea, mobil, binale, plAci aglomerate i fibrolemnoase, furJII.ir, hirtie, . a. ; se produc diferite materiale de construcie ; se extrag aur, argint, cupru, sare. Unele din produsele realizate in jude snt exportate in peste 40 de ri. In intreprinderile industriei locale se produc articole mai ales pentru satisfacerea nevoilor locale : mobil, prod11se '.le uz gospodresc, butoaie, ambalaje, binale, materiale de construcie etc. (n 1971

www.cimec.ro

.J U D E l' U L AL B A

37

global

realiza 11,70fo din a judeului).

producia

industrial

talul suprafeei agricole este deinut de terenurile arabile, dup care urmeaz
punile Suprafaa arabil

Cooperaia meteugreasc i ln special unitile din zona Munilor Apuseni, n afar de serviciile prestate populaiei, produc obiecte de artizanat : fluiere, tulnice, ciubere, pieptare, esturi cu motive naionale etc. O serie din produsele industriei locale i cooperatiste snt solicitate pentru export. AGRICULTURA constituie una din ramurile principale din economia judeu lui, in care cultura cerealelor, creterea animalelor, pomicultura i viticultura se mbin armonios in funcie de condiiile pedoclimatice. In zona Trnavelor, alturi de culturile cerealiere, suprafee nsemnate snt deinute de cultura viei de vie, ocupaie care este motenit nc de pe timpul cind pe teritoriul actual existau aezar1 dacice, iar tn partea de sud creterea animalelor constituie Indeletnicirea de baz a locuitorilor, fiind determinat de suprafeele ntinse ale fineelor montane. In cadrul judeului i desfoar activitatea 6 intreprinderi agricole de stat, 13 intreprinderi pentru mecanizarea agriculturii, 2 centre experimentale agricole i 99 de cooperative agricole de producie.

(28,80fo) i fineele (21,80/o). (159 463 ha) este des-

tinat in cea mai mare parte culturii cerealelor (109 592 ha), respectiv 68,70/o din total. De asemenea, pe suprafee relativ ntinse se cultiv cartofi i sfecl de
zahr.

Baza tehnic-material a agriculturU a cunoscut o puternic dezvoltare. In 1971 agricultura judeului a avut 1 625 de tractoare fizice, 674 de combine pentru pioase, 118 combine pentru plante de siloz, 878 de semntori mecanice, 448 de cultivatoare mecanice, precum i alte maini agricole. In 1971 reveneau la un tractor fizic in medie 98 ha teren arabil. Din suprafaa judeului de 623 100 ha, terenul agricol reprezint 349 247 ha, fondul forestier 210174 ha, iar restul de 63 679 ha sint alte suprafee (teren neproductiv, teren construit, ape etc.). Unitile agricole de stat dein 97 921 ha teren agricol (28,0/o din total), c.aperativele agricole de producie 137 535 ha (39,40fo din total), gospodrille agricole individuale 113 791 ha (32,60/o din total). Ponderea cea mal mare (45,70fo) din to-

Un loc important in agricultura judeil ocup viticultura, vinurile din podgoriile Alba Iulia, Blaj, Crciunelu de Jos, Jidvei, Valea Lung, renumite in ar i strintate, obinnd numeroase medalii la concursurile naionale i internaionale. Astfel, numai Staiunii experimentale Blaj i s-au atribuit la diferite concursuri de vinuri, 86 de medalii de aur, 26 de argint i 2 de bronz. In 1971 existau 5 181 ha de livezi i pepiniere pomicole, care au dat importante cantiti de fructe pentru piaa intern i pentru export. Potrivit datelor recensmintului de la inceputul anului 1972, efectivele de ani male erau : 160 616 bovine, 100 614 porcine, 364 019 ovine, 945 498 de psri i 18 445 de familii de albine. Densitatea animalelor la 100 ha teren era la in .. ce,putul anului 1972 de 47,7 la bovine, 63,1 la porcine i 110,7 la ovine. Rasele cele mai rspndite de animale sint la bovine blata romAneascA i pintzgaui la porci~e bazna i alb de carne, iar la ovine urcana i igaia. SILVICULTURA. Judeul Alba, cu un fond forestier de 210174 de hectare, detine 3,50/o din fondul forestier al n. Pdurile de rinoase cuprind aproape 390fo din fondul forestier, cele de fag 380/o, iar cele de stejar 140fo. Pdurile de conifere i fag acoper poriuni ntinse din Munii Metaliferi, Trascului i Sebeului, iar cele de stejar se intind fn regiunea de podi i in cmpia Mureulul (suprafee mai mici). In 1971 s-au predat pentru exploatare
ului

* Pentru bovine i ovine In lucrare s-a trecut densitatea la suprafaa agricolA (teren arabU plus pAuni i finee), IBT pentru porclne la su prafaa arabil!!..

www.cimec.ro

S8

.JUDEUL

ALBA

1. 2. 3. t.

Fabrica de produse refractare Alba Iulia Uzina de produse sodice Ocna Mure' Exploatarea minierA Baia de Arie Uzinele Cugir - un nou lot de maini de spA-

lat rufe
5. complexul pentru Industrializarea lemnuluJ Blaj 8. Casa lui Avram Iancu din ce>muna cu acelai nume 7. Alud - biserica i cetatea 8. Cetatea ArAneascA Cilnlc 9. Ctmpenl - vedere generalA 10. Obellscul lui Horia (In planul doi) - Alba Iulia

www.cimec.ro

JUDETUL

ALBA

39

8
9

10

www.cimec.ro

40

JUDETUL ALBA INVAAM.INT,


vmntul

561 000 m3 material lemnos i s-au mpdurit 1 581 ha. VINATUL I PESCUITUL. Pentru pescuit i vinat A.J:V.P.S.-Alba dispune de 49 de fonduri de vntoare cu o suprafa de 624 420 ha i 19 fonduri de pescuit cu 715 km ape. Vnatul mai frecvent intilnit in raza judeului este format din : cpriori, iepuri, mistrei, cerbul carpatin i cocoul de munte, iar mai puin frecvent cerbul loptar i fazanul. Speciile de pete sint : pstrvul, lipanul, crapul, carasul, cleanul, somnul i
tiuca.

TRANSPOR'!'URILE. Teritoriul judeului este strbtut de dou magistrale importante de cale ferat care asigur legtura cu partea de est i sud a rii (Teiu-Blaj-Braov-Bucureti) i cu partea de nord a rii (Teiu-Rzboieni Cluj). Dou linii ferate intr in inima Munilor Apuseni, fcnd posibil comunicarea cu Zlatna i Abrud. Densitatea cilor ferate pe 1 000 km 2 este de 48,3, cu o lungime de 301 km. Drumurile naionale - n lungime de 420 km, din care 232 km modernizate - i cele locale n lungime de 1 185 km, din care 175 km modernizate asigur mijloacelor auto efectuarea transporturilor de mrfuri i clAtori n cele mai ndeprtate sate i cl<tune : pe circa 50 de trasee, deservind peste 520 de staii, se transport cu autobuzele in fiecare lun sute de mii de cltori. COMERUL. Reeaua comerului socialist cuprindea la sfritul anului 1971 1 302 uniti, din care 495 uniti de stat i 807 cooperatiste. Sporrea veniturilor populaiei, ca urmare a dezvoltrii industriei i agriculturii, a celorlalte ramuri i sectoare de activitate, a determinat creterea cu 59,90/o a desfacerilor de mrfuri prin comerul socialist n perioada 1965-1971 ; in 1971 vnzrile de mrfuri alimentare reprezentau 38,20fo, cele prin alimentaia public 13,40/o din totalul vinzrilor, iar vnzrile de mr furi nealilmentare reprezentau 48,40fo.

CULTURA, ARTA. Inpe meleagurile judeului Alba are vechi tradiii. coala de obte, gimnaziul i seminarul teologic din Blaj sint unele din cele mai vechi uniti ale tnvmintului din Transilvania (1754). Ele au fost reorganizate pe la 1784 i apoi, pentru a doua oar, in 1850, dup infrngerea revoluiei de la 1848. Muli crturari romni de seam, ca : Samuel Micu, Gh. incai, Petru Maior, Ioan Budai-Deleanu, Gheorghe Bariiu, Simion Brnuiu, Timotei Cipariu, Aron Pumnul, Samuil Vulcan, Andrei Mureianu i alii, au fost elevi ai colilor din Blaj ; unii dintre ei au predat apoi aici, iar alii au plecat s rspndeasc ideile lor progresiste i in celelalte inuturi romneti. In peregrinrile sale de adolescent a trecut prin Blaj i marele nostru poet Mihai Eminescu. Reeaua unitilor de nvmnt, rs pndit pe ntreg cuprinsul judeului, in anul colar 1971/1972 cuprindea : 219 grdinie, cu 9 884 de copii i 375 de educatoare, 454 de coli generale, cu 57 807 elevi i 2 922 de cadre didactice, 13 licee de cultur general, cu 7 547 de elevi i 328 de profesori, 10 licee de specialitate (4 industriale, 2 agricole, 1 economic, 3 pedagogice), cu 3 257 de elevi i 174 de cadre didactice, 10 coli profesionale, cu 4 427 elevi i 274 de cadre didactice, 3 coli de maitri, cu 195 elevi l 5 cadre didactice. La Cugir funcioneaz un institut de subingineri. Fiecare al 5-lea locuitor al judeului este cuprins in reeaua de nvmnt. Intr-un numr de coli i secii predarea se face i in limbile
maghiar i german.

Alba se activitate cultural-artistic. In cadrul celor 69 de cmine culturale i 118 filiale steti, 7 case de cultur, 5 cluburi sindicale, activeaz 41 de formaii corale, 65 de grupuri vocale, 11 orchestre de muzicA popular, 6 orchestre de muzic uoar, 9 fanfare, 7 formaii de fluieral, 94 de brigzi artistice, 192 de formaii de teatru, i03 echipe de dansuri. In municipiul Alba Iulia exist un
desfoar

In satele

oraele judeului

intens l variat

www.cimec.ro

teatru de ppui, formaia profesionisti de muzk popular "arina", iar in oraul Cugir i desfoar activitatea un teatru popular. In jude exist un numr de 15 uniti cinematografice cu band normal i 172 uniti cu band lngust, 3:l3 biblioteci publice (8 oreneti cu 45 de filiale, 68 comunale cu 21~ flllale etc.), 200 biblioteci colare i 2 documentare, 8 muzee, din care : patru de istorie (Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebe), unul de tiinele naturii (Aiud), dou etnografice (Rimetea i Lupa), un muzeu memorial (satul Avram Iancu). De asemenea, este vestit Biblioteca documentar "Batthyneum" din Alba IUilia pentru numeroasele incunabule i preioasele sale manuscrise. Cu prilejul aniversrii a 50 de ani de la Unirea Transilvaniei cu Romnia, in prezena conducerii de partid i de stat a fost inaugurat la Alba Iulia un com,plex mu~eistic i s-a dezvelit statuia lui Mihai Viteazul. Populaia judeului Alba poseda in anul 1971 42 013 abonamente la radio, revenind in medie 1 065 de abonamente la 10 000 de locuitori. De asemenea in jude existau 14 214 abonai la radioficare. La sfiritul anului 1971, numrul abonamentelor la televiziune ajunsese la 21 597, revenind ~n medie 547 de abonamente la 10 000 de locuitori. In jude apare ziarul "Unirea", organ al Comitetului judeean al P.C.R. i al Consiliului popular judeean Alba. SANATATEA PUBLICA. La sfiritul anului 1971 funcionau 11 spitale, 3 sanatorii T.B.C. i alte uniti mai mici de asisten medical, totalizind 2 931 de paturi. Indicele de asigurare cu paturi _ este de 7,4 la mia de locuitori. Reeaua sanitar a judeului mai cuprindea 6 staionare de circumscripie, 29 dispensare, 32 de case de natere, 9 policlinici i 93 de circumscripii medicosanitare, din care 66 in mediul rural, 8 cree cu 494 de paturi, o cas a copilului. Mai funcioneaz 3 cmine de bAtrini, 4 cmine-spital pentru bolnavi cronici (neuropsihiatrie). Un numAr de 2 844 de cadre sanitare

cu pregAtire superioarA, medie i elementarA ii desfurau activitatea, in medie revenind un medic la 1 204 locuitori. EDUCAIA FIZICA, SPORTUL. Activitatea sportiv se desfoar in 39 de asociaii sportive din intreprinderi i instituii, in 67 de asociaii din comune i in 58 de asociaii din licee i coli profesloale. 1D municipiul Alba Iulia exist o secie de atletism a colii sportive i dou clase cu profil de fotbal ; in oraul Aiud exist, de asemenea, o secie de atletism a colll sportive, iar la Abrud i Cimpeni cite un centru de antrenament de schi. Pentru sportul de performan funcioneaz 260 secii afiliate la diferitele ramuri de sport. Personalul instructiv-educativ se compune din 521 de cadre tehnice, din care 31 de profesori absolveni ai institutelor de cultur fizic, 79 de profesori cu institute pedagogice i 14 cu coal medie tehnic de cultur izic, 90 de antrenor!. Judeul are 16 echipe divizionare - fotbal, handbal, volei, 2 800 de sportivi legitimati. Baza material pentru practicarea sportului este format din 58 de terenuri de fotbal, din care 6 cu piste de atletism, 76 de terenuri de volei, 16 de baschet, 38 de handbal, dou bazine de inot, 13 sli de gimnasti<:, 14 popicrii, 10 terenuri de tenis de cimp etc. TURISMUL. In judeul Alba turismul beneficiaz de bogia monumentelor istorice i frumuseile sale naturale. La Alba Iulia se pot vizita : Muzeul judeean, nfiinat in 1888 ; Cetatea Alba Iulia (secolul al XVIII-lea) ; Catedrala romane-catolic (secolul al XIII-lea) ; cldirea Palatului episcopal ; Biblioteca "Batthyneum" ; Sala Unirii - locul unde s-a proclamat Unirea Transilvaniei cu Romnia ; monumentul de pe Dealul Furcilor ridicat in memoria celor 3 martiri ai poporului romn - Horia, Cloca i Crian. Sebeul prezint vizitatorilor vechi monumente istorice: Biserica evanghelic (secolele XIII-XV), cldirea muzeulu-i (secolul al XV-lea) cunoscut sub numele de Casa Zpolya, turnul (secolul

www.cimec.ro

42

J UDE

UL

ALB A
maini,

al XIII-lea) rmas de la o veche bazilic roman, ruinele unei fortree dacice de pe dealul Cetuia. Oraul Blaj ofer vizitatorilor Cmpia Libertii i un bogat muzeu istoric. In satul Avram Iancu se afl Casa memorial "Avram Iancu". O frumoas zon turistic ofer Munii Apuseni. Mai sus de Cimpenl se aflA peterile Scrioara, Pojarul poliei, iar ling Abrud se nal Detunata, un masiv de roci de bazalt. Zone turistice atractive sfnt i lacurile Oaa i Iezer. Pentru cazarea turitilor au fost construite cabane la Scrioara, Oaa, pe virful Surianul i sub vrful Prislop. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE. In perioada actualului cincinal industria judeului Alba va cunoate un ritm nalt de dezvoltare. Se vor pune n funciune o serie de noi obiective i capaciti industriale din ramurile : construcii de

strucii,

materiale de conindustrializarea lemnului, Industria chimic, alimentar precum i a industriei locale. Se vor desfura in ritm susinut lucrrile de la sistemul hidraenergetic pe rul Sebe. In agricultur se vor construi un complex pentru creterea porcilor i ferme pentru vaci. Se va mri baza tehnic material prin dotarea intreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii i a intreprinderilor agricole de stat cu noi tractoare i maini agricole. Se vor extinde n mod considerabil irigaiile i utilizarea ngrmintelor chimice. In oraele i satele judeului se vor construi circa 8 000 de apartamente, un numr nsemnat de sli de clas, un spital modern cu 700 de paturi i o policlinic, precum i alte lucrri cu caracter social.
metalurgic,

JUDEUL

ALBA in municipiul Alba Iulia.


oraelor

cu

reedina

MunlclpU : 1. Orae : 8. Localltll componente ale munlclplllor i ale (din care, suburbane : 1). Sate : 658 (din care, apartin oraelor : 30).
A.

: 58. Comune : 6'1

MUNICIPII 1. 1\IUNICIPIUL AL B A 1 U LI A. Localiti componente ale municipiului : 1. ALB A 1 V L 1 A ; 2. Blirliban ; 3. Miceti ; 4. Oarda ; 5, P!clla, Comune suburbane : 1. Comuna CIUGUD. Sate componente ale comune! suburbane : 1. CIUGUD ; 2. Dr!mbar ; 3. Dumbrava ; t. Hpria ; 5. eua ; 6. Teleac.

B.

ORAE

1. oraul A B R U D Localiti componente ale oraului. 1. A B R U D ; 2. Abrud-Sat ; 3. Gura cornel ; 4. Soharu. z. oraul AI uD. Localiti componente ale oraului : 1. A 1 UD ; 2. Al udul de sus ; 3. G!mba ; 4. Mglna ; 5. Pglda. Sate ce aparin oraului : 1. Clumbrud ; 2. Glrbova de Jos ; 3. G!rbova de sus ; 4. Girbovia ; 5. Sincrai ; 8. Tifra. 3. oraul B L A J. Localiti componente ale oraului : 1. B LA J ; 2. Deleni-Obirle ; 3. Fl!tetl ; 4. Izvoarele ; 5. Petrisat ; 6. Tlur ; 7. Veza. Sate ce aparin oraului : 1. MAnArade ; 2. Sptac. ' oraul C 1 M P E N 1. Localiti componente ale oraului : 1, C 1 M PE N 1 ; 2. Boncetl ; 3. Borlet1 ; 4. Botet1 ; 5. Certege ; 6. Coasta V!sculul ; 7. DAndu ; 8. Dealu Blstrii ; 9. Dealu capse! ; 10. Dric ; 11. Faa Abrudului ; 12. Floret1 ; 13. Furduieti ; 14. Mihoetl ; 15. MotorAti ; 16. Peste Valea Blstrll ; 17. Poduri ; 18. Sorlia ; 19. Tomueti ; 20. Valea Bistrll ; 21. Valea Caselor ; V!rsl. s. oraul C U G 1 R. Localiti componente ale oraului : 1. C U G 1 B ; 2. Bocitura ; 3. Bucuru ;

n.

; 5. Feenl ; 6. Goaele ; 7. Muget1 ; 8. VInerea. o c N A l\1 U R E , Localiti componente ale oraului : 1. O C N A M U B E ; 2. Uloara de Jos ; 3. Uloara de Sus. Sate ce aparin oraului : 1. Clsteiu de Mure ; 2. Micolaca ; 3. Rllzbolenl-Cetate.

t.

Clene

&. oraul

www.cimec.ro

JUDEUL

ALBA

43

7. Oraul S E B E . Locallt~l componente ale oraului : 1. S E B E ; 2. Lancr~m ; 3. Petreti.

Sate ce

aparin oraului

: l.

Rhu.

Sate ce aparin oraului : 1. Boteti ; 2. Budeni ; 3. Dealu Roate! ; 4. Dobrot ; 5. Dumbrava ; 6. Fene ; 7. Galai ; 8. Izvoru Ampolulul ; 9. PAtringenl ; 10. Pirlta ; 11. Piriu Gruiului ; 12. Podu lui Paul ; 13. Runc ; 14. Rui ; 15. Suseni ; 16. Trimpolele ; 17. Valea MicA ; 18. vntori.
Z L A T N A.
C.

8. Oraul

COMUNE
1. Comuna ALBAC. Satele componente : 1. ALBAC ; 2. Brtl ; 3. Budieti ; 4. Cionetl ; 5. Costeti ; 6. Dealu LmAoi ; 7. Deve ; 8. DupA Plee ; 9. Faa ; 19. Pleetl ; 11. Potloncl ; 12. Rogoz ; 13. Roeti ; 14. Ruseti ; 15. Sohodol ; 16. Tamboreti. 2. comuna ALMAU MARE. Satele componente : 1. ALMAU MARE ; 2. Almau de Mijloc ; 3. Brdet ; 4. Cheile Cibului ; 5. Cib ; 6. Glod ; 7. Ndtia. 3. Comuna ARIEENl. Satele componente : 1. ARIEENI ; 2. Avr metl ; 3. Bubeti ; 4. Casa de PiatrA ; 5. Coble ; 6. Dealu Bajulul ; 7. Faa Crlstesel ; 8. Faa Lpuului ; 9. Galbena ; 10. Hodobana ; 11. Izlaz ; 12. Pntetl ; 13. Ptrhieti : 14. Poienita ; 15. Ravlceti; 16. Sturu ; 17. tei-Arieenl; 18. Vanvucetl. 4. Comuna AVRAM IANCU. satele componente: 1. AVRAM IANCU ; 2. Achimeeti; 3. AvrAmetl; 4. BAdAI; 5. Boldetl; 6. Clu gretl ; 7. Csoaia ; 8. Clndeti ; ,9. Cirtl ; 10. Clruletl ; 11. Cocetl ; 12. Cocoeti ; 13. caroiet! ; 14. Dealu Criului ; 15. Doletl ; 16. Dumcetl ; 17. Gojeletl ; 18. Heleretl ; 19. Inceti ; 20. Jojel ; 21. MArtetl ; 22. Orgeti ; 23. PAtrueti ; 24. Plai ; 25. Pueleti ; 26. olcetl ; 27 ter teti ; 28. T1rsa ; 29. T1rsa-Plal ; 30. Valea Maciului ; 31. Valea Uului ; 32. verdeti ; 33. Vldr1oara. 5. Comuna BAIA DE ARIE. Satele componente : 1. BAIA DE ARIE ; 2. Brzetl ; 3. Cioara de Sus ; 4. Muncelu ; 5. Sart ; 6. Simuleti. 6. Comuna BERGHIN. Satele componente : 1. BERGHIN ; 2. Ghlrbom ; 3. Henlg ; 4. Straja. 7. Comuna DISTRA. Satele componente : 1. DISTRA ; 2. Aroneti ; 3. Bleti ; 4. Bleti-Ctun ; 5. Birletl ; 6. Cheleteni ; 7. Ciuldetl ; 8. Creeti ; '9. Dealul Muntelui ; 10. Dlmbureni ; 11. Durtl ; 12. Gneti ; 13. Glrde ; 14. Hodieti ; 15. Hudriceti ; 16. Llpala ; 17. Lunea Larg ; 18. Lunea Merilor ; 19. Mihietl ; 20. Nma ; 21. Nov <'eti ; 22. Perjeti ; 23. Poiana ; 24. Poiu ; 25. Rtitl ; 26. Runcuri ; 27. Slgetl ; 28. tefanca ; 29. Tolceti ; 30. Tomnatec ; 31. Trioreti ; 32. rneti ; 33. Vlri-Rontu ; 34. Virli Mari ; 35. Virli Mici. 8. Comuna BLANDIANA. Satele componente : 1. BLANDIANA ; 2. Acmariu ; 3. Ibru ; 4. Poieni ; 5. Rctu. 9. Comuna BUCIUM. Satele componente : 1. BUCIUM ; 2. Angheletl ; 3. Bisericanl ; 4. Bucium-Sat ; 5. Cerbu ; 6. Ciuculetl ; 7. Coleeni ; 8. Dogretl ; 9. Fereti ; 10. Floreti ; 11. Gura Izbitei ; 12. Heleti ; 13. Izbicioara ; 14. Izbita ; 15. Jurculetl ; 1G. Lupuletl ; 17. Mgura ; 18. Muntari ; 19. Petreni ; 20. Poiana ; 21. Poieni ; 22. Stllnioara ; 23. Valea Abruzel ; 24. Valea Alb ; 25. Valea Cerbulul ; 26. Valea Negrilesii ; 27. Valea Poienii ; 28. Valea eii ; 29. Vleni ; 30. Vilcea. 10. Comuna CENADE. Satele componente : 1. CENADE; 2. Capu Dealului; 3. Gorgan. 11. Comuna CERGAU. Satele componente: 1. CERGAU MARE; 2. Cergu Mic ; 3. Lupu. 12. Comuna CERU-BACAINI. Satele componente : 1. CERU-BACAINI ; 2. Bolovnetl ; 3. Bulbuc ; 4. Cucuta ; 5. Curpen! ; 6. Dumbrvia ; 7. Fintinele ; 8. Groi ; 9. Va1ea Mare ; 10. Viezuri. 13. Comuna CETATEA DE BALTA. Satele componente : 1. CETATEA DE BALTA; 2. Crciunelu de Sus ; 3. Sint.mrie ; 4. Ttirlaua. U. Comuna CIURULEASA. Satele componente : 1. CIURULEASA ; 2. Bidigeti ; 3. Bodreti ; 4. Bogleti ; 5. Bunlnglnea ; 6. Gheduletl ; 7. Mtieti ; 8. Morreti ; 9. Vulcan. 15. Comuna CILNIC. Satele componente : 1. CILNlC : 2. Cut ; 3. Deal. 16. Comuna CRICAU. Satele componente : 1. CRICAU ; 2. Craiva ; 3. Tlbru. 11. Comuna CRACIUNELU DE JOS. Satele componente : 1. CRACIUNELU DE JOS ; 2. Bucerdea Grlnoas ; 3. Cornu ; 4. Pdure ; 5. Pinca. 18. Comuna OAIA ROMANA. Satele componente : 1. OAIA ROMANA. 19. Comuna DOTAT. Satele componente: 1. DOTAT; 2. Boz; 3. Dealu Dotatului. 20. Comuna FARAU. Satele componente : 1. FARAU ; 2. Heria ; 3. Medve ; 4. Slnbenedic ; 5. llea. 21. Comuna GALDA DE JOS. Satele componente : 1. GALDA DE JOS ; 2. Benic ; 3. Cetea ; 4. Galda de Sus ; s. Lupeni ; 6. Mgura ; 7. Mesentea ; 8. Oiejdea ; 9. Poiana Galdei ; 10. Ricani ; 11. Zgrt. 22. comuna GlRBOVA. Satele componente: 1. GIRBOVA; 2. Crpini; 3. Reciu. 23. Comuna GIRDA DE sus. Satele componente : 1. GlRDA DE SUS ; 2. Biharia ; 3. Dealu Frumos ; 4. bealu Ordlncull ; 5. Dobretl ; 6. Gheari ; 7. Girda Seac ; 8. Hanetl ; 9. Huzreti ; 10. Izvoarele ; 11. Munun ; 12. Ocoale ; 13. Plai ; 14. Plitl ; 15. Scoara ; 16. Suceti ; 17. Snide. 24. Comuna HOPlRTA. Satele componente : 1. HOPIRTA ; 2. Slllva; 3. Splnaca ; 4. Turda ; 5. Vama Seac. '25. Comuna HOREA. Satele componente : 1. HOREA ; 2. Baba ; 3. Butetl ; 4. Dirleti ; 5. Fericet ; 6. Giurgiu ; 7. Mncetl ; 8. Mtietl ; 9. Niculetl ; 10. Ptruetl ; 11. Petreasa ; 12. Preluca ; 13. Telu ; 14. Trifetl ; 15. Zlnzetl. 26. Comuna IGHIU. Satele componente ; 1. IGHIU ; 2. Bucerdea Vinoas ; 3. Ighiel ; 4. ard ; 5. elna. 27. comuna lNTREGALDE. Satele componente : 1. lNTREGALDE ; 2. Dealu Geoagiului ; 3. Ghloncani ; 4. Illeti ; 5. Ivni ; 6. MArineti ; 7. Modoletl ; 8. Necrlletl ; 9. Popetl ; 10. Sfircea ; 11. Tecetl. 28. Comuna

www.cimec.ro

44

.JUDEUL

ALBA

JIDVEI. Satele componente : 1. JIDVEI ; 2. BAlcaclu ; 3. CApllna de Jos ; 4. Felsa ; 5. Veseu. Z9. Comuna LIVEZll..E. Satele componente : 1. LIVEZn.E ; 2. Izvoarele ; 3. Poiana Aiudulul ; 4. VAlioara. 30. Comuna LOPADEA NOUA. Satele componente : 1. LOPADEA NOUA; 2. Asirup ; 3. Bea ; 4. BAgu ; 5. Clcird ; 6. C!uguzel ; 7. Ocnloara ; 8. Odverem. 31. Comuna LUNCA MUREULUI. Satele componente : 1. LUNCA MUREULUI ; 2. Gura Arleulul. 32, Comuna LUPA. Satele componente : 1. LUPA ; 2. Birdeti ; 3. B!rzan ; 4. Curmtur ; 5. Dupl1 Deal ; 6. Geamna ; 7. HdAru ; 8. Holoban! ; 9. Lazurl ; 10. Lunea ; 11. Mnstire ; 12. Mrgala; 13. Muca ; 14. Piiga ; 15. Pirlu-Crbunrl ; 16. Poogani ; 17. asa ; 18. Trl!etl ; 19. Valea Holhorll ; 20. Valea Lupll ; 21. Valea esll ; 22. VA! ; 23. Vlna. 33. Comuna METE. Satele componente : 1. METE ; 2. Ampola ; 3. Isca ; 4. Lunea Ampolel ; 5. Lunea Meteulul ; 6. Pdurea ; 7. Poiana Ampolului ; 8. Poiana Ursului ; 9. Presaca Ampolului ; 10. Remetea ; 11. Tul ; 12. Vlenl. 34. Comuna MIHAL. Satele componente : 1. MIHAL ; 2. Clstei ; 3. Obreja; 4. Zrie. 35. Comuna MIRAsLAU. Satele componente : 1. MIRASLAU; 2. Clcu ; 3. Decea ; 4. Lopadea Veche ; 5. Ormeni ; 6. Rach!. 36. Comuna MOGO. Satele componente : 1. MOGO ; 2. Brbetl ; 3. Birleti ; 4. Birletl-Ctun ; 5. Birzogani ; 6. Boceti ; 7. Bogdnetl; il. Butetl ; 9. Cojocani ; 10. Crlstetl ; 11. MAm!illganl ; 12. Negret! ; 13. Oncetl ; 14. PolenlleMogo ; 15. Tometi ; 16. Valea Birluetl ; 17. Valea Barnil ; 18. Valea Cocetl ; 19. Valea Giogetl ; 20. Valea Mlacli ; 21. Valea upilor. 37. Comuna NOLAC. Satele componente : 1. NOLAC ; 2. Cptlan ; 3. Copand ; 4. Gbud ; 5. Stina de Mure ; 6. Valea Ciucului. 38. comuna OCOLI. Satele componente : 1. OCOLI ; 2. Lunea LargA ; 3. Runc ; 4. Vldolm. 39. comuna OHABA. Satele componente : 1. OHABA ; 2. Colibi ; 3. MAghierat ; 4. SecAel. 40. comuna PIANU. Satele componente : 1. PIANU DE SUS ; 2. Planu de Jos ; 3. Plaiuri ; 4. Purcrei ; 5. Strungarl. 41. Comuna POIANA VADULUI. Satele componente : 1. POIANA V ADULUI ; 2. Costetl ; 3. Duduieni ; 4. Fgetu de Jos ; 5. FAgetu de Sus ; 6. HAneti ; 7. Lupleti ; 8. Morcnetl ; 9. PAtetl ; 10. Petele! ; 11. Stneti. 42. Comuna PONOR. Satele componente : 1. PONOR ; 2. Dup Deal ; 3. Geogel ; 4. McAretl ; 5. Valea Bucurului ; 6. Vale In Jos. 43. Comuna POAGA. Satele componente : 1. POAGA DE JOS ; 2. Coreti ; 3. rnceti ; 4. Lunea ; 5. Ortl ; 6. Poaga de sus ; 7. SAgagea. 44. comuna RADETI. satele componente : 1. RADETI ; 2. Leorln ; 3. Mecreac ; 4. oimu. u. Comuna RIMETEA. Satele componente : 1. RIMETEA; 2. Coleti. 46. Comuna RIME. Satele componente: 1. RIME; 2. Boanl; 3. Brdetl ; 4. Cheia ; 5. CotorAtl ; 8. Floretl ; 7. Olteni ; 8. Valea Fgetului ; 9. Valea Inzelului ; 10. Valea Mnstirii ; 11. Valea Poienii ; 12. Valea Uzei ; 13. Vldetl. 47. comuna ROIA MONTANA. Satele componente: 1. ROIA MONTANA; 2. BAlmoeti; 3. Blldetl; 4. Bunta ; 5. Crplni ; 6. coasta Hen!i ; 7. corna ; 8. CurAturi ; 9. DAroaia ; 10. Girda-Brbuleti ; 11. Gura Roie! ; 12. Iacobetl ; 13. Ignetl ; 14. oal ; 15. arina; 18. Vlrtop. 48. Comuna ROIA DE SECA. Satele componente : 1. ROIA DE SECA ; 2. TAu ; 3. Ungurei. 49. comuna SALCIUA. satele compenente : 1. SALCIUA DE JOS ; 2. Dealu Caselor ; 3. numeti ; 4. Slciua de sus ; 5. Sub Piatr ; 6. Valea Larg. 50. Comuna SALITEA. Satele componente : 1. SALITEA ; 2. Mr glneni ; 3. Slltea-Deal ; 4. TrtAria. SI. Comuna SAsCIORI. Satele componente : 1. SASCIORI ; 2. Cpllna ; 3. Dumbrava ; 4. Laz ; 5. Loman ; 8. Plei ; 7. Rchlta ; 8. Sebeel ; 9. Tonea. 52. Comuna SCARIOARA. Satele componente : 1. SCARIOARA ; 2. B!rletl ; 3. Botet1 ; 4. Faa-Lzet1 ; 5. Floreti ; 6. Lzet1 ; 7. Lespezea ; 8. Maei ; 9. Negeti ; 10. Preluc ; 11. Rumc ; 12. Sfoartea ; 13. t.lule! ; 14. Tr!nceti. 53. Comuna SINCEL. Satele componente : 1. SINCEL; 2. Iclod; 3. PAnade. M. Comuna SINTIMBRU. Satele componente: 1. SINTIMBRU ; 2. Colariu ; 3. Dumltra ; 4. Galtiu ; 5. Totoi. 55. Comuna SOHODOL. Satele componente : 1. SOHODOL ; 2. BAzeti ; 3. B11Aneti ; 4. BobAretl ; 5. BrAdeana ; 8. Burzonetl ; 7. Deoncetl ; 8. Dll1mani ; 9. Furduleti ; 10. Gura Sohodol ; 11. HoancA ; 12 .Toldl.eti; 13. Lazurl ; 14. Leheti ; 15. Lumlneti ; 16. Medreti ; 17. Morretl ; 18. Muneti ; 18. Npleti ; 20. Nelegetl ; 21. Nlcoret1 ; 22. Pele ; 23. Poiana ; 24. Robeti : 25. Sicoleti ; 28. Surdeti ; 27. Sebletl ; 28. Simocetl : 29. oci : 30. Valea Verde : 31. VlAdoetl. 56. Comuna STREM. Satele componente : 1. STREM ; 2. Faa Pletrli : 3. Geoaglu de Sus ; 4. Geomal. 57. Comuna I BOT. Satele componente. 1. IBOT ; 2. Balomlru de Clmp : 3. BAcA!ni ; 4. SrcsAu. 58. Comuna QNA. Satele componente : 1. ONA : 2. Alecu ; 3. Bila ; 4. Doptu ; 5. Lunea T!rnavei ; 6. Sinmlclu ; 7. Valea Sasului. 59. Comuna PRING. Satele componente : 1. PRING ; 2. carpen ; 3. carpenil de sus ; 4. Cuna ; 5. Draov : 8. Vlngard. 60. Comuna UGAG. Satele componente : 1. UGAG ; 2. Ari : 3. Birsana ; 4. Dobra ; 5. Jidotlna ; 6. Mrtlnie : 7. Tu Blstra. 61. Comuna TEIU. Satele componente : 1. TEIU : 2. Beldlu ; 3. Cpud ; 4. Colarlu Nou ; 5. Peelca. 62. Comuna UNmEA. Satele componente : 1. UNmEA ; 2. Clugudu de Jos ; 3. Clugudu de sus ; 4. Dumbrava ; 5. Inoc : 6. MAhcenl. 63. Comuna VADU MOll..OR. Satele componente : 1. v ADU MOILOR : 2. Bodetl : 3. Burzetl : 4. Dealu Frumos ; 5. Lzetl ; 8. Necetl ; 7. Poduri-Br!cetl ; B. Popetit de Jos : 9. Popetll de Sus : 10. Tomuetl ; 11. Toetl : 12. Viitori. 54. Comuna VALEA LUNGA. Satele componente: 1. VALEA LUNGA; 2. Fget; 3. Glogove; 4. Lodroman ; 5. Lunea ; 6. TAunl. 65. Comuna VIDRA. Satele componente : 1. VIDRA ; z. BAi ; 3. Bobret1 ; ' BogdAnetl : 5. Bordetll Poieni : 6. Culdetl ; 7. Dealu Goleti ; 8. Dos ;

www.cimec.ro

JUDEUL

ALBA

45

8. Dosu LuncU ; 10. Dosu Vsetl ; 11. Dr4goiet1-Lunc4 ; 12. Ficretl ; 13. Gllgoretl ; 14. Go: 15. Haiducetl ; 16. H4r4t1 ; 17. Hoanc4 ; 18. Jefletl ; 19. Lunea ; 20. Lunea BisericU ; 21. l.Junea de Jos ; 22. Lunea Goietl ; 23. Lunea Vesetl ; 24. Modoletl ; 25. Nemei : 26. Oideti ; 27. Pitrceti ; 28. Plecua ; 29. Poieni ; 30. Ponorel : 31. Puiuleetl ; 32. Runc. 33. segaj ; 34. Urde ; 35. Valea MorU ; 36. V4set1 ; 37. Vfic4neasa ; 38. Vileeti ; 39. VlrtAnetl. 66. Comuna VINU DE JOS. Satele componente : 1. VINU DE JOS ; 2. Cioeau ; 3. Clmpu Gobill ; 4. Crieni ; 5. Dealu Ferului ; 6. Gura Cuulul ; 7. Haegana ; 8. !nuri ; 9. Laz ; 10. Mtcina ; 11. Mereteu ; 12. Piru lui Mihai ; 13. Poienita : 14. St4uini ; 15. Valea Gobill ; 16. Valea lui Mihai ; 17. Valea Vinului ; 18. Vurp4r.
ietl

La definitivarea textului au colaborat: Aurel


Crfan,

Birluiu,

Alecsie Ciinvoiu, Alexandru

Toader

Miiliguii,

Ioan Mfndroc.

www.cimec.ro

JUDEUL

ARAD

AEZAREA GEOGRAFICA. Situat In extremitatea vestic a rii, de o parte i de alta a apelor Mureului i Criului Alb, judeul Arad se mrginete la sud cu judeul Timi, la est cu judeele Hunedoara i Alba, la nord cu Bihor, iar la vest o poriune din hotarul Republicii Socialiste Romnia cu Republica Popular Ungar marcheaz limitele apusene ale judeului. Are o suprafa de 7 654 km1 , reprezint 3,20/o din teritoriul rii, fiind ca mrime al aselea jude din ar. RELIEFUL judeului cuprinde in mod proporionat, cobornd de la rsrit spre apus, muni, podiuri, dealuri i cmpii. Formaiunile mai nalte se afl in nordest, aparinnd Carpailor Occidentali, reprezentati indeosebi prin Munii CodruMama cu vrfurile Pleul (1 112 m) i Momua (930 m), iar ntre valea Criului Alb i a Mureului se afl Munii Zarandului cu vrfurile Highi (860 m) i Drocea (836 m). Pe o treapt mai joas snt dealurile, care au nlimi intre 200 i 400 m ; ele apar ca o fie ingust piemontan, fcnd legtura ntre muni i cmpia nalt a Aradului i cea joas din cursul inferior al Criului Alb. esul, ce face parte din Cmpia Tisei, parc nainteaz dinspre apus sub forma unor culoare ale Mureului i Criului Alb i a unul golf in partea muntoas a depresiunli Zarandului; in zona aceasta se disting ca subuniti Cmpia Mureului i a Criurilor.

judeului este continental mocu ierni nu prea !riguroase i cu veri relativ clduroase. Temperatura medie anualii, cuprinsii intre 8" in zona muntoasii i 11 in cea de cmpie. n luna ianuarie variaz intre -3 i -1 ~. iar n luna iulie intre 18 i 21,5. La Mini in 1946 a fost inregistrat temperatura maxim absolut de 41, iar in 1954 la Arad minima absolut a atins -30,1. Numrul anual al zilelor fr nghe oscileazii intre 190 i 200 in cmpie, situind Aradul printre judeele care au cele mai multe zile cu temperaturi de valori pozitive. Precipitaiile, mai abundente in lunile mai i iunie, ajung in medie pe an pn la 1 000 mm in partea muntoas i la circa 600 mm in cimpi~. fr sii existe perioade de secet excesiv in timpul verii ; iarna cad zpezi puine. Dominarea vnturilor este dinspre sud-vest i sud cu o vitez medie intre derat,

CLIMA

3,5

mfs.

HIDROGRAFIA cuprinde indeosebi bazinul inferior al Mureului i bazinul Criului Alb care erpuiete lin de la est spre vest. Mureul brzdeaz sudul teritoriului judeului pe o lungime de circa 200 km i formeaz frumosul su defileu in poriunea Zam-Lipova, separnd astfel Carpaii Occidentali n grupa lor sudic i nordic; are un debit mediu apreciabil insumind la Arad 150 m 3/s. Crittl Alb strbate o serie de depresiuni, apoi apele lui domoale parcurg partea

www.cimec.ro

JUDEUL

ARAD

47

Criurilor, colectind mai ales din partea sa sudic i ajungind la Chiineu-Cri la un debit mediu de 20 m 3/s. Apele Criului Alb ct i cele ale Mureului strbat i o reea de canale, dintre care mai importante sint Matea i Marilor, ele fiind folosite pentru irigarea terenurilor ocupate cu culturi agricole. ln nord, pe o lungime de circa 15 km, judeul este strbtut de Cric1l Negru, ce colecteaz aici apele Teuz~l:.!i i Segreuului. ln ultimul timp au fost efectuate un mare volum de lucrri privind regularizarea reelei hidragrafice a judeului. ln luncile Mureului, Criulul Alb, Teuzului, Cigherului i ale altor riuri, prin amenajri de canale i diguri, au fost redate agriculturii sute de hectare de teren arabil. Barajele de la Beliu. pe riul Teuz, i de la Tu, pe Cigher, se inscriu printre marile lucrri in construcie pentru regularizarea rurilor i mbuntirea fondului funciar. SOLlJRILE. Formelor variate de relief le corespund tipuri diferite de soiuri, predominind cele zonale. ln sud-vestul judeului, in zona de cmpie sint cernoziomuri de diferite nuane, precum i depozite loesside, deluviale, proluvlale, aluvisle : n sud-est snt indeosebi soiuri brune de pdure montane podzolite ; in nord-vest predomin mai ales cele silvestre brune, dar tot aici se mai gsesc pe suprafee apreciabile soloneuri, l covite, semilcovite, soiuri humlcogleice, precum i soiuri aluviale. RESURSELE NATURALE ALE SOLULUI I SUBSOLULUI. Bogia natural a solului este reprezentat in muni prin pduri de gorun, mai ales in Munii Hlghi. i de fag amestecat cu gorun in Munii Drocea ; n zonele piemontane se mai menin pduri de stejar, cer ; tot alei se pot ntlni suprafee mari de finee i puni. ln lunea Mureului snt zvoale de salcie i plop. Culturile agricole caracterizeaz vestul teritoriului judeului. Subsolul su conine : granit, exploatat la oimo, Radna, Puli, Dieci, Plecua, la Aciua, Virfurile i Leasa ; marmur la Moneasa ; diatomit la Taut, Miniu de

sudic

Cmpiei

numeroi aflueni

Sus ; cantiti mari de pietri i nisip, necesare in construcii, se exploateaz din Mure i Cri ; argil refractar la Dumbrava. Recent s-au intreprins aciuni pentru prospectarea eventualelor z cminte de hidrocarburi. Apele feruginoase, carbogazoase i calcice sint imbuteliate la Lipova, livrindu-se in toat ara ; local ele mai sint folosite i in scopuri terapeutice in staiunea balnear. Reale bogii reprezint i apele curg toare i cele freatice, folosite la irigarea culturilor i in piscicultur. DIN TRECUTUL ISTORIC AL JUDEULUI. Uneltele de piatr descoperite la Iosel, in peterile de la Moneasa, la Macea, Simpetru German, Puli, Sintana, imand, Vrand dovedesc contlnuitatea vieii umane pe meleagurile actualului jude nc din perioada paleolitic a orinduirii comunei primitive. Urme de aezri din epoca bronzului i a fierului s-au descoperit la Pecica, imand, Socodor, iclu, Vrand, Arad-centru i Gal. Deosebit de importante sint dovezile materiale ale existenei unor aezri dacice. ln 1962, cu ocazia spturilor arheologice, lng pdurea Cela-Arad a fost descoperit o mare aezare dacic datind din secolul al IV-lea i.e.n. Monede dacice au fost scoase la iveal in peste 20 de locuri din jude. ln 1967, pe teritoriul comunei ilindia s-a gsit un tezaur dacic din secolul al III-lea i.e.n., socotit ca cel mai bogat i valoros din cele descoperite in ara noastr. Pe raza comunei Peclca s-au identificat mrturii ale existenei unei mari aezri dacice de acum circa 2 000 de ani, iar la Sintana probe materiale ale unei aezri i ale unui cimitir al dacilor liberi din perioada stpnirii romane (106-271 e.n.) ; sint i alte dovezi care atest c cea mai mare parte a teritoriului actualului jude a fcut parte din provincia roman Dacia. ln evul mediu timpuriu, partea de sud a judeului era inglobat in formaiunea statal romna-slav in fruntea creia era ducele Glad, iar cea de nord-vest din ara Criurilor in voievodatul Menumorut ; prin secolul al X-lea, teritoriul de azi al

www.cimec.ro

JUDEUL
B

ARAD
o

LEGEND
Municipiu rejedint de judet Oroje
Comune

-o

Fronlier de sloi limil de judet


limit de comun

Teritoriul municipiului i ora~elor


Teriloriul comunelor suburbane

~~

.,.
1

M www.cimec.ro

J U O E

TUL ARAO

4~

a fost cucerit de statul feudal ungar. In timpul rscoalei conduse de Gheorghe Doja (1514), iobagii romni i maghiari au ocupat toat valea Mureu lui i au pus stpnire pe oraul Arad i pe mai multe ceti de pe teritoriul judeului : iria, Ndlac etc. Lupte crncene s-au dat in jurul Aradului in secolul al XVI-lea impotriva turcilor, care, dup ce au supus Banatul, au instaurat i pe teritoriul actualului jude un paalc turcesc. Administraia turceasc s-a meninut pn in a doua jumtate a secolului al XVII-lea, cind, prin victoriile otilor Imperiului habsburgk, ea a fost nlocuit cu cea austriac, iar mai tirziu, cu cea maghiar. Locuitorii de pe cuprinsul judeului au participat in numr insemnat la marea rscoal a iobagilor condus de Horia, Cloca i Crian (1784). Pornit din Zarand, rscoala a cuprins cu iueal comitatul Zarandului, Hunedoarel, Albe!, o parte din comitatele Aradului, Clujului, Turdei, extinzindu-se in Banat, Sibiu, Fgra, Braov, in prile secuimii i pn in Maramure. In timpul revoluiei burghezo-democratice din 1848-1849 s-au ridicat la lupt laolalt romni, maghiari i alte naio naliti impotriva asupriri! habsburgice ; trupele revoluionare, cu sprijinul locuitorilor din Arad, au ptruns in acest ora, ,pe actuala pia Avram Iancu, i au obinut o mare victorie asupra armatei austriece, silind garnizoana din cetatea oraului s capituleze. La trupele revoluionare ale lui Avram Iancu au aderat un numr mare de locuitori, mal ales din zona Munilor Apuseni. Proletariatul Aradului s-a manifestat puternic cu ocazia impuntoare! greve din anul 1904, ridicndu-se impotriva condiiilor mizere de via. In Arad au activat organizaii puternice ale Partidului Social-Democrat din Ungaria, iar la inceputul secolului al XX-lea (1903) s-a nfiinat secia romn, care mai tirziu a editat ziarul "Romnul". Sub in~uena Marii Revoluii Socialiste din Octombrie, in J11erloada destrmrii Imperiului

judeului

habsburgic, Aradul a fost unul din centrele luptelor social-politice. Aici, ca i in alte orae transilvnene, s-au creat sfaturi muncitoreti care luptau pentru eliberarea naional i prefaceri sociale. In octombrie 1918 la Arad a luat fiin, sub conducerea lui Vasile Goldi, Consiliul naional romn central, compus din reprezentanii Partidului Social-Democrat, Partidului Naional Romn din Transilvania, ai sindicatelor, Uniunii meseriai lor, ai "Astre!" etc. Intre 14 i 15 noiembrie, Consiliul a purtat la Arad convorbiri oficiale cu guvernul ungar in problema Transilvaniei i, datorit rezultatelor nesatisfctoare ale tratativelor, a hotrt convocarea Adunrii naionale de la Alba Iulia la 1 decembrie 1918. In 1920, cu ocazia grevei generale din ar, nc din prima zi (22 octombrie 1920) circa 10 000 de muncitori din oraul Arad au intrat in grev, cea mai mare hotrre dovedind-o lucrtorii feroviari, indeosebi cei de la circulaie i atelierele C.F.R. Acestora li s-au alturat muncitorii de la Uzinele de vagoane "Weitzer", de la Fabrica "Marta", de la fabricile de textile etc. In Arad a existat o puternic organizaie a Partidului Comunist Romn care in aceast parte a rii a iniiat i a condus aciuni ale oamenilor muncii impotriva exploatrii i a regimului burghezomoieresc. Dintre numeroasele greve in care comunitii au avut un rol de frunte, mai semnificative sint cele din iulie-august 1922 ale muncitorilor de la "Astra"vagoane, din februarie-aprilie 1936 ale muncitorilor textiliti (cu o durat de apte sptmni i o participare de peste 2 600 de muncitori), din iulie-august 1936 de la "Astra"-vagoane (cu peste 1 900 de participani) etc. La inceputul lunii septembrie 1940, pe teritoriul judeului i mai ales ln oraul Arad au avut loc mari manifestaii imootriva dictatului de la Viena, care au fost mpletite cu lupta impotriva dictaturii regale. Dup 23 August 1944, unitile hortiste-hitleriste au ocupat pentru scurt timp Aradul i imprejurimile sale. Dato-

www.cimec.ro

50
rit

J V D E

V L

A R A D

luptelor eroice ale trupelor romne armatelor sovietice a fost lichidatA rezistena hitlerist-hortist din aceast parte a rii i, la 22 septembrie 1944, Aradul a trit ziua eliberrii sale. La aceste lupte, o important contribuie au dat formaiunile patriotice de lupt i populaia din ora care, sub ndrumarea i conducerea comunitilor, au acionat cu vigoare. POPULAIA judeului la 1 iulie 1971 a fost de 493 434 de locuitori, reprezentnd 2,4Dfo din populaia rii, cu o densitate medie de 64,5 locuitori pe km2, sub nivelul mediu existent pe ar. Ponderea populaiei urbane la aceeai dat a fost de 45,50fo fa de 170J0, ct era in 1938. Pe sexe, la 1 iulie 1971 existau 254 466 femei i 238 968 brbai. Compoziia naional a populaiei la recensmntul din 15 martie 1966 era: 344 302 romni (71,50fo), 75 445 maghiari (15,70fo), 43 874 germani (9,10fo) i 17 627 alte naionali
ti

urbane, i 273 de sate (din care 7 nnd oraelor).


Municipiul Arad,
reedina

apari

judeului,

(3,7Dfo).

In 1971 au fost 136 100 de salariai, revenind la 1 000 de locuitori 276 de salariai. Din totalul salariailor pe arA judeul deinea 2,50/o. La aceeai datA, numrul muncitorilor a fost de 108 600, adic 79,1Dfo din totalul salariailor din jude, reprezentind 2,70fo din numrul muncitorilor pe ar. Pe ramuri de activitate salariaii erau cuprini astfel : 43,8Dfo n industrie, 7,3% n construcii, 7,9Dfo n transporturi, 1,20fo n sectorul telecomunicaii, 13,7Dfo in agricultur, 0,90/o n silvicultur, 8,2Dfo in domeniul circul~iei mrfurilor, 5,0Dfo in sectorul gospodriei comunale, de locuine l alte prestri de servicii neproductive, 5,5% n nvmnt, cultur i art, 0,3Dfo in tiinA i servire tiinific, 4,00fo n domeniile ocrotirii sntii, asistentei sociale i culturii fizice, 0,9Dfo in administraie i 1,30fo n alte domenii de activitate. LOCALIT AILE. In actuala organizare administrativ-teritorial judeul Arad cuprinde 1 municipiu, 7 orae (cu 10 localiti componente ale municipiului i oraelor), 67 de comune, din care 4 sub-

avea la 1 ianuarie 1972 - mpreun cu cele 4 comune suburbane - 161 753 de locuitori. "Oraul de pe Mure", cum este denumit, se afl la o altitudine de 110 m ; este situat pe malurile cursului vestic al domolului ru, la o deprtare de 20 km de muni. Spre est, dealurile din jur, cobornd din ultimele valuri ale Munilor Zarandului, formeaz cunoscuta podgorie a Aradului cu vii i livezi. Aradul este amintit in scris incA din secolul al XIIlea, iar din secolul al XIV-lea este denumit "civitas" (ora). Punct de rscruce a unor drumuri comerciale venite dinspre Banat spre nord, cit i de-a lungul vii Mureului, el a cunoscut in evul mediu o dezvoltare economic i cultural rapidA. In urma incendierii i distrugerii lui in 1685, datorit luptelor dintre turci i austrieci, oraul s-a refcut relativ repede. S-au construit edificii social-culturale, manufacturi, iar mai trziu ntreprinderi (primele mori cu aburi in 1860), ci ferate ce legau oraul cu imprejurimile (incepind din 1858). In 1812 s-a nfiinat una dintre primele coli romneti, iar in 1817 a fost edificat cldirea primului teatru din Arad (,printre cele mai vechi din ar). In a doua jumtate a secolului al XIX-lea, dup revoluia din 1848, Aradul s-a recldit pe baza unui plan de sistematizare, centrul primind aspectul care, in linii generale s-a pstrat pn n zilele noastre. In anii puterii populare municipiul Arad a cunoscut profunde innoiri, dezvoltindu-se complex i multilateral. El este unul dintre marile centre populate ale Republicii Socialiste Romnia care joac un rol important n producia industrial, viaa cultural i social a rii. In municipiu se realizeaz 850fo din volumul produciei globale industriale a judeului. Aici ti desfoar activitatea mari uniti ale industriei construciei c;le Iliaini, textile, alimentare etc. Aradul este totodat un insemnat nod de cale ferat i de intretAiere a unor drumuri

www.cimec.ro

JUDEUL

ARAD

51

importante din vestul rii i, fn acelai timp, un punct de atracie pentru turiti. Oraul Lipova este situat pe valea Mul'eului la hotarul dintre muni i cimpie. La 1 ianuarie 1972, mpreun cu cele dou localiti componente (Radna i oimo) numra 12 095 locuitori. Ca aezare dateaz din secolul al XIII-lea ; in secolul al XV-lea a fost proprietatea Huniazllor. Oraul reprezint un important obiectiv turistic, fiind staiune balneoclimateric ; are izvoare minerale alcaline, carbogazoase, feruginoase slab radioactive ; de asemenea are construcii arhitectonice remarcabile (Biserica ortodox din secolul al XIV-lea, bazarul turcesc din secolul al XVI-lea, mnstirea S!. Maria Radna din secolul al XVIII-lea etc.). In anii socialismului s-a dezvoltat i din punct de vedere industrial, avind peste 3 900 de salariai. In ora funcioneaz o secie de topitorie a Comb'natului de exploatare i industrializare a lemnului Arad, o secie a industriei locale, cooperativa "Mureul" cu sute de muncitori, instituii social-culturale etc. Oraul Curtici, aezat in extremitatea vestic a judeului, lng calea ferat ce leag Romnia cu statele situate in apus, este unul din cele mai nsemnate puncte de frontier intre Republica Socialist Romnia i Republica Popular Ungar. La 1 ianuarie 1972 avea 11 305 de locuitori. Are importante uniti industriale, ca : atelierele C.F.R., intreprinderi de prelucrare a produselor agricole, o fabric de ghea ; se dezvolt ca un insemnat centru legumicol avind suprafee ntinse de sere. Oraul Ineu, aezat in cmpia Aradului, pe malul Criului Alb, lng linia ferat Arad-Brad, s-a dezvoltat in ultimii ani din punct de vedere economic, cultural, urbanistic, edilitar. Impreun cu localitile componente avea 10 083 de locuitori (la 1 ianuarie 1972), cu peste 3 200 de salariai ; este un centru urban in dezvoltare, mai ale-; ca urmare a unitilor industriei de prelucrare a lemnului i alimentare care ii sporesc activitatea ; are ateliere de reparat maini i

utilaje agricole ; este un important nod de cale ferat din jude. Oraul Chiineu-CTi, la 1 ianuarie 1972 cu 9 290 de locuitori, este situat in zona de es, in partea de nord-vest a judeu lui, fiind strbtut de oseaua naional i linia ferat Arad-Oradea. In urma dezvoltrii sale economice i social-culturale a devenit ora in anii construciei socialiste. Are uniti ale industriei locale, ale cooperaiei meteugreti, o secie de prelucrare a laptelui, una de industrializare a legumelor, a fructelor etc. Oraul Ndlac, declarat ora odat cu mbuntirea organizrii administrativteritoriale a rii din 1968, datorit dezvoltrii sale economice i culturale. Este situat in partea cea mai vestic a judeului i reprezint un punct nou de frontier, prima localitate din aceast parte a rii pe unde intr cei ce vin pe cale rutier dinspre Apus. Are uniti industriale de prelucrare a produselor agricole, puternice uniti agricole etc. La 1 ianuarie 1972 avea 8 418 de locuitori. Oraul Pncota este o veche aezare, situat n partea central a judeului, in zona de contact a piemontului Zarandului cu cmpia Tisei, avind bune legturi de transport prin calea ferat AradBrad, linia electric Arad-Podgoria, o seaua Arad-lneu. La 1 ianuarie 1972 avea 6 935 de locuitori, din care peste 2 200 de salariai cu locul de munc in ora. Pncota este renumit prin produsele sale de mobil curbat (Fabrica de mobil curbat "Rsritul", una din cele mai mari de acest gen din ar), podgoriile din imprejurimi i trgurile ce se in aici. Oraul Sebi, situat in depresiunea Zarandului, pe malul drept al Criului Alb, cu legturi pe calea ferat i osele modernizate, este un centru spre care graviteaz locuitorii din imprejurimi, unde i desfac produsele i se aprovizioneaz cu diferite mrfuri. Avea (la 1 ianuarie 1972) 5 813 locuitori, din care peste 2 800 de salariai ; este un centru de prelucrare a lemnului, a fructelor i de exploatare a materialelor de construcii. La 1 iulie 1971, in medie reveneau

www.cimec.ro

52

JUDEUL

ARAD

4 346 de locuitori i circa trei sate pe o comun, ceea ce arat c majoritatea locuitorilor erau concentrai n aezri relativ mari. Dup mrime, in judeul Arad erau 6 comune cu pn la 2 000 de locuitori ; 29 ntre 2 001 i 4 000 locuitori ; 26 intre 4 001 i 7 000 ; 3 intre 7 001 i 10 000, iar 3 comune aveau pe~te 10 000 de locuitori. TRASATURI ECONOMICE. Economia judeului Arad are un profil industrialagrar. Repartizarea forelor de producie pe teritoriul judeului pune in eviden zona industrial din municipiul Arad, cultura plantelor in vest i pe vile Mureului i Criului Alb, iar pomicultura i exploatrile forestiere in zona central i de est. In 1971, j1<1deul Arad a contribuit cu 2,10fo la producia global industrial a rii, iar agricultura marii producii socialiste, diversificat i multilateral dezvoltat, a asigurat 4,20/o din producia global agricol a rii. INDUSTRIA judeului este reprezentat prin intreprinderi ale industriei construciilor de maini, alimentare, textile, confectiilor, prelucrarea lemnului etc. Ea este in plin dezvoltare. In ultimele dou decenii producia global industrial a crescut de peste 8,1 ori, nregistrnd un ritm mediu anual de cretere de 11,10fo. In anii construciei socialiste, vechile intreprinderi, dintre care unele ce dateaz din secolul al XIX-lea Fabrica "Weitzer" (azi Uzina de vagoane), Fabrica textil "I.T.A.", "Teba", Fabrica de zahr etc. -, au fost reutilate cu instalaii moderne de mare productivitate i capacitate, au fost dezvoltate cu hale i secii noi, astfel incit practic ele sint astzi complet transformate. Ca rod al industrializril socialiste, in ultimele dou decenii in judeul Arad s-au construit noi fabrici i uzine (Uzina de strunguri, Fabrica de mebil, Fabrica de ceasuri, Fabrica de confecii-), a cror producie de nalt tehnicitate i calitate este mult apreciat atit in ar cit i peste hotare. In industria judeului exist un numr de 42 uniti industriale, dintre care 25 de subordonare republican, 7 de subor-

donare local i 10 uniti cooperatiste. Tot in jude mai funcioneaz Grupul uzinelor constructoare de vagoane i Combinatul de exploatare i industrializare a lemnului (cu statut de central). Ponderea covritoare n valoarea produciei industriale a judeului o reprezint industria republican cu 88,60fo, dup care urmeaz industria local cu 12,2%, cea cooperatist cu 5,90fo, iar meseriaii necooperativizai

0,30fo.

Structura industriei judeului se caracterizeaz prin preponderenta ramurilor industriei construciilor de maini i prelucrrii metalelor, in cadrul creia se realizeaz circa 42,2% din producia global industrial a judeului, urmindu-1 industria alimentar cu 24,10fo, industria textll cu ll,OOfo, industria exploatrii i prelucrrii lemnului cu 8,60fo etc. In 1971 ponderea produciei globale a principalelor ramuri industriale in economia judeului i a Arii era urmtoarea :
n procente la.! de:
producia

producia

Ramuri ale industriei

global~ industrial~

global

pe
jude

industriali a ramurilor pe arl


2,1

Total induatr1e din oare: Conatrncii de ma~iri i preluorarea metalelor Chimie Materiale de eonatrneii Exploatarea i prelucrarea lem nulni

100,0

42,2 1,6 2,1 8,6 11,0 5,5 2,0 24,1 0,2

3,4 0,3 1,3 3,1 3,3 2,7 2,0 3,1


1,!")

Textill
Conlecii

Piellrie, blil.nil.rie minte Alimentarii. Poligrafie

i lno~l-

Industria construciilor ee mam1 i prelucrarea metalelor este reprezentat prin Uzina de vagoane i Uzina de strunguri, de Fabrica de ceasuri i Uzina de fabricaie, reparaie i montaj n agricultur. Industria exploatrii i prelucr rii lemnului este reprezentat indeosebi prin Fabrica de mobil din Arad i Fa-

www.cimec.ro

JUDEUL

ARAD

63

brica de mobil curbat din Pincota, care produce mobil destinat in special exportului .a. Industria textil i a confectiilor este reprezentat prin Uzinele textile "30 Decembrie", Fabrica "Tricoul rou", Fabrica de ronfecii. Industria alimentar este reprezentat prin intreprinderile de industrializare a crnii, a laptelui, Fabrica de zahr, Intreprinderea viei i vinului, Intreprinderea pentru cultura i fermentarea tutunului, Fabrica de spirt, Fabrica de conserve "Refacerea"Arad etc. Industria local cu cele 7 ntreprinderi, din care 4 in oraul Arad - "Progresul", ,.Electrometal", ,.Mureul", i Intreprinderea de panificaie - i cite o intreprindere in oraele Sebi, Ineu i Chiineu Cri, reprezenta in 1971 o pondere de 2,90/o din producia industriei locale pe plan na!onal. In industria judeului, in anul 1971, lucrau 59 600 de salariai (43,80/o din totalul salariailor din jude). Proporia salariailor din industrie la 1 000 de locuitori era de 121. Cel mai mare numr de salariai lucreaz in ramurile : industria construciilor de maini i prelucrarea metalelor (32,20/o), industria textil (21,70/o), industria adimentar (9,60/o), industria de exploatare i prelucrare a lemnului (16,80/o). Judeul Arad real1zeaz 97,20/o din producia de strunguri a rii, peste 610/o din producia de vagoane-marf, circa 14,1% din producia de esturi de bumbac, 10,90/o din producia de tricotaje de bumbac, intreaga producie de ceasuri, importante cantiti de zahr, conserve de fructe i legwne, precum i alte bunuri de consum. Dezvoltarea in ritm susinut a industriei judeului, in anii construciei socialiste se oglindete i in urmtoarele cifre : producia de vagoane-marf pentru linii magistrale obinut in 1938 in intreaga ar s-a realizat in jude numai in 14 zile, producia de esturi de bumba'c realizat de unitile textile ar dene reprezint 60"/o din intreaga producie pe ar din anul 1938. Uzina de

strunguri din Arad a realizat in 1971 numai in 14 zile intreaga producie de strunguri realizat in 1950 pe ar. Producia industrial a judeului a crescut in perioada cincinalului 1966-1970 cu 370/o, nregistrnd un ritm mediu anual de cretere de 6,50/o ; industria construciilor de maini i prelucrrii metalelor a crescut in 1971, fa de anul 1950, de 22,6 ori, intr-un ritm mediu anual de 16,00fo ; industria exploatrii i prelucr rii lemnului de 12,7 ori ; a confectiilor de 6,7 ori. In cadrul relaiilor economice externe ale Romniei, industria judeului Arad particip tot mai intens livrind la export diverse produse, cum sint : strunguri, vagoane-marf, esturi i tricotaje de bumbac, confecii textile, mobil, conserve din legume i fructe i altele. AGRICULTURA. Suprafaa agricol era la sfritul anului 1971 de 500 257 ha (65,40fo din suprafaa judeului), terenurile arabile ocupind 352 024 ha, punile 134 509 ha, fineele 24 122 ha, viile i pepinierele viticole 5 887 ha, iar livezile i pepinierele pomicole 7 837 ha. In jude sint 16 intreprinderi agricole de stat (12 profilate pe culturi de cimp, una pe legume de ser, una avicol, una de cretere i ngrare a porcilor, una de cretere a vacilor de lapte). Acestea dein 75 246 ha de teren agricol, din care 62 820 ha teren arabil (15,90/o din suprafaa agricol a judeului i 17,80fo din cea arabil). Exist 160 de cooperative agricole de producie, care dein 290 713 ha teren agricol, din care 263 030 ha teren arabil (580fo din suprafaa agricol a judeului i 74,70/o din cea arabil). Pe o cooperativ agricol de producie reveneau in medie circa 1 ara ha teren agricol, circa 1 643 ha teren arabil i o avere obteasc de peste 7 100 000 de lei. S-au organizat 14 asociaii intercooperatiste. Intreprinderea pentru mecanizarea agriculturii, cu cele 21 de staiuni ale sale are un rol deosebit n dezvoltarea agriculturii cooperatiste din jude. Baza tehnic a agriculturii din judeul

www.cimec.ro

64.

.JUDEUL

ARAD

www.cimec.ro

JUDEUL

ABAD

fi[)

8 9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uzina de vagoal\e Arad (inter!or) La Uzinele texttle Arad Una din seciile Uzine! de strungurl Arad Intreprinderea de produse finite din lemn Arad Serele legumlcole din suburbla Aradului Ferma de vaci - C.A.P. Cheslnl Culesul viilor la I.A.S. Baraca Palatul cultural - Arad Hotelul ,.Astoria" din Arad Pod peste Mure - Llpova Ruinele CetAi! o!mo~

www.cimec.ro

.06

JUDEUL

ABAD

Arad, la sfritul anului 1971, era format din 4 193 de tractoare fizice (echivalent cu 98,7% din parcul de tractoare al intregii ri in 1938), 2 044 de sem ntori mecanice, circa 2 000 de combine pentru cereale, 449 de mam1 pentru imprtiat ngrminte chinuce i alte maini agricole. In medie pe tractor reveneau 84 ha teren arabil, fa de 112 ha in anul 1965. ln 1971 in agricultura judeului s-au aplicat 79 000 tone de ngrminte chimice (de 2,5 ori mal mult decit in 1965), pe o suprafa de 268 493 ha (de 1,8 ori mai mare dect in 1965). In structura suprafeelor cultivate i a produciei vegetale o pondere ridicat o dein cerealele grul i porumbul -, precum i legumele i plantele tehnice. Culturile de cereale reprezint 520fo din suprafaa arabil a judeului. In cincinalul trecut (1966-1970) judeul Arad a produs 3,70fo din producia de griu i de porumb a rii, iar produciile medii la aceste <:ulturi au fost cu 4,00/o, respectiv eu 5,60/o mai mari decit produciile medii pe ar, depind produciile medii la hectar din anii 1934-1938 cu 460 kg la griu i cu 815 kg la porumb. Plantele tehnice sint diversificate avind .i ele o pondere nsemnat in cadrul -culturilor agricole din jude. Astfel, floarea-soarelui ocup 18 000 ha, sfecla <le zahr 10 500 ha, tutunul 1 000 ha, cnepa pentru fuior 2 700 ha. S-a dezvoltat i o puternic baz legumicol, care deine peste 12 000 ha. cultivtndu-se cu rezultate foarte bune ptlgele roii (circa 4 700 hal i n special cele din soiuri timpurii. Bazinele legumicole s-au dezvoltat in zona de es. in imprejurimile Aradului, la Curtici, Pecica, Ndlac, Chiinew:-Cri etc. Multe cooperative agricole de producie cultiv legume in sere i solarii. Cantiti insemnate de legume proaspete iau calea exportului. Dealtfel, agricultura judeu lui Arad deine primul loc pe ar in livrarea la export a legumelor proaspete. Rezultate bune obin an de an in producia agricol intreprinderile agricole de stat Pecica, Utvini, Fintinele, cooperati-

vele agricole de producie Sintana, Peregul Mare, Ndlac, Pecica, Vinga, imand
.a.

Zonele viticole sint ntinse mai ales in regiunea dealurilor, cuprinzind versantul de nord-vest al munilor Zarandului pe o poriune de 60 km, intre Radna-BaratcaMure-Mderat i Mocrea. Documentele scrise (1000-1038) atest trecutul ndeprtat al acestei podgorii. Via de vie a fost cultivat in aceast regiune nc de pe timpul dacilor, fapt atestat i prin descoperirile arheologice de la Pincota. In centrul podgorie!, la Mini, a luat fiin in anul 1878 o coal de viticultur care a pregtit multe generaii de tehnicieni in meseria de viticultor! i vinificatori. In prezent funcioneaz un liceu horticol i o staiune experimental viticol care se preocup de refacerea i ridicarea potenialului calitativ i cantitativ al podgoriei. In 1971, viile pe rod cuprindeau o suprafa de 4 400 ha, din care circa 85o;0 vii altoite i care dau vinuri de o calitate foarte bun, mult solicitate in ar i la export. In acelai an viile din jude reprezentau 1,50fo din suprafaa viticol a rii. Pomicultura este dezvoltat mai ales pe terenurile n pant din partea central, din nordul i estul judeului, reprezentind 1,80fo din suprafaa rii ocupat cu pomi fructiferi. Cantiti nsemnate din producia de fructe, in special prune, mere, pere, ciree, caise, piersiC! etc. sint industrializate de Fabrica de conserve din
jude.

Punile i fneele, care ocup 26,90h din suprafaa agricol a judeului, precum i culturile de plante furajere din zona de cmpie constituie baza primordial a dezvoltrii zootehniei. La inceputul anului 1972, n jude existau 167 800 bovine, 313 200 porcine i 294 800 ovine. Densitatea animalelor la 100 ha teren era in comparaie cu anul 1938 la bovine de 34,5 (fa de 25,2), la porcine de 89,0 (fa de 27,4), la ovine de 63,8. Greutatea specific a judeului la efectivele de animale pe specii fa de totalul efectivelor PE' ar reprezenta 3,20fo la bovine, 4,90fo la porcine, 2,1% la ovine. Rasele de ani-

www.cimec.ro

.JUDEUL

ARAD

57'

male preponderente sint blata romneasc i bruna de Maramure la bovine, marele alb, york i mangalia la porcine, merinos de Transilvania, igaia i n proporie mic urcana la ovine. Apicultura s-a dezvoltat mai ales in zona de deal, cuprinzind aproape 37 000 de familii de albine de la care se valorific anual peste 350 tone de miere. In anul 1971, in agricultura socialist a judeului existau 713 cadre cu pregtire superioar (ingineri agronomi, ingineri zootehniti, medici veterinari) cu 262 mai muli decit n anul 1965. SILVICULTURA. Fondul forestier ocup 202 700 ha, reprezentind 26,40J0 din suprafaa judeului i 3,2o;0 din suprafaa silvid a rii. Exploatrile forestiere mai importante sint cele dinspre Lipova, Sebi, Birzava, Vrdia, Svirin, Gurahon i Hlmagiu. Anual se exploateaz 605 000 m 3 de mas lemnoas obinut aproape n exclusivitate din esene tari : fag, gorun, stejar. In jude, ca i pe celelalte meleaguri ale patriei, se duce o vast aciune de mpdurire, numai n 1970 fiind impdu rite aici 1 600 ha, din care 1 460 ha impduriri integrale. Folosirea produselor accesorii ale pdurilor este ilustrat i prin faptul c anual se valorific 1 57!) tone fructe de pdure i 66 tone de ciuperci. VINATUL I PESCUITUL. Inspectoratul silvic din Arad are 76 de fonduri cinegetice cu o suprafa de 742 769 ha, din care 481 446 ha snt date n folosin Asociaiei de vntori i pescari sportivi Arad. Pe aceste terenuri se gsete o mare varietate de vinat, printre care : cerbul carpatin, cerbul loptar, cpriorul, mistreul, iepurele, fazanul, potirnichea etc. Apele curgtoare i iazurile judeului conin diferite specii de peti (somn, mrean, crap, tiuc, alu etc.), mai importante din acest punct de vedere fiind Mureul i Criul Alb ; apele de munte sint populate cu pstrvi, folosindu-se puieii din pstrvriile de la Sebi i Moneasa.

TRANSPORTURILE. Judeul Arad are ci ferate ce nsumeaz 529 km. Densitatea medie pe 1 000 km2 este de 69,1 km cale ferat, situindu-se din acest punct de vedere printre primele patru judee, densitatea liniilor ferate ridicndu-se pestemedia pe ar. Prima construcie de cale ferat din jude s-a fcut pe distana Arad-Curtici, terminat in decembrie 1858. Municipiul Arad este un foarte insemnat nod de cale ferat, deoarece este aezat la ncruciarea importantelor linii ferate Bucureti-Curtici, Timioara-Ora dea ; de aici pleac calea ferat pn la Brad, precum i la Jimbolia i la Slnnicolau Mare. Pe o lungime de 58 km (Arad-Pincota, Arad-Ghioroc-Radna) exist cale ferat electrificat ce deservete 17 localiti i pe care se transport zilnic peste 11 000 de cltori, din care numrul abonailor depete 5 000. Lungimea total a drumurilor este de 2 232 km, din care snt modernizate 332 km ; cele de interes naional au 305 km (249 km modernizate), iar 1 927 km sint drumuri locale. osele naionale mai importante snt Arad-Deva, care nsoete aproape tot timpul Mureul, str btind valea acestuia, Arad-Timioara i Arad-Oradea. Municipiul Arad are i un aeroport datind din 1936, care in anii socialismului a fost dezvoltat i modernizat, devenind o aerogar nsemnat pentru transportul intern, cit i pentru cel extern. COMERUL. Aezarea la intretierea drumurilor ce leag partea muntoas cu esul, Banatul cu Transilvania, precum t circulaia timpurie pe valea Mureului au determinat dezvoltarea Aradului ca centru important comercial. Ulterior s-au. dezvoltat ca locuri de tirg i Pincota, Lipova, Chiineu-Cri, Pecica, Beliu, Sntana etc., unde se fcea un schimb intens. de produse intre zona agricol i cea a dealurilor. In prezent exist o reea dens de magazine ale comerului socialist. In 1971 au funcionat 1 597 de uniti comerciale (cu o suprafa comercial util de circa 97 000 m 2), din care 384 pentru alimen-

www.cimec.ro

68

JUDEL"L

ARAD
cultur general i de specialitate, n co lile profesionale, tehnice de specialitate, postliceale i de maitri predau 1 466 de cadre didactice. Unele dintre aceste licee au o veche tradiie i un bun renume in jude, printre care Liceul "Ion Slavi ci". Incepind cu anul universitar 1972/1973, au luat fiin pe lng Uzina de vagoane i Combinatul de exploatare i Industrializare a lemnului cursuri serale de subingineri, care vor pregti cadre in specialitile de prelucrare a metalului i a lemnului. In numeroase coli din jude se pred 1 m limbile naionalitilor conlocuitoare. In cadrul nvmntului general snt 14 coli i 29 de secii n limba maghiar, o coal i 31 de secii in german, 3 secii in slovac i 2 secii in srb, iar in nvmntul liceal sint 3 secii n maghiar, una n slovac i un liceu cu limba de predare german. Pentru rspndirea artei i culturii, n toate oraele funcioneaz case de cultur, iar la sate exist 67 cmine culturale comunale cu 165 de filiale steti. La sfritul anului 1971 existau n jude 199 de biblioteci cu circa 1 400 000 de volume, precum i 161 de cinematografe. In municipiul Arad funcioneaz un teatru dramatic, un teatru de marionete, o filarmonic cu trei formaiuni (orchestr simfonic, cor, orchestr popular), o coal popular de art, o universitate popular, Centrul judeean de ndrumare a creaiei populare i a micrii artistice de mas, o cas de cultur municipal. In jude se desfoar o larg micare artistic de amatori, cu 35 de formaiuni corale, 646 de formaiuni de teatru, orchestre populare, dansuri, grupuri vocale etc. i un numr mare de soliti. Din formaiunile artistice de amatori existente in jude 61 i desfoar activitatea in limbile naionalitilor conlocuitoare (ma-

taie public, restul fiind uniti de desfacere a mrfurilor cu amnuntul. Comerul de stat avea 630 uniti, iar cel cooperatist 967 uniti. Vnzarea mrfuri lor n jude reprezenta o pondere de 2,50fo din cea pe ar, desfcindu-se in medie pe locuitor produse in valoare de 5 300 de lei. Ponderea desfacerii mrfu rilor nealimentare din totalul vinzrilor din jude a fost de 53,20/o, cea a produselor alimentare 33,50fo, iar alimentaia public 13,30fo. In peste 50 de localiti se desfoar piee sptmnale i trguri periodice, unde se practic pe lng comerul organizat i comerul neorganizat mai ales cu produse agroalimentare. In majoritatea oraelor snt piee zilnice. INVATAMINT, CULTURA, ARTA. In judeul Arad, ca i in intreaga ar, exist o bogat tradiie cultural. La Arad a fost infiinat in 1812 una dintre primele coli pedagogice romneti ce a contribuit la rspndirea tiinei i culturii in Transilvania, precum i a primei coli de muzic din ar (1833) ; apoi, in a doua jumtate a secolului XIX, s-au creat nc dou licee ; intre anii 1872 i 1874 la Arad s-a construit un edificiu teatral. Dezvoltarea ampl, de mas a culturii, cuprinzind toate pturile sociale s-a putut realiza ns dup doborirea puterii claselor exploatatoare. Azi exist un mare numr de coli, licee, ale cror pori sint larg deschise tuturor copiilor, precum i numeroase instituii i formaiuni culturale. In anul colar 1972/1973 funcioneaz in jude 238 de grdinie, la care au fost nscrii 14 406 copii, cu 610 educatoare. Invmntul general are 316 coli cu clasele 1-X, in care au fost !nscrii 45 509 elevi, cu 1 998 cadre didactice. Exist 20 de licee de cultur general cu 6 778 de elevi nscrii, 10 licee de specialitate (cinci industriale, trei agricole, unul economic i un liceu pedagogic) cu 4 061 de elevi nscrii, 15 ooU profesionale cu 6 470 de elevi, 8 uniti in Invmntul tehnic de specialitate postllcealA i de maltri cu 1 646 de elevi. In liceele de

ghiar,
ceh).

german,

slovac,

srb, bulgar,

In Arad exist un muzeu cu seciile de istorie veche, modern i contemporan, art, etnografie ; in Lipova un muzeu cu profil de Istorie i etnografie, la iria - un muzeu memorial consacrat scrilto-

www.cimec.ro

JUDEUL

ARAD

59'

rului Ion Slavici, iar la Zbrani o cas memorial "Adam Miiller Guttenbrun". In jude apar ziarele "Flacra Roie" i "Voros Lobog6", ultimul in limba maghiar.

Pe meleagurile ardene s-au nscut ori i-au desfurat o perioad activitatea : scriitorul clasic romn Ion Slavici ; renumitul nvat, ce a publicat un lexicon de conversaie (pn la litera C), precum i prima incercare de enciclopedie romneasc Alexandru Gavra ; arhitectul de renume european Szandai Ludovic ; pictorul ardan Nicola Alexici ; romancierul i povestitorul Adam Miller Guttenbrun ; remarcabilul ziarist i om politic Ion Rusu-irianu ; ziaristul i omul politic care a avut un rol important in lupta de eliberare naional a romnilor din Transilvania Vasile Goldi i
muli alii.

Prin prile judeului au fost transmise din generaie in generaie frumoase obiceiuri i jocuri, ca : tirgul srutului (Hlmagiu), jocul felegii (Vsoaia-Cuied), vergelul (Crand), paparuda (Dieci) ; sr btori de mas la culesul viilor (in partea podgoriilor), nuni, obiceiuri laice de iarn (puiorul, capra, urca, pluguorul etc.) ; jocurile ardeleana, mrunelul, i gneasca, vara, deasa, csrdul etc. In Muntii Apuseni se practic cioplitul in lemn a porilor, tulnicelor, a diferitelor obiecte casnice ; de asemenea, o remarcabil arhitectur o au aici bisericile din lemn, unele construite nc n secolele al XVIII-lea i al XIX-lea. Costume populare de mare valoare artistic s-au pstrat prin par-tea Ineului, Gurahonu lui i vii Mureului de jos. SANATATEA PUBLICA. La sfritul anului 1971 in jude au funcionat 16 spitale, un sanatoriu T.B.C., 101 circumscripii medico-sanitare, 34 dispensare de intreprindere, 9 policlinici, 4 staionare pentru aduli i copii, 22 de case de nateri i 57 farmacii. In unitile de asisten medical au fost 3 571 de paturi. revenind in medie 7 paturi la 1 000 de locuitori. Asistenta sanitar este asigurat de 4 279 de cadre sanUare cu pregtire superiear, medie i elementar.

La 809 locuitori revenea in medie un medic. EDUCAIA FIZICA, SPORTUL. In vederea dezvoltrii psihice i meninerii: sntii populaiei, cultura fizic i sportul au luat un mare avint, desfurin du-se in cele 231 de cluburi i asociaii< sportive, cu peste 5 200 de sportivi legitimati i circa 1 700 de sportivi clasificai, dintre care 11 maetri ai sportului. La diferite discipline (handbal, volei, lupte, box, scrim etc.) judeul are echipesau sportivi in campionate divizionare A, B i C. Deosebit de popular este n jude fotbalul ; in divizia .<\ a rii activeaz echipa de fotbal "U.T.A.". TURISMUL. Vizitatorul, turistul ce trece prin judeul Arad, are la dispoziie, pe lng cele 3 muzee, peste 120 monumente arheologice, arhitectonice, istorice i artistice. In Arad se poate vizita cetatea (1763-1783), Mnstirea Sf. Simion Stilpnicu! (1760-1762) ; prezint interes pentru arhitectur cldirile hotelului "Ardealul", casei de cultur, precum i centrul oraului. Cetile din iria, oimo i Dezna, datnd toate din secolul al' XIII-lea, snt locuri de documentare. Punct de atracie este i staiunea balneoclimateric Lipova, unde se pot vizita cetatea (secolul al XIII-lea), bazarul turcesc, Biserica ortodox din secolul al XIV-lea ; de asemenea mnstirea din Radna (secolul al XVIII-lea). In jude sint declarate monumente alenaturii rezervaia natural "Dosul bourului" de la Zimbru ; stejarii seculari dela Petri etc. Deosebit de frumoase snt imprejurimile Monesei, Sv~inului, Petriulut, Valea Doznei, defileul Mureului, Valea Cladovei i Cladoviei, cele trei insule din municipiul Arad etc. Priveliti ncnttoare dau i podgoriile existente n jude. Plcute i primitoare sint pentru excursioniti cabanele Debelea Gora, Ghioroc, precum i Csoaia din Ghioroc. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE - In anii 1971-1975 producia industrial a judett~lui va crete cu aproape 80% fa de realizrile anului 1970 - ceea ce re-

www.cimec.ro

60

J U D E

U L

A B A D

prezint un ritm mediu anual de 12,5D/o. Va crete in mod apreciabil fabricarea mijloacelor de producie. Se va dezvolta capacitatea de producie la Uzina de vagoane, Uzina de strunguri. Se vor dezvolta i intreprinderile industriei uoare : Uzinele textile "30 Decembrie", Fabrica de tricotaje "Tricoul Rou", Fabrica "Arlideanca", Fabrica de inclminte "Libertatea" etc. In perioada cincinalului pe harta judeului vor aprea noi obiective industriale. Astfel se va construi Combinatul chimic - unul din cele mal mari din ar Fabrica de PAL, Fabrica de feronerii, Fabrica de tapierii, Topitoria de cinep Chiineu-Cri, Fabrica de produse lactate, Fabrica de lapte praf &te. Volumul investitiilor din fondurile statului in cincinalul 1971-1975 este dublu faA de cincinalul 1965-1970. La sfritul cinclnalului, producia industrialA a judeului va fi de 15,7 ori mai mare dect cea din 1950 i de 4,8 ori mai mare decit cea din

1960.
ia

In agriculturii se va accentua producintensivA, se va extinde larg irigarea culturilor mai ales in zona apelor curg toare, mrindu-se suprafeele destinate legumelor, se vor asigura condiii de m rire a produciei la hectar. O atenie deosebit se va acorda dezvoltrll secto-

rului zootehnic in care vor fi construite din fondurile statului mai multe complexe pentru creterea i ingrarea animalelor (ferme de vaci pentru lapte i de cretere a tineretului bovin cu o capacitate de 12 867 capete, ingrtorii de taurine cu o capacitate de 12 000 capete, complexe porcine cu o capacitate de 60 000 porci grai pe an, ferme avicole pentru sute de mii de psri). Investiii mari in sectorul zootehnic se vor efectua i de ctre unitile cooperatiste, realizindu-se astfel un pas important pe calea creterii in sistem industrial a animalelor. O dezvoltare corespunzAtoare vor cunoate oraele judeului unde se vor construi. i extinde reele de ap (25 km) termoficare, canalizare, se vor pava strzi (192 000 m2). Pn in 1975 se vor construi din fondurile statului 129 de sli de clas i 29 ateliere i laboratoare, 200 locuri n internate, 600 locuri tn grlidiniele de copii, 1 500 de locuri tn cree etc. In cursul cincinalului se vor construi peste 9 200 apartamente, diferite edificii social-culturale i baze sportive, uniti de servire a populaiei etc. Dezvoltarea multilateral a judeului va duce, ca i n intreaga ar, la folosirea eficient a resurselor locale, a forei de munc i va contribui la creterea permanent a nivelului de trai.

JUDEUL

ARAD In munlclplul Arad

cu

reedina

Municipii : 1. Orafe : 7. Localiti componente ale municipiilor i ale oraelor : 10. comune : r7 (dln care, suburbane : '' Sate : 273 (din care, aparin oraelor : 7). A. MUNICIPII 1. MUNICIPIUL A B A D. Comune suburbane : 1. Comuna FlNTlNELE. sate componente ale comune! suburbane : 1. FlNTINELE ; 2. Aluni ; 3. Frumuenl ; t. Tlsa Nou. 2. comuna LIV ADA. Sate componente ale comunei suburbane: 1. LIVADA; 2. Slnleanl. 3. comuna OFRONEA. Sate componente ale comunei suburbane : 1. OFRONEA : 2. Slnpaul. 4. comuna VLADIMIRESCU. Sate componente ale comunei suburbane : 1. VLADIMIRESCU : 2. Clclr : 3. Horia ; 4. Mtndruloc. B.
ORAE

1. 2.

Oraul
oraul

C R I 1 NE U-C B 1 . Sate ce aparin oraului : 1. NAdab. C U R T 1 C L Sate ce aparin oraului : 1. Dorobani.

www.cimec.ro

JUDEUL

ARAD

61

3, Oraut 1 NE 4. 3. 5.
OraUl oimo. Oraul

u.

Sate ce aparin ora~ului : 1. Mocrea.


Localiti

L 1 P O V A. N A D LA C.

componente ale

oraului

: 1. L 1 P

o VA

2. Radna;

ti, Oraul

P 1 N C O T A. Sate ce aparin oraului : 1. Mderat.

7. Oraul SE B 1 . Sate ce aparin oraului : 1. Donceni ; 2. Prunior ; 3. Sljenl. C. COMUNE 1. Comuna ALMA. Satele componente : 1. ALMA ; 2. Cil ; 3. Joia Mare ; 4. RAdetl. 2. comuna APATEU. Satele componente: l. APATEU; 2. Berechiu ; 3. Molori. 3. Comuna ARCHI. Satele componente : 1. ARCHI ; 2. Birzetl ; 3. Groent ; 4. Nermi. 4. Comuna DATA. Satele componente : 1. BATA ; 2. BacAu de Mijloc ; 3. Bule! ; 4. ela. 5. Comuna BELIU. Satele componente : 1. BELIU ; 2. Benetl ; 3. Bochla ; 4. Lunea Teuzulul ; 5. secacl ; 6. TgdAu. 6. Comuna BIRCHI. Satele componente : 1. BIRCHI ; 2. CAplna ; 3. Ostrov ; 4. Vlrlmort. 7. Comuna BlRSA. Satele componente : 1. BlRSA ; 2. Aldetl ; 3. Hodl ; 4. Voivodeni. 8. Comuna BlRZAVA. Satele componente: 1. BlRZAVA; 2. BAtua; 3. Cprua; 4. DumbrAvia ; 5. Groll Noi ; 6. Lalaln ; 7. Monorotla ; 8.. Slatina "de Mure. 9. Comuna BOCSIG. Satele componente : 1. BOCSIG ; 2. Mlneru ; 3. RApsig. 10. Comuna BRAZII. Satele componente : 1. BRAZII : 2. Buceava-olmu ; 3. Iacobin! ; 4. Mdr!getl ; 5. Seca. 11. comuna BUTENI. Satele componente : 1. BUTENI ; 2. Berlndia ; 3. Cuied ; 4. Llvada. 12. Comuna CARAND. Satele componente : 1. CARAND ; 2. Selitea. 13. Comuna CER'MEI. Satele ~ompo nente : 1. CERMEI ; 2. Avram Iancu ; 3. omoche. 14. Comuna CHISINDIA. Satele componente : 1. CHISINDIA ; 2. PA!uenl ; 3. VAsoala. 15. Comuna CONOP. Satele componente : 1. CONOP ; 2. Belotln; 3. Chelmac; 4. Milova; 5. Odvo. 16. Comuna COVASIN. Satele componente : 1. COVASIN. 17. Comuna CRAIVA. Satele componente: 1. CRAlVA ; 2. Chilaca ; 3. Cluntetl ; 4. Corol ; 5. MArAu ; 6. Rogoz de Beliu ; 7. Stolnetl ; 8. Susag ; 9. lnd ; 10. TAlmaci. 18. Comuna DEZNA. Satele componente : 1. DEZNA ; 2. Buhani ; 3. Laz ; 4. Neagra ; 5. Slatina de Crl. 19 Comuna DIECI. Satele componente ; 1. DIECI ; 2. Cocluba ; 3. Crocna ; 4. Reveti ; 5. Rola. 20. Comuna DORGO. Satele componente : 1. DORGO ; 2. Bruznic ; 3. Ptir ; 4. UsusAu ; 5. ZAbal. 21. Comuna FELNAC. Satele componente : 1. FELNAC ; 2. Bodrogu Nou ; 3. CAlugAreni ; 4. ZAdAreni. 22. Comuna GHIOROC. Satele componente : 1. GHIOROC ; 2. Cuvin ; 3. Minl. 23. Comuna GRANICERI. Satele componente : 1. GURAHON; 1. GRANICERI; 2. lclu. 24. Comuna GURAHON. Satele componente : 2. Bonetl ; 3. Dulcele ; 4. Feni ; 5. Honlor ; 6. Iosa ; 7. Mustetl ; 8. Pescar! ; 9. Valea Mare; 10. Zimbru. 25. Comuna HALMAGIU. Satele componente : 1. HALMAGIU; 2. Bneti; 3. Bodetl ; 4. Brusturi ; 5. Cristet1 ; 6. Ionetl ; 7. Leasa ; 8. Letloara ; 9. Polenarl ; 10. Tisa ; 11. Armure. 26. Comuna HALMAGEL. Satele componente: 1. HALMAGEL; 2. Luncoara; 3. Slrbl ; 4. T1rnvia ; 5. ohetl. 27. Comuna HAMA. Satele componente : 1. HAMA ; 2. Agrtu Mic ; 3. Botfel ; 4. Cllt ; 5. ComAnetl ; 6. Urviu de Bellu. 28. Comuna IGNETI. satele componente : 1. IGNETI. 2. Minead; 3. NAdAlbeti; 4. Susan!. 29. Comuna IRATOU. Satele componente : 1. IRATOU ; 2. Variau Mare : 3. Variau Mic. 30. Comuna MACEA. satele componente : 1. MACEA : 2. stnmart1n. 31. Comuna MICA. Satele componente : 1. MISCA ; 2. Satu Nou : 3. VinAtori : 4. zertndu Mic. 32. Comuna MONEASA. Satele componente : 1. MONEASA : 2. RAnua. 33, Comuna OLARI. Satele componente : 1. OLARI ; 2. Slntea Mic. 34. comunq PAULI. Satele componente : 1. PAULI ; 2. Baraca ; 3. Cladova ; 4. stmbAteni. 35. Comuna PECICA. Satele componente : 1. PECICA : 2. Bodrogu vechi : 3. Sederhat ; 4. Turnu. 36. comuna PEREGU MARE. Satele componente : 1. PEREGU MARE : 2. Peregu Mic. 37. Comuna PETRI. Satele componente : 1. PETRI ; 2. Corbetl ; 3. nteu : 4. Oblria ; 5. Rola NouA ; 6. Sellte. 38. Comuna PILU. Satele componente : 1. PILU ; 2. VArand. 39. Comuna PLECUA. Satele componente : 1. PLECUA; 2. Aclua; 3. Budet1; 4. Dumbrava; 5. Gura VAU; 6. Rostocl; 7. TAlaglu. 40. Comuna SAVlRIN. Satele componente: 1. SAVlRIN; 2. Cprioara: 3. Cu!a ; 4. HAlAll; 5. Ptrnetl: 6. Temeet1; 7. Toc; 6. Troa; 9. Valea Mare. u. Comuna SECUSIGIU. Satele componente: 1. SECUSIGIU; 2. Munar; 3. Satu Mare ; 4. Sinpetru German. 42. Comuna SELEU. Satele componente : 1. SELEU ; 2. Iermata ; 3. Moroda. 43. comuna SEMLAC. satele componente : 1. SEMLAC. 44. Comuna SINTEA MARE. Satele componente : 1. SINTEA MARE ; 2. Adea ; 3. ipar. 45. Comuna SlNTANA. satele componente : l. SlNTANA; 2. Caporal Alexa. 46. Comuna SOCODOR. Satele componente: 1. soCODOR. 47. Comuna AGU. Satele componente : 1. AGU : 2. Cruceni : 3. F!riteaz : 4. F!scut : 5. Hunedoara Tlm!anA. n. Comuna EITIN. Satele componente : 1. EITIN. 49. comuna EPREU. Satele componente : 1. EPREU. 50. Comuna it:ULA. Satele componente : 1. ICULA ; 2. Cherelu : 3. Gurba. 51. Comuna n..INDIA. Satele componente : 1. ILINDIA ;

www.cimec.ro

62

J U D E

U L

A B A D

; 4. Luguzu ; 5. Satu Mic. 52. Comuna IMAND. Satele componente : comuna miA. Satele componente : 1. miA ; 2. Gala ; 3. Misca. 54. comuna ITAROVA. Satele componente : 1. ITAROVAT; 2. Cuvedia; 3. Labain ; 4. Varnia. 55. Comuna TAU. Satele componente : 1. TAU ; 2. Mlniel ; 3. Miniu de Sus ; 4. NadA. 56. comuna TlRNOVA. Satele componente : 1. TIRNOVA ; 2. Agriu Mare ; 3. Ar neag; 4. ChJer; 5. Drau; 6. Dud. 57. Comuna VARADIA DE MURE. Satele componente : 1. VARADIA DE MURE; 2. Baia; 3. Julla; 4. Lupeti; 5. Nicolae Blcescu; 6. Stejar. 58, Comuna VINGA. Satele componente : 1. VINGA ; 2. Mailat ; 3. Mntur. 59. Comuna. VIRFURILE. Satele componente 1. VIRFURILE; 2. Avram Iancu; 3. Groi; 4. Lazuri ; 5. Mgullcea ; 6. Mermeti ; 7. Poiana ; 8. Vidra. 10, Comuna ZABRANI. Satele componente : 1. ZABRANI ; 2. Chesin ; 3. Neudorf. 61. comuna ZARAND. Satele componente : 1. ZARAND ; 2. Cinte!. 62, comuna ZERIND. Satele componente : 1. ZERIND ; 2. Iermata Neagr. 63. Comuna ZIMANDU NOU. Satele romponente : 1. ZIMANDU NOU ; 2. Andrei aguna ; 3. Zlmandcuz. 2. camna ; 3.
1. IMAND. 53,

Iercoeni

La definitivarea textului au eolaberat


Todvlf.

Vasile Grec, IZarion PfrvuZescu, Gheorghe

www.cimec.ro

JUDEUL ARGE

AEZAREA
ge

GEOGRAFICA. Judeul Ar"muscele" -, ce depesc pe alocuri 1 000 m (Mgura Mului 1 017 m i este situat in bazinul Argeului suGhicera 1 218 m), tn medie avind tns perior, tn jumtatea sudic a rii. El se mrginete la nord cu judeele Sibiu i nlimi de 800 m, i a Piemontului Getic, alctuit aici din platformele Cindetl, Braov, la sud cu Teleorman, la est cu Dmbovia, iar la vest cu judeele Vilcea Arge i Cotmeana. Mai spre sud se intinde cmpia, care la Piteti are un cai Olt. Teritoriul judeului este de 6 801 kmt, racter piemontan. reprezentind 2,90fo din suprafaa rii. CLIMA este temperat continental. TemRELIEFUL. Desfurat de la nord spre peratura medie anual variaz intre sud, relieful judeului se prezint ca un 9,8 in sudul judeului (la Piteti) i 7,2 amfiteatru natural, cuprinzind o succein nordul judetului (la Rucr). Maxima siune de trei trepte caracteristice : muni, absolut a inregistrat 41 (in 1946 la Godealuri, cmpii. Munii corespund verl eti), iar minima absolut -31 (in 1933 santului sudic al masivului Fgraului, la Cimpulung). In medie sint 170 de zile cu dou culmi, cea de la nord, cu virfufr tnghe. Pe crestele Fgraului durile cele mai semee din Carpaii romrata fr tnghe estP de numai 70 de neti (Moldoveanu 2 543 m i Negoiu zile. Precipitaiile atmosferice cuprind 2 535 m), i cea de la sud, mal scund valori intre 1 200 i 1 40(1 mm anual In (sub 2 500 m), cu virfurile Ppua, Iezer, regiunile munilor, scznd treptat pinii Ghiu, Frunii, precum i o parte din mala circa 600 mm tn sudul judeului. Vin sivul Piatra Craiului. Masivul Fgrau tul frecvent bate din direcia vest l lui este cea mai nalt culme muntoas nord-vest, dar viteza maxim o are vina Carpailor romneti, avind 6 virfuri tul din sud-est i sud. de peste 2 500 m nlime, 20 de peste HIDROGRAFIA. Principala arter hidro2 400 i 150 de peste 2 200 m. La margigrafic a judeului este Argeul, care la nea lor sudic, munii se termin brusc, ieirea din jude nsumeaz un debit printr-un abrupt inalt de citeva sute de mediu de 35 m 3/s. Afluenii mai impormetri, a crui origine tectonic este martani primii in cadrul judetului sint : cat i printr-o sensibilitate seism! c mai Vtlsanul, Riul Doamnei, Bratia, Bughea, accentuat. Intre masivul Fgraului l Argeelul, Rincciovul i Circinovul. De l3ucegi!or se gsete o zon depresioasemenea, tl au obria tn zona delunar : Dmbovicioara-Rucr-Dragoslavele. roas de aici rurile Vedea, Vedita, CotUrmtoarea treapt de relief este zona meana, Teleormanul i Neajlovul. In st:bcarpatic, reprezentat printr-o alternan de muni mruni "muncei" sau cadrul munilor Fgra exist numeroase

www.cimec.ro

64

JUDETUL

ARGE

cldri i lacuri glaciare : Capra, Galbenul, Iezerul .a. Pe harta judeului au aprut i noi lacuri, de acumulare, create de om, cum sint cele de la Vidraru, Oeti, Cerbureni, Bascov, Piteti etc. SOLURILE sint foarte variate, n partea de sud i de mijloc succedindu-se aproape zonal soiuri brune rocate podzolite, negre argiloase (smobie), brune podzolite i pseudogleizate, podzolice i pseudorendzine tinere sau levigate. In partea de nord, incepind chiar de pe coastele nordice ale platformei Cindeti, se gsesc soiuri brune glbui i brune glbui acide. Pe nlimile munilor sint soiuri brune acide, podzolice brune, iar in culoarul Branului sint i rendzine. Pe lunci exist soiuri aluviale. RESURSELE NATURALE ALE SOLULUI I SUBSOLULUI. In partea nordic, muntoas, a judeului se dezvolt vege-

taia

alpin

subalpin,

reprezentat

prin pajiti de Carex curvula, Festuca supina, Agrostis rupestre, Nardus stricta FE'stuca rubra fallax, Agrostis tenuis f prin ntinse pduri de conifere, fgete i stejerete. Judeul Arge se situeaz printre primele locuri din ar in ceea ce privete extensiunea suprafeei de puni alpine. Dintre resursele naturale ale subsolului munilor, cea mai important 0 constituie gnaisul i cnlcarul, care se exploateaz intr-una din cele mai mari cariere de piatr de construcie ale rii. In zona subcarpatic au fost descoperite importante zcminte de lignit, de sare i mai ales de petrol. Pe loc de frunte se situeaz Argeul i sub raportul potenialului su hidroenergeti,., fiind favorizat in aceast privin de condiiile naturale. DIN TRECUTUL ISTORIC AL JUDEULUI. Vestigiile trecutului de pe teritoriul acestui jude relev existena unor aezri nc de acum circa 600 000 de ani, urme ale dezvG>ltrii unor comuniti primitive. Descoperirile de pe vile unor riuri argeene : Dimbovnic, Mozacu, Neajlov i Arge, au demonstrat existena unei vechi activiti umane in aceastA zon, care mpreun cu vile Oltului i

Dirjovului formeaz cel mai puternic centru al culturii de prund din Europa. Neoliticul, ~oca bronzului i a fierului, sint, de asemenea, prezente in descoperirile arheologice din jude. Urmele unor comuniti omeneti strvechi apar la Birlogu, Teiu, Tieti, Rica, Albetii de Muscel, Ceteni, Rociu etc. Organizarea i cultura geto-dacic, care n jurul anului 100 i.e.n. ajunseser la o mare inflorire, sint atestate de uneltele, monedele, amforele .a. descoperite la Ceteni, puternic centru de schimb (emporium) intre lumea dacic de la nord i sud de Carpai, dar i intre daci i lumea greco-roman. Pe meleagurile argeene a luat fiin cnezatul lui Seneslau (secolul al XIII-lea). La Posada otile lui Basarab 1, primul domn al rii Romneti, a ')binut cunoscuta victorie asupra lui Carol Robert d'Anjou. Cmpulung i Curtea de Arge au fost primele capitale ale rii Romneti, unde i-au avut cetatea de scaun Vlaicu Vod i Mircea cel Btrn. La Curtea de Arge a fost construit de c tre Neagoie Basarab vestita mnstire. In 1821, Tudor Vladimirescu, la ntoarcerea din Bucureti, n drum ctre m nstirile din nordul Olteniei, pe care le intrise in vederea rezistenei impotriva trupelor turceti, a poposit timp de 3 zile (1 B-21 mai) la conacul Goleti cu intreaga sa oaste. In 1848, printre cei care au jucat un rol important in pregtirea i conducerea revoluiei au fost argeenii Alexandru G. Golescu-Negru (Arpil), fraii tefan i Nicolae C. Golescu, precum i fraii Dumitru i Ion Brtianu. Alt argeean, Radu G. Golescu, a participat la 13 septembrie 1848, in fruntea intregului su regiment, la lupta din Dealul Spirii impotriva cotropitorilor turci. In rscoala din 1907, ranii din satele Pdurei, erboenl, tefneti, Slobozia, Glavacioc, Ioneti, Stolnici, Martalog!, Lunea Corbului i altele au incendiat conacelC!, au tiat firele de telefon, au btut arendaii i au atacat prim rille. Nemuritoare vor rmne n amintirea poporului nostru faptele de vitejie in-

www.cimec.ro

.JUDETUL

ARGE

(){)

a\

JUDETUL
ARGE

....

LEGEND

---

Municipiu rejedint6 ~e judet Oroje Comune limil6 de judet limil de comun Teritoriul municipiului ~i oraelor Teriloriul comunelo.r suburbane

www.cimec.ro

L E O

63

JUDEUL

ARGE

scrise de ctre ostaii romni in rzboiul din 1916-1918 pe fronturile de lupt de la Dragoslavele-Rucr. Anii revoluionari 1918-1920, 1921 g sesc ecou i in judeul Arge, unde in organizaiile muncitoreti locale activau Constantin Ivnu, Gheorghe Cristescu i alii. Crearea organizaiei P.C.R. pe teritoriul judeului Arge a ridicat pe o
treapt superioar i aciunile revoluio

dai 9,9~, sporul natural al populai~ fiind de 11,8%o. LOCALITILE. ln judeul Arge existi 1 municipiu, 4 orae, 7 localiti oomponente ale municipiului i oraelor, 94 de comune, din care 6 suburbane, i un numr total de 578 de sate (din care 10
aparin oraelor).

Municipiul

Piteti,

reedina

judeului,

nare de aici. Printre aciunile mai nsemnate pot fi semnalate grevele de la Fabrica de hirtie din Cimpulung-Muscel din anii 1921 i 1929, aciunile greviste din perioada 1930-1933 i cele din anii 1934-1936 de la "Textila"-Gvana. Sub indrumarea P.C.R. s-au editat in Piteti ziarul "Omul liber" i "Gazeta tineretului", care au adus o contribuie insemnat la lupta mpotriva fascismului i a pregtirii rzboiului antisovietic. In timpul insurecie! armate din august 1944 s-au desfurat i pe teritoriul judeului Arge aciuni impotriva trupelor germane, cum snt, de exemplu, cele de la Rucr, Dragoslavele, unde au fost dezarmate grupuri de hitleriti. POPULAIA. La 1 iulie 1971, judeul av~a 579 420 de locuitori, densitatea fiind de 85,2 pe kilometru ;ptrat. Din totalul populaiei 282 464 era de sex masculin, iar 296 956 de sex feminin. Populaia urban deinea 31,7% din numrul total al locuitorilor. Numrul salariailor era de 157 723, revenind 272 de salariai la mla de locuitori. Din totalul salariailor pe jude, erau ocupai n industrie 44,10/o, in oonstrucii 18,3%, n agricultur i silvicultur 6,30/o, n transporturi i telecomunicaii 6,90/o, in sectorul circulaiei mr furilor 7,4%, invmnt, cultur i art 6,00/o, tiin i servire tiinific 1,40/o, in domeniul ocrotirii sntii 3,60Jo, in administraie 0,9% etc. Populaia judeului este alctuit tn proporie de peste 990/o din romni (la recensmntul din 15 martie 1966). ln cursul anului 1971, la nscui vii s-a inregist~at un indice de 21,4%o, la dece-

este un important centru industrial, comercial i cultural. Documentele istorice l menioneaz nc in secolul al XIV-lea, iar cele arheologice atest prezena unor aezri anterioare stpnirii romane. Populaia sa a crescut de la 19 532 de locuitori in 1930 la 80 854 in 1971. Incluzind i comunele suburbane Bascov, Bradu, Colibai, Mrcineni i tefneti, aparintoare municipiului, populaia la 1 iulie 1971 era de 117 379 de locuitori. Marile intreprinderi industriale construite tn anii socialismului, precum i instituiile de art i cultur infiinate cum sint : Teatrul de stat, Palatul culturii, Muzeul de istorie . a. marcheaz efervescenta innoirilor din acest municipiu. Vechiul centru comercial, fr sistematizare, se afl in plin reconstrucie i modernizare. Parcul natural "Trivale", alctuit in principal din stejari, care se intinde pe circa 27 ha, Schitul Trivale, care dateaz din secolul al XVII-lea, intregesc nota caracteristic a peisajului pitetean. OTaul Cmpulung, situat intr-o frumoas poziie geografic, la poalele munilor, s-a dezvoltat ca localitate de trecere intre Ardeal i Muntenia. El dateaz din secolul al XIII-lea i a fost o vreme capitala rii Romneti. In anii socialismului s-au construit aici importante obiective industriale. La 1 iulie 1971 avea o populaie de 26 828 de locuitori, iar mpreun cu comuna suburban Valea MarePrav, aparintoare oraului, 30 633 de locuitori. Oraul Curtea de Arge, cu o populaie de 19 136 de locuitori, la 1 iulie 1971, este renumit ;prin vestita oper de art Mnstirea Curtea de Arge, ca i prin alte obiective turistice. Oraul dateaz de la sfritul secolului al XIII-lea, fiind un

www.cimec.ro

JUDEUL

ARGE

67

timp capitala Trii Romneti. Aici se afl unul dintre cele mai vechi centre de ceramic romneasc, precum i fabrici de prelucrare a lemnului i de confecii. Oraul Costeti, de care aparin 6 sate, situat in partea de sud a judeului, are o populaie de 10 286 locuitori (la 1 iulie
1971).
Oraul Topoloveni, de care aparin 4 sate, avea la 1 iulie 1971 o populaie de 6 244 de locuitori i este cunoscut prin industria alimentar i de artizanat, fiind, in acelai timp, un centru pomiviticol important. Comunele judeului aveau la 1 iulie 1971 o populaie medie de 4 639 locuitori. Dup numrul locuitorilor, ele pot fi clasificate astfel : pn la 2 000 locuitori 4 comune ; intre 2 001--4 000 locuitori 37 comune ; ntre 4 001-7 000 locuitori 44 comune; intre 7 001-10 000 locuitori - 7 comune; peste 10 000 locuitori - 2 comune. Pe linia modernizrii localitilor rurale se numr msurile luate pentru sistematizarea comunelor, construirea de noi edificii publice, ca i electrificarea satelor ; in 1971 erau electrificate 506 sate. TRASATURI ECONOMICE. Economia judeului se caracterizeaz printr-un proces de intens industrializare, o pondere important avind industria constructoare de maini, industria chimic, industria extractiv (exploatarea zcmintelor de petrol i a gazelor de sond), cea textil etc. Caracteristica economiei judeului este dat i de economia agrar, atit in ceea ce privete producia de cereale, dar mai ales in domeniul pomiculturii, viticulturii i zootehniei, care au condiii deosebite de dezvoltare. Ponderea industrial a judeului Arge n producia global a rii era in 1971 de 3,60/o, iar cea agrkol de 1,80fo. INDUSTRIA. ln 1971 existau in jude 31 de ntreprinderi de interes republican, 9 de industrie local i 8 cooperatiste. Ponderea produciei globale a princi-

palelor ramuri industriale tn economia judeului i a rii in 1971 era :


In procente fa~i de: Ramuri ale industriei
prodnc~ia produo~ia

globali Industriali pe jude


100,0 12,, 29,8 16,2 3,2 8,3 11,2 4,0 11,9

globall industriali a ramurilor pe tari 9,6


9,1

Total industrie din oare: Combustibil Conatrucii de maini i preluorare& metalelor Chimie Materiale de construo~ii E11ploatarea i preluorarea lemnului Tutile
Confecii

o
6,7 3,, 6,0 5,6 3,3 2,6

Alimentar!

industrial a judea crescut in 1971 fa de 1965 cu 2150fo, el situindu-se din acest punct de vedere pe locul al treilea intre judeele rii, ritmul mediu anual fiind de 21,1D/o. Ramura industriei construciilor de maini, reprezentat prin Uzina de autoturisme din Piteti, Uzina mecanic Muscel de la Cmpulung i Fabrica de motoare electrice din Piteti, inscrie peste un sfert din volumul produciei globale industriale realizate pe jude. Ramura industriei chimice cuprinde Grupul industrial de petrochimie Piteti i Combinatul de articole tehnice din cauciuc Piteti, iar extracia petrolului este reprezentat prin schela Mooaia. Centre de exploatare minier mai importante sint la Poenari, Berevoieti, Jugur, Godeni, Boteni. ln bazinul carbonifer Cimpulung a fost dat in folosin una dintre cele mai moderne instalaii ;pentru innobilarea crbunilor. Prin intrarea in funciune a hidracentralei "Gheorghe Gheorghiu-Dej" de pe Arge, cu o capacitate de 220 MW, s-a conturat ca o ramur industrial de sine stttoare i ramura energiei electrice. Construirea hidrocentralelor de la Oeti, Albeti, Valea Iaului, Vllsan, Bascov etc., dezvoltarea Centralei termoelectrice Piului

Producia global

www.cimec.ro

63

J-U ' DEUL

ARGE

www.cimec.ro

JUDEUL

ARGE

G9

1. Uzina dt: autoturisme Piteti (interior) 2. Fabrica de motoare electrice Piteti (in-

terior)
3. Combinatul petrochimlc Piteti -4. PlantaUle de portaltoi la I.A.S. Leor-

deni 5. 6. 7. 8. 9. 10. Recoltare la I.A.S. Coste~tl Cresclltorla de porci a I.A.S. Cimpulung Vedere din Piteti C!mpulung - vedere panoramic Dispensarul din comuna Leretl Muzeul Goletl

www.cimec.ro

70

.J U D E

1' U L A

a GE

teti i a celei din cadrul Grupului industrial de petrochimie vor face ca producia de energie electric a judeului si
sporeasc.

