Sunteți pe pagina 1din 4

Tematic i bibliografie

a) a1) audit financiar.


1. Cadrul legal al activitii de audit financiar n Romnia
2. Standardele de audit
2.1 Noiuni introductive
2.2 Independena acceptarea, rennoirea mandatului
2. !lanificarea mi"iunilor de audit financiar
2.# $valuarea ri"curilor %i controlul intern
2.& !ro'ele de audit
2.( Conclu)iile auditului %i raportarea
2.* Servicii cone+e
2.,. -raud %i eroare
2.. !ri afiliate
2.1/ Revi)uirea
. 0uditul "i"temelor informatice
# Normele minimale de audit
&. Codul privind conduita etic %i profe"ional n domeniul auditului financiar
&.1 1'iective
&.2 !rincipii fundamentale
&. Ca)uri de ameninare a independenei %i m"urile de "igurana care "e impun.
Bibliografie:
1. 123 nr.*&41... repu'licat, privind activitatea de audit financiar5
2. 6otrrea 3uvernului Romniei, nr..,42//#, pentru apro'area Regulamentului de organi)are
%i funcionare a Camerei 0uditorilor -inanciari din Romnia5
. Standardele internaionale de audit, 2//& 777.cafr.ro5
#. Norme minimale de audit, $ditura $conomic, 8ucure%ti, 2//15
&. Codul de conduit etic "i profe"ional, 2//& 777.cafr.ro5
(. 9irectiva a opta a Con"iliului Comunitilor $uropene5
*. 0. :oe''lec;e 0udit. 1 a'ordare integrat, $ditura 0RC, $diia a ,<a, 2//
a2) contabilitate general.
1. Cererea de informaii conta'ile= utili)atorii %i nece"itile lor informaionale5
2. 0nali)a po)iiei %i a performanei financiare potrivit "ituaiilor financiare anuale5
. !oliticile conta'ile %i notele e+plicative5
#. Criterii calitative ale "ituaiilor financiare potrivit cadrului conceptual5
&. Conta'ilitatea operaiilor comerciale5
(. Conta'ilitatea remunerrii factorului munc5
*. Conta'ilitatea impo)itelor, ta+elor %i vr"mintelor a"imilate5
,. Conta'ilitatea imo'ili)rilor necorporale %i corporale5
.. Conta'ilitatea inve"tiiilor financiare5
1/. Conta'ilitatea finanrii prin "ur"e proprii5
11. Conta'ilitatea finanrii prin "ur"e "trine5
12. Conta'ilitatea tre)oreriei5
1. Conta'ilitatea "tocurilor, lucrrilor n cur"5
1#. Conta'ilitatea "u'veniilor5
1&. Conta'ilitatea ndatorrii %i a provi)ioanelor5
1(. Conta'ilitatea veniturilor, c>eltuielilor %i a impo)itului pe profit5
1*. :ucrrile de nc>idere a e+erciiului financiar.
Bibliografie:
1. :egii conta'ilitii nr.,241..1, repu'licat, cu modificrile %i completrile ulterioare
2. 1rdinul mini"trului finanelor pu'lice nr.1*&242//&, pentru apro'area reglementrilor conta'ile
conforme cu 9irectivele europene, pu'licat n ?1 al Romniei, nr.1/,/ 'i", din data de /
noiem'rie 2//&5
. Standardelor Internaionale de Raportare -inanciara, $diia 2//&, emi"e de Con"iliul pentru
Standarde Internaionale de Conta'ilitate @I0S8A, tiprite de C$CC0R.
a3) analiza i evaluarea critic a situaiilor financiare.
1. Standardele de evaluare5
2. $valuarea po"turilor de 'ilan.
Bibliografie:
1. Standardele Internaionale de $valuare, 2//&, emi"e de Comitetul pentru Standarde
Internaionale de $valuare, pu'licate de 0N$B0R.
a4) reguli de consolidare a conturilor.
1. 9efinirea perimetrului de con"olidare "i pre)entarea metodelor de con"olidare5
2. Retratri preala'ile con"olidrii5
. Conver"ia "ituaiilor financiare ale "ocietilor "trine5
#. Con"olidarea propriu<)i"a5
&. Cntocmirea "i pre)entarea "ituaiilor financiare con"olidate5
(. 0nali)a "ituaiilor financiare con"olidate.
Bibliografie:
1. 1rdinul mini"trului finanelor pu'lice nr.1*&242//&, pentru apro'area reglementrilor conta'ile
conforme cu directivele europene5
2. Standardelor Internaionale de Raportare -inanciara, $diia 2//&, emi"e de Con"iliul pentru
Standarde Internaionale de Conta'ilitate @I0S8A, tiprite de C$CC0R.
a) contabilitatea costurilor i contabilitatea managerial.
1. Concepte, terminologie5
2. Cla"ificri privind co"turile5
. ?etode de calculaie a co"turilor.
Bibliografie:
1. 1rdinul mini"trului finanelor pu'lice nr.1,2(42//, pentru apro'area !reci)rilor privind
unele m"uri referitoare la organi)area %i conducerea conta'ilitii de ge"tiune.
a!) audit intern
1. Cadrul legal al activitii de audit intern n Romnia5
2. 9efiniia %i o'iectivele auditului intern5
. ?i"iune, competene %i re"pon"a'iliti5
