Sunteți pe pagina 1din 8

IFS mun.

Chiinu, DAJ,
Seciei contestaii i reprezentarea
n instanele de judecat
REFERAT
TEMA: Unele aspecte de calculare i achitare a
contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii i
primelor de asigurare obligatorie de asisten medical.

Executant : E.Malanici
!."#.$"$ %hiinu
&egea bugetului asigurrilor sociale
de stat pe anul $"$
nr. $'" din $(.$.$"
%apitolul ))
RE*&EME+T,R) -R).)+/ %A&%U&U& 0) -&ATA
%1+TR)2U3))&1R /E A4)*UR,R) 41%)A&E /E 4TAT 12&)*AT1R))
0) A4-E%TE 4-E%)F)%E A&E .E+)TUR)&1R 0) %5E&TU)E&)&1R
Art. (. !ari"ele contri#uiilor de asi$urri sociale de stat o#li$atorii, termenele de %irare
a acestora la #u$etul asi$urrilor sociale de stat i de prezentare de ctre pltitori a
declaraiilor pri%ind calcularea i utilizarea contri#uiilor de asi$urri sociale de stat
o#li$atorii, precum i tipurile de prestaii sociale asi$urate se prezint n ane&a nr. '.
Art. 6. Din tari"ul contri#uiei de asi$urri sociale de stat o#li$atorii pre%zut pentru
an$ajatorii din a$ricultur speci"icai la pct. (.'. din ane&a nr. ', o cot de )* la "ondul de
salarizare i la alte recompense se %ireaz la #u$etul asi$urrilor sociale de stat prin
trans"eruri de la #u$etul de stat.
Art. #. +(, Contri#uia indi%idual de asi$urri sociale de stat o#li$atorii datorat de
salariaii asi$urai, an$ajai prin contract indi%idual de munc sau prin alte contracte n
%ederea ndeplinirii de lucrri sau prestrii de ser%icii, de persoanele care i des"oar
acti%itatea n "uncii electi%e sau snt numite n cadrul autoritilor e&ecuti%e, de judectori,
de procurori, de a%ocaii parlamentari se sta#ilete n mrime de )* din salariul lunar i din
celelalte recompense.
+-, .aza anual de calcul al contri#uiei indi%iduale de asi$urri sociale de stat o#li$atorii
nu %a depi suma a / salarii medii lunare pro$nozate pe economie nmulit la (-. Salariul
mediu lunar pro$nozat pe economie se apro# anual de 0u%ern.
+', Contri#uia indi%idual de asi$urri sociale de stat o#li$atorii %irat n plus la #u$etul
asi$urrilor sociale de stat de ctre persoana asi$urat se restituie n modul sta#ilit de
0u%ern.
Art. 7. +(, Cate$oriile de persoane care nu snt menionate n ane&a nr. ' pot "i
asi$urate pe #az de contract indi%idual ncheiat cu Casa 1aional de Asi$urri Sociale,
pltind contri#uii de asi$urri sociale de stat n sum de 2342 de lei pe an, iar n cazul
persoanelor "izice proprietari sau arendai de terenuri a$ricole care prelucreaz terenul n
mod indi%idual n sum de (()2 de lei pe an, dar nu mai puin de (5(- din sumele
respecti%e lunar, ceea ce reprezint perioada asi$urat care se include n sta$iul de cotizare
pentru sta#ilirea pensiei pentru limit de %rst i a ajutorului de deces. Dac pltitorul
achit contri#uii de asi$urri sociale de stat n sum de 2-)'' de lei anual, dar nu mai puin
de (5(- din aceast sum lunar, aceast sum i se %a lua n calcul i la determinarea
%enitului mediu lunar asi$urat pentru sta#ilirea pensiei pentru limit de %rst.