1971 ocupau 348 324 ha i aparineau : 25,7% unitilor agricole de stat (din care 8,70fo I.A.S.), 58,1% cooperativelor agricole de producie, 16,20fo gospodAriilor
col, 179

Bogatele resurse de materii prime existente in fondul forestier al judeului sint valorificate superior prin Combinatul de industrializare a lemnului din Piteti, a celor 4 subuniti de exploatare i industrializare a lemnului din Piteti, Sttlpeni, Curtea de Arge i Rucr, precum i a Fabricii de tanani de extracie. Industria uoar dispune de uniti ca : Fabrica de stofe "Argeana" i Intreprinderea textil din Piteti, Filatura de ln "Musceleanca", Fabrica de confecii "6 Martie" -Curtea de Arge i Fabrica de nclminte din Piteti. Industria local a avut n 1971 o pondere de 6,3% din producia industrial a judeului, realiznd o varietate de produse, ca : mobil, crmid, igl, var, o serie de bunuri de uz gospodresc, prefabricate din beton pentru garduri, canal, spalieri etc. Dezvoltnd tradiiile artei noastre populare, cooperaia meteugreasc i-a c tigat o frumoas apreciere, att in ar ct i peste hotare, prin produsele ce le realizeaz, ca : esturi, covoare, custuri, mpletituri i articole de artizanat. Ponderea ei era in 1971 de 2,70fo din producia industrial a judeului. AGRICULTURA. In 1971, in jude existau 3 intreprinderi agricole de stat cu 47 de ferme, 20 de staiuni pentru mecanizarea agriculturii, 3 uniti de cercetri agricole i 122 de cooperative agricole de producie. Agricultura judeului dispunea in 1971 de 2 496 de tractoare, 2 192 de pluguri de tractor, 623 de cultivatoare, 1 049 de semntori mecanice, 994 de combine pentru pioase, 97 de combine pentru plante de siloz, 442 de maini de stropit i pr fuit cu traciune mecanic, precum i de alte maini agricole perfecionate. Suprafaa arabil ce revenea n medie la un tractor fizic era de 72 ha. Terenurile agricole la sfritul anului

agricole individuale. Din suprafaa agri564 ha erau terenuri arabile, 53 696 ha livezi i pepiniere pomicole, 5 145 ha vii i pep1mere viticole i 109 919 ha puni i finee naturale. Ponderi mai mari n suprafeele cultivate le dein cultura grului (30,50fo) i a porumbului (38,20fo). Suprafee nsemnate se cultiv in jude i cu alte culturi, ca : floarea-soarelui (1 507 ha), cartoful (4 379 ha), tutunul, mazrea., orzul, precum i cu diferite plante de nutre (33 343 ha). In ultimii cinci ani, peste 350fo din terenurile podzolice au fost calcarizate. Uniti agricole de stat i cooperatiste, ca cele din Rteti, Cteasca, Oarja, Stolnici, Mrghia i Broteni, au efectuat aceast operaie pe aproape intreaga suprafa.. Dac nainte, pe marea majoritate a terenurilor judeului cu greu se depea producia medie de 700-800 kg de griu sau de porumb la hectar, n ultimii ani produciile medii au spm:1t considerabil. Dealurile muscelene, de pe valea Argeului. Vilsanului, Topologului, ca i versanii Neajlovului, Teleormanului, Rincciovului etc. sint mbrcate cu plantaii de pomi, arbuti fructiferi i vi de vie. Prunul are o pondere important. In 1971, judeul Arge a dat o producie de 64 761 de tone de fructe, din care 36 492 tone de prune, 16 607 tone de mere i 5 329 tone de pere. Cultura legumelor i afl locul pe intinderi din ce in ce mai mari, cu deosebire culturile timpurii i protejate Oa Izvoru, Bascov, Drganu, Mrghia, Sili teni, Topoloveni, Costeti etc.). Sectorul zootehnic cuprindea la inceputul anului 1972 circa 158 283 de bovine, din care 79 450 de vaci, 131 714 porcine, 295 990 de ovine i aproape 1,5 milioane de psri. La acestea se adaug un insemnat numr de familii de albine. Densitatea la 100 ha de teren era de 54,7 la bo-

www.cimec.ro

U1DETVL

ARGE

7l

vine (din care 27,4 vaci), 73,4 la porcine, 102,2 la ovine. SILVICULTURA. Fondul forestier este de 287 500 ha, din care 257 800 ha administrate de Ministerul Economiei Forestiere i Materialelor de Construcii i 29 700 ha de consiliile populare comunale. In jude exist suprafee ntinse de pduri de munte : molid, brad i fag. Prile mai joase ale munilor snt acoperite cu f gete, care coboar i pe dealuri, unde alterneaz cu pdurile de gorun. Plcur-i. de pduri sint in sud, fiind compuse din cer i grni, iar n lunci din salcie, plop i stejar pedunculat. Pe numeroase terenuri afectate de degradri se intreprind lucrri silvice ameliorative i de impdu rire. VINATUL I PESCUITUL. La adpostul vegetaiei bogate s-a dezvoltat fauna judeului. Capra neagr numr cteva mii de exemplare n masivul Fgraului i Piatra Craiului. Pdurile mai snt populate de cerbi, cprioare, mistrei, jderi, uri bruni, cocoi de munte, fazani et~. Fondul de vntoare al judeului dispune de cabane, colibe de vntoare, observatoare i alte amenajri necesare. In apele limpezi ale Visanului i Riului Doamnei predomin aspretele, in apele de munte pstrvul, iar in altele crapul, mreana, cleanul etc. TRANSPORTURILE. Lungimea total a cilor ferate este de 198 km, revenind 29,1 km la 1 000 km 1. Prin jude trece una din arterele principale C.F.R. pe ar cu direcia E.-V., linia Bucureti,-Timi oara. Mai exist o linie ferat spre Cimpulung, alta spre Curtea de Arge. Noduri de cale ferat importante snt Piteti (care are depou i ateliere C.F.R.),
Costeti i Goleti.

socialist din jude i desactivitatea prin 1 964 uniti : 1 498 cu amnuntul i 466 de alimentaie
foar
public.

COMERUL

Ponderea fa de totalul pe ar a vtnde mrfuri cu amnuntul prin comerul socialist pe grupe de mrfuri a fost in 1971 de 2,80/0 la mrfurile alimentare, !,3o;0 la alimentaia public, 3,30fo la mrfurile nealimentare. Pe jude, fa de totalul desfacerilor, ponderea era de 34,3% la mrfurile alimentare, 10,90fo la alimentaia public i 54,8% la mrfuri nealimentare. Volumul de mrfuri desf~ute prin reeaua unitilor comerului socialist a sporit cu 78,5% in 1971 fa de 1965. Prin trguri, oboare, blciuri snt desf cute n special obiecte tradiionale, de artizanat, articole meteugreti etc. INVATAMINT, CULTURA, ARTA. Judeul Arge este leagnul unor vechi instituii de nvmnt. La Cmpulung, Antonie Vod din Popeti nfiineaz in 1669 prima coal public (la Bucureti se va nfiina in 1680). In secolul al XVIII-lea i la nceputul secolului al XIX-lea vor mai aprea astfel de coli la Nmeti i Goleti. Dinicu Golescu a nfiinat n 1826, pe cheltuiala sa, coala n limba romn de nivel superior de la
zrilor
Goleti.

Reeaua rutier dispune de 2 965 km de drumuri, din care 357 km modernizate. Drumurile naionale snt n lungime de 446 km, iar cele de Interes local de 2 519 km. Trecerea peste muni este nlesnit de culoarul Branulul. In ceea ce privete telecomunicaiile in 1971 erau 8 781 abonai la reeaua telefonic.

In anul colar 1971/1972 funcionau n 382 de grdinie cu 14 429 copii, 510 coli generale cu clasele 1-X, frecventate de 79 078 de elevi. Existau 15licee de cultur generalA, din care 6 n mediul rural, frecventate de 7 508 de elevi la cursuri de zi, 3 175 de elevi la cursuri serale i 1 213 elevi la cursurile fr frecven. Anual, aceste licee dau in medie aproape 2 700 de absolveni. Pentru nvmntul de cultur general exist 17 internate, in care sint cazai aproape 1 700 de elevi. In anul colar 1971/1972 au mai funcionat 11 li<:ee de specialitate cu 4 512 de elevi, dintre care un liceu pedagogic de nvtori. Exist de asemenea un liceJ de art, o coalA de artA, 14 coli projude

www.cimec.ro

'f2

J U D E

1' U L A B G E

fesionale cu 11 657 de elevi. Pentru co larizarea tuturor acestor elevi activeaz aproape 5 000 de cadre didactice. La 1 000 de locuitori revin 17,9 elevi. La Piteti funcioneaz un institut pedagogic de 3 ani cu facultile de matematic, tiine naturale, filologie i educaie fizic, avnd 67 de cadre didactice i 661 studeni (n 1971-1972), precum i un institut de subingineri, cu 300 studeni nscrii i 53 de cadre didactice. Primul izvor scris in limba romn cunoscut este din judeul Arge - scrisoarea din 1521 a bolerului Neacu din Cmpulung ctre Hans Bekner din Braov. Tot n Arge au fost ntocmite ,.Invturile lui. Neagoie "Basarab ctre fiul su Teodosie". La Cmpul ung funciona intre anii 1635 i 1850, cu unele intreruperi, o tipografie de sub teascurile c reia au ieit 4 cri, dintre care n 1642 una in limba romn ("Invturi peste toate zilele... ca s fie de treab i de folos i celor care nu tiu grecete"). Vornicul Iordache Golescu ntocmete la 1800 o hart a lumii in care figureaz i Principatele romne. El public, de asemenea, "Bgri de seam asupra regulilor i canoanelor gramatlceti" i ncepe scrierea i publicarea unui dicio nar al limbii romne, o culegere de proverbe i zictori, precum i teatru satiric la adresa boierimii. Dinicu Golescu, in afar de susintor al colii romneti, a devenit curioscut prin lucrarea "Insemnare a cltoriei mele". In 1829, el a obinut autorizaia pentru a tipri ,.Curierul romnesc", primul ziar in limba romn din ar. In jude sint numeroase monumente ale arhitecturii romneti : Biserica domneasc de la Curtea de Arge, cuiele de la Retevoeti i Tleti, Biserica episcopal a lui Neagoie Basarab de la Curtea !le Arge, Cetatea Poenart-Arge, Conacul Goleti .a. S-au pstrat valoroase picturi, cum este cea de la Biserica domneasc. Judeul Arge a dat emineni oameni, care au creat valori spirituale i tiini fice importante. In afar de cel amintii, au vzut lumina zilei sau i-au desfu rat activitatea aici : pictorul revoluionar

Ion Negulici ; istoricul i publicistul Constantin Aricescu; renumitul medic Carol Davilla ; pasionatul cltor, colecionar i scriitor Mihai Tican-Romano, nscut la Berevoeti ; compozitorul George Stephnescu, unul din fondatorii Operei Romne din Bucureti, nscut la Cpi neni ; dramaturgii Al. Davilla i Al. Chiriescu, nscui la Piteti ; medicul i scriitorul George Ulieru, nscut la Cimpulung ; originari din aceeai localitate mai sint sculptorul Constantin Baraschi. pictorul Schweitzer Rudolf-Cumpna. matematicianul i poetul Barbilian Dan (Ion Barbu), dramaturgul i umoristul Tudor Muatescu, istoricul, criticul i co!ecio narul George Oprescu, savantul Constantin Parhon. In judeul Arge i-au scris o parte din operele lor Liviu Rebreanu (la Valea Mare), Mihail Sorbul (la Gl eti i Valea Mrului), George Topirceanu (la uici i la Nmeti) i poetul Ion Pillat. In 1971, in jude funcionau 250 de c mine culturale, 4 case de cultur, Teatrul de stat "Al. Davilla" din Piteti (cu 4 secfl : dram, estrad, Doina Argeului i ppui), 247 de biblioteci publice i 178 de cinematografe. In acelai an argeenii aveau 70 953 de abonamente la radio i radioficare. In judeul Arge sint 131 de societi culturale, 47 coli populare s teti i 70 de universiti pentru rspn direa cunotinelor cultural-tiinifice. Publicul beneficiaz de activitatea rodnic a muzeelor de istorie, tiinele naturii i etnografie din Piteti, Goleti, Cmpulung, Curtea de Arge, Costeti, a caselor memoriale ,.G. Toprceanu" de la Nmeti, "L. Rebreanu" de la Valea Mare, a expoziiei memoriale "Vladimir Streinu" la Teiu, precum i a muzeelor steti din Domneti, Muteti, Berevoeti, Pietroani etc. O prezen activ o are i ziarul "Secera i Ciocanul", organul de pres al Comitetului judeean al P.C.R. i al Consiliului popular judeean, ca i revista "Arge", cu un profil complex de publicaie politic, social i cultural.

In jude activeaz 49 de coruri, 126 de echipe de dansuri, 104 brlgzl artistice,

www.cimec.ro

1 UD E

'J' U L A B G E

73

40 de tarafuri i orchestre populare, 110 grupuri vocale, peste 600 de soliti vocali i instrumentiti. Oraul Piteti dispune de un colectiv de operet, precum i de o orchestr de camer. De un prestigh.I binemeritat se bucur formaiile corale premiate pe ar de-a lungul anilor, ca cele din Leordeni, Dobreti, Clineti, Domneti, Rucr, corul Palatului culturii din Piteti, dansatorii de la B~rla, Stneti, Jugur, Mozceni, Sl truc ori cluarii de la Pdurei i Stolnici, ca i ansamblurile de cntece i dansuri populare din Piteti, Cimpulung, Curtea de Arge, Albetii de Arge, care au nbtinul succese remarcabile atit in ar cit i peste hotare. In jude se organizeaz in fiecare an festivaluri artistice, cum sint : "Memoria Argeului", "Festivalul primverii", "Festivalul formaiilor corale", in treceri folclorice in care snt renviate datini i tradiii strvechi. SANATATEA PUBLICA. Asistena sanitar n jude este asigurat de 21 de spitale cu 3 896 de paturi, 34 dispensare, 61 case de nateri, 115 circumscripii sanitare. 11 policlinici, 8 staionare, 52 de farmacii, numeroase puncte de salvare i altele. In unitile sanitare din judeul Arge lucrau in 197i 4 506 de cadre sanitare cu pregtire superioar. medie i elementar, revenind un medic la 817 h::uitori. In unitile de asisten medical, la 1 000 de locuitori reveneau 7,5 paturi. EDUCAIA FIZICA, SPORTUL. In judeul Arge funcioneaz 4 cluburi sportive de performan, 4 coli sportive cu sectii la 10 discipline, un liceu central de atletism la Cimpulung, o facultate de educaj,:e fizic la Piteti. Pe teritoriul judeului mai exist 79 de asociaii sportive in intreprinderi i instituii. 168 asociaii la sate i in unitile colare. Pitetiul are un stadion modern de fotbal, o sal de sperturi i un stad;on ;:>entru atletism, iar oraele Curtea de Arge i Cimpulung dispun de startioane ~are n acest cincinal vor fi transformate n complexe sportive. La ramurile sportive de atletism, fotbal.

lupte, judo, aeromodelism judeul se claseaz printre primele judee din ar, cu numeroase echipe participante in diviziile naionale A, B, C i juniori. TURIS:\IUL. Printre obiectivele turistice mai importante se pot enumera : M5.nstirea Glavacioc, ridicat in secolul al XIV-lea; Cetatea Poenari, cunoscut i su!J denumirea de Cetatea lui Vlad epe, deoarece a fost refcut de el ; Biserica domneasc din Curtea de Arge, zidit la inceputul secolului al XIV-lea de ctre primii Basarabi i care se pstreaz aproape in forma sa iniial ; Mnstirea Curtea de Arge, ctitorie a lui Neagoie Basarab, ridicat intre anii 1512 i 1517. pictat in vremea domniei lui Radu de la Afumai ; ruinele Bisericii Sin Nicoar Curtea de Arge, care dateaz de la sfritul secolului al XIII-lea sau prima jumtate a secolului al XIV-lea ; ansamblul arhitectural Bria de la Cimpulung,. compus din biserica construit in secolele XIV-XV, casa parohial din aceeai vreme i turnul Bariei, ridicat in 1730 ; conacul Goleti, construit in 1640 de ctre Stroe Leurdeanu (azi transformat in muzeu) ; Biserica domneasc din Piteti, cu pridvor etajat, construit de Constantin erban i soia sa Doamna Blaa n 1656, unde a funcionat i o coal domneasc din jurul anului 1700 pn la sfritul secolului al XIX-lea : Mausoleul Mateia, ridicat in memori:t eroilor czui in primul rzboi mondial. construit din blocuri de piatr de Albeti. cu turn, scar interioar i osuar, dup planul arhitectului Berechet ; de asemenea Mnstirea de la Cotmeana etc. box.
Arge
Munii Fgraului, vile slbatice,

cum sint cele de la obria Dimbovicioarei i a Dimboviei, unde se gsesc frumoase chei i peteri, depresiunile Dimbovicioara-Rucr-Dragoslavele, localiti

ca Rucr i Cimpulung. locurile cu descoperiri arheologice constituie tot attea puncte de atracie. ce pot fi valorificate cu eficien sporit. Menionm. c'e asemenea. existena a dou grdini zoologice, una la Piteti i alta la Cimpul ung.

pitoreti

www.cimec.ro

74

.JUDEUL

ARGE

PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE. i pe viitor, judeul Arge va cunoate o dezvoltare susinut, multilateral. Industria chimic (prin Grupul industrial de petrochimie), alturi de cea a construciilor de maini, va deveni una dintre ramurile industriale preponderente ale judeului. Baza energetic se va lrgi prin amenajarea de microhidrocentrale pe riul Arge. Prin aceasta se creeaz mari posibiliti de irigare pentru agricultur i alimentare cu ap a oraelor Curtea de Arge, Piteti i Bucureti. Creteri nsemnate vor cunoate i alte ramuri de producie cea extractiv, de industrializare a lemnului, materiale de construcii, cea uoar etc. Fabrica de confecii din

Curtea de Arge i va mri capacitatea de produoie, iar Fabricii de nclminte din Piteti i se va aduga o nou unitate. In agricultur va continua preocuparea pentru sporirea produciei agricole prin noi msuri privind mecanizarea, chimizarea i irigarea culturilor. Pe dealurile judeului se vor vedea tot mai multe siluete ale spalierelor din beton, ce susin via de vie, tot mai multe coroane de pomi fructiferi. Va crete numrul animalelor de ras, ca i producia lor. De asemenea, se va dezvolta reeaua cilo11-. de comunicaii, se vor moderniza serviciile pentru populaie, se vor amenaja noi puncte turistice, se vor construi noi locuine i edificii social-culturale.

.JUDEUL

ARGE

cu

reedina

In municipiul

Piteti

MunlclpU : 1. Orae : t. LocalltAi componente ale munlclpWor 'i ale oraelor : 7. Comune : 94 (cUn care, auburbane : 6). Sate : 578 (cUn care, aparin oraelor : 11). A. MUNICIPII 1. M UN 1 C 1 P 1 U L P 1 TE T 1. Comune suburbane : 1. Comuna BASCOV. Sate componente ale comunei suburbane : 1. BASCOV ; 2. BrAileni ; 3. GUmbocu ; 4. Mica ; 5. Prlslopu Mic ; 6. Schlau ; 7. Ulasca ; 8. Valea Ursului. 2. Comuna BRADU. Sate componente ale comunei suburbane : 1. BRADU ; 2. Geamna. 3. Comuna COLIBAI. Sate componente ale comunei sub11rbane : 1. MIOVENI ; 2. 2. C\ucereasa ; Colibal ; 4. FAgetu ; 5. Racovia. 4. Comuna MARACINENI. Sate componente ale comunei suburbane : 1. MARACINENI ; 2. Argeelu. 5. Comuna TEFANETI. Sate componente ale comunei suburbane: 1. TEFANETI; 2. En-. culetl ; 3. GoleU ; 4. Izvorani ; 5. tefnetll NOI ; 6. Valea Mare-Podgoria ; 7. Viioara ; 8. ZAvol. B.
ORAE

1.

Rumtmettlor.

C 1 M P U L U N G. Localiti componente ale oraului : 1. C 1 M P U L U N G ; 2. Valea Comune suburbane: 1. Comuna VALEA MARE-PRAVA. Sate componente ale comunei suburbane: 1. VALEA MARE-PRAVAT; 2. Btlcetl; 3. Colnlc ; 4. Flntlnea; 5. Gura Prav ; 6. Nmetl ; 7. Pietroasa ; 8. elart. 2. Oraul C U R T E A D E A R G E ; 2. Noapte. AR G E
. Localiti

Oraul

componente ale : 1.
Broteni

oraului

: 1. C U R T E A

DE ;

3. Oraul C O 8 T E T 1. Sate ce aparin 4. Podu Broteni ; 5. Smei ; 6. SUrci. 4. 4. C.


Oraul

oraului

; 2. LAceni ; 3. Pirvu ; 2.
Crlnteti

Rou

T O POL O VE N 1. Sate ce

aparin oraului

: 1.

Bolrcani

; 3.

Gornet!;

igneti.

COMUNE 1. Comuna ALBETll DE ARGE. Satele componente: 1. ALBETII PAMINTENI; 2. Albetll Ungurenl ; 3. Brteti ; 4. Doblea ; 5. Dobrotu ; 8. Dumlretl ; 7. Florieni. Z. Comuna ALBETll

www.cimec.ro

DE MUSCEL. Satele componente : 1. BUGHEA DE SUS ; 2. Albeti ; 3. Clndeti. 3. Comuna ALBOTA. Satele componente : 1. ALBOTA; 2. Cerbu ; 3. FrAteti; 4. Gura VAU; 5. Mare. 4. Comuna ANINOASA. Satele componente : 1. ANINOASA ; 2. Broteni ; 3. SlAnic ; 4. valea S111tii. 5. Comuna AREFU. Satele componente : 1. CAPAINENII PAMINTENI ; 2. Arefu ; 3. CplnenU Ungureni. 6. Comuna BABANA. Satele componente : 1. BABANA ; 2. Bjnet! ; 3. Ciobneti ; 4. Cotmenia ; 5. Groi ; 6. Lupueni ; 7. Sltioarele. 'J. Comuna BAICULETI. Satele componente : 1. BAICULETI ; 2. Aluniu ; 3. Anghinet! ; 4. Argeani ; 5. Mnlcet! ; 6. Stejari; 7. Tutana; 8. Valea Brazilor; 9. Valea lui Enache ; 10. Zigonen!. 8. Comuna BALILETI. Satele componente : 1. BALILETI ; 2. BAjeti ; 3. Goleti ; 4. Poienita ; 5. Pr!boala ; 6. Ulita ; 7. Valea Mare-Bratia. 9. Comuna BELEI-NEGRETI. Satele componente : 1. ZGRIPCETI ; 2. Bele! ; 3. Lenea ; 4. Negret!. 10. Comuna BEREVOETI. Satele componente : 1. BEREVOETI ; 2. Bratia ; 3. Gmcet! ; 4. Oelul. 11. Comuna BlRLA. Satele componente : 1. BlRLA ; 2. Afrimet! ; 3. BAdeti ; 4. Brabe! ; 5. Cloceti ; 6. Malu ; 7. Mindra ; 8. MozAcenUVale ; 9. Podioru ; 10. elreasca ; 11. Urluenl ; 12. Zuvelca!. 12. Comuna BOGAI. Satele componente : 1. BOGAI ; 2. Btrloi ; 3. Bujol ; 4. Chieti ; 5. Dumbrava ; 6. Gltmbocel ; 7. Glimbocelu ; 8. Suseni. 13. Comuna BOTENI. Satele componente : 1. BOTENI ; 2. Balabani ; 3. Lunea ; 4. Mucel. 14. Comuna BOETI. Satele componente : 1. BOETI ; 2. Moteni-Greci. 15. comuna BRADULE. Satele componente : 1. BRADULE ; 2. Aluniu ; 3. Brdetu ; 4. cosacl ; 5. Galeu ; 6. Piatra ; 7. SIAmnetl ; 8. Ulenl ; 9. Ungureni. 16. Comuna BUDEASA. Satele componente : 1. BUDEASA MARE ; 2. Budeasa MicA ; 3. Caloteti ; 4. Gleti ; 5. Rogojina ; 6. Valea MArulul. 17. Comuna BUGHEA DE JOS. Satele componente : 1. BUGHEA DE JOS. 18. Comuna BUZOETI. Satele componente : 1. VULPETI ; 2. Bujoreni ; 3. Buzoeti ; 4. cornel ; 5. curteanca ; 6. !oneti ; 7. Podeni ; 8. Redea ; 9. erboeni ; 10. Tomanca ; 11. Vl dua. 19. Comuna CALDARARU. Satele componente : 1. CALDARARU ; 2. Burdea ; 3. Strlmbenl. 20. Comuna CALINETI. Satele componente : 1. VRANETI ; 2. Clinetl ; 3. C!ocneti ; 4. Clrstlen! ; 5. Glodu ; 6. Gorganu ; 7. Radu Negru ; 8. Rlncciov ; 9. Uder.i.-:Z:voi ; 10. Urlucea ; 11. Valea Corbului ; 12. Vleni-Podgoria. 21. Comuna CATEASCA. Satele componente : 1. CATEASCA ; 2. Catanele ; 3. Clreu ; 4. Coerl ; 5. Gruiu ; 6. Recea ; 7. S111tea. 22. Comuna CEPARI. Satele componente: 1. CEPARII PAMINTENI; 2. Crpeni; 3. Ceparil Ungurenl ; 4. Morti ; 5. endruletl ; 6. Urluleti ; 7. Valea MAgurel ; 8. Zamfiretl. 23. Comuna CETATENI. Sat!!le componente : 1. CETATENI ; 2. LlcA! ; 3. Valea Cetuia. 24. Comuna CICANETI. Satele componente : 1. CICANETI ; 2. BArAti ; 3. Mioarele ; 4. Urecheti. 25. Comuna CIOFRlNGENI. Satele componente : 1. CIOFRlNGENI ; 2. Burlul ; 3. Lacurlle ; 4. Piatra ; 5. Schitu-Matei. 26. Comuna CIOMAGETI. Satele componente : 1. RJ\,DUETI ; 2. Beculet! ; 3. Bratia ; 4. Clomgeti ; 5. Cungrea ; 6. Dogar! ; 7. Fedeleoiu ; 8. Gluclanl ; 9. Punet!. 27. Comuna COCU. Satele componente : 1. RACHIELE DE JOS ; 2. BArbtet! ; 3. Cocu ; 4. Crucioara ; 5. Fcleeti ; 6. Greabnu ; 7. Popeti ; 8. Rchiele de Sus. 28. Comuna CORBEN!. Satele componente : 1. CORBENI ; 2. Berlndeti ; 3. Bucenetl ; 4. Oetil PAminteni ; 5. Oetil Ungureni ; 6. Poienarl ; 7. Rotunda ; 8. Turburea. 29. Comuna CORBI. Satele componente : 1. CORBI ; 2. Corbori ; 3. Jgheaburi ; 4. Poduri ; 5. Polenrei ; 6. StAneti. 30. Comuna COETI. Satele componente : 1. COETI ; 2. Juplneti ; 3. Lpuani ; 4. Le!cetl ; 5. Pcioiu ; 6. Petret! ; 7. Priseaca. 31. Comuna COTMEANA. Satele componente : 1. COTMEANA ; 2. Bascovele ; 3. Buneti ; 4. Costetl ; 5. Dealu PdurU ; 6. Drgoleti ; 7. Llnteti ; 8. Negeti ; 9. Pieleti ; 10. Snduletl ; 11. Sp!r!doni ; 12. Ursoaia ; 13. Virloveni ; 14. Zamflretl. 32. Comuna CUCA. Satele componente : 1. CUCA ; 2. Blata ; 3. Brblani ; 4. Clrcetf"; 5. Cotu ; 6. Crivul ; 7. LAunele de Sus ; 8. MAcl ; 9. Mneti ; 10. Sineti ; 11. Stni cei ; 12. Teodoreti ; 13. Valea CUcii ; 14. Vonigeasa. 33. Comuna DAVIDETI. Satele componente : 1. DAVIDETI; 2. Coneti; 3. Voroveni. 34. Comuna DlMBOVICIOARA. Satele componente : 1. DlMBOVICIOARA ; 2. Ciocanu ; 3. Podu Dimbov!ei. 35. Comuna DlRMANETI. Satele componente : 1. DlRMANETI ; 2. Negreni ; 3. Piscani ; 4. Valea Nandrii ; 5. Valea R!zU. 36. Comuna DOBRETI. Satele componente : 1. DOBRETI ; 2. Furetl. 37. Comuna DOMNETI. Satele componente: 1. DOMNETI. 38. Comuna DRAGOSLAVELE. Satele componente : 1. DRAGOSLAVELE; 2. Valea Hotarului. 39. Comuna DRAGANU. Satele componente : 1. DRAGANU-OLTENI ; 2. Bcetl ; 3. Dumbrvetl ; 4. Prislopu Mare. 40. Comuna GODENI. Satele componente : 1. GODENI ; 2. Bordeieni ; 3. Capu Pisculul ; 4. Coteti ; 5. Malu. n. Comuna HlRSETI. Satele componente : 1. HlRSETI ; 2. Ciobani ; 3. Martalogi. 42. Comuna HlRTIETI. Satele componente : 1. HIRTIETI ; 2. Birzeti ; 3. Dealu ; 4. Huluba ; 5. Lespezi ; 6. Lucieni ; 7. Vulturet!. 43. Comuna IZVORU. Satele componente : 1. IZVORU. !i4. comuna LEORDENI. Satele componente : 1. LEORDENI ; 2. Baloteasca ; 3. Bila ; 4. Btntu ; 5. Buditeni ; 6. Ciolceti ; 7. Ciulnia ; 8. C!rciumreti ; 9. Cotu Malului ; 10. Gl!mbocata ; 11. Gltmbocata-Deal ; 12. Glodu ; 13. Moara Mocanului ; 14. Schitu Scoiceti. 45. Comuna LERETI. Satele componente : 1. LERETI ; 2. Pojorita ; 3. Vo!neti. 46. Comuna LUNCA CORBULUI. Satele componente : 1. LUNCA CORBULUI ; 2. Bumbueni ; 3. Catane ; 4. Ciet! ; 5. Ln get! ; 6. Mirghia de Jos ; 7. Mirghia de Sus ; 8. Pdure! ; 9. Sillteni. 47. Comuna MALURENI. Satele componente : 1. MALURENI ; 2. Bunetl ; 3. Puleasca ; 4. Toplia ; 5. Zrnetl. 48. Co-

www.cimec.ro

76

J U D E U L

AR G E

muna MERIANI. Satele componente : 1. MERIANI ; 2. Borletl ; 3. Brteasca ; 4. Capu Pis:uJul ; 5. Crimpotani ; 6. Dobrogostea ; 7. Malu Vint ; 8. Vrzaru ; 9. Vllcelele. 49. Comuna l\IICETI. Satele componente : 1. MICETI ; 2. Brinzarl ; 3. PAuleasca ; 4. Purcrenl. 50. Comuna MIHAETI. Satele componente : 1. MIHAETI ; 2. Drgh1c1 ; 3. Fumlcol ; 4. Rudenl ; 5. Valea Bradului ; 6. Valea Popli; 7. VAcarea. 51. Comuna MIOARELE. Satele componente: 1. MAAU ; 2. Aluni ; 3. Chllll ; 4. Cocenetl ; 5. Suslneti. 52. Comuna MIROI. Satele componente : 1. lliiROI ; 2. surduletl. 53. Comuna MORARETI. Satele componente : 1. MORARETI ; 2. Deduletl ; 3. Dealul Obejdeanulul ; 4. Luminile ; 5. MAnclolu ; 6. SApunarl. 54. Con1llna l\10OAIA. Satele componente : 1. MOOAIA ; 2. BAtrin! ; 3. ClocAnAI ; 4. Dealul \"tl'vr ; 5. Hinetl ; 6. LAzAretl ; 7. Smeura. 55. Comuna MOZACENI. Satele componente : 1. 1\IOZACENI ; 2. Babaroaga ; 3. Zidurile. 56. Comuna MUATETI. Satele componente: 1. V!LSANETI ; 2. Bolovnetl ; 3. Costetl-Vilsan ; 4. Mutetl ; 5. Prosla ; 6. Robala ; 7. StroeLi : B. Valea Faurulul ; 9. Valea lui Ma ; 10. Valea Muscelulul. 57. Comuna NEGRAI. Satele componente : 1. NEGRAI ; 2. Blrlogu ; 3. Buta ; 4. Mozacu. 58. Comuna NUCOARA. Sate:e componente : 1. NUCOARA ; 2. GruJu ; 3. Sbogh1etl ; 4. Slatina. 59. Comuna OARJA. Satele componente : 1. OARJA ; 2. Ceauetl. 60. Comuna PIETROANI. Satele componente : 1. PIETROANI ; 2. BAdeU ; 3. GAneti ; 4. Retevoletl ; 5. VrzAroaia. 61. Comuna POIENARII DE ARGE. Satele componente : 1. POIENARI ; 2. Ceauretl ; 3. Ioanlcetl ; 4. Tomuleti. 62. Comuna POIENARU DE MUSCEL. Satele componente: 1. POIENARI; 2. Groanl ; 3. Jugur ; t. erbaneti; 5. Valea IndArAt. 63. Comuna POIANA LACULUI. Satele componente : 1. PO!.C,.NA LACULUI ; 2. CAtunal ; 3. Ceparl ; 4. Dealu Oraului ; 5. Dealu VIIlor ; 6. Dlnculetl ; o. G leeanu ; 8. GArdlneti ; 9. GUcetl ; 10. Metofu ; 11. Pdurolu din Deal ; 12. Pduroiu din Vale ; 13. Smara. 64. Comuna POPETI. Satele componente : 1. POPETI ; 2. Adccaai : 3. Bucov ; 4. Falanga ; 5. PurcArenl ; 6. Rica ; 7. Slobozia. 65. Comuna PRIBOIE:--;r. Satele componente : 1. PRIBOE."NI ; 2. Albotele ; 3. Paraschiveti ; 4. Smlla ; 5. Pitoi ; li. \' ~le:1 Mare ; 7. Valea Nenll ; 8. Valea Popii. 66. Comuna RATETI. Satele componente : 1. RAT<::TI : 2. Ciupa-Mnclulescu ; 3. Furduetl ; 4. Mavrodolu ; 5. Nejlovelu ; 6. Ptuleni ; 7. Tigv~ni. 67. Comuna RECEA. Satele componente : 1. RECEA ; 2. Deagu de Jos ; 3. Deagu de Sus : ~- Goleasca ; 5. orodel. 68. Comuna ROCIU. Satele componente : 1. ROCIU ; 2. Gllganu de Jos : ~- Gllganu de Sus ; 4. erbnetl. 69. Comuna RUCAR. Satele componente : 1. RUCAR ; 2. S~tic. ;o. Comuna SALATRUCU. Satele componente : 1. SALATRUCU; 2. VAlen1. 71. Comuna SAPAT A. Satele componente : 1. MlRETI ; 2. Bnreti ; 3. DfOalu Bradulul ; 4. Drghlcetl ; 5. Gittua ; 6. Llpia ; 7. Popetl ; 8. Turceti. 72. Comuna SCffiTU GOLETI. Satele componente : 1. SCHITU GOLETI ; 2. Burneti ; 3. CostlA ; 4. Lzretl ; 5. Loturi ; 6. Valea Pechli. 73. Comuna SLOBOZIA. Satele componente: 1. SLOBOZIA ; 2. Nigrloara. 74. Comuna STILPENI. S~tele componente : 1. STlLPENI ; 2. Dealu Frumos ; 3. Livezeni ; 4. Ogrezea ; 5. Opreti ; 6. Pi\is:ua : 7. Rdetl. 75. Comuna STOENETI. Satele componente : 1. STOENETI ; 2. Bdenl ; 3. Coteneti ; 4. Lunea Girtil ; 5. Piatra ; 6. Slobozia ; 7. Valea Bdenilor. 76. Comuna STOLNIC<. Satele componente : 1. STOLNICI ; 2. Cochlnetl ; 3. Cotmeana ; 4. Filfanl ; 5. Izbeti ; 6. \"lAcua. 77. comuna SUSENI. Satele componente : 1. SUSENI ; 2. Burdetl ; 3. Cerani ; 4. Chirieti ; 5. Gleetl ; 6. Odenl ; 7. PAdurenl ; 8. Strlmbenl ; 9. tefnetl ; 10. uuleti. H. Comuna TEFAN CEL MARE. Satele componente: 1. TEFAN CEL MARE; 2. Gla\acloc. 79. comuna UICI. Satele componente : 1. UICI ; 2. Ianculetl ; 3. Paltenu ; 4. P:l.uleni ; 5. Rudeni ; 6. Valea Calului. 110. Comuna TEIU. Satele componente : 1. TEIU ; 2. Lelle. 81. comuna TIGVENI. Satele componente : 1. TIGVENI ; 2. Bdislava ; 3. BAlileti ; 4. Bitlt~nt ; 5. Birsetii de Jos ; 6. Blrsetli de sus ; 7. Blaju ; 8. VlAdetl. 82. Comuna IETI. Satele componente : 1. IETI ; 2. Bucenetl-Lotal ; 3. Clmea ; 4. Valea Mnstirii ; 5. \'alea Stlnil. 83. Comuna UDA. Satele componente : 1. UDA ; 2. Bduletl ; 3. Brnetl ; 4. Branitea ; 5. Chirietl ; 6. Cotu ; 7. Dealu Bisericii ; 8. Dealu Tolcesll ; 9. Dlconetl ; 10. Gor:lni : 11. Greabn ; 12. Lunguletl ; 13. Mlercanl ; 14. Rljleu-Govora ; 15. Romana ; 16. Slite3. 84. Comuna UNGHENI. Satele componente : 1. UNGHENI ; 2. Colu ; 3. GAujanl ; 4. Goia ; 5. Humele ; 6. Satu Nou. 85. Comuna VALEA DANULUI. Satele componente : 1. VALEA DANULUI ; 2. BAnlcetl ; 3. Bolculetl ; 4. Borobnetl ; S. Vernetl. 86. Comuna VALEA IAU LUI. Satele componente: 1. VALEA IAULUI; 2. Bd.ila; 3. BArbAltetl ; 4. Borovine5ti ; 5. Cerburenl ; 6. Mustetl ; 7. Rugtnoasa ; 8. Ungurenl ; 8. Valea Ulelulul. 87. Comuna \'EDEA. Satele componente : 1. VEDEA ; 2. BAdlcea ; 3. Blejani ; 4. Bureetl ; 5. Chlrletl ; 6. Chla.ni ; 7. Cluretl ; 8. Dlncanl ; 9. Fata ; 10. Frtlcl ; 11. Izvoru de Jos ; 12. Izvoru de Sus ; 13. Lunganl ; 14. Mogoetl ; 15. Prodanl ; 16. Roi ; 17. Vaa ; 18. Veloara ; 19. Vireti. 88. Comuna VLADETI. Satele componente : 1. VLADETI ; 2. "'toteasca ; 3. DrAghescu ; 4. Putina.

La definitivarea textului au colaborat : Ilie rin Ristea.

Bdlilan,

Sever Ganci, Anton Ion, Ma-

www.cimec.ro

JUDEUL BACU

AEZAREA
cu

GEOGRAFICA. Judeul Baeste situat n partea de est a Republicii Socialiste Romnia, n mijlocul Moldovei, pe versantul rsritean al Carpailor Orientali. Se nvecineaz la nord cu judeul Neam, la sud cu Vrancea, la vest cu judeele Harghita i Cova<>na, iar la E'St cu Vaslui. Are o suprafa de 6 603 km 2, respectiv 2,8D/ 0 din suprafaa total a rii. RELIEFUL judeului este format dimr-o zon muntoas, puternic cutat, la vest inglobind grupa central tstic a Carpailor Orientali, o zon deluroas cuprinzind subcarpaii i depresiunea Tazlo. Cain. i, in fine, o parte din lunea roditoare a Siretului i a Podiului BirladuJui. Carpaii de pe raza judeul1.11 snt formati din munii Tarcului, Oituzului, Gomanului i Berzunului. Principalele altitudini sint virful Grinduul-Trhu (1 662 m) in Munii Tarculu1, vrful Lapas (1 349 m) i virful Geamna (1 447m) in Munii Gomanului, Mgura Cain (1167 m) in Munii Oituzulul i Culmea Eerzun (990 m). Incadrat de Munii Oituzului, Tarculul i Berzunului se intinde depresiunea carpatic Comneti. Intre dealurile subcarpatice i Munii Gomanului, Berzunului i Mgura Cainului se intinde de la nord spre sud, pe circa 90 km, sub forma unui uluc, larga depresiune subcarpatlc Tazlu Cain. Dealurile din estul Siretului constituie o parte din Podiul Moldovei ; ca nlime ele oscileaz intre 400 i 500 m

numai Dealul Doroanu atinge 564 m. Intre subcarpai i Podiul Birladului se intinde de la nord la sud lunea larg a Siretului, care formeaz treapta cea mai joas a reliefului din jude. CLIMA judeului are un caractet temperat-continental, variind in funcie de treptele de relief. In regiunea de munte i dealuri este o clim puin mai aspr decit cea din lunea Siretului. Temperat.ura medie anual este cuprins intre 9,5 in regiunea de cmpie i 2 in regiunea muntoas. Amplitudinile anuale ajung la 25. Maxima absolut de 40.8 a fost nregistrat in 1916 la Tirgu Ocna. iar minima absolut de -32,5" in 1954 la Bacu. Precipitaiile variaz intre 540 mm la cmpie i 1 200 mm la munte. Direcia predominant a vintului este nord i nord-vest, viteza medie lunar fiind din nord-vest de 4,1 m/s. HIDROGRAFIA. Artera hidrografic principal a judeului este format. de Trotu (avind un debit mediu de 28.0 m 3 /s) cu afluentii si : Tazlul (6.6 m 3 /s), Oituzul (2,8 m 3 /s), Cainul (1,8 m 3/s). Pe teritoriul judeului se g sete de asemenea o parte din cursul mijlociu al Siretului i din cursul inferior al
Bistrlei.

Srat) mpreun

din unele riuri (Tazlul cu cele ale izvoarelor minerale au creat condiii pentru nfiinarea de staiuni balneare. Apele

srate

www.cimec.ro

78

.J lJ D E T lJ L B A C A U

Prin faptul c ptrunde cu izvoarele sale dincolo de creasta Carpailor, Trotuul creeaz o important trectoare spre Transilvania (Ghime-Palanca). In jude exist i multe lacuri artificiale, care au fost oonstruite pe Bistria n cadrul planului de electrificare a rii (Racova, Girleni, Bacu I i Bacu Il), lacul Belei pe Tazlu l lacul Poiana Uzului pe Uz, care au o suprafa total Je
17,29kml.

300 de piese) descoperite la Negri i altele sint dovezi ale intensitii procesului dezvoltrii societii dacice la est de Carpai.

SOLURILE snt variate. In partea de est, pe terase i podi snt cernoziomuri levigate, cernoziomuri podzolite, soiuri cenuii i soiuri brune podzolite. In partea subcarpatic snt soiuri brune, podzolice, pseudorendzine i rendzine, care n mare parte sint supuse eroziunii. In partea de vest, muntoas, snt soiuri brune-glbui podzolite, brune acide, podzolice brune i, local, podzolice humice ferialuviale. In lunci sint soiuri aluviale i humicogleice. RESURSELE NATURALE ALE SOLULUI I SUBSOLULUI. Judeul Bacu dispune de importante resurse naturale, care formeaz baza de materii prime pentru diferite ramuri industriale. Subsolul judeului are nsemnate rezerve de petrol, exploatate la Zeme, Lucceti, Solon, Modirzu, Moineti ; de crbune brun la Asu, Leoroa, Vermeti, Com neti, Lloaia ; de gaze de sond ; de sare i sruri de potasiu la Tirgu Ocna ; de izvoare termale i clorosodice (Sarata, Dofteana). Pdurile de pin, molid, fag, stejar formeaz de asemenea o important resurs natural. In zona muntoas p unile i fineele naturale, relativ ntinse, favorizeaz creterea animalelor. DIN TRECUTUL ISTORIC AL JUDEU LUI. Intersectat de ,drumuri ce strb teau vile Siretului, Bistriei i Trotuu lui, teritoriul judeului Bacu a cunoscut de timpuriu o intens activitate uman, atestat de numeroasele descoperiri arheologice (staiunea de la Lespezi - paleoliticul timpuriu ; Podei - neoliticul cucutenian ; Mindrica i Costia - din epoca bronzului etc.). Necropolele dacilor liberi (aezrile de la Clugra-Bacu), depozitul de arme i unelte de fier (peste

Pe vile Berheciului, Siretului i Bistriau fost gsite strvechi elemente arheologice de via romneasc, care ne introduc treptat intr-un ev mediu dominat de strlucjtele realizri din vremea domniei lui tefan cel Mare, fiul acestui jude, nscut la Borzeti n 1436. De numele acestei localiti se leag i cunoscuta legend "Stejarul din Borzeti", referitoare la un episod din copilria lui tefan cel Mare. Dezvoltarea societii feudale pe aceste meleaguri i importana Bacului ca centru de civilizaie urban sint atestate att de documente istorice (in privilegiul comercial acordat de Alexandru cel Bun la 6 octombrie 1408 negustorilor din Liov), cit i de construciile cu o frumoas arhitectur, unele dintre ele ridicate in amintirea unor strlucite fapte de arme. Printre numeroasele complexe arhitectonice sint : curile domneti de la Bacu, biserica ridicat de tefan cel Mare pe locurile copilriei sale de la Borzeti, biserica fortificat Rducanu de la Tirgu Ocna. In jude sint numeroase monumente i localiti care fac s se pstreze vie in contiina oamenilor lupta i munca naintailor notri pentru aprarea fiinei naionale a pmntului strmoesc. In primul rzboi mondial, pe teritoriul judeu lui Bacu s-au desfurat lupte grele. Oituz. Cain, Tirgu Ocna sint nume adinc ntiprite n memoria poporului nostru, de ele se leag eroismul i vitejia de care au dat dovad ostaii romni n luptele mpotriva armatelor germane. Dup rzboi, anii revoluionari 19181919, care culmineaz cu greva general din 1920, gsesc participani activi in jude. Snt cunoscute aciunile greviste ale muncitorilor petroliti i ale celor de la fabricile de cherestea din Valea Trotuu lui. Prin organizaiile sale, partidul comunist a desfurat in judeul Bacu o intens activitate. Bacu, Moineti, Com neti, Buhui i alte localiti snt centre
ei

www.cimec.ro

JUDEUL BACU
N

r
E

LEGEND
~

Municipiu rejedinl de judet Municipii Oraje


Comune

o
L

---

limil6 de judet limil6 de comun Teritoriul municipiului .$ ora$elor Teriforiul comunelor suburbane

'V

d'

."

V R www.cimec.ro

80

JUDETUL BACAU

cunoscute ale micrii muncitoreti revodin ara noastr. Au avut loc numeroase aciuni greviste - in 19291931 pe Valea Bistriei, in 1934 la minele din Comneti, in 1935 la Buhui, ca i atitea altele, care au inscris o pagin remarcabil in istoria midrii muncitoreti din ara noastr. POPULAIA judeului Bacu era de 656 897 locuitori (1 iulie 1971), din care n mediul urban 37,70fo, iar in mediul rural 62,3r/~. Este de remarcat faptul c in perioada 1948-1971 ponderea populaiei urbane a crescut de la 14,6% la 37,7o;0 din totalul locuitorilor. h 1971 natalitatea a fost de 23,4 copii nscui vii la o mie de locuitori, iar mortalitatea de 8,2%o, nregistrndu-se un spor naturql de 15,2 la mia de locuitori. In perioada 1965-1971 sporul natural al popu~aiei n judeul Bacu a fost de peste 72 000 de locuitori. DENSITATEA populaiei este de 99,5 locuitori pe km 2, superioar mediei pe ar. In cuprinsul judeului densitatea populaiei prezint variaii 5ensibile. Fa de o densitate de 120-150 de locuitori pe km~ ce se ntlnete de-a lungul rurilor Siret, Bistria i Trotu, n zona dealurilor T~ttovei ea scade la 40,...-60 de locuitori pe km2 , iar in zona muntoas :lin vest la 20-40 de locuitori pe km 2 h jude existau n 1971 peste 142 000 de s2:r.riai, revenind 217 salariai la 1 000 de locuitori. Dintre acetia, n industrie lucrau aproape 63 000 de lucrtori, n co!"ls:rucii 22 715, n agricultur i silvic;_t!tt.:r2 8 550, n transporturi i telecomunicaii 11 170, n sectorul circulaiei mr furilor c~rca 11 500, n nvmnt, cultur, art 10 6.19, n domeniul ocrotirii sntii 6 112 etc. Potrivit da~elor recensmntului din 1!)66. 98.60/0 din totalul populaiei snt romni, circa 0,90fo maghiari, 0,2% evrei i 0,3010 alte naionaliti. LOCALITATILE. In judeul Bacu exist 2 municipii, 5 orae, 18 localiti compone;1te ale municipiilor i ale oraelor, 80 comune (din car: 6 suburbane;, cu 491 de
luionare
!>!it.

MuniCipiul Bacu este reedina jude-

fiind situat n apropiere de concu Siretul. Dei prima meniune documentar cert despre Bacu dateaz din 1408, el pare ns a fi o strveche aezare tracic (dup numele tracic Bacauca). In timpul lui tefan cel Mare, Bacu! cunoate o perioad de nflorire. El este reedina lui Alexndrel, fiul lui tefan, care a fost prta la domnia printelui su n Moldova i care a murit de timpuriu. Populaia Bacului era la data de 1 iulie 1971 de 118 890 de locuitori, inclusiv comunele suburbane. In perioada 19511971 n ora au fost construite 11 000 apartamente din fondurile statului i 1 869 case noi din fondurile proprii ale pop'.lfluena Bistriei
laiei.

ului,

Bacu! este un important centru industrial, comercial i cultural al judeului, cu numeroase ntreprinderi industriale din diferite ramuri (chimie, construcii de mam1, economie forestier, industrie uoar i alimentar etc.), precum i cu numeroase instituii social-culturale, printre care i un institut de nvmnt superior cu 5 faculti. Municipiul Bacu are un numr de patru comune suburbane: Letea Veche,
Mrgineni, Mgura i Hemeiui.

Municipiul

Gheorghe

Gheorghiu-Dej,

P\Jternic centru industrial i urbanistic al rii, are o populaie de 56 494 de locuitori (1 iulie 1971. inclusiv comunele suburbane). El este unul dint::-e cele mai noi orae ale patr.ei, o creaie a socialismului ; a luat na5tere i se dezvolt pe locul fostelor aezri rurale : Oneti, Borzeti, Crucea de Piatr i Slobozia Melului. care mpreun totalizau n 1948 numai 4 274 de locuitori. Uzina chimic, Uzina de cauciu:, Rafinri'l de petrol, Intreprindere~ electrocentrale Borzeti, construci!le edi!itare, cele a!)roape 9 500 de apartamente. edificiile publice au fost realizate n htregime n ultimii 20 de ani. Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej are n componena sa localitile Borzeti i Slobozia, precum i dou comune suburbane : Gura Vii i tefan cel Mara.

www.cimec.ro

.JUDETUL BACAU
Oraul Moineti, situat in partea de nord-vest a judeului, la 48 km de Bacu, are o populaie de 20 464 de locuitori (1 iulie 1971). De el aparine localitatea Gz rie. Este un important centru petrolier, staie de cale ferat terminus pe linia Comneti-Moineti.

81

Oraul Buhui are o populaie de 17 357 locuitori (1 iulie 1971). Este un cunoscut centru textil al rii. Fabrica de postav, infiinat in 1885 de ctre colonelul moldCJvean Eugeniu Alcaz, este una dintre cele ma: vechi intreprinderi de acest fel ain Romnia, fiind dezvoltat i modernizat apoi in anii socialismului. De oraul Buhui aparin localitile Marginea i Runcu. OrqL!l Co.mneti, aezat pe valea Trotuului, are o populaie de 16 661 de locuitori (1 iulie 1971). De el aparin localitile Podei i Verneti. Este un centru de t:xploatare a crbunelui, folosit in parte la termocentrala electric construit in anii puterii populare. ln ora se g .;;esc de asemenea un combinat de Induscol. trializare a lemnului i o intreprindere 1 INDUSTRIA. Accentul principal in dezforestier. voltarea industriei a fost pus pe crearea Oraul Tirgu Ocna are o populaie de de uniti care s asigure valorificarea su1:! 114 locuitori (1 iulie 1971) i este situat perioar a resurselor judeului. Astfel, la confLena Slnicului cu Trotuul. Este principalele ramuri industriale sint : ino strt\eche aezare comercial legat de dustria energiei electrice i termice, a peexp!oatc.rea srii. De ora aparin localitrolului, industria chimic. a exploatrii tile Po'eni i Vilcele. i prelucrrii lemnului, industria textil. Ora,::! Slnic-Moldora are o populaie alimentar, a celulozei i hrtiei. de 5 :,;.~ de locuitori (1 iulie 1971) ; ca In anii s:Jcialismului, prin nfptuirea localiti componente are Cerdacul i Ciunui amplu program de investiii, in cureoaia. Este o statiune balneoclimateric prinsul judeului Bacu au fost construite renumit. situat la o altitudine de 530 numeroase o:~iective industriale, paralel m. nconjurat de pduri de brad, cu un cu extinderea i modernizarea ntreprinclimat blind, ferit de cureni. Apele alderilor existente. Printre principalele obi- caline, cloro-sodice i feruginoase exisective industriale construite sint : termott'nte a!ci sint recomandate in cur incentralele de la Eorzeti i Comneti. hit~rnfi pentru boli de stomac. ficat, reudrocentralele de la Buhui, Racova, Gir matism, diabet, anemii, afeciunile aparaleni, Bacu 1 i Il, rafinriile de petrol tului respirator etc. din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej Comunele judeului Bacu sint uniti i Drmneti, Uzina chimic i Uzina de cauciuc sintetic i produse petrochimice administrative puternice, care au in medin municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. ct:e pESle 5 500 de locuitori (1 iulie 1971). romplexele pentru industrializarea lemDin cele 80 de comune, 18 au o populaie nului din Comneti i municipiul Bacu. {'Uprins intre 2 000 i 4 000 de locuitori, Fabrica de produse lactate, Fabrica de 45 in1re 4 001 i 7 000 de locuitori, 14 in-

tre 7 001 i 10 000 de locuitori, iar 3 comune au peste 10 000 de locuitori. ln 1971 erau electrificate 369 de sate. TRASATURI ECONOMICE. Existena pe teritoriul judeului Bacu a unor nsemnate resurse naturale, minerale, vegetale, hidroenergetice a favorizat dezvoltarea industriei, agriculturii. comerului i a altor ramuri ale economiei. Caracteristica e-::onomiei judeului o constituie existena unei industrii dezvoltate. moderne, cu numeroase uniti de producie atit din ramurile extractive. ct i prelucrtoare. In prezent judeul Bacu se situeaz intre primele zece judee in economia rii n ce privete producia global industrial. De asemenea agricultura, n care se imbina cultura cerealelor ~u creterea animalelor i viticultura. ronstituie una din ramurile de baz ale e:onomiei judeului. Judeul Bacu a contribuit in 1971 cu 3.2% la producia industrial global a rii i cu 2.00fo la producia global agri-

www.cimec.ro

f2

.JUDETUL BACAU

1. Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 2. RaflnAria DArmAnett 3. Platforma industrial - Borzetl 4. Uzina chimicA municipiul GheorGhe Gheorghiu-Dej

5. Aspect de la Intreprinderea ,.Proletarul"-BacAu 6. Interior de la Fllatura de UnA pleptnat (Fabrica de postav Buhul)

www.cimec.ro

IODBTUL BACAU

83

7. Cimp de sonde - schela Moinetl 8. Lucrri mecanizate la C.A.P. Chetri 9. Casa de cultur - Bacu 10. Hidrocentrala Bacu II 11. Slnic-Moldova - vedere panoramicA 12. Monumentul eroilor romni din
Bacu

11

11

www.cimec.ro

bere i Intreprinde::ea de industrializare a crnii din Bacu, Fabrica de pine din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, ntreprinderi de vinificaie la Bacu i Sascut etc. In judeul Bacu i desfoar activitatea 49 de ntreprinderi industriale din care : 32 de subordonare republican. 6 de industrie local i 11 ale i:1dustriei cooperatiste. In 1971 producia global industrial realizat n jude depea cu peste 59,30fo pe cea realizat in 1965. Sporirea potenia lului economic al judeului este ilustrat i de faptul c, n condiiile anului 1971, intreprinderile industriale realizau mai mult de jumtate din producia industrial a ntregii ri n 1938. Producia de energie electric i a industriei chimice obinut la nivelul rii n 1938 era realizat n 1971 n judeul Bacu n 90 de zi!e i respectiv in 80 de zile. Ponderea produciei globale a principalelor ramuri industriale n economia judeului i a rii se prezenta n 1971 astfel :
' Ramuri ale industriei In procente latll
producia ~loball

M:

productia
~lobalA
industrial

industriali!. pe
jude

a ramurilor pe tarll
3 )

Total industrie din oare: Energie electric i termic Combustibil Construcii de maini i prelucrarea metalelor Chimie Exploatarea i prelucrarea lemnului Celuloz i hirtie TextiJI.
Confecii

100,0 12.0 16,3 6,6 23,7 10.2 2.6 7,6 3,3 2,9 14,0

.-

10.4 10,6 0,8 7,3


5,4 6,1 3,4 2,4

PieULrie, bllnl.rie minte Alimentarii

incl~-

4,5 2,7

Din totalul produciei pe ar, n judein 1971 au fost produse : cauciuc sintetic 1000fo, plci fibro-lemnoase 33,4%, sod caustic 33,0/o, materiale plasul Bacu

sintetice 21,6o;0 , 27.7/o din 27,5% din cea d.eantiduntori, 17,3% din producia de e sturi din ln i tip ln, aproape 9% din cea de hirtie, 10,4D/0 din producia de ~nergie electric, 9,6Dfo din producia de bere. 14,1% din producia de sare etc. Numeroase produse realizate de intreprinderile judeului Bacu snt exportate,. bucurndu-se de o bun apreciere pe piaa extern. Printre produsele cu o ::nndere mai mare la export pot fi menionate: cauciucul sintetic, antiduntorii. soda caustic, polistirenul, cheresteaua, mobila, produsele lac ta te. Alturi de industria republican. intreprinderile de industrie local (trei la Bacu, dou n municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej i una n oraul Moinetil completeaz gama produselor industr~~i republicane, n special cu sortimente pentru consumul populaiei : mobil. confecii, materiale de construcii, produse textileetc. In 1971 industria local a realizat. 5,8% din producia global a judeului. De asemenea, industria cooperatist, a crei producie reprezint 3,1 o/c din volumul produciei industriale a j.deului, contribuie la satisfacerea a numer0ase cerine ale populaiei. AGRICULTURA. In ansamblul economiei judeului Bacu agricultura constituie una din ramurile de mare importan. Pe razajudeului, la sfritul anului 1971. i desfurau activitatea 4 ntreDrinderi agricole de stat, 19 staiuni pentr~; mecanizarea agriculturii i 98 de co~;Jerative agricole de producie cu 104 788 de famllif de cooperatori. Agricultura dispunea n 1971 de : 2 16T tractoare fizice, revenind 88 ha suprafaft arabil la un tractor (54 ha in l.A.S.), :.! 004 pluguri pentru tractor, 641 de cultivatoare mecanice, 934 de semntort mecanice, 553 de combine pentru pioase i alte unelte mecanizate. Intreprinderile agricole de stat dispun de o suprafa agricol de 17 679 ha, iar _cooperativele agricole de producie de 195 694 ha. Din suprafaa agricol a judeului deoroducia

tice

rini

de

benzin,

www.cimec.ro

J U D E U L

B A CA U

8u

336 956 ha, peste 190 000 ha

reprezint teren arabil, destinat n cea mai mare parte (660/0) culturii grului i porumbului, fr a se neglija celelalte culturi. Plantele tehnice se culti v pe o suprafa de 16 201 ha ; circa 300/o este destinat sfeclei de zahr, 160/o pentru floarea-soarelui. Legumele ocup o suprafa de 3 893 ha. Viticultura, ramur cu condiii prielnice de dezvoltare n judeul Bacu, ocup o suprafa de 15 260 ha. Livezile i pepinierele pomicole se ntind pe o suprafa de aproape 7 000 ha, numrul pomilor ajungind la peste 2 000 000 buci. In 1971 producia de nuci reprezenta 3,50/o di!1 producia pe ar a acestor fructe, iar a cireelor i viinelor

3,3D/o.

Cultura cerealelor, plantelor tehnice i legurr.icultura ocup cea mai mare parte a terenurilor din luncile Siretului i Bistriei, iar viticultura i pomicultura snt mai dezvoltate pe colinele din Podiul Moldovei, in bazinul Berheci-Zeletin i pe o parte din dealurile subcarpatice. Punile i fineele, care se intind pe 'J suprafa de peste 124 500 ha, creeaz pe i;'ltreg cuprinsul judeului condiii favorabile creterii animalelor. La recensmntul din ianuarie 1972 efectivele de animale numrau : circa 149 000 de bovine, 310 921 ovine, peste 91 000 de porcine i circa 1 600 000 de psri, iar densitatea animalelor la 100 ha teren era de : 47.5 bovine, din care 21,3 vaci i bivolie, 47,9 porcine i 104,3 ovine i caprine. Cu excepia porcinelor, aceste densiti sint superioare mediei pe ar. ln cadrul raselor de animale predomin la bovine bruna de Maramure, la porcine marele alb, iar la ovine rasa urcan. SILVICULTURA. Fondul forestier din judeul Bacu era n 1971 de 268 300 ha, reprezentind 40,60/o din suprafaa total a judeului i 4,2% din fondul forestier al rii. Pdurile de rinoase ocup 43% din fondul forestier, cele de fag 350fo, iar cele de stejar 50fo. Anual se impdu resc in medie circa 1 300-1 40J ha, Il atenie deosebit acordindu-se speciilor valoroase. In regiunile de munte rinoa-

sele ocup 75-SCc/ 0 , iar in regiunile de deal 40-45%. VIKATUL I PESCUITUL. Judeul Bacu dispune in prezent de o bogat i variat faun, cunoscut atit n ar, cit i peste hotare. Pdurile snt populate cu diferite specii de vnat, cum snt : cerbi, uri, c prioare, mistrei, iepuri, cocoi de munte. Fondul de vntoare al judeului dispuno:: de 4 case moder!'le de vntoare la ocoalele silvice Mnstirea Cain, Drmneti, Oituz i Ciui, 10 colibe de vntoare, 180 observatoare, peste 100 de hr;1itori. Apele judeului Bacu snt populate cu diverse specii de peti, acordndu-se o mare atenie pstrvului. In jude exist dou pstrvrii a;nenajate i dotate cu instalaii moderne, care produc anual circa 7 tone de pstrvi, precum i puietul necesar pentru deversare in apele und2 se practic pescuitul sporti\. TRANSPORTURILE. Teritoriul judeulv! este strbtut de 3 linii de cale ferat. care urmeaz cursul principalelor ruri : magistrala Bucureti-Suceava, care traverseaz judeul de la sud la nord pe cursul riului Siret, linia Adjud-Ciceu cu prelungirea Comneti-Moineti, construit de-a lungul rului Trotu, i linia Bacu-Piatra Neam-Bicaz, care urmeaz cursul rului Eis'ria. Lungirr.ea total a cilor ferate este de 226 km. revenind 34.2 km cale ferati'i la 1 000 km 2 , densitate inferioar rr.ediei pe ar. Noduri de cale ferat rr.ai importante snt Bacu i Comneti. Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost inzestrat cu o gar nou.
modern.

Judeul Bacu dispune de nsemnate drumuri modernizate sau in curs de modernizare. Lungimea total a drumurilor este de 2 495 km, din care 370 km drumuri naionale, modernizate in proporie de 820fo, i 2 125 km drumuri de interes local, din care 106 km modernizate. Densitatea drumurilor modernizate este de 61,9 km la 1 000 km 2, superioar mediei pe ar. 1\Iunicip'iul Bacu dispune, de asemenea, de un aeroport modern, dat in folosin in anul 1971, prin care se face le-

www.cimec.ro

86

.l U D B 1'

U L B A C AU

cu capitala rii i cu municipiile Suceava. Progrese insemnate s-au obinut in domeniul telecomunicaiilor. In 1971 populaia poseda 9 201 posturi telefonice. In cursul anului 1968 s-a realizat leg tura telefonic automat interurban cu capitala i celelalte localiti care au centrale automate. COMERUL. In prezent comerul socialist din judeul Bacu i desfoar activitatea printr-un numr de 1 929 de uniti, cu o suprafa comercial util de 98 651 m 2, din care 471 uniti de alimentaie public, cu o suprafa de 38 336 m:. In toate oraele judeului s-au construit complexe comerciale, dotate cu o bun baz tehnic-material. De asemenea, la sate s-au construit numeroase magazine
Iai i i prvlii steti. general a veniturilor a pel1I11is ca in perioada 19651971 volumul total al desfacerilor de mrfuri s sporeasc cu peste 47,8Df0, cre teri mai insemnate inregistrindu-se la mrfurile nealimentare i mai ales la obiectele de folosin ndelungat (mobil, articole tehnice, autoturisme etc.). Dac pn in 1965 volumul desfacerilor de mrfuri alimentare era preponderent, dup aceast dat ponderea revine mr furilor nealimentare, care ajung in 1971 la 49,1%. In ultimii ani s-au luat msuri de valorificare a tradiiei existente in judeul Bacu privind exercitarea comerului !n trguri, oboare i bilciuri, unde se desfac n special bunuri de larg consum pentru alimentaie i imbrcminte, obiecte i articole cu specific tradiional, printre care cea mai mare pondere o au vasele de ceramic i articolele meteugreti. INVATAMINT, CULTURA, ARTA. In anul colar 1971-1972 reeaua unitilor de nvmnt era format din : 419 grdinie, cu 695 de educatoare i peste 18 000 copii, 647 de coli generale cu 116 033 de elevi, 18 licee teoretice i de specialitate, cu 12 152 de elevi, un institut pedagogic de 3 ani cu 5 faculti i 1 688 de studeni, 3 coli tehnice de populaiei Creterea

gtura

specializare postliceal, 2 coli de maltrJ i 9 coli profesionale, cu peste 5 000 de elevi, dou licee sportive i un liceu de muzic. Raportnd numrul elevilor i studenilor la populaia judeului, rezult c din 1 000 de locuitori, circa 200 sint cuprini n diferite forme de nvmint. In colile de toate gradele i desfoar activitatea peste 6 800 de cadre didactice. In judeul Bacu funcioneaz numeroase uniti culturale, printre care : 2 case de cultur oreneti, 2 case de cultur ale sindicatelor (Bacu i municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej), 170 de cJmine culturale i filiale steti, precum i un nsemnat numr de cluburi sindicale in ntreprinderile i organizaiile economice. In anii construciei socialiste, activitatea cultural-artistic a luat o mare dezvoltare. In cadrul judeului activeaz : o orchestr simfonic, Teatrul de dram i Teatrul de ppui la Bacu, iar n domeniul micrii artistice de amatori - 95 de grupuri vocale i formaii corale, 182 de formaii coregrafice, 190 de brigzi artistice, 210 echipe de teatru, 8 echipe de teatru de ppui, 2 fanfare, 15 tarafuri, 7 orchestre de instrumente populare, 4 ansambluri folclorice, dou formaii de estrad. Exist, de asemenea, 3 muzee cu 9 secii (n municipiile Bacu i Gheorghe Gheorghiu-Dej). Judeul Bacu dispune de 221 de biblioteci publice, nzestrate cu 1 630 810 volume. In cuprinsul judeului ii desf oar activitatea 19 cinematografe stabile cu band normal i 218 cinematografe rurale. La sfritul anului 1971 numrul abonamentelor la radio i radioficare a ajuns pe total jude la 74 031, iar la televiziune la 36 130, inregistrndu-se o triplare fa de anul 1965. In municipiul Bacu apar cotidianul ,.Steagul rou", organul Comitetului judeean al P.C.R. i al Consiliului popular judeean, i revista lunar ,.Ateneu". Tot n Bacu funcioneaz o expoziie permanent organizat n casa n care a locuit poetul George Bacovia, Casa memorial ,.Nicu Enea", iar la Racova Expo-

www.cimec.ro

J lJ D E

T lJ L B A C A

lJ

87

bal, peste 100 de terenuri de volei, 22 ziia memorial "Ion Borcea", cunoscut naturalist romn. terenuri de baschet, peste 150 de terenuri Din judeul Bacu s-a ridicat i tot aici de handbal, 10 piste de atletism, 10 sli 9i-au desfurat o bun parte din activide sport, din care 3 construite in ultimii tatea lor savantul de renume mondial ani. La acestea se adaug bazele sportive Ion Ionescu de la Brad, scriitorii i poeii simple de la sate, precum i 16 arene de Vasile Alecsandri, Costache Negri i popice cu 1-2 piste i una cu 4 piste la George Vasiliu Bacovia, pictorul Nicolae Slnic-Moldova, un poligon de tir la Bacu, 9 sli pentru tenis de mas i ah, Enea i alii. o pirtie de schi etc. In judeul Bacu, la Tescani, se afi casa in care a locuit o parte din viaa sa TURISMUL. Relieful variat al judeului George Enescu, timp n care a creat opera ofer numeroase peisaje pitoreti, rspn dite in tot cuprinsul judeului i in spe"Oedip". cial in muni i pe vile rurilor. Ca zone SANATATEA PUBLICA. Reeaua unit turistice mai nsemnate pot fi menionate : ilor sanitare era format la sfiritul anuValea Trotuului sau "Prahova Molc1olui 1971 din : 13 spitale, 2 sanatorii T.B.C., vean", cum ii spunea poetul George Ba113 circumscripii medico-sanitare, 38 de covia, Valea Uzului, unde in zona de dispensare, 10 policlinici, 42 de case de munte a acesteia funcioneaz o tabr de nateri, 39 de farmacii. var pentru pionieri i colari. De aseIn unitile de asisten medical din menea, locuri turistice frecventate sint jude snt peste 3 800 de paturi, revenind Slnicul-Moldovei, Poiana Srat i Hein medie la 1 000 de locuitori circa 6 pameiui, iar pe malul lacului Belei din muturi. In unitile sanitare lucreaz 4 622 nicipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej exist a de cadre sanitare cu pregtire superioar, cabane turistice cu peste 100 de locuri de medie i elementar. La un medic revin cazare. in medie 1 089 de locuitori. Intre obiectivele turistice mai imporLa sfritul anului 1971 reeaua de asistante ale judeului se pot enumera moten social a judeului Bacu cuprindea numente istorice, ca : mormintul lupt 3 cmine-spital de aduli neuropsihici, cu torului paoptist Costache Negri (1812o capacitate total de 425 locuri, 1 cmin 1872) din oraul Trgu Ocna, cimpurile de spital de bolnavi cronici, cu o capacitate lupt pentru aprarea patriei Cireoaia de 85 de locuri. din satul Poeni, aparinnd oraului Tirgu EDUCAIA FIZICA, SPORTUL. Pe teriOcna, Cain i Oituz din comunele cu acetoriul judeului i desfoar activitatea lai nume. un numr de 497 de asociaii sportive, PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE. i In dou cluburi sportive - "Sport Club"-Baviitor accentul principal se pune pe dezcu i "tiina 1. P."-Bacu. In asociaiile voltarea industrial a judeului BacAu. sportive i in cluburi sint cuprini un Pn la sfritul actualului cincinal snt numr de 6 418 sportivi legitimati. De alocate nsemnate fonduri de investiii asemenea, mai activeaz 55 de asociaii pentru dezvoltarea, modernizarea i resportive sindicale. utilarea unor uniti, precum i pentr11 In jude funcioneaz 42 echipe divizioconstruirea de noi i importante obiective nare, antrenate in competiiile de fotbal, industriale. Se prevede : extinderea Intrehandbal, volei, box, baschet, atletism i prinderii electrocentrale Borzeti, sporirea lupte. Exist 15 maetri ai sportului, dintre i construirea de noi capaciti de procare un maestru emerit, peste 100 de ducie la Grupul industrial de petrochisportivi clasificai categoria 1, 419 sportivi mie din municipiul Gheorghe-Gheorghiuclasificai categoria a II-a, 1 300 de sporDej, construirea de noi secii i fabrici la tivi clasificai categoria a III-a i juniori. combinatele de industrializare a lemnului Baza material pentru practicarea sporBacu i Comneti, construirea unei mori tului este format din 34 terenuri de fot-

www.cimec.ro

88
i

J U D ET U L

B A CA U

a unei fabrici de piine in municipiul Tot la Bacu va intra in producie o fabric de armturi din font, dispunind de o turntorie a crei capacitate anual va atinge in final 40 000 de tone de piese brute din font. De asemenea, pn la sfrftul cincinalului vor fi date in funciune o nou fabric de maini unelte, o main pentru fabricarea hirtiei i alte obiective. Snt prevzute, de asemenea, sporiri nsemnate ale capaciti lor de producie existente in industria uoar, alimentar, industria local, precum i a serviciilor ctre populaie. In agricultur vor spori considerabil investiiile, mai ales pentru plantaii de vii i pomi in masiv, regularizri de ape i
Bacu.

sistemelor de irigaii, pentru conunor complexe de cretere a animalelor - vaci cu lapte, porci, psri, tineret taurin la ngrat -, a unor fabrici de preparat nutreuri combinate etc. Se va dezvolta in continuare reeaua de ci de comunicaii moderne, construcia de locuine, hoteluri, cabane turistice, precum i capacitatea staiunii balneoclimaterice Slnic-Moldova ; va cunoate amploare construcia de coli, cree i gr dinie, de lcauri de cultur, de spitale i policlinicl noi la Bacu i Moineti, de pavilioane noi la actualele spitale, de complexe sanatoriale la Slnic-Moldova, Il sal de sport la Bacu, complexe sportive, locuri de agrement i altele.
strucia

mrirea

JUDETUL cu

BACAU in municipiul
Bacu

reedina

Municipii : 2. Orae : s. Localltal componente ale mune : 80 (din care, suburbane : 6). Sate : 491 .\.. MUNICIPII

municipiilor

ale

oraelor

18. Co-

1. MUSICIPIUL B A C A U. Comune suburbane : 1. Comuna HEMEIU. Sate componente ale comunei suburbane : 1. HEMEIU ; 2. Fl:ntlnele ; 3. Llllecl. 2. Comuna LETEA VECHE. Sate componente ale comunei suburbane : 1. LETEA VECHE ; 2 Hoit ; 3. Radomlretl ; 4. Rui Ciutea; 5. Siretul. J. Comuna MAG URA. Sate componente ale comunei suburbane: 1. MAGURA: 2. Crlhan ; 3. Dealu Mare ; 4. Sohodol. 4. Comuna MARGINENI. Sate componente ale comunei suburbane : 1. MARGINENI ; 2. Barai ; 3. Luncanl :. 4. Pdureni; 5. Podi; 6. Poiana; 7. Trebe ; 6. Valea Budului.
II. l\IUNICIPIUL GHEORGHE G H E O R G H 1 U-DE J. Localiti componente ale municipiului : 1. GliE O n G H E G H E O R G H 1 L"-D E J ; 2. Borzeti ; 3. Slobozia. Comune suburbane : 1. Comuna GURA vAn. Sate componente ale comunei suburbane : 1. GURA VAII; 2. Ca pta ; 3. Dumbrava; 4. Motoceti ; 5. Pltinata ; 6. Temelia. 2. Comuna TEFAN CEL MARE. sate componente ale comunei suburbane : 1. TEFAN CEL MARE; 2. Bogdana ; 3. Bucium! ; 4. Gutina ; 5. Negoleti ; 6. Rcul ; 7. Rdeana ; 8. Viloara.

B.

ORAE

1.

oraul

B U H U

1.

Localiti

componente

ale

oraului:

1. B U H V

1; 2.

Marginea;

3. Runcu. 2. 3.
Oraul
Vermeti

C o 1\I A N E ;

T 1.

Localiti

componente ale

oraului

: 1.

OMAN E

T 1 ; 2. Podel ;

3. Oraul M O 1 NE T 1. Localiti componente ale oraului : 1. M O 1 NE T 1 ; 2. Gzrle. 4. Oraul S LAN 1 CM O L D O V A. Localiti componente ale oraului : 1. S LAN 1 cM O L D O V A ; 2. Cerdac ; 3. Clreoaia. s.
OraUl

T 1R G U

O C N A.

Localitti

componente ale

oraului

T 1R G U

O CN A ;

www.cimec.ro

,J V D B T V L

B A CA V

e~~

C.

COMUNE

1. Comuna AGA. Satele componente : 1..AGA ; :l. Beleghet ; 3. Conea ; 4. Cotumba ; 5. Dia~onetl ; 6. Goloasa ; 7. Prelucl ; 8. Sula .. z. Comuna ARDEOANI. Satele componente : 1. ARDECANI; 2. LeonUneU. 3. Comuna ASAU. Satele componente : 1. ASAU ; 2. Apa Asu : 3. Ciobnu ; 4. Lunea Asu ; 5. Pltini ; 6. Stralll. 4. Comuna BALCANI. Satele componente : 1. BALCANI; 2. Frumoasa; 3. Ludal ; 4. Schltu Frumoasa. 5. comuna BERETIBISTRIA Satele componente : 1. BERETIBISTRIA ; 2. Brad ; 3. Clumal ; 4. Climetl ; 5. Dumbrava ; G. FAgeel ; 7. Itetl ; 8. PAdurenl. 6. Comuna BERETI-TAZLAU. Satele componente : 1. BERETI-TAZLAU ; 2. Booteni ; 3. Enchlet\ ; 4. Prlsaca ; 5. Romneti ; 6. Tescanl ; 7. Turlulanu. 7. Comuna BERZUNI. Satele componente : 1. BERZUNI ; 2. Buda ; 3. Dragomlr. 8. Comuna BIRSANETI. Satele componente : 1. BlRSANETI ; 2. Albele ; 3. BrAtetl ; 4. Caraclu. 8. Comuna BLAGETI. Satele componente : 1. BLAGETI ; 2. Buda ; 3. Poiana Negustorului : 4. irdenU Mari ; 5. Valea lui Ion. 10. Comuna BOGDANETI. Satele componente : 1. BOG DANETI ; 2. FillpeU. 11. Comuna BRUSTUROASA. Satele componente : 1. BRUSTUROASA ; 2. Burulenl ; 3. Burulenlul de Sus ; 4. camenca ; 5. Cuchinl ; 6. HingAnetl. 12. Comuna BUHOCI. Satele componente : 1. BUHOCI ; 2. Bljghlr ; 3. Buhocel ; 4. Cotenl ; 5. Dosplneti. 13. Comuna CAIN. satele componente : 1. CAIN ; 2. Curla. 14. Comuna CAIUI. Satele componente : 1. CAIUI ; !. Blidar! ; 3. Boitea ; 4. Floreti ; 5. Heltiu ; 6. MArceti ; 7. Popeni ; 8. Pralea ; 9. Vrlncenl. 15. comuna CLEJA. Satele componente : 1. CLEJA ; 2. somuca ; 3. Valea MicA. 16. comuna COLONETI. Satele componente : 1. COLONETI ; 2. Clin! ; 3. Poiana ; 4. Satu Nou ; 5. Spria ; 6. Valea Mare ; 7. ZApodla. 17. Comuna CORBASCA. Satele componente : 1. CORBASCA ; 2. BAcioiu ; 3. Marvlla ; 4. Pogle ; 5. Rogoaza ; 6. ScArloara ; 7. Vllcele. 18. Comuna COOFANETI. Satele componente : 1. COOFANETI ; 2. Bllca ; 3. Boltea de Jos ; . Boranl ; 5. TAnsoala. 19. Comuna DAMIENETI. Satele componente : 1. DAMIENETI : 2. CAlugArenl ; 3. DrAgeU ; 4. Ptu:iureni. 20. Comuna DARMANETI. Satele componente : 1. DARMANETI ; 2. DArmAneasca ; 3. Lapo ; 4. PAgubeni ; 5. Plopu ; 6. SAlAtruc. 21. Comuna DEALU MORII. Satele componente : 1. DEALU MORII ; :l. Banca ; 3. Blneti ; 4. Blaga ; 5. Babo ; 6. Bodeasa ; 7. Bostnetl ; 8. Calapodeti ; 9. CAula ; 10. Dorofel ; 11. Ghionoala ; 12. Grlideti ; 13. Neguletl ; 14. TvAdrAti. 22. Comuna DOFTEANA. Satele compo.nente: 1. DOFTEANA ; 2. Bogata; 3. Cuculel ; 4. HghJac ; 5. Larga ; 6. Seaca ; 7. tefan Vod. 23. comuna FARAOANI. Satele componente : 1. FARAOANI. 24. Comuna FILIPENI. Satele componente : 1. FILIPENI ; 2. BAlala ; 3. Brad ; 4. Frunteti ; 5. MArAtl ; 6. PAdureni ; 7. Slobozia ; 8. Valea Soului. 25. Comuna FILIPETI. Satele componente : 1. FILIPETI ; 2. Boana : 3. C!rligi ; 4. Corneti ; 5. Cotu Grosului ; 8. Galbeni ; 7. H!rleti ; 8. Onicanl. 26. Comuna GAICEANA. Satele componente : 1. GAICEANA ; 2. Arin! ; 3. Huu ; 4. Popeti. 27. Comuna GHIME-FAGET. Satele componente: 1. FAGET ; 2. BolovAnl; 3. Fgetu de sus; 4. Ghime : 5. RAchJtl ; 6. TrhAul. 28. Comuna GlRLENI. Satele componente : 1. GlRLENII DE sus ; 2. G!rlenl; 3. Lespezi; 4. urlna. 29. Comuna GLAVANETI. Satele componente : 1. GLAVANETI ; 2. Frumuelu ; 3. Muncelu ; 4. Putredenl ; 5. RAzeu. 30. Comuna HELEGIU. Satele componente : 1. HELEGIU ; 2. BrAtila ; 3. Delenl ; 4. Drgugetl. 31. Comuna HORGETI. Satele componente : 1. HORGETI ; :l. Bazga ; 3. Galerl ; 4. Mrscu ; 5. RcAtAu-Rzel ; 6. RctAu de Jos ; 7. Recea ; 8. Sohodor ; 9. VAlenl. 32. Comuna HURUIETI. Satele componente : 1. HURUIETI ; 2. Cpotett ; 3. Floreti ; 4. Fundoala ; 5. Ochenl ; 6. Perchlu ; 7. Prdal. 33. comuna IZVORU BERHECIULUI. Satele componente : 1. IZVORU BERHECIULUI ; 2. Antoheti ; 3. BAimac ; 4. Fghleni ; 5. Oblrla ; 6. Oeletl ; 7. Pdurenl. 34. Comuna LIPOVA. satele componente : 1. LIPOVA ; 2. Mnosu ; 3. Satu Nou ; 4. Valea Caselor ; 5. Valea Ho~el ; 6. Valea Mrului ; 7. Valea Moneagulul. 35. Comuna LIVEZI. Satele componente : 1. LIVEZI ; 2. B lneasa ; 3. orAa ; 4. Poiana ; 5. Prjoala ; 6. Scrlga. 36. Comuna LUIZI-CALUGARA. Satele componente : 1. LUIZI-CALUGARA ; :l. Osebil. 37. Comuna MAGIRETI. Satele componente . 1. MAGIRETI ; 2. Prjeti ; 3. Stnetl ; 4. esurl ; 5. Valea Arlnllor. 38. Comuna MANASTIREA CAIN. satele componente : 1. MANASTIREA CAIN ; :l. Lupetl ; 3. Plrvuletl ; 4. scutaru. 39. comuna MOTOENI. Satele componente : 1. MOTOENI. 2. Btcleti ; 3. Chetrenl ; 4. Chicerea ; 5. Coclu ; 8. Cornelu ; 7. Flntlnele ': 8. FundAtura ; 9. Gura Crieti ; 10. Poiana ; 11. Praja ; 12. Rotrla ; 13. endretl : 14. epoala. 40. Comuna NEGRI. Satele componente : 1. NEGRI ; 2. Brad ; 3. CAlinetl. ; 4. Mlgla ; 5. Poiana ; 8. Ursoala. n. Comuna NICOLAE BALCESCU. Satele componente : 1. NICOLAE BALCESCU ; 2. Blata; 3. ~\chila; 4. Galbeni; 5. LArgua ; 6. SArata ; 7. Valea SeacA. 42. Comuna OITUZ. Satele com1c"'nente : 1. OITUZ ; 2. Clc!l ; 3. FerestrAu-Oituz ; 4. Hlrja ; 5. Marginea ; 6. Poiana Srat. 43. Comuna ONCETI. satele componente : 1. ONCETI ; 2. BArboasa ; 3. Dealu Perjului ; 4. OncetU Vech\ ; 5. Salu Nou ; 6. Tarnia ; 7. Taula. 44. Comuna ORBENI. Satele componente : 1. ORBENI ; 2. Scurta. 45. Comuna PALANCA. Satele componente : 1. PALANCA ; 2. CAdAretl ; 3. Clughe ; 4. Pajitea; 5. Popolu. 46. Comuna PARAVA. Satele componente. 1. PARAVA; 2. Drguani; 3. R doala ; 4. Telu. 47. Comuna PARINCEA. Satele componente. 1. PARINCEA ; 2. Barna ; 3. MIIet!! de Jos ; 4. M!letU de sus : 5. NAnetl ; 6. NAstAsenl ; 7. Poieni ; 8. Satu Nou ; 9. Vladnic.

www.cimec.ro

90

.JUD E

TU

B A C AU

ti. Comuna PINCETI. Satele componente : 1. PINCETI ; 2. Chilia Benei ; 3. Dlene ; 4. Ful ; 5. Fundu Vil ; 6. Motoc ; 7. Petreti ; 8. Soei. ts. Comuna PIRGARETI. Satele componente : 1. PIRGARETI ; 2. Bahna ; 3. Nlcoreti ; 4. Plrtu Boghii ; 5. Satu Nou. 50. Comuna PIRJOL. Satele componente : 1. PIRJOL ; 2. BhnAeni ; 3. Biirn.etl ; 4. Bsiiti ; 5. Clmpeni ; 8. HAineala; 7. Pustlana; 8. TArla. 51. Comuna PLOPANA. Satele componente: 1. PLOPANA; 2. Budetl ; 3. Dornenl ; 4. Fundu Tutovel ; 5. Icani ; 6. Ruseni Riizel ; 7. Rusenil de Sus ; 8. Str mlnoasa ; 9. lglra. 52. Comuna PODU TURCULUI. Satele componente : 1. PODU TURCULUI ; 2. BAlAnetl ; 3. Ciibeti ; 4. Flchltetl ; 5. Glurgtoana ; 6. Hana ; 7. Lehancea ; 8. Plopu ; 9. Rcu ana ; 10. Slrbl. 53. Comuna PODURI. Satele componente : 1. PODURI ; 2. Bucetl ; 3. Cernu ; 4. Cornet; 5. Negreni; 6. Prohozeti; 7. Valea oU. H. Comuna RACOVA. Satele componente : 1. RACOV A ; 2. Gura VU ; 3. Hlmcioala ; 4. ruel. 55. Comuna RACACIUNI. Satele componente : 1. RACACIUNI ; 2. Ciucani ; 3. Fundu Riiciicluni ; 4. Gheorghe Doja ; 5. Glteni ; 6. Rstoaca. 56. Comuna RACHITOASA. Satele componente : 1. RACHITOASA ; 2. Barcana ; 3. Buca ; 4. Buda ; 5. Burdusacl ; 6. Dnlla ; 7. Dumbrava ; 8. Farcaa ; 9. FundAtura Rilchitoasa ; 10. Hghlac ; 11. Magazia ; 12. Movilia ; 13. Oprtetl ; 14. Putini ; 15. Tochilea. 57. Comuna ROIORI. Satele componente ; 1. ROIORI ; 2. MisihAnetl ; 3. Neguenl ; 4. Poieni ; 5. Valea Mare ; 8. Valea Micii ; 51. Comuna SASCUT. Satele componente : 1. SASCUT ; 2. Bereti ; 3. Coneti ; 4. Piincetl ; 5. Sascut-Sat ; 6. Schlneni ; 7. Valea Naculul. 59. Comuna SANDULENI. Satele componente : 1. SANDULENI ; 2. Blrzuletl ; 3. Coman ; 4. Mateletl ; 5. Stufu ; 6. Tisa ; 7. Veretl. 10. Comuna SAUCETL Satele componente : 1. SAUCETI ; Vod ; 3. Costel ; 4. Schlnenl ; 5. Slretu ; 6. erbeti. &L Comuna SCORENI. 2. Bogdan Satele componente : 1. SCORTENI ; 2. Bogdneti ; 3. Floretl ; 4. Grtgorenl ; 5. Stejaru ; 6. erpeni. 62. Comuna SECUIENI. Satele componente : 1. SECUIENI ; 2. Blua ; 3. Berblncenl ; 4. Chltlcenl ; 5. Cluturetl ; 6. Fundeni ; 7. Glodloarele ; 8. Odobetl ; 9. TlsaSilvestrl ; 10. Valea Flnaulul ; 11. Viileni. 63. Comuna SOLON. Satele componente : 1. SOLON ; 2. Cucuiel ; 3. Srata. 64. Comuna STANIETI. Satele componente : 1. STANIETI; 2. Balotetl ; 3. Belcluneasa ; 4. Benetl ; 5. Crieti ; 6. Gorghetl ; 7. Slobozia ; 8. Slobozia Nou ; 9. Vleni. 65. Comuna STRUGARI. Satele componente : 1. STRUGARI ; 2. Cetuia ; 3. Iaz ; 4. Nadla; 5. Petricica ; 8. Rchltiu. " Comuna TAMAI. Satele componente : 1. TAMAI; 2. Chetrl ; 3. Furnicar! ; 4. Glosenl. 67. Comuna TATARATI. Satele componente : 1. TATARATI ; 2. CornU de Jos ; 3. CornU de Sus ; 4. DrAgetl ; 5. Gherdana ; 6. Glurgenl ; 7. Ungurenl. 68. Comuna TIRGU TROTU. Satele componente : 1. TIRGU TROTU ; 2. Tuta ; 1. TRAIAN ; 2. Bogdnetl ; 3. Her3. Vlloara. 69. Comuna TRAIAN. Satele componente : tloana de Jos ; 4. Hertloana-RAzei ; 5. Prjeti ; 8. Zpodla. 70. Comuna UNGURENI. Satele componente : 1. t:NGURENl ; 2. Brteti ; 3. Bibiretl ; 4. Bota ; 5. Botetl ; 6. Girla Anei ; 7. Vlforeni ; 8. Zltarl. 71. Comuna URECHETI. Satele componente : 1. URECHETI ; 2. Cornel ; 3. Lunea Dochlel ; 4. Satu Nou ; 5. Slobozia. 72. Comuna V ALEA SEACA. Satele componente : 1. V ALEA SEACA ; 2. Cucova. 73. Comuna VULTURENI. Satele componente : 1. LI CHITIENI ; 2. Bosla ; 3. Ddetl ; 4. Dorneni ; 5. Ghllvetl ; 6. GodinetU de Jos ; 7. GodineW de sus ; 8. Medelenl ; 9. Nzrtoaia ; 10. Reprtv ; 11. Tomozla ; 12. igneti ; 13. Valea Lupulul ; 14. Valea Merllor ; 15. Valea Salcie! ; 16. Vultureni. 74. Comuna ZEME. Satele componente : 1. ZEME ; 2. Boltu.
gerl.

La definitivarea textului a colaborat Pintilie Rusu.

www.cimec.ro

JUDEUL

BIHOR

GEOGRAFICA. Judeul Bihor este situat in nord-vestul rii, pe cursurile Criului Repede i Criului Negru. Este mrginit la est de Munii Apuseni, iar la vest de Cimpia Tisei. La est se nvecineaz cu judeele Cluj, Alba i Slaj, la nord cu judeul Satu Mare, la sud cu judeul Arad. La vest judeul Bihor delimiteaz grania R. S. Romnia cu R. P. Ungar. Suprafaa judeului Bihor este de 7 535 kmz, reprezentind 3,20fo din teritoriul Romniei. RELIEFUL. Caracteristica principal a reliefului teritoriului judeului Bihor o constituie dispunerea sa in trepte. Cea mai ridicat se afl in est, format din culmile inalte vestice ale masivelor Bihor i Vldeasa, i din cele mai joase ale masivelor Oodru-Moma, Pdurea Craiului i Plopi, care ptrund ca nite tentacule spre vest, desprind intre ele depresiunile Beiuului (pe Criul Negru) i VadBorod (pe Criul Repede). Predominana calcarului a favorizat apariia unui pitoresc relief carstic. Dealurile piernontane cu dezvoltare maxim pe rarnele depresiunilor i cu altitudini absolute intre 200 i 500 m, fac trecerea la cea mai joas treapt, a Cmpiei vestice, mai joas ctre sud i mai nalt ctre nord. La extremitatea nordic a judeului, esul Tisei capt denivelri, ca urmare a prezenei dunelor de nisip din Cmpia Ni-

AEZARE

rului, care domin Cimpia Eriului, din estul ei, mai joas. CLIMA este continental-moderat, cu predomiRarea circulaiei aerului umed din vest, nord-vest. Temperatura medie anual variaz intre 6 i 10,5. Iarna temperatura medie oscileaz intre -1,5 in Cmpia Tisei i -3 n partea nalt din est. Vara temperatura medie lunar depete 20. Temperatura maxim absolut de 39,5 a fost nregistrat in 1952 la Diosig, iar minima absolut de -29 la Beiu in 1942. Cantitile anuale de preci,pitaii snt cuprinse ntre 550 i 1 200 mm. Intervalele fr precipitaii sint mult mai scurte decit in Cmpia Romn. Vinturile dominante snt din vest, nord-vest i sud-vest. HIDROGRAFIA. Teritoriul judeului Bihor este strbtut de Barcu, Criul Repede i Criul Negru, care curg de la est spre vest. Scderea precipitaiilor odat cu scderea altitudinii de la est spre vest determin reducerea densitii reelei hidrografice de la 1,1 km/km2 in zona montan pn la 0,2 kmjkm2 in zona joas de cmpie. Aspectul slbatic al vilor n zona muntoas se modific n cmpie, cursurile avnd numeroase despletiri i meandre. Variaiile mari de nivel (8-10 m) i de debit au impus o serie de msuri de regularizare. O importan deosebit o au apele termale din staiunile Felix i 1 Mai ; la 1 Mai se afl lacul Peea, cu

www.cimec.ro

92

JUD_ETUL &IlHOR

flor (nimphaea lotus) umca m lume o faun relicte. In scopuri piscicole au fost create o serie de iazuri (Cefa 410 ha, Inand 200 ha). SOLURILE. Cea mai mare extindere o au soiurile silvestre podzolite (n zona deluroas i piemontan), urmeaz apoi soIurile silvestre montane dezvoltate. Cernoziomurile de diferite tipuri ocup o fie ngust in vestul judeului. Dintre soiurile -azonale pot fi menio nate : smolniele i lcovitile in cmpia joas, soiurile argiloase, aluviunile i soIurile aluvionare n luncile rurilor mai mari ; rendzinele i cele supuse erodrii in zona munilor. RESURSELE NATURALE ALE SOLULUI I SUBSOLULUI. In subsolul judeului Bihor se gsesc : zcminte de lignit (la Derna, Borumlaca, Vrzari, Suplacu de Barcu i Corniel), nisipuri bituminoase (la Derna, Ttru), petrol (Suplacu de Barcu), zcminte de bauxit (n regiunea Pdurea Craiului), argil refractar (la Blnaca), marmur (la Bia i Chicu), izvoare termale pe linia principalelor fracturi dintre zona de cmpie i cea deluroas, mai importante fiind cele situate lr.g Oradea (Bile Felix i 1 Mai) i localitatea Tinca. Punile i fneele naturale, pii.durile for:nRte din cer, gorun, stejar, grni. fag, braj i molid, i pajitile. localizate n zona dealurilor i respectiv a munilor. completeaz lista bogiilor naturale. Cernoziomurile din vestul judeului favorizeaz cultura grului, porurnbului i a sfeclei de zahr. DIN TRECUTUL ISTORIC AL JUDETULUI. Urme de via social - ceramic, unelte de piatr etc. -, descoperite pe teritoriul judeului Bihor la Oradea, S cueni, Sntandrei, aparin epocii pietrei lefuite (neolitic). O dezvoltare deosebit au nregistrat comunitile omeneti statornicite pe teritoriul actualului jude Bihor n epoca metalelor. La Otomani i Slacea s-au descoperit mari aezri fortificate din epoca bronzului. Pentru epoca fierului. in etapa formrii poporului dac, urmele arheologice demonstreaz o considerabil dezvoltare

: in zona celor trei s-au descoperit mai multe tezaure monetare dacice. tezaurul de podoabe de :::r~int de la Oradea. In perioada ocuprii Daciei de ctre romani, teritoriul judeului Bihor a rmas ln afara granielor provinciei roJT!ane. e~ continuind s fie locuit de populaia dacilor liberi. La Oradea s-a descoperit o necropol i un complex ritual {'e o deosebit valoare tiinific aparinnd dacilor liberi. Intre secolele IV-X, alturi de urmele materiale ale populaiei autohtone s-au descoperit urme ale unor populaii migratoare care au trecut pe aici. Viaa i lupta populaiei din secolul al X-lea sint atestate de interesantul monument din Transilvania, Cetatea ele p mnt de la Biharia. re~edina voievodului Menumorut, cel care a organizat prima formaiune prestatal pe aceste meleaguri. De la sfritul secolului al XIII-lea se pstreaz un document, unic in felul su, - ,.Registrul de la Oradea" -. preios pentru reconstituirea vieii sociale. economice i juridice din aceast perioad. Tn el este amintit practicarea ordaliilor la Oradea - judecata flerulul rou. Prin aezarea sa geografic, la intersecia principalelor drumuri comerciale, Bihorul a cunoscut nc din evul mediu o intens activitate economic i comercial. S-au dezvoltat oraele i trgurile Oradea. Beiu. Tileagd i Scueni. In 1514, ranii bihoreni au participat la rzboiul rnesc condus de Gheorghe Doja. muli nrolai in detaamentul ce avea n frunte pe preotul Laureniu. La mijlocul secolului al XVI-lea. Bihorul, cuprins n Principatul transilvan, a jucat un rol deosebit de important. Oradea. cu noua sa cetate, a devenit scutul de aprare al Transilvaniei impotriva pericolului turcesc. In aceast perioad Oradea a avut un mare rol in rspndirea culturii umaniste in Transilvania, devenind un centru cultural de anvergur european. Vestitele sale biblioteci. monumentele, tipoJitrafiile au atras atenia a nenumrai vizitatori strini, care ne-au lCriuri

economic i cultural

www.cimec.ro

.JUD'EUL

BIHOR

98.