#.!rograme de a"igurare %i m'untire a calitii= evaluri interne, evaluri e+terne, rapoarte,
pre)entarea neconformitii5
&. Standarde de performan
(. ?anagementul ri"cului, controlul %i guvernan n cadrul entitii
*. !lanificarea, o'iectivele, aria de aplica'ilitate %i re"ur"ele alocate mi"iunii de audit intern5
,. Reali)area mi"iunii= identificarea, documentarea, anali)a %i evaluarea informaiilor5
.. Comunicarea re)ultatelor
Bibliografie:
1. 123 nr.*&41... repu'licat, privind activitatea de audit financiar5
2. 1.3. *42//# pentru modificarea %i completarea reglementrilor privind auditul intern5
. Standarde de audit intern, 2//& 777.cafr.ro5
#. Normele profe"ionale ale auditului intern 777.cafr.ro.
a") standardele #rivind $ntocmirea situaiilor financiare i a bilanurilor consolidate i
metodele de evaluare a elementelor bilaniere i de determinare a #rofitului i #ierderii%
< tematica %i 'i'liografia ace"tui "u'punct "e reg"e"c la aA %i a#A.
a&) normele legale i #rofesionale #rivind auditul financiar al situaiilor financiare i al
celorlalte documente contabile i #ersoanele care efectueaz audit financiar%
< tematica %i 'i'liografia ace"tui "u'punct "e reg"e"c la a1A %i a(A.
b) alte disci#line corelate cu auditul financiar
b1) dre#t comercial
1. 1rgani)area %i de"f%urarea activitii economice de ctre per"oane fi)ice.
Comerciantul per"oan fi)ic
1.1 Condiii legale pentru do'ndirea calitii de comerciant5
1.2 0ctivitatea de"f%urat de comerciantul per"oan fi)ic5
1. Statutul Duridic al comerciantului.
2. -ondul de comer
2.1 $lementele fondului de comer<corporale %i incorporale5
2.2 1peraiuni a"upra fondului de comer5
. Societile comerciale
.1 -ormele "ocietilor comerciale. !articulariti5
.2 0ctul con"titutiv al "ocietilor comerciale5
. Con"tituirea "ocietilor comerciale5
.# -uncionarea "ocietilor comerciale5
.& :ic>idarea "ocietilor comerciale5
.( !rocedura reorgani)rii Dudiciare %i a falimentului.
Bibliografie:
1. :egea 141../, modificat %i repu'licat privind "ocietile comerciale5
2. :egea 2.*42//#, privind piaa de capital5
3. :egea nr.(#41..&, privind procedura reorgani)rii %i lic>idrii Dudiciare, modificat %i
completat5
4. :egea nr.2(41../, privind Regi"trul Comerului, modificat %i completat prin :egea
nr.1(142//5
. Codul comercial cu modificrile %i completrile ulterioare.
b2) dre#t fiscal
1. Cadrul legi"lativ5
2. 3e"tiune fi"cal.
Bibliografie:
1. Codul fi"cal cu modificrile %i completrile ulterioare5
2. Codul de procedur fi"cal cu modificrile %i completrile ulterioare.
b3) dre#t civil
1. Contractul
2.1 Noiunea %i cla"ificarea contractelor5
2.2. Cnc>eierea contractelor5
2. $fectele contractului.
Bibliografie:
1.Codul civil cu modificrile %i completrile ulterioare.
b4) dre#tul muncii i #roteciei sociale
Tematic i bibliografie
1.:egea 'ugetului a"igurrilor "ociale, 2//(5
2.Codul muncii cu modificrile %i completrile ulterioare5
.1rdonana de modificare a cotelor de contri'uie la 'uget de a"igurri "ociale.
b) sisteme informaionale i sisteme informatice
1. Criterii minimale privind programele informatice utili)ate n activitatea financiar %i
conta'il5
2. Condiiile n care "e pot ntocmi, edita %i ar>iva electronic regi"trele, Durnalele %i alte
documente financiar<conta'ile.
Bibliografie
1. 1rdinul mini"trului finanelor pu'lice nr.1,&/42//#, privind regi"trele %i formularele
financiar<conta'ile.
b!) economia $ntre#rinderii' economie general i financiar
< tematica %i 'i'liografia ace"tui "u'punct "e reg"e"c la punctele a %i '1, '2, ', '#
b") matematic i statistic
1. Calcule matematice ce "e efectuea) la ntocmirea "ituaiilor financiare5
2. 9o'nda %i operaiunile de actuali)are5
. 1'inerea %i prelucrarea primar a datelor5
#. !re)entarea %i repre)entarea grafic a datelor5
&. Calculul %i anali)a indicatorilor de performan.
Bibliografie:
1. 1rdinul mini"trului finanelor pu'lice nr.1*&242//&, pentru apro'area reglementrilor
conta'ile conforme cu directivele europene5
2. Standardelor Internaionale de Raportare -inanciara, $diia 2//&, emi"e de Con"iliul
pentru Standarde Internaionale de Conta'ilitate @I0S8A, tiprite de C$CC0R.