+-, 6ersoanele "izice pot "i asi$urate cu ncepere din anul (777 pe #az de contract
indi%idual ncheiat cu Casa 1aional de Asi$urri Sociale, pltind pentru "iecare an
contri#uia de asi$urri sociale de stat n mrimea pre%zut la alin. +(,, ceea ce le con"er
dreptul la prestaiile sociale corespunztoare speci"icate la alin. +(,.
-
+', 8n cazul rezilierii contractului menionat la alin. +(, i +-,, contri#uiile de asi$urri
sociale de stat achitate nu se restituie. 6erioada de asi$urare, con"orm contractului
menionat la alin. +(, i +-,, se %alori"ic la sta#ilirea drepturilor de asi$urare social
indicate n prezentul articol.
Art. '. +(, 6ltitorii la #u$etul asi$urrilor sociale de stat, inclusi% cei "inanai de la
#u$etul pu#lic naional, snt o#li$ai s trans"ere, n mrimea cu%enit, n modul i n
termenele sta#ilite n ane&a nr. ', contri#uiile de asi$urri sociale de stat o#li$atorii la
#u$etul asi$urrilor sociale de stat, a"erente salariilor calculate i altor recompense.
+-, Contri#uia de asi$urri sociale de stat o#li$atorii se consider achitat din momentul
ncasrii acesteia la contul 9inisterului Finanelor !rezoreria de Stat.
+', Concomitent cu eli#erarea mijloacelor "inanciare pentru plata salariilor, instituiile
"inanciare urmresc %irarea mijloacelor #neti de ctre pltitori n #u$etul asi$urrilor
sociale de stat.
+2, Sumele contri#uiilor de asi$urri sociale de stat o#li$atorii, pltite parial pentru o
anumit perioad, se repartizeaz pe conturile indi%iduale ale persoanelor asi$urate,
proporional cu sumele calculate pentru asi$urarea social a "iecrei persoane.
Ane&a nr. '
Tari8ele contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii9
termenele de :irare a acestora la bugetul asigurrilor sociale de stat
i de pre;entare de ctre pltitori a declaraiilor pri:ind calcularea
i utili;area contribuiilor de asigurri sociale de stat
obligatorii i tipurile de prestaii sociale asigurate
. !ari"ele contri#uiilor de asi$urri sociale de stat o#li$atorii, termenele de %irare a
acestora la #u$etul asi$urrilor sociale de stat, precum i tipurile de prestaii sociale
asi$urate se sta#ilesc dup cum urmeaz:
%ategoriile pltitorilor i asigurailor Tari8ul
contribuiei de
asigurri sociale
de stat obligatorii
i ba;a de calcul
Termenul
de :irare
Tipurile
prestaiilor
sociale
asigurate
( - ' 2
.. Anga<atorul pentru:
= persoanele anga<ate prin contract indi:idual de munc
ori prin alte contracte >n :ederea executrii de lucrri
sau prestrii de ser:icii9 cu excepia celor speci8icate la
pct. .$ i .( din pre;enta anex?
= cetenii Republicii Moldo:a anga<ai prin contract >n
proiecte9 instituii i organi;aii internaionale9
indi8erent de sursa 8inanrii acti:itilor9 >n ca;ul >n
care acordurile internaionale la care Republica
Moldo:a este parte nu pre:d scutirea de plat a
contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii?
= persoanele care >i des8oar acti:itatea >n 8uncii
electi:e ori s>nt numite >n cadrul autoritilor executi:e?