JUDEUL

BIHOR

A
LEGEND

~ o

~"unicipiu re~edint de jud!!f Oole


Comune Fronrier6 de stat

--

~;mit6 de judet

l :rr'lll6 de
1

comun6

~~~~oriul municipiului ~i oraelor

~ t.'''toriul comunelor suburbane

o
www.cimec.ro

94

JUDETUL BIBOB

sat asupra ei mrturii preioase in descrierile fcute. In 1599, porile cetii Oradea i ale oraului Beiu s-au deschis in faa voievodului Mihai Viteazul, care a realizat pentru prima oar n istoria poporului romn unificarea celor trei ri romneti.

urban triesc 35,10fo, iar n mediul rural 64,9% din totalul populaiei. Densitatea pe km2 era de 81,1 locuitori. Potrivit datelor recensmntului din 15 martie 1966, structura populaiei pe naionaliti era urmtoarea : romni 64,40/o, maghiari 32,90fo, germani 0,20/o, alte naionaliti

2,50/o.

In 1660, cu toat rezistena opus de populaia bihorean, Oradea a czut in mna turdlor, iar o parte din Bihor a fost transformat n paalc turcesc. Ocupaia turceasc - de 32 de ani a fost nlocuit de ocupaia lung i grea a Imperiului habsburgic. Impotriva lor, bihorenii se vor ridica la lupt condui de Marcu Haeganu, cpitan al principelui Francisc Rk6czi al II-lea. In 1784, n prile sudice ale judeului s-a extins flacra marii rscoale rneti condus de Horea, Cloca i Crian. O amploare deosebit a cunoscut pe me- leagurile judeului Bihor revoluia de la
1848.

Dezvoltarea relaiilor capitaliste a dus la ascuirea contradiciilor sociale, la ridicarea la lupt a proletariatului. In 1904, proletariatul agricol din Aled i mprejurimi a nscris un moment important n istoria luptelor pentru drepturi sociale. In 1918, la Oradea a activat Consiliul Naional Romn, care a pregtit Unirea Transilvaniei cu Romnia. Un mare numr de bihoreni particip Ia Adunarea naional de la Alba Iulia. Delegaii muncitorilor din Oradea au part;cipat la Congresul de constituire a P. C. R. In 1921, apoi n 1933 au avut loc puternice aciuni greviste. In 1940, in urma dictatului de Ia Viena, s-a constituit un detaament de lupt care s mpiedice intrarea trupelor horthiste in Bihor. La 12 octombrie 1944 a avut loc eliberarea Oradiei i a judeului Bihor de ctre armatele romne i sovietice. POPULAIA judeului Bihor a fost la 1 iulie 1971 de 611 548 de locuitori, circa 30fo din populaia rii. Din acetia 301 694 (49,3D/o) erau de sex masculin .}i 309 854 (50,70fo) de sex feminin ; n mediul

In 1971, la 1 000 de locuitori s-au nregistrat 18,4 nscui vii i 11,6 decedai, cu un spor natural de 6,8%o. In acelai an numrul salariailor a fost de 157 600 (cu 26,70fo mai muli decit n 1965), iar al muncitorilor de 122 200 (cu 35,9% mai muli dect n 1965). Din totalul salariailor, 84 600 lucrau in industrie i construcii, 16 400 n agricultur i silvkultur, 14 400 n domeniul circulaiei mrfurilor, 10 300 n transporturi, 10 200 n nvmnt, cultur i art, 8 400 n domeniul ocrotirii sntii, asistentei sociale, culturii fizice etc. LOCALIT A I LE. Judeul Bihor are un municipiu i 7 orae cu 21 de localiti comp0nente, 87 de comune, din care 3 suburbane, i 435 de sate. Municipiul Oradea este reedina judeului Bihor. El constituie principalul centru urban i industrial al judeului. La 1 iulie 1971 avea 149 896 de locuitori, inclusiv comunele suburbane. Aici au fost construite i 'iezvoltate ntreprinderi din industria construciilor de maini (producia de maini-unelte, de forjat, presat i debitat metale), din industria coloran ilor i a medicamentelor, pentru producia de blnuri etc. In municipiul Oradea pulseaz o puternic via social-tiini
fic i cultural-artistic.

Salonta, menionat pentru prima n 1332, este situat n sud-vestul judeului, n Cmpia Criurilor. La 1 iulie 1971 avea 18 658 de locuitori. In ora funcioneaz ntreprinderi industriale, coli generale, licee etc. Oraul Marghita se afl n nordul judeului, n valea Barcului. Amintit pentru prima oar n 1352 sub numele de Marita, acest ora a fost terenul unor lupte cu caracter social, printre care menUonm grevele de seceri din primul dedat

Oraul

www.cimec.ro

.JUDEUL

BIHOR

96

ceniu al secolului al XX-lea. In anii socialismului a crescut mult sub aspect economic i social-cultural. La 1 iulie 1971 avea 13 198 de locuitori. Oraul Aled este situat la poalele Munilor Reze, pe valea Criului Repede. La 1 iulie 1971 avea 11 858 de locuitori, inclusiv comuna suburban Atileu. Oraul constituie un centru social-economic al judeului, dispunind de 4 intreprinderi industriale. Aici a avut loc in 1904 o rscoal rneasc, inbuit cu cruzime de guvernul burghezo-moieresc din Ungaria. Oraul Beiu, atestat documentar in prima jumtate a secolului al XIII-lea. este situat pe malurile Criului Negru, la poalele Munilor Apuseni, in depresiunea ce-i poart numele. El cunoate o dezvoltare economic i social-cultural intens. Cu 140 de ani in urm crturarul Samuil Vulcan a fundat gimnaziul romnesc din localitate. La 1 iulie 1971 avea 9 261 de locuitori. Oraul Dr. Petru Groza, aezat in sudestul judeului, pe malurile Criului Ne~ru, avea 6 199 de locuitori la 1 iulie 1971. El dispune de intreprinderi industriale i o serie de instituii socialculturale. Oraul Vacu, se afl pe valea Criului Negru. Aici se exploateaz marmur i calcare, se prelucreaz lemnul etc. La 1 iulie 1971 avea 3 463 de locuitori. Oraul Nucet, aezat la poalele Muni lor Bihorului, avea 2 320 de locuitori la 1 iulie 1971. Aici a inceput s se desfoare o activitate economic, social i
cultural intens.

ducia agricol pe ar. In anii 196~1970, ritmul mediu de cretere a produciei industriale a fost de 12,8%, St1perior mediei pe ar. Judeul Bihor deine 2,20fo din totalul fondurilor filte productive din industrie i 3,00;0 din numrul muncitorilor din intreaga ar. In industrie se gsesc intreprinderi din diferite ramuri de producie, printre care se remarc Uzina de alumin de la Oradea, unica de acest gen din Romnia. In jude se practic o agricultur intensiv i multilateral.

Extinderea produciei industriale i agricole a atras dup sine dezvoltarea i in celelalte domenii : transporturi, circulaia mrfurilor, nvmnt, cultur,

ocrotirea sntii etc. INDUSTRIA. In 1971, in judeul Bihor existau 54 de intreprinderi de suberdonare repul9lican, 9 de industrie local i 15 cooperatiste. Ponderea produciei globale industriale a principalelor ramuri era in 1971 urmtoarea:

In procente fa de: Ran:uri ale industriei


;;roducia global industrial producia

global il.
industrial

pe
jude

a ramurilor pe ar
2,4 1,9 2,4

Bihor se grupau dup numrul locuitorilor la 1 iulie 1971 astfel : 1 comun pn la 2 000 de locuitori, 37 intre 2 001 i 4 000, 41 intre 4 001 i 7 000, 5 intre 7 001 i 10 000 i 3 peste 10 000 de locuitori. Media populaiei pe o comun era in 1970 de 4 550 de locuitori, fr comunele suburbane. TRASATURI ECONOMICE. Judeul Bihor are o economie industrial-agrar in continu dezvoltare. El a dat in 1971 2,40fo din producia industrial i 3,30fo din pro-

Comunele

judeului

Total industrie din care: Energie electric i termic Combustibil Metalurgie neferoasA (inclusiv extracia minoreurilor neferoase) Construcii de maini i prelu craroa metalelor Chimie Materiale do construcii Exploatarea i prelucrarea lemnului
Sticl, porelan i faian

100,0 3,5 4,9

7,6 15,1 7,1 4,7 6,2 0,6 4,4 10,4


7,9
2~,3

6,5 1,4 1,6 3,3

Textilil.
Confecii

2,:; 2,4 1,5 5,7


9,3 3,5

biAnArie minte AlimentarA

Pielrie,

lnclA.

Aa cum rezult din tabel, in 1971 ponderea cea mai important la producia in-

www.cimec.ro

96

.IUDETUL .BIHOR

general a Uzinei ele alu Oradea 2. Vedere din Uzina .,Infr.lirea Oradea 3. La Combinatul materialelor de
min construcii Aled

1. Vedere

4. Hotelul "Dacia"- Oradea 5. Palatul tn stll baroc - Oradea a. Policlinica din ora,ul Aled 7. Complexul sanatorlal t de tratament de la BAlle Fellx 8. Palatul .,Vulturul negru - Oradea 9. Clubul din localitatea Pldurea Neaerl

www.cimec.ro

.JVDETVL BIBO&

97

www.cimec.ro

98

J U D E

UL

B 1R OR

pe ar o are producia de bl piellrie, inclUlmJnte cu 9,30/o, urmndu-i metalurgia neferoas cu 6,50fo, producia de confecii cu 5,70/o, de sticl, porelan, faian cu 2,4% i cea alimentar cu 3,50/o etc. In acelai an, la unele produse ponderea a fost urmtoarea : crbune extras 6,30fo, alumin calcinat 1000fo, maini-unelte pentru achierea metalelor 260fo, nclminte (fee piele) 11,7o;0, tricotaje On) 7,6o/o, ulei comestibil 7 ,50fo, zahr 7,10fo, ei extras 2,60/o. Datorit creterii nregistrate n anii 1965-1970 s-au produs schimbri i in ponderea ramurilor industriale din jude. Astfel, ponderea metalurgiei neferoase a crescut de la 2,6% n 1965 la 8,20fo n 1970, a energiei electrice i termice de la 0,7o;, la 3,50/o, iar a construciilor de maini de la 11,90fo la 14,10/o. In aceeai perioad a sc zut uor ponderea industriei de confecii de la 10,70fo la 8,00/o, a materialelor de construcii de la 4,60fo la 3,80/o, a industriei alimentare de la 33,60fo la 24,90/o. Ponderea industriei uoare in volumul total al industriei judeului a sczut de la 25,60fo in 1965 la 25,1 Ofo in 1971. Printre intreprinderile industriale mal importante aflate n judeul Bihor se inscriu - in afar de Uzina de alumin Uzina .,lnfrirea", Uzina chimic .,Sinteza", Fabrica de mase plastice ,.Viitorul", Fabrica de zahr, Fabrica de confecii Oradea, Fabrica de nclminte "Solidaritatea" . a. In anii construciei socialiste, Industria judetului Bihor a cunoscut o dezvoltare lmpetuoas!\, dobindindu-se o valoroas experien indeosebi in sectorul minier, in Industria constructoare de maini, Industria chimic anorganldi. Industria uoar i alimentar. Produsele intreprinderilor blhorene sint bine cunoscute atit tn arll, cit i peste hotare. Astfel rlln judetul Bihor se exportll tn diferite tllrl din Europa, Asia. Africa i America produse ca maini-unelte, blwm natural, mobil. incllltllmlnte, confecii, ulei, legume i fructe, carne. AGRICULTURA. Judeul Bihor dispune de 479 192 ha teren agricol, din care 308 287 ha ara bile, ceea ce reprezinti
nrie,

dustrial

3,20fo din suprafaa agricol ~1 3,20/o din


suprafaa arabil

a rii. In jude exist 6 ntreprinderi agricole de stat, 30 de staiuni pentru mecanizare::~. agriculturii i 171 de cooperative agricole de producie. In 1971 agricultura judeului Bihor dispunea de 3 412 tractoare fizice, revenind n medie 90 ha teren arabil pe un tractor, 2 982 de pluguri pentru tractor. 966 de cultivatoare mecanice, 1 485 de semntor! mecanice, 1 349 de combine pentru pioase, 153 de combine pentru porumb i 335 de maini de mprtiat ngrlimlnte chimice. In acelai an s-au cultivat cu gru 78 076 ha, cu secar 5 502 ha, cu porumb 98 500 ha, cu floarea-soarelui 4 156 ha, cu sfecl de zahr 7 453 ha, cu cartofi 11 352 ha. Suprafaa viilor pe rod in 1971 a cuprinl 5 480 ha. Din producia total a rii, in 1971 judeul Bihor a produs : 3,10fo din produc~1 de cereale pentru boabe, din care 2,9-l/,, griu i 3,20fo porumb ; 0,60fo din producia de floarea-soarelui ; 3,8% din productia de sfecl de zahr i 30fo din cea de cartofi. Numrul animalelor din judeul Bihor la recensmntul din ianuarie 1972 a fost de 209 252 de bovine. 435 738 de porcine, 365 304 ovine. La 100 ha teren arabil, puni i finee reveneau 45.3 bovine i 83,7 o vine i caprine, iar la 100 ha teren arabil 141,4 porcine. Intre ra~ele de animale din jude, la bovine predomin blata romneasc, la porcine J"Rarele alb, iar la ovine merinos. In 1971 producia agricol animal a reprezentat : 77 200 de tone de carne in greutate vie, 1 323 600 hl de lapte, 1 455 tone de lin i 44 329 de tone de fructe. SILVICULTURA. In 1971 fondul forestier total al judeului Bihor insuma 189 605 ha, din care 7 830 ha administrate de conslllile populare comunale. Din plldurile in producie se exploateazA anual circa 500 000 ms de mas lemnoasl, din care peste 300 000 ms produse principale, Iar restul produse secundare. Exploatarea masei lemnoase se efectueaz de cltre 2 Intreprinderi forestiere (Orade:i

www.cimec.ro

JUDETUL BIHOR

9!)

Cele mai importante zone unde exploateazA masa lemnoasA sint : Valea ladului i Valea Drganului (Remei), Poiana VAratec i BAia (Va.du), Aleu i :Padi (Sudrigiu), Valea Finiului, Roia, Sesua i Budureasa (Beiu), Peti i Borod (Aled), PAdurea Neagr i Voivozi tMarghita). Pe lingA lemn, anual din pAduri se recolteazA 1 900-2 000 de tone de lructe - mure, afine, zmeur etc. -, precum i peste 1 500 de tone de ciuperci comestibile. In fondul forestier administrat de Inspectoratul silvic Bihor anual se executA in medie impduriri in suprafa de circa 2 000 ha, care asigurA meninerea in circuitul economic a parchetelor de exploatare. VINATUL I PESCUITUL. In creterea i valorificarea vinatului, in judeul Bihor exist o veche tradiie, ducindu-se o munc susinut de ocrotire a acestei bogii naturale a pdurii. Vnatul principal : cerbi carpatini i loptari, cpriori, mistrei, iepuri i fazani, care populeazA principalele fonduri de vinAtoare de Interes republican din pdurile judeului. Pisciculturii i se dA, de asemenea, o atenie deosebitA in special prin activitatea de cretere artificial a pstrvului la Huta-Beiu, Stina de Vale, Remei i ocolul silvic Vacliu, unde in anii urm tori se vor obine peste 12 000 kg de pbtrvi de consum, pe Ung valorificrile ce se vor face normal pe cursurile naturale de ap de pe Valea Iadului, Finiului i a lacurilor de acumulare. TRANSPORTURILE. In 1971 reeaua ci lor de comunicaie cuprindea : 481 km de cale ferat normal, 345 km ce drumuri naionale. din care 279 km modernizate, i 2 548 km de drumuri de interes local, ciin care 199 km modernizate. :\lunicipiul Oradea dispune in domeniul transporturilor i de aviaie, care :folosete aeroportul din localitate. COMERUL. In 1971 numrul unitilor comerciale din judeul Bihor a fost de 2 069, din care 1 598 uniti comerciale cu amnuntul i 471 uniti de alimentaie public ; 855 sint uniti comerciale de stat. iar 1 214 sint uniti cooperatiste.
i Beiu).

~e

In acelai an, vinzlrile de mrfuri cu prin comerul socialist au reprezentat 3 161 000 000 lei (30fo din totalul pe ar), din care 1138 000 000 lei (360/o din totalul pe jude) mrfuri alimentare, 416 000 000 lei (13,10/o) alimentalie publicA i 1 607 000 000 lei (50,9%) mrfuri nealimentare. In 1971 vnzrile de mrfuri cu amAnuntul au crescut cu 54.90/o fa de 1965. INVATAMINT, ARTA, CULTURA. In judeul Bihor in anul colar 1971/1972 funcionau 297 de coli generale cu clasele 1-IV, 217 coli generale i 17 licee de cultur generalA. In aceste coli lnv au 87 898 de elevi i lucrau 4 788 de cadre didactice. Exist de asemenea 9 licee de specialitate cu 3 771 de elevi i 249 de cadre didactice. In 145 de coli generale i secii cu 20 615 elev!, invmtntul se desfAoarA in limba maghiar, iar In 18 uniti colare cu 1 118 elevi predarea se face in limba slovaci. Invmntul profesional i tehnic, Inclusiv tehnic de maltri, este format dln 19 uniti, cu 5 512 elevi i 315 cadre didactice. Mai funcioneazA un institut pedagogic de 3 ani, nfiinat in 1963, cu 1 093 de studeni. din care 841 la cursurile de zi. Cele 75 de cadre didactice din cadrul acestui institut desfoarA i o intensA activitate de cercetare tiinifici. In judeul Bihor funcioneaz numeroase instituii culturale i de art cum sint : Centrul judeean de indrumare a creaiei populare i a miclirii artistice de mas Bihor ; coala popular de art (care in 1972 i-a aniversat 25 de ani de existen) ; Casa municipal de cultur Oradea ; casele orlieneti de culturA din Beiu, Aled, Marghita, Salonta, Dr. Petru Groza, Vacu, Nucet ; clubul de la BAlle Felix. FuncioneazA, de asemenea, 12 cluburi sindicale, 87 de elimine culturale cu 435 de filiale sltetl i 257 de biblioteci publice cu 1 751 923 de volume. In domeniul micrii artistice de amatori activeaz 79 de formaii corale in sistemul aezlmlntelor i 5 in sistemul sindicatelor. O frumoas i bogat activitate
amnuntul

www.cimec.ro

100

J U D E T U L B 1B O

a
Leheceni, Leletl, Valea de Jos, de Vacu ; in sculptura in lemn intilnit in Binele, Cresuia, Bunteti, Brdet, in executarea mobilierului casnic rnesc de la Budureasa (vestitele lzi de zestre), Cresuia, Curele, Chic!iu ; a meselor, scaunelor, lavielor, scrilor, podioarelor ; a obiectelor de fierrie, cojoacelor la Lazuri de Roia, Pietroasa, Seghite, Cbeti ; in arhitectura popular a caselor rneti din lemn de la Cresuia, Budureasa, Cimpeni, Pietroasa, R bgani, Vreni, Codeni, Dami ; in construcia bisericilor de lemn de la Luncoara, Virciorog, Brdet, Stincetl, Rienl, Slite de Beiu, Lazurl de Belu, Gheghie. In secia de etnogt:afie a Muzeului rii Criurilor sint bine reprezentate o mare parte din aceste remarcabile producii de art popular. In 1971 erau 88 449 de abonai la radio, revenind 144 de abonamente la 1 000 de locuitori, 6 161 de abonai la reteaua de radioficare, 60 689 de abonamente la televiziune, revenind 99 la 1 000 de locuitori. In judeul Bihor apar publicaiile "Criana", ,,Fk.lya" i revista "Familia", care continu tradiia progresisti a vechii reviste cu acelai nume. In veacul precedent i primele decenii ale celui actual, au luat fiin societi culturale i reuniuni muzicale, precum : Societatea de lectur din Oradea (1852), Societatea de lectur a elevilor gimnaziulul din Beiu (1862), Casina romn din Beiu (1671), Societatea de arheologie i Istorie (Oradea, 1872), Reuniunea de cntri "Hilaria" (Oradea, 1875), desprmin tele din Beiu (1898) i Oradea (1900) ale "Astrei", Corul muncitorilor din construcii din Oradea (1904), Reuniunea de muzicA "Lira" din Beiu (1905), Societatea literar "Holnap" (1908) i Reuniunea "Cele trei Criuri" -Oradea (1921). Dintre personalitile care IlustreazA viaa politic i cultural-tiinifici a Blhorului reinem pe Ignatie Bara Darabant, semnatarul celui mal important document al veacului XVIII : "Supplex Llbellus Valachorum" (1791) ; Samun Vulcan, fondatorul .glmnazlulul romnesc din la
Crpinet, Slite

desfoar cele 7 ansambluri folclorice : ansamblul judeean ,,Bihorul", ansamblulriie din Beiu, Diosig, Gepiu, Salonta, Slard, ansamblul sindicatelor din Oradea ; corul Casei oreneti din Vacu, care in 1969 i-a srbtorit 50 de ani de existenA ; corul "Lira" din Belu, nfiinat acum 67 de ani ; corul "Hilaria", cel mai vechi din jude - 96 de ani i corul mixt din Voivozi de Simian - de 50 de ani etc. Instituii cultural-artistice care se bucur de un prestigiu deosebit sint : Teatrul de stat din Oradea (cu 2 secii romnA i maghiar) ; Filarmonica de Stat din Oradea ; Teatrul de ppul din Oradea (cu seciile romn i maghiar) ; Fl.llala Uniunii Artitilor Plastici ; Muzeul rii Criurilor, renovat i deschis intr-un frumos palat In stil baroc la 17 Ianuarie 1971, avind 4 secii : Istorie, etnografie, art i tiinele naturii (in 1972 s-a srbtorit centenarul muzeului) ; Muzeul de tiinele naturii din Tinca ; Muzeul etnografic din Belu; Muzeul Istoric de la Scuenl ; casele memoriale "Iosif Vulcan" i "Ady Endre" de la Oradea i ,,Arany Jnos" din Salonta. ln jude mai funcioneaz 9 cinematografe cu band normal i 199 de cinematografe cu band
ngust.

Critior,

Arta folcloric bihorean se remarc prin diverse obiceiuri i tradiii de o deosebit frumusee cum sint: eztoarea, claca i hora satului, vergelul, bulciugul, nunta cu intreg ceremonialul el de desfurare, precum i intilnirea de pe Muntele Gina, bulciugul din Valea Aleulul (Pietroasa), tirgul de la Vama Sri! (de la Vadul Criulul), bulclugul de la Izbuc, srbtoarea ctmpeneasc de la "Trei copaci"- Marghita etc. Casa de creaie popularA a judeului valorificA Izvoarele folclorice aparintnd populaiei romneti i ale naionalitl lor conlocultoare din Bihor In manifestarea de masA, devenit tradllonal, - aflatA la cea de-a V-a ediie - "zilele folclorului Blhorean. Arta popular se oglindete i In ceramlca albi de la Vadul Criulul l Borod, ceramica roie de

www.cimec.ro

IUDBTUL BIBO& .101


Beiu (1828), care l-a gAzduit la Oradea pe Petru Maior i Samuil Micu ; Ioan Drago, deputat de Beiu In 1848 i militant pentru front comun revoluionar romna-maghiar ; Emanuil Gojdu (n. Oradea 1802-1870), remarcabil om politic, autorul unui celebru discurs rostit In parlamentul austro-maghiar (1861) In care apr drepturile populaiei romne din Transilvania, ntemeietorql unet Importante fundaii colare din care au primit burse numeroi studeni romni; Alexandru Roman (n. Aueu 1826-1897), fost profesor la gimnaziile din Belu i Oradea, ca i la Universitatea din Budapesta, redactor al "Federaiunei", ~olabo {'ator la. publicaiile romneti ale vremii, membru al Academiei Romne ; Miron Pompillu (n. tei - Dr. Petru Groza 1848-1897), folclorist, poet i prozator, membru al societilor "Junimea" i .,Orientul" ; Partenie Cosma (n. Belu 1837), lupttor politic, membru fondator al Societii "Petru Maior", deputat dletal, preedinte al "Bncii Albina" i al Confederaiei naionale de constituire a Partidului naional romn ; Nicolae Jiga (n. Sinnlcolau Romn, 1790-1870), fost Inspector al colilor confesionale ortodoxe i intemeietorul fundaiei cu acelai nume, precum i al uneia la Be!u din care au primit stipendii elevii colilor blhorene ; Iosif Vulcan (n. Holod, 18411907), unle proprietar i redactor al revistei "Familia", preedinte al Societii pentru crearea unui fond de teatru romn, membru al Academiei Romne i al Socir>tli "Kisfaludy", poet, prozator i publicist, animator cultural de mare talent Ady Endre (n. Meceniu, 1877-1919), poet maghiar In versurile cruia sint sesizabile ecourile luptei revoluionare ale muncltorimii, a avut o atitudine democraticA In problema naional, militind pentru Intelegerea intre popoare i criticind vehement asuprirea nationalA; Arany Jnos (n. Salonta, 1817-1882), poet cu convingeri democratice, participant la revoluia din 1848. SANATATEA PUBLICA. In 1971 In judeul Bihor au funcionat 21 de spitale, 2 S'lnatorii T.B.C., 7 policlinicl teritoriale,

119 circumscripll medico-sanltare, 31 dispensare, 9 staionare de circumscripie pentru copii, 53 case de naterl, 13 cree cu 1 050 de locuri, 63 de farmacii. NumArul paturilor din unltlle de asisten medical la 1 000 de locuitori a fost de 9,9 fa de 2,0 In 1938. In 1971 revenea un medic la 794 de locuitori ; erau 3 466 cadre sanitare cu pregtire medie i 2 121 cu pregtire elementarA. EDUCAIA FIZICA, SPORTUL. In judeul Bihor ll desfoarA activitatea trei cluburi sportive i 226 de asociaii sportive, dintre care 141 la orae i 85 In comune. Exist 714 baze sportive. In asociaii activeazA 4 160 de sportivi legitimal, 3 780 sportivi claslflcai, 42 de sportivi nominalizai In diferite loturi republicane, 237 de antrenori i 810 arbitri. TURISMUL. Zone turistice Importante In judeul Bihor sint : Bile Felix i 1 Mal, staiunea balneocllmaterlcA Stina de Vale, Bile Tinca, peterile Meziad, Vadul Criului i Sdrloara. Dintre monumentele Istorice i de artA din jude reinem : Salca-Oradea - rezervaie arheologicA, aezare din epoca neolitic, a migraiunilor i feudal ; ae zarea fortificat din epoca neolltlc i a bronzului "Cetuie" - satul Otomani, comuna Slacea ; "GheArle" - rezervaie arheologicA, aezare din epoca neolltic ; Cetatea Oradiei ; mnstirea Premonstratenzllor din Oradea ; Biserica ortodox cu Luna ; cldirea manejului din Oradea ; MAnAstirea Capucinllor Oradea ; MAnAstirea Ursulinelor Oradea ; Spitalul Miserlcordienilor cu capela - Oradea ; Palatul episcopal i Catedrala romano-catolld - Oradea ; Cetatea oimilor - oraul Aled, satul Peti ; Cetatea Finlului, comuna Fini ; Cetatea Pomezeulul ; Castelul Stubenberg, comuna Scueni ; Cetatea Adorian, comuna SAlard ; Turnul clunt - turn de cetate, oraul Salonta. Exist i numeroase biserici din lemn, declarate monumente de arhitectur. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE. tn cursul clncinalulul 1971-1975 se vor con-

www.cimec.ro

102

J U D E

TU

B 1B

OB
judeului

strui i pune in funciune noi I Importante obiective industriale, agrozootehnice i social-culturale. Printre acestea se numr Combinatul de materiale de conEtrucii (ciment, var i plci de azbociment) la Aled, Fabrica de prefabricate din beton armat i produse din beton celular autoclavizat din Oradea, o fabric de prelucrare a marmurii la Vacu, o estorie de bumbac la Salonta. In acelai timp se vor executa importante lucrri de mrire a capacitilor de producie la Fabrica de mobil din Beiu, la Centrala electric de termoficare - Oradea, Uzina de utilaj minier Dr. Petr;J Groza, Uzina ,.Infrirea", Uzina ,,Sinteza", Fabrica de bere, Fabrica de produse din mase plastice "Viitorul". In agricultura de stat i cooperatist a

se vor executa, de asemenea, importante lucrri de extindere a Complexului de cretere i ngrare a porcinelor de la Palota, a Complexului avicol din Oradea, a plantaiilor de pomi etc. Se va da in folosin o fabric de nutreuri combinate, se vor executa lucrri de irigaii, indiguiri i desecri, precum i lacul de acumulare Leul de la Remei, destinat s asigure apa potabil i industrial necesar municipiului Oradea, lucrri de alimentare cu ap potabili a unor localiti, complexe sanatoriale la Bile Felix i Stina de Vale etc. Ample lucrri urmeaz si fie executate i in domeniul social-cultural, in urma crora harta judeului Bihor se va mbogi cu noi complexe de servicii, cree, grdinie, coli i sli de clas .

.l!UDETUL

BIBOB In municipiul Oradea.


oraelor

cu

reedina

Municipii : 1. Orae : ?. Localiti componente ale munldpWor '' ale (din care suburbane : 3). Sate : 135. A. MUNICIPII

: 21. Comune :

17

ORADEA. comune suburbane : 1. Comuna SlNMARTIN. Sate componente ale comunei suburbane : 1. SlNMARTIN ; 2. Betfla ; 3. Clhel ; 4. Cordu ; 5. Haleu ; 6. Rontliu. 2. Cor.1una SJNTANDREI. Sate componente ale comunei suburbane : 1. SlNTANDREl ; 2. Paleta. B.
ORAE

J. MUNICIPIUL

1, Oraul ALE D. LocalitAti componente ale oraului : 1. ALE D ; 2. Pdurea Neagr ; 3. Peti ; 4. Tinud. Comune suburbane : 1. Comuna ATILEU. Sate componente ale comunei suburbane : 1. ATILEU ; 2. Clea ; 3. Chlstag ; 4. Petere. 2, 3.
Oraul
Oraul

B E1U D R.

. Locallti

componente ale

oraului

: l. B E 1 U

; 2. Delani.

P ET BU

G B OZ A
Localiti

t. Oraul MAR G H 1 TA. ._, Ghenetea.

componente ale

orau:<:i

: l. MAR G H 1 TA ; 2.
Bia

Che

s.
6.
?.

Oraul
Oraul

NUC E T.

Localiti

componente ale

oraului

: 1. NUC E T ; 2.

; 3.

Bla-Plal.

S A L O N T A. V
A Colet1

Oraul

Mo!

; 4.

CA U. Locallti componente ale oraului : 1. V A ; 5. Vrzari1 de Jos ; 6. Vrzar11 de Sus.

CA U ; 2. Cimp ; 3. Cimp-

C.

COMUNE 1. Comuna ABRAM. Satele componente : 1. ABRAM ; 2. Cohani ; 3. Dijlr ; 4. Iteu ; 5, Iteu Nou ; 6. Margine ; '1. Satu BarbA ; 8. Sulug. Z. Comuna ABRAMU. Satele componente : 1. ABRAMt,"'; 2. Crestur; 3. FAnclca; 4. Petreu. 3. Comuna AUEU. Satele componente : 1. AUEU;

www.cimec.ro

1 U D B T U L B III O a

103

2. Cacuclu Vechl ; 3. Codrioru ; 4. GheghJe ; s. Groi : 11. LuncoarL t. Comuna AVRAllol IANCU : Satele componente: 1. AVRAM IANCU; 2. Ant; 3. Tmada. 5. Comuna BALC. Satele componente : 1. BALC ; 2. Almau Mare ; 3. Almau Mic ; 4. Ghida ; 5. Sldbaglu de Sareau. &. Comuna BATAR. Satele componente: 1. BATAR; 2. Arpel; 3. Talpo; 4. Tut. 1. Comuna BIHARIA. Satele componente : 1. BIHARIA ; 2. Cauaceu ; 3. Niuved ; 4. Parhlda ; 5. Satu Nou ; 6. Tmeu. 8, Comuna BOIANU MARE. Satele componente : 1. BOIANU MARE ; 2. Corboaia ; 3. Huta ; 4. Pgaia ; 5. Rugea. 9. Comuna BOROD. Satele componente : 1. BOROD ; 2. Borozel ; 3. Cetea ; 4. Cornlel ; i. erani ; 6. Valea Mare de Cri. 10. Comuna BOR. Satele componente : l. BOR ; 2. Santul Mare ; 3. Santul Mic ; 4. Slntion. 11. Comuna BRATCA. Satele componente : 1. BRATCA ; 2. Daml ; 3. Delurenl ; 4. Loru ; 5. Ponoar ; 6. Valea Criului. 12. Comuna BRUSTURI. Satele componente : 1. BRUSTURI : 2. Cuied ; 3. Loranta ; 4. Orviele ; 5. Puletl ; 6. Picleu ; 7. lgnetll de Crl : 8. Varasu. 13. Comuna BUDUREASA. Satele componente : 1. BUDUREASA ; 2. surda ; 3. Saca ; 4. Silllte de Belu ; 5. Teleac. u. Comuna BUDUSLAU. Satele componente : 1. BUDUSLAU ; 2. Albl. 15. Comuna BULZ. Satele com ponente : 1. BULZ ; 2. Munteni ; 3. Remel. 16. Comuna BUNTETI. Satele componente : 1. BUNTETI ; 2. Brdet ; 3. Dumbrlvanl : 4. Ferice ; 5. Leletl ; 6. PolenU de Jos ; 7. Poienii de Sus ; 8. Sud ; 9. Stlncetl. 17. Comuna CABETI. Satele componente : 1. CABETI ; 2. Goila ; 3. Gurbetl ; 4. Josanl ; 5. Sohodol. 18. Comuna CAPILNA. Satele componente : 1. CAPILNA ; z. Glnta ; 3. Rohanl ; 4. Sldbaglu Mic ; 5. Suplacu de Tlnca. 19. Comuna CARPINET. Satele componente : 1. CARPINET ; 2. Izbuc ; 3. Lehecenl ; 4. Ponoarele. 20. Comuna CEFA. Satele componente : 1. CEFA ; 2. Atea ; 3. Berechlu ; 4. Blcacl ; 5. Gepiu ; 6. Inand ; 7. Rolt ; 8. Slnnl colau Romn. 21. Comuna CEICA. Satele componente : 1. CEICA : 2. Bucium ; 3. Celoara ; 4. Corbeti ; 5. Cotiglet ; 6. Duetl ; 7. Inceu. 22. Comuna CETARIU. Satele componente : 1. CETARIU; 2. Paleu ; 3. Sldbaglu ele Munte; 4. lterea; 5. uturogi; 6. Tutelec ; 7. Uileacu de Munte. 23, Comuna CHERECHIU. Satele componente : 1. CHERECHIU ; 2. Chereeu ; 3. Tlrguor. 21. Comuna CIULAZ. Satele componente : 1. CHILAZ ; 2. Chlraleu : 3. Hucetl ; 4. Mica ; 5. Poclua de Barcu ; 6. Srslg ; 7. Slnlazr. 25. Comuna CIUHOI. Satele componente : 1. CIUHOI ; 2. Cenalo ; 3. Slnlob : 4. Sflrna. 26. Comuna CIUMEGHIU. Satele componente : 1. CIUMEGIUU ; 2. Bolu : 3. Ghlorac. 27. Comuna CIMPANI. Satele componente : 1. CIMPANI ; 2. Flnae ; 3. Htretl ; 4. Slghltel ; 5. Valea de Sus. 28. Comuna COCIUBA MARE. Satele componente : 1. COCIUBA MARE ; 2. Clrsu ; 3. Chea ; 4. Petld. 2~. Comuna COPACEL. Satele componente : 1. COPACEL : 2. Bucuroaia ; 3. Chljlc. 4. Poiana Tael ; 5. Sranel ; 6. Sureluc. 30. Comuna CRITIORU DE JOS. Satele componente : 1. CRI TlORU DE JOS ; 2. Bllc ; 3. Crltloru ele Sus ; 4. Poiana ; 5. Sllte ele Vacu. 31. Comuna CURAELE. Satele componente: 1. CURAELE ; 2. Beluele ; 3. Cresula; 4. Nimietl; 5. Poclovelite. 32. Comuna CURTUIENI. Satele componente : 1. CURTUIENI ; 2. Vael. 33. Comuna DERNA. Satele componente : 1. DERNA ; 2. Dernloara ; 3. Sacalasu ; 4. Sacalasu Nou ; 5. Tria. 34. Comuna DIOSIG. Satele componente : 1. DIOSIG ; 2. Ianca ; 3. Mihai Bra\'u ; 4. Rolorl ; 5. Valda. 35. Comuna DOBRETI. Satele componente : 1. DOBRETI ; 2. Cornieti ; 3. Crincetl ; 4. Hidiel ; 5. Luncasprle ; 6. Rca ; 7. Topa de Jos ; 8. Topa de Sus. 36. Comuna DRAGANETI. Satele componente : 1. DRAGANETI ; 2. Belejenl ; 3. GrAdinari ; 4. Llvada eeiuulul ; 5. Mlzle ; 8. Pntetl ; 7. Sebl ; 8. Talpe ; 9. lgnetll de Beiu. 37. Comuna D:l.'I.GETI. Satele componente : 1. DRAGETI ; 2. Dlcilnetl ; 3. Straco ; 4. Tad ; 5. Topeti. 38. comuna FINI. Satele componente : 1. FINI ; 2. Brusturl ; 3. Flzl ; 4. Ioanl ; 5. uncui. ':U. Comuna GIRIU DE CRI. Satele componente : 1. GIRIU DE CRI ; 2. Chereslg ; 3. Trlan ; 4. Tobollu. 40. Comuna HIDIELU DE SUS. Satele componente : 1. IUDIELU DE SUS ; 2. Hi dielu de Jos ; 3. Mierlu ; 4. Slntelec ; 5. umuglu. u. Comuna HOLOD. Satele componente : 'J. HOLOD ; 2. Dumbrava : 3. Dumbrvla ; 4. Foroslg ; 5. Hodl ; 6. Lupoala ; 7. Valea Mare ele Codru ; 8. Vlntere. 42. Comuna HUSASAU DE TINCA. Satele componente : 1. HUSASAU DE TINCA ; 2. Fonu ; 3. Mlerslg ; 4. Oand ; 5. Sltltelec. 43. Comuna INEU. Satele componente : 1. INEU ; 2. Botean ; 3. Husasu de Crl. 44 Comuna LAZURI DE BEIU. Satele componente : 1. LAZURI DE BEIU ; 2. Bllenl ; 3. Cusuiu ; 4. Hinchlri. U. Comuna LAZARENI. Satele componente : 1. LAZARENI ; 2. Blccel ; 3. Calea Mare ; 4. Crndenl ; 5. Crnzel ; 6. Gepi ; 7. Gruilung ; 8. Mlheleu. 46. Comuna LUGAU DE JOS. Satele componente : 1. LUGAU DE JOS : 2. Lugau de Sus ; 3. Urvlnd. n. Comuna LUNCA. Satele componente : 1. LUNCA ; 2. Briheni ; 3. HotAre! ; 4. Seghlte ; 5. Slrbetl ; 8. utlu. 48. comuna MADARAS. satele componente : 1. MADARAS ; 2. Homorog ; 3. Ianoela ; 4. Marlhaz. 49. Comuna MAGETI. Satele compo r.ente : 1. MAGETI ; 2. Butan! ; 3. Cacuclu Nou ; 4. Dobrlclonetl ; 5. Gleni ; 6. Josanl ; 7. Ortlteag. 50. Comuna NOJORID. Satele componente: 1. NOJORID; 2. Apateu : 3. Chilrid; 4. Le ; 5. Llvada de Bihor ; 6. Pua ; 7. aualeu. 51. Comuna OLCEA. Satele componente : 1. OLCEA ; 2. Clacea ; 3. Hodlel ; 4. Ucurl. 52. Comuna OORHEI. Satele componente : 1. OORHEI ; 2. Alparea ; 3. Cheriu ; 4. Felcherlu ; 5. Fughiu. 53. Comuna PIETROASA. Satele c-omponente : 1. PIETROASA ; 2. Chlcu ; 3. Cocluba Mic ; 4. Giuletl ; 5. Guranl ; 6. M~tura ; 7. Moetl. 51. Comuna POCOLA. Satele componente : 1. POCOLA ; 2. Fenerl ; 3. Petrani ; ' Poletarl ; 5. Slnmartln de Belu. 55. Comuna POMEZEU. Satele componente : 1. POMEZEU ;

www.cimec.ro

104

1V DE

1' V

B 1B O B

1. Cimpanl de Pomezeu ; 3. Codenl ; 4. Hldl ; 5. Lacu SArat ; 6. Sltanl ; 7. Spinu de Pome2.eu ; 8. VAlanl de Pomezeu. 54i. comuna POPETI. Satele componente : 1. POPETI ; 2. Blstra ; 3. Budol ; t. cuzap ; 5. varvlz ; 8. VArzarl ; 7. Voivozi. 57. comuna RABAGANI. Satele componente : 1. RABAGANI ; 2. Albetl ; 3. BrAtetl ; 4. SAucanl ; 5. SAllte de Pomezeu ; 6. VAr eni. 58. Comuna REMETEA. Satele componente : 1. REMETEA ; 2. Drgotenl ; 3. Mezlad ; 4. Petreasa ; 5. olmu, 59. Comuna RIENI. Satele componente : 1. RIENI ; 2. Cucucenl ; 3. Ghlghleni ; 4. Petrlleni ; 5. Sudrlglu ; 6. Valea de Jos. 60. Comuna ROIA. Satele ('Omponente : 1. ROIA; 2. Lazurl. 81. Comuna SACADAT. Satele componente: 1. SACADAT ; 2. Bora ; 3. Sbolclu. 62. Comuna SACUENI. Satele componente : 1. SACUENI ; 2. Cadea ; 3. ctocala : 4. Cubutcut : 5. Oloslg : 8. Slnnlcolau de Munte. 63. Comuna SALACEA. Satele componente : 1. SALACEA : 2. Otomani. 64. Comuna SALARD. Satele componente : 1. SALARD ; 2. Hodo ; 3. Sintlmreu. 65. comuna SIMBATA. satele componente : 1. SIMBATA ; 2. CopAcenl ; 3. Ogetl ; t. Rogoz ; 5. RotAretl ; 8. ZAvolu, 66. Comuna SIRBI. Satele componente : 1. SIRBI ; 2. Almau Mic ; 3. Burzuc : 4. Chioag ; 5. Fegernic ; 8. Fegernicu Nou : 7. sareAu. 67. Comuna SPINU. Satele componente : 1. SPINU ; 2. Cluletl : 3. Gurbetl ; 4. NAdar ; 5. SAllte. 68. Comuna SUPLACU DE BARCAU. Satele componente : 1. SUPLACU DE BARCAU ; 2. Borumblaca ; 3. Dolea ; 4. Fogla ; 5. Valea Cerului ; 6. vncelele. &9. Comuna IMIAN. Satele componente ; 1. IMIAN; 2. !llndru: 3. Voivozi. 70. Comuna INTEU. Satele componente: 1. INTEU ; 2. Huta Voivozi ; 3. Socet; 4. Valea Tlrnel. 71. Comuna OIMI. Satele componente : 1. OIMI ; 2. Borz ; 3. Codru : t. DumbrAvla de Codru : 11. Poclua de Belu ; 8. Slnnicolau de Belu ; 7. Ursad; 8. Urvt de Belu. 7Z. Comuna UNCUIU. Satele componente: 1. UNCUIU; 2. Blllnaca ; 3. Blllnaca-Grol ; t. zece Hotare. 73. Comuna TARCEA. Satele componente : 1. TARCEA; 2. Adonl; 3. Galopetreu. 74. Comuna TARCAIA. Satele componente: 1. TARCAIA; 2. Mlerag ; 3. TArcAia ; 4. Totorenl. 75. Comuna TAUTEU. Satele componente : 1. TAUTEU ; 2. Bogei ; 3. Chirlbi : 4. Clutelec : 5. Poiana. 71. Comuna TILEAGD. satele componente : 1. Tll...EAGD ; 2. Blala : 3. CAlAtanl ; 4. Pooloaca ; 5. TUecu ; 6. Ulleacu de Cri. 77. Comuna TINCA. Satele componente : 1. TINCA ; 2. Belflr : 3. G!rlu Negru ; 4. Gurbediu ; 5. Ripa. 78. Comuna TULCA. Satele componente : 1. TULCA : 2. CAuad. 79. Comuna ECHEA. Satele componente : 1. ECHEA ; 2. Hotar ; 3. SubplatrA ; t. Telechiu. 80. Comuna UILEACU DE BEIU. Satele componente : 1. UILEACU DE BEIU ; 2. Foru ; 3. Prlsaca ; 4. VAlanli de Belu. Bl. Comuna VADU CRIULUI. Satele componente : l. VADU CRIULUI; 2. Birtln ; 3. Tomnatic; 4. Topa de Crl. 82. Comuna VALEA LUI MIHAI. Satele componente : 1. VALEA LUI MIHAI. 83, Comuna VllOARA. Satele componente : 1. VllOARA ; 2. Izvoarele ; 3. PAdurenl ; 4. Reghea. M. comuna VIRCIOROG. Satele componente : 1. VIRCIOROG ; 2. Fica : 3. Surducel ; t. erghl.

www.cimec.ro

JUDEUL BIS'l'RIA-NASUD

GEOGRAFICA. Judeul Blssituat in nordul Transilvaniei, pe cursul superior al Someului Mare, nglobeaz zona de contact a Podiului Somean i Transilvaniei cu regiunea muntoas format din maslvele Rodnei, ibleului i Climani. Spre nord se nvecineaz cu judeul Maramure, la vest cu judeul Cluj, la sud-est cu Mure, iar la rlslrit cu Suceava. A vind o suprafa de 5 305 km 1 (2,2;, din teritoriul rii), se inscrie, ca intindere, n rndul judeelor mijlocii. RELIEFUL judeului este dominat de regiuni deluroase cu masive muntoase. Zonele muntoase se Intind pe latura de nord, de est i sud-est, cuprinzind Munii i bleului i Rodnei inspre Maramure i Munii Btrgului i Cllimani In partea dinspre Moldova. Cei mal Inalti sint Munii Rodnei cu virful Ineu (2 280 m), de form conic, vizibil de la mari deprtri. Ineul domin regiunea nconjurtoare, situat ntre 1800 i 2000 m. Pe pov1rmu1 ae nora-est c:are :se prelungete ctre sud-est pn la virful Rou (:!. 117 m) se desfoar un peisaj glaciar vi, circuri, lacuri, care, dei sint de mai mic amploare, sint totui tipice. Masivul Rodnei adpostete petera Tuoarelor. Partea sud-estic a judeului corespunde nlimilor deluroase ale Podiului Transilvaniei, al crui contact cu zona muntoas este marcat prin apariia unor depresiu(li de tip subcarpatic (Dumltra,
tria-Nsud,

AEZAREA

Bistria, ieu) dominate spre vest de masive deluroase inalte de peste 600 m, iac spre est de poieni i povirniuri piemontane.

CLIMA are un caracter continental moderat, cu temperatura medie anual cuprins intre 9 In zona deluroas i pn la 0 in muni ; prezint diferene insemnate intre anotimpuri, maxima absolut fiind de 38,5 (In 1954 la Prundu Birgului), iar minima absolut -33,8 (la 18.1.1963 la Bistria). Prima zi de lnghe se nregistreaz in jurul datei de 1 octombrie, iar ultima intre 1 i 5 mai ; in regiunile de munte durata tngheului depete 150 de zile anual. Numrul anual de zile cu strat de zpadA In Munii Rodnei i Climanilor este Intre 160 i 200. Precipltaiile variaz intre 850 i 1 400 mm, in funcie de altitudine, depllnd media preclpltaiilor pe arA. Vintul are direcia predomlnantA din vest. Intensitatea cea mai mare a vnturilor se nregistreaz In Intervalul aprilie-Iulie, iar cea mai miel in lunile noiembrie-decembrie. HIDROGRAFIA. Bazinul Someului Mare (cu afluentii principali ieul i Sllua), orientat est-vest, inglobind e suprafa de 4 916 km2 , acoper in Intregime teritoriul judeului. Judeul dispune de o retea hidrografic dens (intre 0,7 i 1,1 km/km2), cu un debit bogat (43 m 3/s Someul Mare la Beclean).

www.cimec.ro

106

J V DE V L

B 1 STR 1 'f o!l-N AS A V D. .

SOLURILE. Factorii pedoclimatici i vegetaia i-au spus cuvintul in varietatea i succesiunea tipurilor de sol. Cele mai rspndite sint soiurile silvestre trune i brun-glbui, podzolite sau podzolice (in jumtatea vestic) i soiurile de pdure montane brun-glbui, precum ~~ soiurile acide (in jumtatea estic). Dintre soiurile azonale cele mai rs pndite sint cele negre argiloase foarte humifere de sub finee umede, apoi reg{)solurile i soiurile erodate (ambele in partea de vest i sud), cit i soiurile aluviale de pe lunci. RESURSELE NATURALE ALE SOLULUI I SUBSOLULUI. Pdurile tlf'sfiri te alctuiesc cea mai important hogie a solului acestui jude. Cele mai rspn dite sint pdurile de fag, prezente atit tn regiunea deluroas, cit i in zonele joase !fi mijlocii ale masivelor muntoase (intre 500 i 1400 m). In partea inferioar se amestec cu stejarul, iar in partea superioar cu rinoasele. In pdurile de fa~ !'e gsesc i mesteceni, carpeni, ulmi, frasin!, tei, paltini, arari etc. Pe alocuri pdurile de fag urc printre rinoase pn aproape de zona alpin. Pdurile de conifere ocup o tntins regiune montan a judeului, ele urcind pn la 1 600 m. Mai ntlnite sint pdurile de molid i brad. In Munii Rodnei pajitile subalpine ocup suprafee ntinse ; pe culmile mai inalte exist i poriuni de pajiti alpi ne. Relieful variat i structura petrografic felurit fac ca in subsolul judeului s se gseasc numeroase resurse naturale att in regiunea Munilor Rodnei (nscui prin increiri ale scoarei pmntului), cit ~~ in regiunea muntilor vulcanic!, a podiurilor i chiar a luncilor. Din cele mai vechi timpuri sint cunoscute minele de la Rodna - semnalate in numeroase documente istorice -, din care se extrag minereuri de plumb, zinc, cupru, argint, aur etc. Cele mai productive sint minele de la Valea Vinului. Marmura se afl la Anie i travertinul la SingeorzBi, caolinul la Parva, roci pentru construcie la Poiana Ilvei, Mgura Ilvei etc. Jn partea vestic a judeului, in ju-

Matei, Budeti, agu se gaz metan, iar la Sltinia, Ceparl, Mintiu, Piatra, Srel, intilnim importante zcminte de sare. O mare bogie a subsolului o alctu iesc numeroasele izvoare cu ap mineral cu nsuiri terapeutice deosebite (Singeorz-Bi, Anie, Valea Vinului, Parva, Rodna, Ilva Mare etc.). Cele mai renumite snt apele minerale de la Singeorz-Bi, cunoscute i peste hotare. DIN TRECUTUL ISTORIC AL JUDEULUI. Resturi ceramice, diferite unelte din piatr, vetre de foc i urme de locuine (Bistria, Sltinia, Archiud, N sud, intereag) atest prezena pe actualul teritoriu al judeului a societii neolitice cu 4 000-5 000 de ani inaintea erei noastre. Cu prilejul descoperirilor de la Galai! Bistriei s-a identificat o interesant unealt chirurgical un mic ferstru din fier cu care se practicau operaiile craniene ("trepanatii") aparinnd perioadei dacice din secolele IIIII i.e.n., singura de acest fel cunoscut pe plan mondial. Epoca dacic, ca i perioada daca-roman snt ilustrate printr-o serie de descoperiri (Snmihaiu de Cmpie, Archiud, Nsud etc.) i resturi de castre romane (Orheiul Bistriei, Livezile). Materialele arheologice scoase la lumin la Archiud, Bistria, irioara, unde s-a identificat o important cetate datind din secolele X-XI, sint mrturii documentare din perioada formrii poporului romn. inutul nord-estic al Ardealului, cu comunele sale romneti aezate in partea de sus a vii Someului Mare, a format nc din timpurile cele mai vechi, despre care avem date, un corp distinct, cinti autonom, cind ncorporat n vreun jude invecinat. In cele dinti documente scrise. datind din secolul al XIII-lea, el poart denumirea de "Districtus Rodnensis" sau .,Vallis Rodnensis", aa precum "ara Nsudului" e denumit nc !le prin secolul al XV-lea "Vallis Valahalis"' (.,Valea Romneasc"), iar cu 100 de ani mai tirziu "Districtus Valahicus". Printr-o diplom din 1475, Matei Corrul
afl

localitilor

www.cimec.ro

JUDEUL

BISTRIA-NSUD

~~

U R E $

LEGENDA
@

Oroj rejedinl6 Je judet Oro1e


Comune

limi16 de judet limil6 de comun6


Teritoriul oraelor

www.cimec.ro

108

.J V D E

'1' V

B 11 '1' B 1 '1 A-N A 1 A O D

vin a ncorporat comunele romneU de pe valea Someulul in puternica cetate a Bistritel cu condiia ca locuitorii acestor sate s se bucure de aceleai drepturi ca
i cetenii sai.

Strnse legturi ale acestor pmnturi cu Moldova s-au manifestat i in timpul domniei lui tefan cel Mare, care stpnea cetatea Ciceiului mpreun cu 60 de sate (druite de Matei Corvin in jurul anului
1489) .

In acelai an i in anii urmtori au avut loc o serie de micri rneti, unele dintre ele cu caracter politic. La greva muncitorilor forestieri de pe valea Mureului (1925) au luat parte n numr mare i tietorii de lemne din judeul
Bistrita-Nsud.
POPULAIA,

. In veacul al XVI-lea oraul Bistria, cetatea Rodnei i Unguraul au fost d ruite de Ioan Zpolya, voievodul Transilvaniei, lui Petru Rare. In a doua jumtate a secolului al XVIII-lea, prin nfiinarea de ctre Maria Tereza in 1762 a regimentulul II romnesc de grani, Nsudul a devenit inut grniceresc, alctuit mai intii din 23, apoi din 44 de sate romneti de pe valea Someului, a Birgului i a ieu lui (districtul militar al Nsudului a fost desfiinat in 1851). Msura a fost primit la inceput cu ostilitate de localnici. In 1763 a avut loc o puternic rscoal n sudean, liloldat cu emigrare& in Moldova a mii de familii din cele 13 sate ale inutului. Un caz care rmne in istoria acestor locuri este cel al ranului Tnase Todoran din Bichigiu, btrn de peste 100 de ani, care a refuzat depunerea jurmntului de credin fa de impratul de la Viena, ndrzneal pentru care a fost condamnat la moarte prin frngerea corpului cu roata. Muli ali rani care s-au impotrivit acestui act au fost spnzurai. In vreme de rzboi, grniceril erau purtai pe toate cimpurile de btaie. In timpul rzboiului napoleonean ei au stirnit prin vitejia lor pn i admiraia mpratului Napoleon. In 1876 s-a infiintat comitatul BistritaNsud ; el cuprindea in intregime districtul Bistriei i al Nsudului (cu excepia a 2 comune), precum i localiti din alte comitate (Dobica). Actualul teritoriu al judeului a fost deseori martorul unor nsemnate micri sociale. Muncitorii minier! de la Rodna .au participat la greva general din 1920.

la 1 iulie 1972, de 285 60D clasificarea judeului in categoria celor cu o populaie mai redus. Populaia urban reprezint 17,80/0, iar cea rural 82,20fo. Densitatea medie a populaiei era de 53,8 locuitori la km 2, sub media pe ar. Condiiile istorice au determinat ca pe aceste locuri s triasc alturi de romni, care la recensmntul de la 15martie 1966 reprezentau 88.20/o, naiona liti conlocuitoare : maghiari (8,30Jol, germani (2,30fo) i alte naionaliti (1,20/n). In 1971 la 1 000 de locuitori s-au ns cut vii 22,4, au decedat 10,5, sporul natural n jude fiind de 11,8%o. Totalul salariailor n 1971 era de 43 221, judeul Bistria-Nsud situindu-se doar naintea judeului Slaj din acest punct de vedere. La 1 000 de locuitori reveneau 153 de salariai. Numrul mediu scriptic al salariailor din jude pe ramuri in 1971 a fost : 25,80fo in industrie, 14,20fo in construcii, 14,7/o ln agriculturA, 1,7'/o ln sllvicultur, 10,6;0 in transporturi i telecomunicaii, 9,20/o in comer, 11,60fo in nv mnt, cultur, art i tiini, 5,0/o in domeniul ocrotirii sntii, asistentei sociale i culturii fizice, 3,80/o in gospodAria comunal, de locuine i alte prestri de servicii neproductive, 1,80/o in adminisdetermin traie.

LOCALITATILE. Ca unitate administrativ-teritorial, judeul Bistria-Nsud

cuprinde 4 orae, 13 localiti componente ale oraelor, 53 de comune i 235 de, sate. din care 3 apartinind oraelor. Oraul Bistria, unul din vechile orae ale rii, este reedina judeului, avind o populaie de 29 727 de locuitqrl (la 1 iulie 1972). Intemeierea lui se datoreaz colonitilor sai adui in secolul al XII-lea

www.cimec.ro

;J

V DE

1' V

B 1S T

Il' A-N A 1 A V D

lOU

zat, s-au construit complexe sanatoriale, de -ctre regele Ungariei Geza al II-lea. case de odihn. ln scurt vreme a devenit un important Oraul Beclean, devenit ora in 1968, centru meteugresc i comercial. Ceea cu o aezare geograficA deosebit de face a fost Braovul in secolele XIV-XIX vorabil, fiind situat la confluena Sopentru ara Romneasc era Bistria in meului Mare cu !eul, avea 6 175 loacea perioad pentru Moldova. Spre de cuitori (la 1 iulie 1972) i este un imo.sebire de alte orae din Transilvania portant centru de comunicaie. <Braov, Sighioara, Sibiu), Bistria i-a Din punct de vedere al populaiei, la pierdut mult din caracterul burgului me1 iulie 1972 comunele se grupau astfel : dieval mai ales din cauza devastrilor la o comun pn la 2 000 de locuitori, 25 care a fost supus i numeroaselor incende comune cu o populaie ntre 2 001 i dii. Cu toate acestea i azi pot fi admi4 000 de locuitori, 24 ntre 4 001 i 7 000 rate zidul cetii oraului, Casa argintai 3 comune cu peste 7 000 de locuitori. rului, Biserica romn construit in secolul al XIV-lea, cea evanghelic-lutera Populaia medie pe comun era de 4 430 de locuitori, fiind inferioar celei pe ar. n din secolul al XV-lea etc. Oraul Bistria dispune de canalizare TRASATURI ECONOMICE. In trecut junc din 1910--1911. deul Bistria-Nsud se caracteriza prinIn ultimii ani oraul cunoate o deztr-o economie agricol extensiv, cu o in\oltare continu. lntre obiectivele industrie slab dezvoltat. Date fiind condidustriale merit a fi menionate : Fabrica iile pedoclimatice favorabile, pomiculde produse lactate, Fabrica de mobil, tura, legumicultura, zootehnia, stupritul Complexul de depozitare i conservare a ocupau o pondere nsemnat n economia fructelor, intreprinderile "Nettex", "Terajudeului. cota" etc. Industria judeului a cunoscut o dezOraul Nsud, situat pe valea Somevoltare n anii socialismului i este repreului Mare, este considerat ca un centru zentat n special prin ramurile : excultural cu bogate tradiii. Cel mai vechi ploatarea i prelucrarea lemnului, alidocument care atest existena oraului mentar, materiale de construcii i hirdateazA din 1264. Faima Nsudului o tie, care dein la un loc circa 90D/o din constituie vestitele sale coli, in care au producia industrial a judeului. nvat oameni de seam ai poporului In agricultur producia vegetal re---) nostru, ca : George Cobuc, Andrei MuINDUSTRIA. Primele inceputuri indu- rv reanu, Liviu Rebreanu, Veronica Miel<:!, ~rezint 53,60/o iar cea animalA 46,4Df0 folcloritli S~mion Florea Marian i Ioan Pop-Reteganul, compozitorul Tiberiu Bre- rvstriale dateaz din a doua jumtate a veacului al XIX-lea i urmreau valoridiceanu i muli alii. Primele coli daficarea materiilor prime locale, indeosebi teaz din a doua jumAtate a secolului al a lemnului. In 1768 i-a inceput activiXVIII-lea (coala primar -- 1766, coala tatea Fabrica de hrtie din Prundu Birnormal 1770 etc.). Oraul numra la gului, iar peste un secol fabricile din 1 iulie 1972 circa 7 050 de locuitori. Ilva Mic, Bistria-Brgului i Susenil Oraul Singeorz-Bi, cu o populaie de Birgului. In oraul Bistria s-a dezvol7 844 de locuitori Oa 1 iulie 1972), aezat tat incepind cu 1891! i industria ceramic. la poalele Munilor Rodnei, intr-o reDar despre o dezvoltare mai nsemnat giune pitoreascA la o altitudine de 600 m, a industriei se poate vorbi doar n rea devenit, incepind cu secolul al gimul nostru. Pentru prelucrarea cantiXIX-lea, o statiune balneo-cllmateric retilor mari de lapte din jude s-a concomandat pentru tratarea bolilor de stostruit n 1967 in oraul Bistria o momac i de ficat ; este vestit pentru apele dern fabric de prelucrare a laptelui, cu minerale "Hebe", care se i imbuteliazl\ utilaj de nalt tehnicitate, care produce aici. Oraul a cunoscut o frumoas dezdiferite sortimente de brnzeturi mult voltare dupA 1965, staiunea s-a moderni-

www.cimec.ro

110

J U D E

TU

B 1 8 T B 1 T A-N A 8 A U D
internaional.
ducia rii

cutate i

Pe lng noile capacitli s-au dezvoltat In msur considerabil i cele existente. tn cadrul judeului ii desfoar activitatea 15 ntreprinderi industriale, din care g sint de subordonare republican, 3 de subordonare local cu 101 uniti i 3 Intreprinderi ale cooperaie! meteugreti cu 98 de uniti. Industria exploatrii i prelucrrii lemnului i industria alimentar sint reprezentate prin fabrici de cherestea, de mobii, precum i fabrici de prelucrare a laptelui, a fructelor, intreprinderi de
panificaie i morrit.

pe

piaa

Ponderea produciei globale a principalelor ramuri industriale in economia judeului i a rii era in 1971 :
!n procente fa,; de:
producia l!'lobal industrial~ pe jude

proluctia
~loba:l

Ramuri ale industriei

industria! :1

a r11.murE1.r P tu1
0.3

Total

in~ustrie oef~roas:l

100,0

din care:
Metnlurgia
extracia

(inclusiv minereuri 1or nPfe

roa9e)
Construcii

1,0 3.9 6,9


40.1 5,7 0,1 1,2 2.6 1,5 !J5,7

0,1 sub 0.1 0.5

de m>>ini i prrlucrarea metalelor M:~teriale de construcii Exploatar.a ~i prelucrarea lemnului Celulo i hirtie
Stiol, porelan, faian

1.8 1.1
1).!

Textile
Confecii

9Ub 0.1

o.,

Pielrie,

blnrie

,; inc!

minte
Alimentar

o.,
O,G

Fa de 1965, producia industrial in 1970 a crescut cu 31%, cu un ritm mediu de 5,5Dfo. In cadrul judeului, ponderea principal in producia global industrial o reprezint industria de subordonare republican, 66,6Dfo, cea de subordonare local deine 19,9%, iar cooperaia me teugreasc 12,50/o. Producia industrial a judeului a crescut in 1971 cu 9,50/o fa de anul 1970. In jude se realizeaz 0,8% din pro-

la prE-parate de carne, 2,9'1/o la brinzeturi etc. AGRICULTURA. La sfritul anului 197L suprafaa agricol a judeului era 290 l92 ha (1,9% din totalul suprafeei agricole a rii) i 109 776 ha suprafaa arabil (1,1'/o fa de total ar). Din suprafaa agricol 33,6Dfo erau deinute de unitile agricole de stat i 38,1Dfo de cooperativele agricole de producie, 28,3% aparinnd gospodAriilor individuale. Pe terioriul judeului i desfoar activitatea 4 intreprinderi agricole de stat, un trust pentru mecanizarea agriculturii cu 13 staiuni pentru mecanizarea agriculturii, 61 de cooperative agricole de producie (care dispun in medie de 1 808 ha suprafa agricgl i 1 152 ha suprafa arabil) i 5 asociaii intercooperatiste. Dei condiiile de relief nu permit o mecanizare accentuat, totui majoritatea lucrrilor agricole se efectueaz mecanizat ; in 1971 agricultura judeului dispunea de 1 204 tractoare fizice, 320 cembin~ pentru pioase, 81 de combine pentru porumb i plante de siloz, 513 semn tor! mecanice, 434 de cultivatoare mecanice i sape rotative, precum i de alte maini i utilaje agricole. Pe tractor reveneau in medie 91 ha suprafa arabil:l Principalele culturi sint: porumbul - 35 700 ha, grul - 28100 ha, cartofii - 4 800 ha. Judeul are o pomicultur dezvoltat, in privina produciei totale de fructe situindu-se pe locul al 10-lea pe ar ; in ceea ce privete producia de mere, s-a situat in 1970 pe primul loc. iar in 1971 pe locul al doilea. In cadrul produciei de fructe, merele reprezint ponderea cea mai mare, iar mpreun cu prunele totalizeaz peste 889fo din recolta de fructe a judeului. Suprafaa livezilor i pepinierelor pomicote in 1971 era 16 126 ha, adic 5.5Dfo din terenul agricol al judeului. Viile reprezint 0,8Dfo din suprafaa agricol a judeului i 0,8Dfo din podgoriile rii. In economia judeului, creterea animalelor deine o pondere nsemnat, pro-

www.cimec.ro

J U D E
ducia animal reprezentnd in 1971 46,40Jo din producia global agricol. Pe primul Joc se situeaz efectivul de ovine cu o densitate de 118,1 la 100 ha (locul 10 pe ar), urmate de porcine, 42,0 la 100 ha i bovine, 40,2 la 100 ha (locul 17 pe ar). La ovine i bovine densitatea pe jude este superioar mediei pe ar. Principalele rase snt : la bovine blata romneasc i pintzgau, la ovine igaia i urcana, la porcine marele alb.

TU

B 1 S T R 1 T A-N A S A U D

111

importante : Bucureti-Baia Mare, ClujVatra Dornei etc. Lungimea drumurilor este de 1 350 km, din care 216 km osele naionale i 1 134 km osele de interes local.
COMERUL. Activitatea comercial are o veche i bogat tradiie n acest jude. Bistria devine un insemnat centru comercial din nordul Transilvaniei nc din prima jumtate a secolului al XIV-lea (n anul 1355 regele Ungariei Ludovic cel Mare acord oraului dreptul de a ine tirg anual de 15 zile ncepnd cu 24 august).

SILVICULTURA. Fondul forestier al judeului se ntinde pe o suprafa de Hl9 993 ha, reprezentnd 35,SOfo din supralata judeului (30/o din fondul forestier al rii). Din pdurile existente se exploateaz mari cantiti de mas lemnoas, care se prelucreaz n fabricile de cherestea din Lunea !ivei, Ilva Mic, Bistria Birgului, Susenii Brgului. Pentru refacerea fondului forestier se desfoar o vast aciune de mpduriri. Anual se impduresc peste 800 ha, in special cu
rinoase.

Snt puse in valoare i fructele de p dure : zmeur, mure, afine, merioare etc., din care mari cantiti snt exportate sau prelucrate in cadrul judeului. VlNATUL I PESCUITUL. Pdurile de pe meleagurile judeului ofer condiii cleosebit de prielnice pentru o bogat!i faun cinegeticA. Renumite sint sectoarele de vntoare de la Cuma, Budac i cel de la Anie, care atrag muli vntori nu numai de pe cuprinsul judeului, ci i din arA i chiar din strintate. Vnatul cel mai frecvent ntlnit i mult cutat l constituie urii, cerbii, mistreii, jderii, rii, cocoii de munte etc. In apele de munte din jude se gsesc pstrvi i lipani. TRANSPORTURILE. Lungimea total a cilor ferate era n 1971 de 364 km, din care 320 km cale normal i 44 km cale ferat ngust. Densitatea reelei la 1 000 km 2 este de 68,6 km, ceea ce situeaz judeul pe locul 5 pe ar. Noduri mai importante de cale ferat i totodat ncruciri de osele sint localitile N sud, Beclean, Srtel, Salva, Ilva Mic etc. Judeul este strbtut de linii ferate

In 1971 desfacerea i aprovizionarea cu a populaiei se realiza n 843 de ale comerului socialist, din care 634 pentru vnzare cu amnuntul, iar 209 de alimentaie public. Numai n anii 1965-1971 numrul unitilor comerciale a crescut cu peste 180, fiind construite noi magazine moderne, intre care complexul comercial de la Nsud, supermagazinele de la Bistria, Beclean etc. Intre anii 1965 i 1970 volumul vnzArilor de mrfuri ctre populaie a crescut cu peste 250 000 000 de lei. In 1970 ponderea mrfurilor nealimentare a fost de 48,6o;o, a produselor alimentare 38,6%, iar a alimentaiei publice 12,8%. Fa de 1965, in 1970 volumul desfacerii mrfu rilor a crescut cu 48,3%. In 1971 volumul vinzrilor de mrfuri ctre populaie a crescut cu peste 10o;0 fa de 1970. In ultimii ani a cunoscut o sensibil dezvoltare i sectorul de prestri de servicii ctre populaie. Dac in 1965 num rul seciilor prestatoare de servicii era de 112, n 1970 numrul lor sporete la 396, iar volumul produciei i prestrilor crete n ultimii 3 ani de circa 2 ori. Numai in cursul anului 1971 au fost infiinate 75 de noi secii.
mrfuri uniti

INVAAMINT,
deul

CULTURA, ARTA. Juare o bogat i apreciabil tradiie cultural. Primele coli din ar in limba german apar la Bistria nc pe la mijlocul secolului al XIV -lea. In jurul anului 1500 nvau aici i elevi din Sighioara i Cluj. Pe teritoriul fostului regiment de grani prlBistria-Nsud

www.cimec.ro

112

.JUDETUL BIIJTal'fA.NA.SA.UD

1. 2. J. t. 5. 11. '7. 8. 11.


4

Centrul oraului Nsud Noua Cas de cultur din Nsud Slngeorz-Bt vedere din parc Complexul comercial din Nlslud Casa memorialA "George Cobuc" Staiunea vltlcolil Bistria Vedere din oraul Bistria Port din judeul Bistria-Nisud Casa memorial "Liviu Rebreanu"

www.cimec.ro

1 U D E

TUL

B 1 S T B 1 T A.N A. S A. U D

113

www.cimec.ro

11-l

JUD"EUL

BISTRIANASAUD

mele coli romneti sint consemnate in a doua jumtate a secolului al XVIII-lea (Nsud, Maieru, Monor). colile elementare purtau denumirea de coli ,.triviale", denumire mprumutat de la colile din evul mediu, in care studiul gramaticll, dialecticii i retoricii forma aa-numitul .,trivium". Prin analogie, i acele coli in care se nvau trei materii : citirea, scrierea i socotirea aveau aceeai denumire. La inceputul secolului al XIX-lea iau fiin asemenea coli (prin contribuia populaiei) n multe comune : Leu in 1810, Mgura Ilvei in 1825, an i Telciu in 1827, Rodna, Feldru in 1828, Poiana Ilvei Floreti, Nimigea, Nueni in 1830. De mare prestigiu s-a bucurat coala normal din Nsud, infiinat in anul 1837, care-i continu i azi activitatea sub numele de liceu pedagogic, precum i liceul ,.George Cobuc" din acelai ora5, infiintat in 1862, al patrulea liceu romnesc din Transilvania, ,.cel mai frumos din cite le au romnii peste munte", dup cum meniona Nicolae Iorga. Aici a debutat marele poet George Cobuc, fiu al acestor frumoase plaiuri, cu poezia .,Romna" :
.,Romna,

acelai

an de

nvmnt

funcionau

22f

copil de brad, munte, Vino, lupt, sari n frunte i fii liber, nu tot sclav".
Las cas, las

ln
l

injghebeaz
,.coala
practic",

centru colar se o vie activitate editoria: ,.Magazinul pedagogic" (1867-1869), acest


i
romn"

strvechi

(1876-1881),

,.coala

care publicau studii de pedagogie, psihologie, metodic, planuri de lecii n ajutorul colilor primare. ln acest frumos col de ar s-a nscut, i-a petrecut copilria i i-a inceput activitatea literar cunoscutul romancier Liviu Rebreanu. In anii de dup eliberare, odat cu ridicarea general a judeului, se dezvolt cu pai rapizi nvmntul i cultura. In anul colar 1971-1972 funcio nau 312 coli generale i 9 licee de cultur general, cu un efectiv de peste 5{) 000 de elevi. i invmntul precolar cunoate o cretere vertiginoas : in

cu peste 9 000 de copii. Numrul cadrelor didactice insuma 2 669, la care se mai adaug 357 educatoare. In jude mai funcionau 5 coli profesionale, cu peste 900 de elevi i 63 de cadre didactice, 3 licee de specialitate - unul de agricultur, unul de economie i unu} pedagogic, cu 792 de elevi i 47 de cadre didactice, precum i 2 coli cu specializare postliceal (sanitar i de educatoare). In jude funcioneaz 31 de coli ; secii, in cadrul invmintului general. cu limba de predare a naionalitilor conlocuitoare, care in 1971-1972 cuprindeau peste 2 500 de elevi. O bogat i efervescent activitate se desfoar i pe planul culturii. Cele -1 case de cultur, 197 de cmine culturale i filiale steti desfoar o vast oper de difuzare a culturii, tiinei i artelor n mase, de valorificare a creaiei populare locale. In jude funcioneaz, de asemenea, 53 de biblioteci comunale cu 49 de filiale i 127 puncte de mprumut, dispunnd de un fond de carte de circa 511 000 de volume. Numrul cinematografelcr se ridic la 132. Numrul abonamentelor la radio i radioficare era n 1971 de peste 34 000, Iar al abonatilor la televiziune de circa 9 800. In jude apare publicaia ,.Ecoul", organ al Comitetului judeean al P.C.R. i aJ ConsiHului popular judeean. Reeaua muzeistic, creat aproape in exclusivitate n anii socialismului, cuprinde 5 uniti : Muzeul de istorie din Bistria, Muzeul din Nsud, profilat pe etnografie i art popular ; muzeele memoriale ,.George Cobuc" in satul Cobuc (casa in care s-a nscut poetul), "Liviu Rebreanu" la Nsud (casa in care li copilrit scriitorul) i ,,Ioan Pop Reteganul" la Reteag. O ampl dezvoltare cunoate micarea artistic de amatori, care cu sprijinul centrului judeean de ndrumare a creaiei populare i a micrii artistice de mas are menirea de a aduce la lumin bogatul tezaur folcloric al acestei regiuni pitoreti, prezent in mai toate localitile

de

grdinie,

www.cimec.ro

l U D E 'J' U L
judeului. Despre nivelul artistic realizat stau mrturie numeroasele di11tlncil acordate cu prilejul unor competiii artistice interne i internaionale. Astfel corul din Leu se bucur de faima de a fi fost de 2 ori laureat pe ar, formaia de tricai din aceeai localitate de 3 ori, formaia de teatru de ppui a casei de cultur din Bistria de 2 ori etc. La concursul al VI-lea al formaiilor artistice i muzical-coregrafice de amatori, casele de cultur din Bistria i Nsud au primit ,.Cupa pentru cea mai bun activitate". De asemenea, au primit premii la diverse festivaluri i concursuri formaia de teatru a cminului cultural din Livezile, corul cminului cultural din Maieru, brigada artistic de agitaie a cminului cultural din Bistri;a, formaia de fluierai a cminului cultural din Leu, formaia de dansuri a cminului cultural din Monar, fanfara cminuini cultural din S rata, grupul vocal in limba german a cminului cultural din Livezile, precum i o serie de soliti vocali i instrumentiti.

B lS T B 1 'J' A-N A S A U D

1L6

Ansamblul "Comuna de pe Some" al casei de cultur din Bistrita a obinut in Frana, n anul 1969, Marele premiu internaional i Cupa de aur a Olimpiadei folclorice de la Mont-Dore. In 1970, ln Italia, la cel de-al VIII-lea Festival internaional de folclor de la Castel de! Piano, acelai ansamblu a obinut "Castana de aur" i Cupa de Carrara a orau lui Marina di Massa, iar in 1971, la cel de-al 18-lea Festival internaional de la Agrigento i la Festivalul din provincia Calabria (Castrovilari) premiul I i "Cupa Preedintelui Italiei". Crearea noului jude Bistria-Nsud a facilitat i pe planul culturii o adevrat efervescen. Au aprut numeroase iniiative, s-au organizat manifestri artistice de amploare, care se inscriu nc de pe acum in peisajul cultural al rii, cum ar fi "Festivalul culesului cireelor" de la Branitea, "Festivalul fanfarelor" de la Dealul Herinii, "Rapsodia tricailor" do! la Leu, cu participarea judeelor Maramure, Suce:l.Va etc.

Cu vestitele sale zone folclorice, judeo mare diver sitate pe trmul creaiei populare, manifestat atit in dans i cintec, cit i in pitorescul i frumuseea costumului popular. Aceast parte a rii posed unul din cele mai de pre tezaure folclorice. Dintre dansuri mai rspndit este Brbuncul, dans specific fecioresc, caracterizat printr-un mare numr de figuri de joc, tempo viu, varietate ritmic, ntregit prin spectaculozitatea micrii braelor. ceea ce confer jocului sensibilitate i miestrie ; urmeaz Rarul, Tireava, De-a lungul, Invirtita i Ardeleana. Folclorul poetic rspndit larg in zona Nsudului, Bistriei ca i pe Birgaie, doi:nele, bocetele, cntecele btrneti sau strigturile reflectau pn mai ieri durerea i dorul, dragostea i ura, jalea i n dejdea, confirmind totodat uluitoarea gam de sentimente specifice sufletului omului din popor, remarcabila sa capacitate de a da expresie artistic acestor sentimente. In anii notri, folclorul judeului a fost cultivat cu deosebit grij. Numeroase studii, publicaii, lucrri, alturi de vasta micare artistic de amatori, au reliefat i reliefeaz cu pregnant nepreuitele sale valori, ptrunse de un profund umanism. In acelai timp asistm la o delvoltare a folclorului, la apariia unor noi producii, care reflect realitile de astzi, viaa tumultuoas a constructorilor socialismului. SANATATEA PUBLICA. Asistenta medical pe teritoriul judeului este asigurat de 8 spitale, 60 de circumscripii medico-sanitare, 5 dispensare, 3 policlinici, 4 staionare de circumscripie i 35 de case de natere. Numrul personalului sanitar se ridic la 1 781 de cadre cu pregtire superioar, medie i elementar, revenind in medie 1146 de locuitori la un medic. La sfritul anului 1971, unitile de asisten medical dispuneau de un to.tai de 1 502 paturi, din care 1 274 in spitale. Ca urmare a msurilor luate pe linia ameliorrii strii de sntate a populatiei. indicele de mortalitate infantil in 1970
ul Bistria-Nsud ofer

www.cimec.ro

116

J U DE TU L

B 1 S T.R 1 T AN AS AUD

er.a la mai puin de 1/3 fa de indicele anului 1938, iar cel de mortalitate general scade in aceeai perioad la mai mult de 1/2. EDUCAIA FIZICA, SPORTUL. Micarea sportiv de mas a luat un mare avint n anii puterii populare i in judeul Bistria-Nsud. In vederea ndrumrii activitii sportive activeaz circa 257 de instructori voluntari, 264 de arbitri, 41 de antrenori calificai, 89 de profesori de educaie fizic, dintre care numai in oraul Bistria peste 20. La dispoziia celor care practic sportul este pus o larg baz sportiv in toate oraele i mai in fiecare comun din jude, unde se practic indeosebi fotbalul, handbalul, atletismul, schiul, oina etc. TliRISMUL. Judeul Bistria-Nsud prin variatele sale forme de relief, ca i prin monumentele sale istorice i de art, prezint un puternic punct de atracie ~u ristic. Indeosebi zonele montane - Munii Rodnei, Munii Climani i ibleu lui - ofer in toate anotimpurile priveliti minunate celor care practic turismul. In cldrile superioare ale masivului sint risipite numeroase lacuri glaciare, ca cel din Tarnia Negoiescului sau tul Lala, cel mai frumos lac din Munii Rodnei, situat la o altitudine de aproape 2 000 m. In Munii Birgului, la Tihua, se gsete "Molidul-candelabru", exemplar unic fn ar. Pentru servirea turitilor au fost amenajate cabanele Col!bia, Valea Vinului, Piatra Fintinele, Cormaia. Cea mai Important statiune balneoclimaterlc din jude este Singeorz-Bi, care dispune de izvoare de ap minerale indicate indeosebi pentru bolile de stomac i ficat. Printre monumentele istorice i de art merit amintite, in afar de monumentele existente in oraele Bistria i Nsud, ruinele cetii Rodna, castelele i casele feudale din localitile Matei, Urmeni, Posmu etc., precum i elementele de art popular i folclor din Valea Someulul, Valea Birgului, Valea ieului. PERSPECTIVE DE urma mbuntirii
organizrii

DEZVOLTARE. In admin!s-

trativ-teritoriale a rii s-au. creat condiii propice i pentru dezvoltarea economiei judeului Bistria-Nsud. In lumina directivelor Comitetului Central al Partidului Comunist Romn privind necesitatea dezvoltrii industriale a unor judee i orae rmase in urm, judeul Bistria Nsud, dat fiind baza de materie prim existent pe teritoriul judeului, are perspective importante pentru dezvoltarea indeosebi a industriei uoare, a industriei construciilor de maini, a industriei de prelucrare a lemnului i a industriei alimentare. Astfel pn in 1975 s-a prevzut construirea unei uzine de utilaje pentru industria materialelor de construcii i refractare, deschiderea i punerea in exploatare a zcmintelor de la Valea Blaznei, precum i o serie de fabrici : de acumulatori, de produse ceramice, de prefabricate, de sticlrie-menaj, de mobil, de plci aglomerate din lemn, de plci fnnobilate, de textile, de tacimuri, de piine, o tipografie .a. ; <> parte din aceste obiective au i intrat n funciune. Importante msuri sint prevzute pentru dezvoltarea agriculturii. Astfel, pentru anul 1975 este prevzut ca producia global agricol sA creasc cu 80/o fa de 1970, din care producia vegetal!\ cu 105DJo. In ceea ce privete comerul se prevede ca in 1975 desfacerile de mrfuri prin unitile comerciale s creasc cu 510/o fa de 1970, iar in domeniul tra'lsporturilor i telecomunicaiilor se prevede dublarea liniei ferate Dej-Beclean, constru;rea unor staii de ntreinere auto i a unor autogri ; a fost prevzut i realizat extinderea centralei telefonice automate. Se va dezvolta baza material a fnvti mintului, artei, culturii, ca i a asistentei medicale ; se va mri spaiul de colari zare, astfel c pn in 1975 se vor da in folosin 132 de noi sli de clas, iar laboratoarele vor fi dotate cu mobilierul i aparatura necesar ; se vor construi noi cAmine culturale i cinematografe ; se vor dezvolta staiunile climaterice ; fn 1973 se vor da in folosin la Singeorz-Bi 2 complexe sanatoriale (unul cu 600 i altul

www.cimec.ro

~ 1J

D E

T 1J L B 1 S T B 1 T A-N A S A

1J D

117

cu 900 de locuri de cazare). Le Bistria se va construi un hotel cu 216 locuri. Pirti In 1975 se vor construi in jude 4 576 de apartamente.

Toate acestea vor determina o cretere a nivelului de trai materiali i spiritual al locuitorilor judeului Bissubstanial tria-Nsiud.

J U D E cu

U L

B J S T R 1 T A-N A S A U D In
oraul Bistria

reedinta

Orae

: 4. (din care
ORAE

Localiti aparin

oraelor

componente ale municipiilor : 3).

ale

oraelor

: 14. Comune : :;J. Sate : 23S.

B.

1.

oraul

B 1 STR 1 TA.

Localitil.ti componente ale


aparin oraului

oraului

: 1.

J. Sil.rata ; 4. Slgmir ; 5. Sltinia ; 6. Unirea ; 7. Viioara.


~. oraul

B J STR J

A ;

2. Chinda :
J('~.

B E C LE AN. sate ce N A S AUD.


Localiti

: 1.

Coldu

; 2. F!ga ; 3. Rusu de

3. 3. 4.

Oraul
Luca.

componente ale
Localiti

oraului

: 1. N A S AU D ; 2. Liviu Rebreanu ;.
oraului

Oraul

S J N G E O R Z-B A J.

componente ale

: 1. S ING J ORZ-BA J ;.

2. corma!a; 3. Valea Borcutulut. COMUNE l. Comuna BISTRIA BIRGAULUJ. Satele componente : 1. BISTRIA BIRGAULUI ; 2. Colibla. 2. Comuna BRANITEA. Satele componente : 1. BRANITEA ; 2. C!reoaia; 3. Mlu. 3. Comuna. BUDACU DE JOS. Satele componente : 1. BUDACU DE JOS ; 2. Budu ; 3. Jelna ; 4. Monarlu ; 5. Sim!onet!. t. Comuna BUDETJ. Satele componente : 1. BUDETI ; 2. Budeti-Finae ;. 3. agu ; 4. goru. 5. Comuna CAIANU MIC. Satele componente : 1. CAIANU MIC ; 2. C!anu Mare ; 3. Clceu-Poten! ; t. Dobr!c ; s. Dobr!cel ; 8. Dumbrvla. ' Comuna CETATE. satelecomponente : 1. SATU NOU ; 2. Budacu de Sus ; 3. Dumltr!a ; t. Orhelu Blstr!el ; 5. Petr! ; E. Ragla. 7. Comuna CJCEU-GIURGETJ. Satele componente : 1. CJCEU-GIURGETI ; 2. Breaza;. 3. Dumbrven! ; 4. Negr!let1 ; 5. Purcrete. 8. Comuna CffiOCln. Satele componente : 1. CHJOCHI ; 2. Apat!u ; 3. Bozte ; 4. Buza Ctun ; 5. Chelu ; 6. Jlmbor ; 7. Manie ; 8. S!nn!coar ; 9. Strugureni ; 10. entea. 9. Comuna ClnUZA. Satele componente : 1. CHIUZA ; 2. Mire ; 3. P1atra ; 4. Ssarm. 10. Comuna COBUC. Satele cOmponente : 1. COBUC ; 2. Bichle!u. 11. Comuna DUMITRA. Satele componente : 1. DUMITRA ; 2. Ceparl ; 3. Trp!u. 12. Comuna FELDRU. Satele componente : 1. FELDRU: 2. Nepos. 13. Comuna GALAII BISTRIEJ. Satele componente : 1. GALAII BISTRIEI; 2. Albetli Blstr!el ; 3. Dlpa ; 4. Rerina; 5. Tonciu. 14. comuna ILVA MARE. Satele componente: 1. ILVA MARE; 2. Ivtmeasa. 15. Comuna ILVA MICA. Satele componente: 1. ILVA JIIIICA. 15, Comuna JOSENII BIRGAULUI. Satele componente: 1. JOSENII BlRGAULUI; 2. Jl/l!jlocen!! Btrgulul; 3. Rusu. Blrgulut; t. Strimba. 17, comuna LEClnNA. Satele componente: 1. LECHINA; 2. Bungard ; 3. Ch!rale ; 4. Slngeorzu Nou ; 5. Slnlacob ; 8, !gAu ; 7. Verme. 11. Comuna LEU. Satele componente : 1. LEU ; 2. Lunea Leulu!. 19. Comuna LIVEZILE. Satele componente : 1. LIVEZILE ; 2. Cuma ; 3. Dorolea ; 4. Dumbrava ; 5. Valea Poenl!. 20. Comuna LUNCA lLVEI. satele componente : 1. LUNCA ILVEI. 21. Comuna IIIIAIERU. Satele componente : 1. MAIERU ; 2. An!e. 22. Comuna MATEI. Satele componente: 1. MATEI; 2. Bld!u; 3. Corvinetl ; 4. Enclu ; 5. Flntlnele ; 6. Moru. 23. Comuna MAGURA ILVEI. Satele componente : 1. MAGURA ILVEI ; 2. Aria : 3. Poiana Ilvel. It. Comuna JIII.ARIELU. Satele componente : 1. MARIELU ; 2. Blrla ; 3. Domneti ; 4. Jelca ; 5. Mgurele ; 6. Neenl ; 7. Slntloana. 25. Comuna MICETII DE CIMPIE. Satele componente : 1. MJCETII DE ClMPIE ; 2. Flnt!nla ;. 3. Vlsuia. 26. comuna MILA. Satele componente : 1. MILA ; 2. Comlod ; 3. Dup Deal ;. 4. Gheme ; 5. Htrean ; 8. Orosfaia. 27. Comuna IIIIONOR. Satele componente : 1. MONOR ;. 2. Gled!n. 28. Comuna NIMIGEA. Satele componente : 1. NIIIIIIGEA DE JOS ; 2. Floreu ; 3. Mint!u ; 4. Mititei ; 5. Jlllocod ; 6. Mosoen! ; 7. Nlml&ea de Sus ; 8. Ture. ZI, Comuna. NU.ENI. Satele componente : 1. NUENI ; 2. Beud!u ; 3. Dumbrava ; 4. Feleac ; 5. Malln ;.

C.

www.cimec.ro

118

1 U D E T U L B 1 S T R 1 T AN A S A U D

t. Rusu de Sus; 7. VIa, 30. Comuna PARVA. Satele componente: 1. PARVA. 31. Comuna PETRU RARE. Satele componente: 1. RETEAG; z Bata; 3. Ciceu-corabla; l. Ciceu-Mihieti; li. Lelett. 32. Comuna PRUNDU BIRGAULUL Satele componente: 1. PRUNDU BIRGAULUI; 2. Susenll BirgAulul. 33. Comuna REBRA. Satele componente : 1. REBRA. 31. comuna REBRIOARA. Satele componente : 1. REBRIOARA ; 2. Gersa 1 ; 3. Gersa II ; 1. Poderel. 35. comuna RODNA. Satele componente : 1. RODNA ; 2. Valea Vinului. 36, Comuna ROMULI. Satele componente : 1. ROMULI; 2. Dealu tefnlei. 37. Comuna SALVA. Satele componente : 1. SALVA ; 2. Runcu Salvei. 38. Comuna SILIVAU DE CIMPIE. Satele componente : 1. SILIVAU DE CIMPIE; 2. Draga; 3. Flnaele Slllvaulu1; 4. Porumbenil. 39. Comuna SINMIHAlU DE C!MPIE. Satele componente : 1. S!NMIHAIU DE ClMPIE ; 2. Brteni ; 3. La Curte ; t. Slcua ; 5. Stuplnl ; 6. Zorenl. 40. Comuna SPERMEZEU. Satele componente : 1. SPERMEZEU ; 2. HAlmAsAu ; 3. Lunea Borlesei ; 4. Pltlneasa ; 5. Sita ; 6. esuri Spermezeu-Vale. U, Comuna AN. Satele componente : 1. AN ; 2. Valea Mare. 42. Comuna IEU. Satele componente : 1. IEU ; 2. Ardan ; 3. Posmu ; 4. oimu. 43. Comuna IEUMAGHERU. Satele componente : 1. IEU-MAGHERU ; 2. Arcalia ; 3. Chil~ telnic ; 4. cralnlmAt ; 5. Podlrel ; 6. SArel ; 7, Valea MAgheruulul. 44. Comuna IEU-ODOR HEI. Satele componente : 1. IEU-ODORHEI ; 2. Agrlu de Jos ; 3. Agrlu de Sus ; 4. Bretea ; 5. Coasta ; e. Crlstur-ieu ; 7. lrloara. 45. Comuna IEU. Satele componente : 1. IEU ; 2. Lunea ; 3. Rutior ; 4. Sebl. 46, Comuna INTEREAG. Satele componente : 1. INTEREAG ; 2. BlAjenU de Jos ; 3. BlAjenii de Sus ; 4. Calla ; 5. Coclu ; 6. leu-Sflntu ; 7. lntereag-Gar. 47. Comuna TEACA. Satele componente : 1. TEACA ; 2. Archiud ; 3. Budurlenl ; 4. Ocnia ; 5. Pintlcu ; 6. Viile TecU. 48. Comuna TELCIU. Satele componente : 1. TELCIU ; 2. Fiad ; 3. Telcior. 49. Comuna TIHA BlRGAULUI. Satele componente : 1. TIHA BtRGAULUI ; 2. Clasa ; J. MureenU BlrgAulul ; 4. Piatra Flntlnele ; 5. Tureac. 50. Comuna T!RLIUA. Satele componente : 1. TlRLIUA ; 2. Agrie ; 3. Agrleel ; 4. Borleasa ; 5. Cireal ; 6. Lunea SteascA ; 7. Mollet ; 8. Oarzlna ; 9. RAcAteu ; 10. endroala. 51, Comuna URIU. Satele componente : 1. URIU ; 2. CrlstetU Ciceulul ; 3. HAmau Ciceulul ; 4. Illua. 52. Comuna URMENI. Satele componente ; 1. URMENI ; 2. Clmp ; 3. Coerlu ; 4. Delurenl ; 5. Flnae ; 6. Podenii ; 7. Scoabe ; 8. opteriu ; 9. Valea ; 10 Valea Mare. 53. Comuna ZAGRA. Satele componente : 1. ZAGRA ; 2. Aluniul ; 3. Perlor ; 4. Poienile Zagrel ; 5. Suplal.

La definitivarea textului au colaborat ; Tiberiu Bolog, Leon Burian. Titu

Freniu.

www.cimec.ro

JUDEUL BOTOANI

GEOGRAFICA. Judeul Boeste situat in extremitatea nordestic a rii noastre, nvecinndu-se Ja sud cu judeul lai, la vest cu judeul Suceava, iar la nord i est limita judeului este marcat de grania R. S. Romnia cu U.R.S.S. Are o suprafa de 4 965 km 2, ceea ce reprezint 2,1% din suprafaa rii. RELIEFUL este reprezentat in jumtatea nordic printro parte deluroas a depresiunii Jijiei, cu coline domoale care nu depesc 200 m altitudine ; spre est se intinde o zon de cmpie in lungul Prutului, iar spre vest zona de terase inalte de pe malul sting al Siretului, care fac parte din zona sud-estic a Podiulul Sucevei, cu nlimi mai mari, de circa 300 m, ce culmineaz in sud-vest cu prelungirea nordic a culmii Dealul Mare, care atinge altitudinea maxim de 593 m . Interfluviile praielor care brzdeaz partea mijlocie a judeului au caracter de poduri structurale in care vile principale s-au adincit cu 50-100 m. Eroziunea este marcat prin splarea versanilor, prin alunecri , curgeri de gloduri i sufoziunl. CLIMA are un caracter continental, temperatura medie anual fiind cuprins intre 9,5 i ac ; excepional, in 1940 media anual a fost mai sczut, adic 6,8, iar In 1936 a fost mai ridicat, respectiv 10,3. Temperatura maxim absolut nregistrat a fost de 39,4 (anul 1952 la Botoani) i cea minim absolut de -32,5"
toani

AEZAREA

(n anii 1911, 1937, 1940 la Dorohoi) . Durata medie anual a timpului fr nghe f'Ste de 184 de zile. Precipitaiile atmosferice au valori cuprinse intre 500-600 mm/an. Iernile sint srace in zpad, iar verile au regim sczut de umezeal. Precipitaiile cele mai abundente cad in prima jumtate a verii (224 1/ml), iar iarna cirra 84,9 l/m 2 ; zona cea mai secetoas est~ bazinul Jijiei, iar cea mai bogat n precipitaii este lunea Siretului, dar in general cantitatea de ap este insuficient pentru dezvoltarea optim a culturilor, ceea ce reclam amenajarea unui sistem complex de irigaii. Vntul predominant are direcia nord-vest sud-est, cu o vitez medie lunar de 3,8 m/s. are nord-vest - sud-est i este format din Prut la est i Siret la vest ; in partea central este drenat de Baeu i Jijia cu afluentii si mai importani : Sitna, Miletinul i Dresleuca, care mpreun au un debit de circa 2 m 3 's~ Majoritatea afluenilor Jijiei seac vara, au turbiditate mare (peste 3 000 mg/1) i o mineralizare ridicat (1 000-3 000 mg/ll . Caracterul scurgerii rurilor din interiorul judeului, cu creteri primvara , care produc inundaii mari, i secri in timpul verii, amplitudine de nivel ce variaz in multe locuri intre 2-6 m, au neterminat posibilitatea crerii de numt!roase iazuri , folosite pentru irigaii, alidirecia general

HIDROGRAFIA.

Reeaua hidrograflc

www.cimec.ro

120

.JUDETUL

BOTOANI

ap i pescuit. In prezent In judeul Botoani existi 173 bazine pis-

mentare cu

cicole cu o suprafa de circa 3 320 ha i cu un volum de ap de circa 48 000 000 m 1 ; ~le sint create prin zAgAzuirea vilor in -care se acumuleazA apa proveniti dln topirea zpezilor, din ploile de primAvarA l din scurgerea apelor pe cursurile de ape ~xistente. Printre iazurile mai Importante sint : Dracani, Hneti, Havirna, Negrenl, Uneni. SOLURILE sint puin variate, dominind cernoziomurile levigate, la care se adaugA, pe pArile joase ale reliefului, cernoziomurile tipice ; in cuprinsul acestor soiuri .apar petice de soloneuri i solonceacuri formate prin acumularea sirurilor reziduale ale rocilor. In prile mai inalte ale reliefului sint soiuri cenuii rnchise, brune-cenuii, iar in partea de vest, tn zona de podi, sint soiuri brune podzolite. In zonele de luneA, pe valea Prutului l .a Siretului s-au format soiuri aluvionare foarte fertile. Griu! cultivat in zonele cu fertilitate ridicatA din judeul Botoani ~ste renumit pentru coninutul mare in gluten i pentru proprietAile deosebite de
panificaie.

Subsolul are o structur de platform cu o uoar inclinare de la est la vest fiind constituit din roci sedimentare cal~ -caroase cu intercalaii de gresi!, marne, argile i nisipuri sarmatlce i pllocene ; -complexul sedimentar are grosimea de :800-1 000 m, este dispus pe un fundament de gn.aise strbtute de intruziuni granitice i este acoperit de lehmuri loessoide, depozite aluvionare i depozite la custre de vrst cuaternar. RESURSELE NATURALE ALE SOLULUI I SUBSOLULUI. Vegetaia natural ~ste caracteristic zonei de silvostep, in prezent ocupatA in special de terenuri agricole i mai puin de pajiti stepice xeromezofile secundare (Festuca valesi.aca, Stipa joannis) i cu mici pitcuri de pdure de Quercus robur sau de Quercus petraea. In partea vestic, central-nordic i sudic, terenurile agricole i pajitile secundare i derivate (Festuca pseudo-

vina, Festuca sulcata, Andropo~~oon lschaemum) ocup locul fostelor pduri de Quercus robur, din care s-au mai pstrat doar suprafete restrinse. In nord-vest se intind pduri de gorun, terenuri agricole i pajiti stepizate secundare pe locul acestor pduri7" iar in sud-vest fgete de deal i pduri de fag amestecate cu gorun. Resursele minerale ale subsolului sint reprezentate prin nisipuri cuaroase de cea mai bun calitate la Miorcani i Hudeti, prin depozitele de turb de la Dersca, prin acelea de gips de la Cuzlu i Ivncui, cit i prin unele iviri de suie solfarian In regiunea Darabanl. DIN TRECUTUL ISTORIC AL JUDEU LUI. Vestigiile trecutului de pe teritoriul judeului relev aezri tnc din perioadele paleoliticului i neoliticului (Ripiceni, Mitoc, Trueti, Drgueni), precum i urmele unor ceti traco-getice (Stinceti). Prima meniune documentar, intr-un izvor romnesc, despre aceste meleaguri se refer la tirgul Dorohoi, pomenit in actul din 6 octombrre 1407 incheiat la Lvov intre boierii moldoveni i regele Poloniei. Cea dintii meniune documentar despre oraul Botoani dateaz din 1439. tefan cel Mare, Petru Rare. Alexandru Lpuneanu, Ieremia Movil i ali domnitori aveau curi in aceast strveche aezare. De aici Petru Rare a dat o serie de "cri domneti" ctre cetatea Bistriei (1527, 1529, 1530) i cetatea Braovului (1530, 1531), iar Miron Costin, Ion Neculce, Dimitrie Cantemir atest in cronicile lor rolul economic, inflorirea tirgului i a inutului Botoanilor. In trecutul istoric al judetului se inscriu evenimente importante din viaa poporului romn. Pe aceste locuri, in 1476 tefan cel Mare i-a invins pe ttari la tefneti; tn 1499 a luptat impotriva turcilor, iar n 1497 i-a invins pe Iei la Cimea, btlie in legtur cu care tradiia, consemnat de cronicarul Ion Neculce, amintete de o ,.Dumbrav Roie", probabil cea de la Botoani. Aceste meleaguri sint martore i ale ultimei btlii victorioase a lui Mihai Viteazul (la Verbia 1600) n aciunea de centralizare politic a celor trei ri romneti. La Dracani

www.cimec.ro

R.

JUDEUL BOTOANI
LEGEND
~
O Municipiu Oral& Comune

re;edinl

de judel

Frontier de sloi limit de judet lim~ de comun

Teritoriul municipiului ~i ora~elar Teritoriul comunelor suburbane

........

www.cimec.ro

122

J U D E

TU

B OT O

AN 1

a fost lnfrnt n 1616 armata leilor care venise s spnJme nscunarea fiului Doamnei Elisabeta Movil pe tronul Moldovei. Ca form administrativ-teritorial organizat se constituie n 1741 sub denumirea de inutul Botoani i se ps treaz ca atare pn la reforma administrativ din timpul lui Al. 1. Cuza, cnd vornicia de Botoani se transform in judeul Botoani ; pn in 1741 o parte a actualului teritoriu al judeului era ocol dependent de inutul Hirlului, iar o alt parte compunea inutul Dorohoi. Exploatarea rnimii de ctre marii latifundiari din rile romne a provocat in trecut mari nemulumiri care au culminat cu rscoale ale cror flcri au pornit uneori de pe aceste meleaguri. In 1888 au avut loc rscoalele rneti de la Corn! i de la Dumbrveni, iar in 1907 la Fl mnzi s-a aprins flacra rscoalei care s-a intins in toat ara, zguduind din temelii regimul burghezo~moieresc. La 5 martie 1907 au czut primele jertfe ale rnimii revoltate, prin mpucarea la Botoani a unor rani din satele nvecinate. Pe fondul creterii micrii muncitoreti din ara noastr, in decembrie 1891 se nfiineaz la Botoani "Clubul muncitorilor", iar in martie 1892 apare ziarul socialist "Proletarul", in coloanele cruia s-au afirmat prin activitatea lor progresist dr. Panait Zosin, H. Sanielevici i
alii.

in care muli scriitori progresiti au militat pentru dreptate social, demascind racilele vechiului regim i contribuind la organizarea ranilor i muncitorilor tn lupta lor pentru revendicri politice i economice. Denumirile unora din aceste publicaii sint edificatoare, ele fiind prin nsui titlul lor purttoare ale ideilor de progres social : "Rostul Romn" (1866), "Deteptarea" (1869), "Libertatea" (1889), "Patriotul Romn" (1896), ,,Clopotul" (1933), "Clasa noastr" (1934), "Patriotism
i literatur"

(1942).

La ziarul "Clopotul", astzi organul de pres al Comitetului judeean Botoani al P.C.R. i al Consiliului popular judeean, au colaborat in trecut Scarlat Calimachi, fondatorul ziarului, Tudor Arghezi, Gala Galaction, Demostene Botez i muli ali crturari i oameni de art i cultur progresiti.

POPULAIA judeului Botoani

numra

480 068 de locuitori (la 1 iulie 1971), reprezentind 2,3o/o din populaia rii, dintre care 19,90fo in mediul urban. Majoritatea

in mediul rural, unde de baz este agricultura. Densitatea era de 96,7 locuitori(km2. Sporul natural al populaiei in 1971 a fost de 16,2 la 1 000 de locuitori, adic peste media pe
ocupaia
ar.

populaiei triete

Numrul salariailor

din jude era in

Viaa cultural a judeului s-a manifestat i in trecut pe mal multe planuri : prin nfiinarea in 1883 a socletit "Armonia" i in 1889 a Ateneulul Romn din Botoani, care au desfurat o susinut activitate artistic, cultural i de popularizare a tiinei. Mal tirziu s-a constituit Casa de sfat i citire "N. Iorga", Liga cultural, Universitatea popular "N. Iorga" i Universitatea popular Ungureni, aezminte care au desfurat o intens activitate cultural-educativ. In intervalul 1866-1968 au fost editate In oraul i judeul Botoani 137 de reviste i ziare, dintre care multe au rspindlt tiina i cultura in pturile largi ale populaiei, fiind in acelai timp i tribune

1971 de 50 913. Din totalul lor erau ocupai in industrie 25,10fo, in construcii 8,9ot0 , in agricultur 16,80fo, in transporturi i telecomunicaii 7,6%, in nvmnt, cultur i art 12,80fo, in domeniul ocrotlril s

asistentei sociale i culturii fizice in sectorul circulaiei mrfurilor 11,7Jfo, in administraie 2D/o etc. LOCALITATILE. In judeul Botoani sint 1 municipiu, 3 orae, 7 localiti componente ale municipiului i oraelor, 69 de comune, din care 3 suburbane, i 338 de sate, din care 8 aparin oraelor. Municipiul Botoani este reedina judeului. El a jucat in trecutul istoric un rol important, deoarece drumurile comerciale care legau rile nordice i din centrul Europei cu cetile de la Marea Neagr i de la Dunre, ca i drumurile
7,40fo,

ntii,

www.cimec.ro

J U D E

'f U I. B O T O

A N I

123

dintre apus i rsrit, treceau prin aceast veche aezare. Datorit fertilitii pmn tului, culturilor ntinse de cereale, Botoaniul a devenit in a doua jumtate a secolului al XIX-lea i in primele decenii ale secolului al XX-lea unul dintre centrele importante ale rii, fiind menio nat in statisticile vremii ca al treilea ora in ceea ce privete numrul de locuitori. Municipiul Botoani avea la 1 iulie 1971 o populaie de 42 145 de locuitori (din care 52,80/0 femei), iar mpreun cu comunele suburbane Curteti, Rchii i Stuceni 57 161 de locuitori. In ora este concentrat cea mai mare parte a activitii industriale i social-culturale din jude. Unitile industriale din Botoani dau aproape jumtate din producia global industrial a judeului ; in trecut oraul Botoani avea numai o industrie alimentar slab dezvoltat. Oraul Dorohoi este al doilea ora ca mrime i ca importan economic i are c populatie de 18 423 de locuitori Oa 1 iulie 1971) ; in trecut era un tirg comercial cu citeva mori i prese de ulei, iar in prezent aici se gsesc cinci uniti de producie industrial. Oraul Darabani are mpreun cu satele Bajura, Eeanca i Limnia 11 803 locuitori (1 iulie 1971). constituind un nou centru urban in curs de dezvoltare. Oraul Sveni, avind mpreun cu satele Bodeasa, Bozieni, Chicreni, Petricani i Sat Nou 8 220 de locuitori (1 iulie 1971), este, de asemenea, un nou centru 11rban in curs de dezvoltare. Numrul mediu al locuitorilor pe comun era in iulie 1971 de 5 791 de locuitori, iar suprafaa medie a unei comune - de circa 6 800 ha, revenind, in medie, 4,8 sate la o comun. In ce privete numrul de locuitori comunele judeului Botoani se grupeaz dup cum urmeaz: 15 comune cu 7 001-10 000 de locuitori, 39 de comune cu 4 001-7 000 de locuitori i 15 comune cu 2 001-4 000 de locuitori. In 1971 lumina electric a ptruns in ultimul sat electrificabil.

TRASATURI ECONOMICE. Caractcrist\ca economiei judeului Botoani este dat de economia agricol, multilateral dezvoltat, favorizat de faptul c pmln tul are un inalt grad de fertilitate. In economia Botoanilor, agricultura, cu principalele ei ramuri - culturile vegetale i creterea animalelor -, a deinut in trecut i deine i astzi ntietatea. In acelai timp, in zilele noastre industria cunoate o continu dezvoltare. Din totalul produciei globale obinute n anul 1971, !12,4% s-au realizat in agricultur i 47,60J 0 in industrie. INDUSTRIA. In jude existau in 1971 11 intreprinderi industriale de subordonare republican, 4 de industrie local i 6 cooperatiste. Ponderea produciei globale a principalelor ramuri industriale n 1971 era :
Iu pi'OI'ente
produria

faA de:
producia

Ramuri a le industriei

~loball

induetriaiA P judt induotrie din rare: Combustibil Construcii de maini 'i prelucrarea metalelor Materiale de conatrueii Exploatarea 'i pre 1 ucrarea lemnului Teztili Conlrtii AlimntarA
T~tal

globalA induotriall a ramurilor pe arA


0,6 0,1 0.2 0,3 0,2 1,4 2,2 1,5

100,0 0,5 10.9 2,1 2,6 17.6 17,5 43.6

Despre o adevrat industrie in judeul se poate vorbi abia din anii construciei socialiste. In 1949 a intrat In funciune cea mai mare unitate Industrial Uzinele textile "Moldova" - i Fabrica de confecii Botflani, n 19&0 s-a dat in exploatare Fabrica de zahr "Siretu}" de la Bucecea, iar ulterior Fabrica de confecii din Dorohoi, Intreprinderea minier Miorcani i altele. In 1971, producia unitilor industriei republicane a reprezentat 71,60/o din proQucia global a judeului i 0,5D/o din producia pe ar.
Botoani

www.cimec.ro

12!

IUDETUL

BOTOANI

Industria local i cooperatlst s-a dezvoltat, de asemenea, prin modernizarea i mrirea capacitilor de producie, ajungind ca in 1971 s dea 28,20fo din producia global Industrial a judeului, parti-cipind cu 2,40fo la producia pe ar a acestor sectoare.
Producia global Industrial oblnutA

in 1971 a fost cu 71,50fo mai mare decit in 1965 ; ritmul mediu anual de cre tere in clnclnalul 1966-1970 a fost de iJ,30fo. Cel mai inalt ritm 1-a inregistrat ramura materialelor de construcii (24,60fo), apoi a confeciilor (17,20/o), textll
(13,1Dfo).

AGRICULTURA. Suprafaa agricolA re82,30fo din teritoriul judeului, Iar <:ea arabllA 64,0Dfo. Suprafeele arabile se intind de-a lungul rurilor Prut i Siret i in zona plat a podlulul dintre aceste riuri ; dealurile i terenurile mal puin productive sint ocupate de puni naturale, de livezi i podgorii. Din terenurile arablle 35,20fo au fost ocupate cu porumb, 22,40fo cu griu, 10,80fo cu fioarea-soarelul, 4,4o;0 cu sfecl de zahr, iar restul suprafetelor cu cartofi, legume, diferite plante tehnice ; 2,60fo din suprafaa arabll este amenajat pentru irigaii. In 1971, in afar de suprafaa arabil a judeului cultivat cu cereale i plante pritoare, 13,30fo erau puni naturale, 3,1Dfo finee, 0,90fo terenuri pentru cultivarea viel de vie i 0,90fo livezi. In anul 1971 activitatea de producie agricol s-a desfurat in 6 intreprinderi agricole de stat cu un fond funciar de 8,9Dfo din suprafaa agricol a judeului, 132 de cooperatlve agricole de producie cu un fond funciar de 78,30fo din suprafata agrlcol a judeului ; in jude au funcionat i 5 complexe lntercooperatlste pentru creterea i ngrarea porcinelor. De asemenea, exist o intreprindere pentru mecanizarea agriculturii, precum i un centru de experimentri agricole la Poprezint
pui.

nind un tractor la 100 ha suprafat ara2 923 de pluguri pentru tractor, 1 097 de cultivatoare mecanice, 1 857 de semntori mecanice, 1 022 de combine pentru pioase, 125 de combine pentru plante de siloz, 368 de maini de mpr tiat ngrminte chimice etc. Sectorul pomicol se remarc prin producii sporite de fructe - prune, ciree, viine, nuci. Creterea animalelor este una din preocuprile importante in agricultura judeului ; in medie, in 1971, la 100 ha de teren reveneau 48,2 taurine, la care predomin rasa blat romneasc, 45,8 porcine, predominind rasa marele alb, 114,4 ovine i caprine, la oi predominind rasa igaie i metis-karacul.
bil),

Parcul de mecanizare a agriculturii era in 1971 de 3 161 de tractoare fizice (reve-

SILVICULTURA. Pdurile ocup 10,7'7\ din suprafaa judeului i sint grupate mal mult in partea de sud, sud-vest 'i nord-vest, cit i sub form lnsular in zona de silvostep!l. dintre Prut i Jijia. Pdurile sint constituite din stejar i gorun (370fo), carpen (22Dfo), paltin, frasin, artar, jugastru, ulm (200fo), salcie, plop, tel (140fo) i fag (70fo). Anual se exploateaz circa 70 000 m mas lemnoasA i tot anual se reimpduresc circa 320 ha cu specii care cresc repede i de mare productivitate, cum sint plopul, slcille selecionate, salcimul etc. VINATUL I PESCUITUL. Vnatul principal n constituie Iepurele. Alt vinat, dar mal puin reprezentativ, este cpriorul, mistreul, raa sibatld, potimlchea, prepelita. Anual se recolteaz din fondul de vinAtoare circa 14 tone de carne (din care aproximativ 80Dfo se valoriflc la export) i circa 10 000 de piei i blnuri pentru industria prelucrtoare. In pdurile Cordreni, Cucornl, Vculeti i Ipoteti au fost amenajate fazanerii. Baza pisclcol o constituie in primul rind iazurile, care au fost amenajate prin zgzuirea praielor i a rurilor miel, i in al doilea rind rurile Prut i Siret. Iazurile snt populate cu crap de culturi"

www.cimec.ro

;J

U DE

TU

B OT O

A N1

125

1. Sa:ll cu rAzboaie dova"-Botoanl

Uzinele texWe ,.Mol-

2. Transportarea i descArcare& sfeclel de zahAr la Fabrica de zahllr ,.Siretul"-Bucecea 3. Ferm de vite la I.A.S. Leorda <l. Staia de lnnobllare a nlslpulul Dorohot 5. Teatrul ,,Mihai Eminescu - Botoani 6. Construcii noi pe str. Unirii - Botoani 7. Casa memorialA ,.Mihai Eminescu - Ipotetl

..

www.cimec.ro

12G

J U DE TU L

BOT O

N 1

producia anual
pete.

fiind de circa 2 200 tone

TRANSPORTURILE. Reteaua feroviar are o lungime de 142 km, indreptindu-se din Botoani in direciile Leorda-Vereti i fcnd legtura cu linia principal de pe valea Siretului, Leorda-Dorohoi, Dorohoi-Ungureni spre Iai. Raportat la suprafaa judeului revin 28,6 km la 1 000 km 2 , mult sub densitatea medie pe
ar.

Volumul cel mai mare in ce privete 4ransporturile in jude se realizeaz pe osele. care msoar 380 km osele naio nale. 1 503 km osele judeene i drumuri comunale : din totalul oselelor 218 km sint modernizate : Botoani-Dorohoi-Da
rabani-Rdui-Prut, Botoani-Bucecea

Virful Cimpului, Botoani-Trueti, Bo10.5ani-Todireni, Botoani-Huani spre Suceava, Botoani-N. Blcescu spre Iai. Raportat la suprafaa judeului revin 280 km drumuri la 1 000 km2, ceva mal mult decit densitatea medie pe ar, iar cea a drumurilor modernizate de 43,5 km la 1000 km1 COMERUL socialist de stat i cooperatist se realizeaz printr-o reea de 1189 de uniti comerciale, din care 867 de uniti de vinzare cu amnuntul i 332 uniti de alimentaie public. Uniti ale comerului de stat sint organizate in municipiul Botoani i oraul Dorohoi, in celelalte localiti urbane i rurale unitile comerciale aparin sectorului cooperatist. Volumul de mrfuri desfcute prin reeaua unitilor comerului socialist a sporit cu 290/o in 1970 fa de 1965. Ponderea pe jude in volumul total al vinzrilor de mrfuri cu amnuntul a fost de 50,70/o la mrfurile nealimentare, 32,70/o la mrfurile alimentare i 16,6/o in alimentaia public. Alte forme de comer se realizeaz in cadrul pieelor alimentare i al trgurilor
sptmnale.

Din judeul Botoani se alte judee i municipii ale

in : cereale, zahr, pete proaspt, cinep i fuior din cinep, pelicele, pnzeturi, confecii, ct i nisip cuaros i innobilat de la Miorcanl,
rii

expediaz

diferite produse ale industriei locale i ale cooperaie! meteugreti. INVATAMINT, CULTURA, ARTA. In judeul Botoani in anul colar 1971/197:? au funcionat : 303 grdinie de copil, cu 388 de educatoare, in care sint cuprini circa 1/3 din numrul total al copiilor care indeplinesc condiiile de vrst cerute ca s frecventeze aceast form de invmint ; 463 de coli de cultur general, frecventate de 83 664 de elevi ; 5 coli profesionale dou cu profil comercial, dou cu profil agricol i una cu profil sanitar -, frecventate de 855 de elevi ; 11 licee de cultur general, cu 4 998 de elevi la cursurile de zi, 758 la cursurile serale i 623 la invfmintul fr frecven ; 3 licee de specialitate - unul economic, unul agricol i un liceu pedagogic, - frecventate de 1 375 elevi. Dintre licee, liceul "August Treboniu Laurian" din Botoani se bucur de un frumos renume. In colile de toate gradele i formele de invmint este cuprins 19,4/o din populaia judeului. Corpul didactic care pred in aceste coli este alctuit din 4 172 invtori i profesori i 246 de cadre care lucreaz in colile de pregtire a cadrelor ; aceasta inseamn c la 1 000 de locuitori revin 9 cadre didactice. In judeul Botoani sint 2 208 sli de clas, din care 429 in meiiul urban i 1 779 in mediul rural (revenind pentru fiecare sal de clas in medie 42 de elevi). ln anul colar 1970/ 1971 in jude au funcionat 18 internate cu 2 642 elevi interni. O activitate cultural i artistic intens desfoar Teatrul de stat .,Mihai Eminescu", Teatrul de ppui "Vasilache" i orchestra simfonic din Botoani, cele 4 case de cultur (Botoani, Dorohoi, S veni i Darabani), cele 72 de cmine culturale i 156 de filiale steti, cele 150 de biblioteci publice, cele 2 cluburi sindicale (Botoani i Bucecea) i cele 159 de cinematografe. In judeul Botoani exist 8 muzee i case memoriale, printre care Muzeul judeean Botoani, care funcioneaz cu 2 secii ; una de istorie i una de art

www.cimec.ro

1 U O E

TUL BOTO

A N 1

127

In cadrul seciei de istorie exist o expoziie arheologicA cu materiale rezultate din spturi, cuprinzind perioadele paleoliticului, neoliticului, epoca metalelor i a migraiei. Se remarc in mod deosebit din epoca neolitic ceramica de tip cucutenian de la Drgueni, monumentele de la Nichiteni i Ceir (secolul IV). Mai exist de asemenea cetile traco-getice de la Stinceti, Muzeul arheologic din Sveni, unde cu ajutorul exponatelor este prezentat evoluia vieii omului din imprejurimile oraului din cele mai ndeprtate timpuri, Mc1zeul de tiine naturale din Dorohoi. Alte muzee i case memoriale amintesc de o seamA de personaliti ale artei, culturii i -tiinei romneti care s-au nscut sau au muncit pe aceste meleaguri. Astfel sint : Muzeul memorial .,Mihai Eminescu" de la lpoteti, locul de natere al poetului, in care sint expuse o serie de documente care ilustreaz viaa i opera acestuia ; Casa memorial ,,George Enescu" din satul George Enescu (Liveni), unde s-a nscut ilustrul muzician i unde se gsete elq)us mobilier care a aparinut familiei EnescJ, obiecte atit ale familiei cit i ale maestrului, precum i diverse exponate : jucrii. prima vioar cu care 9. cntat, fotografii de familie. Un alt muzeu ,.George Enescu" exist la Dorohoi, care cuprinde diverse exponate legate de adolescenta i activitatea propriu-zis a marelui Enescu. Un alt obiectiv cultural de mare cinste pentru aceste meleaguri il constituie Casa memorial ,.Nicolae Iorga", in care sint expuse mobilier. fotografii i diverse obiecte apartinind familiei ! savantului, precum i o bibliotec cu aproape toate operele sale. In 1972 a fost inaugurat Muzeul "Rscoala ranilor din 1907", la FlAminzi. In judeul Botoani s-au nscut personaliti ca : pictorii Octav Bncil i tefan Luchian, scriitorul Ion Pun Pincio, oameni de tiinA ca biologul Gr!gore Antipa, geologul i paleontologul Ion Sim!onescu. Tradiiile culturale sint azi mult dez\"oltate. In cadrul aezmintelor culturale ale judeului activeaz 84 de formaii co-

plastic.

de dansuri, dintre care unele cu frumoase, prezentnd cntece i piese coregrafice inedite, cit i echipe de teatru popular i de colinde. Costumele naionale ale brbailor sint mai simple i cu motive geometrice de negru pe alb, tn timp ce costumele femello[' sint bogat inflorate, altiele fiind adevrate comori de art concent['ate in motive geomet['ice i cu o cromatic variatA. Covoarele sint concepute in special in linii geometrice, cimpul dominant tiind negrul. Pe valea Siretului covoarele au i motive flo['ale care pst['eaz o not de sobrietate i de bun gust. La 2,8 familii revine un abonament la ['adio i radioficare i la 8 familii un abonament la televizor. SANATATEA PUBLICA. In judeul Botoani exist 16 spitale cu 2 720 de paturi. Un num[' de 7 spitale se gsesc in mediul urban i 9 in mediul rural ; mai existi~ 2 sanatorii TBC cu 230 paturi, 4 mate['n!ti urbane, 56 de case de natere cu 309 paturi, 31 de staionare pentru copii i aduli cu o capacitate de 180 de locuri i 2 case ale copilului cu 306 locuri ; 5 policlinici, 82 de circumscripii medicosanitare i 8 dispensare de intreprindere asigur asistenta medical ambulatorie. In unitile sanitare lucreaz 3 163 de cad['e sanlta['e cu pregti['e supe['iOa[', medie i elementar, ['evenind un medic la 1 130 de locuito['i. In unitile de asisten medical sint in medie 7 patu['i la 1 000 de locuitor!, Iar tn spitale 5,3, ambii indicatori fiind sub media pe a['. In judeul Botoani funcioneaz dou cmine pentru btrni i un cmin spital pentru copii cu afeciuni neuropsihice. EDUCAIA FIZICA, SPORTUL. Sportul este practicat de elevii colilor i tn echipe organizate la marile intreprinderi. O echipli. de baschet activeazA tn divizia B i douli. de fotbal in divizia C. In municipiul Botoani s-a amenajat o sal a sporturilor cu o sup['afa de 1 700 m, avind terenuri de volei, baschet i handbal.
tradiii

rale

www.cimec.ro

UJ

.JUDEUL

BOTOANI

TURISMUL. Pe teritoriul judeului Botoani se gsesc o seam de monumente istorice i de art care reprezint nu numai importante vestigii ale trecutului istoric i eul tura!, ci i atracii turistice deosebite. Printre acestea pot fi citate : Schitul Bal din Frumuica, construit in 1430 de Teodor Bal, in timpul domniei lui Alexandru cel Bun, Biserica Popui din Botoani, construit in 1492, i Biserica Sf. Nicolaie din Dorohoi, construit in 1495 de tefan cel Mare, bisericile Uspenia i Sf. Gheorghe din Botoani, cons.truite in 1552 de Elena Rare, soia domnitorului Petru Rare, Biserica Sf. Nicolaie din satul Coula, construit in 1535 de marele vistiernic Mateia Coolvel, Mnstirea Vorona, construit in 1803 de paharnicul Iordache Panaite, Bisericuta din lemn tot din Vorona, construit in 1779. In afar de acestea, pot fi obiective turistice i muzeele i casele memoriale menionate anterior, cit i ' peisajele de mare frumusee. De curind s-a dat in folosin modernul hotel "Rapsodia". PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE. Avind in vedere principalele resurse naturale ale judeului Botoani, in perioada 1971-1975 se va urmri creterea in continuare a produciei in ramurile industriei alimenta:.-e i uoare, sporirea mal accentuatA a produciei din ramurile construciei de maini i materialelor de
construcii.

Din fondurile de investiii centralizate ale statului s-au construit i se vor mai construi in acest cincinal numeroase obiective : Fabrica de utilaje i piese de schimb pentru industria uoar din Botoani, Fabrica de sticl-menaj i corpuri de iluminat Dorohoi, Staia de innobilare a nisipului din Dorohoi, Hala de forje din Botoani, Fabrica de izolatori electrici, Fabrica de uruburi, Fabrica de aparataj electric de joas tensiune, Fabrica de mobilA etc. Vor cunoate de asemenea o dezvoltare serioasA Uzinele textile "Moldova", fabricile de confecii din Botoani i Dorohol, intreprinderile de industrializare a laptelui, a cArnii, a vinului. UrmeazA sA inceap lucrArile la lacul de acumulare i hidrocentrala
"Stinca-Costeti".

Obiectivele noi ce se vor construi, precum i mrirea capacitliilor celor existente vor face ca in 1975 producia global industrial s fie cu 91% mai mare decit in 1970, inregistrindu-se in actualul cincinal un ritm mediu anual de cretere de 13,8%, superior ritmului pe ar. Productivitatea muncii in industrie va crete in 1975 cu 20,7% fa de 1970. Numrul salariailor ocupai in economia judeu lui va inregistra in 1975 o cretere de circa 16 000 salariai fa de 1970, ajungind ca la sfritul acestui cincinal sA revin! 128 de salariai la 1 000 de locuitori, faA de 102 cit au fost in 1970.

In sectorul agricol vor continua aciu nile pentru dezvoltarea intensiv i multilateral a produciei agricole n toate unitile din jude, vor spori investiiile pentru imbunlitliiri funciare -, a sistemelor de irigaii, care vor nsuma tn aceast perioadA 19100 ha amenajate pentru irigat, combaterea eroziunii solului pe 24 500 ha, precum i acumulri i regularizri complexe de 40 000 000 m 1 Cooperativele agricole de producie vor valorifica mai bine condiiile favorabile in vederea creterii produciei animale i vegetale, avindu-se in vedere concentrarea i specializarea produciei, indeosebi in zootehnie. Deosebit de Investiiile centralizate ce se vor aloca pentru modernizarea bazei tehnico-materlale a agriculturii, se vor construi din fondurile proprii ngrAlitorii pentru tineret taurin (10 000 capete), complexe pentru creterea i ingrlarea porcilor (90 000 capete pe an, din care o capacitate de 60 000 a intrat in exploatare), complexe avicole pentru oul-consum i pul-carne, plantri de vii (1 220 ha) etc. Realizarea acestor obiective va contribui la ridicarea pe o treaptA superioarA a judeului, la creterea bunAstArii oamenilor muncii din jude.

www.cimec.ro

.J U D E

U L

B OT O

A N 1

129

.JUDEUL

BOTOANI

cu

reedina

ln municipiul

Botoani
oraelor

1\lunicipU : 1. Orate : 3, LocalltAl componente ale mUDicipUlor i ale (din care, ~uburbane : 3), Sate : 338 (cliD care, aparin oraelor : 8),
A.

: 7. Comune : 61

MUNICIPII 1. Municipiul B o T O AN 1. Comune suburbane : 1. Comuna CURTETI. sate componente ale comunei suburbane ; 1. CURTETI ; 2. .Agafton ; 3. BAicenl ; 4. Hudum ; 5. Mnstirea Doamnei ; 6. Oreni-Deal ; 7. Oreni-Vale. 2. Comuna RACHII. Sate componente ale comunei suburbane : 1. RACHII : 2. Clmea; 3. Costeti ; 4, Rolorl. 3. Comuna STAUCENL Sate componente ale comunei suburbane : 1. STAUCENI : 2. Silltea ; 3. Tocilenl ; 4. Victoria.

B.

ORAE

1. Oraul DAR ABA N L

Sate ce aparin oraului : 1. Bajura ; 2. Eanca ; 3. L!mnia.


oraului

z. Oraul DoR o H O 1. Localiti componente ale Mare ; 3. Loturi Enescu ; 4. Progresul. 3,


Oraul

: 1. D O RO H OI ;

2. Dealu
Ghicreni

8 AVE N 1.

Sate

ce

aparin

oraului

: 1.

Bodeasa ; 2. Boz!eni ; 3.

4. Petrlcanl ; 5. Sat Nou.

C. COMUNE
1. Comuna ALBETI. Satele componente : 1. ALBETI ; 2. Bu!mcenl ; 3. Cotlugenl ; 4. Jljla : 5. Mctenl ; 6. Tudor Vladimlrescu. 2. Comuna AVRAMENI. Satele componente : 1. A VRAMENI ; 2. Adenl ; 3. Aurel Vlalcu ; 4. Dimitrie Cantemir ; 5. Ichimeni ; 6. Panaitoaia ; 7. Timu ; 8. Tudor Vlad!mlrescu ; 9. Zo!anl. 3, Comuna BALUENI. Satele componente : 1. BALUENI ; 2. Bluenil Noi ; 3. Buzen! ; 4. Coulenl ; 5. Draxlnl ; 6. Zicetl. 4. Comuna BRAETL Satele componente : 1. BRAETI ; 2. Poiana ; 3. Popenl ; 4. Vlcelele. 5. Comuna BROSCAUI. Satele componente : 1. BROSCAUI ; 2. Slobozia. 6. Comuna BUCECEA. Satele componente : 1. BUCECEA ; 2. Bohoghlna ; 3. CAllneU. 7. Comuna CALARAI. Satele componente. 1. CALARAI ; 2. Libertatea ; 3. Pleanl. 8. Comuna CONCETI. Satele componente : 1. CONCETI ; ~- MoYilenl. 9. Comuna COPALAU. Salele componente : 1. COPALAU ; 2. Buda; 3. Cerl!lu ; 4. Coul:> : 5. Cotu ; 6. Pdurenl ; 7. up!tca. 10. Comuna CORDARENI. Satele componente : 1. CORDARENI ; 2. Grivla. 11. Comuna CORLATENI. Satele componente : 1. CORLATENI ; 2. Carasa ; 3. Dlmcheni ; 4. Mateieni ; 5. Podenl ; 6. Recia-Verbia ; 7. Vldeni. 12. Comuna CORN!. satele componente : 1. CORN! ; 2. Balta Ars ; 3. r.:resteacn ; 4. Sarafinetl. 13. Comuna COUCA. Satele componente : 1. COUCA ; 2. Avram Iancu ; 3. Cotu Mlcul!nii ; 4. Crasnaleuca ; 5. Ghlreni ; 6. Mihail Koglniceanu ; 7. Nlchltenl ; 8. Nicolae Blcescu ; 9. Puureni. 14. comuna CRISTETI. Satele componente : 1. CRISTETI ; 2. Oneaga ; 3. Schit-Oreni ; 4. Unguroaia. 15. Comuna CRISTINETI. Satele componente : 1. CRISTINETI ; 2. Baranca ; 3. Dragal!na ; 4. Fundu Herll ; 5. Poiana. 16. Comuna DERSCA. Satele componente : 1. DERSCA ; 2. Lozna ; 3. StrAtenl. 17. Comuna DINGENI. Satele componente : 1. DINGENI ; 2. Hulub ; 3. Iacobenl ; 4. Strahotln. 18. Comuna DOBIRCENI. Satele componente : 1. DOBIRCENI ; 2. Blvolari ; 3. C!mnetl ; 4. Livada ; 5. Murgua ; 6. PdurenL 19. comuna DRAGUENI. Satele componente : 1. DRAGUENI ; 2. Podriga ; 3. Sarata-Dr gueni. 20. Comuna DURNETI. Satele componente : 1. DURNETI ; 2. Bb!cenl ; 3. Birsll.neti ; 4. Broteni ; 5. Cucuteni ; 6. Guranda. 21. Comuna FLAMINZI. Satele componente : 1. FLAMINZI; 2. cordun ; 3. Poiana. 22. Comuna FRUMUICA. Satele componente : 1. FRUMUICA ; 2. Boscotenl ; 3. Rdenl ; 4. StoreU ; 5. endren! ; 6. Vldeni-Deal. Z3. Comuna GEORGE ENESCU. Satele componente : 1. DUMENI ; 2. Arborea ; 3. George Enescu ; 4. Popenl ; 5. Stinca. 24. Comuna GORBANETI. Satele componente : 1. GORBANETI ; 2. Btr neti ; 3. George Cobuc ; 4. Mihai Eminescu ; 5. Sillcanl ; 6. Socrujenl ; 7. Vlforeni ; 8. VntorL 25. comuna HAVIRNA. Satele componente : 1. HA VIRNA ; 2. Ballnl ; 3. Galbeni ; 4. Girbenl ; 5. Niculcea ; 6. TAtArenl. Z6. Comuna HANETL Satele componente : 1. HANETI ; 2. Borolea ; 3. Moara Jorll ; 4. Sarata-Basarab ; 5. Slobozia Hnetl. 27. ComuRa HlLIEU-HORIA. Satele componente : 1. HILIEU-HORIA ; 2. Corjul ; 3. Hllleu-Cloca ; 4. Hllleu-Crlan ; 5. Iezer. zs. comuna HLIPICENI. Satele componente: 1; HLIPICENI: 2. Dragallna; 3. VIctoria. 2~. comuna HUDETI. Satele componente : 1. Hudetl ; 2. Alba ; 3. Barar-:a ; 4. MlenuiL

www.cimec.ro

130

J U D E

U L

B OT O

A N 1

30, Comuna IBANETI. Satele componente : 1. IBANETI ; 2. Dumbrvia. 31. Comuna LEORDA. Satele componente : 1. LEORDA ; 2. Belcea ; 3. Costlnetl ; 4. Dollna ; 5. Mltoc. 32, Comuna LUNCA. Satele componente : 1. LUNCA : 2. Stroletl ; 3. Zltunoala. 33. Comuna MANOLEASA. Satele componente : 1. MANOLEASA ; 2. Bold : 3. Flondora ; 4. Iorga ; 5. Livenl ; 6. Loturi ; 7. Manoleasa-Prut ; 8. Sadovenl ; 9. erpenla ; 10. Zahorenl. 34. Comuna MIHAI EMINESCU. Satele componente : 1. IPOTETI ; 2. Baisa ; 3. CAtmretl ; 4. Ctmreti-Deal ; 5. Cervicetl ; 6. Cerviceti-Deal ; 7. Cucornl ; 8. Manoletl ; 9. Stincetl. 35. Comuna MIHAILENI. Satele componente : 1. MIHAILENI ; 2. Cllnetl ; 3. Clndetl ; 4. Piriu Negru ; 5. Rc-gojetl ; 6. Talpa , 7. Vicanl. 36. Comuna MIHALAE.'NI. Satele componente : 1, MIHALAENI ; 2. Caraiman ; 3. Nstase ; 4. Negret! ; 5. Pun ; 6. Sarata ; 7. Slobozia Silicani. 37. Comuna MILEANCA. Satele componente : 1. MILEANCA ; 2. Codrenl ; 3. Scutari ; 4. Selltea. 38. camunca MITOC. Satele componente : 1. MITOC ; 2. Horia. 39. Comuna NICOLAE BALCESCU. Satele componente : 1. NICOLAE BALCESCU ; 2. Bosinceni ; 3. Chlovenl ; 4. Priscanl. 40. Comuna NICENI. Satele componente : 1. NICENI ; 2. Dacia ; 3. Dorobani. 41. Comuna PALTINI. Satele componente : 1. PALTINI ; 2. Cuzlu ; 3. Horoditea ; 4. Slobozia. 42. Comuna POMlRLA. Satele componente : 1. POMlRLA ; 2. Hulubeti ; 3. Racov. 43. Comuna PRAJENI. Satele componente : 1. PRA.JENI ; 2. Ctmpenl ; 3. Lupa.rta ; 4. Miletln. U. Comuna RADAUI-PRUT. Satele componente: 1. RADAUI-PRUT ; ~. Mlorcanl; 3. Rediu. 45. Comuna RAUSENL Satele componente : 1. RAUSENI ; 2. Doina ; 3. Pogortl ; 4. Rediu ; 5. Stolnlcenl. 46. Comuna RIPICENI. Satele componente: 1. RIPICENI ; 2. Clnghinlia ; 3. Lehneti ; 4. Movila RuptA : 5. Popoala : 8. Riplcenli Vechi : 7. Rlca. n. comuna ROMA. satele componente : 1. ROMA ; 2. Cottrgacl. u. Comuna ROMANETI. Satele componente : 1. ROMANETI ; 2. Dmi denl: 3. Romneti-Vale: 4. SArate. 49, comuna SANTA MARE. Satele componente : 1. SANTA MARE ; 2. BAdArl : 3. Berza ; 4. BogdAnetl ; 5. Durnetl ; 6. lllenl ; 7. Ringhiletl ; 8. RtnghileU-Deal. 50. Comuna SUHARAU. Satele componente : 1. SUHARAU ; 2. Izvoare ; 3. Llna ; 4. Oroftlana ; 5. Plevna ; 8. Smirdan. 51. Comuna SULIA. Satele componente : 1. SULIA ; 2. Blindetl ; 3. Cerchejenl ; 4. Chell : 5. Dracanl : 6. oldnetl. 52. Comuna ENDRICENI. Satele componente : 1. ENDRICENI; 2. HorlAceni; 3. PAdurenl. 53. Comuna TEFANETI. Satele componente : 1. TEFANETI ; 2. BAdiul ; 3. Bobuletl ; 4. Stinca ; 5. tefneti-Sat. 54, Comuna TIUBIENI. Satele componente : 1. TIUBIENI ; 2. Ibneasa ; 3. Negrenl. 55, Comuna TODIRENI. Satele componente : 1. TODIRENI ; 2. Cernetl ; 3. Floretl : 4. Gtrbetl ; 5. Iuretl. 56. Comuna TRUETI. Satele componente : 1. TRUETI ; 2. BuhAcenl ; 3. Clrltel ; 4. Drlslea ; 5. IonAenl ; 6, PsAtenl. 57. Comuna TUDORA. Satele componente : 1. TUDORA. 58. Comuna UNGURENI. Satele componente: 1. UNGURENI; 2. Borzetl; 3. ClUugreni: 4. Clu grenli Noi : 5. DurneU ; 6, Mihai Viteazu : 7. Mindretl : 8. Plopenli Mari ; 9. Plopenli Miel ; 10. Tutetl ; 11. Vicolenl. 59, Comuna UNENI. Satele componente : 1. UNENI ; 2. Burla ; 3. Burletl; 4. Minstlrenl ; 5, Sorocenl ; 6, Valea Grajdulul ; 7. Vulturenl. 60. comuna vACULETI. Satele componente : 1. V ACULETI ; 2. Gorovei ; 3. Saucenla. 61. Comuna VIIOARA. Satele componente : 1. VIIOARA; 2. Cuza Vod : 3. Vlioara Mic. 62. Comuna VlRFU CIMPULUI. Satele componente : 1. VlRFU CIMPULUI ; 2. Ionenl ; 3. Lunea. 63. Comuna VLADENI. Satele componente : 1. VLADENI ; 2. Brehuietl ; 3. Hrlcanl ; 4. Huanl ; 5. MindreU. 64, Comuna VLAsiNETI. Satele componente : 1. VLASINETI : 2. Miron Costin : 3. Sirbi. 65. Comuna VORNICENI. Satele componente : 1. VORNICENI ; 2. Davidoaia ; 3. Dealu Crucii. 66. Comuna VORONA. Satele componente : 1. VORONA ; 2. Icueni ; 3. Joldetl : 4. Poiana ; 5. Vorona Mare ; 8. Vorona-Teodoru.

La definitivarea textului -au colaborat : Andrei Carda, Ioan Halunga, Lucian 1/timfe.

www.cimec.ro

JUDEUL BRAOV

GEOGRAFICA. Judeul Braeste situat in partea central a Romniei, pe cursul mijlociu al Oltului, in interiorul marii curburi a Munilor Carpai. Este strbtut de meridianul de 25 longitudine estic i de paralela de 46 latitudine nordic. La est se nvecineaz cu judeele Buzu i Covasna, la nord cu Harghita i Mure, la vest cu Sibiu i la sud cu judeele Arge, Dimbovia i Prahova. Suprafaa se ntinde pe 5 351 km2, ceea ce reprezint 2,3D/ 0 din teritoriul rii. RELIEFUL. Pe latura sudic a judeului intilnim cei mai nali muni din ar, masivele Fgra i Bucegi, cu virfuri de peste 2 500 m. Spre est, peste pasul de culme Predeal (1 050 m), continu masivele mai scunde Piatra Mare i Ciuca (1 700-1 950 m). Coasta calcaroas Piatra Craiului se interpune intre Fgra i Bucegi. In partea de est se desfoar depresiunea Brsei, iar n vest depresiunea Fg z, rasului, desprite de culmile mai joase ale Peranilor. In nord-vestul judeului se intinde podiul adinc fragmentat al Trnavelor (Podiul Hrtibaciului) . Legturile cu unitile vecine se fac prin pasuri de culme (Giuvala, Predeal, Oituz. Vldeni) i de vale (defileele Oltului de la Tunad i Raco). CLIMA este moderat. Temperatura medie anual scade sub -2,5" n zona lnalt de peste 2 000 m din sud, crete la 7,5" in dealurile piemontane, la 7,8 in esul
ov

AEZAREA

depresionar din est i la 8,2 in vest. Temperatura medie a lunii celei mai reci coboar la -11,1 n zona montan i la -5,3 in depresiuni, n timp ce a lunii celei mai calde crete la 5,7 i respectiv lR 0 Temperatura maxim absolut, de 39,5, a fost nregistrat in 1951 lng Braov, n oraul Scele, iar temperatura minim absolut a cobort la -38,5", n 1942, la Bod. Cantitatea medie de precipitaii variaz ntre 1 400 mm in zona muntoas i 600-750 mm in zona piemontan l joas. Vinturile dominante bat din nordvest i vest cu viteze medii de peste 8 m,'s in zona muntoas i 3 m/s in depresiune, unde este specific un climat ele adpost. Fohnul este specific versantului nordic al masivului Fgra. HIDROGRAFIA. Principalul curs de ap care traverseaz teritoriul judeului de la est spre vest este Oltul, care la Feldioara are un debit de 30 m 3/s, iar la Fgra de 49 m 3/s. Pe sectorul aferent judeului, Oltul primete ca aflueni principali pe partea dreapt pe Aita, Baraolt, Vrghi, Homorod, Felmer, iar pe stinga Ghimbavul, Brsa, ercaia, Sebe, Berivoi, Breaza, Vitea, Ucea .a. De remarcat este rolul mare al unor riuri care dreneaz versantul nordic al munilor Birsei i Bucegi, ca Trlungu!, Tirr.:ul, Rinovul i Brsa, in asigurarea cu ap indU1ltrial i potabil ;pentru dezvoltarea zonei Braov. In zona Fgra, apa Industrial necesar este asiguratA atit

www.cimec.ro

132

J U D BU L

B BA

OV

de rurile cu debit bogat care coboarA de pe versantul nordic al Fgraului. cit i de apele subterane existente. SOLURILE sint variate. ln depresiuni, soiurile sint brune, brune-glbui i podzolice. Pe lunci sint soiuri aluviale. In partea de nord-vest, pe podi, sint in general soiuri brune podzolite, soiuri pseudorendzinice i regosoluri. In partea de nunte sint soiuri brune i brune-glbui }'Odzolite, soiuri brune acide, podzoluri brune etc. Pe calcare, la sud de depresiunea Braov i in partea de nord a Peranilor, apar rendzine. RESURSELE NATURALE ALE SOLULUI I SUBSOLULUI. In partea de nordvest snt dezvoltate pduri de gorun, iar in partea de sud zona muntoas este acoperit cu pduri de fag, molid i brad. In depresiuni se intilnesc pduri de stejar pedunculat, pajiti i diverse ierburi. Principalele resurse naturale ale subsolului snt : zcmintele de crbune de la Codlea i Cristian ; calcarele de la Raco, Cuciulata, inca Nou, Codlea, Bran, Moieciu, Rnov, Cristian, Braov, Tliun geni ; argilele refractare de la Ucea, F gra, Codlea, Cristian, Feldioara, Tr lungeni ; bazaltele de la Raco, gresiile i pietriurile ; ape minerale la Zizin ; iodosaline la Perani, Rotbav, Homorod, Rupea. DIN TRECUTUL ISTORIC AL JUDEU LUI. Numeroase mrturii istorice atest inc din cele mai vechi timpuri aezAri omeneti, practicarea unor vechi ocupaii - agricultura, pstoritul, creterea vitelor etc. De la sfritul secolului al XII-lea i inceputul secolului al XIII-lea, in centrele meteugAreti, in special in Braov, se constatA existena unor meteuguri ca prelucrarea pieilor, a metalelor, a linii etc. Braovul devine unul din principalii furnizori ai rii Romneti i Moldovei cu produse meteugAretl. Schimbul de produse dintre Braov, ara RomAneascA i Moldova a dus la

dezvoltarea unei intense viei comerciale, mai ales Incepind din secolul al XIV-lea i pn la sfritul secolului al XIX-lea. Dezvoltarea legturilor cu ara Romneasc i Moldova a fost nlesnit de existena numeroaselor trectori care strbat munii, de-a lungul crora au luat natere importante drumuri comerciale. In secolele XV-XVII s-au dezvoltat meteugurile, cu deosebire cele de lucrare a postavului. La Braov, in 1545 a luat fiin prima moar de hirtie, iar in 1535 umanistul J. Honterus a nfiinat prima tipografie din Transilvania i in 1544 a reorganizat gimnaziul ssesc. Intre anii 1556 i 1583, la Braov i-a desfurat activitatea diaconul Coresi, care a tiprit cele dinti cri in limba
romn.

Incepind din prima jumtate a secolului al XIX-lea, dezvoltarea industriei s-a bazat pe relaiile comerciale cu ara Romneasc i Moldova, fiind stagnat de rzboiul vamal din 1886 impus de AustroUngaria i nviorat abia la inceputul secolului al XX-lea, o dat cu ptrunderea capitalului strin i autohton in industrie. In decursul veacurilor, oamenii muncii romni, maghiari, germani i de alte naionaliti din judeul Braov s-au ridicat impotriva nedreptilor sociale, pentru eliberarea de exploatare, inscriind glorioase tradiii de lupt in istoria patriei noastre. In anul 1838, apare la Braov primul numr al "Gazetei Transilvaniei", precum i "Foaia pentru minte, inim i literatur", care timp de peste 70 de ani vor constitui, prin pana redactorilor si Gh. Bariiu, Iacob i Aurel Mureianu, o adevrat tribun de lupt a romnilor de pretutindeni. La Braov se nfiineaz in 1846 una din primele asociaii muncitoreti de ajutor reciproc - "Asociaia de ajutor de boal, inmormintare i de ajutor de c!H torie" a muncitorilor tipografi -, iar dup 1868, alei s-a organizat o filial a "Asociaiei Generale a Muncitorilor".

www.cimec.ro

+
~

~-E

JUDEUL BRAOV

---

LEGEND
Municipiu re1edintli de judet
Ora1e
Comune

'

o
~

l..imilc!i de judet limitc!i de comun Teritoriul municipiului $i oraelor


Teritoriul comunelor suburbane

(/)

~ ~

..
~

ti
1.1.1

.o,J

c::

1:"

G
~
,j\
).

III III

il>
{/J

o
<:

....

~ ~

www.cimec.ro

134

.JUDETUL BRAOV

Muncitorii din judeul Braov au participat la numeroase aciuni de lupt Impotriva regimului burghezo-moieresc. Puternice demonstraii muncitoreti au avut loc in 1912 impotriva intensificii.rii cheltuielilor militare i pentru revendicri economice. O contribuie de seamA au adus braovenii la nfptuirea Unirii. La inceputul lunii noiembrie 1918, se constituie la Braov ,,Sfatul naional romn din ara Brsei", garda naional i ia fiinA ziarul "Glasul Ardealului", condus de profesorii progresiti Ilie Cristea i Dante Gherman - toate aceste aciuni incadrindu-se in procesul de desvrire a unitii noastre statale. La Adunarea de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918 au participat 52 de delegai din judeul Braov. Partidul Social-Democrat a trimis ca delegat pe George Grdinaru. Dup 1918 elemente naintate au lntensificat lupta pentru crearea unul partid marxist-leninist al clasei muncitoare. La Congresul de intemeiere a P.C.R., din 1921, au participat ca delegai din judeul Braov : Tiron Albani, Eugen Razvan, Gheorghe Vlad. In iunie 1923 are loc la Braov, sub conducerea P.C.R., o grev general la care particip circa 8 000 de muncitori. Intre anii 1925 i 1928 se desfoar o serie de aciuni ale muncitorilor textllltl din Braov pe baza frontului unic de jos. In anii 1929-1933 au loc aciuni ale ceferitilor din Braov, participarea delegailor sindicatelor C.F.R. din Braov la conferina din Galai ; alegerea in Comitetul central de aciune al muncitorimii ceferiste a unor lupttori din
Braov.

In ianuarie 1934, indrumai de P.C.R., muncitorii de la fabrica "Hess" - Braov (astzi Fabrica "Dezrobirea") ocup intreprinderea i se baricadeaz in incinta ei, cernd satisfacerea revendicrilor. Muncitorii de la Fabrica "Schiel" ("Hidromecanica" de azi) declar i ei grev. In 1936 are loc Congresul Uniunii generale a sindicatelor ceferiste la Braov, unde

participA delegai reprezentind 20 006 de muncitori. Intre anii 1941 i 1944, muncitorii de la C.F.R., I.A.R., "Scherg", "Astra", "Hess" au intreprins, la Indemnul Partidului Comunist Romn, aciuni de sabotare a produciei. In primvara i vara anului 1944. grupul de partizani denumit "Grupul l Carpai", cu bazele principale in munii Bucegi i Piatra Craiului, au desfurat o serie de aciuni pe liniile ferate Braov Cimpina i Braov-Fgra, aruncind in aer trenuri petroliere destinate hitleri tilor. Rspunznd chemrii partidului, muncitorii din judeul Braov au sprijinit energic armata romn impotriva trupelor hitleriste. Ei au luat parte, printre altele, la nimicirea armatelor hitleriste din Braov i la zdrobirea unitilor care au incercat s ocupe postul de radioemisiune de la Bod. 57 de muncitori de la "Rogifer"-Tohan (astzi ,.6 Martie") au format "bateria albastr" (denumit aa dup salopetele albastre ce le purtau), luptind alturi de armata romn la Prejmer-Doboli, cu tunuri reparate de ei, evideniin du-se prin eroismul lor. La aceste lupte au participat i muncitorii Uzinei "Astra"Braov. In acelai timp, la apelul partidului, peste 150 de tineri din organizaia U.T.C. au plecat ca voluntari pe front, muli dintre ei, printre care utecitii Rusu, Bunica, Dengel, Egri i alii, jertfindu-i viaa in lupta impotriva fascismului. Dup 23 August 1944, oamenii muncii romni, maghiari , germani f de alte naionaliti din judeul Braov au luat parte, sub conducerea P.C.R., la lupta pentru instaurarea unui guvern democrat, pentru construcia unei orinduiri lipsite de exploatare, a socialismului, in Romnia Astzi ei particip la nfptuirea mre ului program elaborat de Congresul al X-a al P.C.R. POPULAIA judeului a fost la 1 iulie 1971 de 478 710 locuitori, din care circa 298 740 in mediul urban. Ponderea populaiei urbane reprezenta 63,10/o, judeul situindu-se al doilea pe ar. Demn-

www.cimec.ro

J UD E TU L B R A

OV

136

tatea era de 89,5 locuitori pe kilometru ptrat. Cea mai mare densitate se inregistreaz n orae : municipiul Braov 743 de 'locuitori pe kilometru ptrat ; oraul Fgra 707 locuitori pe kilometru ptrat, i.ar cea mai mic in comunele de munte Fundata, Poiana Mrului, Vama
Buzului .a.

populaiei, brbaii repreiar femeile 236 017. In zonele i oraele unde industria grea este mai dezvoltat, proporia brbailor este mai mare dect a femeilor. De exemplu, in municipiul Braov brbaii reprezint 51,6Dfo n oraul Codlea - 51,9o;0 , iar in mediul rural femeile reprezint 50,5Dfo. Populaia este format din romni, maghiari, germani i alte naionaliti, care, trind i muncind mpreun de-a lungul secolelor, au luptat impotriva exploatrii i nedreptilor sociale, contribuind, in acelai timp, la dezvoltarea vieii economice i spirituale. LR recensmntul populaiei din 15 martie 1966, romnii reprezentau 74,80/o, maghiarii - 14,80t0, germanii - 9,20fo iar restul alte naionaliti. In 1971, la 1 000 de locuitori s-au inregistrat 17,7 nscui vii i 8,6 decedai, obinindu-se un spor natural de 9,1% 0 Industrializarea socialist a rii, cooperativizarea agriculturii, nfptuirea revoluiei culturale au determinat mari schimbri in structura populaiei. In 1971, numrul salariailor era de 221 790, din care circa 174 960 muncitori. Din totalul salariailor judeului lucrau in industrie 124 782, in construcii 24 689, in agricultur 8 971, in transporturi 12 386, in telecomunicaii 1 708, in domeniul circulaiei mrfurilor 17 207, in gospodria comunal, de locuine i alte prestri de servicii n~roductive 8 944, in invltmint, cultur i art 10 351, in tiin i servire tiinific 1 985, in sectorul ocrotirii s ntii, asistentei sociale i culturii fizice 6 192, in administraie 1 256. LOCALITATILE. Potrivit organizrii administrativ-teritoriale a rii, judeul Braov are un municipiu i 8 orae cu 14 localiti componente, 43 de comune, din care una suburban, i 150 de sate.

Din totalul

zint 242 693,

Braov este reedina judeavea la 1 iulie 1971 o populaie de 188 675 de locuitori, inclusiv comuna suburban Ghimbav. El este unul din principalele centre economice i culturale ale rii. Cele mai importante ramuri in economia municipiului sint industria construciilor de maini i de prelucrare a metalelor, textil l alimentar. Totodat constituie un important centru turistic' fiind situat in apropierea munilor Bucegi: Piatra Craiului, Postvarul, Piatra Mare etc. Primele atestri documentare despre existena oraului dateaz din secolul al XIII-lea. A fost un puternic centru me teugresc i comercial i, totodat, un punct de legtur intre Orient i centrul Europei. Produsele meteugarilor se numeau "braovenii" i erau foarte cutate in Moldova i in ara Romneasc. In acest ora a avut loc in 1688 o rscoal a meteugarilor impotriva conducerii oraului care voia s-1 predea austriecilor. In a doua jumtate a secolului al XIX-lea, ca urmare a dezvoltrii relaiilor de producie capitaliste, au crescut aciunile organizatorice i politice ale clasei muncitoare, Braovul devenind intre cele dou rzboaie mondiale un puternic centru al micrii muncitoreti. Orasul are numeroase monumente istorice. OrllfUZ Filgllra, veche aezare urbanA, cu o populaie de 25 231 de locuitori la 1 Iulie 1971, este un puternic centru industrial. Pe teritoriul lui se gsete Cetatea feudali a Fgraului (secolele XIV-XVI), care a fost mult timp i in stApinirea domnilor rii Romnet;. Oraul Scele, cu o populaie de 24 135 de locuitori la 1 iulie 1971, este un centru al Industriei electrotehnice. Este situat in partea de sud-est a municipiului

Municipiul

ului i

Braov.

avea la 1 Iulie 1971 o de 18 608 locuitori. Se afl aezat la poalele Munilor Piatra Craiului. Alei se gsete Fabrica de hirtie Zirnetl, 'Care dateaz din anul 1853. Oraul Codlea avea la 1 Iulie 1971 o populaie de 14 446 de locuitori. Pe terlpopulaie

Oraul Zrnett

www.cimec.ro

136

.J U D E U lo

B BAt O V

toriul lui se gseBc uniti ale industriei chimice, de prelucrarea lemnului i renumitele sere de fiori, cunoscute In Intreaga ar. Oraul Rinov avea la 1 iulie 1971 o populaie de 10 229 de locuitori. Este un centru al industriei constructoare de maini i al chimiei. Pe teritoriul acestei localiti se afl : pitoreasca Cetate rl neasc (secolele XIV-XVII) ; Biserica evangheliei - construcie gotic care pstreaz picturi gotice tirzii cu influene ale Renaterii (1500) ; Biserica ortodox un monument valoros cu bogate picturi murale (secolele XVII-XVIII). Din secolele XIII-XIV s-au pstrat la Rinov unele dintre cele mai vechi manuscrise slave Vechiul Testament i pri dintr-un Evangheliar. Oraul Victoria, cu o populaie de 7 369 de locuitori la 1 iulie 1971, a aprut pe harta rii in anii socialismului. Este situat la poalele Munilor Fgra, pe teritoriul lui fiind amplasat un mare combinat chimic. Oraul Rupea numra 6 557 locuitori la 1 iulie 1971. Pe teritoriul oraului se g sesc izvoare de ape clorosodice i sulfuroase, recomandate in tratarea reumatismului i a afeciunilor ginecologice. Ca monumente istorice se gsesc cetatea "Cohalmului" (secolele XII-XVII), care fcea parte dintr-un vast complex de fortificaii destinate aprrii multor sate, i Biserica evanghelic (1488), edificiu gotic in care se pstreaz o bogat colecie de covoare orientale. Oraul Predeal avea o populaie de 6 903 locuitori la 1 iulie 1971. El se afl situat in trectoarea Predeal, pe cumpna de ape dintre bazinele Prahova i Timi. Este o statiune climateric situat la cea mai mare altitudine (1 040 m) i un principal centru turistic i al sporturilor de iarn din ar. Comunele judeului aveau la 1 iulie 1971 o populaie medie de 4 204 locuitori. Gruparea comunelor dup numrul populaiei era urmtoarea : 2 pn la 2 000 de locuitori ; 20 intre 2 001 i 4 000 ; 15 intre 4 001 i 6 000 i 6 intre 6 001 i 10 000 de locuitori. Fiind uniti administrativ-te-

ritoriale puternice, ele dispun de reale de dezvoltare economic J social-cultural, pe raza lor existind o largA reea de uniti productive, comerciale i de prestri de servicii ctre populaie, coli, cmine culturale, biblioteci, dispensare i alte dotri corespunz toare unei intense activiti politice, economice, culturale i administrative. Ca urmare a grijii partidului pentru mbuntirea condiiilor de locuit ale oamenilor muncii, in ultimii 25 de ant fondul de locuine din localitile judeului s-a mrit cu peste 35 600 de apartamente construite din fondurile statului i cu 15 924 de case construite cu fondurile proprii ale oamenilor munci!. 1/3 din populaia judeului locuiete in case noi. Fa de 32 de sate electrificate existente in 1948, s-a ajuns ca in 1969 electrlficarea satelor s fie ncheiat. TRASATURI ECONOMICE. Judeul Braov se situeaz printre judeele cele mai dezvoltate ale rii atit din punct de vedere economic, cit i social-cultural. Aceast dezvoltare a fost determinat atit de condiii social-istorice specifice, cit i de aezarea sa geografic central pe teritoriul Republicii Socialiste Romnia. Profilul industrial al judeului Braov este dat de industria construciilor de maini i a prelucrrii metalelor, chimic, materialelor de construcii, lemnului, textll, alimentar i alte ramuri. Judeul Braov este unicul productor de tractoare i autocamioane, deinind in acelai timp 84,6D/o din producia de rulmeni a rii, 64,1DJ 0 din producia de motoare cu combustie intern, 88,2D/o din producia de colorani organici, 22,8o;0 din producia de materiale plastice i rini sintetice, 6,60fo din producia de ngrminte azotoase etc. In cadrul judeelor rii, inclusiv municipiul Bucureti, judeul Braov ocupa in 1971 locul intii la producia global industrial pe locuitor i la numrul de salariai din Industrie la 1 000 de locuitori (264), locul doi la numrul de salariai ce revin la 1 000 de loeuitori (463).
posibiliti

www.cimec.ro

.JUDETUL

BRAOV~

la volumul de mrfuri pe locuitor (8 082 lei) i la producia global industrial dup valoarea absolut i locul trei la ponderea populaiei urbane. Agricultura ocup un loc secundar In cadrul economiei judeului ; intr-o seamA de domenii nu acoper necesitile populaiei, ca de exemplu : la cereale, zarzavaturi, fructe etc. Ea are ins un caracter intensiv i asigur randamente superioare in special la producia animal, cartofi, sfecl de zahr. INDUSTRIA. In 1971, in jude existau 70 de intreprinderi, din care 52 de subordonare republican, 5 ale industriei locale i 13 ale industriei cooperatiste. In perioada 1950-1970 au fost construite Intreprinderile industriale : Intreprinderea de prefabricat elemente de construcii Braov, Uzina "Rulmentul"-Braov, Uzina de utilaj chimic Fgra, Uzina chimic Rinov, Fabrica de platforme auto (in cadrul C.E.I.L.), Fabrica de hirtie cretat Ghimbav, fabrici de produse lactate la Braov, Rupea i Fgra, de asemenea, au fost construite noi secii pe Ung cele existente. Vechile intreprinderi au fost reutilate cu maini i agregate de mare productiv'tate. Deosebit de im,portant este reconstrucia din temelii a Uzinei ,, Tractorul" i a Uzinei de autocamioane, care se situeaz printre cele mai mari intreprinderi din ar. A fost dezvoltat Combinatul chimic Victoria. Ca urmare a investiiilor i a muncii pline de abnegaie a muncitorilor, inginerilor i tehnicienilor din judeul Braov, producia global industrial realizat in 1971 a fost de 19,8 ori mai mare decit cea din 1950. In prezent, produ"tla global industrial a anului 1938 se realizeaz in mai puin de 10 zile, iar cea a anului 1948 in circa 9 zile. In 1970, producia industrial a crescut cu 84,4/o fa de anul 1965, intr-un ritm mediu anual de 13,0Dfo. In 1971, volumul produciei globale industriale a judeului reprezenta 6,70fo din cel al produciei industriale din intreaga ar. In 1971, ponderea produciei globale a

principalelor ramuri ale Industriei era urmtoarea :


ln procente la! de: Ramuri ale industriei
producia producia

globali Industrial Il pe jude


100,0 0,6 4,9 60,8 8,9 2,1 2,9 2,1 7,3 0,8 0,8 7,8 0,4 0,1

global Il industria Il
a ramurilor

pe

arl

Total industrie din oare: Combustibil Metalurgie ne!eroasl Construoil de ms.tlni i prsluorarea metalelor Chimie Materiale de construcii Exploatarea i prelucrarea lemnului CelulozA ti hirtie Teitill
Confecii

6,7 0.8 11,6 15,3 5,8 4,2 3,2 10,8 6,8 1,2 2,5 3,2 13,( 3,3

Piellrie, bllnlrie Inel! iminte AlimentarA Slpanuri ti ooemetioe Poligra!ie

,,

www.cimec.ro

Industria construciilor de maini i prelucrarea metalelor, care, dup cum reiese, de~nea 15,30/o din producia ramurii pe ar i 60,8Dfo din totalul produciei Industriale a judeului, produce o varietate de produse apreciate atit in ar, clt i peste hotare. De la primul tractor I.A.R., construit in 1947, i pinll. in prezent, harnicul colectiv al Uzinei "Tractorul" a produs peste 300 000 de tractoare fizice in 27 de tipuri, circa 200 de variante moderne, care, puse cap la cap, ar acoperi de aproape 3 ori distana de la Braov la Arad. Astzi pe ogoarele a 40 de ri de pe aproape toate continentele lucreazll. tractoare romneti. Numeroase confirmri primite din rile importatoare atest calitile lor remarcabile. La tirgul de la Poznan din 1958 s-au bucurat de o nalt apreciere, in 1965 au cucerit medalia de aur i diploma de onoare la Tirgul internaional de la Leipzig. Incepind din 1954, Braovul a devenit productor de autocamioane romnl:'ti, Uzina de autocamioane producind pinll. la sfritul anului 1971 peste 260 000 autocamioane. Prin construirea

138

JUDEUL

BBAOV

Fabricii de rulmeni s-a ajuns s se produc peste 270 de tipuri de rulmenl, In bun parte solicitai peste hotare, producia anual fiind de peste 100 de ori mai mare decit in 1950. Alturi de aceste uzine, la producia industrial a construciilor de maini aduc o contribuie nsemnat i alte intreprinderi, care produc utilaj petrolier, motoare electrice, echipament electric auto, tractor i autotunsm, scule i dispoz'tive la un nivel tehnic ridicat. Industria chimic a devenit o ramur de baz a industriei judeului, producind tngrml.nte azotoase, materiale plastice i rini sintetice, acid sulfuric i azotic, fenol, metanol, colorani organici i altele. O dezvoltare nsemnat au cunoscut industria metalurgiei neferoase, a materialelor de construcii, exploatarea i prelucrarea lemnului, fabricile de celuloz i hirtie, industriile textil i alimentar, fabricile de spunurl i cosmetice, precum i alte ramuri, a cror pondere este important in volumul produciei industriale din intreaga ar i a cror producie a sporit de 9-16 ori fa de 1950. In 1971, intreprinderile industriei locale ddeau 4,3% din producia Industrial a judeului i 2,90/o din producia industriei locale pe intreaga ar. Industria cooperatist avea o greutate specific de 2,10fo in producia industrial a judeului i 2,9% in Industria cooperatist pe intreaga ar. AGRICULTURA. Cultivarea plantelor i creterea animalelor au fost din cele mal vechi timpuri o ocupaie important a locuitorilor de pe aceste meleaguri, dovad fiind descoperirile arheologice de la Braov, Bod, Prejmer, Hrman, Rupea i din alte localiti. Pe teritoriul judeului exist 5 Intreprinderi agricole de stat cu 70 de ferme, 12 staiuni pentru mecanizarea agriculturii i 72 de cooperative agricole de
producie.

In anul 1971, in dotarea agriculturii existau 1 860 de tractoare fizice (3 247 convenionale), 1 366 de pluguri pentru tractor, 577 de cultlvatoare mecanice, 510 semntor! mecanice, 644 de combine

pentru pioase. La un tractor fizic reveneau 66 ha teren arabil. Suprafaa total agricol a judeului Braov era in 1971 de 303 900 ha, din care arabil 122 400 ha, puni 108 200 ha, finee 69 400 ha, vii i pepiniere viticole 212 ha, livezi i pepiniere pomicole 3 601 ha. In jude se practic producia vegetal, animal, pomicultura, legumicultura, apicultura etc. In cadrul vegetalelor, o pondere mare au cerealele pentru boabe (47,40fo in 1971) din care griu - 46,2D/o, apoi ovzul, orzoaica, porumbul i orzul. Cartoful ocupa in 1971 17 ,4%, iar sfecla de zahr 3,4Dfo din suprafaa arabil a judeului. Suprafee nsemnate ocupau plantele furajere ca lucerna, trifoiul, porumbul siloz, plantele pentru fin etc. Suprafee mai miel sint cultivate cu plante textile, medicinale, rdcinoase pentru nutre i altele. Pomicultura s-a extins in special tn zona oraului Rupea, precum i pe dealurile insorite din celelalte pri ale judeului. Numrul pomilor fructifer! dep ete 1 000 000, din care 508 800 prunf, 366 900 meri, 21 900 nuci, 35 800 viinl, 49 600 peri etc. Creterea animalelor constituie ramura principal a agriculturii, dup cultura plantelor. La inceputul anului 1972, judeul avea 131 200 de bovine, din care 59 000 vaci i blvolie, 121 700 de porcine, 304 200 de ovine, din care 221 600 cu lin fin i semifin. In 1971, la 100 ha de teren agricol reveneau 43,7 bovine, 103,4 ovine i caprine, iar la 100 ha arablle 99,4 porcine. Creterea animalelor se face, ca i cultura plantelor, in sistem intensiv, mrirea produciei obinindu-se in cazul animalelor atit prin creterea numrului, dar mai ales prin sporirea produciei pe animal. In jude exist diferite uniti care se ocup cu selecia i mbuntirea raselor de animale. Asemenea uniti stnt cele de la Prejmer, Centrul de reproducie i selecie a animalelor, Combinatul de la Braov (care are un rol deosebit in ameliorarea raselor de psri prin livra-

www.cimec.ro

J UD E

TUL

B R A

OV

139

rea de ouA i pul Intreprinderilor agricole de stat, cooperativelor agricole i ra nilor cooperatori), precum i alte centre importante aflate pe teritoriul judeului. Avlcultura cunoate o dezvoltare InsemnatA, innd pasul cu avintul general al agriculturii, situtnd judeul Braov printre judeele cu bune rezultate tn acest domeniu. SILVICULTURA. Suprafaa fondului forestier al judeului Braov InsumeazA 186 800 ha. Exploatarea pAdurilor se face prin 2 combinate de exploatare i Industrializare a lemnului, care executA anual tAleri de circa 849 600 m 3 Se obin lemn rotund, buteni, lemn pentru construcii rurale, celuloz, mangalizare, tanani i lemn de foc. Anual se recolteazA In medie 300 de tone de fructe de pdure, in marea majoritate zmeur, mure i afine. Pentru refacerea i tmbunAtirea fondului forestier, anual se tmpAduresc aproximativ 1 000 ha. VINATUL I PESCUITUL. Vtnatul din judeul Braov se caracterizeazA prin varietatea speciilor, calitatea bunA a trofeelor i un efectiv apropiat de normal. Podiul Oltului adpostete ca vinat principal cpriorul, cerbul carpatin i mistreul. Calitatea trofeelor acestor specii este cunoscut i apreciat chiar peste hotare. In zona munilor intilnim capra neagr, cu valoare cinegetic mare, cunoscut i sub numele de antilopa Carpailor. Ea populeaz maslvele Bucegi, Piatra Craiului i Munii Fgra, ocupind un loc de frunte in ceea ce privete calitatea trofeelor. In partea muntoas mai intilnim rii, lupi, uri, vulpi, jderi, ierunci i cocoi de munte. Fondurile de pescuit sint amenajate in majoritate prin lucrri transversale, astfel incit faciliteaz practicarea pescuitului.In apele de munte se gsesc fonduri de pescuit. Specia de salmonide mai reprezentat este pstrvul indigen i mai puin curcubeul. In masivul Fgra s-au fcut colonizri cu finttnel, lacustris i c:oregon. La Dejani i Prejmer functio-

neazA pstrvlrli de repopulare, din care rezultA puei ce stnt folosii la repopularea apelor de munte. TRANSPORTURILE. Dezvoltarea Industrial, intreaga activitate economicA au atras dup sine i dezvoltarea cilor i mijloacelor de comunicaii. Aezarea judeului a determinat convergenta de drumuri dinspre Moldova, Muntenia i Transilvania. In 1971 drumurile insumau 1 359 km, din care 398 km drumuri naionale i 961 km drumuri de Interes local ; din totalitatea drumurilor 376 km erau modernizate. Calea feratA a judeului se Intinde pe 332 km, ceea ce reprezint 62,0 km la 1 000 km. Municipiul Braov constituie un principal nod de cale feratA care face legtura intre Muntenia i Transilvania, dispunind de una din cele mai moderne gri din ar. Calea ferat electriflcatA care vine la Braov de la Bucureti prin Ploieti continu In trei direcii principale : Sfintu Gheorghe-Ciceu-Dej-Bala Mare ; Braov-Fgra-Sibiu ; Braov Vntori-Blaj-Cluj ; o linie secundar pornete din Braov spre oraul Zmetl. COMERUL. Favorizat de aezarea sa la Intersecia marilor drumuri comerciale care legau Occidentul cu Orientul i mal ales Transilvania cu ara Romneasc i Moldova, Braovul i localitile din imprejurimi s-au bucurat de o serie de privilegii comerciale. IncA din anul 1368 Vladislav I (Vlaicu) amintete privilegiile avute de braoveni in ara Romneasc i de vechea "vam" pe care trebuiau s-o plteasc la Cimpulung. Alexandru cel Bun acordase negustorilor braoveni privilegiu comercial in Moldova (1423), iar Mircea cel Btrn (1413), Vlad epe (1456), tefan cel Mare (1456) i ali domnitori, au reconfirmat privilegiile date de naintaii lor. Privilegiile de care se bucurau braovenii i unele venituri pe care le realizau au fcut ca nc din 1769 s se nfiineze la Braov 132 de firme comerciale, iar in 1850 numrul lor s creasc la 167, secolele al XVI-lea-al XIX-lea fiind considerate cele mai prospere pentru negustorii braoveni.

www.cimec.ro

140

JUDEUL

BBAOV

ln prima jumltate a secolului al XXlea comerul capitalitilor in goan dup citiguri mai mari contribuie la exploatarea clasei muncitoare i la creterea costului vieii prin urcarea vertiginoas a preurilor. 23 August 1944 i nfptuirea revoluiei socialiste au insemnat i in domeniul comerului o cotitur hotritoare. Astfel, volumul mrfurilor desfcute in judeul "'kaov n perioada 1950-1971 a crescut de 7 ori. Cele mai mari creteri fiind nregistrate la mrfurile nealimentare, mal ales a celor de care d~inde creterea gradului de confort ca, de exemplu : frigidere, televizoare, aparate de radio, maini de splat rufe, maini de cusut, aspiratoare de praf, mobil, biciclete, motorete, turisme. Reeaua comercial a ajuns la peste 1 840 de uniti. Pentru mbuntirea serVllrn populaiei ::u produse de larg consum n noile blocuri i cvartaluri de locuine din oraele i centrele muncitoreti au luat fiin o serie de complexe comerciale dotate cu spaii corespunztoare i mobilier modern. De asemenea, n mediul rural s-a dezvoltat reeaua comerului cooperatist, construindu-se magazine noi, moderne. tNVAAMINT, CULTURA, ARTA. Primele coli elementare romneti au luat natere la Braov In anii 1788 i 1834. In 1850 a luat fiin liceul romnesc. In 1837 a luat fiin liceul latlno-german, printre profesori fiind numit Iacob Mureianu, ulterior devenit director, datorit cruia s-a putut asigura o educaie i instruire superioar a tineretului romn, german i maghiar din ara Brsei. ln 1850 se pun bazele coltlor centrului romn din Braov, instituie de nvmnt care ctig un nume de mare prestigiu, devenind unul din principalele centre de cultur din Transilvania. ln judeul Braov, coala ca principal izvor de cultur, a cunoscut n anii socialismului o dezvoltare prodigioas. In perioada 1950~1971 s-au construit 43 de coli cu 479 clase din fondurile statului i 41 coli cu 176 sli de clas prin con-

tribuia

voluntarii

bneasc i

in munci

cetenilor.

In anul colar 1971/1972, in judeul existau 206 coli generale, 14 licee de cultur general, 11 licee de specialitate i 7 coli de specializare postliceal. Multe coli de cultur general i unele licee au secii n limbile maghiar i german, frecventate de mii de elevi din rindul naionalitilor conlocuitoare. ln oraul Scele exist 3 coli generale cu limba de predare maghiar. ln anul co lar 1971/1972 au urmat cursurile colilor de cultur general 70 017 elevi. ln ultimii 25 de ani, numrul cadrelor didactice care predau in nvmntul de cultur general a crescut de 3,3 ori. In cele 28 de coli profesionale, tehnice i tehnice de maitri se pregtesc viitoarele cadre de muncitori i tehnicieni cu nalt calificare pentru industria socialist. lnvmintul profesional-tehnic din judeul Braov grupeaz astzi 14 716 elevi i 786 de cadre didactice. Braovul, ora cu bogate tradiii culturale i tiinifice, cu numeroase instituii de lnvmint, a devenit n anii construciei socialiste un centru universitar. Peste 4 700 de studeni urmeaz n cele 8 faculti ale Universitii din Braov. Invmntul superior din Braov a dat economiei, tiinei, nvmntului i culturii, de la infiintarea sa i pn in prezent, peste 11 000 de specialiti. Numrul cadrelor didactice din invmn tul superior este n prezent de 358, faA de 62 n 1948. Au fost construite noi cmine studeneti cu o capacitate de 2 050 de locuri, au fost amenajate laboratoare nzestrate cu aparatur i utilaj modem, s-au organizat cantine. Pe teritoriul judeului se desfoarii o intens activitate de cercetare tiinific atit prin institute specializate (Institutul de cercetri pentru automobile i tractoare, Institutul de cercetri agricole pentru cultura cartofului l sfeclei, Staiunea central de cercetri pentru cultura pajitilor, o secie a Institutului de cercetri forestiere), prin cercetarea tiinBraov

www.cimec.ro

JUDEUL

BRAOV

141

ific iniiat de institutele de nvmnt superior, cit i prin numeroase laboratoare uzinale. Pe meleagurile judeului Braov dinuie vechi i nepreuite tradiii ale culturii romneti. Braovul este localitatea in care au activat diaconul Coresi i Johannl's Honterus. In acest jude s-a manifes'it cu putere gindirea progresist a lui Gh. Bariiu, Iacob i Aurel Mureianu i a al tor figuri ale istoriei rii. La Braov apar primele gazete romneti din Transilvania "Foaia dumfnecii" (1837), "Gazeta de Transilvania" (1838) . a. Cezar Bolliac editeaz aci in 1849 gazeta "Espatriatul". In ziarele i revistele din Braov publicA Ion HeliadeRdulescu, Nicolae BAlcescu, Gh. Asachi i tot alei i desfAoarA activitatea istoricul Ion Bogdan, actorul, regizorul i dramaturgul Zaharia Btrsan, folcloristul Andrei Birseanu, scriitorul Codru DrAgueanu Ion, poeii Andrei Mureianu i t. O. Iosif, pictorii Constantin Lecca i Miu Popp, compozitorii Iacob Mureianu i Gheorghe Dima. Oraul Braov a gAzduit un timp pe Anton Pann ; aici scrie Andrei Mureianu inflcratul "Rsunet" devenit simbol al patriotismului paoptist, cu care va lua contact, tot aici, Mihai Eminescu, iar Ciprian Porumbescu va vedea reprezentatA pentru prima oarA opereta sa "Crai Nou". In anii postbelici, viaa spiritualA a judeului a cunoscut o inflorire remarcabil, fiind ridicat pe culmile umanismului socialist. O bogat activitate cultural-educativ desfoar cele 43 de cmine culturale comunale i 94 de filiale steti, ca i cele 8 case de cultur oreneti. Multe formaii artistice de amatori au obinut premii i meniuni la diferite concursuri (ansamblul folcloric "Copcel", laureat al celui de-al VII-lea concurs pe ar al formaiilor artistice de amatori, ansamblul folcloric "Dioara", laureat al concursului al VIII-lea). Au fost premiate sau evideniate peste 30 de ~mine i formaii artistice, dintre care amintim cminele culturale din Ghimbav, ercaia, Homorod, Sinpetru, Cristian, formaiile artistice din

Dioara, Crihalma, Ungra, Ticuu, er caia, ercia, Drgu. Formaia de dansuri a Palatului culturii din Braov este laureat a concursurilor al VII-lea i al VIII-lea. La dezvoltarea culturii i artei in jude particip cele 2 teatre din Braov (dramatic i muzical), o secie de ppui, precum i Filarmonica "Gheorghe Dima", ale crei concerte se bucur de apre cierea publicului spectator. Exist un numr de 251 de biblioteci publice cu 1 630 612 volume. In prezent numrul cinematografelor este de 117 din care 19 stabile cu bandA normalA. Judeul Braov pstreaz in muzeele sale nenumrate vestigii ale trecutului adevrate puni de legturA intre istoria veche i cea nou a patriei noastre care vorbesc despre cultura spiritual i material, despre lupta, sacrificiile i biruinele poporului de pe aceste meleaguri ale rii. Aceast zestre documentar-IstoricA se pAstreazA in cele 10 muzee din Braov, Fgra, Bran, Rinov, Scele i Rupea, precum i in cadrul muzeului colii din cheii Braovului. Tradiiile activitii literare i de ridicare spiritual a poporului sint dezvoltate in condiiile noi de azi de un valoros grup de scriitori, ziariti i ali intelectuali prin ziarele judeene in limbile romn, maghiar i german ("Drum nou", "Oj Idc5", i "Karpaten Rundscllau"), precum i prin revista "Astra". SANATATEA PUBLICA. Pe teritoriul judeului in 1971 funcionau 19 spitale teritoriale avind un total de 4 502 paturi de asisten medical (revenind 9,4 paturi la 1 000 de locuitori), 92 de circumscripii medico-sanitare, 81 de dispensare, 64 de fal'Illacii, 8 pollclinicl teritoriale, 4 staio nare de circumscripie pentru copii, 19 case de natere. De asemenea, in jude mal funcioneaz 2 cmine de btrni cu 150 de locuri, o cantin de ajutor popular cu 140 de locuri. In judeul Braov activau 4 818 cadre sanitare cu pregtire superioar, medie i ~;!lementa,r. Un medic revenea la 623 de locuitori, iar un cadru sanitar cu pre-

www.cimec.ro

142

.JUDEUL

BRAOV

1. Lot de tractoare la Uzina "TractorulM-Braov

2. Linie de montaj la Uzina "Steagul


rou"

3. La Uzina "Rulmentul"-Braov 4. Uzina chimic Rinov 5. Grajd de vaci la I.A.S. Feldioara 6. Restaurantul "Cerbul carplrtln(lnterior) 7. Hotel ,.Carpai"-Braov 8. Aspect din staiunea turistic Poiana Braov 9. ura dacilor - Poiana Braov 10. Cetatea Rinov 11. Castelul Bran

4 5

www.cimec.ro

.J U D E
7

TU

B R A OV

143

'
9

10

www.cimec.ro

] 44

J U D E

T U L B BA O V

gtire medie sau elementar la 118 locuitori. EDUCA TIA FIZICA, SPORTUL. In judeul Braov exist o tradiie sportiv, pe aceste meleaguri, favorizate i de condiii naturale accesibile dezvoltrii indeoseb! a ~porturilor de iarn, dezvoltndu-se o
intens micare sportiv.

Ea dispune de o baz material coresca : stadionul de 30 000 de locuri din cartierul Bartolomeu-Braov, stadionul "Tractorul" i Sala de sport "Tractorul" dln Braov, stadioanele din craele Fgra i Victoria, Sala de sport din Predeal, Complexul sportiv-turistic Poiana Braov, cu stadion, patinoar artificial, prtii de schi etc., sli de atletism, haltere. lupte, gimnastic, volei, terenuri de sport n comune etc. In jude activeaz cluburile sportive ,,Steagul rou", "Dina.rno", "Universitatea" "Tractorul", "Voina", un liceu cu progra~ de educaie fiz!::, un liceu de schi (Predeal) i dou coli sportive. In total sint 5 cluburi i 220 de asociaii sportive. In diferite loturi republicane Braovul d peste 180 de cornponeni. Anual se obin 80-90 de titluri republicane. La sfritul anului 1972, judeul Braov avea un numr de 12 maetri emerii ai sportului i l32 de maetri ai sportului. Sportivi din judeul Braov au reprezentat cu cinste culorile cluburilor lor i ale patriei in intrecerile internaionale ; el au cucerit titluri mondiale, olimpice, europene, balcanice etc., au fcut parte, la anumite sporturi, din echipele repre2'entative, ca fotbal, lupte, volei, atletism etc. TURISMUL. Sub aspectul importanei turistice, judeul Braov este printre primele judee din ar. Centrul turistic al judeului este oraul Braov, constituind el nsui o aezare urban de mare interes turistic, cu monumente istorice, culturale, complexe turistice etc. In ansamblul monumentelor istorice din judeul Braov, un loc important il ocup cetile i castelele. Astfel, Cetatea Cohalmului de la Rupea, Cetatea feudal
punztoare

a Fgraului, evocatoare a Importante evenimente din Istoria patriei, Cetatea Rinovului, cetile rneti de la Prejmer i Hrman sint numai o parte din numeroasele vestigii de acest gen care acoper teritoriul judeului. Judeul este bogat i in privina castelelor. Aici, pe dealurile brnehe, se afl binecunoscutul castel Bran, monument de arhitectur de importan republican. Alte castele, ca, de pild, cele de la Raco, Hoghiz, Smbta de Sus, prezint importan turistic atit prin arhitectura lor, cit i prin peisajul natural in care sint incadrate. In zone de nespus frumusee natural exist complexe turistice sau staiuni. Astfel, exist staiunea climateric Smbta pe valea cu acelai nume, la poalele Munilor Fgra. Alei mai exist i m nstirea ctitorit de Constantin Brincoveanu. La Rodbav exist o frumoas staiune balnear, iar la Codlea un modern romplex turistic. Oraul Predeal i staiunea Poiana Braovului au o deosebit importan chiar pe plan republican. Cabanele "Vintorul", "Poiana ursului", "Capra neagr" etc. sint vestite pentru pitorescul lor. Staiunile climaterice i de odihn Timiul de Jos l Timlul de Sus prezint, de asemenea, un deosebit Interes turistic. Cabane ca "Podragu", "Valea Simbetei", "Urlea" din Munii Fgraului sau ca "Postvarul", "Curmtura", "Cristian" dln masivul Piatra Craiului sint admirabile locuri de odihn sau de popas. Judeul Braov este dotat i cu splendide monumente naturale, vestite i peste hotare i foarte apreciate de turiti : lacurile glaciare ce ealoneaz creasta Munilor Fgraului (Podragul, Urlea), importantul masiv stncos Piatra Craiului Poiana narciselor etc. ' PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE. Al turi de celelalte judee ale rii, Braovul va cunoate in anii ce vor urma, o ampl i multilateral dezvoltare. Pe prim plan se va situa industria, prin creterea l diversificarea produciei, alturi de care se va lrgi producia agricol, vegetal i animal, ridicindu-se continuu i toate celelalte activiti legate de mbuntirea

www.cimec.ro

1 U D B 1' U L B BA O V

146

niveluhii tlocia1-cultural
podresc.

edilltar-gos-

componente, localitile intr-un ritm accelerat infiarea industrial i urbanistic, printr-o mbinare armonioas a arhitecturii industriale cu cea agricol, legat de coneentrarea i modernizarea agriculturii, cu .a edificiilor social-culturale i a construciilor de locuine, cu locurile pitoreti neasemuit de frumoase de pe cuprinsul su, va urca an de an pe noi trepte ale progresului i civilizaiei, diminuind continuu deosebirile dintre sat i ora, apropiind nivelUl de via al comunelor de condiiile existente la orae. Industria judeului va marca in acest cincinal (1971-1975), o dezvoltare impetuoas cu un ritm mediu anual de 13-150/o. Ponderea cea mai mare, in producia industrial a judeului, va continua s o dein industria constructoare de maini (peste 600fo ), fiind caracterizat de importante mutaii calitative. Produsele cu un inalt grad de prelucrare, printre care se pot enumera : eehipamentul eledric, motoarele electrice, mainile-unelte, turbosuflantele, transmisiile hidraullce etc., vor spori competitivitatea i eficiena economic a industriei braovene. Peste 44/o 1iin produsele ce se vor realiza n anul 1975 vor fi noi sau modernizate - 15 tipuri de tractoare n 80 variante, 12 tipuri de camioane n 100 variante, noi tipuri de rulmeni, biciclete, motorete, precum i produse ale industriei aeronautice cu vechi tradiii pe aceste meleaguri. O dezvoltare deosebit va cunoate i chimia, producia ei crescind indeosebi la colorani bazici speciali, rini furanice, bachelit textil, polimer! acrilic!, uleiuri pentru maini hidraulice etc. In economia judeului exist i alte ramuri care in -prevederile cincinalului se inscriu cu ritmuri susinute de dezvoltare, cum ar fi : industria prelucrrii lemnului, industria alimentar, industria materiale'lor de construcii i altele. La baza creterii i diversificrii pro-duciei industrtale vor sta importante cu
schimbindu-i

Judeul

fonduri de investiii. Intre unitile Industriale care vor beneficia de aceste Investiii vor fi Uzina de autocamioane, care i va spori pn in 1975 producia ajungind la 40 000 de autocamioane anual, Uzina de tractoare cu un spor similar, Uzina "Rulmentul" i va majora producia la 32 000 000 rulmeni pe an, "Electroprecizia" -Scele va ajunge la 250 000 de motoare electrice pe an. Vor Intra in funciune i o serie de obiective noi in zone mai puin industrializate, cum este Combinatul de ciment i var din comuna Hogaiz, uniti pentru prelucrarea produselor agricole, uniti de prelucrare a maselor plastice n oraul Victoria i altele. Agricultura va parcurge in acest cincinal o etap de accelerare a procesului de dezvoltare intensiv, modernizare i concentrare. In judeul Braov se prevd creteri importante la producia sfeclei de zahr, a cartofilor, la efectivele de animale i la unele produse animaliere (unde producia se va dubla) ; se va inregistra totodat o cretere nsemnat a produciei globale. Vor fi investite fonduri nsemnate pentru punerea in funciune a unor fabrici de nutreuri combinate, instalaii de uscat furaje verzi, sere, a unor complexe de crescut porci, psri, precum i pentru efectuarea unor importante lucrri de irigaii i desecri. Se vor construi peste 15 000 de apartamente de locuit, un spital-policlinic, noi uniti comerciale, noi hoteluri i restaurante, vor fi extinse spaiile de nv mnt cu nc 150 de clase, se vor da in funciune 2 noi cldiri pentru licee industriale, precum i peste 3 300 locuri in cree i grdinie de copii. Totodat, se va asigura progresul tiinei i culturii. Va avea loc astfel o continu ridicare economic i social-cultural a tuturor localitilor judeului. Sub impulsul industrializrii se va face tot mai mult resimit influena oraelor asupra satelor, un important numr de comune din judeul Braov se vor incadra in cele 300-350 de noi centre urbane prevzute a lua fiinA In mod treptat in ar. De

www.cimec.ro

116

JUDEUL

BRAOV

exemplu, comunele Prejmer, Feldioara, Hoghiz, ercala i altele vor cunoate in anii urmtori o dezvoltare industrialA insemnat, constituind, totodatA, puternice uniti agricole, orientindu-se spre utilizarea resurselor locale, valorificarea superioarA a materiilor prime agricole i utilizarea mal bunA a forei de muncA. De asemenea, se vor realiza importante lucrri edilitare, privind alimentarea cu ap, canalizarea, electricitatea, imbun!lt irea reelei sanitare, a activitii de instruire i culturalizare a populaiei, creindu-se condiii corespunztoare de organizare i sistematizare cu maximum de eficien economic a tuturor localitilor.

comasate, puternice, in care s asigurm tot ceea ce este necesar astzi i ce va fi miine necesar din punctul de vedereal civilizaiei... Aceasta este o problemiio esentialA, fr a crei rezolvare cores- punztoare nu vom reui sA facem din fiecare comun un orel agricol in stare s asigure condiii de via asemntoare cu cele din ora" t. Realizarea obiectivelor prevzute in perspectiv in judeul Braov va contribui la dezvoltarea economic i socialcultural pe o treapt superioar, la ridicarea bunstrii oamenilor muncii, la inflorirea patriei noastre, Republica Socialist Romnia.
' Nicolae Ceauescu. ,.Romnia pe drumul construirii societll socialiste multilateral dezvoltate", voi. 6, Bucureti, Editura po!lticd, 1912,.. p. 194 .

cum sublinia tovarul Nicolae Ceauescu : "Nu vom putea s urbanizm viaa satelor dac nu vom realiza uniti

Aa

.JUDEUL

BRAOV

cu

reedlna

ln municipiul

Braov

Munlclpll : 1. Ora,e : B. LocalltA~l componente ale munlclpUlor (din care, suburbane : 1). Sate : 150.
A.

ale orafelor : 14. Comune : 431<

MUNICIPII 1. MUNICIPIUL B R A O V. Comune suburbane : 1. Comuna GIDMBA V. Sate componente ale comunei suburbane: 1. GffiMBAV.

B.

ORAE

1. 2.

Oraul

C O D L E A. FAG AR A
.

Oraul

3. Oraul Rece; 3.

P R E D E A L. Local!tAi componente Timiu de Jos; 4. Tlmiu de sus. R 1 N O V. R V PE A.


Localiti

ale

oraului

: 1.

P RE DEA L ;

2.

Pirlul

c.
5. 6. 1.

Oraul
oraul

componente ale

oraului

1. R V PE A ; 2.

Fler.

Oraul
Oraul

SACELE. V 1 C T O R 1 A. ZAR NE

1. Oraul Nou. C.

T 1,

LocalltAi

componente ale

oraului

: 1.

ZAR NE

T 1; 2. Tohanu,

COMUNE L Comuna APAA. Satele componente: 1. APAA. 2. Comuna BECLEAN. Satele componente : 1. BECLEAN ; 2. Bohol ; 3. Calbor ; 4. Hurez ; S. Lua. 3, Comuna BOD. Satele corn-

www.cimec.ro

IUDBTUL BRAOV

1"

ponente : 1. BOD ; 2. Colonla Bod. 4, Comuna BRAN. Satele componente : 1. BRAN ; 2. Pre; 3. Sohodol ; 4. lmon. s. Comuna BUDILA. Satele componente : 1. BUDILA. 6. Comuna BUNETI. Satele componente : 1. BUNETI; 2. Crl; 3. Meendorf; 4. Roade; 5. Vlscrl. 7, Comuna CAA. Satele componente : 1. CAA ; 2. Bela ; 3. Druenl ; 4. !oneti ; 5. Palo. 8. Comuna CINCU. Satele componente : 1. CINCU ; 2. Toarcla. 9. Comuna COMANA. Satele componente : 1. COMANA DE JOS ; 2. Comana de Sus : 3. Crlhalma ; 4. Tlcuu Nou. 10, Comuna CRISTIAN. Satele componente: 1. CRISTIAN. 11. Comuna DUMBRAVIA. Satele componente : 1. DUMBRAVIA; 2. Vldenl. 12. Comuna FELDIOARA. Satele componente: 1. FELDIOARA ; 2. Colonla Reconstrucia ; 3. Rotbav. 13. Comuna FUNDATA. Satele componente: 1. FUNDATA ; 2. Fundlca; 3. lrnea. 14. Comuna HALCHIU. Satele componente : 1. HALCHIU ; 2. Crlzbav ; 3. Cutu ; 4. Satu Nou. 15, Comuna HARMAN. Satele componente : 1. HARMAN ; 2. Podu Oltulul. 18, Comuna HIRSENI. Satele componente : 1. HlRSENI ; 2. Copflcel ; 3. Mllnl ; 4. Mrglnenl ; 5 Sebe. 11. Comuna HOGHIZ. Satele componente : 1. HOGHIZ ; 2. Bogata Oltean ; 3. Cuclulata : 4. Dopca : 5. Fintina : 6. Lupa. 18. Comuna HOMOROD. Satele componente : 1. HOMOROD ; 2. Jlmbor ; 3, Mercheaa. 19. Comuna JIBERT. Satele componente : 1. JIBERT ; 2. Dacia ; 3. Grinar! ; 4. Lovnlc : 5. Vleni. 20. Comuna LISA. satele componente : 1. LISA ; 2. Breaza ; 3. Pojorta. 21. Comuna MAIERU. Satele componente : 1. MAIERU ; 2. Arlnl. 22. Comuna MINDRA. Satele componente : 1. MINDRA ; 2. nenl; 3. Rluor; 4. ona ; 5. Toderia. 23. Comuna MOIECIU. Satele componente : 1. MoIE~U DE JOS ; 2. Cheia : 3. Drumul Carului ; t. Mgura ; 5. Moleclu de Sus ; 6. Petera. :zt. Comuna ORMENI. Satele componente: 1. ORMENI; 2. Augustin. 25, Comuna PARAU. Satele componente : 1. PARAU ; 2. Grid ; 3. Veneia de Jos ; 4. Veneia de sus. 26. Comuna POIANA MARULUI. Satele componente: 1, POIANA MARULUI; 2. Paltin; 3. lnca Nou. 27. Comuna PREJMER. Satele componente : 1. PREJMER ; 2. Lunea Calnicului ; 3. Stuplnil Prejmerulul. 28, Comuna RACO. Satele componente : 1. RACO ; 2. Matela. 29. Comuna RECEA. satele componente : 1. RECEA ; 2. Berivol ; 3. Dejani ; 4. Gura VAii ; 5. Iai ; 6. SAsclori ; "7. Svstrenl. 30. Comuna ERCAIA. Satele componente : 1. ERCAIA; 2. Hlmeag ; 3. Vad. 31. Comuna INCA. Satele componente : 1. INCA VECHE ; 2. Bucium ; 3. Ohaba ; 4. Perani ; 5. ercia ; 6. Vilcea. 32. Comuna SlNPETRU. Satele componente : 1. SlNPETRU. 33. Comuna OAR. satele componente : 1. OAR ; 2. Brcut ; 3. Felmer ; 4. Rodbav ; 5. Selltat. 34. Co. muna TARLUNGENI. Satele componente: 1. TARLUNGENI; 2. CArplni; 3. PurcAreni; 4. Zlzln. 35, comuna TELIU. Satele componente : 1. TELIU. 36, Comuna TICUU. satele componente : 1. TICUU VECHI ; 2. Cobor. 37, Comuna UCEA. Satele componente : 1. UCEA DE JOS ; 2. corbi ; 3. Feldioara ; 4. ucea de sus. 38. comuna UNGRA. Satele componente : 1. UNGRA ; : 2. Dioara. 39, Comuna VAMA BUZAULUI. Satele componente : 1. VAMA BUZAULUI ; 2. Acrl ; 3. Buziel ; 4. Dlghlu. 40. Comuna VITE.A. Satele componente : 1. VITEA DE JOS ; 2. Drgu ; 3. Olte ; 4. Rucr ; 5, Vltea de Sus ; 6. Vitioara. n. Comuna VOILA. Satele componente : 1. VOILA ; 2. Clncor ; 3. Drldif ; 4. Ludlor ; 5. SimbAta de Jos ; 6. SimbAta de sus ; 7. Staiunea climateric SimbAta ; 8. Volvodeni. 42. Comuna VULCAN. Satele componente : 1. VULCAN ; :2. Colonia 1 Mai ; 3, Holbav.
delu

:La definitivarea textului au colaborat : Feodor Magda, Alexandru

Roea.

www.cimec.ro

J'UDEUL BRILA

GEOGRAFICA. Judeul Br ila se afl situat in partea de nord-est a Cimpiei Romne, delimitindu-se in partea de nord pe cursul inferior al Siretului de judeul Galai, la nord-vest se invecineaz cu judeul Vrancea, la vest cu Buzu, la sud cu Ialomia, iar la est Dunrea face linia de demarcaie cu judeul Tulcea i Constanta. Suprafaa judeului este de 4 724 km2, adic 2~/o din suprafaa rii. RELIEFUL se prezint in cea mai mare parte sub forma unei cimpii, in care singurele zone accidentate sint vile apelor, depresiunile crovurilor i cuvetele lacurilor srate, dulci sau salmastre. Nordul judeului coincide cu Lunea Siretului inferior. Partea de nord a cmpiei Brilei i malul drept al riului Clmui sint acoperite cu dune de nisip. Inspre est se intinde Balta Brilei, in care Dunrea, desprit in dou brae, inchide, prin lucrrile hidroameliorative executate in anii socialismului, o incint indiguit de 72 000 ha. CLIMA este temperat continental de cmpie, cu nuane mai excesive in vest i mai moderate in Lunea Siretului i in est. Temperatura medie anual este de 10,4. Media lunii ianuarie este -3, cu un grad mai ridicat in Balta Brilei, iar media lunii iulie este de 22,5 ; maxima absolut a fost 44,5 (in 1951 la fosta staiune Ion Sion, situat Ung comuna Rimnicelu, iar minima absolut a fost

AEZAREA

aceeai localitate). Premedii anuale ating un nivel de400-500 mm, fiind mai coborite in zona. blii. Verile sint de obicei secetoase. Vinturile "dominante sint din nord-est i nord, determinind iarna viscole ; local, primvara i toamna sufl dinspre sud Bltreul, iar vara din est Suhoveiul. HIDROGRAFIA. Teritoriul judeului Brila este strbtut de cursul Inferior al' rurilor Siret, Buzu i Clmui, cu debite sczute vara. Principala arter hidrografi.: o constituie ins Dunrea, cu celedou brae principale, care se ramific aici, incluzind Balta Brilei. Caracteristic pentru o bun parte a judeului (dintre Buzu i Clmui, Cl mui i sudul judeului) este prezenta zonelor fr scurgere ocupate de o seriede lacuri mici (lanca, Iazu, Plopu, Lacu Srat, Plecu, Colea etc.). Unele seac vara i au o mineralizare concentrat. Malul sting al Buzului este flancat delimane ca : Jirlu, Amara, Buzu, Ciulnia, Ciineni etc. Subsolul judeului dispune de ape freatice abundente, ns puin folosite in prezent.

-29 (in 1942 in


cipitaiile

SOLURILE sint puin variate, dominind cernoziomurile freatic-umede in partea central a judeului, cern-oziomurile levigate in mare parte freatic-umede in partea de vest, soluril'e aluvionare peluncile Duniril l Slretulul, Iar in Lunea. Clmulului, Lunea Siretului Inferior i

www.cimec.ro

JUDETUL

BRAILA

149

In jurul lacurilor
i soloneuri.

srate

sint solonceacuri

RESURSELE NATURALE ALE SOLULUI SUBSOLULUI. Vegetaia naturalA cu caracter de step a fost inlocuitA pe lntl.nse suprafee cu plante cultivate. Vegetaia spontanA este reprezentat prin citeva pficuri de pAdure de stejar brumriu; doar in Balta BrAilei i In lunea BuzAului se gAsesc pduri naturale i zvoaie de salcie i plop, pajiti de Agrostis Alba, Poa Angustifolia i diferite rogoz1:1ri. In crovuri i In Lunea CA.lmuiului, pe srturi, se dezvolt vegetaie halofil. In partea central i de sud a judeului se gsesc insemnate cantiti de petrol i gaze naturale. Bazinele rurilor i zonelor de pe malul Dunrii conin importante rezerve de nisip i argil. DIN TRECUTUL ISTORIC AL JUDEULUI. Primele vestigii ale unor aezri umane pe teritoriul judeului Brila provin din epoca neolitic mijlocie (perioada culturii Boian). Dintre evenimentele istorice mai Insemnate petrecute pe teritoriul judeului menionm : expediia condus tn 1462 de Mahomed II impotriva lui Vlad epe ; expediia lui tefan cel Mare din 1470 pentru pedepsirea oraului Brila ; c derea oraului Brila (care a fost transformat in raia turceascA) i a unei pAri din jude sub stpnirea otomanA in 1540, subjugare care a durat aproape 300 de ani. Meleagurile acestui jude au fost martore i la evenimente care au depit cadrul istoriei locale i naionale, ca : rzboaiele ruso-turce din 1768-1774,
1787-1791, 1806-1812
i

1828-1829

(acesta ncheindu-se cu pacea de la Adrianopole). !n conformitate cu tratatul de pace din septembrie 1829, se consfinea eliberarea Brilei i a celorlalte teritorii ocupate de turci, eliberare care, de fapt, avusese loc in anul 1828. Oraul i judeul Brila, cu cele dou unitAi administrative ale sale : plasa Vdeni i plasa Balta, reintr In
componena rii Romneti.

In ceea

ce

privete

muncitoreti

revoluionare,

istoria micrii aceasta este

strns legat de activitatea portului brAilean. In urm cu peste 100 de ani, ID acest port a avut loc una din primele manifestri de luptA ale clasei muncitoare din Romnia : greva din septembrie1868 a muncitorilor de la silozurile de cereale din port, urmatA de arestarea :;;i judecarea conductorilor grevei. Civa. ani mai tirziu, in 1874, in portul Brila are loc o nou grev, la care au participat peste 4 000 de muncitori. In 188~ cruii portului au intemeiat o societatede intrajutorare ; in acelai an, peste 1 200 de muncitori din port, organizai ID cadrul acestei societi, au declarat grevA, care a provocat mari micAri i in ora, precum i ciocniri cu trupele burghezomoierimii. Noi greve ale muncitorilor din port au fost semnalate In anii 1893 1896 i 1898. In 1906, la prima conferint a sindicatelor i cercurilor socialiste din, Romnia, care s-a inut la Bucureti, au participat 2 reprezentani ai sindicatelor i 3 ai cercurilor socialiste din Brila. In 1907 hamalii din port au declarat grev, iar restul muncitorimii brilene a organizat manifestaii n semn de solidaritate cu ranii rsculai. Valul luptelor din aceast perioad culmineaz n iunie 191(} cu greva general a muncitorilor din Brila la care au participat peste 10 00(} de lucrtori din port i de la ntreprinderile din ora. In martie 1913, muncitorii brileni au declarat o grev care s-a generalizat, cuprinznd pe toi docherii din ar. In acelai an, la 22 iunie, a avut loc la Brila o mare manifestaie mpotriva rzboiului, manifestaie la care a participat i tefan Gheorghiu, sub a crui conducere a fost creat Uniunea muncitorilor portuari. La 13 iunie 1916, ca urmare a masacrului svrit de guvernul burghezo-moieresc mpotriva muncitorilor din Galai care organizaser o manifestaie ce condamna rzboiul, peste5 000 de muncitori din BrAila au declarat greve i au acionat solldar cu muncitorimea glean. Intre anii 1918 i1919, la Brila a luat fiin sindicatul' marinarilor din Romnia. Muncltorimea

www.cimec.ro

LEGEND

..,

Municipiu rejedinl de judet Oroje


Comune

limit de judet

[imit de comun Teriloriul municipiului ~i oro~elor


Teritoriul comunelor suburbane

.::.~

~v

{y~

JUDEUL

BRAILA

....

.c:
tl
tiJ

c:

1:"

;..
1:"

III III

..

;..

4 N
lLI

u
-.1

,:,
1-..

o www.cimec.ro M T A

JUDEUL

BRAILA

1511
7,30/o,

a participat activ la greva gedin 1920. La sfritul secolului trecut i Inceputul secolului al XX-lea au aprut la Brila o serie de publicaii muncitoreti, ca : "Unirea muncitorilor", "Lampa", .,Romnia viitoare", "Dezrobirea", "Muncitorul socialist" etc. In 1932, sub conducerea organizaiilor partidului, au avut loc numeroase greve ale muncitorilor portuari ca rspuns la atacurile dezlnuite de ctre burghezie pentru reducerea nivelului de trai, i aa sczut, al muncitorilor i ranilor. De asemenea, n timpul dictaturii fasciste au avut loc numeroase aciuni de mas in port, precum i la Intreprinderile din ora: "Orezul", "Rizeria romn", "Dunrea", "Moara" etc. Muncitorii s-au ridicat impotriva legislaiei antimuncitoreti i a dictaturii militare-fasciste, pentru revendicri economice i politice. POPULAIA. Judeul Brila, la 1 iulie 1971, numra 364 730 de locuitori (1,80/o din populaia intregii ri), cu o densitate de 77,2 locuitori pe km1 , mai mic decit media pe ar. Structura populaiei pe sexe arat o uoar preponderen numeric a persoanelor de sex masculin (183 237 de brbai i 181 493 de femei). La recensmntul populaiei din 15 martie 1966, componena naional a populaiei judeului inregistra 98,8% romni, iar restul alte naionaliti. Proporia populaiei urbane este peste media pe ar. Aceasta se datorete faptului c in municipiul Brila locuiete 45,9Df 0 din populaia judeului. In unitile economice i social-culturale din jude li desfurau activitatea n 1971 un numr de 102 571 de salariai, din care 82 608 muncitori, revenind 281 de salariai la 1 000 de locuitori. Repartizarea salariailor pe principalele ramuri ale economiei se prezenta in acelai an astfel : in industrie 35,20fo, in construcii 16,90/o, in agricultur 18,90fo, in transporturi i telecomunicaii 5,8%, in invmnt, cultur i art 5,10fo, ocrotirea sntii, asisten social i cultur
neral

brilean

fizic

3,4%,

circulaia

mrfurilor

administraie

0,8%.

In 1971 natalitatea a fost de 17,5 copii vii la 1 000 de locuitori, mortalitatea de 8,4% 0, nregistrindu-se un spor natural de 9,1%o. In perioada 1966-1971 creterea absolut a populaiei pe seama sporului natural a fost de 27 973 locuitori. LOCALITAILE. In cuprinsul judeului Brila se afl un municipiu, un ora, 41 de comune, din care 2 suburbane, i 142" de sate. Municipiul Brila este reedina judeului. Populaia sa la 1 iulie 1971 era de154 265 de locuitori, iar mpreun cu comuna suburban Chiscani de 160 862 locuitori. In 1968 s-au srbtorit 600 de ani deexisten documentar a oraului Brila. Cea mai veche atestare a acestuia o constituie privilegiul acordat negustorilorbraoveni de ctre Vlaicu Vod, domnul rii Romneti, la 20 ianuarie 1368, prin care se precizeaz c aceti negustori puteau s-i desfac mrfurile pe drumul' Braovului pn la Brila. Ca port la Dunre, el s-a dezvoltat devenind un important centru economic. In municipiul Brila exist mari ntreprinderi ale industriei de prelucrare a lemnului i stufului, industriei textile i alimentare etc. El concentreaz majoritatea intreprinderilor industriale, a cror producie, n 1971. reprezenta 88,60/o din cea obinut n intregul jude_ Brila este, totodat, un centru social-cultural' n care i desfoar activitatea numeroase instituii. Oraul Furei, de care aparine comuna suburban Surdila-Greci, la 1 iulie1971 avea o populaie de 6 478 de locuitori (din care comuna suburban 2 934 locuitori). Este un nod de cale ferat. Are industrie de interes local : alimentar, de prelucrare a metalelor, a materialului lemnos etc. Comunele judeului Brila snt uniti administrative mari, populaia in mediepe comun fiind de 5 051 locuitori. Dup numrul locuitorilor (31 decembrie 1971), comunele judeului se grupeaz astfel : 8
nscui

www.cimec.ro

162

J V D E V L

B B A 1 LA

comune cu o

populaie

intre

2 001

4 000 de locuitori, 29 de comune cu o populaie intre 4 001-7 000 de locuitori, 3 comune cu o populaie Intre 7 001'9 000 de locuitori i 1 comun cu o populaie de peste 10 000 de locuitori (comuna

!anca). In comune exist numeroase uniWii economice i social-culturale : in 23 de comune sint uniti industriale (secii, subsecil, ateliere etc.), in majoritatea {:Omunelor sint brutrii, in 38 exist uniti de servire a populaiei (ateliere de croitorie, cizmrie, fierrie etc.). In 5 comune sint licee, in 4 comune - spitale, in 41 circumscrLpil sanitare, cu 51 dispensare medicale etc. TRASATURI ECONOMICE. Judeul Br ila se caracterizeaz printr-o economie dinamic i complex, in cadrul cAreia industria ocup un loc tot mai insemnat. ln trecut, industriile alimentar l textll deineau cea mai mare parte din producie, in timp ce Industria grea era reprezentat prin uniti mici cu o In-zestrare tehnic necorespunztoare. In anii construciei socialiste, metalurgia feroas, construciile de maini, chimia etc. au devenit ramurile preponderente ale industriei judeului. Agricultura se dezvolt multilateral i intensiv, fiind orientat in di:-ecia culturilor cereallere i creterii animalelor, judeul fiind un mare productor de cereale, plante tehnice, legume i produse .animaliere. In 1971, ponderea produciei globale industriale a judeului pe total ar erll de 2,10/o, iar a produciei globale agricole de 3,70fo. De asemenea, prin aezarea sa, judeul Brila constituie un important centru de comunicaii : maritime, fluviale i tet>estre, ceea ce influeneaz dezvoltarea economiei sale. INDUSTRIA. In judeul Brila exist 31 de intreprinderi industriale (18 republicane, 6 locale i 7 cooperatiste). Majoritatea sint amplasate In municipiul Br ila. Cele mai importante sint : Uzina de utilaj greu "Progresul" i antierul na-

vll'l (ramura construcii de maini), Combinatul pentru exploatarea i industrializarea lemnului Brila (Industria prelucrrii lemnului), Uzina "Laminorul" (industria metalurgiei feroase), Combinatul de celuloz i hrtie i Combinatul de fibre artificiale Brila-Chiscani (industria chimic, celuloz i hrtie), Fabrica de conserve de legume i fructe Zagna-V deni, Intreprinderea de industrializare a laptelui, Intreprinderea de glucoz i bere, Intreprinderea pentru industrializarea crnii (industria alimentar) etc. In aceste intreprinderi s-au obinut n 1971 aproape dou treimi (64,70fo) din producia global industrial a judeului.
Producia global industrial realizat

in 1971 a fost mai mare de dou ori fa de anul 1965. Judeul Brila a realizat in condiiile anului 1971 circa W/o din producia global Industrial a intregii ri din 1938, circa 111,60fo din producia ramurii metalurgiei feroase, 90,5% din producia ramurii construcii de maini. Repartizarea produciei globale Industriale a princLpalelor ramuri din jude i ponderea acestora in producia Industrial a rii in 1971 se prezentau astfel :
In procente
Ramuri ale industriei
producio ~lobal fal

de:

producia

ind ustriall pe
jude

globali!. industriali a ramurilor pe arii


2,1 2,8 1,9 2,7 17,1 2,8 2,6

Total industrie din oare: Metalurgia !eroul ~onstrnoli de maini i prelu orare& metalelor Chimia CelulozA i hirtie (inclusiv exploatarea stufului)
Confecii

100,0 10,8
2~.0

13,2 10,7 5,8 20,6

Alimentarl

Principalele produse realizate in industria judeului Brila in 1971 au fost : oel (cu 1540/o mai mult decit in 1955), !aminate finite pline (cu 64,10fo mai mult

www.cimec.ro

U1DBTUL BBAILA

163

decit fn 1955), celuloz i semiceluloz (cu 88,5% mai mult decit in 1965), ciment (cu 132% mai mult decit in 1955), preparate de carne (cu 380,80/o mal mult decit in 1955) etc. In intreprinderile industriale ale acestui jude se realizeaz intreaga producie a rii de excavatoare, rulouri compresoare, celofibr i reele cord-viscoz, 23% din producia de celuloz i 8,90/o din cea de hirtie, 28,90/o din producia plcilor din particule aglomerate etc. In privina dezvoltrii industriei sint semnificative unele rezultate obinute in condiiile anului 1971 de intreprinderile din jude. Astfel, la Uzina de utilaj greu "Progresul" in mai puin de 30 de zile s-au elaborat tot attea arje de oel cite s-au elaborat in intreg anul 1959. La fiecare dou zile s-au construit cite 2,4 excavatoare i cite 2,1 rulouri compresoare (in 1955 producia de excavatoare era de 5 buci pe an i la rulouri compresoare de 10 buci). Astzi, dac producia anual a Fabricii de hirtie din cadrul Combinatului Chiscani ar fi redat sub forma unei benzi de hirtie in lime de 1 m, atunci lungimea ei s-ar desfura pe distana de 78 000 km, putindu-se nconjura globul pmntesc de 1,95 ori. antierul naval Brila, de unde in perioada 1940-1944 au pornit numai 3 nave de transport maritim i citeva alupe, in 1971 a deschis portile sale unui numr de 22 de lepuri mpinse de 1 500 i 2 000 de tone, 9 remorchere de 150 C P, 2 impi!lgtoare de 1 640 C P, gabare, drgi
.a.

Industria local i cooperatist a participat in 1971 cu 160Jo la producia global industrial a judeului. Aceste sectoare realizeaz un numr mare de sortimente de bunuri de consum, reparaii, prestri de servicii. AGRICULTURA. Din
judeului Brila,
suprafee.

suprafaa total

84,4% sint terenuri agricole, 4,5% fond forestier i 11,10fo alte

Repartizarea suprafeei agricole (398 805 ha) la sfritul anului 1971, pe moduri de folosin, se prezenta astfel : 90,20fo ara-

bil, 7,80fo puni, 1,7% vll i pepiniere viticole, 0,3% livezi i pepiniere pomicole. Pe forme de proprietate, suprafaa agricol era repartizat astfel : 52,8% deinut de unitile agricole de stat, 46,8% de cooperativele agricole de producie i 0,40fo de gospodriile agricole individuale. In jude exist 14 intreprinderi agricole de stat (in componena crora intr 151 de ferme agricole i zootehnice), 16 staiuni pentru mecanizarea agriculturii i 91 de cooperative agricole de producie. Pentru mecanizarea lucrrilor, agricultura judeului dispunea in 1971 de 4 424 tractoare fizice (cu 1 176 mai mult decit in 1965), 3 581 de pluguri pentru tractor, 1114 cultlvatoare mecanice, 456 de sape rotative, 1 652 de semntor! mecanice, 1 527 de combine pentru pioase (tractate i autopropulsate), 597 de combine pentru porumb etc. Suprafaa arabil ce revenea in medie la un tractor convenional era de 45 ha. Dezvoltarea agriculturii in judeul Br ila se bazeaz i pe extinderea lucrrilor de irigare, suprafaa agricol amenajat pentru irigat fiind de 63 371 ha la sfritul anului 1971. Cea mai mare parte din suprafaa arabil a judeului Brila este destinat culturilor cerealiere. In 1971 ponderea suprafeelor cultivate pe principalele culturi se prezenta astfel : 59,2% cereale pentru boabe, 11,70fo floarea-soarelui i restul alte culturi (sfecl de zahr, cartofi etc.). In 1971 agricultura judeului Brila d realizat 3,90/o din producia de griu a rii, 6,60fo din producia de porumb, 8,8% din producia de floarea-soarelui i 1,6% din producia de sfecl. Concomitent cu dezvoltarea produciei vegetale au crescut eptelul i producia animalier. Efectivele de animale, repartizate - la inceputul anului 1972 pe specii, se prezint astfel : 116 035 de bovine, 405 209 porcine, 454 321 de ovine i 1 224 642 de psri. Densitatea la 100 ha teren era de 29,7 bovine (sub media pe ar),_ 112,6 porcine i 119,4 ovine (superioar mediei pe ar). In judeul Brila exist i 21 156 de co-

www.cimec.ro

to 1

J U D El' U L

B B A 1 LA

www.cimec.ro

JUDBTUL BRAILA

160.

1. Cartierul de locuine ,.Hipodrom"-Brll.ll:t 2. Combinatul de celuloz i hrtie - BrEa Chiscani li. Combinatul pentru exploatarea i industrializarea lemnului-Brila 4. Uzina de utilaj greu ,.Progresui"-Br!la 5. Secia textil supercord de la Combinatul de fibre artificiale-BrA.lla 6. HalA de pui la I.A.S. Brila 7. Hotelul ,.Traian" i ceasul din centrul municipiului Brila 8. Incrcarea mecanizat a porumbulni In lepuri la I.A.S.-Insula Mare a Brilei 9. Statle de pompare in sistemul FilipoluBrAila
8 9

www.cimec.ro

.156

.JUDEUL

BBAILA

lonii de albine, iar sericicultura produce .anual circa 4,4 tone de gogoi de mtase. In jude se afl uniti de cercetare tiinific ca : Staiunea experimental .agricol Brila, centre de incercare a soiurilor i producerea seminelor de soi la Berteti i Mircea Vod, un centru de se lecie i reproducie a animalelor la Br ila, care sprijin substanial dezvoltarea produciei agricole vegetale i animale. VINATUL I PESCUITUL. Judeul Br-. .na dispune de o mare suprafa pentru pescuit industrial i sportiv : Dunrea, la<:urile Jirlu, Ciineni, Amara, Viani, Ciulnia, Zton i Dunrea Veche (ultimele dou se afl in interiorul Insulei .Mari a Brilei). Din aceste ape se pescuiesc importante cantiti de crap, tiuc, biban, pltic, alu etc. Fondul de vntoare este foarte ntins, numai zona de balt avnd 22 800 ha ; printre speciile cele mai reprezentative sint : iepurii, raele i gtele slbatice, potrnichile etc. TRANSPORTURILE. Reeaua de cale ferat totalizeaz 168 km, densitatea la 1 000 km2 fiind de 35,6 km (sub media pe
ar).

prin nodul de cale ferat se intretaie numeroase linii principale care leag orae din rsrit (Galai) cu cele din apus (prin Bucureti) i sudul cu nordul rii. Reeaua rutier nsumeaz 1 184 km, <lin care drumurile naionale 217 km, iar drumurile de interes local 967 km. Drumurile modernizate msoar 186 km. Judeul dispune i de ci de comunicaii pe ap. Fiind situat pe malul Dunrii, Brila este unul din porturile importante ale rii. Aezat la 171 km de Marea Neagr, poate stabili legturi cu strintatea prin cursul maritim al fluviului, cu rile din centrul Europei prin cursul mijlociu i superior al DunArii, precum i cu Dobrogea prin canalul M clnului. In
Furei, COMERUL.
funcionau

jude,

In 1971 n judeul Brila 1 210 uniti comerciale, din care 897 uniti comerciale cu amAnuntul :i 313 de alimentaie publici.

Desfacerlle prin comerul socialist pe grupe de mi:furi s-au prezentat astfel : mrfuri alimentare 370fo din totalul mr- . furilor, mrfuri nealimentare 48Dfo i prin alimentaie public 15%. Volumul de mrfuri desficute prin comerul socialist a crescut in 1971 fa de 1965 cu 48,70/o. Comerul are vechi tradiii in jude nu numai prin faptul c Brila a devenit un centru comercial, ci i prin trgurile i oboarele sptmnale care se in n unele localiti ca Furei, Ianca etc. INVATAMINT, CULTURA, ARTA. In judeul Brila exist vechi i valoroase tradiii ale nvmntului romnesc. In Br ila, de pild, se gsete unul din liceele centenare din ara noastr, care poart numele lui Nicolae Blcescu. In anii construciei sociali~te, invmntul, ca i celelalte domenii de activitate, a cunoscut o dezvoltare deosebit. In anul colar 1971/1972 reeaua nvmntului cuprindea un numr de 155 de grdinie, cu 7 540 de copii nscrii i 271 de educatoare. Numrul colilor de cultur general (inclusiv cele 10 licee de cultur general) se ridic la 201, avind 57 205 elevi nscrii (la invmntul de zi, seral i fr frecven) i 2 378 de cadre didactice. Numrul de elevi din nvmntul de cultur general ce revin n medie la un cadru didactic este de 24. Pentru preg tirea cadrelor de tehnicieni, de maitri i muncitori calificai funcionau, n cadrul judeului, in 1971, 3 coli pentru nv mntul tehnic, postliceal i de maitri (cu 426 de elevi) i 9 coli profesionale cu 4 812 elevi i 260 de cadre didactice. De asemenea, n cadrul judeului mai sint 6 licee de specialitate (dou industriale, unul agricol, unul economic, unul pedagogic i unul sanitar) cu 2 326 de elevi i 117 cadre didactice. Pentru culturalizarea maselor, in jude exist o reea dezvoltat de uniti de culturi i art : 16 universiti populare (cu secii n intreprinderi i la sate), 11 centre d~ radioficare, peste 150 de biblioteci, 97 de cinematografe, societi tiin ifice de medicin, filozofie, istorie, tiin-

www.cimec.ro

1 UD E

1' U L B BA 1 LA

167

naturii, matematici, fizico-chhnice, cenacluri literare ("Mihu Dragomir", "Panait Istrati"), o asociaie lltwar (Asociaia literar a elevilor "Panait Istrati"), dou teatre (dramatic ,.Maria Filotti" i de ppui in oraul Brila), un muzeu de art "i istorie cu seciile : arheologie, Istorie medie, modern i contemporan, tiinele naturii, art i cu o expoziie de etnografie brilean. In "Oraul cu salcmi", cum a fost numit Brila de dramaturgul i romancierul brilean Mihail Sebastian, s-au nscut ori i-au desfurat activitatea numeroi oameni de tiin, artiti, scriitori, ca, de exemplu : scriitorul Panait Istrati, poetul, criticul i istoricul literar Dumitru Panaitescu Perpessicius, scriitorul i dramaturgul Mihail Sebastian, poetul Mihu Dragomir, George Baronzi, Ion i Anton Bacalbaa, Constantin Sandu Aldea, Ilarie Voronca i ali scriitori i poei ; renumiii artiti George Niculescu-Bassu, Petre tefnescu-Goang, Hariclea Darclee. Maria Filotti, George Cavadia ; pictorii Arthur Verona, Ion Teodorescu-Sion; renumitul colecionar de piese de art Anastasie Simu (fondatorul muzeului cu acelai nume din capital) ; pictorul i graficianul M. H. Maxy, criticul de art Eugen Schileru ; eminenii oameni de ti in i cercettori academicianul Victor Vilcovici, sociologul Petre Andrei, meteorologul Nicolae Topor, ciberneticianul Edmond Nicolau, doctorul de renume mondial Ana Aslan, savantul Gh. Munteanu Murgoci .a. Micarea artistic de amatori este reprezentat de formaii de prestigiu, cum sint : corul Casei de cultur a municipiului Brila, formaia coral ,.Armonia'', laureat la numeroase festivaluri naio nale, corul Cminului cultural din comuna Jirlu. Alturi de acestea, n cadrul celor 85 de cmine culturale i filiale steti, caselor de cultur din Brila i Furei, cluburilor sindicatelor uzinelor "Progresul" i "Chimia" de pe lng platforma chimic Chiscani mai activeazA numeroase alte formaii de diverse genuri. In jude activeazA i formai~ or-dou