= <udectori9 procurori9 a:ocai parlamentari
$(@ la 8ondul de salari;are
i la alte recompense
&unar9 p>n la
s8>ritul lunii imediat
urmtoare celei de
gestiune
Toate tipurile de
prestaii de
asigurri sociale de
stat
.$. Anga<atorul pentru asigurarea social a anga<ailor
si care acti:ea; >n condiii speciale de munc9 con8orm
anexei nr. 7 la pre;enta lege
((@ la 8ondul de salari;are
i la alte recompense
&unar9 p>n la
s8>ritul lunii imediat
urmtoare celei de
gestiune
Toate tipurile de
prestaii de
asigurri sociale de
stat
.(. Anga<atorii din agricultur Apersoane 8i;ice i $$@ la 8ondul de salari;are Toate tipurile de
'
( - ' 2
<uridiceB care practic exclusi: acti:itile stipulate >n
grupele ".C".6 din %lasi8icatorul acti:itilor din
economia Moldo:ei A%RM ""'=$"""B9 aprobat prin
5otr>rea /epartamentului DMoldo:a=4tandardE nr.
7F6=4T din F 8ebruarie $"""9 pentru persoanele anga<ate
prin contract indi:idual de munc ori prin alte
contracte >n :ederea executrii de lucrri sau prestrii
de ser:icii:
i la alte recompense pentru
tot personalul unitii
economice
prestaii de
asigurri sociale de
stat
= din mi<loacele anga<atorului 7@ la 8ondul de salari;are
i la alte recompense
&unar9 p>n la
s8>ritul lunii imediat
urmtoare celei de
gestiune
= de la bugetul de stat 7@ la 8ondul de salari;are
i la alte recompense

.6. -ersoanele 8i;ice9 cu excepia pensionarilor9
in:ali;ilor9 precum i a persoanelor care se >ncadrea; >n
categoriile de pltitori pre:;ute la pct. .C.(9 care se
regsesc >n una din situaiile:
= >ntreprin;tori indi:iduali?
= a:ocai9 notari publici i executori <udectoreti care
acti:ea; >n ba;a licenei obinute >n modul stabilit de
lege9 indi8erent de 8orma <uridic de organi;are9
mediatori care acti:ea; >n ba;a atestatului eliberat de
ctre %onsiliul de Mediere
6'"6 lei anual pentru
asigurarea indi:idual
&unar9 c>te G$ din
suma anual9 p>n la
s8>ritul lunii imediat
urmtoare celei de
gestiune
-ensia minim
pentru limit de
:>rst Astagiul de
coti;areB i a<utorul
de deces
.#. Titularii patentei de >ntreprin;tor9 cu excepia
pensionarilor9 in:ali;ilor9 precum i a persoanelor care
se >ncadrea; >n categoriile de pltitori pre:;ute la pct.
.C.6
6'"6 lei anual pentru o
persoan9 dar nu mai puin
de G$ din aceast sum
lunar9 >n 8uncie de durata
acti:itii des8urate pe
ba; de patent
&a momentul
solicitrii sau
prelungirii patentei
-ensia minim
pentru limit de
:>rst Astagiul de
coti;areB i a<utorul
de deces
.7. %etenii Republicii Moldo:a anga<ai prin contract
>n strintate9 dac acordurile i con:eniile
internaionale la care Republica Moldo:a este parte nu
pre:d alte condiii
6'"6 lei anual pentru o
persoan9 dar nu mai puin
de G$ din aceast sum
lunar9 >n 8uncie de
termenul indicat >n
contractul indi:idual de
munc
&a momentul
>nregistrrii
contractului de
munc la %asa
+aional de
Asigurri 4ociale
-ensia minim
pentru limit de
:>rst Astagiul de
coti;areB i a<utorul
de deces
$. 8n sensul prezentei le$i, se consider recompens orice sum pltit de an$ajator
an$ajatului su +n "olosul lui, pentru lucrri sau ser%icii, cu e&cepia drepturilor i
%eniturilor la care nu se calculeaz contri#uii de asi$urri sociale de stat o#li$atorii.