ele

a Consiliului municipal al sindicatelor, care pune in valoare comorile folclorului local. In municipiul Brila apare ziarul "Inainte", organul Comitetului judeean al P.C.R. i al Consiliului popular judeean, ntr-un tiraj de peste 26 000 de exemplare. Numrul abonatilor la radio este de 42 067, iar la televiziune de circa 40 000. SANATATEA PUBLICA. In 1971, asistena medical a populaiei era asigurat de o reea de uniti medico-sanitare format din : 12 spitale, 1 sanatoriu T.B.C., 66 de circumscripii medico-sanitare, 24 dispensare de intreprindere, 2 pollclinici teritorializate, 10 staionare de circumscripie pentru aduli i copii, 35 de case de natere i 26 de farmacii. In ceea ce privete numrul de paturi de asisten medical ce revine la 1 000 de locuitori (6,9 paturi), judeul Brila se situeaz sub media pe ar. In 1971 existau in jude 2 932 de cadre sanitare cu r;!egtire superioar, medie i elementar. La un medic reveneau 875 de locuitori. EDUCAIA FIZICA, SPORTUL. Pentru practicarea diferitelor discipline sportive, ct i pentru desfurarea de competiii sportive, in municipiul Brila exist un stadion de fotbal (stadionul ,.Progresul"), un stadion pentru atletism, o sal de sport i un bazin acoperit de inot. Se afl in construcie Stadionul municipal de 20 COO de locuri i un bazin de inot descoperit de 50 m lungime. In 1971, in cadrul judeului existau 103 asociaii sportive, din care 36 colare, 2 cluburi sportive (clubul "Progresul" i clubul "Voina") i o coal sportiv. Numrul total al membrilor acestor asociaii este de aproape 72 400, din care circa 38 400 activeaz in asociaiile sportive din intreprinderi i instituii. TURISMUL. Dei este situat intr-o zon cu forme de relief puin variate, judeul Brila, prin aezarea sa la Dunre, prin existena a numeroase vestigii ale trecutului. prin amploarea dezvoltrii sale industriale, constituie o important zon de atracie pentru turitii romni sau strini.

chestral "Pandelaul"

www.cimec.ro

108

.JUDETUL BBAILA

An de an, numrul vizitatorilor este tot mai mare. In oraul de reedin a judeului se gsesc urme ale fostei ceti urbane i ale bastioanelor de pe margini, a cror vrst depete 400 de ani, ca i construcii noi, impuntoare, printre care i hotelul "Traian", dat in folosin in 1971, care domin oraul cu cele 12 nivele ale sale. Impresionante sint monumentele : "Orologiul", construit in anul 1909 pe un soclu lucrat i pictat cu motive marinreti ; grupul statuar infiindu-1 pe impratul roman Nerva Traian inconjurat de un grup de daci (ridicat in 1906 prin colecta public organizat de profesorii liceului "Nicolae Blcescu") i biserica ortodox, situat lateral intre cele dou obiective amintite. Fiind transformat, in 1831, din moschee in biseric ortodox, ea constituie un unicat in Europa. Datorit valorii sale a fost declarat monument de
art.

calde i reci, complexe comerciale i .:ul- turale etc. In jude se afl i frumoase locuri de agrement : Parcul Kiseleff (declarat monument), cu un frumos muzeu de tiine naturale, Pdurea Viioara de lng comuna Insurei, Pdurea Camnia de
lng ueti, staiunea balneoc!imateric

Muzeul de istorie i art, cuprins in patrulaterul central al oraului, prin bogia de piese i documente, ofer vizitatorului posibilitatea de a cunoate viaa, munca i lupta locuitorilor de pe cuprinsul judeului i municipiului Brila de-a lungul veacurilor. Interes deosebit prezint coleciile arheologice, care susin prezena neoliticului in nord-estul Cmpiei Romne, piesele marilor pictori romni Arnan, Grigorescu, Pallady i Ressu, precum i elementele de etnografie local. La acest muzeu se gsete o camer memorial cu documente care vorbesc despre activitatea poetului i ginditorului democrat-revoluionar bulgar Hristo Botev, conductorul micrii bulgare de eliberare naional din a doua jumtate a secolului al XIX-lea. In apropierea Brilei (la 6 km), pe o seaua dinspre Slobozia se afl staiunea balnear Lacu Srat, care dateaz din 1861, punct de atracie pentru calitile terapeutice ale apei i nmolului, folosite in tratarea afeciunilor reumatice i ale aparatului locomotor, ct i prin pitorescul pdurii de stejari, salcmi, castani i alte esene care o nconjur. Staiunea este dotat cu stabilimente pentru bi

Ciineni, fluviul Dunrea. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE. In anii viitori se va pune un accent deosebit pe dezvoltarea industriei judeului i in special a ramurilor metalurgiei feroase i a construciilor de maini. Pn la s[iri tul actualului plan cincinal sint prevwte importante fonduri de investiii atit pentru dezvoltarea i modernizarea intreprinderilor existente (antierul naval Brila, Uzina "Laminorul", Uzina de utilaj greu "Progresul", Combinatul pentru exploatarea i industrializarea lemnului. Combinatul de celuloz i hirtie etc.), ct i pentru intrarea in funciune a altor numeroase intreprinderi cu profil variat (materiale de construcii, alimentare). Au inceput lucrrile la un numr de obiective noi ale planului cincinal (Fabrica de excavatoare din cadrul Uzinei .. Progresul", Fabrica de acid sulfuric din cadrul Combinatului de fibre artificiale, Centrala termoelectric Chiscani etc.). In sectorul agricol se vor executa lucrri de mbuntiri funciare. redndu-se agriculturii ntinse terenuri prin extinderea suprafeelor irigate (pn n 1975 s~ va ajunge la 136 000 ha fa de 27 788 ha n 1968). Se vor construi 8 complexe industriale pentru creterea vacilor. 3 ingrtorii de taurine, 2 complexe avicole, 4 complexe de porci i alte obie2:!''"" Pentru punerea n valoare a Lacului Blasova din Insula Mare a Brilei, se vor construi vile, debarcadere, localuri n stil pescresc i o mare pist nautic de larg interes pentru concursuri de canotaj ~i caiac-canoe. Va fi amenajat penLru agrement i malul drept al Dunrii n zona oraului cu puncte turistice i plaj. De asemenea vor fi alocate fonduri pentru construcii de locuine, edificii socialculturale, lucrri edilitare, dotarea reelei comerciale etc.

www.cimec.ro

.JUDETUL BRAILA .JUDETUL BBAILA cu


reedina

lfi9

ln municipiul Brlila

~Munlclpll

: 1. Orae : 1, LcicaUtAl componente ale mUDlclplllor "{din care, suburbane : 2). Sate : 142.
M U N 1 C 1 P II

,1

ale

oraelor

: 2. Comune : U

_A.

J.

MUNICIPIUL B R A 1 L A. comune suburbane : 1. comuna cmscANI. Sate componente ale comunei suburbane : 1. CHISCANI ; 2. Lacu Srat ; 3. Vrstura,
ORAE

B.

1. Oraul F A U R E 1, comune suburbane : 1. Comuna SURDn.A-GRECI. Sate componente ale comunei suburbane : 1. SURDn.A-GRECI ; 2. Brateu Vechi ; 3. FAurei-Sat ; 4. Horia. ,C. COMUNE 1. Comuna BARAGANUL. Satele componente : 1. BARAGANUL. 2. Comuna BERTETII DE JOS. Satele componente : 1. BERTETII DE JOS ; 2. BerteUI de Sua ; 3. Gura ClmAul ; .1. Gura Girluei ; 5. Nlcoletl ; 6. Spiru Haret. 3, Comuna BORDEl VERDE. Satele componente : 1. BORDEl VERDE ; 2. c<i'nstantln Gabrlelescu : 3. Fillu : 4. Llcoteanca. 4. comuna CIOCILE. Satele componente : 1. CIOCILE ; 2. ChiolbAetl ; 3. OdAienJ ; 4. tefan Gheorghiu. 5. Comuna CIREU. Satele componente : 1. cmEU : 2. Batogu : 3. !oneti : 4. scArltetl ; 5. Vul.turenl. 6. Comuna DUDETI. Satele componente : 1. DUDETI ; 2. BumbAcarl ; 3. Ttaru. '1, comuna FRECAEI. Satele componente: 1. FRECAEI. 2. Agaua; 3. Clstla; 4, Salcla ; 5. StoleneU : 6. Tltcov. a. Comuna GALBENU. Satele componente : 1. GALBENU ; 2. Drogu ; :3. P!ntecanl ; 4. SAtuc : 5. Zamflret1. 9. Comuna GEMENELE. Satele componente : 1. GEMENELE. 2. Gilvanl. 10, Comuna GRADITEA. Satele componente : 1. GRADITEA ; 2. Ibrlanu : 3. Maralolu. 11. comuna GROPENI. satele componente: 1. GROPENI. 12. Comuna IANCA. Satele componente : 1. IANCA ; 2. Berletl ; 3. Gara Ianca ; 4. Oprlenetl ; 5. Perloru ; 6. Plopu : 7. Tirlele Flllu. 13. Comuna lNSURAEI. Satele componente: 1. INSUBATEJ:: ~. Lacu Rezll: 1. Mru Rou ; 4. Valea Clmuiulul. 14. Comuna JIRLAU. Satele componente : 1. JIRLAU ; 2. BrAdeanca. 15. Comuna MARAU. Satele componente : 1. MARAU; 2. Bndolu ; 3. MAgurenl: 4. Nedelcu ; 5. Plopi : 6. AcAu. 16. Comuna MAXINENI. Satele componente : 1. MAxiNENI : 2. Corbu Nou ; 3. Corbu Vechi : 4. Latlnu ; 5. Volnetl. 17. Comuna MIRCEA VODA. Satele componente : 1. MIRCEA VODA : 2. Deduletl. 18. Comuna MOVILA MIRESII. Satele componente : 1. MOVILA MIRESII: 2. Esna: 3. epe VodA. 19. Comuna RACOVIA. Satele componente: 1. RACOVIA ; 2. CorbenJ : 3. Custura. 20. Comuna RlMNICELU. Satele componente : 1. RlMNICELU ; 2. Boarca ; 3. Constantlnetl : 4. Mlhall Koglniceanu. 21. Comuna ROMANU. Satele componente : 1. ROMANU : 2. Oancea. 22. Comuna ROIORI. Satele componente : 1. ROIORI : ~- Colea ; 3. Florlca ; 4. Prlbeagu, 23. Comuna SALCIA TUDOR. Satele componente : 1. SALClA TUDOR: 2. Arlclu: 3. Cuza VodA: 4. Gullanca: 5. OlAneasca. 24. Comuna SCORARU NOU. Satele componente : 1. SCORARU NOU : 2. Deirai: 3. Gurguiei; 4. Nicolae Blcescu ; 5. Pitulai : 6. Slhleanu. 25. Comuna sn.ITEA. Satele componente : 1. SILITEA ; 2. Cotu Lung ; 3. Cotu Mihalea ; 4. Mrtcetl; 5. Muchea ; 6. Vame)J. 26, Comuna STANCUA. satele componente : 1. STANCUA ; 2. cuza VodA : 3. Pollzetl : 4. Stanca. 27. Comuna SURDILAGAISEANCA. Satele componente : 1. SURDfi.A-GAISEANCA ; 2. Flllpetl. 28, Comuna UETI. Satele componente : 1. UETI ; 2. Mlhall KogAlniceanu. 29. Comuna TICHILETI. satele componente : 1. TICHILETI ; 2. Albina. 30, Comuna TRAIAN. Satele componente : 1. TRAIAN ; 2. Cldrua ; 3. Slllstraru ; 4. Urleasca. 31. Comuna TUDOR VLADIMIRESCU. Satele componente : 1. TUDOR VLADIMIRESCU : 2. Cazasu ; 3. ComAneasca ; 4. Scoraru vechi. 22, Comuna TUFETI. Satele componente : 1. TUFETI. 33, Comuna ULMU. Satele componente : 1. ULMU : 2. Jugureanu. 34. Comuna UNIREA. Satele componente : 1. UNIREA ; 2. Morotetl ; 3. Valea C!nepll. 35. Comuna V ADENI. Satele componente : 1. V ADENI ; 2. Baldovinetl : 3. Pietrolu. 36. Comuna VICTORIA. Satele componente : 1. VICTORIA ; 2. Mihai Bravu. 37, comuna VIANI. Satele componente : 1. VIANI ; 2. Ctineni-Bi ; 3. Plsolu. 38. Comuna VIZIRU. satele componente : 1. vxzmu: 2. Lanurile. 39. comuna ZAVOAIA. Satele componente : 1. ZAVOAIA ; 2. Dudescu.

La de~initivarea textului au colaborat : Leonida Mlznea, Nicolae Mocioiu, _Nicolau, Anastase Popescu.

Laureniu

www.cimec.ro

JUDEUL BUZU

AEZAREA

GEOGRAFICA. Situat in partea de nord-est a Cmpiei Romne i in sudul curburii Carpailor Orientali, judeul Buzu se nvecineaz la vest cu judeul Prahova, la est cu judeul Brila, la nord-est cu judeul Vrancea, la sud cu judeele lalomia i Ilfov, iar la nord cu judeele Covasna i Braov. Judeul Buzu are o suprafa de 6 072 km2, ceea ce reprezint 2,5% din teritoriul rii. RELIEFUL. Prin aezarea sa geografic, judeul Buzu are un relief variat i, in general, proporional mprit. In partea nordic, domin nlimile munilor Vrancei i Buzului, ale cror vrfuri nu depesc 1 BOO m. In structura geologic a acestora predomin sedimente teriare, n special calcare, gresii i marne. Cele mai reprezentative nlimi snt : L cui cu 1 777 m; Penteleul cu 1 773 m, strjuit de apele Bsca Mare i Bsca Mic ce conflueaz lng localitatea Gura Teghii ; Siriu! cu 1 664 m. inconjurat, In parte, de rurile Buzu i Siriu ; Furul Mare cu 1 413 m ; Paltinul cu 1 372 m ; Caoca Mare cu 1 327 m i Berta cu 1204 m. Partea central a judeului prezint un relief format din dealurile subcarpatice de curbur, care, fiind strns legate de muni, cu greu pot fi delimitate de ace tia. Dintre culmile deluroase se remarci : Burduoaia, Ciolanu-Mgura, precum i Istria, cu 754 m, care strjuiete cu eli-

nurile sale abrupte treapta de sud a reliefului - cim,pia. Zona montan i cea subcarpatic cuprind un numr nsemnat de depresiuni intramontane i intracolinare. Cele intramontane, de pe vile rurilor Buzu i Bisca, favorizeaz aezrile omeneti. Ambele depresiuni se sfresc conjugindu-se pe linia Nehoiu-Nehoiau, care-i socotit i zona de demarcaie dintre Carpai i
Subcarpai.

Zona subcarpatic cuprinde numeroase depresiuni, remarcindu-se cele de pe Bisca Chiojdului, cele din zona Ptrla gele i Cislu, drenate de apa rului Buzu, la care se adaug i altele, cum ar fi depresiunea Berca-Policiori, drenat de Srel, depresiunea Nicov, strbtut de riul cu acelai nume. Teritoriul judeului Buzu se extinde spre sud printr-o zon uor aplatizat, ce face parte din Cmpia Romn. Aceasta are un caracter piemontan, prezentnd depozite aluvionare, cuaternare i, n special, pietriuri, nisipuri, loess i cernoziomuri. Avind o altitudine medie de circa BO m, cmpia Buzului are o uoar nclinare, n partea vestic, pe direcia nord-sud, iar in partea estic, de la vest spre sud. CLil'.'IA este temperat continental, temperatura m~>riie schimbindu-se in funcie de-altitudine. Ea ~ste de 9~ in sud, 7"-8 tn regiunea central subcarpatic, coborind In zona montan la 2-3. Maxima

www.cimec.ro

J U D E

TU

B U ZA U

161

a inregistrat valori de 41,1 (Rucmpie, se gsesc sol uri de cemoziom lein 1951), iar minima absolut de vigat, rn timp ce pe luncile rurilor sint -30,7 (Istria de Jos in 1938). Zona de solonceacuri i soloneuri. Pe dealuri, munte se remarc prin temperaturi mipredomin soiurile brune (podzollce, nime absolute mult mal coborite. Cantlbrune-glbui, negre de finea i pseudotatea medie a precipitaiilor In cmpie nu rendzlne), in timp ce in zona montan depete 500 mm ; in Subcarpai atinge apar soiuri brune acide, podzoluri brune 700-800 mm, iar in zona montan euli pe alocuri podzoluri bruncafenii-ilumineaz cu peste 1 000 mm. viale. Btnd in toate anotimpurile, Crivul yRESURSELE NATURALE ALE SOLUeste vintul cel mai frecvent, mai ales pe ( \ LUI I SUBSOLULUI. Solul din cu prindirecia nord-est - sud-vest sau chiar de sul judeului Buzu este bogat in pduri, la est spre vest. Opus ca direcie, Austrul puni i finee. Pdurile mbrac aproape sufl de la sud-vest ; el aduce uscciune toat suprafaa montan i, In genera1, i cldur vara i provoac ridicarea temversanii clinurilor subcarpatice. Punile peraturii in timpul iernii. i fineele ocup toat pajitea alpin a HIDROGRAFIA. Teritoriul judeului este munilor, precum i zona depresionar a strbtut de riul Buzu n partea de vest dealurilor. i de riul Rmnic in partea de est. Riul In subsol se gsesc insemnate rezerve Buzu, prsindu-i obria montan din de zcminte de sare pe diagonala Istriazona Carpailor Rsriteni, brzdeaz Sruleti, hidrocarburi, crbune inferior, adinc i in mod transversal Munii Bucalcare, diatomit, nisipuri cuaroase, arzului, sfredelindu-i pn la altitudinea de gile, pietriuri cuaternare, chihllmbar In 630 m. In faa localitii Nehoiu primete cantitate mic, resurse de ape mineconfluena Biscei Rosiliei, albia riului rale etc. lrgindu-se treptat in frumoasa depreZcmlntele de hidrocarburi se gsesc siune ce poart numele de Valea Buzului. la Berea, Piclele, Beciu, Arbnai, PloPtrunzind in zona subcarpatic, unde Vapeasa, Srata-Monteoru, Brbuncetilea Buzului se lrgete brusc, riul priGrjdana, iar In ultimul timp, au fost mete pe partea dreapt Bisca Chiojduidentificate i la Bisoca, Padina, Balta lui i Nicovul, iar pe cea sting Bl Alb, Ghergheasa, Roioru, Blan, Boboc .a. neasca, Srelul, Slnlcul i Cilnul. Cursul su este foarte meandrat, avind Crbunii din zona Unguriu-Ojasca, maun pronunat caracter torenial, datorit sivele calcaroase de la Mgura-Vipereti, regimului variabil de alimentare. diatomita din dealul Burduoaia-PtirlaPe cursul su inferior, la punctul Sgele, nisipurile cuaroase de la Crivigeata, are un debit mediu de 25 m 3/s. In neni-Ptirlagele, argilele de la Stuc i ansamblul ei, reeaua hidrografic perpietriurile cuaternare din alblile aluvio-mite construirea de baraje pentru acumunare ale rurilor principale din zonele Silri de ap !n vederea regularizrU cursumiJeasca-Buzu, Topliceni, Deduleti i rilor, irigrii terenurilor agricole i mai Rmnicelu (Rimnicu Srat) completeaz ales producerii de energie electric (Sigama multipl a acestor bogii. Alturi riu, Vipereti, Bbeni). de cele enumerate, se adaug ape cu conIn cmpie, bazinele lacustre cu ap. inut important de iod, sulf i sare la Sidulce -Luciu, Amara, Cochirleanca, Gloriu, Srata-Monteoru, Fiici-Bozioru, Baldeanu-Srat i Boldu - sint folosite penta Alb etc. tru piscicultur i agrement, iar lacul DIN TRECUTUL ISTORIC AL JUDETUBalta Alb, cu ap srat, a devenit un LUI. Pe acest teritoriu s-au pstrat nupunct de atracie curativo-balnear. meroase mrturii ale culturii materiale SOLURILE. Relieful, prin varietatea sa, nc din timpul orinduirii comunei priinflueneaz i natura solurilor. Astfel, In mrtive. De exemplu, cercetrlle arbeoloeu

absolut

www.cimec.ro

162

J U D E

TU

B U Z

AU

gice organizate au scos la iveal, in sa tele Aldeni i SudiiGherseni, relicve ale epocii neolitice (5 600-1 700 l.e.n.). De asemenea, in comuna Merei, la S rataMonteoru, numeroase descoperiri ar heologice, de o valoare cert, se refer la epoca bronzului (1700-700 i.e.n.). Din aprecierile specialitilor, a rezultat c meterii locali, fiind oarecum specializai, se ocupau de prelucrarea bronzului care era procurat prin schimb. Mrturii ase mntoare sau descoperit i:n comuna Cernteti, pe muchea Vulturului din satul Aldeni - unde au fost gsite ves tigii ale unei aezri din epoca bronzului , n comuna Smeeni i i:n alte loca liti ale judeului. Urmele aezrii getodacice de la Cir lomneti snt de o mare valoare tiini fic, demonstrnd modul de via al str moilor notri. Rmiele culturii mate riale vorbesc convingtor despre ocupaia locuitorilor bazat pe agricultur, cre terea animalelor, diferite meteuguri, dintre care se detaeaz olritul, bogat reprezentat prin fruetiere, idoli din lut i ceaca dacic. Descoperirile amintite stau mrturie strvechii civilizaii a dacilor, cnd la graniele statului lor sa ivit pu terea cuceritorilor romani. Un eveniment deosebit din istoria patriei noastre, atestat de multiplele desco periri realizate la nivelul judeului, este formarea poporului i a limbii romne, deoarece, pe aceste plaiuri, la cotul Car pailor, exista o numeroas populaie daco-roman, mereu in conflict cu valu riie popoarelor migratoare, care au strli btut aceste pminturi. Goli au lsat un minunat tezaur, compus dintro tav mare, mai multe vase i podoabe, confec ionate din aur. Tezaurul amintit, denu mit "Cloca cu puii de aur", a fost desco perit intro carier de piatr, i:n anul 1837, la poalele dealului Istria, aproape de satul Pietroasele. Nici iureul popoarelor migratoare, nici stpnirea otoman i nici ' exploatarea si:ngeroas a orinduirii feudale, toate vi cisitudinile ce au incercat populaia aces tor locuri dea lungul veacurilor nau reuit s clinteasc dragostea ei pentru

meleagurile strAbune, s fringli voina i mindria ei. Istoria patriei cuprinde numeroase episoade buzoiene. Micarea re voluionar de la 1821 a avut in judeul Buzu caracterul cel mai organizat i ge. neralizat din intreaga Muntenie. Revolu ia de la 1848 stimuleaz sentimentele patriotice ale cetenilor din judeul Buzu, unde se nfiineaz o gard na ional de peste 130 de persoane. In ora ul Rimnicu Srat, cpitanul de panduri Dimitrie Perieeanu "devine aduntor de ef de gvardie naional", antrenind circa 75 de voluntari, care s-au dovedit ap rtori consecveni ai revoluiei. Puin mai tirziu, poporul romn a fost insufleit de infptuirea altui ideal revo luionar, Unirea rilor Romne intr-un singur stat. Cetenii Buzului au dat dovad de un inalt patriotism. Printre cei alei s reprezinte pe buzoieni in Divanul ad-hoc, se numr Scarlat Voinescu i Constantin Moglan - nvtor din satul Grabicina - care nu se sfia s afirme : "locuitorii unui ntreg jude m-au ales cg s art dorinele rii i la vreme pAsurile clasei noastre plugreti". Rzboiul de independen purtat de statul romn la 1877-1878 a avut puternice rezonane in partea locului. Buzoienii s-au dovedit a fi insufleii de un ideal spre care nzuiau de secole toi romnii i pe care inelegeau s-1 apere printr-o participare efectiv pe front sau in spa tele acestuia. Semnalul rscoalei ranilor <Hn 1907 a sensibilizat inimile populaiei din BuzAu i Rimnicu Srat, orae care au fost centre puternice ale acestor frmintri ma nifestate pregnant in Muntenia. S-au semnalat o serie de acte de solidarizare ale muncitorilor cu ranii rsculai, cum a fost aciunea nregistrat in zonele pe trolifere ale Buzului. Aciuni de organizare i desfurare a insurecie! naionale antifasciste din 1944, <:onduse de P.C.R., au fost prezente efec tiv i la Buzu, unde s-au constituit gru puri de partizani, dintre care unul i-a desfurat activitatea pe calea ferat
Ploieti-Buzu -Brila.
Patrioii

buzoieni,

influenai

profund

www.cimec.ro

J U D E U L B V Z A V

163

JUDEUL BUZAU
LEGEND
.. Municipiu
Ora~e

re~edin(6

de judet

O
a

= .limit6 de judet lima6 de comun6


- - Teritoriul municipiului ,; ora1alor

Comune

....
o

www.cimec.ro

lli4

J U D E TU L B U Z AU

de politica partidului nostru, in august formaiunile patriotice de lupt i, alturi de unitile armatei, au acionat simultan pentru realizarea sarcinilor privind aprarea Bucuretiului i eliberarea de sub jugul fascist a tuturor regiunilor rii. POPULAIA. La 1 iulie 1971, numrul total al locuitorilor judetului Buzu era de 510 080. Din acetia, 19,3;0 locuiau in mediul urban, iar 80,70fo in cel rural. Din cei 510 080 locuitori, 248 026 erau brbai, iar 262 054 femei. Densitatea medie a populaiei fiind de 84 locuitori pe km2, situeaz judeul Buzu cu puin sub media pe ar. La 1 000 de locuitori, in anul 1971, au fost nregistrai 20,7 niscul vll i 9,1 decedai, rezultind un spor natural de 11,6%o. Numrul salariailor din judeul Buzu reprezint 1,50fo dln totalul pe arA. Pe ramuri de activitate, salariaii judeului erau repartizati astfel : 32,7/o in Industrie, 13,3/o in construcii, 13,80/o in agricultur i silvicultur, 10,30/o in transporturi i telecomunicall, 90fo in domeniul circulaiei mrfurilor, 8,1% in lnvAm!nt, cultur, art, 4,50fo In sectorul ocrotlrll sln tii, asistenei sociale i culturii fizice. Dup datele recensmintulul dln 1966 marea majoritate a populaiei este de na1944, s-au inrolat in
ionalitate romn l reprezint

99,4%,

restul de 0,6% fiind format dln naio naliti conlocultoare. LOCALITAILE. Pe teritoriul Judeului Buzu se afl un munlclplu, un ora, 83 de comune l 485 de sate. Muntctpful Buz4u. Aezat la rsplntl:t "Drumului mare", pe malul drept al nului cu acelai nume, Buzul este reedina judeului l realizeaz legtura intre Muntenia, Moldova l Transilvania. Are o populaie de 73 288 locuitori Oa 1 Iulie 1971) pe o suprafa de 7 035 hectare. Despre existena acestui ora ne vorbete prima meniune istoric notat in 1431, pe vremea domniei lui Alexandru Aldea (1431-1436), apoi alte documente dintre 1462 l 1473, cind era domn Radu cel Frumos. In aceast perioad istoric,

era considerat ca popas domnesc, locul de unde se elaborau acte de cancelarie. Buzul a fost de multe ori inta atacurilor cotropitorilor de peste hotare, mai ales ale turcilor, suferind multe neajunsuri, fiind prdat i chiar ars in 1806. Pe vremea domnitorului Constantin Brncoveanu, acest centru se dezvolt din punct de vedere cultural, intemeindu-se coala pentru viitorii dascli de limba romn. In Buzu a fiinat o tipografie nc din anul 1861, care i-a desfurat activitatea pn in 1873. Favorizat de ae zarea sa geografid, oraul s-a dezvoltat in decursul anilor ca un puternic centru economic i cultural. ~ In anii socialismului, municipiul Buzu cunoate o dezvoltare impetuoas, devenind treptat i un binecunoscut centru industrial. Modernizarea vechilor obiective industriale l construirea altora noi, pe msura cerinelor societii noastre socialiste i pe baza bogiilor naturale de care dispune judeul, au permis schimbarea aspectului hrii economice a acestor i nuturi. Printre noile intreprinderi moderne care au fost construite in anii socialismului se numr : Uzina mecanic, Uzina de srm i produse din sirmA cu Fabrica de electrozl, Uzina de prelucrare a maselor plastice, Fabrica de zahr, Intreprinderea de geamuri i altele. Nota dominant in aciunea de sistematizare a oraului o constituie grija permanent a organelor de partid l de stat pentru realizarea unor construcii edilltar-gospodreti i culturale, avind in vedere imbinarea armonioas a stllurilor moderne cu cele clasice. In plin centru se afl sediul Consiliului popular al municipiului, realizat cu ani in urm, in stilul palatelor italiene, cu i ruri de loggil i un turn inalt la unul din colurile cldirii. Din turn, privirea poate mbria privelitea lncinttoare a oraului, cu partea cea mai frumoas Crngul (rezervaie natural) i noile cartiere de blocuri moderne locuite de diferite categorii de salariai. Oraul Rimnfcu Srat. Populaia acestui ora este format din 25 080 locuitori

Buzul

www.cimec.ro

J U D E U L

B U Z A U

166

menionat faptul c sint condiii prielnice la 1 iulie 1971 - i se intinde pe o de 3 919 ha. i pentru pomii fructiferi, via de vie, culIstoria confinn o serie de evenimente tura legumelor i zarzavaturilor. petrecnte in aceste locuri, dintre care Datorit acestor multiple condiii ce faamintim infringerea turcilor in 1573, la vorizeaz dezvoltarea agriculturii, in juZiliteanca (in apropiere de ora) de c de primeaz caracterul pomiviticol i tre Domnul Moldovei Ion Vod cel Cumcerealier. De asemenea, teritoriul ofer i plit. Prin anul 1862, Rimnicu Srat a fost un bazin forestier de importan repuora de reedin a inutului, iar mai tirblican. ziu a fost reedina judeului cu acelai INDUSTRIA. Dezvoltarea industrial a nume. judeului Buzu a inregistrat, in ultima Ca i Buzut, oraul Rimnicu Srat s-a vreme, o serioas diversificare. dezvoltat din toate punctele de vedere, In 1971 ponderea produciei globale a avind in momentul de fa 4 intreprinprincipalelor ramuri industriale in econoderi cu caracter republican, una de inmia judeului i a rii se prezenta astfel : dustrie local i 3 cooperatiste. Dintre construciile existente se relieln procente lail. de: feaz in special fostul sediu al reedinei de jude, casa de cultur cu o sal de producia producia global Ramuri ale industriei global 700 locuri, un complex al cooperaiei me industriali industrial li. a ramurilor teugreti, o bibliotec cu 45 000 de vope jude pe ar lume, filiala Bncii naionale i citeva edificii moderne destinate nvmntului Total industrie 100,0 1'' din care: de toate gradele. In centrul oraului se 1,0 rombustibil 4,0 afl un parc, mijloc de recreare pentru ~[etalurgie feroas (inclusiv publicul local. extracia minereurilor leComunele judeului Buzu, la 1 iulie 1,9 12,4 roaee) Conetrucii de maini i pre1971, aveau in medie o suprafa de 7 184 0,8 17,5 lucrarea metalelor hectare i o populaie medie de aproape 1,7 14,6 Chimie 5 000 de locuitori. Raportat la numrul lo1,1 :dateriale de construcii 3,1 .:uitorilor, comunele pot fl grupate dup Exploatarea i prelucrarea .:um unneaz : pn la 2 000 de locuitori 1,2 lemnului 5,9 Sticl, porelan, faian 2,0 4,2 - 4 comune, intre 2 001 i 4 000 - 23 de Confecii 9,8 2.7 comune, intre 4 001 i 7 000 - 2 comune, Alimentar 27.9 2,0 intre 7 001 i 10 000 - 12 comune, peste -10 000 - 2 comune. TRASATURI ECONOMICE. Din punct de 1 O serie de ramuri ca, industria petrovedere economic, judeul Buzu are un lului i gazelor naturale, industria concaracter industrial-agrar. Ponderea in struciilor de maini i de prelucrare a producia global industrial a rii a metalelor, metalurgia feroas, industria produciei globale industriale a judeului chimic s-au dezvoltat considerabil in este de peste 1,2Dfo. In anul 1971, in inultimii ani. dustrie, existau 32 intreprinderi, din care O ramur nou in industria judeului 19 de subordonare republican, 6 de ineste cea a sticlei, porelanului i faianei, dustrie local i 7 cooperatiste. care a atins in 1971 ponderea de 2,0%. Teritoriile arabile, care ocup 43/o din Alturi de aceasta st industria materiasuprafaa judeului, sint rspndite ndelelor de construcii, reprezentat prin faosebi in Cmpia Romn i, in oarecare bricile de ceramic de la Stuc, Buzu, msur, in zona subcarpatic. In fruntea Rimnicu Srat i cea de prefabricate de culturilor cerealiere st porumbul i grul, la Buzu, care s-au dezvoltat intr-un ritm iar ca plante tehnice floarea-soarelui, susinut in ultima perioad. Exploatarea sfecla de zahr i tutunul. Este demn de suprafa

www.cimec.ro

1C6

JUDETUL BUZAU

i prelucrarea lemnului au inregistrat in 19'11 o producie cu o pondere de aproape &O/,. Industria uoar, reprezentat prin Fabrica de confecii din Rimnicu Srat i Topitoria de in i ctnep din municipiul Buzu a Inregistrat o pondere de circa . . 100J0, iar industria de pielirie, blAnAr1e I inclminte - 0,5%. Industria alimentar, reprezentatA prin intreprinderile de morrit i panlflcaie, de prelucrare a laptelui, de industrializare a cArnii, de fabricare a igaretelor, de viniflcaie i buturi alcoolice, precum i Fabrica de zahr din Buzu, i-a diversificat mult producia in ultimii ani. La fel i alte ramuri industriale judeene. In viaa economico-indastrial a judeului, industria local ocup un loc apreciabil, fiind reprezentat prin Fabrica "Metalurgica" i Intreprinderea "FlacAra" din Buzu, cit i prin Intreprinderea Partizanul" din Rimnicu Srat. In cadrul lor se produc obiecte de uz casnic, maini i aparate de precizie, piese pentru maini de cusut, sobe i alte produse intr-o gam foarte variat. De asemenea, se realizeaz obiecte de artizanat, covoare romneti, mpletituri etc. O contribuie nsemnat aduc i cooperativele meteugreti "Sporul", "Muncitorul", "Solidaritatea", "Constructorul", "Prestarea", "Deservirea", "Arta popular" care, pe lng produse coafecii, mobil, nclminte, prelucrarea pieilor i a blnurilor etc. -, execut reparaii de tot felul, precum i instalaii Interioare pentru locuine. Producia industriei locale, tn 1971, era de 12,5% din producia industrial a judeului i 1,7% din prOducia industriei locale la nivelul rii. Industria cooperatist a inregistrat, in anul 1971, <> pondere de 7,4o/o din ansamblul produciei judeului, iar din cea similar pe ar

2,10/o.

AGRICULTURA. La finele anului 1971, judeul Buzu poseda 404 109 ha suprafa agricol, ponderea important dei nnd-o suprafeele arabile (261 468 ha), apoi puni (70 176 ha), finee (29 375 ha),

vii i pepinJere viticole (18 828 ha), livezi i pepiniere pomicole (24 264 ha). In agricultura judeului, la aceeai dat, existau 6 intreprinderi agricole de stat, 19 staiuni pentru mecanizarea agriculturii, 148 cooperative agricole de producie, 2 centre de ~ncercare a soiurilor, 3 staiuni experimentale de cercetri agricole (Buzu, Rueu i Pietroasele), 4 centre de insrninri artificiale. Din suprafaa agricol, 90 045 ha (22,3%) aparin unitilor agricole de stat, 292 135 ha (72,3%) cooperativelor agricole de producie, 21 929 (5,4%) gospodAriilor agricole individuale. Agricultura judeului dispune de o dotare tehnic modern : 3 096 de tractoare fizice, 2 801 pluguri pentru tractor, 426 de sape rotative, 1 537 de semntori mecanice, 475 de maini de mprtiat ngr minte chimice, sute de combine, maini pentru stropit i prfuit etc. In medie, reveneau unui tractor fizic 64 ha teren arabil. Principalele culturi in agricultura judeului sint : cerealele pentru boabe (griu, porumb, orz, ovz), plante tehnice (cinep, in floarea-soarelui, sfecla de zahr), leg~minoasele (mazre, fasole, cartofi i alte legume). Viticultura i pomicultura s-au dezvoltat, de asemenea, mult n ultimii ani. Suprafeele cultivate, cit i producia de fructe, mai ale.s, dein ponderi importante. La producia de nuci, judeul s-a situat in 1971 pe primul loc, obinnd realizri bune i la producia de mere, pere, prune etc. Totodat, creterea animalelor constituie o important ramur de producie in radrul agriculturii judeului Buzu. Intilnim toate speciile de animale : bovine, porcine ovine cabaline, psl\i etc. La inceputul' anul~i 1972, in jude' existau 133 600 de bovine (densitate la 100 ha - 37,5), din care 56 100 de vaci, 143 900 de porcine (densitate la 100 ha - 55,9), din care 13 400 scroafe de prsil, 505 800 ovine (densitate la 100 ha - 152,2), din care 399 200 oi i mioare. Sericicultura constituie, nc din vechime, o preocupare de seam a locuitorilor din jude. Prin creterea viermilor

www.cimec.ro

olU.DE'fUL BUZAU

167

de mtase, se realizeaz anual circa 40 tone de gogoi de mtase i peste 200 kg smn pentru viermi de mltase. Pe teritoriul judeului, la sfritul anului 1971, apl<:ultura dispunea de 31 000 de familii de albine, care au dat peste 300 tone de miere i peste 5 tone de
cear.

SILVICULTURA. In 1971, suprafaa fondului silvic reprezenta 155 000 ha, avind o pondere important in suprafaa judeului. Munii sint invemintai cu pduri mixte_ de molid, brad i fag, iar pe alocuri de pin silvestru. Subcarpaii sint acoperii cu pduri de fag, gorun, stejar pufos, stejar brumriu, mojdrean, scumpie i cr peni. Esena caracteristic pentru silvostep este stejarul pufos i cel brumriu, pe care-I gsim mai ales aproape de comuna Zmeti, unde se intilnesc i pajiti solonizate compuse din diverse plante halofile. Datorit abundenei fondului silvic, in judeul Buzu s-a dezvoltat o puternic industrie forestier, cu centre mai nsemnate la Buzu i Nehoiu. VINATUL I PESCUITUL. A vind un relief variat, 3udeul Buzu este beneficiarul unui bogat fond de vinat. Principalele specii sint in zona de cmpie (iepurele, fazanul, potrnichea - in prezent ocrotit etc.), in regiunea colinar (c priorul i iepurele), in zonele dE' coline inalte i montane (mistretul. cpriorul, ursul, viezurele, lupul, cerbul i risul). In privina pescuitului, bazinele lacu.>tre cu apl dulce - Luciu, Boldu, Cochirleanca, Glodeanu Srat i Amara - constituie principalele centre de piscicultur i pescuit sportiv. Acestora li se adaug apele curgtoare, in principal rurile Buzu i Rimnic, care formeaz pe tot cursul lor puncte importante pentru pescuitul sportiv. Ca specii, apele stttoare ofer crap, caras i roioar, iar cele curgtoare ps trvi, clean i mrean. TRANSPORTURILE. In ansamblul su, economia judeului se bucur de o reea bogat de transporturi feroviare i ru-

tiere, care faciliteaz schimbul de mrfuri pe plan local i republican. La sfritul anului 1971, cile ferate insumau 228 km, reprezentind o densitate de 37,5 km la 1 000 km2 Staia C.F.R. Buzu, fiind un principal nod din reeaua feroviar republican, asigur legtura direct intre Bucureti i Moldova. Tot de aici pleac linii ferate spre Brila-Galai, spre Constanta i Nehoiu. Reeaua rutier este format de 1 926 km, cu o densitate de 315 km la 1 000 km2 Din lungimea reelei rutiere, 316 km sint osele naionale, iar 1 610 km drumuri de interes local. Totalul reelei rutiere nsumeaz 214 km de drumuri modernizate. Municipiul Buzu este strbtut de o seaua naional care pornete din Bucureti i face legtura cu Moldova i de cele care fac legtura cu Transilvania (prin BraljOV), cu Brila-Galai i cu Constanta, prin Pogoanele i s:obozia. COMERUL. Buzu!, nc din cele mai vechi timpuri, a ntreinut legturi comerciale cu toate centrele mai importante ale rii (in special cu Braovul) i chiar cu
strintatea.

dezvoltrii schimburilor de a transmiterii tradiiUor culturale, tirgul "Drgaica" a jucat un rol principal. O seam de scriitori i pictori s-au inspirat din activitatea intens a acestui tirg anual, realiznd opere de o valoare deosebit, printre care aminti!Y' o serie de pinze ale lui Ion Andreesc11. Dar adevrata dezvoltare economic a judeului Buzu se mplinete in anii socialismului, cind acest tirg al "Drgaicii" a devenit un puternic mijloc de intilnire a populaiei de pe aceste meleaguri, precum i a multor participani din judeele limitrofe. Cu aceast ocazie, pe lng schimbul larg de idei, iniiative i tncercri izbutite in direcia producerii bunurilor materiale i spirituale, se realizeaz i o ampl desfacere a produselor mete ugreti i a celor din comerul socialist. In 1971, judeul Buzu beneficia de 1 574 uniti comerciale, din care 665 de

Pe

linia

mrfuri i

www.cimec.ro

168

J U D E

l' U

B U Z A U

www.cimec.ro

.JUDBUL

BUZAU

169

1.

Cldirea

Conslliului

popular

al municipiului BuzAu

2. Fabrica de confecU ,.1 Mai"Rimnicu Srat 3. Linia de zincat a s!rmel laminate la Uzina de sirmA i produse din srm Buzu 4. Vedere de la schela Berea 5. Fabrica de zahr Buzu 8. Recoltarea ardeilor grai la Staiunea experimentalA legumicol Buzu zahr

7. Recoltarea sfeclei de C.A.P. Llpia

la

www.cimec.ro

170

;JUDEUL

BUZAU
adugat multe coli noi, construite intr-un stil modern, corespunztor cerinelor actuale ale nvmntului de toate gradele. In dezvoltarea culturii socialiste, pe plan judeean, i aduc contribuia i instituii de profil : 2 case de cultur (Buzu i Rimnicu Srat), pe lng care ~~ desfoar activitatea cluburi, formaii corale i orchestrale, echipe artistice etc. Mai activeaz 219 cmine culturale i filiale steti, 449 echipe artistice, 190 cinematografe, 3 muzee, 184 biblioteci publice (dintre care o bibliotec municipal i una oreneasc, 96 biblioteci sindicale, 83 comunale i 2 ale cooperativelor
meteugretl).

uniti comerciale de stat i 909 cociperatiste. Din datele statistice reiese c la 10 000 de locuitori erau 32,4 uniti comerciale, iar la 100 km2 erau 38,6 uniti comerciale. In ultimul cincinal vinzrile de mrfuri cu amnuntul au sportt
CU

41,7Df3

INVATAMINT, CULTURA, ARTA. Pe linie cultural, judeul Buzu are o tradiie remarcabil, mai ales in direcia dezvoltrii nvmntului. Cea mai veche instituie colar, care a contribuit in mod deosebit la formarea multor cadre de specialiti, este liceul ,.B. P. Hadeu", care I'n 1968 i-a srbtorit respectabila vrst cte 100 de ani. ln anul colar 1971/1972, reeaua instituiilor de nvmnt era repartizatA astfel : invmntul precolar avea 256 de uniti, cu 9 370 de copii, in care lucrau 349 de educatoare; invmntul de cultur general d~unea de 518 uniti colare, din care 511 coU de cultur general i 7 licee de cultur general, cu un numr total de 79 911 elevi, din care 73 131 In colile de cultur general i 6 780 in licee. In aceste coli predau 3 887 cadre didactice, dintre care 3 566 in coli generale i 301 in licee. Pe lng instituiile colare citate, funcioneaz o coal sportiv cu 415 elevi, un liceu de muzic i arte plastke cu 344 elevi, 4 cursuri serale cu 1 083 elevi, Iar la lnv mtntul fr frecven, care a fost organizat pe lng coli generale i licee, sint cuprini 1 592 elevi. In sistemul liceelor de specialdtate funcioneaz 5 uniti cu 2 830 e'evi. In invmntul profesional i tehnic funcioneaz 8 uniti colare, cu 2 659 elevi, o coal postliceal de specializare sanitar cu 140 elevi, o cas de copil colari cu 493 copii Oa clasele I-X) i 192 asistate (care urmeaz diferite licee, coli profesionale, tehnice, Instituii de nvmnt superior) i 3 coli speciale cu 502 elevi. Baza dldactlco-material o constituie, in primul rind, cele 1 902 sli de clas, asigurlndu-se permanent tmbuntirea condiiilor de muncA in toate localurile vechi, crora li s-au

Muzeul de istorie din municipiul Buzu, Muzeul mixt (de etnografie, art plastic i tiine naturale) din Rimnlcu Srat i Muzeul stesc din comuna Smeeni [i aduc contribuia la popularizarea tradiiilor artistice i de lupt ale poporului nostru, la reliefarea realizrilor multiple de astzi. La Mgura se afl unicul muzeu de sculpturA in aer liber din ar. DE' asemenea, in cinstea memoriei unor evenimente istorice i a unor personaliti care s-au druit pentru promovarea culturii, au fost puse plici comemorative (1. L. Caragiale, Ion Andreescu, V. Maxi milian, N. Leonard, Vasile Cirlova, Hortensia Papadat-Bengescu i alii), i ridicate cteva statui, dintre care se remarc grupul statuar realizat in amintirea ranilor czui in timpul rAscoalei din
1907.
Buzul este cunoscut i prin bofolclorului care cuprinde frumoasele dansuri de la Gura Teghli, Loptari, Blsoca, Buda. Unii rapsozi de prin prile Buzului s-au fAcut cunoscui, prin execuie impecabil, originalitate i expresivitate, in ar i peste hotare, cu ocazia diferitelor aciuni culturale, a concursurilor i turneelor organizate. Costumele, cu specific pur local, de prin prile vi lor Buzului i Rlmnicului Srat, sint mult apreciate, iar in momentul de faA, la cercurile orlenetl i steti de artizanat, confecionarea costumului naional buzoian ocupA un loc de seamA In act!-

Dar

gia

www.cimec.ro

JUDETUL BUZAU

171

pentru satisfacerea pentru export. La popularizarea politicii partidului i statului nostru, a msurilor organelor locale de partid i de stat privind buna desfurare a muncii in toate sectoarele, o contribuie activ o aduce ziarul "Viaa Buzului", organ al Comitetului judeean al P.C.R. i al Consiliului popular al judeului. Activitatea propagandistic este susinut din punct de vedere tehnic de ctre tipografia recent dat in folosin, care este dotat cu utilaj i aparatur mocerinelor naionale i dern.

vitatea

desfurat

SANATATEA PUBLICA. In judeul Buzu n anul 1971 funcionau 4 spitale unifkate in mediul urban i 10 In cel rural, 2 policlinici unificate si 4 policlinici independente, 6 secii obstetric-gineco logie, 97 de circumscripii medico-sanitare, 16 staionare de circumscripii, 16 dispensare de intreprinderi i 57 de case de natere. Pentru satisfacerea cerinelor pe linia asistentei medicale, in jude lucreaz aproape 3 000 de cadre sanitare, cu preg tire superioar, medie i elementar, revenind unui medic circa 1 209 locuitori. EDUCAIA FIZICA, SPORTUL. In ultimii ani s-au luat msuri concrete pentru dezvoltarea sportului de mas i de performan, punndu-se, totodat, accentul pe mbuntirea bazei materiale necesare activitii sportive. In cadrul unitilor colare, s-a asigurat desfu rarea aciunilor de educaie fizic. In cele 140 de asociaii sportive existente n jude i desfoar activitatea aproape 4 400 de sportivi. Printre echipele de fotbal care activeaz in campionatul categoriei B i C snt : "Gloria", ,.oimii", "Chimia", ,.Olimpia", ,.Petrolul". TURISMUL. Pitorescul meleagurilor buzoiene constituie un puternic mijloc de atracie pentru vizitatorii din ar i de peste hotare. Zonele turistice din masivele Siriu i Penteleu, Vulcanii Noroioi de .la Piclele, complexul sculptura! de la Ciolanu-Mgura, precum i staiunile

balneo-climaterice SArata-Monteoru i Siriu ofer condiii de tratament i destindere. Sint preferate, mai ales de cAtre localnici, in scopul recreerii i agrementului parcul "Cring" din municipiul Buzu l rezervaiile naturale de interes republican, printre care pdurile Frasinul i Sptarul, lacul Balta Alb, cu ap srat i nmol terapeutic, i cuvetele lacustre Luciu, Amara, Cochirleanca i Glodeanu Srat pentru piscicultur i pescuit sportiv. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE. Varietatea formelor de relief i multiplele bogii naturale favorizeaz dezvoltarea economic a judeului Buzu. In conformitate cu politica partidului nostru privind industrializarea rii in viitor i a situaiei specifice Buzului unde industria nu are inc o dezvoltare pe m sura necesitilor obiective i a resurselor sale naturale -, organele de partid i de stat au luat o serie de msuri pentru asigurarea creterii considerabile a produciei industriale. Acest proces va fi extins prin folosirea mai judicioas a capacitilor existente de producie, prin organizarea temeinic a fiecrui loc de munc, prin modernizarea obiectivelor industriale realizate pin acum i prin construirea altora. Prioritate in aceast direcie vor avea ramurile de baz industria energiei electrice, metalurgia feroas, construcia de maini, chimia i industria combustibilului. Totodat, se vor dezvolta i alte ramuri industriale care dispun de o baz de materii prime, cum sint : industria sticlei i a porelanu lui, a materialelor de construcii i a produselor alimentare, a blnriei, pielriei, inclmintei, industria textil i altele. Se vor stabili zonele cele mai potrivite pentru repartizarea forelor de producie i respectiv a noilor uniti industriale, urmrindu-se asigurarea eficienei economice. Valorificind in mod superior resursele naturale,. in industria materialelor de construcii se vor dezvolta capacitile de fabricare a geamurilor, prefabricatelor, produselor cerarnice. De asemenea. se vor construi nof obiective -

www.cimec.ro

172

JUDEUL

BUZAU
uniti prin construirea unui spital modern n Buzu, cu o capacitate de 700 de paturi (ntre anii 1973-1974), a unei policlinici moderne la Rimnicu Srat, a unui centru stematologic i a 11 cree cu o capacitate difereniat la nivelul cerut de aceste instituii. Invmntul de toate gradele i va lrgi sfera de activitate prin noi construcii 148 de sli de clas n orae i la sate, noi internate, grdinie etc. Se vor construi o cas de copii colari, localuri pentru coli profesionale i licee de specialitate. In perioada 1971-1975, numrul locuinelor va crete cu peste 8 000 de apartamente, realizate din fonduri centralizate ale statului i prin acordarea creditelc.r de stat. Anii care vin vor aduce noi transformri i in viaa satelor judeului, prin irwestiii corespunztoare pentru dezvoltarea activitilor industriale. De exemplu, la Nehoiu, va fi construit o fabric de mobil, la Berea se va lrgi capacitatea Fabricii de produse ceramice, se va extinde Centrw.l de prelucrare a legumelor etc., asigurindu-se pe aceast cale sporirea potenialului economic al comlinelor respective. Dezvoltarea activitilor industriale la sate, pe baza hotrrillor de partid i de stat, va constitui o preocupare la nivelul fiecrei comune, fiind organizate turntorii, tmplrii metalice, ateliere de prelucrare mecanic i a lemnului, de covoare i artizanat, olrit, prefabricate i altele. Toate acestea vor dezvolta noi indeletniciri la sate i, totodat, vor influena pozitiv veniturile rnimii. In 1975, toate satele judeului Buzu vor fi electrificate. Dezvoltarea industriei i a construcii lor, pulsul nou al intregii viei socialeconomice impun i medernizarea drumurilor. In actualul cincinal, va fi construit drumul de interes judeean Vintil Vod Bisoca i se vor moderniza drumurile existente. Angajarea cu intreaga energie in aciunea de indeplinire i depire a sarei-

Fabrica de materiale de construcii din mase plastice i Fabrica de timplrie metalic. ln 1975 aceast ramur va avea, n ansamblul judeului, o pondere de no:o fa de numai 2Df 0 n 1970. Aciunea de modernizare a capacitilor existente va fi continuat i n alte uniti industriale - Uzina de srm i produse din srm, Uzina de prelucrare a maselor plastic~. ducind n final la dublarea sau triplarea volumului produciei actuale. In industria local, vor aprea noi uniti, printre care fabrici de ambalaje, tuburi, ghea, pine etc. Vor fi modernizate turntoria de font de la ntreprinderea "Metalurgica", turntoria de bronz de la Berea, noile secii de stingtoare i vermorele etc. In 1975, productivitatea muncii va spori cu 68,5D/ 0, comparativ cu anul 1970, nre~ gistrndu-se un ritm mediu anual de llD/o, 700fo din sporul produciei globale fiind realizat pe seama creterii productivitii muncii. Investiii nsemnate din bugetul statului i din fonduri proprii, vor fi puse la dispoziia agriculturii. Vor fi extinse suprafee cultivate cu legume, vi de vie, plantaiile cu pomi i vor fi efectuate mbuntiri funciare. Irigarea, la nivelul judeului, pn n anul 1975, a unei importante suprafee agricole va asigura producii mari i constante in orice condiii climatice. Actualul cincinal nscrie pentru judeul Buzu i alte sarcini de mare nsemn tate. Se prevede regularizarea rului Buzu, asigurndu-se rezerve de ap pentru irigarea cmpiei B~zului, alimentarea cu ap a municipiului Buzu. Vor fi scoase de sub influena distrugtoare a apelor mari suprafee agricole. Se vor realiza lucrri de ndiguiri, desecri, ameliorri tie srtur i de combatere a eroziunii solurilor. Turismul se va dezvolta prin amenajarea staiunilor Monteoru, Balta Alb, Siriu, ca i prin modernizarea drumurilorde acces. Reeaua sanitar se va mbogi cu noi

www.cimec.ro

JUDEUL

BUZAU

173

nilor planului cincinal 1971-1975 va asigura i in judeul Buzu continua lui dezvoltare economic, social i cultural, inaintarea nestvilit pe drumul deschis

intregulul nostru popor de programul elaborat de partid, de furirea societii socialiste multilateral dezvoltate pe p mntul Romniei.

JUDEUL

IIUZAU

cu

reedina

tn municipiul BuzAu
Orae

Municipii : 1. iate: US.


A.

: 1.

LocaUtAl

componente ale munlctpWor

ale

oraelor

: 2. Comune : 83.

MUNICIPII I. MUNICIPIUL B U Z A U.

B.

ORAE

1. C.

Oraul

B1M N1CU

S A B A T.

COMUNE 1. Comuna AMARU. Satele componente : 1. AMARU ; 2. Clmpeni ; 3. Dulbanu ; 4. Lacu Sinala; 5. Lunea; 6. Scoreanca. 2. Comuna BALTA ALBA. Satele componente: 1. BALTA ALBA ; 2. Amara ; 3. BAile ; 4. Stilvriltl. 3. Comuna BALACEANU. Satele componente : 1. BALACEANU. t. Comuna BECENI. Satele componente : 1. BECENI ; 2. Arbnal ; 3. Cilrpln!tea ; 4. Dogari ; 5: Floretl ; 6. Gura Dlmlen!i ; 7. Izvoru Dulce ; 8. Milrgilr!! ; 9. Valea Prului. 5. Comuna BERCA. Satele componente : 1. BERCA ; 2. Bilceni ; 3. Cojanu ; 4. Josenl ; 5. r..tnstirea Rtetl ; 6. Piclele ; 7. Plecol ; 8. Pleeti ; 9. Rtetl ; 10. Stuc ; 11. Titrligu ; 12. Valea Nuculul ; 13. Viforlta. 8. Comuna BISOCA. Satele componente : 1. BISOCA ; 2. Bl tgari ; 3. Lacurlle ; 4. Loptreasa ; 5. Plel ; 6. Recea ; 7. Silrile ; 8. lndrlla. 7. Comuna BLAJANI. Satele componente : 1. BLAJANI ; 2. Soretl. 8. Comuna BOLDU. Satele componente : 1. BOLDU. 9. Comuna BOZIORU. Satele componente : 1. BOZIORU ; 2. Buduile ; 3. Fiic! ; 4. GAvanele ; 5. Gresla ; 6. Izvoarele ; 7. Nucu ; 8. ScAeni ; 9. Ulmet ; 10. Vilvluclle. 10. Comuna BRADEANU. Satele componente : 1. BRADEANU ; 2. Mitropolia ; 3. Sm!rdan ; 11. Comuna BRAETI. Satele componente : 1. BRAETI ; 2. Briltlletl ; 3. Goldetl ; 4. Iv neu ; 5. Pinu ; 6. P1rscovelu ; 7. Ruginoasa. 12. Comuna BREAZA. Satele componente : 1. BREAZA ; 2. Bdeni ; 3. Greceanca ; 4. Vleanca-VIInetl ; 5. Vlspetl. 13. Comuna BUDA. Satele componente. 1. BUDA ; 2. Alexandru Odobescu ; 3. Dnuletl ; 4. Muceti-Dnuleti ; 5. Sp!dele ; 6. Toropletl ; 7. Valea LargA. 14. Comuna CALVINI. Satele componente : 1. CALVINI ; 2. Biscen!i de Jos ; 3. Blscen!i de Sus ; 4. Frilsinet ; 5. Olari. 15. Comuna c. A. ROSETTI. Satele componente : 1. C. A. ROSETTI ; 2. Blteni ; 3. BUhacu ; 4. Cotu Ciorli ; 5. Lunea ; 6. V!zlrenl. 16. Comuna CANETI. Satele componente : 1. CANETI. 2. Gonetl ; 3. Negoina ; 4. Pcurile ; 5. uchea ; 6. Valea verze!. n. Comuna CATINA. Satele componente : 1. CATINA ; 2. Corbu ; 3. Slobo:lll.a ; 4. Valea Ctlnei ; 5. Zeletln. 18. Comuna CERNATETI. Satele componente : 1. CERNATETI ; 2. Aldeni ; 3. BAetl ; 4. Cilldrua ; 5. Fulga ; 6. Manas!a ; 'f. Vlden! ; 8. Zrnet!i de Slnic. 19. Comuna CHILIILE. Satele componente : 1. CHILIILE ; 2. Budetl ; 3. Creveletl ; 4. Ghiocari ; 5. Glodu-Petcari ; 6. Poiana Pletari ; 7. Trestioara. 20. Comuna CHIOJDU. Satele componente : 1. CHIOJDU ; 2. Blsca Chiojdulul ; 3. CAtlau ; 4. Lera ; 5. Plescloara ; 6. Poenlele. 21. Comuna CILIBIA. Satele componente : 1. CILIBIA ; 2. Gara C!llbla ; 3. Minzu ; 4. Movila Oii ; 5. Pota. 22. Comuna CISLA'U. Satele componente : 1. CISLAU ; 2. Briltl ; 3. Buda Crclunetl ; 4. Gura Biscel ; 5. ScArioara. 23. Comuna COCHIRLEANCA. Satele componente : 1. COCHIRLEANCA ; 2. Boboc ; 3. Gara Bobocu ; 4. Roloru ; 5. Tirlele. 24. Comuna COLI. satele componente : 1. COLP ; 2. Aluni ; 3. Colii de Jos ; 4. Muscelu Cilrmilnetl. 25. comuna COSTETI. Satele componente : 1. COSTETI ; 2. Buditeni ; 3. Gomoetl ; 4. Groanl ; 5. P1etrosu ; 8. Spiltaru. 26. Comuna COZIENL Satele componente : 1. COZIENI ; 2. Anini ; 3. BAlilnetl ; 4. Berceti ; 5. Clocilnetl ; 8. Coclrceni ; 7. Coleni ; 8. Faa lui Nan ; 9. Glodurlle ; 10. Izvoru ; 11. Lungetl 12. Nlstoretl ; 13. Pletraru ; It. Punga ; 15. Telu ; 16. Trestia ; 17. Tulburea ; 18. Valea Banului ; 18. Valea Roate! ; 20. Zlpodla. Z7. Comuna GALBINAI.

www.cimec.ro

171

JUDB'J'UL BUZAU

Satele componente : 1. GALBINAI ; 2. Bentu ; 3. TAbArlftl. ZI. Comuna GHERASENI. Satele componente : 1. GHERASENI ; 2. Sudil. ZI. Comuna GHERGHEASA. satele componente: 1. GHERGHEASA; 2. SAlctoara. 30. Comuna GLODEANU SARAT. Satele componente: 1. GLODEANU S7.RAT ; 2. CAldArueanca ; li. neana ; 4. PltuUcea. 31. Comuna GLODEANU SILITEA. Satele componente : 1. GLODEANU-SILITEA ; 2. Casota ; 3. ClrUgu Mare ; 4. Clrllgu Mic; S. Corbu; 8. Cotorca; 7. Satu Nou; 8. VAcAreasca. 32. Comuna GREBANU. Satele componente : 1. GREBANU ; 2. Hometi ; 3. Llvada ; 4. Llvada MicA ; s. Plevna : 8. ZAplazl. 33. Comuna GURA TEGHII. Satele componente : 1. GURA '11EGHII ; 2. Furtuneti ; 3. Nemertea ; 4. PAlttnl ; 5. Secuiu ; 8. Vadu OU ; 7. Varlaam. 34. comuna LARGU. Satele componente: 1. LARGU. 2. ScArlAteti. 35. Comuna LOPATARI. Satele componente: 1. LOPATARI ; 2. Brebu ; 3. Fundata ; 4. Luncue ; 5. Pestrlu ; 8. Plalu Nucului ; 7. Plotlna ; B. Potecu ; 9. SArenl ; 10. Terca ; 11. Vlrteju. 36. comuna LUCIU. Satele componente : 1. LUCIU ; 2. Caragele. 37. Comuna MAGURA. Satele componente : 1. MAGURA ; 2. Ciuta ; 3. ungurlu. 38. Comuna MARACINENI. Satele componente : 1. MARACINENI ; 2. CApAtineti ; 3. Potocen1. 39. Comuna MARGARITETI. Satele componente : 1. MARGARITETI ; 2. C1mpulungeanca ; 3. Flntlnele. to. Comuna MEREI. Satele componente : 1. MEREI ; 2. CiobAnoaia ; 3. Dealul VIei ; t. Dobrtletl ; li. Gura SArAU ; 6. Izvoru Dulce ; 7. Llpla ; 8. Nenclulett ; 9. OgrAzlle ; 10. SArata-Monteoru ; 11. Valea Pwului Merei. u. Comuna MIHAn.ETI. satele componente : 1. MIHAILETI ; 2. ColAnenl ; 3. Florica ; 4. MArglneanu ; 5. Satu Nou. tz. comuna MlNZALETI. Satele componente : 1. MlNZALETI ; 2. BeW ; 3. Butea ; 4. Clreu ; 5. Ghizdita ; 8. Gura BAdiculul ; 7. Jghiab ; 8. PlavAu ; 9. Poiana vncului : 10. Satu vechi ; 11. Trestloara ; 12. Valea Cotoarei ; 13. Valea Ursului. 43. Comuna MOVILA BANULUI. Satele componente : 1. MOVILA BANULUI ; 2. Cloranca ; 3. Llmpezl. tt. Comuna MURGETI. Satele componente : 1. MURGETI ; 2. Batogu ; 3. Valea Ratei. 45. Comuna NAENI. Satele componente : 1. NAENI : 2. Flnetl ; 3. Flntlnele ; 4. Proca ; 5. VIrf. t6. Comuna NEHOIU. satele componente : 1. NEHOIU ; 2. Blsca RozUei ; 3. Chirleti ; 4. Curmtura ; 5. Lunea Priporului ; 8. Mljet ; '1. Nehoiau ; 8. PAltlnenl ; 9. Stnlla. 10. Vineiu. 41. Comuna ODAILE. Satele componente : 1. ODAILE ; 2. Capu Satului ; 3. Corneanu ; 4. Gorini ; 5. Lacu ; 8. Piatra AlbA ; 7. Posobeti ; 8. Scoroeti ; 9. Valea Fintinel ; 10. Valea tefanului. 48. Comuna PA DINA. Satele componente: 1. PADINA: 2. TAtuletl. u. Comuna PARDOI. Satele componente : 1. PARDOI : 2. Chiperu : 3. Costomiru : 4. Valea lui Lalu ; 5. Valea chiopului. 50. Comuna PANATAU. Satele componente : 1. PANATAU : 2. Begu ; 3. Lacu cu Anlnl ; 4. Mgurlcea ; 5. Plior ; 8. Rlpile ; 7. Siblclu de Jos ; 8. Tega ; 9. Zaharetl 51. Comuna PATlRLAGELE. 5atele componente : 1. PATIRLAGELE ; 2. Calea Chiojdului : 3. Cring ; t. Fundturlle : ~. Cornet : 8. Lunea : 7. MArunlu ; 8. MAnAstirea ; 9. Mucel ; 10. Poienile ; 11. Siblciu de Sus ; 12. Stroetl ; 13. Valea Lupulul : 14. Valea Slblclulul ; 15. Valea Viei. 52. Comuna PIETROASELE. satele componente : 1. PIETROASELE : 2. Clleti ; 3. Clondiru de sus ; 4. Dara ; 5. Pietroasa Mic ; 6. arlnga. 53. Comuna PIRSCOV. Satele componente : 1. PIRSCOV ; 2. Bdila ; ~. Curcnetl ; 4. Lunea Frumoas ; 5. Oleeti ; 6. Plrjoleti ; 7. Robeti ; 8. Runcu ; 9. Tlrcov ; 10. Tocilenl ; 11. Trestienl ; 12. Valea Purcarului. 54. Comuna PODGORIA. Satele componente : 1. PODGORIA ; 2. Coatcu ; 3. Oratta; t. Pleeti; 5. Tbcar!. 15. Comuna POGOANELE. Satele componente : 1. POGOANELE ; 2. CAldrAti. 56. Comuna POTA CILNAU. Satele componente : 1. POTA CILNAU ; 2. AUcenl ; 3. Coconarl ; 4. Potlrnlchetl ; 5. Sudii ; 6. ZiUteanca. 57. Comuna PUIETI. Satele componente : 1. PUIETII DE JOS ; 2. DAscleti ; 3. Lunea ; 4. Mcrlna ; 5. Nlcoletl ; 6. Plopi ; 7. PuietU de Sus. 58. Comuna RACOVIENI. Satele componente : 1. RACOVIENI; 2. Budrea ; 3. Petrloru. 59. Comuna RIMNICELU. Satele componente : 1. RIMNICELU : 2. Collba ; 3. Fotin ; 4. tiubei. 60. Comuna ROBEASCA. Satele componente: 1. ROBEASCA; 2. Moeti. 61. comuna RUEU. Satele componente : 1. RUEU; 2. Sergent Ionel tefan. 62. Comuna SAGEATA. Satele componente: 1. SAGEATA; 2. Banla ; 3. Beillc ; 4. Borduanl ; 5. Dlmbroca ; 6. Gvnetl ; 7. Movllla. 63. Comuna SASATENI. Satele componente : 1. SAHATENI ; 2. GAgenl ; 3. Istrla de Jos ; 4. Vlntileanca. M. Comuna SAPOCA. Satele componente : 1. SAPOCA ; 2. Mteti. 65. Comuna SARULETI. Satele componente : 1. SARULETI ; 2. CArtnAu de Jos ; 3. Crtnu de Sus ; 4. Golcelu : 5. Srlle-Ctun ; 6. Valea LargA-SAruletl : 7. Valea Stlnel. 66. Comuna SCOROASA. Satele componente : 1. SCOROASA ; 2. Balta Toclla ; 3. Beclu ; 4. Deleni ; 5. Dllma ; 6. Golu GrabiC'lna ; 7. Grablclna de Jos ; B. Grablctna de Sus ; 9. Gura VAll ; 10. Plopeasa ; 11. Policlori. 67. comuna SCUTELNICI. satele componente : 1. SCUTELNICI ; 2. Arcanu ; 3. Brgreasa : 4. LlpAnncu. &8. Comuna SIRIU. S:~tele componente : 1. LUNCA JARITEI ; 2. Colu Pletrll ; 3. Caoca ; 4. Gura Slriulul ; S. Mucelua. 11. Comuna SMEENI. Satele componente : 1. SMEENI ; 2. Albefti : 3. BAlaie : 4. CAluna ; 5. Molslca ; 8. Udal-Luctenl ; 7. Udal-Mlnzu. 70. Comuna STILPU. Satele componente: 1. STILPU. 71. Comuna TISAU. Satele componente: 1. IZVORU : 2. BArbunceti ; 3. Grjdana ; 4. Hale ; 5. Izvoranu ; 8. Lelculeti ; 7. PAdurenli; a. Salcta ; 8. Strezenl ; 10. TlsAu ; 11 . Valea SAlcWor. n. comuna TOPLICENI. Satele componente : 1. TOPLICENI ; 2. BAbenl ; 3. Cealru ; t. Deduletl ; 5. Gura FAgetului ; 8. Pota ; 7. Rlducqtl. 73. comuna TINTETI. Satele componente: 1. INTETI; 2. M10xenu ; 3. Odaia

www.cimec.ro

IUDBTUL BUZA.U

175

Banului ; 4. Pogonele. 1t. Comuna ULMENI. Satele componente : 1. ULMENI ; 2. BAltAre\1 ; 3. Clondlru ; 4. SArata; 5. vncele. 15. Comuna VADU PASn. Satele comnonente: 1. VADU PAll ; 2. Bjanl ; 3. FocAnel ; 4. Gura CfinAului ; 5. Scurtetl ; 6. StAncetl. 16. Comuna V ALEA RIMNICULUI. Satele componente : 1. V ALEA RIMNICULUI ; 2. Oreavul ; 3. Rubla. 11. Comuna VALEA SALCIE!. Satele componente: 1. VALEA SALCIE!; 2. Modrenl; 3. Valea Salclei-CAtun. 18. Comuna VERNETI. Satele componente : 1. VERNETI ; 2. BrAdeanca ; 3. Clndetl ; ~. CirlomAnetl ; 5. Mierea ; 6. Nenciu ; 7. Nicov ; B. SAsenli Noi ; 9. SAsenli pe Vale ; 10. SAsenii Vechi ; 11. Zoreti. 79. Comuna VINTILA VODA. Satele componente : 1. VINTILA VODA ; 2. Bodineti ; 3. Coca-Antimireti ; 4. Coca-Nlculeti ; 5. Niculeti ; 6. PetrAchetl ; 7. Podu Muncii ; B. Slrbeti ; 9. Smeetl. 80. Comuna VIPERETI. Satele componen\e : 1. VIPERETI ; 2. Muscel ; 3. PAllcl ; 4. RuavA\ ; 5. Tronari ; 8. ursoala. 11. Comuna VILCELELE. Satele componente : 1. VILCELELE. 82. Comuna ZARNETL Satele componente : 1. FUNDENI ; 2. Comisoaia ; 3. Pruneni ; 4. Vadu Soreti ; 5. ZArneti. 83. Comuna ZIDURI. Satele componente : 1. ZIDURI ; 2. Costienl ; 3. Cuculeasa : t. Hellade RAdulescu ; 5. Lanurlle ; 8. Zoi\a.

La definitivarea textului au colaborat : 11111 Nae, Vtorica Pit.uZ, Mihai Stllnescu.

www.cimec.ro

JUDEUL CARA-SEVERIN

AEZAREA

GEOGRAFICA. Jud!ul Caeste situat in sud-vestul tArii. La est se nvecineaz cu judeul Gorj, la sud-est cu Mehedinti, la nord-est cu Hunedoara, la nord-vest cu Timi, Iar la vest i sud limita judeului este marcat de grania Republicii Socialiste Romnia cu Republica Socialist Federativ Iugoslavia. Suprafaa judeului este de 8 514 km2, reprezentind 3,60fo din teritoriul rii i situindu-se ca mArime, intre judee, pe locul al treilea. RELIEFUL este predominant muntos i deluros, nlimile cele mal mari gAslndu-se n munii arcu, Cerne! i pe culmile vestice ale masivului Godeanu (1 600-2 300 m). Ele domin zona masivelor mai joase (800-1 400 m) ale Almju lui, spre Dunre, a Semenicului in partea central i a culmilor sudice ale masivului Poiana Ruscl. Acestea sint despArite intre ele prin depresiuni n culoar, cu lunci i terase dezvoltate (Timi, Bistra, Nera) sau depresiuni deluroase (Mehadia, Alrnjului). Intre Reia i cheile Nerei, dominind extremitatea sud-estic a Cmpiei Banatului i dealurile premontane, se desfoar culmile calcaroase ale muni lor Aninei. CLIMA este temperat continental. In sudul judeului se resimt nuane de climA submediteranean. Temperatura medie anual este de 11,5 la Oravia i Caransebe. Maxima absolut a urcat pin
ra-Severin

la 39,2 (n 1946 Ia Caransebe), iar minima absolut a cobort la --32,2 (n 1929 la Caransebe). Precipitaiile atmosferice sint mai mari de 600 mm ; la Reia ele ajung la aproximativ 1 000 mm. Vinturile mai frecvente sint : Austrul cald i uscat, care bate din partea de sud-vest i Coava, vint violent ce bate dinspre apus i care depete uneori 15 m/s. HIDROGRAFIA. Datorit altitudinii i poziie! centrale a munilor Banatului, reeaua hidrografic are un aspect radiar : rimiul (cu Bistra i Hidegul) i Pogoniul indreptindu-se spre nord, Caraul i Nera spre vest, Cerna spre sud. Limita sudid a judeului o constituie valea larg a Dunrii, al crei debit la Bazia este de 5 400 m3fs. Predominarea rocilor dure, practic impermeabile, face ca debitul riurilor s fie relativ constant, cu excepia zonelor calcaroase, in care se dezvolt o
reea hidrografic subteran complex.

Arterele hidrografice, cu un debit potenial hidroenergetic, constituie totodat, ci lesnicioase de acces in diferite pri ale judeului. Necesitile industriale au impus crearea unor lacuri de acumulare (Vliug, Gozna, Secu, pe Birzava i T!mi Trei-ape) in scopuri hidroenergetice sau pentru alimentarea cu ap. SOLURILE sint puin variate. Cu excepia unei fiii nu prea late din partea de vest i nord-vest, care se muleaz pe marginea deluroas i premontan, in restul judeului apar soiuri montane i sub-

www.cimec.ro

J U DE

'J' U

C ABA

-8

E V E B 1N

177

montane, intre care predomin cele silvestre brune i brune-glbui. Pe suprafee mai reduse, dar la altitudini mai mari se gsesc soiuri brune acide, de pajl.t; alpine. Zona deluroas i culoarul Caransebeului se caracterizeaz tot prin soiuri silvestre brulle i brune-glbui, varietate de deal. Dintre soiurile azonale, o extindere mai mare au rendzinele de diferite tipuri i terra rossa, in munii Banatului, soiurile negre argiloase slab brunifere (smolnie), fn partea sud-vestic, i soiurile aluvionale cu i fr carbonai (din luncile Timiului i Pogoniului). RESURSELE NATURALE ALE SOLULUI I SUBSOLULUI. Bogiile solului cuprind pduri de fag i brad la munte, pdurile de stejar, gorun, gimi, tel, frasin, ulm, astor i finee la deal. Munii Semenicului, arcului i Poiana Rusci au puni alpine i subalpine ntinse. O deosebitA importanA pentru economia naional o au variatele bogii ale subsolului : zcmintele de huil i antracit (Anina, Bigr), folosite la obinerea cocsului metalurgic; zcmintele de minereu de fier din zona Baea, Ocna de fier, Dognecea, unde extracia dateaz de pe timpul romanilor Oa Dognecea, in locul numit "Cracul cu aur", s-au gAsit monede romane, unelte i opaie) ; mangan (Delineti), format in zona de contact a banatitelor cu calcarul tithonic de pe Getic ; zcAmintele de minereuri complexe (argint, cupru, plumb, zinc la Ruschia, Oravia, Sasca-MontanA i MoldovaNeu) ; zcmintele de minereuri nemetalifere : mic (Buar, Bucova), talc (Voislova, Marga), feldspat (Armeni, Teregova), marmur (Ruschia), argil refractar (Anina), nisip metalurgic (Surduc, Doclin) i izvoarele termale minerale sulfuroase, clorosodice i calcice de la Bile Herculane. DIN TRECUTUL ISTORIC AL JUDEU LUI. Condiiile naturale au favorizat din timpuri strvechi injghebarea a numeroase aezri de durat pe meleagurile judeului Cara-Severin. Cercetrile arheologice au stabilit c cele mai vechi urme ale omului, din epoca paleolltic.

se gsesc la Bile Herculane, sub forma a douA culturi distincte : una, cea mai veche, aparine Aurignacianului mijlociu (circa 80 000-70 000 te.n.), iar a doua, aezare mezolitic de tip Azilian (circa 12 000-8 000 i.e.n.), a fost descoperit in Petera Hoilor. Au fost descoperite urmele unor importante aezri din cea de-a treia mare epoc a pietrei - neoliticul la Liubcova i la Gornea (in cUsur), pe teritorial satului Zorlenu-Mare ; din perioada cuprului i a bronzului sint importante descoperirile, indeosebi cele privind aezrile de pe Valea Birzavei, aparinnd culturii Coofeni ; pentru perioada fierului pot fi menionate ca mai importante aezrile de la Colan, Boca, Ocna "" Fier, Oravia, Sasca i Bnia. Numeroase urme dateaz din epoca stpnirii romane, castrele Arcidava, Ad Mediam, Berzobis, Tibiscum, cele de la Firliug i Teregova, precum i drumurile importante care treceau prin Banat. In epoca migraiunilor i in epoca prefeudal se pare c teritoriul judeului Cara-Severin a trecut pe rind in stApinirea diferitelor popoare nomade, apoi a stat o vreme mai ndelungat sub autoritatea politic i militar a Imperiului Bizantin i dup aceea parial, in unele momente, sub suveranitatea primului a rat bulgar. Mrturii documentare atest c in secolele IX-X procesul de formare a relaiilor feudale i a formaiunilor politice prestatale de tipul cnezatelor i voievodatelor era in aceste inuturi avansat. Cronica lui "Anonymus Belae regis notarius" (Cronica notarului anonim al regelui Bela) menioneaz cnezatul lui Glad, care-i avea centrul polltic pe actualul teritoriu al judeului Cara Severin. Pentru aprare, Glad i succesorul su Ahtum aveau puncte ntrite ceti, cum au fost cele de la Caraova,
Boca .a.

Pe meleagurile judeului, industria s-a dezvoltat mai devreme decit in celelalte pri ale rii. Topitul i prelucratul metalului se cunoate din vremuri vechi, il".r primele instalaii metalurgice cu caracter Industrial s-au construit fn 1718 ; s-a ridicat un furnal la Oravla pentru

www.cimec.ro

178

.J U D E

TU

CAB A

-8

E V Il B 1 N

JUDEUL CARA-SEVERIN

'
'

.VJ

:-n

o
o
~
LEGEND
Oro~e

()

A
-"'"'"' =

Municipiu re~edint6 de judet Comune Franfier6 de slat limit6 de judet limita de comun6 Teritoriul municipiului " oro~lor Teritoriul comunelor sul.url.one

www.cimec.ro

prelucrarea minereul"ilor de la Oravia, Ciclova etc. In 1719 s-a construit un furnal i la Boca, inaugurind era modern a metalurgiei in Valea Birzavei. In 1771, la Reia funcionau furnale, cuptoare de inclzire i mai multe ciocane pentru baterea i intinderea fierului. In 1823 a fost dat in exploatare un furnal i la Dognecea. Evenimentele revoluionare de la 1848-1849 au avut un puternic ecou in judeul Cara-Severin. De aici s-au ridicat o seam de personaliti i militani revoluionari, care s-au situat in fnntea aciunilor populare, cum au fost : Eftimie Murgu din Rudria, George Pota i Ignatie Vuia din Caransebe, Simion Manjica din Oravia, Damaschin Bojinca i fraii si din Girlite (in apropierea Re.jlei) i alii. La Reia, Boca, Oravia, Sasca i Moldova s-au constituit grzi naionale cuprinzind pe toi locuitorii centrelor miniere i metalurgice, fr deosebire de naionalitate. La Reia i la Boca s-au dat lupte grele intre revoluionari i trupele austriece. Paralel cu dezvoltarea industriei metalurgice i miniere, n judeul Cara Severin s-a dezvoltat un proletariat tot mai numeros. Clasa muncitoare a inceput s se organizeze n lupta impotriva exploatrii sociale i naionale. Intre anii 1868 i 1872 au luat fiin asociaii muncitoreti la Reia i Oravia. Intre anii 1894 i 1900, la Reia, Anina, Doman i in alte centre industriale, asociaiile profesionale au avut un rol important in declanarea i desfurarea a numeroasa greve i manifestaii. In anii primului rzboi mondial i mai cu seam in 1917, micarea grevist a luat proporii uriae. Toate marile evenimente care au animat poporul nostru au gsit un puternic ecou in rindurile populaiei judeului Cara-Severin. O mlrturie a acestor aciuni revoluionare care animau masele n preajma desvr irii unitii statului naional romn este, de , pildl, i ~crisoarea prim-pretorului pl.il Reia, care la 4 noiembrie 1918 anuna prefectura din Lugoj c "la Re-

ia

s-a format o gard naionali din care fac parte 1 000 de oameni, in frunte cu ofieri bine pregtii". Delegai ai muncitorimii reiene i din Anina au fost prezeni, alturi de delegaii rlni mii din Cara-Severin, la adunarea naional de la Alba Iulia din 1 decembrie
1918. La

sfritul anului 1918 s-au format grupuri comuniste, care au devenit nucleul aripii de stinga, revoluionare, a micrii muncitoreti. La Reia i in imprejurimi, Partidul Comunist Romn a avut puternice organizaii ilegale. In perioada celui de-al doilea rzboi mondial, n Munii Semenicului a acionat grupul de partizani condus de comuniti, in frunte cu eroul micrii muncitoreti din ara noastrl tefan Plavl . POPULAIA judeului Cara-Severin la 1 'mlie 1971 era de 368 430 (cu o densitate de 43,3 locuitori pe kilometru pltrat, aproape jumtate fa de media pe ar), din care 184 826 (50,70fo) de sex masculin i 183 604 (49,3%) de sex feminin. Structura populaiei pe naionaliti, la 1 iulie 1971, era urmtoarea : romni 83,40fo, germani 6,90fo, maghiari 3,30/0 , sirbi, croai, sloven! 2,90fo, alte naionaliti

3,50fo.

Din totalul locuitorilor judeului, 55,30fo n 1971, n mediul rural, iar 44,7% in mediul urban. La 1 000 de locuitori s-au nscut 15,4 i au decedat 12,6, sporul natural fiind de 2,8% 0 In perioada 19651971 sporul total absolut a fost de 10 237. In 1971, din totalul populaiei, peste 110 000 erau salariai, din care 780fo muncitori. La 1 000 de locuitori reveneau 289 de salariai. Repartizarea salariailor pe domenii de activitate : 51,30fo in industrie ; 12,6% in construcii ; 3,50/o in agricultur i silviculturl ; 7,90fo in transporturi i telecomunicaii ; 6,20/o in domeniul circulaiei mrfurilor; 4,9% in tnvmint, cultur, art i tiin ; 4,10fo In sectoarele de ocrotlr~ a sntii. asisten social i cultur f.izic i 9,5% In alte ramuri.
triau,

www.cimec.ro

150

J UD E

U L

CA BA

-S

E V E B 1N

LOCALITATILE. Judeul Cara-Severin cuprinde : 1 municipiu, 7 orae, cu 21 de localiti componente ale municipiului i ale oraelor, 69 de comune, din care 1 suburban, i 288 de sate, din care 7
aparintoare oraelor.

Municipiul

Reia,

reedina

judeului,

situat pe malurile Birzavei, cu 69 603 locuitori (la 1 iulie 1971), are o istorie IndelungatA, in indisolubil! legtur cu dezvoltarea sa ca centru industrial. Lucrrile pentru construirea uzlnelor metalurgice au inceput tn 1769, iar in 1771 erau terminate 2 furnale, 3 fierrii pentru drugi de fier, 1 fierrie pentru unelte, toate cu cuptoarele lor de IncAlzire. Dezvoltarea Reiei a determinat ca din 1776 s ail conducere proprie. Intre anii 1871 i 1873 s-a construit prima cale ferat industrial care a legat Reia cu Boca i Ocna de Fier ; in 1872 a fost terminat prima locomotiv fabricat la
Reia.

docYmentar n secolul al XIII-lea. Caransebeul are vechi tradiii culturale. Astzi se inscrie pe harta Industrial a rii prin Complexul modern pentru industrializarea lemnului i Uzina de construcii metalice intrat in funciune In 1971. Oraul este un important nod de cale ferat, pe aici trecind liniile ferate
Bucureti-Timioara, Reia-Petroani i

Simeria. situat la circa 25 km de pe valea Birzavei, este un vechi centru industrial cu 19 356 de locuitori, inclusiv comuna suburbanli Ocna de Fier (la 1 iulie 1971). In acest ora exist o mare uzin de construcii metalice grele i maini agricole, o intreprindere minier i una forestier!. Oraul Anina, situat la poalele vestice ale munilor Semenicului, important centru minier al rii, care in 1972 a srb torit 180 de ani de activitate minier, avea la 1 iulie 1971 13 701 locuitori. tn afar de importanta intreprindere minier, pe teritoriul acestui ora exist i o unitate de industrializare a lemnului, precum i un numr insemnat de uniti social-culturale. In imprejurimi snt obiective turistice : petera Anina, lacul Bubui etc. Oraul Oravia, situat in sud-vestul judeului, la poalele munilor, la o altitudine de 259 m, cu 13 555 de locuitori (la 1 iulie 1971), este un ora cu vechi tradiii In dezvoltarea economic i social-politic a judeului. In localitate exist formaia de teatru a casei de cultur, care in 1968 a srblitorit 150 de ani de activitate. Are industrie alimentar i de prelucrare a lemnului, fiind i nod de cale ferat. Oraul Oelul Rou, cunoscut centru al metalurgiei feroase, este situat pe Valea Bistrei, avind 10 271 de locuitori Ga 1 iulie 1971). In ora !i desfoar activitatea Uzina "Oelul Rou", care !n 1971 a srb~torit 175 de ani de existen, i care s-a dezvoltat i modernizat In anii puterii populare, devenind o unitate tmportant a industriei metalurgice din arA (produce oel i lamlnate de diferite tipuri).
reedina judeului, Oraul Boca,

au avut loc numeroase greve In 1903 s-a reinfilnat sindicatul sub conducerea muncitorulul Johan Staudt i in acelai an a fost creat prima organizaie local a Partidului social-democrat. In sprijinul Marii Revoluii Socialiste din Octombrie, proletariatul din Reia a participat la greva general politic din Ianuarie 1918. Unul dintre primele grupuri comuniste s-a constituit la Reia la sfritul lunii noiembrie 1918. In anii construciei socialiste, profilul predominant industrial al Reiei a c ptat trsturi calitativ noi. Important centru Industrial al rii, aici il desf oar activitatea mari uniti ale industriei grele de subordonare republican : Combinatul siderurgic, Uzina de construcii de maini, precum i uniti lndustrial'e tie interes local. In municipiu sint concentrate numeroase instituii soei al-eul turale. Oraul Caransebe, situat in nordul judeului, pe valea unde se vars Sebeul In Tlml, la intrarea in culoarul Timl-Cerna ce desparte munii Banatului rle masivul Turcu-Golan, avea la 1 iulie 1971 20 458 de locuitori. Este amintit
i demonstraii.

In

Reia

www.cimec.ro

JUDEUL

CABA-SEVEBIN

181

Nou, situat in sudul numai la 4 km de Dunre, are 15 001 locuitori (la 1 iulie 1971). Oraul de astzi s-a dezvoltat pe vatra unei vechi aezri miniere, fiind un important centru de extracie i prelucrare a minereului cuprifer din jude, i, totodat, un centru viticol. Oraul Bile Herculane, renumit statiune balneoclimateric de pe valea Cernei, cu 2 690 de locuitori (la 1 iulie 1971). Staiunea are un trecut de aproape 2 000 de ani. Denumit de romani "Ad aquas Herculi sacras", este inaugurat ca statiune n 105-107 e.n., construindu-se bi i ridkindu-se statui lui Hercule, Esculap i Hygeea (posed izvoare termale de 45 i 55). Aici se fac tratamente pentru afeciunile aparatului locomotor, ale sistemului nervos periferic, pentru afeciunile ginecologice, ale tubului digestiv i ale glandelc;~r anexe. Oraul dispune de circa 2 400 de locuri de cazare pentru tratament. Comunele judeului Cara-Severin aveau, la 1 iulie 1971, in medie 3 034 de locuitori, sub media pe ar. Dup numrul de locuitori erau 12 comune pn la 2 000 de locuitori ; 44 intre 2 001 i 4 000 ; 13 intre 4 001 i 7000 de locuitori. Tn comunele din judeul Cara-Severin exist importante uniti ,i ale industriei extractive (Dognecea, Ocna de Fier, Voislova i altele), centre ale economiei forestiere (Teregova, Bozovici, Vliug), unit.i ale industriei materialelor de construcii (C vr an, Doclin), uniti ale industriei alimentare (Bozovici i altele). TRASATURI ECONOMICE. Judeul Cara-Severin se caracterizeaz pr.in puternice uniti ale industriei extractive, prin zcminte de diferite minereuri i de crbune, prin siderurgie, prin fabricarea unei game complexe i variate de produse ale industriei constructoare de ma-

Oraul

Moldova

judeului,

rial necesar, s-a dezvoltat i s-a diversificat. Volumul produciei agricole se realizeaz aproximativ jumtate in sectorul vegetal i jumtate in sectorul creterii animalelor. Ponderea judeului in producia agricol a rii este de

1,10/o.

INDUSTRIA. In jude ii desfoar activitatea 27 de intreprinderi, din care 16 de subordonare republican, 5 de subordonare local i 6 ale cooperaiei mete
ugreti.

ini.

ului reprezint

global a jude2,50fo din cea a Arii, situindu-se pe locul al aselea la producia global industrial pe locuitor. Al!:ricultura, inzestratA cu baza mateProducia industrial

In anii construciei socialiste, vechile intreprinderi existente in cadrul judeu lui au fost reutilate i modernizate. S-au dat in exploatare obiective i secii ale cror temelii au fost puse in ultimele dou decenii, au luat fiin dou intreprinderi miniere i una de prcspeciuni geologice, au fost deschise noi mine, in special pentru minereuri cuprifere ; la Combinatul siderurgic Reia s-au construit dou furnale de 700 m3 fiecare, au fost refcute in intregime oelria i laminoarele, s-au construit trei fabrici etc. ; la Uzina "Oelul Rou" a fost dat in folosin moderna secie de bare trase, s-au modernizat laminorul la rece i cel de platine, atelierul mecanic etc. ; la Uzina de construcii de maini Reia aproare toate seciile au fost modernizate in accla:;.i t'mp cu construirea modernelor hale pentru motoare diesel, utilaj industrial, ansamble sudate, sculrie etc. ; la Uzina de construcii metalice i maini agricole Boca s-au construit hale noi pentru poduri metalice i macanle, a fost construit turntoria, s-au modernizat seciile pentru maini agricole etc. : s-a modernizat Uzina de utilaj de morrit Tople etc. ; a fost mrit capacitatea de producie de la Combinatul de exploatare i industrializare a lemnului Caransebe prin intrarea in funciune a fabricilor de pld aglomerate din lemn i de mobit corp ; s-a terminat barajul Timi-Trei ape, a fost electrificat linia de cale ferat Orova-Caransebe-Reia. Au fost reutilate i mOdernizate i alte obiective, care au mrit simitor potenialul economk al judeului Cara-Severin.

www.cimec.ro

182

J U D E

1' U

CAB A

E V E B1N

Producia industrial a judeului a crescut cu 450fo in 1970 fa de 1985, inregistrind un ritm mediu anual de 7,7/o. In 1971, ponderea produciei globale a principalelor ramuri industriale in economia judeului i a rii a fost urml!.toarea:

n prooente faA de:


producia

Ramuri ale industriei

globalA induetriall po
jude

producia global

industrialA a ramurilor . pe arii.


2,5 0,9

Total induetrie din care: Combustibil :Metalurgie le roas (inolueiv extracia minereurilor leroase) :Metalurgia neleroasl (inclusiv <'xtraoia minereurilor neferoase) Construcii de maini i preluerarea metalelor
Chimie

100,0 1,8

45,5

13,9

2,1 31,8 0,2 1,8 7,0 5,3


1

1,8 3,2

sub 0,1
1,3 2,9 0,8

:Materiale de construcii Exploatarea i prclucrara lem oului AlimentarA

produc termo i hidrogeneratoare, motoare diesel de 2 300 C P i 1250 C P, utilaje grele, de morrit, maini agricole, macarale i poduri rulante etc. In jude se realizeaz in intregime producia naional la boghiuri i motoare dlesel de 1 250 i 2 500 C P, macarale turn, ine de cale ferat i turbine de 178 M W. Unitile industriei prelucrrii lemnului sint amplasate la Caransebe (un complex modern pentru industrializarea lemnului), Anina, Boca etc., iar industria alimentar cu pondere in intreprinderile de interes local, se afl mai in toate oraele din jude. Judeul are importan i in producerea unor mrfuri pentru export. Din produsele sale se export in peste 20 de ri ale lumii oel, !aminate finite, fontl!., batoze de porumb, turbogeneratoare, utilaj greu etc. Industria local cu cele 5 unitl!.i este profilat pe producerea materialelor de construcii, prelucrarea lemnului, Iar aproape jumtate din unitl!.l pe prelucrarea produselor agricole, ponderea el in producia industrial a judeului fiind de 4,30fo.
Cooperaia meteugreasc nglobeaz

Industria siderurgic cuprinde Combinatul siderurgic Reia (care ocup locul al treilea pe ar in producia de oel i lamina te) i Uzina "Oelul rou", in cadrul crora se produc font, lamlnate, oel, tabll!., benzi !aminate la rece, bare trase etc. In aceast ramur industriall!. se realizeaz 160/o din producia rii la font, 17,50fo la oel, 10,7% la lamlnate finite etc. Industria extractiv, reprezentat .indeosebi prin intreprinderile miniere de la Boca, Moldova-Nou i Anina, i-a sporit producia in special la extracia diferitelor minereuri. Industria construciilor de maini i prelucrare a metalelor este a doua ca pondere in jude, fiind reprezentat mai ales prin Uzina de construcii de maini Reia, Uzina de construcii metalice i maini agricole Boca, .Uzina de construcii metalice Caransebe, Uzina de utilaj de morrit..,Tople. In cadrul el se

de servire a populaiei. Industria cooperatist este profilat pe prelucrarea lemnului, materialelor de construcii i deine o pondere de 1,20fo in producia industrial a judeului. AGRICULTURA. Suprafaa agricoll!. a judeului Cara-Severin, de 404 784 ha, se repartizeaz astfel : 44,2% proprietate de stat i 28,2% proprietatea cooperativelor agricole de producie. Suprafaa arabil a judeului de 138 748 ha, aparine in proporie de 18,90/o intreprinderilor agricole de stat i in proporie de 46,8% cooperativelor agricole de producie. Suprafaa medie a unei cooperative este de 1 213 ha teren agricol i 756 ha teren arabil. Din suprafaa arabil a judeului, cea mai mare parte (69,70fo) se cultivA cu cereale, retul suprafeelor fiind ocupate de. legumicultur, plante tehnice i altele. La sfritul anului 1971, in agricultura
218

uniti

www.cimec.ro

.JUD B 1' U L
judeului Cara-Severin exiStau 1 307 tractoare, 610 combine pentru pioase, 133 de combine pentru porumb i plante de siloz, 709 semntori, 425 de cultivatoare i sape rotative. La un tractor reveneau n 1971 in medie 76 ha teren arabil in cooperativele agricole de producie, iar in intreprinderile agricole de stat- 53 ha. La 3 ianuarie 1972 densitatea animalelor la 100 ha a fost de 23,7 bovine, 35,3 porcine, 83,3 ovine i caprine, ponderea judeului n producia rii fiind de 1,4% la carne, 1,9% la lapte, 1,8<l/o la lin i 1,20/o la producia de ouA. Viile i pepinierele viticole ocupA peste 1 557 ha, fiind situate mai mult in zona Moldovei Noi i Tirolului. Mai dezvoltat in jude este pomicultura, care ocup 19 900 ha. Rspndii sint Indeosebi prunii, apoi merii, perii i nucii. Producia total de fructe a judeului reprezint cam 2,30/e din cea a rii, iar de prune 2,70fo. Bazinele pomicole sint situate in prile Caransebeului, Moldovei Noi i Bozoviclului. SILVICULTURA. Fondul forestier al judeului se intinde pe o suprafaA de 374 311 ha, din care rAinoasele ocupA 100/o, fagul 580/o, stejarul 120fo i diverse 201/8 Pdurile reprezint 45,40fo din suprafaa judeului. Anual se exploateaz peste 1 000 000 m de masA lemnoas produse principale i peste 260 000 m 8 produse secundare. Pentru refacerea fondului forestier se impduresc circa 3 200 ha pe an. Importantele cantiti de fructe de pdure (peste 1 400 tone) recoltate anual din fondul forestier creeaz posibilltatea valorificrii i exportrii acestor produse mult du tate pe piaa extern. VINATUL I PESCUITUL. Teritoriul judeului ofer condiii pentru desfura rea larg a vinatului. Fondul de vn toare insumeazA peste 700 000 hectare, cuprinzind speciile : capra neagr, c prior, iepure, porc mistre, urs, ris, jder, ta

C ABA

-S

E V E R 1N

183

puiei

etc. Apele de munte sint populate cu din pstrvrlile Vi.liug i Poiana Mirului. Anual se valorificA circa 10 tone de pstrvi. TRANSPORTURILE. Lungimea cilor de comunicaie feroviare este de 370 km, cu o densitate de 43,5 km pe 1 000 kmr. Linii fa-ate mai importante ce strbat judeul sint : Bucureti-Timioara ; Reia-Timi oara; Reia-Petroani i Simeria; Reia-Oravia-Anina i lam etc. Drumurile nsumeaz 1 902 km, din care 500 km modernizate. Lungimea oselelor naio nale din jude este de 480 km, din care sint modernizate 419 km. Reia are o bun legtur cu principalele centre economice i populate din jude. Pe distana Orova-Caransebe-Reia linia de cale ferat este electrificat. COMERUL. In 1971, pe teritoriul judeului au funcionat 1 300 de uniti comerciale, din care 994 de desfacere cu amnuntul i 306 uniti de alimentaie publid. Din valoarea mrfurilor desf cute 46,3% reprezint produse nealimentare, 41,70fo alimentare, iar alimentala
public

12,00fo.

In anii 1965-1970 numrul unitilor de desfacere cu amnuntul a crescut cu 390/o, iar al vinzrilor de mrfuri cu
240fo.

fazan etc.
Pescuitul se poate practica pe circa 5 000 km ape curgtoare i In lacurile de ac11mulare Vi.liug, Seeu, Buhul, Marghi-

INVATAMINT, CULTURA, ARTA. In anul colar 1971/1972 au funcionat 300 de coli generale, cu 43 267 elevi, i 168 de grdinie, cu 6 654 de copii. In 1938, pe teritoriul judeului funcionau doar dou licee i dou gimnazii ; azi sint 13 licee de culturA general, dintre care 3 in mediul stesc, 8 licee au secii serale care colarizeaz anual peste 3 670 de elevi, 5 licee de specialitate frecventate de 1 375 de elevi, 4 coli generale de art, o coal popular de art, 9 coli profesionale, 4 coli de maltri i 3 coli de specializare postliceall. In invmntul general i liceal sint secii i coli cu predare i in limbile german, sirbi., maghi,ar i slovaci. In anii 193o-1935, colile profesionale cuprindeau 400 de ucenici, pe cind In anul colar 1970/1971 acestea au fost ur-

www.cimec.ro

18-!

J U D E 1' U L CAB A

-8

E V E B 1N

1. Combinatul siderurgic

Reia

2. Montarea unui pod rulant de 12,5 tone la Uzina de construcii metalice i maini
agrico~c Boca

3. 4. 5. 6.

Uzina de construcii de maini Re,ia Barajul de la Secui In mina din Moldova NouA Reia (veCartierul Lunea B!rzavei dere pariall!) 7. lepuri pe Dunl!rP

www.cimec.ro

J U D E

TU

C ABA -S E V li: R 1 N

185

mate de aproape 7 000 de elevi (inclusiv colile tehnice i tehnice de maitri). Incepind cu anul universitar 1971/1972 la Rela a luat fiin Institutul de subingineri cu 5 secii, in specialitatea construcii de maini i siderurgle, frecventate de 460 de studeni. In jude i desfoar activitatea in toate tipurile de coli peste 3 000 de cadre didactice. Pentru pionieri i colari funcioneaz 5 case ale pionierilor i sint organizate anual 6 tabere de odihn cu 975 de locuri pe fiecare serie. In 1969 s-au implinit 20 de ani de la infiintarea Teatrului de Stat din Reia. Nu de mult, corurile caselor de cultur din Caransebe i Boca i cel al cmi nului cultural din Vrdia au aniversat 100 de ani de activitate. De un bun renume se bucur formaiile corale din Mercina i Marga, fanfara cminului cultural din Lpunicul Mare, ansamblul folcloric din Marga, dansatorii din Obreja i Borlova. Teatrul din Oravia Ee afl in cel de-al 16-lea deceniu de existen (din 1818) ; activitatea generaiilor de artiti amatori romni i al naionalitilor conlocultoare imprim o not de originalitate peisajului vieii culturale a judeului. In Caransebe exist i o orchestr popular. In judeul Cara-Severin funcioneaz 5 case oreneti de cultur (Bile Herculane, Caransebe, MoldovaNou, Boca i Oravia), o cas de cultur a sindicatelor, dou cluburi muncitoreti i 8 cluburi sindicale, 69 de c mine culturale comunale i 160 de filiale, pe lng care activeaz 156 de echipe de teatru, 140 de formaii de dansuri, 129 de brigzi artistice de agitaie, 75 de coruri, 30 de tarafuri, 54 de formaii de instrumente populare i 11 ansambluri folclorice, precum i formaiile casei de cultur a sindicatelor din Reia. Un numr nsemnat de formaii artistice prezint programe in limbile naionalitilor conlocuitoare. In jude ii desfoar activitatea 12 universiti populare cu circa 2 000 de cursanl.

Judeul Cara-Severin are 266 de bi blioteci publice cu 959 000 de volume, 165 de cinematografe, 12 centre de radioficare ; in medie revin 1 199 de abonamente la radio i 1 565 de abonamente la radioficare la 10 000 de locuitori. In jude apare ziarul "Flamura", organ al Comitetului judeean al P.C.R. i al Consiliului popular judeean. Muzeul judeean din Reia, ca i cel din Caransebe, muzeele steti din Mehadid i Gornea conin exponate interesante din trecutul de lupt al poporului pentru eliberarea social i naional. precum i numeroase comori ale artei populare i culte. Zonele folclorice din jude snt de o mare originalitate, diversitate i valoare artistic ; se remarc, de pild, motivele i coloritul cu totul deosebit al costumelor populare de pe valea Bistrei i zona Caraului.

Pe meleagurile actualului jude s-au ori i-au desfurat o parte din activitate personaliti ca : Eftimie Murgu (1803-1870), nscut la Rudria, democrat revoluionar romn, unul dintre conduc torii llWcrii naionale a romnilor din Transilvania i Banat ; Damaschin Bojinca (11102-1869), jurist i publicist, ns cut probabil la Girlite ; Paul Iorgovici (1764-1808), filolog iluminist romn, ns cut n Vrdia ; Constantin DiaconoviciLoga (1770-1808), nscut la Caransebe, profesor, publicist i lingvist, lupttor pentru rspndirea culturii naionale printre romnii bneni ; Nicolae Popescu (1835-1877) pictor, nscut in Zorlenu Mare ; Traian Lalescu (1882-1929), matematician care a publicat cel rlintii tratat din lume asupra ecuaiilor integrale : Ioan Zaicu (1868-1914), pictor, i muli
nscut alii.

SANATATEA PUBLICA. Asistenta medical a populaiei judeului Cara-Seve rin este asigurat de 13 spitale, 7 policlinici teritorializate, 4 policlinici de ntreprindere, 3 sanatorii TBC cu 3 540 locuri, o staie de recoltare a singelui i o staie de salvare, 23 de case de natPri

www.cimec.ro

186

J V D E

TV

CA B A -8 B V B B 1 N

cu 116 locuri, 95 de circumscripii medico-sanitare. In aceste uniti activeazA 2 832 de cadre medico-sanitare cu preg tire superioar, medie i elementar, revenind un medic la 716 locuitori. EDUCAIA FIZICA, SPORTUL. Activitatea de educaie fizic i sport se desfoar in 287 de asociaii i un club muncitoresc, cu un total de 4 258 de sportivi legitimai la diferite discipline sportive. Judeul are echipe ln divizia A i C la fotbal, box, lupte etc., care au la dispoziie baza sportiv necesar. TURISMUL. Monumente ale naturii: Valea Cernei cu Grota Haiducilor, 7 Izvoare, Cheile Cernei, Cheile Caraului, rezervaia Domoglet, Cheile Nerei, Pe tera Comarnic, Valea Mare, Cheile Armeniului, Lacul Nuferilor (Dognecea), Lacul Buhui, Lacul Mrghita, Lacul i imprejurimile Vliugului, Lacul Secu etc. Peteri : Buhui, Comarnic, Popov etc. Complexe turistice : Bile Herculane (520 de locuri), Muntele Semenic, 1 400 m altitudine (300 de locuri), Crivaia (200 de locuri), Muntele Mic, 1 500 m altitudine (2 hoteluri turistice), cabane la Armeni i Valea Cerne!, campinguri la Caransebe, Bile Herculane i Secu. Monumente istorice : Ad Mediam, castru i aezare civil roman (intre localit ile Mehadia i Plugova), in dreptul pietrei kilometrice 29,2 fa de Orova. In imediata apropiere se afla o intins ae zare civil. Cu materialele culese de aici s-a creat o expoziie la Bile Herculane. Ad Pannonios, castru i aezare civil roman in hotarul localitii Teregova. Ruinele se afl la 2 km nord de sat. Tibiscum, unul dintre marile orae ale Daciei romane care a obinut rangul de municipium i a atins cea mai mare dezvoltare in perioada dintre domniile lui Septimius Sever (194-211) i Filip Arabul (244-249). Ruinele castrului se afl pe malul sting al Timiului, la hotarul localitii Jupa. Ruinele sint i astzi impuntoare. In imediata vecintate a castrului se intindea aezarea civil. Centum Putei, castru roman, se afl n

partea de nord-est a localitii Surduc. Este singurul castru roman din ara noastr care pstreaz in Intregime vechile Intrituri. Drumul roman Laederata-Tibiscum. Un segment lung de circa 5 km se pstreaz astzi aproape intact la hotarul localitilor Bini i Boca. Este singurul din ar pstrat atit de bine i pe o lungime atit de mare. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE. Se vor deschide noi uniti miniere, de minereuri cuprifere la Moldova Nou i Sasca Montan, la Dognecea, Cozla l Anina pentru crbune. Se vor prelucra superior isturile bituminoase de la Anina. La Combinatul siderurgic Reia va li construit blumingul de 1 000 mm, lamlnorul de agle i semifabricate, fabrica de utilaj siderurgic, iar producia de oel va ajunge la 1 100 000 tone ; la Uzina "Oelul Rou" se mrete capacitatea la secia de bare trase, se va construi oe lria electric, laminorul de 550 mm i laminorul de profile ; la U.C.M.-Reia se va extinde secia de motoare diesel, cea de utilaj industrial i sectorul de turn torle, se va modifica fluxul tehnologic pentru asimilarea de noi produse complexe ; se mrete capacitatea de producie la Uzina de construcii metalice Caransebe ; la C.E.I.L.-Caransebe se va da in folosin fabrica de Innobilare Plci aglomerate din lemn (P.A.L.) ; va fi dat in exploatare la Reia filatura l
estoria, ramur pn industrial inexistent

acum in jude ; se mil.rete capacitatea de producie a unitilor de industrie local i ale cooperaie! meteu
greti.

In domeniul social-cultural se va construi Institutul de subingineri Reia, un cinematograf cu 600 de locuri, un spital cu 700 de paturi, complexe comerciale, noi cartiere de locuine in orae, un insemnat numr de apartamente in centrele muncitoreti, se amenajeaz i modernlzeaz locurile de agrement de la Vliug, Semenic, Muntele Mic i Secu. se va mri capacitatea de cazare i tratament la Bile I:Jerculane prin construirea unui nou complex hotelier.

www.cimec.ro

IUDE'fUL CABA-BBVBBIN

187

IUDB'fUL cu

CABA-BEVEBIN

reedina

In municipiul

Rela

Munlclpll : 1, Ora,e : 7, LocalltAJ componente ale mUDiclpUlor ale orqelor : 21. Comune : 6!1 (din care, sullurbane : 1). Sate : 288 (din care, apariD orqelor : 7), A. MUNICIPII 1. MUNICIPIUL B E 1 'fA Localiti componente ale municipiului : 1. B E 1 'f A ; 2. Cilnlc : 3. Cuptoare ; 4. Doman ; 5. Secu ; 8. erova. Sate ce aparin municipiului : 1. Monlom.
B.
ORAE

1. Oraul A N 1 N A.
Z. Oraul

Localiti componente

ale oraului : 1. A N 1 N A ; 2.. Stelerdorf. B A 1L E

B 1L E H E R C U L A N E. H E B C U L A N E ; 2. Peclnlca.

Localiti componente ale oraului : 1.

3, Oraul B O C A, Comune suburbane: 1. Comuna OCNA DE FIER. Sate componente ale comunei suburbane : 1. OCNA DE FIER. 4.
Oraul

C AR A N S E B E .

Sate ce aparin oraului : 1. Jupa.


oraului

5, oraul N o u A ;
ti,

M o L D O V A N O U A. Localiti componente ale 2. Mcetl; 3. Moldova veche ; 4. Moldovia.

: 1. M

oL

D O VA

O BA V 1 'f A, Localiti componente ale oraului : 1. O BA V 1 'f A ; 2. Clclova ; 3. Martla. Sate ce aparin oraului : 1. Agadici ; 2. Brdioru de Jos ; 3. Brotenl ; 4. RAchltova.
Montan

OraUl

7, 2.

Oraul
Cirea.

OTEL U RO U, Localltfl componente ale Sate ce aparin oraului : 1. Mal.

oraului

: 1.

OEL

B O

U ;

C. COMUNE 1. comuna Satele componente : 1. ARMENI ; 2. Fene ; 3. Plopu ; 4. Sat BAtrin : Comuna BANIA. Satele componente : 1. BANIA ; 2. GlrbovA. 3. Comuna BAUAR. Satele componente: 1. BAUAR; 2. Bucova; 3. Cornloru; 4. Preveclerl. 4. Comuna BERLITE. Satele componente : 1. BERLITE ; 2. lam ; 3. Mllcovenl ; 4. Rusova NouA ; 5. Rusova Veche. 5. Comuna BERZASCA. Satele componente : 1. BERZASCA ; 2. BlgAr ; 3. Cozla ; 4. Drencova ; 5. Llubcova. 6, Comuna BERZOVIA. Satele componente : 1. BERZOVIA ; 2. Flze ; 3. Gherteni. 7. Comuna BOLVANIA. Satele componente : 1. BOLVANIA; 2. Virclorova. 8. Comuna BOZOVICI. Satele componente : 1. BOZOVICI ; 2. Poneasca ; 3. Prillpe ; 4. Valea Miniulul. 9, Comuna BREBU. Satele componente : 1. BREBU ; 2. Apadia ; 3. Valeadenl. 10. Comuna BREBU NOU. Satele componente : 1. BREBU NOU ; 2. GAr!na. 11. Comuna auCHIN. Satele componente : 1. BUCHIN ; 2. Llndenfeld ; 3. Poiana ; 4. Prlslan ; 5. Valea Tlmiulul. 12, Comuna BUCONIA. Satele componente: 1. BUCONIA ; 2. Gole; 3. Petronla ; 4. Vlloara. 13. Comuna CARAOV A. Satele componente : 1. CARAOV A ; 2. Iabalcea ; 3. Nerned. 14. Comuna CARBUNARI. Satele componente : 1. CARBUNARI ; 2. tlnparl. 15. Comuna CAVARAN. Satele componente: 1. CAVARAN ; 2. Maclova; 3. Mltnlcu Mare ; 4. Petere ; 5. Prlsaca; 6. Zgujenl. 16. Comuna CICLOVA ROMANA. Satele componente : 1. CICLOVA ROMANA; 2. Illdla; 3. Socolarl. 17, Comuna CIUCHICI. Satele componente : 1. CIUCHICI ; 2. Macovite ; 3. Nlcolln ; 4. Petrllova. 18, Comuna CIUDANOVIA. Satele componente: 1. CIUDANOVIA; 2. Jltln. 19. Comuna COPACELE. Satele componente : 1. COPACELE; 2. Ohaba-Mitnic ; 3. Ruglnosu ; 4. Zorile. zo. Comuna CORNEA. Satele componente : 1. CORNEA ; 2. CruovA ; 3. Cuptoare. 21, Comuna CORNEREV A. Satele componente : 1. CORNEREVA; 2. Arsurl ; 3. Boglltln ; 4. Bojla; 5. Borugl; 6. Camena; 7. Clreel ; 8. Costl ; 9. Cozla ; 10. Cracu Mare ; 11. Cracu Teiului ; 12. Dobrala ; 13. Dolina ; 14. Grunl : 15. Hora Mare ; 18. Hora MicA ; 17. Inele ; 18. Izvor ; 19. Lunea Fiorii ; 20. Lunea Zalcli ; 21. Mesteacn ; 22. Negludln ; 23. Obla ; 24. Pogara de Sus : 25. Pogara : 26. Poiana Lung ; 27. Prlsaclna; 28. Prlslop ; 29. Rutln ; 30. ScArloara : 31. Strugasca ; 32. Studena ; 33. Sub Cring : 34. Sub
ARMENI.

ti. Sub Margine.

z.

www.cimec.ro

1g8

;rUDE TU L

CAR A-SEVER 1 N

Plai ; 35. Topla ; SG. au ; 37. ZAnogi ; 38. Zbegu ; 39. Zmogotln ; 40. Zoina. 22. Comuna DALSatele componente : 1. DALBOE ; 2. Blrz ; 3. Boina ; 4. Boinia ; 5. Prlslop ; 6. Reia MicA ; 7. opotu Vechi. 23, Comuna DOCLIN. Satele componente : 1. DOCLIN ; 2. Bini ; 3. Tirol. 24. Comuna DOGNECEA. Satele componente : 1. DOGNECEA ; 2. Calina. 25. Comuna DOMANEA. Satele componente : 1. DOMANEA ; 2. CAnicea. 26. Comuna EFTIMIE MURGU. Satele componente : 1. EFTIMIE MURGU. 27. Comuna EZERI. Satele componente : 1. EZERI ; 2. Soceni. 28, Comuna FlRLIUG. Satele componente : 1. FlRLIUG ; 2. Dezetl ; 3, Duleu ; 4. Remetea-Pognicl ; 5. ScAJu ; 6. Valea Mare. 29. Comuna FOROTIC. Satele componente : 1. FOROTIC ; 2. Brezon ; 3. Comortte ; 4. Surducu Mare. 30, Comuna GlRNIC. Satele componente : 1. GlRNIC ; 2. Padina Matei. 31. Comuna GLIMBOCA. Satele componente : 1. GLIMBOCA. 32. Comuna GORUIA. Satele componente : 1. GORUIA ; 2. Giurgiova ; 3. Glrllte. 33, Comuna GRADINARI. Satele componente : 1. GRADINARI; 2. Greoni. 34. Comuna IABLANIA, Satele componente: 1. IABLANIA; 2. Globu Craiovei ; 3. Petnic. 35. Comuna LAPUNICEL. Satele componente : 1. LAPUNICEL ; 2. Pirvova ; 3. umia. 36, Comuna LAPUNICU MARE. Satele componente : 1. LAPUNICU MARE ; 2. Moceri. 37. Comuna LUNCAVIA. Satele componente: 1. LUNCAVIA ; 2. verendln. 38. Comuna LUPAC. Satele componente : 1. LUPAC ; 2. Clocotlci ; 3. Rafnic ; 4. Vodnic. 39. Comuna MARGA. Satele componente : 1. MARGA ; 2. Vama Marga. 40. Comuna MAURENI. Satele componente : 1. MAURENI ; 2. odea. n. Comuna MEHADIA. Satele componente : 1. MEHADIA ; 2. GloburAu ; 3. Plugova ; 4. Valea Bolvania. 42, Comuna MEHADICA. Satele componente : 1. MEHADICA. 43, Comuna NAIDA. Satele componente : 1. NAIDA ; 2. Lescovia. 44, Comuna OBWA. Satele componente : 1. OBREJA ; 2. Ciuta ; 3. Iaz ; 4. Var. 45. Comuna PALTINI. Satele componente : 1. PALTINI ; 2. Cornuel ; 3. Delineti ; 4. Ohabia ; 5, Rugi. 46. Comuna PESCARI. Satele componente : 1. PESCARI ; 2. Sfinta Elena. n. Comuna POJEJENA. Satele componente : 1. POJEJENA ; 2. Belobreca ; 3. Diviei ; 4. Radimna ; 5, uca. 48. Comuna PRIGOR. Satele componente : 1. PRIGOR ; 2. BorlovenU Noi ; 3. BorlovenU Vechi ; 4. PAta ; 5. Putna. 49. Comuna RAMNA. Satele componente : 1. RAMNA ; 2. BArbosu ; 3. Valeapai. 50. Comuna RACADIA. Satele componente : 1. RACADIA; 2. VrAniu. 51. Comuna RUSCA MONTANA. Satele componente : 1. RUSCA MONTANA; 2. Ruschia. 52. Comuna SACU. Satele componente : 1. SACU ; 2. SAlbAgelu Nou ; 3. Tincova. 53. Comuna SASCA MONTANA. Satele componente : 1. SASCA MONTANA; 2. Bogodin; 3. Potoc ; 4. Sasca RomAnA ; 5. Slatlna-Nera. 54. Comuna SICHEVIA. Satele componente : 1. SICHEVIA ; 2. Brestelnic ; 3. Camenl~ ; 4. Cirle ; 5. Cracul Almj ; 8. Cruovia ; 7. Curmtura ; 8. Frsini ; 9. Gornea ; 10. Llborajdea ; 11. LucacevA ; 12. MartlnovA ; 13. Ogau Podului ; 14. Streneac ; 15. Valea Orevia ; 16. Valea Ravensca ; 17. Valea Sicheviei ; 18. Znou ; 19. Zs loane. 55, Comuna SLATINA-TIMI. Satele componente : 1. SLATINA-TIMI ; 2. Ilova ; 3. Sadova NouA; 4. Sadova Veche. 56. Comuna SOCOL. Satele componente: 1. SOCOL; 2, Bazia; 3. Cmpia; 4. Plrneaura ; 5. Zlatia. 57. Comuna OPOTU NOU. Satele componente : 1. OPOTU NOU ; 2. Clra Roie ; 3. Dritle ; 4. Poienile Boinei ; 5. Ravensca ; 6. RAchita ; 7. StAncilova ; 8. Urcu ; 9. Valea RAchitei ; 10. Valea Roie. 58. Comuna TEREGOVA. Satele componente : 1. TEREGOV A ; 2. Rusca. 59. Comuna TICVANIU MARE. Satele componente : 1. TICVANIU MARE ; 2. Cirnecea ; 3. SecAeni ; 4. Ticvaniu Mic. 60. Comuna TlRNOV A. Satele componente : 1. TlRNOV A ; 2. Bratova. 61. Comuna TOPLE. Satele componente : 1. TOPLE ; 2. Blrza. 62. Comuna TURNU RUIENI. Satele componente : 1. TURNU RUIENI ; 2. Borlova ; 3. Cicleni ; 4. Dale! ; 5. zervetl ; 6. Zlagna. 63. Comuna VALIUG. Satele componente: 1. VALIUG. 64. Comuna VARADIA. Satele componente: 1. VARADlA; 2. Mercina. 65. Comuna VERME. Satele componente : 1. VERME ; 2. n-Big ; 3. Izgar. 16. Comuna VRANI. Satele componente : 1. VRANI ; 2. Ciortea ; 3. Iertof. 67. comuna ZAVOI. Satele componente: 1. ZAVOI; 2. Mgura; 3. MAru ; 4. Poiana MArului; 5. Valea Bistrei; 8. Voislova; 7. 23 August. 68, Comuna ZORLENU MARE. satele componente: 1. ZORLENU MARE: 2. Zorlenctor.
BOE.

La definitivarea textului au colaborat: Trifon Stepan.

Cioat, Manolic

Stoianovicl, Adrian

www.cimec.ro

JUDEUL

CLUJ

GEOGRAFICA. Situat in centrul Transilvaniei, in partea de nordvest a rii, judeul Cluj se nvecineaz la nord cu judeul Maramure, la nordvest cu Slaj, la est cu Bistria-Nsud i Mure, la vest cu Bihor i la sud cu Alba. Este delimitat la nord de dealurile Ciceului, la vest i sud-vest de Munii Vldeasa, Munii Gilului i Muntele Mare. Partea de sud i sud-vest a judeului, care cuprinde o bun parte a Cmpiei Transilvaniei, este mrginit de Munii Trascului, Podiul Tirnavelor i
Podiul Somean.

AEZAREA

Suprafaa judeului nsumeaz 6 650 km2, reprezentind 2,80/o din teritoriul Romniei, fapt ce il situeaz, din acest punct de vedere, pe locul 13. RELIEFUL. Judeul Cluj este situat la contactul celor trei mari uniti naturale : Munii Apuseni, Podiul Somean i Cmpia Transilvaniei, toate cu altltudinl absolute frecvente peste 400 m. Sudvestul judeului corespunde zonei muntoase reprezentate prin culmi muntoase ce coboar In trepte aproape netede, aparinnd maslvelor Bihorulul, VlAdesel, Muntelui Mare i Gllului. Altitudinea absolut mal joas decit a altor zone carpatice (altitudinea maxim Vldeasa 1 836 m) i accesul uor pe lungul vilor au permis popularea accentuat a munilor, aici localitile i culturile urcind pn la 1 000 - 1 200 m. Cea mai mare parte a teritoriului ju-

deului corespunde ns Cmpiei Transilvaniei, caracterizat prin prezena dealurilor rotunjite, cu pante domoale i altitudini absolute medii de 500 m. La rindul lor, dealurile Podlului Somean, din nord-vestul judeului sint ceva mai inalte i lmpdurite. CLIMA este continental moderat ; ea se caracterizeaz prin veri rAcoroase i ierni mai puin aspre. Pe baza compartimentrii reliefului se disting dou sectoare climatice principale : clima zonei muntoase i clima zonei deluroase. Temperaturile medii anuale inregistrate in funcie de neomogenltatea reliefului sint cuprinse Intre 2 pentru zona nalt din sud-vest i 8,2 tn regiunea dealurilor clujene. Temperaturile medii ale lunii celei mal calde (iulie) sint de 8-10 In zona de munte i de 18-19 in zona de deal (Cluj, Huedin, Dej, Turda). Temperaturile medii ale lunii celei mal reci (ianuarie variaz tntre -4,4 in zona de dealuri i -8 In zona muntoas. Temperatura maxim absolut a fost de 39 (!n 1931 la Clmpla Turzll), iar minima absolut -32,6 (In 1942 la Cmpia Turzii). Cantitatea medie anual de precipitaii variaz intre 1 400 i 600 mm. Vintul predominant este cel din sectorul vestnord-vest.

ffiDROGRAFIA. Teritoriul judeului Cluj aparine in intregime bazinulul Someu lui Mic, orientat spre sud-vest - nord-

www.cimec.ro

19)

JUDETUL CLUJ

est (aflueni : Someul Cald, Someul Rece, Nad, Bora), i parial bazinulul Arieului (Iara, Hdate). Densitatea reelei hidrografice scade o dat cu altitudinea. Oscilalile de nivel sint reduse la 1-3 m, iar debitele ating valori de 17 m 1/s pentru Someul Mic la Apahida, respectiv 2,69 m 1/s la Dej i 79,8 m 1/s pentru Someul inferior (rezultat din confluena Someului Mare cu Someul Mic) la Cicu i 25 m 1/s pentru Arie la Turda. Litologia i energia de relief favorizeaz dezvoltarea accentuat a reelei toreniale, care declaneaz procese de pant (alunecri de teren). De menionat i existena unor iazuri de interes piscicol in bazinul Fizeului (Ctina, Tul Popii, Greaca, Sucutard, aga, Sintejude). SOLURILE sint puin variate. Cele brune i brune podzolite ocup 36,5/o din suprafaa agricol, cuprinzind partea de nord-ve.st i vest a judeului. Cemoziomul cuprinde 17,9/o din suprafaa agricolA i se gsete mai ales in sud-estul judeului. Celelalte tipuri de sol ocup suprafee mai reduse. Dintre acestea fac parte podzolul, rAspindit ln partea de nord a judeului, cuprinzind 9,7/ din suprafaa arabil ; soiurile aluvionare, care ocupA terenurile din lunea rurilor i terasele acestora, in proporie de 90/o din suprafa ; soiurile negre, srturi i altele. Fenomenul de eroziune se manifest pe o suprafa de circa 45D/o din suprafaa agricol, din care 18/o este puternic i excesiv erodat (eroziuni de gradul IV
i

caollnoase (Aghireu, Mera, Popeti), calcar (Sinduletl, Tureni, Baciu, Nade), andezite, dacite (Poieni, Morlaca, Bologa) i altele. In cadrul judeului se cunosc mai multe izvoare de ape minerale, dintre care o parte sint valorificate pentru tratament. Sursele hidrominerale parial valorificate sint : sulfatate, bicarbonatate (Leghia), clorurate, bicarbonatate, sulfatate (Someeni-Cluj), sulfuroase, bicarbonatate, sulfatate (Bia), clorurate, sodice (Cojoena, Ocna Dejului i Turda). In jumtatea estic a judeului sint suprafee restrinse de pduri de gorun i stejar nconjurate de terenuri agricole sau pajiti de tipul celor din step. In Munii Apuseni pdurile de fag i molid ocup suprafee ntinse. In sud intilnim i pajiti subalpine. DIN TRECUTUL ISTORIC AL JUDEULUI. Clujul nseamn o perioad de istorie mai mult dedt bimilenar, cu o dezvoltat via rural dacic, cu Inceputuri de via urban in timpul romanilor, cu decderi i infloriri de-a lungul evului mediu, cu strluclri de
activiti meteugreti i negusklreti i

cu

tradiii

de

lupt

impotriva exploa-

trii.

V).

RESURSELE NATURALE ALE SOLULUI I SUBSOLUi..UI. Relieful variat i structura geologic a judeului cuprinde o mare diversitate de resurse ale subsolului, printre care zcminte de minereuri de fier (din zonele Cpu, Bioara, Vlaha), crbune brun (in zona Aghireu), sare (la Ocna Dej, Cojocna, Turda), argile i mame (la Turda, Cluj, Fizeul Gherlii), ghips (Cheia, Leghia), feldspat (Muntele Rece), cuar (Muntele Mare), nisipuri cuaroase (Cuble, Fgetul Ieril), nisipuri

Judeul Cluj a fost teatrul unor importante evenimente de-a lungul istoriei. EI a cunoscut urmrile amare ale nvlirii ttarilor din anul 1241. In 1405 regele Ungariei Sigismund a declarat Clujul ora liber i a luat msuri ca el sA fie inconjurat cu ziduri, bastioane i anuri. Pe dealul de la Bobilna s-a aprins flacra rscoalei din 1437, cind rnimea romn i maghiar s-a ridicat cu armele la lupt impotriva nedreptii i a cucerit chiar Clujul i Aiudul ; in anul urmtor rscoala rneasc a fost inecatA in singe de oastea nobilimii ; unul dintre fruntaii acestei rscoale a fost Buda! Nagy Antal. Dup constituirea principatului autonom al Transilvaniei (1541), Clujul a devenit cel mai important centru economic, politic i cultural al acestuia. In 1556 au intrat in Cluj otile mun-

www.cimec.ro

JUDEUL

CLUJ

LEGEND
Municipiu re~edint6 de judet
Municipii

Ora~e Comune limit6 de judet limit de comun


Teriloriul municipiului $ ora,elor

Teritoriul comunelor suburbane

o
ttp
~

CI).

41

.. c
1:1
llll
~

c::
t"'
("J

,:,
A
L

c:: ..

t"'

B www.cimec.ro

...... ~ ......

192

.JUDEUL

CLU.J

tene ale lui PA.tracu cel Bun i otile moldovene ale lui Alexandru Lpunea nu ca s inscuneze in voievodatul Transilvaniei pe Isabella, vduva lui Ioan Zpolya. In pragul veacului al XVII-lea, judeul a fost martorul strduinelor lui Mihai Viteazul de a uni intr-un singur stat cele rei ri romne : ara RomneascA, Transilvania iMoldova. In 1683, dup asediu! Vienei, Clujul a fost ocupat de ctre trupele austriece i a rmas in stpnirea austriac pn dup pacea de la Karlowitz (1699). kl .veacurile ce au urmat, judeul Cluj a cunoscut rzboiul condus de Rk6czi al II-lea (la inceputul secolului al XVIIlea), rscoala din 1784 de sub conducerea lui Horia, Cloca i Crian, lupta burgheziei romne pentru drepturi politice, ca i puternicele micri revoluio nare din 1848. Sfritul secolului al XVIII-lea i inceputul secolului al XIX-lea a consemnat primele micri revoluionare ale proletariatului din acest jude. In a doua jumtate a secolului al XIX-lea s-a manifestat procesul de maturizare a micrii muncitoreti. Intre anii 1868 i 1870 au luat fiin primele organizaii muncitoreti. In 1890, dup apelul Internaionalei a II-a, s-a srb torit pentru prima oar i in acest ora ziua de 1 Mai, muncitorii romni i maghiari demonstrind in numr mare pe fosta strad a Maialului. Accentuarea exploatrii capitaliste a dus la apariia primelor aciuni unite : greva muncitorilor fabricii de tutun, participarea la puternica grev general a feroviarilor din Transilvan!:.> din aprilie 1904 ; in noiembrie 1918 s-au organizat greve i s-au ales sfaturi muncitoreti.

In anii care au urmat prbuirii Imperiului habsburgic i unirii Transilvaniei cu Romnia, Clujul a devenit centrul unor importante evenimente din viaa Partidului Comunist Romn i a micrii muncitoreti din ara noastr. Anul 1920, anul grevei generale a muncitorilor din Romnia, a marcat pu-

ternice micri revoluionare i la CluJ, organizate din iniiativa Partidului socialist i a Uniunilor sindicale pentru Transilvania, care ii aveau sediile in Cluj. tn 1923 Clujul a gzduit Congresul general al sindicatelor din ar. La inceputul anului 1933 a avut loc la Cluj din Iniiativa P.C.R. o edin a comitetului de pregtire a marilor greve din acel an ; in februarie 1933 s-au ridicat la lupt, alturi de muncitorii din intreaga ar, muncitorii Atelierelor c~F.R., iar in 1935 muncitorii de la Fabrica de pielrie i inclminte "Dermata" ; au mai avut loc i alte aciuni importante iniiate i conduse de P.C.R. pentru satisfacerea revendicrilor economice i politice i impotriva fascismului. Sub conducerea Partidului Comunist Romn, masele muncitoare din Cluj au organizat puternice aciuni de protest impotriva dictatului de la Viena (1940), in urma cruia Clujul a ajuns sub stpnirea hortist. In octombrie 1944, Clujul a fost eliberat de ctre armatele romne i sovietice. POPULAIA judeului, la 1 iulie 1972 era de 677 609 locuitori (3,30fo din populaia rii), 334 789 persoane de sex masculin i 342 820 persoane de sex feminin. Densitatea populaiei pe km1 era, la 1 ianuarie 1972 de 102 locuitori. Dup ponderea i densitatea populaiei judeul Cluj ocup locul al 6-lea pe ar. La recensmintul efectuat in 15 martie 1966, compoziia naional a populaiei era de 72,40fo romni, Iar dintre naiona litile conlocuitoare ponderea cea mai nsemnat o deinea populaia maghiar - 26,10/0, urmat de cea german 0,3o;0, alte naionaliti 1,20/o In ultimele decenii asistm la accentuarea procesului de urbanizare. Dac intre anii 1930 i 1948 ponderea populaiei urbane a judeului a crescut de la ~1,10f 0 la 32,70/o in 1956 populaia urban a ajuns la 41,60/o, Iar in anul 1972 s-a ridicat la peste 52% (353 807, fa de 323 862 populaie rural), peste media pe
ar.

www.cimec.ro

J U D E U L

CL U J

193

La 1 0~0 de locuitori in 1971 s-au vii 17,5, au decedat 9,3, inregistrfndu-se un spor natural de 8,2DAJ 0 Dup numrul mediu scriptic al salariailor, judeul Cluj se situeaz pe locul 5 (3,90fo fa de total ar), fiind depit - in afar de capital - doar de judeele Prahova, Braov i Timi. Greutatea specific a muncitorilor in totalul salariailor era in 1971 de 75,30/o. Repartizarea salariailor pe ramuri de activitate in 1971 era : industrie 45,00;,, cor.strucii 12,6D/o, agricultur 4,90/o, transporturi 7,10fo, nvmnt, cultur i art 9,78/o, tiin i servire tllniflcA 1,3/o, ocrotirea sntii, asisten social i cultur fizic 4,20fo, circulaia mArfurilor 7,40fo etc. LOCALITATILE. In cuprinsul judeului sint 3 municipii, 3 orae, 14 localiti componente ale municipiilor i oraelor, 74 de comune, dintre care 5 suburbane, i 420 de sate.
nscut

Oraul situaie

s-a bucurat
privilegiat

mult vreme de o din partea regilor

Ungariei. In oraul Cluj la 1440 a vzut lumina zilei fiul voievodului Iancu de Hunedoara, Matei Corvin, care a ajuns unul din cei mai de seam regi ai Ungariei. In perioada 1790-1848 i 1861-1867 Clujul a fost capitala principatului Transilvaniei sub stpnirea Austriei. ln acest ora s-a prezentat dietei Transilvaniei vestitul "Supplex Libellus Valachorum", iniiat de Samuil Micu, Petru Maior, Gheorghe incai, Ioan Piuariu-Molnar i alii, prin care se cerea recunoaterea romnilor din Transilvania ca naiune egal in drepturi cu celelalte, iar mai tirziu, in 1892, Memorandumul, act de protest impotriva asupririi naianale. Clujul de astzi trAiete din plin epoca prefacerilor innoitoare, fiind unul din principalele orae industriale, culturale i Rom?iei. Cele. ~ai dezvoltate ramur1 mdustnale de a1c1 sint: industria construciilor de maini i pre. lucrrii metalelor, industr1a alimentar, . . ~~elne,_ blnrie ~i nclminte, confecu, text1l, Industria produselor din substane abrazive, industria prelucrrii lemnului, medicamentelor, porelanului etc. Municipiul
tiin, instituii de de toate gradele, art i cultur. Pe bun dreptate municipiul e supranumit "oraul colilor". In cadrul municipiului se afl numeroase i nsemnate monumente istorice, iar in imprejurimi o serie de obiective turistice. Municipiul Turda este aezat pe malul riulu~cruciarea unor insemnate cAi de comunicaie : oseaua Cluj - Turda - Sibiu Braov Bucureti ; oseaua Turda Cmpia Turzii - Tirgu Mure i oseaua Turda - Cimpeni Abrud. La 1 iulie 1972 avea 59 504 locuitori (inclusiv comunele suburbane Mihai Viteazul i Snduleti care au 5 289 i respectiv 2 377 de locuitori). In vremea statului dac i in timpul stAplniril romane, Turda era cunoscut sub denumirea de Potaissa. Primul dagzduiete invmint

Jl!:unici~eedina

judeului, '' tiinifice

situar--ra-poalele Feleacului, pe malurile M" u1 1c, es t e un pu t em i c centru s omeu1 It al d .1 al econom1c 1 cu ura1, 01 ea ora rii dup numrul populaiei, la 1 iulie 1972 d "t ri avea 208125 e 1ocul 0 Descoperirile arheologice adeveresc existena activitii omeneti pe teritoriul de azi al oraului nc din cele mai vechi timpuri. Ele amintesc de societatea primitiv din perioada paleollticulul, a neoliticului, de prezena tracilor in epoca bronzului (1700-700 i.e.n.), a sciilor i apoi a dacilor nc din veacul al III-lea i.e.n. Denumirea veche a oraului, Napoca, este amintit de astronomul i geograful grec Ptolomeu. Pstrindu-i numele, romanii 1-au declarat municipiu, iar mai tirziu colonie, numindu-1 in cinstea mpratului Mare Aureliu "Colonia Aurelia Napoca". Ora insemnat pe drumul roman ce ducea de la Apulum la Porolissum, el a devenit citva timp chiar capitala Daciei Porolissensis. Spre sfritul veacului al XI-lea teritoriul municipiului Cluj a intrat in componena regatului feudal maghiar, devenind comitat.

a:e.

www.cimec.ro

191

.JUDEUL

CLUJ

cument privind acest ora dateaz din 1 075 i aparine regelui Gheza 1 ; in el este atestat exploatarea srii la sallnele din Turda. In secolul al XIII-lea oraul primete dreptul de autoadministraie, beneficiind de anumite privilegii. In martie 1542 la Turda s-a intrunit dieta care a hotrt organizarea principatului autonom al Transilvaniei, Iar in 1801 pe cimpla dln apropierea oraului a fost ucis Mihai Viteazul, primul domnitor care a cutat s pun bazele statului unitar romn. Cunoscind o dezvoltare capitalist timpurie, Turda a fost un,a dintre primele localiti din ar in care s-au semnalat lupte ale muncitorilor impotriva exploatrii capitaliste. Turda zilelor noastre este un important centru industrial. E dezvoltat mai cu seam industria materialelor de construcii (ciment, prefabricate din beton, materiale refractare), a sticle!, porelanu lui, chimic i alimentar. Mu~iul:__Dej, menionat in documente istoricedin sei!olul al XIII-lea, este o aezare uman mult mai veche; la 1 iulie 1972 avea 43 017 locuitori (inclusiv comunele suburbane Cuzdrioara, Jichiul de Jos i Mica care au impreun 10 890 de locuitori). Locuitorii oraului au participat la rscoalele rneti din 1437 i din 1514. Este un important centru industrial i comercial. Dintre obiectivele industriale merit menionate noul Combinat de celuloz i hirtie, una din cele mai mari uniti de acest fel din ar, Salina Ocna Dejului, Intreprinderea de produse finite din lemn, Fabrica de produse refractare. Ora~mpitl Turzii, ca aezare populat, apar~in 1630. Se afl situat la numai 9 km de Turda, pe valea
Arieului.

O alt intreprindere de interes republican e Fabrica de igle i crmizi


"Arieul".

La 1 iulie 1972, oraul numra 19 894 de locuitori. Oraul GherZtl, veche aezare, este situat pe drumu~trvechi ce leag Clujul de Bistria, lng apa Someului Mic. Oraul a fost edificat de cancelarul Gheorghe Martinuzzi. Impreun cu cetatea cu acelai nume a luat o dezvoltare mai mare in timpul principelui Gheorghe Rk6czi, care i-a construit aici un impuntor castel. In secolul al XVIII-lea, la Gherla s-a format un centru important de colonizaie armean, de unde i denumirea de Armenopolis. La 1 Iulie 1972 avea 15 296 de locuitori. In anii socialismului a devenit un centru industrial dezvoltat. S-a construit un mare complex pentru industrializarea lemnului ; se dezvolt fabrica de cr mizi, ca i vestitele ateliere de confecionat covoare de tip oriental. OrtluZ Huedin, Crisius in limba dac, este aezat p~ malurile Criului Repede. La 1 iulie 1972 avea 8 171 de locuitori. Primul document referitor la ora dateaz de la inceputul secolului al XIV-lea. Ponderea principal a populaiei orau lui este ocupat in agricultur. Industria este reprezentat prin Intreprinderea forestier, Intreprinderea de industrie local "Vldeasa" i o cooperativ de producie meteugreasc.

Este un centru industrial important, cunoscind in ultimii ani o mare dezvoltare. Cmpia Turzii ocup locul 2 in jude (dup municipiul Cluj) din punct de vedere al produciei globale industriale. Cea mai puternic unitate economic, Uzinele "Industria sinnei", este una din marile intreprinderi metalurgice din ar.

Dup numrul populaiei, la 1 iulie 1972 gruparea comunelor era urmtoa rea : 1 comun cu o populaie pn la 2 000 de locuitori ; 35 variind intre 2 001 i 4 000 de locuitori ; 31 intre 4 001 i 7 000 i 7 comune intre 7 001 i 10 opo locuitori. In medie pe comun reveneau 4 626 de locuitori. Multe din comunele judeului au o bogat i frmntat istorie. Cojocna este atestat inc de pe timpul dacilor ; romanii au deschis aici mine de sare, iar in jurul anului 1 700 au aprut primele coli. Bologa, unde romanii au iniUat un castru - Resculum - era verig a sistemului de aprare a Munilor li nnspni. In 1322 exista aici o cetate, intrati!! t~ fi-

www.cimec.ro

JUDET U L

CLUJ

195

nele secolului al XIV-lea impreunA cu S-au depus eforturi pentru extinderea cele 18 sate de pe domeniul ei In stApireelei unitilor prestatoare de servicii, nirea lui Mircea cel Btrn. Gilul pentru creterea i diversificarea servipstreaz resturile unui castru roman ; In ciilor industriale i neindustriale prestate incinta construciei s-a gsit o diplom populaiei de la orae i sate (reparaii, militar roman care dateaz din anul intretinere, confecii, frizerii etc.). 164 e. n. Mai tirziu localitatea a devenit, TRASATURI ECONOMICE. In anii reprobabil, reedina voievodatului condus gimului burghezo-moieresc, alturi de de Gelu, iar apoi sediul unei puternice industria extractiv, care cuprindea cr ceti medievale. bunele sarea i exploatarea forestier, In anii socialismului oraele i satele industria era reprezentat i de unele judeului Cluj, ca i din celelalte judee, subramuri ale industriei prelucrtoare, au cunoscut o vie activitate edilitar-gosIn cadrul intreprinderilor, pe primul plan podreasc. Astfel prin lrgirea capacise situau Fabrica de piele i nclminte tilor i extinderea reelei de distribu"Dermata", Fabrica de porelan "Iris" din ie a apei, cantitatea de ap potabil Cluj, "Industria sirmei" din Cmpia Turdistribuit a crescut in 1970 cu 560fo faA zii, ca i Uzina chimic, Fabrica de stlde 1965 i de aproape 5 ori faA de 1950. clrie i Fabrica de ciment din Turda. Reeaua conductelor de canalizare s-a Restul intreprinderilor erau in general extins in anii cincinalului precedent cu mici, producia lor abia depind capaci42 km. S-a dezvoltat i modernizat contatea unor ateliere. tinuu transportul public orenesc. Agricultura se situa pe primul plan in ln cadrul preocuprilor pentru crete economia judeului dei se afla intr-o rea bunstrii populaiei, un loc insemnat stare inapoiat, slab nzestrat din punct 1-a ocupat construcia de locuine. Ritde vedere tehnic. mul mereu ascendent al construciilor de Spre deosebire de trecut, judeul Clu] locuine, paralel cu creterea gradului de se caracterizeaz astzi printr-o econoconfort, au schimbat fundamental condimie infloritoare, cu o industrie i agriiile de locuit ale unui numr insemnat cultur socialist in plin progres. de oameni ai muncii din localitile urINDUSTRIA cuprinde 50 de intreprinder) bane i rurale. Numai in perioada 1966de S"ubordonare republican, 10 de in1970 au fost construite in judeul Cluj dustrie local i 19 ntreprinderi coopedin fondurile statului i din credite acorratiste. Industria judeului realizeaz in date de stat peste 14 000 de apartamente, prezent o producie care depete pe cea iar din fondurile proprii ale populaiei a agriculturii. peste 8 000 de locuine, din care mai mult Producia global industrial a judeu de 6 000 in mediul rural. lui Cluj reprezenta in 1971 3,50/o din cea In ansarnblul msurilor care au contritotal pe ar (locul 8). Numai ntr-o bui~ la ridicarea economic i socialA a singur zi se realizeaz n acest jude satelor un rol important 1-a avut aciu 142 de tone de oel, 775 tone de laminea de electrificare rural. Intensificarea nate, 4 478 tone de ciment, 406 m 3 deosebit a acestui proces in cincinalul prefabricate din beton armat, circa 170 precedent a fost posibil ca urmare a tone de celuloz, 17 745 perechi de ndezvoltrii att a sistemului electroenerclminte. 15 100 m 2 de esturi, 16 700 getic naional interconectat de transport buci de tricotaje etc. i distribuie, cit i a industriei electroO dezvoltare deosebit au cunoscut tehnice. Numai n anii 1966-1970 au fost metalurgia feroas, industria construcelectrificate n judeul Cluj 133 sate, reiilor de maini i prelucrrii metalelor, prezentnd 400fo din totalul de 333 sate industria mate:-ialelor de construcii, exelectrificate. La sfritul anului 1970 erau ploatarea i prelucrarea lemnului, inelectrificate aproape 800fo din satele judustria alimentar. In 1971 aceste ramuri deului.

www.cimec.ro

196

J U D E

TU

C L U J

ImpreunA circa 70Dfo din intreaga IndustrialA a judeului. : Ca unnare a Importantelor Investiii 'tcute, au fost date in funciune numeroase obiective : Intreprinderea "Carbochim", Uzina "Tehnofrig", Fabrica de confecii "Flacra", Intreprinderea de industrializare a laptelui, Antrepozltul frigorifer, Combinatul industrial de morrit i panificaie la Cluj, Fabrica de mobil IPROFIL i Combinatul de celuloz i hrtie la Dej, fabricile de crmid refractar i de prefabricate din beton la Turda, Complexul pentru prelucrarea lemnului la Gherla, Exploatarea de minereu de fier la CApu i altele. Au fost reutilate i extinse Uzinele "Industria srmei" din Cmpia Turzii, Fabrica de ciment, Uzina chimic Turda, Uzinele "Unirea", "Tehnofrig", "Armtura", fabricile de porelan, de medicamente, de pielrie i nclminte din Cluj i multe altele. In 1971, ponderea produciei globale a principalelor ramuri Industriale tn economia judeului i a Arii se prezenta astfel :
producie

ddeau

Yn procente fa de:
producia
producia

Ramuri ale industriei

industrial

globalA

global

'

indutrial

pe
1

jude

a ramurilor
pe
ar

Total induatrie din oare: Metalurgia feroaal (inolusiv ex traoia minereurflor feroase) c~nstrucll de m&llinl i prelu crarea metalelor Chlmle Extracia mlnerenrilor nemeta li!ere i produse din au bstane

1 1

100,0

3,5

18,1 17,2 3,8

i,S
2,3 1,3

Ritmul mediu anual de cretere a proglobale industriale n anii 19661970 a fost de 13,0%, fa de 11,9% pe intreaga ar. Cele mal importante creteri au cunoscut in ultimii ani ramurile celuloz i hrtie, extracia minereurilor nemetalifere i produsele din substane abrazive, construciile de maini i chimia. In 1970 producia global industrial a judeului a crescut cu 840fo fa de producia global a anului 1965, la celuloz:\ i hirtie cu 8750fo, textile cu 1330/o, construcll de maini i prelucrarea metalelor ll90fo, metalurgia feroas 107%, poligrafie cu 550fo, confecii cu 460fo etc. -" In 1971 judeul Cluj ocupa primul loc la extracia minereurilor nemetalifere i produse din substane abrazive (45,10fo din producia pe arA), la materiale de construcii (10,40fo din producia pe ar), la producia de sticl, porelan i faian (20,30/o), locul 2 pe ar la plelrie, bl nrie i nclminte (10,30fo) dup capital. In condiiile anului 1971 industria judeului Cluj a produs de peste 3 ori mai mult ciment i o cantftate de minereuri de fier de peste R ori mai mare decit s-a produs in Romnia anului 1938. Intreprinderile din industria local cuprind uniti din domeniul construciilor de maini i prelucrrii metalelor, materialelor de construcii, din industria alimentar etc. Volumul produciei industriei locale a sporit in 1970 de peste 10 ori n comparaie cu 1950. Ea produce circa 1 500 de sortimente, solicitate i pe
duciei
piaa strinA.

abrazive
'!lbtcrinle de construcii Exploatarea i prelucrarea lemnului C1ulo7.A ~i hirtie Stiotl!., porelan i faian Te:rtilA
Coafecli

3,3 10,1 6,9 3,6 3,4 9,4 4,4 6,0 1M 0,4

45,1 10,4 4,0 9,4 20,S 1,7


3,~

PielArie, bllnlrie ti minte AlimentarA S'punuri ~ ooemetioe Poligraf!a

laol.lii-

o,s

lO,S 3,7 7,4 4,9

In activitaten economic i de servire a populaiei, '' contribuie Important o aduce i cooperala meteugAreasc. In 1970 producia realizat in acest secto:era de 9,6 ori mai mare decit in 1950. Din totalul produciei mal mult de 1'18/o se executA cu munca la domiciliu. In ultimii ani s-au construit numeroase complexe de servire noi la Cluj, Turda, Gherla, Huedin, Cmpia Turzii. AGRICULTURA. Suprafaa agricolA a judeului la sfritul anului 1971 tnsuma 432 817 ha (2,90/o fa de suprafaa agricol

www.cimec.ro

.JUDEUL

CLU.J

19'7

a rii). Totalul suprafeei arabile se cifra la 212 955 ha (2,20fo fa de totalul pe ar). La sfritul anului 1971 tn jude funcionau 10 intreprinderi agricole de stat, 24 staiuni pentru mecanizarea agriculturii, 148 de cooperative agricole de producie, 5 asociaii intercooperatiste, 3 staiuni experimentale i 3 centre de Incercare a soiurilor. Din totalul suprafeei agricole 34,90fo deineau unitile agricole de stat, 57,60fo cooperativele agricole de producie i 7,50fo gospodriile agricole individuale. Din suprafaa arabil, unitile agricole de stat deineau 10,40/o, cooperatlvele agricole de producie 83,80fo, Iar gospod riile individuale 5,80fo. La sfritul anului 1971 unitile agricole de stat deineau 2 587 de tractoare fizice, 2 311 pluguri pentru tractor, 565 de cultivatoare mecanice, 1119 semntor! mecanice, 964 de combine pentru pioase etc. Suprafaa arabil ce revenea In medie unui tractor fizic era de 82 ha. In vederea ridicrii fertilitii solului. in 1971 au fost folosite peste 40 000 de tone de ngrminte chimice ; sup!'afaa amenajat pentru irigat a crescut de la 523 ha n 1960 la 3 808 ha In 1972. Principalele culturi erau cerealele (132 876 ha). din care grtul ocupa 53 700 ha i porumbul 62 200 ha, cartofii (8 154 ha) i sfecla de zahr (5 034 ha). Producia vegetal reprezenta in 1971 51,00fo, iar producia animal 49,00/o rn producia global agricol a judeului. Ponderea produciei agricole a judeu lui in producia agricol a rii era in 1971 de 2,40fo. In producia de fructe, pe .primul loc se situeaz producia de prune, urmat de cea de mere i de pere. Numrul bovinelor la Inceputul lui ianuarie 1972 era de 203105 capete, cu o densitate de 48,7 capete la 100 ha teren agrirol (ocupa locul 5 pe ar la total bovine, dup judeele Suceava, Tifov, Bihor i Timi), 265 150 porcine, cu o densitate de 124,5 la 100 ha teren arabil, i 411 801 ovine i caprine, revenind 98,8 capete la 100 ha teren agrirol. In 1970 ponclerea judeului Cluj in pro-

total a !rii a fost de 3,411/o la carne, 3,20fo la lapte, 2,20fo la lin i 2,80fo la ou.

ducia

SILfiCULTUR!-. Judeul Cluj avea in 1971 tm-nrnaforestier de 145 900 ha, din care 15 200 ha erau administrate de ronsiliile populare. Din totalul pdurilor, r inoasele ocupau 310Jo, stejarul 280fo, fagul 210fo i diverse specii 22%. Lemnul din pdurile clujene este exploatat i prelucrat de Intreprinderile specializate existente in Industria judeului.

Pentru refacerea patrimoniului forestier, anual se impduresc circa 1 200 ha, din care 950 ha cu rinoase. VINATUL I PESCUITUL. Fondul cinege'tiCir-judeului Cluj este bogat i variat, cuprinzind ca specii mai importante cpriori, mistrei, iepuri, fazan! etc. tn jude exist o cresctorie de nurci care d anual circa 5 000 de exemplare i o fazanerie ("Transilvania") care livreaz anual aproximativ 7 000 de fazanl. Pe lng speciile de pete existente in riuri, iazuri i eletee, mai exist dou pstrvrii pentru reproducere i repopularea apelor i o pstrvrie pentru consum. TRANSPORTURILE. Cile ferate au 261 <km, ceea ce r~rezint o densitate de 39,2 la 1 000 krn2 Pentru modernizarea cilor ferate, in ultimi! ani au fost nzestrate cu instalaii de centralizare 5 staii (Cluj, Dej, Cmpia Turzii, Apahida, Aghireu) ; s-au dotat cu bloc de linie automat 29 krn linie, ponderea lucrrilor de refacie mecanizate a liniilor a crescut In 1970 la 85/o, restul efectuindu-se semiautomat ; a fost innoit parcul de locomotive prin introducerea unul numr insemnat de locomotive diesel-electrice i diesel-hidraullce etc. Drumurile totalizeaz 2 221 km, din care 268 km modernizate. Din acestea drumurile naionale insumau 339 km, cu 250 km modernizate. Clujul dispune i de un aeroport modem pentru llnli interne.
CO~ER~. Ng_mrul
ului

unitilor comersocialist era in 1971 de 2 167 din

www.cimec.ro

198

JUDEUL

CLUJ

care 1 607 uniti comerciale cu amnun tul i 560 uniti de alimentaie public ; 1 217 erau uniti de stat i 950 apari neau se~torului cooperatist. Vnzrile de mrfuri cu amnuntul au crescut de 7 ori intre anii 1950 i 1970. In 1970 vnzrile cu amnuntul au crescut fa de 1965 cu 51%, iar mrfurile nealimentare cu 55%. Totalul desfacerilor se ridica in 1970 la 3,8 miliarde de lei. Vinzrile cu amnuntul reprezentau 3,90;o din volumul desfacerilor pe ar, mrfu rile alimentare 4.0o/o, alimentaia public 3,90/0, mrfurile nealimentare 3,9%. Din totalul vinzrilor cu amnuntul pe jude 36,60fo reprezentau. mrfurile alimentare, 13,10fo prin alimentaia public i 50,3% mrfuri nealimentare. Vinzrile de mrfuri cu amnuntul au crescut in 1971 cu circa 8% fa de 1970. INV AMlNT, CULTUR, ARTA. Clujul este un oroase tradiii culturale. s-ar putea aprecia ceea ce reprezint Iaul pentru Moldova este Clujul pentru Transilvania. Prima coal oreneasc dateaz nc din secolul al XIV-lea, iar la 1557 apare aici prima coal de stat. La inceputurile secolului al XVII-lea funcionau in ora 3 coli superioare bisericeti, iar in 1773 a a luat fiin o instituie colar superioar de stat. La Cluj i-au fcut studii unii din marii oameni de cultur ai poporului nostru : Gheorghe incai, Petru Maior, Gheorghe Lazr, Avram Iancu i
alii.

turale : cel al Universitii (1872), al Bibliotecii universitare (1906), Teatrul Naional (1906) ; s-au construit licee, clinici pentru studenii in medicin .a. Aici au trit i lucrat strlucii savani de renume mondial, ca : Victor Babe~ Emil Racovi, care a intemeiat la Cluj primul Institut de biospeologie din lume, istoricul Vasile Prvan, Jnos Bolyai, Apczai Csere Janos, Ady Endre i muli
alii.

La inceputul secolului al XIX-lea au fost construite primul teatru i primul conservator de muzic. ln 1827 au aprut primele societi de lectur, care au editat revistele "Erdelyi Mllzeum" (.,Muzeul ardelean"), .,Aurora" .a., ce desfurau o preioas activitate de pregtire a revoluiei din 1848. ln 1863 au luat fiin Academia de drept i Institutul de medicin i chirurgie, in 1869 Institutul de agronomie, iar in 1872, ca urmare a fuzionrii primelor ciou institute, a luat natere Universitatea clujean, cuprinzind facultile de drept, medicin, tiin i litere. ln aceast perioad au aprut impuntoare edioficii eul-

Cldite pe o bogat tradiie, invmn tul i cultura cunosc in anii de dup eliberare un mare avint. Azi !i desfoar activitatea in Cluj emineni oameni de tiin, cultur, scriitori, artiti romni, maghiari i de alte naionaliti, care aduc o contribuie nsemnat la dezvoltarea tiinei, artei i culturii noastre. Deosebit de condudente sint cifrele referitoare la invmntul de cultur general, profesional, tehnic i de specialitate. In anul colar 1971/1972 au funcionat 555 de coli de cultur generalA i 26 de licee de cultur general, la care au ~06t nscrii 104 704 elevi, de 2 ori mai muli decit in anul colar 1938/1939. Invmntul profesional, tehnic, de mai tri i de specializare postliceal a cuprins 32 de coli cu 13 132 de elevi. ln cele 14 licee de specialitate au fost inscrii 5 200 de elevi. Intr-un numr de 4 coli de artA snt pregtii 2 102 elevi. Numrul total al cadrelor didactice depete 6 900. Exist in jude coli generale i licee sau secii ale acestora in cadrul crora procesul de nvmnt se desfoar i in limba maghiar. O puternic dezvoltare cunoate i invmntul superior. ln anul de inv mint 1971/1972 in centrul universitar Cluj funcionau 6 institute de inv!i.m!nt superior cu 22 de faculti (Universitatea "Babe-Bolyai", Institutul politehnic, Institutul medico-farmaceutic, Institutul agronomic "dr. Petru Groza", Conservatorul "Gh. Dima", Institutul de art plastic). La Universitatea ,.Babe-Bolyai" exist cursuri care se desfoar In limba maghiar. Numrul studenilor se ridici la 21 278, fa de 4 142 de studeni cit consemnau statisticile oficiale fn anul de

www.cimec.ro

JUDETUL CLUJ

1)~

1938/1939. In mod corespuna crescut i numrul cadrelor didactice universitare : 1 935 fa de 443 In 1938/1939. La dispoziia studenilor se afl o reea larg de cmine, cantine, baze sportive. In urm cu civa ani s-a dat in folosin "orelul studenesc", complex social ultramodem. In municipiul Cluj funcioneaz 24 de cmine, In care sint cazai circa 10 000 de studeni, i 7 cantine, care servesc circa 7 600 de studeni. Tot aici funcioneaz i Casa de culturi\ a studenilor "Gheorghe Gheorghiu Dej". In Cluj pulseaz din plin i o bogat i multilateral activitate de cercetare tiin ific, atit in cadrul instituiilor de nv mnt superior, cit i in institutele filialelor Academiei R. S. Romnia (institutele de calcul, de lingvistic i istorie literar etc.) i ale Academiei de tiine sociale i politice (Institutul de istorie i arheologie, Centrul de studii sociale), in Institutul de izotopi stabili subordonat Comitetului de Stat pentru Energie nuclear, Institutul de sntate public i cercetri medicale, staiuni experimentale agricole, Centrul de cercetri i proiectri pentru minereuri de fier, Institutul de chimie al Ministerului InvmintulJi i alte institute clo:>!'artamentale. Aici i a('sfoar activitatea 47 uniti dP C('rcetare i laboratoare uzinale, in care lucreaz 1 550 de persoane, din care 500 sint ncadrate n funcia de cercettori
nvmnt
ztor
tiinifici.

Cluj activeaz numeroase inculturale, municipiul Cluj reprezentind o adevrat cetate de cultur. In Cluj i desfoar activitatea filiale ale uniunilor scriitorilor, compozitorilor, artitilor plastici, Teatrul Naional i Opera de stat cu un prestigiu recunoscut i peste hotarele rii ; Teatrul i Opera m.aghiar de stat ; Filarmonica "Gh. Dima", r:3re are i o secie de muzic popular ; Teatrul de ppui, cu secii in limba romn i maghiar. Un teatru dramatic exist i in municipiul Turda. Exist i o staie radio care emite i in limba maIn
stituii
gh:ar.

judeul

In 404

jude funcioneaz
cmine

culturale

.5 case de culturi\, i filiale steti,

277 biblioteci publice, o vast reea de cinematografe. O prestigioas activitate desfoar Biblioteca universitar ; ea cuprinde valoroase documente vechi, incunabule i alte tiprituri rare, stampe i ediii de pre ale clasicilor romni i strAini, bogate colecii de hri i reproduceri de art ; peste 1 500 000 de volume stau la dispoziia cititorilor. In ora i jude sint multe muzee, unele cu bogate tradiii : Muzeul de art, organizat in cel mai mare i mai frumos edificiu baroc al oraului, datind din secolul al XVIII-lea, cuprinde galeriile de art naional i universal, cu valoroase opere ale marilor maetri ai picturii romneti (N. Grigorescu, t. Luchian. I. Andreescu, N. Tonitza, Th. Pallady etc.) ; Muzeul etnografic al Transilvaniei, cu o bogat colecie (circa 50 000 de obiecte) reprezentnd cultura material i spiritual a poporului romn i a naio nalitilor conlocuitoare din Transilvania (aici a fost organizat i o nou secie, Muzeul in aer liber, cuprinzind numeroase consrucii rurale - case de locuit, ateliere, biserici etc. - reprezentative pentru arhitectura popular ardeleneasc) ; Muzeul de istorie a Transilvaniei, cu un patrimoniu muzeal de peste 100 000 de piese, care nfieaz istoria acestei provincii din cele mai strvechi timpuri. Cuprinde exponate de excepio nal valoare, ca tbliele cu semne pictagrafice din aezarea neolitic de la Tirtria, vasul de cult dacic de la Sarmizegetusa, cu tampilele "Decebalus per Scorilo" ("Decebal fiul lui Scorilo"), coleciUe de ceramic i statuete romane. Lapidariul constituie una din cele mai nsemnate avuii ale muzeului ; cel roman cuprinde in jur de 300 de monumente eplgrafice i sculpturale din Dacia traianl, iar cel medieval - mrturii arhitectonice din Cluj, i imprejurimi. Muzeul mal deine o colecie de istorie a farmaciei, de istorie greceasc i de istorie egipteanL Sint apoi casele memoriale "Octavian Goga" de la Ciucea i "Emil Isac" din Cluj. Micarea artistic de amatori are peste 100 de formaii, 26 de tarafuri, 7 fanfare.

www.cimec.ro

00

JUDETUL CJ.Ul

1. In Uzina .,Unirea"-Cluj 2. Exploatarea minier de fier la suprafa - Cpu~ 3. Fabrica de piele i lnclminte Cluj (Interior) 4. La Combinatul de celuloz i hirtie din Dej 5. Fabrica de ciment din Turda 6. Combinatul de cretere a porcilor de la Bonida 7. Staiunea hortlvltlcoUI. din Cluj
4

www.cimec.ro

IUDB'J'UL CLUI

201

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Teatrul Naional din Cluj (interior) Teatrul maghiar de stat din Cluj Unlversltatea .,Babe-Bolya!M din Cluj Vedere din Turda La Fabrica de porelan Cluj Monumentul de la BobUna Port popular din comuna Mrlel

11

12

www.cimec.ro

202

JUDEUL

CLUJ

numeroase echipe de teatru de amatori, de muzic uoar, brigzi de agitaie i altele. Multe din ele particip la manifestri culturale i din alte judee, ca de pildA la trgul tradiional de pe Muntele Gina, judeul Alba. In judeul Cluj, n afar de cotidianul in limba romn "Fclia" i de cel n limba maghiar "Igazsg", mai apar numeroase reviste de cultur n limbile romnA i maghiarA : "Tribuna", "Steaua, "Utunk", .,Korunk" etc. In municipiul Cluj i au sediul Editura "Dacia" i redaciile teritoriale ale mai multor edituri din Bucureti, ca Editura tiinific, Editura "Kriterion", Editura didacticA i pedagogic, Editura ,.Ceres". SANATATEA PUBLICA. Clujul este i un puternic centru clinic. Primul spital dateaz de prin anul 1366. La sfritul anului 1971, numrul unitAtilor medicale era de 22 spitale, 1 sanatoriu T.B.C., 127 de circumscripii sanitare, 53 de dispensare, 14 policlinici, 16 staionare de circumscriptie, 49 de case de nateri. NumArul paturilor de asisten medicalA se ridic la 6 824. In unitile de snAtate lucrau 4 059 cadre cu pregtire sanitar medie. 1 835 de cadre cu pregAtire sanitarA elementar ; la un medic reveneau 458 de locuitori. EDUCAIA FIZICA, SPORTUL. ln cuprinsul judeului snt 7 cluburi i 457 asociaii sportive cu 389 secii afiliate la federaiile de specialitate pe ramuri sportive. ln aceste uniti activeaz peste 9 400 sportivi legitimati, din care 3 maetri emerii ai sportului, 68 maetri ai sportului i 1 388 sportivi de categoria I i a II-a. La activitatea competiional particip 456 echipe, din care 27 n categoria A, 6 n categoria B, 7 n categoria C. Se pracrtc sportul n peste 30 de ramiJri, n multe domenii obinndu-se performane de nivel republican. Numai in 1971 s-au obinut 21 titluri de campioni ai Republicii Socialiste Romnia de ctre seniori i 53 de juniori. Pregtirea sportivilor este asigurat de 478 cadre de specialitate. Activitatea spor-

din 1971, de pild, se exprim prin 382 de aciuni care cuprind 2 650 de competiii (oficiale i amicale), din care 52 internaionale, 660 republicane i interjudeene, 720 judeene i 1 218 concursuri locale, ceea ce nseamn 7 competiii in medie pe zi. Muli dintre sportivii clujeni au obinut performane deosebite la diverse competiii naionale i internaionale.

tiv

S-a dezvoltat puternic baza material Pe lng stadionul municipal, cu 30 000 de locuri, i edificiile de arhitectonic modern cum snt : piscina olimpic i sala sporturilor, cu 3 000 de locuri, din Cluj, n ultimii ani au fost date in folosin 3 sli de gimnastic la Cluj i Turda, o sal acoperit pentru atletis:n in parcul sportiv al Universitii .. Babe-Bolyai" ; de asemenea, au fost amenajate 3 terenuri bituminizate, 8 terenuri de zgur roie pentru baschet, handbal i volei, 2 bazine de inot in diferite localiti ale judeului ; s-au regazonat i modernizat stadioanele din Dej i Gherla (greu afectate dup inundaii). TURISMUL. Cadrul natural deosebit de pito-rescafludeului, ca i numeroasele monumente de cultur, art, istorice i ale naturii favorizeaz dezvoltarea unei activiti turistice ample. Cele mal numeroase monumente istorice sint concentrate n municipiul Cluj. Ruinele cetii, datind din perioada care a urmat nv lirilor ttare (1241), sint reprezentate prin fragmente izolate de ziduri. Goticul apare in veacul al XIV-lea prin monumentala catedral Sf. Mihail, a crei construcie a durat peste un veac. Turnul, inalt de 80 m in stil neogotic, a fost construit ln a doua jumtate a veacului trecut (vechiul turn mai intii a ars, apoi a fost distrus n urma cutremurului din 1764). Interesante sint i Biserica reformati, construit cu sprijinul lui Matei Corvin, ca i casa n care s-a nscut Matei Corvin, una din cele mai impuntoare construcii laice ale vremii. Perla oraului o constituie Grdina botanic, nfiinat n 1923.
sportiv.

www.cimec.ro

J U D E

U L

CL U J

203

Fiind situat pe o suprafa de 14 ha, dispune de un modern complex de sere in care se intilnesc cele mai reprezentative exemplare ale florei mondiale. In incinta grdinii se afl i un valoros muzeu botanic, cuprinzind peste 500 000 de plante clasate. Muzeul are relaii de schimb cu peste 506 de grdini botanice din lume. Pe teritoriul judeului se afl i valoroase staiuni balneoclimaterice : bile Bia, indicate pentru tratamentul reumatismului, a unor boli ginecologice i afeciunilor pielii ; bile Cojocna, recomandate in tratarea bolilor aparatului locomotor, a bolilor ginecologice i afeciu nilor sistemului nervos ; bile Ocna Dejului - pentru tratamentul aparatului locomotor, asteniei, debilitii i rahitismului ; bile Someeni - pentru reumatism, boli ginecologice, sistem nervos .a. Dintre monumentele naturii, cel mai mare interes turistic il prezint Cheile Turzii, o uria despictur prin bariera de calcar cuprinzind numeroase peteri, o faun i flor extrem de bogate. In sprijinul dezvoltrii turismului s-au construit - mai ales in ultimii ani - numeroase cabane, drumuri i ci de acces. PER~CTIVE DE DEZVOLTARE. Inscriindu-se In dmam1smul susinut al dezvoltrii intregii ri, judeul Cluj va parcurge in actualul cincinal o nou i important etap pe drumul creterii puternice a forelor de producie i ridicrii eficacitii economiei sale. Caracteristica semnificativ a eforturilor o constituie punerea pe prim plan a factorilor calitativi ai dezvoltrii mockrnizrii i mbuntirii structurii ramurilor economice. Se va accentua in continuare ponderea industriei in producia total a judeului, prin asigurarea creterii cu prioritate a acestei ramuri economice, prevlzindu-se creterea volumului produciei industriale in 1975 de circa 2 ori faA de 1970 i de peste 3 ori in comparaie cu 1965. Elementul esenial al tmbunltirii structurii industriei este ritmul superior de dezvoltare a ramurilor strins legate de

progresul tehnic i a celor care asigurA o valorificare superi.'Jar a rezervelor judeului.

Baza energetic a judeului se va lrgi considerabil prin importante amenajri hidroenergetice, a cror construcie este in plin desfurare pe Valea Someului Cald. Dezvoltarea n ritm susinut a Uzinelor "Industria srmei" din Cmpia Turzii va avea o contribuie important la sporirea produselor metalurgice ale rii i mbuntirea structurii acestei producii. Industria construciilor de maini se va dezvolta att prin sporirea produciei cu parametri tehnico-economici superiori In unitile existente, cit i prin punerea In funciune a noi obiective ca, Fabrica de cazane mici i arztoare i Fabrica de malni de rectificat la Cluj. In perioada actualului cincinal va crete ponderea acestei ramuri i n volumul total de eport al judeului. \Ritmul inalt de cretere a produciei industriei chimice va fi asigurat in primul rind de noile capadti ale Fabricii de medicamente "Terae_!a" din Cluj i Uzinei chimice din Turda._/ Bogatele rezerve naturale ale judeului necesare industriei materialelor de construcii vor fi valorificate superior prin Combinatul de produse din ceramic fini pentru constructii ridicat la Cluj, modernizarea capacittilor de producie existente in diferite localiti concomitent cu lrgirea gamei produselor, indeosebi a celor destinate populaiei. Creteri lnsemnate sint prevzute i pentru celelalte ramuri ale industriei, indeosebi pentru industria uoar i alimentar care vor cunoate un dinamism pronunat pe baza diversificrii permanente i rapide a produciei in pas cu cerinele sporite ale consumatorilor. In agricultura judeului va fi accelerat procesul de dezvoltare intensiv i de modernizare, in principal prin mrirea cantitilor de ngrminte aplicate, extinderea suprafeelor irigate, utilizarea unor soiuri de mare productivitate i creterea gradului de mecanizare a lucrrilor agricole. innd seama de condiiile judeului

www.cimec.ro

201

JUDEUL

CLUJ

Cluj, planul cincinal prevede dezvoltarea unui puternic sector zootehnic, in principal prin crearea de noi complexe zootehnice de tip industrial atit in unitile agricole de stat cit i in cooperativele agricole de producie. Paralel cu dezvoltarea produciei, perfecionarea i modernizarea ramurilor economiei judeului, atenia se va . indrepta spre mbuntirea in continuare a repartizrii teritoriale a forelor de producie. Orae ca Huedin i Gherla, sau municipiul Dej vor cunoate o dezvoltare economic mai susinut decit pn acum prin construirea de noi intreprinderi i secii Industriale i dezvoltarea celor ex!s-

tente. Obiectivele industriale, agricole, de prestri de servicii i social-edilitare prevzute in urmtorii ani, vor crea condiii pentru transformarea unor localiti ca Gilu, Clele, Aghireu, Apahida, Moctu, B<Jnida, Pantlceu, Iara fn centre socialeconomice puternic dezvoltate. Vor avea loc numeroase aciuni menite s contribuie la ridicarea i nfrumusearea tuturor localitilor, extinderea reelei .de drumuri, lrgirea i modernizarea reelei comerciale, mbuntirea condii ilor de locuit, dezvoltarea activitilor social-culturale, valorificarea complex a zonelor turistice i de agrement.

JUDEUL

CLUJ
tn municipiul Cluj
i

cu

reedina

MUDlelpll : 3. Orae : 3. Localiti componente ale municipiilor (diD care suburbane : 5). Sate : 420.
A. M U N 1 C 1 P II

ale

oraelor

: H. Comune : 74

1.

MUNICIPIUL

C L U .J

11. MUNICIPIUL D E J, LocalitAti componente ale municipiului : 1. D E J ; 2. Ocna Dejului ; 3. Petera ; 4. Pintic ; 5. omcutu Mic. Comune suburbane. 1. Comuna CUZDRIOARA. Sate componente ale comunei suburbane : 1. CUZDRIOARA ; 2. Mlnlturel ; 3. Valea G!rboulul. 2. Comuna JIClnU DE JOS. sate componente ale comunei suburbane : 1. ncmu DE JOS ; 2. Codor ; 3. Jlchiu de Sus ; t. !gAu ; 5. TArpiu ; 3, Comuna MICA. Sate componente ale comunei suburbane : 1. MICA ; 2. D!mbu Mare ; 3. MAnAstirea ; t. N!re ; 5. SinmArghita ; 8. Valea Clreoll ; 7. Valea Luncll. l'IIUNICIPIUL TUB DA, Comune suburbane: 1, Comuna MIHA.I VITEAZU. Sate componente ale comunei suburbane : 1. MIHAI VITEAZU ; 2. Cheia ; 3. Cornetl. 2. Comuna SANDULETI. Sate componente ale comunei suburbane : 1. SANDULETI ; 2. CopAceni. B.
ORAE

ni.

1.

Ora~ul

CI M P 1A G B E B L A.
Slllva.

T U B Z Il,
LocalltAi

~. oraul

componente ale componente ale

oraului

: 1. G B E B LA ; 2. : 1. B U E D 1 N ; 2.

Bllia

; 3.

H.l

date ; 4. 3.
oraul

B U E D 1 N,

LoealltAi

oraului

Biclatu.

C. COMUNE 1. Comuna AGHIREU. Satele componente : 1. AGlUREU ; 2. Aghlreu-Fabr!cl ; 3. Arghlu : 4. B.gara ; 5. Dineu ; 6. Dorolu ; 7. Inucu ; 8. Leghia ; 9. MacAu ; 10. Tlcu ; 11. Ticu-Colonle. 2. Comuna AITON. Satele componente : 1. AITON ; 2. Rediu. 3. Comuna ALUNI. Satele componente: 1. ALUNI; 2. Corneni ; 3. Ghirolt; 4. Pruneni; .5. Vale. t. Comuna APAHIDA. Satele componente : 1. APAHIDA ; 2. Bodrog ; 3. C1mpeneti ; 4. Corpadea ; 5. Dezmir ; 6. Pata ; 7. Slnnlcoarl!. ; 8. Sub CoastA. 5, Comuna ACJULEU. Satele componente : 1. ACHILEU

www.cimec.ro

MARE ; 2. Achileu Mic ; 3. Cristorel ; 4. Dorna ; 5. Fodora. 6. Comuna BACIU. Satele componente : 1. BACIU ; 2. Coruu ; 3. Mera ; 4. Popeti ; 5. RAdala ; 8. SAlltea Nou ; 7. suN'agu, 7. Comuna BAIOARA. Satele componente : 1. BAIOARA ; 2. FrAslnet ; 3. Moara de pdure ; 4. Muntele Blorl1 ; 5. Muntele Bocului ; 8. Muntele Cacovel ; 7. Muntele F111i : R. Muntele Scelulu1 ; 9. SAcel. 8. Comuna BELI. Satele componente : 1. BELI ; 2. Blceti ; 3. Dealu Botll ; 4. Glurcua de Jos ; 5. Glurcua de Sus ; 8. Poiana Horea ; 7. Smlda. 9. Comuna BOBlLNA. Satele componente : 1. BOBlLNA ; 2. AntA ; 3. Bbdlu ; 4. Blidretl ; ~- Cremenea ; 6. Maia ; 7. Oorhel ; 8. Prun! ; 8. Rzbunenl ; 10. SuarA ; 11. VUcelele. 10. Comuna BONIDA. Satele componente : 1. BONIDA ; 2. Coasta ; 3. Rscruci ; 4. TA.uenl. li. Comuna BORA. Satele componente : 1. BORA ; 2. Bora-CAtun ; 3. Bora-Crestala ; 4. Ciumfaia ; 5. Glula. 12. Comuna BUZA. Satele componente : 1. BUZA ; 2. Rotunda. 13. Comuna CAIANU. Satele componente : 1. CAIANU ; 2. BArA! ; 3. CAlanu Mic ; 4. Clanu-VamA. ; 5. Vaida-camra ; 6. VAlenl. 14. Comuna cALARAI. Satele componente : 1. CALARAI ,. 2. Bogata; 3. ClAral-Gar. 15. Comuna CALAELE. Satele componente: 1. CALAELE ; 2. Clata ; 3. Dealu Negru ; 4. Flnclu ; 5. VAlenl. 16. Comuna CAMARAU. Satele componente : 1. CAMARAU ; 2. NAolu ; 3. Slmbolenl. 17. Comuna CAPUU MARE. Satele componente : l. CAPUU MARE; 2. Aglrblclu; 3. Blceti ; 4. CApuu Mic; 5. DlngAu Mare ; 6. Dtngu Mic ; 7. Dumbra,;a ; 8. PAnlcenl ; 9. Straja. 18. Comuna CAEIU. Satele componente : 1. CAEIU ; 2. comorla : 3. Coplean : 4. Custura : 5. GlrbAu Dejulu1 : 8. Guga ; 7. Leurda ; 8. RugAetl ; 9. SlAtruc : 10. urtor. a. comuna CATINA. Satele componente : 1. CATINA ; 2. Copru ; 3. Feldioara ; 4. Hagu ; 5. Hodaie ; 6. Valea CaldA. 20. Comuna CEANU MARE. Satele ~omponente : 1. CEANU MARE ; 2. Andicl ; 3. Bolan ; 4. Boldu ; 5. Clurgu ; 6. Dosu Napului ; 7. Finae ; 8. HodAI-Bolan : 8. Iacobenl ; 10. Moreti ; 11. Stlrcu ; 12. Strucut ; 13. Valea lui Cat!. 21. Comuna CHINTENI. Satele componente : 1. CHINTENI ; 2. Deuu ; 3. Felurdenl ; 4. Mclcau ; 5. Pdurenl ; 6. Satu Lung : 7. SAlltea Veche : 8. SlnmArttn ; 8. Vechea. 2Z. comuna CHIUETI. Satele componente : 1. CHIUETI ; 2. Dosu Brlcll ; 3. Huta ; 4. MAgoaja ; 5. Strlmbu ; 8. Valea CAeielulul ; 7. Valea lui Opri. 23. Comuna CIUCEA. Satele componente : 1. CIUCEA ; 2. Bucea ; 3. Negreni ; 4. Prelucele ; 5. VInAtori. 24. comuna CIURn.A. Satele componente : 1. CIURILA ; 2. Fllea de Jos ; 3. Fllea de sus ; 4. PAdurenl : 5. Prunl ; 6. SAUcea ; 7. SAUte ; 8. utu. zs. comuna ClCAU. Satele componente : 1. ClCAU ; 2. Muncel; 3. SAllca. 26. Comuna COJOCNA. Satele componente : 1. COJOCNA ; 2. Boj-CAtun ; 3. Boju ; 4. Cara ; 5. Hucl ; 8. Iuriu dP Cmpie ; 7. Moritl; 8. Straja. 27, Comuna CORNETI. Satele componente: 1. CORNETI : 2. Birlea ; 3. Igrila : c. Lujerdiu ; 5. MorAu : 6. Stolana ; 7. Tlocu de Jos : 8. Tlocu de Sus : 9. Tloltlur. 28. Comuna DABlCA. Satele componente : 1. DABlCA ; 2. Luna de Jos ; 3. P!glia. 29. Comuna FELEACU. Satele componente : 1. FELEACU ; 2. Casele Micetl ; 3. Gheorghleni ; 4. SrAdl; 5. Vllcele. 30. Comuna FIZEU GHERLII. Satele componente: 1. FIZEU GHERLII : 2. Bon ; 3. Lunea Bonulul ; 4. Nlcula ; 5. SAcAlaia. 3L Comuna FLORETI. Satele componente : 1. FLORETI ; 2. Luna de Sus; 3. Tul. 32. Comuna FRATA. Satele componente : 1. FRATA ; 2. Berchieu ; 3. Oa ; 4. Olariu ; 5. PAdurea Iacobenl ; 6. Poiana FrAii ; 7. RAzoare ; H. Soporu de Clmple. 33, Comuna GEACA. Satele componente : 1. GEACA ; 2. Chiri ; 3. Lacu ; 4. Legii ; 5. Pu1n1 ; 6. Sucutard. 34. Comuna GILAU. satele componente : 1. Gn.Au ; 2. someu Cald ; 3. Someu Rece. 35. comuna GlRBAU. Satele componente : 1. GlRBAU ; 2. Cornetl ; 3. Ndelu ; 4. Vltea ; 5. Turea. 36. Comuna IARA. Satele componente : 1. IARA ; 2. Agri ; 3. Borzetl ; 4. Buru ; 5. Cacova Ierli ; 6. FAgetu Ieri! ; 7. Lungetl. ; 8. Maca ; 9. Miigura Ieri! ; 10. Ocollel ; 11. surduc ; 12. Valea Agrlulul ; 13. Valea Vadulul. 37. Comuna ICLOD. Satele componente : 1. ICLOD ; 2. FundAtura ; 3. Iclozel ; 4. Llvada ; 5. Orman. 38. Comuna IZVORU CRIULUI. Satele componente : 1. IZVORU CRIULUI ; 2. NadA.u ; 3. Nearova ; 4. aula. 39, Comuna JUCU. Satele componente : 1. JUCU DE sus ; 2. Gdl!!in : 3. Juc-Herghelle ; 4. Jucu de Mijloc ; 5. Vlea. 40. Comuna LUNA. Satele componente : 1. LUNA ; ~. Gllgoretl ; 3. Luncanl. U. Comuna MAGURI-RACATAU. Satele componente: 1. MAGURIRACATAU ; 2. MAguri; 3. Muntele Rece. 42. Comuna MANASTIRENL Satele componente : 1. MANASTIRENI ; 2. Ardeova ; 3. Bedeclu ; 4. Blca ; 5. Dretea ; 6. MAnAturu Romnesc. 43. Comuna MARGAU. Satele componente : 1. MARGAU; 2. Boclu; 3. Butenl; 4. Ciuleni ; ~. Rchiele ; 6. Scrind-FrAslnet. U. Comuna MARIEL. Satele componente : 1. MARII:L. 45. Comuna MINTIU GHERLII. Satele componente : 1. MINTIU GHERLII; 2. Bunetl ; 3. NimR ; 4. P&durenii ; 5. Petretl ; 6. Salatlu. 46, Comuna MOCIU. Satele componente : 1. MOCHJ ; 2. Boteni ; 3. ChesAu ; 4. Crlenl ; 5. Falca ; 6. Ghlrlu RomAn ; 7. Rolenl ; 8. Turmal ; 9. zorenii de Vale. 47. Comuna MOLDOVENETI. Satele componente : 1. MOLDOVENETI ; 2. B deni : 3. Pletroasa ; 4. Plletl ; 5. Podenl ; 6. Stejeri. 48. Comuna PALATCA. Satele co:nponente : 1. PALATCA ; 2. BAgaclu ; 3. Mureen!J de Clmple ; 4. Petea ; 5. Sava. 49. Comuna PANTICEU. Satele componente : 1. PANTICEU ; 2. CAtl!llna ; 3. Cubleu Somean ; 4. Drja ; 5. Srata. 50: Comuna PETRETll DE JOS. Satele componente : 1. PETRETII DE JOS ; 2. Creti ; 3. Delenl ; 4. Llvada ; 5. Petretll de Mijloc ; 6. Petretll de Sus ; 7. Plaiuri. 51. comuna PLOSCOI. Satele componente : 1. PLOSCOI ; 2. Crall1t ; 3. Loboda ; 4. Valea Florilor. 52. con: una POIENI. Satele componente: 1. POIENI ; 2. Bologa ; 3. Cerbetl ; 4. Hodic: ;

www.cimec.ro

203

J UDE TU L

CLUJ

5. Lunea Vlagului ; 6. Morlaca ; 7. Tranlu ; 8. Valea DrAganulul. 53. Comuna RECEA-CRISTUR. Satele componente : 1. RECEA-CRISTUR ; 2. CAprloara ; 3. Ciubanca ; 4. Ciubncna ; 5. Elclu ; 6. Eseu ; 7. Jurca ; 8. Osol ; 9. Pustua. 54. Comuna RISCA. Satele componente : 1. RICA ; 2. Dealu Mare ; 3. LAputetl ; 4. MArcetl. 55. Comuna SACUIEU. Satele componente : 1. SACUIEU; 2. Rogojel ; 3. Vlagu. 56. COmuna SAVADISLA. Satele componente : 1. SAV ADISLA ; 2. Flnlel ; 3. Hdate ; 4. Llta ; s. Lltenl ; 8. Stolna ; 7. Vlloara ; 8. Vlaha. i7. Comuna SIC. Satele componente : 1. SIC. SI. Comuna SINCRAIU. Satele componente : 1. SINCRAIU ; 2. Alunlu ; 3. BrAloru. 4. Domou ; S. Hortacea. 59. Comuna SlNMARTIN. Satele componente : 1. S!NMARTIN ; 2. Ceaba ; 3. Cutca ; C.~ D!Viciorll Marl ; 5. D!Viciorll Miel ; 6. Mhal ; 7. Slmboleni ; a. Tlrguor. 10. comuna SlNPAUL. Satele componente : 1. SINPAUL ; 2. Berlndu ; 3. Mlhietl ; 4. sumurducu ; 5. ardu ; 6. Topa Mic. 61. Comuna SUATU. Satele componente : 1. SUATU; 2. Aruncuta; 3. Dlmburlle. 62. Comuna TRITENII DE JOS. Satele componente : 1. TRITENII DE JOS ; z. Clapa ; 3. Colonia ; 4. Pdurenil ; 5. Trltenii de Sus ; 6. Trltenil-Hotar. 63. Comuna TURENI. Satele componer;~te : 1. TURENI ; 2. Ceanu Mic ; 3. Cometl ; 4. MArtlneU ; s. Mlcetl. M. COmuna TAGA. Satele componente : l. TAGA ; 2. NAsa! ; 3. Slntejude ; 4. Slntejude-Vale ; S. Slntloana. GS. Comuna UNGURA. Satele c_omponente : 1. UNGURA ; 2. Batin ; 3. Daro ; 4. Slcfa ; 5. Valea Unguraului. 66. Comuna VAD. Satele componente : 1. VAD ; 2. Bogata de Jos ; 3. Bogata de sus ; 4. C.:ilna ; 5. Cetan ; 8. Curtuluu Dejului; 7. Valea GroUor. 67. Comuna VALEA IERII. Satele componente : 1. VALEA IERII; 2. Cerc; 3. Plopi. U. Comuna VIIOARA. Satele componente: 1. VIIOARA ; 2. Urca. 68. Comuna VULTURENI. Satele componente: 1. VULTURENI; 2. Bbulu ; 3. BAdetl ; 4. Chidea ; 5. FAurenl ; 8. olmenL

La definitivarea textului au colaborat : Alexandru Cucu, Dezideriu Ldszl6ffy.

www.cimec.ro

JUDEUL CONSTANA

AEZAREA GEOGRAFICA. Judeul Constanta se afl situat n jumtatea sudic a Dobrogei, nvecinindu-se la est cu Marea Neagr, la vest cu judeul Ialomia, la nord cu judeele Brila i Tulcea, iar la sud delimiteaz grania R. S. Romnia cu R. P. Bulgaria. Are o suprafa de 7 055 km2, ocupin1 s11b acest aspect locul 9 ntre judeele
rii.

RELIEFUL se prezint sub forma unui podi tabular Podiul Dobrogei , ucr nclinat de la sud spre nord, ctre Valea Carasu i dinspre Dunre spre r mul Milrii Negre. f,Jctuit dintr-o temelie de calcare i gresii, acoperit n cea mai mare parte Cll o ptt:r groas de loess, Podiul Dobrogei prezint versani abrupi spre Dunre i mare, interf1uvii larg vlurite i plane, cu nlimi medii cuprinse intre 100 i 200 m. Partea cea mai joas se afl in zona central, ntre Cernavod i Constanta. de-a lungul vii Carasu. a crei albie larg i cu maluri nalte, mrginit de Podiul Dorobanului la nord, Podiul Cobadinului i Podiul Negru Vod la sud, are caracterul unei imersiuni intre panta vii, care coboar spre Dunre i panta reliefult:i care coboar de la Dunre spre mare. Vile adincite din zona litoralului mrii au gurile transformate in limane maritime, nchise de perisipuri, care au favorizat apariia unor staiuni balneare.

are caracter c0ntinental cu excesive. Verile sint in general fierbini i uscate, iar iernile reci. Temperaturile medii anuale variaz intre 10" in nord i 11 o in sud. Media lunii celei mai reci - ianuarie - nu coboar pe litoral niciodat sub 0, n timp ce n zona continental atinge -1. Maxima absolut a fost de 42,2 in 1945 la Cernavod, iar minima absolut de -33,1 n 1942 la Murfatlar. Vinturile sint puternice, fiind dominante cele din nord-est. Au aciune negativ asupra culturilor agricole. Ploile cad rar i snt neuniform repartizate pe teritoriul judeului (sub 400 mm pe litoral i peste 400 mm in prile central i vestic). Cea mai mare cantitate de precipitaii se nregistreaz n lunile mai i iunie, iar cea mai redus n lunile iulie, august i septembrie. HIDROGRAFIA. Reeaua de ape se caracterizeaz prin ruri scurte, care seac in anotimpul cald ; mai importante sint cele din partea nordic a teritoriului : Casimcea i Cara.c;u. Intre Dunre i mare se gsesc limane instalate la gurile rurilor miel (Buceag, Oltina, Mrleanu, Vaderoasa, Cochirleni, spre Dunre i Taaul, Siutghiol, Techlrghiol, MangoJ.lia, Tatlageac, Tbcrie i Agigea spre mare). Unele dintre acestea au o mineralizare ridicat, fiind folosite in tratamentul balnear CTechirghiol, Nunnuane
tai).

CLIMA

www.cimec.ro

208

.JUDEUL

CONSTANTA
Legturile comerciale stabilite intre autohtonii geto-daci, care populau acest teritoriu, i negustorii navigator! ai m rilor sudului au favorizat dezvoltarea unor importante centre comerciale pe rmul Mrii Negre. Vestigiile arheologic~ atest c la sfritul secolului al VII-lea milesienii au ntemeiat prima lor colonie - Histros - n Golful Sinoe. Cu un secol mai tirziu a fost ntemeiat cetatea Callatis (Mangalia de azi) care deine, ncc;,Jnd din secolul al III-lea i.e.n., hP.gemonia i asupra Histriei. Intre aceste ceti s-a extins o ntreag reea de aezri, mtre care amintim oraul Tomis, ntemeiat pe locul actualului ora Constana. In primele secole de existenA, Tomisul a cunoscut o dezvoltare mai redus decit Hlstria i Callatis, fiind un timp dependent de acesta din urm. Obinerea Independenei (mijlocul secolului al III-lea i.e.n.l a nsemnat pentru Tomis cale liber spre o dezvoltare rapid. Intre anii 62 i 44 .e.n., ntreaga Dobroge devine parte integrant a statului dac condus de Burebista. Ctre sfritul secolului 1 i.e.n. (anii 29-27) s-a instaurat stpnirea roman asupra Dobrogei, care a durat peste apte secole. Situaia economicA a cetilor pontice. precum i a populaiei a fost puternic influenat de invazia unor popoare migratoare (goi, huni, avari, slavi). In perioada de descompunere a orinduirii sclavagiste s-au meninut legturile dintre populaia daco-roman de pe cele dou maluri ale Dunrii, asigurndu-se, n acest fel, o dezvoltare unitar a populaiei autohtone. La sfritul secolului al XIV-lea (1388) ntreaga Dobroge face parte din ara Romneasc, condus de Mircea cel B trn, care se intitula domn peste "ambele maluri" ale Dunrii "pn la Marea cea Mare". In 1416 aceste inuturi ao. intrat sub stpnirea turceasc, ele revenind Romniej. n urma rzboiului pentru independen

SOLURILE sint dispuse in zone orientate in direcia nord-sud. Cele mal rspndite sint cernozlomurile carbonatice, care ocupA zona centralA, i soiurile b.lane, ntlnite mat ales in partea de vest. Cernoziomurile i cernoziomurile levigate .>e gAsesc, n general, in partea de est, pe relieful mai tnalt. Sub aspectul insuirilor fizice i hidrografice, acestea sint soiuri optime pentru aplicarea irigaiilor, deoarece au o porozitate ridicatA, permeabilitate optim i capacitate sporitA de rei nere a apei. RESURSELE NATURALE ALE :SOLULUI I SUBSOLULUI. Bogiile subsolului constau din minereuri de fier (Palazu Mare), isturi verzi (Sibioara), calcare (Piatra, Topalu, Medgidia, Cheia, Luminita, Corbu, Hirova etc.), argile caolinoase (ibrin, Gherghina, Cuza Vod, Tortomanu, Mircea VodA etc.), diatomite (Adamclisi), porfire (Istria), roci fosfatice (Petera, Ivrinezu), ape minerale sulfuroase, srate (Topalu, Mangalia, Techirghiol, Nuntai etc.) i altele. Vegetaia spontan este reprezentat in colul sud-vestic al judeului prin pAduri de stejar brumriu i girni. DIN TRECUTUL ISTORIC AL JUDEU LUI. Cele mai vechi urme omeneti de pe teritoriul judeului Constanta dateaz din paleolitic. Ele au fost gsite n pete rile de la Gura Dobrogei. Urme din neoliticul vechi, datind din perioada 55003500 i.e.n. au fost descoperite la Cernavod, din neoliticul mijlociu (circa 35002800 .e.n.) la Hirova, Iar din neoliticul superior (circa 2800-1900 i.e.n.) la Medgidia. Sfiritul neoliticului corespunde cu perioada unor mari i importante transformri economice-sociale, etnice i culturale pe teritoriul Dobrogei, transformri atestae de descoperirile arheologice. Din ultima perioadA a bronzului (13001150 i.e.n.) sint cunoscute citeva depozite de bronz (comuna Nicolae Blcescu, Constanta, Techirghioll.

(1878).

www.cimec.ro

.J U D E

TU

C O N S T A N

TA

209

In 1912, judeul Constanta a fost martorul unor evenimente importante, care au culminat cu marea grev a muncitorilor i hamalilor din portul Constana. In 1920, muncitorimea constineanA a luat parte la greva general ce a cuprins intreaga ar. In timpul celui de-al doilea rzboi mondial, oamenii muncii din judeul Constanta, sup conducerea P.C.R., au inscris fapte de lupt revoluionar, organizind mari aciuni de sabotaj impotriva regimului fascist, c~le mai multe avnd loc la antierul naval, Uzina electric, Fabrica "Geta" din oraul Constanta. precum-i in alte localiti. In lunile iulie-august 1944 au fost organizate la Constanta formaiuni patriotice de lupt, care au avut un rol insemnat in timpul insurecie! declanate la 23 August 1944. La Constanta s-au dat lupte drze cu trupele hitleriste cotropitoare.
POPULAIA. Judeul Constana, la 1 ianuarie 1972, avea 524 595 de locuitori (2,5D/o din populaia intregii ri). Densitatea populaiei era de 74,3 locuitori pe kilometru ptrat, fiind inferioar mediei pe ar. Structura populaiei pe sexe indic o pondere mai mare a populaiei de sex masculin (circa 510/a din totalul populaiei).

stanta a fost de 192 400, din care 155 100 muncitori, revenind 357 de wariai la 1 000 de locuitori i 73 de salariai din industrie la 1 000 de locuitori. Numrul salariailor a crescut in 1971 fa de 1965 cu peste 54 000, iar al muncitorilor cu peste 52 000. Cea mai mare parte a salariailor snt concentral in ramurile produciei materiale : industrie (21,5Dfo din totalul salariailor), agricultur (16,1 Ofo), construcii
(18,20fo),
circulaia mrfurilor

(14,90fo),

urbane (57,4/o) eviun nivel relativ ridicat de urbanizare comparativ cu al altor judee, cit i fat de nivelul mediu pe ar (al III-lea jude pe ar). Majoritatea locuitorilor sint romni (circa 91% la recensmntul populaiei din 15 martie 1966). Natalitatea populaiei in 1971 a fost de 18,2 nscui vii la 1 000 de locuitori, mortalitatea de 7,2o/ nregistrindu-se ~n 00 , spor natural de ll,O%o. In perioada 1966-1971, creterea absolut a populaiei a fost de 58 843 de locuitori. In 1971 numrul mediu scriptic al salariailor care lucrau in unitile economice i social-culturale din judeul Condeniaz

Proporia populaiei

transporturi (11,4%) etc. LOCALITILE. In cuprinsul judeului Constanta se afl un municipiu, 7 orae, 49 de comune, din care 4 suburbane, i 196 de sate. Municipiul Constanta este reedina judeului i se afl situat pe rmul Mr!! Negre, fiind cel mai mare port al rii, un puternic centru industrial, comercial i cultural. Avea la 1 ianuarie 1972 o populaie de 177 866 de locuitori (fr oraele i comunele subordonate). Prin portul Constanta, care cunoate o continu extindere i modernizare in anii construciei socialiste, trece mai mult de jumtate din exportul i importul rii. Totodat, este un important port de tranzit pentru rile din centrul Europei. Este staiune balnear i centru arheologic de seam, cu numeroase vestigii greceti, romane i bizantine. Oraul se afl pe locul fostei ceti Tomis. Aici a fost exilat poetUl latin Ovidiu. In 1960 s-au descoperit la Constanta ruinele unui edificiu comercial datind din secolul I I III, iar in 1962 numeroase alte vestigii, printre care o admirabil statuie a Fortunei cu zeul Pontus. Oraul Eforie, subordonat municipiului Constanta, este aezat la sud de acesta, pe fia litoral nalt dintre lacul Techirghiol i Marea Neagr, cu ? popul!lie stabil de peste 8 000 de locuitori. Este format din dou staiuni balneoclimaterice : Eforie Nord i Eforie Sud, care asigur anual priml.rea la odihn i tratament a zeci de mii de persoane. Staiunile sint importante pentru aerul ma-

www.cimec.ro

.,.
JUDETUL CONSTANTA
LEGEND

CI

.... o

l\:1

.
d t:l
t"

Municipiu rejedin( de judet Oro1e


Comune

l!'l +i

Fronlier de >lot limil de judet lim~ de comunli Te~oriul municipiului 1i oro,elor Teriloriul comunelor >uburbone

o :z:
r/1

o
\.
~

'~
~
~

li

il> il>

:z:

+i

"J

z
<

lJ. l
G
www.cimec.ro

J UD E

U L

C O S S T AS A

211

rin bogat in aerosoli cu caliti terapeutice, pentru bi de soare, de nisip i de


nmol.
Oraul Mangalia, subordonat municipiului Constanta, se afl pe malul Mrii Negre, la 43 km sud de Constanta. Avea la 1 ianuarie 1972 o populaie de 15 431 d~ locuitori. Din malul lacului Mangalia, care se afl in apropierea staiunii respective, izvorsc ape sulfuroase hipotermale {21 -28) cunoscute nc de pe vremea romanilor i indicate in tratamentul bolilor digestive, reumatice, renale, ginecologice i ale aparatului locomotor. In Mangalia se pstreaz valoroase vestigii de art antic : fragmente din zidul de aprare al cetii Callatis, un edificiu din epoca romano-bizantin, apeduetul, morminte tumulare etc. Muzeul din localitate pstreaz un important tezaur de opere de art, rezultate din s pturile arheologice. Oraul Techirghiol, subordonat mumcipiului Constanta, este situat pe malul lacului cu acelai nume, la sud de Constanta, i are o populaie stabil de circa 11 400 de locuitori. Importana sa ca statiune balnear se datorete lacului Techirghiol, care are o suprafa de 1 068 ha i este separat de mare printr-un cordon de nisip. Prin darea in funciune in viitor a unui mare i modern complex sanatorial care se afl in curs de execuie, se vor pune i mai mult in valoare proprietile terapeutice ale staiunii. Oraul Nvodari, subordonat municipiului Constana, este o aezare modern cu o populaie de peste 7 500 de locuitori. Este renumit prin calitatea produselor Uzinei de superfosfai i acid sulfurlc (U.S.A.S.). A devenit cunoseut i prin faptul c aici exist o tabr de pionier! i colari unde i petrec intr-un mod agreabil vacana 5 200 de copil Intr-o serie {atit din ara noastr, clt l de peste hotare). Oraul Medgidia, cu o populaie la 1 ianuarie 1972 de 35 344 de locuitori, are o

anii construciei socialismului (Fabrica de ciment i produse azbo, Intreprinderea mecanic de utilaje). Aici mai funcionea z fabrici de ghea, de crmid, de panificaie, de produse lactate etc. Oraul Hrova, port vechi la Dunre, se afl situat in nord-vestul judeului i avea la aceeai dat o populaie de 8 757 de locuitori. Este un important centru piscicol, dispunind, totodat, de multe exploatri de calcar i o ntreprindere de artizanat. In apropiere, la Vadul Oii, se intinde peste Dunre un uria arc de beton i oel noul pod, cu o lungime total de 1 456 m -, simbol al spiritului creator i al hrniciei poporului nostru. Oraul Cernavod, cu o populaie la 1 ianuarie 1972 de 12 828 de locuitori, este aezat pe malul drept al Dunrii, !a captul podului construit peste acest fluviu ntre anii 1890 i 1895 de ctre inginerul romn Anghel Saligny. Podul, n lungime de 3 580 m, datorit cii ferate ce-l str bate, constituie principala arter feroviar ntre judeul Constanta i marea majoritate a localitilor din ar. Comunele judeului Constanta snt uniti administrative mari, cu o populaie medie de 5 048 locuitori. Dup numrul de locuitori, comunele judeului ~ grupeaz astfel : 30 ntre 2 000 i 5 000 de locuitori ; 17 intre 5 000 i 10 000 i 2 peste 10 000 de locuitori. TRASATURI ECONOMICE. Lipsit in trecut de industrie, judeul Constanta se evideniaz in prezent printr'-un potenial industrial relativ ridicat, in care construciile de maini, de utilaj metalurgic, construcii i reparaii de nave, industria chimic, a materialelor de construcii i industria alimentar au o pondere nsemnat.

importan

economic

deosebit

datorit

marilor intreprinderi industriale republicane care s-au construit i dezvoltat ln

Agricultura se caracterizeaz printr-un inalt grad de mecanizare i Irigare, fiind orientat in direcia culturilor de cimp, a creterii animalelor, viticulturii, legumiculturii etc. O alt ramur a economiei judeului este pescui tul.

www.cimec.ro

212

J U DE TU L

C O N STANTA

prezint o imporpentru transportul maritim al rii, portul Constanta fiind considerat "poarta Romniei spre mrile i oceanele lumii". O importan economic principal prezint litoralul Mrii Negre, unde s-a dezvoltat o puternic baz de odihn i cur balneoclimateric, precum i pentru turismul intern i internaional. INDUSTRIA judeului cuprindea in 1971 47 de ntreprinderi, din care 30 ntreprinderi de subordonare republican, 7 intreprinderi de subordonare local i 10 intreprinderi ale industriei cooperatiste. Schimbrile profunde intervenite in economia judeului in perioada cincinalului trecut se datoresc volumului mare de investiii alocat din fondurile statului, care au nsumat in aceast perioad 15,7 miliarde de lei. In anii 1966-1970 au fost investite in industrie peste 3,3 miliarde de lei pentru construirea de noi obiective. Pe harta industrial a judeului au ap rut in perioada cincinalului 1966-1970 Centrala electrotermic Palas, instalaia pentru prepararea cretei Basarab!, o fabric de mobil i furnire, o intreprindere integrat de lin, o fabric de bere, o fabric de ulei i alte obiective industriale. Au fost, de asemenea, mrite, modernizate sau construite noi secii in unele ntreprinderi : o nou linie de acid sulfurie la U.S.A.S. Nvodarl, o instalaie pentru hirti-e nnobilat la Fabrica de celuloz i hrtie Palas, linii noi pentru fabricarea tuburilor de azbociment la Fabrica de ciment Medgidia, o instalaie de buturi rcoritoare Pepsi-Cola la Fabrica ,.Munca" din Ovidiu etc. Prin intrarea in funciune a noilor obiective industriale, prin dezvoltarea celor existente, valoarea produciei globale industriale a crescut intr-un ritm mediu anual de 14,20/o, superior mediei pe ar (11,90/o). In 1970 s-a realizat in numai 15 ?.ile intreaga producie a judeului din anul 1938. Producia industrial globalii a crescut cu 1220fo in 1971, fa de 1965. Din sporul produciei globale industriale a judeului, 52,10fo s-a realizat pe seama creterii productivitii muncii.
tan deosebit

Judeul

Constana

In 1971, ponderea produciei globale a principalelor ramuri industriale in economia judeului i a rii se prezenta astfel :
In
Ramuri ale industriei procente fal de:
producia

producia

rlobalii. industriali pe jude


100,0

globali industriali a ramurilor pe arl


2,2

Total industrie diu care: Construcii de ma~ini i prrlu crarea metalelor Chimie Materiale de construcii Textill
Alimentar

19,7 6,7 11,7 10,9 33,9

1,6

1,,
7,11 8,3

''

In 1971, ntreprinderile constnene au realizat importante cantiti de produse, cu o mare pondere in totalul produciilor respective pe ar : 32.30fo la acid sulfuric, 50,50fo la ngrminte fosfatice i 23,50fo la producia de ciment. A crescut simitor potenialul industriei uoare i alimentare : ntreprinderile constnene au realizat in 1971 8,70fo din producia pe ar la esturi de lin i tip lin, 5,20fo din producia de carne, 3,20fo din producia de preparate de carne i 12,80fo din cea de ulei i grsimi vegetale comestibile. O larg dezvoltare a cunoscut in ultimii ani in judeul Constanta industria local i cooperatist. Intreprinderea de prefabricate i materiale de construcii Constanta, Fabrica de crmizi Cobadin, Intreprinderea de prelucrare a lemnului, Intreprinderea metalurgic ,.Energia", Intr~rinderea de producie alimentar i textil (I.P.A.T.) .a. au fost mrite i modernizate. AGRICULTURA. Judeul Constanta mcu judeul Tulcea (fosta regrune Dobrogea) rmn in memoria rii intregi ca fcnd parte din "prima regiune in intregime cooperativizat" in 1957. In judeul Constanta i desfoar activitatea 14 intreprinderi agricole de stat, 146 de cooperative agricole de propreun

www.cimec.ro

J V D E
ducie i 26 de staiuni pentru mecanizarea agriculturii. Suprafaa agricol de care dispunea in 1971 era de 583 701 ha, din care 194 289 ha reveneau Intreprinderilor agricole de stat i 328 862 ha cooperativelor agricole. Agricultura este nzestrat cu un iasemnat parc de tractoare i maiai agricole pentru mecanizarea lucrrilor agricole. In 1965 reveneau la un tractor 101 ha, iar in 1971 80 ha. Aproape BOOfo din totalul muncilor agricole din intreprinderile de stat sint executate mecanizat. Folosirea unor cantiti mai mari de ngrminte chimice la ha a contribuit la obinerea de recolte bune. Astzi mediile reooltelor de griu i porumb depesc 2 500 kg i respectiv 3 400 kg la hectar. Judeul Constana ocup un loc de frunte intre judeele rii in ceea ce privete producia de cereale. tn anul 1971 au fost obinute 928 225 tone de cereale boabe, din care 509 316 griu, 371 584 porumb, 110 151 floarea-soarelui, 15 349 sfecl de zahr. Contribuia judeului Constanta la producia global de griu a rii a fost de peste 10%, la cea de porumb de circa 50fo, iar la producia de floareasoarelui de aproape 140/o. Pentru obinerea unor producii mari i livrarea la fondul de stat a unor cantiti sporite de porumb, floarea-soarelui, sfecl de zahr, legume, fructe, struguri, carne, lapte, lin, numeroase uniti agricole de stat i cooperatiste din jude au fost distinse cu Ordinul Muncii clasa 1. O contribuie deosebit la dezvoltarea agriculturii judeului au adus-o cele trei uniti de cercetare tiinific : Staiunea Experimental Valu lui Traian, Staiunea Experimental Palas i Staiunea Experimental Murfatlar, in cadrul crora s-a urmrit realizarea unor soiuri de semine de mare randament, ameliorarea raselor de animale, mbuntirea produciei viticole. La Staiunea Experimental Valu lui Traian se fac i cercetri in legtur cu comportamentul culturilor in condiii de irigare. Un loc insemnat in economia agrar a judeului Constanta ocupA sectorul zoo-

TV

C O N S T A N A

213

tehnic ; exist vechi tradiii locale indeosebi in ceea ce privete cresterea oilor. La recensmntul de la inceputul anului 1972, judeul dispunea de 139 900 de bovine, din care 56 400 vaci, 298 900 de porcine, 879 000 de ovine, peste 2 000 000 de psri. La 100 ha de teren arabil, de puni i finee reveneau 25 bovine, 159 ovine, iar la 100 ha teren arabil 60,2 porcine. In cadrul asociaiilor intercooperatiste exist un complex pentru ngrarea berbecuilor, cu o capacitate anual de 30 000 de capete, 5 complexe pentru ngrarea porcilor, de 105 000 capete, un complex pentru lngrarea tineretului taurin i unul pentru creterea vacilor de lapte de 5 000 i respectiv 1 000 capete. Insemnate realizri s-au Inregistrat i in domeniul vitlculturii. Judeul Constana deine locul al doilea pe ar (dup judeul Vrancea) in ceea ce privete producia de struguri. Vinurile de la Murfatlar (staiunea experimental i I.A.S.) au fost in multe rinduri medaliate la concursurile internaionale de la Montpellier, Ljubljana, Budapesta, Sofia, Bucureti . a., obinnd peste 180 de medal!i. In cincinalul trecut au fost Infiinate plantaii noi la Nazarcea, Ostrov, Neptun, OItina, Cochirleni, Medgidia. Paralel cu ntrirea sectorului viticol s-a dezvoltat i pomicultura. Printre speciile de pomi care intilnesc aici condiii favorabile de dezvoltare amintim : caiii, piersicii, gutui!. Principalele zone pomicale sint : Medgidia, Murfatlar, Ostrov, Mangalia . a. Cantiti nsemnate de piersic! provenind din judeul Constanta sint exportate in multe ri ale lumii. In 1971 suprafeele plantate cu vii, pomi, mpreun cu pepinierele viticole i pomicole, insumau 23 192 ha, fa de numai 3 619 ha existente in 1938. i sectorul legumicol a cunoscut o ampl dezvoltare. In 1971, de pild, suprafaa amenajat pentru sere i salarii era de aproape 50 ha. O atenie deosebitA s-a acordat, de asemenea, lucrrilor de irigaii. Pn la sfritul anului 1972 au fost amenajate pentru irigat in sistemul Carasu 184 000

www.cimec.ro

214

JUDE t:

CON STA N A

ha. Cantitatea de ap ce trece prin valea Carasu i ajunge n sistemul de irigaii echivaleaz cu debitele rurilor Olt, Jiu, Arge., i Ialomia la un loc. In anii urmtori, agricultura judeului Constanta, ca urmare a eforturilor financiare fcute de statul nostru, va cunoate o i mai mare dezvoltare. Structura culturilor va fi mbuntit ; un loc principal il vor ocupa suprafeele de legume, surs principal de aprovtzJOnare a populaiei locale i turitilor. VINATUL I PESCUITUL. In judeul Constanta speciile caracteristice pentru vinat snt mistreii (pdurile Bneasa i Dumbrveni), cpriorii, iepurii. In p durile de la Hagieni, Dumbrveni, Murfatlar, Bneasa, Negru Vod, Talaman i Comorova se ntlnesc fazani. Se mai vneaz, de asemenea, rae, gte i porumbei slbatici, turturici, dropii. Pescuitul se practic n zona litoralului maritim, in lacurile i limanurile Dunrii i Mrii NegTe. Pescuitul sportiv a cunoscut in ultimii ani o amploare deosebit. Lacurile Tb.crie, Agigea, Siutghiol, unele bli din raza oraului N vodari etc. snt puse la dispoziia pescarilor amatori. TRANSPORTURILE. Judeul Constanta dispune de 330 km de cale ferat, revenind 46,8 km la 1 000 km2 Reeaua feroviar se prezint sub forma a dou axe care traverseaz judeul : prima de la vest la est (calea ferat dubl Cernavod Constana) i a doua de la sud la nord. lntre localitile Negru-Vod-Medgi dia i spre Tulcea. Legturile judeului cu celelalte judee se realizeaz pe calea ferat ce traverseaz Dunrea pe la Cernavod i pe calea rutier ce trece fluviul in punctul Giurgeni-Vadu Oii. Reeaua rutier dispune de 2 911 km de drumuri, din care 460 km modernizate. Transportul fluvial este deservit de porturile Hirova i Cernavod. Transportul maritim se face prin portul Constanta. Cre.,terea continu a traficului Internaio nal de mrfuri a impus in anii din urm unele msuri de lrgire i modernizare a portului Constanta.

S-au construit 5 334 lllo diguri, 13 dane de diferite adncimi, 10 ha de platform portuar, 8 km drumuri, 35 km ci ferate, 900 m poduri i pasaje, 10 000 m2 magazii pentru mrfuri generale. Efectuarea tuturor acestor lucrri a creat posibilitatea ca la danele noului port s pc,at ancora astzi nave de mare tonaj. Au fost adincite bazinele prin dragare. In anul 1970 volumul mrfurilor transportate cu nave romneti a fost cu 312,30/o mai mare dect n 1965, realizarea aceasta fiind posibil i ca urmare a nzestrrii flotei noastre maritime cu noi nave pentru minereu, iei i alte mrfuri. O continu i vertiginoas dezvoltare cunoate i antierul Naval Constanta. Sporirea capacitii i modernizarea treptat a procesului de producie a permis executarea pe docurile proprii a lepurilor, alandrelor i alupelor, a pontoanelor dormitor precum i a unor nave de 1 920 tdw. In viitor urmeaz s se construiasc aici vase de mare tonaj, de peste 50 000 tdw. ln perspectiv se prevede manrea capacitii portului care va trebui s satisfac cerinele unui trafic de cteva ori mai intens dect cel actual. Transportul este efectuat i pe calea aerului, prin Aeroportul internaional "M. Koglniceanu". Dezvoltarea multilateral a economiei judeului a fcut necesar realizarea unor lucrri de telecomunicaii, cum ar fi : semiautomatizarea i automatizarea circuitelor telefonice interurbane Constanta i a staiunilor de pe litoral. COMERUL. Dezvoltarea economiei judeului a avut drept urmare dezvoltarea reelei comerciale. In perioada 1965-1970 volumul desfacerii mrfurilor ctre populaie a crescut de 1,64 ori. In jude existau n 1971 2 066 de uniti comerciale, din care 1 565 uniti cu amnuntul i 501 uniti de alimentaie public, la care se mai pot aduga i unitile cooperaie! de consum. Volumul desfacerilor de mrfuri cu amnuntul prin comerul socialist a re-

www.cimec.ro

J U D E

TUL CONSTANTA
Exist

21')

prezentat n 1971 4,575 miliarde de lei, din care prin comerul de stat 3,428 miliarde de lei, iar prin comerul cooperatist 1,147 miliarde de lei, ceea ce reprezint o cretere total fa de 1950 de 12,9 ori. INVATAMINT, CULTURA, ARTA. In anii construciei socialiste s-a acordat o
atenie deosebit dezvoltrii nvmin

unitilor

tur, 150 de cmine culturale, lialele steti, 211 biblioteci

tulul, culturii i artei. Pentru aceasta a fost creat baza material corespunz toare. In anul colar 197111972 in tnvlm!n tul precolar funcionau 247 de grdinie de copii cu 13 862 de copii nscrii i 551 de educatoare. Existau 278 de coli, din care 256 de coli generale i 22 de licee. In aceste uniti lucreaz 3 771 de cadre didactice, numrul elevilor nscrii fiind de 87 306. In acelai an in cadrul judeului au mai funcionat 10 licee de specialitate (economic, energetic, industrial, de construcii, agricol, de muzicA, de arte plastice), cu 4 807 elevi i 259 cadre didactice. In septembrie 1972 au mai fost nfiinate 3 licee (de chimie, de marin i de
alimentaie public).

7 case de culInclusiv fipublice cu peste un milion de volume, 127 cinematografe. In municipiul Constanta functioneazA 4 teatre (dram i comedie, liric, de revistA i de ppui) ; stnt constituite 5 ansam"' bluri artistice de amatori. Dintre acestea "Bruleul" i "Pandelaul" au obinut numeroase premii cu prilejul participrii la festivalurile folclorice de peste hotare. La reeaua instituiilor de cultur se mai adaug i numrul mare de muzee : Muzeul arheologic Constanta (cu secii tn aer liber la Mangalia, Histria, Adamclisi), Edificiul roman cu mozaic, Muzeul Marlnei, Acvariu!, Planetariul, Delfinariul i Muzeul de art (cu seciile de la Topalu i Limanu), Muzeul Mrii la Constana, colecia Ion Jalea, Muzeul de art popular. La Medgidia se afl de asemenea un muzeu de art. La Constanta mai funcioneaz galeriile de art plastic, iar la Mamaia atelierele de art plastici i
cerami-c.

culturale.

tehnic i tehnic de 8 coli, frecventate de circa 800 elevi. ln nvmntul profesional existau in anul colar 1971/1972 13 coli cu 266 de cadre didactice i 4 378 de elevi. Anual, 1 814 elevi stnt pregtii prin sistemul de ucenicie la locul d'! munc. ln cincinalul actual, baza material a sistemului de invmtnt s-a tmbogit cu 16 localuri i 215 sAli de clasA. La Constana funcioneaz i un Institut pedagogic cu 5 faculti i 5 secii, unde activeaz 77 de cadre didactice. Institutul dispune de 22 de laboratoare. In anul universitar 197111972 au frecventat cursurile acestui institut 1 279 de studeni. Reeaua nvmntului superior s-a mbogit n anul universitar 1972/1973 cu un institut de marin cu dou secii (navigaie i electromecanicl naval). O larg dezvoltare cunoate reeaua Pentru
maitri exist

nvmntul

In afara cotidianului "Dobrogea Nou" a unui ziar uzinal "Portul", mai apar : revista bilunar "Tomis", revista studeneasc "Ex-Ponto" i alte reviste colare. Numrul abonamentelor la radloficare i radio a fost in 1971 de 85 521, din care 70 401 numai la radio ; la acestea se mal pot aduga i cele 66 990 abonamente la televiziune.
i

tar

SANATATEA PUBLICA. Reeaua sanicuprindea in 1971 9 spitale, 7 policlinici (dintre care 3 sezonlere), 2 sanatorii T.B.C. osteoarticulare, 1 sanatoriu C'rtopedic, 1 sanatoriu balnear pentru copii, 2 servicii medicale balneare, 46 dlspensare de Intreprindere, 28 case de na tere, 34 staiuni pentru copii, 8 cree, 2 leagne de copii, o staie de salvare, 11 servicii de salvare, o staie Aviasan. Numrul paturilor de asisten medicalA era la sfritul anului 1970 de 5 600 (inclusiv cele din senatorii). In judeul Constanta, asistenta sanitar este asiguratA

www.cimec.ro

!16

J V D E

TV

C O N STA N

www.cimec.ro

JUDETUL

CONSTANTA

211

1. Vedere din portul Constanta 2. Fabrica de celuloz i hirtie Palas 3. Noua termocentralA din Constanta t. I.A.S. Murfatlar 5." Berbec merinos de Pa:as 6. Plaja Mamala 7. Litoral la Eforie Nord 8. Cartierul no11 gAri - Constana 8. Vechiul monument roman "Tropaeum Tralani" (secolul al II-lea) de 1& Adamcllsl

www.cimec.ro

218

J U D E

TU

CO N S T A N

TA

de 728 medici (la un medic revin 720 de lQcuitori) i 2 812 ca-dre me-dii sanitare (revine un cadru me-diu sanitar la 187 de locuitori). EDUCAIA FIZICA, SPORTUL. In judeul Constanta exist o baz material pentru practicarea e-ducaiei fizice i a sportului de mas. Amintim sala sporturilQr, cu 2 400 locuri, stadiQnul de fotbal, cu peste 20 000 locuri, care rivalizeaz cu unele din cele mai moderne obiective de acest gen -din ar. Pe lng acestea, in jude exist, de asemenea, numeroase baze de antrenament la -dispoziia cluburilor i colilor sPQrtive (dou cluburi "Farul" i "tiina" i dou c<>li cu cite 13 secii) i a celor 224 asociaii sportive, din care 35 n ntreprinderi, 13 in instituii, 3 n cooperativele meteugreti, 51 la sate, 119 n coli. In cele 325 de secii sPQrtive afiliate la federaiile de specialitate activeaz 5 453 sportivi legitimati, 4 594 sportivi clasificai, 1 maestru emerit, 23 maetri ai sportului, 2 candidai maetri, 224 sportivi de categoria 1. 876 de categoria a 11-a, 1 887 de categoria a III-a i 1 586 care fac parte din categoria juniori. In 1971 un numr de 123 de sportivi din jude au fcut parte din loturile naionale, sportul de performan fiind reprezentat in judeul Constana de 43 echipe participante la campionatele republicane. TURISMUL. Litoralul Mrii Negre, numeroasele vestigii ale trecutului (cetatea Histria - una din cele mai vechi rezerv.aii arheoiQgice din ara noastr, Monumentul triumfal de la Adamclisi, Complexul rupestru de la Murfatlar, Edificiul roman cu mozaic ce dateaz din vremea lui Constantin cel Mare, descoperit pe faleza vechiului port Tomis etc.), precum i alte obiective, ca Moscheia din Constana, operele de art - numeroase sculpturi de Cornel Medrea, Ion Jalea, Boris Caragea, Ferrari, Etoore, Oscar Han etc. - de pe cuprinsul judeului atrag in fiecare var zeci de mii de turiti d.in ar i de peste hotare. De la an la an numrul lor este