(. 6ltitorii speci"icai n prezenta ane&, cu e&cepia celor menionai la pct.(./ i
(.), snt o#li$ai s prezinte declaraii pri%ind calcularea i utilizarea contri#uiilor de
asi$urri sociale de stat o#li$atorii, Forma 2;.ASS, dup cum urmeaz:
a, pltitorii speci"icai la pct. (.(, (.-, (.', precum i la pct. (.2, inclusi% pentru
persoanele an$ajate, cu e&cepia pltitorilor indicai la lit.#, din prezentul punct:
; pentru trimestrele IIII trimestrial, pn la data de (/ a lunii imediat urmtoare
trimestrului de $estiune<
; pentru trimestrul I= pn la data de -4 a lunii imediat urmtoare trimestrului de
$estiune<
#, ntreprinztorii indi%iduali, a%ocaii, notarii pu#lici i e&ecutorii judectoreti care
acti%eaz pe #az de licen o#inut n modul sta#ilit de le$e, indi"erent de "orma juridic
de or$anizare, mediatorii care acti%eaz n #aza atestatului eli#erat de ctre Consiliul de
9ediere, care nu au persoane an$ajate prin contract indi%idual de munc o dat pe an,
pn la data de (4 ianuarie -4(', con"orm modelului ela#orat de Casa 1aional de
Asi$urri Sociale, Forma 2;.ASS +an,.
6. Declaraia pri%ind calcularea i utilizarea contri#uiilor de asi$urri sociale de stat
o#li$atorii se %a prezenta de ctre pltitor +sau de ctre o persoan mputernicit, structurii
2
teritoriale a Casei 1aionale de Asi$urri Sociale din unitatea administrati%;teritorial n
care acesta este nre$istrat.
#. Contri#uia indi%idual de asi$urri sociale de stat o#li$atorii n mrime de )* din
salariu i din alte recompense, pltit de an$ajaii prin contract indi%idual de munc, de
persoanele care i des"oar acti%itatea n "uncii electi%e sau care snt numite n cadrul
autoritilor e&ecuti%e, de judectori, procurori, de a%ocaii parlamentari, se utilizeaz
pentru asi$urarea pensiilor de asi$urri sociale de stat.
7. Contri#uia indi%idual de asi$urri sociale de stat o#li$atorii n mrime de )*,
datorat de asi$uraii an$ajai prin contract indi%idual de munc, precum i contri#uiile de
asi$urri sociale de stat o#li$atorii pe care le pltete an$ajatorul se calculeaz lunar din
salariul calculat i din alte recompense i se pltesc pn la s"ritul lunii imediat urmtoare
celei de $estiune.
'. 6entru perioada de suspendare a acti%itii, ntreprinderea este scutit de
prezentarea declaraiilor i %irarea contri#uiilor de asi$urri sociale de stat o#li$atorii.
Aceste pre%ederi se aplic ntreprinderilor care au suspendat acti%itatea n modul sta#ilit de
>e$ea nr. --4;?=I din (7 octom#rie -443 pri%ind nre$istrarea de stat a persoanelor
juridice i a ntreprinztorilor indi%iduali.
!. 8n cazul iniierii procedurii de lichidare a ntreprinderii indi%iduale, contri#uiile de
asi$urri sociale de stat o#li$atorii se calculeaz i se pltesc pn la data solicitrii
certi"icatului pri%ind lipsa datoriilor "a de #u$etul asi$urrilor sociale de stat, pe #az de
cerere i dup prezentarea declaraiei pri%ind calcularea i utilizarea contri#uiilor de
asi$urri sociale de stat o#li$atorii Forma 2;.ASS i a declaraiei persoanei asi$urate
Forma @A=;/, n %ederea iniierii procedurii de ncetare a acti%itii con"orm modalitii
pre%zute la art. '( al >e$ii nr. --4;?=I din (7 octom#rie -443 pri%ind nre$istrarea de stat
a persoanelor juridice i a ntreprinztorilor indi%iduali.