in cretere. In 1971, de pild, i-au petrecut conce-diul aici peste 2 000 000 de turiti, din care mai mult de 710 000 n grupuri organizate prin agenii de turism. Pentru satisfacerea cerinelor mereu crescnde s-a prevzut in cincinalul actual majorarea capacitii de cazare, care va ajunge la peste 150 000 de locuri pe serie. Investiiile nsemnate din partea statului au schimbat nfiarea tuturor staiunilor de pe litoral. O extindere cu totul -deosebit au cunoscut staiunile din nordul oraului Mangalia, aflate nu numai pe malul mrii dar i lng frumoase pduri de stejar, populate cu fazani, lepuri i cprioare. Staiunile Saturn, Venus, Jupiter, Neptun i Olimp ootalizeaz 40 600 de locuri. La Costineti fiineaz "Tabra albastr", care gzduiete in fiecare serie 2 256 studeni romni i de peste hotare. In imediata apropiere a noului cartier Tomis Nord din Constana, intre lacul Siutghiol i Marea Neagr, se afl staiu nea Mamaia, care are astzi o capacitate de cazare de 33 400 locuri. Cele 49 de hoteluri i moteluri, 70 de restaurante, baruri, bufete i cofetrii, locurile amenajate pentru agrement, teatrul de var, cinematograful n aer liber, magazinele, complexele comerciale, bazarul i tirgul de var, toate acestea acoper o suprafa de 70 ha. Litoralul a devenit locul preferat pentru vacan i al copiilor. In afar de taberele pentru studeni, pionieri i colari, mai funcioneaz tabere la : 2 Mai, Vama Veche, Agigea, Schitu i n internatele unor coli de pe litoral. In staiunea Eforie Nord i in oraul Mangalia funcioneaz n tot timpul sanatorii balneare i numeroase hoteluri. Valorificarea izvoarelor de ape sulfuroase i termale, descoperite recent la Mangalia, alturi de ceilali factori naturali (ap salin, nmol) va permite llooralului romnesc s concureze, din punct de vedere terapeutic, cu zone de mare tradiie de pe glob.

www.cimec.ro

J V D E

T V L C O N S TA N T A

219

PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE. Realizrile obinute pn in prezent in dezvoltarea economic i social-cultural a judeului Constanta sint o chezie a faptului c prevederile anilor urmtori vor fi nfptuite cu succes. Producia global industrial va fi la sfiritul anului 1975 cu 66,70fo mai mare fa de nivelul anului 1970. Producia global agricol va crete cu 320/o. Productivitatea muncii in industria republican va fi cu aproape 400fo mai mare fa de anul 1970. Vor fi construite unele obiective noi : Fabrica de beton celular autoclavizat Constanta, Fabrica de materiale ceramice de finisaj pentru construcii Medgidia_..j Se vor efectua lucrri de extindere '{( capacitilor de producie la Intreprinderea metalurgic de utilaj Medgidia

' (l.M.U.M.), Fabrica de ciment Medgidia, Intreprinderea integrat de ln (I.I.I..), Intreprinderea "Dobrogeana". La antierele Navale Constanta se vor construi nave de 60 000 i 150 000 tdw. Se vor da in folosin noi capaciti de producie i la U.S.A.S. Nvodari. Valoarea mrfurilor ce se vor desface cu amnuntul prin comerul socialist va fi in .1975 de peste 6 miliarde lei. Volumul exportului va fi de 3,5 ori mal mare fa de realizrile anului 1970. Vor fi luate in continuare msuri privind dezvoltarea bazei materiale a tnvAmintului, culturii, precum i a unitli lor de ocrotire a sntii. Toate acestea vor contribui la ridicarea judeului Constanta pe noi trepte ale progresului i civilizaiei.

JUDEUL

CONSTANTA in municipiul
Constana

cu

reedina

Municipii: 1. Orae : ;. Localltll componente ale munlcip_illor i ale (din care, suburbane: 4). Sate: 196 (din care, aparin oraelor: 2). A. 1\lVNICIPII

oraelor

: 17. Comun" : tt

1. MVXICIPIUL CONSTANT A. Localltl s T A s A ; 2. 1\iamaia ; 3. Palazu Mare.


Orae

componente

ale

municipiului :

1.

CON-

ce

aparin

de municipiu :
Localiti

1. 2.

Oraul
Oraul

EFO R 1 E.

componente ale

oraului

: 1. Eforie Sud ; 2. Eforte Nord.

M A N G A L 1 A. N A V O DAR l,
Localiti

3. O~auJ maia-Sat.

componente ale oraului : 1.

N A V ODA R 1 ; 2. Ma-

t.

Oraul TE C H 1 R G H 1 O L. Localiti componer.te ale oraului : 1. TE C H 1 R G III O L : 2. Sanatoriul Agigea; 3. Staiunea zoologicA Marin. Sate ce aparin oraului : 1. Aglgea ; 2. Lazu.

Comune suburbane ce aparin municipiului : 1. Comuna 23 AUGUST. Sate componente ale co111unei s:.~burbane : 1. 23 AUGUST ; 2. Dulceti ; 3. Monenl. 2. Comuna LIMANU. Sa'e componente ale comunei suburbane : 1. LIMANU ; 2. Hagieni ; 3. 2 Mai ; 4. Vama Veche. 3. Comuna OVIDIU. Sate componente ale comwnei suburbane: 1. OVIDIU ; 2. Lwnina ; 3. Poiana. 4. Comuna Tl:ZLA. Sate componente ale comunei suburbane : 1. TUZLA ; 2. Costineti ; 3. Schitu. B.
ORAE

1.

Oraul

C E R N A V O D A. 11 1 R O V A.
Loca1Jtl1

2. Oraul

componente ale oraului : 1. H 1 R O V A : 2. Vadu Olt.


oraului

3. Oraul M E D G 1 D 1 A. Localltll componente ale Opreanu ; 3. Valea DacUor.

: 1.

M E D G 1D 1A :

1. Remus

www.cimec.ro

220

JUDEUL

CONSTANTA

C. C 01\IUNE 1. comuna ADAMCLISL Satele componente: 1. ADAMCLISI: 2. Abrud ; 3. Haeg; 4. Urluta: ~. Zorile. 2. comuna ALBETL Satele componente : 1. ALBETI ; 2. Arsa : 3. Coroana : 4. Cotu VAU ; 5. Vlrtop, 3, Comuna ALIMAN. Satele componente : 1. ALIMAN : 2. Adlncata : 3. Dun reni ; 4. Flortlle ; 5. Vlahi. 4. Comuna BANEASA. Satele componente : 1. BANrEASA ; 2. FAurel; 3. Negureni ; 4. Tudor Vladimirescu ; 5. Valea apului. 5. Comuna CASTELU. Satele compo nente: 1. CASTELU; 2. Cuza VodA ; 3, Nlsipari. 6, Comuna CERCHEZU. Satele componente : 1. CERCHEZU; 2. CAsdoarele; 3. MAgura; 4. Viroaga. 7. Comuna CHIRNOGENL Satele componente : 1. CHIRNOGENI ; 2. Credina ; 3. Plopeni. 8. Comuna CIOBANU. Satele componente : 1. CIOBANU ; 2, Mioria. 8, Comuna CIOCIRLIA. Satele componente : 1. CIOCIRLIA ; 2, Cio ciriia de Sus. 10. Comuna COBADIN. Satele componente : 1. COBADIN ; 2. Conacu ; 3. Curcan! ; 4. Negret! ; 5. Viioara. 11. Comuna COGEALAC. Satele componente : 1. COGEALAC ; 2. Co !elia ; 3. Fintinele ; 4. Gura Dobrogei ; 5. Rlmnicu de Jos ; 6. Rimnicu de sus ; 7. Tariverde. U. Comuna COMANA. Satele componente : 1. COMANA ; 2. Casicea ; 3. General ScAri.oreanu ; 4. r"elinu ; 5. Tl'ltaru. 13. Comuna CORBU. Satele componente : 1. CORBU ; 2. Lumlnla ; 3. Vadu. 14. Comuna CRUCEA. Satele componente : 1. CRUCEA ; 2. Bltgeti ; 3. Crtan ; 4. GAlbiori ; 5. Stupina; 6, irtu. U. Comuna CUMPANA. Satele componente : 1. CUMPANA; 2. BArganu; 3. Potirnichea ; 4. Straja. 18. Comuna DELENI. Satele componente : 1. DELENI ; 2. Petroani ; 3. Pietreni ; 4. Poienla ; 5. lpote. 17. Comuna DOBROMIR. Satele componente : 1. DOBRO MIR ; 2. Cetatea ; 3. Dobromlru din Deal ; 4. Lespezi ; 5. PAdureni ; 6. Vleni. 18. Comuna G1RLICIU. Satele componente: 1. GIRLICIU. lll. Comuna HORIA. Satele componente: 1. HO RIA ; 2. Cloca ; 3. Ghindreti ; 4. Tlchilet1. 20. Comuna INDEPENDENA. Satele compo nente : 1. INDEPENDENA ; 2. DumbrAveni ; 3, Ftntlna Mare ; 4. Furnica ; 5. Movila Verde ; 6. Olteni ; 7. Tufant. 21. Comuna ION CORVIN. Satele componente : 1. ION CORVIN; 2. Bre ben\ ; 3. Cringu ; 4. M1rcet1 ; 5. Rarltea ; 6. VUle. 22, Comuna ISTRIA. Satele componente : 1. ISTRIA ; 2. Nuntai. 23. Comuna LIPNIA, Satele componente : 1. LIPNIA ; 2. Canlia ; 3. CarvAn ; 4, Coslugea ; 5. Cutugluc ; 6. Goruni ; 7. Izvoarele. 24. Comuna MERENI. Satele componente : 1. MERENI ; 2. Clobnla ; 3. Lanurile ; 4. M1r1tea ; 5. Osmancea. 25. Comuna MIHAIL KOKALNICEANU. Satele componente : 1. MIHAIL KOKALNICEANU ; 2. Oltuz ; 3. Palazu Mic ; 4. Piatra ; 5. Sibloara. 26. Comuna MlliAI VITEAZU. Satele componente : 1. MIHAI VITEAZU ; 2. Sinoie. 27. Comuna MIRCEA VODA. Satele componente : 1. MIRCEA VODA ; 2. Facila ; 3. Gherghina ; 4. Saligny ; 5. Satu Nou ; 6, tefan cel Mare ; 7. lbrlnu. 28, Comuna MURFATLAR. Satele componente : 1. MURFATLAR; 2. Slmlnoc. 28. Comuna NEGRU VODA. Satele componente : 1. NEGRU VODA ; 2. Darabani ; 3. Grniceru ; 4. vncele. 30. Comuna NICOLAE BALCESCU. Satele componente: 1. NICOLAE BALCESCU ; 2. Dorobanu ; 3. Dropla. 31. Comuna OLTINA. Satele componente : 1. OLTINA ; 2. RAzoare ; 3. Satu Nou ; 4. Strunga, 32, Comuna OSTROV. Satele componente : 1. OSTROV ; 2. AlmalAu : 3. Bugeac ; 4. Esechlot ; 5. Galta ; 6. Girlta. 33, Comuna PANTELIMON. Satele componente : 1. PANTELIMON ; 2. CAlugArenl ; 3. Nlstoretl ; 4. Panteltmon de Jos ; 5. Runcu ; 8. Vulturu. 34, comuna PECINEAGA. Satele componente : 1. PECINEAGA ; 2. VInAtori. 35. Comuna PETERA. Satele componente : 1. PETERA ; 2. Ivrinezu Mare ; 3. l'.Tlnezu Mic ; 4. Izvoru Mare ; 5. Veteranu. 36.. Comuna POARTA ALBA. Satele componente : 1. POARTA ALBA; 2. Nazarcea. 37, Comuna RASOV A. Satele componente : 1. RASOV A ; 2. Coch!rleni. 38. Comuna SARAIU. Satele componente : 1. SARAIU; 2. Albina ; 3. Dulgheru ; 4. Stejaru. 39, Comuna SACELE. Satele componente : 1. SACELE ; 2. Traian. 40. Comuna SEIMENI. Sa tele componente : 1. SEIMENI : 2. DunArea ; 3. Selmenu Mici. u. Comuna SILITEA. Satele componente : 1. SILITEA ; 2. Tortoman ; 3. epe VodA. 42. Comuna TIRGUOR. Satele componente: 1. TIRGUOR; 2. Castan; 3. Cheia; 4. Grdina; 5. Mireasa. 43. Comuna TaPALU. Satele componente : 1. TOPALU ; 2. Captdava. 44. Comuna TOPRAISAR. Satele com ponente : 1. TOPRAISAR ; 2. Amzacea ; 3, Biruina ; 4. Mov1lia. 45, Comuna V ALU LUI TRAIAN. Satele componente: 1. VALU LUI TRAIAN.

La definitivarea textului au colaborat : Maria Ctudin, Elvira.


i1ranu.

Mihescu, Nicolae

Eugen Vasiliu.

www.cimec.ro

JUDEUL

COVASNA

AEZAREA GEOGRAFICA. Judeul Covasna este situat n partea centrali a rii, in zona intern a curburii Carpailor. La norcl se nvecineaz cu judeul Harghita, spre nord-est cu Bacu, la est cu Vrancea, la sud-est cu Buzu, iar spre sud i sud-vest cu judeul Braov. Suprafaa total a judeului Covasna este de 3 705 km 1, reprezentind 1,6;0 din teritoriul rii. RELIEFUL. Teritoriul judeului corespunde sectorului nord-estic al depresiunii Brsei. Aceasta are aspectul unul es neted, intins, cu forme domoale care urc treptat, prin intermediul unor piemonturi, fragmentate de ape, spre rama muntoas nconjurtoare. In partea nordic intilnim ultimele culml, sudice, ale lanului vulcanic, aparinnd masivulul Harghitei de Sud, iar spre sud urmeaz culmile netede ale Munilor Bodoc l Baraolt. Spre est, depreslunea este nchis de culmile Munilor Brecului, iar spre sud de Munii Siriului. CLIMA este moderat, cu veri relativ calde l ierni geroase. Temperatura medie anual variaz intre 1 In zona lnalt din sud l sud-est i 7,6 In depresiune. Temperatura medie a celei mai reci luni scade sub -8 n zona de munte l -4,7 pe esul depresionar. In anotimpul cald, temperaturile medii cresc la 16 i respectiv 18. Temperatura minim absolut a fost de -35,2 (in 1947 la Intorsura Buzulu!), iar maxima absolut de 39,3

(n 1952 la Ppui). Se remarc frecvente inversiuni termice in special in anotimpul rece. Numrul anual de zile cu nghe ajunge la 139 pe fundul depresiunii. Cantitatea de precipitatii variaz Intre 1 200 mm pe rama muntoas i 550-600 mm n zona depresionar. Vinturile dominante bat din direcia nord-est cu viteze de peste 3 mfs. Vntul local, Nemira, n special iarna, produce viscole. HIDROGRAFIA. Apele judeului Covasna snt reprezentate de dou ruri principale : Oltul in partea vestic i de Riul Negru, afluent pe stnga al acestuia, care dreneaz toat partea sud-estic a judeului. Oltul trece prin defileul de la Tu nad, lsnd de o parte i de alta o serie de staiuni cu ape minerale, n special carbogazoase cum snt : Bicsad, Malna, Bodoc, i iese din jude dup confluena cu Rul Negru. Riul Negru i adun apele de pe partea muntoas a depresiunii, avnd ca aflueni mai importani Tirlungul i Zagonul pe rama sudic i Cai nulln nord. SOLURILE sint variate. In partea central, in depresiune sint larg rspndite soluri humico-gleice i soiuri cernoziomoide levigate ; la acestea se adaug, pe intinderi mai mici, soiuri brune podzolice, iar pe coastele erodate puternic regosoluri. In zona muntoas sint soiuri brun-glbui podzolite, brune acide, podzol!ce brune i aluviale tn lunci.

www.cimec.ro

222

J U D E U L

C O V A S :S A

RESURSELE NATURALE ALE SOLULUI I SwBSOLULUI. Suprafee ntinse sint ocupate de vegetaie spontan, reprezentat prin ntinse pduri, care ocup circa 470Jo din teritoriul judeului. Paji tile ocu'P suprafee importante in zona
montan.

Resursele naturale ale subsolului sint reprezentate de zcmintele de lignit (Virghi i Cpeni), minereu de fier (Doboeni), andezit (Bicsad i Micfalu), gresie (Sinzieni), calcare (Virghi i Intorsura Buzului) i ape minerale carbogazoase (Biboreni, Covasna, Bodoc, Virghi, Poian, Malna, Vlcele etc.). DIN TRECUTUL ISTORIC AL JUDEULUI. Acest teritoriu a fost populat nc din vremuri strvechi, pe cuprinsul su descoperindu-se urme ale civilizaiei din diferitele epoci ale istoriei. Cercet rile arheologice au scos la iveal vestigii aparinnd paleoliticului i neolit!culul, culturilor Cri, Boian, Cucuteni-Ariud i Tisa tirzie. Aezd.ri datind din epoca bronzului i care aparin culturii Glina III - Schneckenberg au fost descoperite la Zbala i Sfntu Gheorghe ; iar urme ale culturii Wietenberg au fost gsite in numeroase localiti ca : Sfintu Gheorghe, Bicsadul Oltului, !meni etc. Perioada de trecere de la epoca bronzului la prima vrst a fierului este reprezentat de dou mari aezri aparinnd culturii Noua, la Ghidfalu i Peteni. Aezrile din prima vrst a fierului de la Reci i Cernat au furnizat date importante despre trstu rile caracteristice ale culturii acestei epoci de pe teritoriul Romniei. Exist dovezi materiale (un mormint cu inventar bogat, descoperit la Sfintu Gheorghe i vestita sabie de la Doboli de jos) c sciii au trecut prin acest jude. Epoca La-Time dacic este reprezentat prin numeroase aezri i o cetate la Covasna, fortificat cu trei incinte de piatr. In afar de acestea au fost descoperite i numeroase tezaure de podoabe dacice la Ghelina, Surcea etc. care dovedesc inalta mestrie a meteugarilor localnici. Perioada cuceririi romane este reprezen-

de lagarele militare de la Comalu, Olteni. Aezrile i mormintele descoperite la Sfintu Gheorghe, Reci, Cernat etc. atestA prezena pe aceste meleaguri a strmo ilor triburilor germanice goii i taifelii. De asemenea venirea slavilor, convieuirea lor cu populaia local, este dovedit de numeroasele aezri care dateaz din a doua jumtate a secolului al VI-lea e.n. descoperite in ultimii ani 1:1 Anghelu, Cernat, Coeni, Poian, Sfintu Gheorghe etc. Urme de cultur material provenind din secolele VI-IX nfieaz premisele formrii culturii Dridu, cultur atribuit poporului romn. Instaurarea regatului feudal maghiar i stabilirea secuilor pe teritoriul judeului (secolele XI-XII) sint dovedite de cimitirile de la Peteni i Zbala. Pentru secolE!le XIII-XIV exist i documente scrise cu privire la aezrile omeneti de pe acest teritoriu. inuturile ocupate de secui au fost organizate in "scaune". Aici s-au dezvoltat mineritul, meteugurile, comerul, totui situaia populaiei rmnea foarte grea. ranii romni deposedai de pmnt au fost transformai in iobagi ; cu timpul 5i ranii maghiari au fost transformai n iobagi, motiv care i-a determinat s lupte mpreun in decursul veacurilor impotriva asupririi feudale. In secolul al XVI-lea armatele rsculailor formate din iobagi romni, unguri i secui, conduse de Gheorghe Doja, au fost sprijinite de numeroi lupttori provenii de prin aceste meleaguri. La fel i rscoalele impotriva dominaiei Habsburgilor i a nobilimii din secolul al XVIII-lea i de mai tirziu. In 1848, un numr mare de secui, mpreun cu lncieri romni, au devastat curile domneti ale nemeilor (la Aita Mare, Belin etc.). In noiembrie 1848, cind trupele imperiale au fost trimise s inbue revoluia din Transilvania, inu tul Trei Scaune a rezistat cu dirzenie. Lupta impotriva exploatrii i fmpilrii a continuat i in anii regimului burghezo-moieresc, dnd oamenii muncii din aceste locuri, mobilizai de organizaiile
Brecu i

tat

www.cimec.ro

JUDEUL

COVASNA

.
~

t:l

LEGENDA
@
Ora reedinl de judei Orae

tii +!
~

t"

o
\)

'V
www.cimec.ro

<
il>
{Il

Comune Limit de judet Limit da comun Teritoriul ora1elar Teritoriul comunelor suburbane

z
il>

'"' =

li:)

224

J U D E

U L

CO V A S N A

P.C.R., au acionat cu hotrre pentru liberti democratice i revendicAri economice. Aciuni greviste au avut loc in 1929 la Uzinele Textile, Mina CApeni, Unitatea forestier Comandu ; de asemenea in anii 1932 i 1933 i mai tirziu au avut loc micri muncitoreti in oraul Sfntu Gheorghe. POPULAIA judeului la 1 iulie 1972 a fost de 189 214 locuirori (1,0% din populaia rii), din care n mediul urban 76 942. Densitatea era de 51,1 locuitori pe km 2, mult sub media pe ar. Din rindurile populaiei salariate, lucrau n industrie 44,9%, in construcU 10,90/0, in agricultur 7,8o;0, n silvlculturA 1,50fo, in transporturi-telecomunicaii 7,4%, in nvmnt, cultur i art 6,90/0, n ocrotirea sntii, asisteni socialA i cultur fizic 5,30/o, n circulaia mrfurilor 8,50fo, in administraie 1,50Jo. Totalul salariailor In 1971 era de 44 659, cu 36,9% mal mult decit in 1965. Dintre acetia muncirori erau 34 357, reprezentind 43,90/o fal de 1965. La 1 000 de locuitori, in 1971, erau 239 de salariai, din care 107 in industrie. Pe naionaliti, populaia judeului, conform datelor recensAmintulul din martie 1966, cuprinde : 19,30fo romni, 79,40fo maghiari, 0,20fo germani i 1,1'/o alte naionaliti.

Micarea naturalA a populaiei in 1971 a fost : la 1 000 de locuirori 21,3 nscui vii, 10,2 decedai, cu un spor natural de 11,2o/00 LOCALITATILE. Judeul Covasna are in cuprinsul sAu un numlr de 5 orae, cu largi perspective de dezvoltare economicA i socialA, 6 localltAi componente ale oraelor, 33 comune, din care 3 suburbane, i 122 de sate, din care 11 sate aparin oraelor. Oraul

Stintu Gheorghe este

reedina

avind o populaie (la 1 iulie 1972) de 27 533 locuitori. El este aezat in cea mai mare parte pe malul drept al Oltului, la poalele estice ale Munilor Baraolt. Altitudinea la care este situat oraul variazA intre 520-600 m. Localitatea este amintit pentru prima dat

judeului,

intr-un izvor scris in anul 1332. In ora exist mai multe intreprinderi de industrie textilA, alimentar, de prelucrare a lemnului, de igarete. Oraul dispune de un muzeu nfiinat n 1879. Din anul 1948 funcioneaz un teatru maghiar de stat. Oraul 1ntorsura Buzului. Este unul din noile orae de pe harta judeului i are o populaie de 15 934 de locuitori (1 iulie 197~ inclusiv comunele suburbane. El este un centru de exploatare i prelucrare a lemnului. Situat in apropierea Munilor Ciuca i Siriului, oraul are i perspective de ordin turistic. Oraul Trgu Secuiesc s-a format la ncruciarea drumurilor comerciale dinspre Muntenia prin Braov, dinspre Moldova pe valea Oituzului i dinspre nord pe drumul ce vine de la Miercurea-Ciuc ; are o populaie de 13 723 de locuirorf (1 iulie 1972). El este situat la o altitudine de 550-570 m, fiind cunoscut ca o veche aezare de meteugar!. Oraul Baraolt este, de asemenea, ae zat la ncruciarea unor cAi comerciale. La 1 iulie 1972 avea o populaie de 9 428 de locuitori. In imediata apropiere a oraului se afiA cele mai importante unitll ale industriei miniere din judeul Covasna. Oraul Covasna este situat la poalele vestice ale Munilor Brecului, la o altitudine de 560-600 m, avnd la 1 iulie 1972 o populaie de 10 324 locuitori mpreun cu comuna suburban Comandu. Covasna este o cunoscut statiune balneoclimatericl. In acest ora functioneazA un spital cardiologie renumit, precum i unele uniti industriale. Este deosebit de bogat in diferite izvoare de ape minerale cu emanaii de bioxid de carbon. Comunele din jude se pot grupa dupA numrul populaiei existente la 1 iulie 1972 astfel : 1 sub 2 000 de locuitori, 18 intre 2 001 i 4 000 de locuitori, 14 ntre 4 001 i 7 000 de locuitori. Media locuitorilor pe comun era de 3 754. Odat cu creterea nivelului de urba~ nizare a localitilor s-a intensificat in

www.cimec.ro

J U D E

TUL COVA SN A
b procente
lai

225
de:

mod deosebit
dreasc.

activitatea

edilitar-gospoRamuri ale industriei

Lungimea strzilor oreneti insuma in anul 1970 171 km fa de 120 km in anul 1965, iar cele modernizate 53 km fa de 33 km cit au existat la nfiinarea judeului. Transportul orenesc, de asemenea, s-a dezvoltat continuu, lungimea traseelor a crescut de peste 2 ori, iar numrul mijloacelor de transport de peste 3 ori. S-a mrit numrul localit ilor in care au fost instalate reele de distribuie a apei potabile, lungimea total a acesteia a crescut de aproape 2 ori, iar volumul apei distribuite de peste 3 ori. TRASATURI ECONOMICE. Aezarea geografic, relieful i condiiile pedoellmatice confer judeului Covasna largi posibiliti de dezvoltare a industriei. Exist condiii deosebite pentru exploatarea i industrializarea lemnului i pentru industria alimentar. In ramura agricol sint largi posibiliti pentru dezvoltarea creterii animalelor i cultura plan1elor tehnice. In 1971 ponderea produciei globale industriale a judeului in economia rii era de 0,60/o, iar a produciei globale agricole de 1,4/o. Turismul are, de asemenea, condiii favorabile de dezvoltare. INDUSTRIA. In anii cincinalului 19661970 industria judeului Covasna a inregistrat sporuri deosebite, mai ales in ramurile ei de baz. Pe lng creterea cantitativ a produciei industriale in urma construirii i punerii in funciune de noi uniti (Fabrica de confecii, Fabrica de uruburi, Fabrica de amidon i glucoz la Tirgu Secuiesc), a modernizrii i dezvoltrii celor existente s-au produs o serie de modificri calitative in structura produciei globale industriale. Au aprut ramuri noi, purttoare ale progresului tehnic, cum este industria construciilor de maini i prelucrarea metalelor, industria confectiilor. In 1971, ponderea produciei globale a principalelor nmuri industriale in economia judeului i a rii se prezenta astfel :

producia global industrial pe jude

produ:ft glob 1
industrial

a ramurilor pe arA.
0,6 0,7 5,0 0,1 0,7

Total industrie din eare: Combustibil Clrbune Construcii de maini i prelu crarea metalelor Materiale de construcii Exploatarea i prelucrarea 161DDului Te:atill
ConJeeiJ

100,0 6,3 8,1 6,5 4,2

Alimentar!

23,7 15,7 11,7 29,6

2,2 1,2 1,5 1,0

a industriei socialiste in 1971 era obinut : 72,30/o de intreprinderile de subordonare republican, 19,9% de unitile locale, 7,80fo de industria cooperatist. Luind ca termen de comparaie anul 1965, producia global realizat in 1970 de unitile industriei republicane, locale i cooperatiste nregistreaz o cretere de
realizat

Producia global

531/o.
ionau

Pe teritoriul judeului Covasna funcin 1971 12 intreprinderi industriale republicane. Principalele ramuri se concretizau astfel : industria extractivA, reprezentat prin Intreprinderea minierA Cpeni, profilat pe extracia crbunelui Qignit brut, lignit de carier) ; aici s-a construit i o fabric de brichete de lignit cu o capacitate de 100 000 de tone pe an, precum i Staia tehnic Baraolt, devenit necesar pentru sortarea, stocarea i ncrcarea la expediie a crbunelui. Industria constructoare de maini i prelucrarea metalelor, reprezentat de Fabrica de uruburi Tirgu Secuiesc ; intreprindere nou, dat in funciune in anul 1970 la capacitatea de 5 000 de tone/ an organe de asamblare. Pn in 1975 va lucra cu intreaga capacitate planificat ele 20 000 de tonefan organe de asamblare. Industria textil cuprinde Topitoria de in din Reci, Uzinele textile "Oltul" din Sfintu Gheorghe, care are ca obiect de, activitate producerea esturilor de bum-

www.cimec.ro

223

J U D E

TUL COVA8NA
Brecu, Intorsura Buzului ; secii de imbuteliere a apei minerale la Biboreni, Bodoc, Malna, Vrghi, Vlcele, C6vasn3, Poian ; cariere de piatr la Virghi. Sfntu Gheorghe, Hghig, Blvnyos ; producie de oet alimentar la Sfintu Gheorghe i Tirgu Secuiesc ; de confecii textile la Sfntu Gheorghe i Tirgu Secuiesc ; prelucrarea lemnului la Tirgu Secuiesc i Sfntu Gheorghe ; secii de prelucrarea metalelor la Sfntu Gheorghe i Tirgu Secuiesc i altele.
Cooperaia oar meteugreasc i desf

bac (ifon, esturi damasc, esturi pentru impermeabile, pnz pentru legtorie i altele). Producia global a ntreprinJerii "Oltul" a crescut in anul 1971, comparativ cu 1949 de peste ase ori, Iar productivitatea muncii a marcat o cre tere de aproape trei ori. Intre modernizrile introduse se poate aminti intrarea n funciune a filaturii de fire pieptna te, a centralei termice, a rzboaielor automate, a seciei albitorie-vopsitorie, a seciei de bobinat etc. Industria confectiilor, reprezentat de o unitate nou, Fabrica de confecii din Trgu Secuiesc, nzestrat cu utilaje moderne, produce un sortiment bogat de confecii la un inalt nivel" calitativ, ceea ce a permis ca numai dup un an de funcionare s incheie tranzacii comerciale cu multe ri ale lumii. Industria de exploatare i prelucrare a lemnului, una din ramurile de bazA ale industriei judeului, reprezentat de Combinatul de exploatare i industrializare a lemnului Tirgu Secuiesc, cu subuniti de producie i sectoare de exploatare la Intorsura Buzului, Covasna, Brecu, Baraolt, Sfntu Gheorghe etc., produce pentru piaa internA :,;i extern un bogat sortiment de cherestea, mobil, lemn de foc, mangal de boc, lemn de min, lemn celuloz, lzi din lemn i altele. Industria alimentar cuprinde Fabrica de igarete, Intreprinderea de spirt, amidon i glucoz (Fabrica de amidon i glucoz din Tirgu Secuiesc, echipat la un inalt nivel tehnic, a fost dat n funciune in anul 1970), Intreprinderea de industrializarea drnii, Intreprinderea viei ,1 vinului, Intreprinderea de industrializare a laptelui Sfintu Gheorghe. Producia globalA a acestei ramuri a crescut in perioada 1966-1970 cu aproape 500fo. Industria local era reprezentat in 1971 prin 5 intreprinderi (I.I.L. "Spicul", t.I.L. "Localprod", I.I.L. "Mobila", I.I.L. "Bazaltul" la Sfintu Gheorghe i l.I.L. ,.Poliprod" la Tirgu Secuiesc. Ea cuprinde : producia de mobilA, din care aproximativ 50''io este exportatA ; secii producAtoare de cArAmizi la Malna, Bodoc,

activitatea in cadrul a 5 uniti : cooperativele "Hrnicia", "Deservirea", "Prestarea", "Muncitorul" i "Avintul". Centrele in care funci;neaz sint : Sfintu Gheorghe, Tirgu Secuiesc, Baraolt i Covasna. In jude exist i 5 secii cu profil industrial ale unor ntreprinderi situate n alte judee ale rii i anume : 4 cariere de. piatr i 1 filatur de ln la Covasna. AGRICULTURA. Din suprafaa total a judeului Covasna, suprafaa agricol ocup 177 916 ha, din care 87 596 ha teren arabil, 38 386 ha finee naturale, 49 938 ha puni naturale i 1 996 ha livezi. In cadrul judeului exist o ntreprindere agricol de stat, o intreprindere pentru mecanizarea agriculturii cu 9 S.M.A.-uri. i 50 de cooperative agricole de producie. Suprafaa agricol pe categorii de gospodrii era in 1971 : 55 196 ha a unit ilor agricole de stat (din care a t.A.S.urilor 11 162 ha); 108 225 ha a cooperativelor agricole, 14 495 ha a gospodriilor agricole individuale, iar cea arabil era de 8 113 ha a unitilor agricole de stat (din care a I.A.S.-urilor 7 623 ha), 72 430 ha a cooperativelor agricole i 7 053 ha a gospodriilor agricole individuale. Agricultura judeului dispunea in 1971 de : 1 104 tractoare fizice, 853 de pluguri pentru tractor, 357 de cultivatoare mecanice i sape rotative, 293 de semlintori mecanice, 328 de combine pentru pioase, 105 combine pentru plante de siloz i alte maini agricole. Suprafaa arabil ce re-

www.cimec.ro

J U D E

TU

COVA S N A

227

venea n medie la un tractor fizic era in


1971 de 79,3 ha.

734 km) se
pstrvi

In jude s-au cultivat (n 1971) 18 495 ha cu griu i secar, 10 525 ha cu orz i orzoaic, 22 354 ha cu cartofi, 4 800 ha cu sfecl de zahr i 1 011 ha cu legume. O ramur principal a agriculturii judeului este creterea animalelor pentru carne i lapte. La 1 ianuarie 1972 n jude erau 79 008 bovine, 170 891 ovine, 92 674 porcine, 451 342 psri i 13 112 stupi de albine. Densitatea la 100 ha teren era de 44,9 bovine, 105,8 porcine i 101,5 ovine i caprine. La bovine este zonat rasa blat romneasc, iar la ovine rasa igaie i spanc in zonele de es. SILVICULTURA: Fondul forestier care cuprinde circa 170 461 ha constituie una din importantele bogii ale solului. Exist pduri de molid, pduri mixte de molid, brad i fag, pduri de fag, de gorun i, in zona de deal, pduri de stejar pedunculat. Producia realizat n 1971 de unitile Ministerului Economiei Forestiere i a Materialelor de Construcii a !nsumat 845 700 m 3, iar de populaie i cooperati ve agricole 60 000 m 3 Pentru refaceri se impduresc anual 1 300 ha, din care 150 ha completri. Din pdurile judeului se recolteaz anual aproape 1 000 de tone de fructe de pdure : zmeur, mure, afine etc. i 78 de tone de ciuperci comestibile. VINATUL I PESCUITUL. In judeul Covasna exist 21 de fonduri de vn toare date in folosin Asociaiei judeene a vintorilor i pescarilor sportivi i 11 fonduri care constituie gospodrii vin tor~ti speciale rezervaii de stat. Cele mai renumite fonduri pentru vinat mare sint : Intorsura Buzului, Biesad, Oituz, Baraolt, Tlioara, Comandu. Anual se pot vina circa 40 de cerbi, 180 de api roii, 200 de mistrei, 30 de uri, precum i jderi, rii, lupi, vidre, dihori etc., a cror valoare se ridic la sume apreciabile, blnurile obinute fiind exportate, In ultimii ani in zonele Biboreni i Reci s-a colonizat fazanul. Judeul dispune de 6 case i 20 de colibe de vntoare. In apele de es i de munte (total

practic pescuitul ; se gsesc indigeni. In fondul Bisca Mare i Bisca Mic exist lipani, care au fost colonizai n ultimii ani i in praiele Ghelnia, Kormo i Oituz. La Oituz - Ocolul Brecu - exist o pstrvrie care asigur, pe lng circa 2 000 kg de pstrvi de consum, 150 000 - 200 000 de puiei de pstrvi indigeni necesari pentru popularea i repopularea apelor de munte. Cursurile acestor ape sint amenajate cu cascade poc!ite sau simple, pinteni, toplie etc. TRANSPORTURILE. Reeaua de ci ferate totalizeaz 115 km, densitatea la 1 000 km2 fiind de 31 km. Nod de cale ferat mai important este Sfintu Gheorghe. Reeaua rutier nsumeaz o lungime de 849 km, dintre care drumurile naio nale 140 km, iar drumurile de interes local 709 km. Drumurile modernizate reprezint 264 km. COMERUL. In judeul Covasna se face comer nc din timpuri vechi cu produse forestiere, agricole, cu ape minerale etc. In jude funcioneaz un numr de 742 uniti comerciale, din care 510 uniti comerciale cu amnuntul i 232 uniti comerciale de alimentaie public. Volumul de mrfuri desfcute prin reeaua unitilor comerului socialist a sporit cu 13,7% in 1971, fa de 1970. Au crescut cheltuielile populaiei pentru cumprarea de mrfuri nealimentare, in special pentru mrfuri de folosin indelungatA (45,7% din totalul vinzrilor cu amnuntul din comerul socialist).

INVATAMINT, CULTURA, ARTA. In anul colar 1971/1972 reeaua colar a judeului cuprindea: 156 de coli generale ; 6 licee de cultur general ; 3 licee de . specialitate ; 5 coli profesionale. tn prezent exist 136 coli i secii cu limba de rpredare maghiar. Numrul elevilor este de circa 30 000, din care in coli cu limba de predare maghiar circa 20 600. In ~este coli lucreazA aproape 1 900 de cadre didactice, din care cirea 1 150 tn colile i seciile cu limba de predare
maghiar.

www.cimec.ro

228

JUDETUL COVASNA
jude

o cas de una de colari, 13 gr dinie de copii cu orar normal, 47 de grdinie cu orar redus i 105 grdinie sezoniere. In aceste uniti lucreaz 325 educatoare. Reeaua instituiilor de art i cultur cuprinde : 5 case de cultur, 33 de cmine culturale comunale i 75 de filiale steti, 2 cluburi sindicale ; de asemenea, exist un teatru de stat maghiar la Sfintu Gheorghe, care prezint spectacole in limba maghiar, 80 de cinematografe i un muzeu judeean cu patru secii (Tirgu Secuiesc, Bani Mici i Sfintu Gheorghe). Muzeul duce o susinut activitate tiin ific in domeniul arheologiei, istoriei, tiinelor naturale, etnografiei i artei plastice, precum i o bogat activitate educati v. In 1971, numrul abonatilor la radio i radioficare se ridica la peste 32 600 ; la 100 de locuitori reveneau 17,4 abonamente la radio. O cretere de aproape 9 ori s-a inregistrat in 1971, fa de 1965, la numrul abonatilor la televiziupe. La Sfintu Gheorghe este o tipografie modern, construit in 1971, care lucreaz ca subunitate a Intreprinderii poUgrafice Braov. Se editeaz dou cotidiene : "Cuvintul nou" i "Megyei Tiikor", ca organe ale Comitetului judeean al P.C.R. Covasna i ale Consiliului popular In copii mai
precolari,
judeean.

funcioneaz

la Bicfalu, Cernat, Ilieni, Ozun, Reci, Sinzieni ; Monumentul eroilor din 18481849 i Monumentul eroilor czui pentru eliberarea patriei din Sfintu Gheorghe, monumentele lupttorului paoptist Gabor Aron, de la Chichi i Eresteghin. In ultimii ani au fost ridicate busturi monumentale unor personaliti de renume originare din jude : Korosi Csoma Sndor la Covasna i Chiuru, Barabs Mikl6s la Mrcu i Gbor Aron la Tirgu Secuiesc. Dintre personalitile de seam care au trit i au activat pe teritoriul judeului se pot aminti : Gheorghe Doja, conductorul rzboiului rnesc din 1514. Iosif Benk5 (1740-1814), istoric, geograf i botanist, colecionar de documente i manuscrise vechi ; renumitul orientalist Korosi Csoma Sndor (1784-1842), primul -:ercettor al limbii tibetane ; Gbor Aron (1810-1849), lupttor revoluionar, participant la revoluia din 1848 in Transilvania, comandant al artileriei secuieti n lupta impotriva armatelor austriece cotropitoare ; Barabs Mikl6s (1810-1898), pictor, desenator i ilustrator ; Romulus Cloflec, scriitor, originar din satul Araci, comuna Vlcele ; Gyarfas Jpno, pictor ; Benedek Elek (1859-1929), publicist i scriitor progresist, cunoscut prin povetile sale pentru copii inspirate din folclorul maghiar, prin nuvele i romane realiste i prin traduceri din poezia popular
romneasc.

Pe teritoriul judeului se gsesc numeroase monumente i opere de art, ca : ceti medievale la Turia-Blvnyos, Cernat, Malna-sat, Bicsadul Oltului ; biserici in stll romanic, ogival sau baroc ; ansambluri de pictur muralA de o rar valoare Istoric i artistic, unele dintre ele fiind unice In arA (biserica din Ghelnla, care dateaz din secolul al XIV-lea) ; biserici fortlflcate, cu Incint de piatrA, datind din secolele XV-XVI, la Alta Mare, Albi, Arcu, Belln, Ilieni, Sinzieni, Sfintu Gheorghe, Zbala ; castelele din secolele XVII-XVIII de la Arcu, Ozun, Turia, Virghi i Zagon ; conacele construite in stilul specific acestei regiuni de

Obiceiuri tradiionale i folclorul romn maghiar s-au pstrat prin eztori, clci, simbra oilor, colinde. S-au pstrat mbrcmintea popular in zonele Racoul de Sus, Vlcele, Intorsura Buzului, Estelnic, precum i cele mai caracteristice jocuri populare : csrds, hora, sirba, invirtita, btuta, golya.
i

SANATATEA PUBLICA. Asistenta saniin jude este asigurat prin 7 spitale (Spitalul unificat Sfintu Gheorghe, Spitalul unificat Covasna, Spitalul unificat Tirgu Secuiesc, Spitalul unificat Baraolt, Spitalul cardiologie Covasna, Spitalul din Intorsura Buzului, Spitalul din Vlcele), un sanatoriu (Sanatoriul
tar

www.cimec.ro

U D E

TU

C O V A. S N A.

229

Ttrgu Secuiesc 2. La Fabrica de confecii T!rgu Secuiesc 3. Punea Hatod 1. Casa Benedek Elek din comuna Banil Mari ;. Nou cartier de locuine - Slmerla ;. Casa agronomulul - Arcu 7. Muzeul din oraul Sf. Gheor&he 8. Cetatea BA!vnyos
7

1. Platforma Industriali -

www.cimec.ro

230

J-UDE-UL

COV.ASN'A

T.B:c: Turia), lf dispensare~ de intr~prin dere, un staionar d~ clrcur:nScripie aduli la C<>mandu, un staionar de circumscripie copii la Zagon, 4 case de natere, 10 circumscripii sanitare urbane, 33 de circumscripii sanitare rurale, 4 policlinici cu mai multe cabinete, un preventoriu de copii T.B.C. la Zbala, 6 cree de copii permanente. Din totalul de 1 799 paturi in unitile ele ocrotire a sntii, 1 457 sint paturi
spitaliceti.

La unitile sanitare funcioneaz in prezent un numr de aproape 1 250 de cadre sanitare cu pregtire superioar i medie. Raportat la numrul populaiei pe total jude, un medic revine la 737 de locuitori. EDUCAIA FIZICA, SPORTUL. In cadrul judeului exist 91 de asociaii sportive cu 118 secii afiliate, in care activeaz 2 316 sportivi legitimai, 1 480 fiind clasificai. In campionatele naionale divizionare particip 11 echipe : 1 in divizia A, 2 in divizia B, 3 in divizia C i 5 la juniori. In campionatul judeean sint cuprinse 147 de formaii i peste 300 de echipe rolare. Pentru pregtirea sportiv a elevilor care au aptitudini sportive funcioneaz coala sportiv din Sfintu Gheorghe, cu 23 de grupe, o secie cu program special pe lng Liceul nr. 1 din Sfintu Gheorghe, o secie sportiv pe lng Liceul din Tirgu Secuiesc, 7 centre de pregtire ale C.J.E.F.S. i 96 grupe de copii pe lng asociaiile sportive. lnsuirea CU:Qotinelor de specialitate i an'frenamentele se fac sub supravegherea a 47 de profesori de educaie fizic, 45 de antrenori; 135 de instructor! sportivi, 217 arbitri. Pentru desfurarea activitii sportive judeul dispune de urmtoarele baze sportive : 2 stadioane cu pist de atletism la Sfintu Gheorghe i Tirgu Secuiesc, 78 terenuri de fotbal, 25 terenuri de handbal (10 bituminizate), 21 terenuri de volei, 6 terenuri de baschet, 8 terenuri de tenis, 9 sli de gimnastic, 18 sli mici pentru educaie fizic, 15 arene de popice, 1 l::l32:in de inot. Pe ling aceasta, majc-

ritatea colilor dispun-.. de -cite \m teren sportiv. In prezent ~e afl in curs de construcie la Sfntu Gheorghe o sal modern de sporturi cu capacitate de 800 de locuri ; este prevzut de asemenea modernizarea unor baze. TURISMUL. Dup reorganizarea administrativ-teritorial a rii a fost infiinat Intreprinderea balneoclimateric, in cadrul creia funcioneaz urmtoarele staiuni : Vlcele, cu bi calde, Malna Bi, situat n valea Oltului la o distan de 20 km de oraul de reedin, cu bi calde i reci ; Blvnyos, aezat la nordul Munilor Bodoc, la o altitudine de 850-900 m, bogat in izvoare de ap mineral i emanaii de gaze, cu bi calde i reci. In oraul Covasna, situat la poale~ le Munilor Brecului, se gsesc numeroase izvoare cu ap mineral, mofete, funcioneaz o baz de tratament in cadrul spitalului cardiologie, iar Bile Suga, situate in mijlocul Munilor Baraoltului, la 9 km de Sfintu Gheorghe, se afl in stadiu de lrgire a capacitii de cazare. Alte staiuni se gsesc n partea nordic a Munilor Baraolt, la Biboreni
i Ozunca-Bi.

Toate aceste staiuni, precum i o serie de locuri pitoreti din masivele muntoase, bogate in obiective naturale atrag in tot timpul anului numeroi oameni ai muncii, venii fie la tratament sau odihn, fie ca turiti, s admire frumuseile oferite de relieful judeului. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE. In anii cincinalului 1971-1975 viaa economic, social i spiritual a judeului Covasna va cunoate o dezvoltare deosebit. Politica economic, de repartizare judicioas pe teritoriu a forelor de producie, favorizeaz.l dezvoltarea pe multiple planuri a tuturor localitilor judeului, crearea de puternice centre industriale in oraele Sfintu Gheorghe, Tirgu Secuiesc, Baraolt, Covasna, Jntorsura Buzu lui i in alte localiti. Exist condiii materiale i fora de munc necesar care s asigure un nivel corespunztor vieii economice fi social-culturale pe intreg teritoriul judeului.

www.cimec.ro

1 UD E

TU

CO VA S N A

281

In economia judeului se pot valorifica lignit va fi brichetat, asigurindu-s'e pri,l aceasta valorificarea superioar a ligniin viitor pe o scar superioar o serie de tului ~ cea mai important resurs naresurse materiale .locale : diatomita, nisipul cuaros, ape minerale, bioxidul de . tural a judeului. i industria local i cooperatist va fi dezvoltat i modernicarbon emanaie natural, balast, piatr, zat. fondul forestier i altele. Totodat judeIn domeniul agriculturii, ramur de o ul ntrunete condiii deosebit de favl)deosebit importan in economia juderabile pentru dezvoltarea turismului, dispunnd de bogate surse de ape minerale ului, innd seama de condiiile pedoclimatice existente, se vor dezvolta in mod pentru tratament, ca i peisaje naturale susinut eptelul i producia animalier, minunate. iar prin folosirea intensiv a suprafee In anii care urmeaz, se va continua lor agricole vor crete produciile medii dezvoltarea bazei industriale a judeului, la toate culturile, in special la cartofi, astfel c producia industrial va fi de sfecl de zahr, gru, secar, orz-orzoaidou. ori mai mare n 1975 fa de 1970, c, plante tehnice. nregistrnd un ritm mediu anual de Perspective de dezvoltare deosebit de cretere de 16,7%. Va cunoate o dezvolfavorabile au i celelalte ramuri econotare deosebit industria construciilor de mice, precum i intreaga via socialA l maini i prelucrarea metalelor prin concultural. Se construiesc noi edificii sostruirea fabricilor de echipament electric cial-culturale, hoteluri la Sfintu Gheorauto, de scule i de acoperiri galvanice ghe i Covasna, un spital cu 500 locuri la Sfntu Gheorghe, cit i prin dezvolin oraul de reedin, coli, grdinie i tarea Fabricii de uruburi. De . asemenea, industriile textil, alicree, peste 6 000 apartamente, moderne uniti comerciale i de servire, va crete mentar, de prelucrare a lemnului vor Ingradul de urbanizare al localitilor. Toate registra progrese deosebite, se vor conacestea vor contribui la ridicarea gradustrui obiective noi la Sfintu Gheorghe, Covasna, lntorsura Buzului. Prin conlui de civilizaie, a nivelului de trai al populaiei de pe intreg cuprinsul judestruirea unei moderne instalaii de brichetare la Baraolt, intreaga producie de ului.

JUDEUL

COVASNA ln
oraul

cu

reedina

snntu Gheorghe

Orae

: 5. LocaUta'l componente ale munlclpUlor '' ale or-.elor : 1. Comune : 33 (din care. suburbane : 3). Sate : 122 (din care, apartin oraelor : 11),
ORAE

B.

1. 2. 4.

Oraul oraul

S F 1N T U

G H E O R G H E. Sate ce
aparin

aparin oraului

: 1. Chilienl; 2. ; 2.
Bodo

Coeni.

B AR A o L T. sate ce Mlclooara ; 5. Racoul de Sus.

oraului

1.

Blborenl

3.

Cpenl

3. oraul C O V A s N A. LocalitAti componente ale oraului : 1. C O V A s N A ; 2. Chiuru. Comune suburbane : 1. Comuna COMANDAU. Sate componente ale comunei suburbane : 1. COMANDAU. 4. Oraul 1 N TORS URA BUZ AU LUI. Sate ce apartin oraului: 1. BrAdet; 2. Floroa1a; 3. scrdoasa. Comune suburbane : 1. Comuna BARCANI. Sate componente ale comunei suburbane : 1. BARCANI; 2. Ldui; 3. SArma; t. Valea Mare, 2. Comuna SITA BUZAULUI. Sate componente ale comunei suburbane : 1. SITA BUZAULUI ; 2. Crasna ; 3. Merior- ; 4. Z
brtu.

5.

Oraul T

t RG U S E C U1E S

C: Sate ce aparin oraului : 1. Lunga.

www.cimec.ro

232

J UD E

TUL COVA SNA

C. COMUNE

1. Comuna AlTA MARE. Satele componente : 1. AlTA MARE: 2. Aita Meclie. 2. Comuna BASatele componente: 1. BAANII MARI: 2. Aita seac: 3. BanU Miel : 4. Hercullan : 5. Ozunca-BAi. 3. Comuna BELIN. Satele componente : 1. BELIN : 2. Belin-Vale. 4. comuna BODOC. Satele componente : 1. BODOC ; 2. Olteni ; 3. Zlan. 5. Comuna BORONEU MARE. satele componente : 1. BORONEU MARE : 2. Boroneu Mic : 3. Dobolli de Sus : 4. Le : 5. ufalu : 6. Valea Mic. 6. Comuna BRATE. Satele componente : 1. BRATE : 2. Pachla : 3. Telechla. 7. Comuna BRADU. Satele componente: 1. BRADU: 2. Doboenl; 3. Filla; 4. Tlilioara. 8. Comuna BRECU. Satele componente : 1. BRECU ; 2. MA.rtnu ; 3. Oltuz. 9. comuDa CATALINA. Satele componente: 1. CATALINA; 2. HAtuica; 3. Imen1 ; 4. Mrcua; 5. MArtlnenl. 10. Comuna CERNAT. Satele componente : 1. CERNAT ; 2. Albi ; 3. Icafalu. 11. comuna CHlCHI. Satele componente: 1. cmcm; 2. Bcel. 12. Comuna DOBlRLAU. Satele componente : 1. DOBIRLAU ; 2. Lunea MArcuulul ; 3. Mrcu ; 4. Valea Doblrlulul. 13. comuna GHELINA. Satele componente: 1. GBELINA; 2. Harale. u. Comuna GHIDFALAU. Satele componente : 1. GHIDFALAU ; 2. Anghelu: 3. Foto: 4. Zoltan. 15. Comuna HAGHIG. Satele componente : 1. HAGHIG ; 2. Iari. 1&. Comuna ILIENI. Satele componente : 1. ILIENI ; 2. Dobolil de Jos ; 3. S!ncraiu. 17. Comuna LEMNIA. Satele componente : 1. LEMNIA ; 2. Lutoasa ; 3. Meren1. 18. Comuna MALNA. Satele componente : 1. MICFALAU ; 2. Bicsad ; 3. Malna ; 4. Malna-BM ; 5. Valea Zlanului. 19. Comuna MOACA. Satele componente : 1. MOACA ; 2. Daln1c : 3. Pduren1. 20. Comuna OJDULA. Satele componente : 1. OJDULA ; 2. Hllib. 21. Comuna OZUN. Satele componente : 1. OZUN : 2. Blcialu ; 3. Lisnu ; 4. usnu-Vale ; 5. Lunea Ozunului ; 6. Mgheru ; 7. Sintlonlunca. 22. Comuna POIAN. Satele componente : 1. POIAN ; 2. Belani ; 3. Crplnenl ; 4. Estelnlc ; 5. Valea Scurt. 23. Comuna RECI. Satele componente : 1. RECI ; 2. An1noasa ; 3. Bita : 4. Saclova. 24. Comuna SlNZIENI. Satele componente : 1. SINZIENI ; 2. Cainu Mic ; 3. Petricenl ; 4. Valea Seac. 25. Comuna TURlA. Satele componente: 1. TURlA ; 2. Alungeni. 26. Comuna VALEA CRIU LUI. Satele componente : 1. V ALEA CRIULUI ; 2. Arcu ; 3. Caln1c. 27. Comuna vtLCELE. Satele componente : 1. ARAC! ; 2. Ariud ; 3. Hetea ; 4. V!lcele. 28. Comuna VlRGHI. Satele componente: 1. vtRGHI. 29. Comuna ZAGON. Satele componente: 1. ZAGON ; 2. Ppul. 30. Comuna ZABALA. Satele componente : 1. ZABALA ; 2. Peten1 ; 3. Surcea ; 4. Tamafalu.
ANI.

La definitivarea textului au colaborat : Stanca Constantin, Tiberiu Fecza, Adci1:1


nya, Sandor Kovdcs,
tefan

K~

Szabo, Zoltdn Szekely.

www.cimec.ro

JUDEUL DlMBOVIA

GEOGRAFICA. Judeul Dimbovita este situat in partea de sud a Republicii Socialiste Romnia, in zona Subcarpailor munteni i in partea de nord a Cmpiei Romne. Se nvecineaz la nord cu judeul Braov, la sud cu judeele Ilfov i Teleorman, la est cu Prahova, iar la vest cu judeul Arge. Suprafaa judeului este de 3 738 km1, reprezentind 1,60fo din suprafaa total a rii. Ca intindere este unul dintre cele mai mici judee ale rii. RELIEFUL. Pe teritoriul judeului se mbin in mod armonios toate cele trei forme principale de relief : munte, deal, cmpie. Spre nord cununa muntoas de roci cristaline i conglomerate calcaroase a munilor Bucegi i Leaota (altitudini de peste 2 000 m, iar virful Omul de 2 507 m) constituie i cumpna de ape fa de bazinele hidrografice vecine. Zona deluroas corespunde unui sector al Subcarpailor Munteniei i Piemontului Cndeti, din cuprinsul Piemontului Getic, cu fragmentare relativ accentuat i procese de pant active. Cmpia are caracterul unei subcoline inalte (a Tirgovitei), ptruns in zona dealurilor. Luncile rurilor principale se lrgesc la tetrea n cmpie. CLIMA este temperat continental, temperatura medie anual variind Intre 10,1 n sudul judeului, la Geti, pn la 8 in nord, la Pucioasa. Temperatura maxim absolut a fost de 40,4 (in 1946

AEZAREA

la

iar temperatura tn1mma de -31 (1907 la Geti). Durata medie a intervalului fr nghe este de 160-170 de zile. Anual cad circa 550-600 mm precipitaii in zona joas i 1 000 mm in zona nalt. Vnturile frecvente sint cele din nord-est i nord-vest, viteza medie mai mare fiind a vintului din nord-est (2,8 m/s). HIDROGRAFIA. Dei mic ca suprafa, judeul Dimbovita este strbtut de cteva artere hidrografice importante atit prin debitul de ap, cit i prin valoarea IJ; economic. Astfel, de la est la vest sint prezente Ialomia, cu un debit mediu de 9 m 3/s, apoi Dimbovita, cu 11 m 3/s i in colul cel mai sud-vestic ArgeuL Cursurile din zona montan sint utilizate in principal pentru hidroenergie (indeosebi riul Ialomia), iar in zona de cmpie apele sint folosite pentru irigaii.
absolut

Trgovite),

SOLURILE sint foarte variate. In sud snt soiuri formate din cernoziomuri levigate moderat i puternic, cernoziomuri levigate freatic umede, soiuri brun-ro cate i brun-rocate podzolice. In partea mijlocie, subcarpatic, sint soiuri brune podzolite n diferite grade, brune-glbui, rendzine i pseudorendzine diferit evoluate i soiuri negre de fnea ; mare parte dintre ele sint erodate, iar in unele locuri sint regosoluri. In nord, la munte, incepind nc din regiunea dealurilo~

www.cimec.ro

234

3,'U,.D &'.J'.V L -D

M:B O V

1 '.f.A
turii ei la incruciarea unor Importante drumuri comerciale (drumul Buzului, Brilei i cel al Giurgiului), precum i cilor de legturA cu Transilvania. Tirgovitea este atestat n documentele romneti pentru prima oar n 1394, ca ree din domneasc a lui Mircea cel Btrn, cnd Scaunul Domnesc este mutat aici de la Curtea de Arge. Capital a rii Romneti in secolele XV, XVI i in prima jumtate a secolului al XVII-lea, Trgovite a fost in aceast perioad cel mai insemnat centru economic, politic i cultural al rii Romneti. El a cunoscut o puternic epoc de nflorire sub domnia lui Matei Basarap (1633-1654). In jurul anului 1660, sub domnia lui Gheorghe Ghica, capitala rii a fost mutat de la Trgovite la Bucureti. Oraul Trgovite a deczut n secolele al XVIII-lea i al XIX-lea, mai cu seam dup distrugerea din timpul rzboiului \turco-austriac din anii 1737-1739 .. Meleagurile dimboviene sint martore ale unor evenimente importante ale anului 1821 ; aici au avut loc mari micri ale rsculailor condui de Tudor Vladimirescu ; Alexandru Ipsilante i-a aezat cartierul general n oraul Trgovite, iar armatele lui i-au organizat taberele la mnstirea Mrgineni i n satele Lucieni, Colanu i Vcreti ; curtea Mitropoliei din ora a cunoscut tragicul sfrit al lui Tudor, prins i adus aici de cpitanul Iordache Olimpiotul. Populaia judeului a sprijinit activ revoluia burgheze-democratic de la 1849. Locuitori ai Tirgovitei, in frunte cu Ioan Gheorghescu, au mers la Bucureti, unde au depus jur mnt de credin guvernului revoluionar. Oraul Geti a gzduit citeva zile pe unii membri ai guvernului revoluionar care se intorceau din refugiu. Pe teritoriul judeului Dmbovia au avut loc luptele rneti din 1888 (la Ghergani, Mtsaru, Cojasca . a.), precum i rscoala din 1907, care a cuprins populaia din multe sate (Vcretl,

subcarpatlce sint soiuri brune acide, podzolice brune i local podzolurl humicoferi-iluviale. RESURSELE NATURALE ALE SOLULUI I SUBSOLULUI. Bogia natural a zonei de munte o formeaz n principal pdurile de conifere i foioase i pajitile alpine i subalpine, cu Carex urvala, F.estuca supina, Festuca rubra i Nardus stricta, tufriuri de Pinus montana, Alnus veridis i Juniperus sibirica. Punile i fineele rspndite n partea de nord dein circa 1/4 din suprafaa agricol a judeului i favorizeaz cre te::ea animalelor. In zona deluroas se gsesc ceie mai importante ~cminte din subsolul judeului, n special de petrol (la Moreni, Gura Ocniei, Ochiuri,"-Tei, Aninoasa) i de~-{1a Mrgineanca, otnga etc.), care este folosit la Termocentrala de !a Doi ceti. Sare.... s-a descoperit la Gura Ocniei, r!zerve de sulf nc neexploatate Ia Pucioasa~-Marn i ghips - lng Fieni, calcare la nord de comuna Moroieni (masivul Bucegi), utilizate pentru fabricarea cimentului. De la Trgovite spre sud se intinde Cmpia Romn, unde au mai fost descoperite in ultimii ani importante zcmin te petrolifere (la schelele Tltu i Geti). Relieful i apele creeaz condiii pentru valorificarea potenialului energetic, ca i pentru irigri. In bazinul rurilor Ialomia, Dimbovita i Arge sint numeroase J:>aJastiere (Dragomireti, Viioara,
1 '

Vcreti,

Ptroaia,

!oneti,

Mtsaru,

Fusea etc.). A.Qe _sulfuroase se gsesc la Pucioasa, Vulcana-Bi i Brbuleu. DIN TRECUTUL ISTORIC AL JUDEULUI. Se gsesc urme de aezri omeneti din timpuri strvechi, dar primele mrturii documentare cu privire la unele aezri mai importante de pe teritoriul actualului jude Dimbovita provin din secolul al XIV-lea de la cronicarul german Johannes Schiltberger i se refer la localitatea Trgovite, pe care a vi-zitat-o. Aceast localitate se dezvolt datorit si-

www.cimec.ro

U O E

TU

O 1 M B O V 1 l' A.

236

LEGEND

JUDEUL

Municipiu re.edint de judet


Orae

DIMBOVITA

Comune limita de judet limita de comun Teritoriul municipiului i oraelor Teritoriul comunelor suburbane

www.cimec.ro

236

JV D E

T V L D JM B O V 1T A

Adinca, Gura Ocniei, Rzvad etc.) i cAreia i s-au alturat i muncitorii de la rafinria de petrol. Ca urmare a nrutirii condiiilor de via, a restrngerii libertilor i sub influena ideologiei socialiste, muncitorii elin judeul Dimbovita (zonele Moreni, Trgovite, Geti, Titu) s-au ridicat n anii 1918-1920 la lupt pentru satisfacerea intereselor lor vitale i aprarea libertilor. Grevele petrolitilor dmbovieni din noiembrie-decembrie 1918, cea din iunie 1919 (care a inut 6 sptmni) . a. s-au soldat cu satisfacerea unor revendicri ale muncitorilor. Oamenii muncii dmbovieni au participat la toate marile aciuni de clas din 1920 (grevele de la schela Gura Ocniei, Ochiuri, gara Titu, Arsenalul armatei . a.)." ln timpul .r..zboiului antisovietic, lupta organizat de P.C.R. s.:.a manifestat n jude i prin numeroase acte de sabotaj. Muncitorii au incendiat unul din atelierele Arsenalului armatei din Trgovite, staia de dezbenzinare din Tei etc. POPULAIA judeului era la 1 iulie 1971 de 450 000 de locuitori, cu o densitate de peste 120 locuitori la km2, mult superioar mediei pe ar. Dac in ce privete suprafaa judeul ocup locul 38 .pe ar, in ce privete populaia ocup locul 24. Structura populaiei se prezenta in 1972 astfel: mediul urban - 144 904 locuitori, rural - 308 733, ponderea populaiei urbane fiind de circa 32,0/o. La mia de locuitori erau 224 salariai, din care 104 n industrie. Din totalul salariailor, n 1971, erau ocupai : n industrie 46 641, n construcii 16 942, in agricultur 6 944, silvicultur 730, transporturi 5 079, telecomunicaii 1 038, circulaia mrfurilor 6 804, gospodrie comunal i alte prestri de servicii neproductive 3 415, n nvmnt, cultur, tiin i art 6 571, ocrotirea sntii, asisten social i cultur fizic 4 382 etc. ln 1971 natalitatea la mia de locuitori

a fost de 20,4, mortalitatea de 10,3, inregistrndu-se un spor natural de 10,1% 0 LOCALITATILE. In jude exist 1 municipiu, 5 orae, 69 comune, din care 11 suburbane, i 338 sate, din care 7 aparin
oraelor.

deului,

Municipiul Trgovite este reedina juavnd la 1 iulie 1971 mpreun

cu comunele suburbane care-i aparin : Aninoasa, Doiceti, Rzvad, otnga i Ulmi o populaie de 66 000 de locuitori. Situat pe valea Ialomiei, la ieirea acesteia din zona dealurilor subcarpatice, municipiul are un peisaj deosebit de atr gtor. In prezent el se dezvolt impetuos din punct de vedere industrial (in special iil ramurile metalurgic, construciei de maini, prelucrrii lemnului, materialelor de construcii, alimentar), cultural i edilitar. Are numeroase monumente istorice, precum i obiective turistice. Oraul Pucioasa, care la aceeai dat avea o populaie de 21 000 de locuitori (mpreun cu comuna suburban Br neti), este un centru al industriei textile i staiune balnear permanent, cu izvoare de ap sulfuroas, indicat in tratarea a diferite maladii, in special a reumatismului. Oraul Geti avea la 1 iulie 1971 o populaie de 20 000 de locuitori, cuprinzind i comunele suburbane Gura Foii i Petreti. Aici exist o uzin de utilaj chimic, o fabric de frigidere cu compresor, prima de acest fel din ar, o ntreprindere de prefabricate din beton i construcii metalice, precum i alte obiective industriale i social-culturale. Oraul Moreni, care la 1 iulie 1971 avea o populaie de 15 700 de locuitori (inclusiv comuna suburban Iedera), este un vechi centru petrolier i are dou uzine constructoare de maini. Oraul Titu, cu o populaie de 11 800 de locuitori (cuprinznd i comuna suburban Branitea), a devenit o tnr aezare petrolier i un puternic centru

www.cimec.ro

.JUDETUL DIMBOVITA

237

industrial, productor de aparataj electric de instalaii. Oraul Fieni avea la 1 iulie 1971 o populaie de 8 400 de locuitori (mpreun cu comuna suburban Moeni). A fost declarat ora in 1968 cu ocazia mbuntirii organizrii administrativ-teritoriale a rii. Este un centru industrial al judeului, in el desfurndu-i activitatea fabricile de becuri i de ciment, de plci i tuburi din azbociment. La 1 ianuarie 1971 n judeul Dimbovita existau 18 comune cu o populaie de pn la 4 000 de locuitori, 39 de comune cu o populaie intre 4 001 i 7 000 de locuitori, 12 intre 7 001 i 10 000 de locuitori, revenind n medie 5 308 locuitori pe
comun.

1n procente
Ramuri ale industriei
producia

fal. do:
producia

global

globali.
industrial

industriali!. pe jude Total industrie din care: Energie electric Combustibil Construcii de rna~ini ~i prelucrarea mf'tahlor :Yateriale de construcii Exploatarea i prelucrarea ){'mnului TextiHi
Alimentar

a ramurilor
pearl

'

100,0 5.3 14,6


43.3 8,4 3.7 9,8 10,2

1,5 4,1 4,6


2,5 3,8

,.

--

--

1,0 2,1 .. 0,9

In oraele i comunele judeului s-a construit in ultimii ani un numr insemnat de locuine din fondurile de stat i personale, s-au efectuat mbuntiri edilitar-gospodreti. La sfritul anulu11971, numrul satelor electrificate era de 313. TRASATURI ECONOMICE. Judeul Dimbovia are o economie cu profil industrial-agrar, distingindu-se 3 zone : cea sudic, de cmpie, unde ocupaia de bazA a populaiei o constituie agricultura i anume cultura cerealelor, imbinatA cu creterea animalelor ; zona central, cu predominarea industriei : extracia petrolului, a crbunelui, producia de energie electric, construcia de maini, metalurgia, Industria materialelor de construcii i textil etc. ; zona nordic i nord-vestic, cu predominarea pomiculturii, a creterii animalelor i a exploatrilor forestiere. Ponderea industrial a judeului Dmbovia in producia global a rii era in 1971 de 1,5'1o, iar fn cea agricoli de 1,6/o. lNDUSTRIA. In jude existau in 1971 24 intreprinderi de subordonare republican, 7 de industrie locali i 9 cooperatiste. In acelai an, ponderea produciei globale a principalelor ramuri industriale in economia judeului i a rii se prezenta astfel :

Producia global industrial a judeu lui a crescut in 1971 fa de 1965 cu 79,1/o, respectiv cu 155,5% in ramura construciilor de maini, 142,90Jo in cea a chimiei, 107,6% la exploatarea i prelucrarea lemnului, 64,80fo in ramura materialelor de construcii. Productivitatea muncii pe salariat in industrie a sporit in 1971 fa de 1965 cu 310fo. Una dintre cele mai importante avuii ale judeului fiind petrolul, in ultimii ani s-au fcut noi prospectri i s-au ridicat noi sonde, astfel incit zona sondelor s-a extins de la Morenl, Gura Ocniei, Bucani, Rzvad, Aninoasa, Tel, Ochiuri, ua SeacA, Valea Caselor, Cobia ctre Dragomireti, Vlina, Corbii Mari, Titu, Potlogi etc. Exist o preocupare pentru dezvoltarea Industriei crbunelui, care se gsete la Mrgineanca i in zona o tinga-Doiceti. Industria energiei electrice contribuie, de asemenea, la dezvoltarea judeului. Existi bogate resurse energetice (de combustibili i energie hidraulic). Termocentrala de la Doicetl are o putere instalat de 120 000 kWh. La aceasta se adaug fora hidrocentralelor de la Gilma i Dobreti, ambele conectate la sistemul energetic naional. In industria constructoare de maini a judeului se remarc Uzina de strunguri automate i Uzina de utilaj petrolier din Trgovite, Fabrica de aparataj electric de instalaii din Titu i Fabrica de frigjdere cu compresor din Geti. Intre-

www.cimec.ro

238

olUDET.VL DIMBOVITA.

prinderile ,,Steaua Electric" din Fieni i "Romlux" -Trgovite sint singurele productoare de lmpi electrice cu Incandescen din ar. Industria materialelor de construcii este reprezentatA In principal de Fabrica de ciment Flenl l intreprinderile de prefabri<:ate dln beton Doi<:etl i Geti. Industria uoar este reprezentat mai cu seam de cele dou fabrici textile "Bucegi" i "Trainica" din Pucioasa. Un rol important in economia judeu lui are industria local, care are o pondere de 10,7% din producia global a acestuia. Cele 7 intreprinderi de Industrie local au 189 uniti de producie, din care 155 de uniti industriale, precum i 70 de mori i darace amplasate tn diferite localiti din jude. In prezent industria local judeean realizeaz un numr de peste 785 produse, din care 343 pentru fondul pieii. Unitile Industriei cooperatiste aduc, de asemenea, o contribuie de seam la economia judeului, producia lor reprezentind 4,3% din producia Industriei judeului.

AGRICULTURA. Judeul Dimbovita dispunea la sfritul anului 1971 de o suprafa agricol de 226 500 ha. Din acestea 26 400 ha erau proprietate a intreprinderilor agricole de stat, Iar 118 500 ha in posesia cooperativelor agricole de producie.

ocupa 154 200 ha, p 39 800 ha, fineele 14 500 ha, viile i livezile 18 200 ha. ln jude snt 7 ntreprinderi agricole de stat, 12 S.M.A. i 86 de cooperative agricole de producie. Funcioneaz 3 staiuni experimentale : una piscicol la Nucet, una zootehnic la Runcu i una pomicol la Voineti. Baza tehnic-material a agriculturii era reprezentat la sfritul anului 1971 prin 1 852 de tractoare fizice. 1 601 pluguri pentru tractor, 557 de cultivatoare mecanice, 757 de semntori mecanice, 894 de combine pentru pioase etc. La un tractor fizic reveneau 83 ha teren arabil. Producia de cereale are in structura sa 95% griu i porumb. Plantele tehnice
unile

Suprafaa arabil

- floarea-soarelui i sfecla de zahr se cultiv pe suprafee mici (circa 20fo). Producia legumelor este concentrat in bazine mai importante ca Trgovite, B leni, Geti, Ulieti, Titu. Suprafeele ocupate cu livezi i pepiniere pomicole in unitile agricole socialiste de stat i cooperatiste sint de 6 394 ha. Se acord atenie plantrii pomilor i arbutilor fructiferi mai ales pe terenurile situate in pante, supuse eroziunii i degradrii. In 1970 judeul Dimbovita a realizat din producia de fructe a rii : 50fo la pere, 3,5o;0 la mere, 3,7% la prune i 1,8'1 la nuci. Pe jude, suprafaa ocupat de vii i pepiniere viticole este de 1 699 ha. Exist posibiliti pentru extinderea suprafee lor de vii pe terenurile in pant. Sectorul zootehnic, avind condiii bune de dezvoltare, ocup un loc insemnat in economia agrar a judeului. La inceputul lui 1972 existau 105 000 de bovine, din care 52 000 vaci i bivolite, 72 000 de porcine, 155 000 de ovine, precum i un important numr de psri. Incrctun la 100 ha teren la nceputul anului 1972 era de 50,4 bovine, din care 25,1 vaci (peste media pe ar), 46,7 porcine, 74,4 ovine. SILVICULTURA. Fondul forestier al judeului este de 118 800 ha, din care 102 000 ha se afl in administrarea Ministerului Economiei Forestiere i Materialelor de construcii, 16 600 ha in administrarea consiliilor populare i 200 ha aparin intreprinderilor agricole de stat. Pdurile de conifere i foioase ocup o bun parte din jumtatea nordic a judeului. Ele sint compuse din molid, molid cu brad i fag, mai jos din fag, care coboar i in zona dealurilor. Pe dealuri sint gorunete, iar in partea sudic pduri de stejar pedunculat. Pe alocuri apar i cerete. ln lunc se dezvolt p duri de salcie i plop. VINATUL I PESCUITUL. In pdurile din jude se gsete o faun bogat : uri. cerbi carpatini, cprioare, capre

www.cimec.ro

.JUDETUL DIMBOVITA

239

negre, porCi mistrei, lupi, rll, vulpi, iepuri, cocoi de munte, fazani, sitari etc. In apele din jude se gsesc - diferite specii de pete ca : tiuc, crap, mrean, iar in apele de munte pstrvi. TRANSPORTURILE. Prin jude trec o linie principal de cale ferat Bucureti Timioara, prin gara Titu (care e nod de cale ferat), i dou secundare : TituTrgovite-Pietroia i Tirgovite-I.L.

Caragiale, care merge la Ploieti. Exist 152 km cale ferat cu ecartament normal, densitatea la 1 000 km 2 fiind de 40,7 km. Drumurile rutiere aveau fn 1971 o lungime de 1 756 km, dln care modernizate 280 km. Drumurile naionale aveau o lungime de 318 km, iar cele de interes local - 1 438 km. S-au fmbuntit condiiile de circulaie pe traseele Trgovite
Ploieti, Trgovite-Bldana, Trgovite.

Pucioasa, Rzvad-Moreni, Trgovite Cmpulung, Tirgovite-Bilciureti. S-au modernizat oselele Voineti-Malu cu Flori, Pitaru-Potlogi i s-a construit noul drum naional Bucureti-Piteti, care trece prin judeul Dimbovia. Extinderea telecomunicaiilor este reflectat prin cei aproape 5 000 de abonai la reeaua telefonic.

COMERUL. c

Din vechi documente reiese pe locul unde se afl azi municipiul Trgovite se fcea un intens trafic comercial. In 1403 Mircea cel Btrn a stabilit aici vam pentru controlul mrfu rilor negustorilor care veneau dinspre Dunre sau din Transilvania. In secolul al XVII-lea cltorul i cronicarul Pietro Deodato Baksici compara oraul cu Alepul i Damascul. Azi n jude exist 1 545 de uniti ale comerului socialist, din care 960 fn mediul rural ; 1 213 sint uniti de desfacere cu amnuntul, iar 332 uniti de alimentaie public. Vnzrile de mArfuri cu amAnuntul prin comerul socialist au crescut. Fa de 1965, la total vnzAri s-a nregistrat in 1971 o cretere de 61,5;0 ~n comitent s-a modificat i structura mr furilor vndute : n prezent 61,50Jo din totalul lor sint mrfuri nealimentare.

INVATAMINT, CULTURA, ARTA. In\7 tAmintul cunoate o puternic dezvoltare i diversificare. In anul colar 1971/1972 existau fn jude 383 de uniti de nv Amnt, din care : 11 licee de cultur generalA, 4 licee de specialitate, 353 de coli generale, 9 coli profesionale. Existau, totodat, 228 grAdinite de copii. In toate formele de nvmnt au fost cuprini circa 77 673 de elevi i peste 9 300 de copii la grdinie. Corpul didactic numra peste 4 131 de cadre (nvtori, profesori, maitri, educatori). La mia de locuitori sint circa 173 de elevi, iar la un cadru didactic din invAmintul de cultur general revin 21 de elevi. Pe teritoriul judeului Dimbovita, arta i cultura s-au dezvoltat din timpuri vechi. Aici a luat fiin una din primele tiparnie, in care s-au tiprit printre cele dintii cri n limba romn de cAtre clu grul Macarie, activitate continuat apoi de diaconul Coresi .a. In anul 1652 este tiprit la Trgovite Pravila lui Matei Basarab, culegere de legi cunoscut sub numele de "Indreptarea legii". In judeul Dmbovia s-au nscut sau i-au desfurat activitatea numeroi oameni de cultur i tiin ca : Udrite Nsturel, care a avut o contribuie de seam la rspndirea limbii romne scrise ; egumenul Matei al Mirelor, care a scris dou cronici ale rii Romneti (una n proz i alta n versuri) din primul sfert al veacului al XVII-lea. La Trgovite au trit i au creat o parte din operele lor cronicarii Radu Popescu, Stoica Ludescu, Constantin Stolnicu Cantacuzino. Comuna Vcreti, din vecintatea oraului, este leagnul poeilor cu acelai nume : Ienchi, Iancu, Alecu, Nicolae i Elena Vcrescu. Tot la Tfrgovite au crescut i trit Vasile Crlova, Ion Heliade-Rdulescu, Grigore Alexandrescu. Aici i-au desfurat o parte din activitatea lor Alexandru VlahuA, Duiliu Zamfirescu, Smaranda Gheorghiu (Maica Smara). Tot aici s-au nscut medicul savant Gh. Marinescu, scriitorul Alexandru l; Brtescu-Voineti, actorii Tony Bulandra i Mihai Popescu ; aici a func-

www.cimec.ro

40

U D E

TU

D 1 M B O V 1 T A.

www.cimec.ro

~UDETUL

DIMBOVITA

2tl

t. Termocentraia Oolce,u 2. Peisaj de sonde din sectorul Anlnoasa - Schela Tlrgovt,te 3. Uzinele de utilaj petrolier Ttrgovlte noua Instalaie de consolidat terenurl lnstablle 4. Linia de fabricaie a tuburllor de la noua FabricA de azboclment Flent 5. Cuptoarele de cllncher de la F~r brlca de ciment Flenl 6. Linia de montaj general de la Fabrica de frlgldere GAetl 7. T~rnul Ch1ndiel, ruinele Curii i Biserica Domneasca - Trgovite 8. Sediul politt.c-admlnlstratlv judeean- Trgovite

www.cimec.ro

242

J U D E

TU

D 1M B O V 1TA

ca profesor I. Ionescu Raicu-Rion, poet, critic i militant socialist; Ion Ghica i-a avut reedina la Ghergani, iar Ion Luca Caragiale s-a nscut in comuna care-i poart azi numele. In satul Pitaru, comuna Potlogi, s-a nscut pictorul Nicolaie Grigorescu, iar la Vulcana-Pandele gravorul Gabriel Popescu, intemeietorul colii romneti de gravur. Bogata motenire cultural din trecutul dimboviean - parte a patrimoniului nostru naional - a fost i rmne o baz:'i solid de inspiraie i indemn, valorificat in anii notri prin grija partidului i statului pentru dezvoltarea artei i culturii romneti i ptrunderea lor in mase. In cele 159 de cmine culturale i filiale steti se desfoar o activitate variat si susinut. La fel i la cele 4 case de cultur oreneti i municipal i in cluburile sindicale. La Trgovite funcioneaz un complex muzeal care cuprinde, printre altele, exponate de o deosebit valoare privind istoria tiparului i a crii vechi romneti, evocri i manuscrise ale scriitorilor trgoviteni etc. Micarea artistic de amatori a luat o mare amploare. Exist 424 de formaii artistice, cu 7 500 artiti amatori. Formaii cum sint cele din Moreni, corurile din Brneti, Titu, corul sindicatului nv mnt-Trgovite, echipele de dansuri din Vleni-Dimbovia, Pucheni, Corneti, Fieni, brigzile artistice de agitaie de la Dragadana, din Geti, de la Uzina de utilaj petrolier Trgovite, colectivul de teatru al Casei de cultur Trgovite, tarafurile elin Cojasca i Intreprinderea "Bucegi"Pucioasa snt bine cunoscute pentru activitatea lor, ocupind locuri de frunte la diferite intreceri artistice republicane. Din anul 1969 la nivelul judeului activeaz ansamblul folcloric de amatori "Dimbovita", care s-a impus atit pe plan republican, cit i peste hotare cu prilejul unor turnee in R. P. Bulgaria, Frana, Spania. Reeaua cinematografic s-a dezvoltat, in jude existnd 135 de cinematografe, din care 12 cu aparate pentru band normal. Funcioneaz 14 centre de radioficare la care sint racordate 45 de locali-

ionat

ti'. Numrul abonailor la radio i radioficare la sfritul anului 1970 era de peste 60 000. Mijloacelor de informare i educare li se adaug ziarul "Dimbovita", organ de pres al Comitetului judeean al P.C.R. i al Consiliului popular judeean. La o sut de persoane revin 32 de abonai la cotidiene i periodice. In jude exist 168 de biblioteci publice, dotate cu un numr de 891 700 de volume din toate domeniile de activitate. In 1971 numrul crilor citite prin reeaua bibliotecilor a -fost de aproape un milion. Dezvoltarea artei i culturii se oglindete i in datini, mbrcminte, jocuri, arhitectura i arta popular, care ps treaz tradiiile folclorice ale poporului, adaptndu-se la noile condiii de via socialiste. SNTATEA PUBLIC. Reeaua sanitar cuprindea la inceputul anului 1971 un numr de 306 uniti, din care : 14 spitale, 2 sanatorii T.B.C., 29 clispensare, 24 case de nateri, 82 de circumscripii medico-sanitare etc. Numrul paturilor in spitale era de 2 299, adic 5 la 1 000 de locuitori. Peste 3 356 de cadre sanitare cu pregtire superioar, medie i elementar stau la dispoziia cetenilor. Un medic revine la 901 locuitori. EDUCAIA FIZICA, SPORTUL. Sportul compefiional este reprezentat indeosebi prin echipele "Clubul sportiv" -Trgovite la fotbal i handbal, iar la volei echipa "Sntatea". Sint, de asemenea, cunoscute echipele de atletism, box, lupte, tenis de mas, rachetomodelism etc., in care s-au format numeroi sportivi de valoare. In 1971 se numrau 3 828 de sportivi legitimati, din care 3 215 clasifica i. Exist 169 de asociaii sportive, dintre care 131 se afl la sate. Baza material a activitii sportive este compus din 27 de terenuri de fotbal, 9 terenuri de baschet, 15 terenuri de volei, 9 de handbal, 4 bazine de inot, 8 sli de sport, 3 poligoane de tir, 21 de popicrii. La acestea trebuie adugat baza sportiv, cu un potenial, mai redus, de

www.cimec.ro

J tJ D E

TU L

D 1M B O V 1T A

243

pe lng coli, intreprinderi mai mici sau .comune. TURISMUL. Peisajele pitoreti ale vilo:. Dimbovia i Ialomia, zona munilor Bucegi, numeroasele puncte turistice cu caracter istoric i staiunile balneoclimaterice Pucioasa i Vulcana-Bi atrag numeroi oameni la odihn i tratament. In Trgovite i imprejurimi se gsesc importante monumente istorice i de arbitectur, vestigii ale trecutului glorios de lupt al neamului romnesc : Muzeul de arheologie, Curtea Domneasc, vestitul turn al Chindiei, alturi de Mnstirea Dealu (ctitorie a lui Radu cel Mare, la inceputul secolului al XVI-lea), Biserica stelea (sfritul secolului al XVII-lea), anul Cetii, cldirea Potei, Monumentul cu bustul lui Tudor Vladimirescu, Parcul Libertii cu Aleea poeilor. In jude gsim : la Potlogi Palatul brincovenesc (secolul al XVIII-lea), la Dolceti - ruinele palatului brincovenesc l biserica aferent ; la Aninoasa - Mnstirea Viforita (secolul al XV-lea), la Nucet i Cobia - mnstiri din secolele al XVII-lea i al XVIII-lea ; la Bleni-Romni Curtea Blenilor i Hanul Mare. Pe lng acestea, numeroase alte locuri amintesc de eve.nimente de seam din is~ toria poporului romn petrecute pe meleagurile dimboviene. La Gemenea se g sete crucea comemorativ a frailor Buzeti (1595) : la Finta a avut loc in 1653 una dintre luptele care se ddeau intre Matei Basarab i Vasile Lupu etc. Ac,ivitatea oamenilor de cultur dimbovieni, care au adus o contribuie de seam la sporirea tezaurului spiritualitii romneti, este oglindit n muzee i case memoriale : Muzeul scriitorilor tirgovi teni, Muzeul tiparului i crii vechi romneti, expoziiile permanente : .. Gheorghe Petracu" (Tirgovi~te), .. 1. C. Vissarion" (comuna Costeti Vale), ,.I. L. Caragiale" (comuna 1. L. Carag'iale), ,.Gabriel Popescu" (comuna Brneti, satul Vulcana Pandele). Pe vile Ialomiei i Dimboviei, se g sesc frumoase. chei i peteri (Peterii Ialom,i~ioara) .. n masivele muntoase ale Bu-

cegilor i Leaotei snt cabane amenajate care atrag numeroi turiti. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE. Bagatele resurse de care dispune judeul din punct de vedere natural, economic i uman ii deschid mari posibiliti de dezvoltare. Harta judeului se va mbogi cu noi . obiective industriale i agrozootehnice 1::~. Trgovite, Moreni, Titu, Geti i n alte localiti, obiective ce vor apropia potenialul economic al judeului Dimbovia de cel al judeelor dezvoltate. La sfritul acestui cincinal, Uzina de oeluri aliate din Trgovite va da 15,70/o din intreaga producie global industrial a judeului. Tot n municipiul Trgovite. odat cu creterea produciei de strunguri automate, de lmpi electrice cu incandescen, are loc dezvoltarea unora dintre unitile existente, precum i construirea de noi obiective industriale, cum sint Uzina de oeluri i Uzina de table subiri, prin a cror punere in funciune oraul Trgovite va deveni un important centru al industriei metalurgice moderne. In acest cincinal vor produce, la intreaga capacitate, Fabrica de aparataj electric de instalaii i Fabrica de nu. treuri combinate din Titu, se va diversifica producia Uzinei "Romlux", care va produce i lmpi cu vapori de mercur, cu halogeni, precum i tuburi fluorescente, .a. De asemenea i vor mri capacitatea de producie i se vor moderniza intreprinderi, ca : Uzina de utilaj petrolier Trgovite, "Steaua Electric" i Fabrica de ciment Fieni, Intreprinderea "Bucegi"Pucioasa, Uzina de utilaj chimic Geti. Termocentrala Doiceti . a. La Fabrica de frigidere cu compresor din Geti se va continua diversificarea i perfeciona rea produciei, astfel ca aceasta s asigure necesitile interne i pe cele de export. Importante modificri se. vor produce in industria local prin sporirea capacitilor de producie i diversificarea sortimentelor. Va intra in funciune Fabrica de produse ceramice Doiceti .a. Toate acestea vor face ca producia global industrial a anului 1975 s fie

www.cimec.ro

244

J V D E TV L

D 1M B O V 1TA

de 2,5 ori mai mare decit cea a anului 1970. In agricultur se va merge pe linia sporirii produciei agricole i animaliere pr!n folosirea in continuare a metodelor moderne. Suprafaa amenajat pentru irigat va fi in 1975 de 2,7 ori mai mare decit in 1970. Urmeaz s se nfiineze noi ferme avicole, ingrtorii de vaci, complexe pentru creterea i ngrarea porcilor ; se va dezvolta sectorul pomiviticol prin extinderea suprafeelor in sistem intensiv, se vor lua noi msuri n cadrul aciunii de modernizare a agriculturii. ln acest cincinal, n reeaua comercialA de stat i cooperatist se vor mri suprafeele i se vor construi noi obiective, printre care : un magazin universal i un supermagazin la Trgovite (date in funciune n 1972), depozite metalo-chimice i un numr insemnat de magazine noi in mediul rural.

fi

Un important numr de obiective vor construite i n reeaua cooperaiei

meteugAreti.

Se vor dezvolta in continuare transporturile i telecomunicaiile, ca i baza material a instituiilor social-culturale. Pn n 1975 se vor da n folosin in municipiul Trgovite un nou i modern hotel, Casa de cultur a sindicatelor, se va incepe construcia unui spital. cu 600 paturi, care va avea i policlinic, se vor construi poduri i se vor moderniza importante artere de circulaie. Baza material a nvmntului se va dezvolta prin construcia a dou licee industriale n Trgovite i 4 coli profesionale la Trgovite, Geti i Moreni. In cincinalul 1971-1975 se vor construi in mediul urban 80 sli de clasA, iar in mediul rural 100 sli de clas. Se vor extinde sursele i reelele de ap, reelele de canalizare, se vor electrifica noi sate.

JUDETUL cu

DIMBOVITA in municipiul
Ttrgovite

reedina

Municipii : 1. Orate : 5. Loeaii&Al componente ale munlclpHior ,1 ale CdJn care, suburbane : 11). Sate : 331 Cdin care, aparin oraelor : 7).
A. M V N 1 C 1 P 11

oraelor

: 13. Comune : ' '

1. MUNICIPIUL T 1R G O V 1 TE. Localiti componente ale municipiului : 1. T III. G O V 1 T E ; 2. Prlseaca. Comune suburbane : 1. Comuna ANINOASA. Sate componente ale comunei suburbane : 1. ANINOASA ; 2. SAteni ; 3. Vlfor!ta. 2. Comuna DOICETI. Sate componente ale comunei suburbane : 1. DOICETI. 3. Comuna RAZV AD. Sate componente ale comunei suburbane: 1. RAZVAD ; 2. Gorgota; 3. Valea Volevozllor. 4. Comuna OTINGA. Sate componente ale comunei suburbane : 1. OTINGA ; 2. Tel. 5. Comuna ULMI. Sate componente ale comunei suburbane : 1. ULMI ; 2. Colanu ; 3. Dimoiu ; 4. Dumbrava ; 5. Matraca ; 6. Nisipurile ~ 7. Udretl ; 8. Vlloara. B.
ORAE

1.
1.

Oraul F 1 E NI. Sate ce aparin oraului : 1. Berevoetl ; 2. Costetl. Comune suburbane : Comuna MOTAIENI. Sate componente ale comunei suburbane: 1. MOAIENI ; 2. Cucutenl.

z oraul G A E T 1. comune suburbane : 1. Comuna GURA FOII. Sate componente ale comunei suburbane : 1. GURA FOD ; 2. Bumbula ; 3. Catanele ; 4. Flgetu. 2. Comuna PETRETI. sate componente ale comunei suburbane : 1. PETRETI ; 2. coada Izvorului ; 3. Gherghetl ; 4. Greci ; 5. Ionetl ; 6. Potlogeni-Deal ; 7. Puntea de Greci. 3. urau1 M O B E N 1. comune suburbane : 1. Comuna IEDERA. Sate componente ale comund suburbane : 1. IEDERA DE JOS ; 2. Collbal ; 3. Crlcovu Dulce ; 4. Iedera de Sus.
t. 3.
Oraul Dlaconetl

P V C 1 O A S A. Localltll componente ale oraului : 1. P V C 1 O A S A ; 2. Bela ; ; 4. Glodeni ; 5. Malurile ; &. 1\lllculetl ; 7. Pucioasa-Sat. Comune suburbane :

www.cimec.ro

J U D ETU L
l.

D 1M B O V 1T A

24&

comuna BRANETI. Sate componente ale comunei suburbane : 1. BRANETI ; 2. Gura Vulcanel ; 3. Lllculee-GarA ; 4. Prlbolu ; 5. Toculetl ; 6. Vulcana-Pandele. 5, OraiJUl T 1 T U. Sate ce aparin oraului : 1. Fusea ; 2. Hagloalca ; 3. Merenl ; 4. Plopu > s. Slcua. Comune suburbane : 1. Comuna BRANITEA. Sate componente ale comunei suburbane : 1. BRANITEA : 2. Dlmbovicloara : 3. SAvetl;

(.

COMUNE 1. Comuna BALENI. Satele componente : 1. BALENI-ROMANI ; 2. Bleni-Sirbi. 2. Comuna BARBULEU. Satele componente : 1. GURA BARBULEULUI ; 2. Aluni ; 3. Brbuleu ; 4. Cetuia ; S. Dup Deal ; 6. Pletrarl ; 7. Riu Alb de Jos ; 8. Riu Alb de Sus ; 9. ipot ; 10. Valea. 3. Comuna BEZDEAD. Satele componente : 1. BEZDEAD ; 2. Broteni ; 3. Costiata ; 4. Mgura ; S. Tunarl ; 6. Valea Morii. 4, Comuna BILCIURETI. Satele componente : ,_ BILCIURETI ; 2. Susen!-Socetu. 5. Comuna BUCIUMENI. Satele componente : 1. BUC!u~lE,."'l ; 2. Dealu Mare ; 3. Valea Leurzii. 6. Comuna BUCANI. Satele componente : 1. BUCANI ; 2. Hbenl ; 3. Racovia ; 4. Roa1a. 7, Comuna ClNDETI. Satele componente : 1. clNDETI VALE ; 2. Aninoan! ; 3. Cindeti-Deal ; 4. Dragodnet! ; S. Valea Mare. 8. Comuna COBIA. Satele componente : 1. GHERGHIETI ; 2. Blidar! ; 3. Clugreni ; 4. Cpuna ; s. Cobiua ; fj, Crciunet! ; 7. Frasin-Deal ; 8. Frasin-Vale ; 9. Mislea ; 10. Mnstirea. 9. Comuna COJASCA. Satele componente : 1. COJASCA ; 2. Fintlnele ; 3. Iazu. 10. Comuna COMIANI. Satele componente : 1. COMIANI ; 2. Lazuri. 11. Comuna CONETI. Satele componente : 1. CONETI ; 2. Bltenl ; 3. Botenl ; 4. Clugren! ; 5. Cringal ; 6, GAmAnet! ; 7. Heleteu ; 8. Merem. 12. Comuna CORBII MARI. Satele componente : 1. CORBII MARI ; 2. BrAcenl ; 3. Grozveti ; 4. Moara din GroapA ; 5. Petretl : 6. Podu Corbencll ; 7. Satu Nou ; 8. Ungurenl ; 9. Vadu Stanchi!. 'Ta. Comuna CORNAELU. Satele componente : 1. CORNAELU ; 2. Aluniu ; 3. Bolovani ; 4. Corn! : 5. Slobozia. tt. Comuna CORNETI. Satele componente : 1. CORNETI ; 2. Bujoreanca ; 3. CAtunu : 4. Crlsteasca ; 5. CrlvAu ; 6. Fraslnu ; 7, Hodrtl ; 8. Ibrianu ; 9. Postlrnacu ; 10. Ungurenl. 15. Comuna COSTETII DIN VALlE. Satele componente : 1. cosTETII DIN V ALE ; 2. MArunlu ; 3. Tomanl. 16. Comuna CRING URILE. Satele componente . 1. BADULETI ; 2. Crlngur!le de Jos ; 3. Cringur!le de Sus ; 4. PAtroaia-Deal ; 5. PAtroala-Vale 6. Potlogeni-Vale ; 7. RAetl ; 8. Voia, 17. Comuna DARMANETI. Satele componente : 1. DARM~ETI ; 2. MArglnenll de Sus ; 3. Vldenl, 18. Comuna DOBRA. Satele componente : 1. DOERA ; 2. Mi'cetl. 19. Comuna DRAGODANA. Satele componente : 1. DRAGODANA ; 2. Boboc! ; 3. Burduca ; 4. Cuparu : 5. PAduren1 : 6, Pictor de Munte : 7. StrAotl. 20. Comuna DRAGOMIRETI. Satele componente : 1. DRAGOMIRETI : 2. Declndenl : 3. Geangoetl ; 4. Mogoeti ; 5. RlncAclov; 6. ungurenl. 21. Comuna FINTA. Satele componente. 1. FINTA MARE; 2. Bechineti ; 3. Flnta Veche ; 4. Gheboaia. 22. Comuna GLODENI. satele componente : 1. GLODENI ; 2. Guolu ; 3. Lllculee : 4. Livezile ; 5. Malu MlerU : 6. Schela. 23. comuna GURA OCNIEI. Satele componente : 1. GURA OCNIEI ; 2. Adinca : 3. Ochiuri ; 4. Scuenl. 24. Comuna GURA U'J'li. Satele componente : 1. GURA UTII : 2. Sperieenl. 25, Comuna HULUBETI. Satele componente : 1. HULUBETI ; 2. Butolu de Jos ; 3. Butolu de Sus ; 4. Mgura ; 5. Valea Dadei. 26. comuna I. L. CARAGIALE. Satele componente : 1. GHIRDOVENI ; 2. I. L. Caragiale ; 3. Ml,a. 21. Comuna LUCIENI. Satele componente : 1. LUCIENI ; 2. Olteni ; 3. Raclu ; 4. Sllltea ; 5. ua Seac. 28. Comuna LUDETI, Satele componente : 1. LUDETI ; 2. Mlloarl ; 3. Potocelu ; 4. Schelu de Jos. 5. Schelu de Sus ; 8. Teletl. zt. Comuna LUNGULEU, Satele componente : 1. LUNGULEU : 2. Creasca ; 3. Serdanu. 30. Comuna MALU CU FLORI. Satele componente : 1. MALU cu FLORI : 2. Capu Coastei : 3. Copcenl : 4. Mlcloanll Mari ; 5. Mlcloan!l Miel. 31. Comuna MANETI. Satele componente : 1. MANETI: 2. DrAgAeti-Pmtntenl ; 3. DrAgeti-Ungurenl. 32. Comuna MATASARU. Satele componente : 1. TE.'TCOIU ; 2, Creuleti ; 3. MtAsaru ; 4. Odaia Turcului ; 5. Porolnlca : 6. Puu cu Salcie ; 7. Slcloara. 33. Comuna MOGOANI. Satele componente : 1. MOGOANI ; 2. Chlrca : 3. Co,ocaru ; 4. Merll ; 5. Zvolu, 34. Comuna MOROENI. Satele componente : 1. MOROENI ; 2. Dobretl ; 3. Glod ; 4. Lunea ; 5. Mucel ; 6, Puchenl. 35. Comuna MORTENI. Satele componente : 1. MORTENI : 2. Neajlovu . 36. comuna NUCET. satele componente : 1. NUCET ; 2. cazaci : 3. Ilfovenl. 37. Comuna ocNIA. Satele componente: 1. OCNIA. 38. comuna ODOBETI. satele componente : 1. ODOBETI ; 2. Brtncoveanu : 3. Crovu : 4. Mluletl : 5. Zidurile. 39. Comuna PIETROIA. Satele componente : 1. PIETROIA. 2. Dealu Frumos. 40. Comuna POIANA. Satele componente : 1. POIANA ; 2. Polenla. 41. Comuna POTLOGI. Satele componente : 1. POTLIOGI ; 2. Pitaru ; 3. Podu Crlst!niJ ; 4. Romneti ; 5. VIAscenl. 42. Comuna PRODULETI. Satele componente : 1. PRODULETI : 2. Brotenl ; 3. Costetli din Deal. u. Comuna PUCHENI. Satele componente : 1. PUCHENI : 2. BrAdAel : 3. Meloare : 4. Valea LargA : 5. Vtrfurenl. 44. comuna RACARI. Satele componente : 1. RACARI ; 2. BAlAnet! ; 3. Colacu : 4. Gherganl ; 5. Ghlmpa! ; 6. Mavrodin ; 7. SAbletl ; 8, StAnetl. 45. Comuna RUNCU. Satele componente : 1. RUNCU ;

www.cimec.ro

246

J U D E

TU

[;

D 1 M B O V 1T A

2. Bdenl ; 3. Brebu ; 4. Ferestre ; 5. Piatra ; &. SUltea. M. Comuna SALCIOARA. Satele componente : 1. BANETI ; 2. CAtunu ; 3. Cuza Vod ; t. Ghlnetl ; 5. Mircea Vod ; 6. Moara nou ; 7. Movila ; 8. Podu RlzU ; 9. SAlcloara. n. Comuna ELARU. Satele componente : 1. ELARU; 2. Fierbini; 3. Glogoveanu. 41. Comuna TATARANI. Satele componente : 1. TATARANI ; 2. Cprtoru ; 3. Gheboleni ; t. Prlbolu. 49. Comuna ULIETI. Satele componente : 1. V"LIETI ; 2. Croitor! ; 3. Hanu lui Pal ; t. Jugurenl ; 5. Mlnstloara ; 6. Olteni ; 7. Ragu ; 8. Stavropolla. SO. Comuna VALEA LUNGA. Satele componente : 1. VALEA LUNGA-CRICOV ; 2. BAcetl ; 3. Izvoru ; 4. Moia MicA ; 5. erbneasa ; 6. tubele Tlsa ; 1. Valea lui Dan ; 8. Valea Lung-Gorgota ; 9. Valea LungA-Ogrea ; 10. Valea Mare. 51. Comuna V ALEA MARE. satele componente : 1. V ALEA MARE ; 2. Feenl ; 3. Glrlenl ; 4. Livezile ; 5. Saru ; 6. Stratonetl ; 7. Valea Caselor. 52. Comuna V ACARETI. Satele componente : 1. V ACARETl ; 2. BrAtetli de Jos ; 3. Bungetu ; 4. Perlnarl. 53. Comuna VALENI-DlMBOVIA. Satele componente : 1. VALENI-DIMBOVIA; 2. Mesteacn. 54. Comuna VIINA. Satele componente : 1. VIINA. 2. Brotenl ; 3. Izvoru ; 4. RAscel ; 5. Vultureanca. 55. Comuna VIINETI. Satele componente : 1. VIINETI ; 2. Dosplneti ; 3. Sultanu ; 4. Urseiu. 56. Comuna V!RFURI. Satele componente : 1. VIRFURI ; 2. Clrlnetl ; 3. Cojoiu ; 4. Merioru ; 5. Stteti ; 6. uvta ; 7. Ulmetu. 57. Comuna VOINETI. Satele componente : 1. VOINETI ; 2. Gemenea-Brtuteti ; 3. Izvoarele; 4. Lunea; 5. Manga; 6. Mlnjina; 7. Oncetl; 8. Suduleni. 58. Comuna VULCANABAI. Satele componente : 1. VULCANA-BAI ; 2. Nlcolaetl ; 3. Vulcana de Sus.

www.cimec.ro

AEZAREA GEOGRAFICA. Judeul Dolj este situat in sud-vestul rii, pe cursul inferior al Jiului, nvecinndu-se cu judetul Mehedinti la vest, Gorj i Vlcea la nord i Olt la est. La sud limita judeului (Valea Dunrii) se suprapune graniei de stat a R. S. Romnia cu R. P. Bulgaria. Are o suprafa de 7 413 km2, ceea ce reprezint 3,10fo din teritoriul rii. RELIEFUL judeului se prezint sub forma a dou zone distincte. Cea mai nalt, n nord, aparine extremitii su. dice a Piemontului Getic i corespunde Cmpiei piemontane a Blciei. Avnd altitudini n jur de 200 m, aceast cmpie are un subsol alctuit predominant din argile, marne i pietriuri i este fragmentat de vi adnci orientate de la vest ~pre est ; la sud de o linie ce unete localit;le neti Plenia-Radovan-Craiova-Rob

se gsete cea de-a doua zon, Cmpia Dunrii. Relieful acestei uniti cade in trepte ctre sud, ca urmare a prezenei teraselor Dunrii care aici se desfoar foarte larg. Prezena dunelor tle nisip n imprejurimile Calafatului i Bechetului, astzi n cea mai mare parte a lor fixate prin culturi, tulburA netezimea cmpiei, dind peisajului o not distinct. Spre sud se intinde lunea larg a Dunrii, indiguit, cea mai mare parte, i bogat in vegetaie. CLIMA are un caracter temperat continental de cmpie. Temperatura medie anual variaz intre 11,5 la Calafat (una

din cele mai ridicate valori de pe teritoriul R. S. Romnia) i 9,7 la Craiova. Maxima absolut a fost de 42 (n 1952 la Leu), iar minima absolut a coborit pn la -30,5 (in 1942 la Craiova). Numrul zilelor fr nghe variaz intre 200 i 220 pe an. Precipitaiile atmosferice depesc 500 mm (Craiova 523 mm), iar vinturile dominante in sud se canalizeaz pe Dunre (sud-est i nord-vest), iar in nordul judeului predomin dinspr~ est i vest. HIDROGRAFIA. Apele curgtoare importante pentru judeul Dolj snt : Dunrea, situat n extremitatea sa sudic,. i Jiul, care strbate judeul de la nord la sud, intre confluena cu Gilortul i Motrul (la nord de Filiai) i Dunre. Ca aflueni direci ai Dunrii, n afar de Jiu, pe teritoriul judeului este doar Desnuiul, iar ca aflueni ai Jiului Motrul. Argetoaia i Raznic pe dreapta, iar pe stinga Amaradia. Apele Jiului snt utilizate in special la Combinatul de la lal nia ca ap industrial i pentru irigarea culturilor agricole. SOLURILE zonale ocup cea mai mare suprafa a judeului i sint reprezentate prin cernoziomuri de diferite tipuri. In partea de nord se ealoneaz diferite soIuri silvestre (podzolite, brun-rocate. brune i brun-glbui, podzolite sau nu, podzolite pseudo~leice i pseudogleizate). Dintre soiurile azonale suprafete mari ocup soiurile negre argiloase, slab hu-

www.cimec.ro

2~8

oi V DE

TV

DO L oi

mifere (smolniele), soiurile silvestre brun-nchise i pseudorendzlnele, lcovi tile, semilcovitile i solurlle humicogleice (uneori podzolice). RESURSELE NATURALE ALE SOLULUI I SUBSOLULUI. Cea mai mare parte a suprafeei judeului Dolj este ocupat de culturi agricole, vechile masive de pduri de aici fiind defriate in trecut. In prezent, pe teritoriul judeului. care se ncadreaz n dou subzone geobotanice : a ceretogirnietelor i a silvostepei, intilnim pilcuri de pduri (indeosebi in partea nordic) constituite din diverse specii de Quercus cer, girni, gorun, stejar brumriu i pufos, stejar pedunculat, tei, frasin, arar i subarboret bine dezvoltat. In lunci exist zvoaie compuse din diferite specii de salcie i plop cu stejar pedunculat i ulm. Judeul Dolj dispune de rezerve de hidrocarburi, recent descoperite in partea nordic, de zcminte de lignit n tot subsolul, de cariere de nisip i pietri. DIN TRECUTUL ISTORIC AL JUDEU LUI. Teritoriul judeului Dolj a fost locuit nc din paleolitic. Descoperirile arheologice atest existena unei civilizaii remarcabile pe tot cuprinsul judeului. Cea mai veche populaie cunoscut pe raza judeului Dolj a fost cea a triburilor dace i mai tirziu scitice. O important aezare a dacilor a fost Pelendava (Craiova). Dup cucerirea Daciei de ctre romani, de-a lungul drumurilor strategice ce se indreptau spre Sarmizegetusa (Turnu Severin-Craiova-Bechet ; CraiovaBileti-Desa) au aprut mai trziu numeroase aezri omeneti. Din rindul lor s-au dezvoltat cu timpul o serie de trguri i orae (Craiova, Calafat etc.). La sfritul veacului al XV-lea Craiova a devenit reedina bniei Olteniei i mai trziu, in secolul al XVIII-lea, a cimc miei. La rscoala condus de Tudor Vladimirescu au participat n numr mare i locuitorii din prile Doljului. In 1848 la Craiova s-a format guvernul provizoriu revoluionar, alctuit din forele progresiste ale rii in frunte cu N. Blcescu, Gh. Magheru, I. Heliade-R-

dulescu. Inainte de revoluia din 1848, in timpul ei i dup aceea ranii din numeroase sate ale Doljului s-au revoltat, aceasta resimindu-se mai ales in localitile Caraula, Nedeia, Cetate, Poiana Mare, Galicea Mare, Moei etc. In 1905 i 1906 au loc o serie de grev~ muncitoreti la Craiova. In zilele de 6-7 martie 1907 micrile rneti au luat o mare amploare mai ales in localitile Galicea Mare, Negoi i Mihia, Argetoaia, Bratoia, Horezu Poenari, Valea Stanciului, Bileti .a. Cu ocazia procesului din 1934 de l:i Craiova, s-a ridicat un numr insemnat de oameni ai muncii din Dolj pentru eliberarea imediat a ceferitilor arestai n timpul erolcelor lupte muncitoreti din
1933.
POPULAIA. La 1 iulie 1972 judeul ave:i 734 305 locuitori (3,60fo din populaia riil. In comparaie cu anul 1930, populaia judeului a crescut cu peste 200 000 de locuitori, iar fa de 1956 cu peste 92 000.

a populaiei jude: peste 990fo sint romni. Situaia pe sexe a fost : 357 978 de brbai i 376 327 de femel. In mediul urban locuia 36,2/o din populaia judeului, reprezentnd circa 3/o din totalul pe ar. Dezvoltarea continu a oraului Craiova, ca i apariia unor noi centre urbane au fcut ca fa de anul 1930 gradul de urbanizare al judeului s creasc cu aproape 60;0 Avind o densitate medie de 99 locuitori/km2, judeul Dolj se situeaz, din acest punct de vedere, peste media pe ar. In 1971 s-a inregistrat un spor natural de 6,8o/00 , sporul fiind mai ridicat in mediul urban i mai sczut in cel ruraL Din numrul total de 156 671 salariai, 50 511 lucrau n industrie, 27 220 n construcii, 19 518 n agricultur i silvicu!tur, 12 291 in transporturi, 12 516 n sectorul circulaiei mrfurilor, 14 019 in nvmnt, cultur, art, tiin, 6 727 n domeniul ocrotirii sntii, asisten sJcial i cultur fizic, 13 869 in alte ramuri. LOCALITILE. In judeul Dolj exist un municipiu, 4 orae, 10 localiti cornului

Componena naional

www.cimec.ro

J U DE T U L DO L J

249

ponente ale municipiului i oraelor, 95 de comune, din care 5 suburbane, i 380 de sate, din care 9 aparin oraelor.
Municipiul Craiova,
reedina judeului,

are o populaie de 183 035 locuitori (1972), iar mpreun cu comunele suburbane 210 057 locuitori. Este situat pe terasele ce pe malul sting al Jiului, la 135 krn de Bucureti, in imediata apropiere a contactului dintre Piemontul Getic i Cmpia
Romn.

Veche rscruce de drumuri i tirg pentru schimbul produselor muntelui cu cele de cmpie, Craiova conserv ca cel mai vechi i important monument istoric urmele "valului lui Traian". Epoca dacic este atestat printre altele i de numele geto-dacic al cetii : Pelendava. Numele craului este menionat pentru prima dat in timpul lui Vladislav al II-lea !1447-1456). Un document din 1582 il menioneaz ca ora unde i avea ree dina banul, mare dregtor al rii. In afar de funciile sale tradiionale administrative, comerciale i culturale -, Craiova devine dup 1944 i un important centru industrial (circa 90/e din intreaga producie global a judeu lui), cu mari uniti ale industriei energJeJ electri<:e, construciei de maini, chimice, alimentare etc., cu numeroase coli de cultur general, licee teoretice i de specialitate, iar din anul 1966 a luat fiin Universitatea. Instituiile culturalartistice mai importante : Teatrul Naio nal, ale crui inceputuri dateaz din 1849, Filarmonica de stat "Oltenia" cu secie coral, Teatrul de ppui, Casa de cultur a sindicatelor. Biblioteca central (in casa lui Alexandru Arnan, fratele pictorului Theodor Arnan), Muzeul Olteniei, nfiinat in 1915, care are o filial - Muzeul .. Procesul lupttorilor ceferiti i petroJiti iunie-iulie 1934", Muzeul de art, Casa memorial "Traian Demetrescu" i CaS3 memorial ,.Elena Farago", Casa b niei, Biserica Sf. Dumitru, Grdina botanic. Grdina zoologic, Parcul poporului. care ocup o suprafa de aproape 70 km2 etc. Oraul Bileti se gsete in partea de 5ud -vest a judeului Dolj, in plinA clm-

pie. Dei declarat ora in 1930 s-a dezvoltat abia in anii regimului democratpopular. Are uniti industriale de pre~ lucrare a produselor agricole. La 1 iulie 1972 avea 19 456 de locuitori. In prezent are un muzeu orenesc cu o secie de istorie i etnografie. Oraul Calafat (la 1 iulie 1972 avea mpreun cu localitile subordonate 14 967 locuitori), situat pe malul sting al Dunrii, era punct de trecere a Dunrii inc de pe vremea dacilor. In timpul st pnirii romane exista pe acest loc o ntritur i mai tirziu o cetuie care dup colonizare a devenit important ora al Daciei romane. In anii puterii populare aspectul urbanistic al oraului s~a schimbat, iar activitatea lui economic s-a dezvoltat prin apariia unor uniti industriale, in special alimentare. Calafatul are numeroase monumente, mai importante fiind cel al lui Tudor Vladimirescu, monumentul "1877", cel al sergentului Cabuz etc. Dispune de un muzeu cu secii de art contemporan i etnografie. Oraul Filiai, cu 12 241 de locuitori (Ia 1 iulie 1972), important nod feroviar t rutier, este situat Ia nord-vestul municipiului Craiova, in zona de confluen a Jiului cu Motrul. Oraul, in afar de funciile sale administrativ-comerciale locale. posed i unele uniti industriale de prelucrare a lemnului i a produselor agricole. Oraul egarcea (9 180 de locuitori ~a 1 iulie 1972) este situat in partea d~ sud a judeului, fiind legat de municipiul Craiova printr-o osea modernizat i cale ferat; renumit prin vinurile podgoriilor ce le are in jur. Comunele judeului se caracterizeaz in majoritatea lor printr-o structur compact i un numr mare de locuitori. Media este de 5150 de locuitori, depind media pe ar. Cele mai numeroase, 45, au o populaie intre 4 001 i 7 000 de locuitori, urmeaz apoi 34 intre 2 001-4 OOO de locuitori, 12 intre 7 001-10 000 de locuitori, 3 cu peste ,10 000 de locuitori i 1 cu o populaie sub 2 000 de locuitori.