F. 6ltitorii la #u$etul asi$urrilor sociale de stat %or prezenta documentele pentru
inerea e%idenei indi%iduale dup cum urmeaz:
a, ancheta persoanei asi$urate pentru persoanele nou;an$ajate care nu dein cod
personal de asi$urri sociale +C6AS,, n cel mult (4 zile de la data an$ajrii<
#, declaraia anual a persoanei asi$urate pentru anul -4(-:
; pn la -/ "e#ruarie -4(' a$enii economici cu un numr de pn la -4 de declaraii<
; pn la -/ aprilie -4(' a$enii economici cu un numr de peste -4 de declaraii<
c, declaraia anual a persoanei asi$urate de tip Bde corectareC pn la '4 de zile de la
data ntocmirii actului de control de ctre instituia a#ilitat sau a emiterii deciziei instanei
de judecat<
d, declaraia de tip Bpentru sta#ilirea drepturilor socialeC, depus pentru persoana
asi$urat, n cel mult / zile de la data adresrii persoanei asi$urate sau a structurii
teritoriale a Casei 1aionale de Asi$urri Sociale.
". 6ltitorii contri#uiilor de asi$urri sociale de stat o#li$atorii cu un numr mai
mare de (4 declaraii %or prezenta, n mod o#li$atoriu, declaraiile persoanelor asi$urate
pentru anul -4(( pe suport ma$netic sau electronic, n "ormatul pre%zut de Casa 1aional
de Asi$urri Sociale. Declaraiile pe suport ma$netic sau electronic se depun mpreun cu
declaraiile pe suport de hrtie semnate i tampilate.
/
. 6erceperea contri#uiilor de asi$urri sociale de stat o#li$atorii de la pltitorii
speci"icai la pct.(./ se %a e"ectua dup cum urmeaz:
((.(. Inspectoratul "iscal teritorial %a eli#era patenta de ntreprinztor solicitantului
numai dup con"irmarea de ctre structura teritorial a Casei 1aionale de Asi$urri Sociale
a achitrii contri#uiei de asi$urri sociale de stat o#li$atorii pe perioada solicitrii patentei.
((.-. !itularii patentei de ntreprinztor, care se asi$ur pe o perioad ce depete
anul #u$etar curent, n anul urmtor snt o#li$ai s achite di"erena de sum pornind de la
tari"ul anului %iitor, adresndu;se la casa teritorial de asi$urri sociale n a crei raz i
des"oar acti%itatea de ntreprinztor.
((.'. Inspectoratul "iscal teritorial %a urmri respectarea pre%ederilor n cauz i %a
in"orma casa teritorial de asi$urri sociale despre aciunile ntreprinse, n modul sta#ilit de
Inspectoratul Fiscal 6rincipal de Stat i de Casa 1aional de Asi$urri Sociale.
$. Contri#uiile de asi$urri sociale de stat o#li$atorii achitate de asi$uraii
speci"icai la pct.(.), n cazul rezilierii contractului de munc, nu se restituie, cu e&cepia
cazurilor cnd persoanele n cauz con"irm ncadrarea n cmpul muncii n @epu#lica
9oldo%a. Contri#uiile de asi$urri sociale de stat o#li$atorii se restituie n modul sta#ilit de
Casa 1aional de Asi$urri Sociale.
Art. !. !ipurile de prestaii sociale acordate unor cate$orii de populaie, a cror "inanare
se e"ectueaz de la #u$etul de stat prin intermediul Casei 1aionale de Asi$urri Sociale, se
prezint n ane&a nr. 2.
Art. F. !ipurile drepturilor i %eniturilor din care, prin dero$are de la art. -' al >e$ii nr.
2D7;?I= din D iulie (777 pri%ind sistemul pu#lic de asi$urri sociale, nu se calculeaz
contri#uii de asi$urri sociale de stat o#li$atorii se prezint n ane&a nr. /.
Art. ". +(, 6ltitorii la #u$etul asi$urrilor sociale de stat prezint trimestrial
structurilor teritoriale ale Casei 1aionale de Asi$urri Sociale declaraii pri%ind calcularea
i utilizarea contri#uiilor de asi$urri sociale de stat o#li$atorii, con"orm modelului
ela#orat de Casa 1aional de Asi$urri Sociale. 6entru ca Ser%iciul Fiscal de Stat s
urmreasc %irarea n termenul sta#ilit a contri#uiilor de asi$urri sociale de stat
o#li$atorii, Casa 1aional de Asi$urri Sociale prezint acestuia, n termen de '/ de zile de
la "inele trimestrului de $estiune, o in"ormaie n modul sta#ilit de Casa 1aional de
Asi$urri Sociale i de Inspectoratul Fiscal 6rincipal de Stat.
+-, 1eplata n termenul sta#ilit a contri#uiei de asi$urri sociale de stat o#li$atorii atra$e
calcularea unei majorri de ntrziere de 4,(* din suma datoriei pentru "iecare zi de
ntrziere, inclusi% ziua trans"erului sumei datorate. Calcularea majorrii de ntrziere se
e"ectueaz de ctre Casa 1aional de Asi$urri Sociale, iar pentru contri#uiile de asi$urri
sociale de stat o#li$atorii calculate n urma controlului "iscal de ctre Ser%iciul Fiscal de
Stat. 9ajorarea de ntrziere nu se %a calcula pentru perioada n care documentele pri%ind
%irarea contri#uiilor de asi$urri sociale de stat o#li$atorii de pe un cont pe altul se a"l n
e&aminare.
+', 6entru an$ajatorii din a$ricultur, indi"erent de tipul de proprietate i "orma juridic
de or$anizare, majorarea de ntrziere pentru neplata n termenele sta#ilite la pct. (.' din
)
ane&a nr. ' a contri#uiilor de asi$urri sociale de stat o#li$atorii calculate pentru anul -4(-
se %a aplica cu ncepere de la ( noiem#rie -4(-.
+2, Diminuarea cuantumului contri#uiilor de asi$urri sociale de stat o#li$atorii sta#ilite
n sum "i& se sancioneaz cu o amend e$al cu suma cu care a "ost diminuat.
+/, Diminuarea cuantumului contri#uiilor de asi$urri sociale de stat o#li$atorii prin
neprezentarea declaraiei pri%ind calcularea i utilizarea contri#uiilor de asi$urri sociale de
stat o#li$atorii sau prezentarea declaraiei ce conine in"ormaii sau date ne%eridice i,
respecti%, neachitarea contri#uiilor se sancioneaz cu o amend de /* din suma cu care a
"ost diminuat.
+), Diminuarea sau tinuirea "ondului de salarizare i a altor recompense la care urmau s
"ie calculate contri#uii de asi$urri sociale de stat o#li$atorii se sancioneaz cu o amend
e$al cu suma contri#uiilor calculate la suma cu care a "ost diminuat sau la suma tinuit.
+3, 6e ln$ amenda aplicat con"orm alin. +2,, +/, i +),, de la pltitori se %a percepe
suma cu care s;au diminuat contri#uiile de asi$urri sociale de stat o#li$atorii ori suma
contri#uiilor de asi$urri sociale de stat o#li$atorii calculate la suma cu care a "ost
diminuat #aza de calcul i se %or calcula majorri de ntrziere pentru ne%irarea n termenul
sta#ilit la #u$etul asi$urrilor sociale de stat a sumei respecti%e.
+D, 9surile pre%zute la alin. +2,, +/,, +), i +3, se aplic de ctre cola#oratorii
Ser%iciului Fiscal de Stat.
+7, Sumele contri#uiilor de asi$urri sociale de stat o#li$atorii ncasate de ctre
cola#oratorii Ser%iciului Fiscal de Stat pentru diminuarea sau tinuirea "ondului de
retri#uire a muncii i a altor recompense se distri#uie pe conturile personale ale persoanelor
asi$urate. In"ormaia cu pri%ire la desci"rarea sumelor recalculate se prezint la structurile
teritoriale ale Casei 1aionale de Asi$urri Sociale de ctre pltitorii de contri#uii la
#u$etul asi$urrilor sociale de stat, n termen de pn la o lun de la data depistrii
nclcrii.