www.cimec.ro

-o

LEGEND
Municipiu rejedinl de judet Oraje Comune Frontier de stat Limit de judet Limit de comun Teriloriul municipiului i oraelor
Teritoriul comunelor suburbane

'
()

JUDEUL

DOLJ

'
o

"'

B.

A
1

www.cimec.ro

J U DE

U L

D"O L J

251

TRASATURI ECONOMICE. Industria, slab dezvoltat in trecut, era reprezentat indeosebi prin uniti ale ramurii alimentare, textile etc. In prezent ea deine un loc de seam n economia naio nal (avind o pondere de 3,3o;0 din producia global industrial a :"ii). Au fost create ramuri noi, ca industria de utilaj electrotehnic i construcia de maini, industria chimic ; s-au dezvoltat industria alimentar, textil etc. Condiiile naturale avantajoase ale teritoriului judeului, suprafaa mare de teren agriool (3,90/ 0 din totalul pe arA) au favorizat in trecut preponderenta unei economii cu caracter agricol. In anii socialismului agricultura s-a dezvoltat pe baze noi, ceea ce a permis o participare la producia global agricol a rii de 4,11 /o, s-au diversificat culturile i s-au mrit suprafeele agricole prin recuperarea unor terenuri neproductive, mai ales a nisipurilor din sud i a Juncii Dunrii. INDUSTRIA. In anii construciei socialiste s-au reorganizat, dezvoltat i modernizat unitile existente ; printre acestea sint: Uzina de maini agricole "7 Noiembrie". Fabrka de textile "Independena" elin Craiova ; au aprut noi intreprinderi industriale ca : Uzina "Electroputere", Schela de extracie a ieiului, Intreprinderea central electric de termoficare, Combinatul chimic, Intreprinderea de prefabricate din beton, Uzina mecanicA de material rulant, Fabrica de confecii Craiova, Fabrica de zahr i Fabrica de ulei "Oltenia"-Podari, Fabrica de produse lactate Craiova, cu o capacitate de 1 000 hl pe zi, Fabrica de cacaval, cu secii de produs telemea (la Balta Verde, BAii1!4ti, Bechet i P<riana Mare), Fabrica de pUne Craiova, cu o capacitate de 80 de tone in 24 de ore, Centrul de condiionare i pstrare a vinurilor Craiova .a. In jude ii desfoar activitatea un numr de 44 de ntreprinderi industriale, din care 27 de subordonare republican, ~ ale industriei locale i 11 ale cooperaiei meteugreti. In 1971, producia global industrial realizat a fost de 2,9

ori mai mare decit cea din 1965, ritmul mediu de cretere a produciei industriale fiind in 1966-1971 de 19,30fo. Ponderea produciei globale a principalelor ramuri industriale n economia judeului i a rii se prezenta n 1971 astfel :
in procnte fal de: Ramuri ale industriei
producia global

industrial~

producia global industrial

pe Total industrie din care: Combustibil Conotrucii de maini i prelu crarea metalelor Cbi.mie llateriale de construcii
ConJeeii

jude

a ramurilor pe ar
3,3 0,4 3,9 4,8 2,3 5,4 4,3

100,0 0,7 31.8 15,1 2,4 7,2 21,8

AlimentarA

Prin ponderea mare ce o deine in volumul total al .produciei globale industriale judeene (31,8%), industria constructoare de maini i de prelucrare a metalelor reprezint cea mai important ramur din jude. Intreprinderile cele mai semnificative din cadrul acestei ramuri sint : Uzina ,.Electroputere", Uzina de maini agricole "7 Noiembrie", Uzina mecanic de material rulant, Intreprinderea de reparaii auto Craiova etc. Cea mal mare unitate a industriei constructoare de maini din jude este Uzina "Electroputere". Aici se realizeazA motoare electrice cu puteri pn la 1 600 kW, transformatoare i autotransformatoare cu puteri pn la 100 MVA i 220 kW, locomotive diesel electrice de 2 100 C P, aparataj electric de nalt tensiune, locomotive electrice de 5 100 kW i altele. Producia uzinei a cunoscut an de an un ritm de cretere tot mal ridicat. Astfel, in 1971 producia globalA a intreprinderii a fost de 33 ori mai mare decit in 1955. Industria energiei electrice i termice este reprezentat de -dou ntreprinderi republicane : I. R. Oltenia i Intreprin-

www.cimec.ro

262

.J U D E T V L D O L .J
central

electric de termoficare de construcie (3,20fo), chimice (2,2'"/o), Ultima a intrat n functiune n textile (1,30/o) i a confeciUor (0,8t7e). 1965 cu o putere instalat de 350 MW i In judeul Dolj la sfritul anului 1971 a ajuns n prezent, datorit lucrrilor de existau 11 cooperative meteugreti. extindere, la o putere instalat de 980 Principalele lor produse snt : mobil, ui MW, respectiv de dou ori mai mult dect ferestre, butoaie de stejar, produse de art ntreaga putere instalat a hidro i terpopular i artizanat din lemn, esturi mocentralelor electrice din Romnia burde bumbac i tip bumbac, covoare orienghezo-moiereasc a anului 1938. tale i romneti, tricotaje de lin, conPe baza utilizrii raionale a uneia din fecii, textile i diverse articole de mpleprincipalele bogii ale subsolului, n nou tituri. ramur i-a fcut apariia n jude inUnele din produsele realizate n ntredustria chimic. In apropiere de Craiova prinderile industriale din jude (locomoa fost construit Combinatul chimic, unul tive electrice i diesel electrice, transfor<lin cele mai moderne din ar. In 1971 matoare, motoare electrice, produse chimice, covoare, mpletituri etc.) snt exs-a realizat la acest combinat 39,5'/o din producia de ngrminte azotoase a rii portate, bucurindu-se de o bun aprei 30,20fo din producia de ngrminte . ciere pe piaa extern. chimice. AGRICULTURA. Judeul Dolj deine Industria materialelor de construcii 3,10/o din suprafaa total i 3,90/o din sueste reprezentat mai ales de Intreprinprafaa agricol a rii, situndu-se din derea de prefabricate Craiova. Ea unete acest punct de vedere pe locul 8 i rescele trei fabrici de prefabricate, de tuburi pectiv pe locul 4 fa de celelalte judee. "premo" i de beton celular autoclavizat, Unitile socialiste deineau la 31 decemprincipalele sortimente produse de intrebrie 1971 peste 990fo din suprafaa total! prindere fiind : panouri mari pentru loagricol a judeului. cuine, fii cu goluri, spalieri armai, Suprafaa de 741 300 ha, la sfritul tuburi precomprimate i materiale de zianului 1971, era repartizat pe categorii drie din beton celular autoclavizat. de folosin astfel : Ramura confecii s-a dezvoltat foarte mult prin intrarea in funciune, la sfri In procente fa. de: tul anului 1967, a Fabricii de confecii Suprafee pe categorii Craiova. totalul totalul de folosin pe ar:l. pe judet In cadrul industriei alimentare o importan deosebit o au cele dou fabrici : 3,9 77,4. Fabrica de ulei i Fabrica de zahr. Ca Suprafata agricol din eare: urmare a dezvoltrii acestora, in 1971 s-au 5.1 66.8 -ara bil realizat 6,90/o din producia de zahr a 1.3 5.0 - piluni naturale rii i 12,40/o din producia de ulei co0,5 0.9 -finete naturale 7,1 3,3 - vii i pepiniere viticole mestibil. Din ramura industriei alimen2,4 1,4 -livezi i pepiniere pomicole tare mai fac parte intreprinderile de in1,3 11,2 Suprafata fondului forestier dustrializarea crnii, laptelui, vinului i 3,4 11,4 Alte suprafete buturilor alcoolice, de panificaie, de

derea

Ialnia.

morrit.

In ceea ce
iei

privete

industria

local,

in

1971 producea 10,80/o din volumul produc-

industriale a judeului. Ea cuprindea ramurile industriei : alimentare (deinea 70,10fo in 1971 din volumul produciei locale), a construciilor de maini i prelu-crare a metalelor (10,80fo), a materialelor

sfritul anului 1971, n jude erau cooperative agricole de producie, care uneau 180 000 de familii i o suprafa agricol de 459 100 ha, din care 412 600 ha arabile ; 9 intreprinderi agricole de stat, ce deineau o suprafa de 73 500 ha, din care 61 600 ha de teren

La

209

www.cimec.ro

6UDE1'UL

DOL.J

263

arabil, i 37 staiuni pentru mecanizarea agriculturii. Agricultura judeului dispunea in 1971 de 5 601 tractoare fizice, de 2 608 semn tori mecanice, de 1 964 de combine tractate pentru pioase, de 269 de combine pentru porumb i plante de siloz, de 726 de maini pentru mprtiat ngrminte chimice, de 2 541 de cultivatoare i sape rotative, de 4 724 de pluguri pentru tractor etc. Aceasta nseamn c in 1971 in medie la un tractor fizic reveneau 88 ha de teren arabil, respectiv 50 ha in I.A.S. Situat ntr-un cadru natural favorabil judeul se caracterizeaz prin urmtoa rele zone de producie agricol : carnecereale, care cuprinde majoritatea unit ilor agricole din centrul i sudul judeu lui : zona de producie struguri-lapte, cu unitile situate pe terenurile nisipoase i pe dealuri : zona de producie lapte-legume, caracterizat prin bazinele legumi~Clle din jurul oraelor. In 1971 suprafaa cultivat era distribuit pe principalele grupe de culturi li.Stfel :
[n procnte fa
ouprafa&

de

arabil

Grupe de culturi a Cernle dln eare: - ~rrlu+aecarl -porumb Fl.>ar.a-ooarelu i Rfrl de zahlr

judeului
69,8 30,1 36,0
6.~

rii

5,5 5,7 5,5 5,7


G,8

2,5

se acord o atenie culturii viei de vie care in 1971 cuprindea o suprafa de 24 394 ha, elin care 4 883 ha au fost planta te numai in ultimii trei ani, in special pe terenurile in pant i nisipoase. Judeul se afl pe locul al treilea pe ar in privina ponderii suprafeei plantate cu vi de vie. In ceea ce privete creterea animalelor, producia global animal reprezint 3,Bo/n din cea a rii i 34,70fo din pr J. In cadrul
coresounztoare

judeului

ducia global agricol a judeului. La nceputul anului 1972, efectivul de bovine era de 166 400, ceea ce reprezint 2,111 din totalul pe ar, respectiv o densitate de 30,9 la 100 ha teren ; de porcine 367 400, adic 4,70fo din totalul pe ar, respectiv o densitate de 74,2 la 100 ha ; de ovine - 423 600 de capete, adic 3,00/0 din totalul pe ar i o densitate de 83,9 la 100 ha. Densitatea medie la diferite specii de animale este inferioar fa de media existent pe ar. Sint dezvoltate albinritul i creterea viermilor de mtase. SILVICULTURA. Fondul forestier al judeului ocup o suprafa de 82 728 ha (1,30fo din fondul forestier al rii i 11,2% din suprafaa judeului), din care 69 700 ha de pdure snt administrate de unitile Ministerului Economiei Forestiere i Materialelor de Construcii, circa 12 500 ha pdure snt administrate de consiliile populare, iar circa 500 ha de pdure aparin ntreprinderilor agricole de stat. Producia anual de mas lemnoas ce se obine din tierea pdurilor din cadrul judeului Dolj se ridic la aproape 524 300 m~. predominnd n general salcmul. stejarul i plopul. VINATUL I PESCUITUL. In apele Dunrii, n blile sale ca i n celelalte ape curgtoare. dintre speciile de peti predomin : somnul, crapul. alul, cega, mreana. cleanul. tiuca, pstrvul etc. Zona de es i de deal din jude ofer specii diferite de vinat : iepurele. potrnichea. prepelita. fazanul i altele, iar imprejurimile lacurilor de lng Dunre - diferite psri de balt:i. TRANSPORTURILE. Judeul este strb tut de magistrala feroviar Bucureti Craiova-Timioara, la Craiova unindu-se cele dou variante ale acesteia (Roiorii de Vede i Piteti). Ramificaia tot de ai:i i a liniei ferate Calafat mrete importana nodului feroviar Craiova. O alt ramificaie jmportant este cea de la Filiai (cel de-al doilea nod de cale ferati

www.cimec.ro

5 2

www.cimec.ro

JUDEUL

DOL.J

255

1. Secia montaj locomotive dlesel de la Uzina

,.Electroputere-craiova 2. Hala de transformatoare de la Uzina "Electroputere"-Cralova 3. Pupitru de comandA la Centrala electrici de termofica:e - Ialnia 4. Combinatul chimic Craiova 5. Complexul cu sere de la Beharca, comuna
Almj

8. Disculrea terenului la I.A.S. Fillal 7. Recoltarea mecanic a lucernel pentru siloz la I.A.S. Robnetl 8. Calea Severinulul - Craiova (noaptea) 9. Podul suspendat din Parcul poporului -'Craiova 10. Sistemul de irigaii Calafat-BAiletl 11. Univesitatea Craiova 12. Sediul" Comitetului judetean Dolj al P.C.R. i al Consi-liului popular judeean

tO

11

www.cimec.ro

256

J V D E

TV L D OL

din

care merge la Tirgu Jiu-Pedispune de 222 km de cale ferat, ceea ce reprezint 29,9 km de cale ferat la 1 000 km 2 (sub media pe ar - 46,4). Traficul intens existent pe magistral a dus la dublarea sectorului Craiova-Filiai, paralel trecndu-se i la lucrrile de electrificare a traseului Craiova-Caransebe. Reeaua rutier dispune de 2 270 km (389 km de drumuri naionale i 1 881 km de drumuri de interes local), din care 347 km sint modernizate. oseaua cea mal important este oseaua naional Bucureti-Timioara, ce strbate judeul i trece prin Craiova. Centrul judeului are ci rutiere bune ce duc la Tirgu Jiu, Caracal, Calafat etc. Municipiul Craiova dispune de un aeroport care asigur traficul aerian spre i de la Bucureti, Timioara etc. COMERUL. La sfritul anului 1971 existau 1 953 uniti de desfacere a mr furilor, din care 437 de alimentaie public ale comerului socialist din jude. Volumul desfacerii mrfurilor In 1971 faA de 1965 a sporit cu 78D/o. Din valoarea mrfurilor vndute cele nealimentare reprezentau 52,10fo. INVATAMINT, CULTURA, ARTA. In secolele al XVIII-lea i al XIX-lea se deschid Ia Craiova mai multe coli In limba greac i romn, Institutul de fete Oteteleanu etc. Adevrata inflorire a nvmntului are loc ns in anii puterii populare. ln anul colar 1971/1972 au funcionat 351 de grdinie pentru copii (cu 108 mai mult ca In anul 1965/ 1966), la care au fost nscrii un numr de 18 102 copii, revenind 26 de copii la o educatoare. ln jude erau 461 de coli de culturii general, frecventate de 104 941 de elevi, revenind 22 de elevi la un cadru didactic. Pe tipuri de coli, acestea se repartizeazA astfel : 442 de coli generale, -cu 92 994 de elevi ; 19 licee teoretice, cu l1947 de elevi. Incepind cu anul colar 1971119T2 in judeul Dolj exist 11 licee de specialitate
troani-Simeria. Judeul

jude),

avjnd urmtorul profil : 4 licee industriale, cu 2 549 de elevi ; 5 licee agricole, cu 1 839 de elevi ; un liceu economic, cu 743 de elevi ; un liceu pedagogic, cu 566 de elevi. Funcioneaz, de asemenea, 16 coli profesionale, cu 9 539 de elevi, i ~ coli tehnice pentru maitri, cu 500 de elevi. Pentru pregtirea cadrelor cu nalt calificare la Craiova funcioneaz cea mai tnr Universitate din ar, avind 10 faculti frecventate de 5 775 de studeni i unde funcioneaz peste 391 de cadre didactice. In anul colar 1971/1972 In judeul Dolj revenea la 10 000 de locuitori un numr de 1 666 de elevi in invmntul de cultur general i 81 de studeni. Activitatea de cercetare tiinific se efectueaz Ia : Centrul de cercetri istorice. etnografice i filologice al Academiei R. S. Romnia - Filiala Craiova ; Institutul de studii i proiectri forestiere ; Institutul de studii i cercetri hidratehnice ; Institutul de proiectAri i cercetri miniere ; de asemenea o intens munc de cercetare se desfoar in cadrul Universitii, in unele laboratoare uzinale, precum i in cele 3 staiuni experimentale agricole existente fn jude. Activitatea cultural-artistic se desf oar in cadrul celor 169 de cmine culturale comunale (inclusiv filialele steti), care organizeazA variate manifestri cultural-artistice, al celor 5 case de cultur oreneti i al Casei de cultur a sindicatelor. In jude activeaz peste 400 de formaii artistice de amatori, exist 180 de cinematografe, 270 de biblioteci publice, cu 1 286 794 de volume, carora li se adaug 139 de biblioteci documentare ce funcioneaz in intreprinderi, Biblioteca municipiului Craiova i Biblioteca Universitii.

In municipiul Craiova funcioneaz Teatrul Naional, Teatrul de ppul, Filarmonica de stat, orchestra de muzic popular "N. Blcescu". Teatrul Naional craiovean a reunit de-a lungul anilor pe scena sa personaliti artistice cum au fost : Costache Caragiale, Costache Mi-

www.cimec.ro

J U DE

U L

D O L J

257

Teodor Teodorini, Aristizza Romanescu, Ion Manolescu etc. In judeul Dolj activitatea editorial i publicistic i are nceputurile nc din 1838, cnd a aprut cel dinti periodic - "Mczaicul" - datorit eforturilor lui Constantin Lecca, vrmat apoi de revistele "Ramuri", "Meridiane", ,.Datina", ,,Arhivele Olteniei", revista de folclor "Ghiduul" etc. In prezent se editeaz cotidianul local "Inainte" i revista lunar de cultur "Ramuri", precum i dou gazete de uzin (la Combinatul chimic i Uzinele "Electroputere"). Judeul Dolj dispune de un post important de radioemisiune. In 1971 reveneau la 14 locuitori un aparat de radio i la 16 locuitori un televizor. Pe teritoriul judeului exist maetri vestii n prelucrarea argilei, olarii de pe aceste meleaguri i-au transmis din tat n fiu arta obinerii unor frumo;:~~e sm:.:uri policrome, de o deosebita limpezime i claritate. Interesante i pline de m!iiestrie snt, de asemenea, realizrile me terilor populari i in lucratul covoarelor, scoarelor i mai ales al costumelor populare specifice acestor inuturi. Costumul popular femeiesc cu vlnic, cusut cu beteal pe fond negru, cu ornament strlu citor i cma cu alti mare este rs pndit in jude, iar portul brbtesc este compus ori din cioarecl strni cu gie tane i cma scurt, ori din cioarecl gietnai i nvristai i o cmaA lung n culori. Bogat este i tradiia literarartistic, reprezentat prin baladele folclorice cu caracter haiducesc. jocurile populare ,.Polexia", "Balta", "Criele", . Trei pzete", "Rustemul", "Bordeiaul", ,.Ghimpele" etc. Pe meleagurile judeului s-au nliscut ori i-au desfAurat o parte din activitatea lor Ale:~~.:mc~ru Macedonskl, unul din intemeietorii poeziei romneti moderne, poeii Traian Demetrescu i Elena Farago ; artitii plastici Constantin Brncui, G. D. Anghel, Theodor Arnan, Constantin Lecca, Ion uculescu, Marius Bunescu, Dumitru Ghia, Corneliu Baba, arhite'!tul Petre Antonescu i alii ; oameni de

hileanu,

ca : inginerul George Constantinescu, creatorul teoriei sonicitii, Henri Coand, descoperitorul fenomenului ce i poart numele, matematicianul Simion Stoilov, geologii Ludovic Mrazec i Sabba tefnescu, arheologul C. Nicolescu Plopor etc. ln Craiova a nvat i a trit eminentul om de stat Nicolae Titu !eseu. SANATATEA PUBLICA. Pentru ocrotirea sntii, n 1971 n jude existau 20 de spitale, 2 sanatorii T.B.C., 20 dispensare, 127 de circumscripii medico-sanitare. 7 policllnici teritoriale, 3 policllnici de Intreprindere, 1 staionar de circumscripie pentru aduli, 5 staionare de cir cumscripie pentru copii i 52 :ic f:::rrr.;~ cii. ln medie revin 8,5 paturi la 1 000 de locuitori. Pentru ngrijirea marr.ei i fi copilului in ju~e funcionau u'l numi'!" ~:F '"' de case de natere i o cas a copilului n municipiul Craiova. La data de mai sus, n unitile sanitare din judeul Dolj i desfurau acli vitatea un numAr de 5 633 de cadre medico-sanitare cu pregtire superioar. medie i elementar. La un medic revenea:.t n medie 974 de locuitori. EDUCAIA FIZICA, SPORTUL. Cele 160 de asociaii sportive existente cuprind 8 050 de sportivi legitimal, de a cror activitate se ocup 523 de antrenori i 629 de instructor!. Sportul de performan e reprezentat in jude in special de clubul sportiv "Universitatea"-Craiova cu ase secii i de clubul "Electroputere"Craiova cu 11 secii. Pentru dezvoltarea sportului i educaiei fizice, la Craiova funcioneaz o coal sportiv, iar pe lng liceul .,Nicolae Blcescu" din Craiova exist o secie cu program special de educaie fizic. Echipe sportive din municipiul Craiova i din judeul Doij activeaz atit in categoria A a campionatului republican, cit i in categoria B. O deosebit dezvoltare a cunoscut in ultimii ani sportul de masA.
tiin

TURISMUL. Strbtut de involburatul Jiu, care in partea. de sud i contopete apele cu cele ale btrnului Danublu, ju-

www.cimec.ro

2;)8
deul

1 UD ET UL

D OL1

Dolj dispune de numeroase puncte turistice de interes naional i internaional. Din acest punct de vedere se remard - in afar de o serie de peisaje naturale municipiul Craiova, unde turitii pot vizita Muzeul Olteniei, cu cele peste 60 000 de obiecte muzeale expuse in seciile de tiinele naturii, istorie i etnografie ; Muzeul de art, cuprinzind opere ale colilor flamande, olandeze i italiene (secolele XVI i XVII), ale colii franceze (secolele XVIII i XIX), ceramic i covoare ; Galeria de art romneasc, in care snt expuse sculpturi ale lui C. Brncui, pnze ale lui N. Grigorescu, t. Luchian, Th. Arnan etc. ; Casa Bniei (fosta reedint a banilor Olteniei renovat de Constantin Brncoveanu la sfritul secolului al XVII-lea), amenajat ca muzeu de etnografie ; Parcul poporului, cu podul suspendat, un frumos lac i o mic grdin zoologic ; Grdina botanic, cu dou lacuri amenajate pentru plante acvatice ; Lunea Jiului, cu un parc plantat cu stejari i cu un camping situat lng trandul de la marginea parcului, pe malul Jiului etc. Obiective turistice interesante snt i n oraul Calafat, vechi port dunrean, unde se afl un muzeu cu secii de art romneasc contemporan i de etnografie, colecii de pictur, grafic i sculptur, n special ale artitilor din judeul Dolj, o serie de monumente istorice, precum i n oraul egarcea, cu renumitele .podgorii din jur. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE. Valorificarea superioar a resurselor naturale locale, creterea continu a produciei specifice industriei judeului Dolj, ca si

elor,

dezvoltarea economic-urbanistic a oraprin folosirea mai .productiv a excedentului existent de for de munc i printr-o repartitie geografic mai raio nal a produciei, vor determina dezvoltarea ascendent a economiei judeului. In acest sens, prin intrarea n funciune a unor noi obiective, extinderea ntreprinderilor existente se va ajunge ca n 1975 s se realizeze o producie de 2,9 ori mai mare dect n 1970, iar producia global raportat la numrul locuitorilor va fi cu aproximativ 600fo mai mare. Se vor dezvolta Uzina "Electroputere" i Fabrica de maini agricole Craiova ; Fabrica de celule prefabricate din Bileti i Fabrica de transformatori mici din Filiai, care au intrat de curind in funciune ; la Calafat a nceput construcia unei filaturi i estorii de bumbac. Se va construi o unitate de ngrminte complexe la Craiova. De asemenea, tot la Craiova se va construi un abator, precum i o secie de ulei hidrogenat la Fabrica de ulei "Oltenia"-Podari. In agricultur vor fi construite i date n folosin complexe de vaci la Bileti i Maglavit, precum i ngrtorii de tineret taurin la Bileti-Amrti-Mceu, Isvor, complexe avicole, fabrici de nutreuri combinate la Poiana Mare i
Moei.

Se vor iriga n sisteme mari 96 600 ha la Sadova-Corabia-Cetate, Galicea, iar prin amenajri locale 13 750 ha. Se vor executa ndiguiri i desecri pe o suprafa de 25 200 ha, iar combaterea eroziunii solului pe o suprafa de 13 900 ha.

JUDEUL

DOLI in municipiul Craiova

cu

reedina

Municipii : 1. orae : 4. Localltll.l componente ale munlclplllor i ale oraelor : 10. comune : 95 (din care, suburbane : 5). Sate : 380 (din care, aparin oraelor : 9). A. MUNICIPII 1 MUNICIPIUL C R A 1 O V A. LocalltAl componente ale municipiului : 1. C R A 1 O V A ; 2. FAcA! ; 3. Moflenl ; 4. Popovenl ; 5. lmnlcu de Jos. Comune suburbane : 1. Comuna. BUCOVA. sate componente ale comune! suburbane: 1. BUCOVAT; 2. Clrllgel; 3. Italieni;

www.cimec.ro

J U D E

TU

D O L J

259

4. Leamna de Jos ; 5. Leamna de Sus ; 6. Palilula ; 7. Srbtoarea. 2. Comuna CERNELE. S&te componente ale comunei suburbane : 1. CERNELE ; 2. Cernelele de Sus ; 3. Izvorul Rece ; 4. Revine. 3. Comuna IALNIA. Sate componente ale comunei suburbane : 1. IALNIA. 4. comuna PODARI. Sate componente ale comunei suburbane : 1. PODARI ; 2. Balta Verde ; 3. Branite ; 4. Gura Vii ; 5. Livezi. 5. Comuna IMNICU DE SUS. Sate componente ale comunei suburbane : 1. IMNICU DE SUS ; 2. Albeti ; 3. Cornetu ; 4. Delenl ; 5. Dudovlceti ; 6. Duuleti ; 7. Floretl ; 8. Izvor ; 9. Jlenl ; 10. Leile ; 11. Mlleti ; 12. Romneti. B.
ORAE

1. oraul

B AI LE T 1.

Localiti componente ale oraului : 1.

BA 1 LE T 1 ; 2. Balasan.

2. Oraul CAL AFAT. Sate ce aparin oraului : 1. Basarab! ; 2. Ciupercenii Vechi ; 3. Golenl.
J. Oraul
totla

F 1L 1A
Rcarll

; 5.

1. Sate ce aparin de Sus ; 6. Usccl.

oraului

: 1.

Almjel

; 2. Bilta ; 3.

Branite

; 4. Fra-

4.

Oraul

E G A R C EA.

C. COMUNE 1. Comuna AFUMAI. Satele componente : 1. AFUMAI ; 2. Boureni ; 3. Cov0i. 2. Comuna ALMAJ. Satele componente : 1. ALMAJ ; 2. Beharca ; 3. Bogea ; 4. Coofenil din Fa ; 5. Mo neni ; 6. ltoala. 3. Comuna AMARATn DE JOS. Satele componente : 1. AMARATII DE JOS ; 2. Ocolna ; 3. Prapor. 4. Comuna AMARATn DE SUS. Satele componente : 1. AMARATII DE SUS ; 2. Dobrotetl ; 3. Nisipuri ; 4. zvorsca. 5. Comuna APELE vn. Satele componente : 1. APELE Vn. 6. Comuna ARGETOAIA. Satele componente : 1. ARGETOAIA ; 2. Branu ; 3. Berbeu ; 4. Iordcheti ; 5. Leordoasa ; 8. Malumnic ; 7. Novac ; 8. Piria ; 9. Poiana Fintinii ; 10. Salcia ; 11. Teascu din Deal ; 12. Ursoaia. 7. Comuna BECHET. Satele componente : 1. BECHET. 8. Comuna BISTRE. Satele componente : 1. BISTRE ; 2. Bistreu Nou ; 3. Brndua ; 4. Plosca. 9. Comuna BlRCA. Satele componente: 1. BlRCA. 10. Comuna BOTOETI-PAIA. satele componente : 1. BOTOETI-PAIA. 11. Comuna BRABOVA. Satele componente : 1. BRABOV A ; 2. Caraiman ; 3. Mosna ; 4 Rchita de Jos ; 5. Urdinia ; 6. Voita. 12. Comuna BRADETI. Satele componente : 1. BRADETI ; 2. Brdetll Btrni ; 3. Meteu ; 4. Piscanl ; 5. Rcaril de Jos ; 6. Tatomireti. 13. Comuna BRALOTIA. Satele componente : 1. BRALOTIA ; 2. Ciocanele ; 3. Racov1ta ; 4. Schitu ; 5. Sfircea ; 6. Valea Fintinilor. 14. Comuna BRATOVOETI. Satele componente : 1. BRATOVOETI ; 2. Bdol ; 3. Georocu Mare; 4. Prunet; 5. Rojlte ; 6. Tlmbureti. 15. Comuna BREASTA. Satele componente : 1. BREASTA ; 2. Cotu ; 3. Crovna ; 4. Fget ; 5. Obedln ; 6. Rolenl ; 7. Valea Lungulul. 16. Comuna BULZETI. Satele componente :ol. PREJOI ; 2. Bulzetl ; 3. Frlla ; 4. Gura Raculul ; 5. lnfrlrea ; 6. Piscu Lung ; 7. Poienile ; 8. Slite ; 9. Seculeti ; 10. Stolcetl. 17. Comuna CALOPAR. Satele componente : 1. CALOPAR ; 2. Belclnu ; '3. BizdinQ ; 4. Panaghla ; 5. SAlcua. 18. Comuna CARAULA. Satele componente : 1. CARAULA. 19. Comuna CA~EN. Satele componente : 1. CARPEN ; 2. Cleanov ; 3. Gebletl. 20. Comuna CASTRANOVA. Satele componente : 1. CASTRANOVA ; 2. Puuri. 21. Comuna CALARAI. Satele componente : 1. CALARAI; 2. Srata. 22. Comuna CELARU. Satele componente : 1. CELARU ; 2. Ghizdvetl ; 3. Marotinu de Jos ; 4. Marotlnu de Sus ; 5. Sorenl. 23. Comuna CERAT. Satele componente : 1. CERAT ; 2. Malaica. 24. Comuna CERNATETI. Satele componente : 1. CERNATETI ; 2. Cornla ; 3. Rasnicu BAtrin ; 4. Rasnlcu Oghian ; 5. iu. 25. Comuna CETATE. Satele componente : 1. CETATE ; 2. Morenl. 26. Comuna CIOROIAI. Satele componente : 1. CIOROIAI ; 2. Cetuia ; 3. Cioroiu Nou. 27. Comuna CIUPERCENII NOI. Satele componente : 1. CIUPERCENn NOI ; 2. Smlrdan. 28. Comuna COOVENI. Satele componente : 1. COOVENI ; 2. C!rcea. 29. Comuna COOFENII DIN DOS. Satele componente : 1. COOFENII DIN DOS ; 2. Mihia ; 3. Potmelu. 30. Comuna DANEI. Satele componente : 1. DANEI ; 2. Brabei ; 3. Branite ; 4. Locustenl. 31. Comuna DABULENI. satele componente : 1. DABULENI ; 2. Chiau. 32. Comuna DESA. Satele componente : 1. DESA. 33. Comuna DIOTI. Satele componente : 1. DIOTI ; 2. Ciocnetl ; 3. Radomir. 34. Comuna DOBRETI. Satele componente : 1. DOBRETI ; 2. Cclulteti ; 3. Georocel ; 4. Murta ; 5. Tocenl. 35. Comuna DRAGOTETI. Satele componente : 1. DRAGOTETI ; 2. Beneti ; 3. Bobeanu ; 4. Buzduc ; 5. Poplnzletl ; 6. Viioara. 36. Comuna DRANIC. Satele componente : 1. DRANIC ; 2. Boovenl ; 3. Foior ; 4. Padea. 37. Comuna FARCA. Satele componente : 1. FARCA; 2. AmArti ; 3. Golumbelu ; 4. Golumbu ; 5. Mofleti ; 6. Nlstoi ; 7. Plopu-Amrti ; 8. Puinei ; 9. socenl ; 10. Tlpa. 38. Comuna GALICEA MARE. Satele componente : 1. GALICEA MARE. 39. Comuna GHERCETI. Satele componente : 1. GHERCETI ; 2. G!rleti ; .3. Luncoru ; 4. Ungureni ; 5. Ungurenil Miel. 40. Comuna GIGHERA. Satele componente : 1. GIGHERA ; 2. Nedeia ; 3. Zval. n. comuna GIUBEGA. Satele componente : 1. GIUBEGA; 2. Gallcluica. tz. Comuna GIURGIA.

www.cimec.ro

260

.J U D E

T U L D O L .J

!>atele componente : 1. GIURGIA ; 2. Curmlura; 3. Filaret. n. Comuna GtNGIOVA. Satele componente : 1. GlNGIOVA ; 2. Comotenl. tt. Comuna GOGOU. Satele componente: 1. GOGOU ; 2. Gogola ; 3. tefnel. ts. Comuna GOICEA. Satele componente : 1. GOICEA ; 2. DunAreni. 4&. Comuna GOIETI. Satele componente : 1. GOIETI ; 2. Adincata ; 3. Fintini ; 4. Grula ; 5. MAiaetJ ; 6. Mogoetl ; 7. Muerenl ; 8. Ploretl ; 9. Pometetl ; 10. Popeasa ; 11. andra ; 12. Vladimir ; 13. ZIAtarl. 47. Comuna GRECETI. Satele componente : 1. GRECETI ; 2. Bilrbot ; 3. Busu ; 4. Busuleu ; 5. Grdltea ; 6. Gropanele. 48. Comuna IZVOARE. Satele componente : 1. IZVOARE : 2. Corlate ; 3. Domnu Tudor. 49. Comuna LEU. Satele componente : 1. LEU ; 2. Znoaga. 50, Comuna LIPOVU. Satele componente : 1. LIPOVU ; 2. Llpovu de Sus. 51. comuna MACEU DE JOS. Satele componente : 1. MACEU DE JOS ; 2. Spata. 52. Comuna MACEU DE SUS. Satele componente: 1. MACEU DE SUS. 53. Comuna MAGLAVIT. Satele romponente : 1. MAGLAVIT; 2. Hunla. 54. Comuna MALU MARE. Satele componente: 1. MALU MARE ; 2. Ghlndenl; 3. Preajba. ss. Comuna MELINETI. Satele componente: 1. MELINESTI : 2. Bodletl ; 3. Bodleut de Sus ; 4. Godenl ; 5. Muleruu ; 6. Negoletl : 7. Odolenl ; 8. Ohaba ; 9. Plotlna ; 10. Popetl ; 11. Splnenl ; 12. Valea Mare ; 13. Valea Muierii de Jos. 56. Comuna MISCHII. Satele componente : 1. MISCHD ; 2. CAllnetJ ; 3. Gogoetl ; 4. Mlecnetl ; 5. Motoci ; 6. Urechetl. 57, Comuna MIRANI. Satele componente : 1. MIRANI. 58. Comuna MOAEI. Satele componente : 1. MO AEl ; 2. Dobridor ; 3. MoAei-GarA. 59. Comuna MURGAI. Satele componente : 1. BALOTA DE JOS ; 2. Balota de Sus ; 3. Buteni ; 4. Gala ; 5. Murgal ; 6. PlcAturlle ; 7. Rupturlle : 8. Veletl. &O, Comuna NEGOI. Satele componente : 1. NEGOI ; 2. Catane ; 3. catanele Noi. 61, Comuna ORODEL. Satele componente : 1. ORODEL ; 2. Bechet ; 3. CAiugret ; 4. Cornu ; 5. Tetu. n. comuna OSTROVENI. Satele componente : 1. OSTROVENI ; 2. Llteav11. 63, Comuna PERIOR. Satele componente : 1. PERIOR ; 2. MArclnele. 61, Comuna PIELETI. Satele componente : 1. PIELETI ; 2. Cimpenl ; 3. Linga. 65. Comuna PISCU VECHI. Satele componente : 1. PISCU VECin; 2. Ghidicl ; 3. Plscule. 6&. Comuna PLENITA. Satele componente : 1. PLENIA ; 2. Castrele Tra1ane. 67. Comuna POIANA MARE. Satele componente : 1. POIANA MARE ; 2. TunarU Noi ; 3. TunarU Vechi. U. Comuna PREDETI. Satele componente : 1. PREDETI ; 2. Buclcanl ; 3. Clrstovanl ; 4. Frasin ; 5. Mllovan ; 6. Pleol ; 7. Predetll Miel. 69, Comuna RADOVAN. Satele componente: 1. RADOVAN ; 2. Flntlnele; 3. tntorsura ; 4. Tirnava. '10. Comuna RAST. Satele componente : 1. RAST. 71. comuna ROBANETI. Satele componente : 1. ROBANETll DE JOS ; 2. Bojolu ; 3. Golfln ; 4. LAcrla Mare ; 5. L crla MicA; 8. RobAnetil de Sus. 12. Comuna SADOVA. Satele componente : 1. SADOVA ; 2. Plscu Sadovel. 73. Comuna SALCUA. Satele componente: 1. SALCUA ; 2. Mirza ; 3. Plopor ; 4. TencAnAu. 14. Comuna SCAETI. Satele componente : 1, SCAETI ; 2. Valea lui PAtru. 75. Comuna SEACA DE CIMP. Satele componente : 1. SEACA DE CIMP ; 2. Plscu Nou. 76. Comuna SEACA DE PADURE. Satele componente: 1. SEACA DE PADURE ; 2. RAchita de sus ; 3. Velenl. 17. Comuna SECU. Satele componente : 1. SECU ; 2. ComAnlcea ; 3. smadovlcioara de secu ; 4. umandra. '1'8. Comuna SILITEA CRUCII. Satele componente : 1. SILITEA CRUCII. 79. Comu!1a SOPOT. Satele componente : 1. SOPOT ; 2. Bacov ; 3. Belo ; 4. Cernat ; 5. Perenl ; 6. Pletroaia ; 7. Slrsca. 80. Comuna TEASC. Satele componente : 1. TEASC ; 2. secui. 81. Comuna TERPEZIA. Satele componente : 1. TERPEZIA ; 2. Cruia ; 3. CAciulatu ; 4. Floran ; 5. Lazu. 82. Comuna TESLUI. Satele componente : 1. TESLUI ; 2. Coerenl ; 1. Fint!nele : 4. Preajba de Jos ; 5. Preajba de Pdure ; 6. r.l ; 7. Urlenl ; 8. Vlloara Monenl. 83. comuna UGLUI. Satele componente : 1. UGLUI ; 2. Jiul. 81. Comuna UNIREA. Satele componente : 1. UNmEA. 85. Comuna URZICUA. Satele componente: 1. URZICUA; 2. Urzica Mare. 86, Comuna VALEA STANCIULUI. Satele componente : 1. VALEA STANCIULUI ; 2. Horezu-Poenarl. 87. Comuna VELA. Satele componente : 1. VELA ; 2. Bucovtctor ; 3. cetuia ; 4. Desnui ; 5. Gubaucea ; 6. Segle ; 7. Suharu ; 8. tlubel. 88. Comuna VERBI'P\.. Satele componente : 1. VERBIA ; 2. Verblcloara. 89. Comuna vtRTOP. Satele componente : 1. vtRTOP. 90. Comuna VlRVORU DE JOS. Satele componente : 1. VIRVORU DE JOS ; 2. Bujor : 3. Clutura ; 4. Crlva ; 5. Dobromlra ; 6. Drgoala ; 7. Gabru ; 8. Vlrvor.

L<t definiti\'area textului au colaborat: Nicolae Ciontescu, Ion Popescu,


1\larian SCiwtulescu.

tefan

Raicea,

www.cimec.ro

JUDEUL GALAI

GEOGRAFICA. Judeul Gaeste situat in partea de rsrit a rii, intre Siret la vest i cursul Inferior al Prutului la est. Se nvecineaz cu judetele Vaslui la nord, Vrancea la vest, Brila i Tulcea la sud, iar la est deli~iteaz grania R. S. Romnia cu U.R.S.S. Judetul Galai ocup o suprafa de 4 425 km 2, 1,90f0 din teritoriul rii. RELIEFUL judeului se caracterizeaz prin t:niti de cmpie i de podi cu nlimi ce variaz intre 20 i 300 m. Relieful de cmpie este alctuit !n cea mai mare parte din Cmpia Covurluiului i pe o zon relativ mai redus din Cmpia Siretului inferior. Cmpia Covurluiului are nlimi Intre 60 i 200 m, este uor nclinat spre sud si acoperit cu luturi loessoiele ; este o zon slab fragmentat, fiind o cmpie etajat, care face tranziia intre relieful structural eroziv al Podiulul Moldovei i cmpia de acumulare a Dunrii de Jos. Prezint intense procese de eroziuni toreniale pe pante. Spre nord, Podiul Covurluiului se prezint sub forma unor culmi deluroase prelungi, orientate paralel, separate de vi comecvente i cu intense procese de pant. Altitudinile nu depesc 300 m. Cmpia Siretului inferior se prezint pe teritoriul judeului ca o lunc joas i umed cu o extindere relativ mai mare in zona de confluen cu Dunrea. Spre est. lunea larg a Pnttului, expus odilai

AEZAREA

nioar cat

inundatiilor, este drenat i desein cea mai mare parte. In sudul judeului Galai se gsete aria (ca o continuare a aceleia din judeul Vrancea) cu cel mai nalt grad de seismicltate din ar, al crei epicentru se afli pe falia Focani-Nmoloasa-Galai. CLIMA are un caracter tipi:: continental de cmpie in partea de sud i de podi in partea de nord. Temperatura medie anual variaz intre 9 i 10". Media lunii ianuarie coboar pn la -4", iar media lunii iulie urc la 23 in sud i la 21 In zona de podi. Maxima absolut a fost de 40,6~ in 1951 la Tirgu Bujor, iar minima absolut de -32 in 1939 la DrguenL Cantitile anuale de precipitaii variaz, in general, ntre 400 i 500 mm. In zona Siretului inferior se resimt efectele unui climat secetos. in luna iunie precipitaiile atingind aici abia 70 mm. Vinturile dominante (puternice aproape n tot cursul anului) snt cele dm nord i mai puin cele din nord-est, est i vest. HIDROGRAFIA. Rurile sint, direct sau indirect, tributare Dunrii, colectorul principal al apelor ce dreneaz acest teritoriu. Cursurile principale afiuente Dunrii sint Prutul in est i Siretul in vest, ambele avind zona de confluen cu Dunrea in apropierea oraului Galai. Dabitul mediu anual al Siretului la Lungoci este de 190 m~/s, iar al Dunrii la Galai de 6 370 m 3/s. Siretul primete ca afiuent principal Birladul. Afiuenil Siretulul 11

www.cimec.ro

262

J U D E

TUL GALA

ai Prutului au, in general, cursuri m1c1 cu scurgere numai o parte a anului, ns cu caracter torenial (Chineja, Covurlui, Geru Suhurlui etc.). SOLURILE snt, in general, favorabile agriculturii i sint alctuite in cea mai mare parte din cernoziomuri ; de-a lungul luncilor s-au format soiuri aluviale, iar pe suprafee mai restrinse lcoviti i solonceacuri. Dintre cernoziomuri, suprafeele cele mai mari snt ocupate de cernoziomurile incipiente i slab levigate cu o alctuire granulometric a orizontului superior lutoas i lutonisipoas. Ctre vest, spre Valea Siretului, tranziia la solul de lunc este fcut de o fie ngust de cernoziom levigat nisipos ; in est, spre lunea Prutului, apare cernoziomul ciocolatiu. Spre nordul judeului se intilnesc soiuri
i
brune-cenuii.

RESURSELE NATURALE ALE SOLULUI I SUBSOLULUI. Cercetrile geologice efectuate n ultimii ani pe teritoriul judeului au scos n eviden unele structuri de hidrocarburi. In afara acestora, exist nsemnate cantiti de nisipuri i pietriuri bune pentru fabricarea betonului. Peste tot abund argile i luturi loessoide, din care se fabric crmizi i teracotA. Unele foraje fcute in zona vii Birladului, cit i in alte pri au intilnit straturi acvifere cu ape uor sulfuroase. Vegetaia natural este format din asociaii de step i silvostep, fiind n cea mai mare parte nlocuit de suprafeele cultivate. Silvostepa, care ocup nordul i estul judeului, i-a mrit mult aria pe seama pdurilor de stejar ; vegetaia arborescent este format din stejar brumriu, stejar pufos, gorun, salcm etc. DIN TRECUTUL ISTORIC AL JUDEU LUI. Ca i celelalte pmnturi romneti, teritoriul actualului jude Galai atest prin vestigiile sale o istorie bogat in frmntri i evenimente. Mrturii arheologice datnd dinainte de era noastr arat c n perioada etnogenezei poporului nostru pe teritoriul actualului jude a pulsat o via social-economic intens.

din secolul al VI-lea i.e.n. este semdacilor i apoi a daco-romanilor. In epoca dominaiei romane, n apropierea Galaiului, pe promontoriu! de la Barboi a fost construit castrul Tirighinei sau Ghertinei pe locul unei vechi aezri fortificate geto-dacice. Fortreaa de la Barboi constituia un important cap de pod, menit s asigure mpreun cu cetatea Dinogetia, de pe malul opus al Dunrii, fruntariile imperiului roman. Bogatele urme arheologice descoperite in anii din urm n diferite puncte de pe vatra oraului i judeului Galai aduc dovezi sigure c viaa populaiei autohtone n-a cunoscut ntreruperi n decursul vremii. Un rol important in viaa inutului 1-a avut Galaiul, a crui aezare la o important rscruce de ape i drumuri i-a pus pecetea pe destinele lui i a mprejurimilor. El s-a nscris de timpuriu pe lista marilor orae ale Moldovei ca un vestit centru comercial i, totodat, ca unul dintre cele mai importante porturi fluviale ale rii. Dup subjugarea rilor romne de ctre Imperiul otoman, la schelele Galatiului ancoreaz corbiile cu semilun. Dornici de libertate, locuitorii acestor meleaguri opun rezisten cerinelor turceti, cu armele n mn. Situat la interferena imperiilor feudale - arist, otoman i habsburgic - angajate intr-o lupt acerb pentru expansiune, populaia judeului Galai a avut mult de suferit de pe urma rzboaielor purtate intre acestea. De fiecare dat, vatra judeului a fost cotropiti i pustiit
nalat prezena sciilor, (171,

lnc

1769, 1789, 1806, 1821, 1829, 1916).

In ciuda obstacolelor care i-au stnjenit dezvoltarea, Galaiul a avut o contribuie important la nfptuirea marilor evenimente ale istoriei patriei : a sprijinit Unirea rilor romne, rzboiul pentru independen, desvrirea statului naional romn. Alexandru Vlahu, in cunoscuta sa "Romnie pitoreasc", arat c atunci cind "pe cele dou maluri ale Milcovului pornesc glasuri de frai s

www.cimec.ro

.JUDETUL GALATI

263

JUDEUL GALAI

",

LEGEND
Municipiu Municipii
Orae

(J

Comune Fronlier6 de sloi limil6 de judet limil6 de comun6 Teritoriul municipiului ~i oro~elor Teritoriul comunelor suburbane

1
www.cimec.ro

TU

264

JUDETUL GALATI

cinte : <<Hai s dm mn cu mn 1 Cei cu inim romn, Galall ne dau pe Costache Negri, unul din cei mai nvp iai apostoli ai unirii, iar cind cele douA principate ridic-n miinile lor o singur coroan i cer un domn pmntean Galai! l dau pe Alexandru Ioan Cuza". Oaat cu insprirea exploatArii capitaliste, a industriailor i negustorilor, a crescut i drzenia de lupt a muncitorimii glene. Aceasta s-a inscris printre detaamentele revoluionare de frunte din ara noastr n lupta intregului nostru popor pentru libertate, drepturi i un trai mai bun. Clasa muncitoare din Galai, sub conducerea Partidului Comunist Romn, inscrie pagini eroice de lupt mpotriva exploatrii capitaliste i a fascismului, a dictaturii militare-fasciste, care a impus teroarea i o via mlzer, impotriva hitleritilor, indeosebi cnd in retragere au minat intreprinderi, instituii, locuine, Galaiul fiind transformat in mare parte in ruine. Prin lupta lor, oamenii muncii, in frunte cu comunitii, au contribuit la eliberarea patriei noastre i apoi la construirea socialismului. POPULAIA. Judeul Galai avea la 1 iulie 1971 o populaie de 534 637 de locuitori (2,6% din populaia Intregii Ari). Densitatea populaiei era de 121 de locuitori pe kilometru ptrat, fUnd superioar mediei pe arA. Structura populaiei pe sexe arat o uoar preponderen numeric a persoanelor de sex masculin Oa 1 iulie 1971 ponderea populaiei masculine in totalul populaiei era de 50,2!0). Dup datele recensmlntulul din 15 martie 1966, 99,10/o din populaie era format din romni, Iar restul (4 200 de locuitori) din rndul naionalitilor conlocuik>are. Proporia populaiei urbane reprezenta la 1 iulie 1971 circa 42,4%, situlndu-!le peste media pe ar cu 5,2%. Natalitatea populaiei in 1971 a fost de 2L58fo 0, mortalitatea de 7,90AJO, inregistrndu-se un spor natural de 13,6DAJo locui-

tori. In perioada 1969-1971 creterea aba populaiei a fost de 33 101 locuitori (cuprinde i micarea migratorie). In unitile economice i social-culturale ale judeului in 1971 i desfurall activitatea 146 639 de salariai, din care 113 521 muncitori, revenind 274 de salariai la 1 000 de locuitori. Cea mai mare parte a salariailor i desfoar activitatea n ramurile produciei materiale : 33,90/o in industrie ; 20,10fo in constructii : 9,50fo in agricultur i silvicultur etc_ LOCALITAILE. Judeul Galai cuprinde 2 municipii i 2 orae cu 4 localiti componente, 56 de comune, din care 5 suburbane. i 180 de sate, din care 2 aparin
solut
oraelor. Galai, situat in sud-estu) pe malul stng al Dunrii, este reedina judeului i constituie un important port fluvio~maritim, centru industrial, comercial i cultural cu o populatie de peste 200 000 de locuitori la 1 iulie 1971 (cu comunele suburbane). Comunele suburbane Sendreni i Vntori aparin de municipiul Galai i au o populaie de 3 190 i respectiv 3 584 de locuitori. In anii construciei socialiste. industria municipiului s-a dezvoltat intens, s-au modernizat i s-au mrit vechile uniti industriale, s-au construit intreprinderi noi. Producia lui global industrial reprezint circa 880fo din producia global realizat in intregul jude. Municipiul Tecuci, situat pe valea Birladului, avea o populaie de 31 447 locuitori la 1 iulie 1971 fr comunele suburbane. In municipiul Tecuci exist numeroase intreprinderi industriale. J?rintre cele mai importante fiind : Fabrica de conserve Tecuci i Intreprinderea de reparaii auto Tecuci. Comunele suburbane Drgnetl i Munteni aparin de oraul Tecuci l au o populaie de 4 961 i respectiv 10 300 de locuitori. Oraul Berett, declarat ora in 196!1 avea la 1 iulie 1971 o populaie de 10 223 de locuitori (mpreun cu comuna subur-

Municipiul

rii,

ban Bereti-Merla).

www.cimec.ro

JUDEUL

GALAI

265
de:

Oraul

Trgu Bujor,

declarat

ora

in
U;-~muri

In procente
producia

fal

1968, avea o populaie de 7 542 de locuitori la 1 iulie 1971.

nle industriei

global!
industrial

producia global

Comur.ele judeului Galai sint uniti administrative mari, populaia medie pe o comun fiind de 5 479 de locuitori. Dup numrul locuitorilor, comunele judeului se grupau la 1 iulie 1971 astfel : 19 - intre 2 001 i 4 000 ; 24 intre 4 001 i 7 000 ; 9 - intre 7 001 i 10 000 i 4 comune cu o populaie de peste 10 000 de locuitori. TRASATURI ECONOMICE. Dezvoltindu-se in strns legtur cu resursele judeului i necesitile economiei naionale, n judeul Galai se gsete o mare parte a ramurilor industriei. Industria lui se dezvolt in mod diversificat i intr-un ritm rapid. Astfel, in anii 1966-1970 ritmul mediu anual de cretere a fost de 24.3%. In munici,piul Galai se afiA cel mai mare combinat siderurgic din ar. antierul naval din Galai se situeaz pe primul loc n ierarhia antierelor navale din ar. In portul Galai au acces nu numai vasele fluviale, ci i cele maritime, situndu-se, din acest punct de vedere, in fruntea porturilor din R. S. Romnia, dup portul Constana. Agricultura are un rol Important in economia judeului Galai. La anumite producii, ea deine o pondere insemnat 'in agricultura rii, ca, de exemplu, viticultu.r, griu, porumb, fioarea-soarelui .a. O dezvoltare corespunztoare cunoate legumicultura, creterea vitelor, avlcultura i altele. In cadrul judeuui Galai, o larg extindere capt Industria localA l cea cooperatistA, transporturile, comerul etc. INDUS:rRIA judeului Galai era reprezentat, in 1971, prin 28 de intreprinderi republicane, 4 intreprinderi de Industrie local i 9 uniti cooperatiste. In acelai an ponderea produciei globale a principalelor ramuri industriale Jn economia judeului i a rii se prezenta astfel :

ind ustrial:i

pe
jude

a ramurilor
pe
ar

Total industrie din oare: Metalurgia feroas Construcii de ma1ini i prelu orarea metalelor Chimie ~!ateriale de construcii
Tcxtil Confecii

100,0 56,4 16,0 0,6 1,5 4,2 0,9 14,7

3,4
23,l

2.l
0,2 1.5 1,9 0,7 3.0

Alimentar

cum se vede, in industria metain construciile de marealizeaz peste 72,4% din producia global industrialA a judeului. Construcia marelui Combinat sidei'l.K'gic ,.Gh. Gheorghiu-Dej" de la Galai a fAcut ca industria judeului s participe cu peste 230fo la producia global a metalurgiei feroase a rii. Pentru realizarea acestui mare obiectiv industrial al planului economic pe anii 1966-1970 s-au mobilizat importante mijloace financiare i materiale, investiiile alocate reprezentind circa 700fo din volumul total destinat siderurgiei in aceast perioad. Deosebit de important pentru metalurgia feroas a judeului este i Uzina "Laminorul" Galai, al crei proces de producie este in intregime mecanizat i automatizat. Productia ei este profllatO pentru fabricarea de tablA subire, ah'' producindu-se cea mai mare cantitate de tabl din ar. In cadrul ramurii metalurgiei feroase. in anii construciei socialiste a fost dat in funciune la Galai i Intreprinderea de sirm, cuie i lanuri, ale crei produse sint destinate in special antierelo1 navale, precum i satisfacerii cerinelor altor antiere de construcii din arA. Ca urmare a dezvoltrii pe care metalurgia feroas a judeului Galai a cp tat-o in ultimii ani, s-a ajuns ca [n 1971 in jude sA se produc 1 523 686 de tone de laminate finite pline, ceea ce lurgicA ini se
feroas l

Dup

www.cimec.ro

2::!6

JUDETUL GALATI

reprezint
lar

circa 320fo din producia simia rii. Industria constructoare de maini i a prelucrrii metalelor, localizat in principal in centrele Galai i Tecuci, a luat o dezvoltare important in anii construciei socialiste. Principale sint construciile navale, cea mai mare unitate a acestei ramuri fiind antierul naval Galai. Dac in trecut, la vechiul antier naval se executau doar construcii de vase mici i reparaii, in prezent de pe calele noului antier snt lansate la ap cargourl mari de peste 12 000 de tone, ale cror caracteristici tehnice rivalizeaz cu acelea ale vaselor construite pe plan mondial. Elocvent in privina dezvoltrii, modernizrii i sporlrii considerabile a capacitii antierului naval Galai este faptul c in intreaga perioad a Romniei burghezomoiereti au fost construite 126 de vase mici, in timp ce numai in primii 20 de ani de construcie socialist, de pe calele an tierului au fost lansate la ap peste 500 de vase : remorchere de 1 200 C P, lepuri de peste 1 000 de tone, cargouri cu tonaje variind intre 4 500 de tone i 10 000 de tone, 12 000 de tone i peste 12 000 de tone. O alt unitate a acestei ramud industriale este Uzina mecanic naval Galai, nzestrat cu utilaj de inalt tehnicitate. Cu piesele fabricate de aceast ntreprindere sint aprovizionate antierele navale din ar. In afar de acestea, n judeul Galai mai exist i alte intreprinderi care execut construcii metalice i reparaii metalice (Intreprinderea "11 Iunie" -Galai), precum i reparaii auto i de utilaj agricol (Uzina de fabricaie, reparaii i montaj in agricultur Galai i Tecuci). Un loc insemnat in industria judeului il au, de asemenea, ramurile industriei uoare i alimentare. Industriile textil, de confecii i alimentar au realizat n 1971 aproape 200/o din intreaga producie global industrial a judeului. Subramura cea mai important a industriei textile o constituie prelucrarea bumbacului. Industria alimentar valorific in mare parte materii prime agricole locale. Cea

mai veche i specific subrarnurA a industriei alimentare o constituie industria morritului i panificaiei, localizat in principalele centre ale judeului. S-au dezvoltat, de asemenea, industria uleiurilor i grsimilor vegetale, cea a prelucrrii crnii etc. In cadrul industriei judeului Galai se dezvolt industria local i cea cooperatist, care produc o gam variat de produse, un loc principal deinindu-1 produsele de larg consum. In 1971, intreprinderile industriei locale au realizat 2o;0 din producia global a industriei locale a rii i 5,20/o din totalul produciei globale industriale a judeului Galai. Industria cooperatist deinea in acelai an o pondere de 2,10/0 in producia respectiv a Arii i 2,70fo in producia global industrialA a judeului. Datorit investliilor alocate din fondurile statului, in principalele ramuri ale industriei judeului Galai s-au obinut creteri nsemnate in 1971 fa de 1965 : metalurgia feroas a crescut de 8 ori ; construciile de maini i prelucrarea metalelor de 2,4 ori ; ramura alimentar de 1,5 ori ; ramura textil de peste 2 ori etc. AGRICULTURA. Judeul Galai poseda in 1971 o suprafa de 359 210 ha agricole (81,20fo din teritoriul judeului i 2,4% din suprafaa agricol a rii). Cea mai mare parte a terenurilor o constituie suprafaa arabil (65,70fo), celelalte categorii de teren deinind urmtoarele ponderi : 9Dfo - puni i finee ; 5,80fo - vii i pepiniere viticole ; 0,70fo - livezi i pepiniere pomicole. Fondul forestier era de 33 809 ha, dei nind 7,60fo din suprafaa judeului. In 1971 in jude existau 24 staiuni pentru mecanizarea agriculturii, 5 intreprinderi agricole de stat, 96 cooperative agricole de producie. In acelai an, agricultura dispunea de 3 428 de tractoare fizice, 2 769 de pluguri pentru tractor, 977 de cultivatoare mecanice, 415 sape rotative, 1 666 de sem ntori mecanice, 1106 combine pentru pioase (tractate i autopropulsate), 107 combine pentru porumb, 232 de combine

www.cimec.ro

JUDEUL

GALAI

267

pentru plante de siloz etc. La un tractor fizic reveneau 85 ha suprafa arabil, fa de 2 493 ha in medie pe intreaga ar n 1938. In condiiile economice naturale existente n judeul Galai, o parte nsemnat din suprafaa arabil a fost destinat culturilor cerealiere. Astfel, in 1971, structura suprafeei cultivate cu principalele culturi s-a prezentat astfel :
fn procente
Grupe de oulturi a
Cereale din care: -griu -porumb Floarea-soarelui Sfecl de zahr Cartofi
suprafaa

greutatea specific a produciei acestora in producia total de struguri fiind de


71,1o;0

fa de arabill:

judeului 1
62,0 23,9 34,9 7,6 0,4 0,8

Arii

1,9 0,7 1,0 0,2 0,01


O,o2

Agricultura judeului Galai a realizat in 1971 30fo din producia de gru a rii, 4.10/o din producia de porumb i 4,90/o din producia de floarea-soarelui. Produciile medii la hectar nregistrate la porumb i gru au fost superioare celor nregistrate in medie pe ar. Una din ramurile principale ale agriculturii judeului Galai o constituie viticultura, att prin producia la hectar i calitatea vinurilor, cit i prin suprafaa pe care o deine. In 1971 suprafaa viilor pe rod reprezenta 20 941 ha, situndu-se n aceast privin pe locul al treilea (dup judeul Vrancea i judeul Dolj). Terenurile ocupate cu vii sint rspndite in special in zona Tecuci, pe terenuri c~ pante line i puternic nsori te, ca i pe stnga Siretului. Exist, de asemenea, un puternic bazin viticol n zona Dealul Bujorului. Producia de struguri in 1971 a fost de 120 951 de tone de struguri, nregistrndu-se o producie medie la struguri de 58 chintale/ha, mai mare dect media obinut pe ar. De menionat d in 1971, din suprafaa total a viilor pe rod, 70,50/o au constituit-o viile altoite i indigene,

Una din principalele ramuri ale agriculturii din judeul Galai o constituie creterea animalelor. In 1971 greutatea specific a produciei animaliere in producia global agricol a judeului reprezenta 29,70/o. Efectivele de animale repartizate pe specii - la inceputul anului 1972 - se prezentau astfel : 111 938 de bovine, din care 44 174 de vaci i bivolie, 109 067 de porcine, 404 476 de ovine, din care 304 945 cu ln fin i semifin. La 100 ha de teren arabil, puni i finee reveneau 34 de bovine i 126 de ovine i caprine, iar la 100 ha de teren arabil 37,5 porcine. In ceea ce privete produciile obinute i livrrile ctre stat a produselor agricole, judeul Galai a ocupat in 1971 locul II pe ar, 13 uniti agricole fiind distinse cu "Ordinul Muncii" cl. 1. VINATUL I PESCUITUL. In judeul Galai, ca urmare a condiiilor favorabile de dezvoltare a unei bogate faune terestre i acvatice, vnatul i pescuitul cunosc o larg dezvoltare. Se vneaz iepuri, vulpi, vidre etc., iar dintre psri indeosebi rae i gite slbatice, ce se intilnesc mai ales in zona Dunrii. Pescuitul se efectueaz in special in apele Dunrii i ale blilor i lacurilor. Ca specii de pete se intilnesc crapul, pltica, tiuca, somnul etc. Principalul centru piscicol al judeu lui este municipiul Galai. TRANSPORTU"RILE. Judeul Galai dispune de o reea feroviar in lungime de 289 km, ceea ce reprezint 65,3 km cale ferat la 1 000 km2 Teritoriul judeului este strbtut pe o poriune - in vest de magistrala feroviar Bucureti-Iai, precum i de liniile ferate Galai-Tecuci Brlad-lai i Galai-Birlad. O cale ferat de la Galai pn la punctul de frontiel" deservete o parte din schimburile economice ale rii noastre cu U,R.S.S. Reeaua rutier este bine dezvoltat, lungimea total a drumurilor fiind de 1 704 km. Drumurile naionale au 194 km, din care 153 km drumuri modernizate. COMERTUL. In anii construciei sociali-

www.cimec.ro

J68

IUDB'fUL OALA'fl

1. Unul dintre furnalele de 1 700 rri 1 de la Combinatul slderurg!c ,.Gheorghe


Gheorghlu-Dej " -Galal

2. Lamlnorul de tablA groas de l:r Camblnatul slderurg!c "Gheorghe Gheorghlu-Dej"-Galal 3. Vedere de la antlerul naval Gcllai t. Lucru la mainile cu melue din Intreprinderea textUl Galai 5. Vase stalonate ln portul Gala\l 6. Insllmlnarea crtulul la C.A.P . Blllenl 7. Recoltarea mecanizatA a porumbulul la l.A .S. Dealul Bujorulul 1. Vedere generali a cart;erelor igllna. I i II - Galati

www.cimec.ro

U D E

TU

G A L A

T 1 269

www.cimec.ro

270

J V D E

TV L G A L AT1

dezvoltare a inregistrat code stat i cooperatist. ln cadrul judeului, in 1971 existau 1 477 de uniti comerciale, din care 1 135 de uniti comerciale cu amnuntul i 342 uniti de alimentaie public. Volumul desfacerilor de mArfuri cu amnuntul prin comerul socialist a reprezentat in acelai an circa 2,640 miliarde de lei, ceea ce reprezint o cretere cu 74% fa de anul 1965. Pe un locuitor, volumul desfacerilor a fost de 4 942 de lei, fa de 5 175 de lei, cit au revenit in medie pe un locuitor pe total ar. INVATAMINT, CULTURA, ARTA. Judeul Galai a avut un rol insemnat in trecutul patriei noastre, in istoria tiin ei, culturii i nvmntului nostru naional. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a fost pirclab la Galai, iar Costache Negri, lupttor neobosit pentru Unire, unul dintre edilii acestui ora. De pe aceste meleaguri s-au ridicat istoricul i scriitorul Vasile A. Urechia, precum i biologul i scriitorul Paul Bujor, unul dintre directorii revistei "Viaa romneasc". Inginerul Anghel Saligny i-a desfurat o parte a activitii sale in Galai. Tot in acest ora se afl unul din liceele centenare din Romnia, ce poart numele lui V. Alecsandri, mrturie a tradiiilor inaintate ale colii romneti. In anii puterii populare, invmntul, arta, cultura au cunoscut o remarcabil dezvoltare i pe teritoriul judeului Galai. In anul colar 1971/1972 in inv mntul precolar au funcionat 224 de grdinie de copii, cu 478 de educatoare i circa 12 000 de copii nscrii. In inv mntul de cultur general existau 65 de coli generale cu chisele I-IV, 190 de coli generale de 8 i 10 ani, 13 licee de cultur general. In aceste coli existau 3 787 de cadre didactice i peste 91 000 de elevi nscrii. In acelai an funcionau 9 licee de specialitate, 10 coli profesionale, 2 coli tehnice de maitri i 3 coli de specializare postliceal, la care erau 758 de cadre didactice i 12 415 elevi. Galaiul a devenit centru universitar prin nfiinarea, in 1951, a unui institut
merul

ste, o

larg

politehnic cu un profil unic in ar (construcii de nave, tehnologia produselor alimentare, piscicultur i stuficultur), precum i prin nfiinarea, in 1959, a Institutului pedagogic de 3 ani. In cele dou institute de nvmnt superior studiaz 3 051 de studeni, de a cror preg tire se ocup 275 de cadre didactice. In cadrul judeului exist numeroase uniti de cultur i art, care desfoar o bogat activitate de culturalizare a maselor : 3 case de cultur, 57 de cmine culturale comunale i 30 de filiale steti, 114 cinematografe, 190 biblioteci publice. In judeul Galai funcioneaz 5 muzee, dintre care 3 n municipiul Galai (de istorie, de tiine naturale i un muzeu unic prin profilul su - de art romneasc modern i contemporan), unul la Tecuci i un muzeu memorial consacrat lui Costache Negri in comuna cu acelai nume. Valoros este Muzeul de art romneasc i contemporan, care prin expoziia sa de baz, pictur, sculptur, grafic i art decorativ, prezint o privire cuprinztoare asupra vieii plastice actuale romneti. In municipiul Galai i desfoar, de asemenea, activitatea 3 teatre i instituii muzicale (dramatic, muzical, de ppui). In jude apare ziarul "Viaa nou", organul Comitetului judeean al P.C.R. i al Consiliului popular judeean. SANATATEA PUBLICA. In domeniul asigurrii asistentei medicale a populaiei este organizat o dezvoltat reea sanitar, n cadrul creia snt cuprinse : 15 spitale, dintre care unul nou, modern, cu o capacitate de 1 300 de paturi ; 91 de circumscripii medioo-sanitare ; 17 dispensare ; 5 policlinici teritorializate ; 61 de case de natere ; 41 de farmacii etc. Numrul paturilor de asisten medical n 1971 era de 4 746, revenind in medie 8,9 paturi la 1 000 de locuitori. In acelai an existau 4 255 de cadre sanitare cu pregtire superioar, medie i elementar, revenind in medie 898 de locuitori la un medic.
EDUCAIA

dezvoltarea

educaiei

FIZICA, SPORTUL. Pentru fizice i a sportului

www.cimec.ro

J V D E

TV

G A L A

T1

271

dispune de o pupentru practicarea diferitelor discipline sportive. In municipiul Galai exist trei stadioane (stadionul "Dunrea", cu o capacitate de 20 000 de locuri, "Portul rou", cu o capacitate de 6 000 de locuri, i stadionul "Gloria", cu o capacitate de 2 000 de locuri) i o sal de sport modern cu o capacitate de 2 000 de locuri. Datorit dezvoltrii largi pe care o cunoate micarea sportiv, s-a construit un palat al sporturilor cu o capacitate de 2 500 de locuri, capabil s gzduiasc competiii sportive de mare anvergur, cu o popicrie modern cu 4 piste, un patinoar artificial, un bazin de not acoperit i altul n aer liber, numeroase sii de antrenament pentru box, gimnastic, haltere, lupte libere i grecoromane, dou cabine nautice etc. La sfritul anului 1971, n cadrul judeului existau 198 de asociaii sportive, care cuprindeau peste 120 000 de membri. Principalele cluburi sportive snt : clubul sportiv ,.Dunrea" (cu 12 secii pe ramur de sport), .,Politehnica" (cu 7 secii pe ramur de sport), "Fotbal Club"-Galai i ,,Institutul pedagogic" (cu 3 secii pe ramur de sport). TURISMUL. Cadrul natural al judeului, monumentele istorice, de cultur, de art i ale naturii ofer posibilitatea organizrii i dezvoltrii unei bogate activiti turistice. Cele mai multe monumente se afl n oraul Galai. Dintre aezmintele care suscit interesul vizitatorilor menionm : Muzeul de istorie, organizat n cldirea ridicat pe locul casei lui Alexandru Ioan Cuza, cnd a fost pirclab al Galailor, i al crei profil arhitectonic a fost pstrat in linii mari ; Muzeul de tiinele naturii, care cuprinde o bogat i interesant colecie de psri, mamifere, roci, acvarii cu peti exotici, diorame privind fauna i flora din jude ; Muzeul de art, unde pot fi vzute scrisori, autografe ale unor oameni celebri cum sint Honore de Balzac, Emile Zola, Jules Verne, manuscrisul dramei "Ovidiu" de Vasile Alecsandri, stampe
mas, judeul Galai ternic baz material

de

de Rembrandt, Van Dyck etc. ; Biserica Precista, construit din materiale aduse de la fostul castru roman din Tirighina n timpul domniei voevodului Vasile Lupu, care a servit ca bastion in calea cotropitarilor (de aceea a fost supranumit i biserica-fortrea ; aici, ntr-o hrub zidit, erau ascunse pe vremuri tezaurul i arhiva) ; plcile comemorative "11 martie 1907" i "13 iunie 1916" (care evoc memoria eroilor gleni czui in marile b tlii de clas) ; placa comemorativA Hristo Botev (pe faada cldirii in care a locuit poetul i lupttorul revoluionar bulgar) ; bustul lui Tudor Vladimirescu ; statuia lui Alexandru Ioan Cuza ; o frumoas grdin public etc. Combinatul siderurgic, antierul naval, portul, Palatul navigaie!, Gara fluvial, faleza, noile cartiere de locuine ntregesc imaginea de ansamblu a Galaiului, a "oraului dintre ape". cum i se mai poate spune datorit aezrii sale la confluena Dunrii, Siretului i Prutului. In mprejurimile oraului, la circa 15 km, distan ce poate fi parcurs cu vaporul, se afl punctul pescresc erapina (cherhana i sat pescresc). La Garvn, localitate situat la civa kilometri de Galai, in judeul Tulcea, se pot vedea vestigiile unei aezri feudale datnd din secolele X-XII. Campingul "Girboavele" din pdurea cu acelai nume, complexul turistic "Hanu Conache" de pe oseaua Galai-Tecuci, organizarea unor excursii de agrement pe Dunre ofer, de asemenea, turitilor posibiliti de recreare i divertisment. Prin punerea in valoare in anii viitori a tuturor posibilitilor locale .existente, ,,industria distraciilor" va cpta o amploare i mai mare. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE. Accentul principal se va pune i in viitor pe dezvoltarea industriei judeului i in special a metalurgiei feroase i a construciilor de maini. In cincinalul 19711975 producia industrial a judeului Galai va fi de 2,3 ori mai mare decit in anul 1971 ; vor spori ramurile de baz ale

www.cimec.ro

JUDEUL

GALAI

industriei metalurgice de 2,5 ori, industria construciilor de maini de 2,1 ori, industria uoar cu 21%, iar industria alimentar se va dubla. Productivitatea muncii in intreprinderile de interes republican din jude va fi in 1975 cu 77,3% mai mare dect n 1970. Cu fondurile alocate prin investiii centralizate vor intra in funciune noi obiective pe platforma Combinatului siderurgic, un combinat pentru industrializarea crnii la endreni, o fabricii. de bere i mal la Galai, o fabric de ambalaje metalice la Tecuci, o fabricii. de semipreparate i preparate de pete la Galai, o fabricA de ingrii.ii.minte chimice la Tecuci .a. Va fi dezvoltat i consolidat baza tehnico-material a agriculturii, care va contribui la creterea produciei vegetale

animale. In anul 1975, agricultura juva realiza o producie de circa 3,5 miliarde lei. Vor fi executate importante lucrri de amenajri hidroameliorative, astfel c suprafaa indiguitii., apArat de inundaii va crete in 1975 cu 4:5,8% fa de 1970, realizindu-se, prin executarea lucrrilor de indiguire pe rurile Siret i Birlad intre comunele Tudor
deului
Vladimirescu-Branitea, Drgneti-Bar

cea

i Barcea-Iveti.

in total o

suprafa

de 45 322 ha. Grija pentru om se va concretiza prin numeroase dotri social-culturale ; vor fi construite 8 900 de apartamente din fondurile centralizate ale statului i 6 000 de apartamente din fondurile populaiei cu sprijinul statului, noi uniti medicale. colare, spaii comerciale etc.

desecat

JUDEUL

GALAI

cu

reedina

!n municipiul

Galai

MunJclpll : 2. Orae : 2. LocaUtAl componente ale municipiilor i ale (din care, suburbane : 5). Sate : 180 (din care, aparin ora!' lot : 2).
M U N 1 C 1 P II

oraelor

: 4. Comune : s&

A.

1. MUNICIPIUL GAL A 1. Comune suburbane : 1. Comuna ENDRENI. Sate componente ale comunei suburbane : 1. ENDRENI ; 2. Movileni ; 3. erbetil vechi. 2. comuna VINATORI. Sate componente ale comunei suburbane : 1. VINATORI ; 2. Costi ; 3. Odaia Manolache. 11. MUNICIPIUL TE CU C 1. Comune suburbane : 1. Comuna DRAGANETI. sate componente ale comunei suburbane : 1. DRAGANETI ; 2. Malu Alb. 2. Comuna MUNTENI. Sate c.omponente ale comunei suburbane : 1. MUNTENI ; 2. Frunzeasca ; 3. Negriletl ; 4. Slobozia Blneasa ; 5. igneti ; 6. TJngurenl. B.
OBA

1. Oraul B E B E T 1. Comune suburbane : 1. Comuna BERETJ-MERIA. Sate componente ale comunei suburbane : 1. BERETI-MERIA ; 2. Aldetl ; 3. Ballntetl ; 4. Onclu ; 5. Plea ; 6. Prodnetl ; 7. Purlcanl ; 8. Ssenl ; 9. Slivna ; 10. lpote. 2.
Oraul

T 1R G U

B U J O R. Sate ce aparin oraului : 1. Moscu ; 2. Umbrretl.

C.

COMUNE t. Comuna BARCEA. Satele componente : 1. BARCEA ; 2. Podolenl. 2. Comuna BALABASatele componente : 1. BALABANETI ; 2. Bursucanl ; 3. Cruceanu ; 4. Lutlgetl ; 5. RAdetl ; 6. Zlmbru. 3. Comuna BALAETI. Satele componente : 1. BALAETI ; 2. ClureU ; 3. Cluretli Noi ; 4. Pupezenl. 4. comuna BALENI. Satele componente : 1. BALENL ;. Comuna BANEASA. Satele componente : 1. BANEASA ;. 2. Rocanl. 1. Comuna BRANI TEA. Satele componente : 1. BRANITEA ; 2. Lozova ; 3. Traian ; 4. Vasile Alecsandrl.

NETI.

www.cimec.ro

J U D E

TU

G A L A

T1

2i3

7. Comuna BRAHAETI. Satele componente : 1. BRAHAETI ; 2. Corclovenl ; 3. Coslenl ; 4. Toflea. 8. Comuna BUCIUMENI. Satele componente : 1. BUCIUMENI ; 2. Hnetl ; 3. Tecucelu Sec; 4. Vizuretl, 9. Comuna CAVADINETI. Satele componente : 1. CAVADINE.'TI; 2. Comnetl ; 3. Gnetl ; 4. Vdenl. 10. Comuna CE.'RETI. Satele componente : 1. CERETI ; 2. Cirlomneti ; 3. Cotoroala. 11. Comuna COROD. Satele componente : 1. COROD ; 2. Blinzi ; 3. Brtuletl ; 4. Crpcetl. 12. Comuna CORN!. Satele componente : 1. CORN! ; 2. Mcleni ; 3. Urletl. 13. Comuna COSMETI. Satele componente : 1. COSME!TI ; 2. Bl tArei ; 3. Cosmetll-Vale ; 4. Furcenli Noi ; 5. Furcenll Vechi ; 6. Satu Nou. U. Comuna COSTACHE NEGRI. Satele componente: 1. COSTACHE NEGRI. 15. Comuna CUCA. Satele componente : 1. CUCA. 16. Comuna CUDALBI. Satele componente : 1. CUDALBI. 17. Comuna DRAGUENI. Satele componente : 1. DRAGUENI ; 2. Adam ; 3. CAuletl ; t. Fundeanu ; 5. Ghlnghetl ; 6. Nlcopole ; 7. tleetl. 18. Comuna FlRANETI. Satele componente : 1. FIRANETI ; 2. VIIle. 19. Comuna FOLTETI. Satele componente : 1. FOLTETI; 2. Stolcani. 20. Comun:. FRUMUIA. Satele componente : 1. FRUMUIA ; 2. ljdllenl ; 3. TAmAoanl. 21. Comuna FUNDENI. Satele componente : 1. FUNDENII NOI ; 2. Fundenil ; 3. Hanu Conachi ; 4. Lungocl. 22. Comuna GHIDIGENI. Satele componente : 1. GHIDIGENI ; 2. Gara Ghldigenl ; 3. Gefu ; 4. GlrbovA; 5. Gura GlrbovAulul ; 6. Slobozia Corn!; 7. TAlplgl.; 8, Tplu. 23. Comuna GOHOR. Satele componente : 1. GOHOR ; 2. Gara Berhecl ; 3. Ireasca ; 4. NArtetl ; 5. Pota. 24. Comuna GRIVIA. Satele componente : 1. GRIVIA ; 2. Clmul. 25, Comuna INDEPENDENA. Satele componente: 1. INDEPENDENA. Z6, Comuna IVETI. Satele componente : 1. !VETI ; 2. Bucetl. 27. Comuna JORATI. Satele componente : 1. JORATI ; 2. Lunea ; 3. ZArnetl. 28. Comuna LIETI. Satele componente : l. LIETI. 29. Comuna MATCA. Sa~le componente: 1. MATCA. 30. Comuna MASTACANI. Satele componente : 1. MASTACANI ; 2. Chlraftel. 31. Comuna MOVILENI. Satele componente : 1. MOVILENI. 32. Comuna NAMOLOASA. Satele componente : 1. NAMOLOASA ; 2. Crlngeni ; 3. Nmoloasa-Sat. 33. Comuna NICORETI. satele componente : 1. NICORETI ; 2. Branitea ; 3. Coasta Lupe! ; 4, Dobrlnetl ; 5. Fintini ; 6. GrozAvetl ; 7, Ionileti ; 8. Mlurenl ; D. Plscu Corbului ; 10. Poiana ; 11. Sirbi ; 12. Vllna. 34. Comuna OANCEA. Satele componente : 1. DANCEA ; 2. Slobozia Oancea. 35. Comuna PECHEA. Satele componente : 1. PECHEA ; 2. Lupele. 36. comuna PISCU. Satele componente : 1. PISCU ; 2. Vame. 37. Comuna PRIPONETI. Satele componente : 1. PRIPONETI ; 2. Clortl ; 3. Hutlu ; 4. Lletl : 5. Priponetli de Jos. 38. Comuna REDIU. Satele componente : 1. REDIU ; 2. Plevna ; 3. Suhurlul. 39. Comuna SClN'TEIETI. Satele componente : 1. SCINTEIETI ; 2. Flnttnele. 40. Comuna SCHELA. Satele componente : 1. SCHELA ; 2. Negrea. 41. Comuna SLOBOZIA CONACm. Satele componente : 1. SLOBOZIA CONACffi ; 2. Cuza Vod ; 3. Izvoarele. 42. Comuna SMlRDAN. Satele componente : 1. SMtRDAN; 2. Cimele; 3. Mihail KogAlniceanu. 13. Comuna SMULI. Satele componente: 1. SMULI. 44. Comuna SUCEVENI. Satele componente: 1. SUCEVENI; 2. Rogojeni. 45. Comuna TUDOR VLADIMIRESCU. Satele componente : 1. TUDOR VLADIMIRESCU. 46. Comuna TULUCETI. Satele componente : 1. TULUCETI ; 2. lvia ; 3. Ttarca. t7. comuna EPU. Satele cemponente : 1. EPU ; 2. epu de Sus. 48. Comuna UMBRARETI. Satele componente : 1. UMBRARETI ; 2. Condrea ; 3. Salcla ; 4. Sllltea ; 5. Torcetl ; 6. Vaslle Roaita. 49. Comuna V ALEA MAR ULUI. Satele componente : 1. V ALEA MARULUI ; 2. Mlndretl. 50. comuna VlRLEZI. Satele componente : 1. VIRLEZr; 2. Crieti. 51. Comuna VLADETI. Satele componente : 1. VLADETI ; 2. Brnetl.

La dt'finitivarea textului au colaborat : Ion Brezeanu, lan losefide, Nicolae Osanu.

www.cimec.ro

JUDEUL

GORJ

AEZAREA

GEOGRAFICA. Judeul Gorj este situat in partea sud-vestic a rii, axat pe cursul mijlociu al Jiului, invecinindu-se la nord cu judeul Hunedoara, la est cu Vilcea, la sud-est cu Dolj, la sud-vest cu Mehedinti i la nord-vest cu Cara-Severin. Paralela de 45 grade latitudine nordic trece prin mijlocul judeului.

Crbuneti.

Zona subcarpatic se incheie prin dealurile subcarpatice externe Somneti, Dealul lui Bran. Extremitatea nordic a Podiului Getic din cuprinsul judeului pstreaz prin culmile sale prelungi fizionomia dealurilor subcarpatice i au aceeai constituie geologic. CLIMA este temperat continental, de deal. Temperatura medie anual este de 8,6. Pe podurile calcaroase din nordul judeului (Pocruia-Tismana, Pocruia-Costeni etc.), temperatura medie anual este mai ridicat cu aproape 1. Maxima absolut a fost de 40,SO (in 1946 la Tirgu Jiu), iar minima absolut a fost -31 (in 1942 tot la Tirgu Jiu). Intervalul fr nghe este in depresiuni de 190 de zile, fiind mai mare pe interfluvii i redus la jumtate in zona montan. Precipitaiile sint neuniform repartizate : 750 mm la Tirgu Jiu i 925 mm la Tismana. Vntul dominant bate dinspre nord pe valea Jiului. HIDROGRAFIA. Teritoriul judeului est~ drenat in cea mai mare parte de riul Jiu i de afluentii si. Jiul strbate judeul de la pasul Lainici pn la confluena cu Gilortul, parcurgind 103 km din lungimea cursului su total de 331 km. Primete ca aflueni pe partea dreapt Suia, Jaleul cu Tismana i Bistria, Jiltul, iar pe partea sting piriu! Sadu, Amaradia, Cioiana i riul Gilort. ln partea de vest a judeului curge riul Motru. La Rovinari, in depresiunea Tirgu Jiu, prin ba-

Are o

suprafa

reprezint

de 5 641 km2, ceea ce 2,40/o din teritoriul rii.

RELIEFUL cuprinde dou trepte distincte : in nord-vest i nord, versanii sudici ai Munilor Vilcanului i Paringului, cu altitudini ce depesc 2 000 m (ajungind cu virful Paringul Mare la 2 518 m), i in sud o treapt mai joas, alctuit din zona subcarpatic i extremitatea nordic a Podiului Getic. Treapta cea mal joas a munilor Vilcan i Paring o formeaz platforma Gornovia, mai bine individualizat in aceast zon, denumirea purtind-o dup satul cu castani Gornovia, din comuna Tismana. Rocile predominante in zona muntoas sint cele cristaline i in mai mic msur cele calcaroase. Contactul munilor cu Subcarpaii este marcat de trepte avind 500-800 m altitudine, o adevrat prisp deasupra ulucului depresionar Novaci-Tismana, dominat ctre sud de dealurile subcarpatice interne Sporeti-Scel-Ciocadia (350550 m). Urmeaz apoi cel de-al doilea culoar depresionar extern Cilnic-Tirgu Jiu-

www.cimec.ro

J U D E

U L

G O R J

27

rarea apelor Jiului s-a creat posibilitatea acestora, fapt care favorizeaz exploatarea la zi a lignitului din albia riului i asigur apa industrial necesar Termocentralei Rovinari. SOLURILE snt puin variate. Predomin (pe mai bine de 2/ 3 din suprafaa judeului) diferite tipuri de soiuri silvestre. In partea nordic, pe o fie lat orientat est-vest snt prezente asociaiile montane i submontane de soiuri silvestre brune i brun-glbui podzolice sau podzolite, soIuri brune acide, dezvoltate sub pdure i sub pajiti, soluri secundare i podzoluri humicoferi-iluviale. RESURSELE NATURALE ALE SOLULUI I SUBSOLULUI. Gorjul se numr printre judeele cu cele mai ntinse suprafee de pajiti alpine din ar (n special cele din masivul Parngului). Importante suprafee mai ocup n zona muntoas i pdurile de fag, gorun i pe alocuri stejar i cer. In mprejurimile Tismanei i Topetilor se dezvolt spontan pduri de castan dulce (castanea sativa), iar pe Muntele Piatra Cloanilor - p duri de fag, nuci, mojdrean, liliac, scumple i pduri de alun turcesc. In urma prospeciunilor geologice a fost pus n exploatare un important perimetru petrolifer n valea Cioianei, puncte de exploatare fiind la Blteni, icleni etc. ; zcmintele de petrol snt nsoite de gaze de sond. Din anul 1955 se exploateaz intens lignitul prezent sub form de straturi continui, intercalate ntre depozitele levantine i dacine, care se extrag din dou bazine : Rovinari i Motru. Se mai exploateaz antracit n minele Schela. grafit la Baia de Fier, calcar la Suseni, argil refractar la Viezuroiu i Larga. Bordura sudic, calcaroas, a munilor ofer chei grandioase, izvoare carstice, peteri etc., m,rind potenialul judeului i sub raport turistic. DIN TRECUTUL ISTORIC AL JUDEU LUI. Urme de edificii i inscripii vechi dovedesc prezena elementului dac i roman i .pe teritoriul judeului Gorj. Ca dovezi snt, printre altele, rmiele castrului roman de la Bumbeti-Jiu - reregularizrii

edina cohortei IV Cypria -, apoi numeroasele valuri de pmnt, zidurile mprejmuitoare ale cetilor de la Plea, Vr, Glodeni, Scelu etc. Izvoarele minerale de la Scelu erau cunoscute nc din timpu! romanilor (s-au descoperit aici mai multe monumente dedicate zeului Esculap i Hygiei). In secolul al XIII-lea a1c1, n depresiunea Tirgu Jiu, este atestat documentar ara Litua, condus de voievodul Litovoi, care cuprindea ambii versani ai Carpailor, iar spre sud se ntindea pn spre cmpie. Un rol important pentra viaa cultural a judeului 1-a jucat i mnstirea Tismana, care, in decursul veacurilor, a fost nu numai lca de cult, ci l coal, spital i cetate. In Cmpia Padeului a izbucnit strig tul de revolt al poporului romn asuprit; aici a pronunat Tudor Vladimirescu vestita proclamaie la 23 ianuarie 1821. Revoluia de la 1848 s-a bucurat, de asemenea, de adeziunea maselor din judeul Gorj, care au acionat prin demonstraii mpotriva Regulamentului organic i a pitacelor de boierie, cit i prin participarea n numr mare la tabra organizat de Gh. Magheru la Rureni pe Olt. In primul rzboi mondial (1916-1918), locuitorii judeului Gorj au nscris o pagin de glorie n istoria poporului romn prin luptele de la podul Jiului, cnd b trni, femei i copii, la 14 octombrie 1916, au oprit pentru un moment naintarea armatelor inamice, aprndu-i cu vitejie cminele. Aici a primit botezul focului Ecaterina Teodoroiu, fiic de rani s raci din satul Vdeni (Tirgu Jiu), eroin a poporului nostru. In amintirea acestor fapte glorioase, marele sculptor gorjan Constantin Brncui a realizat la TJrgu Jiu celebrul ansamblu sculptoral dedicat eroilor de pe aceste meleaguri. La Tirgu Jiu, n timpul celui de-al doilea rzboi mondial, funciona lagrul n care au fost nchii lupttori antifasciti, in frunte cu comunitii. POPULAIA. La 1 iulie 1972, judeul Gorj avea 324 110 locuitori, adic 1,60/o din

www.cimec.ro

JUDEUL

GORJ
H

t-:1 .....
~

..
c:::
ti
t"'

CI).
<:(

~'\ ~~

liJ
~

c:::

'

.. =
o

LEGEND

D
o

Municipiu rcjedinl Jc judet Oraje


Comune

()

Limit J~ jucJ~I limita Je comun,wl Teritoriul municipiului li oro~elor

T~ritqri~l ~'!m~n~l9r luburl>an<:

www.cimec.ro

J U D E

T U L G O R 0J

2Ti.

de anul 1930 se nregisa populaiei totale cu peste 70 000 de locuitori. Populaia de sex feminin numr 170 082 persoane, Iar cea de sex masculin 154 028. Densitatea medie, de 57,5 locuitori/km1 , situeaz judeul Gorj mult sub media pe ar. Aceasta se explic in primul rind prin prepondere:~a mare a zonei muntoase, mal slab populat, care ocup o mare parte din teritoriul judeului. Populaia judeului dup recens mntul din 1966 - era alctuit in cea mai mare parte din romni (peste 990fo), naionalitile conlocuitoare reprezentind o pondere foarte mic. Din numrul total al populaiei, 71,80/o (peste 232 000 locuitori) triesc in mediul rural, iar restul de 28,2% in mediul urban, pondere care a crescut n ultimii 20 de ani de 3,7 ori. La 1 000 de locuitori in 1971 s-au nscut 21,8 i au decedat 10,9. In perioada 19651970 sporul natural absolut al populaiei din jude a fost de 22 f'l"g de locuitori. In 1971 n.Jmrul salariailor era de 72 900 (din care 57 000 muncitori), iar raportat la 1 000 de locuitori reveneau 225 de salariai, creterea numrului de sl\lariati fiind in 1971 de 35,7% fat de 1965. Aproape jumtate din numrul total al salariailor snt concentrati in il"'dustrie (43,38/o), urmeaz cei din construcii (20,0%), transporturi (6.60/o), nvmnt,
rii. Fa

cea a

treaz

cretere

culbr i art

(6,2%),

circulaia mrfuri
i silvicultur

lor

(6.4Dt0), (6,2%) etc.

agricultur

LOCAL IT AILE. Teritoriul judeului Gorj cuprinde 1 municip;\t. 4 orae. cu 10 localiti componente. 64 comune. din care 3 suburbane, i 416 sate, din care 17
aparin oraelor.

Municipiul Trgu Jiu, cu 59 659 de locuitori (la 1 iulie 1972, inclusiv comunele suburbane Bleti, Drgueti i Turcineti), este situat n depresiunea subcarpatic cu acelai num~ la o altitudine de 210 m, pe oseaua transcarpatic Filiai Tirgu Jiu-Petroani. Este probabil ca aici, in timpul romanilor. s fi fost un sat dac, situa! in punctul de convergen 111 prin-

cipalelor drumuri de legtur intre zona montan i Dunre. Scaun de reedinA inperioada formrii cnezatelor, Trgu JiiJ) devine apoi "curte a judeilor", fiind menionat documentar in 1406 (23 noiembrie). In perioada dezvoltrii capitalismului r mne ora cu funcii predominant comer-ciale i administrative. La acestea, in anii puterii populare se adaug funcia indus-. trial. Aici sint astzi concentrate 9 intreprinderi industriale republicane: Com-binatul crbunelui, Combinatul de materiale de construcii Birseti, Combinatull de exploatare i Industrializare a lemnului, Fabrica de produse refractare ,.Unirea", Fabrica de igarete, Fabrica de confecii, Intreprinderea viei i vinului, Intreprinderea de industrializare a laptelui, Intreprinderea de industrializare a crnii, Grupul industrial foraj-extracie. In-. Tirgu Jiu i desfoar activitatea mai multe instituii social-culturale, coli. Monumente importante : capodoperelesculptorului Brncui (Coloana infinitului, Masa tcerii, Poarta srutului etc.). statuia lui Tudor Vladimirescu, bustul generalului Gh. Magheru, Muzeul judeean,_ Muzeul memorial, mausoleul Ecaterinei Teodoroiu etc. Oraul Motru, aezat pe riul cu acelai nume, in partea sud-vestic a judeului,_ strbtut de oseaua naional ce leag Tirgu J:u de Drobeta-Turnu Severin. areo populaie de 12 516 locuitori (1972). Declarat ora in anul 1967, el a devenit inperioada construciei socialiste un important centru al industriei carbonifere (lignit) din judeul Gorj. Oraul Tirgu Crbuneti are 8 355 de lo-:-uitori (n 1972). a fost declarat ora in1968. Situat pe calea ferat Tirgu Jiu-. Craiova, intr-o zon de convergen a retelei rutiere, a cunoscut o dezvoltare continu, mai ales in urma punerii in valoare a zcmintelor de petrol i crbune din imprejurimi. Oraul Novaci, cu 6 638 de locuitori (in1972), situat in partea de nord a jude-ului, are. prin poziia sa geografici, perspective de dezv~ltare ca centru turistic. In ora exist o ntreprindere forestiertb.

www.cimec.ro

278

JUDEUL

GORJ

cu o fabric de cherestea i 4 secii ale Intreprinderii judeene de industrie local.

Oraul icleni, situat pe unul din afluentii Jiului, n partea aproape central a judeului, cu 4 219 locuitori aa 1 iulie 1972), este un centru important al industriei petrolului ; a fost declarat ora in

1968.

Comunele din judeul Gorj snt situate cu deosebire in lungul vilor, excepie f -cind cele de pe rama muntoas, i snt <:aracterizate printr-un mare grad de dispersare. In medie revin pe o comun 3 852 de locuitori. Cele mai numeroase (39) snt comunele ce cuprind intre 2 001 i 4 000 de locuitori, apoi 20 cu 4 0011 000 de locuitori, urmeaz 3 comune ce au intre 7 001 i 10 000 de locuitori ; dou 'Comune totalizeaz pn la 2 000 de locuitori. "TRASATURI ECONOMICE. In trecut, judeul Gorj se caracteriza printr-o economie agricol extensiv i o industrie slab reprezentat. Prin punerea n exploatare a zcmintelor de petrol, lignit, antracit, grafit, materiale de construcii etc., industria extractiv s-a dezvoltat in mod continuu. Au aprut, totodat, pe teritoriul judeului i alte ramuri industriale noi, printre care industria materialelor de construcii, prelucrrii lemnului etc. De asemenea, s-a dezvoltat i producia vegetal i animal, agricultura lund treptat un caracter complex i intensiv. INDUSTRIA. In 1971, n judeul Gorj funcionau 33 de ntreprinderi industriale, dintre care 22 de subordonare republican, 4 de subordonare local i 7 ale industriei cooperatiste. Principalele ramuri industriale - exploatarea i prelucrarea lemnului, materiale de -construcii, care i asigur materia prim din cadrul judeului, exploatarea combustibililor - grupeaz majoritatea ntreprinderilor industriale din jude. Cele mai importante obiective industriale att sub raportul valorii produciei, ct i al numrului de salariai sint : Grupul industrial foraj-extracie ; Combinatul crbunelui ; Combinatul de

exploatare i industrializare a lemnului ; Combinatul de materiale de construcii Birseti ; Fabrica de produse refractare din Tirgu Jiu etc. Producia industrial a acestor ntreprinderi s-a dublat in fiecare din ultimele dou planuri cincinale. In perioada 1965-1970, valoarea produciei industriale globale a crescut de 2,2 ori. In 1970, producia global a industriei judeului reprezenta 1,10fo din cea a rii, iar ritmul mediu anual de cretere n anii 1966-1970 a produciei industriale era cu 5,2% superior mediei pe ar
(11,8Dfo),

Ponderea produciei industriale a principalelor ramuri se prezenta in 1971 astfel :


In procente
producia
falL

de:

producia

Ramuri ale industriei

global! global industrial! industrial pe a ramurilor jude pe ar


100,0 30,4 16,0 0,1 21,7 12,8 6,4 ll,fl 1,0 6,2 0,6
1,5

Total industrie din care: Combustibil Construcii de maini i prelucrarea metalelor Extracia mincrcurilor nemetalifere Materiale de construoii Exploatarea oi prelucrarea lemnului Textile i confecii Alimentar!

7,3

2,2
1,4

0,7

Industria combustibililor constituie cea mai important ramur industrial a judeului aprut n .anii construciei socialiste -, cuprinznd peste 8 500 de salariai. Baza energetic este reprezentat prin producia de lignit exploatat din bazinele Rovinari i Motru, care dau 56,4% din producia rii. In totalitate, crbunele exploatat in jude este consumat de termocentrala Ialnia i de cea de la Rovinari, care valorific resursele lignitifere locale. In judeul Gorj sint explorate importante cantiti de ei n zona Bilteni, icleni, Rina, Tuni etc. Industria de exploatare i prelucrare a lemnului a luat o considerabil dezvol-

www.cimec.ro

J U D E

TV

G OR J

279-

tare prin construirea unor reele de transport feroviar i rutier necesare, prin darea in producie in anul 1960 a Combinatului de industrializare a lemnului din Tirgu Jiu, care se ntinde pe o suprafa de 62 ha. In 1971, industria de exploatare i prelucrare a lemnului concentra 6 890 de muncitori i era reprezentat prin 3 ntreprinderi de exploatare i industrializare a lemnului situate in localitile Trgu Jiu, Novaci i Apa Neagr, 5 fabrici profilate pe producerea de cherestea din rinoase i fag, placaj, parchete, mobil, plci aglomerate din lemn. O deosebit dezvoltare a cunoscut producia industriei materialelor de construcii, care valorific resursele naturale locale. Astfel, pe baza calcarului exploatat in nordul judeului, in Combinatul de la Birseti (localitate aparintoare de Tirgu Jiu) n anul 1971 se realiza 21,80fo din producia de ciment a rii ; n combinat se mai produc igle i crmizi ceramice, var, plci, panouri din azbociment. In Trgu Jiu exist o fabric de crmizi refractare termoizolatoare, iar la Tirgu Crbuneti i Blteni cte o fabric de crmizi. In 1971, industria local dispunea de 129 subuniti i reprezenta 8,90fo din producia industrial a judeului ; ea valorific resursele locale de materii prime, producnd var, crmizi, prefabricate, precum i bunuri de consum (mobil) etc. Cooperaia meteugreasc este reprezentat prin 7 ntreprinderi, dintre care 4 in Trgu Jiu, una n Motru, una in Tirgu Crbuneti, profilate pe croitorie, cizmrie i mobil, iar in localitatea Tismana o cooperativ care execut covoare
rneti, confecii, esturi, marochin

totalizeaz

21,7o;,, adic 1,2% din supra-

a rii, urmate de terenurile ocupate de puni, care dein 17,5% (respectiv 3,20fo din totalul pe ar), finee 5;50fo (2,20fo pe ar), livezi de pomi i pepiniere pomicole 2,90fo (3,8% pe ar), vii i pepiniere viticole 1,40fo (2,2% pe ar). In 1971 n judeul Gorj existau 3 ntreprinderi agricole de stat cu o suprafa agricol de 20 093 ha, din care 7 971 ha teren arabil, 77 de cooperative agricole de producie cu o suprafa agricol de 125 146 ha (63 396 ha arabil) i 11 staiuni pentru mecanizarea agriculturii. Dei condiiile de relief (fragmentarea accentuat) ngreuiaz mecanizarea corespunztoare, totui majoritatea lucr rilor agricole se efectueaz cu utilaje mecanice. In 1971, agricultura judeului dispunea de 1 138 tractoare fizice, 515 combine pentru pioase, 1 013 pluguri de tractor, 420 de cultivatoare i sape rotative, 615 semntori mecanice, precum i alte maini agricole ; pe un tractor fizicreveneau in medie 107 ha teren arabil. In condiiile economice-geografice ale judeului Gorj, ramura principal a agriculturii o constituie zootehnia, producia animal totaliznd 51,40fo din .producia agricol a judeului i 1,40fo din cea a rii, iar cea vegetal 48,6% i respectiv
0,8%.
Producia vegetal este reprezentat prin culturile cerealiere, care ocup o suprafa de 92 378 ha, egal cu 1,5% din cea a rii. In 1971, suprafaa arabil era astfel repartizat pe principalele culturi : grul 22,6% din suprafaa arabil a judeului i 1,1 Ofo din cea a rii ; porumbul 49,90/o i respectiv 1,90fo ; cartofii 1,90fo i respectiv 0,8% etc. Creterea animalelor ocup un loc important n agricultur, dat fiind suprafeele ntinse de puni i finee naturale. La inceputul anului 1972, efectivul de bovine era de 103 525, ceea ce reprezint 1,90/o din totalul pe ar, cu o densitate de 41.0 la 100 ha ; porcine - 89 026, adic 1,20fo din efectivul pe ar, cu o densitate de 72,9 la 100 ha ; ovine - 229 873, respectiv 1,60fo din totalul pe ar, den-

faa arabil

alte obiecte de artizanat. In 1971 cooperaia meteugreasc realiza 50fo din valoarea produciei industriale a judeului.

rie

AGRICULTURA. Judeul Gorj dispune de o suprafa de 276 163 ha teren agricol, ceea ce reprezint 1,8% din cea a rii. Ponderea cea mai mare din terenul agricol o detin suprafeele arabile, care

www.cimec.ro

:280

J U D E

U L

G O R J
gtur transcarpatic pe care l au cile de comunicaie ale judeului nu face decit s continue tradiia strvechilor ci de peste muni ce strbteau pasurile Urdele i Vlcan. Amenajarea pentru circulaia modern a defileului Jiului in anii puterii populare a intensificat rolul de tranzit al magistralei feroviare i rutiere gorjene. Reeaua de ci ferate a judeu lui are o lungime de 148 km linii ecartament normal, cu o densitate de 26,2 km la 1 000 km1 , fiind cu mult sub media pe ar.

sitatea medie fiind de 91,3 la 100 ha. In -ceea ce privete rasele, la bovine predomin blata romneasc i sura de -step, la porcine mangalia i marele alb, dar la ovine urcana i igaia. Din producia total de fructe pe ar, in 1971 judeul Gorj ddea 1,9Gfo ; la _producia de prune 2,6Gfo, la nuci 2,20/o. Livezile i viile sint amplasate mai ales in prile deluroase ale judeului. .SIL VICUL TURA. Fondul forestier ocup o suprafa de 244 988 ha (3,9% din totalul fondului forestier al rii, 43,40/o din au:prafaa judeului) i este reprezentat atit in zona muntoaa, cit i in cea subcarpatic, predominind brdetele i fgetele. '() atenie deosebit se d mririi suprafeelor ocupate de rinoase ; in perioada 1965-1971 s-au mpdurit 7 869 ha, din care 5 863 ha cu rinoase i in special cu pin silvestru, pin negru, brad etc. Refacerea fondului forestier s-a efectuat in special in bazinele Tismana, Novaci, Bistria, Suseni etc. Paralel cu aceasta s-a intensificat recoltarea produselor accesorii ale pdurii ; in medie anual se recolteaz circa 900 -ele tone de fructe de pAdure - afine, :smeur -, ciuperci comestibile etc. VINATUL I PESCUITUL. Suprafaa te{"itoriului de vntoare al judeului se intinde pe circa 500 000 ha, dln care pe 134 000 ha se ntlnete vnatul mare : -cerbi carpatini, cerbi loptari, cpriori, mistrei, capre negre, uri i lupi, iar restul suprafeei este populat cu iepuri, potirnichi, vulpi, jderi, viezuri etc. Apele de munte, care totalizeaz o lun'gime de 38 km, sint populate cu pstrvi indigen!. In apele din zona deluroas se ,-gsesc in special cleanul l scobarul. La Novaci i Tismana exist cite un incubator in vederea eclozrii artificiale a icrelor de pstrv, anual deversindu-se in :aceste ape circa 200 000 de puiei de ps
trv.

Lungimea reelei rutiere totalizeaz3. 1 899 km, din care 349 km sint modernizai. Drumurile naionale ce strbat judeul totalizeaz 333 km, din care modernizate 279 km. Cele mal importante sint drumurile ce leag reedina judeului cu Craiova, Drobeta-Turnu Severin. Petroani, Rimnicu-Vlcea etc. Drumurile de interes local nsumeaz 1 566 km. COMERUL. Intre municipiul Tir$! Jiu i localitile judeului exist puternice legturi comerciale, dat fiind c. acest ora este cunoscut ca un dezvoltat centru comercial nc din cele mai vechi timpuri. cind se practica un comer intens cu vite i mai ales cu porci. Schimbul comercial intre ora i sat se face prin trguri. blciuri i oboare, organizate sptmnal 1:1 Tirgu Jiu l in localitile Alimpeti, Baia de Fier, Novaci, Tirgu Crbuneti, Tirgu
Logreti, i icleni. Bibeti, inreni, Peteana-Jia

'TRANSPORTURILE. Judeul Gorj este -strbtut de la sud la nord de magistrala rutier i feroviar transcarpatic care polarizeaz intreaga reea secundar dt> ocomunicaH. Dealtfel, acest rol de le-

De asemenea, cunoscute l mult frecventate sint blciurile i trgurile anuale organizate in localitile Polovragi, Crpini, Tismana etc. Numrul total al unitilor comerciale din judeul Gorj la sfritul anului 1971 era de 1 002, din care 399 ale comerului de stat i 603 ale comerului cooperatist. Unitile de desfacere a mrfurilor cu amnuntul erau in numr de 704, restul fiind de alimentaie public. Ponderea produselor nealimentare in volumul desfacerilor a fost de 48,8%. Dintre mrfurile cu specific tradiional local care se produc i se desfac prin unitile comerului s.cialist din jude un loc important il ocup covoarele olteneti i

www.cimec.ro

J U DE

U L

G O R J

281:

costumele naionale executate la Tismana, diverse articole de artizanat, produse ceramice i altele. lNVAAM!:JT. CULTl'RA, ARTA. !n anul colar 1972/1973 n judeul G<lrj existau 268 grdinie pentru copii (revenind n medie 35 de copii la o educatoare), 409 coli generale (clasele I-X), 9 licee de cultur general, 8 licee de specialitate, 2 coli de nvmnt tehnic i 5 coli profesionale. !ncepfnd din anul 1972/1973 au luat fiin cursurile de subingineri. Numrul total al elevilor n colile generale era de 44 098 ; n licee de cultur general i de specialitate - 7 699 ; in co lile tehnice i profesionale - 1 968 ; iar al cadrelor didactice - 2 236, revenind 19 elevi n medie la un cadru didactic. La 1 000 de locuitori erau 174 de elevi. Din cele 17 licee existente in jude, 6 (inclusiv cele trei licee de specialitate - pedagogic, economic i agricol) sint situate n municipiul Tirgu Jiu. ln jude i desfoar activitatea un numr de 132 de cmine culturale, din care 64 cmine culturale comunale i 68 filiale steti, 4 case de culturi, 134 cinematografe, 6 muzee, 137 de biblioteci publice. Intre casele de cultur se remarcA din punct de velilere arhitectonic cea din oraul Novaci, care dispune de un frumos local i este aezat. intr-o poziie foarte pitoreasc. In cadrul cminelor culturale, caselor de cultur i cluburilor activeaz circa 326 formaii artistice de amatori, iar la Tirgu Jiu o formaie profesionist ansamblul folcloric ,.Doina Gorjului". In 1971, n jude erau 46 602 abonamente la radio, radioficare i televiziune. In cadrul judeului apare zilnic "Gazeta Gorjului", organ al Comitetului judeean P.C.R. i al Consiliului popular judeean. Pe meleagurile judeului s-au statornicit din vremuri strvechi datini i obiceiuri deosebit de interesante i frumoase tradiii in meteuguri i art ropular, creaii spirituale cu adinci semnificaii ce s-au transmis din generaie in generaie. Clcile pentru diferite activiti casnice, alesul, esutul renumitelor covoare i scoare gorjeneti, al catrinelor, poalelor

fotelor, al lilor i ciupegilor, custurile fir-arnici snt ndeletniciri ajunse la ospecializare i miestrie deosebit. Remarcabil este, de asemenea, priceperea localnicilor n meteugul ornrii i decorrii cu motive populare a stlpilor i grinzilor caselor, porilor i pridvoarelor, lzilor de zestre etc. Portul gorjenesc, atit al brbailor ch i al femeilor, deosebit de pitoresc i cu anumite variaii zonale, ilustreaz sub acest aspect un spirit artistic specific. Pe aceeai linie se inscriu i alte manifestri populare, ca srbtoarea oierilor i nedeile. Festivalul cntecului, jocului i portului popular gorjenesc de la Tismana i "Cintecul munilor" de la Lainici - manifestri cu un coninut nou au devenit tradiionale (au loc in fiecare an n luna. august). Datorit condiiilor economice, istorice i geografice in care s-a dezvoltat, judeul Gorj este nzestrat cu importante monumente. !n jude exist peste 170 de monumente diferite, din care 153 sint de arhitectur, reprezentind case rneti,. eule, biserici, mnstiri, schituri. Intre monumentele de pe teritoriul Gorjului, semnificaie deosebit au Monumentul de la Pade (ridicat pe locul unde in 1821 TudorVladimirescu a citit renumita proclamaie), Cula de la Curtioara (tip de locuinl fortificat din secolul al XVIII-lea) etc. Mu7eul din Trgu Jiu conine valoroase colecii de art veche i popular romneasc.</