Art. . +(, 9ijloacele ncasate la #u$etul asi$urrilor sociale de stat +inclusi%
majorrile de ntrziere i amenzile a"erente contri#uiilor de asi$urri sociale de stat
o#li$atorii, se acumuleaz pe contul 9inisterului Finanelor !rezoreria de Stat, se %ireaz
zilnic la contul Casei 1aionale de Asi$urri Sociale, deschis n cadrul contului unic
trezorerial al 9inisterului Finanelor, i se utilizeaz n con"ormitate cu prezenta le$e.
Art. $. +(, !rezoreria de Stat a 9inisterului Finanelor %ireaz sumele pre%zute de
prezenta le$e de la #u$etul de stat la #u$etul asi$urrilor sociale de stat pe conturile #ancare
ale Casei 1aionale de Asi$urri Sociale destinate prestaiilor sociale de la #u$etul de stat.
+-, 6lata prestaiilor sociale de la #u$etul de stat se e"ectueaz dup %irarea sumelor
respecti%e de la #u$etul de stat la conturile #ancare ale Casei 1aionale de Asi$urri Sociale
destinate prestaiilor sociale de la #u$etul de stat.
3
&egea 8ondurilor asigurrii obligatorii de
asisten medical pe anul $"$
nr. $' din $(.$.$"
Art. 6. AB 6rima de asi$urare o#li$atorie de asisten medical calculat n "orm
procentual n raport cu salariul i cu alte recompense pentru cate$oriile de pltitori
pre%zute n ane&a nr. ( la >e$ea nr. (/7';?= din -) decem#rie -44- cu pri%ire la
mrimea, modul i termenele de achitare a primelor de asi$urare o#li$atorie de asisten
medical se sta#ilete la 3,4* +cte ',/* pentru "iecare cate$orie, respecti% pentru an$ajat i
an$ajator,.
A$B 6rima de asi$urare o#li$atorie de asisten medical calculat n sum "i& n %aloare
a#solut pentru cate$oriile de pltitori pre%zute n ane&a nr. - la >e$ea nr. (/7';?= din -)
decem#rie -44- se sta#ilete la - 7D- lei.
A(B 6ersoanele "izice pre%zute la pct. ( lit. #,, c,, d, i e, i pct. ' din ane&a nr. - la >e$ea
nr. (/7';?= din -) decem#rie -44-, care achit n termen de trei luni de la data intrrii n
%i$oare a prezentei le$i prima de asi$urare o#li$atorie de asisten medical sta#ilit n
sum "i&, #ene"iciaz de o reducere de /4* din suma sta#ilit la alin. +-, din prezentul
articol.
A6B 6rin dero$are de la art. -- alin. +-, din >e$ea nr. (/7';?= din -) decem#rie -44-,
persoanele "izice pre%zute la pct. ( lit. a, din ane&a nr. - la >e$ea nr. (/7';?= din -)
decem#rie -44-, care achit pn la data de '( octom#rie -4(- prima de asi$urare
o#li$atorie de asisten medical sta#ilit n sum "i&, #ene"iciaz de o reducere de 3/*
din suma sta#ilit la alin. +-, din prezentul articol, dac acestea nu "ac parte concomitent din
cate$oriile de pltitori pre%zute la pct. ( lit. #,, c,, d, i e, i pct. - din ane&a nr. - la le$ea
menionat. 6rin dero$are de la art. -- alin. +(, din >e$ea nr. (/7';?= din -) decem#rie
-44-, pentru persoanele "izice menionate termenul de achitare a primelor de asi$urare
o#li$atorie de asisten medical se prelun$ete pn la '( octom#rie -4(-.

Inspectorul fscal principal de stat
E.Malanici
D